SUUNTO CORE Användarguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SUUNTO CORE Användarguide"

Transkript

1 SUUNTO CORE Användarguide sv

2 1 SÄKERHET Olika typer av säkerhetsföreskrifter: Säkerhetsföreskrifter: Välkommen Inledning Komma igång Grundinställningar Lägen Vyer Menu Bakgrundsbelysning Knapplås Ändra värden Allmänna inställningar Ställa in armbandslängden Byta måttenheter Ändra allmänna inställningar Knappton Ljudguider Bakgrundsbelysning Språk Aktivera knapplås Använda TIME-läget Ändra tidsinställningar Ställa in klockslag

3 6.1.2 Ställa in datum Ställa in annan tid Ställa in tider för solens upp- och nedgång Använda stoppuret Använda nedräknaren Ställa in väckning Använda ALTI & BARO-läget Så här fungerar Alti & Baro Få korrekta avläsningar Få felaktiga avläsningar Ställa in profiler och referensvärden Anpassa profilen till aktiviteten Ställa in profiler Ställa in referensvärden Använda vädertrendsindikatorn Aktivera stormvarning Använda altimeter-profilen Använda mätning av höjdändring Registrera loggar Använda barometer-profilen Registrera loggar Använda automatic-profilen Använda depth meter -profilen Registrera loggar i depth meter -profilen Använda Compass-läget sv 3

4 8.1 Korrekta avläsningar Kalibrera kompassen Ställa in missvisningsvärde Använda Compass-läget Använda ytterringen Använda riktningsövervakning Använda minnet Alti-baro-minnet Visa och spärra loggar Visa loggar Spärra loggar Välja registreringsintervall Byta batteri Tekniska data Tekniska specifikationer Varumärke Copyright CE Patentmeddelande Garanti Garantiperiod Undantag och begränsningar Tillgång till Suuntos garantiservice Ansvarsbegränsning Register

5 1 SÄKERHET sv Olika typer av säkerhetsföreskrifter: VARNING: används i samband med omständigheter eller situationer som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. VARNING: används i samband med omständigheter eller situationer som leder till skador på produkten. OBS: används för att framhäva viktig information. Säkerhetsföreskrifter: VARNING: ANVÄND INTE ENHETEN VID DYKNING. VARNING: ALLERGISKA REAKTIONER ELLER HUDIRRITATIONER KAN UPPSTÅ NÄR PRODUKTEN KOMMER I KONTAKT MED HUDEN, TROTS ATT VÅRA PRODUKTER FÖLJER BRANSCHNORMERNA. SLUTA I SÅ FALL OMEDELBART ATT ANVÄNDA PRODUKTEN OCH KONTAKTA LÄKARE. VARNING: UTSÄTT INTE ENHETEN FÖR SNABBA TEMPERATURVÄXLINGAR. VARNING: ANVÄND INTE LÖSNINGSMEDEL AV NÅGOT SLAG. 5

6 VARNING: ANVÄND INTE INSEKTSMEDEL. VARNING: HANTERAS SOM ELEKTRONIKAVFALL. VARNING: UNDVIK ATT STÖTA TILL ELLER TAPPA DEN. 6

7 2 VÄLKOMMEN I över 70 år har Suunto försett människor som behöver den med korrekt och tillförlitlig information. Med våra instrument kan användarna nå sina mål effektivare och få ut mer av sina upplevelser inom sporten. Våra produkter och dess information har ofta en mycket avgörande betydelse för användaren. Därför är vi på Suunto stolta över att upprätthålla de högsta kvalitetsstandarder för våra produkter. Suunto grundades 1936 och är världsledande när det gäller precisionskompasser, dykardatorer och handledshöjdmätare. Våra utomhusinstrument är betrodda av klättrare, dykare och utforskare på alla kontinenter, och de står för legendarisk design, noggrannhet och tillförlitlighet. År 1987 tillverkade Suunto den första dykningsdatorn, följd av den första ABC-armbandsdatorn Genom att erbjuda det senaste när det gäller höjdmätare, hälsoapparatur inom sport och idrott och GPS-apparater är Suunto förstahandsvalet för dagens yrkesmän och -kvinnor inom utomhussport. Om du vill veta mer om Suuntos utomhusinstrument och de människor som använder dem är du välkommen till sv 7

8 3 INLEDNING Suunto Core har konstruerats för sådana som du, människor som gillar att vara ute i naturen och tycker om att klättra, fotvandra, snorkla och mycket annat från rekreation till extrema aktiviteter. Suunto Core hjälper dig att få ut det mesta möjliga av dina favoritaktiviteter utomhus, oavsett vad det rör sig om. Suunto Core kombinerar höjdmätare, barometer och elektronisk kompass i en och samma apparat. Den fungerar även som klocka, stoppur och kalender. I den här Användarguiden förklaras Suunto Core-funktionerna, hur de arbetar och hur du kommer åt dem. Dessutom har vi tagit med exempel på hur du kan använda dem i verkliga situationer. I varje huvudkapitel förklaras ett funktionsläge och dess vyer. Du får också information om hur du ställer in och använder de vyerna. Suunto Core ger dig avläsningar av tiden, barometertrycket och höjden. Du får ytterligare information om varje avläsning så att du kan få ut så mycket som möjligt av dina utomhusaktiviteter. 8

9 4 KOMMA IGÅNG sv Grundinställningar Tryck på vilken knapp som helst så aktiveras Suunto Core. Du blir då ombedd att ställa in språk, måttenheter, datum och klockslag. Du ändrar inställningarna med den övre högra [+]-knappen och den under högra [- Light]-knappen. Bekräfta och gå till nästa menypost genom att trycka på [Mode]-knappen i mitten till höger. Du kan alltid gå tillbaka till föregående menypost genom att trycka på den nedre vänstra [View]-knappen. När du har gjort de inställningar du vill ha, kan du börja använda de grundläggande tidfunktionerna hos Suunto Core. OBS: Du måste ställa in höjdmätaren, barometern och kompassen för att få korrekta avläsningar. I Användarguiden finns detaljerad information om hur du gör de inställningarna. Lägen Suunto Core har tre lägen: TIME, ALTI & BARO och COMPASS. De förklaras ingående i Användarguiden. Det aktiverade läget anges med en rektangel kring lägesnamnet. Du byter mellan huvudlägena med [Mode]-knappen till höger i mitten. Pröva! 9

10 Vyer Varje läge har en uppsättning vyer som du kommer till med [View]-knappen nere till vänster. Vyerna visas i den nedre delen av displayen. De innehåller extra information om det aktiverade läget; exempelvis visning av sekunder som extrainformation i TIME-läget. Vissa vyer är också interaktiva. Suunto Core har fyra interaktiva vyer. Stoppur (TIME-läge) Nedräknare (TIME-läge) Loggregistrering (ALTI & BARO-läge) Mätning av höjdändring (ALTI & BARO-läge) När interaktiva vyer är aktiverade, kan du starta, stoppa och starta om dem med [Start Stop]-knappen överst till vänster och nollställa dem genom att hålla den övre högra [+]-knappen intryckt. Gå till stoppuret i TIME-läge och pröva det! 10

11 sv 20 Menu I MENU kan du ändra värden, ändra de allmänna inställningarna och måttenheterna eller se loggar som är lagrade i loggboken. När du ska gå till MENU håller du [Mode]-knappen till höger i mitten intryckt i något av lägena TIME, ALTI & BARO eller COMPASS. Segmenten i den yttre delen av displayen anger övergångstiden. Du stänger MENU genom att trycka in den övre vänstra [Start Stop]-knappen. Så snart det finns ett avstängningsalternativ i MENU anges detta med ett "X" på skärmen intill [Start Stop]-knappen. Bekanta dig med hur du öppnar och stänger MENU! Bakgrundsbelysning Du kan aktivera bakgrundsbelysningen i vilket läge som helst genom att trycka på [- Light]-knappen nere till höger. Den stängs av automatiskt efter 5 sekunder. Om du vill ha bakgrundsbelysning medan du befinner dig i MENU, måste du 11

12 aktivera den i något av lägena TIME, ALTI & BARO eller COMPASS innan du går in i MENU. Belysningen blir normal igen när du går tillbaka till ett läge. Knapplås Du kan aktivera och inaktivera knapplåset genom att hålla den nedre högra [-Light]-knappen intryckt. OBS: Med knapplåset aktiverat kan du fortfarande byta vy och använda bakgrundsbelysningen. Ändra värden För att kunna ändra en inställning måste du vara i MENU.När du ska gå till MENU håller du [Mode]-knappen till höger i mitten intryckt i något av lägena TIME, ALTI & BARO eller COMPASS. Alla ändringar du gör i MENU verkställs omedelbart. Exempel: Du går in i TIME-DATE i MENU och ändrar klockslaget från 12:30 till 11:30 och stänger menyn Klockslaget ställs in på 11:30. 12

13 5 ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR Innan du börjar använda Suunto Core kan det vara lämpligt att du ställer in måttenheterna och gör de allmänna inställningar som passar dig. Allmänna inställningar ändras i MENU. sv 5.1 Ställa in armbandslängden Om du behöver ställa in längden på metallarmbandet, bör du vända dig till närmaste klockförsäljare för att få inställningen gjord på rätt sätt. 5.2 Byta måttenheter I UNITS väljer du måttenheter; bland annat: TIME : 24h/12h DATE: dd.mm/mm.dd TEMPERATURE : C/ F (Celsius/Fahrenheit) AIR PRESSURE: hpa/inhg ALTITUDE: meter/fot Så här kommer du till UNITS i MENU: 1. Gå till MENU genom att hålla [Mode] intryckt i något av lägena TIME, ALTI & BARO eller COMPASS. 2. Rulla ner till UNITS med [- Light]. 3. Bekräfta med [Mode]. Så här byter du måttenheter: 1. I UNITS rullar du mellan listposterna med [+] och [- Light]. 2. Bekräfta med [Mode]. 13

14 3. Byt värdena med [+] och [- Light], bekräfta med [Mode]. 4. Stäng MENU med [Start Stop]. 5.3 Ändra allmänna inställningar I GENERAL gör du de allmänna inställningarna; bland annat: BUTTON TONE: på/av TONE GUIDE: på/av BACKLIGHT: light button/any button LANGUAGE: engelska, franska, spanska, tyska Så här kommer du till GENERAL i MENU: 1. Gå till MENU genom att hålla [Mode] intryckt i något av lägena TIME, ALTI & BARO eller COMPASS. 2. Rulla ner till GENERAL med [- Light]. 3. Bekräfta med [Mode] Knappton I BUTTON TONE aktiverar/inaktiverar du knapptonen. En knappton ljuder varje gång en knapp trycks in och bekräftar därmed en åtgärd. 1. I GENERAL väljer du BUTTON TONE när du vill aktivera/inaktivera knapptonen. 2. Du aktiverar/inaktiverar knapptonen med [+] och [- Light]. 3. Bekräfta med [Mode] Ljudguider I TONE GUIDE stänger du av/sätter på ljudguiderna. Du hör ljudguiderna när du ändrar ett inställningsvärde 14

15 du ställer in höjdreferensvärdet du startar eller stoppar loggregistreringen du markerar en höjdpunkt medan du registrerar loggar du startar eller stoppar stoppuret Apparaten byter mellan ALTIMETER- och BAROMETER-profilerna när du använder AUTOMATIC-profilen. Så här aktiverar/inaktiverar du ljudguiderna: 1. I GENERAL väljer du TONE GUIDES. 2. Du aktiverar/inaktiverar ljudguiderna med [+] och [- Light]. sv Bakgrundsbelysning I BACKLIGHT växlar du mellan två olika belysningsfunktioner: any button (vilken knapp som helst) och knappen light. Så här ändrar du bakgrundsbelysningen till normal användning eller nattanvändning: 1. I GENERAL väljer du BACKLIGHT. 2. Växla bakgrundsbelysningen mellan LIGHT BUTTON och ANY BUTTON med [+] och [- Light]. När du har tryckt på LIGHT BUTTON kan du aktivera bakgrundsbelysningen med [- Light]. Den stängs av automatiskt efter 5 sekunder. Om du vill ha bakgrundsbelysning medan du befinner dig i MENU, måste du aktivera den i något av lägena TIME, ALTI & BARO eller COMPASS innan du går in i MENU. Bakgrundsbelysningen är då aktiverad tills du går ut ur MENU. När du har tryckt på ANY BUTTON, aktiveras bakgrundsbelysningen varje gång du trycker på en knapp. 15

16 5.3.4 Språk I LANGUAGE väljer du språket för användargränssnittet i Suunto Core (engelska, tyska, franska eller spanska). Så här väljer du språk: 1. I GENERAL väljer du LANGUAGE. 2. Välj ett språk på listan med [+] och [- Light] Aktivera knapplås Du kan aktivera och inaktivera knapplåset genom att hålla [-Light] intryckt. När knapplåset är aktiverat anges det med en låssymbol. OBS: Med knapplåset aktiverat kan du fortfarande ändra vyer och använda bakgrundsbelysningen. 16

17 6 ANVÄNDA TIME-LÄGET I TIME-läget mäter du tiden. sv 20 I [View]-läget kan du bläddra mellan följande vyer. Datum: veckodag och dagens datum Sekunder: sekunder i sifferformat Alternativ tid: tiden i en annan tidszon Soluppgång och solnedgång: tid för solens upp- och nedgång på en viss plats Stoppur: sporttidtagarur Nedräknare: signalen ljuder efter en förinställd tid Tom: ingen ytterligare vy OBS: Sekundvyn i nedre delen av displayen stängs av för att spara batteri efter 2 timmar i inaktivt läge. Du aktiverar vyn igen genom att gå tillbaka den. 17

18 6.1 Ändra tidsinställningar Du ändrar tidsinställningarna i MENU. Så här kommer du till tidsinställningarna i MENU: 1. Gå till MENU genom att hålla [Mode] intryckt. 2. Rulla ner till TIME-DATE med [- Light]. 3. Bekräfta med [Mode] Ställa in klockslag I TIME ställer du in klockslaget. Så här ställer du in klockslaget: 1. I TIME-DATE väljer du TIME. 2. Du ändrar värdena på timme, minut och sekund med [+] och [- Light] Ställa in datum I DATE ställer du in månad, dag och år. Så här ställer du in datum: 1. I TIME-DATE väljer du DATE. 2. Du ändrar årtal, månad och dag med [+] och [- Light]. Hur du gör för att ändra hur klockslaget ska visas beskrivs i avsnitt 5.2 Byta måttenheter på sidan Ställa in annan tid I DUAL TIME kan du ställa in tiden för en plats i en annan tidszon. 18

19 Så här ställer du in en annan tid: 1. I TIME-DATE väljer du DUAL TIME. 2. Du ändrar värdena på timme, minut och sekund med [+] och [- Light]. sv OBS: Du bör ställa in aktuell tid på den plats där du befinner dig som den primära tiden, eftersom väckarklockan går efter den tiden. Tänkbar verklig situation: Få reda på vad klockan är hemma Du reser utomlands och ställer in den andra tiden så att den är densamma som hemma. Den primära tiden är tiden på den plats där du nu befinner dig. Nu vet du alltid den lokala tiden och kan ändå snabbt se vad klockan är hemma Ställa in tider för solens upp- och nedgång I SUNRISE väljer du en referensstad som Suunto Core ska använda för att visa tiderna för solens upp- och nedgång. Så här ställer du in tiderna för solens upp- och nedgång: 1. I MENU väljer du SUNRISE. 2. Du bläddrar mellan orterna med [+] och [- Light]. 3. Välj en ort med [Mode]. OBS: Om du vill ställa in tiderna för solens upp- och nedgång för en ort som inte finns med på listan, väljer du en annan referensstad i samma tidszon. Välj den stad som är närmast, räknat norrut eller söderut, från din ort. Tänkbar verklig situation: Fotvandring i närheten av Toronto Du fotvandrar i Algonquin, en stor nationalpark norr om Toronto. Du vill veta när solen ska gå ner, så att du vet när du ska börja sätta upp tältet inför natten. Du 19

20 väljer Toronto som referensstad för soluppgång-solnedgång. Suunto Core kan nu tala om när solen ska gå ner. 6.2 Använda stoppuret Stoppuret tar tiden. Dess noggrannhet är 0,1 sekunder. Så här använder du stoppuret: 1. Gå till TIME-läget och välj stoppursvyn. 2. Du startar, stoppar och startar om stoppuret med [Start Stop]. 3. Du nollställer det genom att hålla [+] intryckt. Tänkbar verklig situation: Ta tid på ett 100 m-lopp Din kompis tränar inför en tävling och behöver få veta sin tid på 100 meter. Du startar stoppuret när lämnar blocken. Du stoppar det när han korsar mållinjen. Resultatet: 11,3 sekunder. Inte illa! 6.3 Använda nedräknaren I COUNTDOWN kan du ställa in nedräknaren så att den räknar ned från en förinställd tid till noll. En signal ljuder när noll ås. Standardinställningen är 5 minuter. Så här ändrar du standardinställningen av nedräknaren: 1. I MENU väljer du TIME-DATE. 2. Välj COUNTDOWN. 3. Ställ in antalet minuter och sekunder (högst 99 minuter och 59 sekunder). 4. Bekräfta med [Mode]. 20

21 Så här börjar du nedräkningen: 1. Gå över i TIME-läge. 2. Välj vyn för nedräkning. 3. Du startar, stoppar och startar om med [Start Stop]. 4. Du nollställer nedräknaren genom att hålla [+] intryckt. sv Tänkbar verklig situation: Koka ägg Du är på vandring. Det är morgon. Du vaknar, kommer ut ur tältet och börjar göra frukost vid lägerelden. I dag vill du ha ägg kokta i 8 minuter. Du ställer in nedräknaren på 8 minuter när du har lagt äggen i kastrullen och väntar på att vattnet ska börja koka. När det gör det, startar du nedräknaren. Efter exakt åtta minuter ljuder signalen. Simsalabim! Perfekta 8-minutersägg. 6.4 Ställa in väckning Du kan använda Suunto Core som väckarklocka. Så här kommer du till väckningsfunktionen och ställer in den: 1. I MENU väljer du TIME-DATE. 2. Välj ALARM. 3. Du aktiverar/inaktiverar väckningen med [+] och [- Light]. 4. Bekräfta med [Mode]. 5. Med [+] och [- Light] ställer du in timmar och minuter. När väckningen är på, visas väckningssymbolen på displayen. När väckningssignalen ljuder, kan du låta den repetera (snooze somna om) eller stänga av signalen. Om du väljer YES eller inte gör någonting, stänger signalen av sig och ljuder igen var 5:e minut tills du stänger av den. Du kan låta den göra det 12 gånger 21

22 under högst en timme. Om du väljer NO, stängs signalen av och börjar om igen samma tid nästa dag. 24h 5min TIPS: När upprepningen (snooze) är aktiverad, kan du inaktivera den i TIME-läge genom att hålla [View] intryckt. Tänkbar verklig situation: Vakna på morgonen Du vill vakna tidigt i morgon bitti. På Suunto Core ställer du in väckningen på 6:30 innan du somnar. Signalen väcker dig 6:30 nästa morgon, men du vill sova 5 minuter till. Du väljer YES när apparaten frågar om du vill somna om (snooze). Efter 5 minuter ljuder signalen igen. Denna gång stiger du upp och börjar nöjt förbereda dagens tur. Vilken skillnad fem minuter kan innebära! 22

23 7 ANVÄNDA ALTI & BARO-LÄGET I ALTI & BARO-läget kan du se höjden, barometertrycket eller snorkeldjupet. Den har fyra profiler: AUTOMATIC, ALTIMETER, BAROMETER och DEPTH METER. Du kan komma till olika vyer beroende på vilken profil som är aktiverad när du är i ALTI & BARO-läget. sv 7.1 Så här fungerar Alti & Baro För att du ska få korrekta avläsningar från ALTI & BARO är det viktigt att du förstår hur Suunto Core beräknar höjden och lufttrycket vid havsnivå. Suunto Core mäter hela tiden det absoluta lufttrycket. På basis av den mätningen och referensvärdena beräknas sedan höjden eller lufttrycket vid havsnivå. VARNING: Se till att området kring sensorn alltid hålls fritt från smuts och sand. Stick aldrig in några föremål i sensoröppningarna. 23

24 7.1.1 Få korrekta avläsningar Om du håller på med utomhusaktiviteter som kräver att du känner till lufttrycket, måste du ange ett referensvärde för höjden på den plats du befinner dig. Du hittar det på de flesta topografiska kartor. Därefter ger Suunto Core korrekta avläsningar. För att få korrekta höjdvärden måste du ange ett referensvärde på lufttrycket vid havsnivå. Det värde på lufttrycket vid havsnivå som är relevant för den plats där du befinner dig hittar du i avsnittet om vädret i den lokala tidningen eller på SMHIs webbplats (eller motsvarande i andra länder). Det absoluta lufttrycket mäts hela tiden. Absolut lufttryck + höjdreferensvärde = lufttrycket vid havsnivå Absolut lufttryck + referensvärde på lufttrycket vid havsnivå = höjd över havet Ändringar i de lokala väderförhållandena påverkar höjdavläsningarna. Om det lokala vädret är ombytligt, är det lämpligt att du ofta återställer det aktuella höjdreferensvärdet, helst innan du påbörjar resan när referensvärden är tillgängliga. Om det lokala vädret är stabilt, behöver du inte ställa in referensvärden Få felaktiga avläsningar ALTIMETER-profil + orörlighet + väderomslag Om ALTIMETER-profilen är aktiverad under en längre tid samtidigt som apparaten är på en och samma plats medan vädret på den platsen ändras, kommer apparaten att visa fel värde. 24

25 ALTIMETER-profil + förflyttning i höjdled + väderomslag Om ALTIMETER-profilen är aktiverad och vädret ofta ändras samtidigt som du klättrar uppåt eller nedåt, kommer apparaten att visa fel värden. sv BAROMETER-profil + förflyttning i höjdled Om BAROMETER-profilen är aktiverad under en längre tid samtidigt som du klättrar uppåt eller nedåt, tror apparaten att du står stilla och tolkar ändringarna i höjdled som ändringar av lufttrycket på havsnivå. Du får därför fel värde på lufttrycket vid havsnivå. Tänkbar verklig situation: Ställa in höjdreferensvärdet Det är andra dagen av din tvådagarsutflykt. Du inser att du har glömt att byta från BAROMETER-profilen till ALTIMETER-profilen när du gav dig i väg i morse. Du vet att de värden på höjden som du får av Suunto Core är fel. Alltså tar du dig till den närmaste plats där det enligt den topografiska kartan finns ett höjdreferensvärde. Där korrigerar du referensvärdet för Suunto Core. Nu blir avläsningarna korrekta igen. 7.2 Ställa in profiler och referensvärden Anpassa profilen till aktiviteten ALTIMETER-profilen bör väljas när utomhusaktiviteten inbegriper höjdändringar (t.ex. fotvandring i bergsterräng). BAROMETER-profilen bör väljas när utomhusaktiviteten inte inbegriper höjdändringar (t.ex. surfning, segling). För att få korrekta avläsningar måste du anpassa profilen till aktiviteten. Du kan antingen låta Suunto Core bestämma vilken profil som är mest lämplig för tillfället, eller så kan du själv välja en lämplig profil. 25

26 7.2.2 Ställa in profiler Så här ställer du in profilen: 1. I MENU väljer du ALTI-BARO. 2. Välj PROFILE. 3. Välj en lämplig profil. Du kan också ställa in profilen i ALTI & BARO-läge genom att hålla [View] intryckt Ställa in referensvärden Så här ställer du in referensvärdet: 1. I MENU väljer du ALTI-BARO. 2. Välj REFERENCE och välj sedan ALTIMETER eller SEA LEVEL. 3. Du ställer in referensvärdet med [+] och [- Light]. Tänkbar verklig situation: Korrigera höjdvärdet Du är ute och vandrar och gör rast. Plötsligt får du syn på en skylt med gällande höjd över havet. Du kontrollerar höjdvärdet på Suunto Core och upptäcker en liten skillnad mellan de två talen. Du ställer in höjdreferensvärdet så att det stämmer med vad som anges på skylten. 26

27 7.3 Använda vädertrendsindikatorn Vädertrendsindikatorn finns i det övre vänstra hörnet på displayen. Den visas i TIME- och ALTI & BARO-lägena och ger dig snabbinformation om kommande väderförhållanden. Vädertrendsindikatorn består av två linjer som bildar en pil. Varje linje står för en 3-timmarsperiod. Den högra linjen representerar de senaste 3 timmarna. Den vänstra linjen representerar de 3 timmarna dessförinnan. Linjen kan alltså visa 9 olika mönster för barometertrenden. sv Situationen för 3-6 timmar sedan Har fallit kraftigt (>2 hpa/3 tim) Stabilt Har stigit kraftigt (>2 hpa/3 tim) Situationen under de senaste 3 timmarna Fortsätter falla kraftigt (>2 hpa/3 tim) Stiger kraftigt (>2 hpa/3 tim) Faller kraftigt (>2 hpa/3 tim) TIPS: Om vädertrendsindikatorn visar att lufttrycket stadigt stiger, är det större chans att vädret blir bättre. Om lufttrycket å andra sidan stadigt faller, blir vädret troligtvis sämre. 27

28 7.4 Aktivera stormvarning Stormvarningen upplyser dig om att ett tryckfall om 4 hpa / 0,12 inhg eller mer har inträffat under en 3-timmarsperiod. Suunto Core aktiverar en varningssignal, och en varningssymbol blinkar på displayen i 20 sekunder. Stormlarmet fungerar bara när du har aktiverat BAROMETER-profilen i ALTI & BARO-läget. Så här aktiverar du stormvarningen: 1. I MENU väljer du ALTI-BARO. 2. Välj STORM ALARM. 3. Du aktiverar/inaktiverar stormvarningen med [+] och [- Light]. Tänkbar verklig situation: Överraskad av en storm under vandring Du fotvandrar i en tät skog när Suunto Core aktiverar stormvarningen. Vädret har blivit sämre under de tre senaste timmarna himlen börjar mörkna. Tur att Suunto Core varnade dig, eftersom du behöver hitta ett skydd mot det kraftiga regn som snart kan börja falla. 7.5 Använda altimeter-profilen ALTIMETER-profilen beräknar höjden på basis av referensvärdena. Referensvärdena kan vara lufttrycket vid havsytan eller ett tidigare referensvärde för en höjdpunkt. När ALTIMETER-profilen är aktiverad, är ordet ALTI understruket på displayen. När ALTIMETER-profilen är aktiverad, kan du komma till följande vyer med [View]. Mätning av höjdändring: mäter höjdskillnaden från en förinställd punkt Temperatur: mäter aktuell temperatur 28

29 Loggregistrering: registrerar höjdändringar i loggar Tom: ingen ytterligare information sv Använda mätning av höjdändring När du mäter höjdändringen får du reda på höjdskillnaden mellan en referenspunkt och den aktuella positionen. Den här funktionen är särskilt användbar vid t.ex. bergsklättring, när du vill kunna se hur högt du har klättrat. Så här mäter du höjdändring: 1. Gå till ALTI & BARO-läge och välj vyn för mätning av höjdändring. 2. Du startar, stoppar och startar om mätningen med [Start Stop]. 3. Du nollställer värdet genom att hålla [+] intryckt. Tänkbar verklig situation: Mäta klättringen Du ska just börja klättra i ett berg som är 1000 m (3,280 ft) högt. Du vill kunna se hur långt du har kommit medan du klättrar, och därför aktiverar du mätningen av höjdändring på Suunto Core. Du börjar klättra. Då och då kontrollerar du höjden för att se hur långt du har kvar till nästa kontrollstation. Till sist börjar du bli trött. 29

30 Du kontrollerar höjden och ser att du fortfarande har en hel del klättring framför dig. Kanske du behöver ändra platsen för nästa kontrollstation Registrera loggar Loggregistreringen lagrar alla dina förflyttningar i höjdled mellan start- och stopptidpunkterna. Om du ägnar dig åt en aktivitet där du förflyttar dig i höjdled, kan du registrera höjdändringarna och se de lagrade uppgifterna senare. Du kan också ställa in höjdmarkeringar med vars hjälp du kan se hur lång tid som har gått samt höjdförflyttningen mellan föregående och aktuell markering. Markeringarna lagras i minnet och du kan se dem senare. Så registrerar du en logg: 1. Gå till ALTI & BARO-läget och välj loggregistreringsvyn. 2. Starta, stoppa och starta om mätningen med [Start Stop]. 3. När du registrerar en logg ställer du in markeringar med [+]. 4. Du nollställer genom att hålla [+] intryckt (det går att göra bara när registreringen har stoppats). Logga höjdskillnaden: visar den uppmätta höjdskillnaden mellan startpunkten och slutpunkten i en logg med följande ikoner: 30 I tilläggsvyerna visas när höjden är över startpunkten. när höjden är densamma som startpunktens. när höjden är under startpunkten. när du ser hur mycket du har förflyttat dig uppåt från loggstarten. när du ser hur mycket du har förflyttat dig nedåt från loggstarten.

31 Höjdpunkterna registreras enligt det registreringsintervall du har valt. Så här ändrar du registreringsfrekvensen: 1. I MENU väljer du MEMORY. 2. Välj REC INTERVAL. 3. Byt registreringsfrekvens med [+] och [- Light]. sv OBS: En ungefärlig uppskattning av hur lång tid du kan registrera visas i den nedre delen av displayen när du bläddrar mellan registreringsfrekvenserna. Den faktiska registreringstiden kan vara något avvikande beroende på din aktivitet under registreringsperioden. Du kan se historiken över de registrerade loggarna, inklusive loggdetaljer, på LOGBOOK i MENU (se avsnitt 9.2 Visa och spärra loggar på sidan 43). TIPS: När du har stoppat loggregistreringen kan du gå in i loggboken och se de aktuella registreringarna innan du nollställer registreringen. Tänkbar verklig situation: Registrera höjden Du ska ut på en cykeltur i bergen. Den här gången vill du registrera hur mycket du förflyttar dig uppåt och nedåt så att du kan jämföra med tidigare utfärder. Du ställer in Suunto Core på ALTIMETER-profilen och startar loggregistreringen när du börjar turen. Efter utfärden stoppar du loggregistreringen och nollställer den. Nu kan du jämföra den med tidigare loggar. 7.6 Använda barometer-profilen BAROMETER-profilen visar aktuellt lufttryck vid havsnivå. Det baseras på de givna referensvärderna och det hela tiden mätta absoluta lufttrycket. Ändringar 31

SUUNTO ESSENTIAL ANVÄNDARGUIDE

SUUNTO ESSENTIAL ANVÄNDARGUIDE SUUNTO ESSENTIAL ANVÄNDARGUIDE 2 1 SÄKERHET... 5 2 Välkommen... 7 3 Inledning... 8 4 Komma igång... 9 5 Allmänna inställningar... 13 5.1 Ändra måttenheter... 13 5.2 Ändra allmänna inställningar... 13 5.2.1

Läs mer

Din manual SUUNTO LUMI http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350469

Din manual SUUNTO LUMI http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350469 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO LUMI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

SUUNTO ELEMENTUM TERRA Användarguide

SUUNTO ELEMENTUM TERRA Användarguide SUUNTO ELEMENTUM TERRA Användarguide sv A B C SETTINGS CHRONOGRAPH / DATE MEMORY ALTITUDE RECORDING TIME COMPASS CALIBRATION Funktioner: _Klockslag, datum, larm _Bakgrundsbelysning _Höjdmätare _Barometriskt

Läs mer

SUUNTO ELEMENTUM VENTUS Användarguide

SUUNTO ELEMENTUM VENTUS Användarguide SUUNTO ELEMENTUM VENTUS Användarguide sv A B C SETTINGS AIR PRESSURE / DATE MEMORY SAILING TIME COMPASS CALIBRATION Funktioner: _Klockslag, datum, larm _Bakgrundsbelysning _Trenddiagram för barom. tryck

Läs mer

SUUNTO GPS TRACK POD ANVÄNDARGUIDE

SUUNTO GPS TRACK POD ANVÄNDARGUIDE SUUNTO GPS TRACK POD ANVÄNDARGUIDE sv 1 SÄKERHET..................................................................... 4 2 Välkommen................................................................... 6

Läs mer

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Ställa in activity class (aktivitetsklass)... 4 1.3 Menynavigering... 6 1.

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Ställa in activity class (aktivitetsklass)... 4 1.3 Menynavigering... 6 1. sv Snabbguide 1 2 1 Komma igång.......................................................................... 3 1.1 Grundläggande inställningar.............................................. 3 1.2 Ställa in

Läs mer

SUUNTO M1/M2 Användarguide

SUUNTO M1/M2 Användarguide SUUNTO M1/M2 Användarguide sv 1 SAFETY....................................................................... 4 Olika typer av säkerhetsföreskrifter:.................................. 4 Säkerhetsföreskrifter:.................................................

Läs mer

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Lägen och vyer... 4 1.3 Menynavigering... 5 2 Träna med pulsmätare... 7 2.

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Lägen och vyer... 4 1.3 Menynavigering... 5 2 Träna med pulsmätare... 7 2. sv Snabbguide 1 2 1 Komma igång.......................................................................... 3 1.1 Grundläggande inställningar.............................................. 3 1.2 Lägen och

Läs mer

Din manual SUUNTO M1

Din manual SUUNTO M1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO M1. Du hittar svar på alla dina frågor i SUUNTO M1 instruktionsbok (information,

Läs mer

SUUNTO AMBIT 2.5 Användarguide

SUUNTO AMBIT 2.5 Användarguide SUUNTO AMBIT 2.5 Användarguide sv 1 SÄKERHET..................................................................... 6 2 Välkommen................................................................... 8 3 Ikoner

Läs mer

SUUNTO SK-8 DIVE COMPASSES ANVÄNDARGUIDE

SUUNTO SK-8 DIVE COMPASSES ANVÄNDARGUIDE SUUNTO SK-8 DIVE COMPASSES ANVÄNDARGUIDE KOMPASSENS BESTÅNDSDELAR 2 1 4 3 1. Kompassros med nål som pekar mot den magnetiska nordpolen 2. Vridbar kompasskrans för inställning av riktning mot mål 3. Syftlinje

Läs mer

SUUNTO SMART SENSOR ANVÄNDARGUIDE

SUUNTO SMART SENSOR ANVÄNDARGUIDE SUUNTO SMART SENSOR ANVÄNDARGUIDE 2 1 Välkommen... 3 2 Säkerhet... 4 3 Komma igång... 7 3.1 Sätta på bältet... 7 3.2 Para ihop... 8 4 Användning Suunto Smart Sensor... 10 5 Skötsel och support... 12 5.1

Läs mer

Din manual SUUNTO M4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3804820

Din manual SUUNTO M4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3804820 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO M4. Du hittar svar på alla dina frågor i SUUNTO M4 instruktionsbok (information,

Läs mer

Professionell digital höjdmätare/ Multifunktionell utomhusklocka II Bruksanvisning

Professionell digital höjdmätare/ Multifunktionell utomhusklocka II Bruksanvisning Professionell digital höjdmätare/ Multifunktionell utomhusklocka II Bruksanvisning Gör resan roligare Allt-i-ett: Höjdmätare Barometer Termometer Hygrometer Väderleksprognos Artikelnummer: 840924 Viktig

Läs mer

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER...

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER... Användarguide sv 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Om Suunto Cadence POD............................................... 5 2.1 INTRODUKTION...............................................

Läs mer

Din manual SUUNTO T1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350679

Din manual SUUNTO T1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350679 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO T1. Du hittar svar på alla dina frågor i SUUNTO T1 instruktionsbok (information,

Läs mer

SUUNTO AMBIT2 2.0 ANVÄNDARGUIDE

SUUNTO AMBIT2 2.0 ANVÄNDARGUIDE SUUNTO AMBIT2 2.0 ANVÄNDARGUIDE 2 1 SÄKERHET... 6 2 Ikoner och delar på skärmen... 8 3 Använda knapparna... 9 3.1 Använda bakgrundsbelysning och knapplås... 11 4 Komma igång... 12 5 Anpassa din Suunto

Läs mer

Din manual SUUNTO ESCAPE 203 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350337

Din manual SUUNTO ESCAPE 203 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350337 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO ESCAPE 203. Du hittar svar på alla dina frågor i SUUNTO ESCAPE 203 instruktionsbok

Läs mer

Nike Oregon Series ALTI-COMPASS ALTI RACE ALTI LANCE. Kal. WG 86 Kal. WG 85

Nike Oregon Series ALTI-COMPASS ALTI RACE ALTI LANCE. Kal. WG 86 Kal. WG 85 Nike Oregon Series ALTI-COMPASS ALTI RACE ALTI LANCE Kal. WG 86 Kal. WG 85 TIME Välj 12- eller 24-timmars klocka I läget TIME kan du ställa in tidsoch datuminformation i två tidszoner. +/_ för att ändra

Läs mer

SUUNTO t1/t1c Användarguide

SUUNTO t1/t1c Användarguide SUUNTO t1/t1c Användarguide sv MODES & VIEWS Time Training weekday date seconds dual time calories average heart rate lap time time current heart rate zone 1 Inledning...............................................................................

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION TILL SUUNTO SMART BELT... 3 2. BÖRJA ANVÄNDA SUUNTO SMART BELT... 3 3. HÄMTA OCH ANALYSERA DATA SOM REGISTRERATS MED SUUNTO SMART BELT... 8 4. FEL OCH VARNINGAR...

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Suunto X6/X6m BRUKSANVISNING

Suunto X6/X6m BRUKSANVISNING SV Suunto X6/X6m BRUKSANVISNING SV Innehållsförteckning 1. Allmän information...5 1.1. Skötsel och underhåll...5 1.2. Vattenbeständighet...6 1.3. Byte av batteri...6 1.4. Service efter försäljning...8

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

SUUNTO AMBIT3 PEAK 1.5 ANVÄNDARGUIDE

SUUNTO AMBIT3 PEAK 1.5 ANVÄNDARGUIDE SUUNTO AMBIT3 PEAK 1.5 ANVÄNDARGUIDE SUUNTO CUSTOMER SUPPORT 1. www.suunto.com/support www.suunto.com/mysuunto 2. AUSTRALIA +61 1800 240 498 AUSTRIA +43 720 883 104 CANADA +1 800 267 7506 CHINA +86 010

Läs mer

1. INTRODUKTION TILL SUUNTO PC POD 2. INSTALLERA SUUNTOS PROGRAMVARA 3. ANSLUTA SUUNTO PC POD

1. INTRODUKTION TILL SUUNTO PC POD 2. INSTALLERA SUUNTOS PROGRAMVARA 3. ANSLUTA SUUNTO PC POD SV KUNDSERVICE, KONTAKTER Global Help Desk Tel. +358 2 284 11 60 Suunto USA Tel. +1 (800) 543-9124 Canada Tel. +1 (800) 776-7770 Suuntos webbplats www.suunto.com COPYRIGHT Denna publikation och dess innehåll

Läs mer

SUUNTO AMBIT2 S Användarguide

SUUNTO AMBIT2 S Användarguide SUUNTO AMBIT2 S Användarguide sv 1 SÄKERHET..................................................................... 6 2 Välkommen................................................................... 8 3 Ikoner

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WS6158 Svensk Bruksanvisning Nordisk GeneralAgent är: Moon Radio AB 200508 AN WS 6158 Väder väggklocka Finesser. LCD1 Display LCD2 Display Upphängnings hål Funktionsknappar Batteri lucka Utfällbart stöd

Läs mer

SUUNTO MATCHBOX COMPASSES

SUUNTO MATCHBOX COMPASSES UUTO MATCHOX COMPA AVÄDARGUID V. Kompassens beståndsdelar. Kompassnål med röda som pekar mot den magnetiska nordpolen. Riktningsskala för användning som gradskiva 3. Vridbart kompasshus för inställning

Läs mer

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO MEMORY BELT. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SUUNTO KAILASH ANVÄNDARGUIDE

SUUNTO KAILASH ANVÄNDARGUIDE SUUNTO KAILASH ANVÄNDARGUIDE 2 1 Säkerhet... 4 2 Komma igång... 6 2.1 Ändra inställningar... 7 2.2 Displayer och vyer... 7 2.3 Hemplats... 8 3 Egenskaper... 10 3.1 7R-loggbok... 10 3.2 Alarm... 11 3.3

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

SUUNTO M4 Användarguide

SUUNTO M4 Användarguide SUUNTO M4 Användarguide sv 1 SAFETY....................................................................... 5 Olika typer av säkerhetsföreskrifter:.................................. 5 Säkerhetsföreskrifter:.................................................

Läs mer

SUUNTO BASEPLATE COMPASSES

SUUNTO BASEPLATE COMPASSES UUTO PLT COMP VÄDRGUID V 1. Kompassens beståndsdelar 1. Kompassnål med röda som pekar mot den magnetiska nordpolen 2. Riktiningspil som pekar mot målet både på kartan och när du rör dig 3. ottenplatta

Läs mer

SUUNTO QUEST Användarguide

SUUNTO QUEST Användarguide SUUNTO QUEST Användarguide sv 1 SÄKERHET..................................................................... 5 Olika typer av säkerhetsföreskrifter:.................................. 5 Säkerhetsföreskrifter:.................................................

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

SUUNTO COMFORT BELT Heart Rate Transmitter Belts. Användarguide

SUUNTO COMFORT BELT Heart Rate Transmitter Belts. Användarguide sv SUUNTO COMFORT BELT Heart Rate Transmitter Belts Användarguide 1 Introduktion till Suunto Comfort Belt................................................. 3 2 Börja använda Suunto Comfort Belt..................................................

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

Elektronisk höjdmätare / barometer som visar aktuell höjd, väderutsikterna, barometertryck & trend, temperatur och tid / almanacka EB 833

Elektronisk höjdmätare / barometer som visar aktuell höjd, väderutsikterna, barometertryck & trend, temperatur och tid / almanacka EB 833 1 Elektronisk höjdmätare / barometer som visar aktuell höjd, väderutsikterna, barometertryck & trend, temperatur och tid / almanacka EB 833 Introduktion Er elektroniska höjdmätare / barometer har en utsökt

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

Bruksanvisning. Tidvisning. Hemstadskod. Världstid. Modul 3202. Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur!

Bruksanvisning. Tidvisning. Hemstadskod. Världstid. Modul 3202. Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur! Bruksanvisning Modul 3202 Om Bruksanvisningen I denna bruksanvisning hänvisar vi genomgående till de 4 funktionsknapparna A, B, C och D Auto Retur Funktion Klockan återgår automatiskt till Tidvisningsfunktionen

Läs mer

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder:

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder: Bruksanvisning Modul 3095 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända klockans belysning. Tidvisning Stoppur Minnesfunktion Timer Alarm Tidvisning PM-indikator Timmar

Läs mer

SUUNTO t3d Användarguide

SUUNTO t3d Användarguide SUUNTO t3d Användarguide sv MODES & VIEWS Time Training Speed & Distance weekday date seconds dual time empty training effect calories average heart rate lap time time distance average speed maximum speed

Läs mer

Din manual SUUNTO T6D http://sv.yourpdfguides.com/dref/3804758

Din manual SUUNTO T6D http://sv.yourpdfguides.com/dref/3804758 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO T6D. Du hittar svar på alla dina frågor i SUUNTO T6D instruktionsbok (information,

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

SUUNTO TRAVERSE 1.0 ANVÄNDARGUIDE

SUUNTO TRAVERSE 1.0 ANVÄNDARGUIDE SUUNTO TRAVERSE 1.0 ANVÄNDARGUIDE 2 1 SÄKERHET... 5 2 Komma igång... 7 2.1 Använda knapparna... 7 2.2 Inställningar... 8 2.3 Justera inställningarna... 10 3 Egenskaper... 12 3.1 Aktivitetskontroll... 12

Läs mer

SUUNTO M5 Användarguide

SUUNTO M5 Användarguide SUUNTO M5 Användarguide sv 1 SAFETY....................................................................... 5 Olika typer av säkerhetsföreskrifter:.................................. 5 Säkerhetsföreskrifter:.................................................

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

BRUKSANVISNING till Cadex Armbandsklocka

BRUKSANVISNING till Cadex Armbandsklocka BRUKSANVISNING till Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Version 18 maj 2006 Innehållsförteckning Inledning...2 Funktioner...2 Klockans fyra huvudmenyer...3 Tid och datum...3 Alarm banken...4 Att inaktivera

Läs mer

SUUNTO t6d ANVÄNDARGUIDE

SUUNTO t6d ANVÄNDARGUIDE SUUNTO t6d ANVÄNDARGUIDE sv MODES & VIEWS Time Training display 1* Training display 2* row 1: date row 2: time views: weekday seconds dual time altitude row 1: chrono row 2: heart rate views: average heart

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger.

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger. RAW Speed Sonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Grattis till din nya sportklocka från Speed Sonic. Speed Sonic-klockan är utformad för att motivera och guida dig till bättre resultat.

Läs mer

CW263BT. Badrumsvåg. Manual

CW263BT. Badrumsvåg. Manual CW263BT Badrumsvåg Manual Innehållsförteckning 1. Specifikationer... 3 2. Batteri... 4 3. Drift/Funktion... 4 3. Indikation... 5 4. ios Enheter... 5 5. Android Enheter Installation... 10 6. Andra Instuktioner

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0)

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) 1 Innehållsförteckning Förord...3 Funktionsbeskrivning...3 Display...3 Knappar & indikatorer...3 Att mäta ph...3 Sleep mode...4 Övriga inställningar...4 Automatisk

Läs mer

SWE. Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL

SWE. Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 INNEHÅLL ANVÄNDARMANUAL Snabb Introduktion...2 Översikt...2 Mottagare...2 LCD-display...4 Använda Temperaturstationen...4 Mottagning av Radiokontrollerad

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET. hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på

NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET. hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på 6 Arbeta med ramar NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på hur du kan arbeta med dem i en design. De flesta designers

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk

BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk SNABBSTART 1. Öppna batterilocket på termometerklockans baksida genom att föra det i pilens riktning. 2. Sätt

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

sv AnvändArguide 1 2

sv AnvändArguide 1 2 sv Användarguide 1 2 LÄGEN OCH VYER Time (Tid) Training (Träning) display 1* Training (Träning) display 2* rad 1: datum rad 2: tid vyer: veckodag sekunder alternativ tid höjd rad 1: krono rad 2: puls vyer:

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WS7018 Svensk Bruksanvisning Nordisk GeneralAgent är: Moon Radio AB 200508 AN WS 7018 Gratulerar till erat inköp av denna Väder Station med trådlös 433MHz överföring utav utomhus temperatur och luftfuktighet

Läs mer

SVENSKA. Snabbstart GPS 100 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra

SVENSKA. Snabbstart GPS 100 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra SVENSKA Snabbstart GPS 100 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra GPS 100 GLOBAL POSITIONING SYSTEM ZOOM UTknapp Stroppfäste PAGEknapp

Läs mer

SV BRUKSANVISNING [MODE] TIME [MODE] ALTIMETER [MODE] BAROMETER [MODE] COMPASS [MODE] HEART RATE MONITOR [SELECT] [SELECT] [SELECT] [SELECT] [SELECT] [SELECT] DAILY ALARMS [SELECT] DUAL TIME [MODE]

Läs mer

VIKTIGT ATT KÄNNA TILL!

VIKTIGT ATT KÄNNA TILL! Svenska VIKTIGT TT KÄNN TILL! nvänd aldrig knapparna/ringarna och ställ inte om tiden när klockan är våt eller i vatten. Klockan och armbandet bör sköljas noga i rent vatten efter att ha varit i saltvatten.

Läs mer

ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner

ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner Introduktion och kortfattad beskrivning Beskrivning av apparatens yttre ColorTest 2000, (kallas i fortsättningen CT), är ca 16 cm lång, 4 cm bred

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Information är makt. Funktioner i Imara HRM

Information är makt. Funktioner i Imara HRM Information är makt Genom att ge akt på intensitet (hjärtfrekvens) och träningspassets längd (tid) kan du undvika överträning och skador, samt maximera dina chanser att uppnå dina mål. Funktioner i Imara

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning 1. 2. 3. 4. 5. Grattis! Polar s3+ stegsensor TM W.I.N.D. är det bästa valet om du vill förbättra din löpteknik och -effektivitet. Genom användning av känsliga rörelsesensorer

Läs mer

NIKE. TimeWare LÖPARKLOCKA TRIAX 300 250 120 50 42 26. Bruksanvisning MODE INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Kunskap är makt.

NIKE. TimeWare LÖPARKLOCKA TRIAX 300 250 120 50 42 26. Bruksanvisning MODE INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Kunskap är makt. NIKE TimeWare TRIAX 300 250 120 50 42 26 LÖPARKLOCKA Kunskap är makt. Löparklockan Nike Triax är designad för att uppfylla de specifika användingskrav som en löpare har. Med en enstaka knapptryckning ger

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

SVENSKA. Snabbstart GPS 100 S MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra

SVENSKA. Snabbstart GPS 100 S MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra SVENSKA Snabbstart GPS 100 S MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra GPS 100 S GLOBAL POSITIONING SYSTEM ZOOM UTknapp PAGEknapp (sida)

Läs mer

Din manual SUUNTO X6HR http://sv.yourpdfguides.com/dref/2351034

Din manual SUUNTO X6HR http://sv.yourpdfguides.com/dref/2351034 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO X6HR. Du hittar svar på alla dina frågor i SUUNTO X6HR instruktionsbok (information,

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

SUUNTO AMBIT2 S 2.0 ANVÄNDARGUIDE

SUUNTO AMBIT2 S 2.0 ANVÄNDARGUIDE SUUNTO AMBIT2 S 2.0 ANVÄNDARGUIDE 2 1 SÄKERHET... 6 2 Ikoner och delar på skärmen... 8 3 Använda knapparna... 9 3.1 Använda bakgrundsbelysning och knapplås... 11 4 Komma igång... 12 5 Anpassa din Suunto

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

SUUNTO t4d Användarguide

SUUNTO t4d Användarguide SUUNTO t4d Användarguide sv MODES & VIEWS Time Training Speed & Distance weekday date seconds dual time empty training effect calories average heart rate lap time time distance average speed maximum speed

Läs mer

Pulse Sonic K5505-K5506

Pulse Sonic K5505-K5506 Välkommen till bruksanvisningen till din nya Pulse Sonic pulsklocka. Din klocka har utvecklats för att kunna täcka flera olika träningsbehov. Du behöver den här bruksanvisningen för att ställa in klockan

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass BRUKSANVISNING TapeKing Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Beskrivnig 3 3. Strömförsörjning 5 Funktioner 6 4.1 Mätning 6 4.2 Mätning med/utan hölje

Läs mer

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Användarmanual för smart armband - Svenska [Kompatibilitet]

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

Polar S1 fotsensor Bruksanvisning

Polar S1 fotsensor Bruksanvisning Polar S1 fotsensor Bruksanvisning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Grattis! Polar S1 fotsensor är det bästa valet för mätning av hastighet/tempo när du springer. Den överför precisa och noga avlästa mätvärden till din

Läs mer

Flerfunktionskronograf DS8

Flerfunktionskronograf DS8 Flerfunktionskronograf DS8 FUNKTIONER Funktion Beskrivning Visning Sida 2 T1 Första tidszon. Visare och/ digital T2 Andra tidszon. Visare och/ digital VÄXLING AV TID Alternativ för att välja tidszon för

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens Inledning Knappar och kontroller TILL/FRÅN, BELYSNING: Till/från och belysningsnivå Pilplatta: Kontrollerar markör och används för att välja poster i menyerna Frekvens: Den här knappen används för att

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer