CVA. Centrum för Vårdens Arkitektur. Centre for Healthcare Architecture

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CVA. Centrum för Vårdens Arkitektur. Centre for Healthcare Architecture"

Transkript

1 CVA Centrum för Vårdens Arkitektur Centre for Healthcare Architecture

2 CVA Centrum för Vårdens Arkitektur Centre for Healthcare Architecture Centrum för vårdens arkitektur (CVA) strävar efter att vara en nationell arena för skapande, översättning, utbyte och spridning av ny kunskap om vårdarkitektur i Sverige.

3 CVA Centrum för Vårdens Arkitektur Centre for Healthcare Architecture Vi är huvudsakligen externfinansierade av branschen, främst genom de svenska landstingen/regionerna och vårdritande arkitektföretag.

4 CVA Centrum för Vårdens Arkitektur Centre for Healthcare Architecture Peter Fröst, PhD, Konstnärlig professor, föreståndare Christine Hammarling, Adjungerad professor Roger Ulrich, PhD, Gästprofessor Inga Malmqvist, PhD, Docent, seniorforskare Marie Strid, PhD, Projektledare, Vice prefekt Arkitektur Göran Lindahl, PhD, Docent, seniorforskare Helle Wijk, PhD, (Sahlgrenska Akademin) Docent Marie Elf, PhD, (Högskolan Dalarna) Docent, Projektledare Josefina Hinnerson, PhD, Projektledare Morgan Andersson, PhD, Gästforskare Sophy Sapan Longe Olsson, Koordinator

5 Doktorand Gäs>orskare Doktorand Gästprof. Jönköping FoU fond ARQ/ White GBG PTS- Forum Professur Doktorand Västra Götalands regionen Centrum för vårdens arkitektur Utvecklingsprojekt SKANSKA Chalmers Seniorforskare Tengbom Adjungerad professor Forum vård- byggnad Professur SKL:s Fas?ghets- råd Doktorand Gästprof. Pla+orms- finansiering

6 Exempel på forskningssamarbeten Forskningsprojekt CHI, Chalmers Forskningsprojekt Inst för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska Akademin, GU + Högskolan i Borås Forskningsprojekt Högskolan Dalarna Forskningsprojekt GU, Inst för Socialt arbete och Sociologi, Karlstads Universitet Utvecklingsprojekt Inst för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska Akademin, GU Doktorand Installationsteknik, Energi och miljö, Chalmers Doktorand Construction Management, Bygg och miljöteknik, Chalmers Doktorand Inst för vårdvetenskap, Högskolan i Borås Doktorand Högskolan Dalarna, KI

7 AIDAH Forskningsanslag från Formas på 10 milj/kr på 5 år ag bygga en ny stark forskningsmiljö inom forskningsfältet Hållbart Samhällsbyggande med Kteln Rum för hälsa och livskvalitet: Integrerade Former för Boende, Åldrande och Sjukvård. WP1 WP2 WP3 Private Elderly Residential Patient Hospital Intensive residence Housing Healthcare Hotel Ward Care Unit Home Institution Integrative ways of residing

8

9 1#promille#av#vårdens#miljardinvesteringar# i#nya#byggnader#går#till#forskning#om#deras# betydelse#för#bättre#vård# En#rapport#som#översiktligt#kartlägger#omfattningen#av#forskningsområdet#vårdens# arkitektur#och#miljö#i#sverige#och#jämför#detta#med#samlade#kostnader#och# investeringar#i#vård;#och#omsorgsbyggnader.## Centrum#för#vårdens#arkitektur,#Chalmers#tekniska#högskola# #Institutionen#för#Vårdvetenskap#och#Hälsa,#Sahlgrenska#Akademin#GU# April#2014# 1

10 Så kan vi sluta att bygga in ohälsa i vården - Dagens Medicin DebaS Så kan vi sluta att bygga in ohälsa i vården Helle Wijk, Sahlgrenska akademin, Peter Fröst, CVA Anna- Carin Dahlberg, vice ordf för Forum vårdbyggnad, Hans Sandqvist, ordf i LandsKngens faskghetsråd Erik Pålsson, ordf för Program för teknisk standard, Nya Karolinska är en av platserna för dagens omfattande svenska investeringar i vårdbyggnader. Enligt debattörerer Bild: Niklas Larsson/Bildbyrån Det behöver satsas mer pengar på svensk forskning inom vårdens arkitektur och miljöer, hävdar fem skribenter. Arkitekturens påverkan på den läkande vårdmiljön är i dag ett internationellt etablerat forskningsfält. Forskningens mål är att planering och utformning av nya vårdbyggnader ska baseras på vetenskapligt bekräftad kunskap, så kallad evidensbaserad design. Över vetenskapliga studier har hittills publicerats inom fältet. Dessa visar att en god vårdarkitektur kan förbättra patientsäkerheten, minska smittspridningen och minska stressen hos personal, patienter och anhöriga. Andra studier visar hur planeringsprocessen kan utformas för att stödja vårdens verksamhetsutveckling och därmed göra vården mer effektiv. En läkande vårdarkitektur handlar till exempel om att bygga enpatientrum med egen toalett för att hindra spridning av vårdrelaterade infektioner, att genom rätt belysning förhindra fall och att förse vårdrum med naturutblickar, dagsljus och plats för anhöriga för att stödja rehabilitering. Det kan också innebära att skapa en tyst och visuellt lugn miljö i intensivvården, eller om att utrusta läkemedelsrum med reglerbar ljussättning så att inte läkemedel hanteras fel. Nyligen genomförda studier tyder också på att en utformning av vårdmiljön som stödjer team arbete och personcentrerad vård leder till ökad arbetstillfredsställelse. Om arkitektur, omvårdnad, design och kultur samverkar främjas hälsan och välbefinnandet vilket på samma gång gynnar vårdsektorns ekonomi och kvalitet i form av kortare vårdtider och köer, färre fel och bättre utnyttjade resurser. I klarspråk: Om man bygger evidensbaserat och med rätt process kommer vården att utföras bättre.

11 Evidensbaserade konceptprogram för vårdbyggnader NaKonell koordinering av erfarenhetsbaserad kunskap och implementering av evidensbaserad kunskap i konceptprogram för vårdbyggnader Koordinering av kunskap Innova?on = Dialog Na?onellt nätverk

12 Samverkan Chalmers och PTS gruppen Evidensbaserade konceptprogram för vårdbyggnader Genomfört av Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers på uppdrag och finansierat av PTS- gruppen

13 Evidensbaserade konceptprogram för vårdbyggnader HEALTHCARE FACILITITY PLANERS; PROJECT MANAGERS ARCHITECTS RESEARCHERS FROM DIFFERENT DISCIPLINES HEALTH PROFESSIONALS, PHYSISICIANS ENVIRONMENT- MEDICAL-, HEALTH- SCIENTISTS Processen genomförs som en co- design process med tvärdisciplinära och mångprofessionella workshops och seminarier med forskare, vårdplanerare, faskghetsansvariga, arkitekter och andra specialister.

14

15 Lars Algotsson, Skånes Universitetssjukhus. Ulrika Jartberg-Vikström, Södertälje sjukhus. Agneta Sjögren, Locum. Alexander Trimboli, Tengbom. Alice Lindström, Regionservice Skåne. Anders Svensson, Tengbom. Ann Kronander, Pyramiden Arkitekter, Anna-Karin Jonsson- Sihlen, Södertälje sjukhus, Annette Erichsen Andersson, Sahlgrenska Akademin, Annette Larsson Zetterlund, Södertälje sjukhus, Annikki Jonsson, Högskolan i Borås, Bengt Cederlund, Karolinska Universitetssjukhuset, Berit Lindahl, Högskolan i Borås, Berndt Sörensen, Västmanlands sjukhus, Carin Paulsson, Skånes Universitetssjukhus, Christina Arnbom, Landstingsservice Uppsala, Christine Hammarling, Tengbom, Claes-Roland Martling, Karolinska Universitetssjukhuset, Cristina Olsson, Södertälje sjukhus, Elisabeth von Semkov, Grontmij AB, Eva Sandström, Locum, Eva-Maj Bengtsson,Värnamo Sjukhus, Gunda Höckenström, NKS, Gunilla Lindahl, Sweco Architects, Görel Johansson, Arkitema/Dot/White- Tengbom Team, Helen Skogelin, Värnamo sjukhus, Helene Svensson, Landstinget Kronoberg, Ingegerd Bergbom, Sahlgrenska Akademin, Ingrid Lenninger Sundberg, Regionservice Skåne, Ingrid Åberg, Värnamo sjukhus, Ingvar Klang, Deltagare Länssjukhuset Ryhov, Isabell Fridh, Sahlgrenska Akademin, Jan Robertsson, Arkitema/Dot/White-Tengbom Team, Johan Snygg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kenneth Bergersson, Semren & Månsson Vård&skola, Kent Parnfelt, Västmanlands sjukhus, Kerstin Persson Waye, Sahlgrenska Akademin,, Leif Sandsjö, Chalmers, Lilian Sjöberg-Wärn, Landstinget i Jönköping, Lotta Johansson, Sahlgrenska Akademin, Louise Kratz, Regionfastigheter Halland, Magnus Trofast, Värnamo Sjukhus, Marcela Parra, Grontmij AB, Marianne Jönsson, Regionfastigheter Halland, Marie Engwall, Högskolan i Borås, Mike Apple, Chalmers, Mona Ringdal, Sahlgrenska Akademin, Pedro Gandra, Locum, Peter Hallén, Södertälje sjukhus, Peter Nordlund, Länssjukhuset Ryhov, Pia Westbeck, Arkitema Dot/White-Tengbom Team, Sepideh Olausson, Högskolan i Borås, Sture Gustafsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Susann Knutsson, Högskolan i Borås, Thomas Lupaszkoi Hizden, Södertälje sjukhus, Tomas Löfgren, Landstingsservice Uppsala, Torsten Molin, Södertälje sjukhus, Anders Walter, Sweco, Ann Tammelin, Vårdhygien Stockholms län, Annette Markström, Frölunda Specialistsjukhus, Arne Hansson, Ramböll, Bengt Ljungqvist, Chalmers, Benny Blick, Landstingsfastigheter i Jönköpings län, Berit Reinmüller, Chalmers, Berndt Sörensen, Västmanland, Bo Ivarsson, Landstingsfastigheter, Christopher Raushill, Region Skåne, Elisabeth Liljeblad, Riksföreningen för operationssjukvård, Eva Rydell, Röda Korsets Högskola, Eva-Marie Villegard, Västmanland, Ingemar Qvarfordt, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Klang Ingvar, Länssjukhuset Ryhov, Lennart Ring, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Magnus Trofast, Värnamo Sjukhus, Peter Blom, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Stina Edin, Röda Korsets Högskola, Susanna Köhlin, Länssjukhuset- Kalmar.

16 Exempel på föreläsare Nyttjarperspektivet, varför är IVA miljön viktig? - Johan Snygg, verksamhetschef IVA Sahlgrenska Universitetssjukhuset IVA forskning Maria Berezecka, Chalmers Patientfokus, säkerhet och effektivitet - värden som styrt utformningen av IVA på NKS - Gunda Höckenström, + Görel Johansson NKS Anhörignärvaro på IVA Sepideh Olausson och Susann Knutsson, Sahlgrenska Akademin/Göteborgs Universitet Vårdmiljön som bärare av sjukdom och död - Annette Erichsen Andersson, VGR Jan Gustén, Berit Reinmüller och Bengt Ljungqvist, Forskargruppen skyddsventilation Chalmers: Förutsättningar för låga halter av partikelrelaterade föroreningar i operationsrum. Klädsystem "Smittämnen och smittvägar vid operation Ingemar Qvarfordt, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Ann Tammelin, Vårdhygien Stockholms län SLL:

17

18

19 Utrymmesbehov

20

21 Vy från enpatientrum in i grannrummet genom den glasade skjutdörren

22 Vy från IVA-sängen med utblick och möjlighet till närståendekontakt

23

24 Brinkåsen, nybyggnad för psykiatri. Vårdbyggnadspriset 2013, Sjögren Arkitekter AB. Vidareutbildning för vårdens planerare, arkitekter m fl som arbetar med ag fånga och beskriva vårdens lokalbehov. Våren 2015 Öppen utbildning Vårdens lokaler 2.0 Planering och design av framtidens hälso- och sjukvård 7,5 hp Utbildningen riktar sig till dig som medverkar i designoch planeringsarbetet där vård- och omsorgslokaler är i fokus. Målet är att deltagarna utifrån brukarnas och intressenternas behov ska kunna planera och genomföra komplexa projekt avseende utformning och anpassning av vårdens byggnader. Samhället står inför stora utmaningar med en växande hemsjukvård och nya krav ställs därmed på både samhällsplanering och utformning av bostäder. Dessutom möter svensk hälso- och sjukvård stora krav på förändring i form av ett personcentrerat förhållningssätt och bemötande av patienter och närstående. Samtidigt ska nya lösningar vara kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Ny forskning har visat att rätt utformade lokaler kan bidra till goda möten i vård och omsorg, att effektivisera vården, stödja läkandet och minska stress hos patienter, anhöriga och vårdpersonal. Lärprocessen och lärandemål Utbildningen utgår från aktivt lärande där metoder och erfarenhet från akademi och praktik introduceras via föreläsningar och följs av reflekterande diskussioner. Deltagarna engageras i praktiska övningar och fallstudier med utgångspunkt i konkreta utmaningar och problem. Pedagogiken stimulerar deltagarna att tillämpa den nya kunskapen direkt i den egna verksamheten. Efter avslutad utbildning ska deltagarna: Utvecklat förmågan att identifiera, analysera, värdera samt tillämpa relevant kunskap inom lokaler för vård och omsorg Ha en överblick över aktuella frågor och forskning inom områden relaterade till vårdens lokaler Sammanställt en erfarenhetsbank baserat på interaktion med övriga utbildningsdeltagare Samverka i team kring planering av vårdens lokaler Vårdens lokaler 2.0 Göteborg jan, 2015 Göteborg mar, 2015 Göteborg apr, 2015 Göteborg maj, 2015 Ansök på chalmersprofessional.se Antal deltagarplatser: 30 Målgrupp Utbildningen riktar sig till lokal- och funktionsplanerare, förvaltare och lokalansvariga inom landsting och kommuner som arbetar med lokaler för vård och omsorg. Den riktar sig även till de som medverkar i design- och planeringsarbetet, så som företrädare för vårdens professioner och projekterande konsulter inom VVS, vent, el, m.fl. Pris SEK exkl moms Medlemmar i PTS och Forum Vårdbyggnad betalar SEK exkl moms. Observera att medlemskapet måste anges vid anmälan. Utbildningpartner

25 Vidareutbildning för projektledare som arbetar med lokaler för vård- och omsorg Våren 2015 Öppen utbildning Projektledning för utveckling av vårdens lokaler 7,5 hp Målet med utbildningen är att deltagarna ska kunna planera, leda och driva komplexa uppdrag inom vårdens byggnader och lokaler. En utgångspunkt är att göra detta tillsammans med pågående verksamhet och med en bredd av intressenter från patienter och anhöriga till vårdpersonal och förvaltare av byggnaderna. Att utveckla vårdens lokaler är idag i fokus när landstingen står inför stora investeringar och strävar efter effektivitet, både i projekten och i den kommande verksamheten. Samtidigt ska våra vårdbyggnader och lokaler vara långsiktigt hållbara miljömässigt, socialt och ekonomiskt. En allt större del av vården kommer även att ske i hemmet, vilket ställer nya krav på både samhällsplanering och utformning av bostäder. Ny forskning har visat att rätt utformade lokaler kan bidra till att effektivisera vården, stödja läkandet och minska stress hos patienter, anhöriga och vårdpersonal. Lärprocessen och lärandemål Utbildningen utgår från aktivt lärande där metoder och erfarenhet från akademi och praktik introduceras via föreläsningar och följs av reflekterande diskussioner. Deltagarna engageras i praktiska övningar och fallstudier med utgångspunkt i konkreta utmaningar och problem. Pedagogiken stimulerar deltagarna att tillämpa den nya kunskapen direkt i den egna verksamheten. Efter avslutad utbildning ska deltagarna kunna: Analysera och värdera samt tillämpa ny kunskap om ledning och styrning av projekt inom vårdens lokaler Ha en överblick över aktuella frågor och forskning inom områden relaterade till vårdens lokaler Sammanställt en erfarenhetsbank baserat på interaktion med övriga utbildningsdeltagare Samverka och leda team kring planering av vårdens lokaler Projektledning för vårdens lokaler Göteborg jan, 2015 Göteborg mar, 2015 Göteborg apr, 2015 Göteborg maj, 2015 Ansök på chalmersprofessional.se Antal deltagarplatser: 30 Målgrupp Utbildningen riktar sig till dem som har i uppdrag att leda projekt såväl ombyggnad som investering inom vården. Dessa kan komma från byggherrar, vårdgivare, offentliga organisationer eller från konsultfirmor. Utmaningen ligger i att hantera komplexa sammanhang med många intressenter för att skapa en effektiv helhet. Pris SEK exkl moms Medlemmar i PTS och Forum Vårdbyggnad betalar SEK exkl moms. Observera att medlemskapet måste anges vid anmälan. Utbildningpartner

26

27 Tack

CVA. Det händer på Chalmers Arkitektur och i CVA Peter Fröst. Centrum för Vårdens Arkitektur. Centre for Healthcare Architecture

CVA. Det händer på Chalmers Arkitektur och i CVA Peter Fröst. Centrum för Vårdens Arkitektur. Centre for Healthcare Architecture CVA Centrum för Vårdens Arkitektur Centre for Healthcare Architecture Det händer på Chalmers Arkitektur och i CVA Peter Fröst Healthcare architecture new challenges Master program Architecture Future

Läs mer

Forum Vårdbyggnad 2003-2012

Forum Vårdbyggnad 2003-2012 Forum Vårdbyggnad 2003-2012 Rågården, Oktober 2013 På uppdrag av Forums styrelse Lennart Ring Foto, L.Ring Sida 2(11) Innehållsförteckning Sida Allmänt 3 Forums medlemmar 3 Konferensverksamhet 3 Forums

Läs mer

Evidensbaserade konceptprogram. Högteknologiska vårdmiljöer Intensivvård och operation 2013-06-04

Evidensbaserade konceptprogram. Högteknologiska vårdmiljöer Intensivvård och operation 2013-06-04 Evidensbaserade konceptprogram Högteknologiska vårdmiljöer Intensivvård och operation 2013-06-04 CENTRUM FÖR VÅRDENS ARKITEKTUR Chalmers tekniska högskola 412 96 Göteborg 1 Sammanfattning "Högteknologiska

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

Att tänka och bygga nytt för framtidens patient

Att tänka och bygga nytt för framtidens patient Att tänka och bygga nytt för framtidens patient En sammanfattning av konferensen den 24 25 april 2014 Ett samarbete mellan Stockholms Läns Landsting, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet,

Läs mer

ADMINISTRATIVA ARBETSPLATSER

ADMINISTRATIVA ARBETSPLATSER ADMINISTRATIVA ARBETSPLATSER inom vården och dess förvaltningar 2015-02-05 Vad är PTS? Program för Teknisk Standard (PTS) är ett stöd i lokalförsörjningsprocessen i syfte att på ett effektivt sätt kvalitetssäkra

Läs mer

design research #1.12 Bättre hälsa med mer design REspektingivande reportage swedish Design research journal, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

design research #1.12 Bättre hälsa med mer design REspektingivande reportage swedish Design research journal, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign design reportage research #1.12 swedish Design research journal, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign REspektingivande Design center Bättre hälsa med mer design Swedish Design Research Journal ges ut

Läs mer

Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning

Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning Sammanfattning av dokumentation från workshop den 7 april 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning programförklaring till ett HR-Center...

Läs mer

Framtidens Karriär. Specialistutbildning för sjuksköterskor

Framtidens Karriär. Specialistutbildning för sjuksköterskor Framtidens Karriär Sjuksköterska Säker sjukvård kräver fler specialistsjuksköterskor Specialistutbildning för sjuksköterskor måste löna sig Så får du nytändning på jobbet genom nya utmaningar Bristen på

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

st r at eg i för utbildningsfrågor

st r at eg i för utbildningsfrågor Svensk sjuksköterskeförenings st r at eg i för utbildningsfrågor Innehåll 3 Förord 5 En sjuksköterskeutbildning för vårdens utveckling 6 OMVÅRDNAD 8 utbildningssystemet och de sex kärnkompetenserna 14

Läs mer

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar HSNNYTT 04/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se Maj Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga Barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

Konferensensprogram MVTe 2015

Konferensensprogram MVTe 2015 Konferensensprogram MVTe 2015 Keynote konferensens öppnande och inledande Äldreomsorg 2.0 Så kan vi tillsammans göra den demografiska utvecklingen till en möjlighet Vi som vet mår bättre! Chatta med socialrådgivningen

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu VAD INNEBÄR BRUKARINFLYTANDE? Vilka metoder används och vilka erfarenheter finns bland olika aktörer? Inom det sociala arbetets teori och praktik har begreppet brukarinflytande fått allt större genomslagskraft,

Läs mer

Senior Världs Konferensen

Senior Världs Konferensen PROGRAM Senior Världs Konferensen 2015 21-22 april Chalmers Göteborg VÄRLDSFORUM FÖR SAMHÄLLSBYGGNADS- FRÅGOR PÅ TEMAT ÅLDRANDE KONFERENSENS FOKUS ÄR: INNOVATION, SAMHÄLLSBYGGNAD OCH SERVICE 1 Det fanns

Läs mer

KOMPETENSBESKRIVNING

KOMPETENSBESKRIVNING PSYKIATRISKA RIKSFÖRENINGEN FÖR SJUKSKÖTERSKOR KOMPETENSBESKRIVNING FÖR LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA MED SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEEXAMEN, INRIKTNING PSYKIATRISK VÅRD INNEHÅLL 3 Förord 4 Arbetsprocess 5 Arbetsgrupp,

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

STEG 2. Pilotutbildning Studenter i tre professioner 9 st, ledd av projektgruppen

STEG 2. Pilotutbildning Studenter i tre professioner 9 st, ledd av projektgruppen GÖRA Förbättringskunskap Ett pilotprojekt för att introducera och sprida denna kunskap till studenter, lärare och handledare i arbetsterapeut-, läkar-, och sjuksköterskeprogrammet STEG 1 AGERA STUDERA

Läs mer

Uppdrag Kunskap. Seniorer utvecklar vård och omsorg

Uppdrag Kunskap. Seniorer utvecklar vård och omsorg Uppdrag Kunskap Seniorer utvecklar vård och omsorg UPPDRAG KUNSKAP Seniorer utvecklar vård och omsorg Kontakt: Vårdalinstitutet Institutionen för hälsovetenskaper Lunds universitet Box 157 221 00 Lund

Läs mer

Dialog i stadsbyggandet. Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013

Dialog i stadsbyggandet. Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013 Dialog i stadsbyggandet Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013 Dialog i stadsbyggandet Sammanfattning... 3 Introduktion Ann- Louise Hohlfält, Mistra Urban Futures... 5 Makt,

Läs mer

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013 Succékonferens för 6:e året i rad! Akutsjukvård 2013 Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård Ta del av Akutförbättring ett nationellt projekt från SKL för bättre patientflöden på akutmottagningen

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Tack till våra sponsorer och utställare!

Tack till våra sponsorer och utställare! 1 Tack till våra sponsorer och utställare! 2 Företagsekonomi för en hållbar värld Välkomna till årets företagsekonomiska ämneskonferens i Lund! Liksom tidigare år behandlar konferensen både forskning och

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler INTERAKTIV KONFERENS TILLBAKA NYTT SPÄNNANDE INNEHÅLL! Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler Att bygga vårdlokaler för mänskliga möten Takterrass, psykiatrins hus Uppsala. Foto Elin Olsson (nod)c-o-m-b-i-n-e

Läs mer