Årsberättelse 2020 Del 1. Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2020 Del 1. Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Årsberättelse 2020 Del 1 Verksamhetsberättelse 1

2 Översikt Dagordning sid 3-4 Röstlängd sid 5-7 Styrelsen sid 8-11 In Memoriam sid Team Domare sid Team Marknad sid Team Serie sid Team Sekreta sid 21 Team Tävling sid Team Utveckling sid

3 DAGORDNING Nordvästra Götalands Bordtennisförbunds distriktsårsmöte Nr 6 Måndag 1 mars 2021 kl Digitalt 1. Distriktsårsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som upprättats av SBTF 3. Fastställande av föredragningslista för mötet. 4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 6. Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet samt val av två rösträknare. 7. Behandling av verksamhets och förvaltningsberättelse. a) verksamhetsberättelse för tiden 1 januari - 31 december. b) förvaltningsberättelse för samma tid c) revisorernas berättelse för samma tid 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar. 9. Fastställande av arvoden (se styrelsens förslag) 10. Fastställande av antal a) styrelseledamöter i styrelsen för det kommande verksamhetsåret b) suppleanter i styrelsen för det kommande verksamhetsåret c) ledamöter i valberedningen för det kommande verksamhetsåret 11. Val av: a) ordförande i distriktsstyrelsen för en tid av ett år Avg: Ronny Ferm Karlsborg b) 4 ledamöter i Distriktsstyrelsen för en tid av två år, Avg: Monica J Erlandsson Henån, Karin Gill Mariestad, Sverker Magnusson Vara, Benny Johansson Munkedal (1 år kvar av mandattiden har Olle Carlsson Ed, Erland Josefsson Svanesund, Thomas Nilsson Ödsmål, Simon Strand Skövde) c) Suppleanter i Distriktsstyrelsen för en tid av 1 år Avg: Helen Andersson Henån, Amanda Sembe Stenungssund, Martin Kahnberg Överlida, Ingmar Gustafsson Lidköping 3

4 d) 1 revisorer för en tid av två år Avg: Jan-Olof Sundh Ulricehamn (1 år kvar av mandatperioden har Anders Nilsson Borås) e) 2 revisorssuppleanter för en tid av ett år Avg: Rolf Johansson Lidköping, Andreas Pettersson Upphärad f) X antal ledamöter i valberedningen varav en av 1 år (se 10 c) Avg: Björn Andersson Vargön, Evelina Josefsson Stenungssund, Kristina Uf Mölltorp, Hans Lundmark Larv g) Ordförande i valberedningen för en tid av 1 år Avg: Björn Andersson Vargön 12. Fastställande av avgifter (se styrelsens förslag) 13. Fastställande av a) Budget (se styrelsens förslag) b) Verksamhetsplan (se styrelsens förslag) 14. Fråga om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SBTFs förbundsmöte 15. Fråga om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF stämman 16. Antagande av förbundets kungörelseorgan 17. Behandling av frågor som av förbundsstyrelsen hänskjutits till förbundsmötet. 18. Behandling av inkomna motioner. 19. Behandling av ev styrelsens övriga förslag 20. Avslutning 4

5 Röstlängd Förening Förfallen årsavgift (vid röstlängds upprättande) Antal distriktslag Antal nationella serielag Antal serielag TOTALT Röstpoäng serielag Antal licensindivider Röstpoäng licensindivider Antal röster Alingsås Pingis Pojkar Beatebergs Idrottsklubb Blikstorps Allmänna IK Bokenäs Idrottsförening en Dalen Borgstena Idrottsförening Byttorps Idrottsförening Bäckefors Idrottsförening Dals Eds Fotbollsförening Edsvära Essunga Södra Gesäters Idrottsförening Gilleby Idrottsförening Grebbestads Idrottsförening Grästorps Götene/Tor Hagens Allmänna Idrottsklubb Hangelösa Idrottsförening Herrljunga Horreds Hova Hyssna Håcksviks Idrottsförening Idrottsföreningen Tivo IFK Falköping IFK Hjo IFK Lidköping Istrums Skidklubb Karlsborgs Kinna Kvillebyns Sportklubb

6 Kållekärrs Idrottsklubb Larvs Fotbollklubb Lidan Lundsbrunns IF Mariedals Idrottsklubb Mariestads Melleruds Munkedals Norra Björke Idrottsförening Racketklubben Fisklir Sandareds Sjömarkens Skagersviks Skee Idrottsförening Skärhamns Skövde Pingisklubb Stenungsunds Bordtennisförening Svanesunds Gymnastik Idrottsförening Torp Gymnastik O IF Trollhättans Töreboda Uddevalla Ulricehamns Idrottsförening Vara Sportklubb Varekils Idrottsförening Wargöns Idrottsklubb Vartofta Sportklubb Vedums Allmänna IS Vårgårda Idrottsklubb Vänersborgs Ödenäs Idrottsförening Örslösa-Söne Idrottsklubb Östra Stadsgränsen Tennisklubb Överlida Idrottsklubb

7 Föreningar 66 (64) Ej fullgjort skyldigheter 1 (4) Röstberättigade föreningar 65 (60) Siffran inom parentes ( ) avser föregående år Utdrag ur SBTF:s stadgar Rösträtt vid SDF-möte har varje distriktsansluten förening som fullgjort föreskrivna skyldigheter mot SBTF. Betalat årsavgiften senast 31 maj

8 Styrelsen Nordvästra Götalands Bordtennisförbunds styrelse får härmed avge följande berättelse över verksamhet och förvaltning för Styrelse Ordförande: Vice Ordförande: Ledamöter: Adjungerade Suppleanter: Revisorer: Ronny Ferm Karlsborg Monica J Erlandsson Henån Erland Josefsson Svanesund Olle Carlsson Ed Karin Gill Mariestad Sverker Magnusson Vara Thomas Nilsson Trollhättan Benny Johansson Munkedal Simon Strand Skövde Björn Andersson Vargön (Ekonomi) Stefan Svensson Vara (Sekreta) Susanne Eriksson Uddevalla (SISU) Helen Andersson Henån Amanda Sembe Stenungssund Ingmar Gustafsson Lidköping Martin Kahnberg Överlida Jan-Olof Sundh Ulricehamn Anders Nilsson Borås Revisor suppleanter: Rolf Johansson Lidköping Andreas Pettersson Upphärad Valberedning: Hedersledamöter: Björn Andersson Vargön (sammankallande) Hans Lundmark Larv Kristina Uf Mölltorp Evelina Josefsson Stenungssund Stig Magnusson Skara Lars Eriksson Borås Astor Johansson Trollhättan (avled under året) Stefan Svensson Vara Lasse Carlsson Stenungssund Björn Constantin Uddevalla Inga Johansson Uddevalla 8

9 Uppdrag i andra organisationer SBTF: Styrelse, Monica J Erlandsson (Ledamot) SBTF: Valberedning, Ronny Ferm (Ordförande) Styrelsen Har varit samlad till 10 protokollförda sammanträden, samt ett antal telefonkontakter och mailkonversation. Årsmöte Ägde rum den 26 februari i Larv 28 personer var närvarande som representerade 8 föreningar. SBTF representerades av Monica J Erlandsson. Vi fick även en rundvandring och presentation av Hedensborg av Hasse Lundmark. Kansliet Har varit bemannat av Ronny Ferm med en arvoderad tjänst på 60 % under året samt Karin Gill som timarvoderad under året med ansvar för hemsidan/facebook. Björn Andersson har varit ansvarig för ekonomidelen genom en arvodering. Framtidsdag Styrelsen, Revisorer, Valberedning genomförde en Framtidsdag den 28 november. Framtidsdagen var ett nytt grepp och var ett sätt att diskutera framtid när Kickoff inte kunde genomföras pga pandemin. Det var också första gången vi genomförde ett större möte digitalt. Närvarande var: Karin Gill, Monica J Erlandsson, Olle Carlsson, Erland Josefsson, Thomas Nilsson, Sverker Magnusson, Amanda Sembe, Martin Kahnberg, Ingmar Gustavsson, Stefan Svensson, Björn Andersson, Susanne Eriksson, Evelina Josefsson, Hans Lundmark, Jan-Olof Sundh och Ronny Ferm. 9

10 Representation SBTFs Konvent oktober Köping Monica J Erlandsson, Karin Gill, Erland Josefsson, Olle Carlsson Digitala utbildningar/föreläsningar 30 okt Corona information Stefan Bergh Riksidrottsförbundet Thomas Nilsson, Monica J Erlandsson, Ronny Ferm 4 nov Självledarskap Mia Törnblom Monica J Erlandsson 6 nov Elaine Eksvärd Monica J Erlandsson 16 nov Digitala möten, slagkraftig kommunikation Elaine Eksvärd Thomas Nilsson 17 nov Digitala möten Thomas Gehör/Sami Kaidi Thomas Nilsson, Ronny Ferm 24 nov Ledarskap som skapar kö till föreningsstyrelsen Annelie Östberg Ronny Ferm 25 nov Ledaskap i föräldra/tränarrollen Johan Fallby Karin Gill, Monica J Erlandsson 25 nov Hållbar barn/ungdomsidrott Albin Tingvall/Jens Eriksson Monica J Erlandsson 26 nov Lotta Schelin Monica J Erlandsson 29 nov Veckofinal Hemma hos nov Monica J Erlandsson 9 dec Kvinnliga bordtennistränare Mathilda Ekholm Monica J Erlandsson 10 dec Corona Info Västra Götalands IF Anders Albertsson Monica J Erlandsson, Ronny Ferm 10

11 Sammanfattning Säsongen har naturligtvis varit präglad av pandemin, vilket gjort säsongen 2020 till den märkligaste i förbundets historia. Med anledningen av pandemin så blev det ett annat fokus, då vi i sort sett inte kunde träffas. Det som var en positiv effekt av pandemin var att det blev stort fokus på den digitala delen. Styrelsen inklusive suppleanter, adjungerade har utbildat sig i teams vilket var nödvändigt för att kunna träffas en utbildning som kommit för att stanna och utvecklas under Serie/Tävlingssäsongen stängdes ner ca 7 8 mars. Viss verksamhet startades sedan upp i september med hopp om att det skulle komma igång. Det tog dock tyvärr bara till början av november innan det mesta pausades och där är vi fortfarande med många? Mycket fokus och energi har lagts på lösningar om framför allt seriespelet skulle komma igång, men även tävlingar som DM och VSM. Det har varit frustrerande med ovissheten vilket skapat många timmars kontakter för att försöka hitta olika lösningar under tidspress. Självklart så har ekonomin påverkats, men under ett antal år så har vi byggt upp en bra grundekonomi, vilket nu känns tryggt. Det har varit en tuff säsong för våra föreningar där de flesta föreningarna inte kunnat träna, spela serie och tävlingar. Även här påverkas ekonomin i form av uteblivna inkomster. Vi får hoppas att säsongen 2021 blir en så normal säsong som det går så vi tillsammans kommer igång med träning, tävlingar, seriespel, läger och att alla hittar tillbaka till träningshallarna. Det har varit ett tufft år men många nya lärdomar som vi tar med oss in i Styrelsen vill rikta ett tack till alla som gjort vad de kunnat för att hålla dels distriktets verksamhet igång samt sina föreningars verksamhet. Styrelsen 11

12 In Memoriam Tre personer som betytt väldigt mycket för pingisen lämnade oss under året, med stor saknad men för alltid ihågkomna. Jan Gunnar Axelsson Jan-Gunnar började spela pingis i Aga BTK, Kumla, innan han flyttade till Västergötland där det blev spel i Hyssna, Horred, Kinna och Herrljunga. Jan-Gunnar visade även tidigt ett stort intresse för ledarrollen där han var verksam i olika roller inom dessa föreningar. Det var ledarrollen som gjorde att han kom till Västergötlands Bordtennisförbund där han var suppleant och senare styrelseledamot och sedermera Nordvästra Götalands Bordtennisförbund där han var drivande i Team Sekreta. Jan-Gunnar hade ett stort intresse för historik och var en av de som till stor del låg bakom den fantastiska 75 års skrift som gavs ut när VBTF firade 75 års jubileum. Att beskriva JG med några ord får han faktiskt göra själv som han skrev i jubileumskriften En entusiastisk pratglad gubbe med stort pingishjärta som klappar för det historiska och bättre går inte att beskriva JG. Hans hastiga bortgång kom alldeles för tidigt, då han hade många år kvar att ge pingisen. Tack JG du är saknad. 12

13 Marianne Göransson Marianne Göransson (född Ivarsson) har en lång meritlista i första hand som spelare. Hon vann DM i damsingel 9 ggr och totalt blev det ett 30 tal DM medaljer i singel, dubbel och lag. På SM 1968 blev det en 5:e plats i damdubbel med Majvor Halldin. Och hon spelade även under många år div 2. Hon har varit sin klubb Kållekärrs IK trogen genom alla år. Föreningen var inledningsvis en flersektionsförening och med Marianne som ordförande i bordtennissektionen. Idag har föreningen bara bordtennis på programmet. Det blev ca 45 år i styrelsen. Marianne har även varit verksam som tränare i föreningen under lika lång tid. I samband med att Nordvästra Götalands BTF bildades kom hon att tillhöra team sekreta från 2017.Hon tilldelades distriktets Årets trotjänare 2017 Marianne var en glad och omtänksam person och alltid med den vinnande glimten i ögonvrån. 13

14 Astor Johansson Astor var Mr Trollhättan en förening som han hade stor del i under dess storhetstid som ledare. Som alla duktiga ledare så uppmärksammades även Astor av såväl SBTF som Västergötlands Bordtennisförbund. Astor var rektor vid pingisgymnasiet i Trollhättan där han var mycket populär. Inom Trollhättans BTK där han var en av de största och drivande ledarna som gjorde att Trollhättan etablerade sig som en storklubb i Sverige både på Herr och Damsidan men även arrangörsmässigt. Där flera stortävlingar spelades med Astor vid rodret varav kan nämnas bland annat SOC. Astor kom in i Västergötlands Bordtennisförbunds styrelse 1982 där han hade olika roller och blev sedan Hedersledamot. Astor erhöll såväl SBTF:s förtjänsttecken i guld som Västergötlands högsta utmärkelse. Vi är tacksamma att han delade med sig av sin kompetens och ledaregenskaper även till distriktet, då Astor såg helheten för pingisens bästa och utveckling. Vi tackar Astor för alla insatser han gjort för pingisen och förbundet genom alla år. En profil som för lång tid kommer att bli ihågkommen och för alltid i våra historiska arkiv. 14

15 Redovisning av teamverksamhet Domare Teamsammansättning Ordförande: Erland Josefsson Svanesund Ledamöter: Gunnar Roos Trollhättan, Jenny Sundh Ulricehamn, Jan-Olof Sundh Ulricehamn, Göran Olausson Bengtsfors. Möten Teamet har bara haft mail och telefonmöten då ej större träffar har kunnat genomföras under säsongen. Aktiviteter Domarkonferens 22 augusti Närvarande: Jan-Olof Sundh, Jenny Sundh, Sonny Spjuth och Erland Josefsson. Svenska Bordtennisförbundets domarkonferens hölls i år digitalt. Där lades även grunden för distriktets domaruppdrag i nationella serier, distriktets nationella tävlingar, individuella DM samt Lag DM. Digitalt utbildningsmöte av SBTF Inför pingisligan och Munkedals BTK:s matcher hölls ett välbesökt utbildningsmöte digitalt av SBTF. Ett 50 tal domare och bisittare deltog och från NVGBTF var vi totalt 12st. Regelgenomgång och intressanta diskussioner fördes. SBTF:s nya regelsamling har kommit och utdelats till förbundsdomarna. 15

16 Safir Internationella, Örebro Domare: Anders Ersson Pingisligan Dam/Herr Domare: Sonny Spjuth, Joakim Ruud Henriksson, Göran Olausson, Björn Andersson, Gunnar Roos, Kent-Erik Gustavsson, Erland Josefsson, Göran Pettersson, Anders Ersson, Jan-Olof Sundh och Jenny Sundh Ass domare: Jonas Juhlin, Emil Andersson, Muzafer Cucak, Birgitta Olsson, Alfons Dinamarka, Evelina Josefsson, Linus Strandmark, David Ekeroth Övriga Domaruppdrag Följande domare har haft överdomaruppdrag i serier och tävlingar: Lars- Ola Fronth, Fredrik Andersson, Jenny Sundh, Jan-Olof Sundh, Erland Josefsson, Andreas Johansson, Sonny Spjuth, Göran Olausson, Göran Pettersson, Gunnar Roos, Björn Andersson, Anders Ersson, Lisa Kampf och Stefan Svensson. Utbildningar Lisa Kampf, Borås har genomgått förbundsdomarutbildning och tävlingsledarutbildning. Sammanfattning Säsongen kunde slutföras i de flesta serier och tävlingar. Säsongen startade upp i div. 4 och uppåt men är nu pausad. Vad som gömmer sig bakom hörnet vet vi ej.. Slutord Teamet har fungerat bra under året, men en utfyllnad och föryngring är önskvärd. Stort tack till alla domare som varit aktiva. Team Domare 16

17 Marknad Teamsammansättning Ordförande: Sverker Magnusson Vara Ledamöter: Helen Andersson Henån Marie Björklund Hägersten Ronny Ferm Karlsborg Möten Teamet har varit samlat till 8 protokollförda möten, samt telefonkontakter och diverse träffar på kansliet. Pingisgalan Inställdes pga Corona Olles fond: Stipendier utdelades till ett värde av : Följande erhöll stipendier: Liza Andersson IFK Falköping BTK Carl Svennerlind IFK Lidköping Wilmer Davidsson Sandereds BTK Engla Nordström Karlsborgs BTK Moa Benjaminsson Herrljunga BTK Vedums AIS De 11 Gyllene bollarna 2020 På grund av pandemin utdelades inte de 11 bollarna i någon kategori under

18 Styrelse utvecklingsdag: 29 augusti Hensbacka Munkedal 17 personer var närvarande på vår utvecklingsdag Deltagare: Olle Carlsson, Ingmar Gustavsson, Amanda Sembe, Erland Josefsson, Helen Andersson, Karin Gill, Björn Andersson, Sverker Magnusson, Thomas Nilsson, Stefan Svensson, Simon Strand, Susanne Eriksson, Benny Johansson, Ronny Ferm, Monica J Erlandsson samt Dennis Lindahl SBTF (Teams) och Anders Manheden (Ekonomi) Under dagen prioriterades följande frågor Ekonomiutbildning Teams utbildning Sammanfattning Tyvärr fick mycket av teamets verksamhet ställas in pga pandemin. Båda våra två stora arrangemang Kick off samt Pingisgalan kunde inte genomföras. Dessutom fick vi pausa tankarna på ett stort FORUM. Vi hade också tankar på att försöka få SBTFs Förbundsmöte till distriktet och förhandlingar med hotell var klara, innan SBTF bestämt att förlägga det till Köping för att ha bästa teknisk support för ett digitalt Förbundsmöte. Med facit i hand var det nog det den bästa lösningen med tanke pandemin. Vi fick istället inrikta oss på att planera Styrelsen Utvecklingsdag som faktiskt blev det enda arrangemanget. Vi ser fram mot två nya delar inför kommande säsong, dels vårt namnbyte från Team Marknad till Team Event samt att Team Sekreta kommer att vara en del i Team Event. En stor utmaning som kräver planering och utökning av teamet för att ro detta i land. Sverker Magnusson Med manskap 18

19 Serie Teamsammansättning Ordförande: Olle Carlson Ed Ledamöter: Ingmar Gustafsson Lidköping Björn Andersson Vargön Thomas Nilsson Ödsmål Jonas Juhlin Bäckefors Jan Nilsson Ed. Teamet har träffats två gånger fysiskt för planering av verksamheten. Teamet har under säsongen haft regelbundna veckokontakter via telefon med kansliet för att lösa frågor. Seniorserier Årets säsong startade med samma antal lag i seniorserierna som föregående säsong. Alltså 86 lag. Fördelat på 32 lag i DIV lag i DIV 5 och 24 lag i DIV 6. Tyvärr kom CORONA (covid 19) som innebar att några serier fick avslutas före de var färdigspelade. Dock inga matcher som påverkade upp eller nedflyttning. Togs också beslut att följa Svenska bordtennisförbundets föreskrifter ang hur vi ska förhålla oss till allt seriespel under hela denna pandemi. Detta innebar således att seriespelet avslutades före alla matcher var färdigspelade. I det nationella seriesystemet har vi representation av 35 lag. Det stora glädjeämnet är att vi genom Munkedals BTK fortfarande har ett lag i landets högsta serie. 19

20 Ungdomsserier En säsong som också innehöll samma antal lag som föregående säsong med 21 lag. BRA! Serien fick avbrytas 2020_03_15 PGA CORONA. Damserie Div 3 En säsong vars serie innehöll 4 lag. Men tyvärr även denna serie fick avslutas efter endast 3 matcher 2020_03_15 PGA CORONA. Sammanfattning Distriktsserierna innehåller även denna säsong 86 lag som är väldigt glädjande att vi har så många lag i seriespel. Lägger man därtill de nationella serielagen som uppgår till 35 från vårt distrikt så är det mäkta imponerande. Tillkommer sedan dam och ungdomsserier så har vi inom Nordvästra Götaland hela 150 seriespelande serielag helt otroligt bra! Tyvärr kom ju detta lilla CORONAVIRUS (COVID 19) och ställde till tråkigheter för seriespelet. Sist men inte minst tack till medlemmarna i Team serie och kansliet för ett bra jobb. Olle 20

21 Sekreta Teamsammansättning Ordförande: Stefan Svensson, Vara Ledamöter: Bengt Göransson Kållekärr Birgitta Axelsson Broddarp Jan-Gunnar Axelsson Broddarp (avled under året) Marianne Göransson Kållekärr (avled under året) Natalya Zaitseva Sjömarken Möten Teamet har av flera anledningar (två ledamöter avled samt Corona pandemin) inte haft något möte utan bara sporadiska telefonkontakter. Guldklubben Det var planerat en träff i våras men den fick skjutas upp pga pandemin, sedermera blev den helt inställd då Jan-Gunnar Axelsson som var drivande i aktiviteten hastigt avled. Uppvaktningar Några uppvaktningar har inte gjorts under året, då någon inbjudan inte förelåg vilket även kan bero på pandemin. Innebar också att inga utmärkelser har utdelats under året. Sammanfattning Ett tungt och sorgligt år för Team Sekreta, då ledamöterna Marianne Göransson och Jan-Gunnar Axelsson avled. Detta satte naturligtvis sin prägel på teamet i högsta grad då även deras respektive var ledamöter. Som om inte detta var nog satte även pandemin sina käppar i hjulet. Då teamets aktivitet (Guldklubben) vände sig till en åldersgrupp där flera var i riskgruppen vilket gjorde att den ställdes in. Efter ett förslag från styrelsen kommer nu Team Sekreta att gå in i Team Event från säsongen Det innebär att Sekretas verksamhetsplan flyttas över till Team Event och inga aktiviteter kommer att försvinna, utan vi hoppas tvärtom att nya tillkommer och att det kan bli en nytändning. 21

22 Tävling Teamsammansättning Ordförande: Ledamöter: Vakant Åke Gustavsson Hunnebostrand, Stefan Svensson Vara, Karl-Arne Hennersten Örslösa, Martin Kahnberg Överlida, Benny Johansson Munkedal, Simon Strand Skövde. Adjungerade: Monica J Erlandsson Henån, Ronny Ferm Karlsborg. Möten Teamet har inte haft något möte under säsongen vilket i första hand pandemin satt stopp för men även att teamet står utan ordförande. Att vi kunnat planera/genomföra verksamhet enligt verksamhetsplan beror på att några tagit initiativ till interna kontakter för en lösning 22

23 Sammanfattning Åter en säsong där teamet saknad ledning i form av ordförande, vilket inneburit onödigt mycket extra arbete för vissa personer. Team Tävling har liksom övriga team fått anpassa verksamheten pga pandemin vilket satt stora spår i vår verksamhet. Men några aktiviteter har vi lyckats genomföra och i samband med dessa ett stort tack till Skärhamns BTK som genomförde Lag DM (Stora och Lilla) speciellt kul med en ny arrangör och vi hoppas de fått blodad tand och återkommer i andra sammanhang. Lag DM för ungdom och Damer lyckades också genomföras så även här ett tack till Örslösa Söne IK. Att VSM blev inställt är inte mycket att orda om förutom att IFK Falköping BTK som skulle arrangera gjorde vad de kunde. Det gäller även BTK Dalen med Åke i spetsen som kämpade och kämpar för att ett DM skall kunna spelas även om det blivit förskjutet. Tack alla ni som verkligen gjort vad ni kunnat för att genomföra våra aktiviteter där ni även haft FHM rekommendationer i fokus. Med alla dessa tack så återstår att tacka en person inom Team Tävling som verkligen tagit ansvar och jobbat på nämligen Karl- Arne Hennersten som gjort ett fantastiskt arbete och tagit ett stort ansvar för Team Tävling. TACK Karl-Arne! Nu blickar vi framåt och hoppas vi går en offensiv säsong tillmötes 2021, och till alla er Arrangörer av Nationella tävlingar som tappat ekonomi mm hoppas vi att ni går stärkta ur denna säsong moraliskt och tar nya tag! Tillsammans skall vi besegra och slå in matchbollen mot Corona! Team Tävling 23

24 Utveckling Team Utveckling ansvarar för distriktets utbildningar och föreningsfrågor. Målet är att få fler engagerade i klubbarna, bredare kunskap samt utveckla bordtennissporten. Team sammansättning Team ordförande: Karin Gill Mariestad Ledamöter: Evelina Josefsson Stenungsund Amanda Sembe Stenungsund Per Anders Andersson Borås Thomas Nilsson Ödsmål Susanne Eriksson Uddevalla (Adjungerad SISU). Möten Teamet har haft 3 protokollförda möten under året. Aktiviteter: 19/1 breddläger Svanesund, inställt pga. för få anmälda. Här bjöd vi även in föräldrar till en grundutbildning för föräldrar, inga anmälda. 16/2 läger Falköping, Inställt pga. för få anmälda. Därefter blev tyvärr sommarlägret inställt på grund av Covid-19. Under höstterminen har inga aktiviteter varit planerade på grund av covid-19. Teamet har även arbetat för att genomföra en ledarutbildning men pga. att Svenska bordtennisförbundet gjort om utbildningssystemet samt covid-19 blev det tyvärr ingen utbildning. Team utveckling har varit aktiv i arbetet med att digitalisera NVGBTF, och implementerat Teams i verksamheten. Mappar, de olika teamen och en backup på delar av verksamheten finns nu i molnet. Medlemmar i teamet har också varit drivande i den nya konto, budget samt attestplan som arbetats fram. 24

25 Sammanfattning Året som har gått har inte varit likt något annat på grund av rådande pandemi som har ställt till problem för flera aktiviteter. I början av säsongen fick vi ställa in 2 breddläger och en föräldrautbildning pga. för få anmälda. Därefter beslutades att Team läger istället skulle ingå i Team utveckling och att ta en paus med breddläger. Efter dessa två läger blev det populära sommarlägret tyvärr inställt pga. covid-19. Därefter har pandemin stoppat nästan att verksamhet och inga aktiviteter har planerats i Team Utveckling. SISU samarbete Föreningar/SISU och antal lärtimmar Förening Lär timmar Blikstorps AIK 14 Byttorps IF 40 Borgstena IF 101 Essunga Södra BTK 84 Horreds BTK 418 IFK Falköping BTK 107 IFK Lidköping 138 Karlsborgs BTK 135 Kållekärrs IK 5 Larvs FK 7 Mariedals IK 28 Munkedals BTK 56 SKagersvik BTK 32 Svanesund GIF 6 Trollhättans BTK 15 Töreboda BTK 28 Vedums AIS En eloge till Horreds BTK som är outstanding vad gäller rapporterade lär timmar 25

26 Distrikts samarbetet med SISU och antal studietimmar Nordvästra Götalands Bordtennisförbund har under året genomfört lär grupper som genererat 211 studietimmar. Även om det är en minskning med 139 timmar mot föregående säsong, så är det klart godkänt med bakgrund att vi haft pandemi, dessutom hade vi USM förra året som generade ett antal timmar Årets timmar är främst genererade utifrån styrelsens projekt med utbildning i teams. Ett stort tack till vår konsulent Susanne som varit behjälplig vid våra utbildningar samt i vår styrelseutveckling 26

DAGORDNING. Nordvästra Götalands Bordtennisförbunds distriktsårsmöte Nr 1 Lördagen den 20 februari 2016 Gustav Adolfs gata 49 Skövde

DAGORDNING. Nordvästra Götalands Bordtennisförbunds distriktsårsmöte Nr 1 Lördagen den 20 februari 2016 Gustav Adolfs gata 49 Skövde DAGORDNING Nordvästra Götalands Bordtennisförbunds distriktsårsmöte Nr 1 Lördagen den 20 februari 2016 Gustav Adolfs gata 49 Skövde 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd

Läs mer

Översikt. Dagordning sid 3-5. Röstlängd sid 6-8. Styrelsen sid Team Domare sid Team Läger sid Team Marknad sid 15-18

Översikt. Dagordning sid 3-5. Röstlängd sid 6-8. Styrelsen sid Team Domare sid Team Läger sid Team Marknad sid 15-18 1 Översikt Dagordning sid 3-5 Röstlängd sid 6-8 Styrelsen sid 9-10 Team Domare sid 11-12 Team Läger sid 13-14 Team Marknad sid 15-18 Team Serie sid 19-20 Team Sekreta sid 21-23 Team Tävling sid 24-25 Team

Läs mer

Nr Ronny Ferm Ordförande

Nr Ronny Ferm Ordförande Nr 2-2016 Då kan vi fira 1-årsdagen i stort sett av det nya distriktet, så här med facit i hand så kan det konstateras att det gått förvånansvärt smärtfritt, visst vissa saker tänkte vi inte på, och vissa

Läs mer

DAGORDNING. Nordvästra Götalands Bordtennisförbunds distriktsårsmöte Nr 2 Måndag den 27 februari 2017 kl Älvhögsborg Trollhättan

DAGORDNING. Nordvästra Götalands Bordtennisförbunds distriktsårsmöte Nr 2 Måndag den 27 februari 2017 kl Älvhögsborg Trollhättan DAGORDNING Nordvästra Götalands Bordtennisförbunds distriktsårsmöte Nr 2 Måndag den 27 februari 2017 kl 19.00 Älvhögsborg Trollhättan 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd

Läs mer

Årsmöte. Västergötlands Bordtennisförbunds distriktsårsmöte Lördagen den 20 februari 2016 Gustav Adolfs gata 49 Skövde

Årsmöte. Västergötlands Bordtennisförbunds distriktsårsmöte Lördagen den 20 februari 2016 Gustav Adolfs gata 49 Skövde Årsmöte Västergötlands Bordtennisförbunds distriktsårsmöte Lördagen den 20 februari 2016 Gustav Adolfs gata 49 Skövde 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Upprop och godkännande av fullmakter

Läs mer

STADGAR Göteborgs Bordtennisförbund

STADGAR Göteborgs Bordtennisförbund NORMALSTADGAR FÖR SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND (SDF) Antagna vid Göteborgs Bordtennisförbunds årsmöte 2014-02-25 STADGAR Göteborgs Bordtennisförbund KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Göteborgs Bordtennisförbund

Läs mer

DAGORDNING. Nordvästra Götalands Bordtennisförbunds distriktsårsmöte Nr 1 Lördagen den 20 februari 2016 Gustav Adolfs gata 49 Skövde

DAGORDNING. Nordvästra Götalands Bordtennisförbunds distriktsårsmöte Nr 1 Lördagen den 20 februari 2016 Gustav Adolfs gata 49 Skövde DAGORDNING Nordvästra Götalands Bordtennisförbunds distriktsårsmöte Nr 1 Lördagen den 20 februari 2016 Gustav Adolfs gata 49 Skövde 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd

Läs mer

Detta utskick innehåller

Detta utskick innehåller När: Måndag den 27 februari 2017 Var: Älvhögsborg Trollhättan Tid: Klockan 19.00 Detta utskick innehåller Verksamhetsberättelse inklusive dagordning Resultatdelen Ekonomidelen Styrelsens förslag Valberedningens

Läs mer

Information Årsmötet 2015

Information Årsmötet 2015 Information Inför Årsmötet 2015 PROGRAM VID VSF:s ÅRSMÖTE PÅ NYA KURHOTLLET, ULRICEHAMN DEN 6 OKTOBER 2015 19.00 Årsmötet öppnas av ordförande Åke Larsson 19.05 Information av Svenska Skidförbundets representant

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1 Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1. KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Södermanlands Innebandyförbund (SÖIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundets (SIBF) stadgar, såsom

Läs mer

Information Årsmötet 2017

Information Årsmötet 2017 Information Inför Årsmötet 2017 PROGRAM VID VSF:s ÅRSMÖTE PÅ HOTELL LASSALYCKAN, ULRICEHAMN DEN 4 OKTOBER 2017 19.00 Årsmötet öppnas av ordförande Niklas Wiik 19.05 Information av Svenska Skidförbundets

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum.

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. 1. Mötets öppnande. Förbundsordförande Elinor Schött öppnade VgBf s åttioandra ordinarie årsmöte och

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND KAP 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Västergötlands Bowlingförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingförbundets (SvBF) regionala organ arbeta

Läs mer

fört vid ÅRSMÖTE med VÄSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND Onsdagen den 9 mars 2011 kl

fört vid ÅRSMÖTE med VÄSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND Onsdagen den 9 mars 2011 kl PROTOKOLL Plats: Närvarande: fört vid ÅRSMÖTE med VÄSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND Onsdagen den 9 mars 2011 kl 18.30 20.45 Kulturen, Vårgårda 44 ombud representerande 27 föreningar, inbjudna gäster,

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BADMINTONFÖRBUND

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BADMINTONFÖRBUND STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BADMINTONFÖRBUND Godkänd av Svenska Badmintonförbundet _15_/ 8_ 1996. KAP. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 UPPGIFTER Västergötlands Badmintonförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Stadgar för SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Antagna vid årsmötet 2011-03-19 Revisionshistoria 1998-02-07 Första utgåvan antagna vid årsmötet 1998-02-07. 2011-03-19 Uppdaterad enligt beslut på årsmöte

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

Önskar vi er alla, spelare, ledare, föräldrar, styrelser & sponsorer!

Önskar vi er alla, spelare, ledare, föräldrar, styrelser & sponsorer! Nr 9 dec-15 Önskar vi er alla, spelare, ledare, föräldrar, styrelser & sponsorer! Tillsammans kan vi komma långt, det viktigaste är att ALLA spelar på sina villkor och har roligt! PINGIS i Nordvästra Götaland

Läs mer

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDETS normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDETS normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDETS normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund STADGAR för ÖSTERGÖTLANDS BÅGSKYTTEFÖRBUND Antagna av styrelsen Den 4 mars 1992 Fastställda av årsmötet Den 4 mars 1992 Godkända

Läs mer

ÅRSRAPPORT Västerbottens Bowlingförbund

ÅRSRAPPORT Västerbottens Bowlingförbund 1 ÅRSRAPPORT 2015-05-01 2016-04-30 Västerbottens Bowlingförbund 2 FÖREDRAGNINGSLISTA s årsmöte 2016-05-31 Skellefteå Bowlinghall 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Specialidrottsdistriktsförbund Konståkning Stockholms region KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 - UPPGIFT Stockholms Konståkningsförbund skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

STADGAR FÖR HALLANDS FRIIDROTTSFÖRBUND

STADGAR FÖR HALLANDS FRIIDROTTSFÖRBUND STADGAR FÖR HALLANDS FRIIDROTTSFÖRBUND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTE 2006-02-28 Reviderade 2010 01 01 STADGAR FÖR HALLANDS FRIIDROTTSFÖRBUND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTE 2006-02-28 Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid

Läs mer

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser VÄSTERBOTTENS HANDBOLLFÖRBUNDS STADGAR, ANTAGNA VID FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE, 9 juni 2016 Organisationsnummer; 894001-7125. Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser 1 Förbundets uppgift Förbundets uppgift Västerbottens

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

Skånes Bowlingförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Bowlingförbundet och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Skånes Bowlingförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Bowlingförbundet och som har hemvist inom distriktets geografiska område. KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Skånes Bowlingförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingförbundets (SvBF) regionala organ arbeta i enlighet

Läs mer

Göteborgs Friidrottsförbund. Stadgar. Beslutad Anki Johansson

Göteborgs Friidrottsförbund. Stadgar. Beslutad Anki Johansson Göteborgs Friidrottsförbund Stadgar Beslutad 2013-11-22 Anki Johansson 2013-11-22 Innehåll 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1 UPPGIFT... 3 2 SAMMANSÄTTNING... 3 3 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 4 STADGAR... 3

Läs mer

STADGAR FÖR SMÅLAND BLEKINGE BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR SMÅLAND BLEKINGE BOWLINGFÖRBUND STADGAR FÖR SMÅLAND BLEKINGE BOWLINGFÖRBUND Kap 1 Allmänna Bestämmelser 1 Uppgift Småland Blekinge Bowlingförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska

Läs mer

Vi finns på Gustaf Adolfs Gata Skövde. Kansliet är öppet Mån, ons, fre kl (onsdagar och fredagar endast på telefon)

Vi finns på Gustaf Adolfs Gata Skövde. Kansliet är öppet Mån, ons, fre kl (onsdagar och fredagar endast på telefon) 1 Bordtennisförbund (VBTF) arbetar för utveckling tillsammans med våra föreningar för ett aktivt bordtennisintresse. VBTF tillhör de största distrikten i Sverige och har ca 60 aktiva föreningar. Lite fakta:

Läs mer

Nossebro- Vedumsträffen 2017 Lördag 21 Januari Vedumshallen

Nossebro- Vedumsträffen 2017 Lördag 21 Januari Vedumshallen Nossebro- Vedumsträffen 2017 Lördag 21 Januari Vedumshallen Vi hälsar er välkomna till den 1:a upplagan Av Nossebro-Vedumsträffen dock så har Nossebroträffen spelats i 40 år tidigare. Nossebro-Vedumsträffen

Läs mer

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 ÄNDAMÅL Gotlands Ishockeyförbund skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ishockeyförbundets stadga, såsom Svenska Ishockeyförbundets regionala

Läs mer

Stadgar för Upplands Innebandy förbund STADGAR

Stadgar för Upplands Innebandy förbund STADGAR Stadgar för Upplands Innebandy förbund STADGAR 1 Reviderad stadgar 2016-06-08 Upplands Innebandyförbund 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Stadgar för Upplands Innebandy förbund Upplands Innebandyförbund

Läs mer

Östsvenska Volleybollförbundet. Östsvenska Volleybollförbundet Stadgar. Version 2,0

Östsvenska Volleybollförbundet. Östsvenska Volleybollförbundet Stadgar. Version 2,0 Östsvenska Volleybollförbundet Östsvenska Volleybollförbundet Stadgar Version 2,0 Revisionshistorik Datum Version Beskrivning Uppdaterad av 2008-02-18 0,9 Dokument skapat baserat på Upplands Volleybollförbunds

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 FÖR ÖREBRO LÄNS BORDTENNISFÖRBUND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 FÖR ÖREBRO LÄNS BORDTENNISFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 FÖR ÖREBRO LÄNS BORDTENNISFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA ÖREBRO LÄNS BORDTENNISFÖRBUNDS 60- ÅRSMÖTE onsdagen DEN 14 februari, 2018 PLATS: Idrottens Hus, Örebro. KL. 19.00 1. Upprop

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS HANDBOLLFÖRBUND. Antagna årsmötet

STADGAR FÖR STOCKHOLMS HANDBOLLFÖRBUND. Antagna årsmötet STADGAR FÖR STOCKHOLMS HANDBOLLFÖRBUND Antagna årsmötet 2014-01-29 KAPITEL 1 Allmänna bestämmelser Innehåll Uppgift 1 Sammansättning 2 Verksamhetsområde 3 Stadgar 4 Beslutande organ 5 Verksamhets- och

Läs mer

1 Årsmötets öppnande. Ordförande Torgny Lagerkvist hälsade de närvarande mötesdeltagarna välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.

1 Årsmötets öppnande. Ordförande Torgny Lagerkvist hälsade de närvarande mötesdeltagarna välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. Protokoll fört vid Västsvenska bangolförbundets årsmöte den 12 mars 2016 Kl 11,00 Plats: Askimhallen, Klangfärgsgatan 3 Frölunda. 1 Årsmötets öppnande. Ordförande Torgny Lagerkvist hälsade de närvarande

Läs mer

STADGAR FÖR DALA-GÄVLEBORGS HANDBOLLFÖRBUND

STADGAR FÖR DALA-GÄVLEBORGS HANDBOLLFÖRBUND STADGAR FÖR DALA-GÄVLEBORGS HANDBOLLFÖRBUND KAPITEL 1 Allmänna bestämmelser Innehåll Uppgift 1 Sammansättning 2 Verksamhetsområde 3 Stadgar 4 Beslutande organ 5 Verksamhets- och räkenskapsår 6 Sammansättning

Läs mer

Stadgar för Gotlands Bowlingförbund Org.nr:

Stadgar för Gotlands Bowlingförbund Org.nr: Stadgar för Gotlands Bowlingförbund Org.nr: 834000-7874 Ändringen av stadgarna är beslutade på årsmötet 2015-05-28 KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Gotlands Bowlingförbund skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

Årsmöte Smålands bilsportsförbund

Årsmöte Smålands bilsportsförbund Årsmöte Smålands bilsportsförbund 2017-02-18 1. Mötets öppnande: Ungdomarna Frida Lindström och Daniel Nordenborg berättade om sina tankar och visioner för 2017. Önskar att klubbarna skall lyfta fram sina

Läs mer

4 Upprop och fastställande av röstlängd Ombuden ropades upp och sekreteraren noterade närvarande samt ersättare för de ombud som inte var med.

4 Upprop och fastställande av röstlängd Ombuden ropades upp och sekreteraren noterade närvarande samt ersättare för de ombud som inte var med. Årsmötesprotokoll Datum: 2016-02-06 Plats: Mössebergsgården, Falköping Närvarande: Enligt särskild deltagarförteckning 1 Årsmötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat. 2 Frågan om mötet utlyst

Läs mer

Östsvenska Taekwondoförbundet STADGAR

Östsvenska Taekwondoförbundet STADGAR Östsvenska Taekwondoförbundet STADGAR STADGAR FÖR ÖSTSVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDET KAP. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Östsvenska Taekwondoförbundet skall, enligt dessa stadgar och Svenska Taekwondoförbundets

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SBSF FÖRBUNDSMÖTE Lördagen den 6 april 2013 Clarion Collection Kompaniet, Nyköping Innehållsförteckning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

Läs mer

Thordengården, Uddevalla

Thordengården, Uddevalla ÅRSMÖTES PROTOKOLL DAG OCH TID Onsdagen den 27 februari 2014 PLATS Thordengården, Uddevalla Välkomsthälsning: Bohusläns Fotbollförbunds ordförande Annika Åberg Darell hälsar samtliga välkomna till kvällens

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Bohuslän-dals konståkningsförbund

Bohuslän-dals konståkningsförbund Bohuslän-dals konståkningsförbund Styrelsen Verksamhetsberättelse 2016-2017 Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning Ordförande Helen Karlsson Vice ordförande Therese Arvidsson

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/2 2016. Klockargården Tällberg STYRELSE Mötesordförande: Eva Eriksson (till 7) Pierre Ellison (fr. 7) Mötessekreterare: Brittmarie Jonsson 1. Årsmötets

Läs mer

Stadgar Bilaga 1. Normalstadgar för Distriktsseglarförbund

Stadgar Bilaga 1. Normalstadgar för Distriktsseglarförbund Stadgar Bilaga 1 Normalstadgar för Distriktsseglarförbund 0 NORMALSTADGAR FÖR DISTRIKTSSEGLARFÖRBUND (DSF) KAPITEL - OCH PARAGRAFREGISTER Sid KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift... 15 2 Sammansättning...

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

STADGAR. för SMÅLAND - BLEKINGE HANDBOLLFÖRBUND

STADGAR. för SMÅLAND - BLEKINGE HANDBOLLFÖRBUND STADGAR för SMÅLAND - BLEKINGE HANDBOLLFÖRBUND Antaget av Småland-Blekinge Handbollförbunds årsmöte 2009-06-15 KAPITEL 1 Allmänna bestämmelser Uppgift 1 Sammansättning 2 Verksamhetsområde 3 Stadgar 4 Beslutande

Läs mer

Stadgar för Stockholms Simförbund

Stadgar för Stockholms Simförbund 1 Uppgift Stockholms Simförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Simförbundets stadgar, såsom Svenska Simförbundets regionala förbund arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål. 2 Sammansättning

Läs mer

STOCKHOLMS BASKETDISTRIKTSFÖRBUNDS. Årsmöteshandlingar

STOCKHOLMS BASKETDISTRIKTSFÖRBUNDS. Årsmöteshandlingar Välkommen till STOCKHOLMS BASKETDISTRIKTSFÖRBUNDS Årsmöte 2018 Torsdagen den 22 mars kl. 18:30 Årsmöteshandlingar Inbjudan Stockholms Basketdistriktsförbunds styrelse har nöjet att inbjuda Er till årsmöte

Läs mer

STADGAR FÖR MELLANSVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET

STADGAR FÖR MELLANSVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET Revision 1, 2005-06-15 Revision 2, 2008-06-11 Revision 3, 2010-06-17 Revision 4, 2012-06-17 STADGAR FÖR MELLANSVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET Innehållsförteckning KAPITEL 1... 3 Allmänna bestämmelser... 3 1

Läs mer

Smålands BF:s årsmöte äger rum i Växjö 2019 Lördagen den 16 mars kl

Smålands BF:s årsmöte äger rum i Växjö 2019 Lördagen den 16 mars kl TILL SMÅLANDS BROTTNINGSFÖRBUNDS VALBEREDNING Smålands BF:s årsmöte äger rum i Växjö 2019 Lördagen den 16 mars kl. 10.00 Några punkter att komma ihåg!! (utdrag ur stadgarna) - Ni ska senast åtta veckor

Läs mer

Tid (ca) Ärende Hänvisning 18:00 Välkommen! Presentation av Svenska Ridsportförbundet

Tid (ca) Ärende Hänvisning 18:00 Välkommen! Presentation av Svenska Ridsportförbundet PROGRAM Tid (ca) Ärende Hänvisning 18:00 Välkommen! Distriktets ordförande Gudrun Orava Presentation av Svenska Ridsportförbundet Ulf Brömster (SvRF) 18:35 En perfekt match? Samspel mellan häst och människa.

Läs mer

Stadgar för Norrbottens Handbollförbund

Stadgar för Norrbottens Handbollförbund 1(7) Stadgarna reviderade och tagna på årsmötet 2015-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Allmänna bestämmelser Ändamål 1 Sammansättning 2 Verksamhetsområde 3 Stadgar 4 Beslutande organ 5 Verksamhets- och

Läs mer

Kap 1 Allmänna bestämmelser.

Kap 1 Allmänna bestämmelser. Stadgar för Svenska Bouleförbundets (SBF:s) Distriktsförbund Wästgöta Dahls Bouleförbund (WDBF) Fastställda 1994-11-20 Reviderade 1996-12-01. Reviderade 2001-02-18. Reviderade 2008-03-20. Reviderade 2010-03-28.

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

1 Namn och verksamhetsområde Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund omfattar samma gränser som Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund.

1 Namn och verksamhetsområde Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund omfattar samma gränser som Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund. Stadgar för Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund Fastställda vid ordinarie SDF-möte den 24 april 2010. Förklaringar: Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) Specialdistriktsförbund (SDF) = Jämtland-Härjedalens

Läs mer

Stadgar för Upplands Ridsportförbund

Stadgar för Upplands Ridsportförbund Sida 1 av 7 Stadgar för Upplands Ridsportförbund Fastställda av förbundsstyrelsen 2015-01-23 Fastställda av distriktsstyrelsen i Uppland 2015-02-18 Fastställda av årsmötet för Upplands Ridsportförbund

Läs mer

STADGAR FÖR GYMNASTIKFÖRBUNDET SYD

STADGAR FÖR GYMNASTIKFÖRBUNDET SYD STADGAR FÖR GYMNASTIKFÖRBUNDET SYD Gymnastikregionförbund (GRF) med stadgeändringar antagna av årsmötet 2011-12-08 Innehållsförteckning 1 Kap. Allmänna bestämmelser... 3 1 Uppgift... 3 2 Verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR FÖR DALARNAS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR DALARNAS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR DALARNAS ORIENTERINGSFÖRBUND antagna av årsmötet 2000-02-20 (senast ändrat 2012-03-14) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Dalarnas Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och samordna

Läs mer

Planeringsmöte VBTF. Närvarande: Andreas Wirén, Ronny Olsson, Mikael Haster, Tomas Andersson och Per Häger.

Planeringsmöte VBTF. Närvarande: Andreas Wirén, Ronny Olsson, Mikael Haster, Tomas Andersson och Per Häger. Planeringsmöte VBTF Datum: Lördag 4 juni 2011, i Tväruds skola Gunnarsskog kl 11.00 16.00. Närvarande: Andreas Wirén, Ronny Olsson, Mikael Haster, Tomas Andersson och Per Häger. 1. Föreningar/årsrapporter:

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad 2014-09-14, kl.09.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjätte ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Per-Åke Sörman, kommunalråd, Örebro. CG Larzon, hedersordförande VBF Lolo Gustafsson, revisor. Per Birkefall, ledamot

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Per-Åke Sörman, kommunalråd, Örebro. CG Larzon, hedersordförande VBF Lolo Gustafsson, revisor. Per Birkefall, ledamot PROTOKOLL ÅRSMÖTE Datum: 2018-02-24 kl. 14.00 15.30 Plats: Scandic Väst, Örebro Närvarande: Kenneth Ax, ordförande Marie Andersson, vice ordf./sekreterare Elin Andersson, vice sekreterare Björn Andersson,

Läs mer

RESULTAT FÖR. Milterrängen

RESULTAT FÖR. Milterrängen RESULTAT FÖR Milterrängen 2018-05-10 Arangerad klubb: Tävlingsledare: Banmätare: Tibro AIK FIK Roger Magnusson 10 KM 01 M23 1 2 Karl Willenius Lidköpings VSK 85 00:38:29 2 1 Magnus Bodin Tidaholms SOK

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 95 årsmöte Dag: Lördag 9 mars 2013 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och parentation

Läs mer

UPPLANDSISHOCKEYFÖRBUND

UPPLANDSISHOCKEYFÖRBUND STADGAR FÖR UPPLANDSISHOCKEYFÖRBUND Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Ändamål 1:2 Sammansättning 1:3 Verksamhetsområde 1:4 Beslutandeorgan 1:5 Verksamhets-räkenskapsoch arbetsår 1:6 Avgifter 1:7 Arbetstagaresvalbarhet

Läs mer

Åsa-Flåset 2018 OFFICIELLA RESULTAT

Åsa-Flåset 2018 OFFICIELLA RESULTAT Knattar 7 år Intervallstart klassisk stil 1 184 GUSTAVSSON Jennie Tidaholm 5:32 0 2 177 BAYARD Lowa Broddetorps GoIF 5:39 7 3 124 MILEV Emil Tidaholms sok sisu 6:28 56 4 183 SANDGREN Elsa Tidaholms sok

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

2 Upprop och fullmaktsgranskning. Fastställande av röstlängd

2 Upprop och fullmaktsgranskning. Fastställande av röstlängd Södra Motorcykelförbundet Protokoll fört vid Södra Motorcykelförbundets Årsmöte Lördagen den 24 februari 2018 Vrigstads Värdshus, Vrigstad 1 Årsmötets öppnande Ordförande Roger Karlsson hälsade alla delegater,

Läs mer

Protokoll från Sydsvenska Bouleförbundets årsmöte 2016

Protokoll från Sydsvenska Bouleförbundets årsmöte 2016 1 Protokoll från Sydsvenska Bouleförbundets årsmöte 2016 Tid: 2015-03-19 kl. 15.00 Plats: Tommarps Bygdegård Kallade: Samtliga klubbar i distriktet Närvarande: HBK, KLL, KÄR, KÄV, LBO, RON, RVK, SIM, TBG,

Läs mer

STADGAR. Version 2016:1

STADGAR. Version 2016:1 STADGAR Version 2016:1 Med dessa stadgar upphävs alla tidigare stadgar samt annan av Örebro Läns Innebandyförbund (ÖLIBF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående stadgar som

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND 1 STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Stockholms Bowlingförbund (StBf) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingsförbundets

Läs mer

Kongressprotokoll 2014

Kongressprotokoll 2014 Västergötlands Schackförbund Sid 1 Kongressprotokoll 2014 Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds Kongress lördagen den 29 mars 2014. Förhandlingarna startade kl 11. Kongressen hölls på Hultasjöns

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2009

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2009 SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDETS ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2009 SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Förbundsmötet 2008 Föredragningslista vid Svenska Baseboll och Softboll Förbundets förbundsmöte

Läs mer

Protokoll fört vid höstårsmöte med Västergötlands Golfförbund den 23 november 2013 i Vara

Protokoll fört vid höstårsmöte med Västergötlands Golfförbund den 23 november 2013 i Vara Sida 1 (5) Protokoll fört vid höstårsmöte med Västergötlands Golfförbund den 23 november 2013 i Vara Närvarande: Enligt bifogad närvaroförteckning. Bil. 1 Föredragningslista Bil. 2 Välkomsthälsning Distriktsordföranden

Läs mer

Fastställda Serier Flickor Div

Fastställda Serier Flickor Div Till berörda föreningar 2018.03.22 Fastställda Serier Flickor Div. 6-9 2018 Västergötlands Fotbollförbunds tävlingskommitté (DTK) fastställder Div 6 9 Flickor. Vi kommer att ha lottat serierna senast den

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

ÖSTRA SVEALANDS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

ÖSTRA SVEALANDS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Stadgar för ÖSTRA SVEALANDS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Antagna av årsmötet 2016 Hemsida: www.svenskkonstakning.se/distrikten/ostrasvealandskonstakningsforbund Kontakt: ostrasvealand@hotmail.com 1 Kap Allmänna

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Stadgar för Västergötlands Danssportförbund. Stadgar. Antagna av Årsmötet 21 mars1999 Senast reviderade Sida 1 av 9

Stadgar för Västergötlands Danssportförbund. Stadgar. Antagna av Årsmötet 21 mars1999 Senast reviderade Sida 1 av 9 Stadgar Antagna av Årsmötet 21 mars1999 Senast reviderade 2015 Sida 1 av 9 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Västergötlands Danssportförbund (VDSF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Danssportförbundets

Läs mer

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET NORR

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET NORR STADGAR för GYMNASTIKFÖRBUNDET NORR med stadgeändringar antagna av årsmötet mars 2017 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 3 STADGAR FÖR GYMNASTIKFÖRBUNDET NORR 4 1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 4 1 Uppgift

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Sida 1 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Fastställda av förbundsstyrelsen 2015-01-23 Sida 2 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2016-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Välkomna till lagledarmöte säsongen Ålsta BTK Laxå BTK

Välkomna till lagledarmöte säsongen Ålsta BTK Laxå BTK Välkomna till lagledarmöte säsongen 2017-2018 Ålsta BTK Laxå BTK DAGORDNING Information från SISU Information från föreningsutvecklare Ebba Wengström Sbtf 1. Mötet öppnas 2. Information inför spelåret

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad. Närvarande: Representanter från följande klubbar; Björbäcks Ryttarförening, Caprifolens Volitigeklubb, Eksätra Ryttarsällskap,

Läs mer

SVENSKA BUDOFÖRBUNDET

SVENSKA BUDOFÖRBUNDET SVENSKA BUDOFÖRBUNDET Protokoll fört vid Svenska Budoförbundets förbundsårsmöte för verksamhetsåret 1998/1999. Tid: Söndagen den 26 mars 2000 kl. 10:20-19:00 Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm 1

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs- och Bohusläns årsmöte

Protokoll fört vid Göteborgs- och Bohusläns årsmöte Protokoll fört vid Göteborgs- och Bohusläns årsmöte 2019-03-17 Plats: SISU:s lokaler, Mejerigatan 1, Kallebäck 1. Mötets öppnande :s ordförande Bert Nilsson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade

Läs mer

STADGAR för Nedre Norra Motorcykel- och Snöskoter förbundet Org. nr

STADGAR för Nedre Norra Motorcykel- och Snöskoter förbundet Org. nr STADGAR för Nedre Norra Motorcykel- och Snöskoter förbundet Org. nr 882000-6271 Antagna av ordinarie SDF-årsmöte 2017-02-26, samt godkända av Svemo. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Nedre Norra Motorcykel-

Läs mer

Årsmöte & Verksamhetskonferens

Årsmöte & Verksamhetskonferens Årsmöte & Verksamhetskonferens Program 17.30 18.15 Registrering, mingel och mat 18.15 18.20 Välkomsthälsningar 18.20 19.00 Årsmöte Skånes Handbollförbund 19.00 19.30 Info från kontoret och EM 2020 19.30

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Öst 94:e årsmöte söndagen den 9 mars 2014

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Öst 94:e årsmöte söndagen den 9 mars 2014 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Öst 94:e årsmöte söndagen den 9 mars 2014 Närvarande: Cirka 40 representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Ordförande Gärmund

Läs mer

STADGAR. Fastställda av förbundsmötet 9 april Västerbottens Handikappidrottsförbund

STADGAR. Fastställda av förbundsmötet 9 april Västerbottens Handikappidrottsförbund STADGAR Fastställda av förbundsmötet 9 april 2008 Västerbottens Handikappidrottsförbund INNEHÅLLSFÖRTECKNING STADGAR FÖR VÄSTERBOTTENS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND 1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1 Uppgift/Ändamål

Läs mer

STADGAR. Antagna av distriktsårsmötet Antagna av distriktsårsmötet

STADGAR. Antagna av distriktsårsmötet Antagna av distriktsårsmötet 1 STADGAR 2 STADGAR FÖR VÄSTMANLANDS RIDSPORTFÖRBUND (VRF) Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Västmanlands Ridsportförbund (VRF) är en ideell förening, och ska arbeta som Svenska Ridsportförbundets

Läs mer