RIVSTART B1+ B2 Textbok Facit

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIVSTART B1+ B2 Textbok Facit"

Transkript

1 RIVSTART B+ B Txtbok Facit Kapitl A Jag böjad täna tidigt, tt halvå innan loppt. I böjan spang jag väldigt långsamt och fösiktigt. Jag spang baa kota distans. Eft n månad va jag myckt staka. Jag spang långt och ganska snabbt. Dt va oligt att täna fö loppt. B Advb bskiv vb, adjktiv och advb. A D 0 populäast motionsidottna i Svig å 00 Aktivitt minst n gång i månadn (Källa: Riksidotssföbundt A att spinga/löpning fotboll att gå på gym/styktäning ANTAL UTÖVARE % Gång pomnad 00 Gympa 00 Löpning joggning 00 Styktäning 00 Cykling 0 00 Simning 000 Dans 00 Fotboll 00 Stavgång Skido längd 00 B a Han väm upp. b Intvalltäning a Sjöbgs IF vann md. b å a Han täna kondition. b Fö att täna bot magn./han vill gå n i vikt. C Ulf Jag buka täna t gång i vckan. Om dt gna ll snöa tänk jag ofta Usch, jag vill int Mn sdan nä jag ha tagit på mig täningskläd och löpsko känns dt oligt. Jag buka köa bil till spåt. Nä jag ä famm väm jag upp. Sdan buka jag köa kilomt i lugn takt. Sdan kö jag 00 mt jättsnabbt. Sdan kilomt långsamt ign. Dt kallas intvalltäning. Dt ä jättjobbigt mn ffktivt. Jag böjad täna fö att jag bhövd stssa n. Jag jobba hltid och ha t ban så ibland bhöv jag vaa nsam fö mig själv. I skogn ä dt alltid tyst och lugnt. I böjan tänad jag utan något spcillt mål, mn nu ha jag böjat funda på Stockholm maaton. Dt skull vaa häftigt att oka md mil. Maika Min klubb ht Sjöbgs IF. Jag spla i division. Vi täna fya gång i vckan nomalt, mn m föstås innan viktiga match. Vi spla match båd hmma och bota. Jag spla back. Föa vckan splad vi mot Lindfos IF. D gjod mål i fösta halvlk. Sdan kvittad vi i böjan på anda halvlk. Vi vill vklign vinna. Fm minut innan matchslut gjod vi mål ign. Vilkn känsla! Sdan gälld dt baa att g jänt d sista fm minutna. Nä an blåst av låg vi alla i n hög på gäst och skattad och jublad. Jag böjad spla nä jag va å. Dt va int så många tjj som splad så vi fick spla md killana. Nä vi blv äld bildad vi tt tjjlag md tjj fån anda ställn. En dl säg att dn hä spotn int passa fö tjj. Dt ä skitsnack. Om någa å komm tjjna vaa lika ba som killana. Jan Jag buka täna daga i vckan. Jag ha dlat upp koppn på olika daga. På måndaga täna jag bn, på tisdaga mag, på onsdaga böst, på tosdaga ygg och axla och på fdaga bicps och ticps. På lödaga kö jag kondition. Då sping jag ll cykla. På söndaga vila jag. Man måst vila n dag i vckan. Annas få täningn ingn ffkt. Jag täna int fö att tävla utan fö att må bätt och s snygga ut. Jag böjad fö fm å sdan nä jag böjad få mag. I böjan va dt svåt att vta hu alla maskin fungad mn jag fick hjälp av n kompis. Han läd mig myckt om tknik och också om hu man bö äta md potin och kolhydat och sådant som jag int visst något om. Vi täna fotfaand tillsammans. Dt bli lätta att hålla motivationn upp nä man ä två. jogga gå på gym spla tnnis A d c A R F R R E pson ä aktiva i n föning. / pson säg att d täna fö att hålla sig i fom. % av svnskana motiona minst två gång i vckan pson jobba idllt som fitidslda. M än pson ä md i n golfklubb. I Dalana odd man båta som ymd 0 pson. 0 % (n av fm täna fö att gå n i vikt. H spla golf simma b a F R F OBESTÄMD SING BESTÄMD SING OBESTÄMD PLUR BESTÄMD PLUR n kollga kollgan kollg/kollgo kollgna/ kollgona n golfbana golfbanan golfbano golfbanona n vcka n fotboll vckan fotbolln vcko fotbolla vckona fotbollana n golfklubb klubbn klubba klubbana n mdlm mdlmmn* mdlmma mdlmmana n skog skogn skoga skogana n undsökning undsökningn undsökninga undsökningana n ung ungn** unga ungana n utustning utustningn utustninga utustningana FACIT RIVSTART B+B Txtbok 00 Föfattana och Natu & Kultu 0 (txtbokns bställningsnumm

2 OBESTÄMD SING BESTÄMD SING OBESTÄMD PLUR BESTÄMD PLUR n dato daton dato datona n gång gångn gång gångna n motionsaktivitt aktivittn aktivitt aktivittna n pson psonn pson psonna n pomnad pomnadn pomnad pomnadna n samhällsklass klassn klass klassna n snobbspot spotn spot spotna tt abt abtt abtn abtna tt ställ ställt ställn ställna tt jobb jobbt jobb jobbn tt kompisgäng gängt gäng gängn tt lag lagt lag lagn tt land landt länd ländna n fitid n natu n golf n innbandy n syktäning Kapitl B g C Han ä jounalist. Han fick jobb på Radio Jämtland. D ha bott dä i t å. Han gick md i n pappagupp nä han va föäldaldig. D gick till pakn tillsammans, på babysim och d gick ut och fikad. D ta n öl. Dt ä Bnks sambo. Hon ä fotogaf. D plana att täffas till vintn. B B, D C, E A, F A skilja sig, lata sig, aka sig, kamma sig, klippa sig, tvätta sig, ånga sig, gifta sig, känna sig, fösova sig, koncnta sig, by sig om, akta sig, aktiva sig, anmäla sig, sätta sig, föbda sig B hnn D honom a b fitidn natun golfn innbandyn syktäningn han sig oss d c B Nä vi va ut föa vckan sa hon att hon vill täffa mig nsam. B H B Eft dt ha hon skickat sms till mig och ibland ing hon på H H nättna. Jag tyck att du ska bätta allt fö din kompis. H B Säg till din kompis flickvän att hon måst sluta kontakta dig. H B Om ni älska vaanda måst ni bätta dt fö din vän. B H 0 A F, R, F, F, F, R f dm sig sig (natu (natuna Kapitl D båd och int utan A husköp abtslösht lön C Gnomsnittslön: Vd 00 Politik 00 Läka 00 Advokat 00 Civilingnjö 000 Päst 00 Lokföa 000 Gymnasiläa 00 Sjukskötska 00 Föskolläa 00 Rcptionist/tlfonist 00 Städa 00 Svitis 00 D Status fån högst till lägst: läka gymnasiläa advokat sjukskötska vd föskolläa civilingnjö lokföa päst 0 städa (Ingn uppgift om status: politik och cptionist/tlfonist. B U U M U U M U F fitidsintss, n håla jobba stnhåt, bonus jobb slipp Kapitl M M 0 U antingn ll vakn ll sjuklön vckopng U M M gäll skaffi funkat E Hon dömd om att bli cowboy. Hon vill ha n svat ponny. Hnns föälda tyckt att dt va fö dyt. Hon vill ha n jättsto hund. Hundn skull tösta hnn nä hon va ldsn, hon skull lka md dn nä hon va glad och dn skull ligga vid hnns fött nä hon tittad på tv. Hnns pappa va ädd fö katt. Hon had stt otäck film som htt Fåglana. Hon todd att Maggi skull bli glad. Mamman spolad n dm på toalttn. A dömm (a, to (, tjata (, väx (b FACIT RIVSTART B+B Txtbok 00 Föfattana och Natu & Kultu 0 (txtbokns bställningsnumm

3 B IMPERATIV INFINITIV PRESENS PRETERITUM SUPINUM döm dömma dömm dömd dömt to to to todd tott tjata tjata tjata tjatad tjatat väx växa väx växt växt/ vuxit A Hungig som n vag. Ag som tt bi. Envis som n åsna. Snabb som n vssla. A F, R, R, F, F, R, F A Substantiv: d bond, (tt lidand Adjktiv: stickand, bitand Advb: sjungand, patand 0 B Dämot Däfö A attackad povsmaka B : : Kapitl B tots att/fastän om/ifall mdan/nä (innan B I följand mninga bhöv man som :,,, 0 A f g b j a i nämlign dock miga skämm : : c h 0 d Flitig som n mya. Stak som n ox. Klok som n uggla. innan ftsom/däfö att A sjukvådn, kollktivtafikn vat fjäd å Ex: finansminist, utiksminist, utbildningsminist, kultuminist, fösvasminist, miljöminist 0 cika 0% statsåd lokala fågo (t x väga, skola, banomsog och åldingsvåd å 0 % Kapitl E Han gå (n stig långt in i skogn. Han sätt sig på n udd och dick kaff och ät n smögås. Han titta ut öv sjön. älg, äv, ha Han åk till n stand som ht Langhammas. D spla badminton på standn och dick kaff och ät bulla. På kvälln gilla d ofta, gäna lamm fån gannns gåd, och spla bännboll ll kubb. Då ä dt int så myckt folk. Hon läs tidningn och dick kaff och ät n smögås. Hon pata md psonaln ll sitt tyst och samla ngi fö dagn. Dt ä myckt folk, skolunga och affäsmän. B Somman md Monika Dt sjund insglt Smultonställt A Föslag till lösning: Gotland f, Jämtland d, Lappland b, Dalana a, Skån, Småland c A Vb och vbgupp i alfabtisk odning: fyllda ( smält ( gjoda ( stkt ( kokt ( tänat ( mosad ( ugnsgäddad ( ivn ( vispad ( B ökt, Rökt målat, målad sytt, sydda skivit, skivn Psona Fanny och Alxand Kapitl B b, a, a, c, b, a, b Kapitl A Fösta fotot ä fån 00talts böjan. Anda fotot fån 0talt. B c, d, b, a C Föslag till lösning: tvång, bslut bslut, intntion, plan, löft bslut, intntion, plan, löft RF SO TF YGL bslut, plan ykt bslut, plan, intntion, löft C östa byggd föbud abtsgiva B föload kigad gundad abdikad blv bist famtidsto mödad jagad byggd styd 0 låg C 0,,,,,,,,, FACIT RIVSTART B+B Txtbok 00 Föfattana och Natu & Kultu 0 (txtbokns bställningsnumm

4 B c, b, d, h, g,, f, a A B FÖRE NU NU EFTER NU Psns pfkt Psns Psns futuum ha bjudit ä tött komm aldig att föändas ska åka ska sitta FÖRE DÅ DÅ EFTER DÅ Psns pfkt Psns Psns futuum had bjudit va tött va gått skull aldig föändas ska åka ska sitta Exmpl på ptitum pfkt och ptitum futuum u Fya gnt bätta: Magata: att jag skull gifta mig Kistina: nä jag had slutat som dottning D had väntat på n son som skull kunna bli kung. ftsom jag skull bli dottning. att gingn skull ha ansva ftsom min fa had dött Ulika Elonoa Som ung had jag studat att jag skull bli dottning D skull välja mig till dottning att gingn skull få min bo had bstämt att min man skull ga tillsammans md mig Föslag till lösning: B Svnska säg att finna ä allvaliga och tystlåtna. att nomän ä glada och spotiga. att danska ä avslappnad och skämtsamma. Finna säg att svnska ä omanliga. Nomän säg att svnska ä punktliga. Danska säg att svnska ä tåkiga och odntliga. A+B n tid, dan, i övmogon, nästa vcka, nästnästa vcka, tosdagsmogonn int än, dan, buka, nu i hlgn fö någa daga sdan, hinn, dn hä vckan, nästa vcka, snast på fdag, skynda mig hu ofta, föut, nufötidn, aldig, int på fla månad, bukad, i vckan, int läng, föut, då, nu, slutat, böja, nästa månad, på somana,då, i somas, i somma,buka, på somman, i fjol, då Kapitl B d, f,, c, a, b C To tänk Tyck to tänk Tyck To A j,, l, b, g, a, d, i, f, 0 m, c, h, n, k, Göta kanal Tuning Toso Kbnkais Kiuna Kapitl 0 A husvagn guldkant svana upplvlstuism C f, a, c,, b C Någa ovkliga inslag i dcka: Hu kan polisn gå md på att amatödtktiv lägg sig i d känsliga modutdningana? Vafö skull amatöna vaa duktiga än polisn på att lösa modgåto? Vafö ä dt alltid dn minst sannolik som bgått bottt? Vafö göa sig så myckt bsvä fö att döda någon? B styckn: gös, smaksätts, fomas, gäddas, dlas, göps u, blandas, fylls, läggs, stös, äts, säljs, kallas, åts, påminnas, påböjads, sägs C S s i txtbokn. E Jämtland Häjdaln 0 Bald Sigtuna modgåta tuistot utsläpp D Man gö smlo av vtdg som man smaksätt md kadmumma. Man foma dgn till bulla som man gädda. Man dla dm och göp u dm. Man blanda dt ugöpta bödt md mandlmassa och man fyll smlan md dnna fyllning och myckt vispad gädd. Man lägg på lockt och stö öv flosock. Gö smlo av vtdg och smaksätt d md kadmumma. Foma dgn till bulla. Gädda dm. Dla dm och göp u dm. Blanda dt ugöpta bödt md mandlmassa och fyll smlan md dnna fyllning och myckt vispad gädd. Lägg på lockt och stö flosock öv. C : dn fösta ymdbyån statads. 000 dolla: man fick btala 000 dolla i föskott fö att få följa md n ymdfäja unt jodn. 000 pson: 000 pson btalad i föskott. å 00: dn fösta btaland ymdtuistn tillbingad n vcka på n ymdstation å 00: dn fösta kvinnliga ymdtuistn åkt ut i ymdn å : yssana sköt upp Sputnik, dn fösta ymdsatllitn. D vb i spassiv: statads, fövkligads, sköts upp, annonsads, fösnads, psntads, byggas, hållas, sänks Man statad dn fösta ymdtuistbyån. Tyvä gick fötagt i konkus innan man fövkligad planna. Mn dan alltså t å innan yssana sköt upp Sputnik, Tots att man int ns annonsad mångistt Dnna olycka fösnad utvcklingn av ymdtuism. I slutt av 0talt psntad tt japanskt fötag idén till tt ymdhotll. Man skull bygga hotllt som tt stot hjul. Vänn Dvägnäbbmusn älgn bjönn Såsom i himmln FACIT RIVSTART B+B Txtbok 00 Föfattana och Natu & Kultu 0 (txtbokns bställningsnumm

5 hu man had tänkt sig att hålla vattnt på plats. Dt skull döja ända till å 00 innan man fövkligad dömmn om ymdtuism. ISS, som man had böjat bygga någa å tidiga. och vänta på att man sänk pist fån d miljon A, a, l, g, n C hösl: lät som, skk, skänad, höd, sysonas sång, vågonas kluckand, måsanas skän lukt: luktad, luktad int gott, doftn känsl: känds kallt, svinkallt, känd mig blöt, kliad smak: syn: såg, tittad, såg ut som, vack E hh, oj då, vad häligt, usch, vad äckligt, mn hgud, fölåt, jag måst skatta apopå, Du skämta!, Ojojoj! Vilkn otu!, Nj pcis!, Dt va ju tu, Jo B a Ett bott planas. b Någon bgå tt bott. c Polisn utd bottt. 0 d Polisn misstänk någon. Polisn skugga dn misstänkta. f Han astas. g Han föhös av polisn. h Han häktas. i Han bli åtalad. j En ättgång böja. k Dn misstänkta känn ll fönka bott. I Han bli vntullt dömd till tt staff, fängls till xmpl. A Om LassMaja int had abtat på gåda skull han int ha kunnat stjäla vädsak. Om LassMaja int had stulit kyksilvt skull han int ha kommit till Calstns fästning. Om LassMaja int had lagat god mat skull han int ha fått abta i kökt. Om LassMaja int had suttit på Calstns fästning had han int blivit sjuk. Kapitl B j a h D c l b i B Sonja snattad n pås chips. Hon tog md sig fö myckt alkohol hm ft n smstsa. Hass köd fö fot. Han tog n fin pnna i skolan. Sonja snattad i sjuan. I böjan av 0talt smugglad hon alkohol. Hass köd fö fot. Han tog pnnan nä han gick i fmman. Sonja stoppad chipspåsn und jackan. Hon had flaskona i sväskan. Hass köd 0 på n 0väg. Han tog pnnan nä d skull gå ut på astn. Sonja fick jättdåligt samvt nä hon had tagit chipspåsn. Hon åkt int fast i tulln nä hon had xtaflasko i väskan. Hass fick böta n massa pnga nä han had köt fö fot. Hans mamma tvingad honom att lämna tillbaka pnnan till klasskamatn. B Man, ns, man, n Man, ns n, man, man f 0 k o g p n d m BROTT AKTIVITET (VERB PERSON snatti stöld smuggling föfalskning bdägi våldtäkt mod langning ån snatta stjäla smuggla föfalska bda våldta möda langa åna n snatta n tjuv n smuggla n föfalska n bdaga n våldtäktsman n möda n langa n åna Kapitl B sitta kupad mål sista A sadl (cykling valla (skidåkning bassäng (simning C Tjjvasan: annandag jul ( dcmb, Vasaloppt; gg p vcka; : : 0 Vättnundan: månad; gg p vcka; timma och 0 minut Vansbosimningn: månad; gg p vcka; timm och minut Lidingöloppt: månad; gång i vckan; timma och minut Kapitl A jul: klä n gan, ha n bock av halm inomhus, äta skinka och doppa böd i skinkbuljong påsk: ta in tt bjökis md fjäda midsomma: äta sill, fäskpotatis och jodgubba, ha n kans av blommo på huvudt, dansa unt n stång md blommo, vaa upp hla nattn tills soln gå upp D Föätt: gavad lax, inlagd sill, sillsallad Huvudätt: Janssons fstls, julskinka, lutfisk, julkov, köttbulla, vbnsspjäll, ödkål, gönkål Eftätt: isgynsgöt innan ungfä n vinna tillått utan 0 uppfö nysnö (skidåkning våtdäkt (simning skado i knäna (löpning A b a d c A Jul: f, j, c Nyå: h, b, Påsk: i, d Midsomma: a, g, k FACIT RIVSTART B+B Txtbok 00 Föfattana och Natu & Kultu 0 (txtbokns bställningsnumm

6 C Djun kund tala. Toll och anda figu som i vanliga fall va osynliga blv synliga. Ingnting, mn människo blandad ihop Lucias namn och Lucif, djävuln. På 00talt. Mlodin ä italinsk. Txtn ä skivn und 00talt mn föfattan ha använt gamla svnska od så sångn ska vka äld. Häxo va kvinno som kund tolla. På påskn flög d till Blåkulla fö att fsta md djävuln. D bänds på bål och totads. Unga och ban klädd ut sig till påskkäinga. D kund slänga stna gnom skostnn ll n glasskiva öv dn så att hust blv fullt av ök. Dn snälla tomtn fån Tyskland och dn svnska utomtn ä släkt md tomtn. Han ä litn och ofta gåklädd och han bo på bondgåda dä han hjälp till md djun och passa husts folk. 0 Han s till djun och människona på gådn samtidigt som han funda öv va människona komm fån och vat d ta vägn. A b, d, c, a, B Mai Gunna och Babo Albt A höstn vån C Lund Götbog A Diktn kansk handla om natuns mystium, natuns kaft och natuns fömåga att göa oss lugna, glada och fiska. Diktn handla om vån ll somman. B gott vått mak stak saft kaft skönt gönt Kapitl A Svig svnskana Ndländna Fankik Gunilla Btil somman vintn Stockholm Umå Schwiz Spanin Tyskana A Föslag till lösning: ha fullt upp ha myckt att göa föbannad ag, uppöd himla väldigt skyll int lägg int skuldn på mig bli galn bli väldigt uppöd Vm to att diskn diska sig själv? Vm dick alltid upp min mjölk? Vafö ha ingn fyllt på kopiingspapp? Gö baa jag dt? g a c A tio å att vaan paas/att du få n ny vaa i ställt/att du få avdag på pist/att köpt gå tillbaka om butikn byt äga, upphö ll gå i konkus att du kan åtlämna n vaa och få pngana tillbaka om du ånga tt köp konsumntköplagn att man lämna tillbaka vaan innan öppt köptidn gå ut och att vaan ä i samma skick som nä man köpt dn nj tydlig och skiftlig tio å 0 att man kan lämna tillbaka vaan och välja n annan i ställt B lämna tillbaka åtlämna ända sig ånga n gång tt tillfäll självklat natuligtvis föstå fl missföstå pnga (sdla och mynt kontant sluta att finnas upphöa oftast/fö dt msta vanligtvis n podukt man köp n vaa int obligatoiskt/ingt tvång fivilligt bli säm fösämas pnga som das bot tt avdag som fanns fån böjan uspungligt bli vita/ljusa blkna sköta dåligt missköta affäna gå så dåligt att man måst lägga n fötagt gå i konkus 0 B h c a k f b h d i b d j D Pssimistn ta dt onda i väldn fö givt och gläds öv dt positiva som tots allt finns. Optimistn kan gubbla öv klimatfågo och livts oättviso. En dfnsiv pssimist to att alla pstation komm att sluta i katastof. Få d vaa i fd md sina tanka psta d lika ba som optimistna. Hon lad mäk till att många famgångsika människo va pssimistiskt lagda. D s ngativt på allt och älta misslyckandn. Föstålsn mllan n dfnsiv pssimist och optimist kan funga om dn dfnsiv pssimistn föklaa sina statgi. Kapitl 0 f g A Mitt dömjobb g hög status. % Dt g möjlight till sto psonlig fiht. % Dt ä säkt och tyggt. % Dt g mig möjlight att hjälpa anda. % Dt g möjlight till hög lön. % Dt ä spännand och psonligt utvckland. % Dt g mig möjlight att föbätta/föända samhällt. % B Hon böja bli tött i koppn. FACIT RIVSTART B+B Txtbok 00 Föfattana och Natu & Kultu 0 (txtbokns bställningsnumm

7 Tsta dig själv c b b a a b c b A f: bonusfamilj : iblandbo/babo c: adoptivfamilj a: gnbågsfamilj g: nsamstånd d: säbo b: sambo noggann ptig social sällskapssjuk mångsidig splittad gnös slösaktig konomisk snål fantasifull oalistisk tummana näsan magn ambåga tt öga A Fö tt pa å sdan bläddad jag ignom tidningn och av n slump slog jag upp sidona md platsannons. Jag hoppad till nä jag såg att Bio Rio sökt xtapsonal. På dn tidn va jag tokig i film. Jag kund s om n film jag gillad hu många gång som hlst. Nä jag såg annonsn känd jag på mig att dt va mitt öd att jobba inom filmbanschn. Jag had fö mig att jag had patat om att bli filmgissö dan nä jag va fya å. Jag kastad mig öv tlfonn och bad att få komma på intvju dan samma ftmiddag. Hla dagn gick jag unt och fösökt komma på fantastiska sak jag skull säga und intvjun. Jag va ädd att jag skull komma av mig om d bad mig bätta något så jag höll på läng och övad på vad jag skull säga. Nä jag kom till Bio Rio va dt totalt kaos. Ingn visst va psonalchfn höll hus. Datasystmt had gått sönd och d had ingn pop conpsonal som kund hoppa in till kvälln. Och sktan had tagit n Mdlhavskyssning fö att vila ut. Dt va visst nvna som kånglad. Jag bklagad öan, mn sa samtidigt att jag kund ställa upp och jobba samma kväll. Dt blv statskottt fö n intssant kaiä inom filmbanschn, mn jag ska int tötta ut md fotsättningn på histoin just nu. Kapitl B städa: n mopp, n dammsuga, tt ngöingsmdl, sopa, plocka undan, skua, damma, våttoka, n tasa, tt skåp putsa fönst: n fönstskapa, n tasa, putsa diska: skölj, tt skåp tvätta: skölj, tt blkmdl, sota, häng, n gadob laga mat: n kastull, stk, fäs, hacka styka: vik ihop, n gadob saklig fantasilös spontan tanklös famåt famfusig ovanlig undlig pdagogisk mästand modig dumdistig F städning: dammigt, smutsiga, ofäsch, städa, plocka undan, skäpa, toka bot, damm, n tasa, dammsugning, våttoka, n mopp, smuts, putsas, n fönstskapa, tt fönstputsmdl, n tvättsvamp, skapa bot, n fönstputsa, skua, tt ngöingsmdl matlagning: koka ägg, gundcpt, n tomatsås, hacka, fäs, tillsätt, koka, svag väm, stk, tillsätt, n ätt, n kastull, n spis, n kydda B a, b, c, d,, f C D ä alla olika typ av gåvo som diktjagt vill g bot. Kapitl lägga bnn på yggn nävn tändna B + C ögon i nackn FÖRE DÅ DÅ EFTER DÅ Ptitum pfkt Ptitum Ptitum futuum had gått till va skull hända A Gudana på sidan ä uppifån fån vänst: Fj, Fja, To, Lok, Odn C Tädt skull md sin kaft skydda dm som bodd dä. Man lad mat på n tallik till tädts anda fö att böllopt skull bli lyckligt. Dt kund gå väldigt illa. Folk kund dö och man kund bli fattig. Man dog dn som va sjuk gnom tt hål i tädt. Dn som tog in gann föst blv föst fädig md sködn. Man skull bygga n ny tunnlbanuppgång i Stockholm i Kungstädgådn. Fö att göa dt va man tvungn att hugga n någa alma. Folk potstad gnom att klätta upp i almana och tädn fick stå kva. A FÖRE NU NU EFTER NU Psns pfkt Psns Psns futuum ha skapats s komm att hända MANNEN TROR PÅ att man int ska lägga nyckla på bodt att vissa gatubunna ä faliga att gå på att man måst spotta nä n svat katt gå öv vägn att man måst vänta md att bädda gästnas sänga tills d kommit hm KVINNAN TROR PÅ att man måst knacka i bodt och säga pppa pppa nä man pata om dåliga sak som kansk ska hända att man aldig få svaa tack om någon önska n lycka till BÅDA TROR PÅ att n idottskvinna få tu av att äta n kaka mjölkchoklad kvälln innan tävling INGEN TROR PÅ att dt g olycka att ha sönd n spgl FACIT RIVSTART B+B Txtbok 00 Föfattana och Natu & Kultu 0 (txtbokns bställningsnumm

8 Kapitl A Mannn: Svnska pata int i munnn på vaanda, d vänta på sin tu. Om n svnsk int vill gå md och äta kan lunch kan han ll hon säga aaaaa vilkt btyd nj. Svat: Ja, jag få s btyd också nj. Kvinnan: Svnskana tala md låg öst. Nä svnskana avsluta tt samtal säg d: japp ll jaaaa. Lit kan btyda myckt. Om tt pov ä liiit svåt ä dt jättsvåt. B bhöv föstå fökotning föning bo bätta bskiv bsök föskola föbjudn föhandla föätt föstås föäld D Dt finns int så många chf. Chfn ä mind auktoitä. God stämning, tivsl och samstämmight. Högljudda konflikt. Svnska ä m infomlla, m akt på sak och ä väl föbdda på sina mötn. Han ll hon ä analytisk och lugn, avbyt int dn som tala. Utländska affäsmän bygg gäna upp n psonlig lation och tt ömssidigt fötond. Till skillnad fån sin svnska kollga kan han ll hon pata högljutt och avbyta dn som tala. Kal Xll. Männn täffads dä och patad politik, vtnskap och konst mdan d dack kaff. Skogsabtana had kaff md sig ut i skogn och dn vanan togs upp nä industialismn kom. D g tillfäll fö infomllt utbyt av idé och fanht. 0 Dt kan vaa viktigt att dlta i kaffastn ftsom kollgna annas kan to att man int vill umgås md dm. B fl, ätt, fl C n av 0 En av 0 abtand kvinno i Svig ha tt chfsjobb. : Svig låg på : plats i Euostats ankning av kvinnliga chf å 00. I Lttland ä andln kvinno i chfspostion pocnt., Andln kvinnliga chf i Svig ha ökat (fån % till, % d snast tio ån. A Hästtjj som klippt och skun fö ldaskap B g (tt dju mat utfoda myckt ba utmäkt många n mängd sak uppgift dn som gö något (n spot till xmpl utöva få någon att göa något han ll hon int vill tvinga bosta (n häst ykta ganska tämlign Uttal Odbtoning A kolhydat sultat pivat mamlad ngi kaloi diskuta pta fantisa kondition pnsionä fysik fysisk fysik fantasi lotti taktik taktisk taktik C paaplydink föskolläa amhävning uthållightsspot längdskidåkning idottsföning simglasögon kolhydat samhällsklass fitidsintss simklubb samband akassa D uthållight anställd gnskap avbtalning dskap Rduktion A Vad ha du fö husdju? Jag ha n hund. Du då? Jag ha ingn hund. Mn min syst ha husdju. Vad ha hon då? Ha hon n häst? Nj, hon ha n katt. B Pt älska att bo i stan. Han tjäna ganska ba och få ofta bonus. Han jobba fmtio timma i vckan. C Ta dt lugnt. Dt bli tu sdan! Hu skaffad du nya kompisa då? Utan pnga had dt int funkat. om Tillsammans statad d också n folkhögskola. D Nyttig mat. Jag ha aldig gillat spot. Jag ha dålig ygg. Jag bli svttig nä jag sping. E Dt ä faktiskt så. Dt ä int så paktiskt mn dt ä hmskt vackt. Vad typiskt! Dt bli svåa konomiskt. Dt va fantastiskt oligt i gå! FACIT RIVSTART B+B Txtbok 00 Föfattana och Natu & Kultu 0 (txtbokns bställningsnumm

9 F Oj, vilkn abtsdag! Nä ä din födlsdag? Vi ss på lödag! G Åh, vad matn kosta myckt! Föut kostad dn int lika myckt. Nj, dt ä sant. Jag ha spaat n dl pnga som jag ta av. Dt ä ba. Jag spaad myckt föut, mn nu spaa jag ingnting. Assimilation p H Jag hoppas att du ha valt utbildning. f f Jag ä tvungn att tvätta. t Han ha fla sjuka. p p Das bv va absolut intssanta. f f Jag tivs md min livsstil. f f f I Svig finns myckt svamp mn dn ä svå att hitta. I Rd t l n s håd gjod köd öd läd våd av ban vadagn vädn J Hu skaffa ni nya vänn? Ungfä så. Fö tt å sdan kom jag hm. Han aka atikl stot klat våt stata hjäta säkt höt snat svat Jag kom fö snt. sig int så ofta. kälk konstnälig hälig falig annolunda föloa stolk Chalott natulig älig gäna Dalana hundana Dä s man. undsökning stöst univsittt kus annas fösök föstås Du lä dig myckt. Hu tänk du? Va läs du? ftsom stackas dig föskola sjukskötska Satsmlodi A Accnt Accnt Vad läs du? Matmatik. Vad plugga du? Matt. Vad ät du? Mat Vad ska du äta? Kyckling. Nä komm du? Klockan två. Nä kan du komma? Klockan åtta. Vad köp du? En lit. Vad köpt du? Baa lit. Övningsdialog Kapitl Jag ha sådan täningsväk! Vafö då? Jag köd (fm kilomt i gå i lljusspåt. Och sdan glömd jag sttcha. å Ojdå, dt ä viktigt att sttcha. Annas få man ont. Jo, jag vt. Jag ska tänka på dt nästa gång. Kan jag gå mllan? Ja, vänta lit, jag ska baa göa 0 (tjugo till. Vilkn maskin ska du köa sdan? Knäna. Vm vann matchn i gå? Dt gjod Pll. ö Jaha. Han ha håda sva. Kapitl Nu ha dt hänt ign. Jag ha lånat ut pnga till min kompis tots t mj att jag vt att dt ä jättdumt. Oj, vad jag ånga mig! Jag ha lånat om ut pnga n massa gång mn jag få aldig tillbaka dm. Min kompis ä hopplös md pnga, mn hon ä ju ändå min bästa kompis. Vad ska jag göa? Dum Kapitl Vad fick ni g? (fm miljon. Vad fick ni fö dt ni såld? (fya miljon, så vi bhövd int låna så myckt dn hä gångn. Sjysst! j Hu klaa du dig nu nä du ha akassa? Ganska okj. Jag få 0 % (åttio pocnt av lönn och sdan ha jag spaat pnga. Jag ha int så hög hya och jag fösök äta å billig mat. Jag ha int åd att gå ut så ofta och äta. Nj, dt föstås. Mn mat man laga själv ä ofta goda och nyttiga. Hu myckt tjäna du gntlign? Hmm. Dt ä gntlign pivat mn jag tjäna lit öv (tttiotusn. Sdan få jag ju obkväm abtstid på dt. Du då? Myckt mind. Jag föhandlad så dåligt nä jag böjad på å fiman. Nu ä dt svåt att höja. å å Jo, jag vt. Bästa sättt att få m ä att byta jobb. FACIT RIVSTART B+B Txtbok 00 Föfattana och Natu & Kultu 0 (txtbokns bställningsnumm

10 Kapitl Älgnyht I fla daga ha n ag och busad älg skämt bann på Vallaskolan i Bösap. Psonaln bskiv älgn som hlt galn. I mos låg dn halvsovand älgn vid skolans nté och hindad sj bann fån att komma in i skolan. Eft tt tag st dn sig och lunkad sakta iväg. Bann ä jättädda och i gå va älgn så aggssiv att vi ingd polisn, säg skolans kto, Eva Nilsson. Nä polisn kom låg älgn och vilad i skogn och va hu lugn som hlst. Polisn ha dock koll på älgn. Vi kan ha att göa md n fyllälg, säg polisintndnt Clas Jönsson. Dt ä int hlt ovanligt på höstana. Vi to att älgn ha ätit n massa jästa falläppln i villatädgådana hä omking och blivit busad hlt nklt. Kapitl Baunda ll fdagsmys? Gabilla: Ja, dt ä Gabilla. Mang: Tja! Mang hä. Lägt? G: Jo, dt ä hlt okj. Du då? M: Dt ä fint. Du, ha du någa plan fö kvälln? Jag ska ut md min kompis Sii fån Stockholm. Häng du md? G: Nja, jag to int dt. Jag ä suptött och had baa tänkt vaa hmma och mysa. å M: Mn, kom ign! Vi ska göa n iktig baunda. Dt komm att bli hu kul som hlst! G: Nj, jag oka int i kväll. Dssutom ä jag hlt pank. Jag ha int tt ö. mj M: Äsch, dt odna sig. Jag bjud. Du kan bjuda mig n annan gång, nä du ha pnga. G: Jaaa, jag vt int. M: Snälla Du bhöv komma ut och täffa lit nya människo! Du kan int baa sitta hmma jämt och ha dt tåkigt. G: Okj då, mn baa n litn stund. Bli int su om jag gå hm tidigt. M: Nj, jag lova! Kapitl Ett nytt pati Intvju md Roin Wigman, patilda fö dt nya Fiskpatit. Kvinna: Vad ä viktigast fåga? Roin: Vå viktigast fåga ä natuligtvis hu vi ska ädda vå fisk. Vi människo måst ända våa matvano. Fiskn komm att fösvinna fån våa vattn om vi int sluta äta så myckt fisk. Havn komm att bli utfiskad. Vi måst också sluta släppa ut föoninga och annat skäp i våa vattn, annas komm fiskn att dö ut. Kapitl Häliga Svig Gotland Gotland ha många ansiktn. Visby md sin mdltida ingmu och sina gamla kyko, d långa ständna, aukana och ängana fulla md okidé. Ön md sina lämninga fån stnåld, vikingatid och mdltid ä tt ldoado fö dn histoiintssad. Våa många kyko påminn om öns guldåld und mdltidn. Vaj somma und Mdltidsvckan flytta vi hla Visby tillbaka i tidn. Dt ä n spännand vcka full av aktivitt fö ung och gammal. På ön kan du studa många olika ämnn på högskolan mn också m spcialiniktad utbildninga som tonsättaskolan fö dj dig som vill bli kompositö. Hä kan du bo innanfö ingmun i tt mdltida hus ll köpa n hl gåd mitt i natun. Kapitl Hj! Dt va längsdan! Öhh Jag ä ldsn. Jag minns int iktigt. Datakusn! På folkhögskolan utanfö Västås. t Ja, just dt. Nu komm jag ihåg. Pll! Hu ä lägt? Jo, dt ä baa ba. Själv då? Gud vilkn ful töja! Ja, dn ä hlt ut. Ja, vklign. Sådana had man ju fö typ t å sdan. Ja, usch. Dn hä gilla jag. Ja, dn ä jättinn nu. Jag skull bställa n tid fö åtbsök. Jag ska laga n tand. Ja, vi ha n tid dan i övmogon. Nja, dt funka int så ba. Och nästa vcka ä jag botst. Ja, då få vi titta på nästnästa vcka. Kan du på tosdagsmogonn? Jo, dt passa ba. Vilkn tid?.00 (åtta noll noll. Pfkt. Kapitl Vad tänk du på? A: Vad tänk du på? B: Jag tänk på vå lilla hund Ronja som dog föa vckan. A: Åh, vad tåkigt. Dt visst jag int. Tänk ni skaffa n ny hund? å B: Nj, jag to int dt. Min fu tyck dt ä ganska skönt att slippa gå ut tidigt på mogonn. Nu hinn hon äta fukost i lugn och o. A: Ea ban då, ä int d ldsna? 0 FACIT RIVSTART B+B Txtbok 00 Föfattana och Natu & Kultu 0 (txtbokns bställningsnumm

11 t B: Jo, dt ä klat. Mn d to att dt finns n hundhimml dä Ronja sping unt och lk md anda hunda. A: En hundhimml, dt tyck jag låt toppn! Kapitl 0 gajd En guidboksföfatta md n mängd böck på sin mitlista ha sj känt att han fö sin snast sbok nöjd sig md att sitta hmma i sin lägnht och pata i tlfon md n flickvän som bfann sig på ätt ställ. Hon gav honom infomation om svädht, stauang och annat som ä svåt att hitta på. Rstn fantisad mannn ihop. Jag fick fö lit btalt fö att skiva bokn. Jag had hlt nklt int åd att sa till landt i fåga, säg föfattan i tt uttaland. gajd Mn hittills ha i alla fall ingn klagat på guidbokn. Ibland vka dt som om fantasin ä lika ba som vklightn. musikn, klädna och spänningn. Vi buka ha n ganska komplicad östning dä vi östa på låtana båd fö, und och t ft finaln. Sdan s vi vm som komm nämast dt iktiga sultatt. Vm som buka vinna? Jag föstås! Kapitl Tasig mobil dj Hj. Kan jag hjälpa dig md något? Ja. Jag köpt dn hä mobiln fö två vcko sdan och dn ha dan gått sönd. Aj, då, dt va int ba. Vad ä dt som ha hänt? sj Jag vt int vafö, mn dn stäng av sig hla tidn. t Du ha int tappat dn i makn ll i vattnt ll något sådant? p Absolut int. Jag ha vait jättädd om tlfonn. Hmm. Vi få ta in din tlfon och titta näma på dn. Kapitl sj Dt bli int alltid som man tänkt sig Många bott ä noga planad och kan vka som d pfkta sj bottn på pappt. Mn allt gå int som tjuvana ha tänkt sig. sj En man i 0 (tjugoåsåldn böt sig in i n bil fö att stjäla dn, mn bil stöldn blv aldig dt pfkta bottt. Mannn va nämlign så tött och dogpåvkad att han somnad i biln innan han hann köa iväg. Tjuvn satt fotfaand och sov nä bilns äga dök upp. Ägan låst biln och ingd sdan polisn. Biltjuvn anhölls sna som misstänkt fö båd bilstöld och nakotikabott. Kapitl Snack om små och stoa utmaninga Min fu vill att vi ska flytta till Kina fö hon ha fått jobb dä. Vad spännand! Då ä du väl glad? t Nja, jag tyck att dt vka svåt. Jag komm nog int att tivas. Dt ä så annolunda dä. å Mn, tänk på alla nya sak du komm att få s. Dt ä väl spännand?! t Hmm, vi få s hu dt bli, nä vi ha flyttat dit. Dt bli nog ba Kapitl mj Åts stösta högtid fö mig! Dt ä int baa d taditionlla hlgdagana som ä viktiga. Många pson ha sina gna högtid. Nä tidningana böja skiva om dt läs vi allt! Vi lä oss allt om alla som dlta och psonna bakom vaj låt. Min flickvän buka kompona n spcill fstivalmiddag fö dn stoa dagn. Till dn bjud vi in massa kompisa. Föst ät vi middag och sdan sätt vi oss famfö tvn Jag älska allt md fstivaln: Kapitl A Fö fm å sdan bläddad jag ignom tidningn och av n slump slog jag upp sidona md platsannons. Jag hoppad till nä jag såg att Bio Rio sökt xtapsonal. På dn tidn va jag tokig i film. Jag kund s om n film jag gillad hu många gång som hlst. mj t Nä jag såg annonsn känd jag på mig att dt va mitt öd att jobba mj inom film banschn. Jag had fö mig att jag had patat om att bli filmgissö dan nä jag va fya å. Kapitl Maia ha just flyttat hmifån Du, dt s vklign fö hmskt ut hä! Vad då, då? Dt ä ju alldls dammigt öv allt. Fönstn ä smutsiga och toalttn ä minst sagt ofäsch. å Ja, jag ä udålig på att städa. Hu gö man gntlign? å Du kan ju böja md att plocka undan alla gj som ligg och skäpa övallt. Sdan kan du toka bot allt damm md n tasa. k Eft dt ä dt dags fö dammsugning. Nä du ha dammsugit kan du våttoka golvn md n mopp fö att få bot gammal smuts. o Oj, då. Dt låt jobbigt. Fönstn, då? Vad kan man göa åt dm? Ja, d bhöv putsas hlt nklt. Man köp n fönstskapa och putsa fönstn md fönstputsmdl och vattn på n tvättsvamp. Sdan skapa man bot vattnt md skapan. Huu. Om man int oka kan man ju inga n fönstputsa också. Ja, dt ä klat. Mn dt ha jag nog int åd md Toalttn då? Dä bhöv du nog skua odntligt md tt ganska ffktivt ngöingsmdl FACIT RIVSTART B+B Txtbok 00 Föfattana och Natu & Kultu 0 (txtbokns bställningsnumm

12 Kapitl Toll Tolln ä ofta myckt fula, mn d kan också vaa vacka. Man kan känna ign tt toll på svansn som ofta stick ut u klädna. Dom D lv ganska likt människona och ha dju som d ta väl hand om. Guld och annat som blänk gilla d myckt och d sj ha ofta samlat på sig stoa skatt så kallat tollguld. Tolln bo ofta inuti bg i skogn. Dit öva d människo som sj d använd som abtskaft. Om människan lyckas ta sig däifån komm hon tillbaka alldls föändad. Man säg att hon ha blivit bgtagn. Kapitl En studi som gjots vid Lulå tkniska univsitt visa att stallt ä n utmäkt skola fö ba ldaskap. Få spot ä så kävand fö utövan som idning. Dt kävs båd ansvaskänsla och flit fö att ta hand om n häst. Utöv själva idningn ha hästägan ll hästskötan n mängd uppgift som ska utföas. Hästn ska utfodas och yktas, stallt ska mockas och alla pyla ska skötas om. FACIT RIVSTART B+B Txtbok 00 Föfattana och Natu & Kultu 0 (txtbokns bställningsnumm

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd?

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd? Min cykl Sidan Innhåll 4 På väg hm Ands och Osca ha båttom hm. Osca måst lämna matvaona han vait och handlat innan han och Ands kan cykla till täningn. 5 Cyklhjälm Dt ä viktigt att använda cyklhjälm nä

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

Häng och sväng Hur gör man en mobil?

Häng och sväng Hur gör man en mobil? 30 Enkla maskin 31 Enkla maskin Häng och sväng Hu gö man n mobil? Häng och sväng Ovanligt snygg mobil, om jag få säga dt själv. Du bhöv: någa kmtvättsgalga tunt snö avbitatång sak att hänga i mobiln som

Läs mer

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass:

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass: Innehållsföteckning 2 Innehåll 3 Mina matematiska minnen 4 Kosod - Lodätt - Vågätt 5 Chiffe med bokstäve 6 Lika med 8 Fomel 1 10 Konsumea mea? 12 Potense 14 Omketsen 16 Lista ut mönstet 18 Vilken fom ä

Läs mer

1 en familj 2 passet 3 en lägenhet 4 timmen 5 ett liv 6 sambon 7 en paus 8 pianot 9 ett program 10 gatan

1 en familj 2 passet 3 en lägenhet 4 timmen 5 ett liv 6 sambon 7 en paus 8 pianot 9 ett program 10 gatan FACIT Framstegstest a b c b a c b b 0 a Varifrån Hur Vad Hur Vilken Varför Hur Vad Hur 0 Vilken Vilket När Hur Var Vad kommer bor pluggar vaknar stiger dricker äter tränar tar 0 träffar fikar surfar lyssnar

Läs mer

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden ZA888 Flash Euobaomt 7 (Womn in Dvloping Countis) County Qustionnai Swdn FL 7 Womn in dvloping countis - SE D Hu gammal ä du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna Euopés åsikt om situationn

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Miljö Malmö stad, Gatukontot, maj 2003 Tafiksäka skolan ä famtagt av Upab i Malmö på uppdag av och i samabt md Malmö stad, Gatukontot. Txt: Run Andbg Illustation: Las Gylldoff Miljö Sidan Innhåll 4 Miljö

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Svenska från början 3

Svenska från början 3 Svenska från början 3 1 Fyll i rätt ord Höger patienten studenten hämta vann hjälp CV Viktigt 1. Här kan du få att sluta röka. 2. Bilar ska köra på sida i Sverige. 3. Det är att ha ett körkort. 4. Läkaren

Läs mer

Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden]

Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden] Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden] . Langt borta i rymden... fast inte så långt som man skulle kunna tro, ligger en liten grön planet, Grönis heter den. Planeten ser ut ungefär som

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget t g a t R Frö ar pl m x ns r f R 1 1. Välkommn till Frö-Rtagt Hj, nu ska du och dina klasskompisar starta rt alldls gna förtag. Vi på FramtidsFrön har valt att kalla dt Frö-Rtag. Md Frö mnar vi att du

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Muntliga övningar till: Introducera Ord ISBN:

Muntliga övningar till: Introducera Ord ISBN: Muntliga övningar till: Introducera Ord ISBN: 978-91-47-11782-6 Här finns extra uppgifter till vare kapitel i boken. Alla dessa övningar är muntliga. Gör uppgifterna i par. I uppgifterna övar ni samma

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

1 december B Kära dagbok!

1 december B Kära dagbok! 1 december B Kära dagbok! (Fast egentligen är det ju ingen dagbok, utan en blå svenskaskrivbok från skolan. Jag bad fröken om en ny och sa att jag hade tappat bort den andra. Sen kan jag bara säga att

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Olle

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Olle Innehållsförteckning Kap 1 Olle sida 2 Kap 2 Blomplockning i nationalparken sida 3 och 4 Kap 3 Bankrånet sida 5 Kap 4 Rättegången sida 6 Kap 5 videogranskningen sida 7 Kap 6 Den rätta rättegången sida

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Den magiska dörren. By Alfred Persson

Den magiska dörren. By Alfred Persson Den magiska dörren By Alfred Persson 1 Hej Ffcbtgbgfjbfgjb Hej jag heter Benjamin. Jag är 10 år och går på Heliås. Mina ögon är bruna och håret är svart och jag har 5 finnar. Jag gillar att ha matte då

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

FRAMSTEGSTEST 2. Kapitel 4 6. Namn: 1 Vad svarar man? 2 Substantiv: singular och plural. Ringa in rätt alternativ.

FRAMSTEGSTEST 2. Kapitel 4 6. Namn: 1 Vad svarar man? 2 Substantiv: singular och plural. Ringa in rätt alternativ. FRAMSTEGSTEST 2 Kapitel 4 6 1 Vad svarar man? Ringa in rätt alternativ. Namn: 1 Något annat? a Ja, tack. Det var bra så. b Nej, tack. Det var bra så. c Tack så mycket. 2 Vill du ha kvittot? a Ja, tack.

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Lucian Kaja Lurra kantas av vackra tärnor, tomte pepparkaksgubbe och stjärngossar Bråk om lucia bland svenska simägare. läs mer på sidan 4

Lucian Kaja Lurra kantas av vackra tärnor, tomte pepparkaksgubbe och stjärngossar Bråk om lucia bland svenska simägare. läs mer på sidan 4 Numm 9 Ågång 1 2007 STORT INTRESSE I SL FÖR SVENSKT LUCIAFIRANDE Lucian Kaja Lua kantas av vacka täno, tomt pppakaksgubb och stjängossa Båk om lucia bland svnska simäga Ingn skattskapa i Scond Lif Vi s

Läs mer

Jojo 5B Ht-15. Draken

Jojo 5B Ht-15. Draken 1 Draken Kapitel 1 drakägget - Jojo kan du gå ut och plocka lite ved till brasan frågade mamma - Okej jag kommer sa jag Å föresten jag heter Jojo och jag är 11 år jag bor i ett rike som kallas älvänka

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

RIVSTART A1+A2. Textbok Facit. Kapitel 3 2 B 1 64 2 78 3 5. 3 A 1 kvart över 2 kvart i 3 fem över

RIVSTART A1+A2. Textbok Facit. Kapitel 3 2 B 1 64 2 78 3 5. 3 A 1 kvart över 2 kvart i 3 fem över RIVSTART A+A Txtbok Facit Kapitl A+B buss banan tv tat ka t B Vnzula, spanska, (lit italinska. Umå, nglska, anska, svnska. Fankik, anska, (lit japanska, (lit yska svnska. Nya Zland, nglska, thailändska,

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn:

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna rak ordföljd. Subjektet är först. Verbet är alltid på andra plats. Subjekt Verb Objekt Zlatan spelar fotboll.

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och Jag och min morbror. Jag var hemma själv och satt i soffan. Jag har inget och göra. Vart är tv kontrollen någonstans? Har mamma tagit bort kontrollen? Jag får väl leta sa jag med en suck. Ring ring, är

Läs mer

Starthjälpen. Kom igång och sälj prenumerationer på Triss!

Starthjälpen. Kom igång och sälj prenumerationer på Triss! Stathjälpn Kom igång och sälj pnumation på Tiss! Innhållsfötckning Sid 4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12-13 Sid 14-15 Sid 16 Sid 17 Sid 19 Föningn som gjod succé! Så hä komm ni igång Lathund:

Läs mer

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?!

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?! $.87(1 AKUTEN Introduktion: Det här dramat handlar om mannen som låg vid Betesdadammen och väntade på att få hjälp ned i en bassäng. Det var nämligen så att när vattnet kom i rörelse så hade vattnet en

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Joel är död Lärarmaterial

Joel är död Lärarmaterial sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Den 9 maj förändras Linus liv. Linus är i skogen med mamma, pappa och storebror Joel. Linus ser upp till Joel och en dag vill han också vara stor

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling

Läs mer

Muntliga övningar till: Introducera Grammatik ISBN:

Muntliga övningar till: Introducera Grammatik ISBN: Muntliga övningar till: Introducera Grammatik ISBN: 978-91-47-11783-3 Här finns extra uppgifter till vare kapitel i boken. Alla dessa övningar är muntliga. Gör uppgifterna i par. I uppgifterna övar ni

Läs mer

Ny tidning i Adelöv! Vi kommer att jobba med: 1. Intervjuer. 2. Reportage. 3. Korta notiser om allt. 4. Roliga historier, korsord och sudoku för alla

Ny tidning i Adelöv! Vi kommer att jobba med: 1. Intervjuer. 2. Reportage. 3. Korta notiser om allt. 4. Roliga historier, korsord och sudoku för alla Nr. 1 ADELÖVSBLADET vecka 5-6 2011 Ny tidning i Adelöv! Välkommen till Adelövsbladet, en ny tidning gällande allt som händer i Adelöv. Vi på redaktionen kommer att jobba intensivt med detta projekt, Adelövsbladet

Läs mer

Dagboken Mini. Av Lillia

Dagboken Mini. Av Lillia Dagboken Mini Av Lillia September 7 september Hej dagboken. Jag heter Lilia och jag är 12 år gammal. Jag har en egen orm som heter Lusen. Jag går i klass 5 och älskar att spela fotboll. Jag började skriva

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Kapitel 3. Här är en karta över ön

Kapitel 3. Här är en karta över ön Kap 1 Skeppet Jag var på en färja och jag skulle över till Danmark och spela Champions League finalen som är det bästa man kan vinna i fotbollsvärlden. Jag spelar i FC Liverpool och vi ska möta Bayern

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

PATRULLTID & PYJAMASBÖN

PATRULLTID & PYJAMASBÖN PATRULLTID & PYJAMASBÖN Till dig ledare Det viktigaste under lägret är kanske samlingen i den lilla gruppen/patrull? Här finns möjligheten att varje morgonen och kväll på ett särskilt sätt se varandra,

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

23 juli B2- extraintensiv

23 juli B2- extraintensiv 23 juli B2- extraintensiv Idag: Hur mår du? - runda Frågor på grammatikläxan Gårdagens ord Jul, påsk och midsommar PAUS Verbgrupp 4 Den svenska tomten 11.30-12.30 LUNCH Victor Rydbergs Tomten Skriv en

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. USB uppdateringsanvisning

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. USB uppdateringsanvisning BMW i Fud am Fahn BMW i Wallbox USB uppdatingsanvisning 5 SV BMW i Wallbox USB uppdatingsanvisning BMW i Wallbox USB uppdatingsanvisning Innhåll 8 Föbda stömladdningsstation Avtagning av höljt Ta av

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Vad är biologisk mångfald?

Vad är biologisk mångfald? 1 Vad ä biologik mångfald? Olika äda i n lövkog - känn du ign lövn? Man kan fönkla äga a biologik mångfald byd a vi ha många olika NATURTYPER och många olika VÄXT- OCH DJURARTER. 9. 8. 2. 7. 3. 6. 4. 5.

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 NYANS FILM 2015-04-26 EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv Tredje versionen Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 1. EXT. BALKONGEN- DAG, 70 år, står på balkongen, rökandes

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

In kommer en ledsen varg. Berättaren frågar varför han är ledsen och vargen berättar om sina tappade tänder

In kommer en ledsen varg. Berättaren frågar varför han är ledsen och vargen berättar om sina tappade tänder B - Berättaren V - Vargen S - Snigeln Ä - Älgen G - Gitarrist T - Skatan Berättaren tar kontakt med barnen Hej vänner! Välkomna hit! Är ni sångsugna idag?!? Upp med händerna i luften och sjung med och

Läs mer

Ali & Eva KAPITEL 7 LÄSFÖRSTÅELSE KORTA SVAR

Ali & Eva KAPITEL 7 LÄSFÖRSTÅELSE KORTA SVAR KAPITEL 7 LÄSFÖRSTÅELSE Rätt eller fel? rätt fel det kan man inte veta 1. har sovit dåligt därför att han har ont i kroppen. 2. Den här måndagsmorgonen är det vackert väder. 3. Eva gav ett blå- och vitrandigt

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DELARNAS NAMN Delarnas namn... 3 Standardtillbehör... 4 Förvaringsfack... 5 Förlängningsbord... 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DELARNAS NAMN Delarnas namn... 3 Standardtillbehör... 4 Förvaringsfack... 5 Förlängningsbord... 5 Instuktionsbok 1 DELARNAS NAMN Dlanas namn... 3 Standadtillbhö... 4 Fövaingsfack... 5 Fölängningsbod... 5 FÖRBEREDELSER Ansluta maskinn till vägguttagt... 6 Funktionsknappa... 7 Rgla syhastightn... 8

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Böcker för barn 1 år Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Knacka på! Av Anna-Clara Tidholm Alfabeta Lalo trummar Av Eva Susso och Benjamin

Läs mer

Lösningar till Problemtentamen

Lösningar till Problemtentamen KTH Mkanik 2005 10 17 Mkanik II, 5C1140, M, T, CL 2005 10 17, kl 14.00-18.00 Lösninga till Pobltntan Uppgift 1: Två cylinda d adina spktiv R sitt ihop so n stl kopp. Dn kan ota fitt king n fix hoisontll

Läs mer

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix ABC klubben Historiestund med mormor Asta Av Edvin Bucht 3a Djuptjärnsskolan Kalix Nu är Lea, Jacob och Dennis på väg till sin mormor, Asta som hon heter. Dom körde från orten Kalix, till deras mormor,

Läs mer

Nu har turen kommit till Trollet Sture som skickat oss en julhälsning. Jo, det är sant. Även trollen firar Jul minsann.

Nu har turen kommit till Trollet Sture som skickat oss en julhälsning. Jo, det är sant. Även trollen firar Jul minsann. Värdparet in Nu har turen kommit till Trollet Sture som skickat oss en julhälsning. Jo, det är sant. Även trollen firar Jul minsann. Musikintro Sture är hemma, trollampa, hattmajor m.m bemannas av skådespelare

Läs mer

Upp gifter. c. Finns det fler faktorer som gör att saker inte faller på samma sätt i Nairobi som i Sverige.

Upp gifter. c. Finns det fler faktorer som gör att saker inte faller på samma sätt i Nairobi som i Sverige. Upp gifte 1. Mattias och hans vänne bada vid ett hoppton som ä 10,3 m högt. Hu lång tid ta det innan man slå i vattnet om man hoppa akt ne fån tonet?. En boll täffa ibban på ett handbollsmål och studsa

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Böcker för barn 1 år Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Knacka på! Av Anna-Clara Tidholm Alfabeta Följ med in i det lilla huset och knacka

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

Sommarpraktik - Grundskola 2017

Sommarpraktik - Grundskola 2017 Sommarpraktik Grundskola 2017 1. Födlsår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2. Inom vilkt praktikområd har du praktisrat? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Förskola/fritidshm Fritid/kultur

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Hemliga Clowndocka Yara Alsayed

Hemliga Clowndocka Yara Alsayed Hemliga Clowndocka Yara Alsayed - Olivia vakna! Du kommer för sent till skolan, ropade mamma. - Ja jag kommer. Olivia tog på sig sina kläder och åt frukosten snabbt. När hon var klar med allt och står

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

en cigarett en flaska ett rum ett äpple en kurs en kompis en turist en buss en gurka ett brev

en cigarett en flaska ett rum ett äpple en kurs en kompis en turist en buss en gurka ett brev SUBSTANTIV Övning 1 Substantiv (s. 3) - kursen den - läraren hon/han/hen - språket det - korridoren den - telefonen den - universitetet det ett foto - det en buss - den en turist - hon/han/hen en adress

Läs mer

TEST POZIOMUJĄCY Z JĘZYKA SZWEDZKIEGO NA POZIOMIE B2. Lycka till!!!

TEST POZIOMUJĄCY Z JĘZYKA SZWEDZKIEGO NA POZIOMIE B2. Lycka till!!! TEST POZIOMUJĄCY Z JĘZYKA SZWEDZKIEGO NA POZIOMIE B2 Lycka till!!! 1 Verb: s-passiv Skriv om meningarna till s-passiv. 1 Man ska exportera den nya bilmodellen till hela världen. 2 Så här startar man programmet:

Läs mer

Innehållsförteckning. Introduktion. Kapitel 1Introduktion. sid 1. Kapitel 2Bilhandlarn. sid 3. Kapitel 3Döskallemasken. sid 5

Innehållsförteckning. Introduktion. Kapitel 1Introduktion. sid 1. Kapitel 2Bilhandlarn. sid 3. Kapitel 3Döskallemasken. sid 5 Innehållsförteckning Kapitel 1Introduktion. sid 1 Kapitel 2Bilhandlarn. sid 3 Kapitel 3Döskallemasken. sid 5 Kapitel 4 De misstänkta. sid 7 Kapitel 5 Förhöret. sida 9 Kapitel 6 Den splitternya bilen. sida

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Julafton är den tjugofjärde (24:e) december.

Julafton är den tjugofjärde (24:e) december. Idag är det den tjugonde (20:e) december. Igår var det den nittonde (19:e) december. I morgon är det den tjugoförsta (21:a) december. I övermorgon är det den tjugoandra (22:a) dec. Julafton är den tjugofjärde

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008.

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. (journalist) och (sexsäljare) befinner sig i en bar i Pattaya, Thailand. En intervjusituation. och det va som om

Läs mer

Jonatan 5C Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Jonatan 5C Ht-15. Kapitel 1 Drakägget Drakens mysterier Av Jonatan Wiman Hej detta är en bok som kommer att handla om medeltiden. Där jag kommer att hitta nya vänner och hitta på mysterier. Men det kommer också hända hemska saker. 1 Kapitel

Läs mer

Kung Midas (kort version)

Kung Midas (kort version) Kung (kort version) Monica Vikström-Jokela Författarens kommentar Den gamla grekiska sagan om Kung finns i olika versioner, men själva berättelsen är ändå den samma: (i vissa versioner ) ger lov att önska

Läs mer

Utgiven av Svarta Örns Orden - ett samfund med kristna värderingar

Utgiven av Svarta Örns Orden - ett samfund med kristna värderingar N 2-2014 Ågång 10 Utgivn av Svata Öns Odn - tt samfund md kistna vädinga Vi ha fått tt nytt skpp i vå amada. Nä vå nya iddalog bildads, dn fjäd, döpts dn till Skonan Vga som dt stolta skpp ni s på bildn.

Läs mer

Hon kan inte hålla tillbaka tårarna, hon trycker ner sitt ansikte i den stora vinterjackan.

Hon kan inte hålla tillbaka tårarna, hon trycker ner sitt ansikte i den stora vinterjackan. `````Stormen En ensam kula visslade genom natten En ensam kula, var menad för honom En ensam kula kan få den starkaste att falla En ensam kula penetrerar sitt mål En ensam kula som genom för sin mening,

Läs mer