SUUNTO CORE Användarguide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SUUNTO CORE Användarguide"

Transkript

1 SUUNTO CORE Användarguide sv

2 1 SÄKERHET Olika typer av säkerhetsföreskrifter: Säkerhetsföreskrifter: Välkommen Inledning Komma igång Grundinställningar Lägen Vyer Menu Bakgrundsbelysning Knapplås Ändra värden Allmänna inställningar Ställa in armbandslängden Byta måttenheter Ändra allmänna inställningar Knappton Ljudguider Bakgrundsbelysning Språk Aktivera knapplås Använda TIME-läget Ändra tidsinställningar Ställa in klockslag

3 6.1.2 Ställa in datum Ställa in annan tid Ställa in tider för solens upp- och nedgång Använda stoppuret Använda nedräknaren Ställa in väckning Använda ALTI & BARO-läget Så här fungerar Alti & Baro Få korrekta avläsningar Få felaktiga avläsningar Ställa in profiler och referensvärden Anpassa profilen till aktiviteten Ställa in profiler Ställa in referensvärden Använda vädertrendsindikatorn Aktivera stormvarning Använda altimeter-profilen Använda mätning av höjdändring Registrera loggar Använda barometer-profilen Registrera loggar Använda automatic-profilen Använda depth meter -profilen Registrera loggar i depth meter -profilen Använda Compass-läget sv 3

4 8.1 Korrekta avläsningar Kalibrera kompassen Ställa in missvisningsvärde Använda Compass-läget Använda ytterringen Använda riktningsövervakning Använda minnet Alti-baro-minnet Visa och spärra loggar Visa loggar Spärra loggar Välja registreringsintervall Byta batteri Tekniska data Tekniska specifikationer Varumärke Copyright CE Patentmeddelande Garanti Garantiperiod Undantag och begränsningar Tillgång till Suuntos garantiservice Ansvarsbegränsning Register

5 1 SÄKERHET sv Olika typer av säkerhetsföreskrifter: VARNING: används i samband med omständigheter eller situationer som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. VARNING: används i samband med omständigheter eller situationer som leder till skador på produkten. OBS: används för att framhäva viktig information. Säkerhetsföreskrifter: VARNING: ANVÄND INTE ENHETEN VID DYKNING. VARNING: ALLERGISKA REAKTIONER ELLER HUDIRRITATIONER KAN UPPSTÅ NÄR PRODUKTEN KOMMER I KONTAKT MED HUDEN, TROTS ATT VÅRA PRODUKTER FÖLJER BRANSCHNORMERNA. SLUTA I SÅ FALL OMEDELBART ATT ANVÄNDA PRODUKTEN OCH KONTAKTA LÄKARE. VARNING: UTSÄTT INTE ENHETEN FÖR SNABBA TEMPERATURVÄXLINGAR. VARNING: ANVÄND INTE LÖSNINGSMEDEL AV NÅGOT SLAG. 5

6 VARNING: ANVÄND INTE INSEKTSMEDEL. VARNING: HANTERAS SOM ELEKTRONIKAVFALL. VARNING: UNDVIK ATT STÖTA TILL ELLER TAPPA DEN. 6

7 2 VÄLKOMMEN I över 70 år har Suunto försett människor som behöver den med korrekt och tillförlitlig information. Med våra instrument kan användarna nå sina mål effektivare och få ut mer av sina upplevelser inom sporten. Våra produkter och dess information har ofta en mycket avgörande betydelse för användaren. Därför är vi på Suunto stolta över att upprätthålla de högsta kvalitetsstandarder för våra produkter. Suunto grundades 1936 och är världsledande när det gäller precisionskompasser, dykardatorer och handledshöjdmätare. Våra utomhusinstrument är betrodda av klättrare, dykare och utforskare på alla kontinenter, och de står för legendarisk design, noggrannhet och tillförlitlighet. År 1987 tillverkade Suunto den första dykningsdatorn, följd av den första ABC-armbandsdatorn Genom att erbjuda det senaste när det gäller höjdmätare, hälsoapparatur inom sport och idrott och GPS-apparater är Suunto förstahandsvalet för dagens yrkesmän och -kvinnor inom utomhussport. Om du vill veta mer om Suuntos utomhusinstrument och de människor som använder dem är du välkommen till sv 7

8 3 INLEDNING Suunto Core har konstruerats för sådana som du, människor som gillar att vara ute i naturen och tycker om att klättra, fotvandra, snorkla och mycket annat från rekreation till extrema aktiviteter. Suunto Core hjälper dig att få ut det mesta möjliga av dina favoritaktiviteter utomhus, oavsett vad det rör sig om. Suunto Core kombinerar höjdmätare, barometer och elektronisk kompass i en och samma apparat. Den fungerar även som klocka, stoppur och kalender. I den här Användarguiden förklaras Suunto Core-funktionerna, hur de arbetar och hur du kommer åt dem. Dessutom har vi tagit med exempel på hur du kan använda dem i verkliga situationer. I varje huvudkapitel förklaras ett funktionsläge och dess vyer. Du får också information om hur du ställer in och använder de vyerna. Suunto Core ger dig avläsningar av tiden, barometertrycket och höjden. Du får ytterligare information om varje avläsning så att du kan få ut så mycket som möjligt av dina utomhusaktiviteter. 8

9 4 KOMMA IGÅNG sv Grundinställningar Tryck på vilken knapp som helst så aktiveras Suunto Core. Du blir då ombedd att ställa in språk, måttenheter, datum och klockslag. Du ändrar inställningarna med den övre högra [+]-knappen och den under högra [- Light]-knappen. Bekräfta och gå till nästa menypost genom att trycka på [Mode]-knappen i mitten till höger. Du kan alltid gå tillbaka till föregående menypost genom att trycka på den nedre vänstra [View]-knappen. När du har gjort de inställningar du vill ha, kan du börja använda de grundläggande tidfunktionerna hos Suunto Core. OBS: Du måste ställa in höjdmätaren, barometern och kompassen för att få korrekta avläsningar. I Användarguiden finns detaljerad information om hur du gör de inställningarna. Lägen Suunto Core har tre lägen: TIME, ALTI & BARO och COMPASS. De förklaras ingående i Användarguiden. Det aktiverade läget anges med en rektangel kring lägesnamnet. Du byter mellan huvudlägena med [Mode]-knappen till höger i mitten. Pröva! 9

10 Vyer Varje läge har en uppsättning vyer som du kommer till med [View]-knappen nere till vänster. Vyerna visas i den nedre delen av displayen. De innehåller extra information om det aktiverade läget; exempelvis visning av sekunder som extrainformation i TIME-läget. Vissa vyer är också interaktiva. Suunto Core har fyra interaktiva vyer. Stoppur (TIME-läge) Nedräknare (TIME-läge) Loggregistrering (ALTI & BARO-läge) Mätning av höjdändring (ALTI & BARO-läge) När interaktiva vyer är aktiverade, kan du starta, stoppa och starta om dem med [Start Stop]-knappen överst till vänster och nollställa dem genom att hålla den övre högra [+]-knappen intryckt. Gå till stoppuret i TIME-läge och pröva det! 10

11 sv 20 Menu I MENU kan du ändra värden, ändra de allmänna inställningarna och måttenheterna eller se loggar som är lagrade i loggboken. När du ska gå till MENU håller du [Mode]-knappen till höger i mitten intryckt i något av lägena TIME, ALTI & BARO eller COMPASS. Segmenten i den yttre delen av displayen anger övergångstiden. Du stänger MENU genom att trycka in den övre vänstra [Start Stop]-knappen. Så snart det finns ett avstängningsalternativ i MENU anges detta med ett "X" på skärmen intill [Start Stop]-knappen. Bekanta dig med hur du öppnar och stänger MENU! Bakgrundsbelysning Du kan aktivera bakgrundsbelysningen i vilket läge som helst genom att trycka på [- Light]-knappen nere till höger. Den stängs av automatiskt efter 5 sekunder. Om du vill ha bakgrundsbelysning medan du befinner dig i MENU, måste du 11

12 aktivera den i något av lägena TIME, ALTI & BARO eller COMPASS innan du går in i MENU. Belysningen blir normal igen när du går tillbaka till ett läge. Knapplås Du kan aktivera och inaktivera knapplåset genom att hålla den nedre högra [-Light]-knappen intryckt. OBS: Med knapplåset aktiverat kan du fortfarande byta vy och använda bakgrundsbelysningen. Ändra värden För att kunna ändra en inställning måste du vara i MENU.När du ska gå till MENU håller du [Mode]-knappen till höger i mitten intryckt i något av lägena TIME, ALTI & BARO eller COMPASS. Alla ändringar du gör i MENU verkställs omedelbart. Exempel: Du går in i TIME-DATE i MENU och ändrar klockslaget från 12:30 till 11:30 och stänger menyn Klockslaget ställs in på 11:30. 12

13 5 ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR Innan du börjar använda Suunto Core kan det vara lämpligt att du ställer in måttenheterna och gör de allmänna inställningar som passar dig. Allmänna inställningar ändras i MENU. sv 5.1 Ställa in armbandslängden Om du behöver ställa in längden på metallarmbandet, bör du vända dig till närmaste klockförsäljare för att få inställningen gjord på rätt sätt. 5.2 Byta måttenheter I UNITS väljer du måttenheter; bland annat: TIME : 24h/12h DATE: dd.mm/mm.dd TEMPERATURE : C/ F (Celsius/Fahrenheit) AIR PRESSURE: hpa/inhg ALTITUDE: meter/fot Så här kommer du till UNITS i MENU: 1. Gå till MENU genom att hålla [Mode] intryckt i något av lägena TIME, ALTI & BARO eller COMPASS. 2. Rulla ner till UNITS med [- Light]. 3. Bekräfta med [Mode]. Så här byter du måttenheter: 1. I UNITS rullar du mellan listposterna med [+] och [- Light]. 2. Bekräfta med [Mode]. 13

14 3. Byt värdena med [+] och [- Light], bekräfta med [Mode]. 4. Stäng MENU med [Start Stop]. 5.3 Ändra allmänna inställningar I GENERAL gör du de allmänna inställningarna; bland annat: BUTTON TONE: på/av TONE GUIDE: på/av BACKLIGHT: light button/any button LANGUAGE: engelska, franska, spanska, tyska Så här kommer du till GENERAL i MENU: 1. Gå till MENU genom att hålla [Mode] intryckt i något av lägena TIME, ALTI & BARO eller COMPASS. 2. Rulla ner till GENERAL med [- Light]. 3. Bekräfta med [Mode] Knappton I BUTTON TONE aktiverar/inaktiverar du knapptonen. En knappton ljuder varje gång en knapp trycks in och bekräftar därmed en åtgärd. 1. I GENERAL väljer du BUTTON TONE när du vill aktivera/inaktivera knapptonen. 2. Du aktiverar/inaktiverar knapptonen med [+] och [- Light]. 3. Bekräfta med [Mode] Ljudguider I TONE GUIDE stänger du av/sätter på ljudguiderna. Du hör ljudguiderna när du ändrar ett inställningsvärde 14

15 du ställer in höjdreferensvärdet du startar eller stoppar loggregistreringen du markerar en höjdpunkt medan du registrerar loggar du startar eller stoppar stoppuret Apparaten byter mellan ALTIMETER- och BAROMETER-profilerna när du använder AUTOMATIC-profilen. Så här aktiverar/inaktiverar du ljudguiderna: 1. I GENERAL väljer du TONE GUIDES. 2. Du aktiverar/inaktiverar ljudguiderna med [+] och [- Light]. sv Bakgrundsbelysning I BACKLIGHT växlar du mellan två olika belysningsfunktioner: any button (vilken knapp som helst) och knappen light. Så här ändrar du bakgrundsbelysningen till normal användning eller nattanvändning: 1. I GENERAL väljer du BACKLIGHT. 2. Växla bakgrundsbelysningen mellan LIGHT BUTTON och ANY BUTTON med [+] och [- Light]. När du har tryckt på LIGHT BUTTON kan du aktivera bakgrundsbelysningen med [- Light]. Den stängs av automatiskt efter 5 sekunder. Om du vill ha bakgrundsbelysning medan du befinner dig i MENU, måste du aktivera den i något av lägena TIME, ALTI & BARO eller COMPASS innan du går in i MENU. Bakgrundsbelysningen är då aktiverad tills du går ut ur MENU. När du har tryckt på ANY BUTTON, aktiveras bakgrundsbelysningen varje gång du trycker på en knapp. 15

16 5.3.4 Språk I LANGUAGE väljer du språket för användargränssnittet i Suunto Core (engelska, tyska, franska eller spanska). Så här väljer du språk: 1. I GENERAL väljer du LANGUAGE. 2. Välj ett språk på listan med [+] och [- Light] Aktivera knapplås Du kan aktivera och inaktivera knapplåset genom att hålla [-Light] intryckt. När knapplåset är aktiverat anges det med en låssymbol. OBS: Med knapplåset aktiverat kan du fortfarande ändra vyer och använda bakgrundsbelysningen. 16

17 6 ANVÄNDA TIME-LÄGET I TIME-läget mäter du tiden. sv 20 I [View]-läget kan du bläddra mellan följande vyer. Datum: veckodag och dagens datum Sekunder: sekunder i sifferformat Alternativ tid: tiden i en annan tidszon Soluppgång och solnedgång: tid för solens upp- och nedgång på en viss plats Stoppur: sporttidtagarur Nedräknare: signalen ljuder efter en förinställd tid Tom: ingen ytterligare vy OBS: Sekundvyn i nedre delen av displayen stängs av för att spara batteri efter 2 timmar i inaktivt läge. Du aktiverar vyn igen genom att gå tillbaka den. 17

18 6.1 Ändra tidsinställningar Du ändrar tidsinställningarna i MENU. Så här kommer du till tidsinställningarna i MENU: 1. Gå till MENU genom att hålla [Mode] intryckt. 2. Rulla ner till TIME-DATE med [- Light]. 3. Bekräfta med [Mode] Ställa in klockslag I TIME ställer du in klockslaget. Så här ställer du in klockslaget: 1. I TIME-DATE väljer du TIME. 2. Du ändrar värdena på timme, minut och sekund med [+] och [- Light] Ställa in datum I DATE ställer du in månad, dag och år. Så här ställer du in datum: 1. I TIME-DATE väljer du DATE. 2. Du ändrar årtal, månad och dag med [+] och [- Light]. Hur du gör för att ändra hur klockslaget ska visas beskrivs i avsnitt 5.2 Byta måttenheter på sidan Ställa in annan tid I DUAL TIME kan du ställa in tiden för en plats i en annan tidszon. 18

19 Så här ställer du in en annan tid: 1. I TIME-DATE väljer du DUAL TIME. 2. Du ändrar värdena på timme, minut och sekund med [+] och [- Light]. sv OBS: Du bör ställa in aktuell tid på den plats där du befinner dig som den primära tiden, eftersom väckarklockan går efter den tiden. Tänkbar verklig situation: Få reda på vad klockan är hemma Du reser utomlands och ställer in den andra tiden så att den är densamma som hemma. Den primära tiden är tiden på den plats där du nu befinner dig. Nu vet du alltid den lokala tiden och kan ändå snabbt se vad klockan är hemma Ställa in tider för solens upp- och nedgång I SUNRISE väljer du en referensstad som Suunto Core ska använda för att visa tiderna för solens upp- och nedgång. Så här ställer du in tiderna för solens upp- och nedgång: 1. I MENU väljer du SUNRISE. 2. Du bläddrar mellan orterna med [+] och [- Light]. 3. Välj en ort med [Mode]. OBS: Om du vill ställa in tiderna för solens upp- och nedgång för en ort som inte finns med på listan, väljer du en annan referensstad i samma tidszon. Välj den stad som är närmast, räknat norrut eller söderut, från din ort. Tänkbar verklig situation: Fotvandring i närheten av Toronto Du fotvandrar i Algonquin, en stor nationalpark norr om Toronto. Du vill veta när solen ska gå ner, så att du vet när du ska börja sätta upp tältet inför natten. Du 19

20 väljer Toronto som referensstad för soluppgång-solnedgång. Suunto Core kan nu tala om när solen ska gå ner. 6.2 Använda stoppuret Stoppuret tar tiden. Dess noggrannhet är 0,1 sekunder. Så här använder du stoppuret: 1. Gå till TIME-läget och välj stoppursvyn. 2. Du startar, stoppar och startar om stoppuret med [Start Stop]. 3. Du nollställer det genom att hålla [+] intryckt. Tänkbar verklig situation: Ta tid på ett 100 m-lopp Din kompis tränar inför en tävling och behöver få veta sin tid på 100 meter. Du startar stoppuret när lämnar blocken. Du stoppar det när han korsar mållinjen. Resultatet: 11,3 sekunder. Inte illa! 6.3 Använda nedräknaren I COUNTDOWN kan du ställa in nedräknaren så att den räknar ned från en förinställd tid till noll. En signal ljuder när noll ås. Standardinställningen är 5 minuter. Så här ändrar du standardinställningen av nedräknaren: 1. I MENU väljer du TIME-DATE. 2. Välj COUNTDOWN. 3. Ställ in antalet minuter och sekunder (högst 99 minuter och 59 sekunder). 4. Bekräfta med [Mode]. 20

21 Så här börjar du nedräkningen: 1. Gå över i TIME-läge. 2. Välj vyn för nedräkning. 3. Du startar, stoppar och startar om med [Start Stop]. 4. Du nollställer nedräknaren genom att hålla [+] intryckt. sv Tänkbar verklig situation: Koka ägg Du är på vandring. Det är morgon. Du vaknar, kommer ut ur tältet och börjar göra frukost vid lägerelden. I dag vill du ha ägg kokta i 8 minuter. Du ställer in nedräknaren på 8 minuter när du har lagt äggen i kastrullen och väntar på att vattnet ska börja koka. När det gör det, startar du nedräknaren. Efter exakt åtta minuter ljuder signalen. Simsalabim! Perfekta 8-minutersägg. 6.4 Ställa in väckning Du kan använda Suunto Core som väckarklocka. Så här kommer du till väckningsfunktionen och ställer in den: 1. I MENU väljer du TIME-DATE. 2. Välj ALARM. 3. Du aktiverar/inaktiverar väckningen med [+] och [- Light]. 4. Bekräfta med [Mode]. 5. Med [+] och [- Light] ställer du in timmar och minuter. När väckningen är på, visas väckningssymbolen på displayen. När väckningssignalen ljuder, kan du låta den repetera (snooze somna om) eller stänga av signalen. Om du väljer YES eller inte gör någonting, stänger signalen av sig och ljuder igen var 5:e minut tills du stänger av den. Du kan låta den göra det 12 gånger 21

22 under högst en timme. Om du väljer NO, stängs signalen av och börjar om igen samma tid nästa dag. 24h 5min TIPS: När upprepningen (snooze) är aktiverad, kan du inaktivera den i TIME-läge genom att hålla [View] intryckt. Tänkbar verklig situation: Vakna på morgonen Du vill vakna tidigt i morgon bitti. På Suunto Core ställer du in väckningen på 6:30 innan du somnar. Signalen väcker dig 6:30 nästa morgon, men du vill sova 5 minuter till. Du väljer YES när apparaten frågar om du vill somna om (snooze). Efter 5 minuter ljuder signalen igen. Denna gång stiger du upp och börjar nöjt förbereda dagens tur. Vilken skillnad fem minuter kan innebära! 22

23 7 ANVÄNDA ALTI & BARO-LÄGET I ALTI & BARO-läget kan du se höjden, barometertrycket eller snorkeldjupet. Den har fyra profiler: AUTOMATIC, ALTIMETER, BAROMETER och DEPTH METER. Du kan komma till olika vyer beroende på vilken profil som är aktiverad när du är i ALTI & BARO-läget. sv 7.1 Så här fungerar Alti & Baro För att du ska få korrekta avläsningar från ALTI & BARO är det viktigt att du förstår hur Suunto Core beräknar höjden och lufttrycket vid havsnivå. Suunto Core mäter hela tiden det absoluta lufttrycket. På basis av den mätningen och referensvärdena beräknas sedan höjden eller lufttrycket vid havsnivå. VARNING: Se till att området kring sensorn alltid hålls fritt från smuts och sand. Stick aldrig in några föremål i sensoröppningarna. 23

24 7.1.1 Få korrekta avläsningar Om du håller på med utomhusaktiviteter som kräver att du känner till lufttrycket, måste du ange ett referensvärde för höjden på den plats du befinner dig. Du hittar det på de flesta topografiska kartor. Därefter ger Suunto Core korrekta avläsningar. För att få korrekta höjdvärden måste du ange ett referensvärde på lufttrycket vid havsnivå. Det värde på lufttrycket vid havsnivå som är relevant för den plats där du befinner dig hittar du i avsnittet om vädret i den lokala tidningen eller på SMHIs webbplats (eller motsvarande i andra länder). Det absoluta lufttrycket mäts hela tiden. Absolut lufttryck + höjdreferensvärde = lufttrycket vid havsnivå Absolut lufttryck + referensvärde på lufttrycket vid havsnivå = höjd över havet Ändringar i de lokala väderförhållandena påverkar höjdavläsningarna. Om det lokala vädret är ombytligt, är det lämpligt att du ofta återställer det aktuella höjdreferensvärdet, helst innan du påbörjar resan när referensvärden är tillgängliga. Om det lokala vädret är stabilt, behöver du inte ställa in referensvärden Få felaktiga avläsningar ALTIMETER-profil + orörlighet + väderomslag Om ALTIMETER-profilen är aktiverad under en längre tid samtidigt som apparaten är på en och samma plats medan vädret på den platsen ändras, kommer apparaten att visa fel värde. 24

25 ALTIMETER-profil + förflyttning i höjdled + väderomslag Om ALTIMETER-profilen är aktiverad och vädret ofta ändras samtidigt som du klättrar uppåt eller nedåt, kommer apparaten att visa fel värden. sv BAROMETER-profil + förflyttning i höjdled Om BAROMETER-profilen är aktiverad under en längre tid samtidigt som du klättrar uppåt eller nedåt, tror apparaten att du står stilla och tolkar ändringarna i höjdled som ändringar av lufttrycket på havsnivå. Du får därför fel värde på lufttrycket vid havsnivå. Tänkbar verklig situation: Ställa in höjdreferensvärdet Det är andra dagen av din tvådagarsutflykt. Du inser att du har glömt att byta från BAROMETER-profilen till ALTIMETER-profilen när du gav dig i väg i morse. Du vet att de värden på höjden som du får av Suunto Core är fel. Alltså tar du dig till den närmaste plats där det enligt den topografiska kartan finns ett höjdreferensvärde. Där korrigerar du referensvärdet för Suunto Core. Nu blir avläsningarna korrekta igen. 7.2 Ställa in profiler och referensvärden Anpassa profilen till aktiviteten ALTIMETER-profilen bör väljas när utomhusaktiviteten inbegriper höjdändringar (t.ex. fotvandring i bergsterräng). BAROMETER-profilen bör väljas när utomhusaktiviteten inte inbegriper höjdändringar (t.ex. surfning, segling). För att få korrekta avläsningar måste du anpassa profilen till aktiviteten. Du kan antingen låta Suunto Core bestämma vilken profil som är mest lämplig för tillfället, eller så kan du själv välja en lämplig profil. 25

26 7.2.2 Ställa in profiler Så här ställer du in profilen: 1. I MENU väljer du ALTI-BARO. 2. Välj PROFILE. 3. Välj en lämplig profil. Du kan också ställa in profilen i ALTI & BARO-läge genom att hålla [View] intryckt Ställa in referensvärden Så här ställer du in referensvärdet: 1. I MENU väljer du ALTI-BARO. 2. Välj REFERENCE och välj sedan ALTIMETER eller SEA LEVEL. 3. Du ställer in referensvärdet med [+] och [- Light]. Tänkbar verklig situation: Korrigera höjdvärdet Du är ute och vandrar och gör rast. Plötsligt får du syn på en skylt med gällande höjd över havet. Du kontrollerar höjdvärdet på Suunto Core och upptäcker en liten skillnad mellan de två talen. Du ställer in höjdreferensvärdet så att det stämmer med vad som anges på skylten. 26

27 7.3 Använda vädertrendsindikatorn Vädertrendsindikatorn finns i det övre vänstra hörnet på displayen. Den visas i TIME- och ALTI & BARO-lägena och ger dig snabbinformation om kommande väderförhållanden. Vädertrendsindikatorn består av två linjer som bildar en pil. Varje linje står för en 3-timmarsperiod. Den högra linjen representerar de senaste 3 timmarna. Den vänstra linjen representerar de 3 timmarna dessförinnan. Linjen kan alltså visa 9 olika mönster för barometertrenden. sv Situationen för 3-6 timmar sedan Har fallit kraftigt (>2 hpa/3 tim) Stabilt Har stigit kraftigt (>2 hpa/3 tim) Situationen under de senaste 3 timmarna Fortsätter falla kraftigt (>2 hpa/3 tim) Stiger kraftigt (>2 hpa/3 tim) Faller kraftigt (>2 hpa/3 tim) TIPS: Om vädertrendsindikatorn visar att lufttrycket stadigt stiger, är det större chans att vädret blir bättre. Om lufttrycket å andra sidan stadigt faller, blir vädret troligtvis sämre. 27

28 7.4 Aktivera stormvarning Stormvarningen upplyser dig om att ett tryckfall om 4 hpa / 0,12 inhg eller mer har inträffat under en 3-timmarsperiod. Suunto Core aktiverar en varningssignal, och en varningssymbol blinkar på displayen i 20 sekunder. Stormlarmet fungerar bara när du har aktiverat BAROMETER-profilen i ALTI & BARO-läget. Så här aktiverar du stormvarningen: 1. I MENU väljer du ALTI-BARO. 2. Välj STORM ALARM. 3. Du aktiverar/inaktiverar stormvarningen med [+] och [- Light]. Tänkbar verklig situation: Överraskad av en storm under vandring Du fotvandrar i en tät skog när Suunto Core aktiverar stormvarningen. Vädret har blivit sämre under de tre senaste timmarna himlen börjar mörkna. Tur att Suunto Core varnade dig, eftersom du behöver hitta ett skydd mot det kraftiga regn som snart kan börja falla. 7.5 Använda altimeter-profilen ALTIMETER-profilen beräknar höjden på basis av referensvärdena. Referensvärdena kan vara lufttrycket vid havsytan eller ett tidigare referensvärde för en höjdpunkt. När ALTIMETER-profilen är aktiverad, är ordet ALTI understruket på displayen. När ALTIMETER-profilen är aktiverad, kan du komma till följande vyer med [View]. Mätning av höjdändring: mäter höjdskillnaden från en förinställd punkt Temperatur: mäter aktuell temperatur 28

29 Loggregistrering: registrerar höjdändringar i loggar Tom: ingen ytterligare information sv Använda mätning av höjdändring När du mäter höjdändringen får du reda på höjdskillnaden mellan en referenspunkt och den aktuella positionen. Den här funktionen är särskilt användbar vid t.ex. bergsklättring, när du vill kunna se hur högt du har klättrat. Så här mäter du höjdändring: 1. Gå till ALTI & BARO-läge och välj vyn för mätning av höjdändring. 2. Du startar, stoppar och startar om mätningen med [Start Stop]. 3. Du nollställer värdet genom att hålla [+] intryckt. Tänkbar verklig situation: Mäta klättringen Du ska just börja klättra i ett berg som är 1000 m (3,280 ft) högt. Du vill kunna se hur långt du har kommit medan du klättrar, och därför aktiverar du mätningen av höjdändring på Suunto Core. Du börjar klättra. Då och då kontrollerar du höjden för att se hur långt du har kvar till nästa kontrollstation. Till sist börjar du bli trött. 29

30 Du kontrollerar höjden och ser att du fortfarande har en hel del klättring framför dig. Kanske du behöver ändra platsen för nästa kontrollstation Registrera loggar Loggregistreringen lagrar alla dina förflyttningar i höjdled mellan start- och stopptidpunkterna. Om du ägnar dig åt en aktivitet där du förflyttar dig i höjdled, kan du registrera höjdändringarna och se de lagrade uppgifterna senare. Du kan också ställa in höjdmarkeringar med vars hjälp du kan se hur lång tid som har gått samt höjdförflyttningen mellan föregående och aktuell markering. Markeringarna lagras i minnet och du kan se dem senare. Så registrerar du en logg: 1. Gå till ALTI & BARO-läget och välj loggregistreringsvyn. 2. Starta, stoppa och starta om mätningen med [Start Stop]. 3. När du registrerar en logg ställer du in markeringar med [+]. 4. Du nollställer genom att hålla [+] intryckt (det går att göra bara när registreringen har stoppats). Logga höjdskillnaden: visar den uppmätta höjdskillnaden mellan startpunkten och slutpunkten i en logg med följande ikoner: 30 I tilläggsvyerna visas när höjden är över startpunkten. när höjden är densamma som startpunktens. när höjden är under startpunkten. när du ser hur mycket du har förflyttat dig uppåt från loggstarten. när du ser hur mycket du har förflyttat dig nedåt från loggstarten.

31 Höjdpunkterna registreras enligt det registreringsintervall du har valt. Så här ändrar du registreringsfrekvensen: 1. I MENU väljer du MEMORY. 2. Välj REC INTERVAL. 3. Byt registreringsfrekvens med [+] och [- Light]. sv OBS: En ungefärlig uppskattning av hur lång tid du kan registrera visas i den nedre delen av displayen när du bläddrar mellan registreringsfrekvenserna. Den faktiska registreringstiden kan vara något avvikande beroende på din aktivitet under registreringsperioden. Du kan se historiken över de registrerade loggarna, inklusive loggdetaljer, på LOGBOOK i MENU (se avsnitt 9.2 Visa och spärra loggar på sidan 43). TIPS: När du har stoppat loggregistreringen kan du gå in i loggboken och se de aktuella registreringarna innan du nollställer registreringen. Tänkbar verklig situation: Registrera höjden Du ska ut på en cykeltur i bergen. Den här gången vill du registrera hur mycket du förflyttar dig uppåt och nedåt så att du kan jämföra med tidigare utfärder. Du ställer in Suunto Core på ALTIMETER-profilen och startar loggregistreringen när du börjar turen. Efter utfärden stoppar du loggregistreringen och nollställer den. Nu kan du jämföra den med tidigare loggar. 7.6 Använda barometer-profilen BAROMETER-profilen visar aktuellt lufttryck vid havsnivå. Det baseras på de givna referensvärderna och det hela tiden mätta absoluta lufttrycket. Ändringar 31

SUUNTO ESSENTIAL ANVÄNDARGUIDE

SUUNTO ESSENTIAL ANVÄNDARGUIDE SUUNTO ESSENTIAL ANVÄNDARGUIDE 2 1 SÄKERHET... 5 2 Välkommen... 7 3 Inledning... 8 4 Komma igång... 9 5 Allmänna inställningar... 13 5.1 Ändra måttenheter... 13 5.2 Ändra allmänna inställningar... 13 5.2.1

Läs mer

SUUNTO ELEMENTUM VENTUS Användarguide

SUUNTO ELEMENTUM VENTUS Användarguide SUUNTO ELEMENTUM VENTUS Användarguide sv A B C SETTINGS AIR PRESSURE / DATE MEMORY SAILING TIME COMPASS CALIBRATION Funktioner: _Klockslag, datum, larm _Bakgrundsbelysning _Trenddiagram för barom. tryck

Läs mer

SUUNTO AMBIT 2.5 Användarguide

SUUNTO AMBIT 2.5 Användarguide SUUNTO AMBIT 2.5 Användarguide sv 1 SÄKERHET..................................................................... 6 2 Välkommen................................................................... 8 3 Ikoner

Läs mer

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Ställa in activity class (aktivitetsklass)... 4 1.3 Menynavigering... 6 1.

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Ställa in activity class (aktivitetsklass)... 4 1.3 Menynavigering... 6 1. sv Snabbguide 1 2 1 Komma igång.......................................................................... 3 1.1 Grundläggande inställningar.............................................. 3 1.2 Ställa in

Läs mer

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Lägen och vyer... 4 1.3 Menynavigering... 5 2 Träna med pulsmätare... 7 2.

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Lägen och vyer... 4 1.3 Menynavigering... 5 2 Träna med pulsmätare... 7 2. sv Snabbguide 1 2 1 Komma igång.......................................................................... 3 1.1 Grundläggande inställningar.............................................. 3 1.2 Lägen och

Läs mer

SUUNTO AMBIT2 2.0 ANVÄNDARGUIDE

SUUNTO AMBIT2 2.0 ANVÄNDARGUIDE SUUNTO AMBIT2 2.0 ANVÄNDARGUIDE 2 1 SÄKERHET... 6 2 Ikoner och delar på skärmen... 8 3 Använda knapparna... 9 3.1 Använda bakgrundsbelysning och knapplås... 11 4 Komma igång... 12 5 Anpassa din Suunto

Läs mer

SUUNTO AMBIT2 S Användarguide

SUUNTO AMBIT2 S Användarguide SUUNTO AMBIT2 S Användarguide sv 1 SÄKERHET..................................................................... 6 2 Välkommen................................................................... 8 3 Ikoner

Läs mer

Suunto X6/X6m BRUKSANVISNING

Suunto X6/X6m BRUKSANVISNING SV Suunto X6/X6m BRUKSANVISNING SV Innehållsförteckning 1. Allmän information...5 1.1. Skötsel och underhåll...5 1.2. Vattenbeständighet...6 1.3. Byte av batteri...6 1.4. Service efter försäljning...8

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

SUUNTO M4 Användarguide

SUUNTO M4 Användarguide SUUNTO M4 Användarguide sv 1 SAFETY....................................................................... 5 Olika typer av säkerhetsföreskrifter:.................................. 5 Säkerhetsföreskrifter:.................................................

Läs mer

SUUNTO QUEST Användarguide

SUUNTO QUEST Användarguide SUUNTO QUEST Användarguide sv 1 SÄKERHET..................................................................... 5 Olika typer av säkerhetsföreskrifter:.................................. 5 Säkerhetsföreskrifter:.................................................

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder:

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder: Bruksanvisning Modul 3095 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända klockans belysning. Tidvisning Stoppur Minnesfunktion Timer Alarm Tidvisning PM-indikator Timmar

Läs mer

Bruksanvisning. Tidvisning. Hemstadskod. Världstid. Modul 3202. Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur!

Bruksanvisning. Tidvisning. Hemstadskod. Världstid. Modul 3202. Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur! Bruksanvisning Modul 3202 Om Bruksanvisningen I denna bruksanvisning hänvisar vi genomgående till de 4 funktionsknapparna A, B, C och D Auto Retur Funktion Klockan återgår automatiskt till Tidvisningsfunktionen

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

SUUNTO M5 Användarguide

SUUNTO M5 Användarguide SUUNTO M5 Användarguide sv 1 SAFETY....................................................................... 5 Olika typer av säkerhetsföreskrifter:.................................. 5 Säkerhetsföreskrifter:.................................................

Läs mer

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger.

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger. RAW Speed Sonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Grattis till din nya sportklocka från Speed Sonic. Speed Sonic-klockan är utformad för att motivera och guida dig till bättre resultat.

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning 1. 2. 3. 4. 5. Grattis! Polar s3+ stegsensor TM W.I.N.D. är det bästa valet om du vill förbättra din löpteknik och -effektivitet. Genom användning av känsliga rörelsesensorer

Läs mer

SUUNTO AMBIT2 S 2.0 ANVÄNDARGUIDE

SUUNTO AMBIT2 S 2.0 ANVÄNDARGUIDE SUUNTO AMBIT2 S 2.0 ANVÄNDARGUIDE 2 1 SÄKERHET... 6 2 Ikoner och delar på skärmen... 8 3 Använda knapparna... 9 3.1 Använda bakgrundsbelysning och knapplås... 11 4 Komma igång... 12 5 Anpassa din Suunto

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

SV BRUKSANVISNING [MODE] TIME [MODE] ALTIMETER [MODE] BAROMETER [MODE] COMPASS [MODE] HEART RATE MONITOR [SELECT] [SELECT] [SELECT] [SELECT] [SELECT] [SELECT] DAILY ALARMS [SELECT] DUAL TIME [MODE]

Läs mer

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide POLAR EQUINE ELEKTRODENHET Kom igång guide 1. INTRODUKTION Equine pulssensor med elektrodenhet och plastelektroder är den nya generationen av pulssensorer för hästar. Systemet har plastsensorer tillverkade

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

T-TOUCH EXPERT Användarhandbok

T-TOUCH EXPERT Användarhandbok T-TOUCH EXPERT Användarhandbok Grattis! Vi gratulerar till köpet av en klocka från TISSOT, ett schweiziskt märke som är bland de mest ansedda i världen. Din T-TOUCH-klocka använder de senaste tekniska

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

sv AnvändArguide 1 2

sv AnvändArguide 1 2 sv Användarguide 1 2 LÄGEN OCH VYER Time (Tid) Training (Träning) Speed & Distance (Hastighet och distans) veckodag datum sekunder alternativ tid tom training effect kalorier genomsnittspuls varvtid tid

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Användarmanual för smart armband - Svenska [Kompatibilitet]

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 1 0 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Rådgör alltid med läkare

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

Norgo Energy Meter Modell: NGE04

Norgo Energy Meter Modell: NGE04 Norgo Energy Meter Modell: NGE04 Introduktion Norgo Energy Meter är en produkt konstruerad och utvecklad i Danmark. Vårt mål är att hjälpa dig att begränsa din elförbrukning och samtidigt reducera utsläppen

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

SEIKO KVARTSUR. Bruksanvisning. DIGITALT KVARTSUR Kal. S651 KAL. S651 FUNKTIONSFÖRÄNDRINGAR TID/KALENDERINSTÄLLNING TID/KALENDER STOPPUR

SEIKO KVARTSUR. Bruksanvisning. DIGITALT KVARTSUR Kal. S651 KAL. S651 FUNKTIONSFÖRÄNDRINGAR TID/KALENDERINSTÄLLNING TID/KALENDER STOPPUR IGITLT KVRTSUR Kal. S651 SEIKO KVRTSUR ruksanvisning 1 Mäter upp till 10 timmar i 1/100 sekundökning. Minnesåterkallande funktion: 8 varvtider kan lagras i minnet. Förinställd timerfunktion: Fyra olika

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN INFORMATION...6 1.1. KONTROLLISTA...7 1.2. KOMMA IGÅNG...7 1.3. FUNKTIONER I SUUNTO T6...8 1.4.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN INFORMATION...6 1.1. KONTROLLISTA...7 1.2. KOMMA IGÅNG...7 1.3. FUNKTIONER I SUUNTO T6...8 1.4. SV ANVÄNDARHANDBOK KUNDSERVICE, KONTAKTER Global Help Desk Tel. +358 2 284 11 60 Suunto USA Tel. +1 (800) 543-9124 Canada Tel. +1 (800) 776-7770 Suuntos webbplats www.suunto.com COPYRIGHT Denna publikation

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

JABRA STORM. Bruksanvisning. jabra.com/storm

JABRA STORM. Bruksanvisning. jabra.com/storm Bruksanvisning jabra.com/storm 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SV SHORTCUTS TIME ALARM TIME/DATE UNITS GENERAL ALARM LIST TIME/DATE DUAL TIME SYNC UTC TIME DATE TEMP PRESS ALTITUDE VERT DISTANCE SPEED POSITION DATUM GRID Knappar ENTER Kort knapptryckning ENTER Lång

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929 1 DGT-serien 2 Innehåll 1. Information... 3 Varning... 3 2. Grundläggande teknisk information... 4 3 Symboler... 4 5.4 Sätta på/stänga av vågindikatorn... 5 6. Knappsats och funktioner (modeller med 5

Läs mer

G3 GPS Sensor Bruksanvisning

G3 GPS Sensor Bruksanvisning G3 GPS Sensor Bruksanvisning 1. 2. 3. 4. 5. A B Grattis! Du har blivit ägare till en Polar G3 GPS-sensor. Med Polar G3 kan du få hastighetsoch avståndsdata i alla utomhussporter med hjälp av Global Positioning

Läs mer

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Läs den medföljande guiden

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

GMI 10. snabbstartshandbok

GMI 10. snabbstartshandbok GMI 10 snabbstartshandbok Introduktion Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet. Med GMI 10 kan du snabbt

Läs mer

Varning: 1. MT 6 hittar enbart metallföremål. Föremål av andra material, såsom träpluggar/pelare eller rör upptäcks inte av denna produkt.

Varning: 1. MT 6 hittar enbart metallföremål. Föremål av andra material, såsom träpluggar/pelare eller rör upptäcks inte av denna produkt. MT 6 Elektronisk metalldetektor Varning: 1. MT 6 hittar enbart metallföremål. Föremål av andra material, såsom träpluggar/pelare eller rör upptäcks inte av denna produkt. 2. Undvik att bära smycken, inkl.

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

Din manual NOKIA N81 8GB http://sv.yourpdfguides.com/dref/826668

Din manual NOKIA N81 8GB http://sv.yourpdfguides.com/dref/826668 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N81 8GB. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA Underhåll: Neo+ klockan är tålig och vattentät. För att hålla klockan i bästa skick, följ tillverkarens rekommendationer nedan: Undvik slag direkt på/mot klockan. Tvätta klockan

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier Pulse Sonic K3 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier MEM/EL ST/SP/+ MODE/SET SAVE/RST/- MODE / SET (Funktion/inställningar) + Tänd display! MEM / EL (Minne/belysning)

Läs mer

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan.

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan. Denna garanti omfattar inte heller fel eller hävdade fel som uppstått pga. en felaktig användning av Produkten eller genom att Produkten har anslutits till ett tillbehör, programvaror och/eller service

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

JABRA SPORT PULSE WIRELESS

JABRA SPORT PULSE WIRELESS JABRA SPORT PULSE WIRELESS Bruksanvisning jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa strömsparläget" på sida 1-13 "Välja utmatningsalternativ" på sida 1-13 "Spärra inställningarna på frontpanelen" på sida 1-14 "Visa startsidan" på

Läs mer

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens Inledning Knappar och kontroller TILL/FRÅN, BELYSNING: Till/från och belysningsnivå Pilplatta: Kontrollerar markör och används för att välja poster i menyerna Frekvens: Den här knappen används för att

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions)

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP För livsmedelsinspektioner Användarmanual (ver. 1.1 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP är speciellt framtagen för dig som arbetar med egentillsyn av livsmedel. KombiTemp kombinerar det

Läs mer

Monteringsanvisning. Saturn

Monteringsanvisning. Saturn Monteringsanvisning Saturn INLEDNING Gratulerar till din nya Saturn duschkabin 90x90x198 cm. Duschkabinen är tillverkad i överensstämmelse med gällande lagar och föreskrifter. Duschkabinen innehåller många

Läs mer

Snabbstart... 2. Inställning av tid... 4 Inställning av alarm... 5

Snabbstart... 2. Inställning av tid... 4 Inställning av alarm... 5 INNEHÅLL Snabbstart... 2 TID mode Inställning av tid... Inställning av alarm... 5 LÖPNING mode Användning av Kronograf... 6 Inställning av gräns för hjärtslag... 8 Användning av grund- display... 9 Inställning

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

VÄDERSTATION Bruksanvisning

VÄDERSTATION Bruksanvisning VÄDERSTATION Bruksanvisning INTRODUKTION MeteoTronic START väderstation erbjuder dig en professionell väderprognos för innevarande dag och de följande tre dagarna. Väderprognosen framställs av meteorologer

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer