NR LARM ORSAK LARMSÖK LARMLISTA ÖVER NIBE PRODUKTER MED EMMY-DISPLAY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR LARM ORSAK 1437-1 LARMSÖK 2014-09-11 LARMLISTA ÖVER NIBE PRODUKTER MED EMMY-DISPLAY"

Transkript

1 NR LARM ORSAK 1 Givarfel BT1 Givare ej ansluten/defekt (utegivare) 2 Givarfel BT2 Givare ej ansluten/defekt (värmebärare fram) 3 Givarfel BT3 Givare ej ansluten/defekt (värmebärare retur) 6 Givarfel BT6 Givare ej ansluten/defekt (varmvatten, styrande) VVM 500: Använder BT54 7 Givarfel BT7 Givare ej ansluten/defekt (varmvatten topp) 10 Givarfel: BT10 Givare ej ansluten/defekt (köldbärare in) 11 Givarfel BT11 Givare ej ansluten/defekt (köldbärare ut) 12 Givarfel BT12 Givare ej ansluten/defekt (kondensor fram) 16 Givarfel BT16 Givare ej ansluten/defekt (förångare) 20 Bergvärme: Givarfel AZ1-BT20 Frånluft: Givarfel BT20 21 Bergvärme: Givarfel AZ1-BT21 Frånluft: Givarfel BT21 Givare ej ansluten/defekt (frånluft) Givare ej ansluten/defekt (avluft) 22 Givarfel DEW-BT6 Givare ej ansluten/defekt (varmvattengivare, styrande i extra varmvattenberedare) 25 Givarfel BT25 Givare ej ansluten/defekt (värmebärare fram externt) 26 Givarfel AZ1-BT26 Givare ej ansluten/defekt (köldbärare, kollektor in) 27 Givarfel BP8 Givare ej ansluten/defekt 28 Givarfel BT71 Givare ej ansluten/defekt (extern värmebärare retur) 29 Givarfel BT29 Givare ej ansluten/defekt (oljetemperatur kompressor) 31 Givarfel BT63 Givare ej ansluten/defekt (värmebärare fram efter elpatron) VVM 500: Blockerar intern eltillsats 32 Givarfel BS1 Givare ej ansluten/defekt (luftflödesmätare) 33 Givarfel EP30-BT53 Givare ej ansluten/defekt (solfångare) 34 Givarfel EP30-BT53 Givare ej ansluten/defekt (solslinga) 35 Givarfel EM1-BT52 Givare ej ansluten/defekt (panngivare) 36 Givarfel EP21-BT2 Givare ej ansluten/defekt (framledningsgivare, värmesystem2) 37 Givarfel EP22-BT2 Givare ej ansluten/defekt (framledningsgivare,värmesystem 3) 38 Givarfel EP23-BT2 Givare ej ansluten/defekt (framledningsgivare,värmesystem 4) 39 Givarfel EQ1-BT64 Givare ej ansluten/defekt (kyla, framledning) 40 Kompressor fas1 saknas Kompressorfas saknas eller har varit under 160V i mer än 30 min. 41 Kompressor fas 2 saknas Kompressorfas saknas eller har varit under 160V i mer än 30 min. 1

2 42 Kompressor fas 3 saknas Kompressorfas saknas eller har varit under 160V i mer än 30 min. 43 Fel fasföljd Faserna är inkopplade i felordning 44 Fel på mjukstartskortets säkringar Säkringar på mjukstartskortet utlöst 45 Motorskyddet på enfas (Norge) har troligen löst ut. 50 Högtryckslarm Högtryckspressostaten har löst ut upprepande gånger. 51 Lågtryckslarm F1345: Lågtrycksgivaren har varit under sitt brytvärde. Övriga: Lågtryckspressostaten har löst ut. 52 Temperaturbegränsare Temperaturbegränsaren har löst ut 53 Nivåvakt Köldbärarnivåvakten/pressostaten har löst ut 54 Motorskydd Motorskyddsbrytaren har löst ut. 55 Hetgaslarm Kompressorn har stoppats för att hetgastemperaturen har varit för hög. 56 Felaktigt serienummer Serienummer existerar inte 57 Felaktigt program Serienummer och program matchar inte varandra. 58 Pressostatlarm Högtrycks- eller lågtryckspressostaten har löst ut 60 Låg KB ut Temperaturen på utgående köldbärare går under inställd min-temperatur. 64 Låg frånluftstemperatur Frånluftstemperaturen har varit under 16 C och ej stigit till över 17 C inom 60 minuter. 70 Best. komm. fel ingångskort. Kommunikationen mot ingångskortet saknas. 71 Best. komm. fel grundkort. Kommunikationen mot grundkortet (AA2 alt AA26) saknas. 72 Best. komm. fel mjukstartskort. Kommunikationen mot mjukstartskort saknas. 73 Best. komm. fel värmesystem 2 Kommunikationen mot tillbehörskortet saknas. 74 Best. komm. fel värmesystem 3 Kommunikationen mot tillbehörskortet saknas. 76 Best. komm. fel värmesystem 4 Kommunikationen mot tillbehörskortet saknas. 77 Best. komm. fel tillsats med shunt Kommunikationen mot tillbehörskortet saknas. 78 Best. komm. fel pool Kommunikationen mot tillbehörskortet saknas. 79 Best.komm. Fel FLM Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med FLM. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch 83 Misslyckad avfrostning Avfrostningens stoppvillkor har inte uppfyllts på 3 timmar 86 Bestående kommunikationsfel SAM 40 Kommunikationen mot tillbehörskortet saknas. 87 Best. Komm. Fel stegstyrd tillsats Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med steg styrd tillsats. 2

3 88 Best. Komm. Fel Sol Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med sol. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch 89 Best. Komm. Fel HPAC Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med HPAC. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch 90 Best. Komm. Fel grundvattenpump Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med grundvattenpump. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch 91 Best. Komm. Fel HWC Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med varmvattencirkulation. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch 92 Best. Komm. Fel kyla 2-rörs Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med 2-rörs kyla. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch 93 Best. Komm. Fel DEW Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med DEW. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch 94 Best. Komm. Fel PCD4 Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med 4-rörs kyla. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch 95 Best. Komm. Fel FJVM Tillfälligt kommunikationslarm mot FJVM 96 Best. Komm. Rumsenhet, zon 1 Bestående kommunikationslarm mot rumsenhet, zon 1 97 Best. Komm. Rumsenhet, zon 2 Bestående kommunikationslarm mot rumsenhet, zon 2 98 Best. Komm. Rumsenhet, zon 3 Bestående kommunikationslarm mot rumsenhet, zon 3 99 Best. Komm. Rumsenhet, zon 4 Bestående kommunikationslarm mot rumsenhet, zon Best. Komm. Fel inverter Bestående kommunikationsfel mot inverter. 101 Givarfel BT1 Givaren har tillfälligt saknats 102 Givarfel BT2 Givaren har tillfälligt saknats 103 Givarfel BT3 Givaren har tillfälligt saknats 104 Givarfel BT4 Givaren har tillfälligt saknats 105 Givarfel BT5 Givare har tillfälligt saknats 3

4 106 Givarfel BT6 Givaren har tillfälligt saknats 107 Givarfel BT7 Givaren har tillfälligt saknats 108 Givarfel BT8 Givaren har tillfälligt saknats 109 Givarfel BT9 Givare har tillfälligt saknats 110 Givarfel BT10 Givaren har tillfälligt saknats 111 Givarfel BT11 Givaren har tillfälligt saknats 112 Givarfel BT12 Givaren har tillfälligt saknats 113 Givarfel BT13 Givaren har tillfälligt saknats 114 Givarfel BT14 Givaren har tillfälligt saknats 115 Givarfel BT15 Givaren har tillfälligt saknats 116 Givarfel BT16 Givaren har tillfälligt saknats 117 Givarfel BT17 Givaren har tillfälligt saknats 118 Givarfel BT18 Givaren har tillfälligt saknats 119 Givarfel BT19 Givaren har tillfälligt saknats 120 Givarfel BT20 Givaren har tillfälligt saknats 140 Kompressorfas 1 saknas Kompressorfas 1 saknas, kortvarigt. 141 Kompressorfas 2 saknas Kompressorfas 2 saknas, kortvarigt. 142 Kompressorfas 3 saknas Kompressorfas 3 saknas, kortvarigt. 145 Tillfälligt. generellt fasfel Tillfälligt problem med kommunikationen från grundkort till motorskydd 150 Tillfälligt HP larm Högtryckspressostaten har löst ut en gång. 155 Hetgaslarm Hetgasen (BT14) har varit tillfälligt över 135 C 160 Lågt Kb ut Köldbärare ut har nått inställd min temperatur. 161 Hög Kb in Köldbärare "in" har nått inställd max temperatur. 162 Hög kondensor ut Kondensor ut har nått max temperatur. 163 Hög kondensor in Kondensor in överstiger max temperaturen. 164 Låg frånluftstemperatur Se larm Elanod fel Fel på elanod 170 Komm. fel ingångskort Tillfälligt kommunikationsfel mot ingångskortet. 171 Komm. fel grundkort Tillfälligt kommunikationsfel mot grundkortet. 172 Komm. fel mjukstartskort Tillfälligt kommunikationsfel mot mjukstartskortet. 173 Komm. fel värmesystem2 Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskort med klimatsystem Komm. fel värmesystem3 Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskort med klimatsystem Uppstart av mjukstartskort Mjukstartskortet startas upp. Tar ungefär 20s. 176 Komm. Fel värmesystem4 Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskort med klimatsystem Komm. Fel tillsats med shunt Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskort med shuntstyrd. 178 Komm. Fel pool Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskort med pool. 4

5 179 Komm. Fel FLM Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskort med FLM. 180 Frysskydd Frysskydd aktivt. Sker om utetemperatur är under 3 grader och ingen värme är tillåten. 181 Misslyckad periodisk höjning Periodisk höjning nådde inte upp till stopptemperaturen under 5 timmar. 182 Effektvakt aktiverad Ett eller flera elsteg får ej aktiveras pga att strömmen på en fas är hög. 183 Avfrostning Avfrostning pågår 184 Filterlarm Filtret behöver rengöras 185 Frysskydd tilluft Tilluftstemperaturen (BT22) eller returtemperaten från värmebatteriet (BT69) har understigit 5 C. 187 Komm. Fel stegstyrd tillsats Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskortet med stegstyrd tillsats. 188 Komm. Fel sol Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskortet med sol. 189 Komm. Fel HPAC Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskortet med HPAC. 190 Komm. Fel grundvattenkort Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskortet med grundvattepump. 191 Komm. Fel WWC Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskortet med varmvattencirkulation. 192 Komm. Fel 2-rörs kyla Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskortet med 2-rörs kyla. 193 Komm. Fel DEW Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskortet med DEW. 194 Komm. Fel PCD4 Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskortet med 4-rörs kyla. 195 Komm. Fel FJVM Tillfälligt kommunikationslarm mot FJVM 196 Komm. Rumsenhet zon 1 Tillfälligt kommunikationslarm mot rumsenhet zon1 197 Komm. Rumsenhet zon 2 Tillfälligt kommunikationslarm mot rumsenhet zon2 198 Komm. Rumsenhet zon 3 Tillfälligt kommunikationslarm mot rumsenhet zon3 199 Komm. Rumsenhet zon 4 Tillfälligt kommunikationslarm mot rumsenhet zon4 200 Komm. fel inverter 201 Inverter alarm Inverter indikerar alarm 202 Inverter fault Inverter indikerar alarm 203 Inverter fel typ I Bestående inverterfel av typ I 204 Inverter fel typ II bestående inverterfel av typ II 205 Inverter fel typ III bestående inverterfel av typ III 206 Best.komm.fel VV-komfort Kommunikationen mot tillbehörskortet har saknast 207 Komm.fel VV-komfort Kommunikationsfel har inträffat mot tillbehöret 208 Komm.fel Acc-EB1 Kommunikationen mot tillbehörskortet har saknats 209 Komm.fel mot ACC-EPxx 3 kommunikationsfel på rad har skett mot tillbehörskortet. 213 Inverter fel typ I Tillfälligt inverter fel 214 Inverter fel typ II Tillfälligt inverter fel typ II 5

6 215 Inverter fel typ III Tillfälligt Inverter fel typ III 220 Högtryckslarm Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till 221 Lågtryckslarm Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till 222 Motorskyddslarm Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till 223 Kommunikationslarm Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till 224 Fläktlarm Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till 225 Fram/ returledning Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till 227 Givarfel Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till 228 Avfrostningsfel Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till 229 Kort drifttid Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till 230 Hetgaslarm Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till 231 Fasföljdsfel Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till 232 Låg förångning Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till 236 Givarfel AZ2-BT20 Givare ej ansluten/defekt (frånluft) 237 Givarfel AZ2-BT21 Givare ej ansluten/defekt (avluft) 238 Givarfel AZ2-BT26 Givare ej ansluten/defekt (köldbärare kollektor in) 239 Givarfel AZ3-BT20 Givare ej ansluten/defekt (frånluft) 240 Givarfel AZ3-BT21 Givare ej ansluten/defekt (avluft) 241 Givarfel AZ3-BT26 Givare ej ansluten/defekt (köldbärare kollektor in) 242 Givarfel AZ4-BT20 Givare ej ansluten/defekt (frånluft) 243 Givarfel AZ4-BT21 Givare ej ansluten/defekt (avluft) 244 Givarfel AZ4-BT26 Givare ej ansluten/defekt (köldbärare kollektor in) 245 Komm.fel FLM 2 Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehör FLM2 246 Komm.fel FLM 3 Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehör FLM3 247 Komm.fel FLM 4 Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehör FLM4 250 Komm.fel ACC-SMS 40 Kommunikationen mot tillbehörskortet har saknats 251 Komm.fel ACC Modbus 40 Kommunikationen mot tillbehörskortet har saknats 252 Komm.fel slav Kommunikationen mot slavvärmepump har saknats i 15 sek 253 Givarfel QZ1-BT70 Givare ej ansluten/defekt (varmvatten framledning) 255 Motorskyddslar köldbärarpump Motorskyddet på köldbärarpumpen har löst ut. 6

7 257 Komm.fel ACS45 Kommunikationen mot tillbehörskortet har saknats 258 Givarfel EQ1-BT57 Givare ej ansluten/defekt (Kyla köldbärare) 259 Givarfel EQ1-BT75 Givare ej ansluten/defekt (kyla framledning värmepump) 261 Detta larm genererades av värmepumpen 262 Detta larm genererades av värmepumpen 263 Detta larm genererades av värmepumpen 264 Detta larm genererades av värmepumpen 265 Detta larm genererades av värmepumpen 266 Detta larm genererades av värmepumpen 267 Detta larm genererades av värmepumpen 268 Detta larm genererades av värmepumpen Temperaturavvikelse på värmeväxlargivare (Tho-R1/R2) fem gånger inom 60 minuter eller 60 minuter kontinuerligt. Överhettning effekttransistor Felaktig spänning ut från inverter Kommunikation mellan kretskort för inverter och kontrollkort är bruten Kontinuerlig avvikelse på effekttransistor under 15 minuter Låg köldmediemängd Inverterfel, startfel Överström, inverter A/F modul. 271 Kall uteluft EB 101 EB 101 skickar meddelande till styrningen 272 Varm uteluft EB 101 skickar meddelande till 273 VV-start och VV-stopp har fabriksåterställts Justering av varmvatten-inställningarna pga korta drifttider 274 Kompressorns fas överbelastad Effektvakt har gjort så att kompressor inte kört med önskad effekt 275 Kompressorns fas långvarigt överbelastad 277 Detta larm genererades av värmepumpen 278 Detta larm genererades av värmepumpen 279 Detta larm genererades av värmepumpen 280 Detta larm genererades av värmepumpen 281 Detta larm genererades av värmepumpen Effektvakt har gjort så att kompressor inte kört med önskad effekt Givarfel MHI exchange Givarfel MHI ambient air Givarfel MHI discharge Givarfel MHI suction Givarfel MHI LP 282 Kom.fel ACC.-EQ1 3st kommunikationsfel i rad har skett mot tillbehörskortet ACS Komm. Fel Acc.-EQ1 Bestående komm.fel ACS Fel version PCA Base Mjukvaruversionen på grundkortet (AA2) är för låg för inverterkommunikation. 7

8 301 Komm.fel slav 1 Kommunikationen mot slavvärmepump (EB101) har saknats 302 Komm.fel slav 2 Kommunikationen mot slavvärmepump (EB102)har saknats 303 Komm.fel slav 3 Kommunikationen mot slavvärmepump (EB103) har saknats 304 Komm.fel slav 4 Kommunikationen mot slavvärmepump (EB104) har saknats 305 Komm.fel slav 5 Kommunikationen mot slavvärmepump (EB105) har saknats 306 Komm.fel slav 6 Kommunikationen mot slavvärmepump (EB106)har saknats 307 Komm.fel slav 7 Kommunikationen mot slavvärmepump (EB107) har saknats 308 Komm.fel slav 8 Kommunikationen mot slavvärmepump (EB108)har saknats 340 Frysskydd tilluft Tilluftstemperaturen (BT22) har understigit 11 C. 351 Osäker givarnoggrannhet Osäker givarnoggrannhet på KB-givare BT10, BT11. Skiljer mer än 2K mellan dem vid kalibrering. 352 Osäker givarnoggrannhet Osäker givarnoggrannhet på VB-givare BT3, BT2. Skiljer mer än 2K mellan dem vid kalibrering. 353 Osäker givarnoggrannhet Osäker givarnoggrannhet på VB-givare BT3, BT12. Skiljer mer än 2K mellan dem vid kalibrering. 354 Slav EB101 Delta BT3-BT12 större än 2K efter kalibrering 355 Slav EB101 Delta BT3-BT63 större än 2K efter kalibrering 403 Givarfel på EB101 Givarfel detekteras på EB101 av Kom-gränssnitt MHI-EM- MY 404 Givarfel på EB101 Givarfel detekteras på EB101 av Kom-gränssnitt MHI-EM- MY 412 Givarfel på EB101-BT12 Givarfel detekteras på EB101 av Kom-gränssnitt MHI-EM- MY 415 Givarfel på EB101-BT15 Givarfel detekteras på EB101 av Kom-gränssnitt MHI-EM- MY 420 Inverterlarm typ II Ett tillfälligt kommunikationslarm har inträffat. 421 Inverterlarm typ II Ett tillfälligt kommunikationslarm har inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller har varit varaktigt i 1 timme 422 Inverterlarm typ II Ett tillfälligt larm på inverterns externa ingång har inträffat. 423 Inverterlarm typ II Ett tillfälligt larm på inverterns externa ingång har inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller ingången har varit bruten i kontinuerligt i 1 timme. 426 Inverterlarm typ III Ett tillfälligt internt fel i invertern har inträffat. 427 Inverterlarm typ III Ett tillfälligt internt fel i invertern har inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller kontinuerligt varaktigt i 1 timme. 428 Inverterlarm typ II Ett tillfälligt internt fel i invertern har inträffat. 8

9 429 Inverterlarm typ II Ett tillfälligt internt fel i invertern har inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller kontinuerligt varaktigt i 1 timme. 430 Inverterlarm typ I Fasspänning till Invertern har tillfälligt varit för hög. 431 Inverterlarm typ I Fasspänning till inverter har varit för hög i mer än 1 timme. 432 Inverterlarm typ I Fasspänning till Inverter har tillfälligt varit för låg. 433 Inverterlarm typ I Fasspänning till invertern har varit för låg, under 180V i mer än 1 timme. 434 Inverterlarm typ I En kompressorfas har tillfälligt saknats. 435 Inverterlarm typ I En kompressorfas har kontinuerligt saknats till inverter i 1 timme. 436 Inverterlarm typ II Ett tillfälligt internt fel i inverter har inträffat. 437 Inverterlarm typ II Ett tillfälligt inverterfel i inverter har inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller kontinuerligt varaktigt i 1 timme. 438 Inverterlarm typ II Inverter har tillfälligt nått max arbetstemperatur pga dålig kylning. 439 Inverterlarm typ II Invertern har tillfälligt nått max arbetstemperatur pga dålig kylning 3 gånger inom 2 timmar eller saknats kontinuerligt i 1 timme. 440 Inverterlarm typ II Max ström in har tillfälligt varit för hög. 441 Inverterlarm typ II Max ström in har tillfälligt varit för hög 3 gånger inom 2 timmar eller saknats kontinuerligt i 1 timme. 442 Inverterlarm typ II Inverter har tillfälligt nått max arbetstemperatur pga dålig kylning. 443 Inverterlarm typ II Inverter har tillfälligt nått max arbetstemperatur pga dålig kylning 3 gånger inom 2 timmar eller saknats kontinuerligt i 1 timme. 444 Inverterlarm typ II Ett tillfälligt internt fel i inverter har inträffat. 445 Inverterlarm typ II Ett tillfälligt inverterfel i inverter har inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller kontinuerligt varaktigt i 1 timme. 446 Inverterlarm typ II En kompressorfas har tillfälligt saknats. 447 Inverterlarm typ II En fas har tillfälligt saknats 3 gånger inom 2 timmar eller saknats kontinuerligt i 1 timme. 448 Inverterlarm typ II Kompressor har tillfälligt gått med lägre hastighet än minsta tillåtna. 449 Inverterlarm typ II Kompressor har tillfälligt gått med lägre hastighet än minsta tillåtna 3 gånger inom 2 timmar eller saknats kontinuerligt i 1 timme. 450 Inverterlarm typ III Ej använd funktion (falsklarm). 451 Inverterlarm typ III Ej använd funktion (falsklarm). 452 Inverterlarm typ II Strömmen ut från inverter till kompressorn har tillfälligt varit för hög. 453 Inverterlarm typ II Strömmen ut från inverter till kompressorn har tillfälligt varit för hög 3 gånger inom 2 timmar eller saknats kontinuerligt i 1 timme. 9

10 454 Inverterlarm typ II För hög uteffekt från inverter har tillfälligt inträffat. 455 Inverterlarm typ II För hög uteffekt från inverter har tillfälligt inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller saknats kontinuerligt i 1 timme. 460 Inverterlarm typ II (Endast 1-fas) 461 Inverterlarm typ II (Endast 1-fas) För hög ström in till inverter har tillfälligt inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller saknats kontinuerligt i 1 timme. Kan bero på låg inkommande spänning (> 198 VAC) 468 Inverterlarm typ III Ej använd funktion (falsklarm). 469 Inverterlarm typ III Ej använd funktion (falsklarm) 470 Inverterlarm typ III Ej använd funktion (falsklarm). 471 Inverterlarm typ III Ej använd funktion (falsklarm) 472 Inverterlarm typ III Ej använd funktion (falsklarm) 473 Inverterlarm typ III Ej använd funktion (falsklarm). 474 Inverterlarm typ III Ej använd funktion (falsklarm). 475 Inverterlarm typ III Ej använd funktion (falsklarm). 476 Inverterlarm typ III Ej använd funktion (falsklarm). 477 Inverterlarm typ III Ej använd funktion (falsklarm). 478 Inverterlarm typ III Ej använd funktion (falsklarm). 479 Inverterlarm typ III Ej använd funktion (falsklarm). 480 Inverterlarm typ III Ej använd funktion (falsklarm). 481 Inverterlarm typ III Ej använd funktion (falsklarm). 995 Externt larm Ett larm enligt vald funktion på AUX ingång. 996 Blockerad Tillsats externt blockerad via AUX ingång. 997 Blockerad Tillsats externt blockerad via AUX ingång. 998 Startar/ 998 Display/produkten har startats om 10

Version history NIBE VVM 310/500

Version history NIBE VVM 310/500 Listed below changes are official software versions. Latest revision of this document: 2016-04-29 Version history Version: 7568R5 Release date: 2016-04-26 Ändrat Kompressorn i F135 stannar nu, om man sätter

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 Modbus reg.nr Namn (funktion) Meny Behörighet Datum: 2007-06-28 RCU-version: 2.0.1 Modbus registertyp Modbus

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. OBS!

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Funktion. F1145/F1155 till värmesystem, eventuella tillbehör samt eventuell tillsatsvärme

Dockningsprincip. Tillämpning. Funktion. F1145/F1155 till värmesystem, eventuella tillbehör samt eventuell tillsatsvärme Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Funktion F1145/F1155 prioriterar laddning av varmvatten. Värmepumpen styrs av utegivare (BT1) i kombination med den interna framledningsgivaren.

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE 1226-2 031430 LEK

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE 1226-2 031430 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Dockningsprincip F1345 dockad med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering) Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Antal Storlek (kw) 1st (Master)

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE EK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering apparatlåda (AA) Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40

Installatörshandbok AXC 40 EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE LEK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE 09-00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsats (olje-/gaspanna/fjärrvärme)

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40

Installatörshandbok AXC 40 Installatörshandbok Tillbehör LEK IHB SV - 00 Innehållsförteckning Viktig information Allmänt Innehåll Komponentplacering apparatlåda (AA) Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning

Läs mer

EcoZenith Parameterlista Modbus

EcoZenith Parameterlista Modbus EcoZenith Parameterlista Modbus Internetövervakning 1 december 2010 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Dokumenthistorik... 3 3 Modbus... 4 3.1 Parametrar... 4 3.2 Datatyper... 4 3.3

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283 EK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Grundvattenpump Innehåll Allmänt Komponentplacering apparatlåda (AA) Principschema Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation

Läs mer

Anläggningsprotokoll NIBE F1155

Anläggningsprotokoll NIBE F1155 Anläggningsprotokoll NIBE F1155 Anläggning: Värmepumpar: Varmvatten: Kollektor: Tillsatsvärme: Övrigt: Menyinställningar Systeminställningar Driftläge 4.2 auto Pumpar (ska ställas lika i samtliga VP) KB

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip F1145/1245/1345 Master/Slave med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering). Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 F1145 2

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40

Installatörshandbok AXC 40 EK Installatörshandbok XC 0 Tillbehör IH SE - 00 Innehållsförteckning llmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling nslutning av kommunikation nslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 F1145 2 F1145 1 F1145 F1345 24/30 F1345 40/60 F1345 24/30 F1345 40/60 F1245 Varmvattenladdning VPB 1st VPB 2st

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

Greenline HT. Specialtryck för 3x230V. Installatörsmanual. Art. nr: Utgåva 1.4

Greenline HT. Specialtryck för 3x230V. Installatörsmanual. Art. nr: Utgåva 1.4 Greenline HT Specialtryck för 3x230V Installatörsmanual Art. nr: 290581 Utgåva 1.4 Innehållsförteckning Innehåll Anslut värmepumpen till elsystemet 3x230V... 4 Säkerhetsbrytare och jordfelsbrytare...4

Läs mer

Anläggningsprotokoll NIBE F1345

Anläggningsprotokoll NIBE F1345 Anläggningsprotokoll NIBE F1345 Anläggning: pumpar: Varmvatten: Kollektor: Tillsatsvärme: Övrigt: Menyinställningar Systeminställningar Driftläge 4.2 auto Systeminställningar 5.2.2 antal slavar från Dockning

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1245. Bergvärmepump IHB SE 0926-3 031303 LEK

Installatörshandbok NIBE F1245. Bergvärmepump IHB SE 0926-3 031303 LEK Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 0926-3 031303 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE LEK

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE 0- Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 2 1 OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. För mer information

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

Installatörshandbok SMO 40

Installatörshandbok SMO 40 Installatörshandbok Tillbehörskort Tillbehör IHB SE - 0 Innehållsförteckning Allmänt Komponentplacering Shuntstyrd tillsatsvärme Allmänt Röranslutning Principschema Elinkoppling Programinställningar Elschema

Läs mer

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80 5'79/ UHJXODWRUI UYlUPHSXPSV\VWHP INNEHÅLL: * Inledning 2 * Funktionsknappar 2 * Menylista 3 * Framledningens börvärde 6 * Integral 6 * Rumstemperaturgivare 7 * Tillsats drift, ett eller två steg 7 * Hög

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176.

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176. Instruktion för drift och skötsel 4.0176.40 2005-06-09 Ers. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3 Allmän beskrivning VKA-ST-1 för vätskekylaggregat hanterar följande komponenter: 1 till 3 kompressorer

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Tillsatsvärme före QN10 Tillbehör OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande

Läs mer

Version history NIBE F1345

Version history NIBE F1345 Latest revision of this document: 2015-12-10 Listed below changes are official software versions. Version history Version: 7157R4 Release date: 2015-12-08 Tillagt Kommunikationslarm för klimatsystem 5-8.

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Mikroprocessor KTR / KTOB. Instruktioner för Larmsignaler

Mikroprocessor KTR / KTOB. Instruktioner för Larmsignaler Mikroprocessor KTR / KTOB Instruktioner för Larmsignaler LARMLISTA LARMSIGNALER VIKTIGT! Kontrollera alltid orsaken till larmet som visas i displayen. Använd inte aggregatet förrän larmorsaken åtgärdats.

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elschema. DHP-iQ.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elschema. DHP-iQ. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elschema www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används i originalbruksanvisningen.

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Felsökning - BONUS AIR 10

Felsökning - BONUS AIR 10 1 OF 15 Kommunikationsproblem ER00 2 OF 15 ER00 manöverpanelens anslutning C12 kabeln mellan manöverpanel och kretskort Byt batteri i panelen Byt manöverpanel I kontrollpanelen finns ett batteri CR1220

Läs mer

Larmlista. Huvudstyrning VEX Enhet. Fel nr. Kategori. Felavhjälpning. Larmbeskrivning. xx yy z 00 01 1

Larmlista. Huvudstyrning VEX Enhet. Fel nr. Kategori. Felavhjälpning. Larmbeskrivning. xx yy z 00 01 1 lista Huvudstyrning VEX 00 01 1 Strömförsörjningen ansluten till styrningen 00 02 1 Okänd omstart av styrningen 00 03 1 En watchdog startade om styrningen 00 04 1 Programvaran startade om styrningen AHUC

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktion är tillämplig för värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressor. Denna instruktionsmanual består av moderkort, kontrollpanel och

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används

Läs mer

Foma 5500 / 6800. Från 2005

Foma 5500 / 6800. Från 2005 Foma 5500 / 6800 Från 2005 1 Ute enheten 5500 / 6800 1. Funktioner 1.1 kommunikation med inne enhet: mottar signaler från inne enheten som styr kompressorfrekvens. Ute enhetens fläkt och 4-vägs ventil

Läs mer

Felsökning IVT Nordic Inverter

Felsökning IVT Nordic Inverter Felsökning IVT Nordic Inverter IVT Nordic Inverter är försedd med ett avancerat självdiagnostiskt verktyg. Värmepumpen meddelar eventuella fel till användaren genom visa felkoder på innedelens display.

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1449-1 Inomhusmodul NIBE TM VVM 325 NIBE TM 639621 VVM 325 6 Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Röranslutningar i botten. Komplett allt-i-ett inomhusmodul

Läs mer

F1345. 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. innebär uteblivna besiktningskrav. 65 C till värmesystemet.

F1345. 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. innebär uteblivna besiktningskrav. 65 C till värmesystemet. PBD SE 122-3 Bergvärmepump 4 F1345 TM 639495 NIBE F1345 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 3 kg köldmedium per

Läs mer

Climatix Modbus Kommunikation modul

Climatix Modbus Kommunikation modul Climatix Modbus Kommunikation modul 1.1 Coil status Coil states Adress Beskrivning Värde/ Enhet 0x0001 Larmåterställning 01 Av*På 0x0002 Aktivera kommunikationstest 01 Nej*Ja Kommentar 0x0003 Kommunikationstest

Läs mer

NIBE TM 639487 VVM 500

NIBE TM 639487 VVM 500 PBD SE 1209-2 Inomhusmodul 6 VVM 500 NIBE TM 639487 VVM 500 Flexibel inomhusmodul för system med NIBE F2300/F2026 Flexibel allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten. För stora hus och fastigheter

Läs mer

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER 1. Introduktion Mini Alfa Plus är en kompact (32x74mm) elektronisk övervakning för luftkonditioneringssystem baserade på en ensam

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1345. 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F1345. 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla PBD SE 134-6 Bergvärmepump NIBE TM F1345 NIBE TM 639495 F1345 4 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 3 kg köldmedium per kyldel/aggregat. Detta innebär uteblivna

Läs mer

Diplomatserien. Snabbguide. RUM 20c. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon

Diplomatserien. Snabbguide. RUM 20c. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon Diplomatserien Snabbguide Bultvägen 8, 45 75 Uddevalla Telefon 05-64 8 service@berghogensror.se www.berghogensror.se Innehållsförteckning Inställning rumbörvärde... 3 Justering av värmekurva... 3 Brytning

Läs mer

NIBE TM 639487 VVM 500

NIBE TM 639487 VVM 500 PBD SE 1223-3 Inomhusmodul 6 VVM 500 NIBE TM 639487 VVM 500 Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar Flexibel allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten. För uppgradering

Läs mer

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV Minimanual för S3-dator. Innehållsförteckning 1. Innan strömmen slås på 2. Hur fungerar tangentbordet? 3. Backup C 4. Fasfel 5. Justering motorskydd 6. Ställa in parametrar i frekvensstyrning 7. Vad krävs

Läs mer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument översatt från engelska 2076241-SE 03-10-2011 A002 1 Driftsättningsanvisningar Allmänt Systemairs aggregat funktionstestas på fabrik innan leverans. Automatiken är fabriksinställd

Läs mer

METROSAVER MB F & F-PC

METROSAVER MB F & F-PC METROSAVER MB F & F-PC LEK LEK 08.947-1505 IHB SE 1522-1 331367 Innehållsförteckning 1 Komponentplacering Komponentplacering Component locations 2 2 Oversættelsestabel Översättningstabell Translation

Läs mer

6 720 640 719-00.1I. Luft/vatten-värmepump EHP 6 AW - 15 AW 400V 3N~ Användarhandledning 6 720 641 773 (2009/12)

6 720 640 719-00.1I. Luft/vatten-värmepump EHP 6 AW - 15 AW 400V 3N~ Användarhandledning 6 720 641 773 (2009/12) 6 720 640 719-00.1I Luft/vatten-värmepump EHP 6 AW - 15 AW 400V 3N~ Användarhandledning 2 Innehållsförteckning SV Innehållsförteckning 9 Lathund............................... 29 1 Symbolförklaring och

Läs mer

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28 PRINCIPSKISSER Vedpanna och sol. Vedpanna och sol med växlare. Vedpanna och sol, växlare och växelventil. Solvärme med radiator och vv. Solvärme mot tank och fjärrvärme. Solvärme mot tank och pool. Solvärme

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elschema. DHP-A Opti.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elschema. DHP-A Opti. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elschema www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används i originalbruksanvisningen.

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elschema DHP-S, 400V 3N.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elschema DHP-S, 400V 3N. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elschema www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används i originalbruksanvisningen.

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används

Läs mer

EQ CSE Manual Mikroprocessor

EQ CSE Manual Mikroprocessor EQ CSE Manual Mikroprocessor 2.0 Serviceläge Nedan beskrivs inställning som kan göras genom bygling. A) TS Sluten = Serviceläge med kortade tider. B) TS Öppen = Normalläge 2.1 Minnesfunktion Följande inställningar

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1338-1 Inomhusmodul NIBE TM VVM 320 NIBE TM 639569 VVM 320 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Komplett allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten, inkluderar

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1426-2 Inomhusmodul NIBE TM VVM 320 NIBE TM 639569 VVM 320 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Komplett allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten, inkluderar

Läs mer

Snabbguide Inverter 11:20. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon

Snabbguide Inverter 11:20. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon Snabbguide Inverter Bultvägen 8, 451 75 Uddevalla Telefon 052264 12 82 service@berghogensror.se www.berghogensror.se Innehållsförteckning Inställning av drift läge... 3 Avläsning drift data... 3 Avläsning

Läs mer

Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1532-2 Inomhusmodul NIBE TM VVM 325 NIBE TM 639621 VVM 325 6 Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Röranslutningar i botten. Komplett allt-i-ett inomhusmodul

Läs mer

Driftkort IMSE Ultrabase30 LB03 2

Driftkort IMSE Ultrabase30 LB03 2 1 (7) SYSTEM LB03 Betjänar: Placerin g: Apparatskåp: Kontor Fläktrum AS1 STYRNING LB03 Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema Vid uppstart startar först frånluftsfläkt FF1 och avluftspjäll ST22 öppnar.

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1444-6 Inomhusmodul NIBE TM VVM 500 NIBE TM 639487 VVM 500 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Enkel anslutning och kontroll av extern värmekälla (gas/olja/ved).

Läs mer

CCV Modbus CCV programvara och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus

CCV Modbus CCV programvara och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus MB1302 1 Modbus CCV Modbus CCV programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus MB1302 2 1 Allmänt Den här manualen är avsedd att ge handledning i att koppla in och kommunicera

Läs mer

Optima och Air Felsökningsträd

Optima och Air Felsökningsträd Optima och Air 6 720 616 817-00.1I Felsökningsträd 6 720 640 228 (2009/10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

Installatörshandbok AXC30. Tillbehör IHBSE

Installatörshandbok AXC30. Tillbehör IHBSE EK Installatörshandbok AXC0 Tillbehör IHBSE - Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

SERVICEMANUAL. Officiel distributör av Fujitsu klimatanlägg i Sverige. Felkoder för alla modeller. Felsökningsrutiner ASY 9 12 LSACW AOY 9 12 LSAC

SERVICEMANUAL. Officiel distributör av Fujitsu klimatanlägg i Sverige. Felkoder för alla modeller. Felsökningsrutiner ASY 9 12 LSACW AOY 9 12 LSAC Felkoder för alla modeller Felsökningsrutiner ASY 9 12 LSACW AOY 9 12 LSAC ASY 9 12 LSBCW AOY 9 12 LSBC ASYA 07 09 LCC AOYR 07 09 LCC ASYA 12 LCC AOYR 12 LCC ASYA 14 18 LCC AOYR 14 18 LCC SERVICEMANUAL

Läs mer

IVT 570 ELEKTRO STANDARD

IVT 570 ELEKTRO STANDARD IVT 570 ELEKTRO STANDARD Skötselanvisning Art.nr. 9516909 Version 1 1 IVT 570 9516909 Innehåll Så här fungerar din värmepump... Sid 3 Värmepumpen från utsidan... Sid 4 Värmepumpen inuti... Sid 5 Så här

Läs mer

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VS - Q65VS 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 8 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, R1a Q25VS Q2VS - Q65VS

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Solvik Värmepump 9680 55149001 Rev. 1 2 - Om din värmepump 1 Innehållsförteckning 1 Viktig information................................ 2 2 Produktbeskrivning...............................

Läs mer

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla BD SE 148-7 Bergvärmepump 4 F1245 TM 63932 NIBE F1245 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n BBR16-anpassad. n Ny displayenhet

Läs mer

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION Yttermått Längd Bredd Höjd 1510 mm 707 mm 720 mm Spänning 220-230 V / 50 Hz 1~ fast matningskabel Säkring 10 A, snabb (ACW-modellerna) Säkring 16 A, snabb (ACE-modellerna),

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 IVT 290 A/W Elpanna Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09 Kombiberedare 00-00 FR/FC Handledning 0 00/09 Ingående delar Underhåll och skötsel Demontering av front Vid service och underhållsarbete ska frontplåten tas bort enligt bild. Drag ut frontens nederkant.

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar PBD SE 1345-4 Inomhusmodul NIBE TM VVM 500 NIBE TM 639487 VVM 500 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar För uppgradering av befintligt värmesystem eller nybyggnation med

Läs mer

- Mät temperaturen på vattnet i vvc- ledningen strax innan beredaren/värmeväxlaren. Temperaturen ska vara minst 50 C.

- Mät temperaturen på vattnet i vvc- ledningen strax innan beredaren/värmeväxlaren. Temperaturen ska vara minst 50 C. Checklistor Checklista Legionella i tappvarmvattensystem - Mät temperaturen vid de tappställen som ligger längst från blandningsventilen. I bostäder ska temperaturen vara minst 50 C vid tappstället. -

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

Dockningssats DEW 40 IHB

Dockningssats DEW 40 IHB IHB 110-1 01 1 Installatörshandbok - DEW 0 Säkerhetsinformation Denna handbok beskriver installations- och servicemoment avsedda att utföras av fackman. Denna produkt är ej avsedd att användas av personer

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S2 Luft är ett komplett värmepumpsanläggning för luftvärme.värme hämtas ur uteluften via direktexpansion i förångaren, som innebär att köldmediet i systemet

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1245

Installatörshandbok NIBE F1245 Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 16432 331483 Snabbguide Navigering Okknapp (bekräfta/välja) Bakåtknapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av knapparnas

Läs mer

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema.

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. SYSTEM Betjänar: Placering: Kontor Fläktrum Apparatskåp: AS1 STYRNING Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. Vid uppstart startar först frånluftsfläkten FF1 och avluftspjäll ST22 öppnar. Värmeåtervinning

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla BD SE 1341-15 Bergvärmepump NIBE TM F1245 NIBE TM 63932 F1245 4 Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n Värmefaktor (CO) på upp till 5,15 vid /35 C. n Högt temperaturområde.

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. SRÖ-system Funktionsbeskrivningar inklusive larmhantering

Tekniska krav och anvisningar. SRÖ-system Funktionsbeskrivningar inklusive larmhantering Tekniska krav och anvisningar SRÖsystem Funktionsbeskrivningar inklusive larmhantering Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor,

Läs mer

Felsökning på värmepump

Felsökning på värmepump Sida 1 av 6 Innehåll Sida Sida Bild på komponenternas placering 2 Efterfyllning av kollektorn 5 Manometer för kollektorn 2 Luftning av kollektorn 5 Felsökninsschema 3 4 Synglas för köldmedium 6 Givarnas

Läs mer