Förstudie av en webbportal för föräldrar till funktionshindrade barn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie av en webbportal för föräldrar till funktionshindrade barn"

Transkript

1 Förstudie av en webbportal för föräldrar till funktionshindrade barn Projektet i korthet Rapport VH Assistans planerar att starta en interaktiv webbportal, tanken är att det ska vara en vardagsnära webbplats där i första hand föräldrar med funktionshindrade barn ska kunna utbyta erfarenheter och information. Det ska vara ett aktivt mötesforum med vardagsfrågorna i centrum. Här ska föräldrar kunna föra en fri dialog mellan varandra om allt från krångliga matsituationer till ständiga vaknätter samtidigt som man kan ta del av aktuell forskning och professionella råd runt olika funktionshinder. Här ska man kunna få veta sina rättigheter, få tips och råd, och få information om olika metoder samt feedback på användarnyttan av desamma genom andra föräldrar. Framförallt ska man kunna vara anonym om man vill det. Webbplatsen ska vara skiktad i tre olika nivåer, med underkategorier: * Diagnosspecifikt *Åldersrelaterat med kategorierna förskolebarn, skolstart, tonårstid, unga vuxna. *Problemspecifikt, med kategorier som syskonrelationer, matvägran, sömnproblem, överaktivitet, sysselsättningssvårigheter, vredesutbrott, tandläkarskräck, flytta hemifrån, oförstående släktingar, integritet, personlig hygien osv Målgruppen är i första hand barn med funktionshinder och deras föräldrar. I andra hand: Elevassistenter, dagispersonal, lärare, personliga assistenter och övriga som finns runt personen med funktionshinder.

2 Syftet med webbplatsen är att sprida information till föräldrar som får ett barn med funktionshinder, men också till syskon, far- och morföräldrar, vänner och anhöriga samt till olika personalgrupper. Syftet är dels att stärka föräldrarna i den egna rollen, dels att man enkelt ska kunna förstå sina rättigheter. Men också att skapa en gemenskap och en öppenhet kring frågor och vardagsliv i en familj med ett eller flera funktionshindrade barn. Syftet är också att få självständiga barn med funktionshinder som vågar ta för sig och bli delaktiga i samhället. Målet är besökare per månad, och 500 föräldrar/syskon som deltar aktivt i webbportalen. Projektet ska inledas den 1 september 2008 och vara avslutat senast 1 september Projektet ska utvärderas mellan den 1 mars och 1 september 2010 Enkät För att få en uppfattning om behovet av portalen, har en enkät genomförts med personer från olika delar av landet. I den har föräldrar till funktionshindrade deltagit, men även habiliterings- och skolpersonal, samt annan personal. Yrkesgrupper som specialpedagoger, psykologer, logopeder, lärare, förskollärare, speciallärare, elevassistenter, personliga assistenter, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och kuratorer finns representerade i underlaget. Undersökningen ger vid handen att: *mer än 95 % av de tillfrågade anser att behovet av en portal är stort *nyttoaspekten kommer i första hand. Viktigast anses vara att kunna utbyta information och erfarenheter med andra i samma situation, interaktiviteten värderas högt *diskussionsforumet bedöms av flera vara extra värdefullt för föräldrar vars barn just fått sin diagnos *alla som deltagit anser att en portal av detta slag är mycket viktig inte bara för föräldragruppen, utan även för all slags personal och anhöriga/vänner *innehållsmässigt är det vardagstips, medicinsk och diagnosspecifik information samt information om lagar och rättigheter som står högst på önskelistan. Funktioner som blogg, restips, coachning, länkar och information om litteratur och hjälpmedel anses av flertalet vara mindre viktigt.

3 *möjligheten att vara anonym är vital * liksom användarvänlighet och tillgänglighet Diagnoser Följande diagnoser är tänkta att ingå: ADHD/Damp Aspberger Tourettes Syndrom Autism/autistiska drag Dyslexi Cerebral Pares, Cp Hemiplegi Diplegi Tetraplegi Ataxi Tonusväxlar Atetos Förvärvad hjärnskada Flerfunktionshinder Begåvningshandikapp Synskada Hörselskada Epilepsi Retts Syndrom

4 Laurence-Moon-Biedels Syndrom Mikrocephali Talsvårigheter Kortväxthet Achondroplasi Diastrofisk dysplasi Osteogenesis imperfecta (OI) Muskelsjukdomar Duchenne muskeldystrofi Beckers muskeldystrofi Spinal muskelatrofi Friedrichs Ataxi Polio Plexus brachialis Prader-Willi Syndrom, PWS Ryggmärgsbråck/Hydrocefalus Ryggmärgsskada Hydrocephalus Övriga diagnoser Arthrogrypos

5 Skolios Downs syndrom Dysmeli Hur bör ett fullständigt införande göras och till vilken kostnad? När det gäller en ny portal av detta slag, finns det många överväganden att göra och många aspekter man måste ta hänsyn till. Under förstudiens gång har flera spörsmål dykt upp. Jag bedömer det som helt nödvändigt att ha en tydlig modell redan från start över hur sajten ska fyllas, med vad och av vem. Ett redaktörskap med en ansvarig utgivare garanterar kvaliteten på sidan, vilket är vitalt inte minst med tanke på trovärdigheten. Här finns som alltid publicistiska seder att beakta och etiska regler att hålla sig till. Är forumet till för vem som helst, och kan man få tycka vad som helst? Vilka är urvalskriterierna? För att garantera en viss kvalitet på inläggen, ska användarna logga in. Man kan vara anonym ändå, men det är viktigt att veta vem man för en diskussion/debatt med på forumet. Notera att man kan överväga att länka till andra communitys som Facebook och liknande, om två personer vill fortsätta sin dialog över tid och man vill underlätta kommunikationen mellan människor utanför sajten. Frågelådorna ska vara fria från debatt. Till detta kommer rent språkliga avvägningar, hur mycket måste materialet bearbetas för att vara lättillgängligt och förståeligt för alla, och rent grafiska diton. Hur ska informationen märkas för att användarna inte ska tappa bort sig. Kanske med tydliga visuella signaler som pictogram, ikoner eller illustrationer? Formaten måste vara styrda för att materialet ska vara hanterbart. Vi måste också avgöra vilka funktioner som ska finnas på sidan, och vilka tekniska begränsningar som målgruppen eventuellt kan ha. En annan avvägning är huruvida det är viktigt med rörliga bilder eller ej. Här kan man tänka sig att ägna en del av sajten åt ren konsumentjournalistik med exempelvis tester av nya hjälpmedel osv. Om vi tänker oss en framtida internationell spridning, ska portalen vara uppbyggd så att det är enkelt att lägga till ett nytt språk. När når vi bärighet? Cirka svenska familjer hade vårdbidrag i januari i år, och drygt personer mellan 0 och 19 år var beviljade personlig assistans i slutet av förra året. Hur stor kan vår målgrupp

6 anses vara, på vilken nivå finns den kritiska massan, och hur når man upp till den? Kan det vara 200 barn/ungdomar och deras närstående? Här känns det viktigt att avsätta pengar för marknadsföring, och att tidigt ha en uppfattning om hur den ska genomföras via nätet, branschtidningar, organisationer och pappersutskick. Till en viss del torde man kunna förlita sig på spridning inom kretsarna eftersom portalen upplevs som en angelägen sak. Tidsmässigt får det ta maximalt upp till tio veckor att nå dit. Hur får man aktiva användare? Vad gäller diagnoserna så är det stora ämnen som kanske måste få egna diskussionstrådar. Här kan det vara idé att tidigt försöka hitta drivande och entusiastiska personer som kan tänka sig att ta hand om en egen diskussionstråd, på sikt torde moderatorer behövas för att hålla koll på nivån och aktivt kunna bemöta vissa inlägg. Att finna en engagerad kärntrupp är nog en nyckelfråga för att lyckas på sikt. För varje diagnos behövs förutom en nyckelperson även en inhoppare och att man knyter till sig en expert på området som kan skriva inlägg i ämnet regelbundet. Här måste man också fundera över motivationen, hur visar vi vår uppskattning av dessa personer, räcker det med en symbolisk gest som en guldstjärna efter användarnamnet eller ska de ersättas ekonomiskt? Annonser Erfarenhet från andra och undersökningar visar att man inte ska vara rädd för att ta in kommersiella annonser på sidan så länge de upplevs som relevanta, besökarna har stor acceptans för det som upplevs falla inom ramen och har bärighet. Det borde finnas goda möjligheter att hitta annonsintäkter som känns motiverade att ha med, men även här gäller det att ha en väl genomtänkt strategi från start. Störst acceptans har textannonser och kan kännas rätt givna. Vad gäller utseende så stör grafiska annonser förstås mer, men med måtta och placerade därefter så borde de inte bli ett problem. Tidsplan Att bygga upp och testa portalen tar minst ett kvartal i anspråk, räknat på hela arbetsmånader. Det omfattar planering, disposition, struktur, grafisk form och innehåll. Själva bygget tar cirka en månad, givet att underlaget är skissat och helt klart. Efter ett två veckor långt test borde portalen vara i gång. Ett kvartal är också den minsta tid det tar att arbeta fram den redaktionella strukturen, att hitta nyckelpersoner och experter som kan knytas till portalen, samt marknadsföra densamma.

7 Med tanke på detta, kommande högtider och semestrar, så bedömer jag det vara klokt med en uppstart av projektet under hösten, med en första testperiod tidigast i januari månad Ekonomi Beräknade kostnader: Offert 1: Uppbyggnad av portalen kr + moms Offert 2: Redaktionell uppbyggnad + redaktörskap under två år kr + moms Marknadsföring: Annonser kr + moms Trycksaker kr + moms Resor inklusive övernattningar kr + moms Teknisk utrustning: Bärbar dator, extern skärm, skrivare, trådlösa tillbehör kr + moms Drift, uppdateringar och underhåll: 1.000kr/månad + moms Totalkostnad: kr Tänkt finansiering Eget kapital från VH Assistans Bidrag från.se, allmänna arvsfonden och eventuella samarbetspartners Annonsintäkter Förstudie och rapport, på uppdrag av VH Assistans: Språkkonsulten Wiklund-Helén, Agnetha Wiklund-Helén

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Katalog 2015 Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Innehåll Ett växande problem Vad är InteOkej? Våra program Workshops

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Man blir så glad när det går framåt - om familjernas situation och behov när barnet har ett funktionshinder och om samhällets insatser ur föräldrarnas perspektiv

Läs mer

Ekonomi i gungning 2014-03-26

Ekonomi i gungning 2014-03-26 Ekonomi i gungning en undersökning om hur svårigheter med ekonomin hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar leder till stress och oro samt behovet av stöd. 2014-03-26 Denna rapport är

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

INNEHÅLL. Inledning 3 Steg 1 Vad ska podcasten handla om? Steg 2 Ringa in er målgrupp. Steg 3 Hitta er unika ingång. Steg 4 Bygg en struktur

INNEHÅLL. Inledning 3 Steg 1 Vad ska podcasten handla om? Steg 2 Ringa in er målgrupp. Steg 3 Hitta er unika ingång. Steg 4 Bygg en struktur Redaktör: Mattias Vepsä Text och research: Thor Rutgersson Grafisk form: Andreas Kjellander Illustrationer: all-silhouetts.com & Sthlm Connection Arbetarnas Bildningsförbund 2014 INNEHÅLL Inledning 3 Steg

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012 I huvudet på småföretagaren - trender och tendenser under 2012 Inte svårt att vara rätt försäkrad Småföretag utgör den allra största delen av svenskt näringsliv. Endast 3,5 procent av alla företag i Sverige

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Förutsättningar för ett kunskapsstöd inom området flerfunktionshinder

Förutsättningar för ett kunskapsstöd inom området flerfunktionshinder Förutsättningar för ett kunskapsstöd inom området flerfunktionshinder Utredning av förutsättningar för utveckling av ett nationellt kunskapsstöd för yrkesverksamma och närstående till personer med flerfunktionsnedsättning

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

fokusera på dina möten och allt går lite enklare

fokusera på dina möten och allt går lite enklare VERSION 3. 2007. fokusera på dina möten och allt går lite enklare Idéverktyg 5 svenska Mötesmodeller och 1 Mötesbarometer som förenklar och förbättrar Bäste mötesledare! Innehåll Inför mötet 4 Mötesbarometern

Läs mer

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga

Läs mer