CVA. Det händer på Chalmers Arkitektur och i CVA Peter Fröst. Centrum för Vårdens Arkitektur. Centre for Healthcare Architecture

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CVA. Det händer på Chalmers Arkitektur och i CVA Peter Fröst. Centrum för Vårdens Arkitektur. Centre for Healthcare Architecture"

Transkript

1 CVA Centrum för Vårdens Arkitektur Centre for Healthcare Architecture Det händer på Chalmers Arkitektur och i CVA Peter Fröst

2

3

4

5 Healthcare architecture new challenges Master program Architecture Future visions for Healthcare, Housing & Work SPACE FOR HEALTHCARE Autumn 2014 New Hospital in Östersund Examiner Peter Fröst, Chalmers Ass teacher CrisQana Caira, White arkitekter

6 Ny Adjungerad professor Mål och visioner för professuren: Förstärka och utveckla kunskap om vårdens arkitektur Stärka och nätverk i samverkan mellan arkitektbranschen, Chalmers och vårdsektorn Medverka i grund- och vidareutbildning för arkitekter ChrisQne Hammarling, Tengbom Arkitekt SAR/MSA, Segmentsansvarig Vård, Partner

7 Ny Projektledare CVA Avhandling handlade om strategier och metoder för af försörja vården med lokaler. Arbetar som processledare nära vårdens verksamhet i komplexa sjukhusprojekt. De senaste åren har hon främst arbetat med af ta fram fysiska utvecklingsplaner, där tvärdisciplinär samverkan, dialog och hållbar utveckling varit inslag. Just färdigställt en SKL om Fysiska utvecklingsplaner. Josefina delar mellan CVA och White arkitekter. Josefina Hinnerson Arkitekt, PhD Chalmers

8 Ny GäsZorskare Sedan årsskipet arbetar Morgan Andersson som gäsqorskare på 20% i CVA. Morgan disputerade i december 2013 inom ämnet särskilt boende för äldre. Göteborgs Stad gäsqorskartjänsten genom lokalförvaltningen, där Morgan har sin grundanställning och arbetar 80% med FoU- frågor inom

9 Ny Koordinator CVA Sophy Sapan Longe Olsson Inredningsarkitekt, Chalmers Koordinera allt som händer inom CVA Utåtriktade - planera och ansvara för genomförandet av olika Nyhetsbrev Hantera handlingsplaner och andra styrdokument Ansvara för Hemsida - sv + eng

10 Ny doktorand Jönköping FoU fond + CMB FramQdssäkring av vårdbyggnader Vårdens snabba förändringstakt kräver byggnader som medger verksamhetsutveckling och flexibel användning Det finns, förutom tekniska och även sociala, kulturella och samhälleliga aspekter som möjliggör eller hindrar af förberedd flexibilitet verkligen användning. Saga Karlsson Arkitekt, Chalmers

11 Ny doktorand AIDAH Utveckla nya integrerade former av boende och vård. Vårdens genomgripande tekniska förändring kräver ef omtänkande mot nya av former av hälso- och sjukvård från avancerad vård i intensivvård och Hur kan vårdens arkitektur af skapa en läkande och socialt hållbar närmiljö i sif urbana sammanhang. Elke Miedema Arkitekt, TU DelP

12 CVA Centrum för Vårdens Arkitektur Centre for Healthcare Architecture Peter Fröst, PhD, Konstnärlig professor, föreståndare Christine Hammarling, Adjungerad professor Roger Ulrich, PhD, Gästprofessor Inga Malmqvist, PhD, Docent, seniorforskare Marie Strid, PhD, Projektledare, Vice prefekt Arkitektur Göran Lindahl, PhD, Docent, seniorforskare Helle Wijk, PhD, (Sahlgrenska Akademin) Docent Marie Elf, PhD, (Högskolan Dalarna) Docent, Projektledare Josefina Hinnerson, PhD, Projektledare Morgan Andersson, PhD, Gästforskare Sophy Sapan Longe Olsson, Koordinator

13 CVA Centrum för Vårdens Arkitektur Centre for Healthcare Architecture Doktorander kopplade till CVA MARIA BEREZECKA SAGA KARLSSON CAROLA JOELSSON STEFAN LUNDIN ELKE MIEDEMA

14 50% Doktorand 5% Gästprof. Jönköping FoU fond 25% Doktorand 20% GäsQorskare ARQ/ White GBG PTS- Forum 30% Professur 100 % Doktorand Västra Götalands regionen Centrum för vårdens arkitektur 100 % Utvecklingsprojekt SKANSKA Chalmers 10 % Seniorforskare Tengbom 20% Adjungerad progessor Forum vård- byggnad 50% Professur SKL:s FasQghets- råd 100 % Plaaorms- finansiering 80 % Doktorand 5% Gästprof.

15 ARCH14 International Conference on Research on Health Care Architecture November 19-21, 2014 Espoo, Finland ARCH 14 Conference on Health Care Architecture i Helsingfors ARCH12 på Chalmers AIDAH presenteras + tre från CVA PRE-CONFERENCE EXCURSION Wednesday at An exclusive visit to HUS Hospital Area of Meilahti GET-TOGETHER Wednesday at Meet up and network at new KONTORET Kamppi work & meeting space for mobile working CONFERENCE DINNER Thursday at 19 A Night at The Brewery A culinary conference dinner with a dash of lager and wheat ARCH14 PRELIMINARY PROGRAM Thursday Friday Registration 9.00 Opening 9.30 Keynote Heather Burpee Health Care and Sustainability 9.30 Keynote Siglinde Lebich Mehrgenerationhaus, Eching Paper presentations Paper presentations Lunch Lunch Paper presentations Paper presentations Coffee break Paper presentations End of Day Conference Dinner Coffee break Closing Check for more detailed programme: Register now - Early Bird price up until 15.9.!

16 Morgan Andersson, Nina Ryd and Inga Malmqvist, (2014). Exploring the and Use of Common Spaces in Assisted Living for Older Persons Michael Apple, (2014). A of Swedish Intensive Care Rooms Elf, M., Wijk, H. (2014) Space- planners of an assessment instrument for briefs in the pre- design phase of new healthcare environments. Kirk Hamilton, (2014). Hypothesis and the Excitement of Discovery (Editor s Column). Referens to Stefan Lundin

17 Annat som händer på CVA 2014

18 Samverkan Chalmers och PTS gruppen Evidensbaserade konceptprogram för vårdbyggnader Genomfört av Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers på uppdrag och finansierat av PTS- gruppen

19 Genomfört Utvecklingsprojekt

20 Genomfört Utvecklingsprojekt CVA + PTS presenterar Evidensbaserade konceptprogram för vårdens arbetsplatser på Medicinska Riksstämman 4-5 dec 2014 i Stockholm

21 Pågående utvecklingsprojekt PTS planerings- och byggprocess Mål - af utveckla planerings och byggprocessen integrerat i PTS systemet. SyPet är af det ska kunna fungera som ef stöd och kunskapshöjare i de enskilda egna projekt. Förstudie påbörjas

22 Pågående Utvecklingsprojekt Sammanställning av svenska erfarenheter av enpaqentrum Det finns ingen sammanställd utvärdering av erfarenheter från i Sverige. Det skulle vara värdefullt om en sådan epersom alla idag planerar för övervägande i sina nya projekt. CVA har därför påbörjat arbetet med af samla in de utvärderingar som är gjorda så af vi kan få ef en sådan sammanställning.

23 Pågående utvecklingsprojekt LÄKANDE ARKITEKTUR, ENERGIEFFEKTIVITET och andra MILJÖASPEKTER - en förstudie - Vilka hållbarhetsaspekter jobbar man med inom vårdbyggnad? Vilka är de specifika utmaningarna för underhåll, renovering och Står läkande arkitektur i eller samverkar med och minskad resursanvändning? Syde - beskriva kunskapsläge, hur miljöaspekter integreras i ny- och ombyggnad - olika personers/aktörers "problembild" - de främsta utmaningarna Genomförande Projektperiod Intervjuer med olika nyckelaktörer oktober februari Mini- alla - LiFeraturstudie Kontakt Liane Thuvander, Docent Chalmers Arkitektur Blom/CycloMedia

24 Kommande utvecklingsprojekt PTS framqdens öppenvård, lokaler för moeagningar och primärvård Förskjutning från inneliggande dagvård. Resurser för mofagningsbesök, dagvård och rehabiliteringsresurser behöver öka Sammanhållna vårdkedjor - mofagningar och vårdavdelningar lokaliseras i nära varandra Flöden kan genomföras genom förbäfrat samarbete i team Påbörjas

25 InternaQonalisering CVA är nu medlemmar i European Health Property Network, EuHPN. EuHPN är ef nätverk av europeiska myndigheter och som ansvarar för strategisk planering och förvaltning av alla former av

26 Föreläsning på Symposium i DelP 17 med ledande representanter för Europeiska Centra inom Vårdarkitektur InternaQonalisering

27 InternaQonalisering Brazilian Associa-on for the Development of the Hospital Building, årlig konferens med ca 600 delegater. I år genomfördes konferensen i Florianopolis med temat "Excelencia em ambientes de saude: Experiencias e evidencias" Göran Lindahl deltog från CVA och beskrev dels CVA och hade en key- note om forskning och utvecklingsarbete kring vårdbyggnader i Sverige.

28 InternaQonalisering av CVA:s arbete på workshop i Edinburgh 3 oktober. European Health Property Network 2014 Workshop Edinburgh 1-3 October Thinking differently about healthcare buildings Innovative infrastructure planning and design to improve the quality and safety of care

29 Age Well 2014 Nordic AssociaQon for Gerontologists CVA deltog på Age Well 2014 Nordic Associa-on for Gerontologists på Svenska Mässan i Göteborg. Där exponerades CVA med utställningsbord och Morgan Andersson presenterade papper.

30 !! 1#promille#av#vårdens#miljardinvesteringar# i#nya#byggnader#går#till#forskning#om#deras# betydelse#för#bättre#vård!# En#rapport#som#översiktligt#kartlägger#omfattningen#av#forskningsområdet#vårdens# arkitektur#och#miljö#i#sverige#och#jämför#detta#med#samlade#kostnader#och# investeringar#i#vård;#och#omsorgsbyggnader.##!!!!!!!!!!!!!!!!!! Centrum#för#vårdens#arkitektur,#Chalmers#tekniska#högskola# #Institutionen#för#Vårdvetenskap#och#Hälsa,#Sahlgrenska#Akademin#GU# April#2014#!! 1!!

31 Slutsatser Svensk vårdsektor investerar omkring 13 miljarder kronor per år i sina vårdbyggnader. Mindre än en promille av dessa pengar satsas på forskning och vetenskaplig uppföljning för af säkerställa af de nya vårdbyggnaderna en säker och läkande vårdmiljö! För af verkligen stödja utvecklandet och nyvggörandet av ny forskning krävs en större samhällsinsats där stat, och kommuner samverkar. Lyckas vi kan forskningsinvesteringar som af bygga in hälsa i vården, och därmed skapa svenska hälso- och sjukvårdsmiljöer som kännetecknas av kvalitet, och hållbarhet.

32 Så kan vi sluta att bygga in ohälsa i vården - Dagens Medicin Debae Så kan vi sluta att bygga in ohälsa i vården Helle Wijk, Sahlgrenska akademin, Peter Fröst, CVA Anna- Carin Dahlberg, vice ordf för Forum vårdbyggnad, Hans Sandqvist, ordf i Erik Pålsson, ordf för Program för teknisk standard, Nya Karolinska är en av platserna för dagens omfattande svenska investeringar i vårdbyggnader. Enligt debattörerer Bild: Niklas Larsson/Bildbyrån Det behöver satsas mer pengar på svensk forskning inom vårdens arkitektur och miljöer, hävdar fem skribenter. Arkitekturens påverkan på den läkande vårdmiljön är i dag ett internationellt etablerat forskningsfält. Forskningens mål är att planering och utformning av nya vårdbyggnader ska baseras på vetenskapligt bekräftad kunskap, så kallad evidensbaserad design. Över vetenskapliga studier har hittills publicerats inom fältet. Dessa visar att en god vårdarkitektur kan förbättra patientsäkerheten, minska smittspridningen och minska stressen hos personal, patienter och anhöriga. Andra studier visar hur planeringsprocessen kan utformas för att stödja vårdens verksamhetsutveckling och därmed göra vården mer effektiv. En läkande vårdarkitektur handlar till exempel om att bygga enpatientrum med egen toalett för att hindra spridning av vårdrelaterade infektioner, att genom rätt belysning förhindra fall och att förse vårdrum med naturutblickar, dagsljus och plats för anhöriga för att stödja rehabilitering. Det kan också innebära att skapa en tyst och visuellt lugn miljö i intensivvården, eller om att utrusta läkemedelsrum med reglerbar ljussättning så att inte läkemedel hanteras fel. Nyligen genomförda studier tyder också på att en utformning av vårdmiljön som stödjer team arbete och personcentrerad vård leder till ökad arbetstillfredsställelse. Om arkitektur, omvårdnad, design och kultur samverkar främjas hälsan och välbefinnandet vilket på samma gång gynnar vårdsektorns ekonomi och kvalitet i form av kortare vårdtider och köer, färre fel och bättre utnyttjade resurser. I klarspråk: Om man bygger evidensbaserat och med rätt process kommer vården att utföras bättre.

33 Forskningsfond för inom vårdbyggande i Jönköpings län avsäfer årligen 0,5 1% av sina i en forskningsfond. Jönköping tar därmed ef steg som är mycket och inspirerande för kunskapsbygget inom vårdarkitekturen i Sverige. Det innebär större möjlighet af stödja det nya vårdbyggandet med aktuell forskningskunskap men också af vetenskapligt kunna följa upp vilka effekter de nya vårdbyggnaderna har.

34 Teknikintensiva vårdmiljöer Temadag 5 mars Reflektioner kring interaktionen mellan Vårdarkitektur och Medicinteknisk utrustning, Lennart Ring, Sahlgrenska Nya Karolinska Solna, erfarenheter hur avancerad teknik kan planeras för att stödja patienter och personal. Claes-Göran Johansson, designchef NKS/ Skanska Forskning kring Högteknologiska miljöer på Sahlgrenska Akademin Ingegerd Bergbom, professor. Forskning kring Högteknologiska miljöer MedTechWest Doktorandstudier på Chalmers. Maria Berezecka + Carola Joelsson Presentation av Phillips Presentation av Siemens Presentation av GE Reflektioner, paneldiskussion hur kan vi utveckla kunskap i samverkan mellan bransch/industri och

35 Temadag om barn- och ungas inom vårdens byggnader 25 mars 2014 Rum för att läka & leka en temadag om att ge plats åt barn och unga i vårdens byggnader + program för dagen Foto och form: Kontor Kontur

36 Temadag om arkitekeävlingar för vård och omsorg 6 maj 2014 NORD Architects Copenhagen. Vinnare i tävling om Center för KraeP och Sundhet, Köpenhamn.

37 Temadag om arkitekeävlingar för vård och omsorg Medplan AS, Vunnen tävling, Rikshospitalet Oslo

38 Temadag om arkitekeävlingar för vård och omsorg Utmaningarna i af skapa hållbara vårdbyggnader och miljöer är många och behovet av nya idéer är stort. Befintliga sjukhus består opa av byggnader under med skilda krav och idéer om hur man ska bygga på bästa säf. Sweco + AART, Vinnare i tävling om Högspecialitetsbyggnad, Universitetssjukhuset Örebro

39 Temadag om arkitekeävlingar för vård och omsorg Idag är förutsäfningarna återigen annorlunda och vi kan inte bara bygga eper kända mönster och lösningar. Nya byggnadstyper och strukturer behöver utvecklas som uppfyller morgondagens krav på hur vården ska bedrivas och med god arbetsmiljö. CF Möller, Vunnen tävling, Nybyggnad för akut och SUS Malmö

40 Temadag om arkitekeävlingar för vård och omsorg ArkitekFävlingar är ef beprövat säf af utveckla nya idéer när förutsäfningarna förändras. Hur ska dessa arrangeras och genomföras för af stödja den som fordras för af möta alla utmaningar? Och så af både arrangörer och deltagande arkitekter är vinnare! White arkitekter, Vinnare tävling om nybyggnad psykiatri, Borås sjukhus

41 Temadag om arkitekeävlingar för vård och omsorg Kan arkitekfävlingar af höja kvaliteten på vårdens arkitektur när det gäller af skapa en hälsofrämjande vårdmiljö, och god gestaltning? På vilket säf i så fall? Vilka är hindren? Vilka är möjligheterna? Herzog & demuron + Vilhelm Lauritzen, Vinnare i tävling om Nordsjællands nye akuthospital, Hilleröd

42 Grupparbete

43 Möjligheter + Utveckling och framåfänk + Kickastart på ef projekt + Mångfald + AHA! + Bra med fler små och avgränsade tävlingar + Möjlighet af etablera nya arkitektkontor (ex White) + Kan stärka i af handla upp kvalitet + Konceptet i fokus minska redovisningskraven + FörbäFrad beställaren ges möjlighet af varandras erfarenheter + Skapa dialog under tävling nya tävlingsformer!

44 Hinder - Osäkerhet om affären, kostnader för resp part - LOU blir opa ef hinder - Anonymitetskravet omöjliggör dialog dvs dialogförbud i designfasen. - Man måste satsa resurser, komplicerade PQ förfaranden stora kontor favoriseras - ProjekFävlingar kräver helhetssyn på sjukhusområden - Orimliga redovisningskrav i jmf m underlag konceptet är det - Komplexiteten, svårt formulera ef korrekt program. - Utvärderingen är ibland och håller inte kvaliteten - är tävlingar process? Dialog!

45 Slutkommentarer Forskaren - Tävlingar är produk-on av fram-den med hjälp av design. Vårdföreträdaren Vi måste utvärdera tävlingar från pa-entens perspek-v vad är nyxan för dem? Arkitekten Vi behöver hixa en gemensam nivå för tävlingar så ax det inte blir för stort och detaljerat. Trösklarna är för höga idag tex kostnader. Vi måste utveckla enklare tävlingsformer som möjliggör dialog under tävlingsskedet.

46 Slutkommentarer Byggherren - Lands-ngen bör tävla mer! För ax få en bäxre totalkvalitet i det man erbjuder medborgarna. När olika perspek-v får brytas kan man få ex bäxre resultat. Jag kom hit med föreställningen ax man tävlar för ax ta fram ex färdigt koncept som man sen kan bygga ex sjukhus e^er. Men det handlar om en -digare nivå. Arkitekterna har en uppgi^ i ax beskriva vad underlagen ska innehålla för ax det ska bli en ve`g tävling ur både beställar- och arkitektperspek-v.

47 Gemensam slutsats Vi behöver fortsäxa dialogen mellan arkitekter och lands-ngen om formen för tävlingar. Hur? Tengbom, vunnen tävling, Psykiatrins Hus, Akademiska sjukhuset Uppsala

48

49 Planerade akqviteter

50 Planerade Temadagar Februari arbetsplatser inom vården med PTS) 18 mars Helhetslösningar för 22 April Kunskapsöverföring mellan vårdbyggnadsprojekt 26 Maj Flexibilitet och generalitet i vårdbyggnader

51 Brinkåsen, nybyggnad för psykiatri. Vårdbyggnadspriset 2013, Sjögren Arkitekter AB. Vidareutbildning för vårdens planerare, arkitekter m fl som arbetar med af fånga och beskriva vårdens lokalbehov. Våren 2015 Öppen utbildning Vårdens lokaler 2.0 Planering och design av framtidens hälso- och sjukvård 7,5 hp Utbildningen riktar sig till dig som medverkar i designoch planeringsarbetet där vård- och omsorgslokaler är i fokus. Målet är att deltagarna utifrån brukarnas och intressenternas behov ska kunna planera och genomföra komplexa projekt avseende utformning och anpassning av vårdens byggnader. Samhället står inför stora utmaningar med en växande hemsjukvård och nya krav ställs därmed på både samhällsplanering och utformning av bostäder. Dessutom möter svensk hälso- och sjukvård stora krav på förändring i form av ett personcentrerat förhållningssätt och bemötande av patienter och närstående. Samtidigt ska nya lösningar vara kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Ny forskning har visat att rätt utformade lokaler kan bidra till goda möten i vård och omsorg, att effektivisera vården, stödja läkandet och minska stress hos patienter, anhöriga och vårdpersonal. Lärprocessen och lärandemål Utbildningen utgår från aktivt lärande där metoder och erfarenhet från akademi och praktik introduceras via föreläsningar och följs av reflekterande diskussioner. Deltagarna engageras i praktiska övningar och fallstudier med utgångspunkt i konkreta utmaningar och problem. Pedagogiken stimulerar deltagarna att tillämpa den nya kunskapen direkt i den egna verksamheten. Efter avslutad utbildning ska deltagarna: Utvecklat förmågan att identifiera, analysera, värdera samt tillämpa relevant kunskap inom lokaler för vård och omsorg Ha en överblick över aktuella frågor och forskning inom områden relaterade till vårdens lokaler Sammanställt en erfarenhetsbank baserat på interaktion med övriga utbildningsdeltagare Samverka i team kring planering av vårdens lokaler Vårdens lokaler 2.0 Göteborg jan, 2015 Göteborg mar, 2015 Göteborg apr, 2015 Göteborg maj, 2015 Ansök på chalmersprofessional.se Antal deltagarplatser: 30 Målgrupp Utbildningen riktar sig till lokal- och funktionsplanerare, förvaltare och lokalansvariga inom landsting och kommuner som arbetar med lokaler för vård och omsorg. Den riktar sig även till de som medverkar i design- och planeringsarbetet, så som företrädare för vårdens professioner och projekterande konsulter inom VVS, vent, el, m.fl. Pris SEK exkl moms Medlemmar i PTS och Forum Vårdbyggnad betalar SEK exkl moms. Observera att medlemskapet måste anges vid anmälan. Utbildningpartner

52 Vidareutbildning för projektledare som arbetar med lokaler för vård- och omsorg Våren 2015 Öppen utbildning Projektledning för utveckling av vårdens lokaler 7,5 hp Målet med utbildningen är att deltagarna ska kunna planera, leda och driva komplexa uppdrag inom vårdens byggnader och lokaler. En utgångspunkt är att göra detta tillsammans med pågående verksamhet och med en bredd av intressenter från patienter och anhöriga till vårdpersonal och förvaltare av byggnaderna. Att utveckla vårdens lokaler är idag i fokus när landstingen står inför stora investeringar och strävar efter effektivitet, både i projekten och i den kommande verksamheten. Samtidigt ska våra vårdbyggnader och lokaler vara långsiktigt hållbara miljömässigt, socialt och ekonomiskt. En allt större del av vården kommer även att ske i hemmet, vilket ställer nya krav på både samhällsplanering och utformning av bostäder. Ny forskning har visat att rätt utformade lokaler kan bidra till att effektivisera vården, stödja läkandet och minska stress hos patienter, anhöriga och vårdpersonal. Lärprocessen och lärandemål Utbildningen utgår från aktivt lärande där metoder och erfarenhet från akademi och praktik introduceras via föreläsningar och följs av reflekterande diskussioner. Deltagarna engageras i praktiska övningar och fallstudier med utgångspunkt i konkreta utmaningar och problem. Pedagogiken stimulerar deltagarna att tillämpa den nya kunskapen direkt i den egna verksamheten. Efter avslutad utbildning ska deltagarna kunna: Analysera och värdera samt tillämpa ny kunskap om ledning och styrning av projekt inom vårdens lokaler Ha en överblick över aktuella frågor och forskning inom områden relaterade till vårdens lokaler Sammanställt en erfarenhetsbank baserat på interaktion med övriga utbildningsdeltagare Samverka och leda team kring planering av vårdens lokaler Projektledning för vårdens lokaler Göteborg jan, 2015 Göteborg mar, 2015 Göteborg apr, 2015 Göteborg maj, 2015 Ansök på chalmersprofessional.se Antal deltagarplatser: 30 Målgrupp Utbildningen riktar sig till dem som har i uppdrag att leda projekt såväl ombyggnad som investering inom vården. Dessa kan komma från byggherrar, vårdgivare, offentliga organisationer eller från konsultfirmor. Utmaningen ligger i att hantera komplexa sammanhang med många intressenter för att skapa en effektiv helhet. Pris SEK exkl moms Medlemmar i PTS och Forum Vårdbyggnad betalar SEK exkl moms. Observera att medlemskapet måste anges vid anmälan. Utbildningpartner

53

54 Tack!

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

innovationer för hållbar vård och omsorg

innovationer för hållbar vård och omsorg Vinnova Rapport VR 2009:21 innovationer för hållbar vård och omsorg värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov Sune Andreasson & Monica Winge Titel: Innovationer för hållbar vård

Läs mer

Att tänka och bygga nytt för framtidens patient

Att tänka och bygga nytt för framtidens patient Att tänka och bygga nytt för framtidens patient En sammanfattning av konferensen den 24 25 april 2014 Ett samarbete mellan Stockholms Läns Landsting, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet,

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport Bo bra på äldre dar Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport 1 Bo bra på äldre Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

st r at eg i för utbildningsfrågor

st r at eg i för utbildningsfrågor Svensk sjuksköterskeförenings st r at eg i för utbildningsfrågor Innehåll 3 Förord 5 En sjuksköterskeutbildning för vårdens utveckling 6 OMVÅRDNAD 8 utbildningssystemet och de sex kärnkompetenserna 14

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2008 Grafisk formgivning: Yra AB Tryck och repro: Ekotryck Redners, maj 2008 Texter: Fatima Grönblad, Thomas Heldmark

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Konferensensprogram MVTe 2015

Konferensensprogram MVTe 2015 Konferensensprogram MVTe 2015 Keynote konferensens öppnande och inledande Äldreomsorg 2.0 Så kan vi tillsammans göra den demografiska utvecklingen till en möjlighet Vi som vet mår bättre! Chatta med socialrådgivningen

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV 2006 Rapport nr 1 Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök NASP 2006, 2007

Läs mer

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål 1 Författare Christina Riddebäck är legitimerad sjuksköterska och projektledare för det sammanhållna projektet, Palliativ Vård i SÄBO. Christina har lång erfarenhet som distriktssköterska och som ledare

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer