Microcar visar vägen. Svensk instruktions bok för Microcar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Microcar visar vägen. Svensk instruktions bok för Microcar"

Transkript

1 Svensk instruktions bok för Microcar 1

2 Ägare: Leverantör: STÄMPEL Adress: Post nummer Ort: Registrerings nummer Chassi nummer Telefon: Modell: Årmodell: Färgcode: Anteckningar : 2

3 BRUKSANVISNING OCH SKÖTSEL Du har blivit ägare till en MICROCAR; I denna användarmanual finns råd och anvisningar som hjälper dig att få bästa nytta av din MICROCAR. Trevlig resa! Innehållsförteckning 1 : Säkerhetsanvisningar 2 : Utrustningar Lås och upplåsning Bilens id Inställning av sätena Säkerhetsbälte Förarplatsen Instrumentpanelen Varningslampa för instrumentpanelen Belysning och signal Vindrutetorkare/Vindrutespolning/El-uppvärmd bakruta Ventilation Start Väljarspak Handbroms/Backspegel/Solskydd 3 : Praktiska råd Motorrummet Oljenivå - påfyllning av oljetråget Bromsvätska / Spolarvätska / Kylarvätska Säkringar Innerbelysning / Handskfack / Hatthylla Batteri Däckstryck Byte av ett hjul Lampor Byte av lampor Taklister 4 : Teknik Tekniska data Smörjmedel Dimensioner 5 : Underhåll/ Service Tvätt och underhåll av karossen Inkörning Serviceinspektion Underhållstabell Servicekalender 6 : Allmänna garantivillkor 3

4 1) SÄKERHETSANVISNINGAR - Läs denna manual noga innan du startar, använder, servar, fyller på bränsle eller gör något annat med bilen. - Låt aldrig motorn gå i ett stängt utrymme eller på någon plats som inte är tillräckligt ventilerad; avgaserna är skadliga för hälsan och kan till och med vara dödliga. - Ändra inte motorns hastighetsinställningar och låt inte motorn gå på för högt varvtal. - Innan du lämnar förarplatsen: Dra åt handbromsen, Stäng av motorn och dra ur startnyckeln. - Använd alltid säkerhetsbältet vid körning. Säkerhetsbältena är endast fullt effektiva om de sitter exakt som de ska. - Byt aldrig körriktning häftigt för att stanna eller backa. Stanna till ett ögonblick i neutralläget. Vänta tills motorn gått ner i varv innan du rörœ väljarspaken. - Utför service enligt intervallerna. Kom ihåg att bilen behöver regelbunden service för att fungera optimalt. 2) UTRUSTNING Nycklar Bilen levereras med en nyckelknippa med följande nycklar: - 2 dörr- och startnycklar - 2 nycklar till tanklocket - 1 uppgiftsetikett - 1 fjärrkontroll för dörröppning (om bilen är utrustad med fjärröppning av dörrarna) OBSERVERA: Du måste spara etiketten för att kunna få nya nycklar vid behov. 4

5 Lås och upplåsning - Yttre dörrhandtag - Inre dörrhandtag Knapp för elektrisk öppning av bakluckan. - Låsbart tanklock (beroende på version) volum 16 L - Öppning av motorhuven. (under instrumentbrädan på förarsidan) Lås upp säkerhetskroken, lyft motorhuven och håll den i läge med hjälp av stången. - Elektrisk fönsterhiss Identifiering av bilen - Typskylt på fästet för stötdämparhuvudet höger fram - Chassinummer på nedre längdbalken på passagerarsidan - Färg nummer. 5

6 Inställning av sätena * Beroende an modell *** Längdsled justering Rygg stöds justering SX/Sxi Nackstöd Säkerhetsbälte Obligatoriskt - Säkerhetsbälte Alla rörelser måste ske mjukt. För att säkerhetsbältet ska vara effektivt vid en krock, måste man kontrollera att bältet är väl spänt och inte vridet över bröstkorgen och höfterna. Sätt aldrig en baby eller ett barn i knäet under ditt säkerhetsbälte. Små barn ska använda speciella babybarnstolar. Följ gällande bestämmelser. 6

7 Förarplatsen 1) Friskluftsintag 2) Solskydd förarsida med spegelbelysning* 3) Reglage: vindrutetorkare /el-uppvärmning av bakrutan* Torkare bak finns endast på SXi 4) Solskydd passagerarsidan med spegelbelysning* 5) Manuell inställning av ytterbackspegel* 6) Reglage för elektriska fönsterhissar fram 7) Bilradio* 8) Öppning av motorhuven 9) Reglage: signalhorn - blinker - ljus 10) Uttag 12V 11) Låsbart handskfack* 12) Växelspak. 13) Instrument. *Beroende på version 7

8 Instrumentpanelen 1) Klocka Inställning av klockan: - Sätt på tändningen - Håll knappen (7) intryckt - Timmarna blinkar, ställ in genom att trycka på knappen - Håll knappen intryckt i 3 sekunder. - Minuterna blinkar, ställ in genom att trycka på knappen - Håll knappen intryckt i 3 sekunder för att återgå till visningen 2) Visning av bränslenivån - 6 lysande streck visar bränslenivån - En signal hörs och det sista strecket blinkar för att tala om att du kan köra 35 km till 3) Kontrollampa för väljarspaken 4) Visning av hastigheten i km/h 5) Servicelampa - När det är 200 km kvar till nästa service blinkar servicelampan - Den tänds permanent vid km, du bör låta utföra servicen så fort som möjligt på en MICROCAR-verkstad - Kilometervisningen för service nollställs när denna genomförts 8

9 6) Vägmätare 7) Nollställning av trippmätaren, samt inställning av klocka - Den talar om hur långt bilen kört - Tryck kort på knappen vid förkontakt 8) Kontrollampa för halvljus 9) Kontrollampa för helljus 10) Kontrollampa för imborttagning / eluppvärmd bakruta* 11) Kontrollampa förvärmning 12) Trippmätare 13) Kontrollampa batteriladdning 14) Kontrollampa handbroms åtdragen 15) Kontrollampa höger blinker 16) Kontrollampa oljetryck 17) Kontrollampa vänster blinker 18) Varningslampa bromssystem 19) Varningslampa för hög temperatur på kylarvätskan 20) Visning av yttertemperatur* 21) Kontrollampa dimljus bak * Beroende på modell. Kontrollampor på instrumentpanelen - Varningslampa för hög kylvätsketemperatur Om lampan tänds under körning, stäng omedelbart av motorn, kontrollera kylvätskenivån i kylaren efter 30 minuter, fyll på vid behov. Uppsök i varje fall en MICROCAR-verkstad så fort som möjligt. - Kontrollampa handbroms åtdragen Slocknar när handbromsen släpps - Varningslampor bromssystem Om kontrollampan tänds då och då, låt verkstaden fylla på bromsvätska i behållaren. Samtidigt kontrolleras om det finns någon läcka. Om lampan tänds plötsligt, så låt MICROCAR-verkstaden testa bromssystemet snarast; - Kontrollampa batteriladdning Denna lampa tänds i kontaktläget, när förvärmningslampan slocknat. Den ska vara släckt när motorn går. Den kan tändas när motorn går på lågt varv men ska slockna när man rör gaspedalen. Om den lyser permanent, uppsök en MICROCAR-verkstad snarast. - Kontrollampa oljetryck i motorn: (Testas i kontaktläge) Den ska vara släckt när motorn går. Om den tänds under körning, ska man omedelbart stänga av motorn. Kontrollera oljenivån när motorn varit avstängd i 10 minuter, fyll på olja om det behövs. Om lampan fortfarande lyser trots rätt oljemängd, uppsök snarast en MICROCAR-verkstad. - Kontrollampa för säkerhetsbälte. Slocknar när föraren har satt på sig säkerhetsbältet. 9

10 Belysning och signal - Position : lysena lyser inte - Position : parkeringsljusen lyser - Position : halvljusen lyser - Dra spaken mot dig för helljus och dra en gång till för att återgå till halvljus. - Tryck på änden för signalhorn - Körriktningsvisare: Vänster sida = spaken nedåt Höger sida = spaken uppåt - Ljustuta = dra spaken åt dig när lysena är släckta - Dimljus fram*= Vrid ringen, till läge - Dimljus bak*= Vrid ringen, till läge Vindrutetorkare/Vindrutespolning/Eluppvärmning av bakrutan - Läge 1 uppåt = Torkning i 5-sekundsintervaller - Läge 2 uppåt = kontinuerlig, långsam torkargång - Läge 3 uppåt = kontinuerlig, snabb torkargång - Ett tryck uppåt = en torkarrörelse - Ett tryck mot dig = Vindrutespolning och tre torkarrörelser - Med ringen i läge = bakrutetorkaren går inte I läge = bakrutetorkaren går I läge = friläge - Tryck på knappen = Eluppvärmning av bakrutan. 10

11 OBSERVERA: - El-uppvärmningen stänger av sig automatiskt efter cirka 12 minuter, ett tryck stänger av uppvärmningen - Låt inte torkarna gå på en torr, smutsig ruta. Det skadar torkarbladen och repar glaset. - Vid överhettning stannar motorerna (överhettningsskydd) Mittkonsol - Brytare varningsblinker - Plats för bilradio - Fläktreglage (3 hastigheter) - Reglage för lufttemperatur - Reglage för luftfördelning Ventilation 11

12 Start Tändlås : - S = stopp + stöldskydd - A = tillbehör + motor avstängd - M = kontakt motor + tillbehör + förvärmning - D = start Startförlopp: - Kontrollera att väljarspaken är i läge N (visas på instrumentpanelen) - Dra åt handbromsen - Vrid kontakten till läge M, en ljudsignal hörs. - Vänta tills kontrollampan för förvärmning slocknar. - Starta motorn inom 6 sekunder efter det att kontrollampan för förvärmningen slocknat. En ljudsignal talar om att förvärmningen måste göras om när sex sekunder gått. Väljarspak - D = Körning framåt - N = Neutralläge - R = Körning bakåt Körning framåt = Tryck ner spaken och skjut den sedan framåt (D) Återgå till neutralläget för att kunna lägga in backen (N) Backa = Dra spaken bakåt för att lägga in backen (R) VARNING: Rör inte spaken förrän bilen står helt stilla. - - Rör inte växelspaken förrän motorn varvat ner. Handbroms/ backspegel/ solskydd - Handbroms: - Åtdragning: Dra spaken uppåt. - Släppa bromsen: Tryck in knappen och sänk spaken. - Innerbackspegel: 2 lägen (dag-natt) - Ytterbackspegel: Inställning inifrån, infällbar - Solskydd: Fälls ner mot vindrutan, kan även fällas ner mot dörren. 12

13 3) PRAKTISKA RÅD Motorrummet ) Batteri 12V 2) Expansionskärl för kylarvätskan 3) Påfyllning av olja 4) Oljesticka 5) Dieselmotor 4 Kw 6) Luftfilter 7) Behållare för bromsvätska 8) Behållare för spolarvätska Oljenivå Påfyllning Nivå OBSERVERA: - Kontrollera aldrig oljenivån när motorn är i gång - Oljenivån får aldrig vara under min och aldrig över max. Detta kan leda till fullständigt motorhaveri.! Bilen ska stå plant och motorn ska ha varit avstängd i minst 10 minuter, innan urtappning kan ske. Oljan kan endast sugas ut med en vacum sug. Volym: 1,3 liter (Utan filter) 10W 40 Olja. 13

14 - Kontrollera oljan regelbundet och före varje längre körning - Dra upp oljestickan för att kontrollera nivån. Nivån ska vara mellan min och max. - För att fylla på olja, ta av påfyllningslocket. Kontrollera nivån med oljestickan efter påfyllningen. - Om dränering ska ske av motorolja : Kan det endast ske med vacumsug eller likn. Spolarvätska/ bromsvätska/ kylarvätska och bränsle. - Spolarvätska: Kontrollera nivån före längre körningar Hur effektivt ren rutan blir beror mycket på torkarbladets skick - Bromsvätska: Kontrollera bromsvätskenivån genom behållaren. Om oljelampan tänds alltför ofta, kontakta en MICROCAR-verkstad. VIKTIGT: Bromsvätskan och kylarvätskan är extremt korrosionsframkallande. De får aldrig komma i kontakt med karossen eller dess tillbehör. Om så sker, så tvätta genast av de berörda delarna med rent vatten. - Kylarvätska: Kontrollera nivån på kylarvätskan genom expansionskärlet. Om det behöver fyllas på, ska det ske i expansionskärlet när motorn är kall. Om det behöver fyllas på ofta, så låt en MICROCAR-verkstad kontrollera kylsystemet. VARNING: Ta aldrig av locket när motor är varm. Kylsystemet står under tryck. Ånga och het kylarvätska kan spruta ut och orsaka brännskador. - Bränsle : INFORMATION : Mopedbilar som körs endast ett fåtal gånger under en 12 månaders period, (ca )mil per år) ska en tillsats blandas i diesel bränslet. Helt enkelt för att undvika kondens i bränslet. Tillsats finns att köpas hos din Microcar verkstad. Med artikel nummer : (Maxima bränsle konservering) Spolarvätska Bromsolja Kylarvätska 14

15 Säkringar : Säkringsboxen sitter bakom luckan till handskfacket eller under instrumentpanelen. (Beroende på version) Vid störningar på elsystemet, kontrollera att säkringarna är hela. För att underlätta demontering och montering av säkringarna, använd en spetstång. 1) Magnetventil för bränslematning 30A 2) Avstängning av motorn 5A 3) Motor kylarfläkt 15A 4) Strömförsörjning reläer: uppvärmning av bakrutan, vindrutetorkare, batteriladdning, glödstift, hastighetsmätare 5A 5) Glödstift 30A 6) Kombiinstrument, fläkt, generatorstyrning 10A 7) Torkarmodul bak, signalhorn 10A 8) Startmotor 30A 9) Impuls, klämskydd, vänster sidoruta* 10A 10) Kombiinstrument, lås baklucka 5A 11) Dörrbelysning, taklampa, bagagerum, varningsblinker 5A 12) Fjärrkontroll fönsterhiss, centrallås, bromsvarning, blinkercentral.15a 13) Impuls, klämskydd, höger sidoruta* 10A 14) Parkeringsljus, dimljus fram och bak, innerbelysning, fönsterhiss 10A 15) Tom 16) Sollucka 10A 17) Uttag 12V, handlampa * 15A 18) Backstrålkastare, startspärr, instrumentpanel, belysning handskfack, sminkspegel, instrumentbräda, varningsblinker, belysning mittkonsol7,5a 19) Stoppljus 7,5A 20) Fönsterhiss vänster 15A 21) Fönsterhiss höger 15A 22) Tom 23) Halvljus, dimljus bak 15A 24) Reglage torkare fram, vindrutespolning 10A 25) El-uppvärmd bakruta 10A 26) Helljus 10A 15

16 OBSERVERA: Byt alltid ut trasiga säkringar mot likadana säkringar och med samma styrka. Sätt aldrig något annat i stället för en säkring. Det kan leda till kortslutning och till och med brand i bilen. Säkringarna finns under handskfacket. Innerbelysning / handskfack / hatthylla - Takbelysning (3 lägen) timer - Dörrbelysning - Belysning bagagerum med lampa * Endast SXi - Handskfack: * endast SXi Handskfacket kan låsas Belysning handskfack Hatthylla*: Ej på S modellen Hatthyllan bakom sätena är försedd med en avtagbar lucka Brickans höjd är inställbar * Beroende på modell. 16

17 Batteri Underhållsfritt* Nominell spänning: 12 volt *Vid normal användning behöver ingen nivåkontroll göras. Vid många laddningar bör nivå kontroll utföras. Tillsätt endast destillerat vatten. Batteriladdning: Batteriet måste kopplas från innan det laddas Långtidsavställning av bilen: Vi rekommenderar att batteriet kopplas från.. Då minnes kretsarna alstrar ström under den tid fordonet ej körs. Se sidan 31 för att med ett enkelt sätt ordna detta. OBSERVERA: Före varje åtgärd på el-kretsarna ska batteriets minuskabel lossas. Se till att batteripolerna inte kortsluts med ett verktyg eller något annat metallföremål. Det kan skada batteriet. Däckstryck * Hjulbyte, reservhjul* - Öppna bagageluckan - - RESERVHJUL. ( Finns ej på S modellen. Vi rekommenderar punkterings spray) - Ta ut mattan + ABS-skivan + isoleringen - Ta ut domkraften - Lossa skruven - Ta av domkraftsplattan - Ta ut reservhjulet - Lossa hjulmuttrarna med veven. Glöm inte dra åt handbromsen! - Placera domkraften med dess järnskoning och lyft bilen (se schemat) - Ta av hjulet som ska bytas och sätt dit reservhjulet - Sätt dit muttrarna och dra åt med veven OBSERVERA: Se till att domkraften och dess järnskoning sitter ordentligt i lyftpunkterna. 17

18 Lampor Fram: - Parkeringsljus - Halv- och helljus 60/55 W - Blinker PY 21 W - Dimljus* H 27 W/1 Innerbelysning: - Taklampa 5W - Dörrbelysning 5W - Belysning i bagagerum 5W - Instrumentbräda 1,2W - Sminkspegel 2W Bak: - Stoppljus och bakljus 21/5W - Blinker P21W *Beroende på modell Byte av lampor Strålkastare fram A parkeringsljus: Dra i sockeln och ta loss lampan B blinker: Lamphållare kvarts varv C strålkastarlampor: 1. Ta av täckkåpan 2. Vrid på ringen 3. Ta ut lampan 18

19 Bakljus - Ta av täckkåpan upptill på inklädnaden - Skruva ur den övre skruven med en stor torx-skruvmejsel - Skruva ur den nedre skruven nedtill genom luckan i bagagerumspanelen - Ta ut lampan - Lamphållare kvarts varv 3 e Stoppljuset - Ta av locket i bakluckans inklädnad - Clipsa loss bakljuset med en skruvmejsel genom hålet där locket satt - Koppla från lampan - Byt glödlampan Skyltbelysning - Clipsa loss belysningen med en liten skruvmejsel - Byt glödlampan 19

20 Taklist Vissa M.GO är utrustade med taklister. Taklisterna får under inga förhållanden belastas. OBSERVERA: Belasta aldrig taklisterna 4) TEKNIK Tekniska data: Motor: Yanmar Diesel Antal cylindrar: 2 Effekt: 4 kw Cylindervolym: 523 cm3 Bränsletank volym: 16 liter Svängradie: 8,20 m Antal sittplatser: 2 Väljarspak: Fram-Neutral-Back Automatväxellåda: CVT Konstruerad för max hastighet: 45 km/h OBSERVERA: Alla ombyggnader eller förändringar som leder till att den maximala hastigheten överskrids är straffbara enligt gällande lagstiftning och, kan leda till att bilen inte får framföras. Även garantin blir förverkad. 20

21 Smörjmedel: Bränsle: Diesel Tankvolym 16 liter Motorolja: Syntet/Delsyntet Olja 5W40 (Alt 10W40) Volym: 1,3 liter + filter Växellådsolja: Maxima 10W40 Syntet Volym: 0,8 liter Bromsvätska: DOT 4 Blå Spolarvätska: Godkänd Spolarvätska Volym 1 liter Kylarvätska: Glykol -30 Grader Volym: 3,5 21

22 A : mm B : mm C : 522 mm D : mm E : mm F : mm G : mm 22

23 5) UNDERHÅLL/ SERVICE När du anlitar en auktoriserad MICROCAR-verkstad är du säker på att få den mest professionella servicen som gör att din bil håller länge och fungerar bra. Som alla mekaniska enheter behöver din bil viss service och översyn för att undvika alla sorters fel och för att byta ut vissa delar som förslits. (Se punkten SERVICEINSPEKTION) MICROCAR-verkstäderna är behöriga att utföra detta underhåll och dessa kontroller på din bil, vilket är speciellt viktigt under garantitiden. MICROCAR anstränger sig varje år att utbilda och förstärka den tekniska informationen till sitt verkstadsnät för att ge dig en så bra och snabb service som möjligt. Glöm inte att visa upp detta häfte vid alla service och underhållsåtgärder. OBS : Detta är en värdehandling. Tvätt och underhåll av karossen Använd endast tvålvatten för att tvätta karossen. Torrtorka alltid karossen. Använd aldrig bensin, fotogen, trikloretylen, starka rengöringsmedel eller sprit för rengöring av lack eller kaross. Detta skadar plast karossen. OBS : Endast avfetting av godkänd miljö klass (Citron) el liknande. Försiktighetsåtgärd: Tvätta inte bilen i starkt solsken eller vid minusgrader. Vi rekommenderar inte högtryckstvätt eller automatiska biltvättar med rullar. Varmt vatten och ånga ska inte användas, inte heller tvättmedel som ofta är för aggressiva liksom rengöringsmedel och lösningsmedel. Endast vatten med handdiskmedel. Inkörning Man måste köra bilen försiktigt under de första hundratalen kilometer för att rörliga delar ska slita in sig ordentligt, vilket gör att bilen håller längre. Låt motorn långsamt bli varm efter kallstart och UNDVIK ATT RUSA MOTORN. OBS : Lämna mopedbilen till första servicen mellan 500 och km 23

24 Underhållstabell Service vid 5000 km intervaller - - Kontroll av korrosionsskydd - Byte av motorolja* - Kontroll av oljenivån i växellådan. Kontroll varje 5000 km byte varje km (2) - Byte av oljefilter* - Kontroll av luftfilter och byte vid behov (1) - Byte av bränslefilter* - Kontroll av ventilspelet (0,15-0,25 alla) - Kontroll ev byte av generatorrem (2) - Rengöring av insprutningsmunstycken (3) - Kontroll av bromsvätska (3) - Kontroll av kylvätska (3) (*) : Eller minst en gång om året (1) : Eller minst vartannat år (2) : Eller minst vart 3:e år (3) : Eller minst vart 5:e år Serviceinspektioner Kontrollpunkter: som systematiskt ska kontrolleras vid varje service Tomgångsinställning (endast dieselmotor) Varvtalsregulatorns funktion Funktionen hos väljarspaken Spänning och slitage av remmar (bredkilrem f. variatorn och generatorrem) Åtdragning av skruvförband (styrning, fjädring, differential, motor, drivaxlar, mm) Stötdämpare Upphängning motor, avgassystem Däck: tryck, hjulinställning Bromsar, parkeringsbroms, bromsbyglar Styrinrättning (stag, kulled, mm) Nivå kylarvätska Nivå bromsvätska Kontroll av luftfilter Rengöring av kylarflänsar Belysning, blinker, stoppljus, kontrollampa för elsystem, signalhorn, mm... Vindrutespolning och spolarvätska Omprogrammering av kilometervisningen till nästa service Provkörning för godkännande 24

25 Kontroll av korrosionsskydd: ska alltid utföras vid varje service: Chassistruktur Motorbädd Bakaxel Bromsledningar Påskrift + stämpel på kupongen "kontroll av korrosionsskydd" bekräftar att rostskyddsgarantin gäller. OBSERVERA: Underhåll, förnyande och kontroll av rostskyddet var 5 000:e kilometer eller, vid mindre körsträcka, minst en gång om året. Serviceintervaller, serviceintyg och rostskyddskontroll: Varje: Km : Underhåll (enligt tabell) Rostskyddskontroll med 12 månaders intervaller Häftet hjälper dig att dokumentera underhållet på din bil och att bekräfta garantin. (Låt servicehäftet följa med vid en överlåtelse av bilen) 6) ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR Garantivillkor: Köparen av bilen åtnjuter garanti om det uppstår ett fel som erkänns som garantifel av MICROCAR:s kundtjänst. Köparen åtnjuter MICROCAR-garantin i 2 år med en maximal körsträcka av km, räknat från leveransdatum enligt registrerings beviset. Alla funktionsfel som man vill hänföra till garantin måste, före reparation, anmälas av köparen/användaren eller den bilreparatör han valt, till MICROCAR:s kundtjänst för att verifikation och godkännande. När kundtjänsten bedömer att det rör sig om ett fel som täcks av garantin, träder garantin i kraft och eventuellt nödvändiga ersättningsprodukter levereras endast från MICROCAR. Garantin täcker byte av delar eller reparation utan kostnad, beroende på tillverkarens instruktioner, av delar som bedöms som felaktiga samt arbetskostnaden för demontering och montering. De lösa bladen som kallas "garantibevis" som tillhör MICROCAR måste skickas till MICROCAR inom åtta dagar efter leveransen och försedda med verkstadens stämpel, leveransdatum och alla erforderliga uppgifter. 25

26 Garantin omfattar inte: a) Alla delar av karossen, stötfångarna, rutorna, stoppningar och läderarbeten, inre och yttre utsmyckningar, strålkastare belysningar och deras glödlampor, karossens fogar, sätena, instrumentbrädorna, askkoppar, högtalare, handtagen, vevar, fälgar och däck. b) Fel och brister som orsakats av felaktig användning, otillräckligt underhåll eller service eller felaktig körning, överbelastning även tillfällig, olycka, onormal eller överdriven användning eller sådant som beror på normalt slitage. c) Fel och brister som orsakats av inställningar som inte överensstämmer med de originalinställningar som rekommenderats av MICROCAR. d) Plomberade enheter eller komponenter om plomberingen av bly, vax eller färg brutits på grund av en demontering som inte föregåtts av skriftligt tillstånd från MICROCAR:s kundtjänst. e) Bilar som byggts om, ändrats, reparerats eller demonterats, även endast delvis, av verkstäder som ej varit auktoriserade av MICROCAR f) Bilar där en eller flera originalmonterade delar ändrats eller bytts ut mot delar av annat ursprung. g) Bilar som använts för tävlingsändamål såsom kappkörning, rally, eller liknande h) Kostnader för arbete, uppdateringar eller inställningar eller som motsvarar arbeten som inte medför byte av delar. i) Kostnader för bärgning eller bogsering eller följder av att bilen inte kan köras. j) Normala underhållskostnader såsom: oljebyte, uppdateringar, rengöring av bränslepumpar och bränsleledningar, framvagnsinställning, hjulbalansering, däcksbyte, justering av bromsar och koppling eller av deras manöverorgan, justering av stag, rengöring av motorn, inställning av varvtalsregulatorn. k) Byten av bränslefilter, oljefilter, luftfilter, slangar, mm som sker inom ramen för normalt underhåll. l) Normal förslitning av delar såsom: Torkarblad, bromsbelägg, koppling, rem, glödstift, avgassystem, stötdämpare, gummiupphängningarna, damasker för drivaxlar och styrning, rullager, lager och flänsar i varvtalsregulatorn, mm... m) Reparationer på grund av olyckor, åverkan, slarv, eller som följd av att rekommendationerna beträffande bränsle, smörjmedel, fetter, frostskydd, rengöringsmedel eller bromsvätska inte har följts. n) Reparationer som blivit nödvändiga på grund av att bilen har överbelastats eller använts under förhållanden som avviker från dem som den har avsetts för. 26

27 o) Reparationer på grund av ändringar som inte godkänts av tillverkaren. p) Reparationer på grund av att bilen använts vid för högt varvtal liksom för häftiga accelerationer eller växlingar vid för höga varvtal. q) Alla åtgärder på karossen eller i kupén, inklusive rengöring, polering och reparationer av inklädnader och säten, inträngande vatten och inställningen av öppningsbara komponenter. Byte av delar eller reparationer av delar som skett på grund av garantin kan inte medföra att bilens garantitid förlängs. Däremot förlängs garantitiden med den tid som krävs för att genomföra garantireparationerna, under förutsättning att arbetena kräver att bilen inte brukas under minst 7 på varandra följande dagar. Vad beträffar reservdelar som tydligt bär en annan leverantörs märke, så begränsas garantin till den som denna leverantör erbjuder. Garantifall: Villkoren för garantin är: - Att garantibeviset uppvisas, - Att den första servicen efter 500 första kilometrarna genomförts, - Att den regelbundna servicen genomförts (servicehäftet vederbörligen ifyllt), - Att garantiansökan skett enligt de regler som beskrivits i andra stycket i dessa garantivillkor. 500 km-servicen och garantireparationer ska utföras av en auktoriserad Microcar fackman. Rostskyddsgaranti: Förutom den vanliga garantin lämnar Microcar 6 års garanti för rost som orsakats av tillverkningsfel, materialfel eller felaktig rostskyddsbehandling av de nedan uppräknade delarna: - Chassistruktur - Motorupphängning - Bakaxel - Bromsledningar Denna garanti täcker reparation eller byte av delar som Microcar bedömer som felaktiga. Garantifall, rostskydd: Den som önskar åberopa rostskyddsgarantin måste vända sig till en MICROCAR-verkstad, eftersom de är ensamt behöriga att utföra dessa garantiarbeten. Kunden ska visa upp garantihäftet och servicehäftet (leveransdatum och bekräftelse av periodiska anti-rostkontroller) som visar att han har rätt till garantin. MICROCAR:s rostskyddsgaranti förutsätter att de periodiska anti-rostkontrollerna har genomförts. Dessa kontroller utförs av MICROCAR-verkstäderna vid varje servicetillfälle. 27

28 Rostskyddsgarantins varaktighet: Garantin gäller från bilens leveransdatum, som framgår av garantihäftet, och under en period av 6 år. Garantin omfattar inte följande korrosion: a) Rost som orsakats av olyckor, kollisioner, yttre våld (stenar, grus, mm...) b) Rost som orsakats av ändringar som inte godkänts av Microcar c) Rost som orsakats av bristande underhåll d) Rost på mekaniska delar som inte omfattas av rostskyddsgarantin (fälgar, avgassystem, bromssystem...) Rostskyddskontroll : Endast utförd av auktoriserad verkstad. ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 ÅR 6 Datum : Datum : Datum : Datum : Datum : Stämpel : Stämpel : Stämpel : Stämpel : Stämpel : Gäller från registrerings datum. Anmärning : År 2 Anmärning : År 3 Anmärning : År 4 Anmärning : År 5 Anmärning : År 6 Övriga anmärkningar : 28

29 Första service 500Km Olja + filterbyte Övrig kontroll. Oljebyte växellåda Oljebyte växellåda Kontroll växellåda 500 mil 1000 mil 1500 mil Oljebyte växellåda Kontroll växellåda 2000 mil 2500 mil Oljebyte växellåda Kontroll växellåda 3000 mil 3500 mil Oljebyte växellåda Kontroll växellåda 4000 mil 4500 mil 29

30 Oljebyte växellåda Kontroll växellåda 5000 mil 5500 mil Oljebyte växellåda Kontroll växellåda 6000 mil 6500 mil Mätarställning / Oljebyte växellåda Kontroll växellåda 7000 mil 7500 mil Oljebyte växellåda Kontroll växellåda 8000 mil 8500 mil Oljebyte växellåda Kontroll växellåda 9000 mil 9500 mil 30

31 Microcar visar vägen. TRANSPORT SÄKRING / M.GO Transport säkringen befinner sig I Transport/Park läge när bilen levereras till ÅF Placeringen av säkringar samt parkerings bygeln finns under handskfacket. Eller bakom lucka i handsfacket.* beroenda av modell 1) Parkerings position :Röd kabel till gul kabel 2) Leverans läge: Röd kabel till röd kabel VIKTIGT: OM Bilen ska parkeras i mer än 3 veckor måste man ändra läget på bygeln till PARKERINGS LÄGE. Se nedan / Bygeln flyttas med hjälp av en näbbtång BYGEL 1) Parkerings position 2) Användar position 31

32 Generalagent : Garage24 / *Med reservation för ändringar och feltyck i denna publikation. 32

Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Leverantör: STÄMPEL. Datum: Datum:

Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Leverantör: STÄMPEL. Datum: Datum: POWERED BY YANMAR Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Datum: Leverantör: STÄMPEL Datum: IDENTITET FABRIKS UPPGIFTER. LOKALISERAD PÅ DEN HÖGRA FRÄMRE DÖRR- STOLPEN.

Läs mer

Svensk Handbok för Microcar Virgo III

Svensk Handbok för Microcar Virgo III Svensk Handbok för Microcar Virgo III ÄGARE: NAMN:------------------------------------------------------------ ADRESS:--------------------------------------------------------- ORT:---------------------------------------------------------------

Läs mer

LASTTERRÄNGBIL LTGB F 4X4 D OCH LTGB F 6X6 D /T (M5138-801111, M5138-801311 OCH M5138-801411)

LASTTERRÄNGBIL LTGB F 4X4 D OCH LTGB F 6X6 D /T (M5138-801111, M5138-801311 OCH M5138-801411) Vårdsystem FM M7782-020562 Sida 1 av 7 LASTTERRÄNGBIL LTGB F 4X4 D OCH LTGB F 6X6 D /T (M5138-801111, M5138-801311 OCH M5138-801411) MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

Passar samtliga TGB 50 cc. Text och design Denniz SoftWare

Passar samtliga TGB 50 cc. Text och design Denniz SoftWare Passar samtliga TGB 50 cc Text och design Denniz SoftWare Bästa kund! Du är nu ägare till en ny TGB-scooter utrustad med en av TGBs välkända kvalitetsmotorer. Vi hoppas och tror att Din moped/mc-scooter

Läs mer

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D.

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D. Kia räddningsmanual OPTIMA HYBRID Exteriör identifiering 8:e positionen i chassienumret är ett D. Högvoltbatteri max spänning 300 volt Identifiering Nedanstående skiljer Kia Optima Hybrid från en konventionell

Läs mer

LASTTERRÄNGBIL 1T, FLAK 2M, 4X4 (TOYOTA LC79 OCH LC79 SPS, PICKUP, DIESEL) Materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn

LASTTERRÄNGBIL 1T, FLAK 2M, 4X4 (TOYOTA LC79 OCH LC79 SPS, PICKUP, DIESEL) Materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn Vårdsystem FM M7782-016392 Sida 1 av 8 LASTTERRÄNGBIL 1T, FLAK 2M, 4X4 (TOYOTA LC79 OCH LC79 SPS, PICKUP, DIESEL) Materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn Daglig tillsyn Före körning Kontrollbok

Läs mer

BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida: 1. BESKRIVNING AV CarGard... 1 2. ANVÄNDNING AV CarGard... 2 Aktivering av larmet...2 Avstängning av larmet...2 Vid larm....2 Vid service av

Läs mer

TERRÄNGBIL 1611B & C SPLITTERSKYDDAD

TERRÄNGBIL 1611B & C SPLITTERSKYDDAD Vårdsystem FM M7782-021792 Sida 1 av 7 TERRÄNGBIL 1611B & C SPLITTERSKYDDAD MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning Kontrollbok felrapport, körförbud Läckor Hjul, däck,

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar ANVÄNDARMANUAL CLASSIC 3 / 7 växlar C-PACT CITY DAM 3 / 7 växlar CITY HERR 7 växlar Grattis till din nya Lifebike Elcykel! Lifebike är en cykel med elmotor. Fördelen är att den underlättar cyklingen när

Läs mer

RULLFLAKSBIL 14T L5M TELESKOPISK KROKARM

RULLFLAKSBIL 14T L5M TELESKOPISK KROKARM Vårdsystem FM M7782-019082 Sida 1 av 6 RULLFLAKSBIL 14T L5M TELESKOPISK KROKARM MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning Kontrollbok felrapportering Läckor Hjul punktering

Läs mer

Bil koncentrat. Ännu längre...

Bil koncentrat. Ännu längre... Bil koncentrat Ännu längre... 2 Lyx är inte längre bara för stora bilar Modell som visas: Abaca Privilege, Tillval manuel sollucka L ABACA Abaca L ABACA est LA är voiture den est eleganta LA voiture par

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-011200 Sida 1 av 6 FMV VO Mark 35 110:71825/2005 MVSCHDS TPBILAR KB5 2005 TRANSPORTBILAR KB5

Vårdsystem FM M7782-011200 Sida 1 av 6 FMV VO Mark 35 110:71825/2005 MVSCHDS TPBILAR KB5 2005 TRANSPORTBILAR KB5 Vårdsystem FM M7782-011200 Sida 1 av 6 TRANSPORTBILAR KB5 MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning Läckor Hjul punktering Last, utrustning, breddmarkeringsutrustning

Läs mer

TERRÄNGBIL MAN X26 MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN. Daglig tillsyn. Före körning MEDFÖR KÖRKORT, KÖRORDEROCH FÖRARBEVIS.

TERRÄNGBIL MAN X26 MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN. Daglig tillsyn. Före körning MEDFÖR KÖRKORT, KÖRORDEROCH FÖRARBEVIS. Vårdsystem FM M7782-258492 Sida 1 av 6 TERRÄNGBIL MAN X26 MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning Kontrollbok körförbud Läckor läckage Hjul punktering Belysning, körriktningsvisare,

Läs mer

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok MODELL L850-AC24 MODELL L850-FM35 OBS! Läs igenom instruktionsboken innan användning. G:\Instruktionsböcker\Orginal\Vägunderhåll\Sopmaskin_1.doc - 2 - ! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt.

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt. Forever EL26 Montering: Det som behövs i verktyg är följande: Insex nycklar i 4 olika storlekar Fast 15 nyckel Skiftnyckel Sax Öppna kartongen och lyft ur cykeln. Ta bort alla skydd och klipp loss styre,

Läs mer

PERSONTERRÄNGBIL 4 (MERCEDES-BENZ GELÄNDEWAGEN 4X4)

PERSONTERRÄNGBIL 4 (MERCEDES-BENZ GELÄNDEWAGEN 4X4) Vårdsystem FM M7782-013352 Sida 1 av 7 PERSONTERRÄNGBIL 4 (MERCEDES-BENZ GELÄNDEWAGEN 4X4) MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning Kontrollbok körförbud Läckor Hjul,

Läs mer

NORMFORDON LASTVÄXLARE, VINSCH OCH FLAK (PÅ SCANIA CHASSI, ÅRSMODELL 94/95/96)

NORMFORDON LASTVÄXLARE, VINSCH OCH FLAK (PÅ SCANIA CHASSI, ÅRSMODELL 94/95/96) Vårdsystem FM M7782-011232 Sida 1 av 6 NORMFORDON LASTVÄXLARE, VINSCH OCH FLAK (PÅ SCANIA CHASSI, ÅRSMODELL 94/95/96) MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning Kontrollbok

Läs mer

2ME KOMBIVAGN BREMEN

2ME KOMBIVAGN BREMEN 2ME KOMBIVAGN BREMEN Tack för att ni har valt en Kombivagn från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad och godkänd enligt

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Parametrar Sikt och synlighet. Inledning

Parametrar Sikt och synlighet. Inledning Inledning Inledning För att begränsa förteckningen över parametrar i detta dokument beskrivs endast parametrar som har bedömts vara användbara för påbyggare. För komplett information om aktuella parametrar

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

HJULLASTARE 25T VOLVO L150E

HJULLASTARE 25T VOLVO L150E Vårdsystem FM M7782-014972 Sida 1 av 5 HJULLASTARE 25T VOLVO L150E MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning Kontrollbok, felrapport körförbud, kontroll Läckor Hjul, slirskydd

Läs mer

Manual för Elektrisk scooter

Manual för Elektrisk scooter Manual för Elektrisk scooter Page1 Var alltid försiktig när du kör Använd hjälm och rätta dig efter regler som finns. VIKTIGT Batteriunderhåll och laddningsinstruktioner Scootern måste vara laddad första

Läs mer

Beakta säkerhets- och miljöanvisningarna i berörda maskiners instruktions- och verkstadshandböcker.

Beakta säkerhets- och miljöanvisningarna i berörda maskiners instruktions- och verkstadshandböcker. CARE INSPECTION Maskintyp Tillv. nr. Körtid Utrustningsnummer Leveransdatum Sida 1 (6) Datum Arbetsorder Inspektionsrapport Ramstyrda dumprar Ägare Återförsäljare Kontaktnamn Mekaniker VOLVO CONSTRUCTION

Läs mer

Beemoo Kombivagn. Tack för att ni har valt en Barnvagn från Scandinavian Baby Alliance

Beemoo Kombivagn. Tack för att ni har valt en Barnvagn från Scandinavian Baby Alliance beemoo BARNVAGN BERLIN Beemoo Kombivagn Tack för att ni har valt en Barnvagn från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

EXEMPEL. Kvalitetskontroll. För bil ingående i DWA-programmet 1/ Das Welt Auto. Viktigt! 1 Återförsäljare och fordonsinformation

EXEMPEL. Kvalitetskontroll. För bil ingående i DWA-programmet 1/ Das Welt Auto. Viktigt! 1 Återförsäljare och fordonsinformation Kvalitetskontroll För bil ingående i DWA-programmet 1 Återförsäljare och fordonsinformation Återförsäljarnamn ÅF nummer Bilmodell Årsmodell Färg Mätarställning, mil Chassinummer Registreringsnummer Kontrolldatum

Läs mer

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped Avsnitt B Viktigt i avsnittet! Fordonets konstruktion Fordonets miljöpåverkan Miljöanpassad körstil Lagstiftning Fordonskunskap Det här får du köra med AM-körkort Moped Mopedbil Traktor EPA-traktor Det

Läs mer

Quality 2 035:- 895:- BEHOV FÖR NYA DÄCK FÅ SAKER SLÅR DOFTEN AV EN NY BIL... ELLER AV NYTT SÄTESÖVERDRAG PLUS 5 TILL DIN DAILY

Quality 2 035:- 895:- BEHOV FÖR NYA DÄCK FÅ SAKER SLÅR DOFTEN AV EN NY BIL... ELLER AV NYTT SÄTESÖVERDRAG PLUS 5 TILL DIN DAILY FRÅN 1. FEBRUARI TILL 30 APRIL 2015 BEHOV FÖR NYA DÄCK FRÅN PRIS KR: PÅ KOMPLETT HJUL 2 035:- FÅ SAKER SLÅR DOFTEN AV EN NY BIL... ELLER AV NYTT SÄTESÖVERDRAG PRISEXEMPEL KR: 895:- PLUS 5 TILL DIN DAILY

Läs mer

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 109,0 1390,0 1900,0 1000,0

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 109,0 1390,0 1900,0 1000,0 FAKTA OM BILEN Fabrikat / typ Chassinummer Fordonstyp Reg.nr. Opel ASTRA W0LPD6EA5AG1****** Personbil ****** Bränsle Motoreffekt Färg Mätarställning Ursprung Ibruktagardatum Växellåda Dragkrok Förbrukning

Läs mer

Stockholms Sportvagnsklubb. Tekniskt reglemente

Stockholms Sportvagnsklubb. Tekniskt reglemente Tekniskt reglemente SSK Klass 1 2015 2015-01-02 Utgåva 2 2 (7) TEKNISKT REGLEMENTE 2015 SSK KLASS 1 1 Ändringshistorik Nr Beskrivning Datum Utgåva 0 Från tidigare reglementsperiod: Ljudbegränsning: 95

Läs mer

AVENSIS_SW (L/O 0309) Förord

AVENSIS_SW (L/O 0309) Förord Förord Vi hälsar dig välkommen till den växande kretsen av kvalitetsmedvetna bilägare som kör Toyota. Vi är stolta över den avancerade konstruktionen och den höga kvaliteten hos våra bilar. I den här instruktionsboken

Läs mer

TEKNISKT REGLEMENTE. Detta Tekniska Reglemente gäller för NSHC klass 4 och 5. Reglementet gäller från och med 2015-02-01 tillsvidare.

TEKNISKT REGLEMENTE. Detta Tekniska Reglemente gäller för NSHC klass 4 och 5. Reglementet gäller från och med 2015-02-01 tillsvidare. TEKNISKT REGLEMENTE Klass HT1 & HT2 Detta Tekniska Reglemente gäller för NSHC klass 4 och 5. Reglementet gäller från och med 2015-02-01 tillsvidare. Reglerna gäller för samtliga klasser om det inte framgår

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 119,0 1160,0 1515,0 850,0

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 119,0 1160,0 1515,0 850,0 FAKTA OM BILEN Fabrikat / typ Chassinummer Fordonstyp Reg.nr. Hyundai i20 NLHBC51BACZ1****** Personbil ****** Bränsle Motoreffekt Färg Mätarställning Ursprung Ibruktagardatum Växellåda Dragkrok Förbrukning

Läs mer

HANDHAVANDE. www.mocad.se. Service och underhåll

HANDHAVANDE. www.mocad.se. Service och underhåll HANDHAVANDE www.mocad.se Service och underhåll Kontakta Moby Dick AB för Din närmaste Servicestation: Tel. 031-68 10 02, info@mobydick.se, www mobydick.se 1.Vad finns med? Med varje Mocad 3 levereras

Läs mer

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

Lampa (Bulb) Dimmer (om sådan finns) Laddning platta Tillbehör Fjärrkontroll (pebble2)

Lampa (Bulb) Dimmer (om sådan finns) Laddning platta Tillbehör Fjärrkontroll (pebble2) Manual till Bulb 2 För att följa texten skall ni ha manualen som följer med produkten, där finns bilderna som texten nedan hänvisar till. Angivna sid nummer i texten nedan hänvisar till den bifogade manualen

Läs mer

HJULLASTARE 20T SPLITTERSKYDDAD VOLVO L120D

HJULLASTARE 20T SPLITTERSKYDDAD VOLVO L120D Vårdsystem FM M7782-013002 Sida 1 av 5 HJULLASTARE 20T SPLITTERSKYDDAD VOLVO L120D MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning Kontrollbok körförbud, tid för tidsbunden

Läs mer

Bilen måste vara äldre än 2 år* (dvs. ej ha gällande nybilsgaranti) vid tecknandet av garantin samt ha en mätarställning under 10 000 mil.

Bilen måste vara äldre än 2 år* (dvs. ej ha gällande nybilsgaranti) vid tecknandet av garantin samt ha en mätarställning under 10 000 mil. Inledning Audi Approved:plus är en generös garanti och ingår utan extra kostnad i kundens bilköp. Garantin ersätter bland annat olika typer av motorfel samt skador på elektronik, drivaxlar och bromsar

Läs mer

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 101,0 1270,0 1650,0 0,0

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 101,0 1270,0 1650,0 0,0 FAKTA OM BILEN Fabrikat / typ Chassinummer Fordonstyp Reg.nr. Honda INSIGHT JHMZE2850AS2****** Personbil ****** Bränsle Motoreffekt Färg Mätarställning Ursprung Ibruktagardatum Växellåda Dragkrok Förbrukning

Läs mer

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 257,0 1690,0 2100,0 1600,0

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 257,0 1690,0 2100,0 1600,0 FAKTA OM BILEN Fabrikat / typ Chassinummer Fordonstyp Reg.nr. Audi A3 WAUZZZ8P36A1****** Personbil ****** Bränsle Motoreffekt Färg Mätarställning Ursprung Ibruktagardatum Växellåda Dragkrok Förbrukning

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 041 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Rover 75 / MG ZT - ZTT SERVICEPROTOKOLL (4 och 6 cylindriga modeller)

Rover 75 / MG ZT - ZTT SERVICEPROTOKOLL (4 och 6 cylindriga modeller) Hr./Fru/Fr.: Modell: Reg nr.: Arbetsorder nr.: Mätarställning: Chassi nr.: Servicetyp A B A C A B A C Service att utföra: År/km x 1000 1 / 25 2 / 50 3 / 75 4 / 100 5 / 125 6 / 150 7 / 175 8 / 200 För utförligare

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 177,0 1530,0 1980,0 1600,0

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 177,0 1530,0 1980,0 1600,0 FAKTA M BILEN Fabrikat / typ Chassinummer Fordonstyp Reg.nr. Saab 9-3 YS3FA4MFXA16****** Personbil ****** Bränsle Motoreffekt Färg Mätarställning Ursprung Ibruktagardatum Växellåda Dragkrok Förbrukning

Läs mer

DRAGTRUCK F59 DRAGTRUCK F59B

DRAGTRUCK F59 DRAGTRUCK F59B Vårdsystem FM M7782-400372 Sida 1 av 7 DRAGTRUCK F59 DRAGTRUCK F59B MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för materiel: Förrådsbeteckning Förrådsbenämning M5311-381111

Läs mer

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 120,0 1450,0 1800,0 1540,0

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 120,0 1450,0 1800,0 1540,0 AKTA M BILEN abrikat / typ Chassinummer ordonstyp Reg.nr. Citroen V7LC9HZH746****** Personbil ****** Bränsle Motoreffekt ärg Mätarställning Ursprung Ibruktagardatum Växellåda Dragkrok örbrukning (l/100km)

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 CSD AB 1997-12-31 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet!

Läs mer

Bruksanvisning. Snöslunga Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Snöslunga Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Snöslunga Art.: 90 40 362 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure Standard EL T Bure S EL T

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure Standard EL T Bure S EL T Bruksanvisning Bure TM Gåbord Bure Standard EL 56-312T Bure S EL 56-302T Kära Användare Gratulerar! Du har införskaffat ett Bure Gåbord. I denna bruksanvisning får du viktiga upplysningar om hur du använder

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

SNÖSKOTER (60X1M LYV800, 50X1 LXCO600)

SNÖSKOTER (60X1M LYV800, 50X1 LXCO600) Vårdsystem FM M7782-015131 Sida 1 av 6 SNÖSKOTER (60X1M LYV800, 50X1 LXCO600) MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Vårdbestämmelser Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7751-71400AG

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó L 14 FORM NO. 769-05609E jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 14 25 35 45 55 66 74 83 92 101 111 123 132 142 151 160 170 179 188 197 206 217 228 240 250 261 271 281 Svenska Bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Produkt Läs igenom denna bruksanvisning före användning av BREEZE. BREEZE är en modernt designad rollator. Den kan lätt fällas ihop, är ergonomiskt utformad

Läs mer

Gobius Fritid för slutna avfallstankar. Installationsanvisning. Börja här

Gobius Fritid för slutna avfallstankar. Installationsanvisning. Börja här Dokumentrevision, 1.01, mars 2017 Gobius Fritid för slutna avfallstankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Bäste ESHO el-scooterägare, FörSiktigHEtSåtgärdEr För SäkEr åkning Kläder Körning När du kör med last/passagerare Kontroller före körning

Bäste ESHO el-scooterägare, FörSiktigHEtSåtgärdEr För SäkEr åkning Kläder Körning När du kör med last/passagerare Kontroller före körning Bäste ESHO el-scooterägare, Vi gratulerar dig till ditt köp av en ESHO el-scooter. För att du ska kunna åka säkert och trivsamt, rekommenderar vi dig att läsa denna manual grundligt och lära känna din

Läs mer

Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint.

Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint. Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint. Vissa skillnader gällande design på kåpor och mätare kan förekomma på illustrationer, men ej när det

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

RRun. TDME-POWER marine. TDME serie marine dieselmotor MANUAL. Innehåll VIKTIG INFORMATIONOM

RRun. TDME-POWER marine. TDME serie marine dieselmotor MANUAL. Innehåll VIKTIG INFORMATIONOM RRun TDME-POWER marine TDME serie marine dieselmotor MANUAL 1. Förord 2. Allmänt 3. Motor komponenter 4. Användar Instruktioner 4.1 Starta motorn 4,2 Körnings instruktioner 4,3 Avstängnings proceduren

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Beskrivning av säkerhetskontroll för behörighet C1E

Beskrivning av säkerhetskontroll för behörighet C1E Beskrivning av säkerhetskontroll för behörighet C1E Vid säkerhetskontrollen ska du kontrollera, värdera och motivera att fordonskombinationen kan framföras på ett trafiksäkert, lagligt och miljöanpassat

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation Teknisk specifikation Tjänstevikt: 148kg Last kapacitet 175kg på flak Längd: 237cm Bredd: 95,5cm Höjd: 110cm Flakstorlek: 99x94,5cm Bränslevolym: 6,1 Liter Motoroljevolym: 0,9Liter Däcktryck fram 2.0 kg

Läs mer

Adventus Brukarmanual

Adventus Brukarmanual Adventus 2018-06 Revision 2 Adventus Innehåll Säkerhet... 4 Allmänna föreskrifter... 4 Ändamål och normal användning... 4 Inte avsedd användning... 4 Symboler... 4 Varningar... 5 Avfallshantering... 6

Läs mer

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 139,0 1780,0 2320,0 0,0

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 139,0 1780,0 2320,0 0,0 FAKTA OM BILEN Fabrikat / typ Chassinummer Fordonstyp Reg.nr. Nissan QASHQAI+2 SJNJENJ10U71****** Personbil ****** Bränsle Motoreffekt Färg Mätarställning Ursprung Ibruktagardatum Växellåda Dragkrok Förbrukning

Läs mer

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING DOLOMITE JAZZ Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. BRUKSANVISNING Läs noga igenom bruksanvisningen före användning. Rollatorn är anpassad för både inom- och utomhusbruk. SV BRUKSANVISNING

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30 BRUKSANVISNING

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30 BRUKSANVISNING TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30 BRUKSANVISNING Sid 2 Innehåll Rubrik Sid nr Säkerhet 1 Avfallshantering 1 Användarinstruktion 3 Beskrivning av garaget 4 Innan användandet 4 Normalt användande 4 Befintliga

Läs mer

FRIKTIONSMÄTBIL VOLVO V90

FRIKTIONSMÄTBIL VOLVO V90 Vårdsystem FM M7782-400501 Sida 1 av 6 FRIKTIONSMÄTBIL VOLVO V90 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för materiel: Förrådsbeteckning Förrådsbenämning M5190-410011 FRIKTMÄTB

Läs mer

Bruksanvisning. digital. Bure. Gåbord. Bure Standard EL T Bure S EL T Bure Low EL Bure Low S EL S

Bruksanvisning. digital. Bure. Gåbord. Bure Standard EL T Bure S EL T Bure Low EL Bure Low S EL S Bruksanvisning digital Bure TM Gåbord Bure Standard EL 56-312T Bure S EL 56-302T Bure Low EL 56-321 Bure Low S EL 56-321-S Kära Användare Gratulerar! Du har införskaffat ett Bure Gåbord. I denna bruksanvisning

Läs mer

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 119,0 1400,0 1830,0 1200,0

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 119,0 1400,0 1830,0 1200,0 FAKTA M BILEN Fabrikat / typ Chassinummer Fordonstyp Reg.nr. Bmw 118d WBAUD71070P2****** Personbil ****** Bränsle Motoreffekt Färg Mätarställning Ursprung Ibruktagardatum Växellåda Dragkrok Förbrukning

Läs mer

RULLFLAKSTERRÄNGBIL 8T, VOLVO FM12 6X6

RULLFLAKSTERRÄNGBIL 8T, VOLVO FM12 6X6 Vårdsystem FM M7782-012732 Sida 1 av 6 RULLFLAKSTERRÄNGBIL 8T, VOLVO FM12 6X6 MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning Chassi Läckor Hjul, slirskydd punktering Torrluftsanslutning

Läs mer

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure Standard EL T Bure S EL T

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure Standard EL T Bure S EL T Bruksanvisning Bure TM Gåbord Bure Standard EL 56-312T Bure S EL 56-302T Kära Användare Gratulerar! Du har införskaffat ett Bure Gåbord. I denna bruksanvisning får du viktiga upplysningar om hur du använder

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING

GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING Innehåll Rubrik Sid nr Säkerhet 3 Avfallshantering 3 Användarinstruktion 4 Beskrivning av garaget 4 Innan användandet 4 Normalt användande 4 Befintliga icke

Läs mer

Baotian Diablo 50cc Användarmanual

Baotian Diablo 50cc Användarmanual Baotian Diablo 50cc Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion före

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM Rollator är en standardrollator som är byggd för att underlätta användarens gående och därmed öka rörelsefriheten. HRM Rollator är i stort sett underhållsfri och därför

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 39 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr. 411 17/10/2007 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V Handbok Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att

Läs mer

Motorlyft. Lyftkapacitet 2000Kg. Artikelnummer

Motorlyft. Lyftkapacitet 2000Kg. Artikelnummer Motorlyft Lyftkapacitet 2000Kg Artikelnummer 53408 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm

Läs mer

BENÄMNING PRIS BENÄMNING PRIS ABS HYDRALAGGREGAT 300 BAKRUTA 400 ABS KRANS 50 BAKVÄXEL/DIFF. 800 ABS SENSOR 50 BATTERIKABEL 40 AC ANLÄGGNING KOMP.

BENÄMNING PRIS BENÄMNING PRIS ABS HYDRALAGGREGAT 300 BAKRUTA 400 ABS KRANS 50 BAKVÄXEL/DIFF. 800 ABS SENSOR 50 BATTERIKABEL 40 AC ANLÄGGNING KOMP. ABS HYDRALAGGREGAT BAKRUTA 400 ABS KRANS BAKVÄXEL/DIFF. 800 ABS SENSOR BATTERIKABEL 40 AC ANLÄGGNING KOMP. 1,000 BATTERILÅDA/FÄSTE/HÅLLARE 40 AC CELLPAKET/FÖRÅNGARE BENSINVÄRMARE 400 AC INNERTEMPERATUR

Läs mer

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord och ID-nummer 2 Allmänt 3 Säkerhetsföreskrifter 3-5 Användning 5 Underhåll och service 6 Reparationer 6 Förvaring 6 Förord FL 400 och T1100 tillverkas av Kranman AB Innan du

Läs mer

GARDENA Batteridriven pump 1500/1

GARDENA Batteridriven pump 1500/1 GARDENA Batteridriven pump 1500/1 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med pumpen och

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer