Astrid Borg och Anders Borgman i snöväder i Nyfors, Älvsbyn. Astrid och Anders och hunden Kim vid Kolergården, Koler, Piteå kommun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Astrid Borg och Anders Borgman i snöväder i Nyfors, Älvsbyn. Astrid och Anders och hunden Kim vid Kolergården, Koler, Piteå kommun."

Transkript

1 Detta dokument samlar tidskriften Parkinson-Informatören utgiven av Svenska Parkinsonstiftelsen under perioden med Anders Borgman som ansvarig utgivare. Astrid Borg och Anders Borgman i snöväder i Nyfors, Älvsbyn. Foto: Olle Rehnström Astrid och Anders och hunden Kim vid Kolergården, Koler, Piteå kommun. Foto: Olle Rehnström

2 P-Info Ny medicin mot depression Nu finns en ny sorts medicin mot depressioner. Läkemedelsverket har godkänt Endronax. Den är den första godkända medicinen av en typ som höjer halten av noradrenalin i hjärnan. Brist på noradrenalin leder till håglöshet, dålig koncentrationsförmåga och svårigheter att känna välbehag. Källa: Medikament Signalsubstansen noradrenalin, släkting till dopamin, har en stor betydelse för parkinsonsjuka. Bl a kopplas den försämrade gångförmågan ihop med denna signalsubstans. I teorin skulle denna typ av antidepressiv medicin kunna ha en dubbelt positiv effekt vid insättande mot depression vid Parkin-sons sjukdom. Det skall bli intressant att följa upp den noggrannare framöver../. Red Gener orsak till mardrömmar Drömmer du ofta mardrömmar är det sannolikt en egenskap du har ärft. Det visar en finsk undersökning av enäggstvillingar. Forskarna upptäckte också ett samband mellan mardrömmar och psykiska sjukdomar. Källa I FORM 15/1998 Tips mot förkylning Förkylning är en infektion som är svår att vaccineras mot. Och de flesta blir inte heller vaccinerade mot influensa. Men du behöver för den skull inte ligga alldeles utslagen p g a sjukdom. Du kan göra en hel del för att hålla snuvan på avstånd. Undvik kyla och drag - om din temperatur sänks med bara ett par grader förbättras betingelserna väsentligt för förkylningsvirus. Stressa inte och håll immunförsvaret i topp. Fyra råd mot vintersnuvan Tvätta händerna ofta. Då får du bort förkylningsvirus som du fått genom att t ex röra vid dörrhandtag. Sov mycket. Det stärker immunförsvaret. Ha det inte för varmt - torr luft irriterar näsans slemhinnor så att det är fritt fram för bakterier. Ät vitlök - det stärker immunförsvaret. Källa: I FORM 13/1998

3 Influensa sätter ned krafterna. Maginfluensa har, dessutom, en för parkinsonsjuka och andra medicinberoende sjuka otrevlig bieffekt - man får problem med att tillgodogöra sig sitt medicinintag. Maginfluensa - vilka alternativ till medicineringssätt finns? Undertecknad som drabbades av en kraftig maginfluensa strax före jul fick anledning att fundera över detta spörsmål. En morgon vid första medicinintaget, omedelbart efter uppstigning, hände följande: Lika fort som medicinen kom ner till magen, lika fort kom den tillbaka samma väg tillsammans med övrigt maginnehåll. Varje försök att med eller utan vatten ta medicinen misslyckades kapitalt. För säkerhets skull såg kroppen till att tömma tarmarna på sitt innehåll lika effektiv. Kraftigt försämrade parkinson-symptom Fram emot kl 10.00, ca fyra timmar efter uppstigandet, började en för mig känd parkinsonpro-blematik göra sig påmind - muskelvärk. En allmän kraftlöshet inträffade av sådan dignitet att något som helst alternativ till sängliggande ej förelåg. Varje försök att ta medicin var lönlöst. Enbart vatten var lika fruktlöst. Hjärnkapaciteten försämras när man inte får sin medicin. Det blir en kamp bara att försöka tänka. I takt med att muskelvärken öka-de sjönk man in i ett drömliknan-de tillstånd där jag fokuserade på två saker; utan vätska orkar man inget - utan Pravidel kommer muskelvärken att öka ytterligare med muskelkramper i sin förlängning (det parkinsonsymptom jag tycker mest illa om). Bristen på Madopark orsakade en stelhet i kroppen - vilket sannolikt bidrog till den ökade muskelvärken. Märkligt nog ökade inte mina skakningar. Vätska är viktigt Vid maginfluensa sitter det i min hjärna en regel som säger att man måste ta in vätska - annars torkar man ut. Vad att göra, när varje försök till intag av vatten effektivt slogs tillbaka? Vid lunchtid gick min hustru ut och köpte två stycken 1,5-liters Coca-Cola flaskor. Vid hemkomst fylldes ett glas upp för att stå och låta kolsyran minska. Första försöket med en munfull avslagen Coca-Cola orsakade ett kraftigt illamående, men stannade kvar. Kraftlösheten var enorm. Det var med yttersta svårighet jag orkade resa mig upp på ena armen, hålla runt glaset och ta en munfull av den avslagna drycken. Ansträngningen orsakade formliga svettattacker; på bröstet, på ryggen, i armhålorna och i ansiktet med dito hörande skakningar i höger arm och ben. Dess emellan kom frysattacker. Fram emot fyra på eftermiddagen var ca en liter Coca-Cola inmun-digad och ett nytt fruktlöst försök medmedicin gjordes. Man fick en känsla av att magen bara hade väntat på att få demonstrera sin suveränitet. Ett nytt försök med en halv Madopark Quick mite upplöst i Coca-Cola gjordes en timma senare.

4 Det lyckades. Muskelkramperna uteblev I normala fall innebär ett c:a fyra timmars uteblivet intag av Pravidel ofelbart en smärtsam muskelkramp; först kommer höger vad sedan höger underarm. Bortsett från anmärkningsvärda muskelsmärtor, i hela kroppen, upptog rädslan för ovan nämnda kramper mycket av mina tankar. De uppstod aldrig! Har efteråt provat att hoppa över Pravidel, vilket inte går. Man kan fundera på innehållet i Coca-Cola och vad som händer med ett samtidigt intag av L-dopa. En halv upplöst Madopark Quick mite varannan timme följde sedan hela dagen och vid varje tillfälle som jag vaknade på natten. Magen protesterade mot kraftigare dos eller oftare intag. Andra dagen Fortfarande svag som en kattunge låg jag oförmögen att röra mig hela dag två. Intag varannan timme av Quick mite och nu även en halv Pravidel varannan timme hade inte någon som helst inverkan på allmäntillståndet. Hela dagen förflöt som i ett töcken - man fanns där men ändå inte på något sätt. Vid varje toalettbehov startade ett krig mellan protesterande stela muskler och sunda förnuftet som sade att vissa saker gör man bara inte i en soffa. Dag tre Muskelvärken var ett besvärligt kapitel. Jag hade noterat att den tillfälligtvis minskade när jag gick till toaletten. Satte som ett mål att gå runt 10 varv i lägenheten så många gånger som möjligt under dagen. Vid första försöket, under mycket stark hyper-ventilation (kraftiga in- och utandningar) för att komma över muskelvärken, passerades 10 varv och vid 17 var T-shirten genomsur av svett. Tvättlapp och på med en ny T- shirt. Två effekter kunde förmärkas - mindre smärta och mjukare muskler. Priset blev en timmes total kraftlöshet. Dagen fortsatte enligt det inslagna konceptet och en gradvis återhämtning kunde förmärkas. Det tog en vecka att bli något så när i form igen. Slutkommentar Det var för mig personligen en mycket nyttig erfarenhet som gav en påminnelse om hur det var innan vi fick våra moderna mediciner. Det gav också upphov till ett antal praktiska frågeställningar. 1. Hur skall vi säkerställa ett intag av L-dopamedicin och andra komplementmediciner under sådana här omständigheter? Frågeställningen bör tas

5 mycket seriöst. Är det realistiskt att tänka sig en sond via näsa eller mun som passerar genom magsäck- en ut i tolvfingertarmen? 2. Hur skall kunskapen om detta komma ut till våra läkare. Min bedömning är att inte alla förstår vilka konsekvenserna blir när L-dopatillförseln upphör. Generellt kan man säga att så fort magen tolererar någon form av födointag i samband med maginfluensa - börja alltid med blåbärssoppa. Har man inte Madopark Quick mite tillgängligt kan man krossa vanlig eller depot L-dopa alternativt tömma ur en depotkapsel i nägon dryck. Det viktiga är att få i sig L-dopamedicinen - inte hur man tar in den! Anhörig bäst vid dödsprocess Slutskedet. De anhöriga som haft god kontakt med vårdpersonal och varit väl insatta i den döendes behov av omsorg, klarar processen och sorgearbetet bättre än andra. Det framkom i Birgitta Anderheds doktorsavhandling om anhörigas delaktighet i vården av döende, som hon försvarade vid Uppsala universitet i oktober. Många sjuka vårdas i hemmet idag. En oinformerad anhörig som får hem en svårt sjuk kan hamna i en svår situation, med frågor om omsorgen av den sjuke, t ex smärtlindring och mathållning, men också frågor om hur man kan stödja den sjuke att leva som denne vill sista tiden i livet. Detsamma gäller om den döendes sjukdom får ett snabbt förlopp. En överraskning i undersökningen av patienter var att 33 av 67 patienter hade ett förlopp inom tre månader mellan cancerdiagnos och död. Avhandlingen ingår i ett större projekt Omsorg i livets slutskede som leds av doktor Britt-Marie Ternestedt. Ytterligare information fås från Högskolan i Örebro på telefon Källa: HÄLSA Nr 1 Jan/99 Artikeln är principiellt intressant så tillvida att många frågeställningar torde vara tillämpbara på vård av parkinsonsjuka i komp-likationsfaser i sjukdomens senare del. Området är känsligt men icke desto mindre en realitet för många vårdande anhöriga. Ett par samtal i veckan till Stiftelsens info-tel, 0200-

6 , handlar om anhörigas problem med dåligt stöd, bristande information, egen utbrändhet etc. Svenska Parkinsonförbundet har inom sina led minst två, parkinsonsjuka, sjuksköterskor med särskild utbildning inom palliativ vård, d v s vård i livets slutskede. Ett projekt med särskild inriktning på ovan nämnda vore väl lämpligt att starta upp år 2000 med../. Red. Varför uppkommer Par-kinsons sjukdom? Kanadensaren André Barbeau presenterade vid det 8:e Internationella symposiet om Parkinsons sjukdom i New York 1985 sina studier rörande omgivningsfaktorer i miljön och och parkin-sonsjukas eventuellt ökade genetiska känslighet mot dessa faktorer. Han anses allmänt som pionjär inom denna del av parkinson-forskningen och har påvisat större inslag av Parkinsons sjukdom bland människor som varit verksamma inom bl a kemisk-, petrolium- och plastindustri. I ett stort antal studier, från hela världen, har man funnit ett större inslag av Parkinsons sjukdom inom jordbruksbefolkning på landsbygden. Från Israel redovisas i Can J. Neurol. Sci. 1998;25: en studie över ökat inslag av Parkinsons sjukdom hos äldre kibbutzmedlemmar som varit sysselsatta i jordbruket. 317 personer med en ålder över 40 år intervjuades och undersöktes. Av dem valde man ut 95 personer med motorikstörningar, vilka jämfördes med 95 andra personer fördelade på samma ålder, könsfördelning osv. Man fann därvid en stark koppling till motorikstörningar, vilka benämdes preparkinsonsymp-tom, och arbete ute på fältet; speciellt hos de som arbetat med bomull. Sammanfattningen blev att man misstänker ett samband mellan besprutningsgifter (pesticider) och exponeringen av dessa som kibbutzmedlemmarna har utsatts för. En annan studie på samma ämne kommer från Tyskland, närmare bestämt Ruhr-området och presenterades i Neurology 1998;50: Studien är gjord på nio arbetare inom postverket vilka, över en period på upp till 30 år, dagligen varit verksamma med att byta ut och rengöra blysulfatbatterier. De var alla sysselsatta på samma arbetsplats med bristfällig skyddsutrustning. Sju av de f d arbetarna uppvisade parkinsonliknande symptom. Slutsatsen som författarna redovisar är att man, i enlighet med Barbeau s hypotes, spekulerar i om en långvarig exponering för t ex svavelföreningar kan ge upphov till cellförstöring hos genetiskt disponerade individer (personer som av någon anledning har sämre motståndskraft mot en sådan påverkan).

7 Källa: Aktuellt om Parkinsons sjukdom oktober/1998 Utgivare: Roche AB Båda dessa artiklar bidrar, enligt min uppfattning, mycket starkt till att bekräfta vederhäftigheten i Barbeau s hypotes om att omgivningsfaktorer kan vara en bakomliggande faktor till Parkinsons sjukdom. En mycket aktuell fråga blir onekligen: Tar vi hänsyn till detta på våra arbetsplatser?./. Red.

8 P-Info 2/98 B-vitaminer har betydelse för äldres minne Ett svenskt-amerikansk forskarlag har studerat sambandet mellan B- vitaminer och minne hos en grupp friska 80-åringar boende i Stockholm. Det visade sig att de som hade en låg halt av B-vitaminerna B12 och folinsyra i blodet också hade svårare för att komma ihåg saker och ting. Resultaten tyder på att vederbörande i synnerhet hade svårt för att lägga nya saker på minnet. Källa: I FORM 2/1998 Dålig vård, tycker kvinnorna I en jämförelse mellan kvinnor och män med diabetes visade det sig att kvinnorna var mer missnöjda med vården än männen. Kvinnorna hade invändningar mot både bemötandet och det medicinska innehållet, meddelas i Socialdepartementets huvudbetänkande Jämställd vård - olika vård på lika villkor. Utredningen konstaterar att det skulle behövas mer ingående analyser av mötet mellan patient och vårdare. Källa: STING nr 1/98 Sinkat sexliv? För lite zink leder till testosteronbrist hos män, enligt studier i USA som publicerats i bland annat tidskriften Nutrition. Zinkbrist leder till trötthet, sämre immunförsvar och minskad sexlust. Brist på detta ämne kan även leda till sämre fertilitet hos mannen. Så det gäller att se till att han får i sig tillräckligt med spannmålsprodukter, kött, fågel, ost, mjölk och nötter som innehåller rikligt med zink. källa: Må Bra 2/1998 STOPP! Stop walking when talking! (sluta gå när du pratar) är ett engelskt uttryck som man tagit fasta på vid Umeå universitetssjukhus. En studie av hur balansen påverkas med åldern visar att risken att ramla och skada sig hos många är kopplad till förmågan att prata samtidigt som man går. Av 58 äldre som bodde på sjukhem klarade tolv inte av detta.av de tolv ramlade tio så fort de öppnade munnen för att säga något om de samtidigt gick omkring i rummet. Källa: Må Bra 2/1998 Det är ett inte helt ovanligt inslag för parkinsonsjuka med balansproblem. Ta för vana att stanna och stå still när någon ropar en hälsning åt er. Man ramlar lätt om man vrider sig samtidigt som man går. Vid bilkörning gäller regeln; pra-ta inte och kör samtidigt. Man tappar lätt koncentrationen och bilen börjar vandra på vägen från sida till sida../. Red

9 Kunskaperna om demens ökar Här följer ett sammandrag av en artikel av Tord Ajanki från ett föredrag av Arne Gustafson, professor i geriatrisk psykiatri i Lund, på Bättre Livmässan i Malmö i oktober Allt fler demenssjuka Man beräknar att det kommer att finnas omkring demenssjuka om tio år. Anledningen är att fler och fler i befolkningen blir äldre. Vårdkostnaderna för gruppen ligger på ungefär 30 miljarder per år. Olika typer av demens med olika symptom 42 % av de drabbade har Alzhei-mer, vilken är den vanligaste formen av demens. 26% har vaskulära demenser (orsakade av skador i blodkärlen), som beror på hjärninfarkt eller hjärnblödning. 9% har frontallobsdemens (främre delen av hjärnan). Resterande har olika bakgrund såsom tumörer, alkoholism eller Jakob Creutzfeldts sjukdom. Det är viktigt att ställa rätt diagnos eftersom skadan finns på olika ställen i hjärnan och ger upphov till olika symptom. Alzheimer är exempelvis nästan motsatsen till frontallobsdemens. Alzheimer Alzheimer drabbar främst förmågan att känna igen situationer, personer och platser. Det är viktigt att de anhöriga känner till att den sjuka inte känner igen dem, till och med inte känner igen sig själv. Såväl närminnet som fjärrminnet sviktar. Den praktiska förmågan slås ut efter hand, exempelvis konsten att knyta sina skor, att äta med bestick, att skilja på höger och vänster m m. Förmågan att tolka känslor och kroppsspråk fungerar bra hos alzheimersjuka och de har länge kvar sin inlevelseförmåga, sitt intresse för sociala kontakter och ett visst omdöme. Frontallobsdemens Personer med frontallobsdemens tappar snabbare sin inlevelseförmåga, sitt intresse för sociala kontakter och sitt omdöme. De blir exempelvis avvisande, ointresserade, kyliga, bryska och det sviktande omdömet påverkar dem så att de gör saker de aldrig skulle ha gjort tidigare, slåss, snattar och blir oförskämda. De blir ofta också ohämmade, de dricker och äter hejdlöst till exempel. Språket påverkas och i börja märks det genom att samma mening upprepas om och om igen. Till slut blir de helt stumma, men de förstår allt man säger och ser och hör som vanligt. Ofta har de ett oskadat närminne och de praktiska förmågorna kvar. Vaskulära demenser

10 De vaskulära demenserna utvecklas mer olika. Ofta skiftar tillståndet mellan dåliga och bättre perioder. Glömska, desorientering, depression och praktisk oförmåga hör ofta till bilden. I regel tillkommer neurologiska skador som försvårar livet för den drabbade. Utredning krävs för rätt diagnos Det är inte bara för de anhörigas skull det är viktigt att utreda vilken demenstyp patienten har. Det gäller också att kunna utesluta att det inte är någon annan sjukdom; exempelvis depression som ibland kan likna demens. En utredning kostar idag kronor. Väl använda pengar med tanke på att det motsvarar några få vårddagar. Många av de vanliga demenssymptomen kan också framgångsrikt behandlas. Dit hör ångest, misstänksamhet och hallucinationer. Men för att kunna behandla måste ju symptomen vara kända. Den förste som märker att något är på tok i början av en demensutveckling är alltid den sjuke själv. Reaktionerna blir inte oväntat förtvivlan, depression, oro, rastlöshet, irritation och förnekande. Nya mediciner på gång Flera nya läkemedel som bättre än idag inte bara dämpar utan verkligen bromsar demensutvecklingen vid Alzheimers sjukdom är på väg. Källa: Praktikan nr 10/97 En sådan medicin är exempelvis Aricept (donepezil). Det är en acetylkolinhämmare, d v s den förhindrar nedbrytningen av signalsubstansen acetylkolin. Det är en av flera signalsubstanser som personer med Alzheimer har för låga nivåer av. Acetylkolin har betydelse för inlärning, minne och annan intellektuell förmåga och förbättrar funktionen hos de celler som ännu ej förstörts av sjukdomen. Denna typ av läkemedel hjälper många alzheimersjuka, men inte alla. Källa: Forskning & Framsteg 8/97 Ät på rätt sätt 60-åringar som äter flera små måltider istället för tre rejäla mål om dagen kan bränna fett lika bra som en 20-åring visar en ny amerikansk studie. Källa: Må Bra 2/98 Blandade karameller Från Apotekets eget husorgan Ditt Apotek saxar jag följande: 1996 såldes det läkemedel för 20 miljarder kronor. Statens kostnader för läkemed-elsförmånen var 16 miljarder kronor.

11 Läkemedelspriset för läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet fastställs av Rksförsäk-ringsverket. I samband med ordinationerna på etiketterna till medicinerna kan små fel smyga sig in. Vad sägs om följande: För tandbehandling Munnen sköljes 2 gånger dagligen med 10 ml lösning under 1 minut. Tänderna spottas därefter ut. Ögondroppar 1 tablett 3 gånger dagligen för vänster stortå Åt häst För torr mygg, ingnides 1 gång dagligen. Ospecifierat 1 tablett till natten vid övernattning på andra tjänsteställen Ospecifierat 1-2 tabletter till natten, mot kramvärk.

12 P-Info 3/98 Parkinson på internet De som är spansktalande får här en internetadress som kan vara intressant: Fru Ana-Mari del Arco drabbades av Parkinson för sex år sedanoch startade för ett år sedan upp Forum på Internet. Den som önskar kontakta henne på E-post gör det på på spanska eller franska. Man arbetar mot FN, EU, WHO m fl för att förbättra stödet till forskning om PS. Därför anordnar man en konferens i Barcelona den mars med deltagare från USA, Latinamerika och Europa med medlemmar från Forum på Internet. Informationen kommer från Luis E. Campos i Kista; E-post Det måste vara en anmärkningsvärd kvinna som bara på ett år lyckas skapa ekonomiska förutsättningar för en internationell konferens om PS för spansktalande. Hennes arbete gagnar oss alla och jag önskar henne lycka till i sina ambitioner att påverka myndigheter och organisationer till ökade satsningar på parkinsonforskning../. Red Prostataproblem kan hos vissa avhjälpas med naturmedel Ett manligt problem Hälften av alla män över femtio kommer någon gång under sitt liv att behöva behandling på grund av prostatan. Den här lilla körteln, belägen under urinblåsan, börjar åter växa i medelåldern och när man passerat de femtio kan den ha vuxit sig så stor att den börjar klämma åt urinröret. Besvär både på dagen och natten Har den vuxit sig stor kan det bli svårt att kissa och när man väl kommit igång kan det vara svårt att sluta. Det droppar oavbrutet och det känns obehagligt och ofräscht. Besvären gör det nödvändigt att gå på toaletten flera gånger per natt. Både en själv och ens partner påverkas av vad beträffar såväl nattsömn som sexliv. På dagtid ute i samhället riktas hela tiden ens uppmärksamhet mot närmaste toalett - om det skulle bli nödvändigt. Pumpafrön och dvärgpalm

13 Curbicin, av Läkemedelsverket klassat som naturläkemedel, består av extrakt från pumpa och dvärgpalm. En svensk studie från början av 90- talet tyder på att personer med godartad prostataförstoring kan få lindring med Curbicin, enligt chefsöverläkare Magnus Grabe på Universitetssjukhuset i Malmö. Källa: MåBra 3/98 Det här är ett bearbetat sammandrag från en artikel av Lotti Ragnvaldsson. Min egen erfarenhet är att detta är ett relativt vanligt problem. Hjälpmedelscen-tralen på lasarettet har flera alternativ mot urinläckage, exempelvis uridom med påse på benet m m män i Sverige har problem med inkontinens, så det är inget att skämmas över../. Red Alkohol och Parkinsons sjukdom Brevfrågor Det kommer då och då brev från läsare med speciella frågeställningar som de önskar belysta utifrån vår sjukdom. En läsare från Landskrona vill veta om alkohol inverkar negativt på Parkinsons sjukdom och jag har valt att göra en översiktlig, något fördjupad, artikel. Alkohol och impotens Redan utan alkohol finns inslag av impotens i Parkinsons sjukdom. För flera hundra år sedan kände man till att alkohol ökar lusten men minskar förmågan. Idag vet vi orsaken. Testiklarna som saknar skydd mot alkohol skadas och därmed sjunker produktionen av det manliga köns-hormonet testosteron, vilket behövs för att skapa sexuell lust. Kvinnoproblematik Kvinnor som dricker mycket alkohol riskerar att få störningar i menstruationscykeln, problem med oregelbundna regleringar m m. Det beror på en störning i samspelet mellan äggstockarnas östrogenproduktion och hjärnans reglering av menscykeln. Ett annat problem är att kvinnans mag-tarmslemhinna har en avsevärt bättre förmåga att suga upp alkohol i blodet samt att kvin-nokroppen innehåller mer fett och mindre vatten än mannens. Eftersom alkohol späds ut i vatten blir följden att kvinnan får högre koncentration av alkohol i kroppen; hon blir snabbare och kraftigare berusad. Hur stor mängd alkohol är oskadlig? Forskningen visar att både levern och testiklarna tar skada långt innan man av allmänheten bedöms som alkoholist. Man beräknar att det är oskadligt att konsumera 2 cl starksprit (7 gram) per dygn. Det motsvarar en (1) lättöl. Alla intag över detta riskerar att påverka leverfunktionen.

14 För en man på 70 kg tar det ca en timme att förbränna ovanstånde mängd. Vad händer med oss när vi dricker alkohol? Det första som sker när vi dricker alkohol är att hjärnbarken påverkas så att vi tappar omdömet och tidsmedvetandet, tar ökade risker samt förlorar förmågan att planera. Dricker vi lite till påverkas mel-lanhjärnan (basala ganglierna). Vårt dåliga samvete flyger all världens kos och vi tappar om-vårdnadsförmågan. Det sista stadiet vid kraftig alkol-konsumtion påverkar reptilhjär-nan - den mest primitiva delen i hjärnstammen. Vi är tillbaka på kräldjursstadiet där allt är svart eller vitt, vän eller fiende och det är här som vi kan begå grova våldsbrott. Vilka kopplingar finns mellan alkohol och Parkinsons sjukdom? Att enzymet MAO (Monoamin-oxidas) bryter ner signalsubstan-sen dopamin, känner många till, men att det också reglerar nivån av signalsubstansen serotonin är mindre känt. En låg MAO-nivå innebär en låg serotoninhalt. Hur hög eller låg MAO-halt vi föds med bestämms av våra arvsanlag. Serotonin i låga nivåer förknippar vi med oro, ångest och depression. Men det finns ytterligare en påverkansfaktor; låg serotonin-nivå innebär att man blir mer impulsstyrd och får svårare att kontrollera lustcentrum. Vid alkoholintaget frisätter vi större mängder av signalsubstan-serna dopamin, noradrenalin och adrenalin, vilka alla stimulerar olika lustcentra. Den aktiverande signalsubstansen glutamat hämmas; man blir trögare och den viktigaste hämmande signalsubstansen i vår hjärna; GABA, aktiveras av alkohol. Det är samma receptorer (mottagare) som påverkas av bensodia-zepiner; lugnande läkemedel som Valium, Sobril och Rohypnol. Att ta dessa läkemedel ihop med alkohol är utomordentligt olämpligt - det blir full gas utan broms. Ovan nämnda är viktiga signalsubstanser för parkinsonsjuka. Dopamin har vi dokumenterad brist på, noradrenalin påverkar exempelvis vår gångförmåga. Alkoholen stimulerar vårt lustcentrum med hjälp av bla dopamin, för övrigt samma signalsubstans som aktiveras när vi blir förälskade. Källa: Absolut Alkohol av Ingalill Mosander och Olof Ulwan Som framgår är det samma sig-nalsubstanser som engageras vid Parkinsons sjukdom som vid al-koholintag. Det kan förklara varför många parkinsonsjuka frivilligt väljer att minska sin konsumtion av alkohol - man mår inte bra av det längre och man uppnår inte samma nivå av stimulans längre. I stället för två glas vin till maten väljer man ett glas eller avstår helt.

15 Fysiologiskt innebär ett stort al-koholintag en ökad påfrestning på ett redan hårt ansträngt dopaminsystem. Marginalerna till vad man tål är mindre. Trots att jag själv valt att avstå från alkohol, vill jag inte uttryckligen förbjuda användandet. Om det för någon innebär höjden av livskvalitet att få ta ett glas vin till middagen på fredag kväll - gör det. Ni känner själv er kropp och är vuxna nog att ta ansvar för den../. Red Örtmedel mot Alzheimer Huddinge provar som första sjukhus i Europa ett örtmedel i behandlingen av Alzheimerpatien-ter. Den verksamma beståndsdelen kommer från örten podophylum emodi som växer i Himalaya. Örten ingår i en medicin som används i behandling av reumatiker. Eftersom studier visat att förekomsten av Alzheimers är mycket lägre hos reumatiker än befolkningen i övrigt är teorin att det kan bero på örtmedlet- Källa: MåBra 3/98 Melatonin - nattens hormon Vad är melatonin Melatonin, 5-metoxy-N-acetyltryptamin, tillverkas från signalsubstansen serotonin i hjärnans tallkottkörtel. Denna körtel, vilken tidigt förkalkas hos oss, är en viktig del i vårt hormonsystem eftersom melatoninet inte bara påverkar kroppens utveckling, tillväxt och ämnesomsättning utan även kroppens dygnsrytm och anpassning till årstider. Hur arbetar det? Melatonin ger alla organ och celler i kroppen information om tid på dygnet, tid på året och har eventuellt en påverkan på livslängden. När mörkret inträder påbörjas produktionen av hormo-net medan starkt ljus stoppar tillverkningen. Hur mycket som produceras varierar från individ till individ och är ärftligt betingat. Vi vet att melatonin kan ställa om våra sömntider och att sömnproblem kan avhjälpas när sömnrytmen är rubbad av för litet melatonin. Intresset för hormonet ökar därför i Sverige och därmed receptförskrivningen. Hur mycket skall man ta? Dosen skall anpassas efter individen, med hänsyn till den egna tallkottkörtelns produktion av hormonet. Osäkerheten hos läkarna är därför stor och de föreskrivna doserna varierar från 0,1 mg till 100 mg, d v s en skillnad på tusen gånger!! Vad kan påverka produktionen av melatonin?

16 Halterna av melatonin minskar med stigande ålder. En medelålders person tillverkar bara hälften så mycket melatonin som i barndomen. Även alkohol och blodtrycksmediciner innehållande betablockerare kan sänka melatonin-halterna. Kan man testa det utan risk? Lennart Wetterberg, professor i psykiatri vid S:t Görans sjukhus i Stockholm, är en pionjär inom melatoninforskningen och han säger: - Många människor vill prova melatonin på egen risk. Men ingen skulle väl drömma om att testa insulin bara för att det är bra för diabetiker. Appropå melaninets skyddande effekt som antioxidant. - Visst kan melatonin ha skyddande effekter (det är en anti-oxidant). Men taget vid fel tidpunkt och i fel dos, kan det ha motsatt effekt. Melatonin är nämligen ett tidsberoende hormon som visat sig kunna både stimulera och hämma cancercellers växt beroende på tidpunkten i dygnscykeln då det ges. Det påstås ha en positiv inverkan på sexlivet med hänvisning till djurförsök och fåravel. - Innan någon rekommenderar att många människor ska använda melatonin, kan det vara klokt att tänka på vad som händer baggar-na efter behandlingen. Då minskade deras sexuella spänst, spermierna blev färre med fler defekter än hos baggar som inte fått extra melatonin, enligt Lennart Wetterberg. Åtskilliga frågetecken kvarstår att räta ut. Fortfarande har forskarna själva en rad frågor om hur melatoninet bäst skall användas. Lennart Wetterberg avråder från att köpa med sig en melatoninburk på utlandsresa, exempelvis från USA. Kvaliteten på preparaten är nämligen inte garanterad. - Melatonin är en billig kemisk biprodukt när man framställer koffeinfritt kaffe. Men oseriösa tillverkare blandar i andra preparat. Allt från potatismjöl till malda tallkottkörtlar från kalvar och kor som alltså kan innehålla smittämnet för galna ko-sjukan. På frågan om han själv äter melatonin blir svaret: Aldrig! Källa: Forskning & Framsteg 8/97 Ett sammandrag ur en belysande artikel, skriven av Monika Sta-rendal. Flera läsare har både brevledes och vid telefonsamtal tagit upp frågeställningar runt melatonin och dess påstådda egenskaper../. Red SBU-rapport: Medicinskt fakta runt antioxidanter

17 Det saknas vetenskapliga bevis för uppfattningen att tillägg av antioxidanter skulle förebygga sjukdom. Undantaget är stora dagliga doser av C-vitamin som lindrar, men dock inte förhindrar, förkylning. Det är budskapet i den rapport SBU lagt fram. Det saknas tillräckligt med forskningsresultat för att kunna bedöma om antioxidanter kan förebygga sjukdom, exempelvis Alz-heimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, MS, diabetes m m. Rapporten berör inte, enligt min mening, den viktiga frågan: Har de någon betydelse när man fått sjukdomen? Jag tror uppriktigt på att antioxidanter har det../. Red

18 P-Info 4/98 Viktigt vara moraliskt lyhörd i mötet med patienten Ny forskning Kim Lützén, forskande sjuksköterska, docent i vårdetik och lektor vid Hälsöhögskolan, Karolinska Institutet, vill med sin forskning höja medvetenheten hos vårdpersonalen om vad som sker i mötet med patienten. Skillnader i ansvar Sjuksköterskan har ett stort omvårdnadsansvar gentemot patienten - till skillnad från läkaren som har behandlingsansvaret. Det gör att sjuksköterskan kommer närmare den enskilde patienten där begrepp som ömsesidighet, förtroende och tillit blir väldigt viktiga. Men medkänsla och allmän hygglighet räcker inte alltid. När patienten är oförmögen att uttrycka sina egna behov eller fatta egna beslut måste sjuksköterskan utveckla sin empatiska kapacitet (förmåga att sätta sig in i den andres situation) utifrån kunnande och trygghet. Påverkansfaktorer Dålig organisation, stress, köer, nedskärningar och allt färre som skall klara allt mer betyder att moralisk lyhördhet blir ännu viktigare. Tidsnöd och dåligt stöd från arbetsledningen kan bidra till att den moraliska lyhördheten inte kommer till uttryck i vårdperso-nalens alla beslut och handlingar. Risken är att man stänger av känslomässigt och inte orkar se de etiska frågeställningarna i vardagen. Det måste finnas utrymme för att genomföra goda handlingar också! Källa: Medicinsk Vetenskap 1/98 Detta korta artikelsammandrag belyser en del av den problematik som en sjuksköterska befinner sig i och klargör de skillnader i ansvar som föreligger inom vården. Det finns ett starkt engagemang inom denna yrkesgrupp och vi kan hjälpa till genom att ge dem information om vår situation och själva skaffa oss kunskap för att förbättra kommunikationen mellan oss../. Red Nya mediciner Pramipexol/ Mirapex/ Mira-pexin/ Sifrol Nya produkter har många namn och det kan vara ibland vara svårt att skilja dem åt. I massmedia har man den senaste tiden kunnat läsa att Mirapex, vars aktiva kemiska substans heter pramipexol, har blivit godkänt av EU. Ett

19 EU-godkännande innebär numera ett godkännande i alla medlemsländer; ett för fabrikanterna något förenklat och mer ekonomiskt förfarande, i stället för individuell prövning i varje land. Vem står bakom läkemedlet? Boehringer Ingelheim har tagit fram läkemedlet och i samarbete med Pharmacia & Upjohn lanserar man det över hela världen. I USA fick P & U sitt godkännande av läkemedlet den 2 juli 1997 och lanserade det under varumärket Mirapex. Man anger, i sin Information till aktieägare, nr 1 februari 1998, att man redan har 6% av USA-marknaden. Eftersom USA-marknaden för parkinsonmediciner, enligt artikel i Finans- Tidningen 24 juli 1997, uppskattas till ca 360 miljoner $, idag omkring tre miljarder kronor, så blir 6% aktningsvärda 180 miljoner kronor på åtta månader. Sifrol I Sverige kommer det nya läke-medlet att marknadsföras av Boehringer Ingelheim under namnet Sifrol. Ytterligare en aktör på marknaden att lära känna och ännu ett läkemedel för läkarna att beakta i den symptomprofilerade behandlingen av Par-kinsons sjukdom. Det blir således än viktigare att medicineras med hänsyn till den symptomprofil man uppvisar. Arbetet med särskilda parkinson-dispensärer får här ytterligare aktualitet och stärker Svenska Parkinsonförbundets argumentation. Vad vet vi om Sifrol? Vi vet att det är en dopaminhärmare (agonist) och hamnar därmed i samma grupp av läkemedel som Pravidel, Requip, Cabaser, Permax/ Celance m fl. Den påverkar de mottagare (receptorer) som hör till D 2 - familjen (D 2, D 3, D 4 ) och uppvisar särskild känslighet till D 3 -mottagaren. Man poängterar särskilt att det inte är en ergot-drog till skillnad mot exempelvis dopamin-härmarna Pravidel, Cabaser och Permax/ Celance som alla härstammar från mjöldrygesvampen. Den har m a o en kemisk renare molekyl än ovan nämnda. Upptrappningsmodell Vanligtvis har mediciner i parkin-sonbehandlingen, Tasmar undantaget, en långsam upptrappning för att kroppen succesivt skall vänja sig. Så är även fallet med Sifrol, även om tre veckor i detta sammanhang får anses som kort tid. Man rekommenderar att dygns-dosen fördelas på tre lika stora doser med dosökning var femte till sjunde dag. Exempel: Vecka 1 3 x *0,125 mg/ salt Vecka 2 3 x *0,25 mg/ salt

20 Vecka 3 3 x *0,5 mg/ salt Man anger att den individuella dosen bör vara mellan 0,375 mg/ salt och maximalt 4,5 mg/ salt. Dosen av L-dopa (Madopark och Sinemet) bör minskas vid behandling med Sifrol. Bästa resultat nås därvid när intaget passerar 1,5 mg/ salt per dygn. * I den medicinska litteraturen redovisar man intaget av Sifrol i mg salt (pramipexolsalt), därför har jag valt att konsekvent använda mig av detta. Man anger även styrkan i pramipexolbas och då blir siffrorna i ovan nämnda exempel: 0,125 mg/ salt = 0,088 mg/ bas 0,25 mg/ salt = 0,18 mg/ bas 0,5 mg/ salt = 0,36 mg/ bas Hur snabbt ger Sifrol verkan? Upptaget sker relativt snabbt och är praktiskt taget 100%. Tar man det tillsammans med mat påverkas hastigheten men inte nivån vilken når sin högsta nivå efter en till tre timmar. Halveringstiden anges till ca åtta timmar hos yngre personer och upp till 12 timmar hos äldre. 90% av upptaget utsöndras via urinen. Tre olika styrkor; 0,125-0,25-1,0 mg/ salt, kommer att finnas på marknaden. Alla i form av en vit tablett, rund eller oval i olika storlekar. Vilka biverkningar finns? Varken Eldepryl eller L-dopa påverkas av Sifrol. Man rekommenderar endast en minskning av L-dopadosen i samband med upptrappning av Sifrol. I likhet med andra dopaminhärmare rapporteras biverkningar i form av illamående, förstoppning, sömnighet (somnolens), hallucinationer och ofrivilliga rörelser (vanlig med L-dopa). Intressant är att man anger minskade biverkningar under den fortsatta behandlingen av förstoppning och illamående och att hallucinationer verkade försvinna helt. Inslaget av hallucinationer är markant större hos äldre än hos yngre parkinsonsjuka; 16,5% respektive 9,0%. Man anger även en påverkan på blodtrycket, framför allt hos parkinsjuka med lång sjukdomstid, och rekommenderar att en särskild uppmärksamhet riktas på denna biverkan i början. Alla parkinsonmediciner har en blodtryckssänkande effekt och Sifrol utgör alltså inget undantag. Skillnader i dosstyrka mellan man och kvinna! Redan i Parkinson-Informatören 10/97 påpekade jag ett intressant faktum om Sifrol; kvinnor uppvisar en 35-43% ökad doskoncentration än män. Det indikerar en försiktigare medicindos till kvinnor. Samma rekommendation gäller till äldre personer. En god hjälp vid ON-OFF

Parkinsonskolan Del 1. Sammanställd av. Anders Borgman

Parkinsonskolan Del 1. Sammanställd av. Anders Borgman Parkinsonskolan Del 1 Sammanställd av Anders Borgman 2 Parkinsons sjukdom Diagnosen Parkinsons sjukdom (PS) kan inte fastställas genom exempelvis ett blodprov eller genom en röntgen av hjärnan etc. Med

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

Pirrar det i benen så att du har svårt att sova?

Pirrar det i benen så att du har svårt att sova? Pirrar det i benen så att du har svårt att sova? I natt pirrar det i benen på alltför många svenskar. Få känner till att obehagskänslorna inne i benen kan vara ett sjukdomstillstånd, Restless Legs Syndrom

Läs mer

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här Allmänt om adaptogener Sammanfattning Adaptogener Rotary, Skurup, 2007 Läs mer om adaptogener klicka här Kontaktinfo Tack Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter

Läs mer

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11)

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11) PATIENT 1 (11) Upplevda besvär SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory Vi önskar få veta direkt av Dig hur Du upplever den behandling som Du får. För varje besvär som anges nedan ber

Läs mer

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se Sömnhjälpen www.somnhjalpen.se Sömnsvårigheter kan ge allvarliga problem i vardagslivet och för hälsan. Genom att vara uppmärksam på våra vanor och vår livsstil, samt faktorer i miljön kan vi förebygga

Läs mer

Hastigheten på kroppens alkoholförbränning

Hastigheten på kroppens alkoholförbränning Mat i magen ger lägre promillehalt Fredrik Rimsén Populärvetenskaplig sammanfattning av självständigt arbete i biologi VT 2009 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Alkohol har

Läs mer

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling Psykiatrisk behandling Medicinsk behandling Evidensbaserad behandling Evidens betyder bevis Forskning och vetenskapliga resultat bevisar att behandlingen ger resultat Vård ska enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar www.e-imd.org Vad är störningar i ureacykeln/organisk aciduri? Maten vi äter bryts ned av kroppen med hjälp av tusentals kemiska reaktioner

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Version 8, 2001-11-18 OMR 6:1 BILAGA MÄN PATIENT 1 (11)

Version 8, 2001-11-18 OMR 6:1 BILAGA MÄN PATIENT 1 (11) PATIENT 1 (11) Upplevda besvär SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory Vi önskar få veta direkt av Dig hur Du upplever den behandling som Du får. För varje besvär som anges nedan ber

Läs mer

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Fysisk hälsa Den fysiska hälsan är hur våra kroppar mår Den fysiska hälsan är till exempel sjukdom Fysisk hälsa kan även vara kosten vi får i oss. Kosten har en stor inverkan

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Frågor och svar. om åldrande, alkohol och läkemedel

Frågor och svar. om åldrande, alkohol och läkemedel Frågor och svar om åldrande, alkohol och läkemedel S O C I A L - O C H H Ä L S O V Å R D S M I N I S T E R I E T S broschyrer 2006:6swe 1 Frågor och svar om åldrande, alkohol och läkemedel Stigande ålder

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Klinefelters syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Tack och lov finns det en enkel lösning på just den delen av problemet. Stäng av datorn och mobilen. Låt inte mobilen stå på ljudlös, då kommer

Tack och lov finns det en enkel lösning på just den delen av problemet. Stäng av datorn och mobilen. Låt inte mobilen stå på ljudlös, då kommer Att mobilanvändandet går att koppla till sömnstörningar visar även en undersökning gjord i Bamberg. 7 Samma sak visade sig även i den undersökningen när försökspersonerna utsattes för en tusendel av det

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Apotekets råd om Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Något år innan menstruation upphör går kvinnor in i en övergångsperiod, klimakteriet. Äggstockarna producerar mindre av det kvinnliga könshormonet

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se Tips och råd om överaktiv blåsa Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se VES-100973-1 02.2011 Relevans.net Man räknar med att cirka 200 miljoner människor i världen har problem med blåsan.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Eldepryl 5 mg och 10 mg tabletter Selegilin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Hälsopunkt Stenungsund

Hälsopunkt Stenungsund Hälsopunkt Stenungsund om STRESS Hälsopunkt Stenungsund är ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsorådet, 4S-förbundet, primärvården, apoteket och Stenungsunds bibliotek. Du hittar oss i Kulturhuset Fregatten,

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay PATIENTINFORMATION Till dig som får behandling med Glucobay Innehållsförteckning Vad är diabetes 3 Vad är insulin 3 Varför får man diabetes 3 Vad är kolhydrater 4 Hur tas kolhydraterna upp i tarmen 6 Hur

Läs mer

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning Hypotyreos Låg ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Förvirringstillstånd vid avancerad cancer. Peter Strang, Professor i palliativ medicin, Karolinska institutet Överläkare vid Stockholms Sjukhem

Förvirringstillstånd vid avancerad cancer. Peter Strang, Professor i palliativ medicin, Karolinska institutet Överläkare vid Stockholms Sjukhem Förvirringstillstånd vid avancerad cancer Peter Strang, Professor i palliativ medicin, Karolinska institutet Överläkare vid Stockholms Sjukhem Referenslitteratur Strang P: Förvirring, delirium och terminal

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare.

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad risk för ett stort antal hälsoproblem

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation 4. Samla energi för bättre prestation Det är samspelet mellan träning, vila, mat och dryck som gör att du får tillräcklig energi för att prestera bättre. Glömmer du något av detta kan du aldrig prestera

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

Välkommen till barnoperation

Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Före När något i kroppen inte fungerar som det ska så måste det lagas. Det kallas för operation och görs på ett sjukhus. Det är en doktor som opererar,

Läs mer

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se Sömn och stress www.somnhjalpen.se S ömnen tillhör ett av våra primära behov. Vi sover i genomsnitt ca 1/3 av våra liv. Sömnen är livsviktig för våra olika kroppsfunktioner. Om vi inte sover tillräckligt

Läs mer

Ett glas vin kan väl inte. skada?

Ett glas vin kan väl inte. skada? Ett glas vin kan väl inte skada? Ett glas vin kan väl inte skada? Kvinnors dryckesvanor skiljer sig idag markant från hur det var för bara några år sedan. Vid trettio har man ofta hunnit skaffa sig vanor

Läs mer

Du bestämmer hur festen blir inte alkoholen. Så minimerar du alkoholens negativa konsekvenser

Du bestämmer hur festen blir inte alkoholen. Så minimerar du alkoholens negativa konsekvenser Du bestämmer hur festen blir inte alkoholen Så minimerar du alkoholens negativa konsekvenser Vad är riskabel alkoholkonsumtion? Om du är tjej och dricker fler än 9 standardglas under en vecka eller om

Läs mer

Medfödd hypotyreos. 24 frågor och svar

Medfödd hypotyreos. 24 frågor och svar Medfödd hypotyreos 24 frågor och svar Författare Jan Alm och Annika Janson Barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och Barnens sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset 2 Vad är medfödd hypotyreos?

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24 Diabetes Britt Lundahl 2014-09-24 Vad är diabetes? Diabetes är en kronisk sjukdom, som karaktäriseras av för högt blodsocker. Orsaken är brist på hormonet insulin eller nedsatt känslighet för insulinet.

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund VANLIGA FRÅGOR INFÖR STRÅLBEHANDLINGEN Detta häfte är till för dig som får eller ska få strålbehandling mot en hjärntumör. Hur och

Läs mer

Tips från forskaren Sömn

Tips från forskaren Sömn Tips från forskaren Sömn Stressforskningsinstitutet Sömn Här listas forskarnas tips kring sömn, vilka yttre faktorer som påverkar den och hur man bäst undviker problem. Sociala medier och sömn Varför måste

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Värt att veta... Nattarbete

Värt att veta... Nattarbete Värt att veta... Nattarbete De allra flesta människor arbetar dagtid. Några arbetar kvällstid eller på natten. Människan är anpassad för att vara vaken och arbeta under dygnets ljusa tid, det vill säga

Läs mer

fakta om alkohol och hälsa

fakta om alkohol och hälsa fakta om alkohol och hälsa FLER DRICKER MER ALLT FLER MÄNNISKOR DRICKER ALKOHOL REGEL- BUNDET, OCH I STÖRRE MÄNGD ÄN TIDIGARE. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Patientinformation om MINIRIN

Patientinformation om MINIRIN Patientinformation om MINIRIN Vid behandling av nattliga kissningar UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? Du har ordinerats behandling med läkemedlet MINIRIN (desmopressin) mot nocturi nattliga kissningar. Innan Du

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS:

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS: Region Stockholms innerstad Sida 1 (7) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS: Sida 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Ett problem med många lösningar. Att mannen får problem med erektionen är inget ovanligt.

Läs mer

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer

Till dig som vill veta mer om inkontinens

Till dig som vill veta mer om inkontinens Till dig som vill veta mer om inkontinens 2 Grundtext: Hjälpmedelsinstitutet och Inkontinenscentrum i Västra Götaland Foto: Kajsa Lundberg Svårt att hålla tätt? Kissar du på dig? Läcker du urin? Är du

Läs mer

Patientinformation Aricept (donepezil)

Patientinformation Aricept (donepezil) Patientinformation Aricept (donepezil) Denna skrift riktar sig till dig som behandlas med Aricept (donepezil) men även till dina närstående. Hur vanligt är Alzheimers sjukdom och vilka drabbas? Alzheimers

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR Patientinformation TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR (insulin detemir) Diabetes Diabetes är ett samlingsnamn för flera ämnesomsättningssjukdomar. Vanligtvis talar man om typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes

Läs mer

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Omeprazol Teva vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Observera! Detta läkemedel är receptfritt för att du ska kunna motverka dina besvär av halsbränna och sura uppstötningar utan läkarhjälp.

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM Inkontinenscentrum Västra Götaland Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM TILL DIG SOM VILL VETA MER OM Inkontinens Svårt att hålla tätt? Kissar du på dig? Läcker du urin? Är du inkontinent? Beskrivningarna

Läs mer

Cleonita. Så här verkar Cleonita. Vad är Cleonita? Drospirenon/Etinylestradiol, 3 mg/0,02 mg

Cleonita. Så här verkar Cleonita. Vad är Cleonita? Drospirenon/Etinylestradiol, 3 mg/0,02 mg Du har fått denna broschyr eftersom du har fått p-pillret Cleonita från Actavis utskrivet åt dig. I den hittar du information om hur Cleonita fungerar och hur du ska ta det. Här finns också fakta om biverkningar

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol)

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Läs mer Vill du läsa mer om Diflucan, gå in på www.diflucan.se, www.fass.se eller läs bipacksedeln som följer med förpackningen. Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Pfizer AB Vetenskapsvägen

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning 1 Diabetes Faste P-glucos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5% av Sveriges befolkning

Läs mer

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar.

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar. Människans hälsa beror på mycket. Vi gör många val som påverkar hur vi mår. Hur lever vi Hur äter vi Vad äter vi Hur mycket sover vi Hur mycket tränar vi Många saker att tänka på för att kunna må bra.

Läs mer

Kort information om demens

Kort information om demens Kort information om demens Innehållsförteckning Vad är demens? Olika typer av demens Minnesförsämring Fyra huvudsymtom BPSD Att vara anhörig Omvårdnad och läkemedelsbehandling Mer information 3 4 5 5 6

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust.

Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust. Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust. Medicinsk information 1 Rosenrot Ger energi, lugn och tålamod Flera studier under de senaste

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Så fungerar MÄNNISKOKROPPEN Matsmältningen

Så fungerar MÄNNISKOKROPPEN Matsmältningen (Förtexter:) Så fungerar MÄNNISKOKROPPEN Matsmältningen Svensk översättning och bearbetning ROGER PERSSON Berättare ROGER PERSSON Klippning TIMO TROLIN BLAESILD Det här programmet handlar om dig och din

Läs mer

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon (tyroxin) Detta hormon bildas normalt i sköldkörteln som sitter framtill på halsen strax nedanför struphuvudet.

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare

Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare Kristine Ek Ledande minnesrådgivare Minnesrådgivningen 15.05.2013 Vi föds med sexualiteten inom oss och den är lika naturlig

Läs mer

Urininkontinens hos män och kvinnor

Urininkontinens hos män och kvinnor Urininkontinens hos män och kvinnor Ett bakgrundsmaterial som reder ut begreppen Ett pressmaterial från Pfizer AB Kontaktperson: Carolin Moro, Informationsansvarig, Pfizer AB Tel: 08-519 067 44, mobil:

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar

Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar SÖK hjälp i tid www.muistiliitto.fi/se Alzheimer Centarlförbundet är en organisation för personer med minnessjukdom och deras närstående.

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning Hypertyreos Hög ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Parkinson utanför neurologkliniken. Mellansvenskt läkemedelsforum 2015 Örebro

Parkinson utanför neurologkliniken. Mellansvenskt läkemedelsforum 2015 Örebro Parkinson utanför neurologkliniken Mellansvenskt läkemedelsforum 2015 Örebro Önskemål/krav från patienter Förbättrad tillgång till neurologisk vård och rehabilitering Likvärdig vård över hela landet Rätt

Läs mer

Frågor och svar om. sängvätning. Broschyren är utgiven av Svenska Enureskademien

Frågor och svar om. sängvätning. Broschyren är utgiven av Svenska Enureskademien Frågor och svar om sängvätning Broschyren är utgiven av Svenska Enureskademien Hur vanligt är det med sängvätning? De flesta barn blir torra i 2 3 årsåldern, i regel tidigare på dagen än på natten. När

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm För korttidsbehandling av lätta till måttliga smärttillstånd, inflammationer och feber Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i

Läs mer

Cleosensa och Cleosensa 28

Cleosensa och Cleosensa 28 Cleosensa och Cleosensa 28 Du har fått p-pillret Cleosensa eller Cleosensa 28 från Actavis utskrivet åt dig. I den här broschyren hittar du information om hur preparaten fungerar och hur du ska ta dem.

Läs mer

Värt att veta om kronisk förstoppning

Värt att veta om kronisk förstoppning Värt att veta om kronisk förstoppning 1 När blir förstoppningen kronisk? Skillnaden mellan vanlig förstoppning och kronisk förstoppning är hur länge besvären håller i sig. Förstoppningen övergår i kronisk

Läs mer

5. Skriv några meningar om hur sömnen påverkar din hälsa.

5. Skriv några meningar om hur sömnen påverkar din hälsa. Frågor till texten 1. Nämn tre saker för att få en bättre dygnsrytm 2. Nämn två fördelar med att träna regelbundet 3. Berätta om hur kolhydrater, protein och fett fungerar 4. Tycker du att du får den vila

Läs mer

Hur gör kroppen energi?

Hur gör kroppen energi? Hur gör kroppen energi? Sköldkörteln Sköldkörteln Vad gör sköldkörtelhormoner? Storlek, antal, hastighet! Sköldkörtelhormonerna påverkar hela kroppen Muskler Ögon Lungor Hjärna Immunförsvar Hjärta Njurar

Läs mer

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan.

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan. POSITIONS ASFYXI Asfyxi innebär syrebrist, kroppen är i behov av syre. Man kan förklara att positionsasfyxi innebär otillräckligt intag av luft (syrgas) pga. kroppshållning som hämmar andningen och syresättningen

Läs mer

Din kropp består av 100000 miljarder celler! Alla celler ser inte ut på samma sätt

Din kropp består av 100000 miljarder celler! Alla celler ser inte ut på samma sätt Din kropp består av 100000 miljarder celler Alla celler ser inte ut på samma sätt Det som skiljer levande varelser från sådant som inte lever är att: Det som lever är uppbyggt av celler. Det som lever

Läs mer

Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer

Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer Bakgrund Klimatförändringar kommer att medföra många typer av hot för folkhälsan. Klimatmodellerna visar bland annat att den

Läs mer