ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Grafisk profil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Grafisk profil"

Transkript

1 Grafisk profil

2 GRAFISK PROFIL INNEHÅLL Innehållsförteckning FÖRORD... 3 DETTA GÄLLER I... 4 LOGOTYPEN Struktur... 5 Färgregler... 7 Placering... 8 TYPSNITT Tryck och webb... 9 GRAFISKA ELEMENT Komplementfärg Tonad platta KORRESPONDENSMATERIAL Brevpapper och korrespondenskort Visitkort, kuvert och telefax LAYOUT FLERSIDIGA TRYCKSAKER Format Framsidor Layoutexempel omslag Layoutexempel uppslag EN- OCH TVÅSIDIGA INFORMATIONSBLAD Format Layoutexempel PRESENTATIONSMATERIAL Powerpoint Roll-up ANNONSER Rekryteringsannonser Informationsannonser RAPPORTER O DYL Forskningsrapporter, personalinformation och nyhetsbrev ARBETSKLÄDER FLAGGOR, SKYLTAR, STANDAR FORDON SAMVERKANSPROJEKT

3 GRAFISK PROFIL FÖRORD En enhetlig grafisk form Örebro läns landsting består av skickliga och kompetenta medarbetare som utför ett arbete som kännetecknas av kvalitet och omsorg. Det är viktigt att vår kommunikation speglar detta, både till innehåll och utseende. Du som är medarbetare i Örebro läns landsting representerar också landstinget när du informerar och kommunicerar. Landstingets grafiska profil är ett medel för att förtydliga och uttrycka den samlade kvalitet och omsorg som landstingets medarbetare och dess verksamheter företräder. Den kompetensen ska synas i varje led också i information och kommunikation. Därför har landstinget riktlinjer för en enhetlig grafisk profil. Denna uppdatering av vår grafiska profil grundas på följande kriterier: Den ska skapa en enhetlig grafisk form för Örebro läns landstings kommunikationsmaterial. Den ska förtydliga Örebro läns landsting som huvudman och avsändare. Den ska tillfredsställa de olika verksamheternas behov av att tillhöra och samtidigt särskilja. Den ska utstråla professionalism och dynamik, samt trygghet och stabilitet. Den ska vara enkel att använda och kommunicera. Vår information sänder signaler om Örebro läns landsting och dess verksamheter. En professionell och konsekvent användning av vår grafiska profil bidrar till att skapa ett positivt intryck av landstinget och vår verksamhet. Varje chef, ledare och medarbetare har ansvar för att följa reglerna för landstingets grafiska profil när man informerar och kommunicerar. Marie-Louise Forsberg-Fransson Landstingsstyrelsens ordförande Bo Anderson Landstingsdirektör Dessa riktlinjer för landstingets grafiska profil är antagna av landstingsstyrelsen den 8 december

4 GRAFISK PROFIL INLEDNING Detta gäller i Örebro läns landsting Örebro läns landstings märke, det s k kram-ö:et, är vår samlande symbol och stommen i vår grafiska profil. Den använder vi för att människor ska veta var och när de möter landstinget och dess verksamheter. De flesta örebrolänningar känner också igen vårt märke och vet vad det står för. Symbolen är en del av vårt ansikte utåt och det är viktigt att den syns och hur den syns. Landstingets logotyp är varumärkesskyddad Kram-Ö:et är landstingets logotyp* och som sådan är den varumärkesskyddad. Det innebär att ingen utomstående får använda den och att ingen har rätt att förändra den på något sätt. Landstingets profilregler innebär att inga egentillverkade logotyper får förekomma. Det är landstingets logotyp och profilregler som gäller och ingenting annat. Förutom förvaltningar kan också enheter som ingår i förvaltningar profileras självständigt inom det grafiska profilprogrammets ram. När ska enheter profileras självständigt? Det är patientens eller allmänhetens intresse som ska styra. Som regel gäller att fysiska enheter som är självständigt patient- eller klientorienterade ska ha egen logotyp. Vem beslutar om enheters profilering? Landstingsdirektören beslutar om profilering på förvaltningsnivå och vid samverkan mellan olika förvaltningar/enheter. Respektive förvaltningsledning beslutar om vilka enheter inom den egna förvaltningen som ska få använda egen logotyp. Frågor? Om du har frågor om landstingets profilering är du välkommen att höra av dig till informationsenheten. * Namnet logotyp används för att beteckna varumärken och företagssymboler som är specialgjorda och alltid ser likadana ut. Logos betyder ord på grekiska och typos betyder sort eller slag. Ursprungligen var logotyper trycktyper som bestod av kombinationer av två eller flera bokstavstecken, som varit vanligt förekommande i text. 4

5 GRAFISK PROFIL LOGOTYPEN Logotypen struktur Symbolen, det s k kram-ö:et, är stommen i landstingets märke. Tillsammans med texten Örebro läns landsting, bildar den vårt märke eller logotyp. Örebro står som huvudman. Logotypen ska ses som en helhet. Varken typsnitt, färg, avstånd eller proportioner mellan kram-ö:et eller texen får förändras. Inramning och/eller skuggning av logotypen är inte tillåten. 1. Huvudman, två rader. Tvåraders-logotypen är den som ska användas mest. 2. Huvudman, en rad. I vissa fall fungerar den grafiska layouten bättre med denna en-rads version. 1. Huvudman, sigill. Detta märke används på landstingets fordon, flaggor, kläder, reklamartiklar m m. Om du vill använda det i andra sammanhang måste det ske i samråd med informationsenheten. 5

6 GRAFISK PROFIL LOGOTYPEN Logotypen struktur Kom ihåg att inga andra logotyper eller symboler får representera Örebro läns landsting, dess förvaltningar eller enheter. Inga egentillverkade logotyper får förekomma. Nya verksamhetslogotyper får endast tas fram av informationsenheten. 4. Förvaltning och huvudman. Vid sidan av landstingets centrala logotyp finns logotyper för förvaltningarna. Första raden anger förvaltningen, andra raden anger huvudmannen. 5. Förvaltning, enhet och huvudman. För t ex sjukhus gäller att de olika klinikerna ingår som en del i begreppet sjukhuset och profileringen anpassas därefter. Första raden anger förvaltningen, andra raden anger enheten, tredje raden anger huvudmannen. 6. Enhet och huvudman. Vissa enheter under förvaltningarna kan profileras med logotyp. Fysiska enheter med patient-/klientkontakter som t ex vårdcentralerna inom primärvården profileras med logotyp. Första raden anger enheten, andra raden anger huvudmannen. 6

7 GRAFISK PROFIL LOGOTYPEN Logotypen färgregler Texten är alltid svart. Symbolens kontur är alltid vit. 1. Färg. Tvåfärg: svart + Blå Pantone (PMS) reflex blå Fyrfärg: svart + blå (100% cyan, 70% magenta) RGB färg: svart R0, G0, B Svart/vitt. 3. Logotypen får inte inverteras. 4. Bakgrundsfärg. När logotypen används mot en bakgrundsfärg ska färgen antingen vara vit eller en ton som motsvarar max 20% av förvaltningens komplementfärg (komplementfärg, se sid 10). 7

8 GRAFISK PROFIL LOGOTYPEN Logotypen placering Exemplen nedan visar endast logotypens placering. För storlek och övriga mått hänvisas till mallar (mallar, se sid 17). 1. Korrespondensmaterial m m. Logotypen placeras i övre vänstra hörnet på korrespondensmaterial, t ex brevpapper, visitkort, korrespondenskort, försättsblad, blanketter och kuvert samt på webben. 2. Annonser, affischer m m. Logotypen placeras i nedre högra hörnet på t ex annonser, affischer, powerpoint- och overheadpresentationer, broschyrer, patientinformation, utställningsmaterial m m. (I undantagsfall fungerar en centrerad logotyp bättre, t ex på en roll-up som är lång och smal.) 3. Skyltar, fordon m m. Logotypen placeras centrerat nertill på baksidan av trycksaker (fyrsidiga eller fler), skyltar, fordon, flaggor och reklamartiklar. 8

9 GRAFISK PROFIL TYPSNITT Typsnitt Frutiger och A Garamond är de typsnitt som gäller i allt vårt material. Om dessa typsnitt saknas, ersätts Frutiger med Arial och A Garamond med Times New Roman. Typsnitt i tryck 1. Rubriker, ingresser, mellanrubriker, kortare bröd- och bildtexter, typografiska element, reklamartiklar, fordon, skyltar. Frutiger 55, stil: normal (Macintosh: Frutiger Roman) Frutiger 45, stil: fet (Macintosh: Frutiger Bold) 2. Brödtext. A Garamond, stil: normal (Macintosh: A Garamond Regular) 3. Bildtext. A Garamond, stil: kursiv (Macintosh: A Garamond Italic) Typsnitt på webben Typsnittet för all text på webbplatsen är med automatik Verdana med undantag för navigeringen där vi av utrymmesskäl använder Arial. Om dessa typsnitt saknas ersätts Verdana med Geneva och Arial med Helvetica. 1. Rubriker, ingresser och brödtext. Verdana 9

10 GRAFISK PROFIL GRAFISKA ELEMENT Grafiska element komplementfärg 1. Förvaltningens komplementfärg. Varje förvaltning har en komplementfärg som används för att profilera, särskilja och orientera. Färgen används sparsamt, både i trycksaker och på webben. Ledningskansliet Forskning och utbildning Lednings- och verksamhetsstöd Länstrafiken Universitetssjukhuset Örebro Karlskoga lasarett Lindesbergs lasarett Psykiatrin Habilitering och hjälpmedel Primärvården Folktandvården Landstingshälsan Samverkan mellan förvaltningar och enheter I grafiska profilens bilaga Mått med mera hittar du exakta specifikationer på färgblandningar för olika färgsystem. Bilagan finns som pdf och kan laddas ner på intranätet adress och på Internet adress /grafiskprofil Grafiska element tonad platta 1. Förvaltningens komplementfärg används främst som en stående eller liggande platta, se nedan. Den stående används på brevpapper, visitkort och korrespondenskort som formgivningsdetalj. Den liggande används som en del i ett sidhuvud som trycks på framsidan av samtliga informationstrycksaker, annonser m m. 10

11 GRAFISK PROFIL GRAFISKA ELEMENT Grafiska element sidhuvud 1. Huvudman och förvaltning eller enhet. Sidhuvudet består av dels en blå platta med texten, och dels en tonad platta med förvaltningens eller enhetens namn. Sidhuvudet placeras överst på sidan och täcker hela sidans bredd, se nedan. Primärvården Förvaltning Skebäcks vårdcentral Enhet 2. Samverkan. När förvaltningar och enheter samverkar placeras namnet i en grå tonad platta. Karlskoga barn- och ungdomscentrum 3. Svart/vitt. Så här ser sidhuvudet ut när man trycker i svart/vitt. Primärvården 11

12 GRAFISK PROFIL KORRESPONDENSMATERIAL Korrespondensmaterial Korrespondensmaterial kan tryckas med eller utan komplementfärgen. 1. Brevpapper TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, A Andersson TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM Ledningskansliet, A Andersson Pelle Pettersson Stora gatan Storstad Pelle Pettersson Stora gatan Storstad Rubrik Brödtext Rubrik Brödtext POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR Örebro läns landsting Eklundavägen Ledningskansliet Örebro Box Örebro E-POST orebroll@orebroll.se INTERNET POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR Örebro läns landsting Eklundavägen Ledningskansliet Örebro Box Örebro E-POST orebroll@orebroll.se INTERNET 2. Korrespondenskort Anders Andersson INFORMATÖR TEL DIR FAX E-POST anders.andersson@orebroll.se Örebro läns landsting, Ledningskansliet, Box 1613, Örebro. BESÖKSADRESS Eklundavägen 2B, Örebro. Lena Köhlström INFORMATÖR TEL DIR FAX E-POST lena.kohlstrom@orebroll.se Örebro läns landsting,informationsstaben, Box 1613, Örebro. BESÖKSADRESS Eklundavägen 2B, Örebro. Anders Andersson INFORMATÖR TEL DIR FAX E-POST anders.andersson@orebroll.se Örebro läns landsting, Ledningskansliet, Box 1613, Örebro. BESÖKSADRESS Eklundavägen 2B, Örebro. Anders Andersson INFORMATÖR TEL DIR FAX E-POST anders.andersson@orebroll.se Örebro läns landsting, Ledningskansliet, Box 1613, Örebro. BESÖKSADRESS Eklundavägen 2B, Örebro. 12

13 GRAFISK PROFIL KORRESPONDENSMATERIAL Korrespondensmaterial 3. Visitkort 4. Kuvert Anders Andersson INFORMATÖR TEL DIR FAX TEL BOST E-POST Örebro läns landsting, Ledninskansliet, Box 1613, Örebro. TEL VX Box 1613, Örebro SVERIGE PORTO BETALT PORT PAYÉ Anders Andersson INFORMATÖR TEL DIR FAX TEL BOST E-POST Örebro läns landsting, Ledninskansliet, Box 1613, Örebro. TEL VX BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med nya adressen på baksidan (ej adressidan) 5. Telefax Telefax MOTTAGARE Till (namn) Organisation Telefax nr Telefon nr AVSÄNDARE Från (namn) Organisation Telefax nr Telefon nr Datum Antal sidor (inkl denna) MEDDELANDE POSTADRESS Örebro läns landsting, Ledningskansliet, Box 1613, Örebro TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET I grafiska profilens bilaga Mått med mera hittar du exakta specifikationer på logotypens placering, storlek, avstånd till kanter, marginaler m m. Bilagan finns som pdf och kan laddas ner på intranätet adress och på Internet adress /grafiskprofil 13

14 GRAFISK PROFIL LAYOUT Layout flersidiga trycksaker 1. Format. Flersidiga trycksaker trycks i format A4, A5 och A65 och i vissa fall fickformatet A6. A5 (30%) A65 (30%) A4 (30%) A6 (30%) 2. Framsidor. Till framsidor finns det fem olika layoutlösningar att välja mellan. Här skriver man rubriken Här skriver man rubriken Här skriver man rubriken Utan bild Liten bild/illustration Bild/illustration 66% Bild/illustration 88% Bild/illustration 100% 14

15 GRAFISK PROFIL LAYOUT Layout flersidiga trycksaker 3. Layoutexempel på omslag. Ditt landsting Postadress: Örebro läns landsting, Box 1613, Örebro. Besöksadress: Eklundavägen 1, 2 och 9-15, Örebro. E-post: orebroll@orebroll.se Telefon: , telefax: Layoutexempel på uppslag. Örebro läns landsting Landstinget flaggar för hälsa Vad är god hälsa? Vem har god hälsa? Frågan är inte så konstig. Den som har en kronisk sjukdom, allergi eller handikapp kan ändå på det hela taget ha god hälsa och må ganska bra. I dagens samhälle mår många fullt friska människor tyvärr inte särskilt bra. Sjuktalen ökar av oklara orsaker. Kostnaderna för vår ohälsa ökar i rasande takt. Dagligen söker personer läkare i Örebro län. Varje dygn ligger av länets invånare i landstingets sängar. På landstingspolitikernas axlar vilar ansvaret att skapa sig en överblick av hur befolkningen mår. De ska se till att hälsan i länet är och förblir god. Forskning, hälso- och sjukvård och näringslivsutveckling är de tre ben som landstinget bygger sin verksamhet på. God hälso- och sjukvård huvuduppgiften En god hälso- och sjukvård till länets befolkning är landstingets huvudsakliga uppgift. Tro inte att det räcker med att det finns sjukvård lasarett, med akutmottagningar, vårdcentraler, psykiatrisk vård och vård och service till funktionshindrade i tillräcklig omfattning! Även förebyggande hälsovård är en viktig insats för befolkningens hälsa. Barnhälsovård, mödrahälsovård, provtagning för att upptäcka tidig bröst- och livmoderhalscancer, rökslutargrupper, viktminskningsgrupper, motionsgrupper Att länet kan erbjuda tandvård för unga och gamla, friska och sjuka är numera också en självklar uppgift för landstinget. Tänderna tillhör kroppen, säger många landstingspolitiker, och tänker på att dåliga tänder kan vara en ingång för sjukdom och dåligt välbefinnande. Forskning driver utvecklingen framåt Forskning inom vårdens olika områden är viktig. Med forskning vinns nya insikter. Forskning bevarar vårdens kvalitet. Det pågår idag forskning inom snart sagt alla landstingets områden. Forskningsresultaten ligger sedan till grund för beslut om vården och dess inriktning. Ett län att må bra i Gott humör och välbefinnande gynnar också hälsan. Skratt, beröring, gemenskap och god självkänsla får människan att må bra. Teater, musik och föreningsliv ger oss andra värden i livet de får oss att må bra. Landstinget har tillsammans med kommunerna ett ansvar för länets kulturliv och tar även ansvar för folkbildningen. I vårt län finns tre folkhögskolor som drivs av landstinget. Näringslivsutveckling Ett starkt och utvecklat näringsliv ökar förutsättningarna för att vi ska få jobb och inkomster och inte behöver känna ekonomisk oro. En oro som ofta avspeglar sig på hälsan. Landstingets spelar även här en aktiv roll. Uppgiften att ge en god hälso- och sjukvård till befolkningen är komplex och omfattande

16 GRAFISK PROFIL LAYOUT Layout en- och tvåsidiga informationsblad 1. Format. Informationsblad görs oftast i formaten A4, A5 och A3. Eftersom informationsbladen ofta produceras på arbetsplatsens skrivare är sidhuvudet placerat med 8 mm marginaler, med hänsyn till skrivarens utskriftsyta. Psykiatrin Informationsblad A3 Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh dolore magna ÖREBRO LÄNS aliquam LANDSTING Psykiatrin erat volutpat. Informationsblad A4 consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh ut aliquip ex ea commodo consequat. volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent duis dolore te luptatum feugait nulla facilisi. zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. volutpat. consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. consectetuer adipiscing elit, sed diam Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Psykiatrin A3 (30%) Post Psykiatrin, Box 1613, Örebro Besök Eklundvägen 1, Örebro Telefon Telefax Informationsblad A5 Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. A4 (30%) Post Psykiatrin, Box 1613, Örebro Besök Eklundavägen 1, Örebro Telefon Telefax Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet volutpat dolor sit amet. consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut Post Psykiatrin, Box 1613, Örebro Besök Eklundavägen 1 Telefon Telefax A5 (30%) 16

17 GRAFISK PROFIL LAYOUT Layout en- och tvåsidiga informationsblad 1. Layoutexempel på informationsblad. Format A4 och A5 finns med en-, två- och trespaltslayouter. Om informationsbladet ska vara tvåsidigt ska adressinformationen och logotypen placeras på baksidan istället för framsidan, se nedan. Karlskoga lasarett Informationsblad A5 Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet volutpat dolor sit amet. consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut Post Karlskoga Besök Karlskoga lasarett Telefon Telefax En-sidig enspalt A5 Karlskoga lasarett Informationsblad A4 Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Informationsblad A4 baksida Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio laoreet volutpat. Duis autem nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio laoreet volutpat. Duis autem dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse augue duis dolore te feugait nulla facilisi. molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla augue duis dolore te feugait nulla facilisi. molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla consectetuer adipiscing facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim consectetuer adipiscing facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis laoreet volutpat. dolore te feugait nulla facilisi. laoreet volutpat. dolore te feugait nulla facilisi. consectetuer adipiscing consectetuer adipiscing consectetuer adipiscing consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet volutpat. Duis autem laoreet volutpat. Ut wisi laoreet volutpat. Duis autem laoreet volutpat. Ut wisi vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, dolore te feugait nulla facilisi. vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore te feugait nulla facilisi. vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et consectetuer adipiscing accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent consectetuer adipiscing accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla laoreet volutpat. Ut wisi facilisi. laoreet volutpat. Ut wisi facilisi. enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation consectetuer adipiscing enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation consectetuer adipiscing ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com- elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com- elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut modo consequat. laoreet volutpat. Ut wisi modo consequat. laoreet volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com- ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com- consectetuer adipiscing modo consequat. consectetuer adipiscing modo consequat. elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut Post Karlskoga Besök Karlskoga lasarett Telefon Telefax Två-sidig tvåspalt A4 framsida Två-sidig tvåspalt A4 baksida Mallar kan laddas ner på intranätet adress 17

18 GRAFISK PROFIL LAYOUT Layout en- och tvåsidiga informationsblad Karlskoga lasarett Karlskoga lasarett Informationsblad A4 Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh volutpat. consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Informationsblad A4 Vad är god hälsa? Vem har god hälsa? Frågan är inte så konstig. Den som har en kronisk sjukdom, allergi eller handikapp kan ändå på det hela taget ha god hälsa och må ganska bra. I dagens samhälle mår många fullt friska män-niskor tyvärr inte särskilt bra. Sjuktalen ökar av oklara orsaker. Kostnaderna för vår ohälsa ökar i rasande takt. Dagligen söker personer läkare i Örebro län. Varje dygn ligger av länets invånare i landstingets sängar. På landstingspolitikernas axlar vilar ansvaret att skapa sig en överblick av hur befolkningen mår. De ska se till att hälsan i länet är och förblir god. Forskning, hälso- och sjukvård och näringslivsutveckling är de tre ben som landstinget bygger sin verksamhet på. God hälso- och sjukvård huvuduppgiften En god hälso- och sjukvård till länets befolkning är landstingets huvudsakliga uppgift. Tro inte att det räcker med att det finns sjukvård lasarett, med akutmottagningar, vårdcentraler, psykiatrisk vård och vård och service till funktionshindrade i tillräcklig omfattning! Även förebyggande hälsovård är en viktig insats för befolkningens hälsa. Barnhälsovård, mödrahälsovård, provtagning för att upptäcka tidig bröst- och livmoderhalscancer, rökslutargrupper, viktminskningsgrupper, motionsgrupper Att länet kan erbjuda tandvård för unga och gamla, friska och sjuka är numera också en självklar uppgift för landstinget. Tänderna tillhör kroppen, säger många landstingspolitiker, och tänker på att dåliga tänder kan vara en ingång för sjukdom och dåligt välbefinnande. Forskning driver utvecklingen framåt Forskning inom vårdens olika områden är viktig. Med forskning vinns nya insikter. Forskning bevarar vårdens kvalitet. Det pågår idag forskning inom snart sagt alla landstingets områden. Forskningsresultaten ligger sedan till grund för beslut om vården och dess inriktning. Ett län att må bra i Gott humör och välbefinnande gynnar också hälsan. Skratt, beröring, gemenskap och god självkänsla får människan att må bra. Teater, musik och föreningsliv ger oss andra värden i livet de får oss att må bra. Landstinget har tillsammans med kommunerna ett ansvar för länets kulturliv och tar även ansvar för folkbildningen. I vårt län finns tre folkhögskolor som drivs av landstinget. Näringslivsutveckling Ett starkt och utvecklat näringsliv ökar förutsätt- Post Karlskoga Besök Karlskoga lasarett Telefon Telefax Post Karlskoga Besök Karlskoga lasarett Telefon Telefax En-spalt Två-spalt Karlskoga lasarett Karlskoga lasarett Informationsblad A4 Informationsblad A4 Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh Dolor sit amet, consectetuer adipis- esse molestie consequat, vel illum volutpat. Ut wisi cing elit, sed diam nonummy nibh dolore eu feugiat nulla facilisis at enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit dolore vero eros et accumsan et iusto odio lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. magna aliquam erat volutpat. Ut dignissim qui blandit praesent wisi enim ad minim veniam, quis luptatum zzril delenit augue duis nostrud exerci tation ullamcorper dolore te feugait nulla facilisi. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros commodo consequat. et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. consectetuer adipiscing elit, sed diam consectetuer adipiscing elit, sed diam Duis autem vel eum iriure dolor nonummy nibh euismod tincidunt nonummy nibh dolore magna aliquam in hendrerit in vulputate velit esse ut laoreet erat volutpat. molestie consequat, vel illum dolore volutpat. Ut wisi enim ad minim eu feugiat nulla facilisis at vero eros veniam, quis nostrud exerci tation et accumsan et iusto odio dignissim ullamcorper suscipit lobortis nisl ut consectetuer adipiscing elit, sed diam no- qui blandit praesent luptatum zzril aliquip ex ea commodo consequat. nummy nibh delenit augue duis dolore te feugait Duis autem vel eum iriure dolor volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit nulla facilisi. tatum zzril delenit augue duis dolore in hendrerit in vulputate velit esse esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero con- te feugait nulla facilisi. molestie consequat, vel illum dolore eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum sectetuer adipiscing elit, sed diam con- eu feugiat nulla facilisis at vero eros zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. nonummy nibh euismod tincidunt sectetuer adipiscing elit, sed diam et accumsan et iusto odio dignissim consectetuer adipiscing elit, sed diam ut laoreet dolore magna aliquam nonummy nibh euismod tincidunt qui blandit praesent luptatum zzril nonummy nibh dolore magna aliquam erat volutpat. ut laoreet delenit augue duis dolore te feugait erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation volutpat. Ut wisi enim ad minim nulla facilisi. ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. veniam, quis nostrud exerci tation con- con- ullamcorper suscipit lobortis nisl ut sectetuer adipiscing elit, sed diam sectetuer adipiscing elit, sed diam aliquip ex ea commodo consequat. nonummy nibh euismod tincidunt consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet nonummy nibh ut laoreet volutpat. Ut wisi enim ad minim volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit volutpat. Duis autem vel eum iriure veniam, quis nostrud exerci tation esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero dolor in hendrerit in vulputate velit consectetuer adipiscing elit, sed diam ullamcorper suscipit lobortis nisl ut eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum esse molestie consequat, vel illum nonummy nibh euismod tincidunt aliquip ex ea commodo consequat. zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. dolore eu feugiat nulla facilisis at ut laoreet vero eros et accumsan et iusto odio volutpat. Duis autem vel eum iriure dignissim qui blandit praesent lup- dolor in hendrerit in vulputate velit con- Post Karlskoga Besök Karlskoga lasarett Telefon Telefax Post Karlskoga Besök Karlskoga lasarett Telefon Telefax Bred en-spalt Tre-spalt 18

19 GRAFISK PROFIL LAYOUT Layout presentationsmaterial 1. Layoutexempel på Powerpoint. Powerpoint Punkt 1 Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet volutpat Punkt 2 Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod Punkt 3 Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet volutpat Powerpoint Punkt 1 Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet volutpat Punkt 2 Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod Punkt 3 Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet volutpat Mallar kan laddas ner på intranätet adress 19

20 GRAFISK PROFIL LAYOUT Layout presentationsmaterial 2. Layoutexempel på roll-up/utställningsmaterial. Kirurgiska kliniken, USÖ Kirurgiska kliniken, USÖ Roll-up Punkt 1 Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat Punkt 2 Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore Roll-up Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 20

21 GRAFISK PROFIL LAYOUT Layout rekryteringsannonser 1. Layoutexempel på rekryteringsannonser. Landstingshälsan Sjukgymnast För mer information är du välkommen att kontakta verksamhetschef Anna Andersson på tel Läs mer på /jobb Exempel: 122x65 mm, webbhänvisning, modul 32 B i NA (50%) Landstingshälsan Sjukgymnast consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh dolore magna aliquam erat volutpat. Landstingshälsan Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod adipiscing elit, sed diam erat volutpat. Ansökan tate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit /jobb consectetuer Exempel: 122x110 mm, modul 33 B i NA (50%) Landstingshälsan Sjukgymnast Landstingshälsan Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod. consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud Ansökan tate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignis- /jobb Exempel: 164x155 mm, modul 44 B i NA (50%) 21

22 GRAFISK PROFIL LAYOUT Layout informationsannonser 1. Layoutexempel på informationsannonser. Välkommen till Landstingsfullmäktiges sammanträde i Sessionssalen, Rådhuset i Örebro, tisdag 29 april 2008 kl 9.00 Årsredovisning Ca kl 9.30 behandlar fullmäktige landstingets årsredovisning, revisionsberättelse och revisorernas verksamhetsberättelse för år Allmänheten är välkommen att ställa frågor om årsredovisningen. att utveckla Karlskoga lasarett (m), folkhögskoleutbildning för blivande politiker (v) och (fp). Medborgarförslag och allmän frågestund Ca kl är det allmän frågestund för landstingsfullmäktiges ledamöter. Därefter behandlas medborgarförslag om: sjukreseersättning, datorisering och elektronisk överföring av recept. Handlingar till ärendena finns tillgängliga på Motioner om att redovisa vårdskulden öppet (m), (kd) och (fp), en förändrad roll för ungdomsmottagningarna (s), Dessutom besvaras interpellationer och frågor. Landstingets årsredovisning finns tillgänglig på ledningskansliet, Eklundavägen 2, Örebro. Åhörare hälsas välkomna! Raul Björk, ordförande Landstingsfullmäktiges protokoll justeras den 12 maj 2008 kl 8.30 på ledningskansliet, Eklundavägen 2, Örebro. Lindesbergs lasarett Lämna medborgarförslag! Titta på landstingsfullmäktige på webben! Alla länsbor har rätt att lämna förslag till landstingsfullmäktige. Kontakta handläggaren för medborgarfrågor på landstingets ledningskansli, tel eller e-post medborgarforslag@orebroll.se Landstingsfullmäktiges möte sänds direkt via Internet i både ljud och bild. Du kan också titta och lyssna på mötet i efterhand när du vill. Gå in på /lf Kirurgjouren på akutmottagningen vid Lindesbergs lasarett upphör nattetid Den 1 oktober upphör den kirurgiska jouren nattetid på akutmottagningen vid Lindesbergs lasarett. Förändringen genomförs som ett ettårigt projekt som efter försöksperiodens utgång ska utvärderas. Patienter med kirurgiska, ortopediska och urologiska sjukdomstillstånd hänvisas mellan kl till akutmottagningen på USÖ. Den medicinska jouren är kvar som tidigare. Vid allmänna frågor om ovanstående är du välkommen att ringa vår patientinformatör Birgitta Streith på tel mellan kl Ring alltid akutmottagningen för rådgivning på tel före besök. 22

23 GRAFISK PROFIL LAYOUT Layout nyhetsbrev/personalinformation 1. Layoutexempel på forskningsrapport, personalinformation och nyhetsbrev. Forskning Personal Universitetssjukhuset Örebro Nr Folktandvården Nr Forskning Personalinformation Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh volutpat. eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat dignissim qui blandit praesent luptatum. Lorem ipsum dolor sit Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip nostrud exerci tation ullam- elit, sed diam nonummy nibh ex ea commodo consequat corper suscipit lobortis nisl dignissim qui blandit praesent ut aliquip ex ea commodo luptatum. consequat. volutpat. Duis autem vel eum iriure consectetuer adipiscing elit, dolor in hendrerit in vulpu- consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh tate velit esse molestie con- sed diam nonummy nibh sequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero volutpat. Duis autem vel eum eros et accumsan et iusto odio volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in Rapport A4 Personalinformation A4 Nyhetsbrev Ledningskansliet Nr Nyhetsbrev Dolor sit amet, consectetuer vulputate velit esse molestie iriure dolor in hendrerit in adipiscing elit, sed diam no- consequat, vel illum dolore eu vulputate velit esse molestie nummy nibh euismod tinci- feugiat nulla facilisis at vero volutpat. Ut wisi enim ad consequat, vel illum dolore eu dunt ut laoreet dolore magna eros et accumsan et iusto odio minim veniam, quis nostrud feugiat nulla facilisis at vero aliquam erat volutpat. Ut wisi dignissim qui blandit praesent exerci tation ullamcorper eros et accumsan et iusto odio enim ad minim veniam, quis luptatum zzril delenit augue suscipit lobortis nisl ut aliquip dignissim qui blandit praesent nostrud exerci tation ullam- duis dolore te feugait nulla ex ea commodo consequat. luptatum zzril delenit augue corper suscipit lobortis nisl facilisi. Lorem ipsum dolor sit duis dolore te feugait nulla ut aliquip ex ea commodo amet, consectetuer adipiscing facilisi. consequat. elit, sed diam nonummy nibh Lorem ipsum dolor sit consectetuer adipiscing elit, amet, consectetuer adipiscing sed diam nonummy nibh elit, sed diam nonummy nibh Duis autem vel eum iriure volutpat. Ut wisi enim ad dolor in hendrerit in vulpu- minim veniam, quis nostrud tate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing sed diam nonummy nibh volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat dignissim qui blandit praesent luptatum. exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip elit, sed diam nonummy nibh volutpat. consectetuer adipiscing elit, luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh volutpat. Duis autem vel eum Nyhetsbrev A4 framsida Nyhetsbrev A4 baksida Mallar kan laddas ner på intranätet adress 23

24 GRAFISK PROFIL LAYOUT Arbetskläder 1. Våra kläder inom sjukvården ska vara enhetligt och måttfullt utformade och uppmärkta. Respektive förvaltningsledning beslutar inom ramen för den grafiska profilen hur arbetskläderna på den egna förvaltningen ska se ut. 24

25 GRAFISK PROFIL ARBETSKLÄDER Flaggor, skyltar, standar 1. Layoutexempel på flaggor, fasadskyltar och standar. Observera att logotypen är centrerad på bredden. ÖREBRO L AN DS T LÄNS I N G ÖREBRO L AN DS T LÄNS I N G Skebäcks vårdcentral Fordon 1. Landstingets fordon, ambulanser och övriga bilar märks upp med den runda landstingssymbolen som centreras på framdörrarna. Reklam och sponsring tillåts ej på våra fordon. 25

26 GRAFISK PROFIL ÖVRIGT Samverkansprojekt 1. När flera förvaltningar/enheter inom Örebro läns landsting samarbetar, t ex i projekt, ska Örebro läns landstings logotyp användas och som komplementfärg används den grå. Se exemplet nedan. I Karlskoga barn- och ungdomscentrum samarbetar Karlskoga lasaretts barn- och ungdomsmedicinmottagning, barn- och ungdomspsykiatrin Gryningen och barn- och ungdomshabiliteringen. När en förvaltning/enhet samarbetar med externa partners enas man först om vilka profilregler som ska gälla, Örebro läns landstings eller samarbetspartnerns. Karlskoga barn- och ungdomscentrum Karlskoga barn- och ungdomscentrum 26

27 GRAFISK PROFIL SAMVERKAN 27

28 Postadress: Örebro läns landsting, Box 1613, Örebro. Besöksadress: Eklundavägen 2, Örebro. E-post: Telefon , telefax LTS-Info, oktober 2009

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

Frågor och svar om vårdval/hälsoval

Frågor och svar om vårdval/hälsoval Frågor och svar om vårdval/hälsoval För att det ska vara lättare att förstå hur Hälsoval Kalmar län fungerar har vi här samlat vanliga frågor och svar. Är det något du ändå undrar över är du välkommen

Läs mer

Grafisk manual Svenska Seglarförbundet 2006

Grafisk manual Svenska Seglarförbundet 2006 Grafisk manual Svenska Seglarförbundet 2006 Logotype För färgtryck. Används alltid mot vit/ljus bakgrund. Minsta storlek i diameter: 2 cm Logotype med gul ring För färgtryck. Används mot mörk bakgrund.

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

Avhandlingens titel med plats för undertitel

Avhandlingens titel med plats för undertitel Guide till utformning av din avhandling Här får du råd och tips om hur du kan använda Kunskapsdatabasens mall vid skapande av manus till avhandling. Skriver du ut mallen syns sidornas korrekta storlek

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARUMÄRKET BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARFÖR VARUMÄRKE? Bromölla kommun har en bred och omfattande verksamhet. Därför är det viktigt att kommunens organisation enkelt känns igen

Läs mer

Logotype Logotypen skall så långt det är möjligt användas i sitt originalutförande (Gulgrön + Svart) med tillhörande branschtext, i undantagsfall kan

Logotype Logotypen skall så långt det är möjligt användas i sitt originalutförande (Gulgrön + Svart) med tillhörande branschtext, i undantagsfall kan Grafisk manual Logotype Logotypen skall så långt det är möjligt användas i sitt originalutförande (Gulgrön + Svart) med tillhörande branschtext, i undantagsfall kan även logotypen användas i svartvitt.

Läs mer

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter 2 Logotyp Logotyp Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Den här delen får inte förändras Symboldel Textdel Logosymbol i cmyk, ( 3-färger; 100 % cyan, 10 % magenta

Läs mer

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community Formulär för att registrera sig Registrera Registrera dig som medlem i Det är gratis att bli medlem i. För att registrera dig måste du fylla i formuläret nedan. Fält markerade med * är obligatoriska att

Läs mer

Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1

Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1 Grafisk manual Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland Version 2012:1 Innehållsförteckning 1.Inledning 3 2.Länets myndighet 4 3.Vår logotyp 5 4.Färger 12 5.Typsnitt 14 6.Bildspråk

Läs mer

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Inledning 3 Logotype 4 Typsnitt 8 Brevpapper 10 Korrespondenskort / Visitkort 12 Kuvert 13 Pressmeddelande / PM / Kallelse 14 Protokoll / Fax 15 Ovearhead 16 Trycksaker 17 Platsannonser

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA /GRAFISK PROFIL 2019

SOCIALDEMOKRATERNA /GRAFISK PROFIL 2019 Start Förstasida OBS! Samtliga texter och bilder i dokumentet är skisser. SOCIALDEMOKRATERNA /GRAFISK PROFIL 2019 Gäller från och med 1 mars 2019 2019 - Sida 1 INTRODUKTION Denna manual beskriver s nya

Läs mer

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Grafisk manual Innehåll Varumärket 3 Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Trycksaker Korrespondensmaterial 14 Broschyrer 15 Butiksskyltning 16 DR 17 Annonser 18

Läs mer

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Ärende 10 Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Tjänsteskrivelse 2013-05-15 KS 2012.0294 Handläggare: Anette Jonson Kommunstyrelsen Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Sammanfattning Idag

Läs mer

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi idag kan skryta med att vara ledande på marknaden och till och med störst i Norden. ME-FA designar och tillverkar postlådor

Läs mer

Det här är en start- och kapitelsida

Det här är en start- och kapitelsida New Slide/startsida_blå Det här är en start- och kapitelsida Finns i alla temafärgerna. Här nere kan man ex lägga talarens namn 1 New Slide/startsida_helbild Startsidorna går också att ha med bild Vill

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 FEBRUARI 2016 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

Guidning och instruktioner för grafisk produktion.

Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Grafisk profilguide Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Logotypen En logotype behandlas alltid med stor respekt Logotypen är det som över tiden blivit varmärket Ösby. Ett varumärke ska vårdas

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2014 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Inledning! 1 Syfte och frågeställning! 1 Metod! 1 Källkritik! 1 Bakverkens

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1 Grafisk profil Grafisk profil Kommunfastighet 1 Innehåll Inledning...3 Varumärkesplattform...4 Logotype...5 Logotypens färger...6 Logotypens placering...7 Logotypens användning...8 9 Komplementfärger...10

Läs mer

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 Grafisk profil Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 1 Innehåll GRAFISK PROFIL 4 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING - Tala om vem du är 6 LOGOTYPEN

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE Grafisk Designmanual Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE 1. Inledning Bakgrund För att bli tydlig i kommunikationen är det viktigt att alla marknadsför Teknikcollege på ett så likartat sätt som möjligt. En

Läs mer

Utrikesministeriet. Grafisk profilmanual

Utrikesministeriet. Grafisk profilmanual Utrikesministeriet Grafisk profilmanual 1.6.2007 UTRIKESMINISTERIET Innehåll Inledning 1. Symbol 1.1 Logotyp 1.2 Friyta 1.3 Logotypens storlek och delarnas proportioner 1.4 Logotypens användning utan balk

Läs mer

PRODUKTKATALOG. www.entreprenadredskap.com. Lastkapacitet 7-14 ton

PRODUKTKATALOG. www.entreprenadredskap.com. Lastkapacitet 7-14 ton Kraftigaste chassit på marknaden Smarta lösningar för dragen större stabilitet Större hjulnav för tyngre last - upp till 90 mm Förlängd lastvolym - upp till 830 mm Hydrauliskt 2WD navdrift för ökad framkom-

Läs mer

Profilhandbok för Eslövs kommun

Profilhandbok för Eslövs kommun Profilhandbok för Eslövs kommun 1 Producerad av informationsenheten och representanter från alla förvaltningar i Eslövs kommun i samarbete med Wirtén Media och Staffan Solding, Kreab. Design: Wirtén Media.

Läs mer

Riktlinjer för användning av Svanenmärket. på produkter och tjänster

Riktlinjer för användning av Svanenmärket. på produkter och tjänster Riktlinjer för användning av Svanenmärket på produkter och tjänster VERSION 1.0 / JUNI 2017 Välkommen Dessa riktlinjer har skapats i syfte att illustrera de grundläggande regler för hur Svanenmärket får

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 NOVEMBER 2014 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning!

NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning! NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning! DRÖM AVKOPPLING AKTIVITET D U N Å R 4, 1 M I L J O N E R SEMESTERFIRARE ÖVER HELA SVERIGE. SEMESTERLIV DISTRIBR U ERAS GRATIS MED POSTEN. I EN UPPLAGA AV 2, 1

Läs mer

TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM

TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM Designprogram och skyltstruktur REBECCA AHLSTEDT DESIGNSTUDIO: Rebecca Ahlstedt, Projektledare och Produktdesigner MFA Magnus Schön, Arkitekt SAR Anna Paladino, Grafisk designer

Läs mer

G rafisk iden Grafisk identitet titet

G rafisk iden Grafisk identitet titet Grafisk identitet Innehåll 5 Ett ansikte, en röst 7 Grundregler 8 Logotyp 10 Färger 12 Typografi 14 HD-karaktär 17 Tillämpningar 18 Brevpapper, visitkort, kuvert 20 Annonser 24 Trycksaker 26 Digitala

Läs mer

Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t profilcmyka5.indd , 18:21

Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t profilcmyka5.indd , 18:21 Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t 2 0 0 3 profilcmyka5.indd 1 Grafisk profil för Birgittajubileet 2003 Innehåll 2 Innehåll 3 Inledning 4 Logotyp 6 Färg 7 Papper 8 Typsnitt 12 Mallar

Läs mer

Grafisk profil för Eksjö kommun

Grafisk profil för Eksjö kommun Grafisk profil för Eksjö kommun fastställt av kommunstyrelsen 2008-08-12 Innehåll Profil & image 3 Logotyp & färger 4 Logotyp i färg & svartvitt 5 Logotyp i olika varianter 6 Accentfärger & attribut 7

Läs mer

Vinnande koncept för avsäkring och förbindningsteknik. Circuit Protection to rely on

Vinnande koncept för avsäkring och förbindningsteknik. Circuit Protection to rely on Vinnande koncept för avsäkring och förbindningsteknik Circuit Protection to rely on Vi utvecklar dina applikationer Emcomp är din kvalificerade partner inom avsäkring och förbindningsteknik. Sedan företaget

Läs mer

Västra Götalandsregionen Grafisk manual

Västra Götalandsregionen Grafisk manual Västra Götalandsregionen Grafisk manual Innehåll En ny region 4 En logotyp blir till 5 Logotypens uppbyggnad 6 Att återge logotypen 7 Verksamhetslogotyper organisatoriska nivåer 8-9 Placering av logotypen

Läs mer

Riktlinjer för vår visuella identitet

Riktlinjer för vår visuella identitet Riktlinjer för vår visuella identitet Innehåll Vår visuella identitet... 3 Symbolen... 4 Logotypen... 5 färgvarianter... 6 Våra huvudfärger... 7 Kompletterande färgtoner... 8 Typografi... 9 Exempelsamling

Läs mer

Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015

Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015 Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015 Innehåll Förord 3 Logotyp 4 7 Frizon 8 Grafisk profil för Högskolans stöd och service till studenter 9 Logotyp och namn 10 Logotypen vid samarbeten

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Visuell Identitet. IMs grafiska riktlinjer

Visuell Identitet. IMs grafiska riktlinjer Visuell Identitet IMs grafiska riktlinjer Februari 2016 VISUELL IDENTITET februari 2016 manniskohjalp.se/grafik en ny visuell identitet Ett varumärke. Ett IM! Världen är i ständig förändring och vi gör

Läs mer

Grafisk profil VERSION

Grafisk profil VERSION Grafisk profil VERSION 1.4 2016-04-07 Närhet & nytänkande Denna grafiska profil ska andas essensen av Ånge kommun. Den essens som vi är idag men också ett stöd för att utveckla den vision vi har; Kommunen

Läs mer

FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2

FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2 FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION LOGOTYPEN Svartvit Storlekar Friutrymme Felaktig användning DET HERALDISKA VAPNET TYPOGRAFI Huvudtypsnitt Ersättningstypsnitt

Läs mer

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD GRAFISK HANDBOK 1 EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD Vår grafiska handbok finns till för att förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den är ett praktiskt arbetsverktyg som innehåller massor av anvisningar,

Läs mer

Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE

Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE Om rummet är färdigt finns det inte heller något utrymme för barnens deltagande eller någon plats för barnets innovationer. Men om

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

grafisk manual för företag och föreningar Så här kan vi hjälpas åt för att bli starkare tillsammans

grafisk manual för företag och föreningar Så här kan vi hjälpas åt för att bli starkare tillsammans grafisk manual för företag och föreningar Så här kan vi hjälpas åt för att bli starkare tillsammans varför är det viktigt att vi hänger ihop? Du och jag vet att Nynäshamn* är en helt makalöst fantastisk

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events värdegrund...6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 24. Applikationer... 34. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events värdegrund...6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 24. Applikationer... 34. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events värdegrund...6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 24 Applikationer... 34 Skyltar... 43 Riktlinje för arbetskläder... 44 Flaggor... 46 Fordon...

Läs mer

Grundfos pumpar och systemsupport för komfortkyla

Grundfos pumpar och systemsupport för komfortkyla GRUNDFOS KOFORTKYLA Grundfos pumpar och systemsupport för komfortkyla Att uppfylla kraven på komfortkyla Komfort en förutsättning för resultat Kraven på hög komfortstandard ökar ständigt för moderna kontor,

Läs mer

MÖSKÄR. Det nya systemet för nattvaktandet i Viksjö. Årsmötet Styrelsens kalendarium. s o m h a r. kommande nummer, ta k o n t a k t. Börjesson.

MÖSKÄR. Det nya systemet för nattvaktandet i Viksjö. Årsmötet Styrelsens kalendarium. s o m h a r. kommande nummer, ta k o n t a k t. Börjesson. VBK har en klubbholme! MÖSKÄR 59 26,1 N 17 40,4 O D u s o m h a r f o t o n e l l e r något annat som Du vill med bidra till kommande nummer, ta k o n t a k t med Gary Börjesson. Innehåll Årsmötet 1999

Läs mer

VERSION 4: FEBRUARI 2014. Grafisk profil för Västerbottens läns landsting. Under omarbetning FOTO: JAN LINDMARK

VERSION 4: FEBRUARI 2014. Grafisk profil för Västerbottens läns landsting. Under omarbetning FOTO: JAN LINDMARK VERSION 4: FEBRUARI 2014 Grafisk profil för Västerbottens läns landsting Under omarbetning FOTO: JAN LINDMARK Innehåll Introduktion Landstingets nya grafiska profil 3 Bakgrund 4 Varför är det viktigt med

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk

Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk Produktion: Maria Hinas. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, 2012. Medverkande fotografer: Anders Rolfsson, Peter

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Webblösningar Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Sid 15 Sid 16 Sid 17 Sid 18 Sid 19 Sid 20 Sid 21 Nordic Financial Systems, NFS Laholm kommun: kommunwebb

Läs mer

Grafisk manual. Version 1.1 090401

Grafisk manual. Version 1.1 090401 Grafisk manual Version 1.1 090401 Inledning Innehåll Inledning Innehåll 1:1 Inledning 1:1 Innehåll 1:2 Den grafiska profilen 1:3 Bakgrund 1:4 Användarnivåer Intern kommunikation 2:1 Logotypen Logotypens

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Grafisk manual innehåll Varumärket 3 Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Trycksaker Korrespondensmaterial 14 Broschyrer 15 Butiksskyltning 16 DR 17 Annonser 18

Läs mer

1. Logotyp. Rubrik. Lorem ipsum. Svenska Spel Identitetsmanual Lightversion Identitetsmanual light Svenska Spel 1 / 20

1. Logotyp. Rubrik. Lorem ipsum. Svenska Spel Identitetsmanual Lightversion Identitetsmanual light Svenska Spel 1 / 20 1. Logotyp Rubrik Lorem ipsum Svenska Spel Identitetsmanual Lightversion Identitetsmanual light Svenska Spel 1 / 20 1. Logotyp Rubrik Lorem ipsum Välkommen hit! Identitetsmanualen är ett redskap för alla

Läs mer

EN BOK FULL MED GODA RÅD

EN BOK FULL MED GODA RÅD GRAFISK HANDBOK 1 EN BOK FULL MED GODA RÅD Vår grafiska handbok finns till för att förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den är ett praktiskt arbetsverktyg som innehåller massor av anvisningar, råd

Läs mer

Grafisk manual

Grafisk manual Grafisk manual Innehåll Inledning... 3 Logotypen... 4 Placering och frizon... 5 Logotypens färger... 6 Kommunvapnets historia... 7 Typografi... 8 Grafiska element... 9 Budskapen... 10 Färgranden... 11

Läs mer

Grafisk manual

Grafisk manual Grafisk manual 2018-04-30 Innehåll Inledning... 3 Logotypen... 4 Placering och frizon... 5 Logotypens färger... 6 Kommunvapnets historia... 7 Typografi... 8 Grafiska element... 9 Budskapen... 10 Färgranden...

Läs mer

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet.

Läs mer

Copyplattform. grafisk guide. en handbok i hur vi kommunicerar FTF

Copyplattform. grafisk guide. en handbok i hur vi kommunicerar FTF Copyplattform & grafisk guide en handbok i hur vi kommunicerar FTF Att synas är stort att synas rätt är störrre FTF ska synas på arbetsplatserna. Syns vi inte, så finns vi inte så enkelt är det. Men lika

Läs mer

GRAFISK IDENTITETSMANUAL

GRAFISK IDENTITETSMANUAL Meeting place of the world GRAFISK IDENTITETSMANUAL 10 1 TUR Vikten av att ha rätt uttryck och tonalitet när man kommunicerar sitt budskap är omätbar. Alla dimensioner av kommunikation från TUR är en del

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Grafisk profil, varför då? 3 Vårt kommunvapen

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Grafisk profil, varför då? 3 Vårt kommunvapen PROFILPROGRAM November 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grafisk profil, varför då? 3 Vårt kommunvapen 4 När heter vi Älvsbyn och när heter vi Älvsbyns kommun? 5 Kommunens förvaltningar 6 Norrbottens pärla 7 Profilfärger

Läs mer

Touch down MAKE SPACE UTMANING 3 AV 6

Touch down MAKE SPACE UTMANING 3 AV 6 MAKE SPACE UTMANING 3 AV 6 Touch down Denna utmaning är en del av Maker tour Mot nya höjder. Maker tour Mot nya höjder är ett utbildningskoncept i Kronobergs, Gävleborgs och Gotlands grund- och gymnasieskolor.

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

Rubriktexten. Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012

Rubriktexten.  Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012 Rubriktexten Tilläggsrubrik Ett citat eller en kort text tagen ur innehållet i broschyren. Texten bör väcka intresse och locka till att läsa broschyren. Texten behöver inte fylla hela det gula fältet.

Läs mer

Version 1.0 20111209. Grafisk manual

Version 1.0 20111209. Grafisk manual Version 1.0 20111209 Grafisk manual INNEHÅLL 1. Om Trosa kommuns grafiska profil och manual Sid 3 2. Kommunvapnet Sid 4 2.1. Form och ursprung Sid 4 2.2. Användning av vapnet Sid 5 2.3. Vapnets färger

Läs mer

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare GRAFISK MANUAL Färgkodning: För att få en tydlig, visuell indelning av Gällivares olika verksamhetsben jobbar Gällivare med färgkodning. Nedan visas de olika färgerna med tillhörande värden i olika färgrymder.

Läs mer

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet.

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet. Grafisk manual En grafisk guide till vår identitet www.tstgruppen.se Grafisk manual Innehåll Logotyp 3 Logotyp / Alternativ... 3 Avstånd / placering... 4 Ej tillåten användning... 5 typografi 6 Vår Typografi...

Läs mer

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck.

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. Grafisk manual för Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. 1 Innehåll Sida 3 4 Sammanfattning Sida 5 Färger Sida 6 8 Logotyp Sida 9 Bildspråk Sida 10

Läs mer

Grafisk manual. Antagen november 2013, reviderad maj 2019

Grafisk manual. Antagen november 2013, reviderad maj 2019 Grafisk manual Antagen november 2013, reviderad maj 2019 Innehåll Förord 3 Logotyp 4 7 Frizon 8 Logotyp för bolag 9 Logotypen vid samarbeten 10 Färger 11 12 Grafiskt mönster 13 14 Typografi 15 18 Visitkort

Läs mer

Protokoll nr 14 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 6-7 december 2012, Bosön, Lidingö

Protokoll nr 14 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 6-7 december 2012, Bosön, Lidingö Protokoll nr 14 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 6-7 december 2012, Bosön, Lidingö Deltagande: FS ledamöter: Pia Zätterström (ordf. t.o.m. 172), Ola Lundberg (ordf. fr.o.m. 173), Jane Andersson,

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

(Geo) Grafisk profil Ljungandalen UTKAST 1.2 2015-08-27

(Geo) Grafisk profil Ljungandalen UTKAST 1.2 2015-08-27 (Geo) Grafisk profil Ljungandalen UTKAST 1.2 215-8-27 Gräv där du står Vad har vi här i Ljungandalen? Ett väldigt stort kapital. Hela den grafiska profilen har tagits fram med utgångstanken Gräv där du

Läs mer

SKOGLUNDS Grafisk Profil

SKOGLUNDS Grafisk Profil SKOGLUNDS 2016 Grafisk Profil Innehåll 2 INTRODUKTION BESTÅNDSDELAR EXEMPEL MALLAR 03 Inledning 04 Logotyp 19 Annonser 33 Visitkort 10 Typografi 20 Broschyr / Folder 34 Brev & Kuvert 13 Färger 22 Rollups

Läs mer

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens och riksdagens företrädare i länet. Myndigheten ska också ta tillvara länets intressen på det

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens och riksdagens företrädare i länet. Myndigheten ska också ta tillvara länets intressen på det 2 Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens och riksdagens företrädare i länet. Myndigheten ska också ta tillvara länets intressen på det nationella planet. Vi har ett ansvar att förvalta en

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

kontorsmaterial/visitkort

kontorsmaterial/visitkort kontorsmaterial/visitkort Det är viktigt att allt som syns utåt har en enhetlig profil, och här spelar kontorsmaterialet en viktig roll. Med kontorsmaterial menas visitkort, kontaktkort, meddelandeblock,

Läs mer

Vår grafiska profil. Gymnastikförbundet VÅR GRAFISKA PROFIL. EDITION 1. 2009-02-01.

Vår grafiska profil. Gymnastikförbundet VÅR GRAFISKA PROFIL. EDITION 1. 2009-02-01. Vår grafiska profil 1 För att få nya ledare, för att få barn och vuxna att välja gymnastik i någon av s medlemsföreningar blir det allt viktigare och även svårare att synas och höras. Vi har mycket att

Läs mer

Version Grafisk manual

Version Grafisk manual Version 1.0 20111209 Grafisk manual INNEHÅLL 1. Om Trosa kommuns grafiska profil och manual Sid 3 2. Kommunvapnet Sid 4 2.1. Form och ursprung Sid 4 2.2. Användning av vapnet Sid 5 2.3. Vapnets färger

Läs mer

Grafisk manual Borlänge kommun 2011 1

Grafisk manual Borlänge kommun 2011 1 Grafisk manual Borlänge kommun 2011 1 Vad håller du i? Det här är en grafisk manual för Borlänge kommun. Här kan du hitta riktlinjer för hur det grafiska materialet bör användas i olika typer av kommunikation.

Läs mer

Grafisk manual. Antagen november 2013, reviderad maj 2019

Grafisk manual. Antagen november 2013, reviderad maj 2019 Grafisk manual Antagen november 2013, reviderad maj 2019 Innehåll Förord 3 Logotyp 4 7 Frizon 8 Logotyp för bolag 9 Logotypen vid samarbeten 10 Färger 11 12 Grafskt mönster 13 14 Typograf 15 18 Visitkort

Läs mer

water perfection by water perfection by adora

water perfection by water perfection by adora water perfection by water perfection by adora 1 water perfection by adora WATER PERFECTION BY ADORA. Kombination av ett brett stilrent design- sortiment, mycket hög kvalitet och enkla bekväma funktioner

Läs mer

Grafisk guide Umeåregionen GRAFISK GUIDE 1,3. ps.pondus: 0306

Grafisk guide Umeåregionen GRAFISK GUIDE 1,3. ps.pondus: 0306 GRAFISK GUIDE 1,3 ps.pondus: 0306 Grafisk guide 1 1 En gemensam profil Enighet ger styrka regionen utgör sedan länge bl a en gemensam arbets- och bostadsmarknadsregion, vilket har inneburit ett brett samarbete

Läs mer

Rubrik. 1. Logotyp. Lorem ipsum

Rubrik. 1. Logotyp. Lorem ipsum 1. Logotyp Rubrik Lorem ipsum Svenska Spel Sport & Casino Produktvarumärke Identitetsmanual Lightversion Identitetsmanual light Svenska Spel Sport & Casino Produktvarumärke 1 / 16 1. Logotyp Välkommen

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 Grafisk manual Innehåll Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 2 Inledning Företaget Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Läs mer

Rubrik. 1. Logotyp. Lorem ipsum

Rubrik. 1. Logotyp. Lorem ipsum 1. Logotyp Rubrik Lorem ipsum Svenska Spel Tur Produktvarumärke Identitetsmanual Lightversion Identitetsmanual light Svenska Spel Tur Produktvarumärke 1 / 16 1. Logotyp Välkommen hit! Rubrik Lorem ipsum

Läs mer

Grafisk profil. F Ö R Ö C K E R Ö K O M M U N R e v i d e r a d 2 0 1 3-1 0-2 2

Grafisk profil. F Ö R Ö C K E R Ö K O M M U N R e v i d e r a d 2 0 1 3-1 0-2 2 Grafisk profil F Ö R Ö C K E R Ö K O M M U N R e v i d e r a d 2 0 1 3-1 0-2 2 Det du håller i din hand är Öckerö kommuns grafiska manual. Tanken är att den ska underlätta ditt arbete när du kommunicerar,

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

De olika flikarna i en grupp Loggposter

De olika flikarna i en grupp Loggposter Loggposter Den här skissen visar de loggposter som dyker upp i mittspalten på en grupps startsida. 1 Lisa Norman har laddat upp en ny bild. Lisa Miskovsky 9 Lisa Norman skrev en kommentar till: Lisa Miskovsky

Läs mer

Utveckla hantering och distribution av internutbildningar genom digitalisering

Utveckla hantering och distribution av internutbildningar genom digitalisering Utveckla hantering och distribution av internutbildningar genom digitalisering - Ur ett tjänstedesignperspektiv Av: Svante Nystrand 2017-05-15 Högskolan i Gävle Industridesign 180 hp Examensarbete 22,5

Läs mer