PROTOKOLL Avdelning 2, medicin Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Avdelning 2, medicin Sammanträdesdatum 2015-08-26"

Transkript

1 PROTOKOLL Avdelning 2, medicin Sammanträdesdatum NÄRVARANDE Erik Brattgård, chefsrådman, ordförande Ledamöter med vetenskaplig kompetens Albert Alm, oftalmiatrik Marieann Högman, respirationsfysiologi 1-13, och Brita Karlström, geriatrik, vetenskaplig sekreterare Lars von Knorring, psykiatri, vetenskaplig sekreterare Carin Muhr, neurologi Susan Pfeifer, pediatrik Lars Wiklund, anestesiologi Ledamöter som företräder allmänna intressen Helena Busch-Christensen Ingrid Fredriksson Ola Ström 1-27 Christina Wahrolin Margareta Åkerlind Skuteli Övriga Sissela Lundberg, administrativ sekreterare 1 Upprop Ordförande förrättade upprop. 2 Föregående protokoll Protokollet från den 10 juni 2015 lades till handlingarna. 3 Anmälda ärenden, beslut av ordförande och vetenskaplig sekreterare enligt delegation. a) Dnr 2005/321/10, Kenneth Villman, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro. Beslut b) Dnr 2008/137/1, Per Hellman, Inst för Kirurgiska Vetenskaper, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Beslut c) Dnr 2009/080/1, Swen-Olof Andersson, Urologkliniken, Universitetssjukhuset, Örebro. Beslut d) Dnr 2009/106/2, Annika Englund, Barnonkologiska enheten, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala. Beslut e) Dnr 2010/388/1, Bengt Glimelius, Onkologikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Beslut f) Dnr 2011/079/1, Maziar Nikberg, Kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås, Västerås. Beslut g) Dnr 2011/408/3, Ingrid Johansson, Ögonkliniken, Universitetssjukhuset, Örebro. Beslut h) Dnr 2011/446/2, Helgi Schiöth, Inst. för neurovetenskap, funktionell farmakologi, BMC, Uppsala universitet, Uppsala. Beslut

2 i) Dnr 2012/309/3, Robert Brummer, Inst för läkarutbildning, Örebro universitet, Örebro. Beslut j) Dnr 2013/193/1, Andreas Thor, Käkkirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Beslut k) Dnr 2013/325/1, Gerhard Wikström, Kardiologkliniken, UAS, Uppsala. Beslut l) Dnr 2013/366/3, Bengt Fellström, Njurmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Beslut m) Dnr 2013/474/1, Ole Fröberg, Kardiologiska kliniken, Universitetsjukhuset Örebro, Örebro. Beslut n) Dnr 2014/021/1, Göran Isaksson, Specialisttandvårdskliniken, Västmanlands sjukhus Västerås, Västerås. Beslut o) Dnr 2014/168/1, Jan Kjällman, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro. Beslut p) Dnr 2014/183/1, Johan Ågren, Verksamhetsområde Neonatologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Beslut q) Dnr 2014/310/1, Anil Gupta, Anestesi och Intensivvårdskliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro. Beslut r) Dnr 2014/312/1, Karin Blomberg, Inst f hälsovetenskap o medicin, Örebro Universitet, Örebro. Beslut s) Dnr 2014/341/3, Jonas Oldgren, Uppsala Clinical Research Center (UCR), Dag Hammarskjölds väg 14 B, Uppsala. Beslut t) Dnr 2014/404/2, Stefan James, UCR, Dag Hammarskjölds väg 14 B, Uppsala. Beslut , u) Dnr 2014/441/1, Karlis Pauksens, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Beslut v) Dnr 2014/449/1, Carina Blomström-Lundqvist, Akademiska sjukhuset, Kardiologkliniken, Uppsala. Beslut w) Dnr 2014/449/2, Carina Blomström-Lundqvist, Akademiska sjukhuset, Kardiologkliniken, Uppsala. Beslut x) Dnr 2014/449/3, Carina Blomström-Lundqvist, Akademiska sjukhuset, Kardiologkliniken, Uppsala. Beslut y) Dnr 2014/521/1, Espen Haugen, Gävleborgs Sjukhus, Kardiologkliniken, PCI sektionen, Gävle. Beslut z) Dnr 2015/052, Elisabet Gustafson, Barnkirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Beslut å) Dnr 2015/074/1, Per Hellström, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitetssjukhuset, Uppsala. Beslut ä) Dnr 2015/075/3, Stefan James, Kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Beslut ö) Dnr 2015/139, Helge Rask-Andersen, Öronkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Beslut aa) Dnr 2015/162, Anne-Marie Landtblom, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Beslut bb) Dnr 2015/164, Maria Lindén, Akademin för Innovation, Design och Teknik, Box 883, Västerås. Beslut cc) Dnr 2015/168, Gustaf Tegler, Kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Beslut dd) Dnr 2015/210, Maria Zetterling, Neurokirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Beslut ee) Dnr 2015/222, Emil Hagström, Kardiologen, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Beslut

3 4 Ansökan från Landstinget Dalarna, dnr 2015/096. Återremiss. Projekttitel: Populationsbaserade studier av förekomsten av binjureförändringar och deras hormonella funktion inom Landstinget Dalarnas upptagningsområde. Forskare: Henrik Falhammar Föredragande: Brita Karlström efter utlåtande från Bengt Simonsson Beslut: Avslag enligt särskilt uppsatt beslut. 5 Ansökan från Landstinget i Uppsala län, dnr 2015/130. Återremiss. Projekttitel: En multinationell multicenterstudie för att bedöma effekterna av oralt sildenafil på mortaliteten hos vuxna med pulmonell arteriell hypertension (PAH). Forskare: Gerhard Wikström Föredragande: Marieann Högman 6 Ansökan från Landstinget i Uppsala län, dnr2015/187. Återremiss. Projekttitel: PET-MRT-studie för att undersöka distribution och densitet av vesikelproteinet SV2A hos patienter med epilepsi. Forskare: Eva Kumlien 7 Ansökan från Uppsala universitet, dnr 2015/208. Återremiss. Projekttitel: Medicin i livets gränsområden: Fosterforskning och framväxten av etisk kontrovers i Sverige. Forskare: Solvig Jülich 8 Ansökan från Uppsala universitet, dnr 2015/246. Projekttitel: Utveckling av tekniker för enkapsulering av Langerhanska öar för att möjliggöra framtida kliniska transplantationer utan systemisk immunosuppression. Forskare: Olle Korsgren Föredragande: Lars von Wiklund 9 Ansökan från Landstinget i Uppsala län, dnr 2015/249. Projekttitel: Evidensbaserat centrum för utredning av vektorburna infektioner. Forskare: Björn Olsénl Föredragande: Brita Karlström 10 Ansökan från Uppsala universitet, dnr 2015/255. Projekttitel: Följsamhet till ordination av kosttillägg bland patienter i ordinärt boende. Forskare: Margaretha Nydahl

4 11 Ansökan från Landstinget i Uppsala län, dnr 2015/257. Projekttitel: Färdighetsträning för ungdomar med ADHD - en randomiserad kontrollerad studie. Forskare: Johan Isaksson Föredragande: Susan Pfeifer 12 Ansökan från Region Örebro län, dnr 2015/259. Projekttitel: Ready-ride: Ett positionerings och kommunikationssystem för ryttare med synskada/dövblindhet. Forskare: Parivash Ranjbar Föredragande: Albert Alm 13 Ansökan från CTC Clinical Trial Consultants AB, dnr 2015/261. Projekttitel: Insamling av avidentifierat humant material för användning vid metodutveckling. Forskare: Fredrik Huss Beslut: Rådgivande yttrande enligt särskilt uppsatt beslut. 14 Ansökan från Örebro universitet, dnr 2015/262. Projekttitel: Hur mår du? Systematisk uppföljning av postoperativ återhämtning via digital teknik. Forskare: Ulrica Nilsson Föredragande: Brita Karlström Marieann Högman anmälde jäv och deltog inte i beslutet. 15 Ansökan från Landstinget i Uppsala län, dnr 2015/264. Projekttitel: Hälsorelaterad livskvalitet, funktion och upplevelse av vården hos barn och ungdomar med esofagusatresi, analatresi och VACTERL. Forskare: Helene Engstrand Lilja Föredragande: Susan Pfeifer 16 Ansökan från Uppsalas universitet, dnr 2015/265. Projekttitel: Förekomst av kronisk neuropatisk smärta och sensoriska symtom efter nervreparation vid handkirurgiska ingrepp - korrelation till genetiska faktorer, fenotyp och biomarkörer. Forskare: Adriana Miclescu 17 Ansökan från Landstinget i Uppsala län, dnr 2015/266. Projekttitel: Rutinmässig bioimpedansmätning vid hemodialysbehandling - Identifiering av möjligheter och hinder via fokusgruppsintervjuer. Forskare: Hans Furuland Föredragande: Brita Karlström efter utlåtande från Bengt Simonsson Beslut: Rådgivande yttrande enligt särskilt uppsatt beslut. Marieann Högman anmälde jäv och deltog inte i beslutet.

5 18 Ansökan från Landstinget i Uppsala län, dnr 2015/268. Projekttitel: Patientkarakteristika, behandling, svar på behandling och överlevnad hos oselekterade patienter med metastaserad tjock- och ändtamrscancer i Skandinavien - PRCRC II. Forskare: Bengt Glimelius 19 Ansökan från Landstinget i Uppsala län, dnr 2015/269. Projekttitel: LAMiNAR: Lokal utvärdering av behandlingen av brännskadepatienter - en observerande studie vid flera brännskadeavdelningar i olika länder. (Local Assessment of Management of Burn Patients - a Prospective Observational International Multicenter Cohort Study) Forskare: Fredrik Huss Föredragande: Lars Wiklund 20 Ansökan från Landstinget i Uppsala län, dnr 2015/270. Projekttitel: Långtidsuppföljning efter hemikolektormi på grund av kronisk förstoppning. Forskare: Wilhelm Graf Föredragande: Albert Alm 21 Ansökan från CTC Clinical Trial Consultants AB, dnr 2015/276. Projekttitel: En dubbelblind, placebokontrollerad studie för att bedöma effekten av probiotikan Lactobacillus gasseri DSM för funktionell förstoppning hos friska kvinnor. Forskare: Per M. Hellström Föredragande: Brita Karlström 22 Ansökan från Uppsala universitet, dnr 2015/278. Projekttitel: INhibition vid DEPression - Terapeutiska effekter av Hjärnstimulering på GABA-systemet (IN-DEP-TH). Forskare: Robert Bodën 23 Ansökan från Landstinget i Uppsala län, dnr 2015/279. Projekttitel: Dubbel-blind, randomiserad, 6 månaders, tvåarms-studie med antingen livsstilsintervention och exenatid en gång i veckan eller livsstilsintervention och placebo hos ungdomar med fetma för att utvärdera skillnader mellan grupperna avseende på förändring i BMI SDS. Forskare: Anders Forslund Föredragande: Susan Pfeifer

6 24 Ansökan från Uppsala universitet, dnr 2015/282. Projekttitel: Kontextens påverkan på rädsla och undvikande. Forskare: Fredrik Åhns Föredragande: Marieann Högman 25 Ansökan från Uppsala universitet, dnr 2015/284. Projekttitel: Biologiska markörer för ökad lyckandefrekvens vid IVF-behandling. Forskare: Helena Kaihola Föredragande: Lars Wiklund 26 Ansökan från Uppsala universitet, dnr 2015/287. Projekttitel: Studier av patogenesen vid typ 1 diabetes. Forskare: Olle Korsgren Föredragande: Brita Karlström efter utlåtande från Bengt Simonsson 27 Ansökan från Högskolan Dalarna, dnr 2015/288. Projekttitel: Effekten av proprioceptionsträning på prestationsförmågan i ishockey. Forskare: Johnny Nilsson Föredragande: Albert Alm 28 Ansökan från Uppsala universitet, dnr 2015/293. Projekttitel: Smärta, livskvalitet och coping vid ALS/MNS. Forskare: Pernilla Åsenlöf 29 Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. Vid protokollet: Justerat: Sissela Lundberg sekreterare Erik Brattgård ordförande

PROTOKOLL Avdelning 2, medicin Sammanträdesdatum 2014-08-27

PROTOKOLL Avdelning 2, medicin Sammanträdesdatum 2014-08-27 PROTOKOLL Avdelning 2, medicin Sammanträdesdatum 2014-08-27 NÄRVARANDE Per-Erik Nistér, f.d. rådman, ordförande Ledamöter med vetenskaplig kompetens Marieann Högman, respirationsfysiologi Brita Karlström,

Läs mer

1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig.

1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig. PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2014-03-05 NÄRVARANDE Madelaine Tunudd, kammarrättsråd, ordförande Ledamöter med vetenskaplig kompetens Per Blomström, kardiologi, vetenskaplig sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL 2015-06-03. 1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig.

PROTOKOLL 2015-06-03. 1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig. Sidan 1 av 5 Avd. 3 för övrig forskning PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-03 NÄRVARANDE Erik Göransson, rådman, ordförande Ledamöter med vetenskaplig kompetens Staffan Hygge, miljöpsykologi (vetenskaplig

Läs mer

ÅRSREDOVISNING REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UPPSALA

ÅRSREDOVISNING REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UPPSALA ÅRSREDOVISNING 2014 REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UPPSALA UNDERTECKNANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 2015 volym 20

gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 2015 volym 20 gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 205 volym 20 HUMIRA adalimumab När konventionell behandling inte räcker Den enda självadministrerade TNF-hämmaren

Läs mer

Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin

Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin När och hur ska vi använda 24 1 SS timmars ambulatorisk blodtrycksmätning och hemblodtryck?... Riskfaktorer för cerebral infarkt, en 2 studie av 66 631 patienter från det nationella kvalitetsregistret

Läs mer

De tama fåglarna har en längtan. De vilda flyger. Elmer Diktonius

De tama fåglarna har en längtan. De vilda flyger. Elmer Diktonius De tama fåglarna har en längtan. De vilda flyger. Elmer Diktonius Verksamhetsberättelse 2013 Bäste läsare! Vad menar man med att ett år varit ett nådens år? Historiskt syftar det på Herrens år, d.v.s.

Läs mer

PROGRAM FSGS. I samarbete med. Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

PROGRAM FSGS. I samarbete med. Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige PROGRAM I samarbete med FSGS Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige Innehållsförteckning 2 Sponsorer 3 Välkommen 4 Arrangörer och kommitté Översiktsprogram 5 Onsdag 4 maj 6 Torsdag

Läs mer

PROGRAM FSGS. I samarbete med. Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

PROGRAM FSGS. I samarbete med. Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige PROGRAM I samarbete med FSGS Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige Innehållsförteckning 2 Sponsorer 3 Välkommen 4 Arrangörer och kommitté 4 Hedersföreläsare Översiktsprogram 6 Onsdag

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 2 År 2013 Volym 18 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 2 År 2013 Volym 18 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 2 År 203 Volym 8 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 34093 LICENSNUMMER 34093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Sida Innehållsförteckning 1 Förord 2 Program 3-4 Fria föredrag 16 oktober 14.00-15.15 Session 1 E-Hälsa 5-10 Session 2 Hjärt- och kärlsjukdom 11-17 Session 3 Bedömning och testning av hälsa och funktioner

Läs mer

FORSKNINGSBOKSLUT 2013

FORSKNINGSBOKSLUT 2013 FORSKNINGSBOKSLUT 2013 Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 2 2. Forskningssamverkan... 3 3. AKADEMISK KOMPETENS... 3 4. NYA AKADEMISKA AVHANDLINGAR 2013... 5 4.1. Doktorsavhandling, Lotta Omma Psykolog BUP...

Läs mer

aktuell forskning och utveckling för alla ou-dagen i landstinget måndag 14 april 2008 Gävle Konserthus Program & Abstrakt

aktuell forskning och utveckling för alla ou-dagen i landstinget måndag 14 april 2008 Gävle Konserthus Program & Abstrakt ou-dagen Aktuell forskning och utveckling för alla aktuell forskning och intresserade utveckling för alla i landstinget intresserade i landstinget måndag 14 april 2008 Gävle Konserthus Program & Abstrakt

Läs mer

Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2012

Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2012 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 12 Årsrapport 12 Innehållsförteckning Kvalitetsregister ECT Inledning... Registerhållare Lars von Knorring Övriga i styrgruppen Tonny Andersen Ralf Ansjön Niclas Bengtsson

Läs mer

.............................................

............................................. ................. VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN 2013! Nationella Kvalitetsregisterkonferensen är en samlingsplats för dig som arbetar med och använder kvalitetsregister och i år samlas runt 800 personer här

Läs mer

Beviljade bidrag för forskning och utveckling att användas under år 2015

Beviljade bidrag för forskning och utveckling att användas under år 2015 Beviljade bidrag för forskning och utveckling att användas under år 2015 Neurofonden (NHR-fonden) har beslutat bevilja anslag till forsknings- och utvecklingsprojekt till ett sammanlagt värde av ca 3 miljoner

Läs mer

Innehållsföreteckning

Innehållsföreteckning 1 2 Innehållsföreteckning Välkommen 2 Programkommitté 3 Programöversikt 4-5 Program detaljerat per dag 6-13 Förteckning Abstracts 14-19 Abstract Föredrag 20 Abstract Poster 43 Register Abstracts nummerordning

Läs mer

1 200 deltagare gör Vårmötet till det största svenska läkarmötet förutom Riksstämman!

1 200 deltagare gör Vårmötet till det största svenska läkarmötet förutom Riksstämman! 1 Kardiovaskulärt Vårmöte Örebro 4-6 maj, 2011 Nr 2, Torsdag 5 maj 1 200 deltagare gör Vårmötet till det största svenska läkarmötet förutom Riksstämman! Dagens rubriker Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

kompetenscentrum Blekinge Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge Populärutgåva 2010:1

kompetenscentrum Blekinge Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge Populärutgåva 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget

Läs mer

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER 3.e NATIONELLA KONFERENSEN I PALLIATIV VÅRD 4-5 MARS 2014 GÖTEBORG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen 2 Kommittéer 3 Programöversikt 4-5 Kinesiskt Näsduksträd

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS FORSKNING SAMLADE PROJEKT FRÅN FORSKNINGSDAGEN 2013

SÖDERSJUKHUSETS FORSKNING SAMLADE PROJEKT FRÅN FORSKNINGSDAGEN 2013 SÖDERSJUKHUSETS FORSKNING SAMLADE PROJEKT FRÅN FORSKNINGSDAGEN 2013 Stark klinisk forskning höjer vårdkvaliteten Södersjukhusets vision är: Södersjukhuset är hela livets sjukhus. Vi arbetar för patienten

Läs mer

FORSKNING. Wii aktiverar äldre STATUS 2013. Stig har öga för forskning. skam och rädsla bakom väntan vid hjärtinfarkt

FORSKNING. Wii aktiverar äldre STATUS 2013. Stig har öga för forskning. skam och rädsla bakom väntan vid hjärtinfarkt Hjärt- och lungsjukas riksförbunds medlemstidning FORSKNING skam och rädsla bakom väntan vid hjärtinfarkt få kol-sjuka i rehabilitering vid sjukhus nytt handfat ska stoppa spridning av infektioner STATUS

Läs mer

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 VISION OCH MÅL VISION MÅL 2013 MÅL 2013-2017 4 4 4 4 ANSTÄLLDA 5 UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR 6 FÖLJANDE AKTÖRER HAR

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 16 juni 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Protokoll från landstingsfullmäktige den 15 16 juni 2009 Sammanträdets öppnande...

Läs mer

0S1 Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3)

0S1 Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3) 0S1 Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3) " - ^ ^ C E N T R A L E T H I C A L R E V I E W B O A R D BESLUT Dnr Ö 23-2009 2009-11-06 SÖKANDE FORSKNINGSHUVUDMAN Region Skåne Lunds universitet Universitetssjukhuset

Läs mer

Fagerbergrummet, Källarvåningen, M-Huset, USÖ.

Fagerbergrummet, Källarvåningen, M-Huset, USÖ. Sidan 1 av 10 Sammanträdestid: 08 12 04 ca kl 13.00 Lokal: Närvarande ledamöter Anmält förhinder Sekreterare Fagerbergrummet, Källarvåningen, M-Huset, USÖ. Bo Söderquist, ordf Kristina Arnrup Maria Björkqvist

Läs mer

Prövningen. Starka tillsammans från idé till verklighet

Prövningen. Starka tillsammans från idé till verklighet Prövningen Informationsblad från Apotekarsocietetens sektion för klinisk prövning juni 2015 Starka tillsammans från idé till verklighet NATIONELL KONFERENS OM KLINISK FORSKNING I GÖTEBORG den 14-15 april

Läs mer

Övervintrad gnagare gav lungtularemi

Övervintrad gnagare gav lungtularemi Mycket varierande förskrivning av antibiotika ORIGINALSTUDIE»Bejaka patienternas rätt till journal på nätet«debatt & BREV HIV/aids, tuberkulos och malaria kan nu bekämpas mer effektivt KOMMENTAR Läkartidningen.se

Läs mer

Verksamheten 2014 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2014 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2014 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION OCH MÅL... 3 VISION... 3 MÅL 2014... 3 MÅL 2013-2017... 3 ANSTÄLLDA... 4 FÖLJANDE AKTÖRER HAR ENHETEN HAFT

Läs mer

VETENSKAPLIGT PROGRAM

VETENSKAPLIGT PROGRAM VETENSKAPLIGT PROGRAM Version 140305 Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 7-9 maj, 2014, Malmö, MalmöMässan i Hyllie. ONSDAG 13.00-14.00 Hjärtrond Den kardiometabola riskpatienten - ett fallbaserat riskscenario

Läs mer