TIDTABELL FÖR OSKARSHAMN TÄTORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TIDTABELL FÖR OSKARSHAMN TÄTORT"

Transkript

1 TIDTABELL FÖR OSKARSHAMN TÄTORT Värna om naturen åk tillsammans! Gäller 6 januari - 14 juni 2008

2 Trafikupplysningen måndag-fredag lördag-söndag

3 Innehåll Information Biljetter och priser 4-5 Regler och goda råd 6 Färdtjänst och sjukresor 7 Så här läser du tidtabellerna 8 Landsbygdsbussarna kan också utnyttjas 9 Närtrafi ken Trafi kering vid skollov och helger se baksidan Linje 47 Baggetorpskvarn - Saltvik - Resecentrum Linje 203 Resecentrum - Västra Industriområdet 14 Linje 701 Norrby - Sjukhuset - Resecentrum - Kristineberg 16-20, Linje 710 Centrumlinjen Linje 712 Mysingsö - Kristineberg Närtrafiken Information Område 1 Norrtorn, Kolberga Område 2 Svalliden Område 3 Gröndal, Åsa, Orrängen Område 4 Mysingsö Område 5 Mockebo, Saltvik

4 Biljetter och priser Betala kontant Du kan alltid betala varje resa kontant på bussen. Du får då ett kvitto som visar inom vilken ort eller mellan vilka orter biljetten gäller samt inom vilken tid den är giltig för byte. Betalkort - för dig som reser olika sträckor och mer spontant Betalkort saknar tidsbegränsning och är inte knutet till en person. Kortet fi nns i tre förutbestämda prisklasser 200, 300 och 400 kr (t ex kort för 200 kr ger resor för 230 kr). Betalkort används av resenären som betalningsmedel för kontantresa inom länet. För resa över länsgräns kan delen inom länet betalas med Betalkort, utomlänsdelen måste alltid betalas kontant. Kortet kan även användas då nattaxa tillämpas. 10-resorskort - för dig som reser en bestämd sträcka då och då Gäller för 10 enkelresor och kan köpas för resa omfattande högst 5 zoner i bestämd relation inom länet. Återresa på 10-resorskortet kan göras gratis inom 2 timmar, räknat från tidpunkt för framresans påbörjande. Då återresa görs inom tidsintervallet 2-4 timmar, dras en halvresa från kortet. 10-resorskortet är opersonligt, men kan inte användas av fl era resenärer samtidigt. Kortet gäller ej då nattaxa tillämpas. VUXEN Orgnr FAMILJ Orgnr VUXEN Orgnr BARN Orgnr Pendelkortet - för dig som reser en bestämd sträcka regelbundet För dig som åker ofta och regelbundet mellan två platser är Pendelkortet det bästa valet. Pendelkortet gäller för högst 20 resp 40 resor som måste förbrukas inom 30 dagar. Kortet köpes i valfri relation för 1-5 zoner eller för länsgiltighet (6 zoner eller fl er). En 30-dagarsperiod startar när du använder ditt kort första gången. Pendelkortet är opersonligt, men kan inte användas av fl era resenärer samtidigt. Kortet gäller ej då nattaxa tillämpas. Årskort - för dig som reser varje dag samt även på fritiden Gäller 1 år från inköpsdagen. Årskortet är en grundplåt och för att kunna nyttja kortet för resor köps resperioder om 14 eller 30 dagar med obegränsat antal resor. Resperioderna köps i valfri relation för 1-5 zoner eller för länsgiltighet (6 zoner eller fl er). Årskortet är opersonligt, men kan inte användas av fl era resenärer samtidigt. Kortet gäller ej då nattaxa tillämpas. Sommarkort Gäller för obegränsat antal resor i hela länet, 60 dagar i följd. Kortet kan köpas under perioden 1 juni-31 juli och fi nns för både vuxen och barn (7-19 år). Sommarkortet är opersonligt, men kan inte användas av fl era resenärer samtidigt. Kortet gäller ej då nattaxa tillämpas. 1- och 3-dagarskort Gäller för obegränsat antal resor i hela länet under 1 dag eller 3 dagar i följd. Kortet kan köpas under perioden 1 juni-14 september. 1- och 3-dagarskorten fi nns för vuxen eller familj, vilket inkluderar 2 vuxna och 2 barn (t o m det kalenderår de fyller 19 år). Kortet gäller ej då nattaxa tillämpas.

5 Biljetter och priser Terminskortet Ett personligt kort som endast utdelas i samarbete med skolor inom Kalmar län. Vad kostar det att åka buss inom Oskarshamns tätort? Enkel resa vuxen... 14:- Enkel resa barn/ungdom... 9:- Pendelkort 30 dagar och max 20 resor :- Pendelkort 30 dagar och max 40 resor :- Årskort (exkl. periodavgifter) :- Periodavgift 14 dagar obegränsat antal resor :- Periodavgift 30 dagar obegränsat antal resor :- 10-resorskort :- Betalkort, resor för 230: :- resor för 350: :- resor för 480: :- Sommarkort, vuxen :- barn/ungdom :- 1-dagskort, vuxen :- familj :- 3-dagarskort, vuxen :- familj :- Prisuppgifter på resor som utförs helt eller delvis utanför Oskarshamns tätort lämnas av KLT Resecentrum tel eller Trafi kupplysningen OBS! Vi reserverar oss för förändringar i priser och biljettyper. 5 Barn och ungdom Barn och ungdom som fyllt 7 år erlägger 60% av vuxenpriset till och med det kalenderår vederbörande fyller 19 år. Två barn under 7 år får medfölja betalande trafi kant utan avgift. För övriga barn under 7 år erläggs avgift som för barn. Det kan vara svårt att avgöra barn och ungdomars ålder. Därför måste legitimation eller intyg kunna visas vid biljettköp och eventuell biljettkontroll. Grupprabatt Grupp eller familjerabatt ges med 25% på kontantpriset om sällskapet består av minst två personer varav minst ett betalande barn. Hund kan ej jämställas med barn för att få grupprabatt. Rabatten gäller i all trafi k inom länet utom där den speciella tätortstaxan tillämpas. Resans målpunkt måste vara utanför Oskarshamn tätort. Natt-taxa Natt-taxa tillämpas vid påstigning mellan klockan Taxan är densamma för alla resandekategorier d v s barnrabatter och grupprabatter förekommer inte. OBSERVERA att periodkort inte gäller för resa på turer med natttaxa. Här köper du biljetter och kort Kontantbiljetter köper du alltid på bussen. På KLT Resecentrum kan alla former av kort och biljetter förköpas. Årskort, Sommarkort, 1- och 3-dagarskort kan endast köpas på KLT Resecentrum. Övriga kort samt resperioder till Årskort kan även köpas på buss/tåg i samband med resa men inte som förköp.

6 Regler och goda råd Bussbyte Om du ska resa vidare med annan buss/tåg säg till föraren (i god tid) för att garantera att bytet fungerar. I tätortstrafi k (inom en zon) gäller fria byten under en timme. På kontantbiljetter fi nns sista tid för bytet angivet på biljetten. Du som reser med landsbygdsbuss in till tätort behöver inte betala ny avgift för att åka med tätortstrafi ken, om bytet sker inom giltig tid. Tiden är beräknad så att du har god tid för byte. Åker du på kort håller kortet självt reda på giltig bytestid och ser om du åker på fri övergång. Därför skall du alltid stoppa i kortet i kortläsaren när du går på en ny buss. Spara alltid biljetten under hela resan! Bagage Du får ta med handbagage och resväskor utan kostnad - under förutsättning att det inte stör andra passagerare. Se vidare under Bussgods nedan. Barnvagn, rullstol mm För barnvagn som används för transport av barn samt rullstol, rollator eller liknande uttages ingen avgift. Cykel får medtagas av resenär i mån av utrymme om bussen har särskild utrustning för detta. Avgiften är 30 kronor. Tätortstrafi ken tar ej med cyklar. Skickas cykeln som gods uttages avgift enligt Bussgodstaxan. OBS! Cykelkärra får ej medtagas. Hund För hund erlägges avgift som för barn. Ledarhund för synskadad samt mindre hund som förvaras i korg eller dylikt befordras avgiftsfritt. Kvarglömda saker tas tillvara av respektive bussföretag och återfås mot beskrivning. Ring Bussgodset i Oskarshamn tel Bussgods Gods och större mängder bagage kan i landsbygdstrafi k skickas som Bussgods. Tätortstrafi ken tar ej med Bussgods. Information om Bussgods får du på Bussgodset i Oskarshamn tel Bälte Tänk på att det är viktigt att du använder bälte, om bussen är utrustad med detta. 6 Dyrt att åka utan biljett Då och då gör våra kontrollanter biljettkontroller på bussarna. Upptäcker vi att du åker utan giltigt färdbevis kräver vi dig på kronor i tilläggsavgift. Har du glömt ditt kort, måste du köpa kontantbiljett för aktuell resa. Växling Betala gärna med jämna pengar. Föraren är inte skyldig att växla större belopp än närmast högre 100-tal kronor.

7 För dig som har funktionshinder och reser med tätortstrafiken! Kalmar Läns Trafi k AB och Oskarshamns kommun har de senaste åren satsat stora resurser för att anpassa såväl fordon som hållplatser för resenärer med funktionshinder. Bussar i tätortstrafi ken har låga insteg och plana golvutrymmen, som underlättar på- och avstigning respektive framkomligheten ombord. (Med undantag av vissa turer, se anmärkning i resp tidtabell.) Ombord på tätortsbussarna fi nns en rullstolsplats. Bussarna är dessutom utrustade med automatisk hållplatsinformation och utrop. I Oskarshamns tätort fi nns också Närtrafi k där du själv bokar resan innan du åker (se sidan 34-45). För dig som har färdtjänst! Tätortstrafi ken är idag ett mycket bra alternativ till den traditionella färdtjänsten. Du som är beviljad färdtjänst kanske har möjlighet att i vissa reserelationer kunna använda den allmänna kollektivtrafi ken. För dig med färdtjänsttillstånd Betala för en - åk två Köper du ett 10-resorskort, pendelkort eller Årskort för resor i den allmänna kollektivtrafi ken får du kostnadsfritt ta med dig en ledsagare d v s ni åker två personer på samma kort. Du behöver ej vara beviljad ledsagare när det gäller färdtjänsttillståndet. Kortet köper du på KLT Resecentrum. Åk gratis Tillsvidare pågår i Oskarshamn kommun ett projekt, där alla med färdtjänsttillstånd har möjlighet att åka gratis med den allmänna kollektivtrafi ken. Kortet beställs på tel , Åk sjukresa gratis! I kallelsen från vårdinrättning medföljer kuponger som berättigar till gratis buss- eller tågresa mellan bostadsorten och vårdinrättningens ort (inom Kalmar län). Uppehåll i resan är inte tillåtet. Makulerade kuponger berättigar ej till gratis resa. Vid behov erbjuder vi taxianslutning till/från busshållplatsen. Anslutningstaxi bokar du via Beställningscentralen! Ring oss så berättar vi mer! KUPONG KUPONG KUPONG för gratis buss och tågresa Gäller för: KARLSSON KALLE OSKARSHAMN Kalmar Besöksdatum: Tel:

8 Så här läser du tidtabellerna Till varje busstidtabell finns en karta där linjesträckningen och samtliga hållplatser är markerade. På kartorna för Närtrafikens områden finns gulmarkerade s k ring-områden (se sidan 34-45), från vilka du kan beställa din resa. - betyder att bussen kör en annan väg eller att förbindelse till och från platsen saknas. 721 MÅNDAG-FREDAG Ytterby Linjenummer Från Ytterby Till Centrum Hyreshusen Villasamhället Relation som tidtabellen gäller i. Centrum x x 7.55A x NÄRTRAFIKEN OMRÅDE 2 Svalliden via sjukhuset till Resecentrum Från Område 2 Tim Mån-fredag 30C Lördag Sön-o. helgdag X betyder att bussen stannar, men att någon exakt tid inte kan anges Kursiv (lutande) tidsangivelse talar om att förbindelse fi nns med annan linje. A, B, C osv Hänvisningsbokstäver används för att ge ytterligare information. Förklaring lämnas i anslutning till tidtabellen. 8 Anger tider i minuter över varje heltimma som bussen går. I detta fall avgår bussarna 9.10 resp Tid i färgad fyrkant visar trafi k som avviker från den normala i tidtabellen. Förklaring lämnas i anslutning till tidtabellen.

9 Landsbygdsbussarna kan också utnyttjas! Det också går alldeles utmärkt att utnyttja den landbygdstrafi k som, på väg till/från Resecentrum, trafi kerar infarterna Riksväg 37, Björngatan och Åsavägen. Här nedan fi nns en kort beskrivning av denna trafi k. Riksväg 37 vid Svalliden förbi Sjukhuset Följande hållplatser fi nns: Svalliden Västra (vid korsningen med Södra vägen) Svalliden Östra (strax intill Hemvärnsgården) Tratten Oskarshamns sjukhus, väg 37 Trafi ken består av linjerna: Björngatan förbi Humlekärrshult - Norrtorn Följande hållplatser fi nns: 52-54, 326 från Kristdala-Hultsfred 155, 310 från Högsby-Växjö 156 (vissa turer) från Fliseryd 167 från Påskallavik Norrtorn (vid korsningen med Norrtornsvägen) Norra Skolan Samtliga tidtabeller för denna landsbygdstrafi k fi nns i tidtabellshäftet för Högsby, Mönsterås och Oskarshamn kommuner samt på KLT:s webbplats Trafi ken består av linjerna: 37, 44, 45 från Fridhem, Misterhult, Figeholm 160 från Västervik Åsavägen genom industriområdet - Lövgrensåsa Följande hållplatser fi nns: Trafi ken består av linjerna: Åsavägen Vallmon Lövgrensåsa (vid korsningen med Låglandsvägen) Åsa (vid fd. Press & Plåt/Åsaskolan) 160, 161 från Kalmar 163, 164 från Mönsterås 9

10 Linje 47 Baggetorpskvarn/Saltvik - Oskarshamn Resecentrum 10

11 47 MÅNDAG-FREDAG Från Baggetorpskvarn/Saltvik Till Oskarshamn Resecentrum Baggetorpskvarn Skrikebo Ängelstorp Glabo, Saltvik Saltvik skola Mockebo Humleplan Resecent- Oscarsgymna- Primovägen Oskarshamns vsk rum siet (V. ind.omr) sjukhus A 06.50B 06.33A B B 07.10HS 07.15HS 07.20HS 07.28HS 07.35HS 07.37HS 07.43HS 07.55HS 08.10HE B L 07.42L 07.46L 07.55L 08.20B B H 08.47H 08.51H 09.00H 09.08HD B H 09.32H 09.36H 09.45H 09.50B C B B 14.20HS 14.25HS HS HS 14.50B C H 14.42H 14.46H 14.55H 15.20B B B B B B LÖRDAG, SÖN-OCH HELGDAG Sträckan Saltvik-Resecentrum trafi keras med Närtrafi k, se område 5 på sidan 45. A= framföres Järnvägsstationen-Åsavägen-Västra Industriområdet-Sjukhuset-Resecentrum. Anslutning vid hpl. Skeppsbron med linje 167 till Varvet-Liljeholmens B= med linje 701, bussbyte vid Resecentrum C= med linje 710 Centrumlinjen, bussbyte vid Resecentrum D= med linje 155, bussbyte vid Resecentrum. Går endast skoldagar, se baksidan. Skolans lovdagar med byte till linje 701 vid Resecentrum E= med linje 45, bussbyte vid Resecentrum. Går endast skoldagar, se baksidan H= ej lågentréfordon L= går endast skolans lovdagar, se baksidan S= går endast skoldagar, se baksidan 11

12 Linje 47 Oskarshamn Resecentrum - Saltvik/Baggetorpskvarn 12

13 47 MÅNDAG-FREDAG Oskarshamnvägegymna- Primo- Oscars- sjukhus, (V. industriomr.siet Rösvägen Från Oskarshamn Resecentrum Till Saltvik/Baggetorpskvarn Saltvik skola LÖRDAG, SÖN-OCH HELGDAG Sträckan Resecentrum-Saltvik trafi keras med Närtrafi k, se område 5 på sidan 45. Glabo, Saltvik vsk Resecentrum Humleplan Mockebo Ängelstorp Skrikebo Baggetorpskvarn E BH E 08.30H 08.35H 08.38H 08.45H C E 09.17H 09.22H 09.25H 09.30H C E C E 13.30HS 13.35HS 13.38HS 13.45HS 13.50HS 13.55HS 14.08HS 14.15HS 14.10C E 14.25H 14.30H 14.33H 14.40H D GH 15.05GH 15.10GH 15.13GH 15.20GH 15.25GH 15.30GH 15.43GH 15.50GH A 16.10A D D D E E A= bussen framföres Primovägen-Västra Industriområdet-Åsavägen-Furuvägen-Oscarsgymnasiet-Resecentrum. Anslutning vid Resecentrum med linje 167 från Liljeholmens via Varvet B= med linje 155 hållplats Oskarshamns sjukhus på riksväg 37. Bussbyte vid Resecentrum C= med linje 710 Centrumlinjen, bussbyte vid Resecentrum D= med linje 701, bussbyte vid Resecentrum E= med linje 701 från hållplatsen på Stengatan, bussbyte vid Resecentrum G= går endast skoldagar, se baksidan. Efter Skrikebo fortsätter bussen endast så långt passagerare medföljer H= ej lågentréfordon S= går endast skoldagar, se baksidan 13

14 203 Anslutningstur från Resecentrum till Västra Industriområdet Ej lågentréfordon Från Till Resecentrum Folkets park Förrådsgatan Scania Primovägen Gengasvägen MÅN-FRE x x x x Anslutningstur från Västra Industriområdet till Resecentrum Vid Resecentrum fi nns anslutningar till/från övrig trafi k. Från Till Gengasvägen Primovägen Scania Förrådsgatan Folkets park Idrottsplatsen Resecentrum MÅN-FRE x x x x x Bor du i Saltvik, Mockebo eller Kolberga framgår dina resmöjligheter till/från arbetet av tabell för linje 47. Linje 203 kompletterar med anslutningar till/från Västra Industriområdet. 14 Bor du i Norrby, Rödsle, Södertorn eller Åsa så fi nns dina busstider i tabell 701 till/från arbetet. Linje 203 kompletterar med anslutningar till/från Västra Industriområdet.

15 Det du gör varje dag har betydelse för miljön. Att välja bussen eller tåget är ett enkelt och naturligt steg. Trafikupplysning

16 Linje 701 Rödsle-Norrby-Marieholm-Sjukhuset-Resecentrum-Södertorn- Åsa-Kristineberg 16

17 701 Rödsle-Norrby-Marieholm-Sjukhuset-Resecentrum- Södertorn-Åsa-Kristineberg Linjekarta se sid 16 Oskarshamns sjukhus, Rösvägen Resecentrum MÅNDAG - FREDAG Rostorpsvägen Flathultsvägen Oscarsgymnasiet, Stengatan Höghuset, Åsa Kristinebergs centrum Arkitektvägen Till Från B x x x C 08.15C x x A 09.17A x x A 10.17A x x A 11.17A x x A 12.17A x x A 13.17A x x A 14.17A x A= med linje 710, bussbyte vid Resecentrum B= framföres hållplats Oskarshamns sjukhus, väg 37 - Oskarshamns sjukhus, Rösvägen - Nynäshagen. Vid hållplats Oskarshamns sjukhus, väg 37 anslutning till linje167 mot SAFT - Varvet - Liljeholmen samt linje 155 mot Västra industriområdet C= med landsbygdslinje 155 från hållplats Oskarshamns sjukhus, väg 37 - Resecentrum 17

18 701 Rödsle-Norrby-Marieholm-Sjukhuset-Resecentrum- Södertorn-Åsa-Kristineberg Linjekarta se sid 16 Oskarshamns sjukhus, Rösvägen Resecentrum Till Från MÅNDAG - FREDAG Rostorpsvägen Flathultsvägen Oscarsgymnasiet, Stengatan Höghuset, Åsa Kristinebergs centrum Arkitektvägen x A 15.17A x x x x x x x x x x x x A= med linje 710, bussbyte vid Resecentrum 18

19 Arkitektvägen Flathultsvägen Oskarshamns sjukhus, Rösvägen A= med linje 710, bussbyte vid Resecentrum Resecentrum Till Från LÖRDAG Rostorpsvägen Oscarsgymnasiet, Stengatan Höghuset, Åsa Kristinebergs centrum x x A 09.17A x x A 10.17A x x A 11.17A x x A 12.17A x x A 13.17A x x A 14.17A x x A 15.17A x x x x x x x x x

20 701 Rödsle-Norrby-Marieholm-Sjukhuset-Resecentrum- Södertorn-Åsa-Kristineberg Linjekarta se sid 16 Resecentrum Till Från SÖN- OCH HELGDAG Rostorpsvägevägen Flathults- Oskarshamns sjukhus, Rösvägen Oscarsgymnasiet, Stengatan Höghuset, Åsa Kristinebergs centrum Arkitektvägen x x x x x x x x x x x x x x x x

21 Prislista 2008 Här hittar du information om biljetter, periodkort, KLT:s försäljningsställen samt regler och goda råd inför resan. Här hittar du också alla zonpriser. Välkommen ombord! Prislista Gäller från 1 januari Prislista RES OFTA - BETALA MINDRE Här kan du jämföra våra priser och biljetter. RES OFTA - BETALA MINDRE Här kan du jämföra våra priser och biljetter. Trafikupplysningen: RES OFTA - BETALA MINDRE Här kan du jämföra våra priser och biljetter. Trafikupplysningen: Trafikupplysningen: Gäller från 1 januari Prislista Gäller från 1 januari 2008.

22 Linje 701 Kristineberg-Åsa-Södertorn-Resecentrum-Sjukhuset- Marieholm-Rödsle-Norrby 22

23 701 Kristineberg-Åsa-Södertorn-Resecentrum-Sjukhuset- Marieholm-Rödsle-Norrby Linjekarta se sid 22 MÅNDAG - FREDAG Lyckebo Kristinebergs Höghuset, Oscars- Resecentrum Oskarshamns Rostorps- Flathults- Åsa gymnasiet, sjukhus, vägen vägen centrum Stengatan Till Från Rösvägen x x x S 08.02S 08.09S x S 08.17S S 08.23S 08.29S 08.33S 07.55L 08.02L 08.09L x L 08.17L 08.19L 08.23L 08.29L 08.33L SH 08.22SH x SH 08.30SH x A 09.08A x x A 10.08A x x A 11.08A x x A 12.08A x A= linje 710 Centrumlinjen. Framföres via Slottsgatan - Repslagarhuset till sjukhuset S= går endast skoldagar, se baksidan H= ej lågentréfordon L= går endast skolans lovdagar, se baksidan 23

24 701 Kristineberg-Åsa-Södertorn-Resecentrum-Sjukhuset- Marieholm-Rödsle-Norrby Linjekarta se sid 22 MÅNDAG - FREDAG Lyckebo Kristinebergs Höghuset, Oscars- Resecentrum Oskarshamns Rostorps- Flathults- Åsa gymnasiet, sjukhus, vägen vägen centrum Stengatan Till Från Rösvägen x A 13.08A x x A 14.08A x x A 15.08A x x x x x x x x x x x A= linje 710 Centrumlinjen. Framföres via Slottsgatan - Repslagarhuset till sjukhuset 24

25 LÖRDAG Lyckebo Flathultsvägen Kristinebergs centrum Höghuset, Åsa Oscarsgymnasiet, Stengatan Resecentrum Till Från Oskarshamns sjukhus, Rösvägen Rostorpsvägen x x x x A 10.08A x x A 11.08A x x A 12.08A x x A 13.08A x x A 14.08A x x x x x x x x A= linje 710 Centrumlinjen. Framföres via Slottsgatan - Repslagarhuset till sjukhuset 25

26 701 Kristineberg-Åsa-Södertorn-Resecentrum-Sjukhuset- Marieholm-Rödsle-Norrby Linjekarta se sid 22 Flathultsvägen SÖN- OCH HELGDAG Lyckebo Kristinebergs Höghuset, Åsa centrum Oscarsgymnasiet, Stengatan Resecentrum Till Från Oskarshamns sjukhus, Rösvägen Rostorpsvägen x x x x x x x x x x x x x x

27 Grattis! Du förlorar fyra gånger mer på att ta bussen. Tur att det finns bussar - läs allt på

28 Linje 710 Centrumlinjen Södertorn - Resecentrum - Repslagarhuset - Sjukhuset 28

29 710 Centrumlinjen Från Södertorn Till Sjukhuset via Resecentrum-Repslagarhuset MÅNDAG - LÖRDAG Tallvägelandsskolan Låg- Åsa- Anm. norra vägen A A A A A A A A Terrassvägebacka Sol- Resecentrum Lilla Slotts- Rep- Oskarshamns Blå Resehuset Torget gatan slagar- sjukhus, Kusten vårdcentracentrum Anm. Till Från huvud entrén x x x B x x x B x x x B x x x B x x x B x x x B x x x B x x SÖN - OCH HELGDAG Ingen trafi k A= bussen kommer från Resecentrum via Slottsgatan B= bussen fortsätter till Solbacka via Slottsgatan-Södertorn 29

30 Linje 710 Centrumlinjen Sjukhuset - Resecentrum - Slottsgatan - Södertorn 30

31 710 Centrumlinjen Från Sjukhuset Till Södertorn via Resecentrum - Slottsgatan Kyrkogårdsgatan MÅNDAG - LÖRDAG Oskarshamns Blå Resecentrum Anm. Kusten sjukhus, vårdcentral huvudentrén Till Från A A A A A A A Lilla Torget Resecentrum Tallvägen norra Låglandsvägen Åsaskolan Terrassvägen Solbacka Slottsgatan x x x x B x x x x B x x x x B x x x x B x x x x B x x x x B x x x x B x x x x Anm. SÖN - OCH HELGDAG Ingen trafi k A= bussen kommer från Repslagarhuset via Folkhögskolan-Idrottsplatsen B= bussen fortsätter till Sjukhuset via Slottsgatan-Repslagarhuset-Folkhögskolan-Idrottsplatsen 31

32 Linje 712 Mysingsö - Kristinebergs centrum och omvänt 32

33 712 Från Mysingsö Till Kristinebergs centrum och omvänt SKOLDAGAR Mysingsö Gunnarsö Kristinebergsvägen Kristinebergs centrum 08.00H 08.03H 08.05H 08.10H 08.30EH D D= med linje 701, bussbyte vid Kristinebergs centrum E= med linje 701, ej bussbyte H= ej lågentréfordon SKOLDAGAR Från Resecentrum 11.48D 12.48D Kristinebergsvägen Kristinebergs centrum Till Resecentrum Gunnarsö Mysingsö B x B x B 13.35B 13.48D 14.02H 14.06H 14.08H 14.12H 14.48D 15.02H 15.06H 15.08H 15.12H 16.18D B= går endast onsdag och fredag som är skoldag, se baksidan D= med linje 701, bussbyte vid Kristinebergs centrum H= ej lågentréfordon Mysingsö trafikeras även av Närtrafi ken område 4, se sidan

34 Välkommen till Närtrafiken i Oskarshamn tätort Vad är Närtrafik? Närtrafi k är en del av kollektivtrafi ken och är till för alla i Oskarshamn tätort. Trafiken körs enligt tidtabell, men skiljer sig från den övriga trafiken genom att Du själv beställer din resa. Vi kommer och hämtar dig på den plats du önskar, vilket även kan innebära hemma vid din bostad. Bussen kör endast om du eller någon annan i förväg ringt och beställt en resa. Du får åka med en mindre buss som har lågt golv, vilket gör att det är lätt att komma ombord för t ex resenärer med rullstol, rollator eller barnvagn. Vem får åka med? Alla som har beställt en resa får åka med. Var kör Närtrafiken? Närtrafi ken kör varje dag mellan Resecentrum och fem s k ring-områden : 1. Norrtorn - Kolberga 2. Svalliden 3. Gröndal - Åsa - Orrängen 4. Mysingsö 5. Mockebo - Saltvik (endast lördag, sön- och helgdag) Du som bor eller befi nner dig i ett av ovanstående ringområde (se gulmarkerade områden på kartan på sidan 35) har möjlighet att ringa och beställa hämtning/lämning vid en plats som överenskommes vid beställningen. Tidtabeller från/till respektive ring-område fi nner du på sidorna Så här gör du din beställning! Om du befi nner dig i ett s k ring-område (gulmarkerat på kartan på sidan 35) har du rätt att beställa en resa med Närtrafi ken. Tag reda på vilken tid du vill åka. I tidtabellen på sidorna framgår vilka tider du kan åka från just ditt område. Ring Kalmar Läns Beställningscentral och beställ din resa senast en timme innan du ska åka. Vid beställningen bestäms tid och plats för hämtningen. Boka gärna din hemresa samtidigt. Du kan givetvis beställa fl er resor på samma gång. OBS! Du kan inte ringa till beställningscentralen senare än kl Vad kostar resan? Ordinarie tätortstaxa gäller i Närtrafi ken. En enkel resa kostar för vuxen 14 kr och för barn 9 kr. Busskort och biljetter köper du på bussen. OBS! Vi reserverar oss för förändringar i priser.

35 SALTVIK MOCKEBO 5. NORRTORN 1. KOLBERGA SVALLIDEN ORRÄNGEN 3. ÅSA RESECENTRUM GRÖNDAL MYSINGSÖ 35

36 Strandvägen Kolbergavägen Holmhällevägen Linnéavägen Runvägen Humleplan Parallellvägen Norrtornsvägen Område 1 NORRTORN 36 KOLBERGA Scoutbergsv. Björngatan

37 NÄRTRAFIKEN OMRÅDE 1 Norrtorn, Kolberga via sjukhuset till Resecentrum Restid: Område 1 - Resecentrum ca 15 min Från område 1 Tim Mån-fredag Lördag Sön-o. helgdag Från Resecentrum Tim Mån-fredag Lördag Sön-o. helgdag Om du befi nner dig i ett s k ring-område (gulmarkerat på kartan) har du rätt att beställa en resa med Närtrafi ken. Ring Kalmar Läns Beställningscentral, tel och beställ din resa senast en timme innan du ska åka. Vid beställningen bestäms tid och plats för hämtningen. OBS! Du kan inte ringa till Beställningscentralen senare än kl

38 Område 2 SVALLIDEN 38

39 NÄRTRAFIKEN OMRÅDE 2 Svalliden via sjukhuset till Resecentrum Restid: Område 2 - Resecentrum 10 min. Från Område 2 Tim Mån-fredag Lördag Sön-o. helgdag Från Resecentrum Tim Mån-fredag Lördag Sön-o. helgdag Om du befi nner dig i ett s k ring-område (gulmarkerat på kartan) har du rätt att beställa en resa med Närtrafi ken. Ring Kalmar Läns Beställningscentral, tel och beställ din resa senast en timme innan du ska åka. Vid beställningen bestäms tid och plats för hämtningen. OBS! Du kan inte ringa till Beställningscentralen senare än kl

40 Döderhultsvägen Gröndalsgatan Verkstadsgatan Östersjövägen Låglandsvägen Hantverksgatan Åsavägen Stengatan Område 3 ORRÄNGEN 40 RESECENTRUM GRÖNDAL ÅSA Idrottsvägen Södra Fabriksgatan

41 NÄRTRAFIKEN OMRÅDE 3 Gröndal, Åsa, Orrängen via sjukhuset till Resecentrum Restid: Område 3 - Resecentrum min Från Område 3 Tim Mån-fredag Lördag Sön-o. helgdag Från Resecentrum Tim Mån-fredag Lördag Sön-o. helgdag Om du befi nner dig i ett s k ring-område (gulmarkerat på kartan) har du rätt att beställa en resa med Närtrafi ken. Ring Kalmar Läns Beställningscentral, tel och beställ din resa senast en timme innan du ska åka. Vid beställningen bestäms tid och plats för hämtningen. OBS! Du kan inte ringa till Beställningscentralen senare än kl

42 Mysingsövägen Björkholmsvägen Amerikavägen Område 4 MYSINGSÖ 42

43 NÄRTRAFIKEN OMRÅDE 4 Mysingsö till Resecentrum Restid: Område 4 - Resecentrum ca 15 min. Från Område 4 Tim Mån-fredag Lördag Sön-o. helgdag OBS! Skoldagar fi nns även busstrafi k linje 712. Från Resecentrum Tim Mån-fredag A 15 Lördag A 50 Sön-o. helgdag = Går endast skolans lovdagar, se baksidan. Skoldagar se linje 712 A= med linje 701 till Kristinebergs Centrum, där byte sker till Närtrafi ken (resan måste förbeställas) Om du befi nner dig i ett s k ring-område (gulmarkerat på kartan) har du rätt att beställa en resa med Närtrafi ken. Ring Kalmar Läns Beställningscentral, tel och beställ din resa senast en timme innan du ska åka. Vid beställningen bestäms tid och plats för hämtningen. OBS! Du kan inte ringa till Beställningscentralen senare än kl

44 Kolbergavägen Område 5 SALTVIK MOCKEBO KOLBERGA Humleplan 44 Saltviksvägen E22

45 NÄRTRAFIKEN OMRÅDE 5 Saltvik, Mockebo via sjukhuset till Resecentrum Restid: Område 5 - Resecentrum min Från Område 5 Tim Mån-fredag Ingen Närtrafi k. Resande hänvisas till ordinarie turer på linje 47. Lördag Sön-o. helgdag Från Resecentrum Tim Mån-fredag Ingen Närtrafi k. Resande hänvisas till ordinarie turer på linje 47. Lördag Sön-o. helgdag Om du befi nner dig i ett s k ring-område (gulmarkerat på kartan) har du rätt att beställa en resa med Närtrafi ken. Ring Kalmar Läns Beställningscentral, tel och beställ din resa senast en timme innan du ska åka. Vid beställningen bestäms tid och plats för hämtningen. OBS! Du kan inte ringa till Beställningscentralen senare än kl

46 Egna anteckningar

47 VI GÖR NÄSTAN VAD SOM HELST FÖR ATT HÅLLA TIDTABELLEN! Allt om vår Resegaranti finns i foldern på KLT:s försäljningsställen och

48 TRAFIKERING VID HELGER OCH SKOLLOV Helgdagar (röda dagar) trafikeras alltid som söndag. Skolans lovdagar är följande: 18/2-22/2, 25/3-28/3 samt 2/5. UPPLYSNINGAR KALMAR LÄNS TRAFIK AB, Högsby måndag - fredag lördag - söndag KLT Resecentrum, Oskarshamn tel Se även vår webbplats: När du står vid hållplatsen visa tydligt att du vill åka med bussen och bär gärna reflex när det är mörkt ute.

Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01

Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01 Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01 På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänsten i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst

Läs mer

Författningssamling för Region Gotland TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK INKL. FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR

Författningssamling för Region Gotland TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK INKL. FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR BILAGA 1 TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK INKL. FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR Antagen av regionfullmäktige (kommunfullmäktige) 2001-11-26. Ändrad 2003-11-24, 2007-03-19, 2007-06-18, 2009-03-23, 2010-02-22,

Läs mer

Färdtjänst. Information till dig som har fått färdtjänsttillstånd. www.umea.se/fardtjanst

Färdtjänst. Information till dig som har fått färdtjänsttillstånd. www.umea.se/fardtjanst Färdtjänst Information till dig som har fått färdtjänsttillstånd www.umea.se/fardtjanst Innehållsförteckning Vad står i beslutet?...3 Var och när får jag åka, vad gäller vid resa?...3 Finns det bilbarnstol

Läs mer

Närtrafik Västerviks tätort

Närtrafik Västerviks tätort Västerviks tätort Välkommen till en för linje i Västerviks tätort! Vad är? en är en del av kollektivtrafiken och är till för alla i Västerviks tätort. Du kan resa med en på tre olika sätt: stå vid en hållplats

Läs mer

Färdtjänst. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00

Färdtjänst. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Färdtjänsthandläggare 0410-73 34 59, 0734-42 29 47 Telefontid: Måndag - fredag mellan 8.30-9.30 E-post:

Läs mer

Allmänna köp- och resevillkor Här följer information om våra resevillkor Vårt ansvar:

Allmänna köp- och resevillkor Här följer information om våra resevillkor Vårt ansvar: Allmänna köp- och resevillkor Från den 1 januari 2014 är våra resevillkor uppdaterade. Dessa gäller för resor gjorda från den 1 januari 2014 och framåt. Här följer information om våra resevillkor Våra

Läs mer

RES. enkelt. Observera att du inte kan använda kontanter på bussen!

RES. enkelt. Observera att du inte kan använda kontanter på bussen! RES enkelt Med Länstrafiken reser du enkelt med buss och tåg inom Örebro län. Du betalar din resa med Länstrafikens Resekort, ett bankkort eller en smarttelefon. Resekortet kan du skaffa och ladda med

Läs mer

Flex- och öppna skolskjutslinjer Bollnäs kommun. Gäller tills vidare, dock längst t o m 12 december 2015

Flex- och öppna skolskjutslinjer Bollnäs kommun. Gäller tills vidare, dock längst t o m 12 december 2015 Flex- och öppna skolskjutslinjer Bollnäs kommun Gäller tills vidare, dock längst t o m 12 december 2015 Innehållsförteckning Sida 4-5 Skolskjutslinjen Annefors 6-7 Flexltrafik Annefors 8-9 Flextrafik Eriknäsbo

Läs mer

Tidtabell Kompletteringstrafik i Norrköpings kommun

Tidtabell Kompletteringstrafik i Norrköpings kommun Tidtabell Kompletteringstrafik i Norrköpings kommun Gäller från och med 13 juni 2004 och tills vidare 1 Regler för kompletteringstrafiken på landsbygden...3 Regler för kompletteringstrafiken i tätorten.....18

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST INFORMATION TILL DIG SOM SÖKER FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST I KARLSTADS KOMMUN Stadsbyggnadsnämnden är huvudansvarig för färdtjänsten och riksfärdtjänsten i Karlstads kommun. VAD

Läs mer

Så fungerar FLEXLINJEN. i Mölndal

Så fungerar FLEXLINJEN. i Mölndal Så fungerar FLEXLINJEN i Mölndal Välkommen till Flexlinjen Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och alla är välkomna att åka med. Du ringer och beställer din resa och blir då garanterad

Läs mer

Regler servicetrafik/färdtjänst

Regler servicetrafik/färdtjänst Regler servicetrafik/färdtjänst Giltig från och med 1 januari 2012 Region Värmland 1 En kollektivtrafik för alla I den här broschyren kan du läsa om hur du ansöker om färdtjänst och de regler som gäller

Läs mer

FÄRDTJÄNST I KUNGÄLVS KOMMUN. Reviderad: januari 2016 JR

FÄRDTJÄNST I KUNGÄLVS KOMMUN. Reviderad: januari 2016 JR FÄRDTJÄNST I KUNGÄLVS KOMMUN Reviderad: januari 2016 JR Rätt till färdtjänst Färdtjänst är ett komplement till allmänna kommunikationer såsom buss och tåg, som utförs med mindre fordon. Rätt till färdtjänst

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Gäller FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Nya regler från och med 1 november 2003 Vem har rätt till färdtjänst? Du kan ha rätt till färdtjänst om du på grund av funktionshinder, som inte är tillfälligt (minst

Läs mer

information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND

information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND Gäller från och med 1 mars 2011 Vad står i beslutet? Du har fått beslut om att du har beviljats färdtjänsttillstånd, se ärendeblad A. I beslutet

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2016. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2016. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2016 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN

FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN augusti 2013 SOCIALFÖRVALTNINGEN Information om färdtjänst i Klippans kommun Du ska vara bosatt och folkbokförd i Klippans kommun, ha ett funktionshinder som inte endast

Läs mer

SKELLEFTEÅ LOKALTRAFIK

SKELLEFTEÅ LOKALTRAFIK SKELLEFTEÅ LOKALTRAFIK BUSSTIDTABELL - SOARE 2015 Giltig från och med 2015-06-15 till och med 2015-08-16. FÖRORD Skellefteås lokaltrafik utgörs under sommaren av 3 stomlinjer som kör genomgående pendlingstrafik.

Läs mer

Kalmar - Mönsterås - Oskarshamn - Västervik och omvänt

Kalmar - Mönsterås - Oskarshamn - Västervik och omvänt Kalmar - Mönsterås - Oskarshamn - Västervik och omvänt Så här kör linje VÄSTERVIK Dessa hållplatser trafikeras: (i båda riktningarna) 1 Hållplats. Hållplats med fet text har hålltid i tidtabell. OSKARSHAMN

Läs mer

Närtrafik. en flexibel kollektivtrafik för alla! Vimmerby kommun

Närtrafik. en flexibel kollektivtrafik för alla! Vimmerby kommun Närtrafik en flexibel kollektivtrafik för alla! Vimmerby kommun December 2014 Kreation.se 100160 De viktiga resorna gör vi tillsammans. Som länets mästare på samåkning bygger vi vår verksamhet på tanken

Läs mer

Praktiska tips i kollektivtrafiken

Praktiska tips i kollektivtrafiken Praktiska tips i kollektivtrafiken Resan börjar hemma För att resa med kollektivtrafiken måste man kunna ta sig till och från hållplatsen. Denna väg får inte vara ett hinder. Många hållplatser och gångvägarna

Läs mer

Allmänna resevillkor för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 21 november 2013, 8

Allmänna resevillkor för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 21 november 2013, 8 Allmänna resevillkor för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 21 november 2013, 8 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets Allmänna Resevillkor

Läs mer

Regelverk för färdtjänst

Regelverk för färdtjänst Regelverk för färdtjänst Antagen av KF 2013-04-24. KF 39, Ks 51 Regelverk för färdtjänst i Robertsfors kommun Färdtjänst Kommunal färdtjänst regleras i Lag om färdtjänst 1997:736 är numera kollektivtrafik

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2006/0422 736 KFS 2007:2 Gemensamt färdtjänstreglemente inom Västtrafik Skaraborgs affärsområde (Antaget av kommunfullmäktige den 29 januari 2007)

Läs mer

Färdtjänst särskild kollektivtrafik

Färdtjänst särskild kollektivtrafik Färdtjänst särskild kollektivtrafik Tips! Spara foldern den är ditt lilla uppslagsverk. Vad är färdtjänst? Färdtjänsten är en form av kollektivtrafik, det vill säga särskild kollektivtrafik och regleras

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2016. Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2016. Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2016 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

Lupp 2009. Är du berättigad till skolskjuts (gäller inte dig som har vinterskolskjuts) Hur väl stämmer skolskjutsen med ditt schema?

Lupp 2009. Är du berättigad till skolskjuts (gäller inte dig som har vinterskolskjuts) Hur väl stämmer skolskjutsen med ditt schema? Lupp 2009 Är du berättigad till skolskjuts (gäller inte dig som har vinterskolskjuts) A. JA 194 36,7 B. NEJ 334 63,3 Total 528 100 100% (528/528) Hur väl stämmer skolskjutsen med ditt schema? A. Bra 129

Läs mer

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE VERSION 10.0 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE Tillämpningsföreskrifter till förslag till regelverk för färdtjänsten i östra Skåne är antagna av Beställarrådet för färdtjänsten i

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2015 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST. i Sundsvalls kommun. Ett komplement till kollektivtrafiken. Gäller fr.o.m. 2015-09-01

FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST. i Sundsvalls kommun. Ett komplement till kollektivtrafiken. Gäller fr.o.m. 2015-09-01 FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST i Sundsvalls kommun Ett komplement till kollektivtrafiken Gäller fr.o.m. 2015-09-01 Egna anteckningar Vem får färdtjänst? Färdtjänst är avsedd för vuxna och barn som har ett funktionshinder

Läs mer

RIKTLINJER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST

RIKTLINJER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST RIKTLINJER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST Tillämpningsanvisningar 2007-01-01 Åsele socialnämnd = Har angetts vid de rubriker som ändras p g a regelharmoniseringen. RIKTLINJER FÖR FÄRDTJÄNST INOM ÅSELE KOMMUN. Följande

Läs mer

VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST?

VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST? Färdtjänst VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder

Läs mer

Busstidtabell Gävle. Gäller 9 december 2012 15 juni 2013. Foto: Jonas Forsberg

Busstidtabell Gävle. Gäller 9 december 2012 15 juni 2013. Foto: Jonas Forsberg Busstidtabell Gävle Gäller 9 december 2012 15 juni 2013 Foto: Jonas Forsberg 1 Innehåll Linje Sträckning Valbo-Gävle Centrum-Bomhus 6 15 Sätra-Gävle Centrum-Andersberg 16 23 Hille-Gävle Centrum-Södra Bomhus

Läs mer

OSKARSHAMN - Bockara - Berga - HÖGSBY

OSKARSHAMN - Bockara - Berga - HÖGSBY OSKARSHAMN - Bockara - Berga - HÖGSBY 4.53 5.13 6.12 6.21 6.32 6.40 6.42 6.47 6.57 6.54 7.13 7.23 7.14 7.25 7.42 7.30 7.39 7.50 7.58 8.10 9.09 9.12 9.32 158 9.37 9.47 11.00 11.09 11.28 11.49 12.08 12.18

Läs mer

Närtrafik Oskarshamns tätort

Närtrafik Oskarshamns tätort Oskarshamns tätort Område 1 Parallellvägen Björngatan Scoutbergsv. Runvägen KOLBERGA Kolbergavägen Linnéavägen Strandvägen Holmhällevägen Norrtornsvägen NORRTORN Humleplan Område 1: Norrtorn, Kolberga

Läs mer

SKOLSKJUTS INFORMATION OM SKOLSKJUTS I EMMABODA KOMMUN

SKOLSKJUTS INFORMATION OM SKOLSKJUTS I EMMABODA KOMMUN SKOLSKJUTS INFORMATION OM SKOLSKJUTS I EMMABODA KOMMUN 2014-11-13 Skolskjutsinformation Enligt skollagen har kommunen skyldighet att anordna skolskjuts för elever i grundskolan (10 kap. 32 ) och särskolan(11

Läs mer

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa Om tillgänglighet i SL-trafiken Alla har sitt sätt att resa Vi kollektivtrafiken Stockholms kollektivtrafik är till för alla. Men alla tycker inte att det är lika enkelt att använda den. Under senare år

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Allmänna köp- och resevillkor

Allmänna köp- och resevillkor Allmänna köp- och resevillkor Dessa villkor fastställdes av Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland. De gäller från och med 1 januari 2016. 1.Köp- och resevillkorens ändamål och tillämpning 1.1 Bestämmelserna

Läs mer

Planförutsättningar. Del 2 Planförutsättningar. Introduktion Områdesbeskrivning Redogörelse för planförutsättningarna

Planförutsättningar. Del 2 Planförutsättningar. Introduktion Områdesbeskrivning Redogörelse för planförutsättningarna Del 2 Introduktion Områdesbeskrivning Redogörelse för planförutsättningarna En områdesbeskrivning har gjorts i syfte att inventera Östra Dalslundsområdet med dess planförutsättningar för geoteknik, trafi

Läs mer

Mora TIDTABELL FÖR TÄTORTSTRAFIKEN GÄLLER 12 DECEMBER 2010 18 JUNI 2011 PRIS 5 KR

Mora TIDTABELL FÖR TÄTORTSTRAFIKEN GÄLLER 12 DECEMBER 2010 18 JUNI 2011 PRIS 5 KR Mora TIDTABELL FÖR TÄTORTSTRAFIKEN GÄLLER DECEMBER 20 18 JUNI 20 PRIS 5 KR INFORMATION Denna tidtabell gäller fram till den 18 juni 20. Trafiken är uppdelad på måndag fredag, lördag och sön- och helgdag.

Läs mer

Närtrafik. en flexibel kollektivtrafik för alla! Kalmar kommun

Närtrafik. en flexibel kollektivtrafik för alla! Kalmar kommun Närtrafik en flexibel kollektivtrafik för alla! Kalmar kommun Mars 2014 Närtrafik - en flexibel kollektivtrafik för alla Närtrafi k är den del av kollektivtrafi ken där du ringer och beställer din resa.

Läs mer

Socialförvaltningen informerar. Färdtjänst. Informationsbroschyr om färdtjänst, arbetsresor och sjukresor

Socialförvaltningen informerar. Färdtjänst. Informationsbroschyr om färdtjänst, arbetsresor och sjukresor Socialförvaltningen informerar Färdtjänst Informationsbroschyr om färdtjänst, arbetsresor och sjukresor Vad är färdtjänst Färdtjänsten syftar till: att stärka den funktionshindrades möjligheter att förflytta

Läs mer

Färdtjänst på Gotland

Färdtjänst på Gotland Trafik & kollektivtrafik Beställning av resor: SAMRES 0200-26 06 60 Innehåll Vad är färdtjänst... 2 Vad är en färdtjänstresa... 2 Vem får färdtjänst... 2 Så fungerar färdtjänst... 2 Privatresor... 2 Arbetsresor

Läs mer

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning HEJA BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning I den här broschyren får du veta hur du reser med buss i Örebro län, hur du betalar och

Läs mer

Trafikbeställning inför 2016 års tidtabell samt redovisning av synpunkter

Trafikbeställning inför 2016 års tidtabell samt redovisning av synpunkter TJÄNSTEUTLÅTANDE KS 18:1 Stabsavdelningen Handläggare Kristina Welin Tel. 0152-292 45 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:289-014 2015-05-08 1/3 Trafikbeställning inför 2016 års tidtabell samt redovisning av synpunkter

Läs mer

REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN

REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 28 augusti 2007, 276 1 Allmänna förutsättningar 1.1 Definitioner Allmän kollektivtrafik Linjelagd

Läs mer

Lokalbussen i Lycksele

Lokalbussen i Lycksele Lokalbussen i Lycksele 1. Kön A. Man 15 31,9 B. Kvinna 32 68,1 2. Ålder A. >12 0 0 B. 13-19 19 40,4 C. 20-29 3 6,4 D. 30-39 4 8,5 E. 40-49 3 6,4 F. 50-59 13 27,7 G. 60-69 2 4,3 H. 70< 3 6,4 3. Vilken är

Läs mer

Snälltåget. Allmänna villkor för tågresor 2 DEFINITIONER 1 INLEDNING

Snälltåget. Allmänna villkor för tågresor 2 DEFINITIONER 1 INLEDNING 1 INLEDNING Resenärens och Snälltågets skyldigheter och rättigheter regleras i järnvägstrafiklagen (1985:192, i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 1371/2007 om rättigheter och skyldighet för

Läs mer

Visingsötrafiken Trafikantrådet. Den 6 oktober 2015

Visingsötrafiken Trafikantrådet. Den 6 oktober 2015 Visingsötrafiken Trafikantrådet Den 6 oktober 2015 Agenda 1. Föregående mötets anteckningar (från 150623) 2. Pågående projekt avstämning/info från trafikhuvudmannen a) Biljettsystem och kontanthantering

Läs mer

Närtrafik Oskarshamns tätort

Närtrafik Oskarshamns tätort Område 1 N Parallellvägen Björngatan Scoutbergsv. Runvägen KOLBERGA Kolbergavägen Linnéavägen Strandvägen Holmhällevägen Norrtornsvägen NORRTORN Humleplan Område 1: Norrtorn, Kolberga via sjukhuset till

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2013-04-29, 34 OXL200 v 1.0 2006-11-13 2 Innehållsförteckning Vad är färdtjänst...

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst Riktlinjer för färdtjänst Antagna av Kommunfullmäktige den 26 maj 2008 122 att gälla fr.o.m. 15 juni 2008. Här presenteras kommunens riktlinjer avseende färdtjänst. De grundläggande förutsättningarna för

Läs mer

Närtrafik. en flexibel kollektivtrafik för alla! Borgholms kommun

Närtrafik. en flexibel kollektivtrafik för alla! Borgholms kommun Närtrafik en flexibel kollektivtrafik för alla! Borgholms kommun Mars 2014 Kreation.se 10-0160 De viktiga resorna gör vi tillsammans. Som länets mästare på samåkning bygger vi vår verksamhet på tanken

Läs mer

Vad är kommunal färdtjänst?

Vad är kommunal färdtjänst? Socialförvaltningens ledningssystem Dokumenttyp: Riktlinje s. 1 av 5 Titel: Generella föreskrifter och villkor för kommunal färdtjänst i Östhammars kommun Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum:

Läs mer

TAXOR OCH PRODUKTER LÄNSTRAFIKEN I JÄMTLANDS LÄN AB

TAXOR OCH PRODUKTER LÄNSTRAFIKEN I JÄMTLANDS LÄN AB TAXOR OCH PRODUKTER LÄNSTRAFIKEN I JÄMTLANDS LÄN AB Inledning Länstrafiken i Jämtlands läns (Länstrafiken) produkter har varit oförändrade i ca 15 år. Priserna har räknats upp årligen. Av tekniska skäl

Läs mer

Innehållsförteckning Gäller 15 december 2013 tom 13 december 2014

Innehållsförteckning Gäller 15 december 2013 tom 13 december 2014 Innehållsförteckning Gäller 15 december 2013 tom 13 december 2014 Översiktskarta landsbygd... 2 Helgdagstrafik... 5 Information till resenären...7981 Om du vill åka lite längre 10 SundsvallÖrnsköldsvikUmeå...7576

Läs mer

Närtrafik Oskarshamns tätort

Närtrafik Oskarshamns tätort Oskarshamns tätort Område 1 Parallellvägen Björngatan Scoutbergsv. Runvägen KOLBERGA Kolbergavägen Linnéavägen Strandvägen Holmhällevägen Norrtornsvägen NORRTORN Humleplan Område 1: Norrtorn, Kolberga

Läs mer

Resa med färdtjänst Augusti 2015

Resa med färdtjänst Augusti 2015 Resa med färdtjänst Augusti 2015 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 Tillgänglig kollektivtrafik... 4 Närtrafiken... 6 Resa med färdtjänsten... 8 Beställa resa... 9 Område... 14 Resan... 15 Avgifter... 19

Läs mer

UPPDATERAD 2014-10-14. Färdtjänsten Dalarna

UPPDATERAD 2014-10-14. Färdtjänsten Dalarna UPPDATERAD 2014-10-14 Färdtjänsten Dalarna På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänsten i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst

Läs mer

Närtrafik. en flexibel kollektivtrafik för alla! Vimmerby kommun

Närtrafik. en flexibel kollektivtrafik för alla! Vimmerby kommun Närtrafik en flexibel kollektivtrafik för alla! kommun Mars 2014 Kreation.se 100160 De viktiga resorna gör vi tillsammans. Som länets mästare på samåkning bygger vi vår verksamhet på tanken att vi alla

Läs mer

Tidtabell. 1 april - 12 juli 2013

Tidtabell. 1 april - 12 juli 2013 Tidtabell 1 april - 12 juli 2013 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och tystaste

Läs mer

Reseguiden Priser och regler för resor med buss och tåg i Kronobergs län

Reseguiden Priser och regler för resor med buss och tåg i Kronobergs län Reseguiden Priser och regler för resor med buss och tåg i Kronobergs län Gäller från 14 december 2014 Länstrafiken Kronoberg en del av Region Kronoberg 1 Innehåll Zon- och linjekarta 4 Din resa 6 Biljetter

Läs mer

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för rörelsehindrade STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Innehåll P-tillståndet är till för dig... 3 Var kan jag parkera?... 3 Tid och avgift... 4 Användning

Läs mer

Information till dig som är asylsökande på Gotland

Information till dig som är asylsökande på Gotland Information till dig som är asylsökande på Gotland Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post regiongotland@gotland.se Org nr 212000-0803

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan skickas till: Lidingö stad Tekniska förvaltningen 181 82 Lidingö Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad För dig som är folkbokförd inom Lidingö stad Jag ansöker för första gången Jag

Läs mer

Länssjukhuset - Kalmar C - Lindsdal - Läckeby och omvänt

Länssjukhuset - Kalmar C - Lindsdal - Läckeby och omvänt Så här kör linje Länssjukhuset - Kalmar C - Lindsdal - och omvänt N Dessa hållplatser trafikeras: (i båda riktningar) Vimpeltorpet Stensbergsparken Snurrom Norrliden Stensbergshemmet Södercentrum Västerslät

Läs mer

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I YDRE KOMMUN

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I YDRE KOMMUN 2005-01-31 1 YDRE KOMMUN REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I YDRE KOMMUN Gäller fr. o. m. 2005-04-01 Antagna av Kommunfullmäktige 2005-02-21, Kf 9, (Dnr KS 2004/0299) 2005-01-31 2 YDRE KOMMUN REGLER

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut och avgift

Läs mer

PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN

PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkända av bildningsnämnden 27.4.2011 Gäller fr.o.m. 6.6.2011 1 Innehållsförteckning 1. Lagstiftning angående skolresor...

Läs mer

Övergångsställen och cykelöverfarter

Övergångsställen och cykelöverfarter Övergångsställen och cykelöverfarter Vem är gående? Gående är den som går. Bestämmelser om gående gäller bl.a. även för den som åker rullskidor, rullskridskor eller spark leder cykel, moped eller motorcykel

Läs mer

Över länsgräns. 1 juni 2013

Över länsgräns. 1 juni 2013 Över länsgräns Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län Gäller från och med 1 juni 2013 Innehåller även information samt prislista för Kustpilen på sid. 15 www.klt.se Gränslöst resande!

Läs mer

FÄRDTJÄNSTREGLER I LERUMS KOMMUN

FÄRDTJÄNSTREGLER I LERUMS KOMMUN FÄRDTJÄNSTREGLER I LERUMS KOMMUN Innehåll Sida 1 Tillstånd till färdtjänst 1 2 Prövning av rätt till färdtjänst 2 3 Färdtjänsttillståndets omfattning 2 4 Färdtjänstens utförande 3 5 Område för färdtjänstresor

Läs mer

Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 173 kronor

Läs mer

RÖDSLE/NORRBY - Sjukhuset - Resecentrum - KRISTINEBERG

RÖDSLE/NORRBY - Sjukhuset - Resecentrum - KRISTINEBERG RÖDSLE/NORRBY - Sjukhuset - Resecentrum - KRISTINEBERG LINE 6.15 6.13 6.25 6.33 6.40 6.45 6.48 6.55 7.00 7.03 7.10 7.15 7.18 7.25 7.30 7.33 7.40 7.45 7.48 7.53 7.55 8.00 8.10 8.15 8.18 8.25 8.30 8.40 8.45

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Linköping - Västervik

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Linköping - Västervik Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Kalmar - Borgholm - Köpingsvik - Löttorp - Byxelkrok

Kalmar - Borgholm - Köpingsvik - Löttorp - Byxelkrok Så här kör linje Kalmar - Borgholm - Köpingsvik - Löttorp - Byxelkrok Dessa hållplatser trafikeras: (i båda riktningarna) OBS! Ändrad linjesträckning Byxelkrok entral Sommarstugorna Ormöga Enerum Tullslätten

Läs mer

Trafikförändringar vid tabellskifte 13 december 2015

Trafikförändringar vid tabellskifte 13 december 2015 Sidan 1 (6) Trafikförändringar vid tabellskifte 13 december 2015 Söndagen den 13 december är det dags för tidtabellsskifte då görs ett flertal förändringar i länets kollektivtrafik. En av de större förändringarna

Läs mer

Larsmo kommun. Direktiv för skolskjuts. Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42

Larsmo kommun. Direktiv för skolskjuts. Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42 Larsmo kommun Direktiv för skolskjuts Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42 1. Allmänt 3 1.1 Lagen 3 2. Principer för skolskjutsar 4 2.1 Tidtabeller 4 2.2 Anordnande 4 2.3 Väntetider 4 2.4 Av- och påstigningsplatser

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentkategori Sida Styrande dokument Tillämpningsföreskrifter 1 (5) Förvaltning Upprättat av Upprättat datum Länstrafiken Länstrafiken, Elisabeth Bystedt 2013-03-01 Verksamhet Reviderat

Läs mer

Avbokning Resor kan avbokas fram till 24 timmar före avresa, därefter kan egenavgift faktureras.

Avbokning Resor kan avbokas fram till 24 timmar före avresa, därefter kan egenavgift faktureras. RIKSFÄRDTJÄNST Riksfärdtjänsten vänder sig till personer som till följd av stor och varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala kostnader, vilket motsvarar kostnaden för biljett med allmänna

Läs mer

Tre Bröders väg - Resecentrum - Ljungheden

Tre Bröders väg - Resecentrum - Ljungheden - Resecentrum - Så här kör linje 10 För grundmaterial: Västervik kommun 10 N Brevik Stora Trädgårdsgatan, vårdcentralen Örbäcken Karstorp Sjukhuset huvudentrén Arabien Ekdalen Skogshaga Resecentrum Dessa

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (16) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

Min skolskjuts på webben

Min skolskjuts på webben Att åka Skolbuss Åka skolbuss Att åka skolbuss till och från skolan är en nödvändighet för många elever. Här får du svar på de vanligaste frågorna om skolskjuts samt information om hur vi tillsammans kan

Läs mer

Trafikförändringar i sommar

Trafikförändringar i sommar Trafikförändringar i sommar Folder_allma n_sommar_a65.indd 1 2015-06-15 14:30 Under sommaren genomför SL en rad olika förbättringsarbeten. Under sommaren genomför SL en rad olika förbättringsarbeten. Stockholm

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer färdtjänsten 8 G Gäller från 2007-01-01 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 2 Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Läs mer

VAD ÄR RIKSFÄRDTJÄNST?

VAD ÄR RIKSFÄRDTJÄNST? RIKSFÄRDTJÄNST VAD ÄR RIKSFÄRDTJÄNST? Riksfärdtjänst kan beviljas den som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder inte klarar av att resa med allmänna kommunikationer till normala resekostnader

Läs mer

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja 1 (11) PM Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja Ansvarig mikrosimulering/trafikanalys: Handläggare mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Felicia

Läs mer

Praktisk Information till den 15-16 oktober 2013 Malmömässan

Praktisk Information till den 15-16 oktober 2013 Malmömässan DEADLINES Praktisk Information till den 15-16 oktober 2013 Malmömässan Från 28 juni - inloggningsuppgifter och monternummer mailas till monteransvarig Gå in på Gå in på www.forskolanifokus.se (välj utställarlogin

Läs mer

RESEINFORMATION FÖR RESOR MED DALATRAFIK

RESEINFORMATION FÖR RESOR MED DALATRAFIK 1 RESEINFORMATION FÖR RESOR MED DALATRAFIK allmänna resevillkor för linjetrafik och flextrafik reviderade 2016-04-01 Inledning om resevillkorens ändamål och tillämpning För att din resa ska bli så enkel

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinjer för färdtjänst ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-05, 290 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchefen GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 774.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 774.1 1 (8) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 774.1 REGLEMENTE FÖR FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST ANTAGET AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-03-27, 105 FÄRDTJÄNST 1. Innebörd av färdtjänst Färdtjänst ska betraktas

Läs mer

En liten guide till kvinnohälsa

En liten guide till kvinnohälsa En liten guide till kvinnohälsa Barnmorskemottagningarna i Primärvården Skåne vart ska jag gå? får jag tvillingar? ÄR DET RÄTT FÖR MIG? är det normalt? kostar det något? Trygghet är vår specialitet är

Läs mer

Resekortet. Varsågod. Välkommen till en enklare vardag.

Resekortet. Varsågod. Välkommen till en enklare vardag. Resekortet Varsågod. Välkommen till en enklare vardag. En enklare vardag. Tänk dig att bara behöva ett enda kort för dina eller hela familjens resor. Som fungerar likadant oavsett om du vill resa med tåget

Läs mer

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar 2016 TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Prislistor Biljetter, information, priser reguljära turer sid 3 Turlistor Luleå skärgård, reguljära turer Turlista Högsäsong, M/S Symfoni sid 4

Läs mer

Över länsgräns Information för resor till/från Kalmar län

Över länsgräns Information för resor till/från Kalmar län Gäller för resor över länsgräns till/från Kalmar län Blekinge - Halland - Jönköping - Kronoberg - Skåne Gäller för resor över länsgräns till/från Kalmar län Blekinge - Halland - Jönköping - Kronoberg -

Läs mer

Tre Bröders väg - Resecentrum - Ljungheden

Tre Bröders väg - Resecentrum - Ljungheden - Resecentrum - Så här kör linje 10 För grundmaterial: Västervik kommun 10 N Brevik Stora Trädgårdsgatan, vårdcentralen Karstorp Sjukhuset huvudentrén Arabien Skogshaga Resecentrum Dessa hållplatser trafikeras:

Läs mer

Manual. Danfoss termostat

Manual. Danfoss termostat Manual Danfoss termostat Innehållsförteckning Installera Danfoss termostat 1 Installera en termostat i taget 2 Montering av termostat 3 Konfigurera termostaten med Fortum Hemkontroll 4 Lägga till termostat

Läs mer

Stora Trädgårdsgatans Hälsocentral. Björklundsgatan, hyreshusen. Stora Trädgårdsgatan. Pensionärshemmet. Breviksskolan.

Stora Trädgårdsgatans Hälsocentral. Björklundsgatan, hyreshusen. Stora Trädgårdsgatan. Pensionärshemmet. Breviksskolan. - Resecentrum - Så här kör linje 10 För grundmaterial: Västervik kommun 10 N Bra att veta Cyklar medtages ej. Brevik Stora Trädgårdsgatan, vårdcentralen Örbäcken Karstorp Sjukhuset huvudentrén Arabien

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Ydre kommun

Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Ydre kommun 2015-10-12 1 Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Ydre kommun Antagna av Kommunstyrelsen 2015-11-30, Ks 245 Diarienummer 2016/00050 2015-10-12 2 Allmänt om färdtjänst Riktlinjerna är anvisningar till

Läs mer