SUUNTO CORE Användarguide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SUUNTO CORE Användarguide"

Transkript

1 SUUNTO CORE Användarguide sv

2 1 SÄKERHET Olika typer av säkerhetsföreskrifter: Säkerhetsföreskrifter: Välkommen Inledning Komma igång Grundinställningar Lägen Vyer Menu Bakgrundsbelysning Knapplås Ändra värden Allmänna inställningar Ställa in armbandslängden Byta måttenheter Ändra allmänna inställningar Knappton Ljudguider Bakgrundsbelysning Språk Aktivera knapplås Använda TIME-läget Ändra tidsinställningar Ställa in klockslag

3 6.1.2 Ställa in datum Ställa in annan tid Ställa in tider för solens upp- och nedgång Använda stoppuret Använda nedräknaren Ställa in väckning Använda ALTI & BARO-läget Så här fungerar Alti & Baro Få korrekta avläsningar Få felaktiga avläsningar Ställa in profiler och referensvärden Anpassa profilen till aktiviteten Ställa in profiler Ställa in referensvärden Använda vädertrendsindikatorn Aktivera stormvarning Använda altimeter-profilen Använda mätning av höjdändring Registrera loggar Använda barometer-profilen Registrera loggar Använda automatic-profilen Använda depth meter -profilen Registrera loggar i depth meter -profilen Använda Compass-läget sv 3

4 8.1 Korrekta avläsningar Kalibrera kompassen Ställa in missvisningsvärde Använda Compass-läget Använda ytterringen Använda riktningsövervakning Använda minnet Alti-baro-minnet Visa och spärra loggar Visa loggar Spärra loggar Välja registreringsintervall Byta batteri Tekniska data Tekniska specifikationer Varumärke Copyright CE Patentmeddelande Garanti Garantiperiod Undantag och begränsningar Tillgång till Suuntos garantiservice Ansvarsbegränsning Register

5 1 SÄKERHET sv Olika typer av säkerhetsföreskrifter: VARNING: används i samband med omständigheter eller situationer som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. VARNING: används i samband med omständigheter eller situationer som leder till skador på produkten. OBS: används för att framhäva viktig information. Säkerhetsföreskrifter: VARNING: ANVÄND INTE ENHETEN VID DYKNING. VARNING: ALLERGISKA REAKTIONER ELLER HUDIRRITATIONER KAN UPPSTÅ NÄR PRODUKTEN KOMMER I KONTAKT MED HUDEN, TROTS ATT VÅRA PRODUKTER FÖLJER BRANSCHNORMERNA. SLUTA I SÅ FALL OMEDELBART ATT ANVÄNDA PRODUKTEN OCH KONTAKTA LÄKARE. VARNING: UTSÄTT INTE ENHETEN FÖR SNABBA TEMPERATURVÄXLINGAR. VARNING: ANVÄND INTE LÖSNINGSMEDEL AV NÅGOT SLAG. 5

6 VARNING: ANVÄND INTE INSEKTSMEDEL. VARNING: HANTERAS SOM ELEKTRONIKAVFALL. VARNING: UNDVIK ATT STÖTA TILL ELLER TAPPA DEN. 6

7 2 VÄLKOMMEN I över 70 år har Suunto försett människor som behöver den med korrekt och tillförlitlig information. Med våra instrument kan användarna nå sina mål effektivare och få ut mer av sina upplevelser inom sporten. Våra produkter och dess information har ofta en mycket avgörande betydelse för användaren. Därför är vi på Suunto stolta över att upprätthålla de högsta kvalitetsstandarder för våra produkter. Suunto grundades 1936 och är världsledande när det gäller precisionskompasser, dykardatorer och handledshöjdmätare. Våra utomhusinstrument är betrodda av klättrare, dykare och utforskare på alla kontinenter, och de står för legendarisk design, noggrannhet och tillförlitlighet. År 1987 tillverkade Suunto den första dykningsdatorn, följd av den första ABC-armbandsdatorn Genom att erbjuda det senaste när det gäller höjdmätare, hälsoapparatur inom sport och idrott och GPS-apparater är Suunto förstahandsvalet för dagens yrkesmän och -kvinnor inom utomhussport. Om du vill veta mer om Suuntos utomhusinstrument och de människor som använder dem är du välkommen till sv 7

8 3 INLEDNING Suunto Core har konstruerats för sådana som du, människor som gillar att vara ute i naturen och tycker om att klättra, fotvandra, snorkla och mycket annat från rekreation till extrema aktiviteter. Suunto Core hjälper dig att få ut det mesta möjliga av dina favoritaktiviteter utomhus, oavsett vad det rör sig om. Suunto Core kombinerar höjdmätare, barometer och elektronisk kompass i en och samma apparat. Den fungerar även som klocka, stoppur och kalender. I den här Användarguiden förklaras Suunto Core-funktionerna, hur de arbetar och hur du kommer åt dem. Dessutom har vi tagit med exempel på hur du kan använda dem i verkliga situationer. I varje huvudkapitel förklaras ett funktionsläge och dess vyer. Du får också information om hur du ställer in och använder de vyerna. Suunto Core ger dig avläsningar av tiden, barometertrycket och höjden. Du får ytterligare information om varje avläsning så att du kan få ut så mycket som möjligt av dina utomhusaktiviteter. 8

9 4 KOMMA IGÅNG sv Grundinställningar Tryck på vilken knapp som helst så aktiveras Suunto Core. Du blir då ombedd att ställa in språk, måttenheter, datum och klockslag. Du ändrar inställningarna med den övre högra [+]-knappen och den under högra [- Light]-knappen. Bekräfta och gå till nästa menypost genom att trycka på [Mode]-knappen i mitten till höger. Du kan alltid gå tillbaka till föregående menypost genom att trycka på den nedre vänstra [View]-knappen. När du har gjort de inställningar du vill ha, kan du börja använda de grundläggande tidfunktionerna hos Suunto Core. OBS: Du måste ställa in höjdmätaren, barometern och kompassen för att få korrekta avläsningar. I Användarguiden finns detaljerad information om hur du gör de inställningarna. Lägen Suunto Core har tre lägen: TIME, ALTI & BARO och COMPASS. De förklaras ingående i Användarguiden. Det aktiverade läget anges med en rektangel kring lägesnamnet. Du byter mellan huvudlägena med [Mode]-knappen till höger i mitten. Pröva! 9

10 Vyer Varje läge har en uppsättning vyer som du kommer till med [View]-knappen nere till vänster. Vyerna visas i den nedre delen av displayen. De innehåller extra information om det aktiverade läget; exempelvis visning av sekunder som extrainformation i TIME-läget. Vissa vyer är också interaktiva. Suunto Core har fyra interaktiva vyer. Stoppur (TIME-läge) Nedräknare (TIME-läge) Loggregistrering (ALTI & BARO-läge) Mätning av höjdändring (ALTI & BARO-läge) När interaktiva vyer är aktiverade, kan du starta, stoppa och starta om dem med [Start Stop]-knappen överst till vänster och nollställa dem genom att hålla den övre högra [+]-knappen intryckt. Gå till stoppuret i TIME-läge och pröva det! 10

11 sv 20 Menu I MENU kan du ändra värden, ändra de allmänna inställningarna och måttenheterna eller se loggar som är lagrade i loggboken. När du ska gå till MENU håller du [Mode]-knappen till höger i mitten intryckt i något av lägena TIME, ALTI & BARO eller COMPASS. Segmenten i den yttre delen av displayen anger övergångstiden. Du stänger MENU genom att trycka in den övre vänstra [Start Stop]-knappen. Så snart det finns ett avstängningsalternativ i MENU anges detta med ett "X" på skärmen intill [Start Stop]-knappen. Bekanta dig med hur du öppnar och stänger MENU! Bakgrundsbelysning Du kan aktivera bakgrundsbelysningen i vilket läge som helst genom att trycka på [- Light]-knappen nere till höger. Den stängs av automatiskt efter 5 sekunder. Om du vill ha bakgrundsbelysning medan du befinner dig i MENU, måste du 11

12 aktivera den i något av lägena TIME, ALTI & BARO eller COMPASS innan du går in i MENU. Belysningen blir normal igen när du går tillbaka till ett läge. Knapplås Du kan aktivera och inaktivera knapplåset genom att hålla den nedre högra [-Light]-knappen intryckt. OBS: Med knapplåset aktiverat kan du fortfarande byta vy och använda bakgrundsbelysningen. Ändra värden För att kunna ändra en inställning måste du vara i MENU.När du ska gå till MENU håller du [Mode]-knappen till höger i mitten intryckt i något av lägena TIME, ALTI & BARO eller COMPASS. Alla ändringar du gör i MENU verkställs omedelbart. Exempel: Du går in i TIME-DATE i MENU och ändrar klockslaget från 12:30 till 11:30 och stänger menyn Klockslaget ställs in på 11:30. 12

13 5 ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR Innan du börjar använda Suunto Core kan det vara lämpligt att du ställer in måttenheterna och gör de allmänna inställningar som passar dig. Allmänna inställningar ändras i MENU. sv 5.1 Ställa in armbandslängden Om du behöver ställa in längden på metallarmbandet, bör du vända dig till närmaste klockförsäljare för att få inställningen gjord på rätt sätt. 5.2 Byta måttenheter I UNITS väljer du måttenheter; bland annat: TIME : 24h/12h DATE: dd.mm/mm.dd TEMPERATURE : C/ F (Celsius/Fahrenheit) AIR PRESSURE: hpa/inhg ALTITUDE: meter/fot Så här kommer du till UNITS i MENU: 1. Gå till MENU genom att hålla [Mode] intryckt i något av lägena TIME, ALTI & BARO eller COMPASS. 2. Rulla ner till UNITS med [- Light]. 3. Bekräfta med [Mode]. Så här byter du måttenheter: 1. I UNITS rullar du mellan listposterna med [+] och [- Light]. 2. Bekräfta med [Mode]. 13

14 3. Byt värdena med [+] och [- Light], bekräfta med [Mode]. 4. Stäng MENU med [Start Stop]. 5.3 Ändra allmänna inställningar I GENERAL gör du de allmänna inställningarna; bland annat: BUTTON TONE: på/av TONE GUIDE: på/av BACKLIGHT: light button/any button LANGUAGE: engelska, franska, spanska, tyska Så här kommer du till GENERAL i MENU: 1. Gå till MENU genom att hålla [Mode] intryckt i något av lägena TIME, ALTI & BARO eller COMPASS. 2. Rulla ner till GENERAL med [- Light]. 3. Bekräfta med [Mode] Knappton I BUTTON TONE aktiverar/inaktiverar du knapptonen. En knappton ljuder varje gång en knapp trycks in och bekräftar därmed en åtgärd. 1. I GENERAL väljer du BUTTON TONE när du vill aktivera/inaktivera knapptonen. 2. Du aktiverar/inaktiverar knapptonen med [+] och [- Light]. 3. Bekräfta med [Mode] Ljudguider I TONE GUIDE stänger du av/sätter på ljudguiderna. Du hör ljudguiderna när du ändrar ett inställningsvärde 14

15 du ställer in höjdreferensvärdet du startar eller stoppar loggregistreringen du markerar en höjdpunkt medan du registrerar loggar du startar eller stoppar stoppuret Apparaten byter mellan ALTIMETER- och BAROMETER-profilerna när du använder AUTOMATIC-profilen. Så här aktiverar/inaktiverar du ljudguiderna: 1. I GENERAL väljer du TONE GUIDES. 2. Du aktiverar/inaktiverar ljudguiderna med [+] och [- Light]. sv Bakgrundsbelysning I BACKLIGHT växlar du mellan två olika belysningsfunktioner: any button (vilken knapp som helst) och knappen light. Så här ändrar du bakgrundsbelysningen till normal användning eller nattanvändning: 1. I GENERAL väljer du BACKLIGHT. 2. Växla bakgrundsbelysningen mellan LIGHT BUTTON och ANY BUTTON med [+] och [- Light]. När du har tryckt på LIGHT BUTTON kan du aktivera bakgrundsbelysningen med [- Light]. Den stängs av automatiskt efter 5 sekunder. Om du vill ha bakgrundsbelysning medan du befinner dig i MENU, måste du aktivera den i något av lägena TIME, ALTI & BARO eller COMPASS innan du går in i MENU. Bakgrundsbelysningen är då aktiverad tills du går ut ur MENU. När du har tryckt på ANY BUTTON, aktiveras bakgrundsbelysningen varje gång du trycker på en knapp. 15

16 5.3.4 Språk I LANGUAGE väljer du språket för användargränssnittet i Suunto Core (engelska, tyska, franska eller spanska). Så här väljer du språk: 1. I GENERAL väljer du LANGUAGE. 2. Välj ett språk på listan med [+] och [- Light] Aktivera knapplås Du kan aktivera och inaktivera knapplåset genom att hålla [-Light] intryckt. När knapplåset är aktiverat anges det med en låssymbol. OBS: Med knapplåset aktiverat kan du fortfarande ändra vyer och använda bakgrundsbelysningen. 16

17 6 ANVÄNDA TIME-LÄGET I TIME-läget mäter du tiden. sv 20 I [View]-läget kan du bläddra mellan följande vyer. Datum: veckodag och dagens datum Sekunder: sekunder i sifferformat Alternativ tid: tiden i en annan tidszon Soluppgång och solnedgång: tid för solens upp- och nedgång på en viss plats Stoppur: sporttidtagarur Nedräknare: signalen ljuder efter en förinställd tid Tom: ingen ytterligare vy OBS: Sekundvyn i nedre delen av displayen stängs av för att spara batteri efter 2 timmar i inaktivt läge. Du aktiverar vyn igen genom att gå tillbaka den. 17

18 6.1 Ändra tidsinställningar Du ändrar tidsinställningarna i MENU. Så här kommer du till tidsinställningarna i MENU: 1. Gå till MENU genom att hålla [Mode] intryckt. 2. Rulla ner till TIME-DATE med [- Light]. 3. Bekräfta med [Mode] Ställa in klockslag I TIME ställer du in klockslaget. Så här ställer du in klockslaget: 1. I TIME-DATE väljer du TIME. 2. Du ändrar värdena på timme, minut och sekund med [+] och [- Light] Ställa in datum I DATE ställer du in månad, dag och år. Så här ställer du in datum: 1. I TIME-DATE väljer du DATE. 2. Du ändrar årtal, månad och dag med [+] och [- Light]. Hur du gör för att ändra hur klockslaget ska visas beskrivs i avsnitt 5.2 Byta måttenheter på sidan Ställa in annan tid I DUAL TIME kan du ställa in tiden för en plats i en annan tidszon. 18

19 Så här ställer du in en annan tid: 1. I TIME-DATE väljer du DUAL TIME. 2. Du ändrar värdena på timme, minut och sekund med [+] och [- Light]. sv OBS: Du bör ställa in aktuell tid på den plats där du befinner dig som den primära tiden, eftersom väckarklockan går efter den tiden. Tänkbar verklig situation: Få reda på vad klockan är hemma Du reser utomlands och ställer in den andra tiden så att den är densamma som hemma. Den primära tiden är tiden på den plats där du nu befinner dig. Nu vet du alltid den lokala tiden och kan ändå snabbt se vad klockan är hemma Ställa in tider för solens upp- och nedgång I SUNRISE väljer du en referensstad som Suunto Core ska använda för att visa tiderna för solens upp- och nedgång. Så här ställer du in tiderna för solens upp- och nedgång: 1. I MENU väljer du SUNRISE. 2. Du bläddrar mellan orterna med [+] och [- Light]. 3. Välj en ort med [Mode]. OBS: Om du vill ställa in tiderna för solens upp- och nedgång för en ort som inte finns med på listan, väljer du en annan referensstad i samma tidszon. Välj den stad som är närmast, räknat norrut eller söderut, från din ort. Tänkbar verklig situation: Fotvandring i närheten av Toronto Du fotvandrar i Algonquin, en stor nationalpark norr om Toronto. Du vill veta när solen ska gå ner, så att du vet när du ska börja sätta upp tältet inför natten. Du 19

20 väljer Toronto som referensstad för soluppgång-solnedgång. Suunto Core kan nu tala om när solen ska gå ner. 6.2 Använda stoppuret Stoppuret tar tiden. Dess noggrannhet är 0,1 sekunder. Så här använder du stoppuret: 1. Gå till TIME-läget och välj stoppursvyn. 2. Du startar, stoppar och startar om stoppuret med [Start Stop]. 3. Du nollställer det genom att hålla [+] intryckt. Tänkbar verklig situation: Ta tid på ett 100 m-lopp Din kompis tränar inför en tävling och behöver få veta sin tid på 100 meter. Du startar stoppuret när lämnar blocken. Du stoppar det när han korsar mållinjen. Resultatet: 11,3 sekunder. Inte illa! 6.3 Använda nedräknaren I COUNTDOWN kan du ställa in nedräknaren så att den räknar ned från en förinställd tid till noll. En signal ljuder när noll ås. Standardinställningen är 5 minuter. Så här ändrar du standardinställningen av nedräknaren: 1. I MENU väljer du TIME-DATE. 2. Välj COUNTDOWN. 3. Ställ in antalet minuter och sekunder (högst 99 minuter och 59 sekunder). 4. Bekräfta med [Mode]. 20

21 Så här börjar du nedräkningen: 1. Gå över i TIME-läge. 2. Välj vyn för nedräkning. 3. Du startar, stoppar och startar om med [Start Stop]. 4. Du nollställer nedräknaren genom att hålla [+] intryckt. sv Tänkbar verklig situation: Koka ägg Du är på vandring. Det är morgon. Du vaknar, kommer ut ur tältet och börjar göra frukost vid lägerelden. I dag vill du ha ägg kokta i 8 minuter. Du ställer in nedräknaren på 8 minuter när du har lagt äggen i kastrullen och väntar på att vattnet ska börja koka. När det gör det, startar du nedräknaren. Efter exakt åtta minuter ljuder signalen. Simsalabim! Perfekta 8-minutersägg. 6.4 Ställa in väckning Du kan använda Suunto Core som väckarklocka. Så här kommer du till väckningsfunktionen och ställer in den: 1. I MENU väljer du TIME-DATE. 2. Välj ALARM. 3. Du aktiverar/inaktiverar väckningen med [+] och [- Light]. 4. Bekräfta med [Mode]. 5. Med [+] och [- Light] ställer du in timmar och minuter. När väckningen är på, visas väckningssymbolen på displayen. När väckningssignalen ljuder, kan du låta den repetera (snooze somna om) eller stänga av signalen. Om du väljer YES eller inte gör någonting, stänger signalen av sig och ljuder igen var 5:e minut tills du stänger av den. Du kan låta den göra det 12 gånger 21

22 under högst en timme. Om du väljer NO, stängs signalen av och börjar om igen samma tid nästa dag. 24h 5min TIPS: När upprepningen (snooze) är aktiverad, kan du inaktivera den i TIME-läge genom att hålla [View] intryckt. Tänkbar verklig situation: Vakna på morgonen Du vill vakna tidigt i morgon bitti. På Suunto Core ställer du in väckningen på 6:30 innan du somnar. Signalen väcker dig 6:30 nästa morgon, men du vill sova 5 minuter till. Du väljer YES när apparaten frågar om du vill somna om (snooze). Efter 5 minuter ljuder signalen igen. Denna gång stiger du upp och börjar nöjt förbereda dagens tur. Vilken skillnad fem minuter kan innebära! 22

23 7 ANVÄNDA ALTI & BARO-LÄGET I ALTI & BARO-läget kan du se höjden, barometertrycket eller snorkeldjupet. Den har fyra profiler: AUTOMATIC, ALTIMETER, BAROMETER och DEPTH METER. Du kan komma till olika vyer beroende på vilken profil som är aktiverad när du är i ALTI & BARO-läget. sv 7.1 Så här fungerar Alti & Baro För att du ska få korrekta avläsningar från ALTI & BARO är det viktigt att du förstår hur Suunto Core beräknar höjden och lufttrycket vid havsnivå. Suunto Core mäter hela tiden det absoluta lufttrycket. På basis av den mätningen och referensvärdena beräknas sedan höjden eller lufttrycket vid havsnivå. VARNING: Se till att området kring sensorn alltid hålls fritt från smuts och sand. Stick aldrig in några föremål i sensoröppningarna. 23

24 7.1.1 Få korrekta avläsningar Om du håller på med utomhusaktiviteter som kräver att du känner till lufttrycket, måste du ange ett referensvärde för höjden på den plats du befinner dig. Du hittar det på de flesta topografiska kartor. Därefter ger Suunto Core korrekta avläsningar. För att få korrekta höjdvärden måste du ange ett referensvärde på lufttrycket vid havsnivå. Det värde på lufttrycket vid havsnivå som är relevant för den plats där du befinner dig hittar du i avsnittet om vädret i den lokala tidningen eller på SMHIs webbplats (eller motsvarande i andra länder). Det absoluta lufttrycket mäts hela tiden. Absolut lufttryck + höjdreferensvärde = lufttrycket vid havsnivå Absolut lufttryck + referensvärde på lufttrycket vid havsnivå = höjd över havet Ändringar i de lokala väderförhållandena påverkar höjdavläsningarna. Om det lokala vädret är ombytligt, är det lämpligt att du ofta återställer det aktuella höjdreferensvärdet, helst innan du påbörjar resan när referensvärden är tillgängliga. Om det lokala vädret är stabilt, behöver du inte ställa in referensvärden Få felaktiga avläsningar ALTIMETER-profil + orörlighet + väderomslag Om ALTIMETER-profilen är aktiverad under en längre tid samtidigt som apparaten är på en och samma plats medan vädret på den platsen ändras, kommer apparaten att visa fel värde. 24

25 ALTIMETER-profil + förflyttning i höjdled + väderomslag Om ALTIMETER-profilen är aktiverad och vädret ofta ändras samtidigt som du klättrar uppåt eller nedåt, kommer apparaten att visa fel värden. sv BAROMETER-profil + förflyttning i höjdled Om BAROMETER-profilen är aktiverad under en längre tid samtidigt som du klättrar uppåt eller nedåt, tror apparaten att du står stilla och tolkar ändringarna i höjdled som ändringar av lufttrycket på havsnivå. Du får därför fel värde på lufttrycket vid havsnivå. Tänkbar verklig situation: Ställa in höjdreferensvärdet Det är andra dagen av din tvådagarsutflykt. Du inser att du har glömt att byta från BAROMETER-profilen till ALTIMETER-profilen när du gav dig i väg i morse. Du vet att de värden på höjden som du får av Suunto Core är fel. Alltså tar du dig till den närmaste plats där det enligt den topografiska kartan finns ett höjdreferensvärde. Där korrigerar du referensvärdet för Suunto Core. Nu blir avläsningarna korrekta igen. 7.2 Ställa in profiler och referensvärden Anpassa profilen till aktiviteten ALTIMETER-profilen bör väljas när utomhusaktiviteten inbegriper höjdändringar (t.ex. fotvandring i bergsterräng). BAROMETER-profilen bör väljas när utomhusaktiviteten inte inbegriper höjdändringar (t.ex. surfning, segling). För att få korrekta avläsningar måste du anpassa profilen till aktiviteten. Du kan antingen låta Suunto Core bestämma vilken profil som är mest lämplig för tillfället, eller så kan du själv välja en lämplig profil. 25

26 7.2.2 Ställa in profiler Så här ställer du in profilen: 1. I MENU väljer du ALTI-BARO. 2. Välj PROFILE. 3. Välj en lämplig profil. Du kan också ställa in profilen i ALTI & BARO-läge genom att hålla [View] intryckt Ställa in referensvärden Så här ställer du in referensvärdet: 1. I MENU väljer du ALTI-BARO. 2. Välj REFERENCE och välj sedan ALTIMETER eller SEA LEVEL. 3. Du ställer in referensvärdet med [+] och [- Light]. Tänkbar verklig situation: Korrigera höjdvärdet Du är ute och vandrar och gör rast. Plötsligt får du syn på en skylt med gällande höjd över havet. Du kontrollerar höjdvärdet på Suunto Core och upptäcker en liten skillnad mellan de två talen. Du ställer in höjdreferensvärdet så att det stämmer med vad som anges på skylten. 26

27 7.3 Använda vädertrendsindikatorn Vädertrendsindikatorn finns i det övre vänstra hörnet på displayen. Den visas i TIME- och ALTI & BARO-lägena och ger dig snabbinformation om kommande väderförhållanden. Vädertrendsindikatorn består av två linjer som bildar en pil. Varje linje står för en 3-timmarsperiod. Den högra linjen representerar de senaste 3 timmarna. Den vänstra linjen representerar de 3 timmarna dessförinnan. Linjen kan alltså visa 9 olika mönster för barometertrenden. sv Situationen för 3-6 timmar sedan Har fallit kraftigt (>2 hpa/3 tim) Stabilt Har stigit kraftigt (>2 hpa/3 tim) Situationen under de senaste 3 timmarna Fortsätter falla kraftigt (>2 hpa/3 tim) Stiger kraftigt (>2 hpa/3 tim) Faller kraftigt (>2 hpa/3 tim) TIPS: Om vädertrendsindikatorn visar att lufttrycket stadigt stiger, är det större chans att vädret blir bättre. Om lufttrycket å andra sidan stadigt faller, blir vädret troligtvis sämre. 27

28 7.4 Aktivera stormvarning Stormvarningen upplyser dig om att ett tryckfall om 4 hpa / 0,12 inhg eller mer har inträffat under en 3-timmarsperiod. Suunto Core aktiverar en varningssignal, och en varningssymbol blinkar på displayen i 20 sekunder. Stormlarmet fungerar bara när du har aktiverat BAROMETER-profilen i ALTI & BARO-läget. Så här aktiverar du stormvarningen: 1. I MENU väljer du ALTI-BARO. 2. Välj STORM ALARM. 3. Du aktiverar/inaktiverar stormvarningen med [+] och [- Light]. Tänkbar verklig situation: Överraskad av en storm under vandring Du fotvandrar i en tät skog när Suunto Core aktiverar stormvarningen. Vädret har blivit sämre under de tre senaste timmarna himlen börjar mörkna. Tur att Suunto Core varnade dig, eftersom du behöver hitta ett skydd mot det kraftiga regn som snart kan börja falla. 7.5 Använda altimeter-profilen ALTIMETER-profilen beräknar höjden på basis av referensvärdena. Referensvärdena kan vara lufttrycket vid havsytan eller ett tidigare referensvärde för en höjdpunkt. När ALTIMETER-profilen är aktiverad, är ordet ALTI understruket på displayen. När ALTIMETER-profilen är aktiverad, kan du komma till följande vyer med [View]. Mätning av höjdändring: mäter höjdskillnaden från en förinställd punkt Temperatur: mäter aktuell temperatur 28

29 Loggregistrering: registrerar höjdändringar i loggar Tom: ingen ytterligare information sv Använda mätning av höjdändring När du mäter höjdändringen får du reda på höjdskillnaden mellan en referenspunkt och den aktuella positionen. Den här funktionen är särskilt användbar vid t.ex. bergsklättring, när du vill kunna se hur högt du har klättrat. Så här mäter du höjdändring: 1. Gå till ALTI & BARO-läge och välj vyn för mätning av höjdändring. 2. Du startar, stoppar och startar om mätningen med [Start Stop]. 3. Du nollställer värdet genom att hålla [+] intryckt. Tänkbar verklig situation: Mäta klättringen Du ska just börja klättra i ett berg som är 1000 m (3,280 ft) högt. Du vill kunna se hur långt du har kommit medan du klättrar, och därför aktiverar du mätningen av höjdändring på Suunto Core. Du börjar klättra. Då och då kontrollerar du höjden för att se hur långt du har kvar till nästa kontrollstation. Till sist börjar du bli trött. 29

30 Du kontrollerar höjden och ser att du fortfarande har en hel del klättring framför dig. Kanske du behöver ändra platsen för nästa kontrollstation Registrera loggar Loggregistreringen lagrar alla dina förflyttningar i höjdled mellan start- och stopptidpunkterna. Om du ägnar dig åt en aktivitet där du förflyttar dig i höjdled, kan du registrera höjdändringarna och se de lagrade uppgifterna senare. Du kan också ställa in höjdmarkeringar med vars hjälp du kan se hur lång tid som har gått samt höjdförflyttningen mellan föregående och aktuell markering. Markeringarna lagras i minnet och du kan se dem senare. Så registrerar du en logg: 1. Gå till ALTI & BARO-läget och välj loggregistreringsvyn. 2. Starta, stoppa och starta om mätningen med [Start Stop]. 3. När du registrerar en logg ställer du in markeringar med [+]. 4. Du nollställer genom att hålla [+] intryckt (det går att göra bara när registreringen har stoppats). Logga höjdskillnaden: visar den uppmätta höjdskillnaden mellan startpunkten och slutpunkten i en logg med följande ikoner: 30 I tilläggsvyerna visas när höjden är över startpunkten. när höjden är densamma som startpunktens. när höjden är under startpunkten. när du ser hur mycket du har förflyttat dig uppåt från loggstarten. när du ser hur mycket du har förflyttat dig nedåt från loggstarten.

31 Höjdpunkterna registreras enligt det registreringsintervall du har valt. Så här ändrar du registreringsfrekvensen: 1. I MENU väljer du MEMORY. 2. Välj REC INTERVAL. 3. Byt registreringsfrekvens med [+] och [- Light]. sv OBS: En ungefärlig uppskattning av hur lång tid du kan registrera visas i den nedre delen av displayen när du bläddrar mellan registreringsfrekvenserna. Den faktiska registreringstiden kan vara något avvikande beroende på din aktivitet under registreringsperioden. Du kan se historiken över de registrerade loggarna, inklusive loggdetaljer, på LOGBOOK i MENU (se avsnitt 9.2 Visa och spärra loggar på sidan 43). TIPS: När du har stoppat loggregistreringen kan du gå in i loggboken och se de aktuella registreringarna innan du nollställer registreringen. Tänkbar verklig situation: Registrera höjden Du ska ut på en cykeltur i bergen. Den här gången vill du registrera hur mycket du förflyttar dig uppåt och nedåt så att du kan jämföra med tidigare utfärder. Du ställer in Suunto Core på ALTIMETER-profilen och startar loggregistreringen när du börjar turen. Efter utfärden stoppar du loggregistreringen och nollställer den. Nu kan du jämföra den med tidigare loggar. 7.6 Använda barometer-profilen BAROMETER-profilen visar aktuellt lufttryck vid havsnivå. Det baseras på de givna referensvärderna och det hela tiden mätta absoluta lufttrycket. Ändringar 31

SKILLNADEN I DEFINITION MELLAN OLIKA VARNINGAR

SKILLNADEN I DEFINITION MELLAN OLIKA VARNINGAR Dive Computers INSTRUCTION MNUL SKILLNDEN I DEFINITION MELLN OLIK VRNINGR I denna bruksanvisning kommer viktig information att förtydligas i speciella rutor. Dessa förtydliganden delas in i tre olika kategorier,

Läs mer

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 Innehåll Välkommen 4 Nyheter 5 Vad är nytt i denna utgåva... 5 Komma igång 6 Din klocka 7 Om din klocka... 7 Bära din klocka... 7 Rengöra din klocka... 8

Läs mer

Dakota 10 och 20 Användarhandbok

Dakota 10 och 20 Användarhandbok Dakota 10 och 20 Användarhandbok 2009 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok Innehåll Komma igång 6 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Uppdatera din TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Dela information med

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 ANVÄNDARMANUAL 1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 2 kom igång 4 2.1 I lådan 4 2.2 Lettos knappar och uttag 4 2.3 Allmänna skötselråd 5 2.4 Starta och stänga av Letto

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Erik Geijer. Skriva för webben

Erik Geijer. Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Skriva för webben.se:s Internetguide, nr 8 Version 2.0 2012 Erik Geijer Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Använd Nokia N9. Utgåva 1

Använd Nokia N9. Utgåva 1 Använd Nokia N9 Utgåva 1 2 Nokia Musik Nokia Musik Om Nokia Musik Med Nokia Musik kan du köpa och hämta låtar till din telefon och din dator. Bläddra i Nokia Musik och upptäck ny musik och hitta gamla

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. maj 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Komma igång med

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer