IBM Användningsvillkor. IBM DemandTec. Del 1 Allmänna villkor 1. Syfte. 1.1 IBM SaaS for Retailers. 1.2 IBM SaaS for Consumer Products Companies

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IBM Användningsvillkor. IBM DemandTec. Del 1 Allmänna villkor 1. Syfte. 1.1 IBM SaaS for Retailers. 1.2 IBM SaaS for Consumer Products Companies"

Transkript

1 IBM Användningsvillkor IBM DemandTec Villkoren i dessa IBM-användningsvillkor ( Användningsvillkor ) gäller utöver villkoren i IBM International Passport Advantage-avtalet eller IBM International Passport Advantage Express-avtalet ( Avtalet ), enligt vad som är tillämpligt. Dessa IBM-användningsvillkor skall läsas noggrant innan IBM SaaS och tillhörande Aktiveringsprogramvara används. Kunden får använda IBM SaaS och Aktiveringsprogramvara endast efter att först ha accepterat dessa Användningsvillkor. Genom att beställa, skaffa åtkomst till eller använda IBM SaaS eller Aktiveringsprogramvara eller genom att klicka på en knapp för acceptans godkänner Kunden dessa Användningsvillkor. OM DU ACCEPTERAR DESSA VILLKOR FÖR KUNDENS RÄKNING INTYGAR OCH GARANTERAR DU ATT DU HAR FULLSTÄNDIG BEFOGENHET ATT BINDA KUNDEN TILL DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR. OM DU INTE ACCEPTERAR DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR ELLER INTE HAR FULLSTÄNDIG BEFOGENHET ATT BINDA KUNDEN TILL DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR FÅR DU INTE PÅ NÅGOT SÄTT ANVÄNDA ELLER DELTA I NÅGON AV DE FUNKTIONALITETER SOM ERBJUDS SOM EN DEL AV IBM SAAS ELLER ANVÄNDA NÅGON AKTIVERINGSPROGRAMVARA. Del 1 Allmänna villkor 1. Syfte Dessa Användningsvillkor gäller för följande IBM SaaS-tjänster: 1.1 IBM SaaS for Retailers IBM DemandTec Price Management on Cloud IBM DemandTec Price Optimization on Cloud IBM DemandTec Promotion Optimization on Cloud IBM DemandTec Promotion Planning on Cloud IBM DemandTec Promotion Execution on Cloud IBM DemandTec Markdown Optimization on Cloud IBM DemandTec Deal Management for Retail on Cloud IBM DemandTec Shopper Insights for Retail on Cloud IBM DemandTec Assortment Optimization for Retail on Cloud IBM DemandTec Advanced Analytics Managed Cloud Delivery 1.2 IBM SaaS for Consumer Products Companies IBM DemandTec Customer Trade Planning on Cloud IBM DemandTec Strategic Trade Planning on Cloud IBM DemandTec Strategic Marketing Planning on Cloud for Manufacturers IBM DemandTec Post Event on Cloud IBM DemandTec Assortment Optimization on Cloud for Manufacturers in program IBM DemandTec Shopper Insights on Cloud for Manufacturers in program IBM DemandTec Advanced Deal Management on Cloud for Manufacturers in program IBM DemandTec Advanced Deal Management on Cloud for Brokers in program IBM DemandTec Deal Management on Cloud for Manufacturers in program IBM DemandTec Deal Management on Cloud for Brokers in program Med begreppet IBM SaaS avses i dessa Användningsvillkor de specifika IBM SaaS-erbjudanden som fastställs i denna paragraf 1. Kunden får använda IBM SaaS endast under en giltig Prenumerationsperiod. Z (08/2012) Sida 1 av 17

2 2. Definitioner Följande begrepp har den innebörd som fastställs nedan: Agent - avser en Kund som representerar ett eller flera Konsumentproduktföretag som försäljningsagent för huvudkontor och/eller butiker. Agentrepresenterat Konsumentproduktföretag - avser ett Konsumentproduktföretag som anlitar en Agent för att hantera dess representation för återförsäljare i samband med planering av kampanjer, erbjudanden och andra transaktioner. Konsumentprodukter - avser en artikel, eller en komponent av en artikel, som producerats eller distribuerats för direktförsäljning till en konsument. Exempel: Konsumentprodukter innefattar kläder och skor, livsmedel och drycker, städ- och hygienprodukter, konsumentkapitalvaror och hemelektronik, dagligvaror, specialvaror och husdjursprodukter men inte bilar, flygplan, finansiella instrument, tjänster eller fastigheter. Konsumentproduktföretag - avser en Kund som producerar Konsumentprodukter. Aktiveringsprogramvara avser Program och tillhörande material som tillhandahålls Kunden av IBM eller en tredje part som en del av IBM SaaS-erbjudandet för att underlätta åtkomst till och användning av IBM SaaS. Omfattad återförsäljare - avser den eller de Återförsäljare med vilka Konsumentproduktföretaget tecknat användning av relevant IBM SaaS. Plattformsaktiveringstjänster - avser de Fjärrtjänster som anges och beskrivs i paragraf 6 Fjärrtjänster. Produktkategorier - avser en gruppering av produkter (även kallade artiklar eller Stock Keeping Units (SKUer)) som uppfyller ett liknande konsumentbehov eller är relaterade eller utbytbara sinsemellan. Produkter som placeras tillsammans i samma kategori bör vara logistiskt hanterbara i butiken. IBM avgör slutgiltigt efter eget omdöme vad som utgör en Produktkategori. Detaljhandlare - avser en Kund som är engagerad i försäljningen av Konsumentprodukter i små eller individuella satser för direkt konsumtion av konsumenten. Total försäljning - avser alla produkter som har sålts till slutkonsumenter (i fråga om Detaljhandlare) eller till Inbegripna återförsäljare (i fråga om Konsumentproduktföretag) genom alla kanaler. Begrepp med inledande versal som inte definieras i dessa Användningsvillkor definieras i Avtalet. 3. Allmänna avgiftsvillkor 3.1 Mätvärden Applikation är en måttenhet enligt vilken IBM SaaS kan erhållas. En Applikation är ett unikt namngivet programvaruprogram. Erforderliga licenser måste anskaffas för varje Applikation som görs tillgänglig för åtkomst och användning under den mätperiod som anges i Kundens Licensbevis eller Transaktionsdokument. Engagemang är en måttenhet enligt vilken tjänsterna kan erhållas. Ett Engagemang består av konsultoch/eller utbildningstjänster, inklusive men inte begränsat till en utbildningshändelse, affärsanalys eller en leveransmaterialbaserad tjänstehändelse. Erforderliga licenser måste anskaffas för varje Engagemang. Miljoner Intäktskonverteringsenheter (MRCU) är en måttenhet enligt vilken IBM SaaS kan erhållas. En Intäktskonverteringsenhet är ett valutaoberoende mått på ett Intäktsbelopp som är relevant för licensieringen av IBM SaaS. Valutaspecifika intäktsbelopp måste konverteras till MRCUer i enlighet med tabellen på Erforderliga licenser måste anskaffas för antalet MRCUer som krävs för att täcka den Intäkt som bearbetas via IBM SaaS under den mätperiod som anges i Kundens Licensbevis eller Transaktionsdokument. Miljarder Intäktskonverteringsenheter (BRCU) är en måttenhet enligt vilken IBM SaaS kan erhållas. En Intäktskonverteringsenhet är ett valutaoberoende mått på ett Intäktsbelopp som är relevant för IBM SaaS. Valutaspecifika intäktsbelopp måste konverteras till BRCUer i enlighet med tabellen på Erforderliga licenser måste anskaffas för antalet BRCUer som krävs för att täcka den Intäkt som bearbetas via IBM SaaS under den mätperiod som anges i Kundens Licensbevis eller Transaktionsdokument. Definitionen på Intäkter för beräkning av antalet MRCUer eller BRCUer varierar beroende på det specifika IBM SaaS-erbjudandet enligt nedan. Z (08/2012) Sida 2 av 17

3 3.1.1 IBM SaaS for Retailers a. För MRCU-beräkning för följande: IBM DemandTec Price Management on Cloud IBM DemandTec Price Optimization on Cloud IBM DemandTec Shopper Insights for Retail on Cloud IBM DemandTec Assortment Optimization for Retail on Cloud IBM DemandTec Deal Management for Retail on Cloud Intäkt är Total försäljning av Huvudkund på Huvudplats. b. För MRCU-beräkning för följande: IBM DemandTec Promotion Optimization on Cloud IBM DemandTec Promotion Planning on Cloud IBM DemandTec Promotion Execution on Cloud Intäkt är Total försäljning för Huvudkunden på Huvudplatsen, genererad av försäljning av Marknadsförda artiklar. I detta Användningsvillkor avses med Marknadsförda artikalr produkter som tillfälligt presenteras och/eller rabatteras eller säljs i någon form av kampanj, inbegripet utan begränsning, en tillfällig prisnedsättning (TPR), omnämnande i reklam, visning i fysiska butiker eller på huvudsidan på en webbplats samt på kuponger. c. För MRCU-beräkning för IBM DemandTec Markdown Optimization on Cloud gäller att Intäkt är den Totala försäljningen av Huvudkunden på Huvudplatsen, genererad av försäljning av Prisnedsatta artiklar. Prisnedsatta artiklar är produkter som säljs till permanent nedsatt pris, i allmänhet med syfte att minska lageröverskott, vilket inbegriper utförsäljning. d. För IBM DemandTec Advanced Analytics Managed Cloud Delivery måste Kunden anskaffa erforderliga Applikationslicenser för denna IBM SaaS, vilket motsvarar Kundens Intäktsnivå enligt vad som anges i tabellen nedan. För denna IBM SaaS är Intäkt den Totala försäljningen av Huvudkunden på Huvudplatsen. Nivå 1 = upp till 3 BRCU Nivå 2 = upp till 8 BRCU Nivå 3 = upp till 15 BRCU Nivå 4 = över 15 BRCU IBM SaaS for Consumer Products Companies a. För MRCU-beräkningar för följande: IBM DemandTec Customer Trade Planning on Cloud IBM DemandTec Post Event on Cloud Intäkt är Total försäljning av Huvudkunden på Huvudplatsen, genererad av försäljning av de Produktkategorier som ingår till Inbegripna återförsäljare. b. För MRCU-beräkningar för följande: IBM DemandTec Strategic Trade Planning on Cloud IBM DemandTec Strategic Marketing Planning on Cloud for Manufacturers Intäkt är Total försäljning av Huvudkunden på Huvudplatsen, genererad av försäljning av de Produktkategorier som ingår. c. För MRCU-beräkningar för följande: IBM DemandTec Assortment Optimization on Cloud for Manufacturers in program IBM DemandTec Shopper Insights on Cloud for Manufacturers in program Intäkt är Total försäljning av Huvudkunden på Huvudplatsen, genererad av försäljning av de Produktkategorier som ingår till Omfattad återförsäljare i programmet. d. För MRCU-beräkning för IBM DemandTec Advanced Deal Management on Cloud for Manufacturers in program gäller att Intäkt är den Totala försäljningen av Huvudkunden på Huvudplatsen till Omfattad återförsäljare i programmet. Z (08/2012) Sida 3 av 17

4 e. För MRCU-beräkning för IBM DemandTec Advanced Deal Management on Cloud for Brokers in program gäller att Intäkt är den Totala försäljningen till Omfattad återförsäljare av produkter som Agenten representerar Plattformsaktiveringstjänster För alla Plattformsaktiveringstjänster måste Kunden anskaffa erforderliga Engagemangslicenser för Plattformsaktiveringstjänsterna som motsvarar Kundens Intäktsnivå enligt vad som anges i tabellen nedan. För dessa Plattformsaktiveringstjänster är Intäkt den Totala försäljningen av Huvudkunden på Huvudplatsen Nivå 1 = upp till 3 BRCU Nivå 2 = upp till 8 BRCU Nivå 3 = upp till 15 BRCU Nivå 4 = över 15 BRCU 3.2 Avgifter och fakturering Konfiguration Om inte annat anges i tillämpligt Transaktionsdokument skall IBM debitera en engångsavgift för konfiguration vid en inledande driftsättningen av IBM SaaS. Avgifterna och faktureringsvillkoren kommer att anges i ett sådant Transaktionsdokument och kommer att faktureras i enlighet med det Faktureringsalternativ Det belopp som skall betalas för IBM SaaS anges i ett Transaktionsdokument. Faktureringsalternativen för IBM SaaS-prenumerationen är följande: a. hela beloppet för åtagande i förskott b. Månadsvis (i efterhand) c. Kvartalsvis (i förskott) d. Årsvis (i förskott) Prenumerationsavgiften faktureras en gång per år, per kvartal eller per månad för den tidsperiod som anges i Transaktionsdokumentet. Det fakturerbara beloppet per faktureringscykel baseras på den årliga prenumerationsavgiften och antalet faktureringscykler under ett år Avgifter för del av månaden Avgifter för del av månaden är en förbestämd daglig avgift som kommer att faktureras till Kunden. Avgifter för del av månaden beräknas på det återstående antalet dagar för månaden från och med det datum Kunden meddelas av IBM att Kundens åtkomst till IBM SaaS är tillgänglig Fjärrtjänster Fjärrtjänster debiteras per Engagemang. Fjärrtjänsterna faktureras en gång per år, per kvartal eller per månad enligt vad som anges i ett Transaktionsdokument. 4. Skapa konto och åtkomst När IBM SaaS-användare registrerar sig för ett konto ( Konto ) kan IBM tillhandahålla IBM SaaSanvändaren ett ID och ett lösenord för Kontot. Kunden ansvarar för att se till att varje IBM SaaSanvändare hanterar sin Kontoinformation och håller den aktuell. Kunden kan när som helst begära att de Personuppgifter som lämnas vid registreringen av ett konto eller för användning av IBM SaaS korrigeras eller tas bort från kontoinformationen. De kommer då att korrigeras eller tas bort, men ett borttagande kan förhindra åtkomst till IBM SaaS. Kunden ansvarar för att se till att varje IBM SaaS-användare skyddar sitt ID och lösenord till kontot och kontrollerar vem som har åtkomst till ett IBM SaaS-konto eller använder IBM SaaS för Kundens räkning. 5. Aktiveringsprogramvara Detta IBM SaaS-erbjudande kan inbegripa Aktiveringsprogramvara som tillhandahålls av IBM eller en tredjepartsleverantör. Om Kunden hämtar eller installerar Aktiveringsprogramvara förbinder sig Kunden också att inte använda Aktiveringsprogramvaran för andra syften än att underlätta eller aktivera sin åtkomst till och användning av IBM SaaS. Om Aktiveringsprogramvaran tillhandahålls med ett separat licensavtal (t.ex. IBM International License Agreement for Non-Warranted Programs ( ILAN ) eller andra licensavtal från IBM eller tredje part) vid tidpunkten för installation eller hämtning omfattas användningen Z (08/2012) Sida 4 av 17

5 av detta separata avtal. Kunden intygar att Kunden accepterar sådana villkor genom att acceptera dessa Användningsvillkor eller genom att hämta, installera eller använda Aktiveringsprogramvaran. Aktiveringsprogramvara innehåller, utan begränsning, följande: IBM DemandTec Publishing Manager IBM DemandTec Strategic Planning Administration 6. Fjärrtjänster Följände fjärrtjänster kan förvärvas av IBM SaaS-kunder: IBM DemandTec Price Management - Plattformsaktiveringstjänster IBM DemandTec Price Optimization - Plattformsaktiveringstjänster IBM DemandTec Price and Promotion Optimization - Plattformsaktiveringstjänster IBM DemandTec Promotion Optimization - Plattformsaktiveringstjänster IBM DemandTec Promotion Planning - Plattformsaktiveringstjänster 6.1 IBMs skyldigheter för IBM DemandTec Price Management Plattformsaktiveringstjänster och DemandTec Promotion Planning Plattformsaktiveringstjänster IBM skall: I samarbete med Kunden anskaffa alla nödvändiga datafält enligt vad som anges i relevant Dataförutsättningsdokument från IBM för tillämpligt SaaS-erbjudande ( Kunddata ). Ta emot och läsa in Kunddata varje vecka eller varje dag och underhålla gränssnittet för dataöversättning med hjälp av standardverktyg. Ytterligare avgifter kan krävas om Kunden ändrar format på Kunddata, begär överföring av filer tillbaka till Kunden i annat format eller begär att IBM skall ändra dataavbildningar och automatiseringsskript för att dra nytta av nya data. Tillhandahålla löpande standardtjänster för kontohantering som säkerställer att Kunden har support när implementeringsgruppen avslutar sitt arbete. Denna kontohanteringstjänst tillhandahålls på distans och skall inte överstiga 6 timmar per vecka. 6.2 IBMs skyldigheter för IBM DemandTec Price Optimization Plattformsaktiveringstjänster och IBM DemandTec Price and Promotion Optimization Plattformsaktiveringstjänster och IBM DemandTec Promotion Optimization Plattformsaktiveringstjänster IBM skall: I samarbete med Kunden anskaffa alla nödvändiga datafält enligt vad som anges i relevant Dataförutsättningsdokument från IBM för tillämpligt SaaS-erbjudande ( Kunddata ). Ta emot och läsa in Kunddata varje vecka eller varje dag och underhålla gränssnittet för dataöversättning med hjälp av standardverktyg. Ytterligare avgifter kan krävas om Kunden ändrar format på Kunddata, begär överföring av filer tillbaka till Kunden i annat format eller begär att IBM skall ändra dataavbildningar och automatiseringsskript för att dra nytta av nya data. Utföra standarddatavalidering för modellerade produktkategorier. Datavalidering består av automatiserade körningar och kontroller av Kunddata i syfte att upptäcka potentiella fel och avvikelser. Tillhandahålla sina standardtjänster för ekonometrisk modellering för varje produktkategori i enlighet med Projektplanen, vars tjänster inbegriper att skapa datauppsättningar för modellering, bedöma modellkvaliteten och felsöka modeller efter behov. Detta inbegriper inledande modellering för varje produktkategori och löpande ommodellering med rimliga tidsintervall baserat på kategorins dynamik enligt IBMs rimliga bedömning. I händelse av datarevidering från Kundens sida kommer IBM i samarbete med Kunden att fastställa huruvida en ny inläsning av de reviderade historiska data och en ommodellering av de berörda produktkategorierna omfattas av garanti, vilket kan kräva överenskommelse om ytterligare avgifter vid den tidpunkten. Tillhandahålla löpande standardtjänster för kontohantering som säkerställer att Kunden har support när implementeringsgruppen avslutar sitt arbete. Denna kontohanteringstjänst tillhandahålls på distans och skall inte överstiga 6 timmar per vecka. 6.3 Kundens skyldigheter: Kunden ansvarar för att tillhandahålla följande: Z (08/2012) Sida 5 av 17

6 a. Starkt ledningsstöd för projektet b. Direktåtkomst för IBMs resurser enligt vad som krävs för att IBM skall kunna utföra de tilldelade Projektaktiviteterna c. Lämplig nivå på och antal resurser hos Kunden för att arbeta med Projektet, inbegripet: IT-programmerare som skall arbeta IBMs dataintegrationsgrupp för att skapa och upprätthålla lämpliga datagränssnitt Representanter från affärsdivisionen för att säkerställa att applikationskraven översätts på rätt sätt till innehållet i dataextraheringarna Stark projektgrupp som åtar sig det tekniska och affärsmässiga processarbete som krävs d. Relevant dokumentation av dataavbildningen e. Överföring av Kunddata i enlighet med överenskomna tidslinjer f. Kunddata som överensstämmer med IBMs format enligt vad som anges i aktuellt Dataförutsättningsdokument från IBM g. Resurser som hanterar eventuella problem h. Kundstöd för att säkerställa att den tillhandahållna informationen är korrekt Kunden intygar att om Kunden inte uppfyller de ovan nämnda skyldigheterna kan detta påverka IBMs förmåga att tillhandahålla Plattformsaktiveringstjänster för de avgifter som fastställs i tillämpligt Transaktionsdokument. Om Plattformsaktiveringstjänsterna försenas eller om IBMs kostnad för att tillhandahålla Plattformsaktiveringstjänster ökas på grund av Kundens bristande uppfyllande av de ovan nämnda uppgifterna eller på grund av andra omständigheter utanför IBMs kontroll, kan ytterligare avgifter krävas. Ytterligare avgifter och faktureringsvillkor för sådana tjänster beställs separat och anges i en Uppdragsbeskrivning. 7. Upphävande av IBM SaaS och uppsägning 7.1 Upphävande av Åtkomst I händelse av ett brott mot Användningsvillkoren, Avtalet eller Regler för acceptabel användning, förskingring av IBMs immateriella rättigheter eller brott mot tillämpliga lagar från en IBM SaaSanvändares sida förbehåller IBM sig rätten att när som helst upphäva eller återkalla denna IBM SaaSanvändares åtkomst till IBM SaaS och/eller ta bort denna IBM SaaS-användares Innehåll. IBM meddelar Kunden om eventuella åtgärder för upphävning eller återkallande. 7.2 Uppsägning IBM kan säga upp Kundens åtkomst till IBM SaaS, på saklig grund, om Kunden inte uppfyller villkoren i Avtalet eller dessa Användningsvillkor och sådan brist inte åtgärdas inom skälig tid efter det att Kunden har fått skriftlig information från IBM. Vid uppsägning avbryts och avslutas Kundens åtkomst och andra rättigheter till IBM SaaS. I händelse av detta måste Kunden och Kundens IBM SaaS-användare avstå från all vidare användning av IBM SaaS och förstöra alla kopior av tillhörande Aktiveringsprogramvara som Kunden äger eller har kontroll över. 8. Förlängning av en Prenumerationsperiod 8.1 Automatisk förlängning av Prenumerationsperiod Kunden kan förnya sin Prenumerationsperioden för IBM SaaS när den upphör, genom ett skriftligt godkännande om förnyelse (t.ex. orderformulär, orderbrev, inköpsorder), före förfallodagen, i enlighet med villkoren i Avtalet. OM IBM PÅ FÖRFALLODAGEN INTE HAR FÅTT ETT SÅDANT MEDDELANDE KOMMER DEN PRENUMERATIONSPERIOD FÖR IBM SaaS SOM UPPHÖR ATT AUTOMATISKT FÖRNYAS I ETT ÅR TILL SAMMA PRIS OCH FAKTURERINGSFREKVENS, UNDANTAGET OM IBM, FÖRE FÖRFALLODAGEN, ANTINGEN DIREKT FRÅN KUNDEN ELLER GENOM KUNDENS ÅTERFÖRSÄLJARE, ENLIGT VAD SOM ÄR TILLÄMPLIGT, HAR FÅTT ETT SKRIFTLIGT MEDDELANDE FRÅN KUNDEN OM ATT KUNDENS INTE VILL FÖRNYA. ANNARS FÖRBINDER SIG KUNDEN ATT BETALA SÅDANA FÖRNYELSEAVGIFTER. Följande IBM SaaS-erbjudanden och fjärrtjänster omfattas av automatisk förnyelse av Prenumerationsperioden: IBM DemandTec Advanced Analytics Managed Cloud Delivery Z (08/2012) Sida 6 av 17

7 IBM DemandTec Price Management - Plattformsaktiveringstjänster IBM DemandTec Price Optimization - Plattformsaktiveringstjänster IBM DemandTec Price and Promotion Optimization - Plattformsaktiveringstjänster IBM DemandTec Promotion Optimization - Plattformsaktiveringstjänster IBM DemandTec Promotion Planning - Plattformsaktiveringstjänster 8.2 Krav på begäran om förlängning från Kunden I händelse av att en Kunds licens för IBM SaaS inte inkluderar automatisk förlängning omfattas således inte IBM SaaS av automatisk förlängning och Kunden kan förnya en Prenumerationsperiod genom att placera en order direkt hos IBM eller genom en IBM-återförsäljare, enligt vad som är tillämpligt. Följande IBM SaaS-erbjudanden omfattas inte av automatisk förnyelse av Prenumerationsperioden: IBM DemandTec Price Management on Cloud IBM DemandTec Price Optimization on Cloud IBM DemandTec Promotion Optimization on Cloud IBM DemandTec Promotion Planning on Cloud IBM DemandTec Promotion Execution on Cloud IBM DemandTec Markdown Optimization on Cloud IBM DemandTec Deal Management for Retail on Cloud IBM DemandTec Shopper Insights for Retail on Cloud IBM DemandTec Assortment Optimization for Retail on Cloud IBM DemandTec Customer Trade Planning on Cloud IBM DemandTec Strategic Trade Planning on Cloud IBM DemandTec Strategic Marketing Planning on Cloud for Manufacturers IBM DemandTec Post Event on Cloud IBM DemandTec Assortment Optimization on Cloud for Manufacturers in program IBM DemandTec Shopper Insights on Cloud for Manufacturers in program IBM DemandTec Advanced Deal Management on Cloud for Manufacturers in program IBM DemandTec Advanced Deal Management on Cloud for Brokers in program IBM DemandTec Deal Management on Cloud for Manufacturers in program IBM DemandTec Deal Management on Cloud for Brokers in program 9. Uppdateringar, Tillämpliga villkor och Godkännanden för Automatiska Uppdateringar. Dessa Användningsvillkor gäller alla förbättringar, ändringar, variationer, revideringar, uppdateringar, supplement, tilläggskomponenter och ersättningar av IBM SaaS (gemensamt kallat Uppdateringar ) som IBM kan tillhandahålla eller göra tillgängliga för IBM SaaS, under eventuella ytterligare villkor som IBM för sådana Uppdateringar. Kunden godkänner härmed att IBM, och samtycker till att IBM, i enlighet med IBMs standardrutiner, automatiskt överför, får åtkomst till, installerar och på annat sätt tillhandahåller Uppdateringar av IBM SaaS utan ytterligare meddelande eller krav på medgivande. IBM har ingen skyldighet, och ingenting i Användningsvillkoren skall heller tolkas så att IBM har skyldighet, att skapa, tillhandahålla eller installera Uppdateringar. 10. Uppdateringar av Användningsvillkor IBM förbehåller sig rätten att i framtiden ändra Användningsvillkoren, med hänsyn till Uppdateringar som IBM kan komma att tillhandahålla eller göra tillgängliga för IBM SaaS under Prenumerationsperioden och enligt vad som i övrigt krävs av tillämplig lag, genom att meddela Kunden om sådana ändrade villkor minst trettio (30) dagar i förväg. Förlängning av Prenumerationsperioden omfattas av de Användningsvillkor som gäller vid tidpunkten för förlängningen. Z (08/2012) Sida 7 av 17

8 11. Teknisk support Teknisk support tillhandahålls för IBM SaaS och Aktiveringsprogramvara, enligt vad som är tillämpligt, under Prenumerationsperioden. Detaljerad information om alternativen för teknisk support finns på Delar som inte omfattas av teknisk support Teknisk support omfattar inte hjälp med: a. design och utveckling av program, b. frågor som härrör från Kundens användning av IBM SaaS i andra operativmiljöer än den specificerade, eller c. hjälp med Kundens eller tredje parts produkter och tjänster, eller frågor som härrör från användning av IBM SaaS med Kundens eller tredje parts produkter eller tjänster. 12. Datasekretess och datasäkerhet 12.1 Kundens skyldigheter I samband med alla Personuppgifter som tillhandahålls av eller via Kunden till IBM är Kunden ensam ansvarig som personuppgiftsansvarig för att efterleva alla tillämpliga dataskyddslagar eller liknande lagar, såsom, men inte begränsat till, direktiv 95/46/EG (och lagar som implementerar detta direktiv), som rör behandling av alla Personuppgifter inklusive speciella kategorier av data (som begreppet definieras i direktiv 95/46/EG och i lagar som implementerar detta direktiv) som tillhandahålls av eller genom Kunden till IBM. Kunden förbinder sig att inhämta alla nödvändiga medgivanden, fullmakter och godkännanden samt göra alla nödvändiga tillkännagivanden som krävs enligt lag innan Kunden (i) tar med Personuppgifter i Innehåll eller (ii) använder Aktiveringsprogramvaran och IBM SaaS. Kunden bekräftar att Kunden är ensam ansvarig för alla Personuppgifter som kan ingå i Innehållet, inklusive all information som IBM SaaS-användare delar med tredje part för Kundens räkning. Kunden är ensam ansvarig för att fastställa syfte och metod för IBMs behandling av Personuppgifter under dessa Användningsvillkor, inbegripet att sådan behandling enligt Kundens instruktioner inte kommer att innebära att IBM bryter mot några dataskyddslagar. IBM SaaS är inte avsett för lagring eller mottagande av Känsliga personuppgifter eller Skyddade hälsouppgifter (enligt vad som definieras nedan), i någon form, och Kunden ansvarar för skäliga kostnader och andra belopp som kan uppstå för IBM i samband med att sådan information tillhandahålls till IBM eller förlust eller utlämnande av sådan information av IBM, inbegripet sådan som kan uppstå genom anspråk från tredje part. Känsliga personuppgifter är: 1) Personuppgifter, där förlusten av sådana skulle utlösa ett krav om meddelanden om personuppgiftsöverträdelser och inkluderar, men är inte begränsade till, finansiell information, personnummer (eller socialförsäkringsnummer (SIN, SSN)(USA) eller andra statligt utfärdade identifikationsnummer, såsom körkorts- eller passnummer, bankkontonummer, kreditkorts- eller bankkortsnummer, och 2) Personuppgifter som relaterar till etniskt ursprung, sexuell läggning, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser eller aktiviteter, eller fackföreningsmedlemskap. Skyddade hälsouppgifter är individuellt identifieringsbara uppgifter om människors hälsa, enligt vad som definieras i Lagen om rätt till sjukförsäkring och ersättning (Health Insurance Portability and Accountability Act) 1996 ( HIPAA ), med tillämpliga uppdateringar. Kunden samtycker till att, när IBM fastställer att det är praktiskt för tillhandahållandet av IBM SaaS, IBM får överföra Innehåll, inbegripet eventuella Personuppgifter, över nationsgränser till enheter och länder som Kunden meddelas. Kunden samtycker till att IBM SaaS tillhandahålls av sådana enheter i sådana länder och är ensam ansvarig för att avgöra att eventuell överföring av eventuella Personuppgifter över en nationsgräns enligt dessa Användningsvillkor är förenlig med tillämpliga dataskyddslagar. IBM skall samarbeta med Kunden i skälig utsträckning, till förmån för Kunden eller personuppgiftsansvarig hos Kunden, vid uppfyllandet av juridiska krav, inbegripet inhämtande av obligatoriska godkännanden. Om IBM gör ändringar i sitt sätt att behandla eller säkra Personuppgifter som en del av IBM SaaS och ändringen förorsakar att Kunden inte uppfyller de dataskyddslagar som är tillämpliga för Kunden får Kunden avsluta den aktuella Prenumerationsperioden för berörd IBM SaaS genom att skriftligen meddela IBM inom trettio (30) dagar efter IBMs meddelande till Kunden om ändringen. Sådant avslutande innebär ingen skyldighet för IBM att återbetala eller kreditera Kunden. Z (08/2012) Sida 8 av 17

9 12.2 IBMs skyldigheter IBM behandlar Personuppgifter endast på sådant sätt som är skäligen nödvändigt för att tillhandahålla IBM SaaS och endast för detta syfte. IBM behandlar Personuppgifter endast i samband med leveransen av IBM SaaS, på det sätt som IBM beskrivit, och Kunden bekräftar att beskrivningen som IBM ger stämmer med Kundens behandlingsinstruktioner. På Kundens skriftliga begäran, när dessa Användningsvillkor eller Avtalet upphör att gälla eller löper ut, skall IBM förstöra eller återlämna allt Innehåll till Kunden som Kunden har angett som Personuppgifter. Om Kunden eller en personuppgiftsansvarig hos Kunden enligt tillämpliga dataskyddslagar avkrävs information om eller åtkomst till Personuppgifter till någon enskild person eller relevant myndighet skall IBM samarbeta med Kunden i skälig utsträckning för att tillhandahålla sådan information eller åtkomst Skydd av Innehåll Oavsett vad som i övrigt anges i Avtalet gäller följande: a. IBM kommer inte avsiktligt att lämna ut eller använda Kundens Innehåll utom för hantering och drift av IBM SaaS enligt vad som anges i detta Avtal, under förutsättning att IBM följer gällande lag, och b. IBM kommer endast att bearbeta Kundens Innehåll på system som används till värdhantering och drift av IBM SaaS, där IBM har implementerat de säkerhetsrutiner och -procedurer som hänvisas till i paragraf Säkerhetsrutiner IBM implementerar och upprätthåller rutiner och procedurer, som kan komma att revideras, avseende de system som används för värdhantering och drift av IBM SaaS. Dessa rutiner och procedurer är avsedda att minska IBMs systems sårbarhet för olagligt intrång, obehörig åtkomst, utlämnande eller ändring, eller oriktigt handlande som kan störa eller på annat sätt skada Innehållet eller Kundens användning av IBM SaaS. En beskrivning av de rutiner och procedurer som är tillämpliga för IBM SaaS, inklusive tillämpliga tekniska och driftsmässiga åtgärder, är tillgängliga för Kunden på begäran. Kunden ansvarar för att fastställa om dessa rutiner och procedurer är tillräckliga för att uppfylla Kundens krav. Genom att använda IBM SaaS accepterar Kunden IBMs rutiner och procedurer samt att dessa är tillräckliga för Kundens syften. Med undantag för vad som specifikt fastställs i Säkerhetsrutinerna för IBM SaaS ger IBM inga utfästelser eller garantier om några säkerhetsfunktioner. 13. Överensstämmelse med gällande exportlagstiftning Vardera parten samtycker till att följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser om import och export inbegripet utan begränsning USAs embargo, sanktioner och förbud i fråga om vissa slutanvändningsändamål eller vissa slutanvändare (inbegripet kärnvapen, rymd- eller missilvapen samt kemiska och biologiska vapen). Kunden intygar att Innehåll inte, helt eller delvis, omfattas av USAs vapenlag (U.S. International Traffic in Arms Regulation, ITAR). Kunden samtycker till att IBM tillåts använda globala resurser (medborgare från andra länder som används lokalt samt personal på platser i hela världen) för att på distans stödja leveransen av IBM SaaS. Kunden intygar att inget Innehåll som är åtkomligt för IBM för IBM SaaS kräver exportlicens eller omfattas av exportrestriktioner för någon global IBM-resurs eller IBM-personal enligt tillämpliga exportlagar. 14. Skadeslöshet Kunden samtycker till att försvara och hålla IBM skadeslöst gentemot skadeståndsanspråk från tredje part som uppstår av eller är relaterade till: 1) brott från Kundens eller en IBM SaaS-användares sida mot Regler för acceptabel användning, och 2) Innehåll som har skapats inom IBM SaaS eller tillhandahållits, laddats upp eller överförts till IBM SaaS av Kunden eller en IBM SaaS-användare. 15. Upphovsrättsintrång IBMs policy är att respektera andras immateriella rättigheter. För att rapportera intrång i upphovsrättsskyddat material, gå till sidan Digital Millennium Copyright Act Notices på Z (08/2012) Sida 9 av 17

10 16. Garanti och undantag 16.1 Begränsad Garanti IBM garanterar att IBM SaaS överensstämmer med specifikationerna, som publiceras och gör tillgängliga av IBM. Kunden godtar att sådana specifikationer kan tillhandahållas endast på engelska, om inte annat föreskrivs i tvingande lokal lag. Om IBM SaaS inte fungerar som garanterat och IBM inte kan få det att fungera skall IBM återbetala Kunden ett proportionellt beräknat belopp av det Kunden betalat i förskott, och Kundens rätt att använda IBM SaaS upphör. Denna begränsade garanti fortsätter att gälla under Prenumerationsperioden för IBM SaaS-erbjudandet. 17. Unika villkor för IBM SaaS-erbjudandet 17.1 Dataförutsättningar Kunden förstår och samtycker till att för att kunna använda någon av IBM SaaS för detaljhandeln måste Kunden tillhandahålla IBM produktdata, finansiella data och andra data som fastställs i IBM-dokumentet Dataförutsättningar för detaljhandeln, som gäller den dag data tillhandahålls ( Detaljhandelsdata ). En kopia av aktuellt Dataförutsättningar för detaljhandeln-dokument finns på och kan från tid till annan ändras av IBM enligt IBMs gottfinnande. Kunden förstår och samtycker till att för att kunna använda någon av IBM SaaS för konsumentprodukter måste Kunden tillhandahålla IBM produktdata, finansiella data och andra data som framgår av det IBMdokument Kravdokument för konsumentproduktdata, som gäller den dag data tillhandahålls ( Konsumentproduktdata, tillsammans med Återförsäljardata, är Kunddata ). En kopia av aktuellt Kravdokument för Konsumentproduktdata finns på och kan från tid till annan ändras av IBM enligt IBMs gottfinnande. I Avtalet skall alla Kunddata betraktas som Innehåll Användarprofilinformation för IBM SaaS I samband med Kundens användning av IBM SaaS intygar Kunden och samtycker till att: (i) IBM SaaSanvändares namn, titel, företagsnamn och foto kan läggas in av en IBM SaaS-användare som del av en profil ( Profil ) samt att denna Profil kan ses av andra IBM SaaS-användare och (ii) Kunden när som helst kan begära att en IBM SaaS-användares Profil korrigeras eller tas bort från IBM SaaS och att den då korrigeras eller tas bort, men borttagande kan förhindra åtkomst till IBM SaaS Licensbeviljande a. Varje Detaljhandlare som ingår kontrakt med IBM om att använda en IBM SaaS som del av ett Hub and Spoke -program (t.ex. IBM DemandTec Deal Management for Retail on Cloud, IBM DemandTec Shopper Insights for Retail on Cloud och IBM DemandTec Assortment Optimization for Retail on Cloud), beviljar härmed IBM en begränsad, icke-exklusiv licens, under Prenumerationsperioden, att använda, kopiera, lagra, registrera, överföra, upprätthålla, visa, öppna, skriva ut eller på annat sätt använda Detaljhandlarens Detaljhandelsdata endast i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla IBM SaaS till Detaljhandlarens Konsumentprodukthandelspartners som har prenumererat på sådan IBM SaaS. b. Dessutom beviljar varje Kund (oavsett om det är en Detaljhandlare eller ett Konsumentproduktföretag) härmed IBM en icke-exklusiv licens ( Forskningslicens ), under Prenumerationsperioden, att analysera, använda, kopiera, lagra, registrera, överföra, upprätthålla, visa, öppna, skriva ut eller på annat sätt använda Kunddata för forsknings- och/eller datautvinningsändamål, förutsatt att IBM först avlägsnar alla egenskaper från sådana Kunddata som kan avslöja (i) Kundens identitet eller (ii) konfidentiella eller äganderättsliga aspekter av Kundens interna affärsprocesser och även förutsatt att Kunden kan välja att avstå från Forskningslicensen genom att skriftligen underrätta IBM om detta när det första tillämpliga Transaktionsdokumentet undertecknas. c. Varje Konsumentproduktföretag som anskaffar en licens att använda IBM SaaS som en del av ett Hub and Spoke -program (t.ex. IBM DemandTec Advanced Deal Management on Cloud for Manufacturers in program, IBM DemandTec Shopper Insights on Cloud for Manufacturers in program och IBM DemandTec Assortment Optimization on Cloud for Manufacturers in program) får Z (08/2012) Sida 10 av 17

11 endast använda IBM SaaS som en del av en Omfattad återförsäljares program och med Omfattad återförsäljares försäljnings- och produktdata. Ingen annan användning av IBM SaaS eller Omfattad återförsäljares försäljnings- och produktdata är tillåten Länkar till tredjepartswebbplatser eller -tjänster Om Kunden eller en IBM SaaS-användare överför Innehåll till en tredjepartswebbplats eller en annan tjänst som är länkad till eller görs tillgänglig genom IBM SaaS skall Kunden och IBM SaaS-användaren tillhandahålla IBM rätten att möjliggöra sådan överföring av Innehåll, men sådan interaktion gäller endast mellan Kunden och tredjepartswebbplatsen eller -tjänsten. IBM ger inga garantier eller utfästelser om sådana tredjepartswebbplatser eller -tjänster och har inget ansvar för sådana tredjepartswebbplatser eller -tjänster. 18. Allmänt Om någon bestämmelse i dessa Användningsvillkor befinns vara ogiltig eller inte kan göras gällande eller verkställas, förblir övriga bestämmelser i dessa Användningsvillkor fullt giltiga. Om endera parten underlåter att kräva strikt verkställande eller att kräva sina rättigheter förhindrar inte detta någondera parten att göra det vid ett senare tillfälle, antingen i samband med upphovet till denna rätt eller i samband med ett efterföljande upphov till denna rätt. Alla villkor i dessa Användningsvillkor som till sin natur äger giltighet även efter det att Användningsvillkoren eller Prenumerationsperioden upphör förblir giltiga till dess att de uppfyllts och gäller för respektive parts efterträdare eller för part till vilken Avtalet överlåtits. 19. Fullständigt Avtal Det fullständiga avtalet mellan parterna, som ersätter all tidigare muntlig eller skriftlig kommunikation mellan Kunden och IBM, består av dessa Användningsvillkor och Avtalet. Om villkoren i Användningsvillkoren skulle strida mot villkoren i Avtalet gäller villkoren i dessa Användningsvillkor före villkoren i Avtalet. Ytterligare eller andra villkor i någon skriftlig kommunikation från Kunden (t.ex. i en inköpsorder, en bekräftelse eller ett e-postmeddelande) är ogiltiga. Användningsvillkoren får endast ändras i enlighet med vad som fastställs här. Z (08/2012) Sida 11 av 17

12 Användningsvillkor för IBM SaaS Del 2 - Landsspecifika villkor Följande villkor ersätter eller ändrar de villkor som hänvisas till i del 1. Alla villkor i del 1 som inte förändras genom dessa ändringar förblir oförändrade och gällande. Denna del, del 2, består av ändringar av Användningsvillkoren och ordnas enligt följande: ändringar i villkor för länder i Nord- och Sydamerika, ändringar i villkor för länder i östra Asien, Sydostasien samt Oceanien, och ändringar i villkor för länder i Europa, Mellanöstern och Afrika. ÄNDRINGAR I VILLKOR FÖR LÄNDER I NORD- OCH SYDAMERIKA BELIZE, COSTA RICA, DOMINIKANSKA REPUBLIKEN, EL SALVADOR, HAITI, HONDURAS, GUATEMALA, NICARAGUA OCH PANAMA 8.1 Automatic Renewal of a Subscription Period The following replaces the paragraph that begins "IF IBM DOES NOT RECEIVE SUCH AUTHORIZATION BY THE EXPIRATION DATE": IBM will renew, for an additional payment, the expiring IBM SaaS Subscription Period for a one year term at the same price and billing frequency, if IBM or Customer s reseller receives (1) Customer s order to renew (e.g., order form, order letter, purchase order) prior to the expiration of the current Subscription Period or (2) Customer s payment within 30 days of Customer s receipt of the IBM SaaS invoice for the next term. ARGENTINA, BRASILIEN, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, MEXIKO, PERU, URUGUAY, VENEZUELA 8.1 Automatic Renewal of a Subscription Period Does not apply for Public Bodies who are subject to the applicable Public Sector Procurement Legislation. BRASILIEN 8.1 Automatic Renewal of a Subscription Period The following is added after the second paragraph: The transaction document will describe the process of the written communication to Customer containing the applicable price and other information for the renewal period. USA 8. Renewal of a Subscription Period The following sentence is added at the end of the paragraph that begins "IF IBM DOES NOT RECEIVE SUCH AUTHORIZATION BY THE EXPIRATION DATE" in 8.1 Automatic Renewal of a Subscription Period: CUSTOMER MAY TERMINATE THE IBM SaaS AT ANY TIME AFTER THE END OF THE INITIAL SUBSCRIPTION PERIOD ON ONE MONTH'S WRITTEN NOTICE, EITHER DIRECTLY TO IBM OR THROUGH CUSTOMER S IBM RESELLER, AS APPLICABLE, IF IBM HAS NOT RECEIVED CUSTOMER S WRITTEN AUTHORIZATION (e.g., order form, order letter, purchase order) TO RENEW CUSTOMER S EXPIRING IBM SaaS SUBSCRIPTION PERIOD. IN SUCH EVENT, CUSTOMER MAY OBTAIN A PRORATED REFUND. ÄNDRINGAR I VILLKOR FÖR LÄNDER I ÖSTRA ASIEN, SYDOSTASIEN SAMT OCEANIEN Z (08/2012) Sida 12 av 17

13 AUSTRALIEN Limited Warranty The following is added to the end of Section 16.1: The warranties specified this Section are in addition to any rights Customer may have under the Competition and Consumer Act 2010 or other legislation and are only limited to the extent permitted by the applicable legislation. BANGLADESH, BHUTAN OCH NEPAL 8. Renewal of a Subscription Period The following replaces the paragraph that begins "IF IBM DOES NOT RECEIVE SUCH AUTHORIZATION BY THE EXPIRATION DATE" in 8.1 Automatic Renewal of a Subscription Period: IBM will renew, for an additional payment, the expiring IBM SaaS Subscription Period for a one year term at the same price and billing frequency, if IBM or Customer s reseller receives (1) Customer s order to renew (e.g., order form, order letter, purchase order) prior to the expiration of the current Subscription Period or (2) Customer s payment within 30 days of Customer s receipt of the IBM SaaS invoice for the next term. JAPAN Limited Warranty The following is deleted from the first paragraph of Section 16.1: Customer agrees that such specifications may be supplied only in the English language, unless otherwise required by local law without the possibility of contractual waiver or limitation. NYA ZEELAND Limited Warranty The following is added to this Section 16.1: The warranties specified in this Section are in addition to any rights Customer may have under the Consumer Guarantees Act 1993 or other legislation which cannot be excluded or limited. The Consumer Guarantees Act 1993 will not apply in respect of any goods which IBM provides, if Customer requires the goods for the purposes of a business as defined in that Act. ÄNDRINGAR FÖR LÄNDER I EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA (EMEA) MEDLEMSSTATER I EUROPEISKA UNIONEN Följande läggs till i paragraf 16: Garanti och undantag I Europeiska unionen ( EU ) har konsumenter juridiska rättigheter under tillämplig nationell lagstiftning som tillämpas vid försäljning av konsumentvaror. Sådana rättigheter påverkas inte av bestämmelserna i paragraf 16: Garantier och undantag. ÖSTERRIKE 16. Warranty and Exclusions If you paid a charge for the IBM SaaS then the Section 16 Warranty and Exclusions is replaced in its entirety by the following: 16. Warranties and Exclusions IBM provides the IBM SaaS in conformity with its descriptions as contained in the IBM SaaS announcement and maintains it in this condition for the term of the IBM SaaS. IBM, its Affiliates and suppliers disclaim all further warranties ("Ausschluß der Gewährleistung"). Warranties, if any, for Enabling Software supplied as part of this IBM SaaS may be found in their license agreements. Z (08/2012) Sida 13 av 17

14 BAHRAIN, KUWAIT, OMAN, QATAR, SAUDIARABIEN OCH FÖRENADE ARABEMIRATEN 8.1. Automatic Renewal of a Subscription Period The following replaces the paragraph that begins "IF IBM DOES NOT RECEIVE SUCH AUTHORIZATION BY THE EXPIRATION DATE" in 8.1 Automatic Renewal of a Subscription Period: IBM will renew, for an additional payment, the expiring IBM SaaS Subscription Period for a one year term at the same price and billing frequency, if IBM or Customer s reseller receives (1) Customer s order to renew (e.g., order form, order letter, purchase order) prior to the expiration of the current Subscription Period or (2) Customer s payment within 30 days of Customer s receipt of the IBM SaaS invoice for the next term. TYSKLAND 16. Warranty and Exclusions If you paid a charge for the IBM SaaS then the Section 16 Warranty and Exclusions is replaced in its entirety by the following: 16. Warranties and Exclusions IBM provides the IBM SaaS in conformity with its descriptions as contained in the IBM SaaS announcement and maintains it in this condition for the term of the IBM SaaS. IBM, its Affiliates and suppliers disclaim all further warranties ("Ausschluß der Gewährleistung"). Warranties, if any, for Enabling Software supplied as part of this IBM SaaS may be found in their license agreements. IRLAND 16. Warranty and Exclusions The following paragraph is added: Except as expressly provided in these terms and conditions, or Section 12 of the Sale of Goods Act 1893 as amended by the Sale of Goods and Supply of Services Act, 1980 (the "1980 Act"), all conditions or warranties (express or implied, statutory or otherwise) are hereby excluded including, without limitation, any warranties implied by the Sale of Goods Act 1893 as amended by the 1980 Act (including, for the avoidance of doubt, Section 39 of the 1980 Act). IRLAND OCH STORBRITANNIEN 19. Entire Agreement The following sentence is added at the beginning of this Section 19: Nothing in the following paragraphs shall have the effect of excluding or limiting liability for fraud. Z (08/2012) Sida 14 av 17

15 Tjänstenivåavtal Detta Tjänstenivåavtal gäller följande IBM SaaS: IBM DemandTec Price Management on Cloud IBM DemandTec Price Optimization on Cloud IBM DemandTec Promotion Optimization on Cloud IBM DemandTec Promotion Planning on Cloud IBM DemandTec Promotion Execution on Cloud IBM DemandTec Markdown Optimization on Cloud IBM DemandTec Deal Management for Retail on Cloud IBM DemandTec Shopper Insights for Retail on Cloud IBM DemandTec Assortment Optimization for Retail on Cloud IBM DemandTec Customer Trade Planning on Cloud IBM DemandTec Strategic Trade Planning on Cloud IBM DemandTec Strategic Marketing Planning on Cloud for Manufacturers IBM DemandTec Post Event on Cloud IBM tillhandahåller detta Tjänstenivåavtal till sina Kunder enligt följande villkor. Den version av Tjänstenivåavtalet som gäller är den som är aktuell vid inledningen eller förnyelsen av villkoren för Kundens prenumeration. Kunden är införstådd med att detta Tjänstenivåavtal inte utgör någon garanti för Kunden. 1. Definitioner a. Behörig kontaktperson avser den person som Kunden har angett till IBM att vara behörig att lämna in Anspråk enligt detta Tjänstenivåavtal. b. Tillgänglighetskredit avser den kompensation som IBM tillhandahåller för ett giltigt Anspråk. Tillgänglighetskrediten utgörs av en kredit eller rabatt på framtida fakturor för prenumerationsavgifter för Tjänsten. c. Anspråk avser ett anspråk som lämnas in av Kundens Behöriga kontaktperson till IBM enligt detta Tjänstenivåavtal om att en Tjänstenivå inte har uppnåtts under en Avtalad månad. d. Avtalad månad avser varje hel månad under Prenumerationsperioden mätt från 00:00 GMT den första dagen i den månaden till 23:59 GMT den sista dagen i månaden. e. Kunden avser en enhet som prenumererar på Tjänsten direkt från IBM och som inte har brustit i väsentliga skyldigheter, inklusive betalningsskyldigheter, under sitt kontrakt med IBM för Tjänsten. f. Stilleståndstid avser en tidsperiod när produktionssystemets bearbetning av Tjänster har stoppats och alla Kundens användare är helt oförmögna att få åtkomst till den tillämpliga Tjänst som de har relevanta tillstånd för, med förbehåll dock för att Stilleståndstiden inte inbegriper den tidsperiod när Tjänsten inte är tillgänglig på grund av: planerat stillestånd i systemet force majeure problem med Kundens eller tredje parts program, utrustning eller data handlingar eller underlåtenhet från Kundens eller tredje parts sida (inklusive att någon får åtkomst till Tjänsten med hjälp av Kundens lösenord eller utrustning) underlåtenhet att använda de systemkonfigurationer eller plattformar som krävs för åtkomst till Tjänsten att IBM följer design, specifikationer eller instruktioner som har tillhandahållits av Kunden eller en tredje part för Kundens räkning Z (08/2012) Sida 15 av 17

16 g. Händelse avser en omständighet eller serie av omständigheter som tillsammans leder till att en Tjänstenivå inte kan uppnås. h. Force majeure avser oförutsedda händelser som terrorism, arbetsmarknadskonflikt, brand, översvämning, jordbävning, upplopp, krig, ingripanden, order eller restriktioner från myndigheter, virus, DoS-attacker (Denial-of-Service) och andra skadliga handlingar, fel på utrustning och anslutningar eller andra orsaker till bristande tillgänglighet för Tjänsten som ligger utanför IBMs kontroll. i. Planerat stillestånd i systemet avser ett schemalagt avbrott i Tjänsten för tjänsteunderhållsändamål. j. Tjänstenivå avser den standard som fastställs nedan och enligt vilken IBM mäter nivån på den tjänst som tillhandahålls enligt detta Tjänstenivåavtal. k. Tjänst avser den Tjänst som Tjänstenivåavtalet gäller. Se första sidan av detta Tjänstenivåavtal. Detta Servicenivåavtal gäller varje enskild Tjänst och inte i kombination. 2. Tillgänglighetskredit En förutsättning för att vara berättigad att lämna in ett Anspråk är att Kunden har loggat en supportproblemrapport för varje Händelse hos help desk på IBMs kundsupport för den tillämpliga Tjänsten, i enlighet med IBMs rutiner för rapportering av supportproblem med allvarlighetsgrad 1 (Severity 1). Kunden måste tillhandahålla all nödvändig detaljerad information om Händelsen, inbegripet tidpunkten för när Kunden först påverkades av Händelsen, och i skälig utsträckning hjälpa IBM med felsökning och lösning av Händelsen i den utsträckning det krävs för supportproblemrapporter av allvarlighetsgrad 1 (Severity 1). Problemrapporterna måste loggas inom tjugofyra (24) timmar efter det att Kunden först blev medveten om att Händelsen hade påverkat användningen av Tjänsten. Kundens Behöriga kontaktperson måste lämna in Kundens Anspråk på Tillgänglighetskredit senast tre (3) arbetsdagar efter slutet på den Avtalade månad som Anspråket gäller. Kundens Behöriga kontaktperson måste tillhandahålla IBM alla rimliga detaljer avseende Anspråket, inklusive men inte begränsat till detaljerade beskrivningar av alla relevanta Händelser och den Tjänstenivå som anses inte ha blivit uppnådd. IBM skall mäta och rapportera internt den totala kombinerade Stilleståndstiden under varje Avtalad månad som är tillämplig för den Servicenivå som visas i tabellen nedan. Tillgänglighetskrediten skall baseras på varaktigheten för den Stilleståndstid som mäts från den tidpunkt Kunden rapporterade att Kunden första gången påverkades av Stilleståndstiden. För varje giltigt Anspråk tillämpar IBM högsta tillämpliga Tillgänglighetskredit baserat på den uppnådda Servicenivån under varje Avtalad månad, enligt vad som visas i tabellen nedan. IBM ansvarar inte för flertaliga Tillgänglighetskrediter för samma Händelser under samma Avtalade månad. Den totala Tillgänglighetskrediten som beviljas i fråga om en viss Avtalad månad skall inte, under några omständigheter, överstiga tolv procent (12 %) av en tolftedel (1/12) av den årliga avgift som Kunden betalar IBM för Tjänsten. IBM använder skäligt omdöme till att validera Anspråk baserat på den information som finns tillgänglig i IBMs register, vilka kommer att gälla om data i Kundens register skulle strida mot dessa. DEN TILLGÄNGLIGHETSKREDIT SOM TILLHANDAHÅLLS KUNDEN I ENLIGHET MED DETTA SERVICENIVÅAVTAL ÄR KUNDENS ENDA OCH UTESLUTANDE KOMPENSATION I FRÅGA OM ANSPRÅK. 3. Servicenivåer Tjänstetillgänglighet under en Avtalad månad Uppnådd tjänstenivå Tillgänglighetskredit (% av månadsavgift för prenumeration för den Avtalade månad som Anspråket gäller) 97,00 99,00 % 2 % Z (08/2012) Sida 16 av 17

IBM Användningsvillkor Villkor för SaaS-specifika erbjudanden. IBM SmartCloud Control Desk Software as a Service

IBM Användningsvillkor Villkor för SaaS-specifika erbjudanden. IBM SmartCloud Control Desk Software as a Service IBM Användningsvillkor Villkor för SaaS-specifika erbjudanden IBM SmartCloud Control Desk Software as a Service Användningsvillkoren ( Användningsvillkoren") består av dessa IBM Användningsvillkor Villkor

Läs mer

IBM Emptoris Spend Analysis On Cloud

IBM Emptoris Spend Analysis On Cloud IBM Användningsvillkor IBM Emptoris Spend Analysis On Cloud Användningsvillkoren ( Användningsvillkoren") består av dessa IBM Användningsvillkor Villkor för SaaSspecifika erbjudanden ("Villkor för SaaS-specifika

Läs mer

IBM Sterling Data Synchronization Manager

IBM Sterling Data Synchronization Manager IBM Användningsvillkor IBM Sterling Data Synchronization Manager Villkoren i dessa Användningsvillkor gäller utöver villkoren i IBM International Passport Advantage-avtalet eller IBM International Passport

Läs mer

IBM Användningsvillkor Villkor för SaaS-specifika erbjudanden. IBM Social Media Analytics

IBM Användningsvillkor Villkor för SaaS-specifika erbjudanden. IBM Social Media Analytics IBM Användningsvillkor Villkor för SaaS-specifika erbjudanden IBM Social Media Analytics Användningsvillkoren ( Användningsvillkoren") består av dessa IBM Användningsvillkor Villkor för SaaSspecifika erbjudanden

Läs mer

IBM Användningsvillkor Villkor för SaaS-specifika erbjudanden. IBM Emptoris Sourcing on Cloud

IBM Användningsvillkor Villkor för SaaS-specifika erbjudanden. IBM Emptoris Sourcing on Cloud IBM Användningsvillkor Villkor för SaaS-specifika erbjudanden IBM Emptoris Sourcing on Cloud Användningsvillkoren ( Användningsvillkoren") består av dessa IBM Användningsvillkor Villkor för SaaSspecifika

Läs mer

IBM Användningsvillkor Villkor för SaaS-specifika erbjudanden. IBM Cognos Sales Performance Management on Cloud

IBM Användningsvillkor Villkor för SaaS-specifika erbjudanden. IBM Cognos Sales Performance Management on Cloud IBM Användningsvillkor Villkor för SaaS-specifika erbjudanden IBM Cognos Sales Performance Management on Cloud Användningsvillkoren ( Användningsvillkoren") består av dessa IBM Användningsvillkor Villkor

Läs mer

IBM SmartCloud for Social Business

IBM SmartCloud for Social Business Användningsvillkor för IBM SaaS IBM SmartCloud for Social Business Villkoren i dessa IBM-användningsvillkor gäller utöver villkoren i IBM International Passport Advantage-avtalet eller, om tillämpligt,

Läs mer

IBM Coremetrics Search Marketing

IBM Coremetrics Search Marketing IBM Användningsvillkor IBM Coremetrics Search Marketing Villkoren i dessa Användningsvillkor gäller utöver villkoren i IBM International Passport Advantage-avtalet eller IBM International Passport Advantage

Läs mer

IBM Användningsvillkor Villkor för SaaS-specifika erbjudanden. IBM Digital Recommendations

IBM Användningsvillkor Villkor för SaaS-specifika erbjudanden. IBM Digital Recommendations IBM Användningsvillkor Villkor för SaaS-specifika erbjudanden IBM Digital Recommendations Användningsvillkoren ( Användningsvillkoren ) består av dessa IBM Användningsvillkor Villkor för SaaSspecifika

Läs mer

IBM Sterling Supplier Portal

IBM Sterling Supplier Portal IBM Användningsvillkor IBM Sterling Supplier Portal Villkoren i dessa Användningsvillkor gäller utöver villkoren i IBM International Passport Advantage-avtalet eller IBM International Passport Advantage

Läs mer

IBM Sterling E-fakturor

IBM Sterling E-fakturor IBM Användningsvillkor IBM Sterling E-fakturor Villkoren i dessa Användningsvillkor gäller utöver villkoren i IBM International Passport Advantage-avtalet eller IBM International Passport Advantage Express-avtalet

Läs mer

IBM Coremetrics Web Analytics

IBM Coremetrics Web Analytics IBM Användningsvillkor IBM Coremetrics Web Analytics Villkoren i dessa Användningsvillkor gäller utöver villkoren i IBM International Passport Advantage-avtalet eller IBM International Passport Advantage

Läs mer

IBM Användningsvillkor Villkor för SaaS-specifika erbjudanden. IBM Cognos Incentive Compensation Management Managed Cloud Delivery

IBM Användningsvillkor Villkor för SaaS-specifika erbjudanden. IBM Cognos Incentive Compensation Management Managed Cloud Delivery IBM Användningsvillkor Villkor för SaaS-specifika erbjudanden IBM Cognos Incentive Compensation Management Managed Cloud Delivery Användningsvillkoren ( Användningsvillkoren") består av dessa IBM Användningsvillkor

Läs mer

IBM Cognos Incentive Compensation Management on Cloud

IBM Cognos Incentive Compensation Management on Cloud IBM Användningsvillkor IBM Cognos Incentive Compensation Management on Cloud Villkoren i dessa Användningsvillkor gäller utöver villkoren i IBM International Passport Advantage-avtalet eller IBM International

Läs mer

IBM Användningsvillkor Villkor för SaaS-specifika erbjudanden. IBM Emptoris Supplier Lifecycle Management on Cloud

IBM Användningsvillkor Villkor för SaaS-specifika erbjudanden. IBM Emptoris Supplier Lifecycle Management on Cloud IBM Användningsvillkor Villkor för SaaS-specifika erbjudanden IBM Emptoris Supplier Lifecycle Management on Cloud Användningsvillkoren ( Användningsvillkoren") består av dessa IBM Användningsvillkor Villkor

Läs mer

IBM Sterling B2B Services

IBM Sterling B2B Services IBM Användningsvillkor IBM Sterling B2B Services Villkoren i dessa Användningsvillkor gäller utöver villkoren i IBM International Passport Advantage-avtalet eller IBM International Passport Advantage Express-avtalet

Läs mer

IBM Emptoris Supplier Lifecycle Management on Cloud

IBM Emptoris Supplier Lifecycle Management on Cloud IBM Användningsvillkor IBM Emptoris Supplier Lifecycle Management on Cloud Villkoren i dessa Användningsvillkor gäller utöver villkoren i IBM International Passport Advantage-avtalet eller IBM International

Läs mer

IBM Coremetrics Web Analytics

IBM Coremetrics Web Analytics IBM Användningsvillkor IBM Coremetrics Web Analytics Villkoren i dessa Användningsvillkor gäller utöver villkoren i IBM International Passport Advantage-avtalet eller IBM International Passport Advantage

Läs mer

Bilaga - Personuppgiftsbiträdesavtal

Bilaga - Personuppgiftsbiträdesavtal Bilaga - Personuppgiftsbiträdesavtal Detta avtal reglerar förhållandet mellan personuppgiftsansvarig, Kunden, och Personuppgiftsbiträdet, Ecuni AB. Med Personuppgiftsbiträdet avses Ecuni AB för de av Kunden

Läs mer

Allmänna AVTAL villkor Kundnamn Orgnummer

Allmänna AVTAL villkor Kundnamn Orgnummer Allmänna AVTAL villkor Kundnamn Orgnummer Version: Allmänna Villkor 2019-06-01 Allmänna villkor Detta allmänna villkor reglerar tjänster inom abonnemanget levererat till Kund av Midpoint AB, org. nr 556715-1641,

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal Zynatic Medlemsregister

Personuppgiftsbiträdesavtal Zynatic Medlemsregister PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Sida 1(5) Personuppgiftsbiträdesavtal Zynatic Medlemsregister 1 PARTER Den som beställer och använder Zynatic Medlemsregister, och därmed bekräftar att de accepterar våra Allmänna

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

IBM Användningsvillkor Villkor för SaaS-specifika erbjudanden. IBM Digital Analytics

IBM Användningsvillkor Villkor för SaaS-specifika erbjudanden. IBM Digital Analytics IBM Användningsvillkor Villkor för SaaS-specifika erbjudanden IBM Digital Analytics Användningsvillkoren ( Användningsvillkoren ) består av dessa IBM Användningsvillkor Villkor för SaaSspecifika erbjudanden

Läs mer

Personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsbiträde Personuppgiftsbiträdesavtal 1 PARTER Symbolbruket AB www.symbolbruket.se Detta Personuppgiftsbiträdesavtal gäller mellan Symbolbruket AB, org.nr. 559025-7316, Östra Harg Torpängen, 585 91 Linköping, info@symbolbruket.se

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDANDE AV TYRA. 1. Allmänt

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDANDE AV TYRA. 1. Allmänt ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDANDE AV TYRA 1. Allmänt Bayou AB ( Bayou ) tillhandahåller tjänsten Tyra ( Tyra ). Tyra är ett verktyg avsedd för förskola och föräldrar till barn i förskola ( Skolan ). Genom

Läs mer

Omfattning och syfte Denna policy gäller för Volvo Cars-koncernens (kallad Volvo Cars eller vi ) behandling av kunders personuppgifter.

Omfattning och syfte Denna policy gäller för Volvo Cars-koncernens (kallad Volvo Cars eller vi ) behandling av kunders personuppgifter. Kundsekretesspolicy Omfattning och syfte Denna policy gäller för Volvo Cars-koncernens (kallad Volvo Cars eller vi ) behandling av kunders personuppgifter. Syftet med denna policy är att ge våra nuvarande,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDLARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDLARE Senast uppdaterad 5 September, 2018 1 Inledning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDLARE Välkommen till My Mall och försäljning via vår marknadsplats på mymall.se. Vårt samarbete är viktigt och innebär såväl juridiska

Läs mer

Denna policy gäller för Fordonsmäklarna (kallad Fordonsmäklarna eller "vi") behandling av kunders personuppgifter.

Denna policy gäller för Fordonsmäklarna (kallad Fordonsmäklarna eller vi) behandling av kunders personuppgifter. Kundsekretesspolicy Omfattning och syfte Denna policy gäller för Fordonsmäklarna (kallad Fordonsmäklarna eller "vi") behandling av kunders personuppgifter. Syftet med denna policy är att ge våra nuvarande,

Läs mer

Tillägg om Zervants behandling av personuppgifter

Tillägg om Zervants behandling av personuppgifter Tillägg om Zervants behandling av personuppgifter Detta tillägg om behandling av personuppgifter är en bilaga till användaravtalet mellan Zervant och kunden och är underkastad dess användarvillkor i den

Läs mer

Allmänna villkor Version: Allmänna Villkor

Allmänna villkor Version: Allmänna Villkor Allmänna villkor Version: Allmänna Villkor 2018-05-25 Allmänna villkor Detta allmänna villkor reglerar tjänster inom abonnemanget levererat till Kund av, org. nr 556715-1641, nedan kallad Midpoint. Följande

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

Domännamn registreringspolicy

Domännamn registreringspolicy Domännamn registreringspolicy DEFINITIONER Denna policy för registrering av domännamn ( Registreringspolicyn ) antar de termer som definieras i Regler och Villkor och/eller ADR-reglerna. SYFTE OCH OMFATTNING

Läs mer

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal Till mellan Beställaren och Leverantören (nedan kallad Personuppgiftsbiträdet) ingånget Avtal om IT-produkter och IT-tjänster bifogas härmed följande Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal.

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

IDkollens Användarvillkor

IDkollens Användarvillkor IDkollens Användarvillkor Gäller från och med 2018-05-23 Tack för att du har valt IDkollen och ett extra stort tack för att du tar dig tid att noggrant läsa igenom våra användarvillkor. Vi vill börja med

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal

Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal Diarienummer: 2016-066 1. Personuppgiftsavtalsparter Personuppgiftsansvarig Personuppgiftsbiträde Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen 141 85 Huddinge

Läs mer

Licensavtal för Slutanvändare

Licensavtal för Slutanvändare Licensavtal för Slutanvändare VIKTIGT LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT: DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE ( AVTALET ) UTGÖR ETT BINDANDE AVTAL MELLAN DIG (ANTINGEN EN FYSISK ELLER EN JURIDISK PERSON) OCH ACER

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal 1 Personuppgiftsbiträdesavtal Parter Klubb Organisationsnummer Adress Postadress Nedan: ansvarig Bolag Organisationsnummer Adress Postadress Nedan: biträdet Kontaktperson: Telefonnummer: Mejladress: Kontaktperson:

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

Dataskyddsförordningen. GDPR (General Data Protection Regulation)

Dataskyddsförordningen. GDPR (General Data Protection Regulation) Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) Agenda 1. Vad innebär förordningen? 2. Vilka är de största skillnaderna mot PuL? 3. Vad behöver vara på plats? 4. Vad händer om man inte

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1. BAKGRUND 1.1 Detta personuppgiftsbiträdesavtal ( Biträdesavtalet ) reglerar Personuppgiftsbiträdets (enligt definition nedan) behandling av personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Hantering av personuppgifter i Skyddat Webbaserat informationssystem (WIS)

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Hantering av personuppgifter i Skyddat Webbaserat informationssystem (WIS) 1 (6) Hantering av personuppgifter i Skyddat Webbaserat informationssystem (WIS) Detta personuppgiftsbiträdesavtal reglerar Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL TOB, Telia Sverige T3508-18, Rev 1.1 Innehåll 1 Parter... 2 2 Bakgrund... 2 3 Definitioner... 2 4 PuA:s åtaganden... 3 5 PuB:s åtaganden... 3 6 Underbiträden... 5 7 Ytterligare

Läs mer

Begreppet Användare avser en registrerad användare av systemet och finns kopplad till ett eller flera Företag.

Begreppet Användare avser en registrerad användare av systemet och finns kopplad till ett eller flera Företag. Användarvillkor företag Dokumentversion: 201804 Senast ändrad: April 2018 Parter med organisationsnummer 556217-5157, adress, hädanefter under benämning PromikBook. Avtalet gäller mellan PromikBook och

Läs mer

Regler och villkor carvalue.se

Regler och villkor carvalue.se Regler och villkor carvalue.se Tjänsten tillhandahålls direkt efter att du har tryckt på knappen "Skicka" och vi mottar din kontaktinformation och din bils tekniska uppgifter. Genom att godta villkoren

Läs mer

Regelverk. Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag. Bilaga D. Personuppgiftsbiträdesavtal. Version: 2.

Regelverk. Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag. Bilaga D. Personuppgiftsbiträdesavtal. Version: 2. Regelverk Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag Bilaga D Personuppgiftsbiträdesavtal Version: 2.0 Innehållsförteckning 1 Allmänt om personuppgiftsbiträdesavtal... 1

Läs mer

Dataskyddspolicy CENTRO KAKEL OCH KLINKER AB

Dataskyddspolicy CENTRO KAKEL OCH KLINKER AB Dataskyddspolicy CENTRO KAKEL OCH KLINKER AB 1 Allmänt Centro Kakel och Klinker AB (nedan kallat Centro) erkänner den allmänna dataskyddsförordningen (nedan kallad "GDPR") (förordning (EU) 2016/679) och

Läs mer

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG?

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG? Denna policy börjar att gälla från och med den 25e Maj 2018. Vesivek AB, 556043-6118, Kalmarleden 40, 746 37 Bålsta ( Vesivek AB, vi, oss eller vår ) är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal DNR 13-125/2325 SID 1 (9) Bilaga 9 Personuppgiftsbiträdesavtal Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm DNR 13-125/2325 SID 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet.

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. Ytterligare användningsvillkor för Acrobat.com Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. ADOBES ONLINETJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA ACROBAT.SE YTTERLIGARE

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Bilaga 1a Personuppgiftsbiträdesavtal

Bilaga 1a Personuppgiftsbiträdesavtal Bilaga 1a Personuppgiftsbiträdesavtal stockholm.se Stadsledningskontoret Avdelningen för digital utveckling Ragnar Östbergs Plan 1 105 35 Stockholm Växel 08-508 29 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Parter

Läs mer

IBM Sterling B2B Services

IBM Sterling B2B Services IBM Användningsvillkor IBM Sterling B2B Services Villkoren i dessa Användningsvillkor gäller utöver villkoren i IBM International Passport Advantage-avtalet eller IBM International Passport Advantage Express-avtalet

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal Personuppgiftsbiträdesavtal 1. Parter 1. Du ( Kunden ) som användare av tjänsten, nedan benämnd Personuppgiftsansvarige ; och 2. Rule Communication Nordic AB, org. Nr 556740-1293, med adress Kammakargatan

Läs mer

Integritetspolicy - SoftOne

Integritetspolicy - SoftOne Integritetspolicy - SoftOne Omfattning och syfte Denna policy gäller för SoftOne-koncernens (kallad SoftOne eller Vi vid behandling av kunders personuppgifter. Syftet med denna policy är att ge våra nuvarande,

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

I de fall vi har utsett ett dataskyddsombud (DPO) kan du kontakta vår DPO via kontaktuppgifterna som finns i "Frågor och funderingar" nedan.

I de fall vi har utsett ett dataskyddsombud (DPO) kan du kontakta vår DPO via kontaktuppgifterna som finns i Frågor och funderingar nedan. JOBmeal Integritetspolicy för kunder och leverantörer I denna integritetspolicy för anställda ( Policy ), kommer hänvisningar till JOBmeal vi, oss och vår att innebära det bolag inom JOBmeal koncern (för

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för prenumeration... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning... 3 4.1 Allmänt... 3 4.2 Betalning med kort...

Läs mer

Gunnebo Industriers Integritetspolicy för kunder och leverantörer

Gunnebo Industriers Integritetspolicy för kunder och leverantörer Gunnebo Industriers Integritetspolicy för kunder och leverantörer I denna integritetspolicy för kunder och leverantörer ( Policy ), kommer hänvisningar till Gunnebo Industrier vi, oss och vår att innebära

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

Sweden-Bangladesh Business Council (SBBC) - Integritetspolicy

Sweden-Bangladesh Business Council (SBBC) - Integritetspolicy Sweden-Bangladesh Business Council (SBBC) - Integritetspolicy Datum för ikraftträdande: 2018-05-25 Senast uppdaterad: 2018-05-22 1 INLEDNING Denna policy beskriver hur Sweden-Bangladesh Business Council

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Vanliga frågor kunder

Vanliga frågor kunder Viktiga uppdateringar för underhållsavtal Vanliga frågor kunder Det här dokumentet innehåller svar på vanliga frågor om de kommande förändringar vad gäller underhållsavtal som är ett resultat av vår övergång

Läs mer

12. Klar och tydlig information och kommunikation samt klara och tydliga villkor för utövandet av den registrerades rättigheter

12. Klar och tydlig information och kommunikation samt klara och tydliga villkor för utövandet av den registrerades rättigheter 1 Avsnitt 1 Insyn och villkor 12. Klar och tydlig information och kommunikation samt klara och tydliga villkor för utövandet av den registrerades rättigheter 1. Den personuppgiftsansvarige ska vidta lämpliga

Läs mer

DATASKYDDSPOLICY. Godkännande av denna policy När du använder våra produkter och tjänster, accepterar du denna Dataskyddspolicy och vår Cookiepolicy.

DATASKYDDSPOLICY. Godkännande av denna policy När du använder våra produkter och tjänster, accepterar du denna Dataskyddspolicy och vår Cookiepolicy. DATASKYDDSPOLICY Personuppgiftsansvarig Genovis AB ( Genovis ) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Genovis samlar in och behandlar, när du beställer våra produkter och tjänster. Genovis

Läs mer

Cartamundi Sekretesspolicy

Cartamundi Sekretesspolicy Cartamundi Sekretesspolicy 1 ALLMÄNT 1. Denna sekretesspolicy ("sekretesspolicyn") reglerar bearbetningen av dina personuppgifter som en del av din användning av vår webbplats ("webbplatsen") och förknippade

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL DEFINITIONER Begrepp och definitioner i detta Avtal ska ha motsvarande betydelse som i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (nedan kallad dataskyddsförordningen)

Läs mer

För att registrera sig som kontaktperson måste personen i fråga vara minst 16 år gammal

För att registrera sig som kontaktperson måste personen i fråga vara minst 16 år gammal Användarvillkor för Team Together Introduktion Dessa användarvillkor som tillhandahålls till dig av Team Together AB (organisationsnummer 559175-6118 ) ( vi, oss ). Ditt användande ( kontaktperson team

Läs mer

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11 Användaravtal Avtalsdatum 2013-09-11 1. Allmänt 1.1. Dessa villkor ( Användaravtal ) reglerar förhållandet mellan kund ( Användaren ) och leverantör Chordion AB organisationsnummer: 556743-1472 ('Leverantören'),

Läs mer

Användarvillkor Mitt KemRisk

Användarvillkor Mitt KemRisk Användarvillkor Mitt KemRisk 1. Allmänt om Tjänsten 1.1 KemRisk Sweden AB, org. nr 556624-2854, Platensgatan 8, 582 20 Linköping ( KemRisk ) erbjuder befintliga och tillkommande kunder ( Kunden ) tillgång

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Adobe Volymlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide

Adobe Volymlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Adobe Volymlicenser Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Version 3.0 juli 30, 2013 Innehåll Value Incentive Plan programsammanfattning... 3 Programinnehåll... 3 Omedelbar åtkomst till Adobe-produkter...

Läs mer

MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Bil 7

MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Bil 7 MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Bil 7 Detta avtal har dagen för undertecknanden ingåtts mellan parterna; 1) XXX ( XXX ), org. nr 123456-7890, (Personuppgiftsansvarig) och 2) [ ],

Läs mer

Licens och Supportavtal WinServ

Licens och Supportavtal WinServ Sida 1 Licens och Supportavtal WinServ Innehåll Licens och supportavtal WinServ... 2 1. Definitioner... 2 2. WS Software åtaganden... 2 3. Sekretess... 3 4. Kundens åtagande... 3 5. Allmännt licensvillkor...

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal Personuppgiftsbiträdesavtal 1. Parter Personuppgiftsansvarig (PA) Namn: Organisationsnummer: Adressuppgifter: Telefonnummer: E-post: Personuppgiftsbiträde (PB) Namn: Digerati Sverige AB Organisationsnummer:

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

Mertzig Asset Management AB

Mertzig Asset Management AB Mertzig Asset Management AB INTEGRITETSPOLICY Fastställd av styrelsen den 22 maj 2018 1(9) 1 INLEDNING OCH SYFTE Mertzig Asset Management AB ( Bolaget ) värnar om din personliga integritet och eftersträvar

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal Personuppgiftsbiträdesavtal Detta Personuppgiftsbiträdesavtal ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) gäller mellan EgenSajt Sverige AB, org.nr. 556878-7773 ( EgenSajt ) och Kunder som valt att ingå detta Personuppgiftsbiträdesavtal

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bilaga till Avtal om Swelön

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bilaga till Avtal om Swelön PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bilaga till Avtal om Swelön Detta personuppgiftsbiträdesavtal utgör en bilaga till Avtalet om Swelön som Parterna har ingått ( Avtalet om Swelön ). Personuppgiftsbiträdesavtalet

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal Personuppgiftsbiträdesavtal Uthyrare AB med org.nr XXXXXX-XXXX, Adress, 123 45 X-stad, och motpartens namn, org.nr. XXXXXX-XXXX, Adress, 123 45 X-stad har denna dag träffat följande [Titel/dokumentnamn]

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

AVTAL MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH

AVTAL MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH Personuppgiftsavtal AVTAL MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Detta avtal har dagen för undertecknanden ingåtts mellan parterna; 1) (Personuppgiftsansvarig) Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

PwC Digital Trust Introduktion till GDPR. GRC-dagarna oktober 2017

PwC Digital Trust Introduktion till GDPR. GRC-dagarna oktober 2017 PwC Digital Trust Introduktion till GDPR GRC-dagarna oktober 2017 Today s speakers: Göran Laxén Cyber Security Risk & Resilience PwC Stockholm Contacts: Pernilla Nordström Risk Assurance PwC Malmö 2 Lite

Läs mer

REKRYTERINGSHUSET. RekryteringsHuset i Sverige AB Integritetspolicy

REKRYTERINGSHUSET. RekryteringsHuset i Sverige AB Integritetspolicy RekryteringsHuset i Sverige AB Integritetspolicy Som kandidat hos RekryteringsHuset vill vi att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss, vi har därför upprättat denna policy.

Läs mer

Personuppgiftspolicy. Dokument: Personuppgiftspolicy för Åda Ab Version: 1.0 Fastställd av Åda Ab:s styrelse Version datum:

Personuppgiftspolicy. Dokument: Personuppgiftspolicy för Åda Ab Version: 1.0 Fastställd av Åda Ab:s styrelse Version datum: Personuppgiftspolicy Dokument: Personuppgiftspolicy för Åda Ab Version: 1.0 Fastställd av Åda Ab:s styrelse 31.5.2018 Version datum: 2018-05-31 Personuppgiftspolicy Version: Fel! Hittar inte referenskälla.

Läs mer

LICENSAVTAL DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

LICENSAVTAL DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER LICENSAVTAL DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER Version, 2019-06-27 1. Inledning Detta licensavtal ( Licensavtalet ) gäller för digitala läromedel och liknande tjänster och produkter som vid var tid tillhandahålls

Läs mer

OUTSOURCING TILL MOLNET

OUTSOURCING TILL MOLNET OUTSOURCING TILL MOLNET CIO Sourcing 4 juni 2015 Eva Fredrikson och Nicklas Thorgerzon Informationen i presentationen är allmänt hållen och varken kan eller ska ersätta juridisk rådgivning i det enskilda

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

Integritetspolicy. Vårt dataskyddsarbete

Integritetspolicy. Vårt dataskyddsarbete Integritetspolicy Vårt dataskyddsarbete För att vi på Anne Blom Städ & Service AB ska kunna bedriva vår verksamhet behöver vi behandla personuppgifter. Vi värnar om just din personliga integritet, och

Läs mer

Avtal om Tjänster undantaget underhåll

Avtal om Tjänster undantaget underhåll Detta avtal om Tjänster undantaget underhållstjänster ( Avtalet ) reglerar transaktioner då kunden beställer tjänster från IBM Svenska AB ( IBM ). 1. Definitioner Koncern avser en juridisk enhet (såsom

Läs mer

Global Invests dataskyddspolicy

Global Invests dataskyddspolicy Global Invests dataskyddspolicy (Global Invest) värnar skyddet av den enskildes rättigheter och personuppgifter. Den här dataskyddspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter.

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? MBe 2018-05-23 Integritetspolicy Gäller från och med den 25 maj 2018 Inledning Svensk Scenkonst och Svensk Scenkonst Servicebolag AB (nedan kallad Svensk Scenkonst) värnar om den personliga integriteten

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer