Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014

2 2015 Seko, Service- och kommunikationsfacket Grafisk form: JINAB Tryck: Fasab/Seko

3 Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande har ordet... 5 Organisera och rekrytera medlemmar...7 Medlemssiffror för år Organisationsgraden ska öka... 7 Rekryteringsprojekt... 7 Spårkonflikt och medlemsrekrytering... 7 Facklig lågpriskonkurrens... 7 Styrelseutveckling... 7 Det ska vara enkelt att bli medlem i Seko... 7 Träffa och upprätthålla kollektivavtal...8 Starka kollektivavtal... 8 Fackligt politiskt arbete och 6Fs valarbete EP-valet...10 Allmänna valen...10 Näringspolitik Opinionsbildning och kommunikation Information, press och media...12 Vårt Seko Internationellt...13 Ungdomsverksamhet...13 Diskrimineringsfrågor...14 Rättshjälp...14 Försäkringar...15 Fackligt kulturarbete...15 Fackliga studier...15 Kursstatistik F...16 Remissyttranden...16 Sekos styrelse och organisation Centralt...17 Lokalt...17 Personal...17 Sekos övriga verksamheter Fritid och semester...18 Gunnar Erlandssons minnesstiftelse...18 Strejken i bilder...20 Ekonomisk berättelse Inledning...22 Intäkter och kostnader...22 Intäkter...22 Kostnader...22 Särskilda händelser...22 Årets resultat i den fackliga verksamheten...22 Fastigheterna...22 Den finansiella verksamheten...22 Årets resultat...23 Placeringsreglemente

4 Löner och arvoden per månad för verkställande utskottet...23 Årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse...24 Information om verksamheten...24 Väsentliga händelser under räkenskapsåret...25 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång...25 Resultat och ställning...25 Finansiella instrument...25 Framtida utveckling...25 Tilläggsupplysningar Redovisning och värderingsprinciper...32 Medlemsavgifter...32 Ideella placeringar...32 Fordringar...32 Finansiella anläggningstillgångar...32 Materiella anläggningstillgångar...32 Inkomstskatter...32 Finansiella instrument...32 Resultat i dotterbolag...32 Kassaflödesanalys...32 Leasingavtal...32 Noter Revisionsberättelse Bilaga 1 Branschavtal...46 Bilaga 2 Hängavtal...46 Bilaga 3 Direktavtal...46 Bilaga 4 Medlemssiffror

5 Verksamhetsberättelse 2014 Ordförande har ordet Vi visste sedan länge att 2014 skulle bli ett arbetsamt år. Förutom den löpande fackliga verksamheten skulle två val genomföras, ett till EU-parlamentet och ett till riksdagen. Två val som hade en tydlig facklig profil, där fokus låg på arbetsmarknadsfrågor och sysselsättning. Till detta fick vi även lägga till en av förbundets största konflikter på senare år då flera tusen medlemmar togs ut i strejk på spårtrafikområdet. Jag återkommer till detta. Åtta år av borgerligt styre har satt sina spår i det svenska samhället. Orättvisorna har ökat dramatiskt. Arbetslösheten drog iväg och det är ingen överdrift att betrakta Sverige som ett land med massarbetslöshet. Vinstdriften inom välfärden tog överhand medan människors behov hamnade i andra rummet. Röran inom infrastrukturen har drabbat såväl anställda som resenärer på ett negativt sätt. Det var åtta år där mycket av det som byggts upp under många år förstördes. I riksdagsvalet blev det också en kraftfull reaktion på effekterna av borgerlighetens politik. Förutom att borgerligheten gick kraftigt bakåt ökade det främlingsfientliga missnöjespartiet Sverigedemokraterna dramatiskt. SD:s framgång ska ses i ljuset av ökade klyftor och segregation. Socialdemokraterna och Miljöpartiet kunde bilda regering. Efter ett antal märkliga turer i slutet av året skrev regeringen och den borgerliga alliansen på den så kallade decemberöverenskommelsen. Uppgörelsen innebar att det osäkra parlamentariska läget skulle lösas och att regeringens budget skulle vinna en majoritet i riksdagen. Den borgerliga oppositionen lovade att lägga ned sina röster. Samma ska även gälla vid ett eventuellt regeringsskifte i nästa val. Man kan ha sina funderingar kring detta men jag tror att det var en nödvändig kompromiss för att Sverige ska vara möjligt att regera. Dessutom är det glädjande att Sverigedemokraternas inflytande i svensk politik kraftigt begränsas. När det gäller valet till Europaparlamentet så valde vi (6F), att lansera Johan Danielsson som vår kandidat. Johan jobbar till vardags som internationell sekreterare på LO. De frågor vi valde att driva var i huvudsak frågorna om ordning och reda på arbetsmarknaden. Kampanjens slogan var att Svenska kollektivavtal ska gälla för alla i Sverige. Kampanjen för vår kandidat var lyckosam och vår kandidat hamnade på plats fyra med över personkryss. Hans startposition var 5

6 tionde plats och med en lägre spärr för personkryss så hade Johan kommit in i parlamentet. Tillbaka till järnvägsstrejken. Seko varslade om strejk eftersom motparten, arbetsgivarorganisationen Almega, kategoriskt tillbakavisade det förslag som Seko presenterade gällande begränsningar av antalet tim- och deltidsanställningar i det centrala branschavtalet för spårtrafiken. Konfliktens kärna handlade om att tågoperatören Veolia, främst verksam i Öresundsregionen, hade sagt upp hundratals anställda samtidigt som man ville omvandla en stor del av de tidigare heltidstjänsterna till otrygga tim- och deltidsjobb. Vi varslade om strejk för att vi ville ha ordning och reda inom den alltmer avreglerade järnvägsbranschen. Efter drygt två veckors konflikt så skrev vi på ett avtal. Vi kommunicerade det som en historisk seger för svensk fackföreningsrörelse. Detta var ingen överdrift. Så är det. Vi är övertygade om att detta är början på en utveckling för fler trygga jobb i Sverige. Uppgörelsen innebar ett genombrott när det gäller att stoppa missbruket av deltider och timanställningar på den svenska arbetsmarknaden. Tekniken i överenskommelsen var att det skulle bli lönsammare för en arbetsgivare att tillsvidareanställa istället för att timanställa. Avtalet skulle också leda till kraftigt ökade kostnader för timanställningar. Vi såg tydliga effekter av detta redan efter några månader. Jag vill återigen tacka för det fantastiska stöd vi fick från allmänhet, resenärer, medlemmar, andra förbund med flera. Utan det omfattande stödet hade det inte varit möjligt att nå så här långt. Det blev nu väldigt mycket om val och konflikt. Inte så konstigt. Dessa frågor dominerade verkligen år Vi flyttade fram våra positioner såväl fackligt som politiskt vilket känns glädjande. Utöver detta har vi självfallet gjort en massa andra saker i vår fackliga gärning. Detta framgår det övriga innehållet i verksamhetsberättelsen. Tack för ordet! Janne Rudén Sekos förbundsordförande 6

7 Organisera och rekrytera medlemmar Medlemssiffror för år 2014 Vi rekryterade medlemmar, 497 färre än medlemmar utträdde, både aktiva och pensionärer, 331 fler än Totalt minskade vi med aktiva medlemmar, 798 fler än Av dem som lämnade Seko under 2014 är det som vi betraktar som missnöjesutträden. Det vill säga de byter till ett förbund som finns på ett avtalsområde där Seko också har avtalsrätten, eller övergår till enskilt medlemskap i a-kassan. Den personliga kontakten med dessa fungerar fortfarande i alldeles för liten utsträckning. Bara i ungefär en femtedel av fallen genomförs samtalet, men bland dem som får ett samtal stannar drygt 14 procent kvar i Seko. Organisationsgraden ska öka Organiseringsprojektet på Post Logistik slutfördes i augusti Projektet senare del påverkades av Postens omorganisering innebärande att våra berörda klubbar även omorganiserades. Projektet påverkades också av att projektledaren övergick till andra arbetsuppgifter inom Seko. I Skåne genomfördes tre utbildningstillfällen för klubbstyrelsen. I Stockholm blev organiserarens roll mer att stötta de lokala förtroendevalda i deras fackliga arbete. Dock har medlemsantalet och organisationsgraden ökat inom båda verksamhetsområdena under projekttiden. En särskild projektrapport är under färdigställande. Kongressen beslutade att en mätning av organisationsgraden ska göras inom hela Sekos organisationsområde. En enkät skickades till de branschansvariga ombudsmännen på förbundskontoret, bransch- och förhandlingsorganisationer, regioner, nationella klubbar. Gensvaret var svagt. Underlagen räcker inte som grund för att slå fast organisationsgraden. Utarbetandet av en ny enkät, som ska gå direkt till våra klubbar, har påbörjats. Rekryteringsprojekt Seko har tillsammans med Seko Post finansierat ett organiserings- och rekryteringsprojekt på Postens nya terminaler. En person anställdes som uppsökare och har arbetat som stöd åt våra lokala organisationer på Hallsbergsterminalen och under andra halvan av 2014, även på Rosersbergsterminalen. På Hallsbergsterminalen nyanställdes merparten av personalen så där handlade arbetet lika mycket att bygga organisation som att rekrytera medlemmar. Till Rosersberg kommer merparten av personalen att flyttas från befintliga terminaler varför arbetet mer kommer att handla om stöd till den nya klubbstyrelsen. Arbete fortsätter under Spårkonflikt och medlemsrekrytering Även 2014 inträffade en konflikt på Spårområdet, denna gång i Skåne och fokus låg på arbetsgivarens missbruk av timanställningar. Konflikten medförde att vi fick fler medlemmar. När vi summerade efter konflikten hade vi fått 39 nya medlemmar i Skåne, 23 i Väst 36 i Stockholm, 17 i Småland och 15 Östergötland. Facklig lågpriskonkurrens ST och Unionen beslutade att införa tre månaders gratis medlemskap, utöver introduktionsmedlemskapet, från den 1 augusti Därmed skärps priskonkurrensen på fackligt medlemskap på Spår- och Kommunikationsavtalet, Statliga området och Telekom. Förbundsstyrelsen beslutade, efter berörda lokala organisationers hörande, att följa utvecklingen. Hittills ser övergångar till ST och Unionen inte att skilja nämnvärt från perioden före augusti. Däremot kan det ju antas att nyinträden påverkas. Styrelseutveckling En av slutsatserna i Organiseringsprojektet handlar om klubbstyrelsens roll. På arbetsplatser där vi har lokal organisation behöver klubbstyrelsen ofta stöd för att utveckla sitt arbetssätt för att nå nya medlemmar och behålla gamla. Under hösten 2014 utarbetades ett förslag till verktygslåda för lokalt fackligt utvecklingsarbete styrelseutveckling. Verktygslådan innehåller ett flertal olika utbildningsinsatser och leds av en handledare. Handledaren, tillsammans med berörd styrelse, gör en analys av utvecklingsbehovet (arbetsrätt, arbetsmiljö, organisering- och rekrytering, försäkringsfrågor etc) och komponerar en styrelseutveckling med de delar som behövs. Utvecklingsinsatsen planeras pågå under ett verksamhetsår och innehåller även analys av ledamöternas individuella utbildningsbehov. Rekrytering av handledare och en pilotomgång utbildningar ska genomföras Det ska vara enkelt att bli medlem i Seko 1. Förbundsstyrelsen beslutade att förlänga introduktionsmedlemskapet för 50 kronor i månaden under Våra åtgärder för att sänka tröskeln för inträden, introduktions- 7

8 medlemskapet, det särskilda yrkeshögskolemedlemskapet samt introduktions- och medlemsutbildningar har bidragit till att hålla uppe rekryteringen av nya medlemmar. 2. LOs projekt Övergångar mellan förbund som syftar till att minska tappet av medlemmar vid byte av förbund har övergått till drift. Alla förbund är inte inne i arbetet men Seko deltar fullt ut. Organisations- och medlemsenheten följer centralt upp arbetet med rapportering och kontroll av ny tillhörighet. Det kan inte konstateras att det ännu påverkar övergångar positivt. 3. Seko Direkt Medlemscentret inledde året med rekrytering av de sex rådgivarna och introduktionsutbildning av dessa. Målet var att öppna medlemcentret i april. Men verksamheten kunde inte starta som var planerat utan medlemscentret har under året samarbetat med regionernas personal för att säkerställa Sekos medlemservice under omorganisationen av den regionala organisationen. Under året mottogs hela samtal och över mail. Det har inneburit att den personliga rådgivningen som rör jobbet och arbetslivet och aktiv rekrytering av presumtiva medlemmar som Seko Direkt ska bidra med ännu inte haft möjlighet utvecklas fullt ut. Vårt mål är att under kommande verksamhetsår ge service med kvalitet och vara likabehandlande till alla medlemmar oavsett var i landet de bor samt bidra till att ge medlemmarna ett mervärde så att vi både behåller våra nuvarande och får fler nya medlemmar. Träffa och upprätthålla kollektivavtal Starka kollektivavtal Avtalsåret 2014 kan i allmänna termer beskrivas som ett mellanår, där de flesta avtalsområdena på svensk arbetsmarknad var låsta genom den pågående tre års uppgörelsen. I lönehänseende har året varit positivt. Löneökningar på två till tre procent tillsammans med en låg inflation har inneburit att Sekos medlemmar under året fått reallöneförbättringar. Att det tredje avtalsåret för många innehåller högre procentuella lönepåslag, tillsammans med en fortsatt låg inflation och ett osäkert konjunkturläge låg bakom besluten att inte utnyttja uppsägningsmöjligheten av tredje avtalsåret där det var möjligt. En ny besvärlig fråga aktualiserades under året genom statens löfte att tillföra tre extra miljarder till lärarlöner i avtal Statens inblandning i lönebildningen är kontroversiell och risken är uppenbar att det kan komma att leda till kompensationskrav från andra grupper som anser sig felavlönade. För Seko blev året däremot inget mellanår då förbundet tvingades att genomföra en av de längsta och mest omfattande strejkerna på många år. Bakgrunden till strejken som berörde spårtrafikområdet var att Veolia Transport i början av året meddelade att man avsåg att säga upp ett stort antal heltidsanställda lokförare och tågvärdar och erbjuda dem återanställning på deltid eller timanställning. Beskedet gjorde att det centrala spårtrafikavtalet sades upp sista mars. En åtgärd som möjliggjorts genom uppgörelsen 2013 och som nu visade sig vara av stort värde och betydelse. Veolias tilltänkta åtgärd blev därmed en fråga för centrala parter och det som öppnade möjligheten att i avtal begränsa användandet av timanställningar för hela spårtrafikbranschen. Efter en intensiv förhandlingsperiod under våren, stod det i slutet av maj klart att varken Almega eller Veolia var beredda att tillmötesgå Sekos krav. Konsekvensen blev att förbundet den 2 juni tog ut cirka 350 medlemmar i strejk vid Veolias Öresunds- och Snälltågstrafik. Strejken utökades den 17 juni med cirka 80 medlemmar vid Veolias Krösatågs- och Kustpilstrafik. Ytterligare två varsel, som inte verkställdes, hann läggas innan konflikten fick sin lösning den 18 juni. De varslen omfattade cirka 1000 medlemmar och berörde dels pendeltågstrafiken i Stockholm och växling och rangering i Göteborgs hamn. Totalt var därmed cirka 430 medlemmar uttagna i strejk och det totala antalet strejkdagar beräknas till Stödet för Sekos krav att begränsa användandet av timanställningar och arbetsgivarnas möjligheter att fritt ersätta heltidsanställningar med otrygga anställningar eller deltidsanställningar var mycket stort. Det visade sig genom att samtliga LO förbund varslade om sympatiåtgärder och ett stort antal stöduttalande från allmänhet och andra organisationer, både nationellt och internationellt. Det medlingsbud Seko tackade ja till den 18 juni innebar att Veolia accepterade begränsningar i form av antal och procent för hur många visstidsanställda och deltidare som fick finnas i verksamheten. Centralt och för hela branschen höjdes timlönen till att motsvara genomsnittslönen för motsvarande heltidsanställda i aktuellt yrke. En höjning som innebar att timlönekostnaden för de flesta arbetsgivarna i 8

9 branschen ökade med över 30 procent. Andra förbättringar var dels att timlönen ökade med ytterligare 6 procent vid sena tjänstgöringsbesked och att 225 arbetade dagar motsvarade ett års anställning. Den senare delen har stor betydelse för att fastställa när man uppnått lagregler kring företrädesrätt och omreglering till fast anställningar för visstidsanställda. Sammantaget blev resultatet av konflikten en stor facklig framgång som stödjer huvudmålet, dvs kampen för trygga anställningar och rätten till en lön som går att leva på. I övrigt har förhandlingsenheten under året, utöver ordinarie kursverksamhet, genomfört två seminarier för lokalt förtroendevalda och ombudsmän. Temana för seminarierna har varit dels verksamhetsövergång och otrygga anställningar och målet har varit att öka den fackliga styrkan genom större kunskap om frågeställningarna. Under hösten startade arbetet med att ta fram formerna och utbildningsmaterialet till 2015 års breda kompetenssatsning där målet är att höja den generella kunskapsnivån bland Sekos lokala förhandlare. Arbetsmiljö Under 2014 togs beslut om att utveckla den regionala skyddsombudsverksamheten inom Seko. Vi har anställt sex stycken regionala skyddsombud med huvudansvar för följande regioner: Umeå (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland), Örebro (Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro Västmanland), Stockholm (Uppland, Stockholm, Gotland), Norrköping (Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg och Kalmar län), Göteborg (Västra Götaland, Halland) samt Malmö (Blekinge, Skåne). Huvuduppgiften är att arbeta i små och medelstora företag och få igång ett systematiskt arbetsmiljöarbete och utse lokala skyddsombud i samverkan med arbetsgivarna. Ett helt nytt verksamhetsstöd har tagits fram. Anmälan till arbetsgivare, besöksanmälan, besöksprotokoll med mera. Vi har också formaliserat verksamhetsplanering och uppföljning på ett mer konkret sätt. De regionala skyddsombuden vet vilka företag de ska jobba med och hur många besök de ska göra och så vidare. Den regionala skyddsombudsverksamheten är delvis statligt finansierad och vi har krav på oss att uppfylla nio mätbara prestationer, vilket vi gör. De regionala skyddsombuden anställdes från 1 september och erfarenheterna från de första fyra månaderna är mycket bra. De får positiv feedback från de flesta arbetsgivare, de hjälper arbetsgivarna att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete och de rekryterar lokala skyddsombud. Som en följd av att vi finns ute på företagen får vi också nya medlemmar. Vår webbplats för arbetsmiljö- och försäkringsfrågor, lanserades under 2014 som en gemensam 6F-sida. Tyvärr har vi haft problem med att få snurr på sajten med våra gemensamma och våra förbundsspecifika frågor. En översyn kommer att göras under 2015 hur vi lämpligast kommunicerar arbetsmiljöfrågor via webb, intranät, extranet och Twitter. Programmet Arbetsmiljöarbete i Seko finns som en broschyr och som en presentation med talarmanus. Det handlar om hur vi som organisation ska arbeta med arbetsmiljöfrågorna ute i klubbar och förhandlingsorganisationer. Hur vi tar vårt ansvar för samverkan, vår skyldighet att som part på ett arbetsställe upprätta en lämpligt organiserad arbetsmiljöverksamhet. Vi uppmanar klubbar och förhandlingsorganisationer att teckna överenskommelser/avtal om arbetsställebegrepp/skyddsområde, former för samverkan (hur systematiskt arbetsmiljöarbete ska gå till), utbildning för skyddsombud med mera. Programmet handlar vidare om hur skyddsorganisation och förhandlingsorganisation kan samverka i olika förhandlingsfrågor, till exempel inför ändringar i verksamheten hos arbetsgivaren eller vikten av att ställa arbetsmiljökrav vid upphandling av underentreprenörer. Inför Gilla Jobbet - mässan gjorde LO en undersökning bland skyddsombuden. Bland annat svarade då nästan hälften av våra skyddsombud att de inte upplevde sig som fackliga företrädare. Därför tar detta program upp vikten av varför det är den fackliga skyddsorganisationen som utser skyddsombuden. Kopplingen till förtroendemannalagen och att det är förhandlingsorganisationen som går in och tvistar om ett skyddsombud inte får ledigt, utbildning eller annat är oerhört viktigt att känna till. De regionala skyddsombuden har fått i uppgift att vara budbärare av detta program i sina regioner. Under 2014 genomfördes ett 20-tal träffar med Arbetsmiljöarbete i Seko som tema. 9

10 Fackligt politiskt arbete och 6Fs valarbete 2014 Under supervalåret 2014 genomfördes två valrörelser, valet till Europaparlamentet och de allmänna valen. Sekos valrörelsearbete har bedrivits i samarbete med 6F, LO och Socialdemokraterna. För att bedriva valarbetet bildades en kampanjorganisation som speglade de 26 socialdemokratiska partidistrikten. I varje distrikt/län strävade vi efter att bilda grupper bestående av alla 5 förbunden. Dessa grupper samordnades av 6F:s central facklig-politiska arbetsgrupp. Utöver detta har Sekos förbundsstyrelse beslutat att LO:s rekommendation om att anslå 6 kr/medlem till socialdemokraterna istället ska gå till SAMAK, arbetarrörelsens gemensamma nordiska samorganisation för forskningsprojektet Nordmod I år finansierades detta av via Gunnar Erlandssons Minnestiftelse. EP-valet I EP-valet var huvuduppgiften att få våra medlemmar att rösta då andelen LO-medlemmar som röstar brukar vara mycket lägre än i de allmänna valen. Mobiliseringen av våra medlemmar gick också mycket bättre. Mycket tack vare att LO och (s) kom överens om 10-punktsprogrammet för Ordning och reda på arbetsmarknaden och att 6F-förbunden lanserade Johans Danielsson som vår kandidat till Europaparlamentet.. Johans personvalskampanj turnerade runt om i landet och besökte arbetsplatser och fackmöten. Dessutom bedrev regionerna ett aktivt mobiliseringsarbete via LO:s ringcentra där vi nådde medlemmar. Vi lyckades inte få Johan invald men han fick fler personkryss än de övriga s-kandidaterna med undantag för s förstanamn, Marita Ulvskog. Tack vare det ökade valdeltagandet fick s fler röster än Andelen som stödde s ökade från 45% till 55% av LO:s medlemmar och Novus har uppskattat valdeltagandet till ca 42% av LO-medlemmarna, att jämföra med 35% i valet Vi kan nog med säkerhet säga att vårt krav om Svenska kollektivavtal på svensk arbetsmarknad tillsammans med ett personligt brev till alla medlemmar från förbundsordföranden gjorde att medlemmarna deltog i valet i större omfattning. Allmänna valen Utgångspunkten var att 6F-förbunden ville ha en ny regering med en politik baserad på LO och Socialdemokraternas 10-punkts-program efter valet 2014 och att Stefan Löfvén ska leda den nya regeringen. Medlemsintresset skulle styra vilka politiska frågor som prioriterades och valarbetet skulle riktas till våra medlemmar och fokus ligga på arbetsplatsaktiviteter. Valplattformen pekade ut tre områden som 6F:s valarbete skulle fokusera på: Ordning och reda på arbetsmarknaden Bostäder Infrastruktur Seko:s organisatoriska mål var: Öka andelen medlemmar som röstar på (s) och på Rödgrönt Öka andelen medlemmar som uppger att de fått information om valet från facket Valresultatet ledde fram till ett regeringsskifte. Alliansen tvingades lämna Rosenbad efter åtta år och en ny röd-grön regering trädde till med Stefan Löfvén som statsminister. Även om de borgerliga regeringspartierna förlorade stort i valet så gick inte socialdemokraterna och deras allierade framåt så mycket som vi hade hoppats på. Valets stora vinnare blev istället Sverigedemokraterna. Tyvärr får vi konstatera att våra budskap om Ordning och reda på arbetsmarknaden och ökad sysselsättning genom att bygga bort arbetslösheten inte fick lika stort genomslag som i EP-valet. Trots nya goda insatser på LO:s ringcentra, arbetsplatsmöten, frukostpåsutdelningar, kampanjer på sociala media, ledningsturnéer så nådde vi inte de organisatoriska målen. För trots dessa goda insatser så var det sammantaget för få valaktiviteter och alltför få valaktivister. Seko lyckades inte att engagera klubbarnas förtroendevalda och våra anställda och fick därmed heller fram inte tillräckligt med valaktivister. Vi nådde därmed inte ut med det facklig-politiska samtalet i tillräcklig utsträckning på våra arbetsplatser En slutsats är att valplanerna inte erbjudit aktiviteter som klubbarna kunnat hoppa på, utan de har själva förväntats planera och genomföra valaktiviteter, vilka då i stort uteblivit. Men det finns flera exempel att klubbar genomför bra arbetsplatsaktiviteter om de får ett konkret uppdrag och ledning. Vissa regioner har dessutom haft svårt att samordna facklig-politisk verksamhet inom hela regionens verksamhetsområde. 10

11 En annan slutsats kan vara att avsaknaden av ideologiskt skolning under en räcka av år i våra fackliga utbildningar gjort det svårare att ta fikabords samtalen på arbetsplatserna. Ytterligare ett förbättringsområde är samarbetet och samordningen mellan 6F-förbundens ledningar, kommunikationsgrupper och 6F:s facklig-politiska grupp. Positivt är dock att samarbetet inom de regionala 6Fgrupperna och med LO-distrikten fungerat bra på de flesta områden. Men framför allt ska dock de förtroendevalda och anställda, som deltog i valarbetet och lade ner ett enormt arbete lyftas fram. Utan deras insatser är det tveksamt om målet om att göra Stefan Löfvén till Sveriges statsminister hade lyckats. Näringspolitik På representantskapet i juni fattades beslut om ett nytt Näringspolitiskt program. Programmet spänner över alla Sekos branscher och tar fokus på de förändringar som skett i branscherna under de senaste åren. Varje branschgenomgång avslutas med flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för de anställda kan förbättras. Även om varje bransch är unik och har sina egna respektive utmaningar framkommer tydligt i rapporten att många sektorer har likartade utmaningar. Den gemensamma nämnaren för de områden som tidigare var statliga monopol är att liberaliseringar inte alla gånger levt upp till de högt ställda förväntningar medborgare och politiker haft. Därför är det viktigt att utvärderingar genomförs. Det är också viktigt att regleringar ses över i syfte att skapa bättre fungerande marknader med samhällsekonomisk nytta i fokus. Vidare framkommer också att de statliga bolagen måste gå i bräschen för att sätta goda normer om kvalitet och pris på marknaden. Dessutom bör staten styra de egna bolagen mera aktivt. Som ägare av bolag på marknaden bör målen vara något annat än att enbart uppnå hög vinst och avkastning. Bolagen bör användas för att uppnå vissa samhällspolitiska mål. Exempelvis för att garantera kommunikation i hela Sverige eller för att åstadkomma en klimatomställning eller för att säkerställa hög kvalitet. I rapporten är det även ständigt återkommande att offentlig upphandling i större utsträckning måste användas för att främja förbättringar och sociala villkor i samhället och på arbetsplatsen. Under året har Seko haft återkommande kontakter med flera av partierna i riksdagen och regeringen för att framföra förbundets åsikter i viktiga frågor. Fokus har legat på att föra fram vikten av infrastrukturinvesteringar. Tillsammans med 6F presenterades en rapport under Almedalsveckan på området. Rapporten fick bra genomslag och har legat som grund för det näringspolitiska arbetet under året. Frågan om infrastrukturinvesteringar har lyft i ett flertal sammanhang och debattartiklar. Förbundet har även arbetat aktivt med frågan om offentlig upphandling. Det har kommit nya upphandlingsdirektiv som på ett tydligt sätt stadgar att myndigheter ska ställa krav på bland annat arbetsvillkor hos de som utför arbetet. Detta är ett oerhört viktigt krav som Seko driver vid träffar med politiker och andra viktiga aktörer. Ett arbete har även påbörjats tillsammans med förbunden inom LO för att påverka den svenska upphandlingslagstiftningen. Frågan om bristerna i avreglering järnvägsunderhållet fortgick under året. Här nåddes en hel del framgångar då båda regeringspartierna inför valet i september lovade att underhållet ska förstatligas. Även en statlig utredning har fått i uppdrag att särskilt titta på frågan. Förbundet har deltagit i flera seminarier och konferenser i frågan, bland annat en offentlig hearing i riksdagen, samt skrivit artiklar för att lyfta vikten av förstatligandet. 11

12 Opinionsbildning och kommunikation Information, press och media De största kommunikativa insatserna under 2014, vilka också fått stort medialt genomslag, har främst handlat om järnvägsfrågor. Redan i börjat av året gick Seko ut i medierna och krävde att järnvägen borde ges bättre förutsättningar för att kunna bedrivas på ett bra och hållbart sätt. I maj sade Seko sade upp det centrala branschavtalet på spårtrafikens område. Detta blev också starten på en intensiv period med kommunikativa insatser kring de pågående förhandlingarna. När strejken blev ett faktum ökades insatserna ytterligare. Vi tog bland annat fram annonser, diverse strejkmaterial och uppdaterade hemsidan flera gånger dagligen. Även sociala medier, så som Facebook och Twitter kom att bli viktiga kommunikationskanaler under konfliktens gång. Mediakontakterna var många under denna period och den efterföljande analysen av den mediala uppmärksamheten visade att Seko inte synts så mycket i media som under denna period och att det var Seko som i högst grad var den part som nådde ut med sitt budskap bäst. Det var dessutom förbundets syn på konflikten som dominerade i tidningar och i etermedier. Vi tog även fram debattartiklar och mallar för insändare som lokalorganisationen kunde använda sig av i sin lokala opinionsbildning under strejken. En särskild tidning, Efter strejken, tog fram efter sommaren och skickades ut till medlemmarna på avtalsområdet, i vilken förbundet summerade konflikten och redogjorde för det nya avtalet. Under våren var Seko, i samverkan med övriga förbund inom 6F, inblandat i kampanjen kring EU-valet och bidrog till att stötta Johan Danielssons kampanj genom att sprida den i våra kanaler, arrangera träffar för förtroendevalda och uppmana den lokala organisationen att sprida kampanjen. Samtidigt pågick förberedelser för den 6F-gemensamma valrörelsen där vi tillsammans med de andra 6F-förbunden, tog fram material, skapade en ny hemsida och bedrev opinionsbildning i mediala kanaler för att bidra till en lyckad utgång i valet. Seko och 6F samarbetade även med Arenagruppen, som bland annat tog fram tre valfilmer som spreds viralt inför valet. Två seminarier hölls även i Almedalen där för förbundet viktiga frågor inför valet lyftes fram. Samtidigt presenteras rapporten Bygg bort arbetslösheten. Under hösten hjälpte Seko centralt till med två andra lokala kampanjer, dels Seko Postens kampanj för bättre arbetsvillkor inom Postnord, dels kampanjen inom Arriva där konduktörerna hotas av avveckling. Ett antal nya material har producerats under året, främst med lokal bäring, och ett antal utskick har också gjorts till klubbar och förtroendevalda via digitala kanaler. Vi har också inventerat och sett över hela sortimentet av profilprodukter och så kallade give aways samt varit med och utformat en ny webshop i samarbete med profilleverantören. Sekos webbplats Under seko.se finns hemsidor som sköts och uppdateras av regionerna, bransch- och förhandlingsorganisationer samt nationella klubbar. Seko centralt har under året fungerat som support och bollplank till webbredaktörerna för dessa sidor. Ansökningar om medlemskap via vår hemsida har stadigt ökat, webbansökningarna är procentuellt högre än traditionella pappersansökningar, en ökning som fortskrider. Många ansökningar går också via webbappen som finns framtagen för att användas i smartphone. Under året introducerades Sekos medlemscenter, även kallat Seko Direkt, dit man kan ringa och mejla för att få personlig rådgivning i frågor som rör jobbet. På Sekos hemsida skapades en speciell sida och banner för att marknadsföra medlemscentret. LO Mervärde har en speciell avdelning på hemsidan. Sidan har bland annat olika erbjudanden och förmåner kopplade till medlemskapet. Under året arbetade Seko tillsammans med övriga 6F-förbund samt tillhörande a-kassor fram en gemensam webbplattform. Detta innebär att förbunden och a-kassorna kommer att använda samma publiceringsverktyg. Funktionerna kommer också att vara gemensamma. Enheten har också gått igenom och uppdaterat innehållet som kommer att finnas på den nya hemsidan som lanseras under Parallellt med hemsidan har ett arbete med att ta fram ett extranät gjorts. Målgruppen för extranätet är medlemmar, förtroendevalda och arbetsgivare. Till extranätet kommer besökaren via en inloggning på seko.se För medlemmarna kommer det bland annat att finnas medlemmens personliga uppgifter och kontaktuppgifter till förtroendevalda. Även arbetet med ett nytt intranät, där anställda inom Seko är målgruppen, påbörjades under Antalet unika besökare på hemsidan var under 2014 i genomsnitt cirka 1 600/dag. Högsta antalet besökare var den 18 juni med , samma dag som konfliktvarslen på tågstrejken drogs tillbaka efter att parterna kommit överens. Medlemsundersökningar Under våren genomfördes en attitydundersökning bland förbundets medlemmar. På frågan Om du tänker på all erfarenhet du har av Seko, hur bra tycker du då att förbundet är, totalt sett? svarade 60 procent att det var utomordentligt bra, mycket bra eller bra. 59 procent skulle definitivt eller 12

13 troligtvis rekommendera arbetskamrater att gå med i Seko. Under årets början genomfördes en förvalsundersökning. Den visade att 92 procent av medlemmarna absolut eller troligen tänkte rösta i höstens val. 40 procent tänkte rösta på Socialdemokraterna. Under hösten gjordes en eftervalsundersökning. Den visade att 94 procent hade röstat i riksdagsvalet. 32 procent uppgav att de röstat på Socialdemokraterna. I maj genomfördes en undersökning bland Sekos medlemmar i spårbranschen. Resultatet visade på uppenbara brister i underhållet. Till exempel upplevde 55 procent att det varit fler brister i infrastrukturen avseende ban, el, signal och tele under de senaste två-tre åren än tidigare. I januari gjordes en opinionsundersökning bland allmänheten om inställningen till järnvägen. Den visade att två av tre svenskar inte litar på att tågen kommer i tid. Sekotidningen Under 2014 Beslutades att Sekotidningen ska gå in i LO Mediehus AB, ett gemensamt tidningshus tillsammans med fyra andra fackförbundstidningar. Under 2015 bildas bolaget och vi flyttar till gemensamma lokaler. Respektive tidning fortsätter att komma ut som vanligt. Under året har personer besökt Sekotidningens hemsida. Sekotidningen, och framför allt dess webbupplaga, har citerats vid flera tillfällen av andra inom massmedia. Bland annat när det gäller rättegången efter mordet på en kriminalvårdare och tågvärden som blev avstängd på grund av för många örhängen. Sekotidningen kom ut vid sex tillfällen med 44 till 48 sidor. I December 2014 var tidningens TS-distribuerade upplaga exemplar. Sju synskadade fick tidningen på cd-skiva. Vårt Seko Internationellt Europafacket - EFS Seko har under året fortsatt arbeta med att stödja och kräva att EFS krav på ett socialt protokoll genomförs. Fackliga rättigheter, enligt ILO-konventionerna, ska ges minst samma värde som de fyra friheterna. Branschfederationerna Europas ekonomier har fortsatta problem med ökad arbetslöshet, sociala orättvisor och utanförskap som följd. Därför har mycket fokus lagts på att ta fram förslag som ska dämpa den nedåtgående spiralen och stabilisera ekonomierna. Genom offentligfackens federation, PSI, har Seko försökt motverka åtstramningspolitikens utbredning. Seko har stått bakom förslag om massiva investeringar, trygga och omfattande välfärdssystem, forskning inom det offentliga för att få fart på ekonomierna istället för ytterligare åtstramningar och nedskärningar. Genom den Europeiska federationen för bygg och anläggning BWI har Seko ställt krav om att svenska avtal ska gälla på den svenska arbetsmarknaden. Arbete med att motarbeta social dumping i Sverige och EU har fortsatt hög prioritet. ETF, Europeiska Transportfederationen, beslutade mot slutet av 2014 att starta en europeisk kampanj om Rättvisa Transporter, som bland annat innefattar en namninsamling om 1 miljon namn för att väcka frågan inom EU, ett så kallat medborgarinitiativ. Den 7 10 december genomförde UNI (Union Network International) sin fjärde världskongress i Kapstaden i Sydafrika 20 år efter att apartheid avskaffades. Kongressen inleddes med en stor hyllning till Nelson Mandelas och ett avståndstagande till rasism och främlingsfientlighet. Kongressen hade tre teman: including you to win union growth including you to taking back our economies including you in a new world of work ITF, Internationella Transportfederationen, genomförde sin 43 kongress i Sofia, Bulgarien, augusti. Kongressens tema var: From Global Crisis to Global Justice: Transport Workers Fighting Back. Vid kongressen valdes Stephen Cotton, Storbritannien, till ny generalsekreterare. Från ITF kan också noteras att det omfattande arbetet med översynen av ITF:s globala inspektorat för kampanjen mot den bekvämlighetsflaggade sjöfarten slutfördes under verksamhetsåret. I Sverige ledde kampanjen, som bedrivs gemensamt av Seko och Transport, till att sex nya kollektivavtal tecknades och 350 fartyg inspekterades under US dollar togs ut i retroaktiva löner till sjöfolket i samband med inspektioner. Under 2014 medverkade Seko i 27 bilaterala eller multilaterala utvecklings- och solidaritetsprojekt i fyra världsdelar. Projekten administreras via LO-TCO biståndsnämnd eller Olof Palmes Internationella Center. Ungdomsverksamhet Förbundets ungdomsverksamhet bedrivs lokalt med stöd från förbundet centralt och Seko är representerat i LOs centrala ungdomskommitté. 13

14 Under året bjöd förbundet in ungdomsansvariga i regionerna, nationella klubbar, förhandlings- och branschorganisationer till en central träff. På träffen diskuterades den centrala och lokala ungdomsverksamheten och vår framtida ungdomsverksamhet. Som ett resultat av mötet skapades en Facebook-sida för ungdomsansvariga i Seko. Syftet är att genom sidan sprida information om vad som ska göras och görs när det gäller ungdomsverksamhet både centralt och lokalt. Förbundet deltog i LOs Ung i Almedalen under Almedalsveckan. Flera av förbundets regioner deltog i LOdistriktens uppsökande verksamhet Facket i sommarland. En aktivitet där unga fackligt aktiva besöker sommarjobbande ungdomar. Två unga Sekoiter antogs till Bommersviksakademin 2014/2015 I november deltog tolv unga Sekoiter på LOs Ungdomsforum på Runö, vars tema för året var Makt. Forumet innehöll en blandning av seminarier, föreläsningar, träff med respektive förbund samt arbete med konkreta handlingsplaner. Diskrimineringsfrågor Sekos värdegrund bygger på uppfattningen om alla människors lika värde och rätt. Vårt övergripande mål är att förbättra och bevaka våra medlemmars arbetsmiljö och motverka orättvisor i form av godtycke, diskriminering och kränkande särbehandling på arbetsplatserna och i samhället med vår fackliga värdegrund som riktmärke. Jämställdhet Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Att utjämna och på sikt eliminera osakliga skillnader i lön, arbetsvillkor, pension och hälsa samt representation, makt och inflytande mellan män och kvinnor är en fråga om relevans och trovärdighet för Seko och för hela arbetarrörelsen. Under 2014 har arbetet med att implementera Sekos jämställdhetsprogram i hela organisationen stått i fokus. Seko har under året också aktivt medverkat i LOs arbete för ett strategiskt långsiktigt och sammanhållet jämställdhetsarbete och för en jämställdare representation inom LO. Alla kan göra något Alla kan göra något är ett långsiktigt fackligt arbete för att motverka diskriminering, främlingsfientlighet och antidemokratiska krafter. De förtroendevalda har en nyckelroll i detta arbete. För att klara det behöver de utbildning, fakta och argumentationsträning. Under 2014 har frågan om att utöka och utveckla insatserna framöver diskuterats bland LO förbunden. Jobbare mot rasism I region Skåne har Seko tillsammans med Handels, Transport och Socialdemokraterna i Skåne drivit projektet Jobbare mot rasism även under Projektets syfte är att motverka främlingsfientlighet och rasism och att sprida arbetarrörelsens värderingar om solidaritet, jämställdhet och respekt för alla människors lika värde och rättigheter. Under året har ett antal utåtriktade aktiviteter genomförts i Skåneregionen. Seko har varit representerade i arbetet både på regional och central nivå. Fairtrade Seko är sedan 2008 medlem i föreningen Fairtrade Sverige och har under 2014 också haft en representant i styrelsen. Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbetslevnadsvillkor, motverkar barnarbete och diskriminering samt främja den fackliga organisationsrätten och uppmuntra till ekologiskt odlande. Under 2014 har villkoren för anställd arbetskraft varit en het fråga inom Fairtrade både nationellt och internationellt, I det sammanhanget har Seko tillsammans med andra fackliga medlemsförbund bidragit till nya kriterier och förbättringar för anställd arbetskraft på Fairtrade licensierade plantager och kooperativ Rättshjälp Antalet ärenden har minskat något under 2014 jämfört med föregående år. Minskningen har skett på det försäkringsrättsliga området. Antalet arbetsrättsliga ärenden är däremot i stort sett oförändrat. Trots minskningen visar statistik från LO-TCO Rättsskydd att SEKO via rättshjälpen utverkat drygt 33 miljoner kronor till våra medlemmar under året i de ärenden som hanterats i domstol. Arbetsrätt De arbetsrättsliga ansökningarna har under året rört såväl kollektivavtalstvister som tvister om anställningar och indrivning av lön. I mars kom domen från Arbetsdomstolen (AD) i målet mot SJ AB rörande övergång av verksamhet och åldersdiskriminering. Tyvärr förlorade Seko målet. AD ansåg inte att det var fråga om verksamhetsövergång eftersom inte en majoritet av de anställda gått över från ISS till SJ. I fråga om åldersdiskrimineringen ansåg AD inte att det fanns anledning att anta att SJ:s beslut att inte ta över städarna hade samband med deras ålder. Detta trots att SJ genom nyrekryteringen sänkte medelåldern med 15 år och att ett stort antal yngre helt saknade städerfarenhet. I april däremot vann Seko ett principiellt viktigt diskrimineringsmål mot Transportstyrelsen och Sekos medlem tilldömdes en hög diskrimineringsersättning om kronor. Målet rörde en lokförare som i vuxen ålder fått diagnosen Aspergers syndrom. När han fick diagnosen hade han över 20 år av prickfritt körande bakom sig. Trots detta nekades han säkerhetstjänst och därmed berövades han möjligheten att köra tåg. Tingsrätten fann att Transportstyrelsen utgått från en schabloniserad uppfattning om hur Aspergers syndrom tar sig uttryck istället för att göra en individualise- 14

15 rad prövning av medlemmens besvär i förhållande till trafiksäkerhetskraven. Transportstyrelsen hade därigenom brustit i saklighet och opartiskhet. Tingsrätten fann att Transportstyrelsen gjort sig skyldig till diskriminering i samband med funktionshinder. Detta var en oerhört betydelsefull seger som förhoppningsvis kan påverka hur Transportstyrelsen agerar i liknande fall i framtiden. Försäkringar Under 2014 gjordes en stor satsning på försäkringsområdet. Sex nya arbetsskade- och försäkringsombudsmän tillsattes med placering Karlstad, Norrköping, Malmö. Östersund, Stockholm och Göteborg. Det tillsattes även en ny ansvarig för arbetsskade- och försäkringsverksamheten. Under året har vi jobbat med att ensa och kvalitetssäkra arbetssättet. Vi har utbildat oss för att få en så bred kompetens som möjligt inom försäkringar och ärendehantering. Vi har rensat och stäng ned gamla ärenden som inte blivit arkiverade i vårt ärendehanteringssystem. Seko har även infört videomöten för avstämning och för att få en diskussion kring de ärenden som man behöver extra hjälp med. Då alla i gruppen har olika kompetens ser vi att detta är ett sätt att utvecklas på. Seko har också tagit fram ett omfattande försäkringsinformations material som är en del i satsningen Ordning och reda. Målgruppen för detta material är Seko Direkt, växel, assistenter, ombudsmän och förtroendevalda. Antal ärenden under året ligger på ungefär samma nivå som Men typen av ärenden har ändrats, från skadeärenden till indragna sjukpenningar och stadigvarande sjukersättningar. Till rättshjälpskommittén inkom 61 nya ärenden varav 37 bifölls och 24 avslogs. Vi avslutade 85 ärenden. Genomsnittstiden för beslut om bifall eller avslag är 45 dagar. Detta är en klar förbättring, 10 dagar kortare handläggningstid jämfört med tidigare år. Sammanfattningsvis lyckades vi utverka utbetalningar på drygt 19 miljoner kronor för våra medlemmar med arbetsskade- och försäkringsärenden. Fackligt kulturarbete Det facklig kulturarbetet syftar huvudsakligen till att främja medlemmarnas egna skapande och deltagande i kulturaktiviteter. Främst prioriteras läsfrämjande aktiviteter. Men kulturarbetet ska också att lyfta fram arbetarklassens villkor och synliggöra dessa med hjälp av böcker, teaterpjäser, musik och bildkonsten. Seko deltar sedan 2009 i Arbetarrörelsens Kulturfonds styrgrupp, ett samarbete mellan LO, förbunden och ABF. Kulturfonden övertog det övergripande ansvaret från LO för att bedriva fackligt kulturarbete och finansieras gemensamt mellan förbunden och LO. Kulturfonden inrättade ett konto för kultur i valrörelsen som regionala organisationer kunde söka medel ur för att, i samarbete med regionala ABF-avdelningar, bekosta kulturinslag i samband med andra valaktiviteter. En annan aktivitet i valrörelsen var ett projekt ihop med Föreningen Arbetarskrivare som turnerade landet runt med föreläsningsserien Högläsning mot högern. Kulturfonden finansierar helt, eller tillsammans med berörda, fack olika verksamheter. Bland dessa finns: Läs för mig pappa Boken på Arbetsplatsen, en tredagars utbildning/konferens för bokombud och arbetarförfattare. Arbetsplatsbibliotek Boklådan/Din litterära ombudsman på nätet, ett nyhetsbrev om litteratur som ges ut 4 gånger per år, Under året har Seko varit med och utarbetat en ny bokombudsutbildning som kommer att genomföras under De fackliga kulturaktiviteterna presenteras i ett veckobrev om studier så att vi når ut till regioner, Bransch- och Förhandlingsorganisationer. Genom detta nätverk påbörjades en kartläggning av befintliga arbetsplatsbibliotek under hösten Kongressen 2013 beslutade att Seko ska utarbeta riktlinjer för det fackliga kulturarbetet inom Seko. Efter valet hösten 2014 har ett kartläggningsarbete inletts där bland annat IF Metalls och Kommunals kulturpolitiska program studerats som underlag får våra riktlinjer. Seko är medlem i och finansierar ett flertal kulturföreningar och litterära priser, ex vis Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek samt Arbetarrörelsen pris till Ivar-LOs minne. Fackliga studier Centrala Seko-utbildningar Under året har det genomförts utbildningar inom områdena Grundläggande förtroendevalda utbildning (GFU), arbetsrätt grund (ARG) och ett antal avtals/branschkurser. Förbundet deltog med 9 deltagare på Byggnads Facklig-politiska utbildningar. LO-utbildningar Seko har varit representerat inom LO:s kunskapssystem. Under året erbjöds utbildningar inom områdena ideologi, organisation, arbetsmiljö, arbetsrätt, förhandling, bolagsstyrelse, EWC, information och retorik. Studieorganisationen Handledarutbildning för de centrala GFU handledarna genomfördes på Runö i början av året. Utbildningen genomfördes inom ramen för det tvärfackliga arbetet i samband med att ett nytt utbildnings- och handledarmaterial för grundläggande förtroendevaldautbildning togs fram av LO på uppdrag av LCU (LOs centrala utbildningskommitté). 15

16 Den 2 4 april genomfördes en studiekonferens för 6F förbundens studieansvariga på regionnivå på Rönneberga. På konferensen deltog även förbundens centrala studieadministratörer. 6F förbundens ombudsmän med ansvar för studier har träffats regelbundet under året. Introduktionsutbildning Introduktionsutbildning ingår som en viktig del i förbundets medlemsrekryteringsarbete och ska erbjudas alla nya på arbetsplatserna samt alla nya medlemmar. Under året deltog 525 personer i utbildningen, en minskning med 96 deltagare från föregående år. Medlemsutbildning Under året deltog 1440 deltagare i någon form av medlemsutbildning, en minskning med 228 deltagare från föregående år. Kursstatistik CENTRALA HANDLEDARE Män Kvinnor Kvinnor % GFU Arbetsrätt Grund KURSSTATISTIK Antal deltagare Män Kvinnor Kvinnor % GFU Vald på jobbet % (- 5 %) GFU Vald på jobbet % (- 7%) Alla kan göra något % (+16%) ARG Arbetsrätt grund % (+ 5%) Insikter % (+-0%) VSO 1 (Skyddsombudsutb) % (+ 9%) HSO 1 (Huvudskyddsombud) % (-1 %) Medlemsutbildning % (-3 %) Introduktionsutbildning % (+ 2,5 %) Om facket % (+9 %) Om samhället % (+ 15 %) Inom parentes ökning/minskning från föregående år 6F Mycket fokus för 6F under året var de båda valen, EU-parlamentsvalet och riksdagsvalet. I båda valen flyttade 6F fram sina positioner. I EU-parlamentsvalet lanserade 6F sin egen kandidat, Johan Danielsson som arbetar på LO. Han fick över personkryss vilket var klart över förväntan. I valrörelsen till riksdagsvalet fick 6F-förbundens frågor stort utrymme. I synnerhet frågorna om satsningar på infrastrukturen fick stort genomslag. Ett centralt mål för kampanjen var att 6F skulle bidra till att Sverige efter valet skulle ha en socialdemokratiskt ledd regering. Så blev också fallet. Vidare genomförde 6F seminarier under Almedalsveckan och presenterade bland annat rapporten Bygg bort arbetslösheten som fick stort genomslag i medierna. Utöver detta skrevs ett antal debattartiklar under året i 6F-regi. Arbetet med att utveckla det gemensamma administrativa bolaget, FASAB, fortsatte under året. Remissyttranden Förbundet har under året avgett följande remissyttranden, grupperade efter departement eller annan remissutgivare. Finansdepartementet Minskat svartarbete i Byggbranschen, DS 2014:7 Justitiedepartementet MBA-R, Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Polismyndigheten MBA-R förordningar med anledning av Polisens omorganisation MBA-R, En ny organisation för Polisen Proposition om utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten Skadeståndsansvar och försäkringsskyldighet vid transporter av passagerare till sjöss 16

17 Näringsdepartementet En enkel till framtiden, SOU 2013:83 Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (Ds 2014:21) Inre vattenvägar partsavtal- direktivförslag Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/54/EU av den 20 november 2013 om vissa flaggstaters ansvar i fråga om efterlevnad och verkställighet av 2006 års konvention om arbete till sjöss Socialdepartementet Försvarsfastigheter i framtiden (SOU 2013:61) Trafikverket Rätt funktion på Rätt plats Sekos styrelse och organisation Centralt Det omfattande arbetet med att ta fram nytt verksamhetssystem har pågått under hela året. I september byttes telefonisystem och i oktober sjösattes ny IT infrastruktur som i sin tur utgör grund för det nya verksamhetssystemet PUMA. Projekten som närmar sig avslut under kommande år fortlöper enligt plan och ska om acceptenstester faller väl ut implementeras. För att organisationen ska möta upp det nya verksamhetssystemet och bli effektivare, så har under året genomförts ett omfattande arbete med att se över våra administrativa rutiner, arbetssätt och ansvarsfördelning. Funktionsansvar har införts för medlems-, ekonomi och studiefrågor. Under året har också en större översyn gjorts av vår arbetsorganisation. Detta har inneburit att fyra arbetsenheter på förbundet har blivit tre; Förhandlings-, organisations- och ekonomienheten. Övriga grupperingar tillhör VU kansli. Lokalt Lokalt har administrationen reducerats till 19 heltider och resurser har istället lagts på att utöka bemanning på ombudsmannasidan i Göteborg, Stockholm och Malmö. Lokalt har också förstärkts med sex ombudsmän som tillsammans med förbundets ansvarige kommer att ansvara och utveckla vår RSO verksamhet och ytterligare sex ombudsmän som tillsammans med förbundets ansvariga kommer att ansvara för och vidareutveckla vår arbetsskade- och försäkringsverksamhet. Respektive gruppering har ett nationellt ansvar. Förbundsordförande, Janne Rudén Vice förbundsordförande, Tomas Abrahamsson Förbundssekreterare, Anneli Jonsson Förbundskassör, Lars Petersson* Avtalssekreterare, Valle Karlsson Ordinarie ledamöter: Marta Aguirre Ulrika Nilsson Helene Bohné Strauss Glenn Nordström Thomas Hagsten Kenny Reinhold Peter Lundmark Christer Strömberg Alf Mellström Ingvar Carlsson* 1 6 ersättare: Nick Fortgens Niklas Andersson Sandra Svensk Björn Jonasson Vakant Vakant * Lars Petersson valdes vid representantskapet i juni till förbundskassör. I samband med valet blev Ingvar Carlsson ordinarie ledamot. Personal Förbundet tog den 1 oktober ytterligare steg mot ett förändrat arbetssätt, genom att skapa en ny arbetsorganisation. Avsikten med denna är att den ska bidra till att vi får mer personella resurser som kan nå de arbetsplatser där våra medlemmar finns och i synnerhet de arbetsplatser där vi inte av egen kraft mäktar med att bilda klubb. Etableringen av medlemscentret har också bidragit till att ta över delar av ombudsmännens rådgivning och upplysningsarbete. Detta för att ge ytterligare tid att vara ute bland medlemmarna. Förändringen har även inneburit att vi satsat på att bygga upp lokala resurser med regionala skyddsombud och arbetsskade- och försäkringsombudsmän. Detta för att möta den ökning av små arbetsplatser som vi ser på allt fler områden samt att vi bygger specialistkompetens inom dessa två mycket viktiga områden. Anställda i förbundet var den 31/12, personer, var av 53 personer placerade på förbundskontoret och 89 personer lokalt. 92 av förbundets anställda var vid årsskiftet ombudsmän. 17

18 Sekos övriga verksamheter Fritid och semester Förbundets stugor på Gullholmen är fortsatt populära. Totalt finns det 18 stugor tillgängliga för bokning var av fem tillhör SEKO väst. Administration och bokning sker via förbundskontoret. Förutom att stugorna frekvent hyrs ut till förbundets medlemmar, så nyttjas de även av en stugpool som gör att nyttjandegraden hålls hög även under traditionell lågsäsong. Samtliga stugor har i stort varit uthyrda hela säsongen. Förbundet äger också andelar i anläggningarna Riva del Sole resort & spa samt La Serra. Båda anläggningarna har hög bokningsgrad. Till Rörvig i Danmark har förbundet endast förmedlingsansvar, varför uppgift om nyttjandegrad inte finns att tillgå. Gunnar Erlandssons minnesstiftelse Stiftelsens ändamål är att skapa kunskap och förståelse för facklig- politisk samverkan. Anslag har lämnats till Samak:s projekt om framtiden för den nordiska modellen. Styrelsen genomförde fyra protokollförda sammanträden. Den 31 december 2014 hade styrelsen följande sammansättning: Ordförande: Ingela Edlund Ledamöter: Lars Petersson och Helene Bohné Strauss Suppleant: Bjarne Isacson Monica Gullberg har varit adjungerad sekreterare. Revisorer har förbundsrevisor Erik Johannesson och auktoriserade revisor Sune Jonsson varit. 18

19 SEKO VERKSAMHETSBERÄTTELSE

20 Strejken i

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH www.gsfacket.se FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH 2012 2012 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Innehåll Förord 2 Verkställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Det här är Byggnads... 3 Så styrs Byggnads...4 Byggnads avdelningar och regioner... 5 Hans Tilly, förbundsordförande...6 Byggnads förbundskontor...9 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 3 Juni 2014 Ansvarig utgivare: Anders Johansson VAD TYCKER DU OM SAMMANSLAGNINGEN

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Inte längre handikappade!

Inte längre handikappade! DELAKTIGHET HANDLINGSKRAFT RÖRELSEFRIHET Inte längre handikappade! Verksamhetsberättelse 2009 Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Förkortningar BQR DAR EIDD HANDU HSO IfA ISO LASS LSS MSB NHF

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete FöRFATTARE mats erikson GRAFISK FoRM lena öierstedt PRojEKTLEdNING laila naraghi och keth thapper TRycK modintryckoffset,

Läs mer

Mångfald i arbetslivet. Arbetsrapport 5. Gabriella Fägerlind. Eva Ekelöf. Mångfald i svenskt arbetsliv. idéer, aktiviteter och aktörer

Mångfald i arbetslivet. Arbetsrapport 5. Gabriella Fägerlind. Eva Ekelöf. Mångfald i svenskt arbetsliv. idéer, aktiviteter och aktörer Mångfald i arbetslivet Arbetsrapport 5 Gabriella Fägerlind Eva Ekelöf Mångfald i svenskt arbetsliv idéer, aktiviteter och aktörer Mångfald i svenskt arbetsliv idéer, aktiviteter och aktörer G a b r i e

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

2. Rapportering per strategiområde och program 2013

2. Rapportering per strategiområde och program 2013 Verksamhetsberättelse 2013 2. Rapportering per strategiområde och program 2013 2.1 Inledning Nedanstående avsnitt omfattar all projektverksamhet som genomförts av och inom ramen för LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal... Årsredovisning 2011 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 10 Medlemsservice... 14 Förbundsövergripande... 18 Personal... 20 Förvaltningsberättelse... 24 Resultaträkning,

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

På väg till arbetslivet i Sverige

På väg till arbetslivet i Sverige På väg till arbetslivet i Sverige om fackligt fadderskap för integration En förstudie inom projektet Lika värde Lika rätt, skriven av Anna Holmgren, arbetslivsjournalist Landsorganisationen i Sverige 2006

Läs mer