J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 1"

Transkript

1 J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 1 Fr1a. Kön Man 49 49c 27 42c 59bcd Kvinna 51 51e 73bde 58e Fr1b. Ålder år 10 11cd 3 4 9cd 11g år 18 18c g år bcd 18 25f år b 24b 18 24f år 20 20e 36bde 21e år 14 14e 15e 13e 6 14g 11 Medelålder 46 46e 52bde 48be Fr1. På vilken slags ort bor du? Storstadsområde (Stockholm, b 41b 60bcd 28 50f Göteborg, Malmö) Tätort med mer än ce 32 46ce 31 48g 37 invånare Landsbygd eller tätort med 22 24de 18e 11e 4 24g 10 mindre än 3000 invånare Ej svar b 5b 1 3f BAS: SAMTLIGA BAS: SAMTLIGA 2004 OVÄGT Fr2.? I Sverige cde g - I annat land i Norden 2-100bde f I annat land i Europa bce f I annat land utanför Europa bcd - 40f Ej svar * Fr3. Hur bor du? I villa 52 54cde 42e 32e 11 54g 26 I bostadsrättslägenhet b f I hyresrätt bc 65bcd 26 48f Annat boende Ej svar * * * 1f Fr4. Har du flyttat de senaste 12 månaderna? Ja b Nej 85 85e 85 86e Vet ej/ej svar BAS: HAR FLYTTAT ** 51* 92* * ** 3* 5* 89 11* BAS: HAR FLYTTAT, OVÄGT Fr5. Har du anmält din flyttning till post, försäkringskassa eller skatteverk? Ja Nej Vet ej/ej svar

2 J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 2 Fr6. Arbetar du inom den offentliga sektorn (stat, landsting, kommun o.d.), privat sektor, som egen företagare eller gör du något annat? Anställd (netto) 58 59de g 52 - i offentlig sektor 26 26e 31e i privat sektor 32 33d g 27 Egen företagare/jordbrukare Annat (Studerar, pensionär, b 42b 31 40f arbetslös, mm) Ej svar 3 3 7b Fr7. Vad för slags inkomst hade du i din senaste självdeklaration? Arbetsinkomst (lön) (netto) 73 75cde g 60 - från ett företag jag äger helt eller delvis - från annan arbetsgivare 67 68cde g 54 Inkomst från handelsbolag cd 5 4 eller enskild näringsverksamhet Realisationsvinst vid 4 5d 2 * 2 5g 1 avyttring av värdepapper eller fastighet Annat slag av inkomst (ränta, utdelning, pension, A-kassa, etc.) Summa svar Netto svar 97 98cde g 93 Ej svar 3 2 5b 6b 10b 2 7f Fr8. Vilken är din högsta avslutade utbildning? Grundskola, folkskola eller motsvarande Gymnasial utbildning t.ex ce 29 34e 23 39g 28 årigt eller 2-åring gymnasium, yrkesskola Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år Eftergymnasial utbildning, b 31b 21 28f år eller längre Ej svar 1 * 1 1 3b * 2f Fr9. Vad har du i månadsinkomst (brutto, dvs före skatt)? Mindre än kr bc 34bc 19 28f kr b kr 28 29de 28d g kr eller mer 9 9e g 6 Ej svar b 6b 1 4f

3 J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 3 Fr10. Hur många gånger har du haft kontakt med Skatteverket under de senaste 12 månaderna? (Netto) En gång be gånger bcd 20 27f 6 gånger eller fler Ingen kontakt/minns ej/ej svar 52 53de g 42 Fr10_1. Hur många gånger har du haft kontakt med Skatteverket under de senaste 12 månaderna? - Via telefon En gång gånger b 10 21bd 10 16f 6 gånger eller fler 2 2 * Ingen kontakt/minns ej/ej svar 76 77e g 71 Fr10_2. Hur många gånger har du haft kontakt med Skatteverket under de senaste 12 månaderna? - Via brev En gång e gånger gånger eller fler Ingen kontakt/minns ej/ej svar Fr10_3. Hur många gånger har du haft kontakt med Skatteverket under de senaste 12 månaderna? - Via e-post En gång be * gånger 1 1 * gånger eller fler * * - * 1b * 1f Ingen kontakt/minns ej/ej svar 97 97d Fr10_4. Hur många gånger har du haft kontakt med Skatteverket under de senaste 12 månaderna? - Via fax En gång * * 1 1 * * * 2-5 gånger * * - * - * * 6 gånger eller fler * * * - Ingen kontakt/minns ej/ej svar Fr10_5. Hur många gånger har du haft kontakt med Skatteverket under de senaste 12 månaderna? - Via personligt besök En gång b 9b 12b 5 11f 2-5 gånger b 17bcd 3 11f 6 gånger eller fler * * - * 1 * * Ingen kontakt/minns ej/ej svar 91 92cde 83e 82e 70 92g 77 Fr10_6. Hur många gånger har du haft kontakt med Skatteverket under de senaste 12 månaderna? - Via Skatteverkets hemsida (tidigare En gång 8 9e 5 9e 2 9g gånger 9 10e g 6 6 gånger eller fler Ingen kontakt/minns ej/ej svar bd 79 86f Fr10_7. Hur många gånger har du haft kontakt med Skatteverket under de senaste 12 månaderna? - Via Skatteverkets Servicetelefon En gång gånger bd 3 6f 6 gånger eller fler * Ingen kontakt/minns ej/ej svar

4 J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 4 BAS: HAFT KONTAKT * * BAS: HAFT KONTAKT, OVÄGT Fr11. I vilken typ av ärenden har du haft kontakt med Skatteverket under de senaste 12 månaderna? Skatteärenden t.ex. jämkning eller frågor om deklarationen Folkbokföringsärenden t ex för b 42b 48b 23 44f att få personbevis eller anmäla flyttning Annat g 23 Vet ej/ej svar Fr12. Är du nöjd eller missnöjd med kontakterna med Skatteverket? Bra b 66 83bd 58 76f (5) Mycket nöjd b 26 37f (4) Ganska nöjd f (3) Varken nöjd eller missnöjd 28 30cde g 15 (2) Ganska missnöjd * 4g 1 (1) Mycket missnöjd * 2 1 Illa 6 6e g 2 Vet ej/ej svar b Medelvärde b 4.09b 4.32bd f Standardfel Balansmått b 64b 82bd 52 74f

5 J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 5 SKATTEVERKETS SERVICE M.M. Fr13. Tillgänglighet a. Skatteverket har öppettider som passar mig Instämmer b 34b 44bcd 21 37f (5) Instämmer helt b 27bc 13 24f (4) b 9 16bd 9 13f (3) b 11 14f (2) (1) Instämmer inte alls bc 2 3 Instämmer inte bc 5 7 Vet ej/ej svar 61 63cde 52e 49e 28 63g 41 Medelvärde b f Standardfel Balansmått b 28b 33b 16 30f b. Skatteverket har telefontider som passar mig Instämmer b 46bcd 22 37f (5) Instämmer helt b 26bc 12 22f (4) bd 9 15f (3) (2) bd 3 4 (1) Instämmer inte alls 2 2 * Instämmer inte bcd 4 6 Vet ej/ej svar 61 63de 56e 54e 34 63g 46 Medelvärde b f Standardfel Balansmått b 36b 18 31f c. Det är lätt att komma fram på telefon Instämmer b 36bcd 13 27f (5) Instämmer helt b 21bc 6 15f (4) bd 7 11f (3) (2) (1) Instämmer inte alls Instämmer inte Vet ej/ej svar 64 65de 62e 52e 38 65g 49 Medelvärde b 3.66b f Standardfel Balansmått b 24bcd 2 15f d. Det är enkelt att få kontakt med rätt person Instämmer b 39bcd 12 28f (5) Instämmer helt b 20bcd 5 14f (4) bcd 7 14f (3) b 10 13f (2) (1) Instämmer inte alls Instämmer inte Vet ej/ej svar 66 68de 64e 57e 36 68g 50 Medelvärde b 3.72b f Standardfel Balansmått b 30bcd 2 19f e. På det hela taget är tillgängligheten bra Instämmer b 47bcd 22 38f (5) Instämmer helt b 26bc 10 20f (4) b 12 18f (3) (2) 4 4d 2 1 4d 4 3 (1) Instämmer inte alls * 2g 1 Instämmer inte 6 6d g 3 Vet ej/ej svar 57 58de 54e 49e 32 58g 43 Medelvärde b 4.01b f Standardfel Balansmått b 32b 43bc 16 35f

6 J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 6 SKATTEVERKETS SERVICE M.M. Fr14. Snabbhet och handläggning BAS: HAFT KONTAKT * * BAS: HAFT KONTAKT, OVÄGT a. Jag får snabbt besked på mina frågor Instämmer b 56b 70bcd 38 61f (5) Instämmer helt b 31b 41b 17 35f (4) b 21 27f (3) (2) 7 7c * 4 6 7g 4 (1) Instämmer inte alls Instämmer inte 10 11d g 6 Vet ej/ej svar 33 35e 30e 27e 8 35g 20 Medelvärde b 4.12b 4.09b f Standardfel Balansmått b 51b 62b 27 55f b. Skatteverket handlägger ärenden snabbt Instämmer b 46b 55b 23 48f (5) Instämmer helt bc 25b 9 24f (4) b 16 30bd 14 24f (3) (2) (1) Instämmer inte alls 5 5d 4 * 1 5g 2 Instämmer inte 13 14d g 8 Vet ej/ej svar 43 45de 40e 32e 18 45g 28 Medelvärde b 3.83b f Standardfel Balansmått b 39b 45b 10 40f c. Skatteverket håller utlovade tider för besked eller beslut Instämmer b 44b 54bc 25 47f (5) Instämmer helt bc 24b 11 24f (4) bd 14 23f (3) (2) d 5 5 (1) Instämmer inte alls Instämmer inte 7 8d 3 2 9d 8 5 Vet ej/ej svar 52 54de 50e 43e 27 54g 38 Medelvärde b 3.94b f Standardfel Balansmått b 42b 45b 17 41f d. När Skatteverket gjort något fel rättar man snabbt felet Instämmer bc 41bc 12 30f (5) Instämmer helt bc 24bc 5 17f (4) b 7 13f (3) (2) d 6 6 (1) Instämmer inte alls 5 6e g 2 Instämmer inte 11 11d Vet ej/ej svar 65 67de 77de 58e 38 67g 54 Medelvärde b 3.85b f Standardfel Balansmått bc 30bc 1 22f e. På det hela taget har Skatteverket snabb handläggning Instämmer b 57bc 24 48f (5) Instämmer helt bc 28bc 9 24f (4) b 15 23f (3) (2) 6 7d g 2 (1) Instämmer inte alls g 1 Instämmer inte 10 11de g 3 Vet ej/ej svar 46 48de 52e 38e 19 48g 33 Medelvärde b 3.99b f Standardfel Balansmått b 44b 53bc 13 45f

7 J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 7 SKATTEVERKETS SERVICE M.M. Fr15. Bemötande BAS: HAFT KONTAKT * * BAS: HAFT KONTAKT, OVÄGT a. Personalen är trevlig och hjälpsam Instämmer b 62b 74bc 43 66f (5) Instämmer helt b 42b 42b 20 39f (4) bd (3) 15 16d g 11 (2) (1) Instämmer inte alls * Instämmer inte Vet ej/ej svar 33 34de 26e 25e 9 34g 18 Medelvärde b 4.20b f Standardfel Balansmått b 69b 37 61f b. Personalen är intresserad och försöker sätta sig in i mina ärenden Instämmer b 60b 34 53f (5) Instämmer helt b 30b 14 27f (4) b 19 26f (3) c (2) (1) Instämmer inte alls Instämmer inte Vet ej/ej svar 40 41de 40e 31e 15 41g 26 Medelvärde b 3.98b f Standardfel Balansmått b 54b 24 46f c. Man får en ursäkt när fel begåtts av Skatteverket Instämmer bc 40bcd 7 27f (5) Instämmer helt bc 19bc 4 14f (4) b 21bcd 3 13f (3) b 7 9 (2) (1) Instämmer inte alls Instämmer inte Vet ej/ej svar 71 73de 76e 61e 37 73g 54 Medelvärde b 3.66b f Standardfel Balansmått b 29bc -6 18f d. På det hela taget är bemötendet bra Instämmer b 57b 70bc 39 62f (5) Instämmer helt b 36b 32b 16 34f (4) bcd 22 28f (3) g 12 (2) (1) Instämmer inte alls Instämmer inte Vet ej/ej svar 35 36de 28e 27e 13 36g 21 Medelvärde b 4.23b 4.09b f Standardfel Balansmått b 54b 65b 31 57f

8 J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 8 SKATTEVERKETS SERVICE M.M. Fr16. Sakkunskap BAS: HAFT KONTAKT * * BAS: HAFT KONTAKT, OVÄGT a. Den tjänsteman jag får kontakt med kan svara på mina frågor Instämmer b 47b 68bd 34 57f (5) Instämmer helt b 29b 31b 16 30f (4) bd 18 27f (3) g 11 (2) (1) Instämmer inte alls * 3 2 Instämmer inte Vet ej/ej svar 37 39e 29e 33e 14 39g 24 Medelvärde b 3.95b 4.08b f Standardfel Balansmått b 38b 61bd 24 50f b. Personalen är kunnig Instämmer b 62bcd 32 53f (5) Instämmer helt b 27b 14 27f (4) bd 19 27f (3) (2) (1) Instämmer inte alls Instämmer inte Vet ej/ej svar 42 44de 38e 32e 19 44g 28 Medelvärde b 4.04b f Standardfel Balansmått b 57bc 25 47f c. Jag kan lita på att de svar/besked jag får är korrekta Instämmer b 62bd 35 53f (5) Instämmer helt b 31b 31b 15 31f (4) bcd (3) (2) (1) Instämmer inte alls 4 4 7e Instämmer inte 10 11e Vet ej/ej svar 39 41de 31e 31e 17 41g 25 Medelvärde b 4.06b f Standardfel Balansmått b 58bd 24 46f d. På det hela taget har personalen bra sakkunskap Instämmer b 47b 67bcd 33 56f (5) Instämmer helt b 32b 31b 13 30f (4) bd 20 26f (3) (2) 4 5e 2 2 * 5g 1 (1) Instämmer inte alls Instämmer inte Vet ej/ej svar 42 44de 34e 33e 17 44g 27 Medelvärde b 4.13b f Standardfel Balansmått b 64bcd 26 52f

9 J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 9 SKATTEVERKETS SERVICE M.M. Fr17. Kommunikation BAS: HAFT KONTAKT * * BAS: HAFT KONTAKT, OVÄGT a. Skatteverket motiverar sina beslut på ett bra sätt Instämmer b 55bcd 19 44f (5) Instämmer helt b 24b 27b 7 23f (4) bd 12 20f (3) (2) g 4 (1) Instämmer inte alls Instämmer inte 13 14e g 7 Vet ej/ej svar 49 51de 46e 37e 22 51g 33 Medelvärde b 3.96b f Standardfel Balansmått b 30b 49bcd 5 37f b. Personalen använder ett enkelt och begripligt skriftspråk Instämmer b 46b 50b 23 46f (5) Instämmer helt bc 21b 9 21f (4) b 19 30b 14 25f (3) (2) 12 13de g 5 (1) Instämmer inte alls 7 7e g 3 Instämmer inte 18 19de g 9 Vet ej/ej svar 38 39de g 29 Medelvärde b 3.81b 3.83b f Standardfel Balansmått b 37b 43b 4 38f c. Personalen använder ett enkelt och begripligt talspråk Instämmer b 52b 65bd 34 57f (5) Instämmer helt bc 29b 13 28f (4) bd 18 36bd 21 29f (3) (2) g 2 (1) Instämmer inte alls Instämmer inte g 5 Vet ej/ej svar 38 39de 34e g 24 Medelvärde b 3.97b 4.05b f Standardfel Balansmått b 43b 61bd 25 52f d. Skatteverket ger bra förklaringar på mina frågor Instämmer b 45b 59bd 29 52f (5) Instämmer helt b 27b 30b 11 27f (4) b 17 24f (3) (2) 8 8d (1) Instämmer inte alls Instämmer inte Vet ej/ej svar 39 41de 34e 29e 14 41g 24 Medelvärde b 3.89b 3.88b f Standardfel Balansmått b 40b 49b 17 43f e. På det hela taget är det lätt att kommunicera med Skatteverket Instämmer b 54b 66bc 31 57f (5) Instämmer helt b 27b 29b 12 27f (4) b 19 30f (3) 20 20d g 15 (2) 7 8de g 2 (1) Instämmer inte alls Instämmer inte 11 12e g 5 Vet ej/ej svar 36 38e 33e 29e 13 38g 23 Medelvärde b 4.03b f Standardfel Balansmått b 47b 63bc 19 53f

10 J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 10 SKATTEVERKETS KONTROLL M.M. Fr18. Frågor om deklarationen Har du fått frågor från Skatteverket om din deklaration under de senaste två åren? Ja b 22b 13 19f Nej 82 83de 83de g 71 Vet ej/ej svar b 14bcd 4 9f Fr19. Tror du att Skatteverket ställer tillräckligt med frågor till de som deklarerat för att kunna utöva effektiv kontroll i samband med deklarationsgranskningen? Ja, tillräckligt Nej, otillräckligt 17 18de 15e g 10 Ställer alldeles för många b 2 3f frågor Vet ej/känner ej till/ej svar Fr20. Kontrollen av fusket a. Skatteverket är bra på att bekämpa skattefusket Instämmer bc 36bcd 14 26f (5) Instämmer helt bc 21bc 5 16f (4) b 8 10 (3) 20 21de g 12 (2) 14 15cde g 6 (1) Instämmer inte alls g 7 Instämmer inte 23 25cde g 12 Vet ej/ej svar be 52be f Medelvärde b 3.66b f Standardfel Balansmått b 10b 24bcd f b. Skatteverket är bra på att kontrollera deklarationer Instämmer b 53bcd 28 41f (5) Instämmer helt bc 26bc 11 22f (4) bcd (3) 21 22cde g 10 (2) 8 8d g 4 (1) Instämmer inte alls Instämmer inte 10 11cd g 5 Vet ej/ej svar 40 40e 54be 50be Medelvärde b 4.09b 4.02b f Standardfel Balansmått b 46bcd 17 36f c. Skatteverket är bra på att kontrollera fusket med folkbokföring Instämmer b 42bcd 12 29f (5) Instämmer helt bc 23bc 5 17f (4) bcd 7 13f (3) 14 14de g 8 (2) 7 8cd g 4 (1) Instämmer inte alls g 3 Instämmer inte 13 13cde g 7 Vet ej/ej svar 60 60e 68e 63e Medelvärde b 3.76b 3.95b f Standardfel Balansmått b 17b 34bcd -1 22f

11 J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 11 SKATTEVERKETS KONTROLL M.M. Fr20. Kontrollen av fusket d. Det är troligt att Skatteverket skulle upptäcka om jag skattefuskade Instämmer bcd 41 49f (5) Instämmer helt b 35b 25 32f (4) bd (3) 13 14cde g 5 (2) 5 5de g 2 (1) Instämmer inte alls Instämmer inte 8 9ce g 4 Vet ej/ej svar be 45be f Medelvärde b 4.31b 4.31b f Standardfel Balansmått b 53bcd 32 45f e. Om Skatteverket skulle upptäcka att jag skattefuskat blir konsekvenserna allvarliga Instämmer bc 52bc 39 46f (5) Instämmer helt bc 37bc 25 34f (4) 13 14d d (3) 11 11cd g 5 (2) 4 4e g 1 (1) Instämmer inte alls 4 4d g 2 Instämmer inte 8 8cde g 3 Vet ej/ej svar bde Medelvärde b 4.49b 4.37b f Standardfel Balansmått bc 50bc 30 43f f. Under senare år har skattekontrollen blivit effektivare så att skattefusk i högre grad upptäcks Instämmer bcd 23 30f (5) Instämmer helt bc 22bc 9 18f (4) 14 14d d (3) 14 15de 11d g 7 (2) 6 6de g 2 (1) Instämmer inte alls Instämmer inte 10 10de g 5 Vet ej/ej svar be 67be f Medelvärde bc 4.03bc f Standardfel Balansmått b 35bcd 13 26f g. Totalt sett fungerar kontrollen bra Instämmer bc 55bcd 26 41f (5) Instämmer helt bc 31bc 10 24f (4) bcd (3) 18 19de 16d g 10 (2) 8 8de g 3 (1) Instämmer inte alls g 2 Instämmer inte 11 12de g 5 Vet ej/ej svar 43 42e 54be 51be Medelvärde b 4.16b f Standardfel Balansmått bc 50bcd 14 36f

12 J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 12 Fr21. Skatteverkets sätt att arbeta a. Skatteverket strävar efter att förenkla för skattebetalarna Instämmer (5) Instämmer helt (4) 26 26d 33d (3) (2) g 2 (1) Instämmer inte alls Instämmer inte Vet ej/ej svar b f Medelvärde Standardfel Balansmått b. Skatteverket informerar bra Instämmer b 59b 42 53f (5) Instämmer helt bc 33bc 17 29f (4) (3) 22 23cde g 14 (2) 7 7d 5 2 7d 7 5 (1) Instämmer inte alls b Instämmer inte Vet ej/ej svar Medelvärde b 3.99b f Standardfel Balansmått b 49b 33 45f c. Jag får den hjälp jag behöver Instämmer b 55bc 41 50f (5) Instämmer helt b 28b 19 27f (4) (3) 17 18c g 12 (2) (1) Instämmer inte alls Instämmer inte Vet ej/ej svar 35 35e 40e Medelvärde b 4.03b f Standardfel Balansmått b 50b 35 44f d. Skatteverket ger alla en likvärdig och rättvis behandling Instämmer bc 46bcd 21 34f (5) Instämmer helt b 26bc 10 20f (4) bcd 11 14f (3) 14 14d d 14g 11 (2) 7 7e g 4 (1) Instämmer inte alls 7 8e g 4 Instämmer inte 14 15e g 9 Vet ej/ej svar 50 50e 59e 53e Medelvärde b 3.97bc f Standardfel Balansmått b 40bcd 7 26f e. Skatteverket är bra på att upptäcka fel Instämmer bc 43bc 22 34f (5) Instämmer helt bc 22bc 9 18f (4) bc (3) 18 19d g 12 (2) 7 8de 6d 2 3 8g 3 (1) Instämmer inte alls Instämmer inte 10 11de g 5 Vet ej/ej svar 48 48e 59be 56be Medelvärde b 3.93b f Standardfel Balansmått bc 38bc 12 29f

13 J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 13 Fr21. Skatteverkets sätt att arbeta f. Skatteverket är bra på att upptäcka fusk Instämmer bc 41bc 19 32f (5) Instämmer helt bc 24bc 7 19f (4) bc (3) 18 18de 16d g 12 (2) 10 10de g 5 (1) Instämmer inte alls Instämmer inte 14 15cde g 8 Vet ej/ej svar 48 48e 61be 53e Medelvärde b 3.85b f Standardfel Balansmått bc 32bc 4 24f g. Skatteverket fattar korrekta beslut Instämmer b 41bcd 20 32f (5) Instämmer helt b 23bc 6 17f (4) b (3) 20 20d 19d 10 19d 20g 16 (2) 7 7d g 4 (1) Instämmer inte alls Instämmer inte 10 11c g 7 Vet ej/ej svar 49 49e 57e 53e Medelvärde b 3.83b f Standardfel Balansmått b 34bc 9 25f h. Totalt sett utför Skatteverket sin uppgift på ett bra sätt Instämmer b 54bc 33 47f (5) Instämmer helt bc 23bc 12 21f (4) bd 21 26f (3) 24 25cde g 14 (2) 4 4d g 1 (1) Instämmer inte alls Instämmer inte 6 6d g 3 Vet ej/ej svar 37 36e 45e 40e Medelvärde b 4.07b 4.02b f Standardfel Balansmått b 51bc 27 44f Fr22. Förtroendet för Skatteverket Totalt sett har jag förtroende för Skatteverket Instämmer b 60b 66b 49 63f (5) Instämmer helt b 37b 20 34f (4) d (3) 25 27cde g 15 (2) (1) Instämmer inte alls Instämmer inte 9 9e g 6 Vet ej/ej svar Medelvärde b 4.04b 4.16b f Standardfel Balansmått b 53b 62b 40 57f

14 J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 14 Fr23. Uppfattningen om tjänstemännen på Skatteverket I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om du använder en skala från 0 till 10, där 0 betyder "instämmer inte alls" och 10 betyder "instämmer helt"? a. Tjänstemännen är nedlåtande, misstänksamma och utgår från att du vill smita undan Instämmer (7-10) bc 12 15f (10) Instämmer helt bc 6c 4 6 ( 9) ( 8) bcd 3 5f ( 7) ( 6) ( 5) 17 17e g 13 ( 4) 6 6c bcd 6 6 ( 3) 8 9d 12d ( 2) ( 1) d ( 0) Instämmer inte alls b Instämmer inte (0-3) bde Vet ej/ej svar Medelvärde c bc Standardfel b. Tjänstemännen är reserverade, strikta och följer reglerna oavsett vad det leder till samt utgår från att du känner till lagar och regler Instämmer (7-10) bcd 25 31f (10) Instämmer helt bc 15bc 9 12f ( 9) ( 8) f ( 7) c 8 7 ( 6) ( 5) g 16 ( 4) ( 3) ( 2) ( 1) ( 0) Instämmer inte alls 10 10e 12e 12e Instämmer inte (0-3) 26 27e 33e Vet ej/ej svar e Medelvärde bcd f Standardfel c. Tjänstemännen lyssnar på dig, visar hur du kan lösa dina problem och utgår från att du vill göra rätt för dig Instämmer (7-10) bc 55bc 37 48f (10) Instämmer helt bc 26bc 14 22f ( 9) b 8b 4 7f ( 8) ( 7) c ( 6) ( 5) 20 20de 24de g 15 ( 4) ( 3) ( 2) ( 1) 2 2 5bde 1 * 2 2 ( 0) Instämmer inte alls Instämmer inte (0-3) 15 16e 17e g 11 Vet ej/ej svar Medelvärde bc 7.16bc f Standardfel

J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 1

J SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 1 J15687 - SKATTEVERKET - REGION 2004 Sida 1 BAS: HAFT KONTAKT OVÄGT 5542 5000 96 232 200 5000 528 Fr1a. Kön Man 51 51c 26 44c 64bcd 51 49 Kvinna 49 49e 74bde 56e 36 49 51 Fr1b. Ålder 18-24 år 10 11 3 5

Läs mer

J RIKSSKATTEVERKET - REGION 2002 Sida 1

J RIKSSKATTEVERKET - REGION 2002 Sida 1 J13289 - RIKSSKATTEVERKET - 2002 Sida 1 Fr1a. Kön Man 47 45-49 51+ 47 48 47 45 49 49 50 Kvinna 53 55+ 51 49-53 52 53 55 51 51 50 Fr1b. Ålder 18-24 år 10 9-11 11 12+ 11 11 11 9 9 10 25-34 år 17 20+ 17 16

Läs mer

j RIKSSKATTEVERKET - RIKS 2002 Sida 1

j RIKSSKATTEVERKET - RIKS 2002 Sida 1 j13290 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS 2002 Sida 1 Fr1a. Kön Man 49 50 47 52+ 51 49 61+ 58+ 47 44 46 52 65+ Kvinna 51 50 53 48-49 51 39-42- 53 56 54 48 35- Fr1b. Ålder 18-24 år 11 15+ 8-11 9 7-16+ 6-10 34+ 11

Läs mer

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson Skatteverket Regionenkät Allmänheten 2004 Projekt nr 15687 Göteborg 2004-11-23 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark 1 Information om undersökningen Skatteverket

Läs mer

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 J13345 - RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 FILTER - PRIVATPERSON/ENSKILD NÄRINGSIDKARE BAS: SAMTLIGA 4085 887 388 305 336 579 674 265 264 183 206 4085 22 9 7 8 14 16 6 6 4 5 BAS: SAMTLIGA OVÄGT 4195

Läs mer

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 J12232 - RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 FILTER - PRIVATPERSON/ENSKILD NÄRINGSIDKARE BAS: SAMTLIGA 3839 842 358 285 313 542 633 247 248 174 195 3839 22 9 7 8 14 16 6 6 5 5 BAS: SAMTLIGA OVÄGT 3949

Läs mer

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 J12232 - RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 FILTER - PRIVATPERSON/ENSKILD NÄRINGSIDKARE BAS: SAMTLIGA 3839 2474 1364 56** 871 1192 993 524 202 1154 1717 893 949 377 2138 329 3839 64 36 1** 23 31 26 14

Läs mer

Riksskatteverket. Regionenkät Allmänheten Projekt nr Göteborg Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Regionenkät Allmänheten Projekt nr Göteborg Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Regionenkät Allmänheten 2002 Projekt nr 13289 Göteborg 2002-12-19 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har genomfört en

Läs mer

Skatteverket. Riksenkät Allmänheten Projekt nr Göteborg Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson

Skatteverket. Riksenkät Allmänheten Projekt nr Göteborg Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson Skatteverket Riksenkät Allmänheten 2004 Projekt nr 15688 Göteborg 2004-11-11 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark 1 Information om undersökningen Skatteverket

Läs mer

J13290 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS 2002 Sida 1

J13290 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS 2002 Sida 1 J13290 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS 2002 Sida 1 Fr1a. Kön Man 48 49 Kvinna 52 51 Fr1b. Ålder 18-24 år 10 11 25-34 år 19 17 35-44 år 20 19 45-54 år 20 19 55-64 år 19 21 65-74 år 12 14a Medelålder 45 46 Fr1.

Läs mer

Grundtabell 3. Skatteregioner

Grundtabell 3. Skatteregioner Grundtabell 3 Skatteregioner J14355 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS FÖRETAG Sida 1 Fr1. Är du som svarar på enkäten anställd i eller ägare till företaget? Anställd 13 14 6 7 16 18cd 17 11 8 12 11 Både och -

Läs mer

J RIKSSKATTEVERKET - INGIVARE Sida 1 FILTER - SKM INGIVARE

J RIKSSKATTEVERKET - INGIVARE Sida 1 FILTER - SKM INGIVARE J13401 - RIKSSKATTEVERKET - INGIVARE Sida 1 BAS: SAMTLIGA (EJ SKM 2002) BAS: SAMTLIGA OVÄGT (EJ SKM 2002) Fr1. Typ av fodringar E-mål A-mål Både E-mål och A-mål BAS: BGVAR 1 (EJ SKM 2002) BAS: BGVAR 1

Läs mer

J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1

J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1 J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1 REGION Stock Lin- Mal- Göte- Öre- Väs- Öster TOTAL holm köping Växjö mö borg bro terås Gävle sund Luleå (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) BAS: SAMTLIGA

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Riksskatteverket. Riksskatteverkets undersökningar bland allmänheten år 2000 Teknisk rapport. j.7260/j.7261/j.7262.

Riksskatteverket. Riksskatteverkets undersökningar bland allmänheten år 2000 Teknisk rapport. j.7260/j.7261/j.7262. Riksskatteverket Riksskatteverkets undersökningar bland allmänheten år 2000 Teknisk rapport j.7260/j.7261/j.7262 Projektansvarig: Datakonsult: Jonas Persson Jan Lundmark Infratest Burke INFORMATION OM

Läs mer

Invandrarnas syn på skatter och på Skatteverket

Invandrarnas syn på skatter och på Skatteverket Invandrarnas syn på skatter och på Skatteverket Resultat från två riksomfattande undersökningar Skatteverkets Rapport 2005:4 * Skatteverket 1 2 Förord Frågor som rör integrationen av personer med invandrarbakgrund

Läs mer

Under 1970-talet satsades stort på statlig och kommunal samhällsinformation. Nämnden för samhällsinformation (NSI) bildades och drev på utvecklingen.

Under 1970-talet satsades stort på statlig och kommunal samhällsinformation. Nämnden för samhällsinformation (NSI) bildades och drev på utvecklingen. 26 Under 190-talet satsades stort på statlig och kommunal samhällsinformation. Nämnden för samhällsinformation (NSI) bildades och drev på utvecklingen. Informatörer anställdes på myndigheterna och ute

Läs mer

Allmänhetens synpunkter på skattemyndigheternas sätt att arbeta. Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2002. RSV Rapport 2003:1

Allmänhetens synpunkter på skattemyndigheternas sätt att arbeta. Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2002. RSV Rapport 2003:1 Allmänhetens synpunkter på skattemyndigheternas sätt att arbeta Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2002 RSV Rapport 2003:1 3 Förord Riksskatteverket (RSV) genomför regelbundet två omfattande

Läs mer

6 Gäldenärernas uppfattning om tillgänglighet

6 Gäldenärernas uppfattning om tillgänglighet 6 Gäldenärernas uppfattning om tillgänglighet 6.1 Inledning Tabell 39. Påstående: På det hela taget är KFM:s tillgänglighet bra, procent. TOTAL TOTAL 2001 2002 Instämmer (4+5) 48+ 43 Varken eller (3) 23

Läs mer

Under 1970-talet satsades stort på statlig och kommunal samhällsinformation. Nämnden för samhällsinformation (NSI) bildades och drev på utvecklingen.

Under 1970-talet satsades stort på statlig och kommunal samhällsinformation. Nämnden för samhällsinformation (NSI) bildades och drev på utvecklingen. 2 Under 170-talet satsades stort på statlig och kommunal samhällsinformation. Nämnden för samhällsinformation (NSI) bildades och drev på utvecklingen. Informatörer anställdes på myndigheterna och ute i

Läs mer

J12231 - RIKSSKATTEVERKET - INGIVARE Sida 1

J12231 - RIKSSKATTEVERKET - INGIVARE Sida 1 J12231 - RIKSSKATTEVERKET - INGIVARE Sida 1 BAS: SAMTLIGA 965 705 264 26** 641 693 298 125* 174* 84** 327 726 239 965 73 27 3** 66 72 31 13* 18* 9** 34 75 25 BAS: SAMTLIGA OVÄGT 931 700 227 21 691 737

Läs mer

Riksskatteverket Gäldenärsenkäten

Riksskatteverket Gäldenärsenkäten Riksskatteverket Gäldenärsenkäten Projekt nr 13345 Göteborg 2002-12-18 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket genomförde vintern 2001-2002

Läs mer

12 ATTITYDER TILL SKATTESYSTEMET OCH SKATTEMYNDIGHETEN

12 ATTITYDER TILL SKATTESYSTEMET OCH SKATTEMYNDIGHETEN Under 1970-talet satsades stort på statlig och kommunal samhällsinformation. Nämnden för samhällsinformation (NSI) bildades och drev på utvecklingen. Informatörer anställdes på myndigheterna och ute i

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr Göteborg

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr Göteborg Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 13401 Göteborg 2002-11-08 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark och Henrik Rosén Information om undersökningen

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Om undersökningen Målgrupp Antal intervjuer Metod, jobbcoacher anslutna till Arbetsförmedlingen, coach via TSL och handläggare vid Trygghetsrådet,

Läs mer

Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Projektnummer: S Datum:

Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Projektnummer: S Datum: Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Synovate: Arne Modig Projektnummer: S-114614 Datum: 2008-02-05 Sammanfattning Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag?

Läs mer

Företagens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2005

Företagens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2005 Företagens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2005 Rapport 2006:1 Förord Skatteverket genomför regelbundet stora attitydundersökningar

Läs mer

Män Män Kvinnor år

Män Män Kvinnor år ** Frg:f1 ** Jag ska börja med en kort fråga om din sysselsättning under förra veckan. Vilket av följande gällde för dig? Kön Ålder Kön och Ålder Utbildning Gymnasieutbildning Man Kvinna 18- år 25-34 år

Läs mer

3. Vad är de huvudsakliga skälen till att Du besöker biblioteken i Vara kommun?

3. Vad är de huvudsakliga skälen till att Du besöker biblioteken i Vara kommun? Allmänna frågor 1. Hur ofta besöker Du något av biblioteken i Vara kommun? Besöker flera gånger i 34 31 34 27 29 34 51+ 31 25 36 36 100+ - 33 58 20 56 månaden Flera gånger i veckan 8 12 6 12 10 3 10 6

Läs mer

Piratpartiet Total, 2566 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % %

Piratpartiet Total, 2566 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % % Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år Grundskola Gymnasium Högskola % Vilka av följande partier kan du tänka dig att rösta på? Piratpartiet Viktat antal intervjuer

Läs mer

Allmänhetens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och myndigheternas kontroll. Rapport 2005:7

Allmänhetens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och myndigheternas kontroll. Rapport 2005:7 1 Allmänhetens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och myndigheternas kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning vintern 2004 Rapport 2005:7 2 1.1.1.1 Förord Skatteverket genomför regelbundet

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

Hedvig Eleonora församlings donationsstiftelser

Hedvig Eleonora församlings donationsstiftelser Hedvig Eleonora församlings donationsstiftelser Ansökan om stiftelsemedel 1. Personuppgifter Bifoga personbevis för samtliga i familjen. Var vänlig och texta tydligt! Anteckna alla som ingår i hushållet

Läs mer

Frisöryrket och skatter. i samverkan med

Frisöryrket och skatter. i samverkan med Frisöryrket och skatter i samverkan med Det svenska skattesystemet Vad arbetar Skatteverket med? Folkbokföring Skatt Service Information Kontroll Vad är skatt? Pengar som vi alla betalar till kommun, landsting

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Inställning till att bo i Skåne Fyra av fem medborgare trivs i hög grad med att bo i Skåne och en låg andel är negativt

Läs mer

8 Gäldenärernas inställning till snabbhet

8 Gäldenärernas inställning till snabbhet 8 Gäldenärernas inställning till snabbhet 8.1 Inledning Tabell 65. Påstående: På det hela taget arbetar KFM snabbt, procent. Instämmer (4+5) 35 35 Varken eller (3) 20 21 Instämmer inte (1+2) 21+ 17 Ingen

Läs mer

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Frågeformuläret Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE DELFRÅGA (a - f) a) En mamma som

Läs mer

ANSÖKAN TILL FÖRENINGEN FVO

ANSÖKAN TILL FÖRENINGEN FVO ANSÖKAN TILL FÖRENINGEN FVO Föreningen FVO Var god att texta tydligt SÖKANDEN Efternamn Förnamn Medborgarskap Personnummer (åå-mm-dd-xxxx) Civilstånd Ogift Frånskild Gift Sambo Änka/Änkling MAKE, MAKA

Läs mer

Folkbokföring och skatter

Folkbokföring och skatter Folkbokföring och skatter Innehåll Folkbokföring Id-kort Våra skatter Börja arbeta vad behöver du tänka på? Konsekvenserna av svartarbete Vad arbetar Skatteverket med? Folkbokföring Skatt Service Information

Läs mer

Gäldenärers, ingivares och allmänhetens inställning till kronofogdemyndigheten. RSV Rapport 2003:3

Gäldenärers, ingivares och allmänhetens inställning till kronofogdemyndigheten. RSV Rapport 2003:3 Gäldenärers, ingivares och allmänhetens inställning till kronofogdemyndigheten RSV Rapport 2003:3 2 Förord Riksskatteverket (RSV) genomför regelbundet attitydundersökningar hos medborgare och företag.

Läs mer

SYNEN PÅ STUDIERNA. Göteborgsakademiker 2010 Rapport

SYNEN PÅ STUDIERNA. Göteborgsakademiker 2010 Rapport SYNEN PÅ STUDIERNA Göteborgsakademiker 2010 Rapport 1 Avdelningen för analys och utvärdering 2011-04-14 Positiv bedömning av grundutbildning i avseende Mycket bra Ganska bra Har ej erfarenhet undervisningen

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ]

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ] Förtroendet för Arbetsförmedlingen Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 60 Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA

Läs mer

SYNEN PÅ STUDIERNA. Utbildningsvetenskapliga fakultetens alumner Göteborgsakademiker 2010 Rapport

SYNEN PÅ STUDIERNA. Utbildningsvetenskapliga fakultetens alumner Göteborgsakademiker 2010 Rapport SYNEN PÅ STUDIERNA Utbildningsvetenskapliga fakultetens alumner Göteborgsakademiker 200 Rapport Avdelningen för analys och utvärdering 20-04-2 Positiv bedömning av grundutbildning i avseende Mycket bra

Läs mer

PRIVAT PENSIONSSPARANDE

PRIVAT PENSIONSSPARANDE PRIVAT PENSIONSSPARANDE En kvantitativ undersökning i gruppen den svenska allmänheten. September 2006 Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska

Läs mer

Resultat Allmänheten om ersättningar 2009-04-03

Resultat Allmänheten om ersättningar 2009-04-03 Resultat Allmänheten om ersättningar 0-0-0 Genomförande Undersökningens målgrupp var personer mellan 18-8 år. Undersökningen baserades på Demoskops beprövade metod för befolkningsurval. Totalt genomfördes

Läs mer

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10)

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10) RAPPORT PTP-enkät 2009 1(10) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning till dem som tagit psykologexamen mellan två tidpunkter för att bland annat få en bild

Läs mer

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar bl a till att ta reda

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Sida 1a Total ------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alla Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

Läs mer

Ingivarenkäten INGIVARE Analys av vad som påverkar ingivarnas förtroende för Kronofogdemyndigheten och nöjdhet med myndighetens service

Ingivarenkäten INGIVARE Analys av vad som påverkar ingivarnas förtroende för Kronofogdemyndigheten och nöjdhet med myndighetens service NFO Infratest Ingivarenkäten 2002 - INGIVARE Analys av vad som påverkar ingivarnas förtroende för Kronofogdemyndigheten och nöjdhet med myndighetens service Jonas Persson Information om ingivarenkäten

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

Arbetsgivares attityder till föräldraledighet. Arbetsgivares attityder till föräldraledighet

Arbetsgivares attityder till föräldraledighet. Arbetsgivares attityder till föräldraledighet Moderatorn har ordet Dagens hålltider: 14.00 14.55 Informationspass 14.55 15.00 kort paus inför pass II 14.55 16 00 paneldiskussion Första passet: 1. Inledning. Jan Andersson chef för Barn och Familj har

Läs mer

Resor med Skatteverket och Pensionsmyndigheten

Resor med Skatteverket och Pensionsmyndigheten 1 Resor med Skatteverket och Pensionsmyndigheten Sten Eriksson 2 3 Några milstolpar 1972 Dags att deklarera 1983 Ansiktet utåt, och ordet service dyker upp 1987 Förenklad deklaration 1987 Alla skattemyndigheter

Läs mer

Brukarundersökning 2012, serveringstillstånd m.fl. Standardrapport

Brukarundersökning 2012, serveringstillstånd m.fl. Standardrapport Brukarundersökning 2012, serveringstillstånd m.fl. Standardrapport Procent Antal Telefon 48% 36 E-post 61,3% 46 Brev 28% 21 Inspektion 38,7% 29 Personligt möte 37,3% 28 Annat sätt 4% 3 Svarande 75 Inget

Läs mer

GfK Sverige AB, (6)

GfK Sverige AB, (6) Collectum Panssionsparande Januari 2010 Kön Man 497 497-101 180 168 48 109 174 214 100 206 183 58 157 183 177 88 62 100 40 30 49% 100%+ - - 50% 51% 49% 45% 44% 51% 52% 53% 49% 48% 40%- 55% 56%+ 51% 49%

Läs mer

Rapport. Skrotpeng. Bil Sweden & MRF 2009-04-08

Rapport. Skrotpeng. Bil Sweden & MRF 2009-04-08 Rapport Skrotpeng Bil Sweden & MRF 0-04-08 Målgrupp och metod 4 Målgruppen var Allmänheten 18 år och uppåt i Sverige 4 Det har sammanlagt genomförts 1000 telefonintervjuer. 4 Intervjuerna genomfördes 31

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Munka-Ljungby Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby,

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 213 Referens samtliga enheter/grupper på samma organisatoriska nivå 213 212 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde Tillgänglighet - 79 52 97 Effektivitet 68-58 97 Information 73-79

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

Undersökning av befolkningens användning av post- och betaltjänster

Undersökning av befolkningens användning av post- och betaltjänster Post & telestyrelsen Undersökning av befolkningens användning av post- och betaltjänster 2011 ÅRS UNDERSÖKNING Projekt: 1520725 (föregående undersökning 18434) Introduktion Hej, jag heter xxx och ringer

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn: Fredrik Rosengren, Chef Ekonomistaben Telefon: 010-574 87 30 E-postadress:

Läs mer

Inspektionen för socialförsäkringen

Inspektionen för socialförsäkringen Inspektionen för socialförsäkringen Kunskapsmätning Kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det allmänna pensionssystemet -- Johan Orbe Caroline Theorell Projektnummer: Sammanfattning Bara knappt

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina inkomster och betalar

Läs mer

Antal intervjuer(1000) (344) (656) (159)(299)(284) (258) (528) (472) (198) (98) (443) (452) (202) (317)(287)

Antal intervjuer(1000) (344) (656) (159)(299)(284) (258) (528) (472) (198) (98) (443) (452) (202) (317)(287) Lantmännen - Hill & Knowlton, Hikn0003 1 ---Kön---- --------Ålder-------- -----Har barn------ ---Utbildning----- ----Inkomst---- Högsk Alla 36-46- 56- Under Under Folk/ Univ 350- % Man Kvinna -35 45 55

Läs mer

DEL # 01 Rapport, sid 2-100. DEL # 02 Tabeller, sid 101-172. DEL # 03 Öppna svar, sid 173-273.

DEL # 01 Rapport, sid 2-100. DEL # 02 Tabeller, sid 101-172. DEL # 03 Öppna svar, sid 173-273. DEL # 01 Rapport, sid 2-100. DEL # 02 Tabeller, sid 101-172. DEL # 03 Öppna svar, sid 173-273. Rapport Ungdomlingar Centrum för Samtidsanalys 2010-06-02 Innehåll Om undersökningen 3 Sammanfattning & slutsatser

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. SKI om Försäkring. 2015-11-09, Stockholm

SVENSKT KVALITETSINDEX. SKI om Försäkring. 2015-11-09, Stockholm SVENSKT KVALITETSINDEX SKI om Försäkring, Stockholm Vad gör Svenskt Kvalitetsindex? Svenskt Kvalitetsindex Inte bara rubriksättare! SVENSKT KVALITETSINDEX 3 Svenskt Kvalitetsindex Vad gör Svenskt Kvalitetsindex?

Läs mer

Vill inte välja 5% 5% 4% 5% 4% 3% 6% 2% 4% 5% Vet ej 4% 2% 6%s 6% 4% 4% 5% 5% 6%s 3%

Vill inte välja 5% 5% 4% 5% 4% 3% 6% 2% 4% 5% Vet ej 4% 2% 6%s 6% 4% 4% 5% 5% 6%s 3% Om du måste välja mellan ett femte jobbskatteavdrag på ca 250 kr i sänkt inkomstskatt per månad eller att motsvarande pengar istället används till att satsa på Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT 2010 KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

Undersökning om privatanställda arbetares attityder

Undersökning om privatanställda arbetares attityder Undersökning om privatanställda arbetares attityder Kort beskrivning av målgruppen privatanställda arbetare (övergripande) Ålder 21-35 år 36-50 år 40% 39% 51-64 år 22% Man 66% Kön Kvinna 34% 0% 20% 40%

Läs mer

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2 N Askim-Frölunda-Högsbo - Personlig assistans och Referens samtliga enheter/grupper på samma organisatoriska nivå 2 2 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde Tillgänglighet 52 Effektivitet

Läs mer

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat

GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 2013 Huvudresultat GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 21 N Norra Hisingen - Arbetslivscentrum Referens samtliga enheter/grupper på samma organisatoriska nivå 21 212 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde Tillgänglighet 76-7 2 7 Effektivitet

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort,, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

Bankbytare Stockholm, 15 december Ipsos Ipsos.

Bankbytare Stockholm, 15 december Ipsos Ipsos. Bankbytare Stockholm, 15 december 2016 Ipsos 1 2015 Ipsos. 1 av 10 har bytt bank helt under de senaste tre åren Har du bytt bank under de senaste tre åren? Ja, bytt helt (flyttat alla mina engagemang till

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Syfte Undersöka allmänhetens attityder till vård i privat regi och dess konsekvenser

Syfte Undersöka allmänhetens attityder till vård i privat regi och dess konsekvenser Vård i privat regi Om undersökningen Syfte Undersöka allmänhetens attityder till vård i privat regi och dess konsekvenser Målgrupp Den svenska allmänheten,- år Metod Telefonintervjuer inom ramen för Demoskops

Läs mer

Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1

Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1 Fondspararundersökning d 2010 Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1 Genomförande Hela Urvalet 1 501 personer iåld åldrarna 1874 18-74 år med deklarerad d inkomst Fondsparare Alla som sparar i fonder, privata

Läs mer

Total pension per månad samt förändring 2016, ogifta typfall födda 1938 eller senare Inkomst- /tilläggspension

Total pension per månad samt förändring 2016, ogifta typfall födda 1938 eller senare Inkomst- /tilläggspension Total pension per månad samt förändring 2016, ogifta typfall födda 1938 eller senare Inkomst- /tilläggspension Premiepension Garantipension Tjänstepension Brutto (31,55 % skatt) Nivå 2015 0 0 7 899 0 7

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen. Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen. Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Försörjningsstödsenheten inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN

Läs mer

Om undersökningen. Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler

Om undersökningen. Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler INCLUSIVE CITY 1 Om undersökningen Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler Deltagare i huvudstadsregionerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland, i åldern 18-80 med representativa

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:2]

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:2] Förtroendet för Arbetsförmedlingen Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:2] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell 1 Förtroende

Läs mer

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 För att kunna räkna ut din avgift för 2014 behövs aktuella uppgifter om dina inkomster och boendekostnader. Vi ber dig därför

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten,

Läs mer

Kvaliteten i din hemtjänst Bromma

Kvaliteten i din hemtjänst Bromma Kvaliteten i din hemtjänst Stadsledningskontorets brukarundersökning November 1 Inledning Beskrivning av genomförandet av undersökningen Metod: Postala enkäter med två skriftliga påminnelser Målgrupp:

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

Ett offensivt Skatteverk

Ett offensivt Skatteverk l e n n a r t wit t b e r g Ett offensivt Skatteverk Skatteverket har en lång historia som går från fruktad skattefogde till omtyckt servicemyndighet. Det är ett uthålligt och målmedvetet arbete som har

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Referens Västra Hisingen Medelvärde. Lägstavärde

Referens Västra Hisingen Medelvärde. Lägstavärde GÖTEBORGS STAD UTFÖRARE 212 Antal svarande: n = 1, Svarsfrekvens: 17% Referens Västra Hisingen Medelvärde Lägstavärde Högstavärde Helhet, NKI 85 8 52 Tillgänglighet 82 8 55 9 Effektivitet 87 85 63 93 Information

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Välfärdsstatsundersökningen 2010

Välfärdsstatsundersökningen 2010 Välfärdsstatsundersökningen 2010 1519583 Om undersökningen Undersökningen är helt konfidentiell och ditt svar kommer endast att redovisas i olika tabellsammanställningar där de enskilda svaren inte kan

Läs mer

Att arbeta svart är riskfyllt och olagligt

Att arbeta svart är riskfyllt och olagligt Att arbeta svart är riskfyllt och olagligt Vad är svart arbete? Att arbeta svart betyder att du inte betalar skatt på din lön. Om du är anställd på ett företag betyder det också att arbetsgivaren inte

Läs mer

Valdeltagande i Sverige

Valdeltagande i Sverige Valdeltagande i Sverige Analyser av sociala och politiska faktorers betydelse för valdeltagandet i riksdagsvalen 1976-2006 Tabellsammanställning Arbetsversion Per Hedberg Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer