ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

2 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Ordföranden har ordet...3 NYN:s styrelse...4 Historik...4 Kansli...4 Verksamhetsberättelse för 2008 Styrelsesammanträden och årsmöte...5 Arbetsutskott...5 Gröna Jobb...6 Grönt Kort...8 Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola...10 Yrkeshögskoleutredningen...11 Lantmästarutbildningen och kravet på praktik...12 Utredningen Utbildning till yrkeslärare...12 Fortbildningsdagar i höst för lärare/instruktörer...13 Samverkan med gröna yrkesnämnderna - HYN och SYN...13 AMS Yrkesbeskrivningar...13 Naturbrukskonferens...14 Nationell lärlingskommitté utsedd...14 European Qualifications Framework...14 Församlingsförbundet ny medlem i NYN...14 Gröna näringarnas attraktionskraft och utbildningsbehov...15 Elevstatistik...15 Remisser, nyhetsbrev och annonser...16 Regionala yrkesråd...16 Årsredovisning för 2008 Ekonomisk redovisning av NYN för verksamhetsåret Ekonomisk redovisning Grönt Kort...18 Ekonomisk redovisning Gröna Jobb...18 Revisionsberättelse...19 Idé och produktion: Jarl & Co Reklambyrå AB. Tryckt på Svanenmärkt papper.

3 Ordföranden har ordet Ordförande Titti Jöngren Vi lever i en föränderlig värld! Även vi i de gröna näringarna ser hur omvärlden snurrar allt snabbare. Vi kan dock konstatera att det vi producerar, livsmedel, energi och gröna miljöer, alltid kommer att behövas. Undersökningar visar också att våra ungdomars framtidsdrömmar handlar om att ha ett gott liv med trygghet, äkthet och god balans. Här borde våra yrken ligga högt på önskelistan. Förutsättningen är då att ungdomarna ska veta att vi finns och vilka utbildningsvägar som erbjuds. På utbildningssidan har det varit turbulent under 2008 med utredningar både på gymnasie- och högskolenivå. Det är viktigt att vi landar rätt när utbildningarna reformeras, så att vi inte ligger kvar i förlegade strukturer, utan lyfter blicken mot näringens framtida behov. Det handlar ju om att få rätt kompetens på rätt plats. Nu har vi en utmaning framför oss med minskade elevkullar. Ett gott samarbete med de övriga yrkesnämnderna inom de gröna näringarna är en förutsättning. Tillsammans ska vi arbeta för att framhäva vår attraktionskraft och se till att framtidens företagare och deras arbetskraft får den kompetens de efterfrågar. Det kräver god grundutbildning men även spetskompetens inom de olika sektorerna. Utmaningarna är många men möjligheterna är fler! Nu lägger vi ett bra år bakom oss och ser framtiden an. Titti Jöngren Ordförande Naturbrukets Yrkesnämnd (NYN) representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning och rekrytering inom lantbruk och trädgård. NYN är huvudman för Grönt Kort samt Gröna Jobb Medlemsorganisationer i NYN: Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) Gröna näringens riksorganisation (LRF-GRO) Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet (SLF) Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund (STAF) Under slutet av året har Svenska kyrkans Församlingsförbund varit adjungerad i NYN, för att fr.o.m upptas som ny medlem. 3

4 NYN:s styrelse Vid årsmötet i maj anmälde medlemsorganisationerna i Naturbrukets Yrkesnämnd följande styrelseledamöter, ledamöter i arbetsutskottet och suppleanter till NYN:s styrelse: Medlemsorganisation Ordinarie ledamöter Suppleanter LRF Titti Jöngren, ordf (AU) Anna Åman Sigbjörnsson Ingrid Pettersson Jenny Höglund John Enander SLA Lena Andersson (AU) Jan-Erik Johnson Karin Stiernblad Lars-Olov Söderberg Kommunal Anja Westberg, v ordf (AU) Karin Näsmark Annelie Karlgren Jörgen Gustavsson GRO Kennert Hallberg Gunilla Nordberg SLF Henric Lagercrantz Stefan Lindgren STAF Lennart Korén Monica Timonen Historik NYN bildades vid ett konstituerande sammanträde 11 november 1994 då Lantbrukets Yrkesnämnd, LYN, och Trädgårdsnäringens Yrkesnämnd, TYN, upphörde. TYN bildades redan 1948 medan LYN etablerades Sekreteriatsfunktionen uppehölls av Olof Brandesten som utarbetade NYN:s stadgar och avtal. Därefter har följande personer varit sekreterare: Jacob Bjärsdal ( ), Bertil Larsson ( ), Maria Elinder ( ), Michael Insulander (2000-). NYN:s ordföranden genom åren har varit: Vilhem Wessén ( ), Ove Eriksson ( ), Åke Björn ( ), Eva Telje-Ekbjörn ( ), Tore Johansson ( ), Åsa Odell ( ), Per Sandberg ( ), Elisabeth Gauffin ( ), Titti Jöngren (2005-). Kansli Yrkesnämndens kansli är förlagt till LRF, Franzéngatan 6, Stockholm. Agronom Michael Insulander är kanslichef för nämnden på deltid, ca 60 procent. Kanslichef Michael Insulander 4

5 Verksamhetsberättelse för 2008 Styrelsesammanträden och årsmöte Årsmöte hölls den 13 maj 2008 hos Jan-Erik Johnsson, Järna Rosodling AB, Järna. Jan-Erik Johnsson hälsade före årsmötet samtliga välkomna till Järna Rosodling AB och efter årsmötet berättade han om företaget samt guidade deltagarna runt och visade de imponerande rosenodlingarna. Jan-Erik Johansson, Järna Rosodling AB, visar sina odlingar för NYN:s styrelse Årsmötet behandlade bl.a. förslag till nya stadgar för NYN. Efter sammanträdet hölls anföranden av Eva Humble om LRF:s ungdomskommunikation, Jenny Svensson, LRF, talade om grön integration och Projekt Arbetskraft. Jenny Höglund avslutade med att betätta hur LRF Ungdomen arbetar med attraktionskraft. Styrelsen har, förutom årsmötet den 13 maj, hållit tre sammanträden; den 13 mars, 11 september samt den 11 december. Vid sammanträdet i september godkändes förslag till nya stadgar och avtal. Vidare beslöts att adjungera Svenska kyrkans Församlingsförbund till NYN:s styrelse under resten av året och att fr.o.m uppta Församlingsförbundet som fullvärdig medlem i yrkesnämnden, i enlighet med det nya avtal som tecknats under året. Vid sammanträdet i december behandlades frågan om de gröna näringarnas attraktionskraft och utbildningsbehov. Styrelsen beslutade bl.a. att mot bakgrund av minskande elevkullar, pågående Bolognaprocess vid Högskolan och bildandet av en Yrkeshögskola, att initiera ett projekt för att bl.a. kartlägga strukturerna inom utbildningsväsendet, analysera vad arbetslivet önskar med utbildningarna och i övrigt strukturera arbetet kring de gröna näringarnas attraktionskraft. Vidare behandlades frågan om förkunskapskrav för Lantmästarprogrammet, samt förordnades Lena Andersson, SLA, till ledamot i Utbildningsdepartementets Nationella lärlingskommitté. Arbetsutskott AU har under året hållit tre sammanträden, dels i anslutning till styrelsemötena 13 mars och 11 december, dels den 23 september i samband med gemensamma överläggningar med AU från SYN och HYN. Minnesanteckningar från AU har löpande sänts till samtliga medlemsorganisationer för kännedom. I syfte att föra djupare dialog med NYN:s medlemsorganisationer har kanslichefen under året haft ett antal enskilda möten med företrädare för dessa organisationer. 5

6 Gröna Jobb Gröna Jobb, uppvisar tillväxt på både vad gäller besökare och annonsvolym. Antalet publicerade jobbannonser under 2008 var (se diagram), en ökning med närmare 500 jobb jämfört med Antalet besökare (se diagram) har ökat från över besökare 2007 till över besökare Antal lediga jobb publicerade på under de senaste åren Gröna Jobb - antal besökare per år per månad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Verksamhetsledare Annika Bergman Den 22 maj anordnade NYN en intressentdag för Gröna Jobb i syfte att föra en dialog med befintliga och potentiella intressenter om att ytterligare utveckla jobb-portalen. Annika Bergman presenterade färsk statistik som visade att över besökte portalen i februari, vilket är all time high för gronajobb.se! Samtidigt ökar antalet annonser. 6

7 Under hösten har en del satsningar på marknadsföring genomförts som exempelvis annonser i fackpress, framtagning av rollups, give away-produkter, riktade brev till SYV etc. En stor mängd broschyrer är utskickade under augusti. Annonsering har skett i bl.a. tidningen Piraja. Under Elmia fanns Gröna Jobb på plats och deltog bland annat i Karriärjakten och mötte 400 elever från naturbruksskolorna. Gröna Jobb var också representerat i Alnarp under fortbildningsdagarna för naturbrukslärare och instruktörer vecka 44. Hemsidan har utvecklats med branschbeskrivningar för jord, djur, skog, golf och trädgård. På startsidan har SLU fått en framträdande plats för att visa på utbildningsmöjligheterna inom den gröna näringen. Gröna Jobb har blivit en efterfrågad leverantör av statistik för olika yrkesområden och regioner. Under höstens försvagade arbetsmarknad har många tidningar varit intresserade av den gröna näringens stabila efterfrågan av personal. Den 30 oktober publicerar Dagens Industri en artikel med rubriken Här är branschen med goda karriärmöjligheter, där man intervjuar Annika Bergman om Gröna Jobb. Annika Bergman har även medverkat i andra tidningar angående arbetsmarknadsläget. 7

8 Grönt Kort Intresset bland elever och naturbruksskolor för Grönt Kort har under året varit mycket stort. Målsättningen för 2008 var 180 diplomeringar. Hela 236 elever anmälde sitt intresse. Av dessa genomgick 169 diplomering varav 129 slutligen blev godkända och fick ett Grönt Kort. NYN:s diplomerare Catharina Matsdotter, Anne J Andersson, Peter Borring och Claes Pettersson har under året löpande tagit emot anmälningar. Följande skolor har 2008 deltagit i diplomeringen av sina elever (se tabell): Dingle, Kvinnersta, Ingelstorp, Lillerud, Lövsta, Munkagård, Nils Holgersson, Nuntorp, Rättvik, Svalöf, Stora Segerstad, Sötåsen, Uddetorp, Vreta, Ökna, Önnestad, Ösby/Sala. NYN:s diplomerare Fr v: Catharina, Matsdotter, Anne J Andersson (Foto Bosse Nilsson), Peter Borring och Claes Pettersson Antal elever som har genomgått diplomering för Grönt Kort vid olika naturbruksgymnasier Skola Växtodling Gris Mjölk Enskilda personer 1 Dingle 4 3 Kvinnersta 6 2 Ingelstorp 3 3 Lillerud Lövsta 9 Munkagård Nils Holgersson 5 3 Nuntorp 3 4 Rättvik 9 7 Svalöf Stora Segerstad Sötåsen 2 1 Uddetorp Vreta 7 8 Ökna 11 Önnestad 8 Ösby/Sala 1 3 Summa Totalt antal diplomerade elever 169 Foldern Gröna Kort Ytterligare ett antal skolor har anmält intresse inför kommande diplomeringsår. De nordligaste naturbruksgymnasierna har fått extra information om diplomeringarna genom besök av NYN:s diplomerare. Under våren har Västra Götalandsregionen meddelat att man från och med vårterminen 2008 beslutat att ge alla elever på de sju naturbruksgymnasierna i Västra Götaland att kostnadsfritt få chansen att diplomera sig för Grönt Kort. Därmed är man först i Sverige bland naturbruksgymnasierna att kostnadsfritt erbjuda Grönt Kort till sina elever. 8

9 Isabell Tranström, Svalöv, tar emot årets ungdomsdiplom från Svensk Mjölks ordförande Gunnar Pleijert I oktober delade Svensk Mjölks ordförande Gunnar Pleijert ut Tidningen Husdjurs diplom i samarbete med NYN på Elmia Lantbruk, Djur och Inomgård i Jönköping. Årets Ungdomsdiplom delades ut till Isabell Tranström, Svalöv som är 22 år och arbetar som djurskötare på Svalöfs Gymnasium. Priset består bland annat av Grönt Kort, ett diplom och ett resestipendium på kr från Naturbrukets Yrkesnämnd. Isabell har diplomerats och blivit godkänd för Grönt Kort Mjölk Nivå 1. Hon tilldelas priset Årets Ungdomsdiplom med motiveringen Isabell är en duktig och noggrann tjej med riktigt bra djuröga. Grönt Kort höll seminarier för naturbrukslärare och instruktörer både i Alnarp, Ultuna och Umeå under fortbildningsdagarna vecka 44. Verksamhetsledare Catharina Matsdotter har under verksamhetsåret framgångsrikt deltagit i EU-arbetet med GEOPA och EFFAT för att ta fram ett gemensamt Agripass liknande Grönt Kort där NYN-modellen utgjort ett viktigt inspel. Läs mer på NYN ingår i ett nätverk under ledning av Statliga Valideringsdelegationen som samlat ett antal yrkesnämnder, Skolverket m.fl. intressenter i ett samarbetsprojekt kring validering. Läs mer på: Under hösten genomfördes en elevutvärdering av de diplomeringar som hittills genomförts inom mjölk, gris och växtodling. I stort sett samtliga som diplomerats har svarat. De flesta var mycket positiva till diplomeringen, även de som inte blev godkända. Eleverna tyckte bl.a. att diplomeringen varit lärorik, en nyttig repetition, intressant och rolig, bra med praktisk förankring och bra med en utomstående neutral person. Flera elever tror också att arbetsgivarna kommer att fråga efter Grönt Kort i framtiden. På frågan om vilka förväntningar eleverna hade på Grönt Kort mjölk på en skala 1 till 9 låg förväntningarna på 6,5. På frågan hur eleverna upplevde Grönt Kort så låg svaren på 8,5. En viktig slutsats är således att trots att eleverna hade höga förväntningar upplevde de flesta diplomeringen som över förväntan. Under hösten har en enkät skickats till ett hundratal elever som tidigare tagit Grönt Kort. Syftet med enkäten är att få svar på vilken nytta eleverna haft av Grönt Kort när de väl kommit ut på arbetsmarknaden. Redovisning av resultaten planeras efter årsskiftet. Tidningen Husdjur okt

10 Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola Genom åren har NYN medverkat i ett antal arbetsgrupper på Utbildningsdepartementet, i Regeringskansliet och på Skolverket samt uppvaktat olika gymnasieutredare. Det började med Gymnasiekommittén 2000 vars ordförande Jan Björkman lämnade betänkandet Åtta vägar till kunskap - en ny struktur för gymnasieskolan (SOU 2002:120). Senast är det Gymnasieutredningen med utredaren Anita Ferm som den 31 mars presenterade betänkandet Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola (SOU 2008: 27). Det nya yrkesprogrammet för naturbruk föreslås få namnet Djurhållning och Naturbruk och får tre nationella inriktningar: Djurhållning, Odling och gröna miljöer samt Skog och vatten. Programmet ska leda till ett antal yrkesutgångar med direkt koppling till NYN:s Grönt Kort, vilket omnämns som exempel i utredningen. Intressant i betänkandet är förslaget att inrätta Nationella utbildningsråd och programråd knutna till Skolverket där yrkesnämnderna kommer att få ett reellt inflytande. Våra regionala yrkesråd kommer också att få en allt viktigare roll om utredningens förslag slår igenom. Lokala programråd föreslås bli obligatoriska. I juni och augusti hölls seminarier med Naturbruksskolornas Förening där Gymnasieutredningen diskuterades tillsammans med HYN och SYN. I augusti lämnade NYN sitt remissvar till Utbildningsdepartementet angående betänkandet Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27). Samråd kring detta yttrande skedde bl.a. med Hästnäringens Yrkesnämnd, Skogsbrukets Yrkesnämnd, Naturbruksskolornas Förening och SLU. NYN:s ståndpunkter i sammandrag: NYN är i huvudsak positiv till utredningens förslag till en reformerad gymnasieskola. NYN ser växande möjligheter för de gröna näringarna som utmärks av många typer av företag med varierande och nya behov av kompetenser, vilket gymnasieskolan måste kunna möta. Gymnasieskolan måste även utgå från att företagande kan vara ett lika naturligt mål för den studerande som en anställning. Jordbruks- och trädgårdsnäringens modeller för diplomering av elever, Grönt Kort och TCYK:s yrkesbevis, ska vara en del av den nya gymnasieexamen. Yrkesnämnden anser att programmet för Djurhållning och Naturbruk ska vara riksrekryterande. För NYN är det nödvändigt med obligatorisk samverkan mellan skola och arbetsliv, både på central, regional och lokal nivå och vi är beredda att engagera oss i detta arbete. NYN finner det synnerligen angeläget att behålla möjligheten för naturbruksskolorna att inom programmet för Djurhållning och Naturbruk kunna erbjuda särskild naturvetenskaplig behörighet till högskolan, t.ex. till SLU:s längre utbildningar. Den 1 december uppvaktades utbildningsministerns statssekreterare Bertil Östberg vid Utbildningsdepartementet samt Gymnasieenhetens expert Jacob Johansson av NYN, HYN och SYN. Främst berördes möjligheterna att kombinera naturbruk och naturvetenskap även i den reformerade gymnasieskolan samt möjligheterna till riksrekrytering för naturbruksgymnasierna. 10

11 Yrkeshögskoleutredningen I januari bjöd Yrkeshögskoleutredningen in NYN och övriga och centrala yrkesnämnder till Regeringskansliet. Utredaren förklarade att samspelet med arbetslivet skall utgöra en ledstjärna för en kommande yrkeshögskola. NYN framförde bl.a. att arbetslivet måste få reellt inflytande och finansieringen måste anpassas till att jord-, trädgårds- och skogsutbildningar är kapitalintensiva. En mängd nya näringsgrenar utmärker de gröna näringarna - viktigt att utbildningarna klarar av att anpassas efter denna verklighet. Kortare kurser vore en möjlighet att höja kompetensen inom de gröna näringarna. Det är angeläget att inte skapa återvändsgränder i utbildningssystemet. Det behövs en stark anknytning till entreprenörskap i utbildningarna samt koppling till tillämpning av FoU. Branschernas egna kompetenskriterier kan ligga till grund för yrkesutbildningar och examina. Det är viktigt att systemet med Yrkeshögskola blir tydligt så att de sökande förstår vilka utbildningar som finns att söka och vilka yrken utbildningarna leder till. Arbetslivet måste få reellt inflytande och finansieringen måste anpassas till att jord-, trädgårds- och skogsutbildningar är kapitalintensiva. Betonades också att de ledningsgrupper som finns inom Kvalificerad Yrkesutbildning kan tjäna som förebild även för en Yrkeshögskola. I april genomförde NYN tillsammans med LRF ett seminarium kring lantbrukets kompetensförsörjning och eftergymnasial yrkesutbildning. Syftet var att öka myndighetens omvärldskunskap samt diskutera problemet att få anordna kvalificerad yrkesutbildning för de s.k. yrkesbytarna. Generaldirektören för KY-myndigheten, Sonja Eriksson, medverkade bl.a. Generaldirektören för KY-myndigheten Sonja Eriksson och Erland Olbers, utbildningshandläggare I maj sändes en skrivelse till KY-myndigheten angående framtida arbetskraftsbehov. Skrivelsen var ett resultat av mötet med KY-myndigheten månaden innan. I skrivelsen framförs att antalet utbildningsplatser inom KY-lantbruk minst borde fördubblas för att klara den akuta bristen på kvalificerad arbetskraft enligt NYN-modellen. I dagsläget besätts dessa arbeten ofta med outbildad arbetskraft, vilket på sikt är ohållbart med den tillväxt som de gröna näringarna befinner sig i. Den 28 mars överlämnades Yrkeshögskoleutredningens betänkande Yrkeshögskolan - för yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) till utbildningsminister Jan Björklund. I juni samt augusti hölls seminarier med de gröna yrkesnämnderna NYN, HYN och SYN samt SLU och Naturbruksskolorna i syfte att diskutera och i största möjliga mån samordna remissvar på Yrkeshögskoleutredningen. NYN har den 1 juli avgett ett gemensamt remissvar med HYN och SYN till Utbildningsdepartementet på betänkandet Yrkeshögskolan - För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29). I remissvaret betonas att vi är positiva till inrättandet av en yrkeshögskola i enlighet med utredningens förslag, eftersom det kommer att bidra till att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet för de studerande samt förenkla regelverken, öka tydligheten och förbättra informationen till de studerande och till arbetsmarknaden. Vidare påpekas dock att vår bestämda uppfattning är att de s.k. yrkesbytarna måste fångas upp och ges möjlighet till kvalificerad yrkesutbildning, oavsett om det är ungdomar med en bakgrund inom lantbruk eller trädgård som skolar om sig inför ett generationsskifte eller de som inte har trädgårds- eller lantbruksbakgrund och som lockas till våra näringar utifrån. Yrkeshögskola är enligt vår analys en mycket relevant utbildningsform för dessa yrkesbytare. Yrkeshögskolemyndigheten placeras enligt Regeringens förslag i Västerås och Yrkeshögskolan planeras starta den 1 juli

12 Lantmästarutbildningen och kravet på praktik I samråd med NYN skrev LRF:s förbundsordförande Lars-Göran Pettersson i juni till fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, SLU i Alnarp. Bakgrunden var SLU Alnarps planer att minska förkunskapskravet på praktik, som ett led i Bolognaprocessen. I skrivelsen påpekas vikten av praktiskt kunnande i kombination med akademiska utbildningar - att det måste finnas en koppling mellan utbildning och framtida arbetsuppgifter. I november deltog NYN i Alnarp vid diskussion om förkunskapskrav för Lantmästarprogrammet. SLU har beslutat att alla tvååriga utbildningar, bl. a. Lantmästarprogrammet, ska bli tre år. För att yrkespraktik ska finnas som förkunskapskrav även i framtidens lantmästarutbildning måste SLU ansöka till Högskoleverket om detta. Högskoleverket kommer troligen att vara mycket restriktiv med praktik som antagningskrav och inför ansökningen önskade SLU inhämta synpunkter från NYN och övriga representanter från näringslivet. Vid mötet diskuterades bl.a. möjligheten av att använda Grönt Kort och NYN-modellens kompetenskriterier som en möjlighet till validering av yrkeslivserfarenhet, s.k. YLE. Utredningen Utbildning till yrkeslärare Utredningen Utbildning till yrkeslärare (Dir. 2008:41) särskilde utredare Ulf Melin, Generaldirektör på Internationella programkontoret, besökte NYN i september för att efterhöra de Gröna näringarnas syn på yrkeslärarutbildningen. Hästnäringen och Skogsbrukets yrkesnämnder bjöds också in till detta möte för att ge en allsidig belysning. 12

13 Fortbildningsdagar i höst för lärare/instruktörer NYN medverkade tillsammans med STAF på fortbildningsdagarna vecka 44 vid SLU i både Alnarp, Ultuna och Umeå. Totalt deltog lärare och instruktörer från landets alla naturbruksgymnasier. NYN och STAF arrangerade seminarier vid alla tre orterna för att informera om aktuella frågor inom trädgård och jordbruk samt informera om NYN:s arbete med Grönt Kort och Gröna Jobb. Upplägget innebar bl.a. gemensam inledning och avslutning via videolänk under medverkan av SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse, näringsminister Maud Olofsson och LRF:s förbundsordförande Lars-Göran Pettersson. LRF:s förbundsordförande Lars-Göran Pettersson Vid sitt anförande sade Lars-Göran Pettersson bl.a. Naturbrukets Yrkesnämnd, NYN, har utvecklat Grönt Kort för yrkesmässigt arbete inom mjölk, gris och växtodling. NYN diplomerar i första hand naturbrukselever i årskurs tre. Diplomeringen består av både ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Proven genomförs av våra diplomerare ute på Era skolor under en dag. Jag uppmanar Er att anmäla intresserade elever så att alla får en chans att ta Grönt Kort och kan visa att de är anställningsbara! Gå in på för mer info. Och på tal om att leta på Internet - alla som söker jobb inom de gröna näringarna är välkomna att gå in på - där finns årligen tusentals spännande gröna jobb av alla slag. Allt från djurskötare till forskare på Lantbruksuniversitetet. Samverkan med gröna yrkesnämnderna - HYN och SYN NYN prioriterar samverkan mellan de gröna yrkesnämnderna, Hästnäringens Yrkesnämnd och Skogsbrukets Yrkesnämnd. Detta har under året skett bl.a. genom samordning av våra uppvaktningar på Utbildningsdepartementet (se bl.a. avsnitten om Gymnasieutredningen och Yrkeshögskoleutredningen). Sekreterarna har träffats regelbundet för att utbyta information i syfte att samordna nämndernas arbete i största möjliga mån. I juli inlämnades ett remissvar till Utbildningsdepartementet på Yrkeshögskoleutredningen. I september genomfördes ett gemensamt möte med utredningen Utbildning till yrkeslärare (se särskilt avsnitt). Hästnäringens Yrkesnämnd inbjöd 23 september till gemensamt AU-möte. Under oktober skickades information om jobb inom de gröna näringarna till landets alla studie- och yrkesvägledare (SYV) vid högstadieskolor. I december uppvaktades Jan Björklunds statssekreterare. Det kan konstateras att yrkesnämnderna genom sitt samarbete har utformat gemensam syn i samtliga strategiska frågor, vilket varit av stor betydelse vid kontakterna med bl.a. utredningar, myndigheter, departement och utbildningsanordnare. AMS Yrkesbeskrivningar NYN har under våren fört en dialog med AMS i syfte att ge synpunkter på yrkesbeskrivningar för bl.a. följande yrken; avbytare, agronom, driftsledare, djurskötare, maskinförare, trädgårdsanläggare, trädgårdsmästare, parkarbetare, trädgårdsrådgivare och lantbruksrådgivare. Diplomering av Grönt Kort Växtodling 13

14 Naturbrukskonferens I april deltog NYN med egen monter vid årets naturbrukskonferens på Östra Ljungby i Skåne. Temat för årets konferens var Ny gymnasieskola - nya utmaningar. Lena Andersson, SLA, presenterade bl.a. Grönt Kort och Gröna Jobb. Nationell lärlingskommitté utsedd Utbildningsminister Jan Björklund förordnade i november ledamöter i en Nationell lärlingskommitté. Lärlingskommittén ska vara ett rådgivande organ för försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning, vilken startade höstterminen Kommittén ska främja den arbetsplatsförlagda utbildningen inom försöksverksamheten och kan därmed påverka utbildningens kvalitet och innehåll. Från NYN förordnades Lena Andersson, SLA som ledamot. European Qualifications Framework I oktober inbjöd Utbildningsdepartementet de gröna yrkesnämnderna till en diskussion om nationell implementering av European Qualifications Framework, EQF, som handlar om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Svenska kvalifikationer och kompetenskrav skall kunna anslutas till EQF. NYN kommer att bidra med de kompetenskrav som finns beskrivna inom NYNmodellen. Diskussionerna kring kompetens och kvalifikationer har kommit igång inom branscherna, inte minst tack vare Valideringsdelegationens arbete. Detta arbete och informella nätverk tas tillvara i det fortsatta arbetet. Den nya myndigheten för yrkeshögskolan som inleder sin verksamhet den 1 juli 2009 kommer att få i uppdrag att vara nationell samordningspunkt (NSP) för EQF. Den nära kopplingen mellan eftergymnasial yrkesutbildning och arbetslivet gör den nya myndigheten till en lämplig nationell samordningspunkt. I den fortsatta processen med implementering av EQF är samverkan med branscher och myndigheter en förutsättning för att resultatet ska bli bra. Församlingsförbundet ny medlem i NYN NYN tecknade under hösten 2008 avtal med Svenska kyrkans Församlingsförbund som formellt går in i som ny medlem i NYN fr.o.m. den 1 januari Kyrkogårdskonsulent Staffan Lundstedt motiverar medlemskapet i NYN bl.a. med att det handlar om att säkerställa att kyrkogårdsförvaltningarna, som är en av Sveriges största grönyteägare, ska kunna förses med den kompetens de behöver. Inom tio år kommer Svenska kyrkan att behöva nyrekrytera över 200 arbetsledare och cirka kyrkogårdsarbetare. I samband med att NYN utökat antalet medlemmar har nämndens stadgar och det avtal som ligger till grund för NYN omarbetats och moderniserats. 14

15 Gröna näringarnas attraktionskraft och utbildningsbehov NYN har initierat ett arbete med att, tillsammans med Skogsbrukets och Hästnäringens Yrkesnämnder, kartlägga de gröna utbildningarna från gymnasiet till högskolan, med anledning av LRF stämmans beslut kring de gröna näringarnas attraktionskraft och utbildningsbehov. Det görs bl.a. för att visa hur samverkan sker med arbetslivet och för att tydliggöra in- och utgångar för yrken i de gröna näringarna. Vidare skall Branschråd, Programråd och Yrkesråd kartläggas för att beskriva hur finansieringen kan ske och om det finns lämpliga modeller där skolorna mera aktivt finansierar näringsrepresentanternas deltagande Elevstatistik Elevstatistik över antalet elever vid de drygt 50 naturbruksgymnasierna, som är medlemmar i Naturbruksskolornas förening (NF), visar en svag nedgång. Detta kan bl.a. förklaras av vikande årskullar (se tabeller nedan). Elevstatistik Naturbruksprogrammet, antal elever Sökande Andel av Antagna Antal elever per inriktning i årskurs 2 % 1:a hand årskull % % åk 1 Jord Trdg Skog Djur Häst Övr. Åk1+2+3 Årskull , , , , , , , Källa: Naturbrukets Yrkesnämnd och Naturbruksskolornas Förening. Antal Andel av totalt åldersgrupp i % ÅK1, totalt ,7 ÅK2, totalt ,4 Fördelning på inriktningar: Jordbruk 528 Skogsbruk 341 Trädgård 128 Djurvård inkl. hund 863 Hästhållning 791 Övriga inriktningar *) 535 Därav Nv-inriktning 358 Andel Nv i ÅK2 i % 11,2 ÅK3, totalt ,4 Fördelning på inriktningar: Jordbruk 487 Skogsbruk 310 Trädgård 146 Djurvård inkl. hund 883 Hästhållning 810 Övriga inriktningar *) 540 Därav Nv-inriktning 329 Andel Nv i ÅK3 i % 10,4 Totalt Np-gymn.elever ,5 IV-elever, totalt 169 Särgymn.elever, totalt 498 Totalt Np-elever ,7 Elever i naturbruksprogrammet läsåret 2008/2009 per 15/ Sammanställning över elevantal vid 54 skolor per 15/ Källa: Naturbrukets Yrkesnämnd och Naturbruksskolornas Förening. 15

16 Remisser, nyhetsbrev och annonser I juli lämnades ett gemensamt remissvar från de gröna yrkesnämnderna till Utbildningsdepartementet på betänkandet Yrkeshögskolan - För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) (se särskilt avsnitt om utredningen). I augusti lämnade NYN sitt remissvar till Utbildningsdepartementet angående betänkandet Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27). Samråd kring detta yttrande skedde bl.a. med Hästnäringens Yrkesnämnd, Skogsbrukets Yrkesnämnd, Naturbruksskolornas Förening och SLU (se särskilt avsnitt om gymnasiereformen). NYN bistod med underlag till LRF:s remissvar på Utredningen om ökad integration inom de gröna näringarna (SOU 2008:56). Utredningen föreslår bl.a. att resurser avsätts för Grön validering, det vill säga för att utveckla valideringsmodeller för yrken inom de gröna näringarna. Detta bör kunna ske i samarbete mellan Naturbrukets Yrkesnämnd, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och någon befintlig eller ny valideringsaktör. Utredningen föreslår vidare att diplomeringsinstrumentet Grönt Kort utvecklas för målgruppen personer med utbildning eller erfarenhet inom naturbruksområdet som förvärvats utomlands. Två nyhetsbrev publicerades under året och distribuerades med e-brev. Samtliga nyhetsbrev finns också att läsa på NYN har publicerat annonser i Yrkeslandslaget som tagit fram ett annonsoriginal. Regionala yrkesråd Mot bakgrund av gymnasieutredningens förslag får regionala yrkesråd får en allt betydelsefullare roll. NYN har genom åren aktivt verkat för att stötta regionala yrkesråd i bl.a. Skåne, Västra Götaland och Mälardalen. 16

17 Årsredovisning för 2008 Ekonomisk redovisning av NYN för verksamhetsåret 2008 Den ekonomiska redovisningen för yrkesnämnden utgör en del av LRF:s (Lantbrukarnas Ekonomi AB, LEAB, org. nr , kostnadsställe 246) redovisning, vilket medför att det slutliga avgörandet om ansvarsfrihet för förvaltningen ligger hos LRF. NYN:s budgeterade verksamhet 2008 i sammandrag, kr. Intressent NYN Grönt Kort Gröna Jobb SUMMA LRF SLA Kommunal SLF STAF LRF-GRO SLU HYN Summa Den partiella revision (se bilagd revisionsberättelse) som genomförs för NYN innebär kontroll av att rätt kostnadsfördelning skett. Budget och utfall för NYN 2008, kr. Kostnader Budget Utfall Kansli NYN.se, info, tryck Elevstatistik Konferenser, projekt, etc Köpta tjänster Summa Finansiering av NYN 2008, enligt avtal, kr. Medlemsorganisation Budget Utfall LRF 61,4% SLA 21,4% Kommunal 5,4% LRF-GRO 6,4% SLF 2,4% STAF 3,0% Summa 100,0% Kommentar till differens mellan budget och utfall 2008: Riksstudiedagar/fortbildningsdagar (vecka 44) kr SoL-film med NYN information (vecka 44) 4000 kr Annons i Naturbrukaren (vecka 44) kr SYV utskick kr porto Gröna Jobb marknadsföringsmaterial/rollups kr Samarbete med LRF kring rekrytering till de gröna näringarna Framtidståget når ca niondeklassare på 130 orter. Kostnad kr Framtidsvalet. Gymnasiekatalog med alla program. Kostnad kr finns med som webbhänvisning Annonsering i studentmedia, Piraja och Studentvykort. Kostnad kr Naturbruk.se samarbete mellan LRF och NB-föreningen. Kostnad kr Historisk fördelning av kostnaderna för NYN, utfall, kr Sekretariat och kontor Tryck, annons, Internetinfo Konferenser, möten Köpta tjänster Summa Historik över medlemsorganisationernas finansiering av NYN, kr. Medlemsorganisation LRF SLA Kommunal SLF GRO STAF Summa

18 Ekonomisk redovisning Grönt Kort Den ekonomiska redovisningen för verksamheten Grönt Kort utgör en del av redovisningen av NYN inom LRF (Lantbrukarnas Ekonomi AB, LEAB, kostnadsställe 246). Den partiella revision (se bilagd revisionsberättelse) som genomförs för projektet innebär kontroll av att rätt kostnadsfördelning skett. Budget och utfall för Grönt Kort 2008, kr. Kostnader Budget Utfall Verksamhetsledning Externa examinatorer Info, resor, konferenser Köpta/sålda tjänster 1) Summa ) Intäkter från diplomeringar Finansiering av Grönt Kort 2008, kr. Betalande intressenter Budget Utfall LRF 43,0% SLA 43,0% Kommunal 9,0% LRF-GRO 0,0% 0 0 SLF 5,0% STAF 0,0% 0 0 Summa 100,0% Ekonomisk redovisning Gröna Jobb Den ekonomiska redovisningen för verksamheten Gröna Jobb utgör en del av redovisningen inom LRF FoU (Lantbrukarnas Ekonomi AB, LEAB, kostnadsställe 246). Den partiella revision (se bilagd revisionsberättelse) som genomförs för projektet innebär kontroll av att rätt kostnadsfördelning skett. Budget och utfall Gröna Jobb 2008, kr. Finansiering av Gröna Jobb 2008, kr. Kostnader Budget Utfall Betalande intressenter Finansiering Verksamhetsledning Marknadsföring Programmering Övrigt Summa LRF SLA SLU Kommunal LRF-GRO STAF HYN Summa NYN tecknar varje år avtal med verksamhetsledare Annika Bergman som innehar F-skattsedel. Stockholm den 17 mars 2009 Titti Jöngren Anna Åman Sigbjörnsson Jenny Höglund Lena Andersson Karin Stiernblad Anja Westberg Annelie Karlgren Kennert Hallberg Henric Lagercrantz Lennart Korén 18

19 Revisionsberättelse 19

20 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 6 Telefon:

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Ordföranden har ordet Ordförande Titti Jöngren Inför 2009 beslutade NYN att, tillsammans med de andra yrkesnämnderna inom de gröna näringarna, ta ett grepp

Läs mer

NYHETSBREV nr 20 2011

NYHETSBREV nr 20 2011 1 (6) Juli 2011 NYHETSBREV nr 20 2011 Nedan nyheter från NYN (se även ). Det kan noteras att NYN:s nya hemsida lanserades under våren. Inga stora åthävor vad gäller utseendet som dock blivit lite renare

Läs mer

NYHETSBREV nr 22 2012

NYHETSBREV nr 22 2012 1 (10) Juli 2012 NYHETSBREV nr 22 2012 Välkommen till NYN:s nyhetsbrev som utkommer ca två gånger per år. Läs mer på Gröna Jobb Under perioden märks ett hårt tryck från utländsk arbetskraft som vill komma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Innehållsförteckning Ordföranden har ordet... 3 Naturbrukets Yrkesnämnd NYN:s styrelse... 4 Historik... 4 Kansli... 4 Verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsesammanträden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Innehållsförteckning Ordföranden har ordet... 3 Naturbrukets Yrkesnämnd Medlemsorganisationer i NYN... 4 NYN:s styrelse... 4 Historik... 4 Kansli... 4 Verksamhetsberättelse

Läs mer

NYHETSBREV nr 17-2010

NYHETSBREV nr 17-2010 1 (5) Juli 2010 NYHETSBREV nr 17-2010 Nedan nyheter från NYN (se även vår hemsida ). För ytterligare information kontakta NYN:s kanslichef Michael Insulander, michael.insulander@lrf.se, tel 08-787 54 09.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 010 Ordföranden har ordet Att arbeta inom de Gröna Näringarna är attraktivt! Det visar inte minst webbsidan www.gronajobb.se. Antalet annonsörer har slagit nytt

Läs mer

NYHETSBREV nr 23 2013

NYHETSBREV nr 23 2013 1 (7) Januari 2013 NYHETSBREV nr 23 2013 Välkommen till NYN:s nyhetsbrev som utkommer ca två gånger per år. Läs mer på Gröna Jobb Allmänt Året har precis börjat. Vi lägger 2012 till handlingarna och sammanfattar

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2007

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2007 1 (26) Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2007 Naturbrukets Yrkesnämnd (NYN) representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning och rekrytering inom

Läs mer

Vid mötet framkom också att Skolverket fått ett uppdrag att göra en webbaserad handledarutbildning för APL-värdar med beräknad start höst 2014.

Vid mötet framkom också att Skolverket fått ett uppdrag att göra en webbaserad handledarutbildning för APL-värdar med beräknad start höst 2014. 1 (7) Januari 2014 NYHETSBREV nr 25 2014 Välkommen till NYN:s nyhetsbrev som utkommer ca två gånger per år. Läs mer på Medialt genomslag Året inleddes med medialt genomslag för våra frågor då ATL den 14

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Ordföranden har ordet... 3 Naturbrukets Yrkesnämnd Medlemsorganisationer i NYN... 4 NYN:s styrelse... 4 Historik... 4 Kansli... 4 Verksamhetsberättelse

Läs mer

NYHETSBREV nr 26 2014

NYHETSBREV nr 26 2014 1 (9) Augusti 2014 NYHETSBREV nr 26 2014 Välkommen till NYN:s nyhetsbrev som utkommer ca två gånger per år. Läs mer på Kris för trädgårdsbranschen Efter inledningen av året medstort medialt genomslag för

Läs mer

NYHETSBREV nr

NYHETSBREV nr 1 (8) Juli 2013 NYHETSBREV nr 24 2013 Välkommen till NYN:s nyhetsbrev som utkommer ca två gånger per år. Läs mer på Gröna Jobb Allmänt Under vårmånaderna är det hårt tryck på annonsmarknaden. Det har varit

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Innehållsförteckning Ordföranden har ordet... 3 Naturbrukets Yrkesnämnd Medlemsorganisationer i NYN... 4 NYN:s styrelse... 4 Historik... 4 Kansli... 4 NYN

Läs mer

NYHETSBREV nr 27 2015

NYHETSBREV nr 27 2015 1 (8) Januari 2015 NYHETSBREV nr 27 2015 Välkommen till NYN:s nyhetsbrev som utkommer ca två gånger per år. Läs mer på Fortsatt medialt intresse för läget i trädgårdsbranschen Förra årets mediala intresse

Läs mer

NYHETSBREV nr

NYHETSBREV nr 1 (10) Augusti 2016 NYHETSBREV nr 30 2016 Välkommen till NYN:s nyhetsbrev som utkommer ca två gånger per år. Läs mer på NYN inlägg i debatten - publicerat i tidningen ATL I mars uppvaktade NYN tillsammans

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 SYN är ett partssammansatt organ som har till uppgift att genom samverkan främja en positiv utveckling inom praktisk yrkesutbildning och arbetsmiljö inom skogsbruket. Parter

Läs mer

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Kommittédirektiv Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan Dir. 2008:153 Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet

Läs mer

NYHETSBREV nr 28 2015

NYHETSBREV nr 28 2015 1 (14) Augusti 2015 NYHETSBREV nr 28 2015 Välkommen till NYN:s nyhetsbrev som utkommer ca två gånger per år. Läs mer på Debattartikel naturbruk Debattartikel om naturbruk publicerades i februari signerad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NYN representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning, attraktionskraft och rekrytering inom lantbruk, trädgård

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Validering för kompetensförsörjning

Validering för kompetensförsörjning Validering för kompetensförsörjning Linda Wiklund Omvärldsanalytiker Anna Kahlson Nationell samordnare validering Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan

Läs mer

Naturvetenskapliga kurser på naturbruksprogrammet

Naturvetenskapliga kurser på naturbruksprogrammet Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2012-06-20 1 (5) Naturvetenskapliga kurser på naturbruksprogrammet Bakgrund Skolverket har tidigare föreskrivit om vilka kurser som ska ingå i gymnasieskolans

Läs mer

Skolverkets redovisning angående naturturism som egen inriktning på naturbruksprogrammet.

Skolverkets redovisning angående naturturism som egen inriktning på naturbruksprogrammet. Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (6) Skolverkets redovisning angående naturturism som egen inriktning på naturbruksprogrammet. Dnr U2015/04701/S Med utgångspunkt i delbetänkande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUN Protokoll Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott onsdagen den 6 augusti 2008 Ärenden: Au 48. Ordnings- och uppförandeomdömen Au 49. Remiss, Betänkandet Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola

Läs mer

Inbjudan till seminarium FRAMTIDA KOMPETENSBEHOV INOM LANTBRUKSSEKTORN

Inbjudan till seminarium FRAMTIDA KOMPETENSBEHOV INOM LANTBRUKSSEKTORN Inbjudan till seminarium FRAMTIDA KOMPETENSBEHOV INOM LANTBRUKSSEKTORN 6 oktober 2005, kl 09.00 på KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm Bakgrund Utbildning och kompetensbehov är stora frågor just nu: Lantbruksnäringen

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering Verktyg för det livslånga lärandet Anna Kahlson, anna.kahlson@ Pär Sellberg, par.sellberg@ Nationella samordnare validering Validering, EQF, Europass hur hänger allt ihop? Lissabonstrategin år 2000 - Europeiska

Läs mer

Remissyttrande. Valideringsdelegationens slutrapport Mot en nationell struktur

Remissyttrande. Valideringsdelegationens slutrapport Mot en nationell struktur Utbildningsdepartementet Vår referens: Enheten för studiefinansiering och SN Dnr 71/2008 vuxenutbildning Er referens: 103 33 Stockholm U2008/205/SV Stockholm, 2008-06-05 Remissyttrande Valideringsdelegationens

Läs mer

Lantbruk. Naturbruksprogrammet - Lantbruk. Läs mer på

Lantbruk. Naturbruksprogrammet - Lantbruk. Läs mer på Lantbruk Naturbruksprogrammet - Lantbruk Läs mer på www.ingelstorp.nu Årskurs 1 Året innehåller bl.a traktorkort, maskinkörning, grödor, djurraser Ditt första år på lantbruksutbildningen Under ditt första

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Förslag. relevanta. bra grund. krävs för. bakom de.

Förslag. relevanta. bra grund. krävs för. bakom de. 1( (5) Remissvar 2011-02-28 Högskoleverket hsv@hsv.se Förslag till föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen Remiss

Läs mer

Yrkesutbildning i Sverige;

Yrkesutbildning i Sverige; Yrkesutbildning i Sverige; vart är vi på väg Seminarium Köpenhamn 23 september 2009 1 Yrkesutbildning i Sverigeen tillbakablick 1846 Skråväsendet upphör, näringsfrihet införs och hantverksföreningar bildasutbildningsfrågor

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Lägesbeskrivning. Elin Landell Kanslichef Valideringsdelegationen

Lägesbeskrivning. Elin Landell Kanslichef Valideringsdelegationen Lägesbeskrivning Elin Landell Kanslichef Vad är validering? en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur

Läs mer

Naturbrukskonferens 2015

Naturbrukskonferens 2015 Naturbrukskonferens 2015 Västerås den 17 april 2015 Bengt Weidow Undervisningsråd Disposition 1. Statistik 2. Yrkesprogramutredningen 3. Ny utredning 4. Lärarlegitimationer 5. Kvalitet i yrkesutbildning

Läs mer

Högskola yrkeshögskola. Arbetsgrupp för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan

Högskola yrkeshögskola. Arbetsgrupp för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan MYH/SUHF 2015-09-17 Dnr (MYH) 2014/3999, (SUHF) 14/052 Rapport (REV) Högskola yrkeshögskola. Arbetsgrupp för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan Uppdraget SUHF:s presidium och Myndigheten

Läs mer

Remiss. Remiss av: På Skolverkets vägnar. Johan Hardstedt Jurist. Bilagor - Skolverkets förslag - Sändlista (1) Dnr 2015:1247

Remiss. Remiss av: På Skolverkets vägnar. Johan Hardstedt Jurist. Bilagor - Skolverkets förslag - Sändlista (1) Dnr 2015:1247 1 (1) Remiss av: Redovisning av Skolverkets uppdrag att med utgångspunkt i Yrkesprogramsutredningens förslag om nya inriktningar inom naturbruksprogrammet föreslå hur många gymnasiepoäng som de nya inriktningarna

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G)

Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G) Utdrag Protokoll 96 2014-04-08 U2014/3014/SAM Utbildningsdepartementet Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G) Sammanfattning av uppdraget Regeringskansliet uppdrar åt Elin Landell,

Läs mer

Uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m.

Uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m. Regeringsbeslut I:4 2009-10-01 U2009/2114/G U2009/5688/G Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m. Regeringens beslut

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Kommunstyrelsen 2009-12-07 233 607 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 245 531 Dnr 09.672-613 deckf14 Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Bilaga: Sammanställning över kurser Ärendebeskrivning I

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97)

Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97) BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Lejla Gros 2016-02-12 Dnr: RUN 2015-585 Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97) Bakgrund Intresset för gymnasieskolans yrkesprogram är vikande

Läs mer

Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan

Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan Regeringsbeslut II:1 2017-04-20 U2017/01930/GV Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan Regeringens beslut Statens skolverk

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (U2010/1388/G)

Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (U2010/1388/G) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 10-421/876 SID 1 (7) 2010-04-14 Handläggare: Björn Johansson Telefon: 08 508 33 818 Till Utbildningsnämnden 2010-05-20 Ett fjärde tekniskt

Läs mer

Region Hallands naturbruksgymnasier, Nutid och framtid - frågor och svar

Region Hallands naturbruksgymnasier, Nutid och framtid - frågor och svar 1(6) 2014-03-04 Region Hallands naturbruksgymnasier, Nutid och framtid - frågor och svar Bakgrund Vilka skolor äger Region Halland? Region Halland äger och driver fyra skolor, varav två är naturbruksgymnasierna

Läs mer

Nyhetsbrev. från Naturbruksgymnasiet Nuntorp Nr 1, 2009. Mot ljusare tider!

Nyhetsbrev. från Naturbruksgymnasiet Nuntorp Nr 1, 2009. Mot ljusare tider! Mot ljusare tider! Här på Nuntorp märks våren och ljusare tider på många sätt. Bland vårtecknen märks traktorer och maskiner som görs i ordning för vårbruket, stängsel för hästar och kor som ses över och

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan Erika Grybb, Maria Hedlund 2017-05-10 Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Yrkeshögskolan Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

FLER YRKESLÄRARE BÖR UPPMÄRKSAMMAS.

FLER YRKESLÄRARE BÖR UPPMÄRKSAMMAS. FLER BÖR UPPMÄRKSAMMAS. REGERINGEN OCH WORLDSKILLS SWEDEN SATSAR GEMENSAMT PÅ YRKESUTBILDNINGAR. Alla är överens, vi behöver fler som vill gå ett yrkesprogram. Intresset för yrkesutbildningar har minskat

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola- ett lyft för kunskap, Prop. 2015/16: Förordning om (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.

En stärkt yrkeshögskola- ett lyft för kunskap, Prop. 2015/16: Förordning om (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. YH1008, v.2.0, 2016-03-18 1 (6) Diarienr: MYH 2016/4491 Ert dnr 2016/04660/GV Yttrande Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över betänkandet En gymnasieutbildning för alla åtgärder för att alla unga

Läs mer

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17 Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling VÄSTRA GÖTALAND 1,6 milj invånare. 49 kommuner Lång tradition inom industri och

Läs mer

Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av arbetslivsanknytning på yrkesprogram

Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av arbetslivsanknytning på yrkesprogram Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av arbetslivsanknytning på yrkesprogram vid hantverksprogrammet, inriktning florist, på Praktiska Södertälje 1 (10) Innehåll Bakgrund och frågeställningar Resultat Fakta

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Rätt förutsättningar och rätt förväntningar Utgångspunkt i Gy 2011 Exempel på problematik, diskussioner

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Stadgar för LRF Västra Götaland

Stadgar för LRF Västra Götaland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET LRF VÄSTRA GÖTALAND Antagna på LRF Västra Götalands regionstämma 23 mars 2015 Godkända av riksförbundsstyrelsen 28 april 2015 Stadgar för LRF Västra Götaland 1

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för individ och samhälle. Myndigheten för yrkeshögskolans

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Yrkeshögskola vad är det?

Yrkeshögskola vad är det? Yrkeshögskola vad är det? Sven-Owe Eriksson & Maria Reinitz Yrkeshögskolan är den utbildningsform som kommer att växa snabbast de närmaste åren! Utbildningsminister Jan Björklund 2009-08-26 Myndigheten

Läs mer

Siv Palmgren Ordförande

Siv Palmgren Ordförande 1 Plats och tid Överförmyndarnämndens kansli i Stockholm den 28 april 2006 kl.10 00-15 00 Beslutande Siv Palmgren Ordförande Björn Norell, Kassör Inga-Lill Röhr, Sekreterare Ralph Johannessen Ledamot Åsa

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer NQF

Modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer NQF Modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer NQF Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (10) Datum: 2011-09-01

Läs mer

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Växa i Västmanland Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Slutrapport Växa i Västmanland 1 december Referensgrupp Kompetensrådet - Länsstyrelsen sammankallande Arbetsförmedlingen, Folkbildningen, Jobba

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-11-07 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdag den 7 november kl. 19.30 20.20 Ledamöter enligt bilaga 313 Tjänstgörande ers enligt bilaga 313 Ersättare enligt bilaga

Läs mer

Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens

Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens 2017-02-23 Aleksandra Sjöstrand Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Varför validering? Jag kontaktade universitetet så fort

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Västerbottens regionstämma 27 februari 2013 Godkända av riksförbundsstyrelsen 23 oktober 2013 Stadgar för LRF Västerbotten 1 Namn, geografisk omfattning, syfteändamål,

Läs mer

Teknikföretagens yttrande över betänkandet Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen (SOU 2008:112)

Teknikföretagens yttrande över betänkandet Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen (SOU 2008:112) Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Per Klingbjer 103 33 Stockholm 2009-03-31 Karin Thapper karin.thapper@teknikforetagen.se 08-782 08 93 Teknikföretagens yttrande över betänkandet

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland PROTOKOLL Styrelsesammanträde Tid Kl 09.00 16.00 Plats Närvarande Ods Sockengård Paul Christensson, ordförande Monica Didriksson, vice ordförande Peter Tagesson

Läs mer

Sammanfattade synpunkter REMISSVAR MF/PB Rnr Utbildningsdepartementet STOCKHOLM

Sammanfattade synpunkter REMISSVAR MF/PB Rnr Utbildningsdepartementet STOCKHOLM 2010-11-22 REMISSVAR MF/PB Rnr 60.10 Dnr 298/10 U2010/5775/G Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Lärling en bro mellan skola och arbetsliv (SOU 2010:19) Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet

Läs mer

Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger?

Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger? Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger? Malin Palm Linda Wiklund Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Besluta om vilka utbildningar som ska ingå

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Jönköpings länsförbundsstämma 20 mars 2015 Godkända av riksförbundsstyrelsen 28 april 2015 Stadgar för Lantbrukarnas länsförbund i Jönköpings Län Namn, geografisk

Läs mer

Yttrande 08-06-26 Dnr: 013-2008-2651. Nuteks yttrande över betänkandet Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) U2008/2400/SV

Yttrande 08-06-26 Dnr: 013-2008-2651. Nuteks yttrande över betänkandet Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) U2008/2400/SV Yttrande 08-06-26 Dnr: 013-2008-2651 Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Nuteks yttrande över betänkandet Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) U2008/2400/SV Nutek har anmodats

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari 2017 Utbildningsdepartementet 1 Aktuella frågor Kunskapslyftet Platser Validering Yrkeshögskola Komvux Studiestartsstödet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över betänkandet SOU 2015:97 Välja yrke

Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över betänkandet SOU 2015:97 Välja yrke 1 (6) Dnr: MYH 2015/4448 Er referens: U2015/05421/GV Remissvar/Yttrande Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över betänkandet SOU 2015:97 Välja yrke Inledning

Läs mer

Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen. Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildning mot yrkesämnen

Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen. Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildning mot yrkesämnen Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen Problembilden (Skolverkets statistik) Problembilden med lärare i yrkesämnen, några exempel från yrkesämnen Lärare i ämne/ämnen % utan ped. högskoleexamen

Läs mer

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 Stadgar För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 1 Firma Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 Föreningens säte

Läs mer

Kommittédirektiv. Yrkesdansarutbildning i klassisk dans. Dir. 2008:32. Beslut vid regeringssammanträde den 3 april 2008

Kommittédirektiv. Yrkesdansarutbildning i klassisk dans. Dir. 2008:32. Beslut vid regeringssammanträde den 3 april 2008 Kommittédirektiv Yrkesdansarutbildning i klassisk dans Dir. 2008:32 Beslut vid regeringssammanträde den 3 april 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda förutsättningarna för att

Läs mer

Lokalt folkhälsoarbete i Mora - Verksamhetsrapport 2008

Lokalt folkhälsoarbete i Mora - Verksamhetsrapport 2008 Lokalt folkhälsoarbete i Mora - Verksamhetsrapport 2008 Sveriges folkhälsomål ledstjärnor för vårt lokala folkhälsoarbete 1 Mora Folkhälsoråd Mora Folkhälsoråd är det politiska organ där samverkan enligt

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen Bondens egen Marknad Ideell Förening (uppdaterade enligt årsmötet )

Stadgar för Riksföreningen Bondens egen Marknad Ideell Förening (uppdaterade enligt årsmötet ) Stadgar för Riksföreningen Bondens egen Marknad Ideell Förening (uppdaterade enligt årsmötet 2009-03-09) 1 Firma Föreningens firma är Bondens egen Marknad. Föreningen är ideell förening. 2 Ändamål Föreningen

Läs mer

Lantbruk. Naturbruksprogrammet - Lantbruk. Läs mer på

Lantbruk. Naturbruksprogrammet - Lantbruk. Läs mer på Lantbruk Naturbruksprogrammet - Lantbruk Läs mer på www.ingelstad.nu Årskurs 1 Året innehåller bl.a traktorkörning, djurskötsel, mjölka, vårbruk, 2 veckor APL Ditt första år på Lantbruk Du börjar höstterminen

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Örebros regionstämma 20 mars 2014 Godkända av riksförbundsstyrelsen 23 april 2014 Stadgar för LRF Örebro Namn, geografisk omfattning, ändamål, organ och medlemskap

Läs mer