EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR"

Transkript

1 Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR TEMA r CARL CEDERBERG: L f r a a c a r ra LÅNEN I TID Kyrk r ck r r a AD Så kan du påverka din pension: A a ra k

2 TEMA NR 5/14 PENSIONER VI ARBETAR PÅ KANSLIET VIBEKE HAMMARSTRÖM Tf Kanslichef ROBERT SVEC Förbundsjurist LENNART HÅKANSSON Kommunikatör KRISTINA HARRISON Ekonomi, IT & Utbildningsadministratör LENA FORSBERG Handläggare medlemsregistret SOFIE TILLGREN Handläggare medlemsregistret JOHAN LAUTMANN Kr r f ra U a a kr ANNA CARIN GABELIC Kr r f ra L k kr CHRISTER EDVINSON Kr r f ra Skara kr ANGELINA BACKMAN Kr r f ra S r kr ELISABETH HÅRD AF SEGERSTAD Kr r f ra V r kr BRITT MARIE LEION Kr r f ra V kr MIA MÖLLER Kr r f ra L kr ANNA LISA SAAR Kr r f ra G r kr PERNILLA ROSIN Kr r f ra Kar a kr KONTAKT MED KANSLIET Du får kontakt med kansliet på eller via vår växel Du kan även besöka vår hemsida; ÄNDRING AV MEDLEMSUPPGIFTER Dina medlemsuppgifter ändrar du på eller via e post till eller FRÅGOR KRING MEDLEMSKAPET Kontakta Lena eller Sofie på medlemsregistret. Du når dem säkrast mellan måndag till fredag: Vill du ha facklig rådgivning? Du är som medlem välkommen att kontakta dina lokala förtroendevalda. Deras kontaktuppgifter hittar du här eller på hemsidan STEN BYLIN Kr r f ra H r a kr MARTIN STEINVALL Kr r f ra L kr KENT ÖSTERDAHL Kr r f ra V y kr NILS HENRIK NILSSON Kr r f ra S ck kr MARIA HAMMARSTRÖM K ak r 14: kr ANN KATRIN BOSBACH Kr r f ra U a kr Kyrkfack a Kyrkans Akademikerförbund Box 30078, Stockholm Besöksadress Mariedalsvägen 4 Stadshagen telefon telefax A ar ar Bror Holm mobiltelefon R ak Ann Thörnblad mobiltelefon R ak r Bror Holm Daniel Lindén Annika Svensson Vibeke Hammarström Lennart Håkansson Ann Thörnblad R ak r c Gra k f r Ann Thörnblad Text och foto där ej annat anges a Magnus Aronson A r r ar Tryck Elanders Sverige AB, 2014 ISSN U a nr 6/14-28 november 2014 A r d.a. media Kontakt Agneta Kempe Erneberg mobiltelefon /1 färg :- 1/1 s/v 9 000:- 1/2 färg 6 500:- 1/2 s/v 5 000:- 1/4 färg 3 500:- 1/4 s/v 2 500:- 2 KYRKFACK 5/14

3 LEDAREN Planerar du för din pension? N r KyrkA f r a ar a a fr r f r rk r f r- r a a k r fr Sac f r a ar a a ra a EN DAG FYLLER DU PENSION DET ÄR VIKTIGT ATT du har planerat för den i god tid. Helst många år i förväg. Den del i den totala pensionen som du själv bestämmer över är det egna pensionssparandet. Ju tidigare du börjar spara, desto större möjligheter har du att utöka dina inkomster som pensionär. PENSIONEN BESTÅR AV OLIKA DELAR SE BILD SIDAN 7 i detta nummer av Kyrkfack). Den allmänna pensionen är i hög grad beroende av hur länge du arbetar och hur mycket du tjänar. Även detta är i viss mån en faktor som du själv kan påverka. En annan del är tjänstepensionen. Denna är helt beroende av vilket kollektivavtal rörande tjänstepension som ditt fackförbund tecknar och hur villkoren i detta utformats. Att teckna pensionsavtal kräver både specialkunskap och branschkunskap. Avtalet ska ju stå sig i flera decennier. OM DU DESSUTOM HAR INKOMST ÖVER TAK d v s över 7,5 inkomstbasbelopp per år eller över kr per månad är avtalet med arbetsgivaren om tjänstepension ännu viktigare. Då är det arbetsgivaren som helt och fullt står för tjänstepensionsinbetalningen för denna del av inkomsten som överstiger det s.k. taket. Dessutom kan tjänstepensionssystemet antingen vara premiebaserat eller förmånsbaserat. Om tjänstepensionssystemet är premiebaserat då betalar arbetsgivaren till systemet en överenskommen premie och pensionsutfallet för den anställde blir beroende av avkastningen av inbetalt kapital. Om tjänstepensionssystemet däremot är förmånsbaserat är den anställde garanterad en viss tjänstepensionsnivå och arbetsgivaren är skyldig att inbetala till pensionskassan en premie som motsvarar kostnaderna för den avtalsbestämda nivån på pension som du garanteras. KONSTIGT NOG MENAR ETT FÅTAL ANSTÄLLDA I Svenska kyrkan att de inte behöver vara med i ett fackförbund. Men jag undrar hur resultatet blev om de skulle tvingas förhandla sin egen tjänstepension med arbetsgivaren. Har någon av dessa verkligen den kompetensen? Förhandlingsresultatet får ju dessutom livslång konsekvens. När KyrkA förhandlar sådana frågor förstärker förbundet sin redan gedigna tjänstepensionskompetens med pensionsexpert från Saco för att ge medlemmarna sitt allra bästa stöd. Jag tror att medlemmar utan facklig tillhörighet inte fullt ut förstått hur avtal med arbetsgivaren tecknas och hur anställningsvillkor uppkommer. Jag har så svårt att tro att utanförskapet skulle bero på brist på solidaritet med oss alla andra som är med och bidrar till allas våra villkor. DITT VAL ATT VARA MEDLEM I KYRKA ÄR ETT GOTT val. Då vet du att du är med i ett fackförbund som kan kyrkan, som verkar för Svenska kyrkans uppgift och för dina anställningsvillkor. I omsorgen om dig som medlem i KyrkA stannar vi inte ens vid din pensionering. Vi vill ge dig en livslång ekonomisk trygghet. Om du av någon anledning inte redan är med i KyrkA är du välkommen in i gemenskapen. Vi vet. Vi vill. Vi vågar! BROR HOLM FÖRBUNDSORDFÖRANDE KYRKFACK 5/14 3

4 PENSIONER ORDLISTAN - några vanliga pensionsbegrepp ALLMÄN PENSION A a ar a c S r f r a 16 r c a k a k c 2 5 r c r AVGIFTSBESTÄMD PENSION D ar ar a ar 45 r c a k fra a D a a a a r r a k a ka c ka a r ka a ar FÖRMÅNSBESTÄMD TJÄNSTEPENSION D ar k r ak ka a r f r F r k a f r a a r ak FÖRMÅNSTAGARFÖRORDNANDE D ar r a ky ka a r ka ka f r a r INTJÄNAD PENSIONSRÄTT IPR År f r r r ck S ka kyrka a a y a a Ar a kyrka f r ka a r a r IPR r f r ar r f r a ya a a KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEPENSION By r r k a ar ar c fack a r a a r c a a a ar ar KAP KL SVENSKA KYRKAN Ak k k a a f r a a S ka kyrka PENSIONSGRUNDANDE LÖN M arar r a fa r PENSIONSÅLDER D r r a 61 c 67 r r PREMIE P a a a a ar ar Kyrka ka a TAKET S ka a a r 7 5 k a D ar r kr r a r 2014 ar k r ak UTBETALTNINGSTID A a a r r r ar k F r a a r ÅTERBETALNINGSSKYDD D a a ka a ka a a a a r a r a r D r a r a ky c r f r a ar F Ma Ar 4 KYRKFACK 4/14

5 PENSIONER Karin Johansson, diakon: Jag har tagit ut min tjänstepension Mentalt var det en lättnad att släppa det direkta ansvaret för ett stort arbete, men det var också en sorg att lämna arbetslaget, säger Karin Johansson som gick i pension efter att ha jobbat i 30 år som diakon i Annedals församling. Det är än så länge nytt att vara pensionär, men Karin Johansson konstaterar att det är en väldig skillnad på att arbeta och inte arbeta. Nu råder jag över min tid och hinner ägna mig åt min familj med barn och barnbarn, mina vänner och min trädgård. Det är befriande att ägna mig åt det som jag vill och att det finns tid att också vara och inte bara göra. Allt det där som du inte hinner med när du arbetar. Karin Johansson har varit diakon i 41 år och det var en längtan efter att hjälpa människor att hitta sig själva som var drivkraften till att bli diakon. I Annedals församling har hon ansvarat för flera grupper, bland annat Ett rum för dig ett koncept med föredrag, fika, samtal och andakt. Men framförallt har hon haft fokus på samtal och själavård. Det har varit oerhört meningsfullt med alla möten på diakonimottagningen. Att se människor ta tag i sina liv, ta sig ur det som förminskar och gå vidare. Bara det att du inför en annan får berätta hur du har det, skapar en distans till livssituationen, och kan hjälpa dig att successivt bygga upp en självrespekt och hitta sin egen kraft. Själv har jag känt en kallelse att stå upp för diakonatet i Svenska kyrkan. Jag är glad att diakonuppdraget idag är bättre förankrat i kyrkans liv och gudstjänst. Va ar ar a a Vad som helst kan hända på en diakonimottagning. Det är både spännande och stressande och går aldrig att förutsäga. Ibland har det kommit flyktingar, människor som står utanför samhället och saknar uppehållstillstånd, och plötsligt hamnar ett världsproblem i knäet på enskilda diakonen. Va r ak r r I grunden ändras inte den även om du rent praktiskt släpper ansvaret för ditt arbete. Vigningen är livslång och en påminnelse om att uppdraget är kyrkans: att med Guds hjälp ta hand om livet och stå på den utsatta människans sida. Jag har fått erbjudande om att ingå i olika grupper, men det närmaste året vill jag inte engagera mig utan snarare ägna mig åt att släppa taget. Jag har lovat att, på frivillig basis, ansvara för kyrkkaffet en söndag per termin. Det känns som en lagom nivå just nu. Karin Johansson ser främst fördelar med att vara pensionär. Till nackdelarna Na Karin Johansson Ar a diakon G ck mars 2014 J a Annedals församling B r Göteborg Fa Gift, 2 barn och 4 barnbarn T a ak kr N ara kr Pr a f r kr Ja hör att hon missar ett stimulerande arbetssammanhang och de utmaningar som följer med det. Det är lite vemodigt även om jag inte har några svårigheter att fylla mitt liv. Även om jag har möjlighet att besöka min gamla arbetsplats, så blir det aldrig samma sak när du en gång har lämnat. Livet går vidare. G r a k ara Nej, för mig gör det inte det. Den är skrämmande låg. Efter ett långt arbetsliv, där jag arbetat heltid i kyrkans tjänst, får jag bara ut cirka 60 procent av lönen. För att få en drägligare tillvaro har jag tagit ut min tjänstepension på fem år. Jag har haft ett mindre pensionssparande och som de flesta andra gjorde jag inledningsvis ett val med PPMpensionen, som har legat kvar. Om jag inte hade min man, skulle jag inte klara mig. Så borde det inte vara. KYRKFACK 5/14 5

6 PENSIONER Runar Höglund, präst: Se över dina livsvanor Jag gick i pension under våren 2011 men har fortsatt att arbeta på deltid och det har varit väldigt bra att trappa ner successivt, säger Runar Höglund som var kyrkoherde i Älvkarleby-Skutskär församling när han formellt gick i pension. Na Runar Höglund Ar a Präst & kyrkoherde G ck Våren 2011 J a Älvkarleby-Skutskärs församling Fa Gift T a r kr N ara kr Pr a f r kr Ja Du pensionerar dig inte från prästämbetet, bara från lönearbetet. Prästidentiteten har du med dig hela livet. Det har passat mig bra att fortsätta jobba och ha en fot kvar i yrkeslivet. Sedan i mars jobbar jag halvtid i Bomhus församling som tillhör Gävle pastorat. Men från nyår tänker jag bara ta enstaka gudstjänster och på det sättet trappa ned lite till. Men Runar Höglund uppskattar friheten som pensioneringen inneburit och att han nu kan fördjupa sig i intressen som legat på sparlåga under de yrkesverksamma åren. Han har bland annat tagit två högskolekurser i fotografi. Tidigare har jag främst kommunicerat med ord och nu har jag utvecklat förmågan att kommunicera med bild. När jag gjorde mitt examensarbete valde jag temat vänskap är viktigt och tog tre situationsbilder som illustrerade budskapet. Runar Höglund prästvigdes i december 1974 som resultatet av en personlig tro som fördjupades. Innan dess studerade han till ingenjör och läste företagsekonomi. Men efter ett halvår med jobb på posten, växte beslutet fram att studera teologi och det har han aldrig ångrat. Av sina 40 år som präst har han varit kyrkoherde i 25 år. 6 KYRKFACK 5/14 Va ar ar r a c ra ar kyrk r Personalen! Fungerar det inte med personalen och gemenskapen blir det problem som kan eskalera till slitsamma konflikter. Och tvärtom när det fungerar inom arbetslaget så är det väldigt tillfredställande att gå till jobbet. A och O är att man sköter om arbetslagen på rätt sätt. Att var och en har meningsfulla uppgifter och att det råder ordning och reda. Jag är en administratör som tycker om tydlighet. Däremot har jag aldrig haft något behov av att lägga mig i detaljer. G r a k ara Jag får ut ungefär hälften av det jag tjänade förut. Den lön jag har nu läggs på pensionen, du kan ju sedan själv bestämma om du vill avstå från en del av pensionen för att därmed höja den under de kvarvarande åren. Jag gick lite tidigare i pension, så det har jag tjänat in nu. Det är viktigt att förbereda sig inför pensionen och se över sina livsvanor för att få pengarna att räcka. Min fru har också gått i pension och vi har bland annat sagt upp en del tidningsprenumerationer och sett över våra abonnemang av till exempel telefon och el. För några år sedan investerade vi i pellets värme, som är billigare än oljeuppvärmning. Vi köpte också en miljövänlig bil med låga driftskostnader. Däremot började jag pensionsspara först när jag var 45 år och kunde ha börjat tidigare. De pengarna har jag väntat med att ta ut, du får spara dem till när du fyller 70 år. Har ak a f r r Ja, jag följde Veckans affärers råd, men från och med i år har jag lagt pengarna i en räntefond.

7 PENSIONER P olika delar D ar r a yrk D r r ar ar rar r f r ra r k kr F r a f fra a a a r f r a r a a c r a a ara I ra A a G r I k - c ara Inkomstpensionen beräknas på alla dina inkomster upp till taket vid kronor i årsinkomst (2013). Det motsvarar en månadslön på kronor. Varje skattad krona är pensionsgrundande du tjänar alltså ihop till din allmänna pension även när du har exempelvis a-kassa, sjukpenning, aktivitetsersättning eller föräldrapenning. Garantipensionen är ett grundskydd för dig som har haft låg eller ingen inkomst alls. Har du en låg inkomstpension kan du få garantipension som ett tillägg. Garantipension betalas tidigast ut från 65 års ålder. Pr Varje år avsätts 2,5 procent av dina inkomster till din premiepension. Det här är den delen av den allmänna pensionen som du kan påverka själv genom att välja vilka fonder dina pengar ska placeras i. Gör du inget val placeras premiepensionspengarna i statens alternativ, fondportföljen AP7 Såfa. T Alla anställda inom Svenska kyrkan har tjänstepension, som är en förmån utöver lönen. Varje år betalar din arbetsgivare in pensionspremier till Kyrkans pensionskassa. Hur stor summan är beror på hur mycket du tjänar. Tjänstepensionen består av avgiftsbestämd tjänstepension, för alla kyrkans anställda, och förmånsbestämd tjänstepension, för dig som tjänar över taket för allmän pension. Tjänstepensionen förvaltas av Kyrkans pensionskassa. Pr a Den allmänna pensionen motsvarar tillsammans med tjänstepensionen cirka procent av din slutlön. För att inkomsten inte ska minska så mycket på pensionsdagen väljer många att också pensionsspara privat. Du kan antingen välja en traditionell pensionsförsäkring där försäkringsbolaget placerar pengarna åt dig, en fondförsäkring där du själv väljer fonder eller ett individuellt pensionssparande (IPS) där du kan placera ditt sparande till exempel på ett bankkonto, i fonder eller i aktier. Privat pensionssparande är än så länge avdragsgillt och du betalar inkomstskatt när pensionen tas ut. K a Kyrka P ka a Hur stor blir min pension? På kan du få en helhetsbild av din framtida ekonomi. Här kan du testa dig fram och se hur stor pensionen blir om du går i pension tidigt eller jobbar länge. Du kan också se hur exempelvis några års studier påverkar din pension och hur mycket mer du får om du jobbar kvar ett år extra. KYRKFACK 5/14 7

8 PENSIONER Hur stor blir pensionen? - två räkneeexempel I ra r A a G r Lotta 45 år - diakon L a 45 r ar ar ak S ka kyrka. Hon fick tjänst i en storstadsförsamling när hon var 25 år och tjänar idag kr. Lotta arbetar heltid men har varit föräldraledig två gånger. Hon tog då ut 70 procent av föräldraledigheten. Sedan hon var 35 år har hon en pensionsförsäkring, varje månad dras 500 kr från Lottas konto. Så vad kommer hon att få i pension? P y arar: Om Lotta går i pension när hon är 66 år får hon kr i månaden. Om hon i stället går vid 68 års ålder blir pensionen kr. Kompensationsgraden (hur stor del av slutlönen som utgör pensionen) blir vid 66 års ålder 67,7 procent och vid 68 års ålder 73,3 procent. Torbjörn 55 år - präst T r r 55 r ar ar r S ka kyrka. Han fick en tjänst i en mellanstor församling när han var 25 år och tjänar idag kr. Torbjörn arbetar heltid men var sjuk för fem år sedan då han fick en cancerdiagnos. Han var då sjukskriven på heltid och har varit frisk sedan dess. Torbjörn har ingen pensionsförsäkring. Vad kommer han att få i pension? P y arar: Om Torbjörn går i pension när han är 65 år blir pensionen kr per månad och om han väntar till 67 år och 4 månader bli pensionen kr i månaden. Kompensationsgraden för Torbjörn blir vid 65 års ålder 57,1 procent och om han väntar till dryga 67 år - 67,3 procent. ensionerna r i båda e e plen u r k a i års l nenivå 8 KYRKFACK 5/14 5/148

9 F r r a r Annars kommer inte pensionspengarna att räcka, menar Ossian Wennström som är ombudsman/utredare för pensioner och försäkringar på SACO. PENSIONER D r k vad du tjänar mot slutet Jag ser inget alternativ, det troliga är att pensionsåldern, enligt pensionsåldersutredningens förslag, kommer att höjas till 69 år. I och med att vi har blivit friskare och lever längre så har åren som pensionen ska räcka till blivit fler. Att vi lever längre är bra, men eftersom pensionen till stor del beror på hur mycket pensionskapital vi hinner tjäna in och hur länge detta kapital ska räcka är det viktigt med reformer som leder till att vi får och kan jobba länge. Saco anser att åtgärder som leder till en höjd pensionsålder i kombination med andra insatser för ett uthålligare arbetsliv är viktigt för att säkerställa framtidens pensioner. Att vi jobbar längre är också viktig för att vi fortsatt ska ha råd att finansiera den allmänna välfärden. O a r F Ka A r Förutom arbetsuppgifterna på Saco har Ossian Wennström även förhandlingsuppdrag för olika Saco-förbund, däribland Kyrkans Akademikerförbund. Ossian är även ersättare i styrelsen för Kyrkans pensionskassa. Va ka a ra f r a f ra Föräldraledighet påverkar pensionen! Arbetsgivaren ska visserligen sätta av avgifter som om du hade jobbat fullt, men omfattande ledighet under flera år kan påverka karriäroch löneutveckling negativt. Det bästa är om man kan dela på all ledighet, dvs även alla vab-dagar. Ett återbetalningsskydd kan vara ett utmärkt sätt att se till att efterlevande får ett extra skydd i fall du skulle avlida. Viktigt är dock att känna till att det är ett skydd som kan innebära att pensionen blir lägre. Kyrkans pensionskassa skriver informativt på sin hemsida om återbetalningsskydd. På värdebeskedet som skickas ut i mars framgår i fall du har valt ett återbetalningsskydd. I de förmånsbestämda delar som ingår i kyrkans avtal är det viktigt vad du tjänar mot slutet av ditt arbetsliv. Har du exempelvis arbetat deltid under ett par år behöver det alltså inte göra så mycket så länge du jobbar fullt ett visst antal år på slutet. En annan viktigt komponent är hur många år du har arbetat. För att få en full pension behöver du ha arbetat i 30 år, varje månad som du arbetat kortare minskar beloppet med en 360-del, grovt räknat. Va ka a r ra f r a rka Amortera bostadslånen och planera för en bra balans mellan tillgångar och utgifter när du blir pensionär. Det finns också möjligheter att överlåta pensionsrätter för att stärka sin makas eller makes pension. För att ett sparande ska kunna bli något, utöver de pengar du sätter av eller överför behövs normalt många år av avkastning. Varje år extra av avkastning gör skillnad. Tyvärr tänker människor lite för ofta på pensionen för sent. Nu när möjligheten till det s k inviduella pensionssparandet, som är avdragsgillt, med största sannolikhet kommer att försvinna blir vanligt sparande intressantare. Men om sparpengarna är tänkta för att fylla ut pensionen kan det då vara viktigt att se till att de blir enskild egendom. Men, säger Ossian Wennström, alla som arbetar inom kyrkan omfattas i grund och botten av ett väldigt bra avtal. Kollektivavtalet innebär en trygg tjänstepension som tar sikte på att skillnaden mellan den lön du har på slutet och din inkomst som pensionär inte ska bli för stor. I normalfallet kommer de flesta få en fullgod pension. O a r : P y a r ra a a a PPM- a c AP7 S fa y KYRKFACK 5/14 9

10 PENSIONER Carl Cederberg, VD Kyrkans Pensionskassa: Löneförhandla och amortera lånen i tid Kyrkans pensionskassa ansvarar för vår tjänstepension. I dagsläget förvaltar de ett kapital på 13,5 miljarder kronor. Det är ett stort ansvar att hantera andra människors pengar och det handlar om att förvalta det på bästa sätt, säger Carl Cederberg, som tillträdde som VD för Kyrkans pensionskassa i somras. V rar f r a r a f För ju högre avkastning Kyrkans pensionskassa kan leverera desto högre blir tjänstepensionen. När Carl Cederberg summerar första halvåret av 2014 konstaterar han att Kyrkans pensionskassa har en stark ställning. Totalavkastningen uppgick då till 8,7 procent. Räntebärande värdepapper står för drygt 60 procent av våra placeringar. Det är placeringar med låg risk. Aktier, med en högre risk, är vår näst största placering. Vi placerar endast i aktiefonder. Bland andra i SEB Ethos aktiefond och Nordea Swedish Stars, säger Carl Cederberg som är civilekonom i grunden och har en lång erfarenhet inom kapitalförvaltningsområdet. Bland annat har han arbetat som aktiechef på KP Pension & Försäkring, som förvaltade Konsumentkooperationens pensionskassa och pensionsstiftelse. I rar ar Hållbarhet är ett ledord för Kyrkans pensionskassa. Genom att investera i bolag som tar ansvar vill de vara 10 KYRKFACK 5/14 med och bidra till en bättre värld. Vi investerar inte i företag som håller på med vapen, fossila bränslen och pornografi. Vi ställer också tuffa krav när det gäller alkohol och spel. Men vi har inte enbart en negativ screening utan även en positiv screening där vi väljer att investera i bolag som arbetar aktivt med miljöfrågor och som bidrar till lösningar på stora globala utmaningar. Ett exempel är vår investering i Alder AB, en riskkapitalfond som investerar i nordiska miljöteknikföretag och hjälper dem att växa. Många vill göra affärer med oss, tillägger Carl Cederberg. Svenska kyrkan har ett starkt varumärke och en hög status. Alla som jobbar inom Svenska kyrkan går under kollektivavtal och har därmed en tryggad tjänstepension. Det är ingen självklarhet idag, många branscher saknar kollektivavtal och då behöver den enskilde arbetstagaren teckna en separat tjänstepension. Tjänstepensionen, som motsvarar cirka 10 procent av snittlönen, förvaltas alltså av Kyrkans pensionskassa. A a f r Premiepensionen, som utgör cirka 2,5 procent av snittlönen, är något du påverkar genom egna val, liksom om du ska pensionsspara eller inte. För den som gör aktiva val kring PPM-pensionen är det viktigt att jämföra de olika fondförvaltarnas avgifter. Om avgifterna till exempel är större än fondens relativa avkastning mot sitt jämförelseindex, förlorar du pengar. Jag tror på enkla modeller och att sprida riskerna. Lita till ditt sunda förnuft. Ju tidigare du börjar spara, desto högre risker kan du ta. Generellt kan du ta en högre risk i ditt sparande när du är ung och har lång tid kvar till din pension än när du är äldre och har börjat ta ut din premiepension. Va ka a ra f r a rka Att löneförhandla och att amortera dina lån i tid. Det bästa är om man kan börja spara, antingen i pensionssparan-

11 PENSIONER a r c r ra r Car C r r Kyrkans Pensionskassa Kyrkans pensionskassa bildades 1999 av Svenska kyrkans arbetsgivare och berörda fackförbund inför relationsförändringen mellan Svenska kyrkan och staten år Kyrkans pensionskassa är försäkringsgivare för tjänstepension för anställda och tidigare anställda i Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. de eller i annan form, innan 30 årsåldern. Men samtidigt är det en ålder där många studerar och bildar familj, och det inte finns något större ekonomiskt utrymme. Så det är en avvägningsfråga. P ar a ka r cka r Spekulationerna om att pensionerna kommer att minska i framtiden tror Carl Cederberg delvis stämmer. Vi blir allt äldre och pengarna ska räcka till fler personer. Det är en utmaning. Men samtidigt har Sverige fortfarande ett attraktivt pensionssystem och vi på Kyrkans pensionskassa arbetar för en så attraktiv avkastning som möjligt. Under minpension.se kan man gå in och titta på sin framtida pension och räkna på hur stor den blir. Det kan vara bra att få en överblick av den framtida ekonomin i god tid, avslutar Carl Cederberg. Hur kan jag påverka min pension? Vid vilken ålder du går i pension Ju senare du väljer att ta ut dina pensionspengar, desto högre pension. Ju mer du tjänar under ditt liv, desto högre blir också din pension. Hur du placerar dina premiepensionspengar Pengarna till din premiepension sätts varje år av till ett eget konto som du har hos Pensionsmyndigheten. Du har möjlighet att själv välja hur du vill ha premiepensionen placerad. Vill du inte göra ett eget val så placeras pengarna i AP7 Såfa som är förvalsalternativet inom premiepensionen. Fondportföljen AP7 Såfa är en aktieoch räntebaserad portfölj. Aktierna finns i en global aktiefond, vilket innebär att placeringarna sprids över hela världen för att minska påverkan av enskilda marknader. Se över pensionen varje år Till exempel när du får ditt orange kuvert. Då ser du hur premiepensionen påverkar din totala pension, du ser hur fonderna har utvecklats, hur stort ditt innehav är och du kan bestämma om du vill ändra ditt val för att till exempel återställa din risknivå till den du en gång valde, eller den nivå du tycker passar för din ålder. När du kommer närmare pensioneringen, så kan det vara klokt att minska risken i sparandet. Privat pensionssparande De flesta väljer någon form av pensionssparande. På så sätt minskar du glappet mellan lönen och pensionen. Det lönar sig att jämföra avgifter mellan olika banker och förvaltare. Under 2014 har du fortfarande rätt att göra avdrag för sparande i privat pensionsförsäkring för upp till kr per år. M r r ar f r a f r r ar r a ra r D f r r a r a k kr f r 2015 f r a a fr 2016 KYRKFACK 5/14 11

12 KYRKA I AD D ar f a V -K r f r a Ha a a a k a kyrk r f r r D r Ar fa a ar a a a k a r kyrk r Fa ar r a Kyrka Aka k rf r Kyrk r ar f sin heder up Jag tycker att det är befriande att Joakim Selin nu fått sin heder och ära återupprättad. Han har varit utsatt för ett justitiemord och ifrågasatts både som privatperson, präst och ledare. Trots det har han ändå bevarat sin resning och närvaro och fullföljt sin medverkan genom hela den här rättsprocessen på dryga två år. Det är ett imponerande bevis på civilkurage, säger förbundsjurist Robert Svec som har arbetat med ärendet sedan hösten Den 27 juni 2012 fick Joakim Selin ett skriftligt avsked från Veddige-Kungsäters församling med hänvisning till att han ägnat tid åt egen förvärvsverksamhet och styrelseuppdrag i mycket stor utsträckning. Församlingens kyrkoråd anklagade honom bland annat för att ägna sig åt privata affärer och begärde ut samtalslistor från prästens telefon för att bevisa detta. E kyrk r fa a a LAS Men domstolen anser att det inte går att dra slutsatsen att han ägnat större delen av sin arbetstid åt privat verksamhet. När det gäller påståenden om att kyrkoherden inte berättat eller lämnat fel uppgifter om bisysslor så anser domstolen att kyrkoherden haft tillstånd att utöva de bisysslor som han hade när han anställdes. De skriver också att det naturliga för församlingen vore att förbjuda bisysslor om man var missnöjd med det, istället för avskeda honom. I det här fallet har också frågan om en kyrkoherde är att betrakta som en företagsledare prövats. En företagsledare omfattas nämligen inte av LAS, lagen om anställningsskydd. Men det är tillfredsställande att domstolen kommit fram till att en kyrkoherde inte kan jämställas med en företagsledare och därmed omfattas av LAS. I förhandlingar stöter jag på det argumentet ibland, men nu är frågan för första gången prövad av domstol. Kyrkans Akademikerförbund har också varit kritiskt till att arbetsgivaren har begärt ut samtalslistor på kyrkoherdens telefon och menar att arbetsgivaren har gjort intrång på tystnadsplikten mellan kyrkoherden och de personer han pratat med. I r fa ar ck fr a kyrk r r a rak a f r a ar r a E f r a ar fa a a LAS a a ky r R r S c F Ma Ar Va ar ar a rk r r fa Den fullständiga bristen på kompetens och känsla från kyrkorådet och hur man som förtroendevald ska 12 KYRKFACK 5/14

13 KYRKA I AD prätttad KyrkA har gjort ett väldigt bra jobb styra en församling. Jag saknar ord inför förfarandet att hämta in telefonspecifikationer och i detalj gå igenom vem Joakim Selin har pratat med. Det är högst anmärkningsvärt. D r a a a ar V a a a k r ar - KyrkA ar r ra Ja ar f fr a a f r ar k a r r J ak S B a a ka Församlingen ska nu betala utebliven lön och kronor i skadestånd till Joakim Selin. Församlingen får betala sammanlagt mer än en miljon kronor i lön och ersättningar till den felaktigt avskedade kyrkoherden. Han får också allmänt skadestånd för avskedandet, brott mot semesterlagen och kvittningslagen och avtalsbrott. Även Kyrkans Akademikerförbund får skadestånd för lag- och avtalsbrotten samt sina rättegångskostnader på kronor betalade av församlingen. KyrkA har fått rätt i alla våra yrkanden och nivåerna för skadestånden är rimliga. Joakim Selin får sin lön retroaktivt för den här perioden. Jag är väldigt glad att han åtminstone fått en ekonomisk upprättelse. Sedan är upprättelsen inte gudomlig, men det är så långt man kommer med kronor och ören, säger Robert Svec. V ka a r r r a ar ar Om du som arbetsgivare ska vidta arbetsrättsliga åtgärder mot en arbetstagare behöver det vara ordentligt styrkt. Sedan hoppas jag att stiften reagerar på det här exempellösa inhämtandet av telefonlistor, det borde vara skyddat av ett regelverk så att människor kan bevara sin tilltro för själavård inom Svenska kyrkan. Det är också en viktig signal att kyrkoherden inte är att jämställa med företagsledare. Gratulationerna har strömmat in den sista veckan. Många har ringt, skickat mail och blommor, berättar Joakim Selin när vi pratas vid några dagar efter domen. Vi hade hoppats på det här utfallet, men man vet aldrig förrän domen faller hur det verkligen blir. Det har varit en lång och slitsam process på 27 månader. Det här är en upprättelse, det är inte vanligt att man vinner på varenda punkt. Domen visar att man inte kan behandla en kyrkoherde hur som helst. Men priset har varit högt för mig personligen. Under den här processen har arbetsgivaren hela tiden kommit med nya anklagelser. Det skedde så sent som en vecka innan domen föll. Det har tärt på psyke och själ och varit mentalt pressande. Jag har gått i handledning under den här tiden för att bearbeta det som har hänt. Va ar ar a r r r Väntan och ovissheten och alla osakliga påhopp från församlingen. Jag tycker också att arbetsgivarens hantering av det hela är under all kritik. De kunde ha pratat med mig så kunde vi ha nått en överenskommelse i lugn och ro. Joakim Selin hade hoppats kunna återgå till sin tjänst i Veddige- Kungsäters församling efter domen, men så blir det inte. Församlingen har köpt ut honom med hänvisning till 39 i lagen om anställningsskydd. Den ger en arbetsgivare rätt att inte följa en dom i arbetsdomstolen och utan förhandling betala ett skadestånd. För Joakim Selin blir det 24 månadslöner. H r r ar Jag har lärt mig mycket och blivit en bättre människa under den här tiden, säger han. Mer ödmjuk och lyhörd för andra människor. Men det har tagit på krafterna. Nu behöver jag tid för att sörja och sedan ser jag fram emot att börja arbeta igen. Jag har redan börjat titta på jobb. KYRKFACK 5/14 13

14 Trygghet om du blir arbetslös INKOMSTFÖRSÄKRING INGÅR I MEDLEMSKAPET Det kan vara svårt att få pengarna att räcka till om man blir arbetslös. Med enbart a-kasseersättning kan du högst få ut cirka kronor. Därför ingår en inkomstförsäkring i medlemskapet i Kyrkans Akademikerförbund. Inkomstförsäkringen försäkrar den del av din inkomst som överstiger a-kassans inkomsttak i upp till 200 ersättningsdagar (cirka 9 månader). På nästa sida finns försäkringsbeskedet för Kyrkans Akademikerförbunds inkomstförsäkring. Där får du veta vilka rättigheter och skyldig heter som följer av försäkringen. Läs det!

15 GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Försäkringsbesked för Kyrkans Akademikerförbunds inkomstförsäkring Försäkringsbeskedet innehåller viktig information för dig som är medlem i Kyrkans Akademikerförbund och genom ditt medlemskap omfattas av Kyrkans Akademikerförbunds obligatoriska inkomstförsäkring. Med inkomstförsäkringen kan du som längst få ersättning i 200 dagar vid ofrivillig arbetslöshet som inträffar under försäkringstiden. Fullständiga försäkringsvillkor och information om försäkringarna finns på eller kan beställas från Bliwa. Om avtalet och andra bestämmelser Du som inte har fyllt 64 år (till och med månaden före den då du fyller 64 år) och är medlem i Kyrkans Akademikerförbund ansluts automatiskt till försäkringen från den dag du uppfyller ovanstående villkor. Med medlem i Kyrkans Akademikerförbund avses en yrkesaktiv medlem inom Kyrkans Akademikerförbunds organisationsområde som betalar medlemsavgift till Kyrkans Akademikerförbund grundad på sin inkomst. Med medlem avses även medlemmar inom Kyrkans Akademikerförbund som har ett studerandemedlemskap. Med medlem avses i detta sammanhang inte pensionärsmedlem eller den som har ett vilande medlemskap. Till grund för försäkringsavtalet finns ett gruppavtal mellan Bliwa och Kyrkans Akademikerförbund som består, förutom av gruppavtalet, av de vid var tid gällande försäkringsvillkoren och det senaste försäkringsbeskedet. Försäkringen gäller för högst 1 kalenderår i taget och förnyas från den 1 januari varje år om inte gruppavtalet eller försäkringen innan dess har sagts upp. I samband med att försäkringen förnyas har Bliwa rätt att ändra försäkringsvillkoren samt höja eller sänka premien. Bliwa kan också komma att ändra försäkringsvillkoren under försäkringstiden. Detta gäller dock bara om ändringen behövs på grund av försäkringens art eller av någon annan särskild omständighet, som till exempel ändrad lag, lagtillämpning eller myndighets föreskrift. Se vidare i försäkringsvillkoren. Bliwas försäkringsansvar är begränsat om oriktiga eller ofullständiga uppgifter lämnats och i force majeure-liknande situationer. En fullständig beskrivning av begränsningarna i Bliwas ansvar finns i försäkringsvillkoren. Om försäkringsskyddet Försäkringen försäkrar den del av din månadsinkomst som överstiger inkomsttaket enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (för närvarande kronor) i som längst 200 ersättningsdagar. Vid beräkning av dagpenningen används 22 dagar per månad som beräkningsgrund. Det innebär att 200 ersättningsdagar sträcker sig över en tidsperiod på cirka 9 månader. För varje ersättningsdag räknas en hel dag av från ersättningsperioden oavsett i vilken grad du är arbetslös. Detsamma gäller för dagar då ingen ersättning betalas ut från försäkringen, på grund av exempelvis samordning. De första 200 dagarna i a-kassans ersättningsperiod beräknas ersättningen på 80 procent av den normalinkomst som a-kassan fastställt för dig vid arbetslöshetens inträde eller i samband med att rätten till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning först inträtt. Från dag 201 i a-kassans ersättningsperiod beräknas ersättningen vid arbetslöshet på 70 procent av din normalinkomst som fastställts av a-kassan. Har du till någon del beviljats allmän pension får ersättningen inte överstiga 65 procent av den av a-kassan fastställda normalinkomsten. Eftersom ersättningen från försäkringen är skattefri och den fastställda normalinkomsten är ett bruttobelopp, gör Bliwa vid beräkningen av ersättningen ett schablonavdrag som motsvarar ordinarie statlig och kommunal skatt enligt skattetabell 30 kolumn 5. För ytterligare information om hur ersättningen beräknas, se försäkringsvillkoren. Bliwa tillämpar samma karenstid för att betala ut ersättning från inkomstförsäkringen som a-kassan tillämpar för att betala ut arbetslöshetsersättning. Karenstiden är för närvarande 7 dagar. Försäkringen slutar senast att gälla den första i den månad då du fyller 65 år. Försäkringen slutar också att gälla om du inte längre är medlem enligt ovanstående definition, eller om gruppavtalet mellan Bliwa och Kyrkans Akademikerförbund upphör. Enligt försäkringsavtalslagen kan du välja att avstå från inkomstförsäkringen. Försäkringen innehåller inget efterskydd och det finns ingen möjlighet att teckna fortsättningsförsäkring. Förutsättningar för ersättning vid arbetslöshet Om samtliga följande villkor är uppfyllda har du, vid arbetslöshet, rätt till ersättning från inkomstförsäkringen. 1. Du får inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning utbetald från a-kassan alternativt aktivitetsstöd från Försäkringskassan på samma nivå som a-kassan till följd av att du deltar i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Det senare gäller med undantag för det aktivitetsstöd som utbetalas vid deltagande i Arbetsförmedlingens program Arbetslivsintroduktion. 2. Arbetslösheten är ofrivillig, det vill säga du har inte orsakat din arbetslöshet utan giltigt skäl enligt a-kassans bedömning. Om a-kassan beslutar om så kallade avstängda dagar betalas ingen försäkringsersättning ut från Bliwa för den efterföljande ersättningsperioden från a-kassan 3. Du har varit medlem i Kyrkans Akademikerförbund samt omfattats av försäkringen under en sammanhängande period om minst 12 månader direkt före arbetslöshetens inträde (kvalificeringstid). Med arbetslöshetens inträde avses den dag då du, för första gången under försäkringstid hos Bliwa och vid varje ny ersättningsperiod från Bliwas inkomstförsäkring, ställer dig till arbetsmarknadens förfogande genom att anmäla dig till Arbetsförmedlingen som arbetssökande eller, i förekommande fall, den dag du påbörjar ett arbetsmarknadspolitiskt program som ger rätt till aktivitetsstöd från Försäkringskassan, se vidare i försäkringsvillkoren. Du ska även sakna förvärvsinkomst på den delen ersättning söks för. Du måste vara medlem i Kyrkans Akademikerförbund och omfattas av försäkringen vid tidpunkten för arbetslöshetens inträde och under hela tiden utbetalning sker från försäkringen. 4. Du har förvärvsarbetat de senaste 12 månaderna före arbetslöshetens inträde. Under dessa 12 månader ska du ha arbetat minst 80 timmar per månad (arbetsplikt). Som förvärvsarbetad tid får du tillgodoräkna dig sådan tid som godkänns av a-kassan. Läs mer i villkoren. 5. Du har inte under de senaste 12 månaderna innan arbetslöshetens inträde gjort anspråk på arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd. Om du på nytt blir arbetslös inom 12 månader från tidigare arbetslöshet har du rätt att ta ut eventuella återstående dagar av försäkringens 200 dagar från den tidigare ersättningsperioden. Du som vid arbetslöshet fått ersättning för hela ersättningstiden och därefter åter blir arbetslös måste på nytt uppfylla kraven för rätt till ersättning (se ovan punkt 1-5). Samordning och återkrav Den sammanlagda ersättning som du får till följd av arbetslöshet (till exempel från a-kassan, trygghetsråd eller annan försäkring) får inte överstiga 80 procent (dag i a-kassans ersättningsperiod) respektive 70 procent (från dag 201 i a-kassans ersättningsperiod) av den normalinkomst som fastställts av a-kassan, efter schablonavdrag motsvarande statlig och kommunal skatt enligt skattetabell 30 kolumn 5. Har du till någon del beviljats allmän pension får ersättningen inte överstiga 65 procent av den av a-kassan fastställda normalinkomsten. Samordningsregeln kan innebära att du inte får någon ersättning från inkomstförsäkringen. Bliwa förbehåller sig rätten att kräva tillbaka utbetald ersättning som överstiger 80, 70 respektive 65 procent av den av a-kassan fastställda normalinkomsten, efter ovan beskrivet schablonavdrag. Detsamma gäller utbetald ersättning för dagar som a-kassan beslutat att återkräva enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Kontakt Bliwa Skadeförsäkring AB organisationsnummer Postadress: Box 5125, Stockholm Telefon: Fax: E-post:

16 NOTISER K r a om bank och försäkring Här kan du jämföra privata pensionsförsäkringar som är öppna för köp. Bland annat kan du jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter. Här hittar du även information om privata pensionsförsäkringar och hur du går till väga om du vill flytta privata pensionsförsäkringar eller annat pensionssparande. Bra att veta är att föregående regering har lagt ett förslag om att slopa avdragsrätten i privat pensionssparande från år I dagsläget har följande bolag meddelat att de tillsvidare stoppar nyteckning av privat pensionsförsäkring; Folksam och KPA Pension från 1/ För SPP gäller säljstopp från och med 1 juli 2014 dock undantas enskilda näringsidkare och de som saknar pensionsrätt i sin anställning från nyteckningsstoppet. Konsumenternas vägledning om bank och försäkring ger dig opartisk fakta och vägledning utan kostnad. Deras webbplats är ett samarbete mellan Konsumenternas Bank och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå. D ka r a på , vardagar kl 9-12, eller läsa mer på :// a kf r akr k r a Utbildning i rehabilitering och anställningsskydd Under tre dagar, september, fick erfarna förtroendevalda en fortsättning på den avancerade utbildningen i anställningsskydd som genomfördes Målet för utbildningen var att KyrkAs förtroendevalda efter utbildningen ska kunna företräda medlemmarna i rehabärenden. Tf ka c f V k Ha ar r a ar a r a - a f r r R r S c F K Ö r a Det blev tre innehållsrika dagar då de 25 förtroendevalda bland annat fördjupade sina kunskaper i; vilka skyldigheter arbetsgivaren har vid rehabilitering, en orientering i regelverket för sjukskrivningar och hela rehabkedjan, hur LAS påverkar ett rehabärende och hur man hanterar missbruk. Dessutom fick de förtroendevalda en uppdatering vad gäller reglerna vid Särskild avtalspension (se sid 18-19) respektive Omställningsavtalet. 16 KYRKFACK 5/14 Foto Magnus Aronson

17 FRÅGA JURISTEN F I a a K c a r Skriv till Fråga juristen med dina frågor kring avtal och arbetsrätt så svarar KyrkAs förbundsjurist Robert Svec, i mån av utrymme, på dina frågor. Mailadressen är Ska min tjänst omvandlas till halvtid? Jag har en heltidstjänst som komminister men har under en längre tid varit sjukskriven på halvtid. Eftersom min arbetsförmåga bedöms vara stadigvarande nedsatt till hälften har Försäkringskassan beslutat att byta ut min sjukpenning mot sjukersättning. Frågan är nu vad som händer med min tjänst. Ska den omvandlas till en halvtidstjänst? Ska jag säga upp mig på 50 procent? Hur gör man och vad gäller? Elisabeth Eriksson, präst i Åtvids församling När arbetstagare fått partiell sjukersättning finns i kollektivavtalet på Svenska kyrkans område regler om hur en arbetsgivare kan få till stånd en omreglering av anställningsvillkoren till lägre sysselsättningsgrad. Så kan ske antingen genom överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren eller genom att arbetsgivaren säger upp anställningsavtalet och i stället erbjuder anställning med ändrad sysselsättningsgrad. Bedömningen inför omregleringen vid partiell sjukersättning ska ske utifrån verksamhetens krav och din arbetsförmåga. Arbetsgivaren ska därför kunna visa att sjukdomen inverkar negativt på ditt sätt att utföra dina arbetsuppgifter. En förutsättning för att tillämpa bestämmelsen är att din sjukdom hindrar dig att fortsätta på nuvarande sysselsättningsgrad och/eller anställning. För att få en uppfattning om din egen bedömning av arbetsförmågan måste arbetsgivaren föra en dialog med dig innan eventuell omreglering. I vissa fall kan det även bli aktuellt att exempelvis rådfråga medicinsk expertis innan arbetsgivaren lämnar sitt besked om omreglering. Det är dessutom viktigt att du informeras ordentligt om hur och varför en omreglering ska ske enligt arbetsgivarens uppfattning, allt i syfte att undvika missförstånd och motverka tvister. Arbetsgivarens prövning kan också ske vid olika tillfällen. Exempelvis kan det vid en första prövning vara så att arbetsgivaren inte finner anledning att omreglera dina anställningsvillkor, men efter några år har ditt hälsotillstånd utvecklats i negativ bemärkelse och påverkar din arbetsinsats på så sätt att du inte längre klarar verksamhetens krav. Då har arbetsgivaren möjlighet att göra en ny prövning. Om din arbetsgivare vill omreglera anställningsvillkoren enligt ovan ska du få skriftligt besked minst en månad i förväg och samtidigt ska den lokala kretsen av KyrkA i stiftet underrättas. Den lokala kretsen har också rätt till överläggning med din arbetsgivare. Vid överläggningen ska arbetsgivaren redogöra för grunderna och motivet för sitt ställningstagande och kretsen få möjlighet att yttra sig och anlägga synpunkter på förslaget. Vid halv sjukersättning bör du få 50 procent sysselsättningsgrad. Om du och arbetsgivaren inte träffar överenskommelse i anslutning till att arbetsgivaren lämnar besked om ändrad sysselsättningsgrad är uppsägningstiden en månad för både arbetsgivaren och dig. Vad händer med mina semesterdagar? På grund av förhållandena i mitt pastorat har det varit svårt för mig att ta ut årets semester. Bakgrunden till situationen är att vi gått igenom en sammanläggning av församlingar och att arbetsbelastningen till följd av detta tillfälligt ökat. Det har heller inte varit okomplicerat att hitta vikarier som kunnat gå in och avlasta arbetslaget. Vad händer nu med mina semesterdagar? Lojal kyrklig medarbetare Särskilda bestämmelser för semesterdagar som inte tagits ut under semesteråret finns i kollektivavtalet för Svenska kyrkan. Den generella utgångspunkten är naturligtvis att alla arbetstagare ska använda sin semesterledighet för vila och återhämtning. Till och från uppstår emellertid situationer då detta ändå inte har varit möjligt. Huvudregeln är då att outtagna semesterdagar överförs till nästa semesterår som sparade semesterdagar, om du inte kommer överens om annat med din arbetsgivare. På detta sätt kan semesterdagar sparas upp till högst 40 dagar. Någon regel om att sparad semesterdag ska tas ut inom viss tid finns inte i avtalet. Om antalet sparade semesterdagar kommer uppgå till 40 eller fler, och du inte med arbetsgivaren kommer överens om annat, har du i stället rätt att få kontant ersättning för semesterdag överstigande de 40 sparade. Den kontanta ersättningen ska betalas enligt samma principer som gäller för semesterersättning, dvs bestå av både din lön vid årets slut och ett semesterdagstillägg (= semesterlön). Semesterdagstillägget är en utfyllnad för att uppnå den ersättningsnivå som semesterlagen förutsätter. KYRKFACK 5/14 17 KYRKFACK 2/14 17

18 FACKLIG INFORMATION S r k a a - vad du ska tänka på F Ma Ar T a a ar ar ka k a r r r k a a - Det kan vara ett lönsamt alternativ för arbetstagaren men varje fall bör analyseras, säger Vibeke Hammarström, t f kanslichef på KyrkA. Va r SAP Det är ett alternativ till uppsägning på grund av arbetsbrist och ett alternativ till överenskommelse om avslut. SAP finns även som delpension. Det är en möjlighet, inte en rättighet och realiseras genom en enskild överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, säger Vibeke Hammarström. N ra a f r ar Som högst kan SAP uppgå till 80 procent av inkomstbortfallet. SAP ger ingen garanti för pensionsavsättningar och arbetstagaren kan förlora SAP om man inte uppger inkomst eller ger 18 KYRKFACK 5/14 vilseledande uppgifter. Arbetsgivaren kan få bidrag för avtalspension för den arbetstagare som fyller 63 år. Varf r SAP Det kan innebära god personalpolitik och vara ekonomiskt fördelaktigt för arbetsgivaren, jämfört med utköp. Det finns också möjlighet att få bidrag från Kyrkans Trygghetsråd. Va ka a ka r k Vilka parter överenskommelsen upprättas mellan en representant för arbetsgivaren och arbetstagaren. Tidsperioden för hur länge SAP ska gälla dock längst t o m att arbetstagaren fyller 65 år. Överenskommelsen ska också innehålla hur stor procent av lönen som betalas ut - 80 procent är att rekommendera och som lägst 70 porcent av lönen. SAP ska uppräknas med förändringar i prisbasbelopp Arbetstagaren ska också tillgodräkna sig pensionsavgifter och ta med avgiften till den avgiftsbestämda pensionen och den förmånsbestämda ålderpensionen D r r r k a a Pensionen betalas högst motsvarande det aktuella bortfallet av arbetstid.

19 FACKLIG INFORMATION SAP kan innebära god personalpolitik och vara ekonomiskt fördelaktigt för arbetsgivaren. Det finns ingen minimiålder för delpensionen. Den upphör tidigast månaden innan arbetstagaren fyller 65 år. Om arbetsgivaren och arbetstagaren är överens kan den utbetalas till den månad arbetstagaren fyller 67 år. Den särskilda avtalspensionen upphör om arbetstagaren säger upp sig, tar ut pensionsrätt enligt PFA eller ålderspension KAP-KL. Ö r k Den bör innehålla: Omregleringen av anställningen till en ny tjänstegrad. Den kvarvarande arbetstidens förläggning. Tidsperioden då delpensionen ska utbetalas. Som minst till månaden före fyllda 65 år och som längst till 67 år. Hur stor delpensionen ska vara och hur den ska beräknas. Mellan procent av lönebortfallet. Indexuppräkning av delpension under utbetalningstiden. Att avgifterna ska beräknas som om lönen före nedtrappning fortfarande gäller, avslutar Vibeke Hammarström. Har fr r kr SAP D ka a r kyrka D r ar ck a k r f r a r k r k a a SVENSKA PRÄSTERSKAPETS UNDERSTÖDSSTIFTELSE Ansökan senast 7 november 2014 Kyrkans Akademikerförbund ansvarar sedan 1996 för Svenska Prästerskapets Understödsstiftelse. Enligt dess stadgar riktar sig stiftelsen följaktligen till präster inom Svenska kyrkan och deras närmaste efterlevande. Ansökningar om medel från stiftelsen avseende första halvåret 2014 ställs till Svenska Prästerskapets Understödsstiftelse, Box 30078, Stockholm, och skall ha inkommit a 7 r 2014 Vid ansökan om understöd skall sökanden redovisa nu aktuella inkomst- och förmögenhetsförhållanden samt bifoga kopia av senaste till skatte myndigheten ingiven deklaration. Vid ansökan om bidrag för utbildning skall sökanden lämna uppgifter om ändamålet med utbildningen och bifoga kostnadsberäkning. B k yr a ka r c r 2014 Som läsare av Kyrkfack får du detta speciella läsarerbjudande. Uppge reskoden KYRKFACK vid beställning så får du automatiskt rabattpriset. Lantlig idyll i slottens land 4 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Nordtyskland Schloss Schwerin Landhaus Bondzio I denna lantliga idyll ligger hotellet nära Schwerin (15 km). Här har du möjlighet till några avslappnande semesterdagar, omgiven av natur och lugn och ro i slottens landskap Mecklenburg-Vorpommern. Området bjuder på många spännande utflyktsmål och du kan t.ex. åka på en äventyrlig resa i Mecklenburg- Vorpommerns vackra landskap och uppleva alla stämningsfulla gamla städer. Ankomst: Valfri t.o.m. 21/ samt i perioden 31/3-29/ Beställning: eller tel Öppet vardagar kl Barnrabatt vid 2 betalande vuxna. Avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift på 89:- tillkommer. Pris per person i dubbelrum 1.299:- Pris utan reskod 1.449:- 3 övernattningar 3 x frukostbuffé 1 x välkomstdrink 2 x 3-rätters middag/buffé 1 x entré till Mecklenburger Waldglasmuseum 20 % rabatt på greenfee 4 övernattningar 1.699:- Reskoden: Kyrkfack Teknisk arrangör: KYRKFACK 5/14 19

20 BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Posttidning B Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen till baksidan. Kyrkans Akademikerförbund, Box 30078, Stockholm Vi ska se trevliga ut men inte för trevliga och vara duktiga på det vi gör. Vi förväntas vara både diakonala och prästerliga, vårdande och goda praktikanter. För en manlig kyrkoherde räcker det med att göra det prästerliga uppgifterna och leda arbetet. ivianne e erling, öteborgs s Kyrk r k a - 25 k r ar ka D a r a kyrk r r k a f r r a c ar a ra f r ar D fra r a f r r r k a kyrk r ar fr a a c a a r k J S ka kyrka ar a ra k fra a c r a a c a a a k r k ar y a fra F r r a Kyrk r c k a ka ra a a f k r k r a r r a k f r ara f r rar f r k r c f r O S ka kyrka ka k a ck a r a a fr r ar a a r ar a r c kyrk r yrkoherde o h kvinna är e samarbete mellan KyrkA och Argument förlag. TA DEL AV ETT VIKTIGT JÄMSTÄLLDHETSDOKUMENT! D r k a Kyrka Aka k rf r kyrka r Ar f r a ar

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA SKADEFÖRSÄKRING BOX 5138, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 516401-6585 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 Allmänt om

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Din tjänstepension PFA

Din tjänstepension PFA Din tjänstepension PFA En kort presentation av PFA Den här broschyren vänder sig till dig som är född 1938 eller senare och som är anställd i inom kommun, landsting/region och kommunala bolag. Den ger

Läs mer

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare Din tjänstepension PA KFS 09 för dig som är född 1954 eller senare Kort presentation av broschyren Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd inom ett KFS-anslutet företag som avtalat om PA-KFS,

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson Om KPA Pension KPA Pension är ett serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper till att: räkna fram

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION.

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION. K A P-KL D IT T NYA PE N SI O N SAVTA L VI KTI G I N F O R M ATI O N F Ö R D I G SO M Ä R A N STÄ L L D I KO M MUN, L A N D STI N G E L L E R R E G I O N. Din framtida pension Anställda i kommun, landsting

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund

Inkomstförsäkring för medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2014 Inkomstförsäkring för medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund ett samarbete mellan kyrkans akademikerförbund och bliwa Innehåll Inledning 3 Definitioner 3 1.

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun Pensionstillämpning Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun hanterar pensionsfrågor för medarbetare och förtroendevalda. De pensionsavtal som

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Villkor för Inkomstförsäkring

Villkor för Inkomstförsäkring Villkor för Inkomstförsäkring Vårdförbundet Gäller från 1 januari 2013 forenadeliv.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Begreppsförklaringar 4 3 Försäkringen 5 4 Vem kan få ersättning 6 5 Ersättningen 6 6 Ersättning

Läs mer

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS Ett pensionsavtal för anställda vid KFS medlemsföretag Den här informationen är utformad för dig som omfattas av avtalspension Gamla PA-KFS. Ett avtal som träffats mellan

Läs mer

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet.

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet. Pensionspolicy 1 BAKGRUND KOLLEKTIVAVTALET Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet Kollektivavtalad Pension (KAP-KL) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (A KAP-KL). Anställda

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Preliminära riktlinjer för tjänstepension

Preliminära riktlinjer för tjänstepension Preliminära riktlinjer för tjänstepension Med anledning av att överenskommelsen om KollektivAvtalad Pension KAP-KL upphör att gälla den 31 december 2012 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring

Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring 1 Inledning Svenska Transportarbetareförbundet, Förbundet och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har tecknat

Läs mer

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef Sara, 32 år informatör Adam, 41 år undersköterska Louise, 52 år avdelningschef Fotograf: Mehrdad Modiri. Vi tackar Thomas och Annika (Adam, Louise) för medverkan på bild i arbetet med broschyren Om du

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 2006-04-06 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Lars-Gösta Andréen Arbete efter 65 års ålder I denna PM behandlas i tre avsnitt kortfattat de särskilda bestämmelser som gäller

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Sida 1(9) FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Hamntorget 8 Tel 026-17 96 53 www.gastrikeraddningstjanst.se 803 10 Gävle Fax 026-18 99 42 gastrike.raddning@gavle.se Upprättad:

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Kommunal avtalspension KAP-KL

Kommunal avtalspension KAP-KL Kommunal avtalspension KAP-KL tjänstepensionen för dig som arbetar i kommun, landsting, region, kommunalt företag eller inom svenska kyrkan i samarbete med I den här broschyren kan du läsa om din tjänstepension.

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring produktinformation En arbetsgivare kan trygga kollektivavtalade förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. Följande pensionsavtal

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 Pensionspolicy Antagen av regionfullmäktige 2008-05-30 Justering under rubriken Löneväxling av regionstyrelsen 2008-07-03 Redaktionell uppdatering gjord 2012-04-02 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

HR-servicecenter. Information om din tjänstepension. Anna Borin Gunilla Lindqvist. 17 november hrservicecenter.se

HR-servicecenter. Information om din tjänstepension. Anna Borin Gunilla Lindqvist. 17 november hrservicecenter.se HR-servicecenter Information om din tjänstepension Anna Borin Gunilla Lindqvist 17 november 2017 Pensionspusslet Allmän pension Ålderspension Premiepension Tjänstepension PFA, KAP-KL, AKAP-KL Från andra

Läs mer

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21 Orsa Kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

LÖNEVÄXLING TILL PENSION

LÖNEVÄXLING TILL PENSION Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga DATUM 2008-10-28 DIARIENR LÖNEVÄXLING TILL PENSION Landstinget Sörmland vill ge arbetstagare möjlighet att påverka den framtida pensionen genom frivilliga pensionsavsättningar.

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

Inkomstförsäkring för medlemmar i ST försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2014 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ett samarbete mellan st och bliwa Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1 om gruppavtalet

Läs mer

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010.

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010. Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2010 Inkomstförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring Information... 3 Försäkringsgivare...

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Reviderad 2016-11-01 Dnr: FS 1.1-531-16 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställt beslut

Läs mer

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Saco SalusAnsvar Försäkrings AB Gemensam inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Agenda Företaget bakom försäkringen Allmän a-kassa Gemensam Inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Region Gävleborg vill att alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och en bra balans mellan arbete och fritid. I den mån det är möjligt

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna

Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna ETT SAMARBETE MELLAN LEDARNA OCH BLIWA Innehåll Inledning 3 Definitioner 3 1. Gemensamma bestämmelser 4 1.1 OM GRUPPAVTALET

Läs mer

Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02

Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02 Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02 1 Inledning SEKO och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har tecknat avtal om Inkomstförsäkring vid arbetslöshet.

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Villkor Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Innehållsförteckning 1 Gemensam försäkring... 4 1A

Läs mer

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Välkommen till Din Trygghet i två kuvert Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Vad ingår i din medlemsavgift? Karriärcoachning CV-granskning Facklig Rådgivning Studiestöd Möjlighet

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna ETT SAMARBETE MELLAN LEDARNA OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5138, 102 43 Stockholm, Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2014 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ett samarbete mellan vision och bliwa Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1 försäkringens

Läs mer

Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring

Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring 2014 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Vem ansluts till/får teckna försäkringen... 6 4 Försäkringstid... 6 5 Premie... 7 6 Försäkringsersättning...

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Svenska Journalistförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Svenska Journalistförbundet FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Inkomstförsäkring för medlemmar i Svenska Journalistförbundet ETT SAMARBETE MELLAN SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET OCH BLIWA Innehåll Inledning 3 Definitioner

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING...3 KOLLEKTIVAVTALET...3 UPPDATERING...3 BESLUTSORDNING...3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...4 A.1 LÖNEVÄXLING

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam Villkor Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2016-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam Innehållsförteckning 1 Gemensam försäkring... 4 1A Försäkringsavtal

Läs mer

Pensionsriktlinjer för anställda

Pensionsriktlinjer för anställda Pensionsriktlinjer för anställda Antagna av kommunstyrelsen 2008-12-04, reviderade 2015-02-04 Lunds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 REVIDERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension 1 2 Eventuell privat pension Tjänstepension Allmän pension 3 1 Den allmänna pensionen Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Garantipension 4 Vad ger rätt till allmän pension Maximal månadslön 2013:

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Finansförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Finansförbundet försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2014 Inkomstförsäkring för medlemmar i Finansförbundet ett samarbete mellan finansförbundet och bliwa Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring 2/9 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor...3 Information...3

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information 1 OKTOBER 2017 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång

Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång Antaget i arbetsgivardelegation 2016-01-26 VID AVGÅNG Riktlinjer Tjänstepension Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting KAP-KL Information om tjänste pensions- avtalet För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting Bra och trygga arbetsvillkor för dig som arbetar inom offentlig sektor Offentliganställdas

Läs mer

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension.

Läs mer

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 2017 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015.

PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015. 1 (9) PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015. Allmänt Denna policy omfattar samtliga anställda och förtroendevalda i Härryda

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1 om gruppavtalet

Läs mer

Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta

Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta Partsgemensam information till arbetstagarna Information till dig som är född 1985 eller tidigare och överväger tjänstepensionsavtalet AKAP-KL i stället för KAP-KL. Parter - en information från parterna

Läs mer

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. % Välj själv hur dina pensionspengar från arbetsgivaren ska placeras Jamil, SPP SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Det behöver inte vara svårt Som

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna

Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna ETT SAMARBETE MELLAN LEDARNA OCH BLIWA Innehåll Inledning 3 1. Gemensamma bestämmelser 4 1.1 OM GRUPPAVTALET SAMT

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Plats för bild Försäkringsvillkor Vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Svenska Journalistförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Svenska Journalistförbundet FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i Svenska Journalistförbundet ETT SAMARBETE MELLAN SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET OCH BLIWA Innehåll Inledning 3 Definitioner

Läs mer