Nya behandlingsmetoder för ADHD och associerade problem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya behandlingsmetoder för ADHD och associerade problem"

Transkript

1 Nya behandlingsmetoder för ADHD och associerade problem Mats Johnson BNK, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gillbergcentrum, Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet Alingsås 29 okt 2014

2 Omega 3/6 fettsyror och ADHD

3 Omega 3/6 - fettsyror Omega 3: EPA DHA Omega 6: LA GLA AA

4 Omega 3/6 studie på BNK design Period 1 Period 2 Eye-q (50%) Eye-q Placebo (50%) 3 månader 3 månader

5 Dosering Equazen eye q (Omega 3/6) kapslar Daglig dos: 558 mg EPA 174 mg DHA (Omega 3) 60 mg GLA (Omega 6)

6 Inklusions / Exklusionskriterier Inklusion: Barn och ungdomar 8 till 18 år DSM-IV kriterier för ADHD alla subtyper Exklusion: Autism, bipolaritet Psykoaktiv medicinering, Missbruk Allvarliga medicinska tillstånd Omega 3 behandling senaste 3 månaderna Mental retardation

7 Patienter Totalt N 75 Pojkar/flickor 85%/15% Fullföljt period 2 59 Avbrutit - omotiverade - svårt svälja kapslar - biverkningar (GI) (3Aktiv, 1Placebo) - irritabilitet 1 (Placebo)

8 Diagnostiska subgrupper (N=75) AD/HD 100% - kombinerad typ 47% - ouppmärksam typ 53% - Damp 31% - Damp + autismspektrumtillstånd (ALT/Asperger) 26%

9 Diagnostic subgroups Läs/skrivsvårigheter 43% Generella inlärningssvårigheter 12% Tourette 3% Trotssyndrom 24% Depression/ångest 8%

10 Instrument ADHD Rating Scale (ADHD-RS) SNAP-IV 5-15 Formulär förälder och lärare Brown s ADD skala; barnet, förälder och lärare DSM IV manual CDI (Children s Depression Inventory)

11 Instrument Qb-test Arbetsminne (Span board, Sifferrepetition) Standardiserade läs/skriv tester

12 Eye-q studie resultat Responder Definition: > 25 % förbättring av ADHD-RS score + minskning av CGI till 2-3 (=milda kvarstående symtom)

13 Andel responders efter 3 och 6 månader P =.04 %

14 P =.05 P =.03 % n.s. Reading/writing disorder

15 Subgrupp med >50% förbättring i ADHDscore Efter 3 månader n=4 (alla Aktiva) 12% Efter 6 månader n=7 (alla Aktiva) 12%

16 Fettsyror i plasma Blodprov taget vid starten, 3 månader, 6 månader (n = 54) n-3 n-6 n-6/n-3 kvot

17 n.s. n.s.

18 P <.001 P <.001

19 n.s. P =.01

20 Ross Greene Collaborative & Proactive Solutions (CPS) Modell för att förstå och hjälpa barn med problemskapande beteenden

21 CPS mantra Kids do well if they can If not they have lagging skills (bristande förmågor)

22 Viktiga frågor: När och varför uppstår problembeteendet = det olösta problemet Mindre viktigt: Vilket problembeteende uppvisar barnet = Where is he/she on the spectrum of looking bad? Gnäller Skriker Springer Spottar Hotar Slår Misshandlar

23 När uppstår problembeteende? Vid inkompatibilitet - när barnets bristande förmåga krockar med att omgivningen kräver den förmågan The clash of two forces = då har man ett olöst problem

24 Föräldraträningsprogram Många varianter, t.ex. COPE, Webster-Stratton, Barkley, KOMET Mål: Konsekvent bemötande för att motstå argument, trots och utbrott Vanliga verktyg: Skapa lista på target behaviors Skapa meny av belöningar/straff med poängsystem Effekt väl dokumenterad i forskning men metoderna fungerar inte för alla

25 CPS: Transactional theory Problem: Inkompatibilitet Mål: Öka kompatibilitet Kräver mer förståelse av både barnets och den vuxnes karaktär/behov Identifiera de kognitiva faktorer som bidrar till barnets trots och explosivitet

26 Lagging Skills Antagande: Explosiva barn har bristande förmågor inom områdena: Exekutiv förmåga Språkbearbetning Emotionell reglering Kognitiv flexibilitet Social CPS-metoden syftar till att lösa problemsituationer och träna dessa förmågor

27 Exekutiv förmåga Oorganiserad, svårt att samla tankar Svårt att se konsekvenser Svårt hitta olika lösningar på problem

28 Språkbearbetningsförmåga Svårt uttrycka tankar, känslor eller behov Svårt förstå vad som sägs

29 Emotionell reglering Svårt att hålla sig lugn och tänka rationellt Irritabel Ledsen Ängslig

30 Kognitiv flexibilitet Konkret, svart-och-vitt tänkande Insisterar på regler, rutiner Svårt med oförutsägbara, oklara situationer Svårt byta spår Oflexibla felaktiga tolkningar, tex Det går aldrig, Allt är mitt fel

31 Social förmåga Svårt tolka sociala signaler/nyanser Svårt se hur eget beteende påverkar andra, överraskad av andras reaktioner Svårt med empati

32 Vanliga sätt att hantera olösta problem: Plan A, B och C Plan A: Barnet påtvingas den vuxnes vilja. Jag har bestämt, Du får inte.. Plan B: CPS Plan C: Släpp kravet tills vidare

33 CPS-metoden 1. Identifiera bristande förmågor med ALSUP 2. Identifiera olösta problem, ge exempel på problemsituationer Detta gör de explosiva reaktionerna mer förutsägbara och skapar rimliga förväntningar CPS fokuserar helt på proaktiva åtgärder som motverkar explosiva episoder

34 Assessment of Lagging Skills and Unsolved Problems (ALSUP) Frågeformulär 1 sida! Används som diskussionsguide Består av lista på vanliga lagging skills =bristande förmågor Och rutor där man kan notera olösta problem, som är exempel på hur de bristande förmågorna visar sig Websida: livesinthebalance.org

35 ALSUP

36 Plan B 1. Empathy step (drilling) Fråga för att få reda på orsaken till det olösta problemet, t.ex: Jag har märkt att du inte gillar att.. Vad är det du tycker är jobbigt då

37 Plan B 1. Empathy step (drilling) Frågorna ska vara: Neutrala Fria från beteenden Fria från teorier Fria från lösningar Specifika (vem, vad, var, när) Fråga tills ni når the AHA-moment

38 Plan B Empathy step Barnet säger inget jag vet inte jag bryr mig inte det är inte mitt problem jag måste inte prata med dig

39 Plan B 2. Define the problem step Ta upp din egen angelägenhet För att ge en klar bild av den vuxnes perspektiv För mig är det så att Neutralt, inte förebrående eller föreläsande Fortfarande lösningsfri zon!

40 Plan B 3. Invitation step Utväxla idéer om lösningar som är: Realistiska Ömsesidigt tillfredsställande (löser bägges angelägenheter) Kan vi hitta en lösning så att både du och jag blir nöjda.

41 Plan B flödesschema Flödesschema på hur lösningen av problemen flyter på Har bara plats för 3 problem! Fokusera på de svåraste eller mest frekventa problemen. Man kan inte arbeta med alla problem på en gång Mindre viktiga problem kan hanteras med Plan C så länge

42

43 Ta påattdig CPS-linserna (lenses) Viktigt barnen får sina problemskapande Ha CPSförstådda som tänkesätt (mindset) beteenden som en form av utvecklingsförsening inom områdena flexibilitet, anpassningsförmåga, frustrationstolerans och problemlösning.. Dessa problem har rätt att mötas av samma medkänsla och förhållningssätt som andra kognitiva funktionsnedsättningar, som drabbar t.ex. läsning, räkning, skrivning..

44 Durham Community School nära Boston, USA what to do with the frequent flyers

45 CPS-studie i Skaraborg Samarbete BNK/Gillbergcentrum och Utvecklingsneurologiska enheten (UNE) i Mariestad Professor Elisabeth Fernell (Projektledare) Psykolog Sven Östlund Pedagog Gunnar Fransson Öl Magnus Landgren Öl Mats Johnson Öl Björn Kadesjö Professor Christopher Gillberg

46 Skaraborgsstudien 17 barn i 7-13 års ålder ADHD + Trotssyndrom (ODD) Normal begåvning Ej autism (Alla utreddes neuropsykiatriskt, testades med WISC-IV) Formulär: 5-15, SNAP-IV, Conners 10 frågor, Family Burden, CGI-I Johnson et al. Acta Paediatrica 2012

47 Skaraborgsstudien 6-10 sessions CPS med föräldrar + barn under 3 månader hos pedagog Gunnar Fransson eller psykolog Sven Östlund Utvärdering hos oberoende bedömare (Magnus Landgren, Mats Johnson) Efter 1-2 mån Efter 6 mån

48 SNAP-IV Frågeformulär med DSM-IV-kriterier för ADHD (18 kriterier) och för trotssyndrom (8 kriterier) Alla kriterier (symtom) graderade från 0-3.

49 CGI-I (Clinical Global ImpressionImprovement) 1 Very much improved 2 Much improved 3 Minimally improved 4 No change 5 Minimally worse 6 Much worse 7 Very much worse

50 Resultat (n=17) Förbättring på SNAP-IV (poängreduktion i medeltal för hela gruppen): ODD-symtom 36% ADHD-symtom 23% Förbättring mätt med CGI: CGI-I (medeltal) 2,5

51 Resultat (n=17) > 30% förbättring av: ODD-symtom 9 av 17 (53%) ADHD-symtom 7 av 17 (41%) CGI-I av av av 17

52 Resultat (n=17) Efter behandlingsperioden valde familjer med barn som hade svåra kvarstående ADHD - symtom (8/17) att börja med ADHD-medicinering. Sex månader senare var 81% av alla mycket eller väldigt mycket förbättrade.

53 Massachusetts Child Psychiatry Unit Study Låst avdelning för barn och ungdomar 3-14 år 80% haft tidigare svåra traumaupplevelser 95% togs in för severe out-of-control behavior Under 1 år fick personalen regelbunden träning i Ross Greeneprogrammet 100 barn togs in under perioden Restraint definierades som att hålla fast barnet i mer än 5 minuter, att ge medicin med tvång, eller att spänna fast barnet t.ex. vid sängen. Under 9 mån innan träningen användes restraint 281 gånger Under 15 mån efter träningen användes restraint 1 gång Greene et al. Psychiatric Services 57, 2006

54 Litteratur/länkar Böcker Ross Greene, Vilse i skolan/lost at school Ross Greene, Explosiva barn/the Explosive Child Websida livesinthebalance.org

Vad är Collaborative Problem Solving?

Vad är Collaborative Problem Solving? Vad är Collaborative Problem Solving? Helene Tranquist Jag föreläser om problemskapande beteenden hos personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). I mina föreläsningar reflekterar jag över tänkbara

Läs mer

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Björn Kadesjö, ö.l. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Socialstyrelsen, Stockholm

Läs mer

Lindrig utvecklingsstörning

Lindrig utvecklingsstörning Lindrig utvecklingsstörning Barnläkarveckan i Karlstad 2013-04-23 /Elisabeth Fernell Utvecklingsneurologiska enheten, Skaraborgs sjukhus i Mariestad och Gillbergcentrum, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs

Läs mer

Hantering av problemskapande beteende

Hantering av problemskapande beteende Hantering av problemskapande beteende Av leg. psykolog Bo Hejlskov Jørgensen, Hanne Veje och Hanne Stolt, PsykologCompagniet, Köpenhamn. Denna text ger en inblick i hur man kan förstå och hantera problemskapande

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD

KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD Inger Myrlander Elisabeth Palm KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD Behövs det anpassning av vuxenbehandling CBT-treatment for adolescent with ADHD/ADD Is it necessary with adjustment of treatment

Läs mer

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet En systematisk litteraturöversikt Observera! Alla detaljer i denna rapport har ännu inte helt kontrollerats. Det är därför

Läs mer

Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden.

Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden. Institutionen för psykologi Psykoterapeutprogrammet, Vetenskapligt arbete HT 2010 Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden. Gabrielle Holmström

Läs mer

Klarar alla barn skolans mål?

Klarar alla barn skolans mål? Klarar alla barn skolans mål? 2014-10-29/Elisabeth Fernell Utvecklingsneurologiska enheten, Skaraborgs sjukhus, Mariestad Gillbergcentrum, Göteborgs universitet Gillbergcentrum Barn och ungdomscentrum

Läs mer

ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN

ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN EN HANDBOK I 15-METODEN Innehåll: INTRO... 5 15-METODEN... 6 TRAPPSTEG 1 IDENTIFIKATION VEM DRICKER FÖR MYCKET?... 8 VARFÖR IDENTIFIKATION?

Läs mer

The LCP. s olution. Essentiella fettsyrors betydelse för behandlingen av ADHD, dyslexi och dyspraxi

The LCP. s olution. Essentiella fettsyrors betydelse för behandlingen av ADHD, dyslexi och dyspraxi The LCP s olution Essentiella fettsyrors betydelse för behandlingen av ADHD, dyslexi och dyspraxi 2 The LCP Solution i sammandrag Essentiella fettsyrors betydelse för behandlingen av ADHD, dyslexi och

Läs mer

Barn med ADHD i tandvården

Barn med ADHD i tandvården Barn med ADHD i tandvården MY BLOMQVIST Neuropsykiatriska funktionshinder är vanligt förekommande hos barn i skolåldern, och det vanligaste neuropsykiatriska funktionshindret är attention deficit hyperactivity

Läs mer

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB Faktagranskat av dr Pär Svanborg, Sr Medical Advisor, Neuroscience Eli Lilly Sweden AB, mars 2010 Innehåll 1. Kortfakta om ADHD... 3 2. Orsaker

Läs mer

Bemötande del I. Sanktioner och skäll. pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist

Bemötande del I. Sanktioner och skäll. pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist Bemötande del I Sanktioner och skäll Helene Tranquist Jag går en promenad i skogen och lyssnar samtidigt på Dagens Eko i lurarna till min lilla bärbara radio. Huvudnyhet är isolering som bestraffning på

Läs mer

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Carol Gray, autismkonsulent vid Jenison Public Schools, Jenison i Michigan, USA har på 1990 talet utarbetat Social Stories och Comic Strip Conversation som pedagogiska

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra svår.

Läs mer

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund Vad är TEACCH? Helene Tranquist Jag kommer ofta i kontakt med personal i verksamheter för barn, ungdomar och vuxna med autism som säger att de arbetar med TEACCH metoden. Vad menar de med det? Jag kan

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd

Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd A research environment at Jönköping University Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd Mats Granlund Hälsohögskolan Högskolan i Jönköping Förskolan skyddar och stödjer Barn

Läs mer

Innehåll. Ledare: Socialmedicinsk tidskrift 3/2013 303

Innehåll. Ledare: Socialmedicinsk tidskrift 3/2013 303 Innehåll Ledare: Tema: Förord: Perspektiv på utredning och diagnos vid ADHD Hanna Edebol och Torsten Norlander Vuxna med ADHD begick färre brott när de fick medicin Henrik Larsson och Paul Lichtenstein

Läs mer

Är piller lösningen?

Är piller lösningen? Är piller lösningen? - En studie om ADHD-medicineringens möjligheter och hinder för personer med både en ADHD-diagnos och ett beroende av alkohol eller narkotika. Av: Camilla Lindblom, Caroline Paulsson

Läs mer

KAN SAMHÄLLSPROBLEM MEDICINERAS?

KAN SAMHÄLLSPROBLEM MEDICINERAS? ÄR DET BARNEN DET ÄR FEL PÅ? KAN SAMHÄLLSPROBLEM MEDICINERAS? Fakta om psykofarmaka till ungdom på Gotland särskilt avseende ADHD Sammanfattning av ABF-föreläsning 12 november 2013 Lars Lundström Samtliga

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Alternativa metoder för att hantera ADHD

Alternativa metoder för att hantera ADHD UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Moment B, uppsats 15 hp Termin 6 Höstterminen 2014 Alternativa metoder för att hantera ADHD Alternative methods for dealing with ADHD Handledare: Daniel

Läs mer

ADHD i Kriminalvården Sammanfattningsrapport

ADHD i Kriminalvården Sammanfattningsrapport ADHD i Kriminalvården Sammanfattningsrapport Utvecklingsenheten ADHD i Kriminalvården Sammanfattningsrapport Projektnummer 2013:266 Lena Lundholm Layout: Jenny Botvidsson Kriminalvårdens Utvecklingsenhet,

Läs mer

Att vara förälder till barn med ADHD

Att vara förälder till barn med ADHD AGNETA HELLSTRÖM Att vara förälder till barn med ADHD Så kan du underlätta vardagen för ditt barn Innehåll Vad innebär barnens svårigheter? 2 Koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsproblem 2 Passiva

Läs mer

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Föräldrautbildning för dig som har barn i åldern 3-12 år COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Rapport från utvärderingen av kurser i Uppsala Län och Tyresö kommun Augusti 2006 Lisa B Thorell Institutionen för Psykologi

Läs mer