AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY TULLILABORATORIO TULLABORATORIET CUSTOMS LABORATORY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY TULLILABORATORIO TULLABORATORIET CUSTOMS LABORATORY"

Transkript

1 T006/M32/2022 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(29) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY TULLILABORATORIO TULLABORATORIET CUSTOMS LABORATORY Tunnus Nummer Code Laboratorio Laboratorium Laboratory Osoite Adress Address www T006 Tullilaboratorio (Tekniikantie 13, Espoo) PL HELSINKI Tullaboratoriet Customs Laboratory (Teknikvägen 13, Esbo) PB HELSINKI (Tekniikantie 13, Espoo) P.O. Box 512 FI HELSINKI FINLAND FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

2 T006/M32/2022 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 2(29) Testausalat Testningsområde Fields of testing Elintarviketestaus Testning av livsmedel Testing of food Rehutestaus Testning av foder Testing of feed Materiaali- ja tuotetestaus Testning av material och produkt Material and product testing Forensinen testaus Forensisk testning Forensic testing Ympäristötestaus Testning av miljö Environmental testing FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

3 T006/M32/2022 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 3(29) Elintarviketestaus, Näytteenotto Testning av livsmedel, Provtagning Testing of food, Sampling Kemiallinen näytteenotto Kemisk provtagning Chemical sampling Kasvikset, hedelmät, marjat ja Grönsaker, frukt, bär, spannmål Vegetables, fruits, berries and cereals and Kasvikset, hedelmät, marjat ja Grönsaker, frukt, bär, spannmål Vegetables, fruits, berries and cereals and Näytteenotto torjuntaainejäämätutkimuksiin; EU:n sisämarkkinoilta toimitetut kasvikset Provtagning för analys av bekämpningsmedelsrester; frukt och grönsaker från EU s inre marknad Sampling for analysing pesticide residues; fruit and vegetables from EU internal market Näytteenotto raskasmetallitutkimuksiin Provtagning för analys av tungmetaller Sampling for analysing heavy metals KDir 2002/63/EY, NA005 KDir 2007/333/EY, NA008 FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

4 T006/M32/2022 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 4(29) Elintarviketestaus, Mikrobiologia Testning av livsmedel, Mikrobiologi Testing of food, Microbiology Immunologiset menetelmät, kvalitatiiviset Immunologiska metoder, kvalitativa Immunological methods, qualitative Escherichia coli O157, kvalitatiivinen / kvalitativ / qualitative Listeria monocytogenes, kvalitatiivinen / kvalitativ / qualitative VIDAS UP, MI017 Kvalitatiivinen VIDAS (LMO2), MI010 Kvalitativ VIDAS (LMO2), MI010 Qualitative VIDAS (LMO2), MI010 FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

5 T006/M32/2022 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 5(29), maito ja siitä tehdyt, kala ja äyriäiset ja niistä tehdyt, lihat ja munat ja niistä tehdyt, mjölk och mjölkprodukter, fisk och skaldjur samt produkter av dessa, kött och ägg samt produkter av dessa, milk and dairy products, fish and crustaceans and, meats and eggs and Molekyylibiologiset menetelmät Molekylbiologiska metoder Molecular biological methods Salmonella, kvalitatiivinen / kvalitativ / qualitative Listeria monocytogenes Sisäinen menetelmä MI023, VIDAS Egen metod MI023, VIDAS In-house method MI023, VIDAS Sisäinen menetelmä MI110, PCR Egen metod MI110, PCR In-house method MI110, PCR FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

6 T006/M32/2022 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 6(29) Viljelymenetelmät, kvalitatiiviset Odlingsmetoder, kvalitativa Culture methods, qualitative, kala ja äyriäiset ja niistä tehdyt, fisk och skaldjur, fish and crustaceans and products thereof Patogeeniset Vibrio-lajit Patogena Vibrio-arter Pathogenic Vibrio species Patogeeninen / Patogen / Pathogenic Yersinia enterocolitica NMKL 156:1997, muunneltu MI022 NMKL 156:1997, modifierad MI022 NMKL 156:1997, modified MI022 SFS-EN ISO 10273:2017 MI113 FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

7 T006/M32/2022 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 7(29) Viljelymenetelmät, kvantitatiiviset Odlingsmetoder, kvantitativa Culture methods, quantitative Aerobiset mikro-organismit Aerobiska mikroorganismer Aerobic micro-organisms Bacillus cereus SFS-EN ISO :2014 MI002 SFS-EN ISO 7932:2005/A1:2020, muunneltu / modifierad / modified MI007 Clostridium perfringens SFS-EN ISO 7937:2004 MI008 FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

8 T006/M32/2022 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 8(29) Hiivat ja homeet Jäst och mögel Yeasts and molds Koagulaasipositiiviset stafylokokit Koagulas-positiva stafylokocker Coagulase positive staphylococci Kolimuotoiset bakteerit ja lämpökestoiset kolimuotoiset bakteerit ja Escherichia coli Coliforma bakterier, termotoleranta coliforma bakterier och Escherichia coli Coliforms and thermotolerant coliforms bacteria and Escherichia coli ISO :2008 MI003 SFS-EN ISO :1999/ A1:2003 MI006 Sisäinen menetelmä MI021 Egen metod MI021 In-house method MI021 FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

9 T006/M32/2022 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 9(29) Listeria monocytogenes, kvantitatiivinen / kvantitativ / quantitative SFS-EN ISO :2017 MI018 FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

10 T006/M32/2022 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 10(29) Elintarviketestaus, Kemia Testning av livsmedel, Kemi Testing of food, Chemistry ICP-menetelmät ICP-metoder ICP methods, maito ja siitä tehdyt, kala ja äyriäiset ja niistä tehdyt, mjölk och mjölkprodukter, fisk och skaldjur samt produkter av dessa, milk and dairy products, fish and crustaceans and Jodi Jod Iodine Sisäinen menetelmä YK090, perustuu SFS-EN 15111:2007 Egen metod YK090, baserad på SFS-EN 15111:2007 In-house method YK090, based on SFS-EN 15111:2007 FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

11 T006/M32/2022 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 11(29), maito ja siitä tehdyt, kala ja äyriäiset ja niistä tehdyt, lihat ja munat ja niistä tehdyt, mjölk och mjölkprodukter, fisk och skaldjur samt produkter av dessa, kött och ägg samt produkter av dessa, milk and dairy products, fish and crustaceans and, meats and eggs and Kaasukromatografiset menetelmät Gaskromatografiska metoder Gas chromatographic methods Kasvikset, hedelmät, marjat ja Grönsaker, frukt, bär, spannmål Vegetables, fruits, berries and cereals and Rasvaiset elintarvikkeet ja äidinmaidonkorvikkeet Feta livsmedel och modersmjölksersättningar Fatty food and baby milk Natrium (Na) ja laskennallinen suolapitoisuus Natrium (Na) samt beräknad salthalt Sodium (Na) and calculatory salt content Fosforivety Fosfin Phosphane 2-MCPD-, 3-MCPD- ja glysidyyliesterit 2-MCPD, 3-MCPD- och glycidylestrar 2-MCPD-, 3-MCPD- and glycidyl esters Sisäinen menetelmä YK091, laskennallinen menetelmä Egen metod YK091, beräkningsmetod In-house method YK091, calculatory method Sisäinen menetelmä PE007 Egen metod PE007 In-house method PE007 Sisäinen menetelmä PE084, GC-MS/MS Egen metod PE084, GC-MS/MS In-house method PE084, GC- MS/MS FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

12 T006/M32/2022 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 12(29) Öljyyn säilötyt elintarvikkeet Livsmedel konserverad i olja Food preserved in oil, kala ja äyriäiset ja niistä tehdyt, lihat ja munat ja niistä tehdyt, fisk och skaldjur samt produkter av dessa, kött och ägg samt produkter av dessa, fish and crustaceans and products thereof, meats and eggs and Pehmittimet Mjukningsmedel Softeners Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) (16 yhdistettä) Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) (16 föreningar) Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) (16 compounds) Sisäinen menetelmä PE063, GC-MS (SIM) Egen metod PE063, GC-MS (SIM) In-house method PE063, GC-MS (SIM) EN 16619:2015, muunneltu PE054 EN 16619:2015, modifierad PE054 EN 16619:2015, modified PE054 FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

13 T006/M32/2022 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 13(29) Nestekromatografiset menetelmät Vätskekromatografiska metoder Liquid chromatographic methods Akryyliamidi Akrylamid Acrylamide C-vitamiini C-vitamin Vitamin C Elintarvikeparanteet Livsmedel förbättringsmedel Food improvements Sisäinen menetelmä PE056, LC-MS/MS Egen metod PE056, LC-MS/MS In-house method PE056, LC- MS/MS Sisäinen menetelmä BI110, LC Egen metod BI110, LC In-house method BI110, LC Sisäinen menetelmä YK003, LC Egen metod, YK003, LC In-house method YK003, LC FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

14 T006/M32/2022 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 14(29) Makeiset ja virvoitusjuomat Godis och läskedrycker Candies and soft drinks Kasvikset ja kasvis Grönsaker och grönsaksprodukter Plant materials, maito ja siitä tehdyt, mjölk och mjölkprodukter, milk and dairy products Keinotekoiset elintarvikevärit karmosiini E122, paraoranssi E110 ja uuskokkiini E124 Syntetiska färgämnen karmosin, sunset yellow och nykockin Synthetic food colours carmoisine, sunset yellow, ponceau 4R Nitraatti Nitrat Nitrate Sokerit: fruktoosi, glukoosi, sakkaroosi ja laktoosi Socker: fruktos, glukos, sackaros och laktos Sugars: fructose, glucose, sucrose and lactose Vitamiinit B 1, B 2, B 6 ja niasiiniamidi Vitaminerna B1, B2, B6 och niacinamid Vitamins B1, B2, B6 and niacin amide NMKL 130: 1989, muunneltu YK011 NMKL 130:1989, modifierad YK011 NMKL 130:1989, modified YK011 Sisäinen menetelmä BI006, LC Egen metod BI006, LC In-house method BI006, LC Sisäinen menetelmä TT033, perustuu NMKL 148:1993 Egen metod TT033, baserad på NMKL 148:1993 In-house method TT033, based on NMKL 148:1993 Sisäinen menetelmä BI112, LC Egen metod BI112, LC In-house method BI112, LC FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

15 T006/M32/2022 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 15(29) Muut menetelmät Andra metoder Other methods, maito ja siitä tehdyt, kala ja äyriäiset ja niistä tehdyt, lihat ja munat ja niistä tehdyt, mjölk och mjölkprodukter, fisk och skaldjur samt produkter av dessa, kött och ägg samt produkter av dessa, milk and dairy products, fish and crustaceans and, meats and eggs and Bromi Brom Bromine Gluteeni ja allergeenit maitoproteiini, soijaproteiini, maapähkinä, hasselpähkinä ja kananmuna Gluten och allergen mjölkprotein, sojaprotein, jordnöt, hasselnöt och ägg Gluten and allergens milkprotein, soyaprotein, peanut, hazelnut and egg Sisäinen menetelmä PE021, EDXRF Egen metod PE021, EDXRF In-house method PE021, EDXRF Sisäinen menetelmä BI094 ja BI096, immunologinen määritys Egen metod BI094 och BI096, immunologisk metod In-house method BI094 and BI096, immunological method FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

16 T006/M32/2022 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 16(29) Elintarvikevärien osoittaminen (keinotekoiset, vesiliukoiset) Påvisning av syntetiska vattenlösliga livsmedelsfärger Detection of watersoluble synthetic colouring matters Liukoinen kuiva-aine Löslig torrsubstans Soluble dry matter ph Sisäinen menetelmä YK010, perustuu NMKL 114:1985 Egen metod YK010, baserad på NMKL 114:1985 In-house method YK010, based on NMKL 114:1985 Sisäinen menetelmä TT022, perustuu (EU) N:o 974/2014 Egen metod TT022, baserad på (EU) N:o 974/2014 In-house method TT022, based on (EU) N:o 974/2014 Sisäinen menetelmä YK071 Egen metod YK071 In-house method YK071 FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

17 T006/M32/2022 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 17(29), maito ja siitä tehdyt, kala ja äyriäiset ja niistä tehdyt, lihat ja munat ja niistä tehdyt, mjölk och mjölkprodukter, fisk och skaldjur samt produkter av dessa, kött och ägg samt produkter av dessa, milk and dairy products, fish and crustaceans and, meats and eggs and, maito ja siitä tehdyt, kala ja äyriäiset ja niistä tehdyt, mjölk och mjölkprodukter, fisk och skaldjur samt produkter av dessa, milk and dairy products, fish and crustaceans and Radioaktiivisuus (Cs-137) Radioaktivitet (Cs-137) Radio activity (Cs-137) Sulfiitti Sulfit Sulphite Sisäinen menetelmä YK039, perustuu STUK/RADEK MKGB , Gammaspektrometrinen Egen metod YK039, baserad på STUK/RADEK MKGB Gammaspectrometrisk In-house method YK039, based on STUK/RADEK MKGB , Gammaspectrometric Sisäinen menetelmä YK004, perustuu AOAC , :1990 Egen metod YK004, baserad på AOAC , :1990 In-house method YK004, based on AOAC , :1990 FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

18 T006/M32/2022 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 18(29) Mausteet, yrtit ja maustamis Kryddor, örter och tillredningar av dessa Spices, herbs and seasonings Säteilytyksen osoitus Påvisning av bestrålning Detection of irradiation EN 13751:2009 YK033 FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

19 T006/M32/2022 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 19(29) Elintarviketestaus, Kemia, Mukautuva pätevyysalue Testning av livsmedel, Kemi, Flexibelt kompetensområde Testing of food, Chemistry, Flexible scope ICP-menetelmät ICP-metoder ICP methods Elintarvikkeet Livsmedel Food Kaasukromatografiset menetelmät Gaskromatografiska metoder Gas chromatographic methods Nestekromatografiset menetelmät Vätskekromatografiska metoder Liquid chromatographic methods Elintarvikkeet Livsmedel Food Alkuaineet Grundämnen Elements Torjunta-aineiden jäämät Bekämpningsmedelsrester Pesticide residues Sisäinen menetelmä YK091, YK092, ICP-MS, ICP-OES Egen metod YK091, YK092, ICP-MS, ICP-OES In-house method YK091, YK092, ICP-MS, ICP-OES Sisäinen menetelmä perustuu EN 15662:2018 ja EURL menetelmiin, GC-MS, LC- MS/MS, GC-MS/MS Egen metod baserad på EN 15662:2018 och EURL metoder, GC-MS, LC-MS/MS, GC- MS/MS In-house method, based on EN 15662:2018 and EURL methods, GC-MS, LC-MS/MS, GC-MS/MS FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

20 T006/M32/2022 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 20(29) Nestekromatografiset menetelmät Vätskekromatografiska metoder Liquid chromatographic methods Elintarvikkeet Livsmedel Food Mykotoksiinit ja kasvitoksiinit Mykotoxiner Mycotoxins Sisäinen menetelmä, LC-MS, LC-MS/MS Egen metod, LC-MS, LC- MS/MS In-house method, LC-MS, LC- MS/MS *FLX: Menetelmän osa, johon mukautuvuus kohdentuu. Tarkka lista mukautuvan pätevyysalueen menetelmistä on saatavilla laboratoriosta. *FLX: Flexibel del av kompetensområdet. Detaljerad lista över dessa metoder fås från laboratoriet. *FLX: Flexible part of the scope. Detailed scope is available from the laboratory. FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

21 T006/M32/2022 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 21(29) Elintarviketestaus, Geeni, Mukautuva pätevyysalue Testning av livsmedel, Gen, Flexibelt kompetensområde Testing of food, Gene technology, Flexible scope Rehutestaus, Geeni, Mukautuva pätevyysalue Testning av foder, Gen, Flexibelt kompetensområde Testing of feed, Gene technology, Flexible scope Elintarvikkeet, rehut ja siemenet Livsmedel, foder och frökorn Food, feed and seeds Elintarvikkeet, rehut ja siemenet Livsmedel, foder och frökorn Food, feed and seeds DNA:n eristäminen DNA isolering DNA extraction Muuntogeenisyys, lajintunnistus ja allergeenit, kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen määritys Genetiskt modifierade organismer, artbestämning och allergener, kvalitativ och kvantitaviv bestämning Genetically modified organisms, species identification and allergens, qualitative and quantitative determination Sisäinen menetelmä BI250 Egen metod BI250 In-house method BI250 *FLX: Menetelmän osa, johon mukautuvuus kohdentuu. Tarkka lista mukautuvan pätevyysalueen menetelmistä on saatavilla laboratoriosta. Sisäinen menetelmä, PCR Egen metod, PCR- In-house method, PCR technique *FLX: Flexibel del av kompetensområdet. Detaljerad lista över dessa metoder fås från laboratoriet. *FLX: Flexible part of the scope. Detailed scope is available from the laboratory. FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

22 T006/M32/2022 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 22(29) Materiaali- ja tuotetestaus, Kemia Testning av material och produkt, Kemi Material and product testing, Chemistry ICP-menetelmät ICP-metoder ICP methods Elintarvikekontaktimateriaalit Astiat ja tarvikkeet Livsmedelskontaktmaterial Kärl och andra materialer Food contact material Dishes and other foodware Nestekromatografiset menetelmät Vätskekromatografiska metoder Liquid chromatographic methods Kosmeettiset Kosmetiska produkter Cosmetic products Elintarvikekontaktimateriaalit Astiat ja tarvikkeet Livsmedelskontaktmaterial Kärl och andra material Food contact material Dishes and other foodware Lyijyn (Pb), kadmiumin (Cd), nikkelin (Ni) ja kromin (Cr) siirtyminen Migration av bly (Pb), cadmium (Cd), nickel (Ni) och krom (Cr) Migration of lead (Pb), cadmium (Cd), nickel (Ni) and chromium (Cr) 2-Fenoksietanoli-, metyyli-, etyyli-, propyyli-, butyyli- ja bentsyyliparabeenit 2-Fenoxietanol-, metyl-, etyl-, propyl-, butyl- och benzylparaben 2-Fenoxyethanol-, methyl-, ethyl-, propyl-, butyl- and benzylparaben Bisfenoli A:n siirtymisen määritys muovisista tarvikkeista Migration av bisfenol A från plastartiklar Migration of bisphenol A from plastic articles Sisäinen menetelmä KA001, perustuu KTMa 165/2006 Egen metod KA001, baserad på KTMa 165/2006 In-house method KA001, based on KTMa 165/2006 Sisäinen menetelmä KA026, perustuu direktiiviin 96/45/EY Egen metod, KA026, baserad på direktiv 96/45/EG In-house method KA026, based on directive 96/45/EC Sisäinen menetelmä KA112, perustuu CEN/TS Egen metod KA112, baserad på CEN/TS In-house method KA112, based on CEN/TS FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

23 T006/M32/2022 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 23(29) Elintarvikekontaktimateriaalit Astiat ja tarvikkeet Livsmedelskontaktmaterial Kärl och andra material Food contact material Dishes and other foodware Muut menetelmät Andra metoder Other methods Tekstiilit Textiler Textiles Elintarvikekontaktimateriaalit Astiat ja tarvikkeet Livsmedelskontaktmaterial Kärl och andra materialer Food contact material Dishes and other foodware Elintarvikekontaktimateriaalit Astiat ja tarvikkeet Livsmedelskontaktmaterial Kärl och andra materialer Food contact material Dishes and other foodware Muovit Plast Plastic Melamiinin siirtymisen määritys muovisista tarvikkeista Migration av melamin från plastartiklar Migration of melamine from plastic articles Formaldehydi Formaldehyd Formaldehyde Formaldehydin siirtymisen määritys muovisista tarvikkeista Migration av formaldehyd från plastartiklar Migration of formaldehyde from plastic articles Kokonaissiirtymän määrittäminen Total migration Overall migration Polymeerien kvalitatiivinen tunnistaminen Kvalitativ analys av polymerer Qualitative analysis of polymers Sisäinen menetelmä KA116, perustuu EUR EN 2011 Egen metod KA116, baserad på EUR EN 2011 In-house method KA116, based on EUR EN 2011 SFS-EN ISO :2012, muunneltu, KA002 SFS-EN ISO :2012, modifierad, KA002 SFS-EN ISO :2012, modified, KA002 Sisäinen menetelmä KA105, perustuu EUR EN 2011, SFS-EN ISO :2012 Egen metod KA105, baserad på EUR EN 2011, SFS-EN ISO :2012 In-house method KA105, based on EUR EN 2011, SFS-EN ISO :2012 SFS-EN 1186:2003 (Osat 1, 3, 5, 7, 9, 14), muunneltu, KA090 SFS-EN 1186:2003 (Del 1, 3, 5, 7, 9, 14), modifierad, KA090 SFS-EN 1186:2003 (Part 1, 3, 5, 7, 9, 14), modified, KA090 Sisäinen menetelmä KA050, FTIR-ATR Egen metod KA050, FTIR-ATR In-house method KA050, FTIR- ATR FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

24 T006/M32/2022 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 24(29) Materiaali- ja tuotetestaus, Kemia, Mukautuva pätevyysalue Testning av material och produkt, Kemi, Flexibelt kompetensområde Material and product testing, Chemistry, Flexible scope Materiaali- ja tuotetestaus, Mekaaninen ja fysikaalinen testaus, Mukautuva pätevyysalue Testning av material och produkt, Mekanisk och fysikalisk testning, Flexibelt kompetensområde Material and product testing, Mechanical and physical testing, Flexible scope ICP-menetelmät ICP-metoder ICP methods Lelut Leksaker Toys Kaasukromatografiset menetelmät Gaskromatografiska metoder Gas chromatographic methods Muovit Plast Plastic Nestekromatografiset menetelmät Vätskekromatografiska metoder Liquid chromatographic methods Elintarvikekontaktimateriaalit Astiat ja tarvikkeet Livsmedelskontaktmaterial Kärl och andra materialer Food contact material Dishes and other foodware Alkuaineiden siirtyminen Migration av element Migration of elements Pehmittimien kokonaispitoisuus Total koncentration av mjukningsmedel Total amount of softeners DIBP, DBP, BBP, DEHP, DNOP, DINP, DIDP Primääristen aromaattisten amiinien siirtyminen muovisista tarvikkeista Migration av primära aromatiska aminer från plastikartiklar Migration of primary aromatic amines from plastic articles SFS-EN 71-3, KA003 CPSC-CH-C , muunneltu, KA132 CPSC-CH-C , modifierad, KA132 CPSC-CH-C , modified, KA132 Sisäinen menetelmä KA122, perustuu EUR EN 2011 Egen metod KA122, baserad på EUR EN 2011 In-house method KA122, based on EUR EN2011 FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

25 T006/M32/2022 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 25(29) Muut menetelmät Andra metoder Other methods Silikoni Silikon Silicone Lelut Leksaker Toys Lelut Leksaker Toys Haihtuvien aineiden gravimetrinen määritys silikonista Gravimetrisk bestämning av flyktiga ämnen från silikon Gravimetric determination of volatiles from silicone Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet Mekaniska och fysikaliska er Mechanical and physical properties Syttyvyys Antändlighet Inflammability Sisäinen menetelmä KA148 Egen metod KA148 In-house method KA148 SFS-EN 71-1 KA069 SFS-EN 71-2 KA049 *FLX: Menetelmän osa, johon mukautuvuus kohdentuu. Tarkka lista mukautuvan pätevyysalueen menetelmistä on saatavilla laboratoriosta. *FLX: Flexibel del av kompetensområdet. Detaljerad lista över dessa metoder fås från laboratoriet. *FLX: Flexible part of the scope. Detailed scope is available from the laboratory. FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

26 T006/M32/2022 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 26(29) Materiaali- ja tuotetestaus, Mikrobiologia Testning av material och produkt, Mikrobiologi Material and product testing, Microbiology Viljelymenetelmät, kvalitatiiviset Odlingsmetoder, kvalitativa Culture methods, qualitative Kosmeettiset : voiteet ja nesteet Kosmetiska produkter: krämer och vätskor Cosmetics: creams and liquids Kosmeettiset : voiteet ja nesteet Kosmetiska produkter: krämer och vätskor Cosmetics: creams and liquids Kosmeettiset : voiteet ja nesteet Kosmetiska produkter: krämer och vätskor Cosmetics: creams and liquids Kosmeettiset : voiteet ja nesteet Kosmetiska produkter: krämer och vätskor Cosmetics: creams and liquids Kosmeettiset : voiteet ja nesteet Kosmetiska produkter: krämer och vätskor Cosmetics: creams and liquids Aerobiset mikro-organismit Aerobiska mikroorganismer Aerobic micro-organisms Escherichia coli, kvalitatiivinen / kvalitativ / qualitative Hiivat ja homeet Jäst och mögel Yeasts and molds Pseudomonas aeruginosa, kvalitatiivinen / kvalitativ / qualitative Staphylococcus aureus, kvalitatiivinen / kvalitativ / qualitative SFS-EN ISO 21149:2017 MI025 SFS-EN ISO 22150:2015 MI028 SFS-EN ISO 16212:2017 MI026 SFS-EN ISO 22717:2015 MI027 SFS-EN ISO 22718:2015 MI029 FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

27 T006/M32/2022 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 27(29) Forensinen testaus, Kemia, Mukautuva pätevyysalue Forensisk testning, Kemi, Flexibelt kompetensområde Forensic testing, Chemistry, Flexible scope Jauheet, tabletit, kapselit, laput, nesteet, kasvimateriaalit yms. Pulver, tabletter, kapslar, lappar, vätskor, växtmaterial, osv. Powders, tablets, capsules, liquids, plant materials, etc. Jauheet, nesteet Pulver, lösningar Powders, solutions Aineen tunnistus (mm. huumaus-, doping- ja lääkeaineet) ja määrän määrittäminen Ämnesidentifiering (inklusive narkotika, läkemedel och dopingmedel) och bestämning av antal Substance identification (incl. illegal drugs, medicine and doping) and quantitative determination (number of) Proteiinien ja peptidien tunnistus Identifiering av proteiner och peptider Identification of proteins and peptides Sisäinen menetelmä TT580, GC-MS, GC-IR, FTIR, LC- HRMS/MS Egen metod TT580, GC-MS, GC-IR, FTIR, LC- HRMS/MS In-house method TT580, GC-MS, GC-IR, FTIR, LC-HRMS/MS Sisäinen menetelmä TT175, LC-HRMS/MS Egen metod TT175, LC-HRMS/MS In-house method TT175, LC-HRMS/MS *FLX: Menetelmän osa, johon mukautuvuus kohdentuu. Tarkka lista mukautuvan pätevyysalueen menetelmistä on saatavilla laboratoriosta. *FLX: Flexibel del av kompetensområdet. Detaljerad lista över dessa metoder fås från laboratoriet. *FLX: Flexible part of the scope. Detailed scope is available from the laboratory. FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

28 T006/M32/2022 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 28(29) Ympäristötestaus, Polttoaineet Testning av miljö, Bränsle Environmental testing, Testing of fuels Bensiini Bensin Gasoline Bensiini Bensin Gasoline Polttoaineet Bränsle Fuel Aromaatit, olefiinit, bentseeni, oxygenaatit ja happi Aromater, olefiner, bensen, oxygenater och syre Aromatics, olefins, benzene, oxygenates and oxygen Höyrynpaine Ångtryck Vapor pressure Rikki Svavel Sulphur EN ISO 22854:2016, muunneltu, TT112 EN ISO 22854:2016, modifierad TT112 EN ISO 22854:2016, modified, TT112 EN :2018, muunneltu, TT100 EN :2018, modifierad, TT100 EN :2018, modified, TT100 EN ISO 8754:2004 ja ISO 13032:2012, muunneltu, TT110, EDXRF EN ISO 8754:2004 och ISO 13032:2012, modifierad, TT110, EDXRF EN ISO 8754:2004 and ISO 13032:2012, modified, TT110, EDXRF Nestemäiset polttoaineet Flytande bränsle Liquid fuel Rikkipitoisuus Svavelhalt Sulphur content SFS-EN ISO 20846:2019, muunneltu, UVF-menetelmä, TT113 SFS-EN ISO 20846:2019, modifierad, UVF-metod, TT113 SFS-EN ISO 20846:2019, modified, UVF method, TT113 FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

29 T006/M32/2022 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 29(29) Kaasuöljy Gasolja Gas oil Bensiini ja kaasuöljy Bensin och gasolja Gasoline and gas oil Solvent Yellow 124-merkkiaine ja punainen väriaine Solvent Yellow 124 marker och rött färgämne Solvent Yellow 124 marker and red colour Tiheys Täthet Density Sisäinen menetelmä TT109, LC Egen metod TT109, LC In-house method TT109, LC ISO 12185:1996, muunneltu, TT130 ISO 12185:1996, modifierad, TT130 ISO 12185:1996, modified, TT130 FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

ALcontrol AB Malmö Ackrediteringsnummer 1006 Malmö A

ALcontrol AB Malmö Ackrediteringsnummer 1006 Malmö A Ackrediterings omfattning ALcontrol AB Malmö Ackrediteringsnummer 1006 Malmö A001119-002 Mikrobiologisk analys Livsmedelanalys Aeroba mikroorganismer Anaeroba sulfidreducerande bakterier Clostridium perfrings

Läs mer

Laboratorier SYNLAB Analytics & Services Sweden AB Umeå Ackrediteringsnummer 1006 Umeå A

Laboratorier SYNLAB Analytics & Services Sweden AB Umeå Ackrediteringsnummer 1006 Umeå A Ackrediteringens omfattning Laboratorier SYNLAB Analytics & Services Sweden AB Umeå Ackrediteringsnummer 1006 Umeå A001119-010 Aktivitetsmätning Vattenanalys Cesium, Cs-137 Intern metod: KMLi- 01 Cesium

Läs mer

Mikrolab Stockholm AB Sollentuna Ackrediteringsnummer 2028 A

Mikrolab Stockholm AB Sollentuna Ackrediteringsnummer 2028 A Ackrediteringens omfattning Bilaga 2 Mikrolab Stockholm AB Sollentuna Ackrediteringsnummer 2028 A004139-001 Mikrobiologisk analys Ph. Eur. 2.6.1. Sterility Ph. Eur. 2.6.12 examination of nonsterile products

Läs mer

Laboratorier ALcontrol AB Karlstad Ackrediteringsnummer 1006 Karlstad A ten. en Bioluminiscens Sötvatten Ja Nej

Laboratorier ALcontrol AB Karlstad Ackrediteringsnummer 1006 Karlstad A ten. en Bioluminiscens Sötvatten Ja Nej Ackrediteringens omfattning Laboratorier ALcontrol AB Karlstad Ackrediteringsnummer 1006 Karlstad A001119-003 Biologiska undersökningar Vatanalys Toxicitet, Microtox SS-EN ISO 11348-3:2008, mod Bioluminiscens

Läs mer

Laboratorier AK Lab AB Borås Ackrediteringsnummer 1790 A SS , utg 1 Nej Ja. SS , utg 1 Nej Ja

Laboratorier AK Lab AB Borås Ackrediteringsnummer 1790 A SS , utg 1 Nej Ja. SS , utg 1 Nej Ja Ackrediterings omfattning Laboratorier AK Lab AB Borås Ackrediteringsnummer 1790 A003450-001 Kemisk analys Provtagning Avloppsvat, provtagning Dricks- och badvat, provtagning, kemi Vat, provtagning, spårmetaller

Läs mer

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde Kemisk vattenanalys Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1, mod. Titrering 1:1,2, 4 0,01 4 mekv/l Ammonium som kväve TrAAcs 800 Meth. No J-001-88-B CFA 1:1,2,4 10 750 g/l Biokemisk

Läs mer

Livsmedelsverket Uppsala Ackrediteringsnummer 1457 Område undersökning och vetenskapligt stöd A

Livsmedelsverket Uppsala Ackrediteringsnummer 1457 Område undersökning och vetenskapligt stöd A Ackrediteringens omfattning Bilaga 2 Livsmedelsverket Uppsala Ackrediteringsnummer 1457 Område undersökning och vetenskapligt stöd A000034-001 Kemisk analys Biotoxiner SLV-m029-f Biotoxiner LC-MS Livsmedel

Läs mer

Laboratorier ALcontrol AB Malmö Ackrediteringsnummer 1006 Malmö A Livsmedel Ja Nej

Laboratorier ALcontrol AB Malmö Ackrediteringsnummer 1006 Malmö A Livsmedel Ja Nej Ackrediterings omfattning Laboratorier ALcontrol AB Malmö Ackrediteringsnummer 1006 Malmö A001119-002 Mikrobiologisk analys Livsmedelanalys Aeroba Anaeroba sulfidreducerande bakterier Clostridium perfrings

Läs mer

Medicintekniska produkter Ja Nej. Gel-clot Läkemedel Ja Nej Gel-clot Medicintekniska produkter Ja Nej USP 2013 <85>, <161> Gel-clot Läkemedel Ja Nej

Medicintekniska produkter Ja Nej. Gel-clot Läkemedel Ja Nej Gel-clot Medicintekniska produkter Ja Nej USP 2013 <85>, <161> Gel-clot Läkemedel Ja Nej Ackrediteringens omfattning Mikrolab Stockholm AB Sollentuna Ackrediteringsnummer 2028 A004139-001 Mikrobiologisk analys Candida albicans, Endotoxin,, semi Endotoxin, Enterobacteriacea e examination: Ph.

Läs mer

Livsmedelsverket Uppsala Ackrediteringsnummer 1457 Område undersökning och vetenskapligt stöd A

Livsmedelsverket Uppsala Ackrediteringsnummer 1457 Område undersökning och vetenskapligt stöd A Ackrediteringens omfattning Bilaga 2 Livsmedelsverket Uppsala Ackrediteringsnummer 1457 Område undersökning och vetenskapligt stöd A000034-001 GMO analys Molekylärbiologi SLV-m065-f GTS40-3-2-soja PCR

Läs mer

Laboratorier Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB Lidköping Ackrediteringsnummer 1977 Lidköping A

Laboratorier Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB Lidköping Ackrediteringsnummer 1977 Lidköping A Ackrediteringens omfattning Laboratorier Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB Lidköping Ackrediteringsnummer 1977 Lidköping A002006-003 Kemisk analys Biotoxiner Akrylamid LidPest.0A.01.008 LC-MS Dricksvatten

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 49/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 5.7.2004 - tillsvidare

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 49/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 5.7.2004 - tillsvidare JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 49/04 Datum Dnr 23.6.2004 2917/01/2004 Ikraftträdelse- och giltighetstid 5.7.2004 - tillsvidare Bemyndigande 26 foderlagen (396/1998) Motsvarande EG-rättsakter

Läs mer

Mätprincip Principle of measurement. Provtyp Sample type. ASTM E1621:2013 XRF Koppar/Kopparlegeringar Copper/Copper Alloys

Mätprincip Principle of measurement. Provtyp Sample type. ASTM E1621:2013 XRF Koppar/Kopparlegeringar Copper/Copper Alloys Ackrediteringens omfattning Scope of accreditation Degerfors Laboratorium AB Degerfors Ackrediteringsnummer 1890 A003432-001 Kemisk analys Chemical analysis Teknikområde Technique Parameter Parameter Metod

Läs mer

Ackrediteringens omfattning. Kemisk analys av livsmedel, foder och läkemedel. Bilaga 2a 2015-11-30 2014/789

Ackrediteringens omfattning. Kemisk analys av livsmedel, foder och läkemedel. Bilaga 2a 2015-11-30 2014/789 Kemisk analys av livsmedel, foder och läkemedel ADF-N + ADF LidNär.0A.22 AOAC 973:18 Tecator AN304, ASN 3436, 3429 Tecator 2:7 5 50 g/100 g Aminosyror (hydr.) LidAA.0A.01 SS-EN ISO 13903:2005 Amsyraan

Läs mer

Hälsofaror i olika livsmedelskategorier Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Hälsofaror i olika livsmedelskategorier Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen Hälsofaror i olika livsmedelskategorier Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen På den här sidan finner du en lista över hälsofarliga kemiska ämnen och mikrobiologiska smittämnen som kan finnas

Läs mer

Laboratorier Eurofins Pegasuslab AB Uppsala Ackrediteringsnummer 2085 Uppsala A

Laboratorier Eurofins Pegasuslab AB Uppsala Ackrediteringsnummer 2085 Uppsala A Ackrediteringens omfattning Laboratorier Eurofins Pegasuslab AB Uppsala Ackrediteringsnummer 2085 Uppsala A004243-001 Kemisk analys Asbest, identifiering SS ISO 22262-1:2012 Mikroskopering Fasta material

Läs mer

Kemiska analyser, Biologiavdelningen

Kemiska analyser, Biologiavdelningen Kemiska analyser, Biologiavdelningen Biokemiska analyser Flexibel ackreditering Raketelektrofores kvantitativ bestämning av vissa proteiner Grund Raketelektrofores Makadamianötprotein SLV-m039-f SLV-m039-f10

Läs mer

Provningslaboratorier Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Eskilstuna Ackrediteringsnummer Kvalitetskontroll A

Provningslaboratorier Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Eskilstuna Ackrediteringsnummer Kvalitetskontroll A Ackrediteringens omfattning Provningslaboratorier Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Eskilstuna Ackrediteringsnummer 10120 Kvalitetskontroll A013308-001 Kemisk analys Oorganisk kemi Aluminium, Al

Läs mer

Uppsala Ackrediteringsnummer Teknikområde Metod Parameter Mätprincip Mätområde Provtyp Flex Fält Anmärkning.

Uppsala Ackrediteringsnummer Teknikområde Metod Parameter Mätprincip Mätområde Provtyp Flex Fält Anmärkning. Ackrediteringens omfattning Uppsala Vatten och Avfall AB, Vattenlaboratorium Uppsala Ackrediteringsnummer 1995 A000428-001 Aktivitetsmätning Vattenanalys Analys av radon i vatten metodbeskrivning, Strålsäkerhetsmyndigh

Läs mer

Referenslaboratorieverksamhet inom fröanalytik

Referenslaboratorieverksamhet inom fröanalytik Referenslaboratorieverksamhet inom fröanalytik Undersökningsobjekt Föreskrivna uppgifter Uppgifter i praktiken Kunder Internationella kontakter Utsäde för jordbruks- EU:s frödirektiv förutsätter Eviras

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Produkthygieniska analyser Totalantalsbestämning av mikroorganismer Membranfiltrering EP Edition 7.0 2011, volume 1, 2.6.12 Microbial volume 1, Microbial Totalantalsbestämning av mikroorganismer -

Läs mer

KVALITETSSÄKRA MILJÖANALYSER. Vattenundersökningar, Mikrobiologiska analyser & Svensk Standard

KVALITETSSÄKRA MILJÖANALYSER. Vattenundersökningar, Mikrobiologiska analyser & Svensk Standard KVALITETSSÄKRA MILJÖANALYSER Seminariedag, SIS Vattenundersökningar, Mikrobiologiska analyser & Svensk Standard Tommy Šlapokas Mikrobiologiska enheten, Livsmedelsverket tommy.slapokas@slv.se Tommy Šlapokas

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Vattenkemi Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrering 1:1, 2, 4 1-250 mg/l Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005 FIA 1:1, 2, 4 0,1-5,0 mg/l Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn

Läs mer

Kemiska analyser, Kemiska enheten, K2 (flexibel ackreditering specificeras för varje metod)

Kemiska analyser, Kemiska enheten, K2 (flexibel ackreditering specificeras för varje metod) Kemiska analyser, Kemiska enheten, K2 (flexibel ackreditering specificeras för varje ) Vattenlösliga vitaminer Tiamin, B 1 Riboflavin, B 2 SLV K2-m248.8 HPLCfluorescensdetektion 2:1-6 0,006 0,9 mg/100g

Läs mer

STABILIZER BLEND HC 4

STABILIZER BLEND HC 4 STABILIZER BLEND HC 4 ARTIKELNR 8385 UTFÄRDAD 2011-03-03 ERSÄTTER 2008-10-10 BESKRIVNING En torr blandning av stärkelse och hydrokolloider. INGREDIENSER Majsstärkelse, guarkärnmjöl (E 412), xanthangummi

Läs mer

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Kretslopp och vatten Mölndal Ackrediteringsnummer 0045 Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A000089-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp

Läs mer

Säkerhetsstandarder för leksaker. Christian Wetterberg, LEGO Group 15 oktober, 2013

Säkerhetsstandarder för leksaker. Christian Wetterberg, LEGO Group 15 oktober, 2013 Säkerhetsstandarder för leksaker Christian Wetterberg, LEGO Group 15 oktober, 2013 EUROPEISKA REGLER FÖR LEKSAKER Direktivet om leksakers säkerhet 2009/48/EC publicerades 30/6-09 och trädde i kraft inom

Läs mer

STABILIZER BLEND HC 4

STABILIZER BLEND HC 4 STABILIZER BLEND HC 4 ARTIKELNR 8385 UTFÄRDAD 2011-03-03 ERSÄTTER 2008-10-10 BESKRIVNING En torr blandning av stärkelse och hydrokolloider. INGREDIENSER Majsstärkelse, guarkärnmjöl (E 412), xanthangummi

Läs mer

Beslut om ändrad ackreditering (3 bilagor)

Beslut om ändrad ackreditering (3 bilagor) Enheten för miljö och hälsa Helen Strömberg Direktnr: 033-17 77 80 E-post: helen.stromberg@swedac.se SSAB EMEA AB Kemiskt laboratorium 613 80 Oxelösund Beslut om ändrad ackreditering (3 bilagor) Beslut

Läs mer

Vi bryr oss. RISKPROFIL PIZZAKARTONGER RISKPROFIL PIZZAKARTONGER. Denna folder är en sammanfattning av. Livsmedelsverkets rapportserie nr 5/2011

Vi bryr oss. RISKPROFIL PIZZAKARTONGER RISKPROFIL PIZZAKARTONGER. Denna folder är en sammanfattning av. Livsmedelsverkets rapportserie nr 5/2011 Vi bryr oss. RISKPROFIL PIZZAKARTONGER Denna folder är en sammanfattning av RISKPROFIL Livsmedelsverkets rapportserie nr 5/2011 PIZZAKARTONGER Riskprofil : Material i kontakt med livsmedel. COPYRIGHT PIBOX

Läs mer

Motorbränslen Etanol E85 Krav och provningsmetoder

Motorbränslen Etanol E85 Krav och provningsmetoder SVENSK STANDARD Fastställd 2006-07-03 Utgåva 1 Motorbränslen Etanol E85 Krav och provningsmetoder Automotive fuels Ethanol E85 Requirements and test methods ICS 75.160.20 Språk: svenska Publicerad: september

Läs mer

Analysprislista Vattenlaboratoriet 2019

Analysprislista Vattenlaboratoriet 2019 Analysprislista 2019 Sida 1 av 5 Välkommen till Vi erbjuder dig personlig service och ett heltäckande utbud av mikrobiologiska och kemiska analyser. är ackrediterat av Swedac enligt SS-EN ISO/IEC 17025.

Läs mer

2015-11-23 2014/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping - 1125

2015-11-23 2014/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping - 1125 Metaller i vatten med ICP-AES SS-EN ISO 11885, utg. 2, mod. SS-EN ISO 15587-2:utg1 LidMet.0A.01.02 ICP-AES Aluminium 1:1 > 0,01 mg/l 1:1, 2, 4 >0,01 mg/l Antimon 1:1, 2, 4 > 0,04 mg/l Bly 1:1, 2, 4 > 0,1

Läs mer

Kungsörnen Spaghetti ARTNR 100048. PRODUKTBESKRIVNING Spaghetti, 10 kg. INGREDIENSFÖRTECKNING Mjöl av durumvete och vitaminer: B1, B2, niacin, B6.

Kungsörnen Spaghetti ARTNR 100048. PRODUKTBESKRIVNING Spaghetti, 10 kg. INGREDIENSFÖRTECKNING Mjöl av durumvete och vitaminer: B1, B2, niacin, B6. Dokumentid: 100048 Utgåva: 2 Utskriftsdatum: 2009-01-12 Sida 1/3 Kungsörnen Spaghetti ARTNR 100048 PRODUKTBESKRIVNING Spaghetti, 10 kg. INGREDIENSFÖRTECKNING Mjöl av durumvete och vitaminer: B1, B2, niacin,

Läs mer

Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltningen Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A

Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltningen Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A Ackrediterings omfattning Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltning Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A000101-006 Kemisk analys Provtagning Älvar och vattdrag, provtagning

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:xx) om tatueringsfärger

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:xx) om tatueringsfärger Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:xx) om tatueringsfärger Läkemedelsverket meddelar 1 med stöd av 9 förordningen (2012:503) om tatueringsfärger följande föreskrifter om tatueringsfärger. Definitioner

Läs mer

Beslut om ackreditering (3 st bilagor)

Beslut om ackreditering (3 st bilagor) Tekniska enheten för medicin, miljö och livsmedel Morgan Nilsson Direktnr: 08-406 83 39 E-post: morgan.nilsson@swedac.se Er referens Laboratoriemedicin Gävleborg Gävle Sjukhus 801 87 Gävle Beslut om ackreditering

Läs mer

Tullens tyngdpunkter inom övervakningen av livsmedel och konsumtionsvaror år 2015

Tullens tyngdpunkter inom övervakningen av livsmedel och konsumtionsvaror år 2015 Tullens tyngdpunkter inom övervakningen av livsmedel och konsumtionsvaror år 2015 Inom övervakningen av livsmedel och konsumtionsvaror förverkligade Tullen år 2015 för första gången viktade övervakningsobjekt,

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045 Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrimetri 1:1, 2, 4 0,01 4 mmol/l Aluminium SS 028210, utg 1 Fotometri 1:1, 2, 4 0,02 0,40 mg/l Ammonium som kväve Biokemisk syreförbrukning (BOD7) Extinktion SS-EN

Läs mer

Provningslaboratorier Kretslopp och vatten Mölndal Ackrediteringsnummer 0045 Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A

Provningslaboratorier Kretslopp och vatten Mölndal Ackrediteringsnummer 0045 Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Ackreditengens omfattning Provningslaboratoer Kretslopp och vatten Mölndal Ackreditengsnummer 0045 Lackarebäcks vattenverk Laboratoum A000089-001 Kemisk analys Oorganisk kemi Aluminium, Al EPA Method 200.8,

Läs mer

LIVSMEDELS MIKROBIOLOGI

LIVSMEDELS MIKROBIOLOGI LIVSMEDELS MIKROBIOLOGI Sven-Olof Enfors Institutionen för Bioteknologi KTH Stockholm 2003 Innehåll Kap 1 Introduktion...1 Kap 2. Kemiska reaktioner vid förskämning av livsmedel...4 2.1 Förutsättningar

Läs mer

KAPITEL 21 DIVERSE ÄTBARA BEREDNINGAR. b) rostade kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden (nr 0901),

KAPITEL 21 DIVERSE ÄTBARA BEREDNINGAR. b) rostade kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden (nr 0901), KAPITEL 2 DIVERSE ÄTBARA BEREDNINGAR Anmärkningar. Detta kapitel omfattar inte: a) blandningar av grönsaker enligt nr 072, b) rostade kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden (nr 090), c) aromatiserat

Läs mer

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS EN ISO 9963, del 2, utg. 1, 4 6 500 mg/l Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4 0,04 0,2 mg/l Ammonium som kväve SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4

Läs mer

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 IVL GÖTEBORG Oorganiska analyser av vatten och fasta miljöprover Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 Ammonium som kväve (NH 4 + -N) SS-EN ISO 1173, mod. FIA 1:1 Fosfat SS-EN ISO

Läs mer

LIVSFS 2011:4 information om föreskrifterna

LIVSFS 2011:4 information om föreskrifterna 1 2011-03-29 LIVSFS 2011:4 information om föreskrifterna Rubrik Föreskrifter om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (2007:15) om livsmedelstillsatser När träder föreskrifterna i kraft? 1 april 2011.

Läs mer

Bilaga 2. Ackrediteringens omfattning. Kemisk analys /1313

Bilaga 2. Ackrediteringens omfattning. Kemisk analys /1313 Ackrediteringens omfattning Laboratorier Degerfors Laboratorium AB Degerfors Ackrediteringsnummer 1890 A003432-001 Kemisk analys Oorganisk kemi Aluminium, Al ASTM E1086:2014 OES Stål ASTM E1621:2013 XRF

Läs mer

PRISLISTA VA Kvalitetskontroll

PRISLISTA VA Kvalitetskontroll Provberedning Debiteras en gång per prov. Kemiska och mikrobiologiska analyser hanteras som separata prov. Provberedning, vatten Provberedning, slam (inkl. Torrsubstans bestämning) 97 kr 290 kr Analysspecifika

Läs mer

Laboratorier Karlskrona kommuns Laboratorium Lyckeby Ackrediteringsnummer 1042 Laboratoriet i Lyckeby A

Laboratorier Karlskrona kommuns Laboratorium Lyckeby Ackrediteringsnummer 1042 Laboratoriet i Lyckeby A Ackrediteringens omfattning Laboratorier Karlskrona kommuns Laboratorium Lyckeby Ackrediteringsnummer 1042 Laboratoriet i Lyckeby A000078-001 Kemisk analys Oorganisk kemi Hårdhet, totalt SS 028161, utg

Läs mer

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Rapport Nr 16073641 Sida 1 (1) : utg VV Björnö S 104 : Mikrobiologisk Provtagningstidpunkt : 1005 Temperatur vid provtagning : 9 C : S104 VV=0 Anv=1 Nät=2 : 0 Ansättningsdatum : 2016-05-25 SS-EN ISO 6222-1

Läs mer

När det gäller normal- och utvidgad kontroll avseende dricksvatten utgår vi från Livsmedelsverkets aktuella föreskrifter.

När det gäller normal- och utvidgad kontroll avseende dricksvatten utgår vi från Livsmedelsverkets aktuella föreskrifter. Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Diarie INK-13-0004 Namn Laboratorietjänster Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär. Utvärderingsformuläret

Läs mer

Provtagning. Agenda. Varför ska företag ta prov? Mats Lindblad Riskvärderare mikrobiologi Livsmedelsverket

Provtagning. Agenda. Varför ska företag ta prov? Mats Lindblad Riskvärderare mikrobiologi Livsmedelsverket Provtagning Mats Lindblad Riskvärderare mikrobiologi Livsmedelsverket Agenda Varför ta prov? Av vad? Och hur? - Livsmedelsföretag -Myndighet Varför ska företag ta prov? Verifiera att HACCP-baserade förfaranden

Läs mer

Analysrapport. Ankomsttemp C Mikro Ankomsttemp C Kem Provtagningsdatum Mikrob. analys påbörjad Kemisk analys påbörjad Provtagare Desinfektion

Analysrapport. Ankomsttemp C Mikro Ankomsttemp C Kem Provtagningsdatum Mikrob. analys påbörjad Kemisk analys påbörjad Provtagare Desinfektion Eurofins Water Testing Sweden AB Box 737 531 17 Lidköping Tlf: +46 10 490 8110 Fax: +46 10 490 8051 Orust Kommun Tekniska enheten 473 80 HENÅN Kundnummer: SL8429422 Provnummer: Provbeskrivning: Matris:

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:25) om tatueringsfärger; LVFS 2012:25 Utkom från trycket

Läs mer

Undersökning av förekomsten

Undersökning av förekomsten Rapport 26-2011 Rapport från GMO-projektet 2011 Undersökning av förekomsten av GMO i livsmedel av Zofia Kurowska LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD AGENCY, Sweden Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund...

Läs mer

Norsk institutt for luftforskning Norwegian Institute for Air Research Analysis report T-63 Customer: Swedish Society for Nature Conservation, attn. Helena Norin Project no.: T-63 Sampling: Customer Sample

Läs mer

Forensisk analys Bildundersökning Återskapande av digitalt bild, Do-SF020, ver 3/ Do-M003, ver 3/ Nej Nej Informationsteknik video och ljud Do-M004, ver 2 Fotografering av fingeravtryck Do-SF011, ver 2

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Forensisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp Flexibel Fält Anmärkning Bildundersökning Återskapande av digitalt bild, video och ljudmaterial Do-SF020, / Do- M003, / Do-M004,

Läs mer

Från Växt till Läkemedel - en resa med kvalitetskontroll

Från Växt till Läkemedel - en resa med kvalitetskontroll Från Växt till Läkemedel - en resa med kvalitetskontroll Michelle Co (PhD Analytisk Kemi) & Nora Åhlander (leg. Apotekare) Enheten för växtbaserade läkemedel, Läkemedelsverket michelle.co@mpa.se, nora.ahlander@mpa.se

Läs mer

Ackred. nr 1006 Provning ISO / IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet

Ackred. nr 1006 Provning ISO / IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027-1:2016 Turbiditet FNU 6.2 ± 0.93 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS-EN ISO 7887:2012C mod Färg < 5 ± 2 Pt SS-EN 27888-1 Konduktivitet

Läs mer

Provläsningsexemplar / Preview

Provläsningsexemplar / Preview Vattenundersökningar Koliforma bakterier, termotoleranta koliforma bakterier och Escherichia coli i vatten - Bestämning med rörmetod (MPN) Coliform Bacteria, Thermotolerant Coliform Bacteria and Escherichia

Läs mer

PM Bedömning av kemikaliekrav. Miljöbyrån Ecoplan AB

PM Bedömning av kemikaliekrav. Miljöbyrån Ecoplan AB Datum 2011-03-16 PM Bedömning av kemikaliekrav Miljöbyrån Ecoplan AB EnviroPlanning AB Lilla Bommen 4B, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 4B Telefon 031-771 87 40 Telefax 031-771 87 41 Hemsida

Läs mer

2015-09-30 2014/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104

2015-09-30 2014/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104 Kemisk analys- Vattenanalys Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg 1 Titrering Ammonium SS-EN ISO 14911:1998 Jonkromatografi Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005, mod Flödesanalys/Spektrometri Biokemisk

Läs mer

Ackred. nr 1006 Provning ISO / IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet

Ackred. nr 1006 Provning ISO / IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027-1:2016 Turbiditet FNU < 0.1 ± 0.12 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS-EN ISO 7887:2012C mod Färg < 5 ± 2 Pt SS-EN 27888-1 Konduktivitet

Läs mer

Ackred. nr 1006 Provning ISO / IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet

Ackred. nr 1006 Provning ISO / IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027-1:2016 Turbiditet FNU 0.11 ± 0.12 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS-EN ISO 7887:2012C mod Färg < 5 ± 2 Pt SS-EN 27888-1 Konduktivitet

Läs mer

Vattenkvalitet i Rydaholm

Vattenkvalitet i Rydaholm attenkvalitet i Rydaholm attnet i Rydaholm är medelhårt (6 dh). Ett medelhårt vatten kräver något större mängd disk- och tvättmedel än ett mjukt vatten. Dosera enligt anvisningarna, för bästa resultat!

Läs mer

EN 71-standarderna en statusrapport

EN 71-standarderna en statusrapport EN 71-standarderna en statusrapport Christian Wetterberg Chair CEN TC 52 Safety of toys 21 maj, 2015 Säkerhetsstandarder för leksaker EN 71-1 Mechanical and physical properties EN 71-2 Flammability EN

Läs mer

Ackrediteringens omfattning. Kemisk analys av livsmedel, foder och läkemedel. Bilaga 2a 2015-02-23 2015/217

Ackrediteringens omfattning. Kemisk analys av livsmedel, foder och läkemedel. Bilaga 2a 2015-02-23 2015/217 Kemisk analys av livsmedel, foder och läkemedel Aceton LidLäk.0A.11 GC Läkemedelssubstanser/lösningar 1 1000 mg/l (kalibrerat mätområde) ADF-N + ADF LidNär.0A.22 AOAC 973:18 Tecator AN304, ASN 3436, 3429

Läs mer

Hållbarhetsbaserad indelning av livsmedel. Några livsmedelsrelevanta genus (ur Bergey s Manual)

Hållbarhetsbaserad indelning av livsmedel. Några livsmedelsrelevanta genus (ur Bergey s Manual) Hållbarhetsbaserad indelning av livsmedel Livsmedelstyp Vattenrika, proteinrika, rel. neutrala Vattenrika, proteinfattiga, rel. sura Vattenfattiga Hållbarhets behandlade Exempel Kött, Fisk, Mjölk, Lagad

Läs mer

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Sida 1 (5) förskolan Nej=0 Ja=1 : 0 SS-EN ISO 7027-1:2016 Turbiditet FNU 0.17 ±0.12 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS-EN ISO 7887:2012C mod Färg

Läs mer

Produktfaktablad. Artikel / Vara. Detta dokument är utfärdat. Produktbeskrivning och Användningsområde. Tillagnings / beredningsinstruktion

Produktfaktablad. Artikel / Vara. Detta dokument är utfärdat. Produktbeskrivning och Användningsområde. Tillagnings / beredningsinstruktion Sv ver 5. Giltig fr.o.m. 20121204. Produktfaktablad Artikel / Vara Produktnamn HIRS SKALAD Varumärke Vikt/Antal 25kg Kobia artikel nr 22053 GS1/EAN128/EAN13 Leverantör artikel nr 20037 Ersätter tidigare

Läs mer

Analyslaboratoriet, 4380 A OES 0,003 5,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E415, mod OES 0,003 1,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E572, mod/ss-en 10315:2006

Analyslaboratoriet, 4380 A OES 0,003 5,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E415, mod OES 0,003 1,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E572, mod/ss-en 10315:2006 Ackrediteringens omfattning AB Sandvik Materials Technology Sandviken Ackrediteringsnummer 1636 Analyslaboratoriet, 4380 A001539-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

Intyg om klassificering av tonerpulver och ingående ämnen för tonerpulver

Intyg om klassificering av tonerpulver och ingående ämnen för tonerpulver Bilaga 3 Intyg om klassificering av tonerpulver och ingående ämnen för tonerpulver Namn på tonerpulvret: Färg och typ av tonerpulver: Färg Svart Cyan Magenta Yellow Annan kulör Typ: Mekaniskt framställd

Läs mer

ABC I TRYGG MATLAGNING. Tips och råd för en jäktad hemmakock en liten bobbabank

ABC I TRYGG MATLAGNING. Tips och råd för en jäktad hemmakock en liten bobbabank ABC I TRYGG MATLAGNING Tips och råd för en jäktad hemmakock en liten bobbabank & Åt föräldrar En kock, som har bråttom glömmer lätt hur livsmedel skall hanteras. Denna broschyr innehåller viktiga råd åt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling PRELIMINÄR VERSION 2001/0199(COD) 12 februari 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Läs mer

Bekemnin gsmedel '2,6- Diklorbenz Aktinomyc ph. 1,1,2- Triklorete n. VD Rådhuset ,2 <1 <1 < 0.01 < ,03 6 < 0.

Bekemnin gsmedel '2,6- Diklorbenz Aktinomyc ph. 1,1,2- Triklorete n. VD Rådhuset ,2 <1 <1 < 0.01 < ,03 6 < 0. 1,1,2- Triklorete n 1,2- Dikloretan 2,4- Diklorprop Bekemnin gsmedel '2,6- Diklorbenz Aktinomyc amid ph 2,4-D eter Aldrin Alkalinitet mg µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l cfu/100ml µg/l HCO3/l 8,2

Läs mer

Nolato Cerbo är en del av Nolato Medical, global och ledande leverantör av polymera produkter och system. Med vårt varumärke Cerbo erbjuder vi ett bre

Nolato Cerbo är en del av Nolato Medical, global och ledande leverantör av polymera produkter och system. Med vårt varumärke Cerbo erbjuder vi ett bre Nolato Cerbo är en del av Nolato Medical, global och ledande leverantör av polymera produkter och system. Med vårt varumärke Cerbo erbjuder vi ett brett sortiment av standardprodukter för användning främst

Läs mer

Environmental facts/miljöfakta Revision No. 1

Environmental facts/miljöfakta Revision No. 1 Sida 1 Document No. EF-0057 Environmental facts/miljöfakta Revision No. 1 Leel Technology Centre II, Site Nyköping Product/Produkt: Kontroll- och styrsystem IHC E-No/E-nr: 17 360 01 85, 17 361 31, 17 362

Läs mer

FÖRORD... 3 INLEDNING...4

FÖRORD... 3 INLEDNING...4 6 FÖRORD.... 3 INLEDNING....4 LIVSMEDELSLAGSTIFTNING OCH HISTORIK....11 FALLET TYPHOID MARY MALLON....11 LAGSTIFTNINGEN HAR TVÅ HUVUDSYFTEN I FÖRSTA HAND....13 ANMÄLDA FALL ENLIGT SMITTSKYDDSLAGEN ÅR 2003....14

Läs mer

Uppsala Ackrediteringsnummer Sektionen för geokemi och hydrologi A Ekmanhämtare Sötvatten Ja Ja. Sparkmetod Sötvatten Ja Ja

Uppsala Ackrediteringsnummer Sektionen för geokemi och hydrologi A Ekmanhämtare Sötvatten Ja Ja. Sparkmetod Sötvatten Ja Ja Ackrediteringens omfattning Laboratorier Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för vatten och miljö Uppsala Ackrediteringsnummer 1208 Sektionen för geokemi och hydrologi A000040-002 Biologiska

Läs mer

Gränsvärden och parametervärden

Gränsvärden och parametervärden Gränsvärden och parametervärden Avsnitt A. Gränsvärden där dricksvattnet ska bedömas som otjänligt I. Mikrobiologiska parametrar Parameter Gränsvärde för otjänligt vid provtagningspunkt (enhet) Utgående

Läs mer

Anolytech Disinfection System

Anolytech Disinfection System Anolytech Disinfection System Disinfection for healthier businesses ill st e ld al y va ent pan h ec nm om 2 lyt viro y C 201 o An En olog ear Y n ch he Te of t Bakterier kostar Bakterier, virus, svampar

Läs mer

Vattenkvalitet i Dannäs

Vattenkvalitet i Dannäs attenkvalitet i Dannäs attnet i Dannäs är mjukt (5 dh). Ett mjukt vatten kräver mindre tvätt- och diskmedel jämfört med orter där vattnet är hårt. Generellt kan man säga att tvättmedlet räcker mer än dubbelt

Läs mer

Sektionen - Produkt Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Sektionen - Produkt Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen Sektionen - Produkt Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen Här hittar du information om hur du fyller information om produkten, eventuell provtagning, produktens spårbarhet och de åtgärder som

Läs mer

SVENSK STANDARD Fastställd 2006-10-13 Utgåva 3 Motorbränslen Oblyad bensin av miljöklass 1 Krav och provningsmetoder Automotive fuels Unleaded petrol of enviroment class 1 Requirements and test methods

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:9 Utkom från trycket 2007-05-10 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Hur ser vår luftkvalitet ut? - UTOMHUSLUFTEN

Hur ser vår luftkvalitet ut? - UTOMHUSLUFTEN Hur ser vår luftkvalitet ut? - UTOMHUSLUFTEN Christer Johansson Institutionen för tillämpad miljövetenskap Stockholms Universitet SLB-analys, Miljöförvaltningen i Stockholm Symposium om Luft och hälsa,

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Utfärdad Jelina Strand. Solnavägen Stockholm. Projekt. Er beteckning S1 0-1

Rapport T Analys av fast prov. Utfärdad Jelina Strand. Solnavägen Stockholm. Projekt. Er beteckning S1 0-1 Sida 1 (12) Ankomstdatum 2016-04-08 Structor Miljöbyrån Stockholm AB Utfärdad 2016-04-19 Solnavägen 4 113 65 Stockholm Projekt Bestnr M1600037 Analys av fast prov Er beteckning S1 O10759268 TS_105 C 89.8

Läs mer

Diagnoser baserar sig mycket på sjukdomens symptom, förlopp och sjukdomens utbreddhet i befolkningen

Diagnoser baserar sig mycket på sjukdomens symptom, förlopp och sjukdomens utbreddhet i befolkningen Diagnostik allmänt Diagnoser baserar sig mycket på sjukdomens symptom, förlopp och sjukdomens utbreddhet i befolkningen Utifrån sjukdomens symptom och förlopp finns ofta ett antal möjliga bakterier (och

Läs mer

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi Organisk kemi / Biokemi Livets kemi Vecka Lektion 1 Lektion 2 Veckans lab Läxa 41 Kolhydrater Kolhydrater Sockerarter Fotosyntesen Bio-kemi 8C och D vecka 41-48 42 Kolhydrater Fetter Trommers prov s186-191

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 70/22 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/375 av den 11 mars 2016 om tillstånd för utsläppande på marknaden av lakto-n-neotetraos som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets

Läs mer

HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR

HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR Anna Christiansson Projektledare möbler, textilier, tvätt-och textilservice och kemikalier 08-55763335, anna@msr.se VILKEN AV DESSA INNEHÅLLER

Läs mer

BioMaster. BioMaster Scandinavia

BioMaster. BioMaster Scandinavia BioMaster Baserar sig på en patenterad teknologi som modifierar ytor och tillför långvarigt bakterieskydd på ett miljövänligt sätt utan att förändra materialets ursprungliga karaktär. BioMaster Teknologi

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:9) om ackreditering av laboratorier Ändring införd t.o.m. STAFS 2009:2 Tillämpningsområde

Läs mer

PROJEKT. Salladbufféer

PROJEKT. Salladbufféer PROJEKT Salladbufféer Självplock Rapport avseende tillsynsprojekt 2015 Syfte Undersöka hantering och hygien på salladsbufféer med självplock främst med avseende förvaringstemperatur, redskap, rengöring

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 37/106 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/229 av den 7 februari 2019 om ändring av förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel vad gäller vissa metoder, livsmedelssäkerhetskriteriet

Läs mer

Några enkla organiska föreningar

Några enkla organiska föreningar Vätesulfid, eller svavelväte H 2 S Vätesulfid är svavelanalogen till vatten. Vätesulfid har helt andra egenskaper än vatten. Den är en illaluktande, giftig gas. Då levande material ruttnar bildas vätesulfid.

Läs mer

Intyg om klassificering av tonerpulver och ingående ämnen för tonerpulver

Intyg om klassificering av tonerpulver och ingående ämnen för tonerpulver Bilaga 3 Intyg om klassificering av tonerpulver och ingående ämnen för tonerpulver Namn på tonerpulvret: Färg och typ av tonerpulver: Färg Svart Cyan Magenta Yellow Annan kulör Typ: Mekaniskt framställd

Läs mer

Ingredienser. Ingredienser. Choklad ingredienser: Genomsnittlig Näringsvärde per / 100g. Allergener: Frozen Yoghurt skogsbär

Ingredienser. Ingredienser. Choklad ingredienser: Genomsnittlig Näringsvärde per / 100g. Allergener: Frozen Yoghurt skogsbär Choklad ingredienser: Skummjölk och mjölk produkts, dextros, glukos, choklad droppar 8% (socker, kakao, vattenfri mjölkfett, emulgeringsmedel, sojalecitin) socker, kakao 3,5%, smör (mjölk och laktos) Emulgeringsmedel;

Läs mer

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM Provberedning Debiteras en gång per prov. Kemiska och mikrobiologiska analyser hanteras som separata prov. Analysspecifika provbehandlingar Provberedning, vatten Provberedning, slam (inkl. Torrsubstans

Läs mer