I Fasad I Stomskydd I. StoGuard Arbetsanvisning. Sto Scandinavia AB, Linköping. SP Certifiering SC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I Fasad I Stomskydd I. StoGuard Arbetsanvisning. Sto Scandinavia AB, Linköping. SP Certifiering SC0514-13"

Transkript

1 I Fasad I Stomskydd I StoGuard Arbetsanvisning Sto Scandinavia AB, Linköping SP Certifiering SC054-3

2 Observera att angränsande byggnadsdelar framställs enbart schematiskt. Alla riktlinjer och specifikationer måste anpassas till och avstämmas mot de lokala omständigheterna och utgör ingen bygg-, detalj- eller monteringsplan. Tekniska bestämmelser och uppgifter om produkterna i respektive tekniska faktablad och systembeskrivningar/godkännanden måste absolut beaktas. Allmänna hänvisningar

3 Innehållsförteckning Systeminformation P-märkning 4 Arbetsmoment 5 Systemuppbyggnad 6 Systembeskrivning 6 Allmänna anvisningar 7 Arbetsmoment Skivskarv 8 Sockel 8 Hörnutformning 9 Ytterhörn 9 Fönster 0 Fönstertätning undersmyg 0 Fönstertätning sidosmyg, översmyg Invändig fönstertätning Skvallerbleck 3 Vädertätning mellan karm och smyg 4 Övergång till sockellist/materialövergång 6 Tätning genomföring 7 Genomföring av rör 7 Elrör 8 Ventilationsrör 8 Tätning infästning 9 Infästning markis 9 Tätning balkonganslutning 0 Stomskydd Produktöversikt Innehållsförteckning 3

4 P-märkning StoGuard - ett P-märkt stomskyddssystem StoGuard är ett P-märkt stomskyddssystem. Med det menas att systemets konstruktion som beskrivs i denna arbetsanvisning har granskats och godkänts av SP i Borås. P-märkningen omfattar både byggsystemet samt utförande och det krävs därför att den färdiga fasaden eller konstruktionen görs av certifierad entreprenör med material som tillhandahålls av Sto Scandinavia AB. P-märkt byggsystem ska säkerställa god funktion. Avgränsningar i P-märkningen Endast fasadsystem som klistras mot underlaget samt P-märkt StoVentec får appliceras utanpå StoGuard. Viktiga anslutningar Under byggnadens livlängd utsätts fasaden för både klimatisk som mekanisk påverkan. För att fasaden och byggnaden ska bibehålla goda egenskaper livet ut är det av stor vikt att fuktsäkra men också lufttäta byggnaden. Särskilt utsatta anslutningar och genomföringar där fukt lätt kan tränga in är exempelvis fönster, dörrar, ventilationskanaler och liknande där befintligt ytskikt i systemet bryts. Andra kritiska punkter är anslutningar vid takfot, sockel och markanslutning. Det är viktigt att redan i planeringsskedet beakta detaljer som kräver infästningar av någon form. Balkong Markis Genomföring Fönsterbleck Sockel Särskilt utsatta anslutningar och genomföringar 4 Systeminformation

5 Arbetsmoment StoGuard arbetsmoment. Montera och kontrollera vindskyddsskivan, se separat anvisning om vilka skivor som är godkända.. Sockel tätas 3. Skivskarvar tätas 4. Fasadöppningar tätas 5. Skvallerbleck tätas 6. Materialövergångar, t.ex. vindskyddsskiva - sockellist, tätas 7. Genomföringar och infästningar tätas 8. StoGuard stomskydd appliceras över hela fasadytan Klart! Nu är det lufttäta och vattenavvisande stomskyddet StoGuard på plats. Ditt val av fasadsystem från Sto kan monteras inom 3 månader StoGuard väderskyddar stombeklädnaden. Säkerställ att det inte blir stående vatten på någon byggnadsdel under byggtiden. Arbetsmoment 5

6 Systemuppbyggnad Systembeskrivning StoGuard StoGuard är den ideala lösningen för att skapa en tryggare fasad med högre säkerhet. Stomskyddet StoGuard är utmärkt att använda vid nyproduktion för att öka säkerheten hos alla typer av fasader. Vid renovering eller energiuppgradering skyddar StoGuard den gamla väggen samtidigt som lufttäthet och energiprestanda höjs. Stomskyddet StoGuard kombinerar flera unika egenskaper; fasaden blir helt lufttät och vattenavvisande samtidigt som den är diffusionsöppen för att torka ut kvarvarande byggfukt ur stommen. Översikt StoGuard 3. Stomme. Vindskyddsskiva 3. StoGuard System Användning Egenskaper Applicering Yttre fuktsäkring och lufttätning av klimatskalet Tätning av skivskarvar och fogar Tätning av genomföringar Tätning kring fönster och dörrar Väderskydd av stombeklädnaden under byggtiden Hindrar uppfuktning av stommen Lufttät Vattentät Diffusionsöppet Sd=0,37-0,45 m. Z s/m Möjliggör uttorkning av byggfukt Pensel, roller, airlesspruta Godkännanden P-märkt av SP 6 Systemuppbyggnad

7 Allmänna anvisningar Allmänna anvisningar gällande utförande och projektering Objektsspecifik fuktdimensionering alt. fuktsäkerhetsprojektering ska alltid utföras för att säkerställa ytterväggens fukttillstånd/fuktbalans. Arbetsanvisningen gäller som underlag för planering och genomförande av stomskyddet StoGuard. Observera att de uppgifter, illustrationer, generella tekniska utlåtanden och ritningar som förekommer i beskrivningen enbart är allmänna förslag. Detaljer beskrivs endast schematiskt och avser deras grundläggande funktion. Systemet innehåller bl a produkter för tätning av skivskarvar och genomföringar. Vid behov skall även bärkraften och stabiliteten av underlaget kontrolleras. Vindskivan ska vara dimensionerad och monterad för aktuellt lastfall med avseende på utdragskrafter från vindens sugkrafter på byggnaden. Vidhäftning av fasadmaterialet mot vindskyddet måste alltid kontrolleras. Alla ritningar och specifikationer måste anpassas till och avstämmas mot de lokala omständigheterna. Det som i denna anvisning står beskrivet utgör ingen bygg-, detalj- eller monteringsplan. Anpassningar som berör systemhandlingar för det godkända systemet måste godkännas av SP. Tekniska bestämmelser och uppgifter om produkterna i respektive tekniska faktablad och systembeskrivningar/godkännanden måste absolut beaktas. Vid utförandet av StoGuard ska byggnaden vara väderskyddad. När systemet är applicerat kan det fungera som ett väderskydd av byggnaden i upp till 3 månader, både vad gäller UV-ljus samt regn/vind. Vid applicering och härdning gäller lägsta underlags- och lufttemperatur: +5 C. Detta gäller även vid lagring av de ingående produkterna i systemet. Allmänna anvisningar 7

8 Skivskarv Sockel Säkerställ att vindskivorna är monterade dikt an. Måla StoGold Coat över skivskarven. Det målade området ska vara bredare än StoGuard Strip. a Mät upp minst 0 mm under modulskarv för att markera hur långt ner StoSeal Band BUT-404 senare ska placeras. Applicera StoGuard Strip vått i vått med StoGold Coat. StoGuard Strip ska appliceras obruten så långt det är möjligt. Vid ev. överlapp ska detta vara min. 50 mm. b Måla på vindskiva och ner på sockel med StoGold Coat. Måla en liten bit nedanför markeringen. 3 Måla ett rikligt lager StoGold Coat över StoGuard Strip och ut på fri yta. Applicera StoSeal Band BUT-404 vått i vått. Säkerställ att StoSeal Band BUT-404 går ner minst 0 mm på sockeln, enligt markeringen. Obs! Säkerställ att över- och underkant av StoSeal Band BUT-404 har full vidhäftning till underlaget. 8 Skivskarv

9 Sockel Ytterhörn Avslutning vid sockel Ritning G 00P StoGuard System Avslutning vid sockel Rev-Nr. 0/ G 00P Måla StoGold Coat rikligt över hörnet. Det målade området ska vara bredare än StoGuard Strip. Applicera StoGuard Strip runt hörnet vått i vått med StoGold Coat. Säkerställ ett bra vik utan ev. luftbubblor. StoGuard Strip ska appliceras obruten så långt det är möjligt. Vid ev. överlapp ska detta vara min. 50mm. 3 Måla ett rikligt lager StoGold Coat över StoGuard Strip och ut på fri yta. Denna ritning är endast avsedd att illustrera konstruktionen och fungera som hjälpmedel för konstruktörer och arkitekter. Sto Scandinavia AB Sylltätning. Träregel 3. Vindskiva Godkänd av Sto Scandinavia 4. StoGold Coat 5. StoSeal Band BUT StoGuard Strip Sätts vått i vått med StoGold Coat 7. StoGold Coat Sockel 9

10 Fönster Fönster Fönstertätning Undersmyg Måla StoGold Coat rikligt över hela ytan på undersmyg och min. 50 mm ner på vindskivan. 5 Måla ett rikligt lager StoGold Coat över StoGuard Strip och ut på fri yta. Applicera StoGuard Strip vått i vått med StoGold Coat. StoGuard Strip ska appliceras obruten så långt det är möjligt. Vid ev. överlapp ska detta vara min. 50mm. 6 Säkerställ att StoGold Coat är målat rikligt över hela ytan. 3 Säkerställ ett bra vik. Obs! Om det skulle uppstå luftbubblor, går det att använda en hörnslev alt. spackel för att trycka ut luften. Detta ska göras i samband med att StoGuard Strip appliceras. 4 Ev. luftbubblor trycks ut. Obs! Regeln i undersmygen skall snedfasas 4 grader med lutning utåt. 0 Fasadöppningar

11 Fönster Fönster Fönstertätning sidosmyg, översmyg Måla StoGold Coat rikligt in i smygen och min. 50 mm ut på vindskivan. Applicera StoGuard Strip i sidosmyg vått i vått med StoGold Coat. StoGuard Strip ska appliceras obruten så långt det är möjligt. Vid ev. överlapp ska detta vara min. 50mm. Säkerställ ett bra vik. Ev. luftbubblor trycks ut. 4 Applicera StoGuard Strip i översmyg vått i vått med StoGold Coat. Överlappa min. 50 mm med remsan från sidosmygen Måla ett rikligt lager StoGold Coat över StoGuard Strip och ut på fri yta. 5 Säkerställ ett bra vik. Ev. luftbubblor trycks ut. 3 Säkerställ att StoGold Coat är målat rikligt över hela ytan. 6 Måla ett rikligt lager StoGold Coat över StoGuard Strip och ut på fri yta. Fasadöppningar

12 Fönster Invändig fönstertätning Ritning G 00P StoGuard System Invändig fönstertätning Rev-Nr. 0/ G 00P Bottningslist Mjukfog StoGuard Strip Sätts vått i vått med StoGold Coat StoGold Coat StoGold Coat Denna ritning är endast avsedd att illustrera konstruktionen och fungera som hjälpmedel för konstruktörer och arkitekter. Sto Scandinavia AB 05 Fasadöppningar

13 Skvallerbleck Skvallerbleck Skvallerblecket ska utformas enligt AMA eller byggherrens konstruktionsritningar. Skvallerbleck ska monteras efter det att hela StoGuard-systemet har applicerats och i samband med att fasadsystemet monteras. Fogmassa för fasader, StoSeal F505 används för tätning mellan vindskiva och skvallerbleck. 4 Måla ett rikligt lager StoGold Coat över StoGuard Strip och ut på fri yta. Applicera StoGuard Strip vått i vått med StoGold Coat i övergången mellan underliggaren 5 och skvallerblecket. Säkerställ att StoGold Coat är målat rikligt över hela ytan. 3 StoGuard Strip ska överlappas i hörn och appliceras minst 50 mm upp på sidosmyg. Ev. luftbubblor trycks ut. Principiell utformning av skvallerbleck. Se ritning G 0P för hur skvallerblecket ska tillverkas. Utbredning, skvallerbleck Ritning G 0P Skvallerblecket ska gå 50 mm utanför smygvinkeln. Kanterna på blecket viks upp (vattenlås). Min. 4 lutning gäller för skvallerblecket. Skvallerbleck 3

14 Fönster Fönster Vädertätning mellan karm och smyg Vädertätning mellan karm och smyg Alt. StoSeal Band DF Ritning G 009P StoGuard System Fönstertätning Alternativ, StoSeal Band DF Rev-Nr. 03/ G 009P Alt. StoSeal Band DF Applicera StoSeal Band DF på sidan av fönstret nerifrån och upp. Hörn viks enligt arbetsanvisning StoGuard StoSeal Band DF ska monteras obruten runt fönstret. Se bild 3. StoSeal Band DF Kanter på StoSeal Band DF ska målas med StoGold Coat * Fönstret ska monteras efter leverantörens anvisning och i liv med stomskivan. * För att säkterställa vindtrycksutjämningen runt fönstret ska drevningen göras innan StoSeal Band DF monteras. Drevet ska monteras så att det skapas en 0 mm luftspalt innanför StoSeal Band DF runt hela fönstret. 3 Denna ritning är endast avsedd att illustrera konstruktionen och fungera som hjälpmedel för konstruktörer och arkitekter. Sto Scandinavia AB 05 Obs! Fönstret ska monteras efter leverantörens anvisning i liv med stomskivan. För att säkerställa vindtrycksutjämningen runt fönstret ska drevningen göras innan StoSeal Band DF monteras. Drevet ska monteras så att det skapas en 0 mm luftspalt runt hela fönstret. 4 Fasadöppningar

15 Fönster Fönster Vädertätning mellan karm och smyg Alt. StoFogband StoGuard Ritning System G 008P Fönstertätning Alternativ, fogband Rev-Nr. 04/ G 008P Vädertätning mellan karm och smyg Alt. StoFogband StoSeal F 505 Täta i hörn Montera StoFogband 0/0-8 på sidan av fönstret nerifrån och upp. Använd bitar med ca 5 mm övermått. Sto Fogband 0/0-8 Sidor och ovansida fönster * Fogbandets placering är beroende av fönstrets konstruktion och placering. Fogbandet skall placeras så att god tätning erhålls mellan StoGuard och fönster. Ta kontakt med Sto Scandinavia AB alt. SP om tveksamheter finns om hur detta ska utföras. * För att säkterställa vindtrycksutjämningen runt fönstret ska drevningen göras innan StoFogband 0/0-8 monteras. Drevet ska monteras så att det skapas en 0 mm luftspalt innanför fogbandet runt hela fönstret. * Fönstret ska monteras efter leverantörens anvisning och i liv med stomskivan. Montera Sto Fogband 0/0-8 ovan fönstret. Använd bitar med ca 5 mm övermått. 3 Hörn tätas med StoSeal F505. Denna ritning är endast avsedd att illustrera konstruktionen och fungera som hjälpmedel för konstruktörer och arkitekter. Sto Scandinavia AB 05 Obs! Fönstret ska monteras efter leverantörens anvisning i liv med stomskivan. För att säkerställa vindtrycksutjämningen runt fönstret ska drevningen göras innan Sto Fogband 0/0-8 monteras. Drevet ska monteras så att det skapas en 0 mm luftspalt innanför fogbandet runt hela fönstret. Fasadöppningar 5

16 Övergång till sockellist/materialövergång Övergång till sockellist/materialövergång Principiell uppbyggnad av StoGuard vid materialövergångar Säkerställ att underlaget är täckt med ett rikligt lager av StoGold Coat och ut på Sto Sockellist dränerad. Applicera StoGuard Strip vått i vått med StoGold Coat runt hörnet. Säkerställ att det överlappar StoSockellist. Ev. luftbubblor trycks ut. Måla ett rikligt lager StoGold Coat över StoGuard Strip och ut på fri yta. 6 Materialövergång

17 Tätning genomföring Genomföring av tex. rör Ritning G 003P StoGuard System Genomföring av tex. rör Rev-Nr. 0/ G 003P Vindskiva Godkänd utav Sto Scandinavia StoGold Coat StoGuard Cuff D 75-00mm Sätts vått i vått med StoGold Coat Friskluftsventil StoSeal F 505 Täta runt genomföringar StoGold Coat StoGuard Cuff D 0-4mm Sätts vått i vått med StoGold Coat StoSeal F 505 Täta runt genomföringar Elrör Notera Genomföringen ska förankras stabild i stommen a ritning är endast avsedd att illustrera konstruktionen och fungera som hjälpmedel för konstruktörer och arkitekter. Scandinavia AB 05 Genomföring 7

18 Tätning genomföring Tätning genomföring Elrör Täta genomföringen med StoSeal F505 innan nästkommande moment. Ventilationsrör Täta genomföringen med StoSeal F505 innan nästkommande moment. Måla området runt genomföringen med ett rikligt lager StoGold Coat. Måla området runt genomföringen med ett rikligt lager StoGold Coat. Applicera StoGuard Cuff vått i vått med StoGold Coat. Applicera manschetten vått i vått med StoGold Coat. Pressa ut eventuell luft bakom manschetten med målarspackel alt. bredspackel. Pressa ut eventuell luft bakom manschetten med målarspackel alt. bredspackel. 3 Måla ett rikligt lager StoGoldCoat över StoGuard Cuff och ut på fri yta. 3 Måla ett rikligt lager StoGold Coat över StoGuard Cuff och ut på fri yta. 4 Säkerställ att StoGuard Cuff har full vidhäftning mot StoGold Coat. 4 Säkerställ att StoGuard Cuff har full vidhäftning mot StoGold Coat. 8 Genomföring

19 Tätning infästning Tätning infästning Infästning markis Montera infästning enligt valt systems arbetsanvisning. Applicera StoColl Fix på baksidan av StoFix Quader HD Maxi. Vertikalt snitt StoFix Quader HD Maxi 98x98mm tryckhållfastnet 640kg/dm Ritning G 005P Säkerställ att underlaget är målat med ett rikligt lager StoGold Coat innan montering av tryckdistans. 3 Applicera StoGuard Strip vått i vått med StoGold Coat och minst 50 mm ut på tryckdistansen. Montera StoGuard Strip runt hela tryckdistansen med överlapp. Klipp ett snitt i StoGuard Strip 00 mm, enligt bild, för att säkerställa bra vik. StoGuard System Tung infästning (Tryckdistans) StoFix Quader HD Maxi Rev-Nr. 0/ G 004P Tung infästning (tryckdistans) StoFix Quader HD Maxi Ritning G 004P Vindskiva Godkänd utav Sto Scandinavia 4 Vik StoGuard Strip runt tryckdistansen enligt bild. Måla ett rikligt lager StoGold Coat över StoGuard Strip och ut på fri yta. StoGold Coat StoGuard Strip Sätts vått i vått med StoGold Coat StoFix Quader HD Maxi Limmas med StoColl Fix StoGold Coat Kortling Förankras stabild i stommen Viktig anvisning Vid lättregelväggar ska vindskivan vara fuktsäkrad med StoGuard System innan tryckdistansen monteras. Denna ritning är endast avsedd att illustrera konstruktionen och fungera som hjälpmedel för konstruktörer och arkitekter. Sto Scandinavia AB 05 Infästningar 9

20 Tätning balkonganslutning Tätning balkonganslutning Skarven mellan balkongplatta och vindskiva tätas med StoSeal F Plåtblecket ska monteras efter det att hela StoGuard-systemet har applicerats och i samband med att fasadsystemet monteras. Applicera StoSeal F505 på baksidan av plåtblecket. Måla ett rikligt lager StoGold Coat på vindskivan och ut på balkongplattan. 7 Montera plåtblecket på balkongen så att gavlarna är i liv med balkongplattan. 3 Applicera StoGuard Strip på vindskiva och minst 50 mm ut på balkongplattan. 8 Ställ Sto Sockellist dränerad på putsgavlarna. Plåtbleck och sockellist skruvas fast i stommen med Sto-Stålprofil skruv. Klipp ett snitt i StoGuard Strip, enligt bild, för att säkerställa bra vik. Applicera StoGuard Strip vått i vått med StoGold Coat så att övergången samt skruvskallarna tätas. 4 Fortsätt på samma sätt runt hela balkongplattan. 9 Täta mellanrummet mellan sockellist och plåtbleck med StoSeal F Måla ett rikligt lager StoGold Coat över StoGuard Strip och ut på fri yta. 0 Säkerställ att övergångarna är täta. 0 Infästningar

21 Stomskydd Stomskydd Måla materialövergångar, genomföringar, tryckdistanser samt hela ytan med ett rikligt lager av StoGold Coat. Tips StoGold Coat kan även appliceras med airlesspruta. Obs! Det är viktigt att uppfylla åtgångstalen (0,4-0,6 l/m beroende på underlag) för att få rätt tjocklek och egenskaper hos membranet. Applicera jämnt över ytan och vid tveksamheter kan filmtjockleksmätare användas för att kontrollera tjockleken. Stormskydd

22 Produktöversikt Produktöversikt StoGold Coat Stomskydd för ventilerade och dränerande fasadsystem StoGuard Cuff 0-4 mm 3-55 mm 75-0 mm StoSeal F 505 Fogmassa för fasader Sto Fogband 0/0-8 Komprimerat fogband av impregnerat mjukskum StoGuard Strip Sto Sockellist dränerad Hålad aluminiumprofil för sockelavslut StoSeal Band DF Sto-Stålprofil skruv Skruv för stålprofil och vägghållare StoSeal Band BUT StoFix Quader HD Maxi Montageelement av polyuretanskum Produktöversikt

23

24 Sverige Sto Scandinavia AB Box 04 SE-58 0 Linköping Gatuadress Gesällgatan 6, SE Linköping Tel Tel Fax Danmark Sto Danmark A/S Avedøreholmen 48 DK-650 Hvidovre Tel Fax Finland Sto Finexter Oy Mestarintie 9 FI-0730 Vantaa Tel Fax Norge Sto Norge AS Waldemar Thranes gate 98A NO-075 Oslo Tel Fax Sto Scandinavia AB, Rev.nr. 06/05.0

StoGuard Arbetsanvisning. I Fasad I Fuktskydd/luftspärr I

StoGuard Arbetsanvisning. I Fasad I Fuktskydd/luftspärr I StoGuard Arbetsanvisning I Fasad I Fuktskydd/luftspärr I Observera att de uppgifter, illustrationer, generella tekniska utlåtanden och ritningar som förekommer i denna broschyr enbart är allmänna förslag

Läs mer

StoGuard Arbetsanvisning. I Fasad I Fuktskydd/luftspärr I

StoGuard Arbetsanvisning. I Fasad I Fuktskydd/luftspärr I StoGuard Arbetsanvisning I Fasad I Fuktskydd/luftspärr I Observera att de uppgifter, illustrationer, generella tekniska utlåtanden och ritningar som förekommer i denna broschyr enbart är allmänna förslag

Läs mer

StoVentec Arbetsanvisning Underkonstruktion av stålprofiler. Fasad Ventilerade fasadsystem

StoVentec Arbetsanvisning Underkonstruktion av stålprofiler. Fasad Ventilerade fasadsystem StoVentec Arbetsanvisning Underkonstruktion av stålprofiler Fasad Ventilerade fasadsystem Observera att de uppgifter, illustrationer, generella tekniska utlåtanden och ritningar som förekommer i denna

Läs mer

StoTherm Vario D Arbetsanvisning. Navigation1 Navigation2 Fasad Isolerat Navigation3 fasadsystem. Sto Scandinavia AB, Linköping

StoTherm Vario D Arbetsanvisning. Navigation1 Navigation2 Fasad Isolerat Navigation3 fasadsystem. Sto Scandinavia AB, Linköping Navigation Navigation Fasad Isolerat Navigation3 fasadsystem StoTherm Vario D Arbetsanvisning Sto Scandinavia AB, Linköping SP Certifiering SC03-3 Observera att angränsande byggnadsdelar framställs enbart

Läs mer

StoCretec Impregnering Arbetsanvisning. Betong Impregnering

StoCretec Impregnering Arbetsanvisning. Betong Impregnering StoCretec Impregnering Arbetsanvisning Betong Impregnering Observera att de uppgifter, illustrationer, generella tekniska utlåtanden och ritningar som förekommer i denna broschyr enbart är allmänna förslag

Läs mer

Vindskivsystem. System- och arbetsanvisning

Vindskivsystem. System- och arbetsanvisning Vindskivsystem System- och arbetsanvisning Fönster-/dörröppning Montage av Glasroc GHS 9 Storm Vindskyddsskiva Gipsskivorna skruvas mot träreglarna med skruv typ Gyproc QSTW 32 mm (C4) c/c- avstånd mellan

Läs mer

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid fastigheter Lufttätning av i alla väder oavsett årstid Minskad energiförbrukning Visste du att svenska hus förlorar en betydande del av sin värme genom luftläckage? Med 3M 0E FAST F kan du snabbt och enkelt

Läs mer

Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067. Täta anslutningar. Energiförbrukning

Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067. Täta anslutningar. Energiförbrukning Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067 Täta anslutningar förminskad Energiförbrukning 3M All Weather Flashing Tape 8067 Innehållsförteckning Allmänna anvisningar...3 Täta överlappningar

Läs mer

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc Arbetsanvisning 1 Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc 1. Ställningsrekommendationer Montera ställningen på lämpligt avstånd från befintlig fasad. Bomlaget bör vara minst 5 plank (1 m) brett.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd vindskydd skarvband butylfogmassa rörmanschett plåtbeslag Icopal Windy Base och Windy Prima Icopal produktgrupp Windy är diffusionsöppna vindskydd för användning

Läs mer

Monteringsanvisning 3M 8067 All Weather Flashing Tape. Täta anslutningar. Energiförbrukning

Monteringsanvisning 3M 8067 All Weather Flashing Tape. Täta anslutningar. Energiförbrukning Monteringsanvisning 3M 8067 All Weather Flashing Tape Täta anslutningar förminskad Energiförbrukning 3M 8067 All Weather Flashing Tape Innehållsförteckning Användningsområden...2 Miljöbedömningar...3 Allmänna

Läs mer

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM - Tätar ytterväggar - Tål väder och vind i upp till sex månader - Följ anvisningen och bygg tryggt. FUNKTION Huvuduppgiften för Norgips Utvändiga System är att sörja för fuktsäkring,

Läs mer

Vindskivsystem. Checklista/egenkontroll/avvikelserapport

Vindskivsystem. Checklista/egenkontroll/avvikelserapport Vindskivsystem Checklista/egenkontroll/avvikelserapport Innehållsförteckning Sida Objektsinformation 3 Mottagningskontroll 4 Systemuppbyggnad 5 - Fall på understycke till fönsteröppning - Tätning fönster-/dorröppning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Fasadrenovering med P-märkt fasadsystem

Fasadrenovering med P-märkt fasadsystem Fasadrenovering med P-märkt fasadsystem Knauf ventilerat Fasadsystem Aquapanel med puts Malmö Mur och Puts AB renoverar fuktskadade fasader i ett villaområde utanför Malmö. De gamla fasaderna rivs ned

Läs mer

Golv Arbetsanvisning. StoCretec Golvmetod 7008 Arbetsanvisning

Golv Arbetsanvisning. StoCretec Golvmetod 7008 Arbetsanvisning Golv Arbetsanvisning StoCretec Golvmetod 7008 Arbetsanvisning Observera att de uppgifter, illustrationer, generella tekniska utlåtanden och ritningar som förekommer i denna broschyr enbart är allmänna

Läs mer

Serpovent G2 fasadsys tem utan isolering. Montageanvisning

Serpovent G2 fasadsys tem utan isolering. Montageanvisning Serpovent G2 fasadsys tem utan isolering Montageanvisning Stomme/Underlag Montage anvisning Serpovent G2 fasadsystem utan isolering Serpovent G2 fasadsystem kan monteras på konstruktioner av träreglar

Läs mer

Betong Betongrenovering Bro och tunnel. Bro och tunnel Renovering, förstärkning och skydd

Betong Betongrenovering Bro och tunnel. Bro och tunnel Renovering, förstärkning och skydd Betong Betongrenovering Bro och tunnel Bro och tunnel Renovering, förstärkning och skydd Referensprojekt Innovativa och kreativa lösningar Om oss Sto Scandinavia är byggmaterialleverantör och verksamt

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

yttervägg 0190/05 Egenkontroll Checklista för Skivmontage Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.4 Rev 2012-01-27

yttervägg 0190/05 Egenkontroll Checklista för Skivmontage Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.4 Rev 2012-01-27 0190/05 Egen Checklista för Skivmontage Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Innehållsförteckning Objektsinformation/Åtgärd... 3 Mottagningss... 4 Byggnadsställning... 5 Vindskydd/Stomme...

Läs mer

Mataki Självtäck 5000

Mataki Självtäck 5000 Mataki Självtäck 5000 SE Monteringsanvisning Med Mataki Självtäck 5000 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3,6 taklutning (6 cm/m eller mer). Du

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt MONTERINGSANVISNING Asfalt vindtät Förvaring/lagring Vindtätskivorna ska förvaras torrt och vara torra vid montering. Före montering bör skivorna acklimatiseras så att fuktigheten motsvarar genomsnittsfuktigheten

Läs mer

StoTherm Resol Arbetsanvisning. I Fasad I Isolerade fasadsystem I

StoTherm Resol Arbetsanvisning. I Fasad I Isolerade fasadsystem I StoTherm Resol Arbetsanvisning I Fasad I Isolerade fasadsystem I Observera att de uppgifter, illustrationer, generella tekniska utlåtanden och ritningar som förekommer i denna broschyr enbart är allmänna

Läs mer

StoTherm Vario D/D+ Arbetsanvisning

StoTherm Vario D/D+ Arbetsanvisning Navigation Fasad Navigation Isolerat Navigation fasadsystem StoTherm Vario D/D+ Arbetsanvisning Observera att de uppgifter, illustrationer, generella tekniska utlåtanden och ritningar som förekommer i

Läs mer

Serpomin EF EE Checklista/egenkontroll/avvikelserapport

Serpomin EF EE Checklista/egenkontroll/avvikelserapport Checklista/egenkontroll/avvikelserapport INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Objektsinformation 2 Etablering 3 Mottagningskontroll 4 Ställning 5 Stomme/underlag 6 Isolering Therm 378 PIR Skiva 7 Isolering av Therm

Läs mer

Arbetsanvisning Maxit Puts

Arbetsanvisning Maxit Puts Arbetsanvisning Maxit Puts ARBETSANVISNING Puts på Träullit helväggselement och Träullsplatta Puts på Träullit helväggselement och Träullsplatta Arbetsanvisning Rev. 4 juli 2008 Ställning Illustrationen

Läs mer

StoVentec Arbetsanvisning Underkonstruktion av vägghållare och T-profiler. Fasad Ventilerade fasadsystem

StoVentec Arbetsanvisning Underkonstruktion av vägghållare och T-profiler. Fasad Ventilerade fasadsystem StoVentec Arbetsanvisning Underkonstruktion av vägghållare och T-profiler Fasad Ventilerade fasadsystem Observera att de uppgifter, illustrationer, generella tekniska utlåtanden och ritningar som förekommer

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy och Windy Plus vindskydd

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy och Windy Plus vindskydd MONTERINGSANVISNING Icopal Windy och Windy Plus vindskydd vindskydd skarvband butylfogmassa rörmanschett plåtbeslag Icopal Windy och Windy Plus Icopal Windy är ett diffusionsöppet vindskydd för användning

Läs mer

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C Mataki Självtäck 3 SE Monteringsanvisning Med Mataki Självtäck 3 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3 taklutning (6 cm/m eller mer). Du klarar dig

Läs mer

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Byggvägledning Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Englund-Gruppen i Stockholm AB f.d. Golvterminalen Årsta Skolgränd 14 117 43 Stockholm Tel 08-556

Läs mer

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoNordic Putssystem

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoNordic Putssystem Sto Scandinavia AB I Fasad Fasadsystem StoNordic Putssystem StoNordic Putssystem I Fördelar Systemet för alla underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Putssystem är kompletta system med utprovade

Läs mer

Yellow Line Monteringsanvisning

Yellow Line Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Yellow Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Nu kan du inte längre säga att luftspaltbildande material bygger

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Tejpark PAROC XST 012 Tätningstejp PAROC XST 013 FlexWrap NF PAROC XST 100

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Tejpark PAROC XST 012 Tätningstejp PAROC XST 013 FlexWrap NF PAROC XST 100 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Tejpark PAROC XST 012 Tätningstejp PAROC XST 013 FlexWrap NF PAROC XST 100 Byggboken på Paroc.se April 2011 PAROC Tejp ARBETSANVISNING Sid 2 PAROC Tejp Förberedelser För att

Läs mer

Serporoc Fasadsystem Checklista/egenkontroll/avvikelserapport

Serporoc Fasadsystem Checklista/egenkontroll/avvikelserapport Checklista/egenkontroll/avvikelserapport INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Objektsinformation 2 Etablering 3 Mottagningskontroll 4 Ställning 5 Stomme/underlag vid nyproduktion 6 Stomme/underlag vid renovering

Läs mer

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank 1 Sander Pruijssers [spr@ivarssonsverige.se]; Maxit Serposol putslösning på fibersilikatskivan ivarit RendaCo, 10 mm. Ventilerat system, utomhus.

Läs mer

Version 1 2015 StoVentec

Version 1 2015 StoVentec StoVentec Fasadsystem Generellt StoVentec Fasadsystem monteras som en ventilerad fasadbeklädnad och levereras av Sto Scandinavia AB. Systemet innehåller bl.a. den putsbärande skivan, StoVentec Fasadskiva,

Läs mer

Säker Fasad putsade fasader enligt Boverkets nya riktlinjer. Ett samlat initiativ för putsade fasader med tioårig funktionsgaranti.

Säker Fasad putsade fasader enligt Boverkets nya riktlinjer. Ett samlat initiativ för putsade fasader med tioårig funktionsgaranti. Säker Fasad putsade fasader enligt Boverkets nya riktlinjer Ett samlat initiativ för putsade fasader med tioårig funktionsgaranti. - TRYGG LÖSNING MED FUNKTIONSGARANTI FACKMÄSSIGT UTFÖRDA ARBETEN MED GARANTI

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin

Monteringsanvisning Iso-Fin Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta. Löst hängande

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta.

Läs mer

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs.

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Montageinstruktioner Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Generella anvisningar för dörrar Leveransmottagning

Läs mer

Montering och bruksanvisning. PVC fönster

Montering och bruksanvisning. PVC fönster Montering och bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Drevisolering, alternativt fogskum Leverans och lagring

Läs mer

StoGuard Utvändigt stomskydd. I Fasad I Fuktskydd/luftspärr I

StoGuard Utvändigt stomskydd. I Fasad I Fuktskydd/luftspärr I StoGuard Utvändigt stomskydd I Fasad I Fuktskydd/luftspärr I StoGuard Lufttätt och vattenavvisande stomskydd För att bygga energieffektiva hus är lufttäthet i konstruktionen av yttersta vikt. Under de

Läs mer

Diplomerad Solskyddstekniker Västerås, 19-20 jan och 24 feb 2011 Infästningsteknik I Putsfasad

Diplomerad Solskyddstekniker Västerås, 19-20 jan och 24 feb 2011 Infästningsteknik I Putsfasad Diplomerad Solskyddstekniker Västerås, 19-20 jan och 24 feb 2011 Infästningsteknik I Putsfasad Grupp 7 Med Joakim Stridh Mikael Skog Patrik Mellin Källor: STO (Leverantör av fasadsystem) Weber (Leverantör

Läs mer

StoAcademy. Utbildningskatalog Höst 2015

StoAcademy. Utbildningskatalog Höst 2015 StoAcademy Utbildningskatalog Höst 2015 Vår kunskap blir din kunskap StoAcademy Utbildning är en viktig del av vår service. Många beställare och byggherrar kräver idag att utförande företag har genomgått

Läs mer

ARBETSANVISNING. Vindtät PAROC XMW 075 Vindskydd PAROC XMW 060

ARBETSANVISNING. Vindtät PAROC XMW 075 Vindskydd PAROC XMW 060 ARBETSANVISNING Vindtät PAROC XMW 075 Vindskydd PAROC XMW 060 Byggboken på Paroc.se April 2013 Vindtät PAROC XMW 075 och Vindskydd PAROC XMW 060 Används som vindskydd i ytterväggar. Vindskyddet ska täckas

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Innehållsförteckning Reparation av mindre skador... 3 Reparation av större skador... 3 Rengöring av fasad... 3 Påväxt

Läs mer

Finja Betong. Arbetsanvisning Iso-Vent

Finja Betong. Arbetsanvisning Iso-Vent Fasad Finja Betong Arbetsanvisning Iso-Vent 2 Förberedelser Underlag Underlaget som Finja Iso-Vent ska monteras på ska vara jämnt. Eventuella särskilda åtgärder på underlaget framgår av en byggplatshandling.

Läs mer

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b Arbetsanvisningar Nr B 81201 Nov 12 MBE V:12-2 G:12-2 Konstruktionerna V12-2a och G12-2a uppfyller normalt ångtäthetskraven för ytterväggskonstruktioner av betong,

Läs mer

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 3 Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Checklista StoSilent Distance

Checklista StoSilent Distance Checklista StoSilent Distance Nedpendlat akustiksystem Den här checklistan är tänkt att vara ett hjälpmedel till dig som utförare, dels under egenkontrollen i samband med kontrollen av byggprojekt där

Läs mer

Arbetsanvisning ISOVER Takisolering

Arbetsanvisning ISOVER Takisolering Arbetsanvisning ISOVER Takisolering Materialhantering Pallarna med material förvaras på torrt underlag. Låt plastöverdraget sitta kvar som väderskydd så länge som möjligt. Öppnade pallar ska förvaras under

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Rev.nr 140224 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock Innehållsförteckning A Väggbalk

Läs mer

Montering av Isover Plastfolie

Montering av Isover Plastfolie Arbetsanvisningar Montering av Isover Plastfolie Isover Plastfolie är en åldringsbeständig, transparent polyetenfolie som fungerar som luft- och ångspärr. För att undvika skador på plastfolien kan det

Läs mer

Knauf Fasadsystem. Aquapanel ventilerat med puts K N A U F AV S P F A S A D S Y S T E M. L I T E T S M Ä R K T Arkitektur 2012-03 K V A

Knauf Fasadsystem. Aquapanel ventilerat med puts K N A U F AV S P F A S A D S Y S T E M. L I T E T S M Ä R K T Arkitektur 2012-03 K V A Knauf Fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts K N A U F F A S A D S Y S T E M K V A AV S P L I T E T S M Ä R K T Arkitektur 2012-03 Innehåll 4 5 6 7 8 9 10 11 Knauf Fasadsystem borgar för kvalitet Med

Läs mer

ISOVER VEMPRO R+ Underlagstak

ISOVER VEMPRO R+ Underlagstak ISOVER VEMPRO R+ Underlagstak Arbetsanvisning Produktbeskrivning ISOVER VEMPRO R+ Underlagstak är luft- och vattentät samt diffusionsöppen. Den består av en tunn polypropenfolie som på båda sidor är förstärkt

Läs mer

ARBETSANVISNING. Vindtät PAROC XMW 075 Vindskydd PAROC XMW 060

ARBETSANVISNING. Vindtät PAROC XMW 075 Vindskydd PAROC XMW 060 ARBETSANVISNING Vindtät PAROC XMW 075 Vindskydd PAROC XMW 060 Byggboken på Paroc.se Juni 2011 Vindtät PAROC XMW 075 och Vindskydd PAROC XMW 060 Används som vindskydd i ytterväggar. Vindskydden levereras

Läs mer

Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m

Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line

Läs mer

Sammanställning Gyproc THERMOnomic väggar (1 sida) daterad 2009-02-24

Sammanställning Gyproc THERMOnomic väggar (1 sida) daterad 2009-02-24 2012-03-05 Tg-bevis nr 0436/98 Gyproc AB Ritningsförteckning för Gyproc THERMOnomic Sammanställning Gyproc THERMOnomic väggar (1 sida) daterad 2009-02-24 Gyproc Handbok 8, upplaga 1 daterad April 2010.

Läs mer

StoAcademy. Utbildningskatalog Vår 2016

StoAcademy. Utbildningskatalog Vår 2016 StoAcademy Utbildningskatalog Vår 2016 Vår kunskap blir din kunskap StoAcademy Utbildning är en viktig del av vår service. Många beställare och byggherrar kräver idag att utförande företag har genomgått

Läs mer

StoTherm Mineral Arbetsanvisning

StoTherm Mineral Arbetsanvisning Navigation Fasad Navigation Isolerat Navigation3 fasadsystem StoTherm Mineral Arbetsanvisning Innehållsförteckning Systeminformation 4 Systemuppbyggnad och systembeskrivning 5 Underlag Arbetsbeskrivning

Läs mer

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix. Byggvägledning UGalfixver1-0902 Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.dk Unidrain A/S Fabriksgatan 7 S-411 04 Göteborg Sweden

Läs mer

CAPATECT DUO - Ventilerat, Dränerat & Isolerat Fasadsystem

CAPATECT DUO - Ventilerat, Dränerat & Isolerat Fasadsystem Teknisk Information & Arbetsbeskrivning 2012-11-20 CAPATECT DUO - Ventilerat, Dränerat & Isolerat Fasadsystem Produkter ingående i Fasadsystem CAPATECT DUO; 1. CAPATECT Sockelskena 6700/07 2. CAPATECT

Läs mer

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt Skivstorlek: 600 x 2 600 mm Isoleringstjocklek: 30 eller 60 mm Spont: halv spont på långsidorna Ytbeläggning: 9 mm tjock gipsskiva med fasade kanter SPU Gips skiva fdigt belagd isoleringsskiva för nybyggnad

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

I Tema I Fuktsäkra fasadsystem I. Så kan fuktproblemen i regelväggar undvikas Sto rekommenderar tvåstegstätade

I Tema I Fuktsäkra fasadsystem I. Så kan fuktproblemen i regelväggar undvikas Sto rekommenderar tvåstegstätade I Tema I Fuktsäkra fasadsystem I Så kan fuktproblemen i regelväggar undvikas Sto rekommenderar tvåstegstätade fasadsystem Fuktproblematiken med puts på regelväggar Orsakerna kan vara många De senaste åren

Läs mer

maxit renoverar maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

maxit renoverar maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. maxit renoverar maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att

Läs mer

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 www.bkr.se www.gvk.se www.vatrumsmalning.se www.säkervatten.se Innehållsförteckning Projektgruppen 3 Resultat 3 Fuktsäkerhetsprojektering

Läs mer

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoTherm Classic

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoTherm Classic Sto Scandinavia AB I Fasad Fasadsystem StoTherm Classic StoTherm Classic I Fördelar Välisolerade fasader: Viktigt ur många aspekter. 40 års erfarenhet av isolerade fasadsystem har gett Sto en marknadsledande

Läs mer

Mataki Haloten 280. Mataki Haloten 280 används som vattenavledande underlagsduk på träunderlag.

Mataki Haloten 280. Mataki Haloten 280 används som vattenavledande underlagsduk på träunderlag. Mataki Haloten 280 Mataki Haloten 280 används som vattenavledande underlagsduk på träunderlag. SE Monteringsanvisning Användningsområden Underlagsduk för träunderlag (referens JSC. 61 AMA Hus14) Mataki

Läs mer

Fönstermontage. Deltagare FoU-projekt:

Fönstermontage. Deltagare FoU-projekt: Fönstermontage Deltagare FoU-projekt: SP NCC Construction Sverige AB Elitfönster AB Kvillsfors Fönster AB Snidex AB STO Scandinavia AB Maxit AB Plåtslageriernas Riksförbund Knauf Danogips AB Genomgångna

Läs mer

Avvikelser gällande nationella normer, riktlinjer osv. kan förekomma.

Avvikelser gällande nationella normer, riktlinjer osv. kan förekomma. MONTERINGS INSTRUKTIONER FASAD Inledning Detta montage handbok fungerar som ett bra underlag på byggarbetsplatsen eller på kontoret. Handboken innehåller grundläggande beskrivningar om hur montage av Clix

Läs mer

Puts på konstruktioner

Puts på konstruktioner Puts på konstruktioner av LECA Lättklinkerbetong Murverk och element System- och arbetsanvisning Innehållsförteckning Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong

Läs mer

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Renovera med Weber genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Weber Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att återställa

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem konstruktionsdetaljer

MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem konstruktionsdetaljer MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem konstruktionsdetaljer CLASSIC ELEGANCE STRATOS Tack för att du har valt Decra taksystem från Icopal! Denna anvisning beskriver konstruktionsdetaljer som förekommer på

Läs mer

Putsade fasadsystem på nyproducerade regelväggar

Putsade fasadsystem på nyproducerade regelväggar Putsade fasadsystem på nyproducerade regelväggar Bakgrund Med anledning av den debatt som på allvar startade våren 2007 intensifierade Sto Scandinavia AB arbetet med att utveckla fuktsäkrare fasadsystem

Läs mer

Fuktsäkra putsade fasader

Fuktsäkra putsade fasader Fuktsäkra putsade fasader Vi har lösningen! Aquapanel Outdoor I ett villaområde utanför Malmö renoverar Malmö Mur och Puts AB fuktskadade fasader på tio villor byggda så sent som 1999. Sedan de gamla fasaderna

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1066 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1066 sida 1(2) RÅNÄS 7,8 m² (Svenska 2012-12-11) LEVERANSBESKRIVNING 2006-10-27 TAK Underlagspapp, råspont 17, takåsar 45 x 95, enkel vindskiva 16 x 95, takfotsregel 35 x 35. Taklutning ca 13 o. YTTERVÄGG Timmerprofil

Läs mer

Icopal Lufttätt Hus. Det täta huset som andas trygghet!

Icopal Lufttätt Hus. Det täta huset som andas trygghet! Icopal Lufttätt Hus Det täta huset som andas trygghet! ETT Komplett system 1 2 Energieffektiva, fuktsäkra och hållbara hus Icopal Lufttätt Hus Ett komplett klimatsmart system Låt oss säga det direkt. Vårt

Läs mer

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05 Bruksanvisning Så ska framtiden byggas Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong Godkännandebevis 0204/05 Kan laddas ned från www.bewi.com Grundarbete Grundarbete Sidan 2 Flexibel bredd Sidan 3 Flexibel

Läs mer

BYGGBESKRIVNING JABO Tranemo 15 m² 2011-10-01

BYGGBESKRIVNING JABO Tranemo 15 m² 2011-10-01 BYGGBESKRIVNING JABO Tranemo 15 m² 2011-10-01 Innehållsförteckning: Byggbeskrivning Materialbeskrivning Underhåll / Målning / Ventilation Fönstermontering Ritningar 1112 A 01 - A 07 JABO Wood Products

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Fönstermontage. Börje Gustavsson

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Fönstermontage. Börje Gustavsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fönstermontage Börje Gustavsson borje.gustavsson@sp.se 1 Bakgrund 1987 P märkning av fönster trä och trä alu fönster 1995 P märkning metall fönster partier 2007

Läs mer

Skivorna skall monteras på ett avstånd av mm till andra byggnadsdelar (sockel, väggar, pelare etc.). Detta för att undvika fuktupptagning.

Skivorna skall monteras på ett avstånd av mm till andra byggnadsdelar (sockel, väggar, pelare etc.). Detta för att undvika fuktupptagning. Clima Board Clima Board är en extravaxad, kartongklädd vindskyddsskiva av gips med förbättrat skydd mot nederbörd under byggnadstiden. Den har betydligt mindre vattenupptagning än vanlig utegips vilket

Läs mer

Monteringsanvisning Trebolit Glaciär 3

Monteringsanvisning Trebolit Glaciär 3 Monteringsanvisning Trebolit Glaciär 3 SE Monteringsanvisning Med Trebolit Glaciär 3 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3 taklutning (6 cm/m eller

Läs mer

BYGGBESKRIVNING JABO ROSENLUND 15 Svenska - 2013-04-25

BYGGBESKRIVNING JABO ROSENLUND 15 Svenska - 2013-04-25 BYGGBESKRIVNING JABO ROSENLUND 15 Svenska - 2013-04-25 Innehållsförteckning: Byggbeskrivning Materialbeskrivning Underhåll / Målning / Ventilation Ritningar 1102 A 01 - A 06 Monteringsanvisning för skjutparti

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 Byggboken på Paroc.se April 2010 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Sid 2 PAROC Tejp

Läs mer

yttervägg 0190/05 Egenkontroll Checklista för Putsarbete Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 2.6 Rev 2012-01-27

yttervägg 0190/05 Egenkontroll Checklista för Putsarbete Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 2.6 Rev 2012-01-27 0190/05 Egen Checklista för Putsarbete Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Innehållsförteckning Objektsinformation/Åtgärd... 3 Etablering... 4 Mottagningss... 5 Byggnadsställning... 6 Putsbärare...

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

Montering av ytterdörr

Montering av ytterdörr Montering av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera t ex frigolit under

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt Skivstorlek: 600 x 2 600 mm Isoleringstjocklek: 30 eller 60 mm Spont: halv spont på långsidorna Ytbeläggning: 9 mm tjock gipsskiva med avfasade kanter SPU Gips skiva är färdigt belagd isoleringsskiva för

Läs mer

Certifikat 144502. Produkt Beteckning Beskrivning senast daterad Dörrar, branddörrar och SFB 2050/3050 och 2060/3060 2013-12-18

Certifikat 144502. Produkt Beteckning Beskrivning senast daterad Dörrar, branddörrar och SFB 2050/3050 och 2060/3060 2013-12-18 Certifikat 144502 Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) och Pmärkningsregler SPCR 005 i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta

Läs mer

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt Skivstorlek: 600 x 1200 mm Tjocklek: 30 mm Spont: helspont på alla kanter Ytbeläggning: aluminiumlaminat båda sidor av skivan SPU Sauna-Satu lämpar sig för isolering av bastuväggar och bastutak samt andra

Läs mer

Delta Black Line Monteringsanvisning

Delta Black Line Monteringsanvisning Delta Black Line Monteringsanvisning Förarbete 1. Besiktiga grunden innan du startar med något annat. All kallasfalt ska tas bort för att optimera förutsättningarna för det nya fuktskyddet och för att

Läs mer

Monteringsanvisning Blocksystem

Monteringsanvisning Blocksystem Monteringsanvisning Blocksystem VIKTIGT Läs igenom hela anvisningen innan montage påbörjas Monteringsanvisningen beskriver hur du bygger en byggnad med vårt väggblockssystem. Anvisningen är generell och

Läs mer

Gyptone BIG system Monteringsanvisning

Gyptone BIG system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning/användning Gyptone BIG är ett akustikundertak av gips som har stora designmässiga fördelar eftersom det inte förekommer några synliga skarvar. Gyptone

Läs mer

Fogar mellan träfönster och yttervägg

Fogar mellan träfönster och yttervägg SFR MONTAGEANVISNING NR 3 Juni 1993 Senast rev. feb. 2008 SVENSKA FOGBRANSCHENS RIKSFÖRBUND Fogar mellan träfönster och yttervägg 1. Allmänt Fogen mellan träfönster och vägg måste utformas på ett riktigt

Läs mer