MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA. IT-specialist (M/K)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA. IT-specialist (M/K)"

Transkript

1 MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA Benämning Tjänstegrupp/lönegrad AD 6 Typ av kontrakt Referens Sista ansökningsdag Anställningsort IT-specialist (M/K) Tillfälligt anställd VEXT/17/169/AD 6/DTD Alicante-tid (CET) Alicante, SPANIEN Reservlistan (RL) giltig till 31/12/2017 Antal sökande på RL 12 Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) organiserar ett urvalsförfarande för att upprätta en reservlista, från vilken en ledig tjänst som IT-specialist tilldelad till avdelningen för digital omvandling ska tillsättas. 1. BAKGRUND avdelningen för digital omvandling ansvarar för alla aktiviteter och åtgärder som rör genomförandet av myndighetens digitala strategi, inklusive arbetsmetoder och -verktyg, deras definition, användning och senare anpassningar. Digital produktutveckling faller inom avdelningens ansvarsområde. En direktör förvaltar och leder avdelningen med bistånd från två biträdande direktörer och fyra tjänstechefer. Området för informations- och kommunikationstekniktjänster ansvarar för den övergripande planeringen, införandet och driften av digitala lösningar och slutanvändartjänster. Den omfattar två tjänster, som var och en leds av en avdelningschef: drifts- och infrastrukturstjänsten, som ansvarar för att hantera och driva IT-infrastrukturen, distribuera program och hantera IT-säkerhet; planerings- och slutanvändartjänsten, som ansvarar för att hantera IT-planeringen, projektledning och supportaktiviteter, samt miljön på arbetsplatsen Produktutvecklingsområdet ansvarar för produktutvecklingen, närmare bestämt att definiera affärsanalys, arkitektur och implementering av digitala lösningar. Den omfattar två tjänster, som var och en leds av en avdelningschef: affärsanalystjänsten, som ansvarar för att etablera nya arbetsmetoder, datadrivna affärskrav, kvantifieringen av deras motsvarande fördelar och övergripande operativ rapportering; arkitektur- och implementeringstjänsten, som ansvarar för att utveckla och underhålla system, samt för den tekniska arkitekturen och motsvarande standarder.

2 2. ARBETSUPPGIFTER Beroende på vilket område de tilldelas förväntas de sökande som antas tjänsterna utföra några av följande uppgifter: Delta i och ta ansvar för att definiera, implementera och utveckla IT-arkitektur och ITlösningar. Specifikt innebär detta att utföra de uppgifterna samt att säkerställa tillhandahållandet av driftstjänster i områden som: infrastruktur för och support åt slutanvändare tjänsteinriktade och/eller webbaserade arkitekturer värdtjänster för informationssystem, virtualiserings-, säkerhetskopierings- och lagringssystem säkerhet, databassystem och programmiljöer data-/röstnätverk, rösttjänster, videokonferenstjänster och e-posttjänster stora informationssystem, webb- eller multimedieprogram delta i och leda eller hantera team med ansvar för kontakter med företagsägare/kunder, analys av affärsprocesser, systemarkitektur och -design, funktionell och teknisk analys, utveckling, kvalitetskontroll, testning, introduktion av nya system i affärsmiljön samt support inom IT-projekt eller -tjänster överföra affärsbehov till IT-lösningar och samtidigt balansera möjligheter och risker i att skapa ny programvara och/eller förbättra affärsprocesser kring befintliga system hantera IT-projekt eller -tjänster, ta ansvar för resursförbrukning samt för att projekt och tjänster håller kvalitet och levereras i tid hantera IT-projekt-/servicekontrakt inom myndigheten eller i samarbete med nationella myndigheter för immaterialrätt förbereda genomgångar, rapporter och presentationer. Uppgifter för samtliga anställda Att aktivt arbeta för att EUIPO:s mål i enlighet med den strategiska planen ska nås. Att utföra alla övriga arbetsrelaterade uppgifter och ta det ansvar som kan tilldelas av avdelningschefen. 3. BEHÖRIGHETSKRITERIER För att vara behörig måste den sökande uppfylla samtliga följande krav vid tiden för sista ansökningsdag: Allmänna krav 1 Vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater. Åtnjuta fulla medborgerliga rättigheter. Ha fullgjort alla skyldigheter gällande värnpliktslagstiftning. 1 Se artikel 12 i anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen.

3 Uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för utövandet av de aktuella uppgifterna. Uppfylla kraven på fysisk lämplighet för tjänsteutövningen. Utbildning Utbildning motsvarande avslutad universitets- eller högskoleutbildning inom ett relevant område på minst tre år, styrkt med examensbevis.. Yrkeserfarenhet 2 Minst 3 års relevant yrkeserfarenhet på heltid som hör samman med och på en nivå som motsvarar erfarenheterna som beskrivs under Arbetsuppgifter. Språkkunskaper Mycket goda kunskaper i ett av EU:s officiella språk (lägsta nivå C1) Språk 1. Goda kunskaper i ett av myndighetens språk (engelska, tyska, franska, spanska eller italienska) (lägsta nivå B2) språk 2. 3 De angivna nivåerna motsvarar den gemensamma europeiska referensramen för språk. 4. UTTAGNINGSKRITERIER För att välja ut de mest kvalificerade sökande för intervjuer och prov och vilka sökande som ska sättas på reservlistan efter de resultat som uppnås i intervju- och provfasen, kommer myndigheten att använda följande kriterier: Kunskap om och yrkeserfarenhet på administratörsnivå inom följande områden: projektledning leverans av IT-tjänster och servicesupport inklusive kontraktshantering (ITIL eller liknande) EU:s budgetförordning och upphandlingsförfaranden kontakt med intressenter i sammanhang av projekt, kontrakt eller leverans av ITtjänster allmänna internationella standarder och IT-standarder, kvalitetsstandarder, policyer och procedurer som ISO 9001, ISO o.s.v. Teknisk kännedom om och yrkeserfarenhet av följande tekniker: utvecklingsspråk (Java, PHP, o.s.v.) Java-applikationsservrar (JBoss, Weblogic o.s.v) webbservrar (Tomcat, Apache o.s.v.) relationsdatabaser (Oracle, MySQL o.s.v.) operativsystem och webbläsare goda kunskaper i engelska (lägsta nivå B2) Förutom ovanstående kriterier kommer de sökande som kallas till intervju- och provfasen även att bedömas mot följande krav: 2 Yrkeserfarenheten räknas från den dag det relevanta examensbeviset som ger tillträde till tjänstegruppen erhålls. 3 Detta språk måste vara ett annat än språk 1.

4 Kompetenser Särskilt gäller följande: Kommunikation: kunna kommunicera tydligt och klart, såväl muntligt som skriftligt. Analys och problemlösning: förmåga att identifiera viktiga fakta i komplexa frågeställningar och utveckla kreativa och praktiska lösningar. Samarbeta med andra: arbeta med andra i team och över organisationsgränser samt respektera skillnader mellan människor. Skapa en känsla av teamanda genom att uppmuntra gemensamma mål och utbyte av kunskaper och erfarenheter. Lärande och utveckling: utveckla och förbättra personliga färdigheter och kunskap om organisationen och dess miljö. Engagera sig i att utbilda andra, dela kunskaper och systematiskt förbättra arbetsmetoder. Prioritering och organisation: förmåga att prioritera de viktigaste uppgifterna, arbeta flexibelt och organisera eget och andras arbete effektivt. Kvalitet och resultat: ta personligt ansvar och initiativ för att leverera arbete som uppfyller höga krav på kvalitet inom ramen för fastställda förfaranden. Visa tydlig kundorientering (internt och externt). Bygga in systematiska och metodiska processer i egna och det egna teamets projekt och arbetsuppgifter. Uthållighet: förbli effektiv under arbetstryck, vara flexibel och anpassa sig efter en föränderlig arbetsmiljö. Uppmuntra andra att göra detsamma och anpassa den egna och teamets strategi efter förändrade omständigheter. Ledarskap: leda och ansvara för personer och team för att nå resultat. Delegera arbetet i det egna teamet på lämpligt sätt och ge tydliga instruktioner. Inspirera och skapa en positiv attityd hos människor gentemot deras arbete och bidrag till EUIPO:s framgång. 5. INTERVJUER OCH PROV Första urval Behöriga sökande vilkas ansökningar rankas bland de mest kvalificerade i enlighet med de urvalskriterier som anges under punkt 4 kan kontaktas för kontroll av deras språkkunskaper (framför allt muntligt på engelska), samt för styrkande av deras yrkeserfarenheter och/eller andra färdigheter, kunskaper och kompetenser. Denna första urvalskontakt ger inte den sökande rätt att bli kallad till en intervju: det utgör ett steg i processen för att välja ut de lämpligaste sökande som ska kallas till en intervju. Intervju Intervjuerna äger rum i Alicante och kommer, med hänsyn till arbetets natur, att genomföras på engelska. Övriga relevanta språk enligt vad som anges i den sökandes ansökan/cv kan utvärderas i enlighet med de nivåer som anges i detta meddelande om lediga tjänster. Under intervjun prövas den sökandes kunskaper inom områden som har samband med de uppgifter som ska utföras (tekniska kunskaper och social kompetens), myndighetens verksamhet, lämpligheten för att utföra de uppgifter som ska utföras och lämpligheten för att arbeta i en internationell miljö. Prov Ett eller flera prov kompletterar bedömningen av en eller flera av ovanstående aspekter. Sökande som kallas till intervju- och provfasen får detaljerade uppgifter med inbjudan.

5 6. ALLMÄN INFORMATION För allmän information om EUIPO:s urvals- och rekryteringsförfaranden, se följande länk. 7. HUR DU ANSÖKER För att ansöka, klicka på denna länk. Alla dokument som inkluderas som länkar eller som det hänvisas till inom ramen för detta meddelande anses utgöra en del av detta meddelande om lediga tjänster. Observera: Den sökande bör vara medveten om att den information som lämnas i ansökningar/cv:n/profiler utgör grund för bedömningen av behörighets- och urvalskriterierna. Du uppmanas därför läsa kraven noga och se till att den relevanta information som lämnas är så detaljerad att en sådan bedömning blir möjlig. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt information om utbildning och yrkeserfarenhet, framför allt exakta datum, beskrivning av ansvarsområden, utförda arbetsuppgifter och vilka verktyg som använts. * Om det finns skillnader mellan de olika språkversionerna bör den engelska versionen ses som den korrekta.

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA. IT-assistent (M/K)

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA. IT-assistent (M/K) MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA Benämning Tjänstegrupp/lönegrad AST 3 Typ av kontrakt Referens Sista ansökningsdag Anställningsort IT-assistent (M/K) Tillfälligt anställd VEXT/17/168/AST

Läs mer

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA Benämning Tjänstegrupp/lönegrad Typ av kontrakt Referens Sista ansökningsdag Anställningsort Biträdande avdelningschef vid avdelningen för internationellt

Läs mer

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA. Jurist (M/K) VEXT/17/170/AD6/Jurist 8 mars 2017 kl. 24:00 lokal tid i Alicante (CET)

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA. Jurist (M/K) VEXT/17/170/AD6/Jurist 8 mars 2017 kl. 24:00 lokal tid i Alicante (CET) MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA Benämning Tjänstegrupp/lönegrad AD 6 Typ av kontrakt Referens Sista ansökningsdag Anställningsort Jurist (M/K) Tillfälligt anställd VEXT/17/170/AD6/Jurist

Läs mer

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA Benämning Tjänstegrupp/lönegrad AD 6 Typ av kontrakt Referens Sista ansökningsdag Ställföreträdande projektledare (M/K) Tillfälligt anställd VEXT/17/197/AD

Läs mer

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA. Arbetsmiljöspecialist (M/F)

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA. Arbetsmiljöspecialist (M/F) MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA Benämning Tjänstegrupp/lönegrad AD 6 Typ av kontrakt Referens Sista ansökningsdag Anställningsort Arbetsmiljöspecialist (M/F) Tillfälligt anställd

Läs mer

EFCA CA FGIII 1602 CHEFSASSISTENT. EFCA välkomnar sökande som är mycket motiverade att delta i utvecklingen av EFCA.

EFCA CA FGIII 1602 CHEFSASSISTENT. EFCA välkomnar sökande som är mycket motiverade att delta i utvecklingen av EFCA. REKRYTERING EUROPEISKA FISKEKONTROLLBYRÅN (EFCA) ÄR ETT EU-ORGAN SOM INRÄTTADES 2005 MED SYFTET ATT ORGANISERA OPERATIV SAMORDNING AV MEDLEMSSTATERNAS KONTROLL- OCH INSPEKTIONSVERKSAMHET NÄR DET GÄLLER

Läs mer

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO)

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) 17.11.2010 SV Europeiska unionens officiella tidning C 312 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) MEDDELANDE OM ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV EPSO/AST/111/10 SEKRETERARE

Läs mer

Härmed utlyses ovanstående tjänst som tillfälligt anställd vid Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC).

Härmed utlyses ovanstående tjänst som tillfälligt anställd vid Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC). Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar Meddelande om ledig tjänst senior expert inom allmän övervakning/gruppchef för allmän övervakning vid avdelningen för övervakning och insatsstöd

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan för upprättande av en reservlista för tjänsten. Personalansvarig (lönegrad AD7)

Inbjudan till intresseanmälan för upprättande av en reservlista för tjänsten. Personalansvarig (lönegrad AD7) Inbjudan till intresseanmälan för upprättande av en reservlista för tjänsten Personalansvarig (lönegrad AD7) Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter REF.: ACER/2015/09 Offentliggörande Titel

Läs mer

Meddelande om ledig tjänst IKT-ansvarig (tillfälligt anställd, AD 5) på Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF.

Meddelande om ledig tjänst IKT-ansvarig (tillfälligt anställd, AD 5) på Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF. Meddelande om ledig tjänst IKT-ansvarig (tillfälligt anställd, AD 5) på Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF.: EASO/2016/TA/005 Offentliggörande Titel och funktion Externt IKT-ansvarig 1.

Läs mer

Meddelande om ledig tjänst personalassistent (kontraktsanställd, FG III) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF.

Meddelande om ledig tjänst personalassistent (kontraktsanställd, FG III) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF. Meddelande om ledig tjänst personalassistent (kontraktsanställd, FG III) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF.: EASO/2016/CA/003 Offentliggörande Externt Titel och funktion Personalassistent

Läs mer

URVALSFÖRFARANDE FÖR TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA FÖR GENERALDIREKTORATET FÖR BUDGET

URVALSFÖRFARANDE FÖR TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA FÖR GENERALDIREKTORATET FÖR BUDGET COM/TA/BUDG.R3-MOD/14/AD8 URVALSFÖRFARANDE FÖR TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA FÖR GENERALDIREKTORATET FÖR BUDGET Europeiska kommissionen anordnar ett urvalsförfarande för en tjänst som handläggare på generaldirektoratet

Läs mer

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO)

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) 25.5.2011 SV Europeiska unionens officiella tidning C 155 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) MEDDELANDE OM ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV EPSO/AD/215/11 Handläggare

Läs mer

EFCA TA AD IKT-PROJEKTLEDARE. EFCA välkomnar sökande som är mycket motiverade att delta i utvecklingen av EFCA.

EFCA TA AD IKT-PROJEKTLEDARE. EFCA välkomnar sökande som är mycket motiverade att delta i utvecklingen av EFCA. REKRYTERING EUROPEISKA FISKEKONTROLLBYRÅN (EFCA) ÄR ETT EU-ORGAN SOM INRÄTTADES 2005 MED SYFTET ATT ORGANISERA OPERATIV SAMORDNING AV MEDLEMSSTATERNAS KONTROLL- OCH INSPEKTIONSVERKSAMHET NÄR DET GÄLLER

Läs mer

MEDDELANDE OM ALLMÄNNA UTTAGNINGSPROV (2011/C 206 A/02)

MEDDELANDE OM ALLMÄNNA UTTAGNINGSPROV (2011/C 206 A/02) 12.7.2011 SV Europeiska unionens officiella tidning C 206 A/7 MEDDELANDE OM ALLMÄNNA UTTAGNINGSPROV (2011/C 206 A/02) Är du intresserad av arbete inom EU? Uppfyller du kriterierna? Så här anmäler du dig

Läs mer

Meddelande om ledig tjänst projektsamordnare (kontraktsanställd, FG IV) på Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF.

Meddelande om ledig tjänst projektsamordnare (kontraktsanställd, FG IV) på Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF. Meddelande om ledig tjänst projektsamordnare (kontraktsanställd, FG IV) på Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF.: EASO/2016/CA/004 Offentliggörande: Titel och funktion: Externt Projektsamordnare

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 9.11.2010 C 302 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN UTLYSNING AV LEDIG TJÄNST Direktör för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao (Spanien) (KOM/2010/10285) (2010/C 302 A/01)

Läs mer

Meddelande om ledig tjänst Kommunikationsansvarig (tillfälligt anställd, AD 5) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)

Meddelande om ledig tjänst Kommunikationsansvarig (tillfälligt anställd, AD 5) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) Meddelande om ledig tjänst Kommunikationsansvarig (tillfälligt anställd, AD 5) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF.: EASO/2017/TA/003 Offentliggörande Titel på funktion Externt Kommunikationsansvarig

Läs mer

EFCA TA AD DATAANALYTIKER. EFCA välkomnar sökande som är mycket motiverade att delta i utvecklingen av EFCA.

EFCA TA AD DATAANALYTIKER. EFCA välkomnar sökande som är mycket motiverade att delta i utvecklingen av EFCA. REKRYTERING EUROPEISKA FISKEKONTROLLBYRÅN (EFCA) ÄR ETT EU-ORGAN SOM INRÄTTADES 2005 MED SYFTET ATT ORGANISERA OPERATIV SAMORDNING AV MEDLEMSSTATERNAS KONTROLL- OCH INSPEKTIONSVERKSAMHET NÄR DET GÄLLER

Läs mer

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO)

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) 16.3.2011 SV Europeiska unionens officiella tidning C 82 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) MEDDELANDE OM ALLMÄNNA UTTAGNINGSPROV EPSO/AD/206/11 (AD 5) OCH

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 28.5.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 163 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska datatillsynsmannen Utlysning av ledig tjänst som biträdande datatillsynsman

Läs mer

Meddelande om ledig tjänst chef för operativa enheten (tillfälligt anställd, AD 10) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)

Meddelande om ledig tjänst chef för operativa enheten (tillfälligt anställd, AD 10) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) Meddelande om ledig tjänst chef för operativa enheten (tillfälligt anställd, AD 10) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF.: EASO/2017/TA/001 Offentliggörande Titel på funktion Externt Chef

Läs mer

Meddelande om ledig tjänst som informationsassistent för IDS (tillfälligt anställd, AST 4) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)

Meddelande om ledig tjänst som informationsassistent för IDS (tillfälligt anställd, AST 4) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) Meddelande om ledig tjänst som informationsassistent för IDS (tillfälligt anställd, AST 4) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF.: EASO/2017/TA/023 Offentliggörande Tjänstetitel Externt

Läs mer

REF.: EASO/2017/TA/031. Chef för sektorn för löner och ersättningar

REF.: EASO/2017/TA/031. Chef för sektorn för löner och ersättningar Meddelande om ledig tjänst chef för sektorn för löner och ersättningar (tillfälligt anställd, AD 8) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF.: EASO/2017/TA/031 Offentliggörande Tjänstetitel

Läs mer

EFCA TA AD RÄKENSKAPSFÖRARE. EFCA välkomnar sökande som är mycket motiverade att delta i utvecklingen av EFCA.

EFCA TA AD RÄKENSKAPSFÖRARE. EFCA välkomnar sökande som är mycket motiverade att delta i utvecklingen av EFCA. REKRYTERING EUROPEISKA FISKEKONTROLLBYRÅN (EFCA) ÄR ETT EU-ORGAN SOM INRÄTTADES 2005 MED SYFTET ATT ORGANISERA OPERATIV SAMORDNING AV MEDLEMSSTATERNAS KONTROLL- OCH INSPEKTIONSVERKSAMHET NÄR DET GÄLLER

Läs mer

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN REGIONKOMMITTÉN MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST CDR/AD14/6BIS/2016. som DIREKTÖR (MAN ELLER KVINNA)

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN REGIONKOMMITTÉN MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST CDR/AD14/6BIS/2016. som DIREKTÖR (MAN ELLER KVINNA) 11.2.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 52 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN REGIONKOMMITTÉN MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST CDR/AD14/6BIS/2016 som DIREKTÖR (MAN ELLER KVINNA) vid direktoratet

Läs mer

Meddelande om ledig tjänst logistikhandläggare (tillfälligt anställd, AD 5) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF.

Meddelande om ledig tjänst logistikhandläggare (tillfälligt anställd, AD 5) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF. Meddelande om ledig tjänst logistikhandläggare (tillfälligt anställd, AD 5) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF.: EASO/2016/TA/008 Offentliggörande Titel och funktion Externt Logistikhandläggare

Läs mer

Meddelande om ledig tjänst: Enterprise Architect Enhet: Enheten för informations- och kommunikationsteknik Referens: (ECDC/AD/2016/ICT-EA)

Meddelande om ledig tjänst: Enterprise Architect Enhet: Enheten för informations- och kommunikationsteknik Referens: (ECDC/AD/2016/ICT-EA) Meddelande om ledig tjänst: Enterprise Architect Enhet: Enheten för informations- och kommunikationsteknik Referens: (ECDC/AD/2016/ICT-EA) Härmed utlyses ovanstående tjänst som tillfälligt anställd vid

Läs mer

23 MAJ 2014. Kompetensprofil

23 MAJ 2014. Kompetensprofil Kompetensprofil Ett dokument för oss som rekryterar som hjälper oss att hitta dem vi vill ha, göra en bra matchning. Dokumentet hjälper oss att beskriva vår verksamhet och de utmaningar vi står inför.

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO)

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) 16.12.2010 SV Europeiska unionens officiella tidning C 341 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) MEDDELANDE OM ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV EPSO/AST/112/10 ASSISTENTER

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Meddelanden och upplysningar

Meddelanden och upplysningar Europeiska unionens officiella tidning C 368 A Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar femtionionde årgången 7 oktober 2016 Innehållsförteckning V Yttranden ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN Europeiska kommissionen

Läs mer

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST KOMMUNIKATIONSANSVARIG REF.: ESMA/2017/VAC8/AD5

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST KOMMUNIKATIONSANSVARIG REF.: ESMA/2017/VAC8/AD5 Datum: 20 mars 2017 ESMA/2017/VAC8/AD5 MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST KOMMUNIKATIONSANSVARIG (KVINNA ELLER MAN) REF.: ESMA/2017/VAC8/AD5 Typ av kontrakt Tillfälligt anställd1 Tjänstegrupp och lönegrad AD5

Läs mer

Meddelande om ledig tjänst Kommunikationsansvarig (kontraktsanställd, FG IV) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF.

Meddelande om ledig tjänst Kommunikationsansvarig (kontraktsanställd, FG IV) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF. Meddelande om ledig tjänst Kommunikationsansvarig (kontraktsanställd, FG IV) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF.: EASO/2016/CA/011 Offentliggörande Tjänstetitel Externt Kommunikationsansvarig

Läs mer

REKRYTERING TILL TJÄNSTEN SOM INTERNKONTROLL- OCH EKONOMIANSVARIG (FGIII) VID EUROPEISKA ARBETSMILJÖBYRÅN (EU- OSHA)

REKRYTERING TILL TJÄNSTEN SOM INTERNKONTROLL- OCH EKONOMIANSVARIG (FGIII) VID EUROPEISKA ARBETSMILJÖBYRÅN (EU- OSHA) REKRYTERING TILL TJÄNSTEN SOM INTERNKONTROLL- OCH EKONOMIANSVARIG (FGIII) VID EUROPEISKA ARBETSMILJÖBYRÅN (EU- OSHA) Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) är ett decentraliserat EU-organ som inrättades

Läs mer

IT-Policy. Tritech Technology AB

IT-Policy. Tritech Technology AB IT-Policy Tritech Technology AB 1 av 6 Innehåll 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte och målgrupp 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Nyttjande 3 1.4 Distribution 3 1.5 Versionshistorik 3 1.6 Godkännande 3 2 IT-Policy...4

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt Thomas360-rapport den 8 juli 2012 Thomas Ledare Thomas360 för ledare Privat och Konfidentiellt Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta

Läs mer

REKRYTERING AV TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA FÖR GENERALDIREKTORATET FÖR PERSONAL OCH SÄKERHET

REKRYTERING AV TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA FÖR GENERALDIREKTORATET FÖR PERSONAL OCH SÄKERHET COM/TA/HR/13/AD9 REKRYTERING AV TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA FÖR GENERALDIREKTORATET FÖR PERSONAL OCH SÄKERHET Kommissionen anordnar ett urvalsförfarande för att tillsätta en tjänst som rådgivare i generaldirektoratet

Läs mer

IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna. Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31. Agenda

IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna. Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31. Agenda IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna med ISO2700X Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31 Agenda IT governance definierat IT governance i praktiken och infosäk

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN REGIONKOMMITTÉN. MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST CDR/AD14/ 13BIS /13 som DIREKTÖR vid direktoratet för översättning

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN REGIONKOMMITTÉN. MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST CDR/AD14/ 13BIS /13 som DIREKTÖR vid direktoratet för översättning 18.6.2013 SV Europeiska unionens officiella tidning C 172 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN REGIONKOMMITTÉN MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST CDR/AD14/ 13BIS /13 som DIREKTÖR vid direktoratet för översättning

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

REF.: EASO/2016/TA/020. Högre tjänsteman med ansvar för ekonomi/budget (Två jobbprofiler)

REF.: EASO/2016/TA/020. Högre tjänsteman med ansvar för ekonomi/budget (Två jobbprofiler) Meddelande om ledig tjänst högre tjänsteman med ansvar för ekonomi/budget (tillfälligt anställd, AD 7) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF.: EASO/2016/TA/020 Offentliggörande Titel och

Läs mer

Meddelande om ledig tjänst chef för forskningsverksamheten (tillfälligt anställd, AD 8) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)

Meddelande om ledig tjänst chef för forskningsverksamheten (tillfälligt anställd, AD 8) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) Meddelande om ledig tjänst chef för forskningsverksamheten (tillfälligt anställd, AD 8) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF.: EASO/2016/TA/017 Offentliggörande Titel och funktion Externt

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Meddelande om ledig tjänst administrativ assistent (tillfälligt anställd, AST1) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)

Meddelande om ledig tjänst administrativ assistent (tillfälligt anställd, AST1) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) Meddelande om ledig tjänst administrativ assistent (tillfälligt anställd, AST1) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF.: EASO/2017/TA/021 Offentliggörande Tjänstetitel Externt Administrativ

Läs mer

Vill du arbeta för kvinnor, fred och säkerhet?

Vill du arbeta för kvinnor, fred och säkerhet? Vill du arbeta för kvinnor, fred och säkerhet? Operation 1325 söker projektledare till Alla behöver veta, med fokus på webbaserad kommunikation, digital information, och offentligt arbete Föreningen Operation

Läs mer

Meddelande om ledig tjänst Dataanalytiker (kontraktsanställd, FG IV) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF.

Meddelande om ledig tjänst Dataanalytiker (kontraktsanställd, FG IV) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF. Meddelande om ledig tjänst Dataanalytiker (kontraktsanställd, FG IV) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF.: EASO/2016/CA/006 Offentliggörande Titel och funktion Externt Dataanalytiker

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

INBJUDAN TILL INTRESSEANMÄLAN. stödpersoner. (Kontraktsanställda Tjänstegrupp IV) Ref. BEREC/2016/02

INBJUDAN TILL INTRESSEANMÄLAN. stödpersoner. (Kontraktsanställda Tjänstegrupp IV) Ref. BEREC/2016/02 INBJUDAN TILL INTRESSEANMÄLAN stödpersoner (Kontraktsanställda Tjänstegrupp IV) Ref. BEREC/2016/02 Det uppmanas till ansökningar för upprättandet av en reservlista för stödpersoner i fyra (4) olika profiler.

Läs mer

CCSQ. Beslutsfattarens rapport - Roller som innefattar kundkontakt. Namn Sample Candidate. Datum 23 september 2013. www.ceb.shl.

CCSQ. Beslutsfattarens rapport - Roller som innefattar kundkontakt. Namn Sample Candidate. Datum 23 september 2013. www.ceb.shl. CCSQ Beslutsfattarens rapport - Roller som innefattar kundkontakt Namn Sample Candidate Datum 23 september 2013 www.ceb.shl.com INLEDNING Den här SHL-rapporten för beslutsfattare hjälper dig bedöma hur

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Policy för IKT och digital kompetens i undervisningen på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Policy för IKT och digital kompetens i undervisningen på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Policy för IKT och digital kompetens i undervisningen på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 1 Antagen av prefekt och institutionsstyrelse 2012-03-26. Författad av Viktor Aldrin. Grafisk form:

Läs mer

Meddelande om ledig tjänst CONS/TA-AD/127

Meddelande om ledig tjänst CONS/TA-AD/127 ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Avdelning Tjänsteort Meddelande om ledig tjänst CONS/TA-AD/127 Generaldirektorat A, Direktorat 3A, Iriska språkenheten (GA) Bryssel Tjänstebeteckning Språklig handläggare Tjänstegrupp

Läs mer

Meddelande om ledig tjänst uppgiftsskyddsombud (tillfälligt anställd, AD 5) på Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF.

Meddelande om ledig tjänst uppgiftsskyddsombud (tillfälligt anställd, AD 5) på Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF. Meddelande om ledig tjänst uppgiftsskyddsombud (tillfälligt anställd, AD 5) på Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF.: EASO/2016/TA/018 Offentliggörande Titel och funktion Externt Uppgiftsskyddsombud

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Case Id: a5c78a85-b05e-4d1d-ae1e-0421dc5a9721

Case Id: a5c78a85-b05e-4d1d-ae1e-0421dc5a9721 Case Id: a5c78a85-b05e-4d1d-ae1e-0421dc5a9721 Enkät om ett europeiskt yrkeskort för sjuksköterskor, läkare, farmaceuter, sjukgymnaster, ingenjörer, bergsguider och fastighetsmäklare (för behöriga och andra

Läs mer

Meddelande om ledig tjänst säkerhetsassistent (kontraktsanställd, FG III) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) REF.

Meddelande om ledig tjänst säkerhetsassistent (kontraktsanställd, FG III) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) REF. Meddelande om ledig tjänst säkerhetsassistent (kontraktsanställd, FG III) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) REF.: EASO/2016/CA/007 Offentliggörande Titel och funktion Externt Säkerhetsassistent

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.2.2011 KOM(2011) 42 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna SV SV RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Ämnet information och kommunikation behandlar såväl verbal som ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang samt hur sociala medier används. Det handlar om hur man utformar

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management, 210 sp vid Högskolan på Åland

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management, 210 sp vid Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management, 210 sp vid Högskolan på Åland Study Programme for Hospitality Management Utbildningsplanen avser utbildning som inleds fr.o.m. höstterminen

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning Lönekriterier för sjukgymnaster och arbetsterapeuter ÖSTERSUND VÅRD- OCH OMSORGS- FÖRVALTNINGEN Generella utgångspunkter för lönebildning Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren

Läs mer

Meddelande om ledig tjänst IKT-assistent (kontraktsanställd, FG III) på Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF.

Meddelande om ledig tjänst IKT-assistent (kontraktsanställd, FG III) på Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF. Meddelande om ledig tjänst IKT-assistent (kontraktsanställd, FG III) på Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF.: EASO/2016/CA/005 Offentliggörande Titel och funktion Externt IKT-assistent 1.

Läs mer

Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet

Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet Malmö högskola / Gemensam förvaltning Studieadministrativa avdelningen 1(5) Mars 2010 Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet Bedömning av reell kompetens vad

Läs mer

Premiär för Prima. En ny skola för årskurs 6 9 i Farsta Centrum

Premiär för Prima. En ny skola för årskurs 6 9 i Farsta Centrum Premiär för Prima En ny skola för årskurs 6 9 i Farsta Centrum Inspiration Kreativitet Utveckling Prima handlar om kreativitet och digital kompetens! Prima är en helt ny, spännande form av grundskola.

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

AVTAL MELLAN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER OM SKADESTÅNDSKRAV FRÅN EN MEDLEMSSTAT PÅ EN ANNAN MEDLEMSSTAT FÖR SKADA PÅ TILLGÅNGAR SOM ÄGS AV

AVTAL MELLAN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER OM SKADESTÅNDSKRAV FRÅN EN MEDLEMSSTAT PÅ EN ANNAN MEDLEMSSTAT FÖR SKADA PÅ TILLGÅNGAR SOM ÄGS AV AVTAL MELLAN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER OM SKADESTÅNDSKRAV FRÅN EN MEDLEMSSTAT PÅ EN ANNAN MEDLEMSSTAT FÖR SKADA PÅ TILLGÅNGAR SOM ÄGS AV STATEN OCH SOM ANVÄNDS ELLER DRIVS AV DEN ELLER PERSONSKADA

Läs mer

Meddelande om ledig tjänst chef för upphandlingsverksamheten (tillfälligt anställd, AD 8) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)

Meddelande om ledig tjänst chef för upphandlingsverksamheten (tillfälligt anställd, AD 8) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) Meddelande om ledig tjänst chef för upphandlingsverksamheten (tillfälligt anställd, AD 8) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF.: EASO/2016/TA/014 Offentliggörande Externt Titel och funktion

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna!

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Kompetensloggboken Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Att använda din kompetensloggbok Under hela din studietid kommer du att samla på dig en mängd värdefull kompetens i form av

Läs mer

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Systemvetenskapliga programmet 180 högskolepoäng System Science Program 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-11-14 Gäller fr.o.m. 2013-07-01

Läs mer

Infordran av intresseanmälningar TA 2(f) ERA/AD/2016/001

Infordran av intresseanmälningar TA 2(f) ERA/AD/2016/001 Infordran av intresseanmälningar för en tjänst som chef för personalavdelningen inom enheten för resurser och stöd tillfällig anställning 2(f) (AD8) i syfte att upprätta en reservlista ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

Programvaruteknik, hp

Programvaruteknik, hp 1 (6) Utbildningsplan för: Programvaruteknik, 120-180 hp Software Engineering, 120-180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TPVAG Grundnivå MIUN 2010/1734 Högskolepoäng

Läs mer

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss!

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! EX JOB B20 16 Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! Knowit är ett av nordens ledande konsultbolag med 1800 specialister. Vi erbjuder spetskompetens inom Decision, Design & Digital, It och Management.

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Chef för leverans och support, IT-avdelningen

Chef för leverans och support, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för leverans och support, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011)

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 11-09-14 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September

Läs mer

Meddelande om ledig tjänst tillgångsassistent (kontraktsanställd, FG III) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF.

Meddelande om ledig tjänst tillgångsassistent (kontraktsanställd, FG III) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF. Meddelande om ledig tjänst tillgångsassistent (kontraktsanställd, FG III) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF.: EASO/2016/CA/008 Offentliggörande Titel och funktion Externt Tillgångsassistent

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Upplägg 1. Varför behöver byggherrar engagera sig i utvecklingsarbete

Läs mer

Varje barn har rätten till en skola med en kvalitetsutvecklingskultur som grundas i synergi mellan intern och externa utvärderingsprocesser.

Varje barn har rätten till en skola med en kvalitetsutvecklingskultur som grundas i synergi mellan intern och externa utvärderingsprocesser. Varje barn har rätten till en skola med en kvalitetsutvecklingskultur som grundas i synergi mellan intern och externa utvärderingsprocesser. Denna deklaration ligger i linje med den europeiska visionen

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Medlemsservice Sveriges Elevkårer ska arbeta för att medlemsorganisationerna ska få tillgång till följande medlemsservice.

Medlemsservice Sveriges Elevkårer ska arbeta för att medlemsorganisationerna ska få tillgång till följande medlemsservice. Sida 1 av 5 Sveriges Elevkårers verksamhetsdirektiv för 2016 utgår från organisationens vision, syfte, medlemsförmåner och strategi. Medlemsservice Sveriges Elevkårer ska arbeta för att medlemsorganisationerna

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Digitala kommunikationsplattformar,sll1925

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Digitala kommunikationsplattformar,sll1925 SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Digitala kommunikationsplattformar,sll1925 Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i medicinsk vetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i medicinsk vetenskap Sid 14/31 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap U 2015/138 Studieplanen är fastställd av styrelsen för Sahlgrenska akademin den 16 mars 2007 därefter reviderad av styrelsen

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2072-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK DATAVETENSKAP SPECIALISATION: COMPUTING SCIENCE AND ENGINEERING 1 Fastställande

Läs mer

REKRYTERING TILL TJÄNSTEN SOM PERSONALHANDLÄGGARE (FGIII) VID EUROPEISKA ARBETSMILJÖBYRÅN (EU-OSHA)

REKRYTERING TILL TJÄNSTEN SOM PERSONALHANDLÄGGARE (FGIII) VID EUROPEISKA ARBETSMILJÖBYRÅN (EU-OSHA) REKRYTERING TILL TJÄNSTEN SOM PERSONALHANDLÄGGARE (FGIII) VID EUROPEISKA ARBETSMILJÖBYRÅN (EU-OSHA) Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) är ett decentraliserat EU-organ som inrättades år 1996 och har

Läs mer

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen Standarder källa till kunskap och utveckling Arkivarien i den digitala kommunikationen Öppna data G-kataloger Big Data Verksamhetssystem Samarbetsytor Sociala media Ärendehanteringssystem e-arkiv e-post

Läs mer

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor Strategi SVA 2011 2014 Friska djur trygga människor SVA:s grundläggande värderingar och kännetecken SVA tar ett viktigt samhällsansvar och står för en förutseende beredskap Vår verksamhet vilar på vetenskaplig

Läs mer

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga;

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga; Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide Samarbetsförmåga; Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt

Läs mer