Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014

2 2015 Seko, Service- och kommunikationsfacket Grafisk form: JINAB Tryck: Fasab/Seko

3 Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande har ordet... 5 Organisera och rekrytera medlemmar...7 Medlemssiffror för år Organisationsgraden ska öka... 7 Rekryteringsprojekt... 7 Spårkonflikt och medlemsrekrytering... 7 Facklig lågpriskonkurrens... 7 Styrelseutveckling... 7 Det ska vara enkelt att bli medlem i Seko... 7 Träffa och upprätthålla kollektivavtal...8 Starka kollektivavtal... 8 Fackligt politiskt arbete och 6Fs valarbete EP-valet...10 Allmänna valen...10 Näringspolitik Opinionsbildning och kommunikation Information, press och media...12 Vårt Seko Internationellt...13 Ungdomsverksamhet...13 Diskrimineringsfrågor...14 Rättshjälp...14 Försäkringar...15 Fackligt kulturarbete...15 Fackliga studier...15 Kursstatistik F...16 Remissyttranden...16 Sekos styrelse och organisation Centralt...17 Lokalt...17 Personal...17 Sekos övriga verksamheter Fritid och semester...18 Gunnar Erlandssons minnesstiftelse...18 Strejken i bilder...20 Ekonomisk berättelse Inledning...22 Intäkter och kostnader...22 Intäkter...22 Kostnader...22 Särskilda händelser...22 Årets resultat i den fackliga verksamheten...22 Fastigheterna...22 Den finansiella verksamheten...22 Årets resultat...23 Placeringsreglemente

4 Löner och arvoden per månad för verkställande utskottet...23 Årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse...24 Information om verksamheten...24 Väsentliga händelser under räkenskapsåret...25 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång...25 Resultat och ställning...25 Finansiella instrument...25 Framtida utveckling...25 Tilläggsupplysningar Redovisning och värderingsprinciper...32 Medlemsavgifter...32 Ideella placeringar...32 Fordringar...32 Finansiella anläggningstillgångar...32 Materiella anläggningstillgångar...32 Inkomstskatter...32 Finansiella instrument...32 Resultat i dotterbolag...32 Kassaflödesanalys...32 Leasingavtal...32 Noter Revisionsberättelse Bilaga 1 Branschavtal...46 Bilaga 2 Hängavtal...46 Bilaga 3 Direktavtal...46 Bilaga 4 Medlemssiffror

5 Verksamhetsberättelse 2014 Ordförande har ordet Vi visste sedan länge att 2014 skulle bli ett arbetsamt år. Förutom den löpande fackliga verksamheten skulle två val genomföras, ett till EU-parlamentet och ett till riksdagen. Två val som hade en tydlig facklig profil, där fokus låg på arbetsmarknadsfrågor och sysselsättning. Till detta fick vi även lägga till en av förbundets största konflikter på senare år då flera tusen medlemmar togs ut i strejk på spårtrafikområdet. Jag återkommer till detta. Åtta år av borgerligt styre har satt sina spår i det svenska samhället. Orättvisorna har ökat dramatiskt. Arbetslösheten drog iväg och det är ingen överdrift att betrakta Sverige som ett land med massarbetslöshet. Vinstdriften inom välfärden tog överhand medan människors behov hamnade i andra rummet. Röran inom infrastrukturen har drabbat såväl anställda som resenärer på ett negativt sätt. Det var åtta år där mycket av det som byggts upp under många år förstördes. I riksdagsvalet blev det också en kraftfull reaktion på effekterna av borgerlighetens politik. Förutom att borgerligheten gick kraftigt bakåt ökade det främlingsfientliga missnöjespartiet Sverigedemokraterna dramatiskt. SD:s framgång ska ses i ljuset av ökade klyftor och segregation. Socialdemokraterna och Miljöpartiet kunde bilda regering. Efter ett antal märkliga turer i slutet av året skrev regeringen och den borgerliga alliansen på den så kallade decemberöverenskommelsen. Uppgörelsen innebar att det osäkra parlamentariska läget skulle lösas och att regeringens budget skulle vinna en majoritet i riksdagen. Den borgerliga oppositionen lovade att lägga ned sina röster. Samma ska även gälla vid ett eventuellt regeringsskifte i nästa val. Man kan ha sina funderingar kring detta men jag tror att det var en nödvändig kompromiss för att Sverige ska vara möjligt att regera. Dessutom är det glädjande att Sverigedemokraternas inflytande i svensk politik kraftigt begränsas. När det gäller valet till Europaparlamentet så valde vi (6F), att lansera Johan Danielsson som vår kandidat. Johan jobbar till vardags som internationell sekreterare på LO. De frågor vi valde att driva var i huvudsak frågorna om ordning och reda på arbetsmarknaden. Kampanjens slogan var att Svenska kollektivavtal ska gälla för alla i Sverige. Kampanjen för vår kandidat var lyckosam och vår kandidat hamnade på plats fyra med över personkryss. Hans startposition var 5

6 tionde plats och med en lägre spärr för personkryss så hade Johan kommit in i parlamentet. Tillbaka till järnvägsstrejken. Seko varslade om strejk eftersom motparten, arbetsgivarorganisationen Almega, kategoriskt tillbakavisade det förslag som Seko presenterade gällande begränsningar av antalet tim- och deltidsanställningar i det centrala branschavtalet för spårtrafiken. Konfliktens kärna handlade om att tågoperatören Veolia, främst verksam i Öresundsregionen, hade sagt upp hundratals anställda samtidigt som man ville omvandla en stor del av de tidigare heltidstjänsterna till otrygga tim- och deltidsjobb. Vi varslade om strejk för att vi ville ha ordning och reda inom den alltmer avreglerade järnvägsbranschen. Efter drygt två veckors konflikt så skrev vi på ett avtal. Vi kommunicerade det som en historisk seger för svensk fackföreningsrörelse. Detta var ingen överdrift. Så är det. Vi är övertygade om att detta är början på en utveckling för fler trygga jobb i Sverige. Uppgörelsen innebar ett genombrott när det gäller att stoppa missbruket av deltider och timanställningar på den svenska arbetsmarknaden. Tekniken i överenskommelsen var att det skulle bli lönsammare för en arbetsgivare att tillsvidareanställa istället för att timanställa. Avtalet skulle också leda till kraftigt ökade kostnader för timanställningar. Vi såg tydliga effekter av detta redan efter några månader. Jag vill återigen tacka för det fantastiska stöd vi fick från allmänhet, resenärer, medlemmar, andra förbund med flera. Utan det omfattande stödet hade det inte varit möjligt att nå så här långt. Det blev nu väldigt mycket om val och konflikt. Inte så konstigt. Dessa frågor dominerade verkligen år Vi flyttade fram våra positioner såväl fackligt som politiskt vilket känns glädjande. Utöver detta har vi självfallet gjort en massa andra saker i vår fackliga gärning. Detta framgår det övriga innehållet i verksamhetsberättelsen. Tack för ordet! Janne Rudén Sekos förbundsordförande 6

7 Organisera och rekrytera medlemmar Medlemssiffror för år 2014 Vi rekryterade medlemmar, 497 färre än medlemmar utträdde, både aktiva och pensionärer, 331 fler än Totalt minskade vi med aktiva medlemmar, 798 fler än Av dem som lämnade Seko under 2014 är det som vi betraktar som missnöjesutträden. Det vill säga de byter till ett förbund som finns på ett avtalsområde där Seko också har avtalsrätten, eller övergår till enskilt medlemskap i a-kassan. Den personliga kontakten med dessa fungerar fortfarande i alldeles för liten utsträckning. Bara i ungefär en femtedel av fallen genomförs samtalet, men bland dem som får ett samtal stannar drygt 14 procent kvar i Seko. Organisationsgraden ska öka Organiseringsprojektet på Post Logistik slutfördes i augusti Projektet senare del påverkades av Postens omorganisering innebärande att våra berörda klubbar även omorganiserades. Projektet påverkades också av att projektledaren övergick till andra arbetsuppgifter inom Seko. I Skåne genomfördes tre utbildningstillfällen för klubbstyrelsen. I Stockholm blev organiserarens roll mer att stötta de lokala förtroendevalda i deras fackliga arbete. Dock har medlemsantalet och organisationsgraden ökat inom båda verksamhetsområdena under projekttiden. En särskild projektrapport är under färdigställande. Kongressen beslutade att en mätning av organisationsgraden ska göras inom hela Sekos organisationsområde. En enkät skickades till de branschansvariga ombudsmännen på förbundskontoret, bransch- och förhandlingsorganisationer, regioner, nationella klubbar. Gensvaret var svagt. Underlagen räcker inte som grund för att slå fast organisationsgraden. Utarbetandet av en ny enkät, som ska gå direkt till våra klubbar, har påbörjats. Rekryteringsprojekt Seko har tillsammans med Seko Post finansierat ett organiserings- och rekryteringsprojekt på Postens nya terminaler. En person anställdes som uppsökare och har arbetat som stöd åt våra lokala organisationer på Hallsbergsterminalen och under andra halvan av 2014, även på Rosersbergsterminalen. På Hallsbergsterminalen nyanställdes merparten av personalen så där handlade arbetet lika mycket att bygga organisation som att rekrytera medlemmar. Till Rosersberg kommer merparten av personalen att flyttas från befintliga terminaler varför arbetet mer kommer att handla om stöd till den nya klubbstyrelsen. Arbete fortsätter under Spårkonflikt och medlemsrekrytering Även 2014 inträffade en konflikt på Spårområdet, denna gång i Skåne och fokus låg på arbetsgivarens missbruk av timanställningar. Konflikten medförde att vi fick fler medlemmar. När vi summerade efter konflikten hade vi fått 39 nya medlemmar i Skåne, 23 i Väst 36 i Stockholm, 17 i Småland och 15 Östergötland. Facklig lågpriskonkurrens ST och Unionen beslutade att införa tre månaders gratis medlemskap, utöver introduktionsmedlemskapet, från den 1 augusti Därmed skärps priskonkurrensen på fackligt medlemskap på Spår- och Kommunikationsavtalet, Statliga området och Telekom. Förbundsstyrelsen beslutade, efter berörda lokala organisationers hörande, att följa utvecklingen. Hittills ser övergångar till ST och Unionen inte att skilja nämnvärt från perioden före augusti. Däremot kan det ju antas att nyinträden påverkas. Styrelseutveckling En av slutsatserna i Organiseringsprojektet handlar om klubbstyrelsens roll. På arbetsplatser där vi har lokal organisation behöver klubbstyrelsen ofta stöd för att utveckla sitt arbetssätt för att nå nya medlemmar och behålla gamla. Under hösten 2014 utarbetades ett förslag till verktygslåda för lokalt fackligt utvecklingsarbete styrelseutveckling. Verktygslådan innehåller ett flertal olika utbildningsinsatser och leds av en handledare. Handledaren, tillsammans med berörd styrelse, gör en analys av utvecklingsbehovet (arbetsrätt, arbetsmiljö, organisering- och rekrytering, försäkringsfrågor etc) och komponerar en styrelseutveckling med de delar som behövs. Utvecklingsinsatsen planeras pågå under ett verksamhetsår och innehåller även analys av ledamöternas individuella utbildningsbehov. Rekrytering av handledare och en pilotomgång utbildningar ska genomföras Det ska vara enkelt att bli medlem i Seko 1. Förbundsstyrelsen beslutade att förlänga introduktionsmedlemskapet för 50 kronor i månaden under Våra åtgärder för att sänka tröskeln för inträden, introduktions- 7

8 medlemskapet, det särskilda yrkeshögskolemedlemskapet samt introduktions- och medlemsutbildningar har bidragit till att hålla uppe rekryteringen av nya medlemmar. 2. LOs projekt Övergångar mellan förbund som syftar till att minska tappet av medlemmar vid byte av förbund har övergått till drift. Alla förbund är inte inne i arbetet men Seko deltar fullt ut. Organisations- och medlemsenheten följer centralt upp arbetet med rapportering och kontroll av ny tillhörighet. Det kan inte konstateras att det ännu påverkar övergångar positivt. 3. Seko Direkt Medlemscentret inledde året med rekrytering av de sex rådgivarna och introduktionsutbildning av dessa. Målet var att öppna medlemcentret i april. Men verksamheten kunde inte starta som var planerat utan medlemscentret har under året samarbetat med regionernas personal för att säkerställa Sekos medlemservice under omorganisationen av den regionala organisationen. Under året mottogs hela samtal och över mail. Det har inneburit att den personliga rådgivningen som rör jobbet och arbetslivet och aktiv rekrytering av presumtiva medlemmar som Seko Direkt ska bidra med ännu inte haft möjlighet utvecklas fullt ut. Vårt mål är att under kommande verksamhetsår ge service med kvalitet och vara likabehandlande till alla medlemmar oavsett var i landet de bor samt bidra till att ge medlemmarna ett mervärde så att vi både behåller våra nuvarande och får fler nya medlemmar. Träffa och upprätthålla kollektivavtal Starka kollektivavtal Avtalsåret 2014 kan i allmänna termer beskrivas som ett mellanår, där de flesta avtalsområdena på svensk arbetsmarknad var låsta genom den pågående tre års uppgörelsen. I lönehänseende har året varit positivt. Löneökningar på två till tre procent tillsammans med en låg inflation har inneburit att Sekos medlemmar under året fått reallöneförbättringar. Att det tredje avtalsåret för många innehåller högre procentuella lönepåslag, tillsammans med en fortsatt låg inflation och ett osäkert konjunkturläge låg bakom besluten att inte utnyttja uppsägningsmöjligheten av tredje avtalsåret där det var möjligt. En ny besvärlig fråga aktualiserades under året genom statens löfte att tillföra tre extra miljarder till lärarlöner i avtal Statens inblandning i lönebildningen är kontroversiell och risken är uppenbar att det kan komma att leda till kompensationskrav från andra grupper som anser sig felavlönade. För Seko blev året däremot inget mellanår då förbundet tvingades att genomföra en av de längsta och mest omfattande strejkerna på många år. Bakgrunden till strejken som berörde spårtrafikområdet var att Veolia Transport i början av året meddelade att man avsåg att säga upp ett stort antal heltidsanställda lokförare och tågvärdar och erbjuda dem återanställning på deltid eller timanställning. Beskedet gjorde att det centrala spårtrafikavtalet sades upp sista mars. En åtgärd som möjliggjorts genom uppgörelsen 2013 och som nu visade sig vara av stort värde och betydelse. Veolias tilltänkta åtgärd blev därmed en fråga för centrala parter och det som öppnade möjligheten att i avtal begränsa användandet av timanställningar för hela spårtrafikbranschen. Efter en intensiv förhandlingsperiod under våren, stod det i slutet av maj klart att varken Almega eller Veolia var beredda att tillmötesgå Sekos krav. Konsekvensen blev att förbundet den 2 juni tog ut cirka 350 medlemmar i strejk vid Veolias Öresunds- och Snälltågstrafik. Strejken utökades den 17 juni med cirka 80 medlemmar vid Veolias Krösatågs- och Kustpilstrafik. Ytterligare två varsel, som inte verkställdes, hann läggas innan konflikten fick sin lösning den 18 juni. De varslen omfattade cirka 1000 medlemmar och berörde dels pendeltågstrafiken i Stockholm och växling och rangering i Göteborgs hamn. Totalt var därmed cirka 430 medlemmar uttagna i strejk och det totala antalet strejkdagar beräknas till Stödet för Sekos krav att begränsa användandet av timanställningar och arbetsgivarnas möjligheter att fritt ersätta heltidsanställningar med otrygga anställningar eller deltidsanställningar var mycket stort. Det visade sig genom att samtliga LO förbund varslade om sympatiåtgärder och ett stort antal stöduttalande från allmänhet och andra organisationer, både nationellt och internationellt. Det medlingsbud Seko tackade ja till den 18 juni innebar att Veolia accepterade begränsningar i form av antal och procent för hur många visstidsanställda och deltidare som fick finnas i verksamheten. Centralt och för hela branschen höjdes timlönen till att motsvara genomsnittslönen för motsvarande heltidsanställda i aktuellt yrke. En höjning som innebar att timlönekostnaden för de flesta arbetsgivarna i 8

9 branschen ökade med över 30 procent. Andra förbättringar var dels att timlönen ökade med ytterligare 6 procent vid sena tjänstgöringsbesked och att 225 arbetade dagar motsvarade ett års anställning. Den senare delen har stor betydelse för att fastställa när man uppnått lagregler kring företrädesrätt och omreglering till fast anställningar för visstidsanställda. Sammantaget blev resultatet av konflikten en stor facklig framgång som stödjer huvudmålet, dvs kampen för trygga anställningar och rätten till en lön som går att leva på. I övrigt har förhandlingsenheten under året, utöver ordinarie kursverksamhet, genomfört två seminarier för lokalt förtroendevalda och ombudsmän. Temana för seminarierna har varit dels verksamhetsövergång och otrygga anställningar och målet har varit att öka den fackliga styrkan genom större kunskap om frågeställningarna. Under hösten startade arbetet med att ta fram formerna och utbildningsmaterialet till 2015 års breda kompetenssatsning där målet är att höja den generella kunskapsnivån bland Sekos lokala förhandlare. Arbetsmiljö Under 2014 togs beslut om att utveckla den regionala skyddsombudsverksamheten inom Seko. Vi har anställt sex stycken regionala skyddsombud med huvudansvar för följande regioner: Umeå (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland), Örebro (Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro Västmanland), Stockholm (Uppland, Stockholm, Gotland), Norrköping (Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg och Kalmar län), Göteborg (Västra Götaland, Halland) samt Malmö (Blekinge, Skåne). Huvuduppgiften är att arbeta i små och medelstora företag och få igång ett systematiskt arbetsmiljöarbete och utse lokala skyddsombud i samverkan med arbetsgivarna. Ett helt nytt verksamhetsstöd har tagits fram. Anmälan till arbetsgivare, besöksanmälan, besöksprotokoll med mera. Vi har också formaliserat verksamhetsplanering och uppföljning på ett mer konkret sätt. De regionala skyddsombuden vet vilka företag de ska jobba med och hur många besök de ska göra och så vidare. Den regionala skyddsombudsverksamheten är delvis statligt finansierad och vi har krav på oss att uppfylla nio mätbara prestationer, vilket vi gör. De regionala skyddsombuden anställdes från 1 september och erfarenheterna från de första fyra månaderna är mycket bra. De får positiv feedback från de flesta arbetsgivare, de hjälper arbetsgivarna att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete och de rekryterar lokala skyddsombud. Som en följd av att vi finns ute på företagen får vi också nya medlemmar. Vår webbplats för arbetsmiljö- och försäkringsfrågor, lanserades under 2014 som en gemensam 6F-sida. Tyvärr har vi haft problem med att få snurr på sajten med våra gemensamma och våra förbundsspecifika frågor. En översyn kommer att göras under 2015 hur vi lämpligast kommunicerar arbetsmiljöfrågor via webb, intranät, extranet och Twitter. Programmet Arbetsmiljöarbete i Seko finns som en broschyr och som en presentation med talarmanus. Det handlar om hur vi som organisation ska arbeta med arbetsmiljöfrågorna ute i klubbar och förhandlingsorganisationer. Hur vi tar vårt ansvar för samverkan, vår skyldighet att som part på ett arbetsställe upprätta en lämpligt organiserad arbetsmiljöverksamhet. Vi uppmanar klubbar och förhandlingsorganisationer att teckna överenskommelser/avtal om arbetsställebegrepp/skyddsområde, former för samverkan (hur systematiskt arbetsmiljöarbete ska gå till), utbildning för skyddsombud med mera. Programmet handlar vidare om hur skyddsorganisation och förhandlingsorganisation kan samverka i olika förhandlingsfrågor, till exempel inför ändringar i verksamheten hos arbetsgivaren eller vikten av att ställa arbetsmiljökrav vid upphandling av underentreprenörer. Inför Gilla Jobbet - mässan gjorde LO en undersökning bland skyddsombuden. Bland annat svarade då nästan hälften av våra skyddsombud att de inte upplevde sig som fackliga företrädare. Därför tar detta program upp vikten av varför det är den fackliga skyddsorganisationen som utser skyddsombuden. Kopplingen till förtroendemannalagen och att det är förhandlingsorganisationen som går in och tvistar om ett skyddsombud inte får ledigt, utbildning eller annat är oerhört viktigt att känna till. De regionala skyddsombuden har fått i uppgift att vara budbärare av detta program i sina regioner. Under 2014 genomfördes ett 20-tal träffar med Arbetsmiljöarbete i Seko som tema. 9

10 Fackligt politiskt arbete och 6Fs valarbete 2014 Under supervalåret 2014 genomfördes två valrörelser, valet till Europaparlamentet och de allmänna valen. Sekos valrörelsearbete har bedrivits i samarbete med 6F, LO och Socialdemokraterna. För att bedriva valarbetet bildades en kampanjorganisation som speglade de 26 socialdemokratiska partidistrikten. I varje distrikt/län strävade vi efter att bilda grupper bestående av alla 5 förbunden. Dessa grupper samordnades av 6F:s central facklig-politiska arbetsgrupp. Utöver detta har Sekos förbundsstyrelse beslutat att LO:s rekommendation om att anslå 6 kr/medlem till socialdemokraterna istället ska gå till SAMAK, arbetarrörelsens gemensamma nordiska samorganisation för forskningsprojektet Nordmod I år finansierades detta av via Gunnar Erlandssons Minnestiftelse. EP-valet I EP-valet var huvuduppgiften att få våra medlemmar att rösta då andelen LO-medlemmar som röstar brukar vara mycket lägre än i de allmänna valen. Mobiliseringen av våra medlemmar gick också mycket bättre. Mycket tack vare att LO och (s) kom överens om 10-punktsprogrammet för Ordning och reda på arbetsmarknaden och att 6F-förbunden lanserade Johans Danielsson som vår kandidat till Europaparlamentet.. Johans personvalskampanj turnerade runt om i landet och besökte arbetsplatser och fackmöten. Dessutom bedrev regionerna ett aktivt mobiliseringsarbete via LO:s ringcentra där vi nådde medlemmar. Vi lyckades inte få Johan invald men han fick fler personkryss än de övriga s-kandidaterna med undantag för s förstanamn, Marita Ulvskog. Tack vare det ökade valdeltagandet fick s fler röster än Andelen som stödde s ökade från 45% till 55% av LO:s medlemmar och Novus har uppskattat valdeltagandet till ca 42% av LO-medlemmarna, att jämföra med 35% i valet Vi kan nog med säkerhet säga att vårt krav om Svenska kollektivavtal på svensk arbetsmarknad tillsammans med ett personligt brev till alla medlemmar från förbundsordföranden gjorde att medlemmarna deltog i valet i större omfattning. Allmänna valen Utgångspunkten var att 6F-förbunden ville ha en ny regering med en politik baserad på LO och Socialdemokraternas 10-punkts-program efter valet 2014 och att Stefan Löfvén ska leda den nya regeringen. Medlemsintresset skulle styra vilka politiska frågor som prioriterades och valarbetet skulle riktas till våra medlemmar och fokus ligga på arbetsplatsaktiviteter. Valplattformen pekade ut tre områden som 6F:s valarbete skulle fokusera på: Ordning och reda på arbetsmarknaden Bostäder Infrastruktur Seko:s organisatoriska mål var: Öka andelen medlemmar som röstar på (s) och på Rödgrönt Öka andelen medlemmar som uppger att de fått information om valet från facket Valresultatet ledde fram till ett regeringsskifte. Alliansen tvingades lämna Rosenbad efter åtta år och en ny röd-grön regering trädde till med Stefan Löfvén som statsminister. Även om de borgerliga regeringspartierna förlorade stort i valet så gick inte socialdemokraterna och deras allierade framåt så mycket som vi hade hoppats på. Valets stora vinnare blev istället Sverigedemokraterna. Tyvärr får vi konstatera att våra budskap om Ordning och reda på arbetsmarknaden och ökad sysselsättning genom att bygga bort arbetslösheten inte fick lika stort genomslag som i EP-valet. Trots nya goda insatser på LO:s ringcentra, arbetsplatsmöten, frukostpåsutdelningar, kampanjer på sociala media, ledningsturnéer så nådde vi inte de organisatoriska målen. För trots dessa goda insatser så var det sammantaget för få valaktiviteter och alltför få valaktivister. Seko lyckades inte att engagera klubbarnas förtroendevalda och våra anställda och fick därmed heller fram inte tillräckligt med valaktivister. Vi nådde därmed inte ut med det facklig-politiska samtalet i tillräcklig utsträckning på våra arbetsplatser En slutsats är att valplanerna inte erbjudit aktiviteter som klubbarna kunnat hoppa på, utan de har själva förväntats planera och genomföra valaktiviteter, vilka då i stort uteblivit. Men det finns flera exempel att klubbar genomför bra arbetsplatsaktiviteter om de får ett konkret uppdrag och ledning. Vissa regioner har dessutom haft svårt att samordna facklig-politisk verksamhet inom hela regionens verksamhetsområde. 10

11 En annan slutsats kan vara att avsaknaden av ideologiskt skolning under en räcka av år i våra fackliga utbildningar gjort det svårare att ta fikabords samtalen på arbetsplatserna. Ytterligare ett förbättringsområde är samarbetet och samordningen mellan 6F-förbundens ledningar, kommunikationsgrupper och 6F:s facklig-politiska grupp. Positivt är dock att samarbetet inom de regionala 6Fgrupperna och med LO-distrikten fungerat bra på de flesta områden. Men framför allt ska dock de förtroendevalda och anställda, som deltog i valarbetet och lade ner ett enormt arbete lyftas fram. Utan deras insatser är det tveksamt om målet om att göra Stefan Löfvén till Sveriges statsminister hade lyckats. Näringspolitik På representantskapet i juni fattades beslut om ett nytt Näringspolitiskt program. Programmet spänner över alla Sekos branscher och tar fokus på de förändringar som skett i branscherna under de senaste åren. Varje branschgenomgång avslutas med flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för de anställda kan förbättras. Även om varje bransch är unik och har sina egna respektive utmaningar framkommer tydligt i rapporten att många sektorer har likartade utmaningar. Den gemensamma nämnaren för de områden som tidigare var statliga monopol är att liberaliseringar inte alla gånger levt upp till de högt ställda förväntningar medborgare och politiker haft. Därför är det viktigt att utvärderingar genomförs. Det är också viktigt att regleringar ses över i syfte att skapa bättre fungerande marknader med samhällsekonomisk nytta i fokus. Vidare framkommer också att de statliga bolagen måste gå i bräschen för att sätta goda normer om kvalitet och pris på marknaden. Dessutom bör staten styra de egna bolagen mera aktivt. Som ägare av bolag på marknaden bör målen vara något annat än att enbart uppnå hög vinst och avkastning. Bolagen bör användas för att uppnå vissa samhällspolitiska mål. Exempelvis för att garantera kommunikation i hela Sverige eller för att åstadkomma en klimatomställning eller för att säkerställa hög kvalitet. I rapporten är det även ständigt återkommande att offentlig upphandling i större utsträckning måste användas för att främja förbättringar och sociala villkor i samhället och på arbetsplatsen. Under året har Seko haft återkommande kontakter med flera av partierna i riksdagen och regeringen för att framföra förbundets åsikter i viktiga frågor. Fokus har legat på att föra fram vikten av infrastrukturinvesteringar. Tillsammans med 6F presenterades en rapport under Almedalsveckan på området. Rapporten fick bra genomslag och har legat som grund för det näringspolitiska arbetet under året. Frågan om infrastrukturinvesteringar har lyft i ett flertal sammanhang och debattartiklar. Förbundet har även arbetat aktivt med frågan om offentlig upphandling. Det har kommit nya upphandlingsdirektiv som på ett tydligt sätt stadgar att myndigheter ska ställa krav på bland annat arbetsvillkor hos de som utför arbetet. Detta är ett oerhört viktigt krav som Seko driver vid träffar med politiker och andra viktiga aktörer. Ett arbete har även påbörjats tillsammans med förbunden inom LO för att påverka den svenska upphandlingslagstiftningen. Frågan om bristerna i avreglering järnvägsunderhållet fortgick under året. Här nåddes en hel del framgångar då båda regeringspartierna inför valet i september lovade att underhållet ska förstatligas. Även en statlig utredning har fått i uppdrag att särskilt titta på frågan. Förbundet har deltagit i flera seminarier och konferenser i frågan, bland annat en offentlig hearing i riksdagen, samt skrivit artiklar för att lyfta vikten av förstatligandet. 11

12 Opinionsbildning och kommunikation Information, press och media De största kommunikativa insatserna under 2014, vilka också fått stort medialt genomslag, har främst handlat om järnvägsfrågor. Redan i börjat av året gick Seko ut i medierna och krävde att järnvägen borde ges bättre förutsättningar för att kunna bedrivas på ett bra och hållbart sätt. I maj sade Seko sade upp det centrala branschavtalet på spårtrafikens område. Detta blev också starten på en intensiv period med kommunikativa insatser kring de pågående förhandlingarna. När strejken blev ett faktum ökades insatserna ytterligare. Vi tog bland annat fram annonser, diverse strejkmaterial och uppdaterade hemsidan flera gånger dagligen. Även sociala medier, så som Facebook och Twitter kom att bli viktiga kommunikationskanaler under konfliktens gång. Mediakontakterna var många under denna period och den efterföljande analysen av den mediala uppmärksamheten visade att Seko inte synts så mycket i media som under denna period och att det var Seko som i högst grad var den part som nådde ut med sitt budskap bäst. Det var dessutom förbundets syn på konflikten som dominerade i tidningar och i etermedier. Vi tog även fram debattartiklar och mallar för insändare som lokalorganisationen kunde använda sig av i sin lokala opinionsbildning under strejken. En särskild tidning, Efter strejken, tog fram efter sommaren och skickades ut till medlemmarna på avtalsområdet, i vilken förbundet summerade konflikten och redogjorde för det nya avtalet. Under våren var Seko, i samverkan med övriga förbund inom 6F, inblandat i kampanjen kring EU-valet och bidrog till att stötta Johan Danielssons kampanj genom att sprida den i våra kanaler, arrangera träffar för förtroendevalda och uppmana den lokala organisationen att sprida kampanjen. Samtidigt pågick förberedelser för den 6F-gemensamma valrörelsen där vi tillsammans med de andra 6F-förbunden, tog fram material, skapade en ny hemsida och bedrev opinionsbildning i mediala kanaler för att bidra till en lyckad utgång i valet. Seko och 6F samarbetade även med Arenagruppen, som bland annat tog fram tre valfilmer som spreds viralt inför valet. Två seminarier hölls även i Almedalen där för förbundet viktiga frågor inför valet lyftes fram. Samtidigt presenteras rapporten Bygg bort arbetslösheten. Under hösten hjälpte Seko centralt till med två andra lokala kampanjer, dels Seko Postens kampanj för bättre arbetsvillkor inom Postnord, dels kampanjen inom Arriva där konduktörerna hotas av avveckling. Ett antal nya material har producerats under året, främst med lokal bäring, och ett antal utskick har också gjorts till klubbar och förtroendevalda via digitala kanaler. Vi har också inventerat och sett över hela sortimentet av profilprodukter och så kallade give aways samt varit med och utformat en ny webshop i samarbete med profilleverantören. Sekos webbplats Under seko.se finns hemsidor som sköts och uppdateras av regionerna, bransch- och förhandlingsorganisationer samt nationella klubbar. Seko centralt har under året fungerat som support och bollplank till webbredaktörerna för dessa sidor. Ansökningar om medlemskap via vår hemsida har stadigt ökat, webbansökningarna är procentuellt högre än traditionella pappersansökningar, en ökning som fortskrider. Många ansökningar går också via webbappen som finns framtagen för att användas i smartphone. Under året introducerades Sekos medlemscenter, även kallat Seko Direkt, dit man kan ringa och mejla för att få personlig rådgivning i frågor som rör jobbet. På Sekos hemsida skapades en speciell sida och banner för att marknadsföra medlemscentret. LO Mervärde har en speciell avdelning på hemsidan. Sidan har bland annat olika erbjudanden och förmåner kopplade till medlemskapet. Under året arbetade Seko tillsammans med övriga 6F-förbund samt tillhörande a-kassor fram en gemensam webbplattform. Detta innebär att förbunden och a-kassorna kommer att använda samma publiceringsverktyg. Funktionerna kommer också att vara gemensamma. Enheten har också gått igenom och uppdaterat innehållet som kommer att finnas på den nya hemsidan som lanseras under Parallellt med hemsidan har ett arbete med att ta fram ett extranät gjorts. Målgruppen för extranätet är medlemmar, förtroendevalda och arbetsgivare. Till extranätet kommer besökaren via en inloggning på seko.se För medlemmarna kommer det bland annat att finnas medlemmens personliga uppgifter och kontaktuppgifter till förtroendevalda. Även arbetet med ett nytt intranät, där anställda inom Seko är målgruppen, påbörjades under Antalet unika besökare på hemsidan var under 2014 i genomsnitt cirka 1 600/dag. Högsta antalet besökare var den 18 juni med , samma dag som konfliktvarslen på tågstrejken drogs tillbaka efter att parterna kommit överens. Medlemsundersökningar Under våren genomfördes en attitydundersökning bland förbundets medlemmar. På frågan Om du tänker på all erfarenhet du har av Seko, hur bra tycker du då att förbundet är, totalt sett? svarade 60 procent att det var utomordentligt bra, mycket bra eller bra. 59 procent skulle definitivt eller 12

13 troligtvis rekommendera arbetskamrater att gå med i Seko. Under årets början genomfördes en förvalsundersökning. Den visade att 92 procent av medlemmarna absolut eller troligen tänkte rösta i höstens val. 40 procent tänkte rösta på Socialdemokraterna. Under hösten gjordes en eftervalsundersökning. Den visade att 94 procent hade röstat i riksdagsvalet. 32 procent uppgav att de röstat på Socialdemokraterna. I maj genomfördes en undersökning bland Sekos medlemmar i spårbranschen. Resultatet visade på uppenbara brister i underhållet. Till exempel upplevde 55 procent att det varit fler brister i infrastrukturen avseende ban, el, signal och tele under de senaste två-tre åren än tidigare. I januari gjordes en opinionsundersökning bland allmänheten om inställningen till järnvägen. Den visade att två av tre svenskar inte litar på att tågen kommer i tid. Sekotidningen Under 2014 Beslutades att Sekotidningen ska gå in i LO Mediehus AB, ett gemensamt tidningshus tillsammans med fyra andra fackförbundstidningar. Under 2015 bildas bolaget och vi flyttar till gemensamma lokaler. Respektive tidning fortsätter att komma ut som vanligt. Under året har personer besökt Sekotidningens hemsida. Sekotidningen, och framför allt dess webbupplaga, har citerats vid flera tillfällen av andra inom massmedia. Bland annat när det gäller rättegången efter mordet på en kriminalvårdare och tågvärden som blev avstängd på grund av för många örhängen. Sekotidningen kom ut vid sex tillfällen med 44 till 48 sidor. I December 2014 var tidningens TS-distribuerade upplaga exemplar. Sju synskadade fick tidningen på cd-skiva. Vårt Seko Internationellt Europafacket - EFS Seko har under året fortsatt arbeta med att stödja och kräva att EFS krav på ett socialt protokoll genomförs. Fackliga rättigheter, enligt ILO-konventionerna, ska ges minst samma värde som de fyra friheterna. Branschfederationerna Europas ekonomier har fortsatta problem med ökad arbetslöshet, sociala orättvisor och utanförskap som följd. Därför har mycket fokus lagts på att ta fram förslag som ska dämpa den nedåtgående spiralen och stabilisera ekonomierna. Genom offentligfackens federation, PSI, har Seko försökt motverka åtstramningspolitikens utbredning. Seko har stått bakom förslag om massiva investeringar, trygga och omfattande välfärdssystem, forskning inom det offentliga för att få fart på ekonomierna istället för ytterligare åtstramningar och nedskärningar. Genom den Europeiska federationen för bygg och anläggning BWI har Seko ställt krav om att svenska avtal ska gälla på den svenska arbetsmarknaden. Arbete med att motarbeta social dumping i Sverige och EU har fortsatt hög prioritet. ETF, Europeiska Transportfederationen, beslutade mot slutet av 2014 att starta en europeisk kampanj om Rättvisa Transporter, som bland annat innefattar en namninsamling om 1 miljon namn för att väcka frågan inom EU, ett så kallat medborgarinitiativ. Den 7 10 december genomförde UNI (Union Network International) sin fjärde världskongress i Kapstaden i Sydafrika 20 år efter att apartheid avskaffades. Kongressen inleddes med en stor hyllning till Nelson Mandelas och ett avståndstagande till rasism och främlingsfientlighet. Kongressen hade tre teman: including you to win union growth including you to taking back our economies including you in a new world of work ITF, Internationella Transportfederationen, genomförde sin 43 kongress i Sofia, Bulgarien, augusti. Kongressens tema var: From Global Crisis to Global Justice: Transport Workers Fighting Back. Vid kongressen valdes Stephen Cotton, Storbritannien, till ny generalsekreterare. Från ITF kan också noteras att det omfattande arbetet med översynen av ITF:s globala inspektorat för kampanjen mot den bekvämlighetsflaggade sjöfarten slutfördes under verksamhetsåret. I Sverige ledde kampanjen, som bedrivs gemensamt av Seko och Transport, till att sex nya kollektivavtal tecknades och 350 fartyg inspekterades under US dollar togs ut i retroaktiva löner till sjöfolket i samband med inspektioner. Under 2014 medverkade Seko i 27 bilaterala eller multilaterala utvecklings- och solidaritetsprojekt i fyra världsdelar. Projekten administreras via LO-TCO biståndsnämnd eller Olof Palmes Internationella Center. Ungdomsverksamhet Förbundets ungdomsverksamhet bedrivs lokalt med stöd från förbundet centralt och Seko är representerat i LOs centrala ungdomskommitté. 13

14 Under året bjöd förbundet in ungdomsansvariga i regionerna, nationella klubbar, förhandlings- och branschorganisationer till en central träff. På träffen diskuterades den centrala och lokala ungdomsverksamheten och vår framtida ungdomsverksamhet. Som ett resultat av mötet skapades en Facebook-sida för ungdomsansvariga i Seko. Syftet är att genom sidan sprida information om vad som ska göras och görs när det gäller ungdomsverksamhet både centralt och lokalt. Förbundet deltog i LOs Ung i Almedalen under Almedalsveckan. Flera av förbundets regioner deltog i LOdistriktens uppsökande verksamhet Facket i sommarland. En aktivitet där unga fackligt aktiva besöker sommarjobbande ungdomar. Två unga Sekoiter antogs till Bommersviksakademin 2014/2015 I november deltog tolv unga Sekoiter på LOs Ungdomsforum på Runö, vars tema för året var Makt. Forumet innehöll en blandning av seminarier, föreläsningar, träff med respektive förbund samt arbete med konkreta handlingsplaner. Diskrimineringsfrågor Sekos värdegrund bygger på uppfattningen om alla människors lika värde och rätt. Vårt övergripande mål är att förbättra och bevaka våra medlemmars arbetsmiljö och motverka orättvisor i form av godtycke, diskriminering och kränkande särbehandling på arbetsplatserna och i samhället med vår fackliga värdegrund som riktmärke. Jämställdhet Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Att utjämna och på sikt eliminera osakliga skillnader i lön, arbetsvillkor, pension och hälsa samt representation, makt och inflytande mellan män och kvinnor är en fråga om relevans och trovärdighet för Seko och för hela arbetarrörelsen. Under 2014 har arbetet med att implementera Sekos jämställdhetsprogram i hela organisationen stått i fokus. Seko har under året också aktivt medverkat i LOs arbete för ett strategiskt långsiktigt och sammanhållet jämställdhetsarbete och för en jämställdare representation inom LO. Alla kan göra något Alla kan göra något är ett långsiktigt fackligt arbete för att motverka diskriminering, främlingsfientlighet och antidemokratiska krafter. De förtroendevalda har en nyckelroll i detta arbete. För att klara det behöver de utbildning, fakta och argumentationsträning. Under 2014 har frågan om att utöka och utveckla insatserna framöver diskuterats bland LO förbunden. Jobbare mot rasism I region Skåne har Seko tillsammans med Handels, Transport och Socialdemokraterna i Skåne drivit projektet Jobbare mot rasism även under Projektets syfte är att motverka främlingsfientlighet och rasism och att sprida arbetarrörelsens värderingar om solidaritet, jämställdhet och respekt för alla människors lika värde och rättigheter. Under året har ett antal utåtriktade aktiviteter genomförts i Skåneregionen. Seko har varit representerade i arbetet både på regional och central nivå. Fairtrade Seko är sedan 2008 medlem i föreningen Fairtrade Sverige och har under 2014 också haft en representant i styrelsen. Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbetslevnadsvillkor, motverkar barnarbete och diskriminering samt främja den fackliga organisationsrätten och uppmuntra till ekologiskt odlande. Under 2014 har villkoren för anställd arbetskraft varit en het fråga inom Fairtrade både nationellt och internationellt, I det sammanhanget har Seko tillsammans med andra fackliga medlemsförbund bidragit till nya kriterier och förbättringar för anställd arbetskraft på Fairtrade licensierade plantager och kooperativ Rättshjälp Antalet ärenden har minskat något under 2014 jämfört med föregående år. Minskningen har skett på det försäkringsrättsliga området. Antalet arbetsrättsliga ärenden är däremot i stort sett oförändrat. Trots minskningen visar statistik från LO-TCO Rättsskydd att SEKO via rättshjälpen utverkat drygt 33 miljoner kronor till våra medlemmar under året i de ärenden som hanterats i domstol. Arbetsrätt De arbetsrättsliga ansökningarna har under året rört såväl kollektivavtalstvister som tvister om anställningar och indrivning av lön. I mars kom domen från Arbetsdomstolen (AD) i målet mot SJ AB rörande övergång av verksamhet och åldersdiskriminering. Tyvärr förlorade Seko målet. AD ansåg inte att det var fråga om verksamhetsövergång eftersom inte en majoritet av de anställda gått över från ISS till SJ. I fråga om åldersdiskrimineringen ansåg AD inte att det fanns anledning att anta att SJ:s beslut att inte ta över städarna hade samband med deras ålder. Detta trots att SJ genom nyrekryteringen sänkte medelåldern med 15 år och att ett stort antal yngre helt saknade städerfarenhet. I april däremot vann Seko ett principiellt viktigt diskrimineringsmål mot Transportstyrelsen och Sekos medlem tilldömdes en hög diskrimineringsersättning om kronor. Målet rörde en lokförare som i vuxen ålder fått diagnosen Aspergers syndrom. När han fick diagnosen hade han över 20 år av prickfritt körande bakom sig. Trots detta nekades han säkerhetstjänst och därmed berövades han möjligheten att köra tåg. Tingsrätten fann att Transportstyrelsen utgått från en schabloniserad uppfattning om hur Aspergers syndrom tar sig uttryck istället för att göra en individualise- 14

15 rad prövning av medlemmens besvär i förhållande till trafiksäkerhetskraven. Transportstyrelsen hade därigenom brustit i saklighet och opartiskhet. Tingsrätten fann att Transportstyrelsen gjort sig skyldig till diskriminering i samband med funktionshinder. Detta var en oerhört betydelsefull seger som förhoppningsvis kan påverka hur Transportstyrelsen agerar i liknande fall i framtiden. Försäkringar Under 2014 gjordes en stor satsning på försäkringsområdet. Sex nya arbetsskade- och försäkringsombudsmän tillsattes med placering Karlstad, Norrköping, Malmö. Östersund, Stockholm och Göteborg. Det tillsattes även en ny ansvarig för arbetsskade- och försäkringsverksamheten. Under året har vi jobbat med att ensa och kvalitetssäkra arbetssättet. Vi har utbildat oss för att få en så bred kompetens som möjligt inom försäkringar och ärendehantering. Vi har rensat och stäng ned gamla ärenden som inte blivit arkiverade i vårt ärendehanteringssystem. Seko har även infört videomöten för avstämning och för att få en diskussion kring de ärenden som man behöver extra hjälp med. Då alla i gruppen har olika kompetens ser vi att detta är ett sätt att utvecklas på. Seko har också tagit fram ett omfattande försäkringsinformations material som är en del i satsningen Ordning och reda. Målgruppen för detta material är Seko Direkt, växel, assistenter, ombudsmän och förtroendevalda. Antal ärenden under året ligger på ungefär samma nivå som Men typen av ärenden har ändrats, från skadeärenden till indragna sjukpenningar och stadigvarande sjukersättningar. Till rättshjälpskommittén inkom 61 nya ärenden varav 37 bifölls och 24 avslogs. Vi avslutade 85 ärenden. Genomsnittstiden för beslut om bifall eller avslag är 45 dagar. Detta är en klar förbättring, 10 dagar kortare handläggningstid jämfört med tidigare år. Sammanfattningsvis lyckades vi utverka utbetalningar på drygt 19 miljoner kronor för våra medlemmar med arbetsskade- och försäkringsärenden. Fackligt kulturarbete Det facklig kulturarbetet syftar huvudsakligen till att främja medlemmarnas egna skapande och deltagande i kulturaktiviteter. Främst prioriteras läsfrämjande aktiviteter. Men kulturarbetet ska också att lyfta fram arbetarklassens villkor och synliggöra dessa med hjälp av böcker, teaterpjäser, musik och bildkonsten. Seko deltar sedan 2009 i Arbetarrörelsens Kulturfonds styrgrupp, ett samarbete mellan LO, förbunden och ABF. Kulturfonden övertog det övergripande ansvaret från LO för att bedriva fackligt kulturarbete och finansieras gemensamt mellan förbunden och LO. Kulturfonden inrättade ett konto för kultur i valrörelsen som regionala organisationer kunde söka medel ur för att, i samarbete med regionala ABF-avdelningar, bekosta kulturinslag i samband med andra valaktiviteter. En annan aktivitet i valrörelsen var ett projekt ihop med Föreningen Arbetarskrivare som turnerade landet runt med föreläsningsserien Högläsning mot högern. Kulturfonden finansierar helt, eller tillsammans med berörda, fack olika verksamheter. Bland dessa finns: Läs för mig pappa Boken på Arbetsplatsen, en tredagars utbildning/konferens för bokombud och arbetarförfattare. Arbetsplatsbibliotek Boklådan/Din litterära ombudsman på nätet, ett nyhetsbrev om litteratur som ges ut 4 gånger per år, Under året har Seko varit med och utarbetat en ny bokombudsutbildning som kommer att genomföras under De fackliga kulturaktiviteterna presenteras i ett veckobrev om studier så att vi når ut till regioner, Bransch- och Förhandlingsorganisationer. Genom detta nätverk påbörjades en kartläggning av befintliga arbetsplatsbibliotek under hösten Kongressen 2013 beslutade att Seko ska utarbeta riktlinjer för det fackliga kulturarbetet inom Seko. Efter valet hösten 2014 har ett kartläggningsarbete inletts där bland annat IF Metalls och Kommunals kulturpolitiska program studerats som underlag får våra riktlinjer. Seko är medlem i och finansierar ett flertal kulturföreningar och litterära priser, ex vis Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek samt Arbetarrörelsen pris till Ivar-LOs minne. Fackliga studier Centrala Seko-utbildningar Under året har det genomförts utbildningar inom områdena Grundläggande förtroendevalda utbildning (GFU), arbetsrätt grund (ARG) och ett antal avtals/branschkurser. Förbundet deltog med 9 deltagare på Byggnads Facklig-politiska utbildningar. LO-utbildningar Seko har varit representerat inom LO:s kunskapssystem. Under året erbjöds utbildningar inom områdena ideologi, organisation, arbetsmiljö, arbetsrätt, förhandling, bolagsstyrelse, EWC, information och retorik. Studieorganisationen Handledarutbildning för de centrala GFU handledarna genomfördes på Runö i början av året. Utbildningen genomfördes inom ramen för det tvärfackliga arbetet i samband med att ett nytt utbildnings- och handledarmaterial för grundläggande förtroendevaldautbildning togs fram av LO på uppdrag av LCU (LOs centrala utbildningskommitté). 15

16 Den 2 4 april genomfördes en studiekonferens för 6F förbundens studieansvariga på regionnivå på Rönneberga. På konferensen deltog även förbundens centrala studieadministratörer. 6F förbundens ombudsmän med ansvar för studier har träffats regelbundet under året. Introduktionsutbildning Introduktionsutbildning ingår som en viktig del i förbundets medlemsrekryteringsarbete och ska erbjudas alla nya på arbetsplatserna samt alla nya medlemmar. Under året deltog 525 personer i utbildningen, en minskning med 96 deltagare från föregående år. Medlemsutbildning Under året deltog 1440 deltagare i någon form av medlemsutbildning, en minskning med 228 deltagare från föregående år. Kursstatistik CENTRALA HANDLEDARE Män Kvinnor Kvinnor % GFU Arbetsrätt Grund KURSSTATISTIK Antal deltagare Män Kvinnor Kvinnor % GFU Vald på jobbet % (- 5 %) GFU Vald på jobbet % (- 7%) Alla kan göra något % (+16%) ARG Arbetsrätt grund % (+ 5%) Insikter % (+-0%) VSO 1 (Skyddsombudsutb) % (+ 9%) HSO 1 (Huvudskyddsombud) % (-1 %) Medlemsutbildning % (-3 %) Introduktionsutbildning % (+ 2,5 %) Om facket % (+9 %) Om samhället % (+ 15 %) Inom parentes ökning/minskning från föregående år 6F Mycket fokus för 6F under året var de båda valen, EU-parlamentsvalet och riksdagsvalet. I båda valen flyttade 6F fram sina positioner. I EU-parlamentsvalet lanserade 6F sin egen kandidat, Johan Danielsson som arbetar på LO. Han fick över personkryss vilket var klart över förväntan. I valrörelsen till riksdagsvalet fick 6F-förbundens frågor stort utrymme. I synnerhet frågorna om satsningar på infrastrukturen fick stort genomslag. Ett centralt mål för kampanjen var att 6F skulle bidra till att Sverige efter valet skulle ha en socialdemokratiskt ledd regering. Så blev också fallet. Vidare genomförde 6F seminarier under Almedalsveckan och presenterade bland annat rapporten Bygg bort arbetslösheten som fick stort genomslag i medierna. Utöver detta skrevs ett antal debattartiklar under året i 6F-regi. Arbetet med att utveckla det gemensamma administrativa bolaget, FASAB, fortsatte under året. Remissyttranden Förbundet har under året avgett följande remissyttranden, grupperade efter departement eller annan remissutgivare. Finansdepartementet Minskat svartarbete i Byggbranschen, DS 2014:7 Justitiedepartementet MBA-R, Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Polismyndigheten MBA-R förordningar med anledning av Polisens omorganisation MBA-R, En ny organisation för Polisen Proposition om utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten Skadeståndsansvar och försäkringsskyldighet vid transporter av passagerare till sjöss 16

17 Näringsdepartementet En enkel till framtiden, SOU 2013:83 Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (Ds 2014:21) Inre vattenvägar partsavtal- direktivförslag Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/54/EU av den 20 november 2013 om vissa flaggstaters ansvar i fråga om efterlevnad och verkställighet av 2006 års konvention om arbete till sjöss Socialdepartementet Försvarsfastigheter i framtiden (SOU 2013:61) Trafikverket Rätt funktion på Rätt plats Sekos styrelse och organisation Centralt Det omfattande arbetet med att ta fram nytt verksamhetssystem har pågått under hela året. I september byttes telefonisystem och i oktober sjösattes ny IT infrastruktur som i sin tur utgör grund för det nya verksamhetssystemet PUMA. Projekten som närmar sig avslut under kommande år fortlöper enligt plan och ska om acceptenstester faller väl ut implementeras. För att organisationen ska möta upp det nya verksamhetssystemet och bli effektivare, så har under året genomförts ett omfattande arbete med att se över våra administrativa rutiner, arbetssätt och ansvarsfördelning. Funktionsansvar har införts för medlems-, ekonomi och studiefrågor. Under året har också en större översyn gjorts av vår arbetsorganisation. Detta har inneburit att fyra arbetsenheter på förbundet har blivit tre; Förhandlings-, organisations- och ekonomienheten. Övriga grupperingar tillhör VU kansli. Lokalt Lokalt har administrationen reducerats till 19 heltider och resurser har istället lagts på att utöka bemanning på ombudsmannasidan i Göteborg, Stockholm och Malmö. Lokalt har också förstärkts med sex ombudsmän som tillsammans med förbundets ansvarige kommer att ansvara och utveckla vår RSO verksamhet och ytterligare sex ombudsmän som tillsammans med förbundets ansvariga kommer att ansvara för och vidareutveckla vår arbetsskade- och försäkringsverksamhet. Respektive gruppering har ett nationellt ansvar. Förbundsordförande, Janne Rudén Vice förbundsordförande, Tomas Abrahamsson Förbundssekreterare, Anneli Jonsson Förbundskassör, Lars Petersson* Avtalssekreterare, Valle Karlsson Ordinarie ledamöter: Marta Aguirre Ulrika Nilsson Helene Bohné Strauss Glenn Nordström Thomas Hagsten Kenny Reinhold Peter Lundmark Christer Strömberg Alf Mellström Ingvar Carlsson* 1 6 ersättare: Nick Fortgens Niklas Andersson Sandra Svensk Björn Jonasson Vakant Vakant * Lars Petersson valdes vid representantskapet i juni till förbundskassör. I samband med valet blev Ingvar Carlsson ordinarie ledamot. Personal Förbundet tog den 1 oktober ytterligare steg mot ett förändrat arbetssätt, genom att skapa en ny arbetsorganisation. Avsikten med denna är att den ska bidra till att vi får mer personella resurser som kan nå de arbetsplatser där våra medlemmar finns och i synnerhet de arbetsplatser där vi inte av egen kraft mäktar med att bilda klubb. Etableringen av medlemscentret har också bidragit till att ta över delar av ombudsmännens rådgivning och upplysningsarbete. Detta för att ge ytterligare tid att vara ute bland medlemmarna. Förändringen har även inneburit att vi satsat på att bygga upp lokala resurser med regionala skyddsombud och arbetsskade- och försäkringsombudsmän. Detta för att möta den ökning av små arbetsplatser som vi ser på allt fler områden samt att vi bygger specialistkompetens inom dessa två mycket viktiga områden. Anställda i förbundet var den 31/12, personer, var av 53 personer placerade på förbundskontoret och 89 personer lokalt. 92 av förbundets anställda var vid årsskiftet ombudsmän. 17

18 Sekos övriga verksamheter Fritid och semester Förbundets stugor på Gullholmen är fortsatt populära. Totalt finns det 18 stugor tillgängliga för bokning var av fem tillhör SEKO väst. Administration och bokning sker via förbundskontoret. Förutom att stugorna frekvent hyrs ut till förbundets medlemmar, så nyttjas de även av en stugpool som gör att nyttjandegraden hålls hög även under traditionell lågsäsong. Samtliga stugor har i stort varit uthyrda hela säsongen. Förbundet äger också andelar i anläggningarna Riva del Sole resort & spa samt La Serra. Båda anläggningarna har hög bokningsgrad. Till Rörvig i Danmark har förbundet endast förmedlingsansvar, varför uppgift om nyttjandegrad inte finns att tillgå. Gunnar Erlandssons minnesstiftelse Stiftelsens ändamål är att skapa kunskap och förståelse för facklig- politisk samverkan. Anslag har lämnats till Samak:s projekt om framtiden för den nordiska modellen. Styrelsen genomförde fyra protokollförda sammanträden. Den 31 december 2014 hade styrelsen följande sammansättning: Ordförande: Ingela Edlund Ledamöter: Lars Petersson och Helene Bohné Strauss Suppleant: Bjarne Isacson Monica Gullberg har varit adjungerad sekreterare. Revisorer har förbundsrevisor Erik Johannesson och auktoriserade revisor Sune Jonsson varit. 18

19 SEKO VERKSAMHETSBERÄTTELSE

20 Strejken i

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

SEKO org 2013-02-01. Facket för Service och Kommunikation

SEKO org 2013-02-01. Facket för Service och Kommunikation SEKO org 2013-02-01 Facket för Service och Kommunikation Organisationsschema Kongress/representantskap Förbundsstyrelse VU Branschorganisation Avdelningssektioner Avdelning Klubb Sektion SEKO-ombud 121

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Innehåll 1. Förord 2. Inledning 3. Prioriterade verksamheter 4. Övergripande mål 1. Förord Förhållningssätt och värderingar Medlemmar i Seko ska alltid känna att vi anstränger oss

Läs mer

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen Byt regering för jobb och välfärd LO-förbundens medlemmar är elektriker, svetsare, undersköterskor, servitriser, murare och kassörskor. Vi serverar

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag SEKO Branschorganisation Spårtrafik förslag Verksamhetsplan 2017 1 Branschorganisationens uppgifter Övergripande mål för Branschorganisationen; En effektiv demokratisk organisation som samordnar aktiviteter

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna Motion B16 vill ändra LO:s regelverk i stipendiefonden genom att ta bort kravet på minst tre förbund och i stället införa

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme.

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Frågor och svar Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Påstående: Veolia vill sänka lönerna. Påstående: Veolia tvingar personalen till otrygga deltidsanställningar med

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Inför avtalsrörelsen 2017

Inför avtalsrörelsen 2017 Inför avtalsrörelsen 2017 Avtalsrörelsens sex steg 1. Medlemmarnas inflytande I god tid innan en avtalsrörelse startar ska medlemmarna i samarbete med den lokala organisationen få möjlighet att påverka

Läs mer

Tolv uppmaningar till regeringen. Sekos politiska prioriteringar för år 2015

Tolv uppmaningar till regeringen. Sekos politiska prioriteringar för år 2015 Tolv uppmaningar till regeringen Sekos politiska prioriteringar för år 2015 Sekos medlemmar röstade för ny politik I valet i september röstade en majoritet av Sekos medlemmar för en ny politisk färdriktning.

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Sv. Transportarbetareförbundet avdelning 17

VERKSAMHETSPLAN. Sv. Transportarbetareförbundet avdelning 17 VERKSAMHETSPLAN 2014 Sv. Transportarbetareförbundet avdelning 17 Verksamhetsplan 2014 för Svenska Transportarbetareförbundet Avdelning 17 Skövde Borås I alla delar av sina liv påverkas Transports medlemmar

Läs mer

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Extern fokusfråga 1 Snabbt ut till rätt jobb. Utbildning för framtidens arbetsmarknad och välfärd. 1 Intern fokusfråga

Läs mer

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Vi står aldrig still Med dig blir vi ännu starkare Vi är många medlemmmar och vi är en kraftfull motpart gentemot arbetsgivarna inom spårtrafikbranschen. Men

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014 KONGRESSBLADET 13 juni 2014 Sveriges näste statsminister besökte kongressen Under fredagseftermiddagen kom Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven till Byggnads kongress. Han talade om arbetsrätt

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Appendix 1. Valresultatet i kommuner och landsting

Appendix 1. Valresultatet i kommuner och landsting Appendix 1 Valresultatet i kommuner och landsting Valresultatet i kommunerna Moderaterna Moderaterna går kraftigt bakåt i kommunsverige. Partiet ökar sina mandat i 18 kommuner men tappar mandat i 230.

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Verksamhetsplan för 2014

Verksamhetsplan för 2014 Verksamhetsplan för 2014 Innehåll 1. Inledning 2. Prioriterade verksamheter 3. Övergripande mål 2 1. Inledning Minskningen av antalet medlemmar har planat ut och under ett antal månader under 2013 uppvisade

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 I motion B7 föreslås att förbundet ska tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag om åtgärder för att vända trenden med sjunkande

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST Kommunikationsplattform för Fackförbundet ST ST, 2010. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, april 2010. Upplaga: 2 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. SEKO org 2007-10-10

Facket för Service och Kommunikation. SEKO org 2007-10-10 Facket för Service och Kommunikation SEKO org 2007-10-10 Organisationsschema Förbundskontor Förbundsgemensamma avdelningar 17 st Avdelningssektioner Klubb Sektion Koncern-, Företags- Myndighetsorganisation

Läs mer

( Studieprogram 2017

( Studieprogram 2017 (Studieprogram 2017 För att förstå facket Nästan alltid vet vi vad vi betalar för. Det sitter i ryggraden att ha koll på vart pengarna går och vad man får för dem. Men erfarenheten visar att många medlemmar

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Stockholms läns partidistrikt 2.0

Stockholms läns partidistrikt 2.0 Stockholms läns partidistrikt 2.0 Partidistriktets valanalys konstaterar : Det behövs en betydligt större regional kraftsamling. Relationen mellan arbetarekommunerna och partidistriktet måste klarläggas.

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Handlingslinjernas syfte är att formulera mål och strategier inom viktiga områden för IF Metall. Inom varje område anges konkreta mål och inriktningar för

Läs mer

Lönekartläggning behövs!

Lönekartläggning behövs! SKTFs utökade undersökning om personalchefers syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! (Uppdaterad version) Mars 28 2 Inledning SKTF har under många års tid hävdat, och jobbat för, att lönekartläggning

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Unionen anser...4 Förord...5 Bakgrund...6 Resultat av mätning 2009...7 3 Sammanfattning Lönegapet mellan kvinnor

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

Projekt Stark lokal organisation

Projekt Stark lokal organisation Klubb 01 Projekt Stark lokal organisation Syfte Avdelningen ska bilda och upprätthålla klubbar som uppfyller kravet på att vara lokal facklig organisation enligt 16 och i övrigt enligt de riktlinjer som

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Antagen av styrelsen 2017-01-19 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån gällande arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vårdförbundets

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Internationellt DAGORDNINGSPUNKT. nr 75 76

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Internationellt DAGORDNINGSPUNKT. nr 75 76 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Internationellt DAGORDNINGSPUNKT nr 75 76 Sid 2 Internationellt HEM Innehåll Dagordningspunkt 75... 3 Motion nr 117 Angående TTIP/CETA... 3 Förbundsstyrelsens utlåtande över motion

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Lika rätt ett Sverige för alla. integrationsprogram

Lika rätt ett Sverige för alla. integrationsprogram Lika rätt ett Sverige för alla integrationsprogram Vi är alla olika men har lika värde och rätt 3 En lagstiftning 5 Sveriges officiella inställning till mångfald och integration 6 Lika värde lika rätt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige Studieprogram 2018 För alla medlemmar inom Seko Mellansverige 1 Hej Seko medlem... 3 Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Främlingsfientlighet... 7

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer