Protokoll fört vid sammanträde med nämnden för utbildning på forskarnivå, NJ-fakulteten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid sammanträde med nämnden för utbildning på forskarnivå, NJ-fakulteten"

Transkript

1 Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Nämnden för utbildning på forskarnivå PROTOKOLL Protokoll fört vid sammanträde med nämnden för utbildning på forskarnivå, NJ-fakulteten Tid och plats Tisdag 23 oktober 2018 kl , mötesrum Linné, Ulls hus, Ultuna Närvarande ledamöter Namn Johan Meijer Mikolaj Chmielarz Helena Hansson Anke Herrmann Nataliia Kulatska Jesper Larsson Erik Petersson Tomas Roslin Xue Zhao Titel Ledamot, ordförande Doktorandrepresentant Ledamot, vice ordförande Ledamot Doktorandrepresentant Suppleant Ledamot Ledamot Doktorandrepresentant, suppleant Övriga närvarande Namn Eva Andersson Björkman Petra Fransson Johanna Nilsson Utbildningshandläggare, Titel Utbildningsledare Fakultetsstudierektor Utbildningshandläggare Förhindrade Namn Lisbet Lewan Titel Fakultetsstudierektor

2 36 Sammanträdets öppnande att öppna sammanträdet. 37 Utseende av justeringsperson att utse Erik Petersson till justeringsperson. 38 Fastställande av föredragningslistan att fastställa föredragningslistan. 39 Protokoll från föregående möte Handling Protokoll från att lägga protokoll från mötet den 23 september 2018 till handlingarna. 40 Allmänna studieplaner nationalekonomi och markvetenskap A) Ny allmän studieplan i nationalekonomi 1. Förslag till ny allmän studieplan i nationalekonomi 2. E-post från Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningsämnet nationalekonomi finns vid både NJ-fakulteten och S-fakulteten. Efter UKÄ:s utvärdering behöver studieplanen för ämnet revideras för att uppfylla UKÄ:s krav. Kravet på antalet högskolepoäng i kursbundna studier föreslås ändras från minst 60 hp till 90 hp för doktorsexamen och från minst 30 hp till 55 hp för licentiatexamen. Fördelningen mellan obligatoriska kurser och individuellt valda kurser har också ändrats och krav på antalet högskolepoäng i obligatoriska kurser i matematiska metoder, ekonometri, mikroekonomi och makroekonomi har specificerats. 2/6

3 att godkänna allmän studieplan i nationalekonomi med språkliga ändringar enligt förd diskussion. B) Ny allmän studieplan i markvetenskap Diskussioner förs mellan de institutioner som har forskarutbildningsämnet men dessa har ännu inte enats om ändringarna. 41 Kvalitetssäkringsarbetet Åtgärder i åtgärdsplan för Förslag till alumnenkät 2. Förslag till mall för uppföljning av ISP (fakultetsnivå) 3. Åtgärdsplan reviderad vid Fun Vid Funs möte den 13 september antogs en åtgärdsplan för det fortsatta arbetet med kvalitetssäkring av utbildning på forskarnivå vid NJ-fakulteten. Två av de åtgärder som ingick i planen som planeras genomföras i närtid är en alumnenkät och uppföljning av hur institutionerna följer upp de individuella studieplanerna. Nämnden diskuterade alumnenkätens utformning och frågor. I januari 2019 ska kansliet skicka ut en elektronisk enkät till de som har disputerat under de senaste 6 månaderna. Förslaget på mall för uppföljning av ISP ansåg nämnden var tillräcklig. Uppföljningen ska ge en gång per år. ska efterfråga lägesrapport om införandet av elektroniskt system för hantering av ISP. 42 Kvalitetsdialog 2018 redovisade vad som diskuterades på årets kvalitetsdialog, som avhandlade kvalitetsområdena Rekrytering, antagning och introduktion till utbildning och Studie- och lärmiljö samt forsknings- och arbetsmiljö. En åtgärdsplan, som vicerektor Ylva Hillbur tar fram utifrån dialogen, ska presenteras på nästa Fun-NJ i december. 3/6

4 43 Lista på fakultetens stipendiegivare som komplement till Vägledning att användas av Fun vid beslut om undantag från anställning av stipendiedoktorand 1. Lista över stipendiegivare vid NJ-fakultetens institutioner 2. Furs förslag till Vägledning att använda av Fun vid beslut om undantag från anställning av stipendiedoktorand NJ:s institutioner har ombetts inkomma med information om vilka stipendiegivare som finansierar deras stipendiedoktorander och erfarenheter av dessa. Denna lista över fakultetens stipendiegivare kan användas som komplement till Vägledning att användas av Fun vid beslut om undantag från anställning av stipendiedoktorand. Fur förväntas fatta beslut om vägledningen Vägledningen ska gälla både vid antagning till licentiatexamen och doktorsexamen. Reviderat från förra versionen är även att givaren ska ha utlyst stipendier under flera år för att vara godkänd. 44 Obligatorisk förhandsgranskning av doktorsavhandlingar Reviderat förslag på process för obligatorisk förhandsgranskning av doktorsavhandlingar vid NJ-fakulteten Nämnden diskuterade ordförandes reviderade förslag på process för obligatorisk förhandsgranskning. Han föreslår en tvådelad process; - 20 veckor före disputationen genomförs ett seminarium då två granskare bedömer utkast med fokus på artiklar/kapitel. Doktoranden och handledarna har sedan en vecka på sig att respondera. Granskningarna ger sitt godkännande eller inte och prodekan beslutar om att doktoranden får lägga fram avhandlingen vid planerat datum eller om hen måste senarelägga disputationen. - Om doktoranden ges möjlighet att gå vidare har hen 13 veckor på sig att skriva avhandlingen. 12 veckor för disputationen ska anmälan om disputation lämnas in till fakulteten. 10 veckor före disputationen sker en förhandsgranskning av avhandlingen av betygsnämnden och opponenten, som lämnar kommentarer inom två veckor till ordförande vid disputationen. 4/6

5 Nämnden diskuterade om seminariet överlappar med 75 %-seminariet som flera institutioner genomför. Institutionerna bör kunna välja att ha ett 75%- seminarium eller det föreslagna seminariet. Men i så fall ska extern granskare finnas med 75 %-seminariet. Seminariet ska ge doktoranden vägledning inför skrivandet av kappan, det ska inte vara en predisputation. Så mycket som möjligt av det skriftliga underlaget som är tänkt att ingå i avhandlingen ska ingå vid seminariet. 45 Information a) Information från doktorandrådet På doktorandrådets senaste möte diskuterades hur situationen ser ut på institutionerna och vilka nya doktorander som påbörjat forskarutbildning. ULS har tagit fram riktlinjer för kårens arbete. Doktorandrepresentanter Doktorandrepresentanter saknas fortfarande i vissa nämnder/utskott, då det är svårt att hitta doktorander som tycker det ger dem något att delta i sådana uppdrag. b) Ärenden på Fur Fur:s budget för Rektors delegationsordning; prefektens ansvar för kvalitetssäkringsarbetet - Vägledning för individuella lärandemål och webbaserad handledarutbildning - Uppföljning av årets kvalitetssäkringsarbete - Hur kan doktorander som bedriver sina studier delvis utanför campus integreras? - Nätverk för doktorander som SLU Global håller på att formera c) Rapport från introduktion av nya doktorander Eftermiddagen den 11 oktober 2018 höll NJ-fakulteten i en introduktion om forskarutbildning på SLU för nya doktorander vid fakulteten. d) beslut beslut tagna efter Fun:s senaste möte redovisades. 46 Kommande sammanträde Nästa möte är den 17 december På detta möte ska förhandsgranskning, förslag på åtgärdsplan och ny allmän studieplan för markvetenskap diskuteras. 47 Sammanträdets avslutande avslutade sammanträdet. 5/6

6 Vid protokollet: Johanna Nilsson Protokollförare Justeras: Johan Meijer Erik Petersson Justeringsperson 6/6

Protokoll fört vid sammanträde med nämnden för utbildning på forskarnivå, NJ-fakulteten

Protokoll fört vid sammanträde med nämnden för utbildning på forskarnivå, NJ-fakulteten Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Nämnden för utbildning på forskarnivå PROTOKOLL 47-57 2018 2018-12-17 Protokoll fört vid sammanträde med nämnden för utbildning på forskarnivå, NJ-fakulteten

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet: NATIONALEKONOMI

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet: NATIONALEKONOMI 1(6) Id: SLU ua 2016.3.2.1-2529 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Nämnden för utbildning på forskarnivå (Fun-NJ) Avdelning/kansli:

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden den 7 september 2018

Protokoll fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden den 7 september 2018 Fakulteten för skogsvetenskap Nämnden för forskarutbildning PROTOKOLL 41-52/2018 2018 09 07 SLU.sfak.2018.3.2.1-314 Protokoll fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden den 7 september 2018 Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk

Protokoll fört vid sammanträde med Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk PROTOKOLL 1-11/2019 2019-02-06 Protokoll fört vid sammanträde med Programnämnden för utbildning

Läs mer

Den som antas måste också uppfylla de krav på särskild behörighet som fastställts inom ämnet (HF 7 kap 40 (2006:1053)).

Den som antas måste också uppfylla de krav på särskild behörighet som fastställts inom ämnet (HF 7 kap 40 (2006:1053)). ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKAR I ÄMNET HUSDJURSVETENSKAP INRIKTNING UTFODRING OCH VÅRD vid fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap, SLU. 1. Utbildningens syfte och mål Målet för

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård

Protokoll fört vid sammanträde med programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård PROTOKOLL 29-37/2019 Möte nr 3:2019 SLU ID: SLU.ltv.2019.3.1.1-62 Protokoll fört vid sammanträde med programnämnden för utbildning inom landskap

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden den 11 september 2019

Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden den 11 september 2019 Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Fakultetsnämnden PROTOKOLL 97-111/2019 2019-09-11 Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden den 11 september 2019 Innehållsförteckning 97 Sammanträdets

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden S den 5 april 2019

Protokoll fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden S den 5 april 2019 Fakulteten för skogsvetenskap Nämnden för forskarutbildning PROTOKOLL 95-107/2019 2019 04 05 SLU.sfak.2019.3.2.1-142 Protokoll fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden S den 5 april 2019 Innehållsförteckning

Läs mer

Regler för examination på forskarnivå vid Högskolan Dalarna

Regler för examination på forskarnivå vid Högskolan Dalarna Regler för examination på forskarnivå vid Högskolan Dalarna Beslut: FUN 2013-03-12 Revidering: 2013-04-23, 2014-02-11, 2014-02-03, 2015-05-19, 2016-05-12, 2017-02-16, 2019-03-07 Dnr: DUC 2013/586/80 Gäller

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet: TEKNOLOGI

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet: TEKNOLOGI 1(5) Id: SLU ua 2016.3.2.1-428 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Nämnden för utbildning på forskarnivå (Fun-NJ) Avdelning/kansli:

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden

Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Fakultetsnämnden PROTOKOLL 1-19/2019 2019-01-22 Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden Innehållsförteckning 1 Sammanträdets öppnande...

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Protokoll fört vid sammanträde med programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap (PN-VH) PROTOKOLL 109-120/2018 2018-10-18 Protokoll fört vid sammanträde med programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden S den 17 maj 2019

Protokoll fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden S den 17 maj 2019 Fakulteten för skogsvetenskap Nämnden för forskarutbildning PROTOKOLL 108-118/2019 2019 05 17 Protokoll fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden S den 17 maj 2019 Innehållsförteckning 108 Sammanträdets

Läs mer

Bedömning inom ramen för SLU:s kvalitetssäkringsarbete/forskarutbildning 2018

Bedömning inom ramen för SLU:s kvalitetssäkringsarbete/forskarutbildning 2018 Rådet för forskarutbildning Ordförande BESLUT SLU ID: SLU.ua 2018.1.1.2-976 2018-12-11 Sändlista Bedömning inom ramen för SLU:s kvalitetssäkringsarbete/forskarutbildning 2018 Beslut Rådet för forskarutbildning

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdag Onsdag 17 maj 2018, kl Norra flygeln, Krusenberg Herrgård

PROTOKOLL Sammanträdesdag Onsdag 17 maj 2018, kl Norra flygeln, Krusenberg Herrgård UPPSALA TEKNAT 2017/ 172 1 (6) Tid: Plats: Onsdag 17 maj 2018, kl. 9.00. Norra flygeln, Krusenberg Herrgård Närvarande ledamöter:, ordf Mattias Klintenberg, vice ordf Cecilia Persson Jöns Hilborn Johan

Läs mer

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet Umeå universitet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016-12-07 Dnr: FS 1.1-2139-16 Sid 1 (5) Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet: NATIONALEKONOMI

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet: NATIONALEKONOMI 1(7) DNR: SLU sfak.2017.3.2.1-115 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Fakultetsnämnden Avdelning/kansli: Fakulteten för skogsvetenskap

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet: FÖRETAGSEKONOMI

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet: FÖRETAGSEKONOMI 1(5) DNR: SLU ua 2018.3.2.1-4168 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Nämnden för utbildning på forskarnivå (Fun-NJ) Avdelning/kansli:

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

MALL FÖR ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNNG PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

MALL FÖR ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNNG PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 1 (6) Dnr SU FV-4.1.1-3035-13 2013-10-08 MALL FÖR ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNNG PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN För varje ämne som utbildning på forskarnivå anordnas i ska det finnas

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 1. Mål för utbildningen Utbildningen på forskarnivå i kriminologi syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper

Läs mer

Anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska Högskola

Anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska Högskola 2019-03-12 Diarienummer U 2019/70 Ersätter: U 2016/572 Internationella avdelningen Anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska Högskola Utöver föreskrifterna i högskoleförordningen

Läs mer

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola FÖRESKRIFTER 2015-04-07 1(4) Diarienummer: STYR 2015/321 Ersätter LTH 2012/1671 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning

Läs mer

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde Rektor FÖRESKRIFTER 2013-09-03 Dnr HS 2012/553-111 Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde 1 Allmänt Utbildning på forskarnivå är uppdelad i en kursdel och en avhandlingsdel.

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Humanistiska fakultetsnämnden

STOCKHOLMS UNIVERSITET Humanistiska fakultetsnämnden STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT Humanistiska fakultetsnämnden 2011-03-15 RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN (antagna av Humanistiska fakultetsnämnden 2003-11-11, ändrade 2005-01-25,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet: FÖRETAGSEKONOMI

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet: FÖRETAGSEKONOMI 1(5) DNR: SLU sfak 2017.3.2.1-116 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Fakultetsnämnden Avdelning/kansli: Fakulteten för skogsvetenskap

Läs mer

ríäáäçåáåöëëéãáå~êáìã=ñöê=ü~åçäéç~êé= OR=åçîÉãÄÉê=OMNQ Sten Hellman 1

ríäáäçåáåöëëéãáå~êáìã=ñöê=ü~åçäéç~êé= OR=åçîÉãÄÉê=OMNQ Sten Hellman 1 ríäáäçåáåöëëéãáå~êáìã=ñöê=ü~åçäéç~êé= OR=åçîÉãÄÉê=OMNQ Sten Hellman 1 -Riktlinjerna för ansvarsfördelningen -Tidsschemat inför lic-seminarium och disputation -Lärandemålen för utbildningen -Nya ISP blanketten

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Datavetenskap är ett brett ämne som omfattar de teoretiska

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet: MILJÖKOMMUNIKATION

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet: MILJÖKOMMUNIKATION 1(6) DNR: SLU ua 2018.3.2.1-4163 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Nämnden för utbildning på forskarnivå (Fun-NJ) Avdelning/kansli:

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med samverkansnämnden

Protokoll fört vid sammanträde med samverkansnämnden Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Samverkansnämnden PROTOKOLL 24-33/2018 2018-1016 Protokoll fört vid sammanträde med samverkansnämnden Innehållsförteckning 24 Sammanträdandets öppnande...

Läs mer

Fakultetsspecifika regler för utbildning på forskarnivå

Fakultetsspecifika regler för utbildning på forskarnivå Dnr: V 2014/451 Fakultetsspecifika regler för utbildning på forskarnivå Dessa regler utgör fakultetsspecifika regler för utbildning på forskarnivå, utöver regler för studier på forskarnivå vid Göteborgs

Läs mer

Riktlinjer för examination på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad Fastställd av forsknings- och utbildningsnämnden , dnr L 2015/131

Riktlinjer för examination på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad Fastställd av forsknings- och utbildningsnämnden , dnr L 2015/131 Riktlinjer för examination på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad Fastställd av forsknings- och utbildningsnämnden 2015-09-29, dnr L 2015/131 Med examination avses här examinering av alla moment på forskarnivå,

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-357-14 Datum 2014-04-24 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Instruktioner för utbildning på forskarnivå i organisk kemi

Instruktioner för utbildning på forskarnivå i organisk kemi 1(6) Instruktioner för utbildning på forskarnivå i organisk kemi Utbildning för doktorsexamen 1. Utbildningens uppläggning 1.1 Allmänt Utbildningen för doktorsexamen består av fyra års heltidsstudier.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN

RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN 1 (5) BESLUT 2013-12-10 Humanistiska fakultetsnämnden Dnr SU FV-1.1.2-2802-13 RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN (fastställda av Humanistiska fakultetsnämnden 2003-11-11, reviderade

Läs mer

Regler för examination på forskarnivå vid Högskolan Dalarna

Regler för examination på forskarnivå vid Högskolan Dalarna Regler för examination på forskarnivå vid Högskolan Dalarna Beslut: FUN 2013-03-12 Revidering: 2013-04-23, 2014-02-11, 2014-02-03, 2015-05-19, 2016-05-12 Dnr: DUC 2013/586/80 Gäller fr.o.m. 2013-03-12

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN

RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN 1 (5) BESLUT 2014-05-06 Humanistiska fakultetsnämnden Dnr SU FV-1.1.2-2802-13 RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN Fastställda av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-12-10 och reviderade

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN

RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN 1 (6) BESLUT 2014-09-02 Humanistiska fakultetsnämnden Dnr SU FV-1.1.2-2802-13 RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN Fastställda av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-12-10, reviderade

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Barn- och ungdomsvetenskap

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Barn- och ungdomsvetenskap Dnr U 2013/469 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Barn- och ungdomsvetenskap Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i experimentell fysik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i experimentell fysik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-359-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (6) Lunds universitet. Övriga närvarande: Jeffrey Armstrong personalsamordnare 190

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (6) Lunds universitet. Övriga närvarande: Jeffrey Armstrong personalsamordnare 190 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (6) Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell doktorand Ann-Sofi Jönsson professor Caroline Karlsson doktorand Björn Regnell professor

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Lunds Tekniska Högskola. Övriga närvarande: utbildningskoordinator, protokollförare

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Lunds Tekniska Högskola. Övriga närvarande: utbildningskoordinator, protokollförare LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell doktorand Ann-Sofi Jönsson professor Caroline Karlsson doktorand Hanna Modin doktorand Björn Regnell

Läs mer

HUMANISTISKA FAKULTETEN

HUMANISTISKA FAKULTETEN HUMANISTISKA FAKULTETEN PROTOKOLL 2018:6 Sammanträdesdatum 2018-09-20 Tid 09.15 11.50 Närvarande Företrädare för verksamheten Marie Demker Åsa Andersson Anders Gustafsson Gunilla Hermansson Susanna Karlsson

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-10-11 Dnr 512-1913-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi Fastställande: Den allmänna studieplanen är fastställd

Läs mer

Forskarutbildningsnämnden vid Tekniska högskolan sammanträder. Torsdag den 12 oktober 2017 ld Mötesrum B, Hus D

Forskarutbildningsnämnden vid Tekniska högskolan sammanträder. Torsdag den 12 oktober 2017 ld Mötesrum B, Hus D LINKÖPINGS UNIVERSITET 1(5) Forskarutbildningsnämnden vid Tekniska högskolan sammanträder Tid: Lokal: Närvarande: Torsdag den 12 oktober 2017 ld. 13.15-15 Mötesrum B, Hus D Ledamöter: Nicolette Lakemond

Läs mer

veterinärmedicin och husdjursvetenskap

veterinärmedicin och husdjursvetenskap Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap (PN-VH) PROTOKOLL 22-35/2019 2019-03-21 Protokoll fört vid sammanträde med programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-364-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Den föreslagna dagordningen fastställdes med följande punkter som tillkommit: Hedersdoktorer.

Den föreslagna dagordningen fastställdes med följande punkter som tillkommit: Hedersdoktorer. PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-15 1 Forskningsnämnd 2 Närvarande ledamöter: Björn Bergenståhl, professor, ordförande Mats Ohlin, professor, vice ordförande Stig Stenström, professor Reine Wallenberg,

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i nationalekonomi (Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i nationalekonomi (Economics) 2017-06-21 BESLUT Dnr LiU-2017-00810 Sida 1 av 5 Allmän studieplan för forskarutbildningen i nationalekonomi (Economics) Studieplanen gäller för studerande som avslutar utbildningen med doktorsexamen och

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i informatik till doktorsexamen vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Allmän studieplan för forskarutbildning i informatik till doktorsexamen vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet 1 2018-10-19 Dnr U 2018/595 Institutionen för informatik Allmän studieplan för forskarutbildning i informatik till doktorsexamen vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Studieplanen är fastställd av Ekonomihögskolans

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(8) Humanistiska och teologiska fakulteterna Sammanträdestid Forskarutbildningsnämnden klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(8) Humanistiska och teologiska fakulteterna Sammanträdestid Forskarutbildningsnämnden klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(8) Sammanträdestid klockan 9.15 12.50 Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor Ingar Brinck professor Samuel Byrskog professor, prodekanus ordförande Mattias Gunnemyr doktorand

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 3.1.4-827-14 Sid 1 (7) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Syllabus for the PhD program

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i idrottsvetenskap

Allmän studieplan mot doktorsexamen i idrottsvetenskap Allmän studieplan mot doktorsexamen i idrottsvetenskap Studieplanen är fastställd 2013-03-15 av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET. Tid: Måndag 23 maj 2016 Plats: Noors slott, Knivsta kommun

UPPSALA UNIVERSITET. Tid: Måndag 23 maj 2016 Plats: Noors slott, Knivsta kommun 1(6) Tid: Måndag 23 maj 2016 Plats: Noors slott, Knivsta kommun Närvarande ledamöter:, ordf. Jörgen Olsson Mattias Klintenberg LeifNyholm Suparna Sanyal Katharina Rudisch Neil de Kock Frånvarande ledamöter:

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.4-1421-14 Datum 2014-10-10 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Information om avhandling och disputation/lic-seminarium vid SLU

Information om avhandling och disputation/lic-seminarium vid SLU Rådet för utbildning på forskarnivå, FUR 2019-05-23 Information om avhandling och disputation/lic-seminarium vid SLU Disputation/licentiatseminarium ska genomföras mellan 15 augusti och den 15 juni. Disputationen

Läs mer

Policy för doktorandhandledning, Kulturgeografi, Umeå universitet

Policy för doktorandhandledning, Kulturgeografi, Umeå universitet Policy för doktorandhandledning, Kulturgeografi, Umeå universitet Denna policy är fastställd vid prefektens beslutsmöte 2018-01-18. Policyn är ämnad att komplettera och förtydliga Riktlinjer för utbildning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet: BIOLOGI inriktning VÄXTPATOLOGI

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet: BIOLOGI inriktning VÄXTPATOLOGI 1(3) DNR: SLU ua 2013.3.2.1-417 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Forskarutbildningsnämnden Avdelning/kansli: Fakulteten för naturresurser

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET. PROTOKOLL TEKNAT 2016/203 Sammanträdesdag Tid: Onsdag 9 november 2016 Plats: F akultetsrnmmet, Ångströmlaboratoriet

UPPSALA UNIVERSITET. PROTOKOLL TEKNAT 2016/203 Sammanträdesdag Tid: Onsdag 9 november 2016 Plats: F akultetsrnmmet, Ångströmlaboratoriet Tid: Onsdag 9 november 2016 Plats: F akultetsrnmmet, Ångströmlaboratoriet Närvarande ledamöter:, ordf Jörgen Olsson LeifNyholm Auli Niemi Suparna Sanyal Dorothea Ledinek Katharina Rudisch t.o.m. 11 a t.o.m.

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i nationalekonomi till doktorsexamen vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Allmän studieplan för forskarutbildning i nationalekonomi till doktorsexamen vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet 2018-10-19 Dnr U 2018/644 Nationalekonomiska institutionen Allmän studieplan för forskarutbildning i nationalekonomi till doktorsexamen vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Studieplanen är fastställd

Läs mer

Fastställd av fakultetsnämnden 17/

Fastställd av fakultetsnämnden 17/ Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom ämnet Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora vid fakulteten Lärarutbildningen, Malmö högskola Fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13. Typ av dokument:

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13. Typ av dokument: Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Regel Rektor 2013-09-15

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-10-15 Dnr 512-1914-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik Fastställande: Den allmänna studieplanen är fastställd

Läs mer

2. Behörighet och förkunskapskrav

2. Behörighet och förkunskapskrav Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete Inriktningar: naturvetenskap, matematik eller teknik. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett kunnande inom och en

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ARBETSTERAPI/ Occupational therapy. Filosofiska fakultetsnämnden ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ARBETSTERAPI/ Occupational therapy. Filosofiska fakultetsnämnden ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ARBETSTERAPI/ Occupational therapy Filosofiska fakultetsnämnden ordförande 2018-12-20 1 Ämnesområde Arbetsterapi omfattar kunskap om människans dagliga

Läs mer

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22.

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. Allmän studieplan för utbildning på forskarutbildningnivå i didaktik Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. 1. Ämnesbeskrivning Didaktik

Läs mer

Checklista för ansökan om disputation eller licentiatseminarium

Checklista för ansökan om disputation eller licentiatseminarium 2017-01-25 1 Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU Checklista för ansökan om disputation eller licentiatseminarium Det är den sökande som ansvarar för att ansökan är korrekt och fullständig.

Läs mer

Efter genomgången utbildning ska den forskarstuderande ha förvärvat följande kunskaper och färdigheter:

Efter genomgången utbildning ska den forskarstuderande ha förvärvat följande kunskaper och färdigheter: Dnr. 251-2.4.3-2019 Ersätter dnr. 2707/2.3.1/2016 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I NATIONALEKONOMI Studieplanen gäller för utbildning som avslutas med doktorsexamen och för utbildning

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ARBETSVETENSKAP. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ARBETSVETENSKAP. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ARBETSVETENSKAP TFN-ordförande 2017-12-12 1 Ämnesområde Arbetsvetenskap omfattar analys och utveckling av arbetsmiljö, teknik, produktionssystem, organisation,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i elektronik. 1. Ämnesbeskrivning. 2. Utbildningens mål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i elektronik. 1. Ämnesbeskrivning. 2. Utbildningens mål Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i elektronik Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Elektronikämnet spänner över ett stort område, alltifrån

Läs mer

ROLLER OCH ANSVARSFÖRDELNING INOM FORSKARUTBILDNINGEN VID TEKNISK-NATURVETENSKAPLIG FAKULTET

ROLLER OCH ANSVARSFÖRDELNING INOM FORSKARUTBILDNINGEN VID TEKNISK-NATURVETENSKAPLIG FAKULTET ROLLER OCH ANSVARSFÖRDELNING INOM FORSKARUTBILDNINGEN VID TEKNISK-NATURVETENSKAPLIG FAKULTET Typ av dokument: Regel Datum: Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Giltighetstid: Tillsvidare

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/820 Allmän studieplan för doktorsexamen i romanska språk Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 17 november 2016.

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I ÄMNESDIDAKTIK MED INRIKTNINGAR

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I ÄMNESDIDAKTIK MED INRIKTNINGAR STYRDOKUMENT Dnr U 2016/114 ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I ÄMNESDIDAKTIK MED INRIKTNINGAR Publicerad Beslutsfattare Handläggare Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning http://uf.gu.se/ Utbildningsvetenskapliga

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I Historia. FFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I Historia. FFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I Historia FFN-ordförande 2016-10-13 1 Ämnesområde Historia omfattar studier av människan som samhällsvarelse i det förflutna med tonvikt på historiska samhällens

Läs mer

Arbetsordning för forskarutbildning

Arbetsordning för forskarutbildning Arbetsordning för forskarutbildning Dnr C 2007/846 Dnr C 2009/589, Dnr C 2009/590 Revidering av C 2005/93 Fastställd av rektor 2005-02-07 Examina I forskarutbildningen finns licentiat- och doktorsexamen.

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/808 Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet: TEKNOLOGI

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet: TEKNOLOGI 1(5) DNR: SLU ua 2015.3.2.1-1576 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: FN Avdelning/kansli: Fakulteten för Veterinärmedicin och Husdjursvetenskap

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-05-02 Dnr 512-1915-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap Fastställande: Den allmänna studieplanen

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE STYRDOKUMENT Dnr U 2016/112 ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE Publicerad Beslutsfattare Handläggare Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning http://uf.gu.se/ Utbildningsvetenskapliga

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Konstnärliga fakultetsnämnden. Sammanträdesdatum Ann Garptoft

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Konstnärliga fakultetsnämnden. Sammanträdesdatum Ann Garptoft GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Närvarande, beslutande Frånvarande Eljest närvarande Vid protokollet Hans Hedberg Eva Nässén Julia Tedroff Cecilia Lagerström 9, 10, 14,15 Mats Björkin Anders Hultqvist

Läs mer

HANDLEDARKOLLEGIET. Processen - antagning av doktorander till disputation

HANDLEDARKOLLEGIET. Processen - antagning av doktorander till disputation HANDLEDARKOLLEGIET Processen - antagning av doktorander till disputation Forskarutbildning på OD 47 doktorander (27 män, 20 kvinnor) 6 licentiander (1 man, 5 kvinnor) 13 med grundutbildning utanför Sverige

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-356-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Lunds Tekniska Högskola. Övriga närvarande: utbildningskoordinator, protokollförare

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Lunds Tekniska Högskola. Övriga närvarande: utbildningskoordinator, protokollförare LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell doktorand Ann-Sofi Jönsson professor Caroline Karlsson doktorand Hanna Modin doktorand Sven Åberg

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med FUN-LTV den 18 juni 2019

Protokoll fört vid sammanträde med FUN-LTV den 18 juni 2019 ID: SLU.ltv.2019.1.1.1-42 Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Forskarutbildningsnämnden PROTOKOLL FUN MÖTE 3.2019 2019-06-18 Protokoll fört vid sammanträde med FUN-LTV

Läs mer

Lathund för individuella studieplaner

Lathund för individuella studieplaner LATHUND 2018-08-13 1 Kansli EHL Charlina Lunvald Lathund för individuella studieplaner I ISP-systemet ligger ansvaret för att initiera en studieplan på huvudhandledare. Igen annan kan skapa en studieplan.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap (BoI)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap (BoI) UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2010-03-31 Dnr 512-1901-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap (BoI) Fastställande:

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-362-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Fastställd av fakultetsstyrelsen 2014-04-11 Utbildningen på forskarnivå i

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i växtfysiologi/växters cell och molekylärbiologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i växtfysiologi/växters cell och molekylärbiologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-358-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten Gäller from 1 juli 2013 ALLMÄN STUDIEPLAN 2013 06 05 Dnr 512 1030 13 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi 1. Mål för utbildningen

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård

Protokoll fört vid sammanträde med programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård PROTOKOLL 57-64/2018 Möte nr 5:2018 SLU ID: SLU ltv.2018.1.1.1-72 Protokoll fört vid sammanträde med programnämnden för utbildning inom landskap

Läs mer

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde Rektor RIKTLINJER 2017-10-23 Dnr HS 2017/548 Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde 1 Allmänt Utbildning på forskarnivå är uppdelad i en kursdel och en avhandlingsdel. För att

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-1545-14 Sid 1 (6) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik Syllabus for the PhD program

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2018/778 Allmän studieplan för doktorsexamen i sinologi Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 18 december 2018. Studieplanen

Läs mer