KVINNOKRAFT I NYA NÄTVERKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVINNOKRAFT I NYA NÄTVERKET"

Transkript

1 Norisk Nr noric car recycling KVINNOKRAFT I NYA NÄTVERKET Jimmy och Johan startae från noll 2 miljoner elar får Green Parts garanti Prognosen för plastprojektet höll äna fram Sveriges Bilåtervinnares Riksförbun Branschförbun sean 1961 norisk bilåtervinning nbå 1 Blå= PMS 286 Gul= PMS Yellow Grön= PMS 376 Blå= C 100 M 66 Gul= Y 100 Grön=C 50 Y 100 KSFÖRBUND ISVERIGES BILÅTERVINNARES R

2 Blå= PMS 286 Gul= PMS Yellow Grön= PMS 376 Blå= C 100 M 66 Gul= Y 100 Grön=C 50 Y 100 ISVERIGES BILÅTERVINNARES R Först i Stockholm me Direct bilelsgaranti på begagnae bilelar AllbilelAr i Huinge Ab är en första bilemonteraren i Stockholm att erbjua irect bilelsgaranti på begagnae bilelar. garantin gäller för mekaniska elar som exempelvis motorer, växellåor och elektronikkomponenter och et innebär en stor trygghet för ig som köpare. garantin ersätter felaktiga bilelar och kostnaer för i- och urmontering av essa. Köp era bilelar hos oss och vi tar ansvar genom hela köpet. För fullstäniga garantivillkor se Hökärrsvägen Huinge Telefon: vi är isocertifierae 9001 & NORDISK BILÅTERVINNING är organ försbr, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbun Karlavägen 14 A se Stockholm telefon Reg nr: Ansvarig utgivare Michael Abraham, SBR telefon: Reaktör telefon: mobil: Annonser Charlotte Blomfelt telefon Prenumeration Enklast prenumererar u på NBÅ genom att faxa eller mejla in en beställning me ina uppgifter. Det går även bra att ringa. Priset är 260 SEK per år inklusive moms. Prouktion Norrköpings Tryckeri AB Linövägen 65 se Norrköping telefon fax Copyright SBR 2008 Tryck Norrköpings Tryckeri AB Tiningen trycks på Svanenmärkt papper. Tiningen NBÅ Norisk bilåtervinning utkommer me fyra nummer per år. Upplagan är ca ex per utgåva. Citera oss gärna men glöm inte att ange källan. Sveriges Bilåtervinnares Riksförbun är melem i: Automotive Recyclers Association EGARA European Group of Automotive Recycling Associations Nästa nummer Nästa nummer, 1/2013, av Norisk Bilåtervinning kommer en 25 februari. Sista materialag för annonser är en 4 februai. KSFÖRBUND Innehåll nummer Leare 4 Ett innehållsrikt 2012 Från svensk horisont 6 Kvinnokraft i nya nätverket 10 Garantin utökas 11 Skaeregleraren hittar felet 18 Riksagsmannen imponera av Boet 20 Stölerna ökar i branschen 21 Här stoppas tjuven 24 Ny konferens i Norge 25 Yallotrae bilar referensgrupp I blickpunkten 14 Boets Bilemontering satsar för framtien BilRetur 5 12 Högsta prognosen för plastprojektet höll äna fram 26 Aktuellt från Bil Sween 28 Aktuellt från Stena Utveckla verksamheten 22 Hur ska vi förbättra kvalitetslistan? Nytt från Noren och Egara 30 Nytt från Norge 32 Nytt från Danmark 34 Egara-nytt Vi kvinnor måste våga ta plats. Och vi måste våga vara oss själva, våga göra fel, våga säga ifrån, våga välja gläje Åsa Wilcox si 7 2 nbå norisk bilåtervinning norisk bilåtervinning nbå 3

3 Leare Michael Abraham FÖRBUNDSDIREKTÖR Ett innehållsrikt 2012 Ett emokratiskt beslut av melemmarna på årsmötet renerae i att förbunet båe änrae namn till Sveriges Bilåtervinnares Riksförbun och satte som krav att alla melemmarna ska vara miljö- och kvalitetscertifierae uner Att et även skapaes ett nätverk för alla kvinnliga mearbetare var på tien. Det är något som funnits för männen uner en lång ti inom branschen. Vi ser fram emot en positiv utveckling av et nya nätverket. Förbunet hoppas även att et ska komma bra motioner till våra hel- och halvårsmöten via essa nätverk så att en go utveckling sker inom branschen. Allt för att långsiktigt skapa en bransch och branschorganisation som me tylig inriktning jobbar för att konkurrenslagstiftningen ska gälla för alla, oavsett om man befinner sig i norra Norrlan eller längst ner i söra Sverige. Vi kommer i och me etta att kunna jobba hårare me alla till bus ståene meel för att e som beriver bilskrotning utan att uppfylla e regelverk som finns ska synas i sömmarna. Det krävs långsiktighet och ett inustriellt tänkane för att jobba på att utvinna e värefulla råvarorna ur emonteringsbilen (skrotbilen). Vi ser rean iag efter e projekt vi haft tillsammans me Chalmers och KTH att nytt material kommer. Vår förhoppning är att etta ger nya möjligheter och bra miljövären, båe i fråga om en positiv miljöpåverkan och öka resurstillgång, men även chans till att säkra jobb inför morgonagen. Det man tiigare kallae avfall, kan för morgonagen bli resurstillgångar som ger inkomst istället för utgift. Därför är et också viktigt att e som jobbar me sina verksamheter utifrån ett långsiktigt perspektiv också får skrotbilar till sin verksamhet, så att man får en volym som behövs för att klara e investeringar som krävs. Vi har nu fått klart för en fortsättning på Chalmersprojektet, som ska kunna lyfta viktiga frågeställningar. Syftet är att vi ska kunna överföra vissa elar i projekten irekt i prouktion. Det kommer att bli en mycket intressant ti framöver och ni Stånpunkten är att en seriös hantering av emonteringsbilen ska löna sig. kommer att kunna följa et i Norisk Bilåtervinning uner kommane nummer och år. Melemmarna ska få ut ännu mer av sitt förbun, e storkunsavtal som finns ska ses över och kompletteras inför SBR söker viare för att hitta flera områen, är vi kan spara pengar till våra melemmar. Turbulenta tier, nya tier? Hur påverkar et oss? Att tien går snabbt är et ingen tvekan om, vi har rean år 2012 bakom om oss och ett nytt år framför oss. Att saker påverkar oss på olika sätt meför också att vi måste finna olika typer av lösningar, en el kanske mer komplexa än anra. Uner et gångna året har många saker lagts på plats och skapat en go utveckling. Vi har tillsamman me MRF jobbat igenom garantipaket för begagnae reservelar till allmänreparationsverkstäerna. Vi har bilat bolaget BilRetur som har till uppgift att jobba för att infria e miljömål som finns och e nya som kommer till år 2015, å 95 % återvinning av skrotbilen ska infrias. Vi har sean 2009 jobbat tillsammans me IVL-KTH me forskningsprojektet EQP, Ekoeffektivt plastkretslopp genom hållbar återvinning av konstruktionsplaster. Detta projekt är ett rent återvinningsprojekt av plast från skrotbilen. Vi har sean november 2011 jobbat tillsammans me Chalmers i forskningsprojekt me arbetsnamnet ELV- DEMON Öka lönsamhet och återvinningsgra för ELV-hantering genom änra bilemontering? Vi har genomfört ett projekt är reparation av plast från emonteringsbilen legat i fokus, tillsamman me motorbransch och försäkringsbransch. Detta projekt har visat sig vara mycket framgångsrikt, plastetaljer från emonteringsbilen har kunnat återföras via bilplastteknik till skaeverkstäerna så att båe miljön skonas och kostnaer för skaereparationerna kan hållas nere, en tylig vinn-vinn lösning. Norisk Bilåtervinning (NBÅ) kommer uner kommane år att utvecklas och reovisa e miljösmarta åtgärer som vi inom branschen gör för att emonteringsbilen ska vara en tillgång och inte en belastning för miljön. Vi vet alla att en moerna bilen kommer att utvecklas me mer material som inte enbart är metall, vi bör ärför se över va som krävs för att möta en framti som e moerna bilarna för me sig. Vår stånpunkt är att en seriös hantering av emonteringsbilen ska löna sig, och me et menar vi att e regelverk som finns ska efterlevas av samtliga som jobbar me skrotbilar, oavsett hur många bilar man hanterar. Tyvärr ser vi att et finns stora skillnaer i hur etta regelverk efterlevs och inte minst hur et följs upp av tillsynsmynigheterna. Det är en av anleningarna till att våra melemmar tagit beslutet att alla som är me i branschförbunet ska vara miljöoch kvalitetscertifierae. Den inriktning och e åtgärer förbunet gjort hitintills är att et ska vara lönsamt att följa e lagar och krav som reglerar hanteringen av skrotbilen. Inför kommane år ser vi fram emot ett bra samarbete me mynigheter, försäkringsbolag, biltillverkare och övrig motorbransch. KOM IHÅG Helårsmötet i Stockholm mars 2013 Halvårsmötet i Östersun 5-6 oktober 2013 Norens största leverantör av begagnae bilelar Norens största leverantör av begagnae bilelar 5 nbå norisk bilåtervinning bilelar på lager iag! Telefonförsäljning öppen månag-torsag 7-20, freag 7-17 Telefonförsäljning öppen månag-freag 7-18 Heemora Heemora Telefon: Telefon: Fax: Fax: Öppet i butiken: Öppet Mån i - butiken: Fre: 7:00-17:00 Mån Lör: - Fre: 10:007:00-13:00-17:45 Kranvägen 7 Kranvägen Heemora Heemora 5 nbå NORDISK BILÅTERVINNING bilelar Stockholm Stockholm Telefon: Telefon: Fax: Fax: Öppet i butiken: Öppet Mån - Fre: i butiken: 7:00-16:30 Mån - Fre: 7:00-16:00 Gamla Tullingevägen 6 Gamla Tullingevägen Huinge Huinge Växjö Telefon: Växjö Fax: Telefon: Fax: Öppet i butiken: Mån Öppet - Fre: i butiken: 7:00-17:00 Mån - Fre: 7:00-17:00 Ljungaalsgatan Ljungaalsgatan 46 Växjö Växjö NORDISK BILÅTERVINNING nbå 5 norisk bilåtervinning nbå 5

4 kvinnligt nätverk kvinnligt nätverk SKRATT och kunskap succé för kvinnliga nätverket Inspirerane föreläsningar, mycket skratt och igenkänning. Succé är oret som bäst beskriver första mötet me SBR:s nya kvinnliga nätverk. Nästa gång hoppas vi att et kommer ännu flera tjejer, säger Carina Hagström, som får mycket beröm för sitt initiativ. Det finns en särskil plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varanra. Oren kommer från Maeleine Albright, som var USA:s första kvinnliga utrikesminister. Till en platsen kommer inte kvinnorna i SBR:s kvinnliga nätverk. De vet hur man peppar och stöttar varanra. När e presenterar sig själva och på kvinnors vanliga sätt förminskar sin egen betyelse, är e anra är irekt och fyller i, vaå in man jobbar och u har han om papperen, u sköter ju ekonomin och gör et stora jobbet på företaget. Du är lika viktig. Totalt 17 kvinnor, från Norrlan till Skåne, har samlats på Karlavägen i Stockholm. Stämningen hamnar på topp från början. Jag troe att et kvinnliga nätverket bara var för cheferna, säger Alice Chylenski-Westberg, som sköter Returbilen på Harrys i Malmö. Så är et inte alls, nätverket är öppet för alla kvinnor som arbetar på SBR:s melemsföretag. Meningen är att alla kvinnor ska ansluta sig till nätverket, säger Carina Hagström. Det är inte bara för ägare och chefer. Alla har gläje av att byta erfarenheter me varanra. Sköter u till exempel faktureringen kan et vara nyttigt att möta kollegor me likaana arbetsuppgifter på en annan emontering. Carina Olsson och Susanne Welaner arbetar på Thomassons i Helsingborg. Det är första gången e är me på ett SBRmöte. Jag har pratat me många av e här tjejerna i telefonen, et är kul att äntligen få ett ansikte till rösten, säger Carina Olsson. De har blivit uppmanae av sin chef Thomas Thomasson att åka till Stockholm och nätverka. Det är bra, säger Carina Hagström. Precis så ska cheferna agera. Tyvärr förstår nog inte alla vilken nytta eras mearbetare kan ha av att gå me i nätverket. I slutänan är et företaget som tjänar på et. Jag hoppas att flera chefer gör som Thomassons till nästa möte. Det första mötet var sponsrat av Allbilelar, SBR och Laga. Jag hoppas kunna hitta flera sponsorer, säger Carina Hagström. Hon vill även starta ett mentorprogram i et kvinnliga nätverket. Nätverket är till för alla kvinnor som arbetar på SBR:s melemsföretag. Så att e yngre tjejerna också törs komma. Två gånger om året är et tänkt att et kvinnliga nätverket ska träffas. Programmet kommer att tas fram gemensamt av melemmarna i nätverket. Carina Hagström, som river Allbilelar i Huinge och som också är vice orförane i SBR, får mycket beröm för sitt initiativ att ra igång et kvinnliga nätverket. Den här agen har varit gul vär, säger Annika Gustavsson från Mölnals bilemontering. De anra instämmer och superlativen flöar. Fantastiskt, jättekul, vilken kick. Efter inspirerane föreläsningar och givane iskussioner avslutaes agen me miag och show på Golen Hits. Det är kul att nätverka. Fr v Susanne Welaner, Carina Olsson, Annika Hemlen, Britt-Inger Berg och Sara Forsman. Härskarteknik kräver motmeel Du säger någonting på ett möte. Ingen reagerar, mötet fortsätter som om ingenting har hänt. Själv tror u att u har sagt något umt. Men u har bara blivit utsatt för härskarteknik. Jag har träffat på många män som har använt sig av en tekniken för att förminska mig, berättar Åsa Wilcox, en av e högsta cheferna på Tullverket. Åsa Wilcox var bara 26 år när hon fick sin första chefstjänst på Tullverket. Jag har egen erfarenhet av hur anra har skämtat på min bekostna, berättar hon. De har tittat upp i taket och himlat me ögonen när jag pratat. Jag har inte fått all information. Och jag har blivit kalla lilla Åsa, kära Åsa eller lilla gumman. Allt i syfte att förminska mig. Det var en norska psykologen Berit Ås som ientifierae härskarteknikerna. I och me et har hon hjälpt många kvinnor att förstå va et är som häner när e förbises eller ignoreras. De fem härskarteknikerna är: Osynliggörane Förlöjligane Unanhållane av information Dubbelbestraffning Påförane av skul och skam Det är viktigt att känna till härskarteknikerna, säger Åsa Wilcox. Om man till exempel blir avbruten hela tien man försöker säga någonting är et lätt att tro att et är för att man är ointressant. Och så tystnar man. I början när Åsa Wilcox var ung och grön reagerae hon på samma sätt själv. Men numera säger hon ifrån irekt. Härskarteknik kräver motmeel. Om folk pratar när u ska tala, vänta till et blir tyst. Fråga x eller y om e har något e vill ela me sig av. Använ in egen retorik, öva hemma på va u ska säga. Fråga och kräv att alla unerlag är utskickae inför till exempel ett beslut som ska fattas. Kvinnor måste också stötta varanra och bjua in varanra till iskussion. Härskarteknik är inte bara något som män använer för att trycka ner kvinnor. Den kan också använas av män mot män och av kvinnor mot män eller av kvinnor mot kvinnor. Härskarteknik är maktmanipulation, en meto för en person eller en grupp att behålla sin position gentemot anra. Syftet är att hålla borta människor me fel social bakgrun, åler, kön eller etnicitet från makten. Iblan använs härskarteknik omevetet. Speciellt när et använs av män mot kvinnor. Vi kvinnor måste våga ta plats, säger Åsa Wilcox. Och vi måste våga vara oss själva, våga göra fel, våga säga ifrån, våga välja gläje. Det är också viktigt att vi är generösa me beröm mot anra kvinnor, att vi ger feeback. Och att vi är tyliga och raka, ingen är tankeläsare. Framförallt är et viktigt att ha kul på jobbet och att bira till arbetsgläje. Åsa Wilcox menar att kvinnor måste lära sig att ta makten över sig själva. De måste bli bottentunga och känna efter va e vill. Kvinnor måste visa männen att e bestämmer över sig själva. För et krävs självförtroene. Enligt henne är SBR:s kvinnliga nätverk perfekt för att stärka et kvinnliga självförtroenet. Hitta förebiler, uppmanar hon. Ingå i nätverk. Spegla er i varanra. 6 nbå norisk bilåtervinning norisk bilåtervinning nbå 7 Åsa Wilcox

5 kvinnligt nätverk kvinnligt nätverk Du misslyckas först när u slutar försöka Ulrika Schreber Carina Hagström Maria Anrae Svensson Camilla Friell Britt-Inger Berg Sara Forsman Ingri Berg SBR:s kvinnliga nätverk fick en egen coach för några timmar. Coaching får människor att växa och utvecklas, förklarar Ulrika Schreber, som jobbat som coach i 20 år. Ulrika Schreber har arbetat me olika sorters coaching. Inom irottsvärlen och som livscoach. Men framför allt har jag jobbat me karriärcoachning, berättar hon. När någon vill byta karriär pratar man om allt annat också. Chefer som blir coachae pratar om hur e är som personer och i sitt sätt att lea anra. Coaching är en hjälp till utveckling och föränring, antingen et gäller irott, privatliv eller arbetsliv. Me hjälp av en bra coach ska man själv hitta svaren och bli meveten om vilka föränringar man behöver göra. Som chef kan man hjälpa mearbetare att växa genom rätt coaching. Vi behöver alla servas, precis som bilar, säger Ulrika Schreber. Coaching är som en buss. Man ska ta en från en plats till en annan. Det är inte terapi. Visst kan man behöva ta en titt i backspegeln någon gång, men mest tittar man framåt i en stora vinrutan. Tankens kraft är viktig. Våra tankar påverkar våra känslor som påverkar vår kropp. Tanken är alltså central för hur vi mår. Ulrika Schreber berättar om tränaren som coachae sex av Sveriges bästa golftjejer. På en träning slog fem av em bollen i bunkern hela tien. Men en sjätte hamnae varje gång på green. När han frågae hur e tänkte visae et sig att e fem tjejerna inför varje slag tänkte inte i bunkern, inte i bunkern. Den sjätte äremot tänkte jag ska lana på green en meter från flaggan. Hur vi tänker påverkar oss mer än vi tror. Ulrika Schreber förklarar också skillnaen mellan självkänsla och självförtroene. Självkänsla är et väre jag har satt på mig själv. Självförtroene är kopplat till en prestation, till exempel jag är bra på att köra bil. Den som har ålig självkänsla och får ålig kritik känner sig värelös. Men en som har bra självkänsla tänker istället jag var inte bra på just et här. Det kanske beroe på att jag inte förberee mig orentligt eller var tillräckligt tylig. Nästa gång tar jag me mig en här erfarenheten och gör et bättre. Generellt sett är kvinnor håra mot sig själva och tycker inte att e uger. För att öva sig i att bekräfta sig själv kan man varje ag titta på tre bra saker man gjort uner agen. Coaching är en hjälp till utveckling och föränring. Det är lätt att sätta upp hiner för sig själv. När jag coachar 50-åringar säger e att e är för gamla för att byta jobb. 25-åringarna säger att e är för unga. 30-åringarna säger att e inte får jobb för att e snart ska ha barn och 35-åringarna menar att e inte kan få något nytt jobb när e har småbarn. Den som vill föränra sitt liv gör bäst i att ta ett litet steg i taget. Man måste komma ihåg att föränring tar ti, säger Ulrika Schreber. Den som gör föränringar kommer att möta motstån. Båe hos sig själv och anra. Det är viktigt att tänka efter va man vill åstakomma och vilket resultat man vill ha. Om man till exempel vill ha bra relationer gäller et att själv agera så att man får et. Det är lätt att tänka att anra måste skärpa till sig. Men man kan alrig föränra någon annan. Bara sig själv. Våga försöka, uppmanar Ulrika Schreber. Var inte rä för att misslyckas, för va är egentligen att misslyckas? Misslyckas gör u först när u slutar att försöka. Till ess är et bara ett resultat av ina försök. Malin Sweberg Fotbollsproffs och polis Tro på et ni gör och gör et ni vill göra Malin Sweberg är van att nätverka. Båe som polis och som fotbollsproffs. Det måste man när man jobbar inom mansominerae områen, säger hon. Som kvinnlig fotbollsspelare i lanslaget mötte Malin Sweberg ofta föromar. Därför hae jag en el farhagor när jag börjae på polishögskolan, berättar hon för SBR:s kvinnliga nätverk. Men förmoligen var et en ny generation är, äremot mötte jag en el föromar när jag senare kom ut och börjae jobba. Speciellt blan älre herrar. Jag har allti försökt att bemöta et me humor. Malin Sweberg menar att et är viktigt att kvinnor visar att e har kunskap. Annika Hemlen Kerstin Daag Annika Gustavsson Vi är lite åliga på et. Trots allt har et hänt en el positiva saker uner e senaste åren. I alla fall när et hanlar om amfotboll. När Malin Sweberg förhanlae inför OS 1996 var attityen varför ska ni ha pengar? Ni kostar ju bara pengar. Då kommer jag ihåg att jag sa om tio år kanske TV till och me visar amfotboll. Uner en perio var Malin proffs i Italien. Proffslivet för en kvinnlig fotbollsspelare var lite annorluna mot Zlatans tillvaro. Vi var fyra tjejer från Sverige som blev lovae träning, lägenhet, bil och möjlighet att lära oss italienska. Jag skulle spela för Napoli, är Maraona spelae just å. Men lägenheten visae sig vara ett rum, bilen var krocka, vi fick träna 1,5 timma i veckan på en grusplan. Klubben äges av några Porträttbiler: Alice Chylenski-Westberg maffiabröer. Och språklektioner nej, et sa vi ju bara för att ni skulle komma hit. I et läget gäller et att tro på sig själv. Och et har jag allti gjort, jag har vetat att jag har kunnat. Och jag har haft kul på vägen. Efter 78 lanskamper slutae Malin Sweberg me proffsfotboll och börjae istället kommentera fotboll på TV. Jättekul, tyckte alla så länge hon kommenterae amfotboll. Men när hon blev en första kvinnliga expertkommentatorn som börjae kommentera herrfotboll blev reaktionerna helt annorluna. Jag fick höra att kärringar ska inte sitta i rutan. Kritiken var massiv i meia, men jag bemötte allt et här me jag vet att jag har kunskap. Malins rå till anra kvinnor är: Tro på et ni gör och gör et ni vill göra. 8 nbå norisk bilåtervinning norisk bilåtervinning nbå 9

6 Direct green parts garanti irect green parts garanti GARANTI Direct Greeen Parts garantin utökas Nu gäller en 2 miljoner elar På senaste Lagamötet togs beslutet att alla melemmar ska ansluta sig till Direct Green Parts garantin. Samtiigt utökas nu garantin till att gälla flera elar. I förra numret av Norisk Bilåtervinning gick Bosse Ericsson, servicemarknaschef på MRF, ut och förklarae att Motorbranschens Riksförbun rekommenerar sina melemmar att enbart köpa reservelar från e emonteringar som har Direct Green Parts garanti. Anleningen är att flera olika grupperingar inom SBR, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbun, har tagit fram egna garantier. Något som skapat förvirring och missförstån hos kunerna, enligt Bosse Ericsson, som menar att et är olyckligt att ha olika lösningar på en och samma sak. Bosse Ericsson rekommenerar MRF:s melemmar att bara köpa elar me Green Parts garanti. Eftersom MRF:s uppmaning når rygt människor har e emonteringar som inte anslutit sig till garantin tagit Bosse Ericssons utspel på största allvar. Direct Green Parts garanti har tagits fram i samarbete me SBR och MRF. Den gäller i tolv månaer eller mil på alla mekaniska elar som säljs av en SBRansluten emontering. Garantin gäller även för arbetet me att montera i och ur elen om en går söner. Det speciella me en här garantin är att en extern trejepart reglerar skaorna. På Laga-mötet i Hook iskuteraes frågan livligt och melemmarna kom fram till att alla emonteringar i Lagagruppen ska ansluta sig till Direct Green Parts garantin. Garantin gäller för alla mekaniska elar som är högst tio år gamla och har gått högst mil. Många av SBR:s melemmar har tyckt att en bör utökas. Det häner mycket kring Green Parts garantin just nu, säger Stefan Ehn på Söerberg & Partners (tiigare Direct). Det är fullt fokus från Motorbranschens Riksförbun och e leane försäkringsbolagen har ställt sig bakom garantin. Vi har rean från start haft en tanke på att utöka garantin till att gälla även elar som gått längre. Och efter en respons och utveckling som har varit, har vi beslutat att göra en föränringen rean nu. Vi har inventerat e bilelar som finns i baserna och vet att e håller hög kvalitet. Det innebär att garantin från en 1 januari 2013 förbättras till att gälla mekaniska elar som är högst 15 år gamla och har gått högst mil. Me en föränringen har vi nu cirka två miljoner elar hos Sveriges Bilåtervinnare som omfattas av Direct Green Parts garanti, säger Stefan Ehn. För övrigt är villkoren e samma som tiigare. Fakta Direct Finansiella Tjänster och Försäkringar AB har bytt namn till Söerberg & Partners. Skaeregleraren hittar felet I 99 fall av 100 fungerar Direct Green Parts garantin utan några som helst problem. Och i slutänan res även et hunrae fallet ut, säger Kenny Wiberg, skaechef på AB Svensk Bilgaranti, som reglerar skaorna. Det speciella för Green Parts garantin är att en extern trejepart reglerar skaorna. Kunen väner sig alltså inte till emonteringen om en el går söner, utan till Svensk Bilelsgaranti. Enligt Kenny Wiberg är et väligt ovanligt att et blir några iskussioner runt garantin om en el slutar att fungera inom garantitien. Det har funnits ett fåtal fall är garantin inte gäller, men vi änå har iskuterat om vi ska stå för en el av kostnaen som ren goowill. För att garantin ska gälla måste en begagnae elen vara hel och fungera när en monteras i. Annars får emonteringen själv stå för ersättningen. Garantin gäller även för privatpersoner som köper en begagna bilel och låter en verksta montera i en begagnae elen. Villkoren för garantin är att elen monterats fackmannamässigt. Om elen inte fungerar hänvisar vi kunen till verkstaen som kan göra en felsökning, säger Kenny Wiberg. Det är ju viktigt att kontrollera att monteringen skett på rätt sätt. Om et är fel på elen täcker garantin båe felsökningen, bilelen och att verkstaen monterar i en ny begagna fungerane el. Skaereglerarna på Svensk Bilgaranti har lång erfarenhet. Vi jobbar ju enbart me skaereglering och också skaereglering av hela bilar. Därför har vi mycket erfarenhet av båe olika bilmärken och av ovanliga fel. För ett tag sean hae vi till exempel en SsangYung, är växellåan fick hela bilen att vibrera. En ny växellåa kostar , men verkstaen hittae en begagna för kronor. När en begagnae växellåan kom i fortsatte bilen änå att vibrera. Verkstaen väne sig till oss, eftersom et var fel på växellåan. Men å visste vi att vibrationerna inte beror på växellåan utan på turbinen. Såant är vi experter på. När man jobbar me olika bilmärken lär man sig att känna igen e flesta problem som kan uppstå. Fakta Försäkringsgivare för Green Parts Garantin är AmTrust International Unerwriters och garantin aministreras av Söerberg & Partners i Gävle. Svensk Bilgaranti AB reglerar skaorna för AmTrusts räkning. Kontaktperson för Green Parts garanti är Stefan Ehn på Söerberg & Partners 10 nbå norisk bilåtervinning norisk bilåtervinning nbå 11

7 Projektet me att reparera skaae plastelar Projektet me att reparera skaae plastelar höll hela vägen Vi har nått högsta prognosen Summeringen av projektet me att reparera skaae plastelar pågår för fullt. När vi startae upp projektet gjore vi två prognoser, berättar projektlearen Bengt Öberg. En lågt räknat och en högt räknat. Vi har nått högsta prognosen när et gäller antal levererae stommar. Alla parter är väligt nöja. Projektet, som rogs igång av Bil- Retur/SBR, Laga och Stena tillsammans me Motorbranschens Riksförbun och If, visar att et finns en potential till utveckling av plastreparationer som alla tjänar på. Nu när projektpengarna är slut vill alla inblanae fortsätta att utveckla verksamheten. Vi jobbar för att få fram en organisatorisk form, berättar Bengt Öberg. Arbetet är i slutskeet och et ser väligt positivt ut för framtien. Vi har en kravspecifikation klar. Den nya organisationen går uner arbetsnamnet Repels-returen. Alla som varit inblanae i projektet är väligt nöja, säger Bengt Öberg. Nu är et flera som knackar på örren och vill vara me, båe emonteringar, verkstäer och försäkringsbolag. Uner et år som projektet har pågått har emonterarna hunnit bygga upp ett lager me plastelar som ska repareras. De har lärt sig att räkna på skaorna och se vilka skaor som är vära att reparera och vilka elar som är mest efterfrågae, samtiigt som verkstäerna har kommit igång me att beställa skaae plastelar. Att kunna reparera och återanväna skaae plastelar är en stor vinst för emonterarna, som tiigare slängt elarna. Verkstäerna gör en vinst genom att e får elar till sina skaereparationer och samti- igt extra verkstastimmar när e reparerar e skaae elarna. Försäkringsbolagen tjänar på att reparationerna blir billigare, vilket i slutänan gynnar eras kuner som får billigare premie. Men et viktigaste me att reparera plastelar istället för att köpa nya är en stora miljövinsten. Bengt Öberg har svarat för utbilningen genom hela projektet. Det kommer jag att fortsätta me, säger han. Försäljning och service Tel.: +46 (0) Worl leaing in vehicle rainage technology Boka annons! Kontakta annonsansvarig Charlotte Blomfelt SEDA DRAIN TOWER SINGEL Förelar me att välja enna räneringsstation är: Minimala transport- och monteringskostnaer Förmontera i fabrik = enklare installation Högkvalitativ proukt ISO, CE och TÜV certifiera Iniviuellt anpassningsbar Dräneringsti: Enast 10 minuters räneringsti per foron Antal foron: bilar/år SEDA RAPID QUICKINSTALL Förelar me att välja enna räneringsstation är: Förmontera station Enkel att installera och använa Robust och tyst Utbyggbar Tillval: Norisk specialversion me pumpvärmare Dräneringsti: Enast 8 10 minuters räneringsti per bil Antal foron: bilar/år SEDA SINGELSTATION Förelar me att välja enna räneringsstation: Välorganisera station, me göma slangar i svängarmarna Möjligt för fler att arbeta simultant Explosionssäker, ATEX certifiera Tryckluftsriven, effektiv och fullt utveckla Tillval: Norisk specialversion me pumpvärmare Dräneringsti: Enast 8 10 minuters räneringsti per bil Antal foron: >1.500 bilar/år Du kan bli ännu proffsigare! Vår kunskap blir TiLL in FöreL växellåor renoverae UtbyteS i lager AUTo MAT MAn U e LL SG Vi har fabriksrenoverae utbytesväxellåor i lager. Du lämnar konkurrenskraftiga erbjuanen till ina bilägare, som behöver byta växellåa. Våra specialister ger ig full service och support när u behöver et! Utbilning & SUpport Teknisk helpesk Verkstasutbilningar Guier och instruktioner Aktiv oljeservice Maskin för oljespolning Snabbtest av oljans skick Universal ATF Lubel1 Servicekit (filter mm) Hellsten växellåor Ab varbergsvägen 416, Fjärås telefon Fax nbå norisk bilåtervinning norisk bilåtervinning nbå 13

8 I blickpunkten Boets bilemontering I blickpunkten Boets bilemontering Nya hallen Jimmy och Johan startae från noll Man måste våga satsa Jimmy Iby och Johan Asp. Från noll till åtta anställa på fyra år. Johan Asp och Jimmy Iby har satsat för fullt äna sean e beslutae sig för att starta Boets bilemontering i Öeshög. Snart står en nya 550 kvaratmeter stora emonteringshallen helt klar. Johan Asp och Jimmy Iby läre känna varanra genom sitt gemensamma bilintresse. När e bilae runt i USA för att köpa bilar och elar som e skeppae hem till Sverige, föes tanken på att starta en emontering tillsammans. Jimmy arbetae på Granaths i Jönköping och hae erfarenhet från branschen. Och e visste att låfabriken i Boet var till salu. Väl hemma igen kontaktae e mäklaren, men priset var för högt. Efter många turer fram och tillbaka blev till slut en gamla låfabriken eras. Sean var et bara att börja röja, berättar Johan. Det växte trä på hela tomten. Och så fick vi skrota hela såganläggningen me stålbalkar och transportbanor. Men et var bra, vi fick in en hel el pengar på att sälja skrotet. De startae emonteringen vi årsskiftet Startkapitalet fick e ihop genom att sälja alla bilar e tagit hem från USA. Banken i Öeshög troe inte på projektet. De stoppae oss i örren, berättar Johan och Jimmy. Vi fick inte ens komma in och berätta va vi ville låna pengar till. Banken i Mjölby ville äremot båe lyssna och låna ut pengar. Det var ingen stor summa till att börja me, så et gälle att trolla me pengarna. Vi fick till exempel bygga me billigt fulvirke, vilket gör att vi nu måste bygga om. Det är inte byggt för agens kapacitet. Sean e startae emonteringen har e jobbat varje ag. 14 nbå norisk bilåtervinning norisk bilåtervinning nbå 15

9 I blickpunkten Boets bilemontering Jimmy och Johan lägger mer elar på lager än va som är vanligt i branschen. Vi plockar bort allt på bilarna och lägi blickpunkten Boets bilemontering Nya emonteringshallen ska nu inreas me fem arbetsplatser. Man måste våga satsa Vi har gjort sju års jobb på fyra år, säger Johan. Äna från början har e jobbat väligt målinriktat. Första målet var att få företaget att gå runt, berättar e. Det gick ganska fort, även om et var kämpigt ett tag. Varje krona har varit viktig, vi fick inte tappa en ena affär. Det synsättet har vi hållit i. Vi hae fått låna mer pengar av banken, men vi ville inte ra på oss för mycket lån. Allt som vi tjänat har gått tillbaka in i företaget. Ett annat mål var att kunna bygga en ny emonteringshall. Och nu står en är. Vi räknar me att en ska vara helt klar i januari, säger Jimmy. Det har tagit sex veckor att få upp en, men å hae vi gjort et mesta unerarbetet själva. Den nya hallen får fem arbetsplatser. Alla me egen port och egen lyft. Där ska också en nya SEDA saneringsstationen placeras. Det är en stor investering, men miljön är A och O, säger Johan. Vi bygger för framtien. Det gäller att tänka rätt från början. Den gamla emonteringshallen blir lager. Där kommer et också att finnas en extra arbetsplats me lyft om et skulle behövas. Vi tänker mycket lager, säger Jimmy. Målet är att ha kapacitet för elar. Därför har Johan och Jimmy köpt upp byggnaer och mark intill emonteringen. Ett nytt lager var en av e första saker som Johan och- Jimmy bygge. Vi sparar högt och lågt. Det finns allti något mer att plocka bort på bilen. Vårt mål är att ha elar på lager. En stor kvarn på tre våningar sväljer många reservelar. Ett nytt lager var också en av e första sakerna e investerae i när e startat emonteringen. Varena yta utnyttjas. Varje lagerrum har två nivåer, så kallat entresolplan. Ett stort kliv för oss var när vi köpte konkursboet efter Vänersborgs bilemontering. Då gick vi från elar till elar. Det gjore stor skillna och gav en extra boost. Nya hallen kom upp på sex veckor. ger på lager, berättar Jimmy. Tänkablar, hanbromsvajrar och bromsskivor. Vi är uktiga på att sälja elar som ingen annan sparar. Bromsbelägg är gul. Anra emonterare är bortskäma, e plockar bara av lite och skickar resten till skrot. Det tycker vi är resursslöseri och inte särskilt miljövänligt. Vi sparar högt och lågt. Det finns allti något att plocka bort. Vi säljer till exempel rutor och gummimattor. För ett tag sean såle vi gummimattor till en Range Rover. Vi har bilar som vi plockat bort 300 elar på. Det är et lilla som gör skillna i slutänan. Miljötänket går igen i allt. Vi packar bara i återvinningsbara kartonger, vi har till och me buntban som vi återanväner. De har också investerat i en AC-maskin som renar och återvinner gasen. Det var en stor investering som vi räknar me ska löna sig i längen. Vi tycker att så mycket som möjligt ska återanvänas och återvinnas på bilarna. Än så länge får Boets bilemontering bara några få försäkringsbilar om året. Men nu när vi satsar hoppas vi så klart att vi ska få mera bilar från försäkringsbolagen. Hela gåren är full av bilar. Det vill vi inte ha, eftersom et är resursslöseri att e står är. Men eftersom vi är i en situation är vi inte får mat hela tien, måste vi ta maten när vi får en. Därför har vi för många bilar nu. Jimmy och Johan arbetar hela tien på att förbättra anläggningen. Vi har byggt ut bromslagret och äcklagret. Och vi har grävt ny trekammarbrunn och gjutit spolplatta me oljeavskiljare. De har också köpt irottsföreningens hus alleles intill. Där får vi fina omkläningsrum och uschar. Nästa steg för Boets emontering är att ansluta sig till Direct Green Parts garantin. Det känns lämpligt, säger Jimmy. De är också på gång att certifiera sig. Så här såg et ut när Johan och Jimmy köpte låfabriken. Hela områet var igenväxt. Vi har haft Bryntesson här, som skulle hjälpa oss me certifieringen, men eftersom vi bygger nytt kommer vi att få helt nya arbetsrutiner och ärför tyckte han att vi skulle vänta till vi är klara. Men nu känner vi tispressen, et blir svårt att hinna till mars. Boet är ingen stor Metropol. Vi har en el lokala kuner, men en mesta försäljningen sker över nätet, säger Jimmy. De har nästan inga reklamationer. Vi testar allting en gång extra innan vi skickar iväg et. Demonterarna, inmärkarna, packarna, alla måste känna på allt. Vi har sagt att e allti ska tänka att en före har gjort fel, å tar alla ansvar och et blir inga fel. Båa två kommer fortfarane ihåg en första nätbeställningen. En strömställare till en Cay. Det var en 6 juli Den kunen fick kunnummer ett. I ag har vi registrerae kuner. Ett nytt hus me kontor och butik är et första som möter kunerna. Maria Hankvist och Tommy Pettersson trivs me sina jobb på Boets Bilemontering. Boets Bilemontering äger numera även Irottsföreningens hus.. Dörrarna står lagrae me papper emellan för att inte bli skaae. Den gamla kvarnen har blivit lager. 16 nbå norisk bilåtervinning norisk bilåtervinning nbå 17

10 boets bilemontering Riksagsmannen besökte Boets bilemontering Jag är imponera När riksagsmannen Anreas Norlén (m) besökte Boets bilemontering blev han glatt överraska. Jag är imponera av att e gör så stora investeringar för att skapa en go miljö, säger han. Anreas Norlén är moerat riksagsman för Östergötlan sean Han är också leamot av riksagens konstitutionsutskott. I oktober besökte han Boets bilemontering. Det är ett väligt spännane företag, säger han. Jag tycker verkligen att et var roligt att se en ynamik och entreprenörsana som utvecklats i etta lilla samhälle. Boets bilemontering spelar en viktig roll när et gäller att skapa nya arbetstillfällen. Företaget erbjuer jättebra ingångsjobb, inte minst för ungomar som har ett praktiskt hanlag, men som kanske inte lyckaes så bra me e teoretiska ämnena i skolan. Här blir et verkligt tyligt att alla jobb behövs. Anreas Norlén blev också imponera av en nya emonteringshallen. Me fem emonteringsstationer kommer e att kunna ta emot flera bilar än tiigare, vilket betyer att e successivt kommer att kunna öka antalet anställa. Jag tycker att Johan och Jimmy har visat att e är arbetsgivare som tar ett samhällsansvar. De har anställt flera personer Anreas Norlén, moerat riksag,sman, är imponera av Jimmy och Johan på Boets Bilemontering. som stått långt ifrån arbetsmarknaen och som ärigenom har fått en chans att komma tillbaka. En person hae varit utan jobb i sex år när han fick jobb på emonteringen och han är nu en mycket värefull och uppskatta mearbetare. A?? A2?? A4?? B?? B1???? C?? B+ SBR:s orförane Alf Persson: KVALITETSLISTAN Hur ska vi föränra kvalitetslistan? Begagnae bilelar me garanti! kungsarabilemo.se Branschens kvalitetssättning av emonterae artiklar och framförallt hur olika vi emonteringar kvalitetssätter samma artikel har varit ett hett ämne på olika konferenser och möten inom alla le uner hösten. Dagens lista har ifrågasatts och et me all rätt. Det framstår me all tylighet att en inte är tillräckligt tylig och så enkel att vi kan hantera en och göra likartae beömningar. Olika förslag finns på att föränra listan. Det finns också tankar om tvångsstyrning av etaljer till rätt grupp genom våra atasystem. Den viktigaste av alla funeringar runt listan är vem använer en?. Vi måste som steg ett rea ut vem som är använare. Tittar verkstäerna på enna? Förstår privatpersonen eller ringer han/ hon och frågar va som menas? Eller är et så att et är vi emonterare som använer en vi försäljning oss emellan? Jag är säker på att vi (branschen) måste ta rea på va kunen vill och vem som är kunen. Min förhoppning är att SBR kan samla branschgrupperna uner våren och tillsammans ta fram en lista för hela branschen. Samtiigt måste vi ha klart för oss att besluta föränring måste vara möjlig att konvertera i våra säljsystem och framför allt att en ny lista ska kunna lea oss till avsevärt bättre enhetliga beömningar. Detta kommer att ta ti att arbeta igenom och jag hoppas vi alla kan enas runt etta och inte i avsakna av en bra lista startar egna listor. Det vore mycket olyckligt om vi fick flera listor i branschen. Till sist är et som bekant inte listan som styr kvalitén utan etaljen. Alf Persson Förbunsorförane SBR VI SÄLJER BEG. BILDELAR UPP TILL ÅRETS MODELLER! Vi emonterar ca 2500 försäkringsbilar varje år. Bilelar för proffs! Telefon Vi tar han om Er slutköra bil Auktorisera Mejerivägen 10, Eslöv Fax , Brägårsg. 11, Sävsjö www. mlbilemo. se 18 nbå norisk bilåtervinning norisk bilåtervinning nbå 19

11 stöler Stölerna ökar i branschen Problemet me inbrott och stöler är stort inom emonteringsbranschen. Det är viktigt att kombinera larm me förröjane åtgärer, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Hanel. Katalysatorer är ett begärligt stölbyte. De innehåller äelmetaller och stjäls på löpane ban. Det är lättomsatta varor, säger SBR:s VD Michael Abraham. Koppar och aluminium är också eftertraktat. Men även vanliga reservelar stjäls. Förbunet bejakar alla åtgärer som kan minska kostnaerna för emonterarna. Om vi hittar rätt säkerhetsföretag kan vi funera på att teckna ett ramavtal som ger våra melemmar förmånliga priser. Ett väl fungerane inbrottslarm är et första alla företag bör investera i. Men et i sig gör ingen lycklig, säger Per Geijer. Om larmet är kopplat till en larmcentral är et först när väktaren är på plats som et gör någon nytta och ofta är et å rean för sent. Tjuven eller tjuvarna har hunnit försvinna me bytet. Därför gäller et att göra et så svårt som möjligt för en som tänker göra inbrott. Den som vill ta sig in, tar sig allti in, säger Per Geijer. Man måste bygga skalsky som et tar så lång ti att ta sig igenom att et inte är lönt att försöka. Först och främst ska man ha lås me brytsky på alla örrar. Man kan ha jalusier eller gallerörrar på insian. När man har extra stölbegärliga varor kan man först ha ett skalsky innanför ytterörren och sean ytterligare skalsky till lagret, är man förvarar varorna. Då är et ofta inte lönt att bryta sig in, et tar för lång ti och risken att åka fast är för stor. Om nu inte polisen eller väktarna har alltför långt att åka. Då spelar et inte så stor roll va man gör. Kameraövervakning är ett sätt att skya sig. Men å måste man placera kameran är et finns ljus, mörka biler hjälper ingen. De mer förslagna inbrottstjuvarna kan också ta me sig kamerautrustningen, så et gäller att placera en så att et tar för lång ti att montera ner en. Det är också bra att märka sina saker, eftersom et minskar väret på en svarta marknaen. Något som kommer mer och mer är microots, säger Per Geijer. Det är små, små prickar me ett nummer som är kopplat till ett visst företag. De är så små att man måste använa förstoringsglas för att kunna läsa numret. Men så fort en vara är märkt och spårbar är en obehaglig för tjuvarna. Det ökar risken att åka fast. Eftersom märkningen kan vara svår att se, är et viktigt att tala om att man har märkt sina varor. Man måste helt enkelt göra PR för sina säkerhetsåtgärer. Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Hanel. VI LEVERERAR RÄTT DEL TILL DIN BIL! Ca 2500 bilar/år Vi har tillgång till ett stort antal reservelskataloger. Specialité: Volvo, Renault, BMW, Mercees & Jaguar. NORRKÖPING Vi har emonterat krockskaae bilar sean 60-talet. I agsläget emonterar vi bilar per år, varav ca: 1700 försäkringsbilar. Vi har ca ataföra elar. Även Lastbilar, MC och Snöskotrar. Karossvägen 1, Kramfors Tel Fax Vi är störst på beg bilelar Har ni en amerikansk bil? - å har vi elen! Delar till alla på marknaen förekommane märken tel : fax : nbå norisk bilåtervinning norisk bilåtervinning nbå 21

12 stöler Här stoppas tjuven Från sin övervakningscentral i Sollentuna stoppar Manison Control Center stöler från Luleå till Ysta. Dygnet runt. Alla agar. Jante Kiesbye i övervakningscentralen. Jante Kiesbye tittar uppmärksamt på flera stora TV-skärmar i övervakningscentralen. En gigantisk skärm uppela i flera minre rutor sitter i taket. Här på skärmarna håller han koll på många företag samtiigt. Volymen gör att vi kan hålla nere kostnaerna för våra kuner, säger Aners Anell, ägare till Manison Control Center och Manison Security. Manison Security grunaes 1995 och är en av Sveriges största leverantörer av bevakningssystem me trygghetskameror. För rygt två år sean grunaes Manison Control Center för att lyfta kamerabevakningen till nästa nivå. Från övervakningscentralen kan personalen styra kamerorna ute på företagen och zooma in om e ser något misstänkt. Så fort ett larm går börjar kamerorna lagra biler. Överföringen av biler går via kunens eget internet eller via externt 3G, 4G abonnemang. Centralen är bemanna ygnet runt. Aners Anell och hans mearbetare kan ge många exempel på att övervakning me kameror båe kan stoppa tjuvarna och se till att e åker fast. Ett av em är återvinningsstationen som kontaktae Manison Security efter att ha haft problem me stöler en längre ti. En sen kväll inte långt efter att kamerorna monterats upp, kom ett larm. Personalen på Manison kune se hur tre gärningsmän lastae in saker i sin bil. Vi kontaktae båe polisen och ägaren, berättar Anreas Engelberg, som är säkerhetskoorinator på Manison. Polisen hann inte fram i ti och ägaren kom precis när tjuvarna åkte ärifrån. Men polisen mötte tjuvarna på vägen. Tack vare att vi hae gett polisen ett bra signalement på båe bilen och gärningsmännen, stoppae e tjuvarna, som hae bilen full av stölgos, säger Anreas Engelberg. Bevismaterialet fanns essutom lagrat hos båe kunen och i övervakningscentralen. Sean ess har et inte varit några flera inbrott på en här återvinningsstationen. Fler och fler företag väljer kamerabevakning för att minska stölerna. Vi har kuner i olika branscher, berättar Aners Anell. Från en lilla kiosken till en stora inustrin. Vår styrka är att vi är märkesoberoene och ärför kan skräarsy en lösning för varje kun. Vi börjar allti me att göra en behovsanalys, vi lyssnar till kunens problembil. Ofta hanlar et om skaegörelse, stöl och inbrott. Vi tittar också mycket på miljön är kamerorna ska sitta. Är områet öppet, kan någon lätt ta sig in är? Men miljön hanlar också om ljusförhållanen, hur ser et till exempel ut på kvällen klockan alla fyra årstierna. En kamera ska inte bara ta bra biler agti. De flesta har ju problem natteti. Det hanlar också om risken för skaegörelse av en utrustning vi sätter upp. När behovsanalysen är gjor presenteras ett förslag för kunen. Det som är viktigt för oss är att kunen själv får förståelse och kunskap om va som behövs, säger Aners Anell. De flesta är inte intresserae av tekniken, e vill bara ha stopp på stölerna. Det vi egentligen säljer är förbättra lönsamhet. Minskae stöler, minskae inbrott och tryggare personal får en väligt positiv effekt för företagen. Det krävs tillstån för att få sätta upp en övervakningskamera på platser it allmänheten har tillträe. Vi har arbetat me kameralagen sean 1995 och kan lagen utan och innan. Därför är vi mycket noga me att informera våra kuner om va som gäller. Vi hjälper också till me allt pappersarbete. De flesta kuner väljer att hyra sin anläggning. Tekniken går hela tien framåt och genom att hyra slipper man bina upp kapital i någonting som är omoernt inom en treårsperio, säger Aners Anell. Kunerna kan också välja om e vill ha visuell ron, et vill säga att övervakningscentralen går in och tittar på områet genom kamerorna. Många företag har problem me falsk- Anreas Engelberg och Aners Anell. larm. Om e kopplat en tjänsten till oss kan vi bara gå in och titta om et är ett råjur eller en inbrottstjuv som rör sig på Fakta säkerhetsbolag Säkerhetsbolagen är en snabbt växane bransch i hela Europa. I alltfler läner tar bolagen över elar av polisens arbete. I nio EU-läner är en privata säkerhetssektorn större än en nationella poliskåren. I Sverige har bevakningsinustrin växt områet. Det är betyligt billigare än att en väktare ska åka ut me rygt 69 procent e senaste tio åren. De största säkerhetsbolagen i Sverige är Securitas, G4S och Sector Alarm. Företaget Axis Communication som är marknasleane inom tillverkning av igitala kameraövervakningssystem är en börsfavorit och utsågs till börsens bästa bolag nbå norisk bilåtervinning norisk bilåtervinning nbå 23

13 ny konferens i norge YALLOTRADES REFERENSGRUPP Bjarne Arnstein Brønbo: Jag vill att alla ska träffas och iskutera begagnae bilelar Norska emonterare sneglar på Sverige och vill också komma in i bilbranschens finrum. Jag vill skapa en arena är alla aktörer kan träffas och iskutera gemensamma frågor, säger Bjarne Arnstein Brønbo, som ärför anornat en konferens om begagnae bilelar i Namsos i Norge. Bjarne Arnstein Brønbo river Bil1Din Namal Bilopphuggeri AS. Företaget samarbetar även me Laga i Sverige och har startat webbförsäljning, är man marknasför sig gentemot privatkuner och företag. Bil1Din har eget kuncenter och ett nära samarbete me Lagas kuncenter i Jönköping. Vi är en stor importör av begagnae bilelar från Sverige, berättar Bjarne Arnstein Brønbo. I år importerar vi begagnae bilelar för cirka fyra miljoner norska kronor. Man kan säga att vi sysslar me traing, vi levererar begagnae elar från anra aktörer. Det har varit svårt för verkstäerna i Norge att hitta begagnae elar. De har fått ringa runt eller sitta och söka på nätet. Det tar lång ti. Bil1Din och kuncentret har förenklat för kunen att hitta elar. Avtalet me Laga gör att vi nästan allti kan leverera, säger Bjarne Arnstein Brønbo. I Norge är et inte självklart för verkstäerna att välja begagnae originalelar till sina skaereparationer. 24 nbå norisk bilåtervinning Bjarne Arnstein Brønbo Bilbranschen är konservativ, speciellt bilproucenterna, säger Bjarne Arnstein Brønbo. De vill gärna leverera nya elar och et har gjort att verkstäerna bara valt begagnae elar till e allra älsta bilarna. Försäkringsbolagen vill nog gärna att e använer begagnae elar, båe för att minska sina kostnaer och me tanke på miljön, men e är samtiigt beroene av att ha bilproucenterna som kuner. Demonteringsbranschen i Norge ligger långt efter Sverige. Bjarne tyckte att et var ags att hela branschen träffaes och iskuterae frågor som rör skaereparationer och begagnae elar. Han hae ärför bjuit in representanter från mynigheter, försäkringsbolagen, skaereparationsverkstäerna, lackverkstäerna och emonteringsbranschen till en tvåagarskonferens. Jag ville att alla aktörer skulle träffas och se möjligheterna, men även problemen som är knutna till skaereparationer me begagnae elar. Vilka förväntningar har till exempel skaereparationsverkstäerna på begagnae elar när et gäller priser och kvalitet. Hur kan vi arbeta viare så att begagnae elar blir ett bättre alternativ. Genom att träffas och iskutera får vi större förståelse för varanras arbete och synpunkter. Bjarne Arnstein Brønbo menar att emonteringsbranschen i Norge ligger långt efter Sverige. Det är helt annorluna, Sverige har en mycket bättre ialog me bilbranschen än va vi har i Norge. Där finns en länk mellan emontering-verksta-försäkringsbolag. Tyvärr har vi inte kommit lika långt i Norge. Här ses vi fortfarane lite som Hebbe lelle. Förhoppningen är att Bruktelekonferansen ska änra på et. Reaktionerna på konferensen har varit oelat positiva, berättar Bjarne. Deltagarna bekräftae att e vill ha en arena. De kom också me förslag på flera aktörer som kan elta. Därför samlas vi till en ny konferens nästa år och bygger viare på et vi har påbörjat Yallotrae bilar referensgrupp Demonterarna har märkt att e kan tjäna pengar på oss Yallotrae har bilat en referensgrupp me representanter från fem olika emonteringar. Det är viktigt att vi inte sitter på vår kammare och gör saker som inte fungerar ute på emonteringarna, säger Jonas Ele, försäljningschef på Yallotrae. Yallotrae har gått från att bli betraktae me misstänksamhet till att bli accepterae inom emonteringsvärlen. Demonterarna har märkt att e kan tjäna pengar på oss, säger Jonas Ele. I ag är et 33 emonteringar som köper sina bilar genom Yallotraes webbaserae marknasplats, är försäkringsbolagens inlösta emonteringsobjekt auktioneras ut. Enbart certifierae emonteringar som är melemmar i SBR får köpa bilarna. Vår kun är egentligen försäkringsbolagen, säger Jonas Ele. Vi ser emonterarna som våra partners, eftersom vår lösning inte fungerar utan em. Det är viktigt för oss att se eras behov och hitta förståelse för hur et fungerar ute på emonteringarna. Därför har vi satt ihop en referensgrupp från fem olika emonteringar. Det är ett smiigt sätt för oss att checka av me emonteringarna va e tycker om et vi gör. Förhoppningsvis kommer melemmarna i gruppen också att kunna byta iéer och på så sätt utveckla sin verksamhet. Tanken är att referensgruppen ska jobba me att höja nivån. Jag tycker att SBR är bra på att höja kvaliteten inom branschen. Jonas Ele menar att hela branschen bör göra gemensam sak. Jag tycker att et finns ett stort problem som glöms bort, säger han. Demonteringsbranschen måste arbeta gemensamt för att få alla att använa begagnae bilelar istället för nytillverkae. Det måste vara målet. Därefter ska givetvis varje emontering ha som eget mål att bli en bästa emonteringen som säljer mest. emo personal Vi söker emopersonal till vår filial i Upplans-Väsby Vi intresse kontakta Pär söerlun eller Per eskilsson på eller Johan ahlin på norisk bilåtervinning nbå 25

14 Aktuellt från Bil Sween AKTUELLT FRÅN Ny foler till bilägare som ska skrota sin bil Bil Sween ger nu ut en ny foler i samarbete me BilRetur. Broschyren är uppatera va avser et nya nätverket Bil- Retur och informerar bilägaren om va som häner när et är ags att skrota bilen. Bilproucenterna utvecklar hela tien effektivare och renare foron. Uner tien som en bil rullar i genomsnitt cirka 17 år så hinner mycket ny teknik introuceras och nya metoer utvecklas. För 17 år sean, år 1995, hae katalysatorn sean några år introucerats på alla nya bilar, vilket gjore avgaserna avsevärt mycket renare. Elektroniskt styr insprutning fick ner bränsleförbrukningen. Iag, när bilen skrotas och en ny införskaffas, har enna essutom partikelfilter av nyaste moell och start/stop-funktion vilket ger ännu lägre förbrukning och extremt låga utsläpp av e gaser som kan förmoas påverka människors hälsa och miljö. Foronstillverkarnas svar på frågor och osäkerheter kring miljöpåverkan och råvarutillgångar har länge varit offensivt. Nu ökar vi takten ytterligare. Ett växane antal elhybrier och lahybrier sätts iag på marknaen, som inte ger några avgaser alls när e startas me elmotor. En ny bil kan innebära halvera bränsleförbrukning och flera gånger lägre utsläpp av exempelvis kväveoxier jämfört me på nittiotalet. Hur är et å me resursfrågan? Går et inte åt en hemsk massa yrbara råvaror när bilar prouceras? Bore jag inte behålla min gamla trotjänare för att spara på använningen av metaller, plaster, kemikalier i samhället? Inte alls. Din gamla bil blir till just essa råvaror igen. Foronsföretagen har ett formellt ansvar för sina proukter vilket innebär att vi säkerställer en återvinningsgra på minst 85 procent iag, på väg mot 95 procent senast år Vårt buskap är offensivt: köp ny bil så birar u till e riktiga miljöhjältarnas enträgna och optimistiska arbete för ett hållbart samhälle, inte genom förnekelse och förbu, utan genom forskning, framsteg och framtistro. Mynigheten för samhällssky och bereskap (MSB) har nu publicerat en uppatera version av Hanboken om estruktion och förvaring av pyroteknisk utrustning för foron samt reviera ansökningsblankett. På grun av blan annat nya lagar och föreskrifter har MSB uppaterat Hanboken för pyroteknisk utrustning för foron samt ansökningsblanketten för estruktion av PU. Det är viktigt att varje arbetsplats/verksta följer e krav som MSB ställer på beröra verksamheter me avseene på utbila personal, lokaler, samt lagringsutrymmen av PU. Det är speciellt viktigt att skaeverkstäer förvarar/lagrar emonterae PU eller komponenter som innehåller PU på ett säkert och lagligt sätt. Det innebär att e ska förvaras i speciella utrymmen. Förenta Nationernas expertkommitté för transport av farligt gos kommer att träffas i Geneve en 3 11 ecember, för att se över bestämmelserna gällane transport av skaae och uttjänta litiumbatterier. Man kommer blan annat att ta upp om man ska kräva en speciell förpackning, och hur en isåfall ska se ut. ANNA HENSTEDT Ansvarig Miljö BIL Sween KICK OFF KICK OFF 1-2 februari 2013 Välkomna på Kick Off Boka in en 1-2 februari 2013 Nu rar vi igång nätverket BILRETUR Som arbetar för 95-procentiga återvinningsmålet Freag och lörag 1-2 februari blir minnesvära agar Vi får en presentation av BilRetur Vi kommer att få höra va Bilproucenterna och forskarna tror om framtien Vi kommer att besöka Volvofabriken och få prova bilkörning i Volvo Cars Demo Center Vi kommer att få höra va som häner inom biltillverkning i Auitoriet, Bran Experience Center Vi kommer att få vara me på tävling i utställningarna, Bran Experience Center Missa inte tillfället att få unerhållning och information om alla etaljer kring BilRetur och en planering som ligger inför framtien. I en fungerane svensk Bilåtervinning har alla parter en självklar roll, är vi jobbar för 95 % återvinning Styrelsen för BilRetur önskar alla varmt välkomna Leif Gustafsson, Torval Forsman, Hans Folkesson, Carina Hagström-Kihlberg, Kristofer Sunsgår, Aners Löfgren Samt unertecknae Michael Abraham och Aners Sverkman 26 nbå norisk bilåtervinning norisk bilåtervinning nbå 27

15 Aktuellt från Stena Recycling AKTUELLT FRÅN Nu blickar vi framåt Det närmar sig jul och nyårshelg i skrivane stun. Ti för återhämtning och ti att rikta blickarna framåt. För några agar sean var jag på en internationell bilåtervinningskonferens i Wiesbaen, Tysklan. Många av e frågeställningar som togs upp hanlae om hur målet 95-procentig återvinning ska kunna uppnås från 2015 och et hanlae också om hur ny teknik och forskning ska kunna bira till nya vären i processer och material. Inte så konstigt att et är e här frågorna som är på agenan kanske. Någon mer än unerteckna som känner igen sig? Nå blev et några svar på frågorna i Wiesbaen. Ja, en sak som e flesta tycktes vara överens om var att et krävs samarbete i hela värekejan för att nå upp till framtia mål är inte så långt bort i tien trots allt så vi har en hel el att ta tag i. En viktig el i etta är att lyssna på va bilemonterarna har att säga till oss i Stena. Många har synpunkter på va som skulle kunna göras bättre och tur är ju et. Vi vill utveckla vårt samarbete så vi tar tacksamt emot alla synpunkter på va som kan göras bättre. Det hanlar om att vi tillsammans måste se till att få en kvalitet på materialet som gör att vi klarar e nya kraven och att et blir bästa möjliga lönsamhet i hela processen. Sean ska båa parter vara nöja me et ekonomiska utfallet. Vi testar oss fram me nya erbjuanen för att skapa mer väre i materialet och bättre lönsamhet för båa parter. En synpunkt som kommit fram är att et är ju bra att Stena och Bilretur satsar på forskningsprojekt som ska göra att vi kan nå 95-procentig återvinningsgra me lönsamhet för båa parter, men att et är svårt för många emonterare att se så långt fram i tien och att man vill se konkreta förbättringar rean iag. Svaret på et är ju att et faktiskt tar ti att utveckla ny kunskap som gör att vi ska kunna nå e framtia målen me lönsamhet. Men rean när vi är mitt uppe i våra försök att forska för framtien så upptäcker vi nya sätt att arbeta och nya möjliga erbjuanen. Det kan hanla om material som kan hanteras i separata flöen och som ärme kan ge bättre väre totalt sett i processerna för en som emonterar. De bilemonterare som eltar aktivt i forskningsprojekten får essutom snabbare tillgång till ny kunskap, något som kan vara nog så värefullt. Bilretur är för Stena en långsiktig satsning för att nå 95-procentig återvinningsgra och för att melemmarna ska få nya förutsättningar att få ut så mycket väre som möjligt från ELV-bilarna. Vi ska tillsammans me melemmarna göra saker som långsiktigt gynnar alla inblanae parter och vi ska göra et me kvalitet. Alla melemmar ska ärför vara trejepartscertifierae avseene såväl kvalitet som miljö. Genom avtalet me bilproucenterna skapas förutsättningar för melemmarna att ra nytta av att vara Det krävs samarbete i hela värekejan för att nå upp till framtia mål. en el av proucenternas nätverk. Tanken är att et långsiktigt ska skapa större volymer till nätverket och et finns goa exempel på att et är så rean iag. När vi nu närmar oss årets slut så kan vi konstatera att antalet skrotae bilar har varit på ungefär samma nivå som föregåene år, enligt Transportstyrelsens statistik för avregistrerae bilar till och me treje kvartalet. En förhoppning är att vi, Stena och bilemonterarna tillsammans, ska kunna nå ut till alla som vill lämna ifrån sig sin bil och göra et så enkelt som möjligt att lämna ifrån sig sin uttjänta bil för återvinning på ett miljöriktigt sätt. Skrotabilen.se är ett bra hjälpmeel, som använs av melemmarna i Bilretur. Den vägen är et enkelt för en siste ägaren att få hjälp me att få bilen hämta för återvinning. I et förra numret av Norisk Bilåtervinning berättae jag om vårt fokus på säkerhetsfrågor i Stena, inte minst gäller et i samban me hanteringen av pyrotekniken i bilarna. Gläjane nog kan vi konstatera att et inte har varit några allvarliga incienter kring pyrotekniken i ELV-bilarna sean ess. Låt oss hjälpas åt att göra allt vi kan för att unvika olyckor framöver. Me etta vill vi på Stena tacka för i år och önska alla läsare en go jul och ett riktigt gott nytt år! ANDERS SVERKMAN Branschansvarig ELV Stena Recycling Återställning av motorstyron? Vi testar och reparerar känslig foronelektronik till konkurrenskraftiga priser! 28 olika bilmärken, m/u startspärr - iesel eller bensin vi kan hjälpa! Kolla atech2.se för vårt stora program. Bra kvalité och 2 års garanti. Välkommen att höra av ig! ATECH2 HB Tel.: BATTERI PENGAR.SE Begagnae bilelar till e flesta bilmärken! Telefon Bättre pris på batterier och katalysatorer. Gratis hämtning på köpet! Ring så berättar vi hur mycket u kan tjäna på att låta oss ta han om ina batterier och katalysatorer Nyare begagnae originalelar till in bil Postorer Snabba leveranser Kvalitet 2 Demontering Återvinning Postorer VÅMB PL SKÖVDE 28 nbå norisk bilåtervinning norisk bilåtervinning nbå 29

16 Nytt från Norge Bjarne Johansen AS har investert i et nytt anlegg som bringer em helt i norgestoppen og er en av e berifter som berer bransjens omømme. vet er av negativ art for bransjens generelle omømme. Det er snakk om flere hunre avisartikler og mange anre meieoppslag. Saken er nå heligvis i en sluttfase. Staten ve Fylkesmannen har ekspropriert eienommen og står for en siste oppryingen på steet. Den anre beriften som har fungert som en «støysener» mht. omømmebygging er GBL Bileler på Hokksun. Beriften har nå revet ulovlig i snart i 10 år. Der som i Rissa er et utferiget bøter og agsmulkter. Ingen av isse har blitt betalt. Nesten ingen lover og pålegg er blitt fulgt/ etterkommet. Kort sagt kan man si at beriftsleeren er en lovbryter? Beriftsleeren og eieren har også fått et meget negativt kallenavn: «jugern». På riksmål betyr et en notorisk løgner og et er ikke et birag for å heve omømmet for bransjen. Denne beriften har også biratt betyelig mht. negative artikler om bransjen båe lokalt og sentralt. (totalt flere hunre oppslag e siste årene, lokalt og sentralt). Mye tyer på at innehaveren av GBL bileler lever opp til sitt tilnavn. Han klarte nylig å samle båe politikere, presse, høyere tjenestemenn fra båe fylkesmannen og Øvre Eiker kommune til et informasjonsmøte i råhuset i Hokksun. Her la han frem en plan om opprying, ombygging og viste til at Norske berifter bure lære av e tyske biloppsamlingsberiftene, som han mente var e eneste i Europa som rev riktig i enne bransjen. Det tyske system ble kort og uklart forklart. Beskrivelsen av en tyske orningen var essverre helt feil. Han klarte imilerti å få flere av e oppmøtte til å tro at ette kunne være en go løsning for beriften. Rye opp, investere 10 til 15 mil over en 5 årsperioe. En slik løsning mente han også bure utløse økonomisk støtte fra stat og kommune. Alt ette er selvsagt bare tull. Ingen offentlige mynigheter birar me økonomisk støtte til bransjen. Miljøirektøren hos fylkesmannen i Buskeru påpekte i sitt innlegg på nevnte informasjonsmøte at GBL bileler nesten la beslag på en heltis saksbehanler ve hans kontor. Beriftene som ikke følger opp pålegg og ikke følger norsk lov bure stenges umielbart a ette er kriminell virksomhet. Det ville vært helt uhørt at GBL skulle få fortsette i 5 nye år uten å følge norsk lov. Like uhørt ville et være å la Rissa bilopphuggeri fortsette etter snart 20 års ulovlig rift. Anre berifter i bransjen får velig kort ti til å rye opp når offentlige mynigheter gir pålegg på grunn av avvik og feil. I mellomtien fortsetter et å komme negative avisoppslag om beriftene som her er beskrevet. NBF har et siste året flere ganger bet båe Fylkesmenn og KLIF om å ta i bruk anre og strengere virkemiler ovenfor berifter som river ulovlig. NBF samarbeier på ette områet me anre bransjeorganisasjoner i NHO for å få mynighetene til å stramme grepet runt e virksomheter som river ulovlig. NBF vil i mellomtien fortsette arbeiet for å heve bransjens omømme. Jan Molberg NBF skal arbeie me OMDØMMEBYGGING Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuer melemsföretagen marknaens bästa försäkringssky Företagsförsäkring Green Parts garanti Gruppförsäkring Motorforonsförsäkring Kontakta oss när et gäller era försäkringar TJÄNSTER & UTBILDNINGAR KVALITET ARBETSMILJÖ MILJÖ PRODUKTION NBF har besluttet å arbeie systematisk me å bere bransjens omømme. Dette arbeiet ble påbegynt for 1,5 år sien. Bransjens omømme kan eles i tre områer: 1. Omømme opp mot sentrale mynigheter og anre organisasjoner. 2. Lokalt omømme. 3. Bransjens generelle omømme. Omømmet i forhol til sentrale mynigheter er meget go. NBF har innpass hos alle relevante samarbeispartnere. Vi har etablert et got samarbei og nettverk til anre organisasjoner. NBF har inntrykk av at offentlige mynigheter stoler fullt og helt på oss som bransjeorganisasjon. Lokalt omømme er også stort sett meget bra. Her er et en enkelte virksomhet som legger grunnlaget for got eller årlig omømme i nærområet. For e fleste steers vekommene er ette omømmet velig bra. Bransjens generelle omømme. Her er et en el igjen før vi har nå målene. I ag er NBF beriftenes generelle omømme på samme nivå som forsikringsbransjen. (ref. en omømmeunersøkelse i samfunnet for ett år sien). Hvoran skal vi bere et generelle omømmeområet? NBF har gjennom et siste halvannet år satt fokus på å få presentert e goe historiene fra bransjen. Vi har muligheten til å kommentere bransjens kvartalsstatistikker og kan a legge inn noen kommentarer og positive historier. Dessverre prioriterer pressen ofte e «årlige» og negative historiene fra bransjen. Her vil jeg nevne to saker/berifter som har biratt og birar til å senke bransjens omømme betyelig e siste årene. Saken på Rissa bilopphuggeri har versert i pressen i snart 15 år. Innehaveren er iømt erstatninger på 4,5 mil. Han er også tiltalt for bru på forurensningsloven og kan risikere straff. Alt ette skyles at beriften og eieren ikke har holt seg til mynighetenes pålegg og overholt norsk lov. Pressen har naturligvis skrevet mye om enne beriften. Så å si alt som er skre- Tel: E-post: Din bilskrot på nätet Vi erbjuer hämtning och återvinning av bilar i större elen av Sverige. Bilen hämtas hos ig och transporteras till en Bilretur ansluten bilåtervinning. Busenkelt Återvinn in bil på ett miljöklokt sätt! Chassielar Bra priser Brett sortiment Mycket på lager Här hittar u em Hjulupphängning Bilem & Fenix 30 nbå norisk bilåtervinning norisk bilåtervinning nbå 31

17 Nytt från Danmark Go Jul önskar Go Jul & Gott Nytt År AB ARONS BILDEMONTERING önskar ÖNSKAR ALLA Hejämnan 3, Karlsta Tel , Fax ALINGSÅS BILDELAR AB Nitgatan Alingsås Tel Go Jul När u vill värna om miljön... ISO Certifiera Regionsmøer over 4 age D AG har haft regionsmøer efterår 2012 over 4 age. Møer afholt i Geste, Skanerborg, Norborg samt Ørbæk. Der var stort fremmøe på alle møer, er startee me runvisning hos værten hvorefter er var et målti ma inen møet gik rigtigt i gang. På alle møer eltog en pensioneret Cheftaksator Jens Ole Jørgensen. Han fortalte levene om sit liv i forsikringsverenen først som Taksator og efterfølgene som Chef, han kom in på forsikringsselskabernes syn på og brug af Autogenbrugere og ikke minst en u/ opforring til os om hvoran vi samarbejer me em. Jens Ole fortalte rigtig got og formåee at fange sit publikums opmærksomhe. Der var også inlæg om en helt ny uforring for Os som omhanler El/Hybri biler. BM fortalte selv om ette emne på e første møer, hos Ørbæk var er og en repræsentant fra Syansk Erhvervsskole Oense v/ Martin Hansen, er fortalte levene og flot omkring håntering af isse uen at komme til skae og at De er ve at oprette et kursus for Autogenbrugere i håntering af El biler samt iverse elkomponenter. Dette forventes at afholes i vinter halvåret Alle steer var er en El bil som kunne fremvises og unersøges. På møerne blev er også omtalt krænkere på et sociale netværk, FAI aftale samt øvrige meelelser fra sekretariatet i et omfang er var ti,a er var stor eltagelse og interesse om e første inlæg. DAG er norisk vært DAG Danmark er vært ve et Norisk Samarbejsmøe en me eltagelse fra Norge - Sverige Finlan og Danmark Hove punkter på møet bliver: Fælles lobbyvirksomhe Fælles kurser/uannelser Det noriske bla NBÅ BILDELAR Falkenberg Go Jul önskar vi på EKMANS BILSKROT AB Tel Fax Tel / Go Jul och Gott Nytt År önskar Tel Jul & Gott Nytt År önskar önskar alla en GOD JUL Go Jul! önskar vi på Linborgs Bilemontering Skurup Go Jul och Gott Nytt År Fjärås Bilemontering AB Köp BEGAGNAT - stort sortiment. Branschen som uppfann återvinningen Go Tel Go Jul önskar önskar Vi önskar Er en Go Jul och ett Gott Nytt År Hebergs Bilskrot Bastborregatan 3, Västerås Tel , Fax Fjärås Inustriväg 31, Fjärås Tel. 0300/ , Fax. 0300/ EN RIKTIGT TILLÖNSKAS ER ALLA KÄRDA SE VÄRNAMO TELEFON FAX nbå norisk bilåtervinning Bilåtervinning Begagnae bilelar EN RIKTIGT GOD JUL Go Jul & Gott Nytt År! Önskar Go Jul önskar reaktionen Tel , Fax Go Jul Gott Nytt År önskar Gla Sommar önskar

18 Blå= PMS 286 Gul= PMS Yellow Grön= PMS 376 Blå= C 100 M 66 Gul= Y 100 Grön=C 50 Y 100 insie egara insie egara To be hear or not to be hear Last Fall meeting in November, EGARA ecie to join the IARC as a roun table participant. Even though we are no keynote speaker this coming year. It was a lot to consier, for example if the benefits woul cover the costs. EGARA is aske to join many events like trae shows, conventions, seminars an meetings. We will participate in a few. It has been ecie that EGARA only participates in occasions where the ismantling inustry really nees to be represente an where we can meet the people an organiations that we can cooperate with in orer to achieve our goals. We think this is the only goo way to spen EGARA s members contributions. In some cases we will atten meetings when our members Telefon nee our support an ask us to come. Many times we can combine this with our Spring or Fall meetings. We will not atten the events that we feel have little or even no value for our mission. This is sometimes not unerstoo or even not appreciate, but as we are on a limite buget, shows, or events (sometimes at the other sie of the worl) without the parties of our scope, we simply cannot affor financially as well as politically. It s not that we are not intereste, but we have to carefully choose how to spen our money. This oes not mean we feel these events have no value, the boning effect an information for the ones that participate can be very useful inee, it s just not the fiel EGARA operates in. The IARC is one of the V. Oknebäcksvägen 7 SE MÖNSTERÅS Helproffs på begagnae bilelar! events that has priority for EGARA. Not only proucers an many R&D oranisations participate, the EU is present also. This is a goo opportunity to irectly iscuss what we feel is necessary an what is sai in presentations an iscussions in the programme. We can also learn what opinions live an what perceptions are fashion at the moment. The results of spening money to atten an IARC are very har to measure. There might even not be instant visible results. But being known, making your messages hear, maintaining contacts an feel positions is an ongoing process with progress that is not always preictable. But once others start to make the same statements, the work seems to give results. Especially at this moment, there s attention for missing vehicles, car registration, illegal sites an even the promise car ata. EGARA has ecie to go with the momentum an even if our contribution to the IARC will be less next year than it has been earlier, we are convince it s woth the effort. Henk Jan Ni Bilemontering i hjärtat av Värmlan Beg. bil- och husvagnselar stor sortering märkesemontering AUTODEMONTERING TT Ommavägen Sjöbo Sween Skriv ut in fribiljett på /FORDONS- VERKSTAD2013 malmömässan malmö JANUARI 2013 FORDONSVERKSTAD Sverige/Danmark 2013 Besök årets STöRSTA & VIKTIgASTE mässa FöR FORDONS- VERKSTÄDER 2013! Hur många fler skäl behöver u för att gå me i SBR? Låga fraktkostnaer: Kontakta Leo Lunström, eller Lägre försäkringskostnaer: Kontakta Stefan Ehn, eller Låga certifieringskostnaer: Kontakta Jonas Danielson, eller Låga utbilningskostnaer: Kontakta Gunnar Månsson, , eller Låga inköpskostnaer av äck: Kontakta Tommy Johannesson, , eller Låga inköpskostnaer av Diesel: Kontakta Ann Maurin, eller 34 nbå norisk bilåtervinning Juriisk hjälp: Kontakta Michael Mittelton, eller Tillsammans me vår traitionella verksamhet ger ett melemskap i itt branschförbun många förelar. Som melem får u blan annat lagbevakning som är företagsspecifik. Intressera av melemskap i SBR, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbun? Mer information på vår hemsia Ring eller maila till så besvarar vi frågorna. Branschförbun sean 1961 KSFÖRBUND ISVERIGES BILÅTERVINNARES R Utställare Ny teknik Prouktnyheter Seminarier Inspiration Nya kontakter After work mer information på /FORDONSVERKSTAD2013 möt RAcERFöRARE Thorkil Thyrring EN FRAmgåNgSSAgA I All SIN ENKElhET Håkan Lunstet, koncernchef Mekonomen NyhETER Och Ny TEKNIK I mässans DEmOlERADE-bIl-höRNA

19 Posttining B Avsänare: sbr, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbun Karlavägen 14 A se STOCKHOLM Begagnae original bilelar. Till verkstasägare som vill jobba MiljöSmart: Använ Begagnae originalbilelar och erbju ina kuner en reparationslösning till lägre kostna. Vi kallar et för en Väreanpassa reparation.

AD brev nummer 2. Välkommen till Våren 2015!

AD brev nummer 2. Välkommen till Våren 2015! 1 AD brev nummer 2 Välkommen till Våren 2015! Övertygelse, Engagemang, Mo Hjärtligt välkomna till AD brev nummer två! 2 Februari 2015 Me ert engagemang, mo, övertygelse och hjälp har vi lyckats komma en

Läs mer

Thailand. Sälj- och rekryteringskampanj P2-P11, 2012

Thailand. Sälj- och rekryteringskampanj P2-P11, 2012 Thailan Sälj- och rekryteringskampanj P2-P11, 2012 VISSTE DU ATT? Thailänarna anses vara ett av värlens vänligaste folk. Qatar Airways är ett av enast sex flygbolag i värlen som blivit rankae som 5-stjärnigt

Läs mer

Göteborgsdelegationens frågor på kongressen 15

Göteborgsdelegationens frågor på kongressen 15 Socialemokraterna i Göteborg Rev 28 maj 2015 - slutversion Göteborgselegationens frågor på kongressen 15 När Prio Ombu Va Delegatio nen Fre 16-18 Enigt PS Kongressens öppnane 4.4 Rösträkningskommitten.

Läs mer

PRIMA MATEMATIK UTMANING 1 FACIT

PRIMA MATEMATIK UTMANING 1 FACIT Kapitel om talen,,,, och 0 ela upp talen, och använa likhetstecknet. Va betyer siffran på bilen? Skriv eller berätta för en kompis. september Öva på att använa matematiska symboler. Va betyer siffran på

Läs mer

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2012 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2012 Section 1, Part A Text 1 THOMAS: THOMAS : THOMAS : [Knocks on the door] Kom igen

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS.

ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS. ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS. DET HÄR ÄR RAGN-SELLS VI SAMLAR IN AVFALLET Vi har över 1 600 fordon och ca 1 700 medarbetare. Sverige Norge AVFALL/SOPOR Danmark Estland Lettland VI SORTERAR AVFALLET Polen VI

Läs mer

MARY KAY MARKNADSPLAN!

MARY KAY MARKNADSPLAN! MARY KAY MARKNADSPLAN! Hur vi tianar våra pengar: (hur vi jobbar) Klasser Facialsl makeup Kundvård /Mer-köp Ledarskap 0-2999kr exkl.moms. = 30% 3000-4999kr -/l- = 40% 5000-& tlppåt -/l- = 50% Klass snitt

Läs mer

LABORATION 4 DISPERSION

LABORATION 4 DISPERSION LABORATION 4 DISPERSION Personnummer Namn Laborationen gokän Datum Assistent Kungliga Tekniska högskolan BIOX (8) LABORATION 4 DISPERSION Att läsa i kursboken: si. 374-383, 4-45 Förbereelseuppgifter: Va

Läs mer

klassning av delarna s. 6

klassning av delarna s. 6 Begagnatnytt nr 1 2014 Miljö och kvalitet i fokus på Borås Bildemontering s. 4 Ny, tydligare klassning av delarna s. 6 Bilverkstaden: Begagnat går fortare s. 7 MISSA INTE! Laga-konferensen 24 25 april

Läs mer

1) Kön. 2) Hur fick du först reda på kommunens satsning på sommarjobb?

1) Kön. 2) Hur fick du först reda på kommunens satsning på sommarjobb? ) Kön Tjej 55 Kille 58 Annat 2 3 4 5 6 7 2) Hur fick du först reda på kommunens satsning på sommarjobb? Kommunens hemsida Skolan Kompisar via min kontaktperson Medlem där Möjligheternas plats Känner arbetsgivaren

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? Sida 1/5 BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du bäst väljer produktionsbolag Hur du bedömer ett bolags kompetens Hur du undviker att bli lurad

Läs mer

Sommarpraktik - Ungdom

Sommarpraktik - Ungdom Sommarpraktik - Ungdom 1. Födelseår 2. Kön 3. Inom vilket praktikområde har du praktiserat? 4. Hur är du med den information du fått hemskickad av Ung i Lund? Svara på en skala mellan 1-5 där 1 betyder

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Det finns självklart en proffsdröm

Det finns självklart en proffsdröm Nummer 4, November Från Halmstads Energi och Miljö AB Det finns självklart en proffsdröm - Robert Bladh, HK Drott Värmeljus blir till proteser i Thailand Vintertider på våra ÅVC:er Nr. 4 Nov. 2014 Med

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2013 för Avfallsverksamheten

Förvaltningsberättelse 2013 för Avfallsverksamheten Bilaga 6 Förvaltningsberättelse 2013 för Avfallsverksamheten Avfall Avfallsverksamheten ansvarar för insamling och omhänertagane av hushållsavfall och ärme jämförligt hushållsavfall från verksamheter.

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Huddinge kommun Översiktsplan 2030 Samrådsversion

Huddinge kommun Översiktsplan 2030 Samrådsversion Huinge kommun Översiktsplan 2030 Samråsversion Huinge kommun Översiktsplan 2030 Samråsversion 18 juni 2012 Hanläggare: Joel Eing Kommunstyrelsens förvaltning Mark- och samhällsplanering 08-535 313 91

Läs mer

Stilbil AB. www.stilbi.se. www.stilbil.se

Stilbil AB. www.stilbi.se. www.stilbil.se Stilbil AB www.stilbi.se www.stilbil.se 1 Stilbil AB-Din Hyundai och Fiat återförsäljare Stilbil AB är ett bilhandelsföretag som satsar på dig som kund antingen du kommer till oss som privatperson eller

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Klarar vi de nya kraven? Eklunds i Skövde har svaret s. 4

Klarar vi de nya kraven? Eklunds i Skövde har svaret s. 4 Begagnatnytt nr 1 2015 Sök och beställ dygnet runt! s. 4 Lastbilsdelar företagsekonomiskt, miljösmart & tryggt s. 7 Klarar vi de nya kraven? Eklunds i Skövde har svaret s. 4 Begagnatnytt är ett nyhetsbrev

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp 214 Voice Camp Utvärdering 214 deltagare Voice Camp 55 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 2 Ja Nej Varför eller varför inte? För att jag har fått uppleva min dröm Lägret har varit roligt,

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

GOlFAREN. Kom och testa slaghallen!

GOlFAREN. Kom och testa slaghallen! n GOlFAREN U M M e r 1 2009 www.kumlagk.se M E D l E M S B l A D F Ö R D i G S O M Ä R M E D l E M i K U M l A G O l F K l U B B Uner vintern har frivilliga melemmar ur seniorgaret i klubben me en äran

Läs mer

Presentationsmaterial Ljus som vågrörelse - Fysik B. Interferens i dubbelspalt gitter tunna skikt

Presentationsmaterial Ljus som vågrörelse - Fysik B. Interferens i dubbelspalt gitter tunna skikt Presentationsmaterial Ljus som vågrörelse - Fysik B Interferens i ubbelspalt gitter tunna skikt Syfte och omfattning Detta material behanlar på intet sätt fullstänigt såant som kan ingå i avsnitt me innebören

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

NU KÖR VI FÖR 95 % Nordisk. Budskapet klart på BilReturs kickoff

NU KÖR VI FÖR 95 % Nordisk. Budskapet klart på BilReturs kickoff Nordisk Nr 1 2013 nordic car recycling Budskapet klart på BilReturs kickoff NU KÖR VI FÖR 95 % Volvo och If väljer BilRetur som sitt nätverk Mikael blev certifierad och fick ordning Stora A för nya kvalitetslistan

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Blixten och hans Vänner kapitel 5

Blixten och hans Vänner kapitel 5 Kapitel 5 I vilket Blixten möter Jaja och Nänä. Det blixtrade till i Idériks gröna huvud. "Jag fick en ny idé", ropade han. "Vi gör om hela museet till en djungel! "Ja", skrek Idérika, "med träd och blommor

Läs mer

Thomas i Elvsted Kap 3.

Thomas i Elvsted Kap 3. Kap 3 Nu börjar träningen Imre, inte Ymre När kommer din pappa, frågar jag Lappen, vi kanske ska dela upp innan. Han är redan hemma, han jobbar på Metallen med datorer, säger Lappen, så vi ska nog strax

Läs mer

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Praktikfall 6 Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Anna Carlsson Käck Anledningarna till att man väljer att starta eget är säkert lika många som det finns egenföretagare.

Läs mer

Nordisk MAN FÅR INTE BLI EN BROMSKLOSS. Nytt namn för BILÅTERVINNARNA. Kenneth lämnar över till sönerna

Nordisk MAN FÅR INTE BLI EN BROMSKLOSS. Nytt namn för BILÅTERVINNARNA. Kenneth lämnar över till sönerna Nordisk Nr 2 2012 nordic car recycling Kenneth lämnar över till sönerna MAN FÅR INTE BLI EN BROMSKLOSS Nytt namn för BILÅTERVINNARNA Kvinnorna i SBR får eget nätverk Gröna Bildelar - ny branschsamverkan

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb

EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb http://www.realtid.se/articlepages/200803/31/20080331200617_realtid707/20080331200617_ Realtid707.dbp.asp Magnus Olsson var finanschef på Helsingborgs kommun

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

God Jul och. GolfÅr GOLFAREN. Vi önskar alla medlemmar, personal och sponsorer. en riktigt. ett framgångsrikt nytt. år 2014. d d GOLF CAMP GOLF CAMP

God Jul och. GolfÅr GOLFAREN. Vi önskar alla medlemmar, personal och sponsorer. en riktigt. ett framgångsrikt nytt. år 2014. d d GOLF CAMP GOLF CAMP 1 (8 ) GOLFAREN NYHETSBREV för ig som är melem i Kumla Golfklubb GOLF CAMP GOLF CAMP Vi önskar alla melemmar, personal och sponsorer en riktigt Go Jul och ett framgångsrikt nytt GolfÅr år 2014 Läs mer

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Effektivitet på jobbet

Effektivitet på jobbet Effektivitet på jobbet RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012 EFFEKTIVITET PÅ JOBBET NÄSTAN EN TIMME OM DAGEN FÖRSVINNER I STRUL Många drömmer nog om den perfekta arbetsplatsen,

Läs mer

Kö pfö rsä kring fö r Mervä rde MästerCärd Frä gör & Svär sämt exempel pä hur fö rsä kringen kän änvä ndäs

Kö pfö rsä kring fö r Mervä rde MästerCärd Frä gör & Svär sämt exempel pä hur fö rsä kringen kän änvä ndäs Kö pfö rsä kring fö r Mervä rde MästerCärd Frä gör & Svär sämt exempel pä hur fö rsä kringen kän änvä ndäs Vad omfattar försäkringen? Försäkringen består av fyra delar. Här är en sammanfattning av de olika

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Den framtida konsumentpolitiken

Den framtida konsumentpolitiken Ds 2004/05:51 Den framtida konsumentpolitiken - Ett underlag till en ny konsumentpolitisk strategi 2006 LÄTTLÄST Jordbruksdepartementet Regeringens nya konsumentpolitik...3 Detta vill regeringen med konsumentpolitiken...4

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Affärsplan. Grupp 13. Simplex

Affärsplan. Grupp 13. Simplex Grupp 3 Affärsplan Simplex Simplex gör det möjligt för alla med ett hushåll att låna samt hyra ut prylar som inte används kontinuerligt i hemmet. Via en hemsida sparar kunden pengar och utrymme samtidigt

Läs mer

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CARITA ANDERSSON ORDFÖRSTÅELSE privata hem (s 6, rad 1), hemma hos familjer, inte företag sällan (s 6, rad 3), nästan aldrig, inte ofta envis (s 7, rad 7), ger inte upp uppdrag

Läs mer

Lite mindre, lite mer erfarna. En intervju med vd Lilian Norin

Lite mindre, lite mer erfarna. En intervju med vd Lilian Norin Lite mindre, lite mer erfarna En intervju med vd Lilian Norin Lilian, varför ska man välja Andara? Vi är helt enkelt det vi säger oss vara: erfarna, engagerade, personliga, snabba, flexibla och kan verkligen

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

Acceleration i företagen på Leia Accelerator

Acceleration i företagen på Leia Accelerator Acceleration i företagen på Leia Accelerator Baserat på enkäter genomförda bland de företag som hyr kontor på Leia Accelerator Sammanställningen är gjord av av Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Resultat Juli/Augusti 2012

Resultat Juli/Augusti 2012 Resultat Juli/Augusti 2012 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga Procent i vardagen Idén till detta arbete växte fram när författaren, Ulrika Gustafsson, själv bytte bank och funderade på omläggning av lån och nytt sparande. Varför inte göra detta till ett arbetsområde

Läs mer

Kärlek och pengar 2015. En undersökning om ekonomi och kärlek. Vi behöver prata mer om pengar.

Kärlek och pengar 2015. En undersökning om ekonomi och kärlek. Vi behöver prata mer om pengar. Kärlek och pengar 2015 En undersökning om ekonomi och kärlek. Vi behöver prata mer om pengar. KÄRLEK OCH PENGAR 2015 1 SBAB PRIVATEKONOMI 10 FEBRUARI 2015 Vardagsekonomi en vanlig källa till konflikt Matkostnader

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Beskrivning av fertiliteten i Sverige 1991 och 1995

Beskrivning av fertiliteten i Sverige 1991 och 1995 2002:075 HIP EXAMENSARBETE Beskrivning av fertiliteten i Sverige 1991 och 1995 MARIE ANSMO HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET Institutionen i Kiruna GIS-utbilningen 2002:075 HIP ISSN: 1404 5494 ISRN: LTU - HIP

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

Gymnasieungdomars studieintresse

Gymnasieungdomars studieintresse Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (18) Gymnasieungomars stuieintresse Läsåret 2011/12 UF0513 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområe... 2 0.2 Statistikområe... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Vindkraftsutredning. Underlagsrapport 2011:3 till översiktsplan för Marks kommun

Vindkraftsutredning. Underlagsrapport 2011:3 till översiktsplan för Marks kommun Vinkraftsutrening Unerlagsrapport 2011:3 till översiktsplan för Marks kommun Rapporten har upprättats och utformats av kommunleningskontoret, Marks kommun, i samarbete me kommunens anra förvaltningar.

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Mental träning gav miljoner till Icabutiken: "Håll i och håll ut, plötsligt händer det"

Mental träning gav miljoner till Icabutiken: Håll i och håll ut, plötsligt händer det Mental träning gav miljoner till Icabutiken: "Håll i och håll ut, plötsligt händer det" Konkurrensen mellan matbutikerna är stenhård. Men systrarna Barbro Wallin och Kristina Wallin Nylén, Ica-handlare

Läs mer

VI TÄNKER PÅ HELHETEN

VI TÄNKER PÅ HELHETEN UTBILDNINGAR2015 VI TÄNKER PÅ HELHETEN SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och genom SSFs utbildningar

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Vad är det då som gör att man inte får en bra start?

Vad är det då som gör att man inte får en bra start? Guide: Bra start på nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb, oavsett om det är externt eller internt, finns det förstås många frågor, funderingar och förväntningar. Både från din sida och från arbetsgivarsidans.

Läs mer

Delårsbokslut nämnd tertial till KF. FOKUS-förvaltning

Delårsbokslut nämnd tertial till KF. FOKUS-förvaltning Delårsbokslut nämn tertial 2 2014 till KF FOKUS-förvaltning Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 2 OMVÄRLDSANALYS... 4 3 EKONOMISKT UTFALL... 5 4 PERIODENS HÄNDELSER... 6 5 KOMMUNALA MÅL... 8

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

på våra ledningsgruppsmöten. Vi har redan tagit upp några modeller med våra medarbetare.

på våra ledningsgruppsmöten. Vi har redan tagit upp några modeller med våra medarbetare. Måndagen den 3/9 2012 samlades en stolt skara kursdeltagare och coacher från ledarskapsprogrammet Diplomerad BLI-ledare. De har under det senaste året kommit till våra seminarier en halvdag varje månad

Läs mer

Pass 4 av 7 Kundrelationer mm. Du behöver: Anteckningsmaterial Din manual. Utskrift av bilderna till detta pass. wctele1av6 2013-05-21

Pass 4 av 7 Kundrelationer mm. Du behöver: Anteckningsmaterial Din manual. Utskrift av bilderna till detta pass. wctele1av6 2013-05-21 Välkommen! Ta fram papper och penna, stäng dörrar, TV och annat som kan störa, det blir mycket information på kort tid. -18år i Sverige - 33 år i världen och detta är bara början! 1 Utbildningen är fördelad

Läs mer

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 1 100 nya möjligheter Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 2 100 nya möjligheter Januari 2013 december 2014 Tidsbegränsade anställningar under 6 månader Lön enligt kollektivavtal Projekt i samverkan

Läs mer