Skyllberg. Ett bolag med kraft. Varifrån kommer strömmen? Vilka får elnätet att fungera? Karta över nätet Spartips & idéer. Stolpresning i Klysna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skyllberg. Ett bolag med kraft. Varifrån kommer strömmen? Vilka får elnätet att fungera? Karta över nätet Spartips & idéer. Stolpresning i Klysna"

Transkript

1 Skyllberg Ett bolag med kraft Varifrån kommer strömmen? Vilka får elnätet att fungera? Karta över nätet Spartips & idéer Stolpresning i Klysna 1

2 Frånskiljare på nybyggd högspänningsledning vid Rosendal. Montage av högspänningskabel till Thomas Johnsson ny transformator vid Klysna, Skyllberg. Ove Nilsson och Jonny Andersson samt nedan Torbjörn Larsson och Tomas Jonsson. 2

3 Ett bolag med kraft Denna skrift vänder sig till dig som är ansluten till Skyllbergs Bruks elnät och/eller till dig som är elkund hos oss. Inför avregleringen av den svenska elmarknaden 1996 såldes många av landets mindre elnät till branschens storföretag. På Skyllbergs Bruk valde vi att behålla vårt elnät och våra kunskaper om eldistribution. Jag ser brukets elnät som en viktig del i vår företagsidé: vi driver ett bruk med anor från 1300-talet. Det är en mångfacetterad rörelse med stålförädlingsindustrin i Kårberg som nav i verksamheten. På traditionellt bruksvis har vi även andra grenar i trädet. Vi har jord och skog samt bostäder för uthyrning. I Skyllbergskoncernen ingår också dotterbolag, vars verksamheter kompletterar och tryggar arbetet i Skyllberg och Kårberg. Elnätet ger oss en stadig förankring i den bygd där vi bor. Våra elmontörer hittar i nätet som i sin egen ficka, till trygghet för våra nätkunder. Med denna skrift vill vi berätta hur elnätet ser ut, vilka våra montörer är och hur de arbetar. Vi ger också några spartips och idéer på hur du kan hushålla med strömmen. Vi vill också tacka för förtroendet att vara din elleverantör. Kraftfulla hälsningar Gustaf Svensson 3

4 Ansvar för ca 1400 nätkunder Att distribuera ström innebär ett stort ansvar och eldistributören måste ha tillstånd för sin verksamhet. Tillståndet utfärdas av Engergimyndigheten som också kontrollerar att företaget sköter sitt uppdrag. Skyllbergs Bruk har distribuerat ström sedan början av 1900-talet. Inledningsvis elektrifierades brukets industri, och successivt byggdes nätet ut, huvudsakligen på mark som då ägdes av Skyllbergs Bruk. I samband med avregleringen av elmarknaden bildade Skyllbergs Bruk elhandelsbolaget SkyllbergsKraft AB för att hantera själva försäljningen av el. Det står dock kunden fritt att välja elleverantör. Nätavgiften däremot, betalas till den vars nät man är ansluten till. Våra elkunder är till allra största delen också nätkunder, men vi har även elkunder utanför det egna nätet. Varifrån kommer strömmen? En mindre del av strömmen som SkyllbergsKraft säljer produceras i fyra egna vattenkraftstationer, två i Skyllberg och två i Skogaholm. Merparten av strömmen köps dock in från andra producenter och vid industrin i Kårberg matas den in på brukets elnät. Vatten från Hissjön och Multen leds via Kvarnfallets kraftstation i Skyllberg till Åmmelången och Vättern. 4

5 6 kv-ledning 40 kv-ledning Transformatorstationer Vattenkraftstationer Skogaholm Dovra Åsbro Tisaren Hamra Venstorp Nyckelhult Kollslätt Kårberg Östersjön Fågelsjön Skyllberg Lerbäck Rönneshytta Hissjön Pettersburg Ässböle Hjärtasjön Kopparberg Ingelsby Karstorp Multen Bengtstorp Folketorp Närkesberg Åmmelången melången Storsjön 5 km Solberga SVENSKA GRAFIKBYRÅN Vår Tisar-el är genererad i egna vattenkraftstationer med vatten främst från sjön Tisaren. Grönare än så kan knappast el bli? Tisaren räcker dock inte för att försörja alla våra elkunder med ström. Omkring 1400 abonnenter är anslutna till Skyllbergs Bruks elnät. Nätet består av 170 kilometer högspänningsledningar (inritade på kartan) och 200 kilometer lågspänningsledningar. Högspänningsledningarna är antingen 40 kilovolt eller 6 kilovolt. De 148 transformatorstationerna omvandlar högspänningen till den lågspänning som finns i våra eluttag. 5

6 Nätunderhåll Elnätet inspekteras regelbundet av brukets elmontörer, från marken och från helikopter. Gamla stolpar byts ut och utrustning som bränts sönder av exempelvis åska repareras. Röjningsarbete i kraftledningsgator är en annan viktig underhållsuppgift. Röjningarna förannonseras i tidningen, så att markägare ska kunna ge synpunkter och ta vara på fällda träd och grenar. Elmontörerna utför också kostnadsfri trädfällning då markägare har träd som kan äventyra ledningarna. Nybyggnation Varje år investeras ca 2 miljoner kronor i ny- och ombyggnationer på ledningsnätet. Årligen förnyas flera transformatorstationer med tillhörande lågspänningsledningar. De nya ledningarna drabbas mer sällan av strömavbrott och spänningen blir stabilare. Såväl reparationer som nybyggnationer utförs av brukets elmontörer. Utomstående ingenjörer anlitas för hjälp med projektering. Jourverksamhet Dygnet runt, årets alla dagar finns alltid en elmontör beredd att rycka ut. Om ett fel uppstår kan man när som helst på dygnet tala in ett meddelande på brukets telefonsvarare. Meddelandet når omedelbart jourhavande elmontör, för att han så snart som möjligt ska kunna åtgärda uppkommet fel. Ett strömavbrott kan ha flera orsaker. Det vanligaste felet är att träd faller över ledningarna. Åsknedslag eller i undantagsfall överbelastning kan också ligga bakom ett avbrott. Vid omfattande driftstörningar, t.ex. vid stormar eller snöoväder, kallas mera personal in. Avtal finns även med andra nätbolag som vid behov kan bistå med arbetskraft, materiel och annan utrustning. 6

7 Skyllbergs Bruks elmontörer: Tomas Jonsson, Torsten Henriksson (driftansvarig), Jonny Andersson och Ove Nilsson samt nedan Torbjörn Andersson (t.v) och Torbjörn Larsson. Felanmälningar Reparationer på elnätet utförs kostnadsfritt för dig som nätkund, oavsett tid på dygnet. Vid ett fel på din egen anläggning får du dock själv betala utryckningen. Abonnentens anläggning börjar vid anslutningspunkten. Den är i normalfallet vid mätarskåpet på sista stolpen eller vid fördelningsskåpet i gatan. Om din granne har ström är det troligt att felet ligger på din anläggning. Förvissa dig om att dina säkringar är hela innan du felanmäler. 7

8 Förfrågningar Karin Skålberg och Thomas Pehrson svarar hos oss för administrationen av elfrågor. Har du frågor gällande din elräkning är du välkommen att ringa. Hör också av dig om du byter adress. Numera registreras dagligen varje abonnents elförbrukning genom fjärravläsning och varannan månad skickas elräkningen ut. Räkningarna är därmed exakta, då de helt enkelt omfattar den el kunden har förbrukat. Din elräkning omfattar en avgift för elnätet (om du är nätkund) samt den elström du förbrukat. Räkningens storlek kan variera kraftigt mellan sommar- och vintersäsong. Var och en får numera själv ansvara för att planera för vintermånadernas högre elräkningar och kanske spara en slant från den billigare sommarsäsongen. Nätavgifterna är lite dyrare på landet än i staden. Det beror på att elnätets driftskostnader slås ut på färre abonnenter. Det är kostsamt att bygga långa ledningar genom skog och ledningarna måste underhållas vare sig det är få eller många nätkunder anslutna. Karin Skålberg och Thomas Pehrson. 8

9 9 Hög tillgänglighet! Du når Karin Skålberg och Thomas Pehrson via Skyllbergs Bruks växel:

10 Spartips och idéer Elvärme är den största elslukaren i ett hus. Den utgör ungefär 60 % av förbrukningen. Cirka 20 % går till uppvärmningen av tappvarmvatten. Resterande 20 % är belysning, kyl och frys, matlagning, tvätt, tv och andra elektriska apparater. Mätarsäkring Vissa abonnenter har en onödigt hög fast elavgift genom att ha en större mätarsäkring än nödvändigt. Storleken på mätarsäkring avgör hur många elektriska apparater man kan använda samtidigt utan att proppen går. Genom att sprida ut sin förbrukning över dygnet kan man klara sig med en lägre mätarsäkring och därmed sänka sin fasta nätkostnad. Byte av mätarsäkringens storlek får endast utföras av behörig elektriker efter samråd med Skyllbergs Bruk. Din elmätare har två visningslägen. Visningsläge 1: I detta läge visas den effekt som just nu tas ut (kw). Visningsläge 2: Här visas din ackumulerade energiförbrukning vilken mäts i kilowattimmar (kwh). 10

11 Sänk dina kostnader spara ström med enkla medel En grads temperatursänkning minskar värmekostnaden med ca 5 %. Täta fönster och dörrar. Välj energisnåla vitvaror. Kör tvätt- och diskmaskin välfyllda och på ekonomiprogram. Häng om möjligt tvätten utomhus i stället för att köra torkskåp och tumlare. Låt inte köksfläkten stå på i onödan. Den suger ut stora mängder uppvärmd luft. Släck ljuset i de rum där ingen vistas. Dammsug gallren på kylskåpets baksida. Avfrosta kyl och frys ofta (gäller främst äldre vitvaror). Standbyläge på tv och video drar ström i onödan, samtidigt som det ökar risken för brand. Dra ur laddningssladden när mobilen är laddad. Den drar ström och utgör brandrisk. Ett bad drar mer än dubbelt så mycket energi som 5 minuters dusch. Äldre hushållsapparater förbrukar ofta mycket mer ström än nytillverkade. Håll koll på din elmätare. Genom att regelbundet läsa av sin mätare lär man sig känna igen mönstret i sin förbrukning; vad som är normalt och inte. Bastun ger extra skjuts åt mätaren, en byggfläkt likaså. Vad är 1 kwh? En kilowattimma (1 kwh) är den energi som förbrukas när en apparat märkt med effekten 1000 W (1 kw) är påslagen i en timma (h). Den rörliga avgiften på din elräkning beror på hur många kwh du har förbrukat. En dammsugare med effekten 1000 W som används i en timma, eller en 40 watts glödlampa som lyser i 25 timmar förbrukar vardera en kilowattimma (1 kwh). Lika mycket energi förbrukas av en tv på 140 W som går i 7 timmar. 11

12 Skyllbergs Bruks övriga verksamheter Bild&Kultur AB 2011 I Skyllberg Industri produceras dragen tråd, spik och robotsvetsade stålkonstruktioner. Dotterbolagen Degerfors Förzinknings AB (Defab) och Nils Ahlgren AB, Stockholm. Nils Ahlgren är grossist inom bl.a. fästelement, staket och stängsel. Många av Skyllbergs bostäder och även industrin i Kårberg får sin värme från våra fliseldade pannor, en i Skyllberg och en i Kårberg. Lantbruket är utarrenderat medan skogen sköts i egen regi. Skyllbergs Bruks AB Skyllberg Tel: Felanmälningar på elnätet efter kontorstid:

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

Energi till nytta och nöje

Energi till nytta och nöje Energi till nytta och nöje Innehåll Belysning 4 Hemelektronik 6 Köket 8 Badrummet 10 Tvätt och tork 12 Värme 14 Isolering och ventilation 18 El utomhus 20 Elsäkert hem 22 När strömmen går 24 Koll på elförbrukningen

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI.

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. Vi på Vattenfall får många frågor från kunder som undrar hur det här med energi fungerar. Hur sätts elpriset? Varför är fakturorna så svåra att förstå? Varför köper vi kolkraftverk

Läs mer

Enkelt och lönande att spara energi.

Enkelt och lönande att spara energi. Enkelt och lönande att spara energi. Tips och råd från Energirådgivarna. Bra för både plånbok och miljö. Att spara energi är enkelt. Med sunt förnuft och några enkla åtgärder kan du komma riktigt långt.

Läs mer

energi Min De bytte till fjärrvärme och fick ett bättre hus Nr 2/2001 En tidning från din lokala energileverantör

energi Min De bytte till fjärrvärme och fick ett bättre hus Nr 2/2001 En tidning från din lokala energileverantör Min energi Nr 2/2001 En tidning från din lokala energileverantör De bytte till fjärrvärme och fick ett bättre hus Förmåner för hela familjen Ny profil, men samma företag. Bilar, brevpapper, annonser och

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

I RÖRET. Koi Huddinge Karpodling värms med fjärrvärme. Fjärrvärme och FTX. Lilla energiskolan. nr 1 2013. Bästa energikombon. En kundtidning från

I RÖRET. Koi Huddinge Karpodling värms med fjärrvärme. Fjärrvärme och FTX. Lilla energiskolan. nr 1 2013. Bästa energikombon. En kundtidning från I RÖRET En kundtidning från Södertörns Fjärrvärme nr 1 2013 Koi Huddinge Karpodling värms med fjärrvärme Fjärrvärme och FTX Bästa energikombon Lilla energiskolan 1 Vi är glada att fler och fler använder

Läs mer

Så ser vi till att du har el

Så ser vi till att du har el Så ser vi till att du har el Vattenfall Distribution Vi säkrar nätet för framtiden Vi lever i ett modernt samhälle där vi tar för givet att det alltid ska finnas el i uttaget. Vattenfall är en av de stora

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Jag sparar 5 000 kr per år.

Jag sparar 5 000 kr per år. Jag sparar 5 000 kr per år. ET2007:14 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: mikael ljungström idé, form och produktion: etc www.boverket.se

Läs mer

Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll

Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll Enklare, snabbare, säkrare Att gräva av en ledning är ofta både kostsamt och tidskrävande. Men det finns ett bra sätt att undvika skador och onödigt arbete. Ledningskollen.se

Läs mer

#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats

#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats #1, 08 MÖLNDAL ENERGI DIT T LOKALA ENERGIFÖRETAG Bra miljöval Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna fjärrvärmenätet växer Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal Gunnebo En ekologisk tummelplats

Läs mer

Energiguiden. Vårt beroende av el ökar sid 6. Berg, vatten, luft eller jord varifrån ska man hämta värmen? sid 8

Energiguiden. Vårt beroende av el ökar sid 6. Berg, vatten, luft eller jord varifrån ska man hämta värmen? sid 8 MEDFÖLJER SOM OBEROENDE TEMATIDNING I AFTONBLADET SÖNDAG APRIL 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden APRIL 2005 Berg, vatten, luft eller jord varifrån

Läs mer

El nära och långt borta

El nära och långt borta El nära och långt borta Elsystem och elmarknad från konsumentens synpunkt Mats Bladh Redaktionell informationstext Innehållsförteckning KONSUMENTEN OCH ELSYSTEMET...6 UR KONSUMENTENS SYNVINKEL...7 EL HEMMA...8

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

El nära och långt borta

El nära och långt borta Tema Teknik och social förändring El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden? Mats Bladh Perspektiv På Tekniken nr 3 El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden?

Läs mer

Bo-ekonomen 2 Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar.

Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar. Kundtidning Nr 2 2006 Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Läs mer på sidan 2 Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar. Läs mer på sidan

Läs mer

Kartlägg energianvändningen i ditt småhus

Kartlägg energianvändningen i ditt småhus Kartlägg energianvändningen i ditt småhus Gör-det-själv-energisyn Det här testet som har formen av en checklista hjälper dig att upptäcka och undvika onödig energiförbrukning i hemmet. Vänd bladet och

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

Frågor och svar om solceller

Frågor och svar om solceller Frågor och svar om solceller ENKELT TRYGGT EKONOMISKT Innehåll Grundläggande fakta om solceller och solenergi Att köpa solceller Ekonomi och solceller Underhåll och livslängd Vad är solceller? En solcell

Läs mer

Handbok för energiambassadörerna

Handbok för energiambassadörerna Handbok för energiambassadörerna D 2.6 Energy Ambassadors Guide ESS Projektet stöttas av: 1. Presentation av handboken 2. Energiambassadörernas uppdrag 3. Livsstil och beteende en bakgrund 4. Energi var,

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer