Elektronisk höjdmätare / barometer som visar aktuell höjd, väderutsikterna, barometertryck & trend, temperatur och tid / almanacka EB 833

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektronisk höjdmätare / barometer som visar aktuell höjd, väderutsikterna, barometertryck & trend, temperatur och tid / almanacka EB 833"

Transkript

1 1 Elektronisk höjdmätare / barometer som visar aktuell höjd, väderutsikterna, barometertryck & trend, temperatur och tid / almanacka EB 833 Introduktion Er elektroniska höjdmätare / barometer har en utsökt design och är mycket effektiv. För att optimera dess funktion läs noga igenom manualen före användning. Förvara manual för att kunna använda den vid behov. Egenskaper 1. Höjdmätare - Höjdmätaren visar aktuell höjd. - Höjdförändringar visas som skillnaden mellan den aktuella och referenshöjden. - Höjdminne för högsta och lägsta höjd. - Höjdminne för ackumulerad vertikal stigning och sluttning. - Höjdhistorik med indikation för de senaste 12 timmarna. - Programmerbart höjdalarm. - Valfri måttenhet för höjd (meter eller fot). 2. Barometer - Barometertrycksmätning som visar aktuellt lufttryck. - Barometerhistorik och kurvhistogram för de senaste 12 timmarna. - Väderutsikter visande sol, lätt molnighet, moln, regn. - Valfri måttenhet på tryck (mb/hpa eller inhg). 3. Temperatur och tid - Temperaturmätningar visar aktuell temperatur. - Klockdisplayen visar timmar, minuter och kalendern visar månad och dag. - Daglig alarmfunktion. - Digitalt stoppur / timer räknar upp till 99 h 59 min 59 sek. - Valfri måttenhet för temperatur (Cº eller Fº). - Automatisk batteriindikator. Beskrivning av delar LCD-display Barometer Höjdmätare Tid Halsband Ventilationshål sensor Upphängningshål

2 2 Batterifack Hållare för väggmontage

3 3 Installation och byte av batteri Höjdmätaren / barometern drivs med två litiumbatterier, som sätts in redan på fabriken. Batterier är isolerade med en röd tape för att ge produkten maximal lagringstid. Innan man börjar använda mätaren avlägsnad insoleringstapen genom att man försiktigt lossar den ur batterifacket. Displayen kommer då att visa all information i samtliga segment i 3 sekunder och kommer därefter att börja om med vanlig höjdmätning. Vid första användningstillfället eller när batterierna byts kommer höjdmätaren / barometern att visa följande. 1. Aktuell höjd (faktisk höjd) 2. Fast höjddiagram 3. Höjdhistorik visande ---- (tills respektive data har lagrats) -Höjdförändringen är noll -Max/min höjd = aktuell höjd -Samlad höjd = noll -Höjdalarm = mm, OFF (AV) 4. Vid uteblivet barometertryck ett värde på 1013 mb/hpa 5. Minne för barometertryck visande ---- (tills respektive data har lagtsts) 6. Fast trenddiagram för trycket. 7. Väderutsikter som lätt molnighet. 8. Aktuell temperatur i Cº. 9. Aktuell tid som 0:00, datum på 30 (Date) 6 (Month) i europeiskt format. 10. Alarmtid på 0:00 och alarm av. VIKTIGT! Höjdmätaren / barometern behöver ca 24 timmar för att lagra barometertrycksdata. Innan denna tid har förflutit, är trycktrenden och väderutsiktssymbolerna inte helt tillförlitliga. Allmänt Denna elektroniska höjdmätare / barometer har tre huvudfunktioner: höjdmätare, barometer och klocka. 1. När mätaren sätts på, är displayen i vanligt höjdläge och visar aktuell höjd, tid och temperatur. 2. Tryck på [BARO]-knappen för att välja mellan barometerfunktionerna. 3. Tryck på [TIME]-knappen för att välja mellan tidfunktionerna. 4. Genom att trycka på [+]-knappen genom att öka värdet ett steg vid inställning. 5. Tryck på [-]-knappen för att minska värdet ett steg vid inställning. 6. Tryck och håll inne [+] och [-]-knapparna för att välja mellan de olika måttenheterna.

4 4 Hur höjdmätaren fungerar Höjdmätaren / barometern mäter höjden genom att kontrollera lufttryckets förändring, huvudsaklingen höjdökningen, minskning i lufttryck. Detta instrument mäter lufttrycket automatiskt med den inbyggda sensorn för att beräkna trycket och beräknar följaktligen höjden. Exakt höjd är lika med exakta höjd över havet, medan relativ höjd är lika med höjdskillnaden mellan två olika platser. Viktigt! - Höjdavläsningen kan påverkas av förändringar i lufttrycket. - Plötsliga förändringar i lufttryck, temperatur och väderlek kan orsaka felaktig höjdangivelse. Att avläsa höjdmätarens funktioner Genom att trycka in [ALT]-knappen kan man byta mellan olika funktion enligt nedan. 1. Normal höjdmätning Vid uppstart ställer sig mätaren automatiskt på normal höjdmätning (Normal Altitude Mode). Displayen visar aktuell höjd (exakt höjd), tid och temperatur. 2. Lagring av maxhöjd Tryck in [ALT]-knappen en gång och displayen visar H med lagrade höjdvariationer (relativ höjd), med minnet för maxhöjden och med ackumulerat vertikalt stigningsminne. Minne maxhöjd Höjdvariationsindikator Höjdvariationsminne Ackumulerat vertikalt stigningsminne 3. Lagring av minhöjd Tryck in [ALT]-knappen en gång till, H och höjdvariationsminne, -indikatorn med minimihöjd och -indikatorn med ackumulerat vertikalt nergående höjdminne. Höjdvariationsminne Minimihöjdsminne Ackumulerat vertikalt nergående höjdminne

5 5 Höjdhistorik Tryck åter in [ALT]-knappen och displayen visar 1 hr och höjden för den senaste timmen genom att pressa ner knapp [+] eller [-] upprepade gånger för att visa höjderna med lagringstid upp till de senaste 12 timmarna. Aktuell höjd Höjdhistorik Lagringstid 4. Höjdlarm Tryck åter in [ALT]-knappen och ALT ALARM -indikatorn aktiveras och displayen visar alarmavläsningen. Indikatorn för alarmavläsning tuindikator PÅ/AV höjdalarm Höjdalarm Tryck åter in [ALT]-knappen och höjdmätaren / barometern återgår till vanlig höjdmätning. Grafisk visning av höjd samt höjdhistorik Höjdmätaren / barometern kan ge Dig höjderna under de senaste 12 timmarna, medan stigande och nedåtgående förändringar grafiskt visar avsedd höjdvarial för dessa 12 timmar under Din bergsklättring. Denna grafiska visning av höjdvariationerna visas med 2 timmar per kolumn ± 200 m per rad. Minne höjdvariationer Du kanske vill höjdvariationerna medan Du klättrar. Detta minne informerar om det stigande / neråtgående avstånd Du har tillryggalagt. Så snart man rensat höjdvariationsminnet, så använder nästa minne aktuell höjd som utgångspunkt och börjar lagra höjdförändringen automatiskt. Exempel: Vid punkt A rensades höjdminnet och återställdes på 0 m/ft. Då börjar höjdmätare / barometern genast lagra nästa mätning. När man sedan har kommit upp till punkt B, kan höjdminnet informera Dig om det vertikala avståndet mellan punkt B och A. ( H = = 100 m)

6 6 Radering av höjdminnet Om man vill radera lagrade maxminnen då och då, så att höjdmätaren börjar lagra dessa värden när Du vill. 1. För att radera i höjdvariationsminnet Tryck in [ALT]-knappen i ca 2 sekunder i maxhöjd- eller minhöjdminnet. Siffran för höjdvariationsminnet börjar blinka. Om man vill radera detta minne, trycker med in [+] eller [-]-knappen en gång och därefter kommer minnet att återställas på 0 m/ft. 2. För att radera max/minhöjdsminnet Tryck in [ALT] en gång till och max eller minhöjdsminnet kommer att blinka. För att radera detta minne, tryck in [+] eller [-]-knappen en gång och minnet kommer att återställas på 0 m/ft. 3. Att radera ackumulerat vertikalt stignings/neråtgående minne Tryck in [ALT]-knappen en gång och siffrorna för ackumulerat vertikalt stigande/neråtgående höjdminne börjar blinka. För att radera detta minne tryck in [+] eller [-]-knappen en gång och minner kommer sedan att återställas på 0 m/ft. Tryck åter in [ALT]-knappen och enheten återgår till max eller minhöjdsminnet. Din höjdmätare / barometer kommer att återgå till max/min höjdminne, om inga knappar trycks in under 1 min. Höjdalarm Närhelst höjdalarmet sätts på ON, kommer indikatorn tu att visas, medan användaren klättrar eller går neråt och passerar den förinställda höjden, kommer höjdmätaren att pipa samt respektive indikator t för stigning och u för neråtgående visas åtföljd av ett pip för att göra användaren uppmärksam. Inställning av höjdalarmet Man kan ställa in höjdalarmet som en påminnelse när man når en viss höjd. Det ställs in som följer: 1. Tryck in och håll [ALT]-knappen i minst 2 sekunder i höjdalarmminnet. tu - indikatorn visas, ALT ALARM -indikatorn och höjdavläsningen börjar blinka. 2. Tryck in [+] och [-]-knapparna en gång för att öka / minska höjden i 10-meterssteg, tills önskad höjd visas. 3. Tryck åter in [ALT]-knappen för att ställa på/stänga av alarmet. Tryck in [+] eller [-]- knapparna för att välja mellan avstängning (tu-indikatorn försvinner) och aktivering (tu-indikator visas). 4. Slutligen, genom att trycka in [ALT]-knappen, slutar ALT ALARM -indikatorn att blinka och höjdmätaren lämnar inställningsmenyn.

7 7 Höjdmätaren återgår till vanlig visning, om inga knappar trycks in under 2 min under programmeringsfunktionen. Tryck och håll inne [+] och [-]-knapparna i ca 2 sek för att ställa in fasta steglägen på 100 m. Programmeringsområdet för höjdalarm är från 500 till 700 m. Höjdkalibrering För att få en mer noggrann höjdavläsning, bör man göra en kalibrering av mätaren, när man kommer till en plats med officiell höjdmarkering, höjdmärk sten eller höjd utmärkt på karta osv. När detta är gjort, kommer mätaren att bestämma felavvikelsen hos sensorn och göra motsvarande korrigering. Kalibrering av höjdmätaren Vid kalibrering av höjdmätaren görs enligt följande: 1. Tryck in och håll in [ALT] och [TIME]-knapparna i ca 2 sek i Normal Altitude Display Mode (vanlig höjdvisning). 2. CAL Hx -indikatorn går på och siffran för aktuel höjd börjar blinka på displayen. 3. Tryck in [+] och [-]-knapparna för att justera aktuell höjd i 1-meters steg för att matcha angiven ifficiell höjd. 4. Tryck in [ALT]-knappen för att acceptera värdet och återgå till Normal Altitude Display Mode (vanligt höjdvisning). Exempel: Vid punkt C, om man har en officiell höjdangivelse på 1500 m, skall kalibrering genomföras för att matcha höjden som 1500 m. Enheten kommer att återgå till normal visning, om inga knappar trycks in under 1 minut av kalibreringssekvensen. Tryck och håll inne [+] och [-]-knapparna i ca 2 sek för att ställa in fasta steg på 10 m. Val av Altitude Sampling Rate (2 sek/15 min) (Provskala höjd) När mätaren står på samma ställe i 10 min, kommer den automatiskt att minska avlästa värden (15 min). När mätaren upptäcker en avsevärd förändring av höjden. kommer den automatiskt att öka avläsningsintervallerna (2 sek). I Normal Altimeter Mode (normal höjdvisning), tryck och håll in (+)-knappen i ca 2 sek och intervallet kommer att tvingas till 2 sek. I Normal Altimeter Mode, tryck och håll in (-)-kanppen i ca 2 sek och intervallet kommer att tvingas till 15 min.

8 8 Val av måttenhet Ställ mätaren på Normal Altitude Mode, tryck och håll inne [+] och [-]-knapparna för att välja mellan måttenhet m och ft. Barometerns funktion Detta instrument mäter luftrycket automatiskt med den inbyggda sensorn. Så snart som barometermenyn (Barometer Mode) slås på, görs mätningar var 15 minut. Barometerfunktioner Tryck in [BARO]-knappen för att ändra till olika barometermenyer enligt nedan: 1. Normal Barometer Mode (vanlig barometerfunktion) Tryck in [BARO]-knappen en gång och enheten ställer sig i normalläge. Displayen visar då aktuellt barometertryck, tid och temperatur. Barometerkalibrering Mätaren visar tryck vid havsytan, vilket vanligtvis är 1013 mb. När användaren får information om trycket vid havsytan, t ex från väderleksrapporten, kkan man justera värdet genom att tryck och hålla inne [BARO]+ [TIME]-knapparna i ca 2 sek. CAL P0 - indikatorn är på och aktuell barometersiffra blinkar. Tryck på [+] eller [-]-knaparna för att justera avläsningen med 1 mb/steg. Tryck in [BARO]-knappen för att återgå till vanlig barometerfunktion. 2. Barometric Pressure History Mode (Barometertryckhistorik) Tryck åter in [BARO]-knappen. Displayen kan ställas in för att visa barometertrycket under de senaste 12 timmarna. 3. Tryck åter in [BARO]-knappen och enheten återgår till vanlig barometerfunktion. Grafisk visning av tryckvariatione och historik Höjdmätaren / barometer kan informera om trycket under de senaste 12 timmarna i Barometer History Mode (barometerhistoriken). Man kan studera trycktrenden med dessa minnen med större möjlighet att själv beräkna / förutsäga vädret. I likhet med grafisk visning av stigande eller neråtgående höjd för de senaste 12 timmarna visas även trycket grafiskt med 2 h/kolumn ± 2 mb/hpa per rad. Vädret kommer att bli bättre (sämre) om markeringar för bar i detta diagram rör sig uppåt (neråt) mot aktuell tid 0H. Betänk dock att säkerheten för väderförutsägelser baserat på barometertrycket är beräknat till 70-75%.

9 När man rör sig runt på olika höjder under en kort tidsrymd och lufttrycket varierar, är barometertrycket inte tillförlitligt, förrän barometern har befunnits sig på en konstant höjd i 24 timmar. 9

10 10 Hur man läser av Barometric Pressure History Tryck in [ALT]-knappen en gång i Normal Barometric Mode. Displayen visar barometertrycket för den senaste timmen och -1 hr genom att upprepade gånger trycka in [+] eller [-]-knapparna för att se lagrad tid upp till -12 timmar. Hur man avläser vädersymbolerna Höjdmätaren / barometern känner av ändringar i lufttrycket och displayen visar vädersymboler för det kommande vädret för 12 till 24 timmar framåt för ett område inom en radie av km. 1. Tillförlitligheten hos väderprognoserna är 70-75% och tillverkaren kan därför inte hållas ansvarig för eventuella olägenheter, som en icke korrekt prognos har orsakat. 2. Eftersom väderprognoserna grundar sig på barometertrycket och trycktrenden, som hela tiden ändras från Altitude Modes to Barometer Modes, behöver instrumentet tid för att återspegla aktuell vädersituation. 3. Vädersymbolerna kan inte visar aktuell vädersituation. Symbolerna visar vädret 12 timmar framåt. 4. En Sunny (solig) prognos nattetid visar det fina väder nästa dag. Val av måttenhet för trycket Tryck och håll inne [+] och [-]-knapparna i Normal Barometer Mode för att välja mellan tryckenheterna mb/hpa och inhg. Tidsfunktioner Tryck in [TIME]-knappen för att ändra Mode mellan Time/Date-funktioner enligt följande: 1. Date / Month Mode Tryck in [TIME]-knappen en gång i Normal Altimeter eller Barometer Mode för att få fram Date / Month och aktuell temperatur. 2. Alarm Time Mode Tryck åter in [TIME]-knappen för att visa alarmtid och aktuell temperatur. 3. Timer Mode Tryck åter in [TIME]-knappen och displayen visar timer och aktuell temperatur. Inställning av månad, datum, timmar och minuter Följande gäller för inställning av månad, datum och tid: 1. Tryck och håll inne [TIME]-knappen i 2 sek i Normal Altimeter Mode eller Normal Barometer Mode. US eller EU -indikatorn börjar blinka. Tryck in [+] eller [-]- knapparna för att välja mellan US eller EU -datum ( US månad före dag, EU dag före månad).

11 11 2. Tryck åter in [TIME]-knappen och month digiths börjar blinka. Tryck in [+] och [-]- knapparna för att gå framåt / bakåt tills önskad månad visas. 3. Tryck åter in [TIME]-knappen och date digits börjar blinka. Tryck in [+] och [-]- knapparna för att komma fram till önskat datum. 4. Tryck åter in [TIME]-knappen och 12 hr eller 24 hr -indikatorn börjar blinka. Tryck in [+] eller [-]-knappen för att välja mellan 12- eller 24 timmars format. 5. Tryck åter in [TIME]-knappen och hour digits börjar blinka. Tryck in [+] och [-]- knapparna för att komma fram till önskad timme. 6. Tryck åter in [TIME]-knappen och minute digits börjar blinka. Tryck in [+] och [-]- knapparna för att välja önskat antal minuter. 7. Genom att slutligen åter trycka in [TIME]-knappen och höjdmätaren / barometer går ut inställningsläge. Höjdmätaren / barometern återgår till Normal Barometer Mode eller Normal Altimeter Mode, om inga knappar tryck in under 1 minut i inställningsläge. Tryck in och håll [+] eller [-]-knappen nere i ca 2 sek för att hållaa den i fast läge. Inställning av larmtid Inställning av larm sker enligt följande: 1. Tryck in och håll [TIME]-knappen i 2 sek i Alarm Time Mode. Klockindikatorn visas och ALARM -indikatorn och hour digits börjar blinka. Tryck in [+] och [-]- knapparna tills önskad timme visas. 2. Tryck åter in [TIME]-knappen och minute digits börjar blinka. Tryck in [+]och [-]- knapparna tills önskad minut har visats. 3. Tryck åter in [TIME]-knappen för sätta på/stänga av alarmet. Tryck in [+]eller [-]- knappen för att välja mellan Deactivated (AV) (klocksymbolen försvinner) och Activate (PÅ) (klocksymbolen visas). 4. Tryck slutligen åter in [TIME]-knappen och ALARM indikatorn slutar blinka samt höjdmätaren lämnar programmeringsläge. Höjdmätaren / barometern kommer att återgå till Alarm Time Mode, om inga knappar trycks ner under 2 min i programmeringsläge. Tryck in och håll [+] eller [-]-knappen i ca 2 sek för att låsa läget. Larmet ljuder under 1 min, när larmtiden är inne. Larmljudet kan stängas av genom att trycka in någon av knapparna. Count Timer (tidräknare) I Timer Mode visar displayen tid och temperatur. Det visas med TIMER -indikatorn. Man kan använda denna timer för att räkna upp till / ner till / från 99 h 59 min och 59 sek. När timern ställs in. tryck in [+]knappen en gång. Timern börjar räkna ner. Om [+]- knappne åter trycks in, kommer timeern at stanna och visa den tid som har gått. När timern har stoppats, tryck en gång på [-]-knappen för att återställa timern på 0.

12 12 Val av måttenhet på displayen Tryck in och håll [+]och [-]-knapparna i Date/Month Mode för att välja mellan ºC och ºF. Återställningsknappen Om enheten inte fungerar ordentligt, använd lämpligt spetsigt föremål för att trycka in [RESET]-knappen en gång. Denna sitter inne i batteriutrymmet. Vid återställning av höjdmätaren / barometer kommer alla minnen och data att raderas. Vänligen se stycket Innan Du börjar/före användning. Indikator för låg batterifunktion Om batterifunktionen börjar bli dåligt, kommer BATT -indikatorn att visas. När denna indikator visas, bör batterierna bytas. Underhåll Följande punkter skall följas för att man skall få ett väl fungerande instrument under många år. 1. Förvara höjdmätaren / barometern torrs. Om den blir våt, torka omedelbart av den. Vätskor kan innehålla mineraler, som kan orsaka korrosion på de elektroniska kretsarna. 2. Använd och förvara instrumentet enbart vid normal temperatur. Extrema temperaturer kan förkorta livslängden på elektronisk utrustning, skada batterier och förvanska eller smälta detaljer av plast. 3. Hantera mätaren varsamt och omsorgsfullt. Om den tappas, kan kretsarna skadas, vilket kan medföra, att den inte fungerar ordentligt. 4. Förvara mätaren fritt från damm och smuts, vilket kan orsaka för snabbt slitage på delar. 5. Torka av mätaren med en fuktad trasa då och då, för att hålla den ren och snygg. Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för rengöring av mätaren. 6. Använd endast nya batterier av erforderlig storlek och typ. Byt alltid ut gamla eller alltför dåliga batterier. De kan läcka kemikalier, som kan förstöra de elektroniska kretsarna. 7. Ändringar eller ingrepp i höjdmätaren / barometern kan orsaka fel på funktionen och medför att garantin inte gäller.

13 13 Egenskaper Arbetstemperatur: -10º till 60º C (-4º till 158ºF) Höjdfunktioner Mätområde: Upplösning: Avläsningsintervall: -500 till m 1 m / 1 ft 2 sek (Normal Mode) 15 min (vid vila; samma nivå över 15 min) Ackumulerad vertikal stigning/neråtgående Mätområde: Måttenhet: m / ft m eller ft Barometerfunktioner Mätområde: Upplösning: Avläsningsintervall: Måttenhet: 400 till 1070 mb/hpa 1 mb/hpa (0,03 inhg) 15 min mb/hpa eller inhg Termometerfunktioner Mätområde: -40º till 70ºC (-40º till 158ºF) Upplösning: 0,1ºC (0,2ºF) Avläsningsintervall: 10 sek Måttenhet: ºC eller ºF Kalenderfunktioner Kalender: Klocktid: Upplösning: Dat/mån (Europa) eller mån/dat (US) 12 eller 24 timmar 59 min 59 sek 1 sek Timerfunktioner Mätområde: Upplösning: Räknar upp till 99 h 59 min 59 sek 1 sek Innehållet i denna manual kan ändras utan föregående notis. På grund av skrivtekniska begränsningar, kan displayer i denna manual variera jämfört med aktuella displayer. Tillverkaren samt dess distributörer kan inte hållas ansvariga för någon form av skada, kostnader, förlorad ersättning eller annan skada som kan ha uppstått vid bruk av denna höjdmätare/ barometer. Innehållet i denna manual får inte kopieras utan tillverkarens tillstånd.

MANUAL TRÅDLÖS VÄDERSTATION med RADIOSTYRD KLOCKA och FJÄRRTERMOMETER JMR818WF

MANUAL TRÅDLÖS VÄDERSTATION med RADIOSTYRD KLOCKA och FJÄRRTERMOMETER JMR818WF MANUAL TRÅDLÖS VÄDERSTATION med RADIOSTYRD KLOCKA och FJÄRRTERMOMETER JMR818WF OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING JMR818WF är en flerfunktioners

Läs mer

MANUAL BAROMETER KLOCKA TERMOMETER MODELL JMR838WF

MANUAL BAROMETER KLOCKA TERMOMETER MODELL JMR838WF 1 MANUAL BAROMETER KLOCKA TERMOMETER MODELL JMR838WF INLEDNING Gratulerar till Er nya BAROMETER KLOCKA TERMOMETER. JMR838WF är en flerfunktioners radiostyrd klocka. När den kommer inom räckhåll för radiosignalen

Läs mer

BATTERIINFORMATION (Fig 2) HUR MAN ANVÄNDER BAKGRUNDSLJUSET

BATTERIINFORMATION (Fig 2) HUR MAN ANVÄNDER BAKGRUNDSLJUSET 1 Manual Radiostyrd klocka RM912TH INLEDNING RM912TH är en flerfunktioners radiostyrd klocka med termometer. Den synkroniserar automatiskt aktuell tid och datum, så snart den befinner sig inom en radie

Läs mer

MANUAL TRÅDLÖS VÄDERSTATION BAR928

MANUAL TRÅDLÖS VÄDERSTATION BAR928 MANUAL TRÅDLÖS VÄDERSTATION BAR928 OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING BAR928 är en kombinerad klocka / väderstation. Den radiostyrda klockan

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

SVENSKA FÖRKLARING TILL HUVUDENHETEN MODEL: RGR 122H SPECIFIKATIONER SWE

SVENSKA FÖRKLARING TILL HUVUDENHETEN MODEL: RGR 122H SPECIFIKATIONER SWE SVENSKA MODEL: RGR 122H FÖRKLARING TILL HUVUDENHETEN SPECIFIKATIONER - Mäter daglig samt total regnmängd - 9 dagars regnhistorik - Larm vid viss regnmängd - Visar inomhustemperatur - Visar min/max temperatur

Läs mer

SWE. Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL

SWE. Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 INNEHÅLL ANVÄNDARMANUAL Snabb Introduktion...2 Översikt...2 Mottagare...2 LCD-display...4 Använda Temperaturstationen...4 Mottagning av Radiokontrollerad

Läs mer

Portabel UV Monitor Modell: EB612 / UV888

Portabel UV Monitor Modell: EB612 / UV888 INNEHÅLL Portabel UV Monitor Modell: EB612 / UV888 BRUKSANVISNING Innehåll... 1 Introduktion... 2 Produktöversikt... 2 Vy Framsida... 2 Vy Baksida... 2 LCD Display... 3 Att Komma Igång... 3 Rem... 3 Batterier...

Läs mer

Trådlös Väderstation Modell: BAR816HG

Trådlös Väderstation Modell: BAR816HG Trådlös Väderstation Modell: BAR86HG BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion... Produktöversikt... 3 Vy Framsida... 3 Vy Baksida... 4 För vägg och bordsplacering... 5 Trådlös Fjärrenhet (RTGR38N)... 7 Att

Läs mer

Din manual SUUNTO ESCAPE 203 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350337

Din manual SUUNTO ESCAPE 203 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350337 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO ESCAPE 203. Du hittar svar på alla dina frågor i SUUNTO ESCAPE 203 instruktionsbok

Läs mer

Bruksanvisning. Radio-väderstation 0334..

Bruksanvisning. Radio-väderstation 0334.. Bruksanvisning Radio-väderstation 0334.. Tips om batterier Batterier och knappcellsbatterier är inga leksaker. Kontakta omedelbart vårdcentral/läkare om någon har råkat svälja ett knappcellsbatteri. Batterier

Läs mer

Bruksanvisning G-2900

Bruksanvisning G-2900 Bruksanvisning G-2900 Modul 2548 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 2 sekunder. Tidvisning e-dataminne Världstid Alarm Timer Stoppur

Läs mer

Professionell digital höjdmätare/ Multifunktionell utomhusklocka II Bruksanvisning

Professionell digital höjdmätare/ Multifunktionell utomhusklocka II Bruksanvisning Professionell digital höjdmätare/ Multifunktionell utomhusklocka II Bruksanvisning Gör resan roligare Allt-i-ett: Höjdmätare Barometer Termometer Hygrometer Väderleksprognos Artikelnummer: 840924 Viktig

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Flerkanals Väderprognos In-ut Termometer med Trådlös Sensor och Radiokontrollerad Klocka Modell: BAR888

Flerkanals Väderprognos In-ut Termometer med Trådlös Sensor och Radiokontrollerad Klocka Modell: BAR888 Flerkanals Väderprognos In-ut Termometer med Trådlös Sensor och Radiokontrollerad Klocka Modell: BAR888 INNEHÅLL Bruksanvisning Introduktion... 1 Huvudfunktioner: Huvudenhet... 2 Vy framsida... 2 Vy baksida...

Läs mer

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 deutsch ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA LCD 1 10 2 11 5 3 12 13 4 14 15 7 18 19 16 8 6 9 1. : Indikerar att förbrända kalorier visas 2. : Indikerar att pipton är Från 3.

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Komplett Väderstation med Radiokontrollerad Klocka (Modell #: PS-M01 / PS-M01U) Användarmanual

Komplett Väderstation med Radiokontrollerad Klocka (Modell #: PS-M01 / PS-M01U) Användarmanual Komplett Väderstation med Radiokontrollerad Klocka (Modell #: PS-M01 / PS-M01U) Användarmanual PS M01 Swedish Cover r2 1 8/6/03, 11:11 AM INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om denna manual... 2 Produktöversikt... 3

Läs mer

WS-9034. Projicerande väderstation. Svensk bruksanvisning

WS-9034. Projicerande väderstation. Svensk bruksanvisning WS-9034 Projicerande väderstation Svensk bruksanvisning Moon Radio AB, 2005 Innehåll Utseende och knappar Väderstationen... 1 Utomhussändaren... 1 Strömförsörjning och installation Sätta i och byta batterier

Läs mer

Information är makt. Funktioner i Imara HRM

Information är makt. Funktioner i Imara HRM Information är makt Genom att ge akt på intensitet (hjärtfrekvens) och träningspassets längd (tid) kan du undvika överträning och skador, samt maximera dina chanser att uppnå dina mål. Funktioner i Imara

Läs mer

Dual-Band RF Projektionsklocka med FM Radio Modell: RRM326P BRUKSANVISNING

Dual-Band RF Projektionsklocka med FM Radio Modell: RRM326P BRUKSANVISNING Dual-Band RF Projektionsklocka med FM Radio Modell: RRM326P BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion... 2 Produktöversikt... 2 VY Framsida... 2 VY Baksida... 3 LCD Display... 3 ATT Komma Igång... 4 Batterier...

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

DISCRIMINATOR METALLDETEKTOR CS 100

DISCRIMINATOR METALLDETEKTOR CS 100 BRUKSANVISNING DISCRIMINATOR METALLDETEKTOR CS 100 BESKRIVNING Med Velleman Discriminator Metalldetektor kan du söka efter mynt, fornlämningar, smycken, guld och silver i princip var som helst. Discriminator

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL KC

INSTRUKTIONSMANUAL KC INSTRUKTIONSMANUAL KC Innehåll 1. Introduktion sid. 3 2. Knapp förklaringar sid. 4 3. Enkelt handhavande sid. 5 3.1 Nollställ vågen sid. 5 3.2 Tarera vågen sid. 5 4. Räknevägning sid. 6 4.1 Ställ in enhetsvikt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning BRUKSANVISNING FÖR ATT MONTERA, INSTALLERA SAMT ANVÄNDA WEATHER MONITOR II... 3 Installation... 3 Strömförsörjning... 3 Sammankoppling av väderstation och kopplingsbox... 3 Inkoppling

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TSI VELOCICALC

FÄLTMÄTINSTRUKTION TSI VELOCICALC 1(10) Introduktion VelociCal-mätarna är utrustade med ett antal olika funktioner för mätning av lufthastighet, temperatur, tryck, luftfuktighet, daggpunkt och flöde. Fältmätinstruktionen följer Mätforums

Läs mer

DIGITAL VÄDERSTATION MED HYGROMETER OCH RADIOSTYRD KLOCKA

DIGITAL VÄDERSTATION MED HYGROMETER OCH RADIOSTYRD KLOCKA 1 1 DIGITAL VÄDERSTATION MED HYGROMETER OCH RADIOSTYRD KLOCKA MODELL NO.: BAR122HG A EGENSKAPER: HUVUDENHET SV ANVÄNDARMANUAL MAX TEMP INLEDNING Lycka till med Er nya väderstation med trådlös fjärrenhet

Läs mer

PULSMÄTARE MODELL: SE128 BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL

PULSMÄTARE MODELL: SE128 BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL PULSMÄTARE MODELL: SE128 BRUKSANVISNING Specifikationer...9 Försiktighetsåtgärder...9 Om Oregon Scientific...10 Eu-försäkran Om Överensstämmelse...10 SWE INNEHÅLL Introduktion...2 Dina Värden...2 Träningszoner...2

Läs mer

OptiCell 4 Dynamisk växeltrycksmadrass

OptiCell 4 Dynamisk växeltrycksmadrass Återförsäljare i Sverige: Bromsvägen 3, 891 60 ÖRNSKÖLDSVIK Tel: +46 660 22 28 50 OptiCell 4 Dynamisk växeltrycksmadrass Bruksanvisning Art nr.: OC4-085200 Datum: 2013-11-01 Art nr.: OC4-Q3032 ------------------------

Läs mer

Box 79 Hantverksvägen 15 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2

Box 79 Hantverksvägen 15 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2 Manual FM-632ISLE Knappar och Funktioner FRAMSIDAN LCD DISPLAY Längd Vikt BMI BMI Symbol Undervikt Normal Övervikt Fetma = Bekräfta knapp för val = Ändra din längd Välj minne i Memory Mode & Recall Mode

Läs mer

Handhavande för KSFE. B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn 0321-530 720 info@vagar.com www.vagar.com

Handhavande för KSFE. B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn 0321-530 720 info@vagar.com www.vagar.com Handhavande för KSFE 1 Display översikt Knappar Funktioner Av/På Nolla Navigation key Bekräfta val Tarera Navigation key Gå vidare i menyn För att ändra en numerisk angivelse Addera vikt till minnet för

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4 9310659 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

SwemaAir 50 Bruksanvisning vers 1.13 MB20111012

SwemaAir 50 Bruksanvisning vers 1.13 MB20111012 SwemaAir 50 Bruksanvisning vers 1.13 MB20111012 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 7. Inställningar. Vid leverans är k2-faktor och automatisk densitetskompensering för lufttryck

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

DENVER CRL-310 SWEDISH FUNKTION OCH KONTROLLER

DENVER CRL-310 SWEDISH FUNKTION OCH KONTROLLER DENVER CRL-310 SWEDISH FUNKTION OCH KONTROLLER 1. LAMPSKÄRM 2. DISPLAY 3. LJUS PÅ-AV 4. STÄLLA IN LJUSSTYRKAN TILL LÅG 5. STÄLLA IN LJUSSTYRKAN TILL HÖG 6. STÄMNINGSBELYSNING PÅN AV / VAL AV STÄMNINGSBELYSNING

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202 Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR0 INNEHÅLL BRUKSANVISNING Produktöversikt... Vy Framsida... Vy Baksida... Fjärrsensor... Att Komma Igång... Sätta i batterier... Trådlös Fjärrenhet...

Läs mer

JENKINSBIRD WEATHER MASTER 340658

JENKINSBIRD WEATHER MASTER 340658 JENKINSBIRD WEATHER MASTER 340658 SVENSK MANUAL Innehåll 1) Basstation 2) En WH2 fjärrsensor med monteringsanordning 3) Instruktionsmanual Funktioner 1) Trådlös utomhus- och inomhus luftfuktighet (%RH)

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk

BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk SNABBSTART 1. Öppna batterilocket på termometerklockans baksida genom att föra det i pilens riktning. 2. Sätt

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

SWE INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SWE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om denna manual... 2 Produktöversikt... 3 Att komma igång... 7 Batterier... 7 AC nätadapter... 7 Ändra inställningar... 7 Klocka... 8 Alarm... 10 Temperatur... 11 Bakgrundsbelysning...

Läs mer

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 SD Card Produktöversikt USB LINE IN DC 5V ALARM-knapp 8. Ventilationsöppningar SNOOZE/LIGHT-knapp (ljusknapp) 9. Ljud FM-teleskopantenn 10. Skruvhål LCD-skärm 1 USB-minnesuttag

Läs mer

Hur horsealarm Fungerar:

Hur horsealarm Fungerar: Hur horsealarm Fungerar: 1. Koppla in ström till repeatern. Vid tillkoppling av ström så kommer den att blinka till. 2. Koppla in ström till mottagaren. 3. Sätt på mottagaren genom att trycka på ON-knappen

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

INTRODUKTION INNEHÅLL. Trådlös Fjärrenhet Modell: THN122N BRUKSANVISNING P/N: 086-003693-016 SWE REV1 1/6 SWE

INTRODUKTION INNEHÅLL. Trådlös Fjärrenhet Modell: THN122N BRUKSANVISNING P/N: 086-003693-016 SWE REV1 1/6 SWE 1/6 INNEHÅLL Trådlös Fjärrenhet Modell: THN122N BRUKSANVISNING Introduktion.... 1 Produktöversikt... 2 Trådlös fjärrenhet (THN122N)... 2 Att Komma Igång... 3 Batterier... 3 Trådlös fjärrenhet (THN122N)...

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Manual Master C305. ritning 3 ritning 4

Manual Master C305. ritning 3 ritning 4 Manual Master C305 1. När mätaren är ansluten visas de olika funktionerna under 2 sek med ett långt pipande ljud (ritning 1), och hjuldiametern (ritning 2). ritning 1 ritning 2 2. Tryck på ENTER, UP, DOWN

Läs mer

Pulse Sonic K5505-K5506

Pulse Sonic K5505-K5506 Välkommen till bruksanvisningen till din nya Pulse Sonic pulsklocka. Din klocka har utvecklats för att kunna täcka flera olika träningsbehov. Du behöver den här bruksanvisningen för att ställa in klockan

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL QHW+

INSTRUKTIONSMANUAL QHW+ INSTRUKTIONSMANUAL QHW+ Innehåll 1. Introduktion 2. Knappförklaringar 3. Användning 4. Kalibrering 5. Batteri Scandinavian Scale Company AB Järnvägsgatan 23 360 51 Hovmantorp www.scandscale.com Mail :

Läs mer

ph-transmitter Sensorex TX3000

ph-transmitter Sensorex TX3000 -transmitter Sensorex TX3000 MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Denna sida är blank. -transmitter Sensorex TX3000 160203 Innehåll 1. Tekniska data... 1 2. Installation...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WS7018 Svensk Bruksanvisning Nordisk GeneralAgent är: Moon Radio AB 200508 AN WS 7018 Gratulerar till erat inköp av denna Väder Station med trådlös 433MHz överföring utav utomhus temperatur och luftfuktighet

Läs mer

Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000

Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000 Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000 Avsedd användning Reseväderstationen visar tid, datum, temperatur, luftfuktighet, väderprognos och månfas. Den har också en integrerad larmfunktion.

Läs mer

KUNDSERVICE, KONTAKTER

KUNDSERVICE, KONTAKTER INSTRUKTIONSHANDBOK KUNDSERVICE, KONTAKTER Suunto Oy Tel. +358 9 875870 Fax +358 9 87587301 Suunto USA Tel. 1 (800) 543-9124 Canada Tel. 1 (800) 776-7770 Callcenter i Europa Tel. +358 2 284 11 60 Suuntos

Läs mer

Handhavande Stolsvåg Kern MCC-M

Handhavande Stolsvåg Kern MCC-M 1 Handhavande Stolsvåg Kern MCC-M 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Teknisk Data... 3 Översikt Våg... 4 Översikt Display... 5 Översikt knappsats... 6 Packa upp vågen... 7 Väga... 8 Tarera...

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

ph-mätare modell 8680

ph-mätare modell 8680 Proffsinstrument till amatörpriser ph-mätare modell 8680 Manual (ver. 1.1) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

OCS-S Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-S Högupplöst Digital Kranvåg OCS-S Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

FP5000. Fingerprint Codoor Teknisk handbok

FP5000. Fingerprint Codoor Teknisk handbok FP5000 Fingerprint Codoor Teknisk handbok Copyright 2004 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten att ändra

Läs mer

NIKE. TimeWare LÖPARKLOCKA TRIAX 300 250 120 50 42 26. Bruksanvisning MODE INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Kunskap är makt.

NIKE. TimeWare LÖPARKLOCKA TRIAX 300 250 120 50 42 26. Bruksanvisning MODE INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Kunskap är makt. NIKE TimeWare TRIAX 300 250 120 50 42 26 LÖPARKLOCKA Kunskap är makt. Löparklockan Nike Triax är designad för att uppfylla de specifika användingskrav som en löpare har. Med en enstaka knapptryckning ger

Läs mer

KAL. NX04 DUBBEL-DISPLAY KVARTSUR

KAL. NX04 DUBBEL-DISPLAY KVARTSUR KAL. NX04 DUBBEL-DISPLAY KVARTSUR Display för tid/kalender Demonstrationsfunktion Världstid Stoppur Reguljärt alarm Engångs-alarm Belysning (Elektroluminicerande panel) SVENSKA KRONA/KNAPPAR OCH DISPLAYER

Läs mer

MANUAL ALGOMETER TYP II

MANUAL ALGOMETER TYP II MANUAL till ALGOMETER TYP II 2005.09.16 Somedic Production AB Box 519 192 05 Sollentuna tel: 08-356827, fax: 08-356874 e-mail: info@somedicprod.se www.somedicprod.se 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1.

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Din manual SUUNTO LUMI http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350469

Din manual SUUNTO LUMI http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350469 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO LUMI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

Article: 08095873 Version: 01.01

Article: 08095873 Version: 01.01 Article: 08095873 Version: 01.01 SE Devireg TM 535 Installationsanvisning och manual Gratulerar till... ditt golvvärmesystem från DEVI Du har fått ett golvvärmesystem från DEVI installerat. DEVI är Europas

Läs mer

Bruksanvisning Nima Dynamic Pro + med Q3 03 pump 1

Bruksanvisning Nima Dynamic Pro + med Q3 03 pump 1 Bruksanvisning Nima Dynamic Pro + med Q3 03 pump 1 Nima Dynamic Pro + Art nr: PRO+8520020 Materialspecifikation: Stomme (luftceller): Polyuretan, Överdrag: PU belagd polyester, slangar i PVC fri plast.

Läs mer

Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning

Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning Tack för att du valde AEG från www.moon.se Applikation sektion Typ B Läs manualen och spara den för framtida bruk. Tänk på vår miljö! När produkten inte

Läs mer

Radiokontrollerad projektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313P. Självjusterande atomprojektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313PA BRUKSANVISNING

Radiokontrollerad projektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313P. Självjusterande atomprojektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313PA BRUKSANVISNING Radiokontrollerad projektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313P Självjusterande atomprojektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313PA INNEHÅLL BRUKSANVISNING Introduktion... 2 Produktöversikt... 2 Vy Framsida...

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

SmartCat Pejlare S300

SmartCat Pejlare S300 1. Introduktion SmartCat Pejlare S300 Pejlare S300 har en räckvidd på upp till 300 meter vid fri sikt. Det medföljer en halsbandsficka som skyddar sändaren mot väta och slitage, samt gör att det går att

Läs mer

MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110

MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110 MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110 SV A B C D E A F G H I G st lb kg G G 3 SVENSKA 29-36 4 SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR När du använder vågen första gången ska du vara uppmärksam på följande: 77Den

Läs mer

Manual BC-545 ANVÄNDARMANUAL

Manual BC-545 ANVÄNDARMANUAL Manual BC-545 1 INTRODUKTION Manualen är till för att hjälpa dig att komma igång och ställa in vågen samt ge dig information om de grundläggande funktionerna. SÄKERHETSVARNING! Observera att personer med

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

BRUKSANVISNING VE ISO

BRUKSANVISNING VE ISO BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE VE ISO E9019200 Referenser märkta på instrumentet eller i manualen Mått i mm Varning för potentiell fara, kontrollera i manualen. Referens: Läs detta noga. Försiktighet!

Läs mer

Walking style IV Stegräknare Bruksanvisning

Walking style IV Stegräknare Bruksanvisning Walking style IV Stegräknare Bruksanvisning IM-HJ-325-E-web-01-11/2013 INSTÄLLNING AKTIVITETSLÄGE MINNE (se page sidan 8) 8 LÄGE FÖR DAGENS RESULTAT (se page sidan 13) Välj (se page sidan 12 och 14) (se

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-140D uppfyller

Läs mer

MEMOdayplanner 2. Art.nr.: 508 770. Rev A SE

MEMOdayplanner 2. Art.nr.: 508 770. Rev A SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 2 Art.nr.: 508 770 Rev A SE Innehållsförteckning Beskrivning... 3 MEMOdayplanner... 3 Montering... 3 Dag och natt... 3 Tavlans baksida... 4 Visning av tid som ljuspelare eller

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Serviceinstrument för tryck

Serviceinstrument för tryck Utförande Portabelt serviceinstrument för tryck med digitalt handinstrument passande tryckgivare CPT 6200. Standardutförande eller med dubbla ingångar. Typ 1 CPH 6200 Standardutförande med en ingång för

Läs mer

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 1.1. ALLMÄNT... 2 1.2. under användning... 3 1.3. efter användning... 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

Troubleshooting guide TC models

Troubleshooting guide TC models batteriet laddas upp var tredje månad till dess att batteriindikatorn visar att det är fulladdat. Laddningen kan genomföras på något av följande sätt: 1. Placera gräsklipparen på basstationen för laddning.

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

Observera säkerhetsrekommendationerna innan montering. Steg 1. Installation av främre och bakre ben (5+6) i huvudramen (1) Monteringsanvisning

Observera säkerhetsrekommendationerna innan montering. Steg 1. Installation av främre och bakre ben (5+6) i huvudramen (1) Monteringsanvisning Minicykel MB3 Monteringsanvisning Observera säkerhetsrekommendationerna innan montering. Steg 1. Installation av främre och bakre ben (5+6) i huvudramen (1) 1. Placera vardera 2 skruvar (9) bredvid den

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 CSD AB 1997-12-31 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet!

Läs mer

Mätområde: -100 1500Pa, Max överbelastning 5x. 2.0 50 m/s. Barometer: 600 1200 hpa

Mätområde: -100 1500Pa, Max överbelastning 5x. 2.0 50 m/s. Barometer: 600 1200 hpa SwemaMan 80 bruksanvisning SwemaMan 80 är en manometer som mäter differenstryck, uftflöde och lufthastighet. Differenstrycket mäts i, luftflödet i l/s, m 3 /h eller CFM och lufthastigheten i m/s eller

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0 Nokia Bluetooth-headset BH-609 Utgåva 2.0 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-609-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

1. Displayfunktioner 203 2. Displayinnehåll 204 3. Namn och funktion för varje del 206

1. Displayfunktioner 203 2. Displayinnehåll 204 3. Namn och funktion för varje del 206 Cykeldator SC-6502 / SC-6501/ SC-M500 INNEHÅLL Swedish 1. Displayfunktioner 203 2. Displayinnehåll 204 3. Namn och funktion för varje del 206 Aktuell hastighet (VEL) 207 Drevindikator (stavdisplay) Klockdisplay

Läs mer