1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig."

Transkript

1 PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum NÄRVARANDE Madelaine Tunudd, kammarrättsråd, ordförande Ledamöter med vetenskaplig kompetens Per Blomström, kardiologi, vetenskaplig sekreterare Jan-Erik Broman, psykiatri Birgitta Essén, obstetrik och gynekologi 5 21, Ulla Friberg, öron- näsa- hals Elisabeth Ronne Engström, neurokirurgi Christer Sundström, patologi Susanne Tornhamre, biomedicin Anna Cristina Åberg, geriatrik Anna Sarkadi, pediatrik, ersättare Ledamöter som företräder allmänna intressen Rolf Ahlzén 1 22 Tommy Berger Ann Marie Bergström Hann Karin Linck Birthe Fridh, ersättare för Daniel Didriksson Övriga Maivor Liedén, administrativ samordnare 1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig. 2 Föregående protokoll Protokollet från sammanträdet 5 februari 2014 lades till handlingarna. 3 Anmälda ärenden som fattats på delegation av ordförande och vetenskaplig sekreterare. a) Dnr 2005/244, Lars Lannfeldt, Verks.omr Geriatrik, Akut- och rehabdiv, Akademiska sjukhuset, Box 609, Uppsala. b) Dnr 2006/126, Carl Blomqvist, Cancercentrum, Helsingfors Univ centralsjukhus PB 180, FIN Helsingfors, Finland. Beslut c) Dnr 2009/417, Tommy Cederholm, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk nutrition och metabolism, Uppsala Science Park, Uppsala. d) Dnr 2010/198, Bengt Glimelius, Onkologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. e) Dnr 2010/313, Jonas Halfvarson, Sekt för gastroenterologi, Medicinska kliniken, USÖ, Örebro. f) Dnr 2011/262, Johan Hallqvist, Inst f folkhälso- och vårdvetenskap, Box 564, Uppsala.

2 2 g) Dnr 2011/290, Joel Kullberg, MRT ing 24, Akademiska sjukhuset, Uppsala. h) Dnr 2012/006, Annika Ericsson Hellsing, Uppsala centrum för cystisk fibros, Akademiska barn i) Dnr 2012/086, Susan Pfeifer, Barnonkologiska kliniken, Akademiska barn j) Dnr 2012/116, Christer Jansson, Lung- och allergikliniken, Akademiska k) Dnr 2012/283, Kurt Wahlstedt, Kurt Wahlstedt allmänpsykiatri, Drottninggatan 12, Uppsala. Beslut l) Dnr 2012/340, Bertil Uggla, Medicinska kliniken, USÖ, Örebro. m) Dnr 2012/466, Henrik Lindman, Onkologikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. n) Dnr 2013/044, Britt Edén Engström, Sektionen f Endokrinologi och Diabetes, Akademiska o) Dnr 2013/074, Dritan Poci, Kardiologiska kliniken, USÖ, Örebro. p) Dnr 2013/098, Ole Fröbert, Kardiologiska kliniken, USÖ, Örebro. q) Dnr 2013/295, Eva Kumlien, Neurologiska kliniken, hus 85 plan 2, Akademiska sjukhuset, Uppsala. r) Dnr 2013/307, Per Hellström, Inst för medicinska vetenskaper, Akademiska s) Dnr 2013/326, Gunilla Enblad, Onkologikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Beslut t) Dnr 2013/334, Lars Bäckman, Transplantationsmottagningen, Akademiska u) Dnr 2013/362, Bengt Fellström, Njurmedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala. v) Dnr 2013/364, Hans Larnefeldt, Dalecarlia Clinical Research Center, Torggatan 18, Rättvik. x) Dnr 2013/369, Helena Nilsson, Fakultetsgatan 1, Örebro. Beslut y) Dnr 2013/418, Bengt Fellström, Njurmedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Beslut z) Dnr 2013/483, Carina Blomström Lundqvist, Kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Beslut å) Dnr 2013/486, Lena Kask, Klinisk kemi, ingång 61, 3 tr, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Beslut ä) Dnr 2013/516, Ida Flink, Institutionen för JPS, Örebro universitet, Örebro. Beslut ö) Dnr 2013/522, Per Hellström, Inst för medicinska vetenskaper, Akademiska aa) Dnr 2014/007, Nils Rodhe, S:a Mariegatan 18, Falun. Beslut Ansökan från Uppsala universitet, dnr 2014/003. Projekttitel: Diabetesbehandling

3 3 Forskare: Bo Nilsson Föredragande: Ulla Friberg 5 Ansökan från Uppsala universitet, dnr 2014/016. Projekttitel: Enteral nutrition till patienter med juvenil idiopatisk artrit, JIA. Forskare: Lillemor Berntson Föredragande: Anna Sarkadi 6 Ansökan från Landstinget i Uppsala län, dnr 2014/015. Projekttitel: Utvärdering av fertilitetsbevarande åtgärder vid Reproduktionscentrum. Forskare: Kjell Wånggren Föredragande: Birgitta Essén 7 Ansökan från Landstinget Gävleborg, dnr 2014/017. Projekttitel: Höftprotes vid höftledsförslitning. Randomiserad studie avseende benmetabolism med två olika höftimplantat analyserad med Fluorid-PET/CT. Forskare: Gösta Ullmark efter utlåtande av Ulf Haglund. 8 Ansökan från CTC Clinical Trial Consultants AB, dnr 2014/033. Projekttitel: En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie med syfte att undersöka säkerhet, tolerabilitet och läkemedelskoncentration vid enkeldos och flergångsdosering av NMBI i friska frivilliga försökspersoner. Forskare: Folke Sjöberg Föredragande: Susanne Tornhamre 9 Ansökan från Landstinget i Uppsala län, dnr 2014/035. Projekttitel: Longitudinell studie av mängden insulinproducerande celler vid typ 1 diabetesutveckling. Forskare: Per-Ola Carlsson Föredragande: Ulla Friberg 10 Ansökan från Örebro läns landsting, dnr 2014/036. Projekttitel: Galloperation efter tidigare genomgången överviktskirurgi - operationstid, konverteringsrisk, komplikationsrisk och hantering av koledokusstenar. Forskare: Gabriel Sandblom efter utlåtande av Ulf Haglund. 11 Ansökan från CTC Clinical Trial Consultants AB, dnr 2014/039. Projekttitel: En singelblind, placebokontrollerad, inom dos-gruppen randomiserad studie som undersöker säkerhet, tolerabilitet, farmakokinetik och

4 4 farmakodynamik efter enstaka intravenösa och multipla subkutana stigande doser av V1a receptor partiell agonist FE hos friska forskningspersoner. Forskare: Jan Erik Berglund Föredragande: Susanne Tornhamre 12 Ansökan från Örebro läns landsting, dnr 2014/040. Projekttitel: Psykometrisk prövning av instrumentet Kvalitet i Psykiatrisk Vård- Mottagning Missbruk (KPV-MM) och patienter uppleveser av vården kvalitet. Forskare: Agneta Schröder Föredragande: Jan-Erik Broman Beslut: Rådgivande yttrande enligt särskilt uppsatt beslut. 13 Ansökan från Uppsala universitet, dnr 2014/041. Projekttitel: Magnetresonanstomografi och magnetisk resononansspektroskopi av morfologi och funktion av organ före och efter transplantation. Forskare: Alireza Biglarnia 14 Ansökan från Örebro läns landsting, dnr 2014/043. Projekttitel: PCR-analys av likvor för att studera orsakande patogener till CNSinfektioner i Nepal. Forskare: Paula Mälling 15 Ansökan från Uppsala universitet, dnr 2014/044. Projekttitel: Inriktning celldöd för utveckling av neuroprotektiva strategier i Parkinsons sjukdom. Forskare: Jarmila Nahálková 16 Ansökan från Örebro läns landsting, dnr 2014/045. Projekttitel: Läkemedelsgenomgång under medverkan av apotekare av äldre patienter med dosdispenserade läkemedel - hur kan detta optimeras? Forskare: Peter Engfeldt Föredragande: Anna Cristina Åberg 17 Ansökan från Landstinget i Uppsala län, dnr 2014/046. Projekttitel: Kan Magnetröntgen flowmetri (MRI) påvisa förändringar i portas hemodynamik innan och efter Oxaliplatinbehandling vid kolorektala levermetastaser? Forskare: Agneta Norén

5 5 18 Ansökan från Q-linea AB, dnr 2014/049. Projekttitel: Detektion av sepsispatogener i blod. Forskare: Jenny Göransson Föredragande: Birgitta Essén 19 Ansökan från Örebro läns landsting, dnr 2014/052. Projekttitel: Långtidsuppföljning Grafstudien. Forskare: Mats Dreifaldt 20 Ansökan från Landstinget i Uppsala län, dnr 2014/060. Projekttitel: Lungfunktionen hos patienter med esofagusatresi. Forskare: Helene Engstrand Lilja Föredragande: Anna Sarkadi 21 Ansökan från Landstinget i Uppsala län, dnr 2014/063. Projekttitel: Akut lymfatisk leukemi hos äldre samt sekundär till annan hematologisk sjukdom eller cancerbehandling. Populationsbaserad studie. Forskare: Heléne Hallböök 22 Ansökan från Örebro läns landsting, dnr 2014/064. Projekttitel: Patienters upplevelser av långvarig ryggsmärta - ett genusperspektiv. Forskare: Renée Allvin Föredragande: Anna Cristina Åberg 23 Ansökan från Örebro universitet, dnr 2011/009. Projekttitel: Att arbeta tillsammans för att utveckla en meningsfull vardag för äldre människor i äldreomsorgen. Ett deltagarbaserat forskningsprogram. Forskare: Annica Khilgren Föredragande: Anna Cristina Åberg Beslut: Godkänd med villkor i del och Rådgivande yttrande i del enligt särskilt uppsatt beslut. 24 Ansökan från Örebro universitet, dnr 2013/283. Projekttitel: Finns ett bakterieläckage från händerna vid gränsytan mellan operationshandskens krage/manschett och rock? Forskare: Ulrica G. Nilsson 25 Ansökan från Landstinget i Uppsala län, dnr 2013/443. Projekttitel: Molekylär och farmakologisk karaktärisering av tumörresistens vid behandling av avancerad cancer: en studie baserad på upprepad provtagning av tumör och blod.

6 6 Forskare: Peter Nygren 26 Ansökan från Uppsala universitet, dnr 2013/454. Projekttitel: Akut kranskärlsröntgen efter hjärtstopp - DISCO trial. Forskare: Sten Rubertsson Beslut: Överlämnas till Centrala etikprövningsnämnden för beslut. 27 Ansökan från CTC Clinical Trial Consultants AB, dnr 2013/496. Projekttitel: Första administrationen av O304 i människa: En singel-center studie för att utvärdera säkerhet, tolererbarhet, farmakokinetik och farmakodynamik efter oral administrering av stigande enkel- och multipel doser av O304. En dubbel-blind, placebo-kontrollerad, inom-cohort randomiserad studie på friska frivilliga forskningspersoner. Forskare: Jan Erik Berglund 28 Ansökan från Statens veterinärmedicinska Anstalt, (SVA), dnr 2011/306. Ändringsansökan. Projekttitel: Källattribution av fall av human campylobacterinfektion som verktyg för riktade åtgärder. Forskare: Ann Lindberg 29 Ansökan från Örebro läns landsting, dnr 2013/289. Projekttitel: Vilka effekter har vitamin D och fiskolja (Omega-3) på prostatacancer? Forskare: Swen-Olof Andersson Beslut: Avslag enligt särskilt uppsatt beslut. 30 Ansökan från Uppsala universitet, dnr 2013/412. Projekttitel: Parterapi för föräldrar till cancerdrabbade barn. Forskare: Louise von Essen Beslut: Avslag enligt särskilt uppsatt beslut. 31 Ansökan från Örebro läns landsting, dnr 2013/448. Projekttitel: Utvärdering av behandlingsmetoden Jagstrukturerande psykoterapi med avseende på tid och språk hos unga med autism. Forskare: Lars-Olov Lundqvist Beslut: Avskrivs enligt särskilt uppsatt beslut. 32 Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

7 7 Vid protokollet Justerat Maivor Liedén Sekreterare Madelaine Tunudd Ordförande

gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 2015 volym 20

gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 2015 volym 20 gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 205 volym 20 HUMIRA adalimumab När konventionell behandling inte räcker Den enda självadministrerade TNF-hämmaren

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation

Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Sammanfattning Underhållsbehandling av epilepsi är symtomatisk och vanligen indicerad först efter minst två oprovocerade anfall. Målet är anfallsfrihet

Läs mer

slutsatser Behandling av urininkontinens Sammanfattning och slutsatser av SBU:s Styrelse och Råd SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering

slutsatser Behandling av urininkontinens Sammanfattning och slutsatser av SBU:s Styrelse och Råd SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering BU Sammanfattning och slutsatser Behandling av urininkontinens SBU:s rapporter bygger på den nationella och internationella vetenskapliga litteraturen. Denna skrift är ett särtryck av det inledande kapitlet

Läs mer

barncancerrapporten om barncancerfondens satsningar på forskning

barncancerrapporten om barncancerfondens satsningar på forskning BarncancerRAPPORTEN 2013 Den här rapporten lyfter fram delar av den forskning som Barncancerfonden stöttar. Fokus i årets rapport är leukemi. Det är den vanligaste cancerdiagnosen för barn och ungdomar

Läs mer

Innehållsföreteckning

Innehållsföreteckning 1 2 Innehållsföreteckning Välkommen 2 Programkommitté 3 Programöversikt 4-5 Program detaljerat per dag 6-13 Förteckning Abstracts 14-19 Abstract Föredrag 20 Abstract Poster 43 Register Abstracts nummerordning

Läs mer

Stockholms läns läkemedelskommitté och expertråd. Verksamhetsberättelse 2013

Stockholms läns läkemedelskommitté och expertråd. Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms läns läkemedelskommitté och expertråd Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse 2013 1 Sammanfattning av verksamhetsberättelse Under år 2013 har Stockholms

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 1-16 Landstingsfullmäktige 2011-01-18 Justerat tisdagen den 1 februari 2011 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Anf. 1-7 Ordföranden, 1: och 2:e vice ordföranden samt landstingsrådet

Läs mer

Sammanträde med forskarradet vid Formas

Sammanträde med forskarradet vid Formas FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 18 Sammanträdesdatum 2010-02-15 1(3) Sammanträde med forskarradet vid Formas Tid: 10.00 15.45 Plats: Forskningsrådet Formas,

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 11 december 2003 98 109 Gunder Berg, sekreterare Justerat den 16 december 2003 Britt Westerlund, ordförande Justerat den 16 december 2003 Justerat den

Läs mer

poliovaccinet en framgångssaga

poliovaccinet en framgångssaga Vanligaste diagnoserna i Stockholm nya rön DSM-5 fokuserar på kultur och kontext kommentar Aktivare vård angelägen vid spontana intracerebrala hematom originalstudie Läkartidningen.se nr 43 44/2013 organ

Läs mer

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 2010-10-21 09.10 Svenska Kommunalarbetareförbundets 27e ordinarie kongress den 7 11 juni 2010 Produktion:

Läs mer

6:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet

6:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet 6 6:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet program Stockholmsmässan Älvsjö 12 13 september 2011 Nollvision d e t k r ä v s i n t e bara m å l utan även visioner för att få en säkrare vård och omsorg.

Läs mer

Välkomna till Röntgenveckan 2011!

Välkomna till Röntgenveckan 2011! Välkomna till Röntgenveckan 2011! Varmt välkommen till årets röntgenvecka i Umeå! Vi är alla glada att just Du valt att ägna denna vecka till förkovran inom Bildoch funktionsmedicinen. Du kommer efter

Läs mer

Blåsor gör giftet mer potent

Blåsor gör giftet mer potent Spets 1/05 Om forskning och utveckling vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå TELEMEDICIN Robotics blir hjälp åt dementa sidorna 16 21 Blåsor gör giftet mer potent sidorna 2 3 Projektiler i cancerattack

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

SOF. Meddelande från. Hur registreras cancermediciner och hur introduceras de i Sverige? Tidskrift för Svensk Onkologisk Förening

SOF. Meddelande från. Hur registreras cancermediciner och hur introduceras de i Sverige? Tidskrift för Svensk Onkologisk Förening NUMMER 6 VOLYM 20 2014 Meddelande från Hur registreras cancermediciner och hur introduceras de i Sverige? Tidskrift för Svensk Onkologisk Förening NUMMER 6 VOLYM 20 2014 Meddelande från Innehåll Hur registreras

Läs mer

Liten specialitet som betjänar hel region

Liten specialitet som betjänar hel region nr 4-2013 Neuroinflammation kopplad till symtom vid Parkinson Nytt anatomiskt mål för DEEP BRAIN STIMULATION KLINISK NEUROFYSIOLOGI, AKADEMISKA SJUKHUSET Liten specialitet som betjänar hel region NEUROLOGIDAGEN

Läs mer

SLS aktuellt. VETENSKAP RIKSSTÄMMAN ETIK KVALITET. Frågan är vem som ska ta över ansvaret

SLS aktuellt. VETENSKAP RIKSSTÄMMAN ETIK KVALITET. Frågan är vem som ska ta över ansvaret RIKSSTÄMMAN Folkhälsan blir mer och mer viktig för social hållbarhet och som en förutsättning för fred, utveckling och säkerhet. Sidan 5 VETENSKAP Den ojämlika fördelningen av ohälsosamma levnadsvanor

Läs mer

Rapport 2007:23 R. Utvärdering av grundutbildningar. och vård vid svenska universitet och högskolor. Del 1: Den nationella bilden. Kvalitetsgranskning

Rapport 2007:23 R. Utvärdering av grundutbildningar. och vård vid svenska universitet och högskolor. Del 1: Den nationella bilden. Kvalitetsgranskning Rapport 2007:23 R Utvärdering av grundutbildningar i medicin och vård vid svenska universitet och högskolor Del 1: Den nationella bilden Kvalitetsgranskning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103

Läs mer

VETENSKAPLIGT PROGRAM

VETENSKAPLIGT PROGRAM VETENSKAPLIGT PROGRAM Version 140331 Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 7-9 maj, 2014, Malmö, MalmöMässan i Hyllie. ONSDAG 13.00-14.00 Hjärtrond Den kardiometabola riskpatienten - ett fallbaserat riskscenario

Läs mer

Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram

Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram 2014-05 Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring Slutlig version Rekommendationer

Läs mer

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER 3.e NATIONELLA KONFERENSEN I PALLIATIV VÅRD 4-5 MARS 2014 GÖTEBORG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen 2 Kommittéer 3 Programöversikt 4-5 Kinesiskt Näsduksträd

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (14) 21-41 Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 21 Inledning och justering m.m. Ordföranden

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblem Socialstyrelsen klassificerar

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2008-04-08 Justerat tisdagen den 22 april 2008 Inger Linge Conny Andersson John Glas 46 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades och närvaro

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer