LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Lunds Tekniska Högskola. Övriga närvarande: utbildningskoordinator, protokollförare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Lunds Tekniska Högskola. Övriga närvarande: utbildningskoordinator, protokollförare"

Transkript

1 LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell doktorand Ann-Sofi Jönsson professor Caroline Karlsson doktorand Hanna Modin doktorand Björn Regnell professor Sven Åberg professor Övriga närvarande: Maria Bajuk utbildningskoordinator, protokollförare Per Anders Fagerholm avdelningsdirektör Christoffer Norberg univ lektor, studierektor Christian Trägårdh professor, studierektor Frånvarande ledamöter: S. Olof Hägerstedt doktorand Övriga frånvarande: Kerstin Barup professor, studierektor Fredrik Lidberg vice kårordförande TLTH 233 Utseende av justeringsperson Nämnden utsåg Caroline Karlsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 234 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes med följande tillägg: - Ändring av studieplan: Elektronikkonstruktion under egen punkt samt - Stipendiegruppen rapporterar under punkten arbetsgrupper rapporterar 235 Föregående protokoll Protokoll från lades ad acta efter följande ändring: Nämnden beslöt att Christoffer Norberg ska informera institutionen om att sammanslagning av kurskoder kommer att ske. 236 Beslut fattade på delegation 214 ( ), 216 ( ), 229 ( ), 230 ( ), 231 ( ), 232 ( ),

2 LUNDS UNIVERSITET Protokoll 2 (7) Det påpekades att ledamöter från LU var överrepresenterade i betygsnämnderna. För övrigt lades protokollen ad acta. 237 Meddelanden - Rådet för forskarutbildning Ordförande informerade om att centrala rådet för forskarutbildning har haft möte. Det diskuterades bl.a. en övergripande utvärdering av lärosäten. Ulla Holst representerar LTH i centrala rådet från den 1 januari då ny mandatperiod inleds. Studentrepresentant är Caroline Karlsson. - Antagning av doktorand med annan finansiering (ej industridoktorand). Per Anders Fagerholm meddelade att LTH ännu inte har tagit ställning. Regleringsbrevet föreskriver att universitet inte får inrätta stipendium vilket omöjliggör utfyllnad av stipendium med stipendium. Utfyllnad i form av stipendium med anställning kan få skatterättsliga konsekvenser. 238 Anhållan om ändring till allmän studieplan för Elektronikkonstruktion, TEETIFEK Anhållan om ändring till allmän studieplan för Elektronikkonstruktion, TEETIFEK. Föredragande: Christoffer Norberg Christoffer Norberg informerade om att institutionen för Elektro- och informationsteknik inkommit med anhållan om ändring till allmän studieplan för Elektronikkonstruktion, TEETIFEK. Nämnden beslöt att uppdra åt Christoffer Norberg att sammanställa institutionens ändringar. Nämnden beslöt vidare att uppdra åt ordförande att fastställa den reviderade studieplanen. 239 Anhållan om ändring av ämnesbeskrivning i forskarutbildningsämnet Immunteknologi, TEKIMF00 Anhållan om ändring av ämnesbeskrivning för Immunteknologi TEKIMF00: bilaga 224 Föredragande: Christian Trägårdh Christian Trägårdh informerade om diskussionen med institutionen för Immunteknologi om av nämnden föreslagna ändringar.

3 LUNDS UNIVERSITET Protokoll 3 (7) Nämnden beslöt att uppdra åt Jonas Borell och Christian Trägårdh att komplettera studieplanen med av nämnden föreslagna ändringar. Vidare beslöts att uppdra åt ordföranden att fastställa den reviderade studieplanen. 240 Överföringsdokument Överföringsdokument: se bilaga 240 Jfr 207, 225 Föredragande: Ann-Sofi Jönsson Ann-Sofi Jönsson presenterade arbetsgruppens förslag på överföringsdokument. Nämnden beslöt att uppdra åt Ann-Sofi Jönsson att revidera arbetsgruppens förslag med av nämnden föreslagna ändringar. Nämnden beslöt vidare att uppdra åt ordförande att fastställa reviderat överföringsdokument samt att fastställt dokument överlämnas till ledamöterna i den nya organisationen. 241 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar - Arbetsgruppen: kursgruppen- Technical Writing Jfr 204, 226 Föredragande: Ann-Sofi Jönsson Kerstin Baarup lät meddela genom Ann-Sofi Jönsson att Margaret Newman- Nowicka är intresserad av att fortsätta ett år till och då gå parallellt med efterträdaren. Det kommer att bokas in möte för att diskutera tänkbar kandidat. - Arbetsgruppen: stipendiegruppen Föredragande: Sven Åberg Sven Åberg meddelade att stipendiegruppen har haft möte. Medel att fördela var kr. Det beslöts att då mängden tillgängliga medel är större under höstterminen än vårterminen att flytta över kr till följande vår. De flesta kompletta ansökningar har beviljats. Caroline Karlsson uttryckte önskemål om att den nuvarande handläggningstiden på ca två månader ska kortas vilket Sven Åberg menade är möjligt.

4 LUNDS UNIVERSITET Protokoll 4 (7) 242 Beslut föregående möte Nämnden beslöt att följande ärenden kunde betraktas som avslutade: 110 Ersättning för doktorander som läser doktorandkurser på andra fakulteter 64 Uppdatering av de allmänna studieplanerna 115 Utse ny studierektor för utbildning på forskarnivå 112 Riktlinjer för disputation 205 Doktorandbarometern 222 Benämningsändring för forskarutbildningsämne Värme- och kraftteknik med inriktning mot energihushållning 224 Ändring av ämnesbeskrivning 223 Ändring till studieplan Vid protokollet Maria Bajuk Justeras Klas Malmqvist Caroline Karlsson

5 LUNDS UNIVERSITET Protokoll 5 (7) Paragraf Beslut/Uppdrag Vem/Vilka Datum Status Beslut från mötet den 11 december 238 Ändring till allmän studieplan CN Ht Pågående Beslut från mötet den 20 november 239,224 Ändring av ämnesbeskrivning CT Pågående 240, 225, 207 Överföringsdokument ASJ, CN, CT, JB, Pågående Beslut från mötet den 21 oktober 222,202 Benämningsändring av forskarutbildningsämne CN Ht Avslutat 223,203 Ändring till allmän studieplan CN Ht Avslutat Beslut från mötet den 27 augusti 145 Kvalitetssäkring av doktorandkurser CN, KB, CT Ht-2008 Pågående Beslut från mötet den 10 juni 125 Kurs i coaching för forskarhandledare CN, KB, CT Ht-2008 Pågående 205,144,126, Doktorandbarometern KM, JB, BR, CN Ht-2008 Avslutat 227,204,176, 145,122,111, Beslut från mötet 30 maj Enkät till doktorander och handledare CT, PAF Ht-2008 Pågående 140,122,113 Hantering av ny mall för individuell studieplan CT, ASJ, CH Ht-2008 Pågående Beslut från mötet 31 mars 112,62, 89 Riktlinjer för disputationer KM, ASJ, KB, JB, HM Vt-2008 Avslutat Beslut från mötet 23 januari 115,60,20 Utse ny studierektor för utbildningen på forskarnivå KM Vt-2008 Avslutat 64,21 Uppdatering av de allmänna studieplanerna LTHs kansli Vt-2008 Avslutat 172,143,123,114, 90,63, 229/2007 Beslut från mötet 22 november Uppföljning av ej befintliga studieplaner PAF Årsskiftet 07/08 Pågående

6 LUNDS UNIVERSITET Protokoll 6 (7) 110,85,60, 230/2007, Ersättning för doktorander som läser doktorandkurser på andra fakulteter KM 18 dec Avslutat Beslut från mötet 26 oktober 193A/2007 Uppdatering av studiehandboken för utbildning på forskarnivå FUN 2008 Ej påbörjat Beslut från mötet 20 september 122,111,61 169/2007 Utforma ett system för kvalitativ uppföljning av individuella studieplaner ASJ, JB, KB, CN, CT Årsskiftet 07/08 Pågående

7 LUNDS UNIVERSITET Protokoll 7 (7) Deltagare: Professor Klas Malmqvist (ordf) KM Professor Ann-Sofi Jönsson ASJ Professor Björn Regnell BR Professor Sven Åberg SÅ Doktorand Jonas Borell JB Doktorand Caroline Karlsson CK Doktorand Hanna Modin HM Doktorand S. Olof Hägerstedt OF Vice kårordf TLTH Fredrik Lidberg (suppl.) FL Professor Kerstin Barup KB Docent Christoffer Norberg CN Professor Christian Trägårdh CT Avdelningsdirektör Per Anders Fagerholm PAF Signatur som är markerad med fetstil är sammankallande för gruppen.

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Lunds Tekniska Högskola. Övriga närvarande: utbildningskoordinator, protokollförare

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Lunds Tekniska Högskola. Övriga närvarande: utbildningskoordinator, protokollförare LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell doktorand Ann-Sofi Jönsson professor Caroline Karlsson doktorand Hanna Modin doktorand Sven Åberg

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (6) Lunds Tekniska Högskola. Övriga närvarande: utbildningskoordinator, protokollförare

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (6) Lunds Tekniska Högskola. Övriga närvarande: utbildningskoordinator, protokollförare LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (6) Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell doktorand S. Olof Hägerstedt doktorand Ann-Sofi Jönsson professor Caroline Karlsson doktorand Björn

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (6) Lunds Tekniska Högskola

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (6) Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (6) Forskarutbildningsnämnden -05-30 Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell doktorand Ann-Sofi Jönsson professor Hanna Modin doktorand t o

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (6) Lunds universitet. Övriga närvarande: Jeffrey Armstrong personalsamordnare 190

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (6) Lunds universitet. Övriga närvarande: Jeffrey Armstrong personalsamordnare 190 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (6) Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell doktorand Ann-Sofi Jönsson professor Caroline Karlsson doktorand Björn Regnell professor

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Lunds universitet. Ali Iranpour doktorand fr o m 26. vice kårordf TLTH t o m 29, delvis

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Lunds universitet. Ali Iranpour doktorand fr o m 26. vice kårordf TLTH t o m 29, delvis LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell doktorand t o m 29, delvis Karin Brundell-Freij univ lektor t o m 29, delvis Paul Håkansson

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (6) Lunds Tekniska Högskola

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (6) Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (6) Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell Ann-Sofi Jönsson professor Hanna Modin Caroline Karlsson Björn Regnell professor Suppleant i ordinarie

Läs mer

studeranderepresentant, 2:a suppl.

studeranderepresentant, 2:a suppl. Minnesanteckningar - FoB Sammanträdesdatum 2013-04-04 Forskningsberedningen Närvarande ledamöter: Anders Axelsson rektor, p. 5-6 Annika Mårtensson prorektor, mötesordförande Ulla Holst vicerektor Björn

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2015

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2015 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka professor Al-Karadaghi, Salam professor Frohm, Birgitta forskningsingenjör Gorwa-Grauslund, Marie professor Hansson, Oskar student, LTH Jannasch, Patric professor

Läs mer

76 Val av justerare Utskottet beslutar - att utse Tora Dunås att jämte ordföranden justera protokollet.

76 Val av justerare Utskottet beslutar - att utse Tora Dunås att jämte ordföranden justera protokollet. Sid 1 (5) Närvarande Per-Arne Oldenborg (ordf) Mikael Johansson, Erik Rosendahl Birgitta Olofsson, Monica Holmberg Nasim Sabouri närvarande vid pp 75-83 Anders Johansson Maria Nilsson närvarande vid pp

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2012

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2012 Närvarande Ledamöter Ax, Elisabeth student, LTH Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle professor Nordberg Karlsson,

Läs mer

Den föreslagna dagordningen fastställdes med följande punkter som tillkommit: Hedersdoktorer.

Den föreslagna dagordningen fastställdes med följande punkter som tillkommit: Hedersdoktorer. PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-15 1 Forskningsnämnd 2 Närvarande ledamöter: Björn Bergenståhl, professor, ordförande Mats Ohlin, professor, vice ordförande Stig Stenström, professor Reine Wallenberg,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2014. Hägerhäll, Susanne KIA-konsult endast 4 Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2014. Hägerhäll, Susanne KIA-konsult endast 4 Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Närvarande Ledamöter Hansson, Oscar student Hägerhäll, Cecilia Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström, Peter Söderman,

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med nämnden för utbildning på forskarnivå, NJ-fakulteten

Protokoll fört vid sammanträde med nämnden för utbildning på forskarnivå, NJ-fakulteten Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Nämnden för utbildning på forskarnivå PROTOKOLL 36-47 2018 2018-10-23 Protokoll fört vid sammanträde med nämnden för utbildning på forskarnivå, NJ-fakulteten

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2014

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2014 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2014 Styrelsen 2014-09-18 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka Elmroth, Sofi Hansson, Oskar student, LTH Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Lenngren, Nils doktorand

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2014

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2014 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka Elmroth, Sofi Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Lenngren, Nils doktorand Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström,

Läs mer

NÄRVARANDE. Anders Gustafsson, professor, Institutionen för odontologi. Ordförande:

NÄRVARANDE. Anders Gustafsson, professor, Institutionen för odontologi. Ordförande: 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande: Anders Gustafsson, professor, Institutionen för odontologi Ledamöter: Jan Ekstrand, professor, Institutionen för odontologi Lena von Koch, docent, studierektor tillika programkoordinator

Läs mer

LTH:s remissvar - Rättigheter för studenter vid LU

LTH:s remissvar - Rättigheter för studenter vid LU PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-15 1 Forskningsnämnd 2 Närvarande ledamöter: Björn Bergenståhl, professor, ordförande Göran Molin, professor Stig Stenström, professor Reine Wallenberg, professor Pia-Maria

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2016

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2016 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2016 Styrelsen 16-06-20 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka Al-Karadaghi, Salam Jannasch, Patric Levin, Maria institutionsadministratör Lidin, Sven prefekt Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-11-20 Forskningsnämnd 1 Närvarande ledamöter: Björn Regnell Karl-Erik Årzén Boris Magnusson Thomas Johansson Hans W Persson Stefan Kröll Sofia Fahlvik Svensson Kerstin

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2012

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2012 Närvarande Ledamöter Ax, Elisabeth student, LTH Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Malm, Jan-Olle Månsson, Cecilia doktorand Nordberg Karlsson, Eva Rådström, Peter

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdag Onsdag 17 maj 2018, kl Norra flygeln, Krusenberg Herrgård

PROTOKOLL Sammanträdesdag Onsdag 17 maj 2018, kl Norra flygeln, Krusenberg Herrgård UPPSALA TEKNAT 2017/ 172 1 (6) Tid: Plats: Onsdag 17 maj 2018, kl. 9.00. Norra flygeln, Krusenberg Herrgård Närvarande ledamöter:, ordf Mattias Klintenberg, vice ordf Cecilia Persson Jöns Hilborn Johan

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2017

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2017 Styrelsen 17-03-29 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka professor Al-Karadaghi, Salam professor Frohm, Birgitta forskningsingenjör Jannasch, Patric professor Levin, Maria institutionsadministratör Lidin,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2018. Bülow, Leif prefekt Ordförande Horsefield, Susanna professor Lindblom, Caroline receptionist

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2018. Bülow, Leif prefekt Ordförande Horsefield, Susanna professor Lindblom, Caroline receptionist Styrelsen 18-10-04 Närvarande Ledamöter Bülow, Leif prefekt Ordförande Horsefield, Susanna professor Lindblom, Caroline receptionist Modig, Kristofer universitetslektor Olsson, Ulf professor Persson, Helena

Läs mer

Frånvarande ledamöter: universitetslektor, vice rektor för samverkan och innovation

Frånvarande ledamöter: universitetslektor, vice rektor för samverkan och innovation PROTOKOLL Sammanträdesdag 2017-08-22 1(5) LTH FORSKNINGSNÄMND Ledamöter Viktor Öwall Erik Swietlicki Eva Nordberg Karlsson Per Tunestål Erik Serrano Hanna Isaksson Catharina Sternudd David Kinsella Tobias

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2013. Hedström, Svante doktorand 4 Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2013. Hedström, Svante doktorand 4 Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Närvarande Ledamöter Bratbakken Lundvall, My student, LTH Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle professor Månsson, Cecilia doktorand Söderman, Olle prefekt

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdag

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2003-02-14 1(6) Styrelsen Christina Holm Ledamöter: Anders Narvinger Monica Almqvist Karin Brundell-Freij Hans Hanson Finn Jonung Gunilla Jönson Helena Svensson Guido Zacchi Karl Åström Företrädare för

Läs mer

Forskarutbildningsnämnden vid Tekniska högskolan sammanträder. Torsdag den 12 oktober 2017 ld Mötesrum B, Hus D

Forskarutbildningsnämnden vid Tekniska högskolan sammanträder. Torsdag den 12 oktober 2017 ld Mötesrum B, Hus D LINKÖPINGS UNIVERSITET 1(5) Forskarutbildningsnämnden vid Tekniska högskolan sammanträder Tid: Lokal: Närvarande: Torsdag den 12 oktober 2017 ld. 13.15-15 Mötesrum B, Hus D Ledamöter: Nicolette Lakemond

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete Sekreterare Lisbeth Sandblom. PROTOKOLL Sammanträdesdag NKU 2010/6 1(5)

HÖGSKOLAN I BORÅS Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete Sekreterare Lisbeth Sandblom. PROTOKOLL Sammanträdesdag NKU 2010/6 1(5) HÖGSKOLAN I BORÅS Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(5) Tid: Kl 13.00-16.00 Plats: Högskolan i Borås, Allégatan 1, Tornrummet Närvarande ledamöter: Hallnäs,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2015

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2015 Närvarande Ledamöter Al-Karadaghi, Salam professor Berg, Jennifer student LTH Frohm, Birgitta forskningsingenjör Gorwa-Grauslund, Marie professor Jannasch, Patric professor Levin, Maria institutionsadministratör

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2016

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2016 Styrelsen 16-02-17 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka Al-Karadaghi, Salam Frohm, Birgitta forskningsingenjör Jannasch, Patric Levin, Maria institutionsadministratör Lidin, Sven prefekt Ordförande

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2012

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2012 Närvarande Ledamöter Andersson, Jenny student, NF Ax, Elisabeth student, LTH Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström, Peter

Läs mer

Närvarande. Professor Anders Blomberg (ordf) Professor Per-Arne Oldenborg. Dr Ann Sörlin. Dr Mikael Johansson, pp , 122. Docent Erik Rosendahl

Närvarande. Professor Anders Blomberg (ordf) Professor Per-Arne Oldenborg. Dr Ann Sörlin. Dr Mikael Johansson, pp , 122. Docent Erik Rosendahl Sid 1 (5) Närvarande Professor Anders Blomberg (ordf) Professor Per-Arne Oldenborg Dr Ann Sörlin Dr Mikael Johansson, pp 108-119, 122 Docent Erik Rosendahl Docent Ulrich von Pawel- Rammingen Fo. stud Gabriel

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Närvarande Ledamöter Bratbakken Lundvall, My student, LTH Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Lenngren, Nils doktorand Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström,

Läs mer

127 Genomgång av föregående protokoll Ordföranden föredrar ärendet. Ad acta

127 Genomgång av föregående protokoll Ordföranden föredrar ärendet. Ad acta Sid 1 (6) Närvarande Professor Anders Blomberg (ordf) Docent Ulrich von Pawel- Rammingen, närvarande vid pp 129, 125 samt 130-140 Docent Erik Rosendahl Fo. stud Elin Wallsten Övriga närvarande Fak. samordn.

Läs mer

PROTOKOLL 1(7) Humanistiska och teologiska fakulteterna Sammanträdestid Forskarutbildningsnämnden klockan

PROTOKOLL 1(7) Humanistiska och teologiska fakulteterna Sammanträdestid Forskarutbildningsnämnden klockan PROTOKOLL 1(7) Sammanträdestid klockan 9.15 12.15 Närvarande ledamöter Ingar Brinck professor från och med del av 91 Kristoffer Brink studerande Gunlög Josefsson professor Linde Lindkvist doktorand Fredrik

Läs mer

Styrelsen beslöt utse Finn Jonung att jämte ordförande och rektor justera dagens protokoll.

Styrelsen beslöt utse Finn Jonung att jämte ordförande och rektor justera dagens protokoll. 2003-09-16 1(6) Styrelsen Christina Holm Ledamöter: Anders Narvinger Monica Almqvist Bo Berggren Stina Gestrelius Hans Hanson Karin Jonasson Finn Jonung Gunilla Jönson Klas Malmqvist Tord Wingren Guido

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2014

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2014 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka Hansson, Oskar student, LTH Lenngren, Nils doktorand Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Rådström, Peter 4-10, endast information Söderman, Olle

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET. Tid: Måndag 23 maj 2016 Plats: Noors slott, Knivsta kommun

UPPSALA UNIVERSITET. Tid: Måndag 23 maj 2016 Plats: Noors slott, Knivsta kommun 1(6) Tid: Måndag 23 maj 2016 Plats: Noors slott, Knivsta kommun Närvarande ledamöter:, ordf. Jörgen Olsson Mattias Klintenberg LeifNyholm Suparna Sanyal Katharina Rudisch Neil de Kock Frånvarande ledamöter:

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1 1(6) Tid: kl. 13.00 16.25 Plats: Gula salongen, universitetsbyggnaden, Vasaparken. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för extern erfarenhet Sven Engström professor,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Närvarande Ledamöter Hägerhäll, Cecilia Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Lenngren, Nils doktorand Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström, Peter Söderman,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2011. Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin Åkesson, Torbjörn universitetslektor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2011. Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin Åkesson, Torbjörn universitetslektor Närvarande Ledamöter Holst, Olle Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Jannasch, Patric Karlsson, Adine 1. lab ass Piculell, Lennart Rådström, Peter Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin ekonom

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen , kl

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen , kl LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag, kl 9.15 11. 05 Närvarande ledamöter Lars Olof Delsing professor Sara Håkansson universitetslektor t o m del av 77 Marie Källkvist universitetslektor, bitr

Läs mer

Datum: Måndag den 28 september 2015

Datum: Måndag den 28 september 2015 Forskarutbildningsutskottet Sammanträdesdag 1 (5) Datum: Måndag den 28 september 2015 Tid: kl. 13.00-14.30 Plats: C455 Ledamöter: Jan Nolin Elena Maceviciute Mats Dahlström Ameera Mansour David Gunnarsson

Läs mer

Beslut: Nämnden utser Carl-William Palmqvist att tillsammans med ordloranden justera dagens protokoll. LUNDS UNIVERSITET. Beslut:

Beslut: Nämnden utser Carl-William Palmqvist att tillsammans med ordloranden justera dagens protokoll. LUNDS UNIVERSITET. Beslut: I (5) 2019-01-29 LUNDS UNIVERSITET Lu nds Tekn iska Högskola F orskarutb i ldn in gsn ämnd en Ledqmöter: Annika Mårtensson Anders Ahlberg Anders Gustafsson Carl Johannesson Carl-William Palmqvist Carolina

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete Sekreterare Lisbeth Sandblom. PROTOKOLL Sammanträdesdag NKU 2010/5 1(8)

HÖGSKOLAN I BORÅS Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete Sekreterare Lisbeth Sandblom. PROTOKOLL Sammanträdesdag NKU 2010/5 1(8) HÖGSKOLAN I BORÅS Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(8) Tid: Kl 13.00-16.00 Plats: Högskolan i Borås, Allégatan 1, Tornrummet Närvarande ledamöter: Hallnäs,

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden S den 17 maj 2019

Protokoll fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden S den 17 maj 2019 Fakulteten för skogsvetenskap Nämnden för forskarutbildning PROTOKOLL 108-118/2019 2019 05 17 Protokoll fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden S den 17 maj 2019 Innehållsförteckning 108 Sammanträdets

Läs mer

Närvarande Ledamöter företrädare för lärarna

Närvarande Ledamöter företrädare för lärarna Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 3 Antagning till CUL:s forskarskola 8 Besluts- och delegationsordning för UFL 9 Examensarbetet på Lärarprogrammet 11 Policy för IKT inom lärarutbildningen

Läs mer

1 (4) or Tova Jertfelt UFA. Övriga. Sign. Sign

1 (4) or Tova Jertfelt UFA. Övriga. Sign. Sign 1 (4) NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Ann Cathrine Andersson, prorektor, lektor, ordf Kenneth Karlsson, lektor Sara Kristoffersson, gästprofessog or Johanna Lewengard, professor. p 1-11.

Läs mer

Verksamhetsföreträdare

Verksamhetsföreträdare Handelshögskolan vid PROTOKOLL Närvarande: Ledamöter Verksamhetsföreträdare Per Cramér, professor, dekanus, ordförande Olof Johansson Stenman, professor, prodekanus Katarina Renström, studievägledare Sara

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16 Forskningsnämnd 1 Närvarande ledamöter: Björn Regnell Anders Gustafsson Stefan Kröll Hans W Persson Karl-Erik Årzén Kalle Åström Kerstin Johnsson Jonas Lindstrand

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(8) Humanistiska och teologiska fakulteterna Sammanträdestid Forskarutbildningsnämnden klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(8) Humanistiska och teologiska fakulteterna Sammanträdestid Forskarutbildningsnämnden klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(8) Sammanträdestid klockan 9.15 12.50 Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor Ingar Brinck professor Samuel Byrskog professor, prodekanus ordförande Mattias Gunnemyr doktorand

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/09 Forskarutbildningsnämnden Institutionen för pedagogik och didaktik

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/09 Forskarutbildningsnämnden Institutionen för pedagogik och didaktik PROTOKOLL fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden måndagen den 17 september 2009 i rum A1 136, kl 13.00-14.30 Närvarande ledamöter: Ann Ahlberg, Ulla Andrén, Åse Hansson, Jonas Ivarsson, Elsi-Brith

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 9 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning Företrädare för lärarna

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 9 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning Företrädare för lärarna GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 9 1(5) Tid: kl. 13.20 15.45 Plats: Villa Ekman, Ekmansgatan 7. NÄRVARANDE Ledamöter: Övriga: Företrädare för extern erfarenhet Sven Engström Lars Olov Lernberg Företrädare

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 4/2011 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2011-05-20 Sektionsstyrelsesammanträde 2011-05-19 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Frånvarande: Övriga närvarande: Ole

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med nämnden för utbildning på forskarnivå, NJ-fakulteten

Protokoll fört vid sammanträde med nämnden för utbildning på forskarnivå, NJ-fakulteten Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Nämnden för utbildning på forskarnivå PROTOKOLL 47-57 2018 2018-12-17 Protokoll fört vid sammanträde med nämnden för utbildning på forskarnivå, NJ-fakulteten

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 1(5) Tid: kl. 13.20 16.10 Plats: Konsistorierummet, universitetsbyggnaden, Vasaparken. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för extern erfarenhet Sven Engström professor,

Läs mer

Checklista för ansökan om disputation eller licentiatseminarium

Checklista för ansökan om disputation eller licentiatseminarium 2017-01-25 1 Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU Checklista för ansökan om disputation eller licentiatseminarium Det är den sökande som ansvarar för att ansökan är korrekt och fullständig.

Läs mer

prodekan, ordforande universitetslektor, LTH-gemensam studierektor fr o m $ 129

prodekan, ordforande universitetslektor, LTH-gemensam studierektor fr o m $ 129 20t8-09-25 I (5) LUNDS UNIVERSITET Lu nds Tekn iska Högskola F o rskaru tb il dn ings n ämn den Ledamöter Annika Mårtensson Anders Ahlberg Carl Johannesson Carl-William Palmqvist Cintia Bertacchi Uvo Erik

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2011

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2011 Närvarande Ledamöter Holst, Olle Jannasch, Patric Karlsson, Adine 1. lab ass Piculell, Lennart Rådström, Peter Stenhammar, Joakim doktorand Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin ekonom Åkesson,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSNÄMNDEN Sammanträde 2007:9 FÖR LÄRARUTBILDNING

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSNÄMNDEN Sammanträde 2007:9 FÖR LÄRARUTBILDNING GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) Tid och plats2007-09-11, kl. 13.15 15.15, Radiovågen, konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A.. 7 Ändrade beslutsregler för nämndens utvecklingsmedel 8 Ändrat

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 3/05

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 3/05 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-04-06 Protokoll nr 3/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Henrik Christensen Lars-Göran Mattsson Lena Mårtensson Håkan

Läs mer

Petra Bauer Joel Hurlburt

Petra Bauer Joel Hurlburt KU- nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-04 NR.2013:6 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Studentrepresentanter (med rösträtt) Ann Cathrine Andersson, prorektor, lektor, ordf Zandra Ahl, professor

Läs mer

J an Wikarrder Lars-Ake Brodin

J an Wikarrder Lars-Ake Brodin PROTOKOLL Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sophia Hober J an Wikarrder Lars-Ake Brodin J esper Oppelstrop studeranderepresentant Oskar Lind Övriga

Läs mer

Protokoll nr 8/ 2013 Institutionsstyrelsesammanträde Institutionen för orientaliska språk

Protokoll nr 8/ 2013 Institutionsstyrelsesammanträde Institutionen för orientaliska språk Protokoll nr 8/ 2013 Institutionsstyrelsesammanträde Institutionen för orientaliska språk Närvarande ledamöter: Prefekt Alberto Tiscornia (ordf.), stf prefekt universitetslektor docent Irmy Schweiger,

Läs mer

1 Fastställande av föredragningslista Beredning för utbildning på forskarnivå beslutar

1 Fastställande av föredragningslista Beredning för utbildning på forskarnivå beslutar Protokoll 2016-10-05 Dagordning Beskrivning Beslut/Åtgärd 1 Fastställande av föredragningslista att fastställa föreslagen föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att utse Malin Brännström att jämte

Läs mer

23 augusti 2007 Rum U103 Klockan PROTOKOLL. Dekanus, ordförande Professor. Professor. Professor. Professor Professor

23 augusti 2007 Rum U103 Klockan PROTOKOLL. Dekanus, ordförande Professor. Professor. Professor. Professor Professor NÄMNDEN FÖR FORSKNINGS- OCH FORSKARUTBILDNINGSFRÅGOR HÄLSA OCH SAMHÄLLE Sammanträdesdatum 23 augusti 2007 Rum U103 Klockan 9.00-11.00 PROTOKOLL Närvarande ledamöter Margareta Östman Thomas Arnebrant Tautgirdas

Läs mer

Ärende Beslut/åtgärd. 1. Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat

Ärende Beslut/åtgärd. 1. Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr5/09 PROTOKOLL fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden måndagen den 15 juni 2009 i rum A1 136, kl 13.00-15.15 Närvarande ledamöter: Jonas Ivarsson, Rolf Lander,

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 13/06. Övrig närvarande Maria Lindencrona, sekreterare Leif Brodersen

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 13/06. Övrig närvarande Maria Lindencrona, sekreterare Leif Brodersen PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2006-09-27 Protokoll nr 13/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Mårtensson Fredrik Laurell Håkan Olsson Lars-Göran

Läs mer

97 Val av justeringsperson Nämnden beslutar - att utse Christine Brulin att jämte ordföranden justera protokollet.

97 Val av justeringsperson Nämnden beslutar - att utse Christine Brulin att jämte ordföranden justera protokollet. Sid 1 (9) Närvarande Professor Gunnevi Sundelin (ordf.) Docent Anders Blomberg Professor Christine Brulin Professor Per-Arne Oldenborg Docent Maria Ransjö (närvarande vid pp 100-117) Professor Pär Stattin

Läs mer

Anita Larsson Fredrik Elinder Toste Länne (sekreterare) (ordförande) (justerare)

Anita Larsson Fredrik Elinder Toste Länne (sekreterare) (ordförande) (justerare) 1(5) Tid: Måndagen den 4 maj 2015 kl. 14.00 16.00 Lokal: Lärosal Björken, Campus US Närvarande: Ledamöter: Fredrik Elinder Peter Söderkvist Mikael Benson Carina Berterö Helena Hemmingsson Toste Länne Karin

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2 Naturvetenskapliga fakulteten Styrelsen institutionen för fysik Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2 Naturvetenskapliga fakulteten Styrelsen institutionen för fysik Sammanträdesdatum PROTOKOLL nr 2 Styrelsen institutionen för fysik Sammanträdesdatum 2008-03-10 Närvarande Ledamöter: Företrädare för lärarna Hanstorp, Dag prefekt, ordförande Hellsing, Bo Johannesson, Henrik (ej med under

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10/2007. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer professor 1-11

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10/2007. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer professor 1-11 Närvarande Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer 1-11 Gorton, Lo Hatti-Kaul, Rajni Akke, Mikael Hansen, Staffan Widmark, Per-Olof forskningsingenjör Frid, Truus avdelningsekonom

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2015 sid 1(6) Akademin för informationsteknologi

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2015 sid 1(6) Akademin för informationsteknologi HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2015 sid 1(6) Närvarande ledamöter Stefan Byttner Magnus Hållander Adam Grimberg Eric Järpe Memet Mehmeti Björn Åstrand lärare ordförande student lärare student lärare

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 14/06

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 14/06 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2006-10-11 Protokoll nr 14/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Göran Stemme Lena Mårtensson Fredrik Laurell

Läs mer

108 Fastställande av föredragningslistan och utseende av justerare

108 Fastställande av föredragningslistan och utseende av justerare Sid 1 (6) Närvarande: Thomas Brännström, ordförande Bo Carlberg Tor Ny Silvana Naredi Thomas Grundström Ellinor Salander Renberg Solveig Wållberg Jonsson Gunnar Tiger Berit Kriström Roger Karlsson Sofia

Läs mer

)Q( LQ PROTOKOLL 2011:5. Möte i Fakulteten för kultur och sam hälles Forsknings- och. forskarutbildningsnämnd (FFN), den 30 augusti 2011, kl.

)Q( LQ PROTOKOLL 2011:5. Möte i Fakulteten för kultur och sam hälles Forsknings- och. forskarutbildningsnämnd (FFN), den 30 augusti 2011, kl. Möte i Fakulteten för kultur och sam hälles Forsknings- och PROTOKOLL 2011:5 1 )Q( LQ Franvarande Paul Davidsson Ovriga: Ann-Sofie Klareld handläggare handläggare, sekreterare professor TS, föredragande

Läs mer

Tid: Kl Högskolan i Borås, A716. Närvarande ledamöter: Landin, Hanna. Tonje. Övriga: Wennberg, Marie sekreterare

Tid: Kl Högskolan i Borås, A716. Närvarande ledamöter: Landin, Hanna. Tonje. Övriga: Wennberg, Marie sekreterare HÖGSKOLAN I BORÅS Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(6) Tid: Kl 13.00 16.00 Plats: Högskolan i Borås, A716 Närvarande ledamöter: Landin, Hanna Kristensen

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2017

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2017 Styrelsen 17-02-08 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka professor Al-Karadaghi, Salam professor Frohm, Birgitta forskningsingenjör Jannasch, Patric professor Levin, Maria institutionsadministratör Lidin,

Läs mer

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll 2013-08-22 Fakulteten för teknik Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll Närvarande: Ann-Charlotte Larsson ordförande, prodekan Izudin Dugic Päivi Jokela Hanna Palmer Anette

Läs mer

Närvarande Ledamöter företrädare för lärarna

Närvarande Ledamöter företrädare för lärarna Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 7 Besluts- och delegationsordning för UFL 8 Handlingsplan för IKT 9 Placering av interdisciplinärt examensarbete inom Samhällskunskap och Svenska Närvarande

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1/2003

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1/2003 Närvarande Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel Frejd, Torbjörn Akke, Mikael forskare Rådström, Peter Larsson, Christer Sundström, Villy Frid, Truus högskolesekr Sundén, Ingun

Läs mer

Tid: Måndagen den 10 oktober 2016 kl Mötesrum Tidlösa, hus 511 plan 14, Campus US. Margareta Bachrach- Lindström

Tid: Måndagen den 10 oktober 2016 kl Mötesrum Tidlösa, hus 511 plan 14, Campus US. Margareta Bachrach- Lindström 1(6) Tid: Måndagen den 10 oktober 2016 kl. 13.00 16.00 Lokal: Mötesrum Tidlösa, hus 511 plan 14, Campus US Närvarande: Ledamöter: Margareta Bachrach- Lindström Agneta Kullberg Inger Lundeborg Hammarström

Läs mer

professor, företrädare för medicinska fakulteten professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf.

professor, företrädare för medicinska fakulteten professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-24 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Eva Wiberg Björn Bergenstråhl Gudrun Edgren Ole Elgström Fredrik Lindström Carl Hampus Lyttkens Jan-Åke Nilsson Vilhelm Persson

Läs mer

Fakultetsnämnden PROTOKOLL 2/2016 Dnr HS 2016/177 PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED FAKULTETSNÄMNDEN VID HÖGSKOLAN I SKÖVDE

Fakultetsnämnden PROTOKOLL 2/2016 Dnr HS 2016/177 PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED FAKULTETSNÄMNDEN VID HÖGSKOLAN I SKÖVDE Fakultetsnämnden PROTOKOLL 2/2016 Dnr HS 2016/177 PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED FAKULTETSNÄMNDEN VID HÖGSKOLAN I SKÖVDE Tid 20 april 2016, kl. 10:00 16:15 Plats Kanslihuset, plan 3, vid Högskolan i Skövde Ledamöter

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2006. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2006. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Närvarande Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer Piculell, Lennart Gorton, Lo Hatti-Kaul, Rajni Akke, Mikael Malm, Jan-Olle Widmark, Per-Olof forskningsingenjör Frid, Truus avd ekonom

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 3. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 3. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 11.30 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Ruth Franzén professor Eberhard Herrmann professor Stig

Läs mer

Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde. Anna Brodin Elisabeth Hesslefors-Arktoft Stefan Hulth Kaj Jönsson. Björn Sandmark

Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde. Anna Brodin Elisabeth Hesslefors-Arktoft Stefan Hulth Kaj Jönsson. Björn Sandmark Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 7 Ersättning till Högskolan för Scen och Musik för kvalitetsutveckling 8 Sammanträdestid i november 2008 9 Täckande av underskott inom den verksamhetsförlagda

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/02 1(5) Tid: kl.13.25 16.05. Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för extern erfarenhet Fransson Anders Lernberg Lars Olov

Läs mer

Protokoll Nr 2014:1

Protokoll Nr 2014:1 1 (5) NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Ann Cathrine Andersson, prorektor, lektor, ordf Kenneth Karlsson, lektor Bella Rune, professor Sara Kristoffersson, gästprofessor Studentrepresentanter

Läs mer

Föredragande: Prefekten 2, 5, 7 a, 9 Utbildningsledaren 2, 6, 8, 10, 11. Mikael Sjöberg 4 b Anders Bäckström 12

Föredragande: Prefekten 2, 5, 7 a, 9 Utbildningsledaren 2, 6, 8, 10, 11. Mikael Sjöberg 4 b Anders Bäckström 12 Tid: 2001-12-14 13.00-17.20, 2001-12-19 16.00-17.15 Plats: Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Sven- Erik Brodd, professor, dekanus, ordförande ledamöter: Stig Norin professor Oloph

Läs mer

Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent. Universitetsadjunkt. Övriga: Daniel Bengmark Sekreterare. Ärende Beslut eller annan åtgärd

Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent. Universitetsadjunkt. Övriga: Daniel Bengmark Sekreterare. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(5) Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Dekanus Ordförande EwaCarin Ekberg Studierektor FUN Krister Nilner Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent Klara Rangne Forskarstuderande Gunnel Svensäter Björn

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Tid: kl.13.35 16.05 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena Franzén Bengt Kärrqvist Christina Nilsson

Läs mer

Fakultetsnämnden PROTOKOLL 3/2016 Dnr HS 2016/177 PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED FAKULTETSNÄMNDEN VID HÖGSKOLAN I SKÖVDE

Fakultetsnämnden PROTOKOLL 3/2016 Dnr HS 2016/177 PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED FAKULTETSNÄMNDEN VID HÖGSKOLAN I SKÖVDE HÖGSKOLAN I SKÖVDE Fakultetsnämnden PROTOKOLL 3/2016 Dnr HS 2016/177 PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED FAKULTETSNÄMNDEN VID HÖGSKOLAN I SKÖVDE Tid Plats 25 maj 2016, kl. 10:00-17:00 Kanslihuset, plan 3, Högskolan

Läs mer

2013-03-21. studentrepresentant, suppleant. Christina Wehtje St: Petri skola, Malmö 148-157 Johan Wennerberg DuPont Chemoswed Malmö

2013-03-21. studentrepresentant, suppleant. Christina Wehtje St: Petri skola, Malmö 148-157 Johan Wennerberg DuPont Chemoswed Malmö Sammanträdesprotokoll 2013-03-21 Utbildningsnämnden Ledamöter Bo-Anders Jönsson prodekanus, ordförande Per Ahlberg Stina Ausmeel, suppleant Jonna Axbom, suppleant Tomas Brage Crister Ceberg Patrik Edén

Läs mer

tivriga: facklig företrädare

tivriga: facklig företrädare PROTOKOLL 1 (3), sammanträde den 3 december 2014 Närvarande Ledamöter.. Anna Bergek Magnus Borga Erik Janz61 Jan Lundgren Jan Nordström Lennart Ljung Jonas Jansson Astrid Lundmark Marie Westrin Karin Jerner

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7 1(6) Tid: kl. 13.00 15.30 Plats: Stenasalen, Ågrenska villan. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för extern erfarenhet Sven Engström Lars Olov Lernberg Börje Rådesjö

Läs mer

Fysiska institutionen Styrelsen Sammanträde nr 1 Onsdagen den 16 januari 2013 Kl Plats: Sammanträdesrum H422

Fysiska institutionen Styrelsen Sammanträde nr 1 Onsdagen den 16 januari 2013 Kl Plats: Sammanträdesrum H422 Fysiska institutionen Kallelse Styrelsen Sammanträde nr 1 Onsdagen den 16 januari 2013 Kl 14.0016.00 Plats: Sammanträdesrum H422 Ledamöter Lärare Knut Deppert, professor, ordf Anders Mikkelsen, professor

Läs mer

Professor i socialt arbete, ordförande. Doktorand i omvårdnad, studeranderepresentant. Universitetslektor, docent, forskningskoordinator

Professor i socialt arbete, ordförande. Doktorand i omvårdnad, studeranderepresentant. Universitetslektor, docent, forskningskoordinator NÄMNDEN FÖR FORSKNINGS- OCH FORSKARUTBILDNINGSFRÅGOR HÄLSA OCH SAMHÄLLE Sammanträdesdatum 10 januari 2005 Dnr HS 10-04 / 1614 Forskningskonferensrummet Klockan 08.45 10.20 MINNESANTECKNINGAR Närvarande

Läs mer

Företrädare för verksamheten. Mats Andrén Sverker Hyltén-Cavallius Britt-Marie Karlsson Auður Magnúsdóttir Marcus Nordlund Ola Sigurdson Åsa Wengelin

Företrädare för verksamheten. Mats Andrén Sverker Hyltén-Cavallius Britt-Marie Karlsson Auður Magnúsdóttir Marcus Nordlund Ola Sigurdson Åsa Wengelin Humanistiska fakultetsstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-12-19 Tid 10.00 11.10 Närvarande Företrädare för verksamheten Margareta Hallberg Mats Andrén Sverker Hyltén-Cavallius Britt-Marie Karlsson

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2007:2 för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2007:2 för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Tid och plats kl. 14.00 17.10, Radiovågen, konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A. 7 Förlängning av nuvarande mandatperiod för ledamöterna i lärarutbildningsråden

Läs mer