FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2"

Transkript

1 FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION LOGOTYPEN Svartvit Storlekar Friutrymme Felaktig användning DET HERALDISKA VAPNET TYPOGRAFI Huvudtypsnitt Ersättningstypsnitt Webbtypsnitt FÄRGER DET GRAFISKA ELEMENTET Användning Intern produktion BILDER BROSCHYR A4 Framsida Baksida BROSCHYR G5 Framsida Baksida POWERPOINT MAPP ROLL-UP VEPOR MÄSSMONTER ANNONSER Rekryteringsannonser Erbjudande-/imageannonser KOMMUNIKATION MED ANDRA VISITKORT Crismart KORRESPONDENSKORT SKRIVELSE PRESSMEDDELANDE KUVERT C4 KUVERT C5 PROFILPRODUKTER FOLDER/INBJUDAN A5 Framsida Baksida OP-BROSCHYR UTBILDNINGSKATALOG UTBILDNINGSBLAD

3 INTRODUKTION Den första Januari 2008 blev Försvarshögskolan en civil högskola. I och med det uppstod ett behov att marknadsföra den civila delen till en ny målgrupp. Detta behov har vi fyllt med en utveckling av det grafiska manéret ihop med en utvecklad färgpalett. Ett bredare formspråk har införts. Försvarshögskolan ska i sin interna och externa kommunikation ge ett enhetligt uttryck i den grafiska produktionen. Genom att arbeta konsekvent utifrån framtagna riktlinjer ökar vi igenkänningen och får bättre genomslag i vår kommunikation. Manualen du nu håller i din hand är framtagen för att underlätta och säkerställa ramarna för detta arbete. Försvarshögskolans grafiska profil De olika enheterna i profilprogrammet ska utstråla dynamik, rörelse och aktivitet. Grunden till både ord och förhållningssätt finner du i vår vision profilen är en spegling av Försvarshögskolans verksamhet. Logotypen har en tydlig visuell koppling till det militära och myndighetsvärlden genom det heraldiska vapnet. Texten Försvarshögskolan har fått en mjuk och dynamisk form. Tanken är att man som studerande är formbar och mottaglig för utveckling och att högskolemiljön är dynamisk. Från den nya logotypen har sedan formspråket hämtats, det vill säga kvartscirkelformen. Färgerna har sitt ursprung i det svenska landskapet och tillsammans illustrerar de Sverige. Färgerna är gul, blå, grön och grå. De nya färgerna som tillkommit i och med inrättandet som högskola är röd, lila och ljusgrön. Enhetligt utseende En grundregel är att Försvarshögskolan alltid ska vara den mest framträdande avsändaren i alla trycksaker och produktioner. En enhetlig grafisk profil stärker bilden av Försvarshögskolan såväl internt som externt och nationellt som internationellt. Corporate/Högskola Allt material som produceras ska kommunicera Försvarshögskolan. Men det finns en uppdelning för framtagningen; corporate och högskola. Corporate innebär alla delar som kommunicerar skolan som myndighet/skola ex. visitkort, officiella trycksaker som berättar om skolan etc. Man kan säga att man kommunicerar skolans varumärke som helhet. I de fall man kommunicerar något av Försvarshögskolans erbjudande, ex. utbildningar eller en ny tjänst, då anpassass kommunikationen efter det. De tydligaste skillnaderna i utformningen är att man måste ta ett helhetsgrepp i corporate kommunikationen. I erbjudandespecifika fall kan man tydligare arbeta med kommunikationen av just det man vill erbjuda. Riktlinjer Profilprogrammet är ett redskap som ska hjälpa oss att vara konsekventa när det gäller all grafisk produktion. Det är viktigt att vi följer riktlinjerna för att vi ska uppnå en gemensam och enhetlig uttrycksform. Sin verkliga genomslagskraft får profilen först när den tillämpas av alla. I det praktiska arbetet med att producera kommunikationsmaterial, kan det uppstå tillfällen där riktlinjer inte finns upptagna i profilprogrammet. Vid dessa tillfällen ska informationsavdelningen alltid kontaktas. Vi kan då uppnå en så konsekvent lösning som möjligt samtidigt som vi utvecklar profilprogrammet. Anneli Lindstedt Informationschef

4 LOGOTYPEN

5 LOGOTYPEN Logotypen består av det heraldiska vapnet och textbilden Försvarshögskolan, på engelska National defence college. Textbilden formar en båge. De två delarna får aldrig separeras och logotypen får aldrig konstrueras på egen hand. Färgerna är fastslagna av Riksheraldikern. De får endast användas i vapnet.

6 LOGOTYPEN Svartvit Logotypen på svenska och engelska finns även i svartvitt. Den ska användas i de fall det av tekniska eller kostnadsmässiga skäl inte är möjligt att använda den i färg.

7 LOGOTYPEN Storlekar Logotypen finns i ett flertal storlekar som är anpassade till de vanligaste formaten som den appliceras på. Den får aldrig vara mindre än 15 mm. Det gäller även den svartvita logotypen. Vid ytterligare behov kontakta informationsavdelningen. Svensk logotyp Engelsk logotyp < A5-15 mm A5-20 mm A4-25 mm A3-30 mm

8 LOGOTYPEN Friutrymme För att göra logotypen så tydlig som möjligt ska den alltid placeras på ett vitt underlag och dessutom ha en vit yta runtomkring. Denna yta kallas friutrymme och indikerar det minsta utrymme som krävs. Det innebär att ju större det är, desto bättre. X X X Friutrymmet utgörs av bredden på vapnets sköld i både x- och y-led och bildar en kvadrat.

9 LOGOTYPEN Felaktig användning Försvarshögskolans logotyp ska alltid användas på ett konsekvent och tydligt sätt så att det aldrig är någon tvekan kring vem som är avsändare till skolans material. Logotypen ska därför alltid placeras på ett vitt underlag och inte på bilder eller färgade bakgrunder. Inga varianter på logotypen accepteras. Förbjudet att använda skugga. Förbjudet att ändra förhållande. Förbjudet att ändra färger. Förbjudet att trycka ihop logotypen. Förbjudet att lägga på bild. Förbjudet att lägga på färgbakgrund.

10 DET HERALDISKA VAPNET Det finns ett fåtal undantag där vapnet får användas ensamt. Det gäller ryggen på Försvarshögskolans rapporter, fanor och en del profilprodukter. I alla övriga fall ska logotypen användas. Se avsnittet om logotypen. och gruppdynamik Claes Wallenius, Örjan Lajksjö, Gerry Larsson och gruppdynamik Claes Wallenius, Örjan Lajksjö, Gerry Larsson Exempel på tillåtna kontakytor där endast skölden får användas: bokrygg och fana.

11 TYPOGRAFI

12 TYPOGRAFI Huvudtypsnitt Försvarshögskolans huvudtypsnitt i trycksaker är Trade Gothic och Adobe Garamond. Trade Gothic används för rubriker och kortare texter och Adobe Garamond för brödtext. Dessa typsnitt ska alltid vara förstahandsvalet. De tillåtna skärningarna visas bredvid. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!/()&:;., Trade Gothic Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!/()&:;., Trade Gothic Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!/()&:;., Adobe Garamond Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!/()&:;., Adobe Garamond Bold

13 TYPOGRAFI Ersättningstypsnitt I de fall huvudtypsnitten inte är tillgängliga eller möjliga att använda ska Arial och Times New Roman väljas. Arial används för rubriker och kortare texter samt Times New Roman för brödtexter. De tillåtna skärningarna visas bredvid. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!/()&:;., Arial ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!/()&:;., Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!/()&:;., Times New Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!/()&:;., Times New Roman Bold

14 TYPOGRAFI Webbtypsnitt På webben används typsnittet Verdana. När text skrivs på vit bakgrund på webben används vanligen svart. En mörkgrå skapar dock inte en lika hård kontrast, därför rekommenderas 90% svart. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!/()&:;., Arial ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!/()&:;., Arial Bold Text skriven i 100% svart. Text skriven i 90% svart. Exempel på text i 90% svart jämfört med helsvart.

15 FÄRGER

16 FÄRGER Försvarshögskolans färgpalett av gul, grön, blå, varmgrå samt svart och vit, har kompletterats med tre nya färger för att bredda färgspråket. Dessa är röd, ljusgrön och lila. För att vara så tydlig som möjligt och stärka skolans profil ska dessa färger alltid väljas i de sammanhang där färger behövs. Svart och vit ingår också i färgpaletten. GUL PMS 116 CMYK 0, 16, 100, 0 RGB 246, 219, 0 LJUSGRÖN PMS 383 CMYK 35, 0, 100, 20 RGB 162, 173, 0 MÖRKGRÖN PMS 5753 CMYK 25, 0, 81, 67 RGB 85, 97, 34 LILA PMS 5115 CMYK 53, 90, 20, 72 RGB 75, 41, 66 MÖRKBLÅ PMS 654 CMYK 100, 67, 0, 38 RGB 25, 56, 112 GRÅ PMS Warm Gray 8 CMYK 0, 9, 16, 43 RGB 168, 157, 144 RÖD PMS 186 CMYK 0, 100, 80, 5 RGB 198, 12, 48

17 DET GRAFISKA ELEMENTET

18 DET GRAFISKA ELEMENTET Användning För att förstärka Försvarshögskolans profil ytterligare ska ett grafiskt element appliceras på allt presentationsmaterial. Det grafiska elementet är bågformat och härstammar från logotypen (se figur 1). Det grafiska elementet finns som en större fil i eps, (se figur 2). Elementet är skalbart utan försämring av kvaliteten. I exemplet bredvid visas grundprincipen för hanteringen av det grafiska elementet. Användningen har utvecklats, och man har fler möjligheter att använda elementet på. Se figur 3, 4 och 5. Tänk på att bilden kan vara i fyrfärg, tvåfärg eller svartvitt. Färgen ska alltid vara någon av Försvarshögskolans färger. Fig. 1 Detta är alltså grundprincipen som sedan kan utvecklas vidare. Se respektive enhet för möjligheter. Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5

19 DET GRAFISKA ELEMENTET Intern produktion När material tas fram internt och skrivs ut på skrivare, måste omslaget ha en vit ram. Anledningen till det är att man inte kan skriva ut utfallande på en skrivare. De olika elementen behandlas på samma sätt som i övriga fall. Hänsyn ska tas till logotypens friutrymme och bågen placeras utfallande mot den vita ramen. Avstånd på ram < A4 5 mm från kanten A4 10 mm från kanten A3 15 mm från kanten A2 20 mm från kanten > A2 25 mm från kanten

20 BILDER

21 Innehållsförtecking BILDER Att använda bra bilder är ett effektivt verktyg för att förmedla Försvarshögskolan, och skolans verksamhet. Med bra bilder kan man säga mer än vad som kan sägas med ord. Därför är det extra viktigt att man tänker och planerar hur och vilka bilder som ska användas och som ska tas. Bilder behöver inte vara i färg. Ibland kan det vara skönt att använda svartvita bilder för att uppnå en dokumentär känsla. Porträtt funkar väldigt bra att fotografera svartvitt. Inte minst i större produktioner med mycket bilder bidrar kombinationen färg- och svartvita bilder till att skapa en dynamisk slutprodukt. Vid frågor kontakta Informationsavdelningen. Exempel på bilder.

22 TRYCKSAKER

23 BROSCHYR A4 Framsida På broschyrens framsida placeras logotypen alltid i nedre högra hörnet. Se exempel för möjliga lösningar. Bågen kan bestå av en bild eller någon av Försvarshögskolans färger. I rubriken kan en profilfärg väljas. Se exempel bredvid. Färgen kan med fördel matchas med exempelvis bågens färg eller bilden Typografi och mått: Typsnitt för rubrik och underrubrik ska vara Trade Gothic Light. Storlekarna kan variera på grund av ytan rubriken placeras. Detalj av logotypens placering på framsidan. Försvarshögskolan Studier för Sverige Försvarshögskolan Studier för Sverige Göran Jonsered Vid frågor kontakta Informationsavdelningen. Försvarshögskolan Studier för för Sverige Försvarshögskolan Studier för Sverige Göran Jonsered Försvarshögskolan Studier för Sverige Försvarshögskolan Studier för Sverige Försvarshögskolan Studier för Sverige Försvarshögskolan Studier för Sverige Göran Jonsered Försvar Studier Försvarshögskolan Studier för Sverige Exempel på möjliga variationer.

24 BROSCHYR A4 Baksida På baksidan placeras adressblocket högerställt i nedre högra hörnet. Möjligheten att placera övrig information eller det grafiska elementet finns. (Se figur 1) Typografi och mått: Typsnitt adressblock: Trade Gothic Light 8 p Radavstånd: Auto Vid frågor kontakta Informationsavdelningen. Box / Stockholm Besöksadress: Drottning Kristinas väg 37 Tel / Fax Våxnäsgatan 10 / Karlstad Besöksadress: Våxnäsgatan 10, Karolinen Tel / Fax Exempel på baksida med element.

25 BROSCHYR G5 Framsida På broschyrens framsida placeras logotypen alltid i nedre högra hörnet. Se exempel för möjliga lösningar. Bågen kan bestå av en bild eller någon av Försvarshögskolans färger. I rubriken kan en profilfärg väljas. Se exempel bredvid. Färgen kan med fördel matchas med exempelvis bågens färg eller bilden Typografi och mått: Typsnitt för rubrik och underrubrik ska vara Trade Gothic Light. Storlekarna kan variera på grund av ytan rubriken placeras. Detalj av logotypens placering på framsidan. Försvarshögskolan Studier för Sverige Försvarshögskolan Studier för Sverige Göran Jonsered Vid frågor kontakta Informationsavdelningen. Försvarshögskolan Studier för för Sverige Försvarshögskolan Studier för Sverige Göran Jonsered Försvarshögskolan Studier för Sverige Försvarshögskolan Studier för Sverige Försvarshögskolan Studier för Sverige Försvarshögskolan Studier för Sverige Göran Jonsered Försvars Studier Försvarshögskolan Studier för Sverige Exempel på möjliga variationer.

26 BROSCHYR G5 Baksida På baksidan placeras adressblocket högerställt i nedre högra hörnet. Möjligheten att placera övrig information eller det grafiska elementet finns. Se exmpel. Typografi och mått: Typsnitt adressblock: Trade Gothic Light 8 p Radavstånd: Auto Vid frågor kontakta Informationsavdelningen. Box / Stockholm Besöksadress: Drottning Kristinas väg 37 Tel / Fax Våxnäsgatan 10 / Karlstad Besöksadress: Våxnäsgatan 10, Karolinen Tel / Fax Exempel på baksida med element.

27 FOLDER/INBJUDAN A5 På folderns eller inbjudans framsida placeras logotypen i nedre högra hörnet. Försvarshögskolans inbjudningar baseras på A5-format. Stående eller liggande. Ibland kan de vara 4-sidiga. Som exemplena visar kan bågen användas på olika sätt. Bågen kan bestå av en bild eller någon av Försvarshögskolans färger Typografi och mått: Typsnitt för rubrik och underrubrik ska vara Trade Gothic Light. Men vid inbjudningar för högtidliga tillfällen kan Adobe Gramond användas med fördel. Detalj av logotypens placering på framsidan. Mallar Det finns mallar att tillgå för inbjudningar på Försvarshögskolans intranät. Kontakta informatonsavdelningen vid behov. Injudan till Försvarshögskolans invigning den 20 september Försvarshögskolan Injudan till Försvarshögskolan FÖRSVARSHÖGSKOLAN Studier för Sverige Försvarshögskolans Studier för Sverige Vårterminen 2006 invigning den 20 september Göran Jonsered Göran Jonsered Exempel på möjliga variationer.

28 FOLDER/INBJUDAN A5 Baksida Adressblock placeras endast på foldrar. På inbjudningar behöver man inte ha adresser, oftast har man adressinformationen ihop med övrig text på insidan. Typografi och mått: Typsnitt adressblock: Trade Gothic Light 8 p Radavstånd: Auto Typsnitt för rubrik och underrubrik ska vara Trade Gothic Light. Men vid inbjudningar för högtidliga tillfällen kan Adobe Gramond användas med fördel. Mallar Det finns mallar att tillgå för inbjudningar på Försvarshögskolans intranät. Kontakta informatonsavdelningen vid behov. Box / Stockholm Besöksadress: Drottning Kristinas väg 37 Tel / Fax Våxnäsgatan 10 / Karlstad Besöksadress: Våxnäsgatan 10, Karolinen Tel / Fax

29 2 Officersprogrammet / Försvarshögskolan Officersprogrammet / Försvarshögskolan Officersprogrammet / Försvarshögskolan Försvarshögskolans grafiska riktlinjer OP-BROSCHYR Det har framtagits en mall för broschyren som handlar om Officersprogrammet. Det finns en InDesignmall av broschyren att tillgå. Kontakta informationsavdelningen. Officer för framtiden Sök till Officersprogrammet på Försvarshögskolan senast den 15 januari 2008 Framtidens försvar handlar om samverkan och problemlösning Nya tider kräver nya officerare. Morgondagens officerare måste uppfylla andra krav än tidigare. Nya krav på morgondagens officerare Fram till för några år sedan var försvaret enbart inriktat på att skydda landets gränser mot angrepp. Idag finns också andra hot, som till sin karaktär kan vara både okända och komplexa. Sverige har i olika internationella samarbeten lovat att stödja andra nationer då krig och kriser uppstår runt om i världen. Därför har Försvarsmaktens roll förändrats, från att vara ett invasionsförsvar till att bli ett insatsförsvar med betoning på internationella insatser. Förändringen ställer stora krav på alla som arbetar inom Försvarsmakten. Inte minst officerarna, som ska leda insatser nu och i framtiden, både i Sverige och utomlands. Ledare med laganda Vi letar efter dig som vill utvecklas till en samarbetsinriktad ledare och en kommunikativ problemlösare. God fysik är en förutsättning. En stor del av det nya insatsförsvarets arbete sker utanför Sveriges gränser. Det handlar om fredsbevarande och fredsframtvingande insatser i oroliga och konfliktfyllda områden. Som officer måste du vara beredd att leda insatser med personal från både Sverige och andra nationer. Det ställer bland annat krav på såväl språkkunskaper som kulturell förståelse. Uppdragen är ofta både svåra och farliga. Ibland måste de lösas med hot om eller användande av vapenmakt. Välutbildade officerare med för- Hur är utbildningen upplagd? Officersprogrammet är en treårig utbildning på grundnivå. Den omfattar sex terminer, vilket motsvarar 180 högskolepoäng. Från och med 1 januari 2008 är Försvarshögskolan en statlig högskola, vilket innebär att studierna på Officersprogrammet ger akademiska poäng och leder till en officersexamen. Terminerna 1, 2, 3 och 6 vid programmet ges vid Försvarshögskolan, och genomförandet sker i Stockholm. Kurserna under dessa terminer är huvudsakligen teoretiska och skall ge en grund för fortsatta studier i ämnena och för förståelsen av yrket. Termin 4 och 5 genomförs som verksamhetsförlagd utbildning vid någon av Försvarsmaktens skolor eller förband runt om i Sverige. Programmet ges med tre profiler som alla leder fram till samma examen. Programmets profil styrs av vilket ämne som du som student läser i störst omfattning. De tre profilerna är: Officersprogrammet med krigsvetenskaplig profil (huvudämne Krigsvetenskap) Officersprogrammet med militärteknisk profil (huvudämne Militärteknik) Officersprogrammet med nautisk profil (huvudämne Nautik) Några av de ämnen som studeras på de olika profilerna är: Krigsvetenskap För att kunna arbeta effektivt i exempelvis en pågående internationell konflikt, måste du ha kunskap om vad krig innebär. Krigsvetenskap är studie av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas, samt hur militära resurser skapas och utnyttjas i fredstida operationer, över hela konfliktskalan och på alla krigföringsnivåer. Utbildning i taktik och stridsteknik ingår i ämnet Krigsvetenskap. Ledarskap och pedagogik Du lär dig att leda under påfrestande förhållanden i krig och i fredstid. För att klara detta kommer du att lära dig mer om hur du själv reagerar under stress liksom om hur grupper och organisationer fungerar. Du läser också pedagogik för att kunna fungera som lärare och instruktör för andra. Militärteknik Dagens försvar blir alltmer teknikberoende, vilket medför att förståelse för och kunskap om tekniken blir allt viktigare för alla officerare. I alla tider har den tekniska utvecklingen drivit taktiken framåt. Med militärteknik menas det tvärvetenskapliga kunskapsområde som behandlar tekniken och dess inverkan på officerens förmåga och sätt att lösa sina uppgifter. Fysiskt stridsvärde Ämnet kan beskrivas som en militär tillämpning av ämnet idrott och hälsa. För att fungera effektivt i kris och krig, behöver du veta hur kroppen fungerar, reagerar och påverkas. Nautik Inom ämnet Nautik lär du dig konsten att navigera, det vill säga, vid framförandet av ett fartyg bestämma position, kurs och fart samt planera dess rutt. För att kunna göra detta på ett säkert sätt studeras bland annat terrester navigation, astronomisk navigation, radar- och satellitnavigering. Vidare studeras faktorer som påverkar fartyget som till exempel meteorologi, oceanografi, tidvattenberäkningar, fartygskonstruktion och stabilitet. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Den verksamhetsförlagda utbildningen (termin 4 och 5) är funktionsinriktad och består i huvudsak av tillämpade eller praktiska moment. VFUdelen genomförs vid någon av Försvarsmaktens skolor eller förband. Verksamheten är nödvändig för yrkesutvecklingen och sätter in den teoretiska utbildningen i ett praktiskt sammanhang. Studenten ges möjlighet till reflektion runt såväl professionen som den personliga utvecklingen. Behörighetskrav Beroende på vilken profil du väljer, kan behörighetskraven variera något. Följande gäller för samtliga profiler. Grundläggande behörighet: Slutbetyg från gymnasiet eller gymnasial vuxenutbildning Svensk medborgare Har fullgjort militär grundutbildning Genomgått säkerhetsprövning och uppfyller kraven enligt säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen. Särskild behörighet: Godkänd i Ma B Godkänd i Sv B Godkänd i Eng A Godkänd i Sh A Bestyrkt visad lämplighet för officersutbildning under militär grundutbildning eller motsvarande militär utbildning Uppfyller de av Försvarshögskolans föreskrivna medicinska fordringarna Bestyrkt god kondition, styrka och uthållighet enligt försvarsmaktens regler för fysisk standard Godkänt resultat på lämplighetsbedömningen För Officersprogrammet med militärteknisk profil gäller dessutom: Godkänd i Ma C Godkänd i Fy B Ulrika Löfgren Förstaårsstudent på Officersprogrammet Jag har alltid velat ha nya utmaningar och mycket omväxling. Därför känner jag att jag har gjort helt rätt val. Det som inspirerade mig att söka, förutom alla roliga och spännande saker man får göra som officer, var de duktiga officerare som jag mötte under min grundutbildning. Försvaret är lite av en egen värld, där det finns plats för alla slags människor. Jag befarade att det skulle finnas många macho-killar på officersprogrammet. Men jag blev glatt överraskad. Här finns en stor blandning av personligheter, men alla är väldigt normala och mänskliga. För att bli en bra officer, är det viktigt att du är handlingskraftig och kan ta initiativ. Men du måste också vara ödmjuk och öppen för att ta in ny kunskap och nya intryck. God moral och etik är en annan förutsättning, eftersom du måste kunna göra rätt bedömningar i 4 5 Exempel på omslag och uppslag ur OP-broschyren.

30 För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök Försvarshögskolans grafiska riktlinjer UTBILDNINGSKATALOG Försvarshögskolans utbildningskatalog följer en bestämd form som tagits fram för lätt navigering bland Försvarshögskolans utbud. Använd mallen för produktion av katalogen. Vid frågor kontakta informationsavdelningen. Försvarshögskolan Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Försvarshögskolan ligger granne med Kungliga Te kniska Högskolan (KTH) och har Stockholms universitet Frescati på gångavstånd. Här byggs goda förutsättningar för dig och för världen Försvarshögskolan bedriver forskning och utbildning som hjälper samhället att hantera och skydda sig mot kriser och krig. Forskningen bedrivs främst inom tio särskilt utvalda ämnesområden. Två av dem, krigsvetenskap och militärteknik, är unika för högskolan, medan övriga ämnen är specialinriktningar av ämnen som fi nns på andra högskolor. Försvarshögskolan har ett mycket gott anseende, såväl i Sverige som internationellt. En av anledningarna är att vi har både nationellt och internationellt efterfrågade experter, en annan är att vår specialiserade forskning byggt en vetenskaplig kunskapsbas som säkerställer kvaliteten på våra utbildningar. Våra civila utbildningar tillhör de mest efterfrågade i Sverige vilket på sätt och vis är naturligt. Flera av kurserna finns bara här och våra studenter går ofta vidare till spännande och betydelsefulla yrkesliv. Samtidigt ansvarar Försvarshögskolan alltjämt för utbildningen av landets högre officerare och chefer i krishanteringssystemet. Försvarshögskolan har exempelvis en programutbildning i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan samt ett magisterprogram i samhällsvetenskap med inriktning mot krisberedskap. Försvarshögskolan genomför dessutom utbildningar inom i stort sett alla militära discipliner och ansvarar för den grundläggande officersutbildningen (Officersprogrammet) samt de högre militära chefsutbildningarna. Med andra ord får du genom en utbildning på Försvarshögskolan goda förutsättningar för att kunna välja en optimal arbetsplats. Uniform eller inte uniform, det är helt upp till dig. Trevliga lokaler, vänliga människor Försvarshögskolan är en mötesplats mellan civilt och militärt, nationellt och internationellt, historia och framtid. I korridorerna syns både yrkesverksamma och studenter. Sedan är det bara ett extra plus att lokalerna är fräscha och att skolan inte är större än att man snabbt blir bekant med alla. Som andra högskolor har Försvarshögskolan en studentkår för möjlighet till påverkan av undervisningen och kvalitetssäkring av densamma. Studentkåren är dessutom ansluten till SSCO (Stockholms Studentkårers Centralorganisation) för sedvanlig studentservice. Efter 44 år i en traditionell militär utbildningsmiljö i Svea Artilleriregementes gamla kaserner huserar Försvarshögskolan nu i en modern och funktionell byggnad invid Te kniska Högskolan. 6 För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök 7 Fakta & Bra att veta Övriga kurser Internationella kurser Program Fristående kurser Militärteknik Militärteknik grunder Militärteknik självständigt arbete Militärteknik Fristående kurser Hugo Raab Krigskonst kan icke inpluggas uti hufvudet, hon skall begripas. Generalstabschefen Hugo Raab var initiativtagare till 1870-talets reformering av den högre offi cersutbildningen. Genom att verka för en offi cersutbildning enligt akademiska principer lade han grunden för dagens offi cersutbildning på vetenskaplig grund. Kursens syfte är att ge en allmän militärteknisk och teoretisk grund som introduktion inför vidare studier inom närliggande områden. De studerande skall efter genomgången kurs ha tillägnat sig ett militärtekniskt synsätt med fokus på nyttan av tekniken snarare än på tekniken i sig. Kursen är indelad i block och syftar till att ge en övergripande bild av ämnet och dess utveckling. Under kursen kommer även 2-3 militärtekniska fördjupningar som berör strategisk, operativ och taktisk nivå att genomföras för att de studerande skall få testa metoder på relevanta fall. Slutligen genomförs en syntes där länkarna mellan de olika områdena tydliggörs. En kontinuerlig process med att skriva rapporter/uppsatser under kursens gång kommer att ske. Ett skriftligt opponentskap på annan students rapport ingår. Kursen syftar till att öka de studerandes förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, att ha beredskap att möta förändringar i arbetslivet, att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, att följa kunskapsutvecklingen samt att utbyta kunskaper med personer utan specialkunskaper inom området. Kursen består av författandet av ett självständigt vetenskapligt arbete av mindre format samt försvar av detta vid ett seminarium samt en opposition av annan uppsats. Kursen utgör därmed en övning i att formulera ett vetenskapligt problem, att planlägga, genomföra och försvara en vetenskaplig undersökning. Fakta om kursen Fakta om kursen Omfattning: 15 högskolepoäng Utbildningsnivå: Grundnivå Behörighet: Sv B, Eng A, Sh A, Ma D, Fy B Studietakt: Helfart/dag Kursstart: Övrigt: Ingår även i Försvarshögskolans militära programutbildning, Militärteknisk påbyggnadsutbildning (MPU). HT08 anm kod: FHS-M2007 Upplysningar: Hans Liwång, hans.liwang@fhs.se Militärvetenskapliga institutionen, Militärtekniska avdelningen Omfattning: 15 högskolepoäng Utbildningsnivå: Grundnivå Behörighet: Studier inom militärteknik om minst 70 hp varav minst 15 hp skall vara påbyggnadskurser. Studietakt: Halvfart/dag Kursstart: Övrigt: Ingår även i Försvarshögskolans militära programutbildning. HT08 anm kod: FHS-M2008 Upplysningar: Hans Liwång, hans.liwang@fhs.se Militärvetenskapliga institutionen, Militärtekniska avdelningen 30 För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök 31 Exempel på omslag och uppslag ur Utbildningskatalogen.

31 UTBILDNINGSBLAD För enkel utbildningsinformation har det tagits fram ensidiga utbildningsblad. Dessa kan tryckas på tryckeri eller skrivas ut internt för snabb information. Militärhistoria Krig och samhälle i Afrika Vid frågor kontakta informationsavdelningen. Militärhistoria är en inriktning inom historieämnet som ursprungligen hörde hemma inom officersutbildningen. Fokus låg då på krigföring och militärt tänkande. Erfarenheterna av 1900-talets totala krig och insikten om i hur hög grad samhällen och stater genom hela historien varit organiserade utifrån militära behov, har under de senaste decennierna lett till att militärhistorien också börjat intressera civila akademiker. Militärhistorien handlar ytterst om samspelet mellan de stora samhällsstrukturerna och den militära sektorn under olika epoker. När relationen mellan krig och samhälle på detta sätt ställs i centrum, blir ämnet betydligt bredare. Studier i militärhistoria innebär som all vetenskap ett ifrågasättande av etablerade sanningar och myter. Det kritiska tänkandet genomsyrar utbildningen och ökar din förmåga att självständigt ta ställning till militärhistoriska problem och förklaringar. Den här kursen behandlar afrikansk militärhistoria från tidigmodern tid fram till våra dagar, med en tyngdpunkt på Afrika söder om Sahara och perioden efter Syftet är att ge en bakgrund till aktuella konflikter i världsdelen och dagens internationella insatser i vilka bland annat det svenska försvaret medverkar. Militärens roll i afrikansk inrikespolitik kommer också att belysas. Fakta om kursen Undervisningstillfällen: 15/4, 16/4, 18/4, 22/4, 5/5, 9/5, 12/5, 16/5 Omfattning: 8 högskolepoäng Behörighet: Grundläggande behörighet Studietakt: Helfart /Dagtid Övrigt: Kursen ingår även som valbart alternativ i Historia med militärhistorisk inriktning B. Kurslitteratur huvudsakligen på engelska. Sista ansökningsdag: Upplysningar: Per Iko, Militärhistoriska avdelningen per.iko@fhs.se, Läs mer om kursen och anmäl dig på Militärteknik Vapen, stridsdelar och skydd Dagens samhälle och försvar blir allt mer teknikberoende, vilket medför att förståelse för och kunskap om teknikens påverkan på militär verksamhet blir allt viktigare. I alla tider har den tekniska utvecklingen drivit taktiken framåt. Med militärteknik menas det tvärvetenskapliga kunskapsområde som behandlar tekniken och dess inverkan på officerens förmåga och sätt att lösa sina uppgifter. Behovet av både officerare och civila med denna kompetens fi nns inom Försvarsmakten, myndigheter och industri. Kursen behandlar olika former av leveranstekniker för stridsdelar, olika former av stridsdelar och olika former för att skydda sig mot dessa. Ingående områden är: - eldrörssystem - robotsystem - torpedsystem - elektromagnetiska vapen (Laser och HPM) - stridsdelar - skydd mot stridsdelar - skyddssystem Syftet är att ge en djupare insikt om teknikens bidrag till de grundläggande förmågorna verkan och skydd. Fakta om kursen Kursstart: Vårterminen 2008 Kursen genomförs under v och v Omfattning: 9 högskolepoäng Behörighet: Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Grunder, Metod och Sensorteknik alternativt motsvarande civila utbildningar. Studietakt: Helfart/Dagtid Övrigt: Ingår även i Försvarshögskolans militära programutbildning, Militärteknisk påbyggnadsutbildning (MPU) och Chefsprogrammet med militärteknisk inriktning (ChP T). Sista ansökningsdag: Upplysningar: Hans Liwång, studierektor Militärtekniska avdelningen hans.liwang@fhs.se, Läs mer om kursen och anmäl dig på Exempel på två utbildningsblad.

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

Grafisk manual Svenska Seglarförbundet 2006

Grafisk manual Svenska Seglarförbundet 2006 Grafisk manual Svenska Seglarförbundet 2006 Logotype För färgtryck. Används alltid mot vit/ljus bakgrund. Minsta storlek i diameter: 2 cm Logotype med gul ring För färgtryck. Används mot mörk bakgrund.

Läs mer

Avhandlingens titel med plats för undertitel

Avhandlingens titel med plats för undertitel Guide till utformning av din avhandling Här får du råd och tips om hur du kan använda Kunskapsdatabasens mall vid skapande av manus till avhandling. Skriver du ut mallen syns sidornas korrekta storlek

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

Logotype Logotypen skall så långt det är möjligt användas i sitt originalutförande (Gulgrön + Svart) med tillhörande branschtext, i undantagsfall kan

Logotype Logotypen skall så långt det är möjligt användas i sitt originalutförande (Gulgrön + Svart) med tillhörande branschtext, i undantagsfall kan Grafisk manual Logotype Logotypen skall så långt det är möjligt användas i sitt originalutförande (Gulgrön + Svart) med tillhörande branschtext, i undantagsfall kan även logotypen användas i svartvitt.

Läs mer

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARUMÄRKET BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARFÖR VARUMÄRKE? Bromölla kommun har en bred och omfattande verksamhet. Därför är det viktigt att kommunens organisation enkelt känns igen

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

Frågor och svar om vårdval/hälsoval

Frågor och svar om vårdval/hälsoval Frågor och svar om vårdval/hälsoval För att det ska vara lättare att förstå hur Hälsoval Kalmar län fungerar har vi här samlat vanliga frågor och svar. Är det något du ändå undrar över är du välkommen

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community Formulär för att registrera sig Registrera Registrera dig som medlem i Det är gratis att bli medlem i. För att registrera dig måste du fylla i formuläret nedan. Fält markerade med * är obligatoriska att

Läs mer

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter 2 Logotyp Logotyp Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Den här delen får inte förändras Symboldel Textdel Logosymbol i cmyk, ( 3-färger; 100 % cyan, 10 % magenta

Läs mer

Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1

Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1 Grafisk manual Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland Version 2012:1 Innehållsförteckning 1.Inledning 3 2.Länets myndighet 4 3.Vår logotyp 5 4.Färger 12 5.Typsnitt 14 6.Bildspråk

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 FEBRUARI 2016 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Grafisk manual Innehåll Varumärket 3 Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Trycksaker Korrespondensmaterial 14 Broschyrer 15 Butiksskyltning 16 DR 17 Annonser 18

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA /GRAFISK PROFIL 2019

SOCIALDEMOKRATERNA /GRAFISK PROFIL 2019 Start Förstasida OBS! Samtliga texter och bilder i dokumentet är skisser. SOCIALDEMOKRATERNA /GRAFISK PROFIL 2019 Gäller från och med 1 mars 2019 2019 - Sida 1 INTRODUKTION Denna manual beskriver s nya

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE Grafisk Designmanual Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE 1. Inledning Bakgrund För att bli tydlig i kommunikationen är det viktigt att alla marknadsför Teknikcollege på ett så likartat sätt som möjligt. En

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi idag kan skryta med att vara ledande på marknaden och till och med störst i Norden. ME-FA designar och tillverkar postlådor

Läs mer

Det här är en start- och kapitelsida

Det här är en start- och kapitelsida New Slide/startsida_blå Det här är en start- och kapitelsida Finns i alla temafärgerna. Här nere kan man ex lägga talarens namn 1 New Slide/startsida_helbild Startsidorna går också att ha med bild Vill

Läs mer

Guidning och instruktioner för grafisk produktion.

Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Grafisk profilguide Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Logotypen En logotype behandlas alltid med stor respekt Logotypen är det som över tiden blivit varmärket Ösby. Ett varumärke ska vårdas

Läs mer

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Inledning 3 Logotype 4 Typsnitt 8 Brevpapper 10 Korrespondenskort / Visitkort 12 Kuvert 13 Pressmeddelande / PM / Kallelse 14 Protokoll / Fax 15 Ovearhead 16 Trycksaker 17 Platsannonser

Läs mer

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Ärende 10 Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Tjänsteskrivelse 2013-05-15 KS 2012.0294 Handläggare: Anette Jonson Kommunstyrelsen Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Sammanfattning Idag

Läs mer

Utrikesministeriet. Grafisk profilmanual

Utrikesministeriet. Grafisk profilmanual Utrikesministeriet Grafisk profilmanual 1.6.2007 UTRIKESMINISTERIET Innehåll Inledning 1. Symbol 1.1 Logotyp 1.2 Friyta 1.3 Logotypens storlek och delarnas proportioner 1.4 Logotypens användning utan balk

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Grafisk profil

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Grafisk profil Grafisk profil GRAFISK PROFIL INNEHÅLL Innehållsförteckning FÖRORD... 3 DETTA GÄLLER I... 4 LOGOTYPEN Struktur... 5 Färgregler... 7 Placering... 8 TYPSNITT Tryck och webb... 9 GRAFISKA ELEMENT Komplementfärg...

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2014 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Inledning! 1 Syfte och frågeställning! 1 Metod! 1 Källkritik! 1 Bakverkens

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1 Grafisk profil Grafisk profil Kommunfastighet 1 Innehåll Inledning...3 Varumärkesplattform...4 Logotype...5 Logotypens färger...6 Logotypens placering...7 Logotypens användning...8 9 Komplementfärger...10

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 NOVEMBER 2014 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

Riktlinjer för vår visuella identitet

Riktlinjer för vår visuella identitet Riktlinjer för vår visuella identitet Innehåll Vår visuella identitet... 3 Symbolen... 4 Logotypen... 5 färgvarianter... 6 Våra huvudfärger... 7 Kompletterande färgtoner... 8 Typografi... 9 Exempelsamling

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

Grafisk profil för Eksjö kommun

Grafisk profil för Eksjö kommun Grafisk profil för Eksjö kommun fastställt av kommunstyrelsen 2008-08-12 Innehåll Profil & image 3 Logotyp & färger 4 Logotyp i färg & svartvitt 5 Logotyp i olika varianter 6 Accentfärger & attribut 7

Läs mer

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 Grafisk profil Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 1 Innehåll GRAFISK PROFIL 4 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING - Tala om vem du är 6 LOGOTYPEN

Läs mer

Riktlinjer för användning av Svanenmärket. på produkter och tjänster

Riktlinjer för användning av Svanenmärket. på produkter och tjänster Riktlinjer för användning av Svanenmärket på produkter och tjänster VERSION 1.0 / JUNI 2017 Välkommen Dessa riktlinjer har skapats i syfte att illustrera de grundläggande regler för hur Svanenmärket får

Läs mer

TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM

TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM Designprogram och skyltstruktur REBECCA AHLSTEDT DESIGNSTUDIO: Rebecca Ahlstedt, Projektledare och Produktdesigner MFA Magnus Schön, Arkitekt SAR Anna Paladino, Grafisk designer

Läs mer

Profilhandbok för Eslövs kommun

Profilhandbok för Eslövs kommun Profilhandbok för Eslövs kommun 1 Producerad av informationsenheten och representanter från alla förvaltningar i Eslövs kommun i samarbete med Wirtén Media och Staffan Solding, Kreab. Design: Wirtén Media.

Läs mer

PRODUKTKATALOG. www.entreprenadredskap.com. Lastkapacitet 7-14 ton

PRODUKTKATALOG. www.entreprenadredskap.com. Lastkapacitet 7-14 ton Kraftigaste chassit på marknaden Smarta lösningar för dragen större stabilitet Större hjulnav för tyngre last - upp till 90 mm Förlängd lastvolym - upp till 830 mm Hydrauliskt 2WD navdrift för ökad framkom-

Läs mer

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet.

Läs mer

GRAFISK IDENTITETSMANUAL

GRAFISK IDENTITETSMANUAL Meeting place of the world GRAFISK IDENTITETSMANUAL 10 1 TUR Vikten av att ha rätt uttryck och tonalitet när man kommunicerar sitt budskap är omätbar. Alla dimensioner av kommunikation från TUR är en del

Läs mer

Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015

Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015 Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015 Innehåll Förord 3 Logotyp 4 7 Frizon 8 Grafisk profil för Högskolans stöd och service till studenter 9 Logotyp och namn 10 Logotypen vid samarbeten

Läs mer

Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t profilcmyka5.indd , 18:21

Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t profilcmyka5.indd , 18:21 Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t 2 0 0 3 profilcmyka5.indd 1 Grafisk profil för Birgittajubileet 2003 Innehåll 2 Innehåll 3 Inledning 4 Logotyp 6 Färg 7 Papper 8 Typsnitt 12 Mallar

Läs mer

NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning!

NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning! NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning! DRÖM AVKOPPLING AKTIVITET D U N Å R 4, 1 M I L J O N E R SEMESTERFIRARE ÖVER HELA SVERIGE. SEMESTERLIV DISTRIBR U ERAS GRATIS MED POSTEN. I EN UPPLAGA AV 2, 1

Läs mer

grafisk manual för företag och föreningar Så här kan vi hjälpas åt för att bli starkare tillsammans

grafisk manual för företag och föreningar Så här kan vi hjälpas åt för att bli starkare tillsammans grafisk manual för företag och föreningar Så här kan vi hjälpas åt för att bli starkare tillsammans varför är det viktigt att vi hänger ihop? Du och jag vet att Nynäshamn* är en helt makalöst fantastisk

Läs mer

G rafisk iden Grafisk identitet titet

G rafisk iden Grafisk identitet titet Grafisk identitet Innehåll 5 Ett ansikte, en röst 7 Grundregler 8 Logotyp 10 Färger 12 Typografi 14 HD-karaktär 17 Tillämpningar 18 Brevpapper, visitkort, kuvert 20 Annonser 24 Trycksaker 26 Digitala

Läs mer

Vinnande koncept för avsäkring och förbindningsteknik. Circuit Protection to rely on

Vinnande koncept för avsäkring och förbindningsteknik. Circuit Protection to rely on Vinnande koncept för avsäkring och förbindningsteknik Circuit Protection to rely on Vi utvecklar dina applikationer Emcomp är din kvalificerade partner inom avsäkring och förbindningsteknik. Sedan företaget

Läs mer

1. Logotyp. Rubrik. Lorem ipsum. Svenska Spel Identitetsmanual Lightversion Identitetsmanual light Svenska Spel 1 / 20

1. Logotyp. Rubrik. Lorem ipsum. Svenska Spel Identitetsmanual Lightversion Identitetsmanual light Svenska Spel 1 / 20 1. Logotyp Rubrik Lorem ipsum Svenska Spel Identitetsmanual Lightversion Identitetsmanual light Svenska Spel 1 / 20 1. Logotyp Rubrik Lorem ipsum Välkommen hit! Identitetsmanualen är ett redskap för alla

Läs mer

Visuell Identitet. IMs grafiska riktlinjer

Visuell Identitet. IMs grafiska riktlinjer Visuell Identitet IMs grafiska riktlinjer Februari 2016 VISUELL IDENTITET februari 2016 manniskohjalp.se/grafik en ny visuell identitet Ett varumärke. Ett IM! Världen är i ständig förändring och vi gör

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD GRAFISK HANDBOK 1 EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD Vår grafiska handbok finns till för att förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den är ett praktiskt arbetsverktyg som innehåller massor av anvisningar,

Läs mer

Grafisk profil VERSION

Grafisk profil VERSION Grafisk profil VERSION 1.4 2016-04-07 Närhet & nytänkande Denna grafiska profil ska andas essensen av Ånge kommun. Den essens som vi är idag men också ett stöd för att utveckla den vision vi har; Kommunen

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Rubrik. 1. Logotyp. Lorem ipsum

Rubrik. 1. Logotyp. Lorem ipsum 1. Logotyp Rubrik Lorem ipsum Svenska Spel Tur Produktvarumärke Identitetsmanual Lightversion Identitetsmanual light Svenska Spel Tur Produktvarumärke 1 / 16 1. Logotyp Välkommen hit! Rubrik Lorem ipsum

Läs mer

Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk

Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk Produktion: Maria Hinas. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, 2012. Medverkande fotografer: Anders Rolfsson, Peter

Läs mer

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16.

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16. Grafisk manual Innehåll Inledning 5 Logotype 6-11 Symbol 12 Färger 13 Typografi 14 Visit i text 15 Bildmanér 16 E-postsignatur 17 Visitkort och kuvert 18 Brevmall 19 Presentationsmall 20 Storformat 21

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Rubrik. 1. Logotyp. Lorem ipsum

Rubrik. 1. Logotyp. Lorem ipsum 1. Logotyp Rubrik Lorem ipsum Svenska Spel Sport & Casino Produktvarumärke Identitetsmanual Lightversion Identitetsmanual light Svenska Spel Sport & Casino Produktvarumärke 1 / 16 1. Logotyp Välkommen

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Västra Götalandsregionen Grafisk manual

Västra Götalandsregionen Grafisk manual Västra Götalandsregionen Grafisk manual Innehåll En ny region 4 En logotyp blir till 5 Logotypens uppbyggnad 6 Att återge logotypen 7 Verksamhetslogotyper organisatoriska nivåer 8-9 Placering av logotypen

Läs mer

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst stockholmkonst.se/grafisk-profil Stockholm konsts uppgift är att ge stadens invånare den allra bästa konsten. Vi tar hand om hela processen som leder

Läs mer

Grafisk manual. Version 1.1 090401

Grafisk manual. Version 1.1 090401 Grafisk manual Version 1.1 090401 Inledning Innehåll Inledning Innehåll 1:1 Inledning 1:1 Innehåll 1:2 Den grafiska profilen 1:3 Bakgrund 1:4 Användarnivåer Intern kommunikation 2:1 Logotypen Logotypens

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE

Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE Om rummet är färdigt finns det inte heller något utrymme för barnens deltagande eller någon plats för barnets innovationer. Men om

Läs mer

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet.

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet. Grafisk manual En grafisk guide till vår identitet www.tstgruppen.se Grafisk manual Innehåll Logotyp 3 Logotyp / Alternativ... 3 Avstånd / placering... 4 Ej tillåten användning... 5 typografi 6 Vår Typografi...

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

GRAFISK MANUAL TL BYGG VERSION

GRAFISK MANUAL TL BYGG VERSION GRAFISK MANUAL TL BYGG VERSION 01.2018 Innehåll 01. Logotypen 02. Varianter 03. Frizon & storlek 04. Användning 05. Symbolen 06. Primära färger 07. Sekundära färger 08. Profiltypsnitt 09. Ersättningstypsnitt

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Grafisk manual

Grafisk manual Grafisk manual Innehåll Inledning... 3 Logotypen... 4 Placering och frizon... 5 Logotypens färger... 6 Kommunvapnets historia... 7 Typografi... 8 Grafiska element... 9 Budskapen... 10 Färgranden... 11

Läs mer

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare GRAFISK MANUAL Färgkodning: För att få en tydlig, visuell indelning av Gällivares olika verksamhetsben jobbar Gällivare med färgkodning. Nedan visas de olika färgerna med tillhörande värden i olika färgrymder.

Läs mer

Vår grafiska profil. Gymnastikförbundet VÅR GRAFISKA PROFIL. EDITION 1. 2009-02-01.

Vår grafiska profil. Gymnastikförbundet VÅR GRAFISKA PROFIL. EDITION 1. 2009-02-01. Vår grafiska profil 1 För att få nya ledare, för att få barn och vuxna att välja gymnastik i någon av s medlemsföreningar blir det allt viktigare och även svårare att synas och höras. Vi har mycket att

Läs mer

EN BOK FULL MED GODA RÅD

EN BOK FULL MED GODA RÅD GRAFISK HANDBOK 1 EN BOK FULL MED GODA RÅD Vår grafiska handbok finns till för att förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den är ett praktiskt arbetsverktyg som innehåller massor av anvisningar, råd

Läs mer

Copyplattform. grafisk guide. en handbok i hur vi kommunicerar FTF

Copyplattform. grafisk guide. en handbok i hur vi kommunicerar FTF Copyplattform & grafisk guide en handbok i hur vi kommunicerar FTF Att synas är stort att synas rätt är störrre FTF ska synas på arbetsplatserna. Syns vi inte, så finns vi inte så enkelt är det. Men lika

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events värdegrund...6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 24. Applikationer... 34. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events värdegrund...6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 24. Applikationer... 34. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events värdegrund...6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 24 Applikationer... 34 Skyltar... 43 Riktlinje för arbetskläder... 44 Flaggor... 46 Fordon...

Läs mer

Grafisk manual

Grafisk manual Grafisk manual 2018-04-30 Innehåll Inledning... 3 Logotypen... 4 Placering och frizon... 5 Logotypens färger... 6 Kommunvapnets historia... 7 Typografi... 8 Grafiska element... 9 Budskapen... 10 Färgranden...

Läs mer

SKOGLUNDS Grafisk Profil

SKOGLUNDS Grafisk Profil SKOGLUNDS 2016 Grafisk Profil Innehåll 2 INTRODUKTION BESTÅNDSDELAR EXEMPEL MALLAR 03 Inledning 04 Logotyp 19 Annonser 33 Visitkort 10 Typografi 20 Broschyr / Folder 34 Brev & Kuvert 13 Färger 22 Rollups

Läs mer

Grundfos pumpar och systemsupport för komfortkyla

Grundfos pumpar och systemsupport för komfortkyla GRUNDFOS KOFORTKYLA Grundfos pumpar och systemsupport för komfortkyla Att uppfylla kraven på komfortkyla Komfort en förutsättning för resultat Kraven på hög komfortstandard ökar ständigt för moderna kontor,

Läs mer

MÖSKÄR. Det nya systemet för nattvaktandet i Viksjö. Årsmötet Styrelsens kalendarium. s o m h a r. kommande nummer, ta k o n t a k t. Börjesson.

MÖSKÄR. Det nya systemet för nattvaktandet i Viksjö. Årsmötet Styrelsens kalendarium. s o m h a r. kommande nummer, ta k o n t a k t. Börjesson. VBK har en klubbholme! MÖSKÄR 59 26,1 N 17 40,4 O D u s o m h a r f o t o n e l l e r något annat som Du vill med bidra till kommande nummer, ta k o n t a k t med Gary Börjesson. Innehåll Årsmötet 1999

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Webblösningar Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Sid 15 Sid 16 Sid 17 Sid 18 Sid 19 Sid 20 Sid 21 Nordic Financial Systems, NFS Laholm kommun: kommunwebb

Läs mer

VERSION 4: FEBRUARI 2014. Grafisk profil för Västerbottens läns landsting. Under omarbetning FOTO: JAN LINDMARK

VERSION 4: FEBRUARI 2014. Grafisk profil för Västerbottens läns landsting. Under omarbetning FOTO: JAN LINDMARK VERSION 4: FEBRUARI 2014 Grafisk profil för Västerbottens läns landsting Under omarbetning FOTO: JAN LINDMARK Innehåll Introduktion Landstingets nya grafiska profil 3 Bakgrund 4 Varför är det viktigt med

Läs mer

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Grafisk manual innehåll Varumärket 3 Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Trycksaker Korrespondensmaterial 14 Broschyrer 15 Butiksskyltning 16 DR 17 Annonser 18

Läs mer

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck.

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. Grafisk manual för Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. 1 Innehåll Sida 3 4 Sammanfattning Sida 5 Färger Sida 6 8 Logotyp Sida 9 Bildspråk Sida 10

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Vår visuella identitet. Grafiska riktlinjer, tips och råd

Vår visuella identitet. Grafiska riktlinjer, tips och råd Vår visuella identitet Grafiska riktlinjer, tips och råd Innehåll Vår visuella identitet... 3 Symbolen... 4 Logotypen... 5 färgvarianter... 6 Våra huvudfärger... 7 Kompletterande färgtoner... 8 Typografi...

Läs mer

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet!

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet! OFFICER FÖR FRAMTIDEN Sök till Officersprogrammet! Förbered dig på ett viktigt arbete Är du engagerad i det som händer i Sverige och övriga världen? Är du beredd att göra något åt det? Om du utbildar

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Programmets benämning Officersprogrammet med Militärteknisk inriktning. Benämning på engelska Officers' Programme majoring in Military-Technology

Programmets benämning Officersprogrammet med Militärteknisk inriktning. Benämning på engelska Officers' Programme majoring in Military-Technology Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med Militärteknisk inriktning Benämning på engelska Officers' Programme majoring in Military-Technology Högskolepoäng: 180 högskolepoäng Programkod:

Läs mer

Version 1.0 20111209. Grafisk manual

Version 1.0 20111209. Grafisk manual Version 1.0 20111209 Grafisk manual INNEHÅLL 1. Om Trosa kommuns grafiska profil och manual Sid 3 2. Kommunvapnet Sid 4 2.1. Form och ursprung Sid 4 2.2. Användning av vapnet Sid 5 2.3. Vapnets färger

Läs mer

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas.

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. 1 2 Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. Vår framtoning är egentligen inte bara en grafisk fråga. Det är främst resultatet av det dagliga och konsekventa arbete som vi alla lägger ned

Läs mer

Grafisk manual. Antagen november 2013, reviderad maj 2019

Grafisk manual. Antagen november 2013, reviderad maj 2019 Grafisk manual Antagen november 2013, reviderad maj 2019 Innehåll Förord 3 Logotyp 4 7 Frizon 8 Logotyp för bolag 9 Logotypen vid samarbeten 10 Färger 11 12 Grafiskt mönster 13 14 Typografi 15 18 Visitkort

Läs mer

De olika flikarna i en grupp Loggposter

De olika flikarna i en grupp Loggposter Loggposter Den här skissen visar de loggposter som dyker upp i mittspalten på en grupps startsida. 1 Lisa Norman har laddat upp en ny bild. Lisa Miskovsky 9 Lisa Norman skrev en kommentar till: Lisa Miskovsky

Läs mer

Rubriktexten. Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012

Rubriktexten.  Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012 Rubriktexten Tilläggsrubrik Ett citat eller en kort text tagen ur innehållet i broschyren. Texten bör väcka intresse och locka till att läsa broschyren. Texten behöver inte fylla hela det gula fältet.

Läs mer

Programmets benämning Officersprogrammet med Militärteknisk inriktning. Benämning på engelska Officers' Programme majoring in Military-Technology

Programmets benämning Officersprogrammet med Militärteknisk inriktning. Benämning på engelska Officers' Programme majoring in Military-Technology Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med Militärteknisk inriktning Benämning på engelska Officers' Programme majoring in Military-Technology Högskolepoäng: 180 högskolepoäng Programkod:

Läs mer