Rapport över undersökning av röse å fastigheten Stranne 6:1, Arnäs sn, Ångermanland.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport över undersökning av röse å fastigheten Stranne 6:1, Arnäs sn, Ångermanland."

Transkript

1 Rapport 1957 Rapport över undersökning av röse å fastigheten Stranne 6:1, Arnäs sn, Ångermanland. Fornlämning, 9 Fastighet, Stranne 6:1 Socken, Arnäs Kommun, Örnsköldvik Landskap, Ångermanland Evert Baudou

2 r"'-" '1I I. f'.~. l' l. ;~..... lj:,;. \,' :;..,';....,.. 0,3311 'JJUL I' ~.:.d I..'\.",~t. I: _-- R a p p o r t över undersökning av röse å fastigheten Stranne Arnäs socken, Angermanland.

3 A.T.A. Till Riksantikvarieämbetet. Enligt Riksantikvarieämbetets fullmakt F 4359/57 av den 25 juli 1957 undersökte undertecknad ett röse, beläget å Stranne Arnäs socken,.ångermanland, ca 1400 m N 5 lr cm det östra boningshuset i Stranne å gen.stabsbladet Ornsköldsvik NO, skala 1 : (dan tidigare platsangivelsen något felaktig). Röset ligger på en lågt barrskogsbevuxen sandåsrygg, som går i riktning NY-sO. Enligt en avvägning, som gjordes med tre aneroidbarometrar, ligger platsen ca 65 m ö.h. Röset var nästan helt övervuxet med mossa och ljung och begränsn1ngslinjen var oklar. Efter avtorvning framträdde rösets cvala ferm, 6 x 4,5 m, höjd 0,6 m. Längdaxeln låg i riktning NV-SO. I riktning V 40 0 N - O 40 0 S låg en hällkista med fyra orubbade takhällar. Kistan var invändigt 2,6 m lång cch 0,3-0,4 m bred. Innanför rösets yttre begränsnineslinje fanns en delvis raserad kantkedja. Kantkedjan gick i en oval runt kistan, 4,8 x 3,3 m. Kantkedjan bestod dels ev större klumpstenar, dels av flata stenar, som lagts på varandra till en kallmurad kant. Den kallmursde kanten hade på några ställen upp till fyra på varandra lagda flata stenar med en högsta höjd av 0,5 m. Mellan hällkistan cch kantkedjan fanns fyllningssten av i allmänhet 0,2-0,4 m storlek. Utanför kantkedjan låge stenar från förstörda partier av kantked jan och även några stenar från fyllningen. Då desga stenar borttagits och mylla

4 och ytlig sand skrapats bort, kom en plan stenläggning fram utanför kentkedjan. Stenläggningen utgjordes av flata stenar i ett ungefär halvmeterbrett bälte runt kantkedjan. Stenarna lågo ej kant i kant atan med oregelbundna mell~~rum i sanden. Ännu längre ut från kantkedjan finnas endast spridda stenar, som tydligen ursprungligen legat där. Det är svårt att avgöra, om de flata stenarna i stenläggningen först lagts dit och sedan mellanrummen mellan dem fyllts ut med sand eller,, ~ I om man gjort grunda gropar och sedan lagt dit stenarna och stampat till dem. Det senare alternativet förefaller troligast, eftersod sanden mellan stenarna såg ut att vara orörd. Under stenarna var sanden överallt orörd. på ett ställe, i NNÖ, går det underliggande berget i dagen. Närmast kistan var stenpackningen synnerligen omsorgsfullt lagd. Springorna mellan väggstenarna och mellan takhällarnas yttersta kanter voro noggrannt tätade. På flera ställen lågo större block nergrävda i sandbottnen såsom stöd för väggarna, där dessa voro Bom svagast. Över takhällarna fanns ingen sten. Kistans väggar voro byggde av block, 0,4-0,75 m långa, 0,4-0,6 m höga och 0,25-0,5 m tjocka. Den Nö sidan bestod av tre större och ett mindre block, medan den SV sidan utgjordes av tre block samt på två ställen av på varandra lagda stenar. Kistans svagaste ställe var tre på varandra l~eda, tämligen rundade stenar. Här funnos omsorgsfullt lagda stödstenar på utsidan. Ett större block bildade gavel i sö. Som gavel i NV lågo däremot tre stenar, en större under oc~ två på kant ställda ovanpå. Två av takhällarna voro tunna, högst 14 cm tjocka, medan två voro grövre block. Alla väggstenarna lågo

5 på orörd sand men vora inte nergrävda 1 marken. av kistan varo något skadade. Båda ändarn Inuti kistan fanns ett 6-20 cm tjockt lager av humusf~ gad sand. Lagrets undre skikt innehöll apridda kolpartiklar Även utanför aidoväggarna fanns svagt kolblandad sand men däremot inte under väggstenarna. Kolpartiklarna vora för smt för att tillvarataa. I sandlagret inuti kistan hittades rec. ta ben aven fullvuxen get och aven nyfödd killing ell~ a' ett foster. (Benbeatämning av N.-G. efter bestämningen). Inga andra fynd gjordes. Gejvall. Benen kastades Efter underaökningen återetälides röset i aitt urs ni liga skick. Kantkedjan ladea åter upp på de ställen den ras, ned. - Unåersökningen kommer att publiceras av undertecknad. Stockholm den 16 december Vördsamt E ~e-d 5/U.t.~ /Evert Baudou/

6 ~~tam~.7'''''7'.p ~ å"y.,. ~&"7'~&2' ni>' J'.7'~ 6~ ~ <5'n,..w..F~.l} ~...-' '*"$/"'19 1!Mi'_.E..&uobu.6'~ /.,tw KJ " "'.to JO <#t() SO MtfM l I l l,y f.g.1,_w.&m",m/~" t Hol/k/~.I~"",l»'OlI (Jtfm.n. 6"'*sm. $.,;017.w, ~YO';' #6~A-;~'t:7n,i»<!inofyl <un.{4j-a'm 0,., 'd'c/c, /Ji::#o hö#o'"t ~A:7v...eI'O'-

7 '... o... '.' ',' Of 'f1t, O...UIO D,,' '..,.,... 1,, J -~ ". A >--, -_:--'.8

8 ".. '.J l.. ;.] l ' 1." t.., F 1...:...,uO:Je ::,.n.. o., (J ran... e~:.. 'l-"":...' t :: :~.,1 <::o",' ~J.... c. _ov!je ~_... före under~ökni~en

9 an,. ~ -...,..",;',. ::m. l ~, " Fi,;.3. :.öcet f:"".r::, Rig.4. llöcet fr:ir: -.l(;, mittpnrtiet med Ll;'ll-

10 ,..l:, :~~nln ;"11...:tr::llln" ]. FiC ::.Höz~t f..~l.':'{: mi ttp:.rtlet r..ed 111"11- -i.,.:. Fig.6.Stenpaclmineen, invid hkllki3tann ~V

11 ~_nj.. rnr~ sno Strcp.ne 6 1. Fig.7. Hällkistan och kontkedjan från S. Fi,S.8. Ht:11'--Lstnn och b.lntkedjp..n fr~.r. v.

12 . ;'...1,... 0,0 l l ~'.n V. Fie.10. ]En öp~)},13de ili:'..ll- I l{isten och l:ant:i~2djan från itv.

13 , t 61 fin,.1. r nu::;... n. v ranne Fi..;.11. D:!n ö: _.'nade hul11:ictan i'r~ 0. Fig.12. Stel1H~~nln:;~n och kantkedje.n ii:(;, f= -:r.

14 , --- '..:1,.~. fl";.13. :.öget r:!stnurerat l fr:ln (j. ~,'. PiG.14. ~öset rcstaure-r rat. nösets Ö de l ned E:tenl~.;nil\'.;en, 1!'r~n il.',

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING PDF-format: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING LINGSBERG Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, RAÄ 272:2 och 481:1, Lingsberg 1:22 m.fl, Vallentuna

Läs mer

Rapport över undersökningar av 2 gravrösen i Själevad sn, Angermanland.

Rapport över undersökningar av 2 gravrösen i Själevad sn, Angermanland. Rapport 1959 Rapport över undersökningar av 2 gravrösen i Själevad sn, Angermanland. Fornlämning, Raä 8:2,16 Faslighet Främmerhömäs Socken, Själ evad Kommun, Landskap, Ångermanland LÄNsM useet VÄSTERNORRLAND

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1, Vallentuna kommun.

Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1, Vallentuna kommun. (1/2) Vår beteckning: AL 2014.45 Lst beteckning: 4311-30930-2014 Rapport 2014:29 Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1,

Läs mer

Långbro. Arkeologisk utredning vid

Långbro. Arkeologisk utredning vid Arkeologisk utredning vid Långbro Särskild arkeologisk utredning inom del av fastigheten Långbro 1:1, Vårdinge socken, Södertälje kommun, Södermanland. Rapport 2010:52 Kjell Andersson Arkeologisk utredning

Läs mer

Gottröra kyrka TIDIGMEDELTIDA GRAVAR VID. Kenneth Svensson. Särskild arkeologisk utredning inom fastigheten Gottröra 5:16, Gottröra socken, Uppland

Gottröra kyrka TIDIGMEDELTIDA GRAVAR VID. Kenneth Svensson. Särskild arkeologisk utredning inom fastigheten Gottröra 5:16, Gottröra socken, Uppland TIDIGMEDELTIDA GRAVAR VID Gottröra kyrka Särskild arkeologisk utredning inom fastigheten Gottröra 5:16, Gottröra socken, Uppland Särskild arkeologisk utredning Rapporter från Arkeologikonsult 2011:2530

Läs mer

Brista i Norrsunda socken

Brista i Norrsunda socken ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING Brista i Norrsunda socken Uppland, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, RAÄ Norrsunda 3:1 och 194:1 Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Trummenäs udde. Ramdala socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk utredning. Blekinge museum rapport 2008:4 Ylva Wickberg

Trummenäs udde. Ramdala socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk utredning. Blekinge museum rapport 2008:4 Ylva Wickberg Trummenäs udde Ramdala socken, Karlskrona kommun Särskild arkeologisk utredning Blekinge museum rapport 2008:4 Ylva Wickberg Bakgrund Med anledning av VA-arbeten gränsande till fornlämning RAÄ Ramdala

Läs mer

Rapport. Arkeologisk slutundersökning av boplatsgrop, RAÄ nr Skellefteå stad 626:1, Skellefteå sn & kn. Västerbottens län

Rapport. Arkeologisk slutundersökning av boplatsgrop, RAÄ nr Skellefteå stad 626:1, Skellefteå sn & kn. Västerbottens län Rapport Arkeologisk slutundersökning av boplatsgrop, RAÄ nr Skellefteå stad 626:1, Skellefteå sn & kn. Västerbottens län Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Berit Andersson & Nina Granholm Dnr 379/13

Läs mer

Arkeologisk undersökning. Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:13

Arkeologisk undersökning. Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:13 Arkeologisk undersökning Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 2002:13 Arkeologisk undersökning Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun

Läs mer

Arkeologisk förundersökning av rösegravfält i Vibyggerå.

Arkeologisk förundersökning av rösegravfält i Vibyggerå. Arkeologisk förundersökning av rösegravfält i Vibyggerå. Fornlämning Raä 9. Fastighet: Sjöland 6:1. Socken: Vibyggerå. Kommun: Kramfors. Landskap: Ångermanland. Rapport 2016:11 Ola George 2 Murberget Länsmuseet

Läs mer

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg Nr 2015:03A KN-SLM14-180 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Peter Berg datum. 2015-02-03 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Anneröd 2:3 Raä 1009

Anneröd 2:3 Raä 1009 Arkeologisk förundersökning Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömstads kommun Bohusläns museum 2005:5 Robert Hernek Arkeologisk förundersökning, Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömslads kommun Ur allmsnt

Läs mer

Landskap Västergötland. Kartblad. Fastighet/kvarter Hester 5:20. Länsstyrelsens dnr Typ av undersökning/åtgärd Arkeologisk utredning

Landskap Västergötland. Kartblad. Fastighet/kvarter Hester 5:20. Länsstyrelsens dnr Typ av undersökning/åtgärd Arkeologisk utredning Från: Claesson Eivind Till: Claesson Eivind Ärende: VB: Redovisning av utförd arkeologisk undersökning med KML-beslut Datum: den 20 juni 208 0:22:2 Bilagor: G802 Ulricehamn_Hester AU.pdf Redovisning av

Läs mer

UV BERGSLAGEN, RAPPORT 2007:4 ARKEOLOGISK UTREDNING. Kaklösa backe. Närke, Asker socken, Valsta 12:4 Bo Annuswer

UV BERGSLAGEN, RAPPORT 2007:4 ARKEOLOGISK UTREDNING. Kaklösa backe. Närke, Asker socken, Valsta 12:4 Bo Annuswer UV BERGSLAGEN, RAPPORT 2007:4 ARKEOLOGISK UTREDNING Kaklösa backe Närke, Asker socken, Valsta 12:4 Bo Annuswer UV BERGSLAGEN, RAPPORT 2007:4 ARKEOLOGISK UTREDNING Kaklösa backe Närke, Asker socken, Valsta

Läs mer

Arkeologisk utredning. Stadsliden 2:3, m fl, Umeå socken och kommun, Västerbottens län.

Arkeologisk utredning. Stadsliden 2:3, m fl, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Arkeologisk utredning Stadsliden 2:3, m fl, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/uppdragsverksamheten Jans Heinerud 2003 Innehåll Inledning 3 Sammanfattning 4 Syfte 4 Landskap

Läs mer

======== kunde undersöka ett par rösen i Vörå, beslöt jag, att för. detta ändamål välja de av mig senaste höst på Lågpeltkangas

======== kunde undersöka ett par rösen i Vörå, beslöt jag, att för. detta ändamål välja de av mig senaste höst på Lågpeltkangas V ö r å. ======== Då av mitt stipendium ännu återstod så mycket, att jag kunde undersöka ett par rösen i Vörå, beslöt jag, att för detta ändamål välja de av mig senaste höst på Lågpeltkangas upptäckta

Läs mer

FORS MINIPARK ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

FORS MINIPARK ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FORS MINIPARK Eskilstuna 556:1, del av fastigheten Fristaden 1:6, Eskilstuna stad, Södermanland. Annica Ramström ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT

Läs mer

Stensättning, rest sten och kantställd häll

Stensättning, rest sten och kantställd häll Arkeologisk undersökning Stensättning, rest sten och kantställd häll Undersökning av RAÄ 155:3 med anledning av avstyckning och bildande av fastigheterna Stavsjö 1:8 och 1:9 Malmbäcks socken i Nässjö kommun

Läs mer

Rapport över förundersökning på fastigheten Klinta 20:18 (dåvarande 20:1 5 ), Köpings sn, Borgholms kn, Öland.

Rapport över förundersökning på fastigheten Klinta 20:18 (dåvarande 20:1 5 ), Köpings sn, Borgholms kn, Öland. KLM dnr 1471/87 LST dnr 11-391-2233-87 Rapport över förundersökning på fastigheten Klinta 20:18 (dåvarande 20:1 5 ), Köpings sn, Borgholms kn, Öland. Inledning Undersökningen föranleddes av att markägaren,

Läs mer

Bilagor. Bilaga 1. Husbeskrivningar

Bilagor. Bilaga 1. Husbeskrivningar Bilagor Bilaga 1. Husbeskrivningar Nyckel till husbeskrivningarna Hur husbeskrivningar är utformade i rapporter kan variera kraftigt från fall till fall, från avskalade tabelliknande redovisningar till

Läs mer

2003 års undersökning Norr om väg 695 fanns sammanlagt 13 hus, huvudsakligen fördelade på två gårdslägen. Det södra gårdsläget var beläget invid ett

2003 års undersökning Norr om väg 695 fanns sammanlagt 13 hus, huvudsakligen fördelade på två gårdslägen. Det södra gårdsläget var beläget invid ett Sammanfattning Under 2002 och 2003 genomfördes en stor arkeologisk undersökning vid Kättsta by i Ärentuna socken, Uppsala kommun. Utgrävningen utgjorde ett av de största delprojekten inom ramen för vägbyggnadsprojektet

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland,

Läs mer

Hemfosatorp. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland

Hemfosatorp. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland Hemfosatorp Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland Kjell Andersson Rapport 2009:4 Hemfosatorp Arkeologisk

Läs mer

Rapport efter en särskild arkeologisk utredning på fastigheten Öninge 1.15 i Västergarn socken, Gotlands region och län

Rapport efter en särskild arkeologisk utredning på fastigheten Öninge 1.15 i Västergarn socken, Gotlands region och län Rapport efter en särskild arkeologisk utredning på fastigheten Öninge 1.15 i Västergarn socken, Gotlands region och län Länsstyrelsens dnr. 431-2790-14 Inledning 3 Tidigare undersökningar 4 Undersökningen

Läs mer

Boplatser i Svärtinge, för andra gången

Boplatser i Svärtinge, för andra gången ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:13 ARKEOLOGisK FÖRUNdERsÖKNiNG Boplatser i Svärtinge, för andra gången Östergötland, Norrköpings socken och kommun, RAÄ 351 och 352, fastighet svärtinge 1:6. Leif Karlenby

Läs mer

Rapport Arendus 2014:10 SKAGS 1:4. Arkeologisk utredning. Skags 1:4 Östergarn socken Region Gotland Gotlands län 2014.

Rapport Arendus 2014:10 SKAGS 1:4. Arkeologisk utredning. Skags 1:4 Östergarn socken Region Gotland Gotlands län 2014. Rapport Arendus 2014:10 SKAGS 1:4 Arkeologisk utredning Skags 1:4 Östergarn socken Region Gotland Gotlands län 2014 Christian Hoffman Omslagsbild: Utredningsområdet vid Skags sett från sydväst Foto: Christian

Läs mer

PM utredning i Fullerö

PM utredning i Fullerö PM utredning i Fullerö Länsstyrelsens dnr: 431-5302-2009 Fastighet: Fullerö 21:66 m fl Undersökare: SAU Projektledare: Ann Lindkvist Inledning Utredningen i Fullerö utfördes under perioden 15 oktober -

Läs mer

Svallade avslag från Buastrand

Svallade avslag från Buastrand UV VÄST RAPPORT 2003:23 ARKEOLOGISK UTREDNING Svallade avslag från Buastrand Halland, Värö socken, Bua 10:248 Ewa Ryberg UV VÄST RAPPORT 2003:23 ARKEOLOGISK UTREDNING Svallade avslag från Buastrand Halland,

Läs mer

Väntinge 1:1, fornlämning 195

Väntinge 1:1, fornlämning 195 Arkeologisk förundersökning 2015 Väntinge 1:1, fornlämning 195 DRÄNERINGS- OCH VA-ARBETEN Höörs socken, Höörs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:17 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2015

Läs mer

uv MITT, rapport 2010:36 Gravfält i Odlaren Södermanland; Eskilstuna socken; Odlaren 1:13; Eskilstuna 629 Katarina Appelgren

uv MITT, rapport 2010:36 Gravfält i Odlaren Södermanland; Eskilstuna socken; Odlaren 1:13; Eskilstuna 629 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:36 arkeologisk förundersökning, etapp 1 Gravfält i Odlaren Södermanland; Eskilstuna socken; Odlaren 1:13; Eskilstuna 629 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:36 arkeologisk förundersökning,

Läs mer

UV BERGSLAGEN, RAPPORT 2008:22 ARKEOLOGISK UTREDNING. Ekeby Prästgård. Närke, Kumla socken, Ekeby Prästgård 2:1 Helmut Bergold

UV BERGSLAGEN, RAPPORT 2008:22 ARKEOLOGISK UTREDNING. Ekeby Prästgård. Närke, Kumla socken, Ekeby Prästgård 2:1 Helmut Bergold UV BERGSLAGEN, RAPPORT 2008:22 ARKEOLOGISK UTREDNING Ekeby Prästgård Närke, Kumla socken, Ekeby Prästgård 2:1 Helmut Bergold UV BERGSLAGEN, RAPPORT 2008:22 ARKEOLOGISK UTREDNING Ekeby Prästgård Närke,

Läs mer

Arkeologistik, Rapport 2014.25

Arkeologistik, Rapport 2014.25 AL projektnummer: 2014.52 Lst diarienummer: 4311-37529-2014 Arkeologistik, Rapport 2014.25 Arkeologisk utredning i form av besiktning och dokumentation av skadade fornlämningar längs med Senebyvägen, Vallentuna.

Läs mer

Akacian 8. RAÄ 94, Akacian 8, Gamla Stan, Kalmar stad & kommun, Småland Arkeologisk förundersökning Veronica Palm Magnus Petersson

Akacian 8. RAÄ 94, Akacian 8, Gamla Stan, Kalmar stad & kommun, Småland Arkeologisk förundersökning Veronica Palm Magnus Petersson Akacian 8 RAÄ 94, Akacian 8, Gamla Stan, Kalmar stad & kommun, Småland Arkeologisk förundersökning 1988 Veronica Palm Magnus Petersson Rapport december 2007 Kalmar läns museum Nationella rapportprojektet

Läs mer

Bortgrävda gravar i Åsbro

Bortgrävda gravar i Åsbro ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:16 ARKEOLOGISK KONTROLL Bortgrävda gravar i Åsbro Lerbäck 103, Åsbro S:17, Lerbäcks socken, Askersunds kommun, Närke Nina Balknäs ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:16 ARKEOLOGISK

Läs mer

Tåby skola. Rapport 2006:70 Bilagor. Arkeologisk undersökning

Tåby skola. Rapport 2006:70 Bilagor. Arkeologisk undersökning Rapport 2006:70 Bilagor Arkeologisk undersökning Tåby skola RAÄ 122 och ÖLM 1 Tåby 6:2, 7:1 och Tåby Ljunga Tåby socken Norrköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Figurbilaga till UV Mitt, Dokumentation av fältarbetsfasen 2005:23

Figurbilaga till UV Mitt, Dokumentation av fältarbetsfasen 2005:23 Figurbilaga till UV Mitt, Dokumentation av fältarbetsfasen 2005:23 Dnr 421-2619-1997 och 421-4445-1997 Kart- och ritmaterial: Henrik Pihl, UV Syd och Franciska Sieurin-Lönnqvist, Arkeobild Kartor ur allmänt

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 1 Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

KLAUSE 1:5. Rapport Arendus 2014:9. Arkeologisk förundersökning. Klause 1:5 RAÄ Klinte 23:1 Klinte socken Region Gotland Gotlands län 2014

KLAUSE 1:5. Rapport Arendus 2014:9. Arkeologisk förundersökning. Klause 1:5 RAÄ Klinte 23:1 Klinte socken Region Gotland Gotlands län 2014 Rapport Arendus 2014:9 KLAUSE 1:5 Arkeologisk förundersökning Klause 1:5 RAÄ Klinte 23:1 Klinte socken Region Gotland Gotlands län 2014 Christian Hoffman Omslagsbild: Kabelschaktet vid Klause sett från

Läs mer

E6 Bohuslän E6 2004. E6 Bohuslän 2004

E6 Bohuslän E6 2004. E6 Bohuslän 2004 E6 Bohuslän Startsida Juni Juli 2010-01-21 E6 2004 E6 undersökningarna har startat igen. Under försommaren sker en serie mindre utgrävningar norr om Uddevalla. Undersökningarna sker i den mellersta delen

Läs mer

Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland

Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland ArkeoDok Rapport 2008:2 Bakgrund I samband med omläggning av ett större område från skogsmark

Läs mer

Lingsbergsvägen. Antikvarisk kontroll längs

Lingsbergsvägen. Antikvarisk kontroll längs Antikvarisk kontroll längs Lingsbergsvägen Antikvarisk kontroll i samband med återplantering av alléträd i anslutning till Lingsbergs gård, Vallentuna socken och kommun, Uppland. Etapp 1 Kjell Andersson

Läs mer

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland.

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk utredning vid Kaxberg Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Rapport 2010:37 Kjell Andersson Arkeologisk utredning vid Kaxberg

Läs mer

En stensättning i Skäggesta

En stensättning i Skäggesta uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning En stensättning i Skäggesta Södermanland, Barva socken, Skäggesta 5:1, RAÄ 314 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning

Läs mer

Arkeologisk undersökning av stensättningsrest vid Veda

Arkeologisk undersökning av stensättningsrest vid Veda Arkeologisk undersökning av stensättningsrest vid Veda Raä 189, Nordansjö 1:5, Högsjö sn, Ångermanland Rapport 2009 : 1 Kulturmiljöavdelningen, Magnus Holmqvist Bilden på omslaget visar stensättningen

Läs mer

Gäverstad 1:4 Ö S T E R G Ö T L A N D S A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2011:68

Gäverstad 1:4 Ö S T E R G Ö T L A N D S A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2011:68 Rapport 2011:68 Arkeologisk utredning etapp 2 och förundersökning Gäverstad 1:4 RAÄ 263 och 264 Gäverstad 1:4 Västra Husby socken Söderköpings kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T

Läs mer

I närheten av kung Sigges sten

I närheten av kung Sigges sten ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:01 ARKEOLOGisK ANTiKvARisK KONTROLL I närheten av kung Sigges sten Lunger 10:2, Götlunda 51:1 3, Götlunda socken, Arboga kommun, Närke, västmanlands län Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Avlopps- och infiltrationsanläggning invid gravfält vid Hammars i Norrlanda

Avlopps- och infiltrationsanläggning invid gravfält vid Hammars i Norrlanda Rapport Arendus 2017:11 Avlopps- och infiltrationsanläggning invid gravfält vid Hammars i Norrlanda Arkeologisk undersökning Dnr 431-3496-16 Norrlanda socken Region Gotland Gotlands län 2017 Christian

Läs mer

Arkeologisk förundersökning. Dyne 1:1. Hogdals socken Strömstads kommun. Rapport 1999:54 Oscar Ortman

Arkeologisk förundersökning. Dyne 1:1. Hogdals socken Strömstads kommun. Rapport 1999:54 Oscar Ortman Arkeologisk förundersökning Dyne 1:1 Hogdals socken Strömstads kommun Rapport 1999:54 Oscar Ortman Arkeologisk förundersökning område 2 enligt AU Dyne 1:1 Hogdals socken Strö m stad s kommun Ur al/mlinl

Läs mer

Dokumentation av skador inom Kakuböles gamla tomt, Arnäs socken.

Dokumentation av skador inom Kakuböles gamla tomt, Arnäs socken. KMV AB Kulturmiljövårdarna i Härnösand AB Dokumentation av skador inom Kakuböles gamla tomt, Arnäs socken. Raä 76, Kakuböle 1:9, 1:3, 1:5, 1:12, 1:24, 1:25 och 1:30, Arnäs socken, Örnsköldsviks kommun,

Läs mer

Arkeologisk schaktövervakning

Arkeologisk schaktövervakning Arkeologisk schaktövervakning Med anledning av planerad nybyggnation på Haddingen 7:1, Umeå socken och kommun, Västerbottens län Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ellinor Johansson Dnr 407/12

Läs mer

Humlegården 3 (trädgropar) Sigtuna, Uppland 2000

Humlegården 3 (trädgropar) Sigtuna, Uppland 2000 Rapport Arkeologisk förundersökning Humlegården 3 (trädgropar) Sigtuna, Uppland 2000 Anders Wikström Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet Sigtuna Museum Stora Gatan 55 S-193 30 Sigtuna Tfn: 08/591 266 70

Läs mer

En ny miljöstation vid Köping

En ny miljöstation vid Köping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:41 En ny miljöstation vid Köping Särskild utredning Kalltorp 2:2 och Strö 4:1 Köpings socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats

Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats RAPPORT 2015:9 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats Östergötland Linköpings kommun Kärna socken Malmen 2:7 Dnr 3.1.1-03876-2014 (RAÄ) Dnr

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 220-9941-94 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 577.94.Z 400 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Kraftledning vid Södersättra

Kraftledning vid Södersättra uv rapport 2012:52 arkeologisk UTREDNING ETAPP 2 Kraftledning vid Södersättra Uppland; Sollentuna och Täby socknar; Hagby 8:1; Södersättra 4:12 Cecilia Grusmark uv rapport 2012:52 arkeologisk utredning

Läs mer

Ansökan om nätkoncession för linje avseende två nya 0,8 kv likströmskraftledningar i luftledningsutförande mellan Suderby och Martille

Ansökan om nätkoncession för linje avseende två nya 0,8 kv likströmskraftledningar i luftledningsutförande mellan Suderby och Martille BILAGA 3C Arkeologisk utredning Ansökan om nätkoncession för linje avseende två nya 0,8 kv likströmskraftledningar i luftledningsutförande mellan Suderby och Martille Gotlands kommun, Gotlands län 2017-11-21

Läs mer

Listerby 4:1. Listerby socken, Ronneby kommun. Särskild arkeologisk undersökning. Blekinge museum rapport 2007:22 Karl-Axel Björkqvist/ Ancela Backman

Listerby 4:1. Listerby socken, Ronneby kommun. Särskild arkeologisk undersökning. Blekinge museum rapport 2007:22 Karl-Axel Björkqvist/ Ancela Backman Listerby 4:1 Listerby socken, Ronneby kommun Särskild arkeologisk undersökning Blekinge museum rapport 2007:22 Karl-Axel Björkqvist/ Ancela Backman Bakgrund Den aktuella fornlämningen upptäcktes i samband

Läs mer

Figurbilaga till UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2007:1

Figurbilaga till UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2007:1 Figurbilaga till UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2007: Dnr 423-874-2005 Kart- och ritmaterial Karlis Graufelds och Lars Östlin Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriverket, 80 82 Gävle. Dnr

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43 Undersökning: Säve, Albatross golfbana Lst:s dnr: 220-907-96, 220-18406-2001 Ansvarig institution: Göteborgs Stadsmuseum Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Rapport över arkeologisk undersökning av rösen vid Sund, Vibyggerå sn, Ån

Rapport över arkeologisk undersökning av rösen vid Sund, Vibyggerå sn, Ån Rapport 1961 Rapport över arkeologisk undersökning av rösen vid Sund, Vibyggerå sn, Ån Fornlämning, 22 Fastighet, Sund Socken, Vibyggerå Kommun, Kramfors Landskap, Ångermanland Evert Baudou AT.t. '. F

Läs mer

Telefonstolpar i stensträngsland

Telefonstolpar i stensträngsland Rapport 2013:72 Arkeologisk förundersökning Telefonstolpar i stensträngsland Intill RAÄ 84 Eriksdal 2:3 och Lövsberg 1:3 Hogstad socken Mjölby kommun Östergötlands län Petter Nyberg Roger Lundgren Ö S

Läs mer

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB RAPPORT 2014:9 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB BJÄLBO 3:5 BJÄLBO SOCKEN MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG ANDERS LUNDBERG Utvidgad verksamhet för

Läs mer

Arkeologisk schaktövervakning vid HEDEMORA KYRKA. stadslager RAÄ 194 i Hedemora socken och kommun, Dalarna Rapport dnr 154/12.

Arkeologisk schaktövervakning vid HEDEMORA KYRKA. stadslager RAÄ 194 i Hedemora socken och kommun, Dalarna Rapport dnr 154/12. Arkeologisk schaktövervakning vid HEDEMORA KYRKA stadslager RAÄ 194 i Hedemora socken och kommun, Dalarna 2013 Rapport dnr 154/12 Greger Bennström Framsida: Schaktet på södra sidan av tornet fotograferat

Läs mer

Gravar på tomten. - antikvarisk kontroll av gravar på fastighet Rimbo-Söderby 1:10

Gravar på tomten. - antikvarisk kontroll av gravar på fastighet Rimbo-Söderby 1:10 Gravar på tomten - antikvarisk kontroll av gravar på fastighet Rimbo-Söderby 1:10 Arkeologisk förundersökning RAÄ 18:1, Rimbo-Söderby 1:10, Rimbo socken, Norrtälje kommun Rapporter från Arkeologikonsult

Läs mer

Stg Slottslängorna

Stg Slottslängorna Stg 865 - Slottslängorna Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun Särskild arkeologisk undersökning Blekinge museum rapport 2005:21 Mikael Henriksson Bakgrund Sölvesborgs slottslängor skadades svårt i samband

Läs mer

Askum-Anneröd 1:7 m fl

Askum-Anneröd 1:7 m fl Arkeologisk utredning Askum-Anneröd 1:7 m fl Askum socken Sotenäs kommun BOHUSLÄNS MUSEUM Rapport 2004:46 Joakim Åberg ,... l0~7,~8 =~,... ~?Z,14_=J 1vå0lglta) Rapport från utförd arkaologisk undarböknilg

Läs mer

TUNGELSTA RAPPORT 2014:24. Pdf:

TUNGELSTA RAPPORT 2014:24. Pdf: RAPPORT 2014:24 Pdf: www.stockholmslansmuseum.se TUNGELSTA Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning vid Tungelsta, RAÄ 51 och 564, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland. Lars

Läs mer

Ragvaldsbo 1:1, Sigtuna, Uppland 2007

Ragvaldsbo 1:1, Sigtuna, Uppland 2007 Rapport Arkeologisk utredning Ragvaldsbo 1:1, Sigtuna, Uppland 2007 Anna Arnberg Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet Sigtuna Museum Stora Gatan 55 S-193 30 Sigtuna Tfn: 08/591 266 70 Fax: 08/597 838 83

Läs mer

Dnr Ar Robin Lucas. Länsstyrelsen Samhällsutvecklingsenheten Uppsala

Dnr Ar Robin Lucas. Länsstyrelsen Samhällsutvecklingsenheten Uppsala 2015-05-20 Dnr Ar-366-2014 Robin Lucas Länsstyrelsen Samhällsutvecklingsenheten 751 86 Uppsala ANGÅENDE DELUNDERSÖKNING AV FAST FORNLÄMNING 499:1, UPPSALA SOCKEN, INFÖR BOSTADSBEBYGGELSE INOM FASTIGHETEN

Läs mer

Bärstad, Hallersrud 1:67 Hammarö socken och kommun, Värmlands län

Bärstad, Hallersrud 1:67 Hammarö socken och kommun, Värmlands län Fjällbacka 2015-12-16 Sida 1 av 4 Bärstad, Hallersrud 1:67 Hammarö socken och kommun, Värmlands län Bedömning av kulturmiljö Bakgrund Med anledning av att Hammarö kommun har en ny detaljplan på gång för

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:72 ARKEOLOGISK KONTROLL. Dalmark 1:4

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:72 ARKEOLOGISK KONTROLL. Dalmark 1:4 ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:72 ARKEOLOGISK KONTROLL Dalmark 1:4 Dalmark, vid fornlämning Hammar 81:1, Hammar 83:1 och Hammar 223:1 inom fastigheterna Dalmark 1:4 och Dalmark 1:5 i Askersunds kommun,

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Halländsk rösekuliss med stenbåt och bålplats

Halländsk rösekuliss med stenbåt och bålplats UV VÄST RAPPORT 2004:23 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Halländsk rösekuliss med stenbåt och bålplats Halland, Stråvalla socken, fastighet 2:29, RAÄ 23 Tore Artelius UV VÄST RAPPORT 2004:23 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

Läs mer

Naffentorpsgården. Arkeologisk förundersökning genom schaktningsövervakning 2005. Schaktningsövervakning inom RAÄ nr 10:1 Bunkeflo socken

Naffentorpsgården. Arkeologisk förundersökning genom schaktningsövervakning 2005. Schaktningsövervakning inom RAÄ nr 10:1 Bunkeflo socken Arkeologisk förundersökning genom schaktningsövervakning 2005 Naffentorpsgården Schaktningsövervakning inom RAÄ nr 10:1 Bunkeflo socken Bunkeflo socken i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten

Läs mer

Lilla Hersby. Gravfältet. Arkeologisk förundersökning för del av RAÄ 27, Lilla Hersby, Sollentuna socken och kommun, Uppland.

Lilla Hersby. Gravfältet. Arkeologisk förundersökning för del av RAÄ 27, Lilla Hersby, Sollentuna socken och kommun, Uppland. Gravfältet Lilla Hersby Arkeologisk förundersökning för del av RAÄ 27, Lilla Hersby, Sollentuna socken och kommun, Uppland. Richard Grönwall Rapport 2003:24 Gravfältet Lilla Hersby Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Schaktningsövervakning inom fornlämning 195:1 i Sigtuna

Schaktningsövervakning inom fornlämning 195:1 i Sigtuna Schaktningsövervakning inom fornlämning 195:1 i Sigtuna Arkeologisk förundersökning inom fornlämning RAÄ Sigtuna 195:1 i kvarteren Urmakaren, Humlegården m.fl., Sigtuna kommun & stad. Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Två små schakt vid rådhuset i Söderköping

Två små schakt vid rådhuset i Söderköping ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:28 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Två små schakt vid rådhuset i Söderköping RAÄ 14:1, Söderköping 2:84, Söderköpings kommun och stad, Östergötland

Läs mer

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Antikvarisk kontroll Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Schaktarbeten för el-ledningar på Södra Hestra kyrkogård Södra Hestra socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

RONE ÄNGGÅRDE 6:1, 3:1 och ÅLARVE 3:1

RONE ÄNGGÅRDE 6:1, 3:1 och ÅLARVE 3:1 Rapport Arendus 2014:28 RONE ÄNGGÅRDE 6:1, 3:1 och ÅLARVE 3:1 Arkeologisk förundersökning Dnr 431-1977-14 Rone socken Region Gotland Gotlands län 2015 Christian Hoffman Omslagsbild: Undersökningsytan på

Läs mer

Skepptuna RAPPORT 2015:14. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, RAÄ 207:1, Skepptuna socken, Sigtuna kommun, Uppland.

Skepptuna RAPPORT 2015:14. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, RAÄ 207:1, Skepptuna socken, Sigtuna kommun, Uppland. RAPPORT 2015:14 PDF: www.stockholmslansmuseum.se Skepptuna Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, RAÄ 207:1, Skepptuna socken, Sigtuna kommun, Uppland Tove Stjärna Stockholms läns museum

Läs mer

18 hål på historisk mark

18 hål på historisk mark 18 hål på historisk mark Golfbanan i N ligger på historisk mark - i det här området har det funnits bofasta människor i över 4000 år. Du står just nu vid en av tre gravar från bronsåldern. 586 Om den här

Läs mer

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Arkeologisk förundersökning RAÄ 42, fastigheten Sjötullen 4, Norrtälje stad och kommun, Uppland Rapport PM 2008:6 Kjell Andersson Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

A. Utmed profilen från havet till Stora Förvar på var 5:e meter på c. 0.1 m djup. Benämning: P 0 - P 178

A. Utmed profilen från havet till Stora Förvar på var 5:e meter på c. 0.1 m djup. Benämning: P 0 - P 178 Bilaga 1. Fosfatkartering (Staffan Jennerholm) och fosfatanalys (Olov Arrhenius), Stora Karlsö 1973-74. Uppgifterna är direkt hämtade från Almgren-Aikens underlag till rapport utan förändringar. Ev. kompletterande

Läs mer

Runnaby. VA-ledning genom en boplats. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke

Runnaby. VA-ledning genom en boplats. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:27 Runnaby VA-ledning genom en boplats Förundersökning i form av schaktningsövervakning Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke Jenny Holm Innehåll

Läs mer

Gravfält i antuna Ed 119, Antuna 2:2, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Uppland

Gravfält i antuna Ed 119, Antuna 2:2, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Uppland Gravfält i antuna Ed 119, Antuna 2:2, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Uppland Särskild arkeologisk utredning Rapporter från Arkeologikonsult 2011:2515 Peter Sillén Allmänt kartmaterial: Lantmäteriet

Läs mer

FU Söbben 1:19 XX FU. Mattias Öbrink. Arkeologisk förundersökning Torp 114 Söbben 1:19, Torp socken, Orust kommun. Mattias Öbrink.

FU Söbben 1:19 XX FU. Mattias Öbrink. Arkeologisk förundersökning Torp 114 Söbben 1:19, Torp socken, Orust kommun. Mattias Öbrink. XX FU FU Söbben 1:19 FU Söbben 1:19 Mattias Öbrink Rapport 2007:28 Arkeologisk förundersökning Torp 114 Söbben 1:19, Torp socken, Orust kommun Mattias Öbrink Rapport 2007:28 Rapport från utförd arkeologisk

Läs mer

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland Rapport Arkeologiska förundersökningar Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland 1998-1999 Anders Wikström Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet Sigtuna Museum Stora Gatan 55 S-193 30 Sigtuna Tfn: 08/591

Läs mer

STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7

STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7 Rapport Arendus 2015:25 STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DNR 431-1973-15 Stenkumla socken Region Gotland Gotlands län 2016 Christian Hoffman Arkeologisk förundersökning

Läs mer

LINDE DUCKARVE 1:27. Rapport Arendus 2014:30. Arkeologisk förundersökning Dnr 431-2400-13

LINDE DUCKARVE 1:27. Rapport Arendus 2014:30. Arkeologisk förundersökning Dnr 431-2400-13 Rapport Arendus 2014:30 LINDE DUCKARVE 1:27 Arkeologisk förundersökning Dnr 431-2400-13 Vid RAÄ Linde 13:1 Linde socken Region Gotland Gotlands län 2014 Christian Hoffman Omslagsbild: Undersökningsytan

Läs mer

Rapport Arendus 2014:35. Myrungs 1:30. Arkeologisk utredning. Myrungs 1:30 Linde socken Region Gotland Gotlands län 2014 Dan Carlsson

Rapport Arendus 2014:35. Myrungs 1:30. Arkeologisk utredning. Myrungs 1:30 Linde socken Region Gotland Gotlands län 2014 Dan Carlsson Rapport Arendus 2014:35 Myrungs 1:30 Arkeologisk utredning Myrungs 1:30 Linde socken Region Gotland Gotlands län 2014 Dan Carlsson Omslagsbild: En välbevarad och restaurerad sojde, belägen centralt i utredningsområdet.

Läs mer

SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING VID

SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING VID SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING VID i Grimsta, Stockholms stad, Spånga socken, Uppland Särskild arkeologisk utredning Rapporter från Arkeologikonsult 2011:2455 KENNETH SVENSSON SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING

Läs mer

Trädgårdsgatan i Skänninge

Trädgårdsgatan i Skänninge ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Trädgårdsgatan i Skänninge RAÄ 5:1, Skänninge socken, Mjölby kommun, Östergötlands län Madeleine Forsberg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17

Läs mer

Wenströmska skolan Västerås 2:17, Västerås (f.d. Lundby) socken, Västerås kommun, Västmanlands län

Wenströmska skolan Västerås 2:17, Västerås (f.d. Lundby) socken, Västerås kommun, Västmanlands län Wenströmska skolan Västerås 2:17, Västerås f.d. Lundby) socken, Västerås kommun, Västmanlands län Arkeologisk utredning etapp 1 Rapporter från Arkeologikonsult 2016:2952 Peter Sillén Arkeologikonsult Optimusvägen

Läs mer

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Dnr

Läs mer

Stenig terräng i Kista äng

Stenig terräng i Kista äng ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:27 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH AVGRÄNSANDE UTREDNING Stenig terräng i Kista äng RAÄ-nr Spånga 276:1 2, Akalla 4:1, Spånga socken, Stockholms kommun, Uppland Ola Winter

Läs mer

Stensträng och odlingsrösen ARKEOLOGISTIK AB

Stensträng och odlingsrösen ARKEOLOGISTIK AB Stensträng och odlingsrösen Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid RAÄ Botkyrka 12:1, Botkyrka socken och kommun, Stockholms län Göran Wertwein ARKEOLOGISTIK AB Rapport 2016:29 2 Stensträng

Läs mer

Husgrund vid Södra Kulla gård

Husgrund vid Södra Kulla gård UV ÖST RAPPORT 2007:26 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 Husgrund vid Södra Kulla gård Arkeologisk förundersökning med anledning av förläggning av jordkabel sträckan Södra Freberga Sjöhamra m fl, Västra

Läs mer

6.RAÄ 240, ett skadat röse

6.RAÄ 240, ett skadat röse 6.RAÄ 240, ett skadat röse Bohuslän, Munkedals kommun, Foss socken, Saltkällans Säteri 1:2, RAÄ 240 Ulrika Jörnmark Bakgrund Mellan den 23 oktober och 5 november 2003 genomförde Bohusläns museum, i samarbete

Läs mer

Schaktkontroll Spånga

Schaktkontroll Spånga Arkeologisk förundersökning Schaktkontroll Spånga Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll, RAÄ Spånga 79:1 och 192:1, Akalla 4:1, respektive Bromsten 8:1 och 9:2, Stockholms kommun, Uppland.

Läs mer

Bromma kyrka. Schaktkontroll vid. Arkeologisk förundersökning, schaktkontroll vid Bromma kyrka, Bromma socken, Stockholms stad, Uppland

Bromma kyrka. Schaktkontroll vid. Arkeologisk förundersökning, schaktkontroll vid Bromma kyrka, Bromma socken, Stockholms stad, Uppland Schaktkontroll vid Bromma kyrka Arkeologisk förundersökning, schaktkontroll vid Bromma kyrka, Bromma socken, Stockholms stad, Uppland Rapport 2012:41 Tove Stjärna Schaktkontroll vid Bromma kyrka Arkeologisk

Läs mer