Svensk Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Bruksanvisning"

Transkript

1 WS6158 Svensk Bruksanvisning Nordisk GeneralAgent är: Moon Radio AB AN

2 WS 6158 Väder väggklocka Finesser. LCD1 Display LCD2 Display Upphängnings hål Funktionsknappar Batteri lucka Utfällbart stöd DCF 77 radio kontrollerad tid med manuell inställning som val. 12/24 timmars visning av tid alarm inställning med snooze funktion. Visar kalender. Visar veckodag (4 olika språk att välja mellan: tyska, engelska, franska och spanska) Väder prognos med 3 olika ikoner. Luft trycks indikator. Tidszons inställning Välj mellan grader C eller F. Visar inomhus temperatur Sänder utomhus temperatur till inomhus stationen med 433MHz signal. Kan hängas på vägg eller ställas på bord. Utomhus Temperatur Sändaren. Batteri lucka Trådlös överföring av temperatur. LCD skärmen visar nuvarande temperatur. Regntät konstruktion. Hållare för att fästa på vägg. Installera och byt batterier i Väder Vägg klockan (Stationen). Klockan använder 2 x AA IEC LR6 1.5 volt batterier. För att installera eller byta dess, följ stegen nedan. 1. sätt in fingret eller annat passande föremål i utrymmet på nedre delen av batteriluckan och lyft för att få loss luckan. 2. sätt batterierna på plats, kontrollera att polerna ligger åt rätt håll.. (se markeringen inuti batteri utrymmet). 3. Sätt tillbaka batteri luckan. Väder Vägg klockan (stationen) ska vara inomhus.

3 Installera och byt batterierna i Sändaren Sändaren använder 2x AAA IEC LR3 1.5 volt batterier. För att installera och byta ut dessa följ stegen nedan. 1. skruva loss skruven på baksidan av luckan och tag loss den. (Ha koll på skruven). 2. sätt i batterierna, kontrollera att polerna ligger rätt. (se markeringen.) 3. sätt tillbaka luckan och skruva dit skruven ordentligt så enheten blir regntät. Alkaliska batterier rekommenderas, undvik uppladdningsbara. Starta upp: 1. sätt i batterierna (se ovan) i sändaren först. 2. inom 3 minuter ska batterierna vara på plats i Stationen (vägg klockan) 3. när batterierna är på plats (var noga med att de ligger rätt) så kommer Stationens LCD skärm att lysa upp och 13 kommer att synas på LCD 1. Sedan syns inomhus och utomhus temperatur som.-c, tiden som -:, datumet 1/1 och veckodag på skärmen. 4. tryck inte på någon knapp på 10 minuter 5. Stationen kommer att börja ta emot information från utomhus sändaren. Utomhus temperaturen kommer sedan synas på LCD skärmen i Stationen inomhus. Om utomhus temperaturen inte är mottagen på 90 sekunder efter att batterierna är på plats så måste alla enheter startas om. Vänta minst 1 minut innan omstart sker. 6. DCF koden kommer att försöka hittas direkt efter start. Detta tar normalt 3-5 minuter att hitta. Under denna tiden är det perfekt att hitta en plats för sändaren där det finns mottagning för 433MHs signal. Sändaren bör inte placeras längre bort än 100meter från Stationen. Kontrollera att det inte finns störande föremål i närheten. För bästa signal, sätt sändaren så nära som möjligt. 7. om DCF tiden inte blivit mottagen inom 10 minuter så ställ eventuellt in tiden manuellt, eller vänta tills mottagningen fungerar. Använd SET knappen för att gå in på inställningar och ställa in klocka och datum manuellt. Stationen kommer att försöka hitta DCF signalen fram tills den slutligen är mottagen. När detta sker kommer DCF tiden att ersätta den manuellt inställda tiden och datumet. 8. Inomhus temperatur kommer att mätas efter DCF mottagning. Måste batterierna bytas se till att de inte sprätter loss från hållaren. När batterier byts så vänta minst 1 minut innan de nya sätts i, annars kan fel i start och mottagningar ske.

4 Funktions knappar. Stationen (vägg väder klockan) har 4 knappar som är enkla att använda. SET knappen: för att gå in på inställningar för följande funktioner, tidszon, språk, timme, minut, år, månad, dag, veckodag, 12/24 timmars tid, grader C eller F. + Knappen: Byter mellan den andra, inomhus/utomhus temperatur eller veckodag. För att byta värdena i manuella inställningarna. ALM knappen: Går in på alarm inställning eller sätter alarmet på/av (on/off). SNZ knapp: aktiverar snooze funktion när alarmet ringer. Visar alarmet när den är på normalt display läge. För att gå utifrån inställningar. Väder VäggKlockans (stationens) LCD skärms beskrivning. Stationens LCD skärm är uppdelad i 2 sektioner och så fort batterierna är på plats kommer alla delar lysa upp innan den visar information om tid, datum, inomhus och utomhus temperaturerna. DCF tid inomhus temp. datum Radio mottagnings ikon alarm ikon Utomhus temp. veckodag Manuella inställningar. Har klockan tagit emot DCF tiden behövs inga manuella inställningar, om inte något är fel på DCF tiden. Efter att enheterna är uppstartade så kan ni göra några manuella inställningar, tryck på SET knappen. Dessa inställningar kan göras. Tidszons inställning. Språkval Manuell inställning av tid. Val av årtal Val av månad Ställ in dagens datum. Veckodag. 12/24h visning av tid. Grader C eller F.

5 Radio kontrollerad tid. Tiden skickas med en kod på 77.5 khz från en atomisk cesium klocka utanför Frankfurt/ Tyskland. Signalen har en räckvidd på km. När Stationen tar emot koden omvandlas den till tiden som syns på displayen. Tyska klockan byter även över från sommar och vintertid. Den geografiska placeringen av er Station spelar in på er DCF mottagning, på vissa platser är störningarna större än andra. Är ni inom en radie av km bör mottagningen vara bra. Så fort som DCF signalen hittas så kommer en DCF ikon att synas i övre vänstra hörnet. När tiden syns på displayen så kommer denna ikon att synas hela tiden. Om DCF ikonen blinkar men tiden syns ej så se till dessa punkter: Rekommenderat avstånd till något störande föremål t ex tv, data skärm, bör vara minst meter. Inom cement väggar eller andra tjocka, kompakta väggar (källare eller dylikt) så blir signalen svagare direkt. Ställ klockan vid fönstret riktad mot Tyskland om så behövs. Under nattetid är de atmosfäriska störningarna mindre och signalen är lättare att ta emot. Tidszon inställning. Efter att ni gått in på manuella inställningar som beskrevs tidigare kan ni välja tidszon, intervallen löper från 0 till 12 timmar och sedan från 0 till 12. för att göra detta: 1. nuvarande tidszon börjar blinka. 2. använd + knappen för att byta mellan tidszonerna. Varje tryck motsvarar en timme. 3. tryck in SET knappen för att gå in på Val av Språk Val av Språk Veckodagarna kan visas på LCD2 i på önskat språk. Det finns på Tyska, US engelska, Franska och Spanska. 1. ställ in önskat språk för veckodag visning genom att använda + knappen. 2. tryck in SET knappen för att bekräfta erat val och gå in på Ställ in tiden manuellt. Ställ in tiden manuellt. Ifall Stationen inte kan ta emot DCF tiden så kan ni behöva ställa in tiden manuellt. Klockan kommer sedan att fungera som en quartz klocka. 1. Tim siffrorna kommer att börja blinka på skärmen LCD1. 2. ställ in önskad tid med hjälp av + knappen, när ni kommit till önskad timme tryck på SET knappen. 3. nu kommer minut siffrorna att börja blinka. 4. använd + knappen igen, ett tryck motsvarar en minut, håll knappen in kommer den att hoppa fram 5 minuter hela tiden tills knappen släpps. 5. tryck in SET knappen för att bekräfta val och gå till Inställning av årtal Inställning av årtal. Året kan ställas in och sträcker sig från och börjar sedan om igen. (original inställning är 2001) endast de 2 sista siffrorna kommer att synas på LCD2. 1. Årtalet kommer att börja blinka. Välj önskat år med SET knappen. tryck in SET knappen för att bekräfta och gå till Inställning av månad.

6 Inställning av Månad. 1. Månads siffrorna kommer att börja blinka på LCD 2 (original inställning 1). Ställ in önskad månad med + knappen. 2. tryck in SET knappen för att bekräfta och gå till Datum inställning Datum inställning. 1. siffrorna för datumet kommer att börja blinka på LCD2 (original inställning är 1). Ställ in dagens datum med + knappen. 2. Tryck in SET knappen för att bekräfta och gå till inställning av veckodag. Månadens dagar motsvarar hur många dagar det finns, dvs. det går inte att välja 30/ 2-05 eftersom det endast finns 28 (29) i februari. Inställning av Veckodag. 1. Veckodags symbolen syns på LCD2 och på valt språk, denna kommer att börja blinka. 2. ställ in veckodag med hjälp av + knappen. Tryck sedan in SET knappen för att bekräfta och gå in på 12/24 timmars tids val 12/24 timmars tidsval h eller 24h kommer att börja blinka på displayen (original inställning är 24h) välj någon av dess med + knappen. 2. tryck in SET knappen för att bekräfta och gå till Visa Temperatur i grader C eller F Visa temperatur i grader C eller F 1. bokstäverna C eller F kommer att börja blinka på LCD1. (Original inställning är C ). Använd + knappen för att välja någon av dessa. tryck in SET knappen för att bekräfta och gå till Normalt display läge igen. Gå ut ur Manuella inställningar. För att komma tillbaka till normalt display läge varsomhelst i de manuella inställningarna så tryck in SNZ knappen. Om inga knappar trycks på 15 sekunder inne i manuella inställningar så går den automatiskt ut därifrån. Alarm inställning. För att gå in på alarm inställningen: 1. Håll in ALM knappen i 2 sekunder. Tim siffrorna kommer att börja blinka. 2. tryck på + knappen för att ställa in önskad timme. 3. tryck sedan in ALM knappen för att välja minut. Minut siffrorna kommer att börja blinka. 4. använd + knappen för att välja minut. Hålls knappen inne kommer den att gå 5 minuter fram hela tiden fram tills knappen släpps. tryck in ALM knappen för att bekräfta inställningen eller vänta 15 sekunder så görs detta automatiskt eller använd SNZ knappen.

7 Hur man av-aktiverar alarmet. Alarm ikon Alarmet kommer att aktiveras när alarm tiden ställs in. För att av- aktivera alarmet (off) tryck in ALM knappen när den är i normalt display läge. Alarm ikonen kommer att försvinna, alarmet är nu av- aktiverat. Snooze inställning Snooze funktionen kan endast aktiveras om alarmet ringer, tryck in snooze knappen (SNZ) så kommer alarmet att ringa igen om 10 minuter. Väder prognos ikoner. Det finns 3 väder ikoner på mitten delen av LCD2, de kan visas i någon av dessa kombinationer: Soligt Molnigt Regn Vid varje snabb eller större förändring i lufttrycket så kommer väder ikonerna att ändras för att efterlikna vädret i största möjliga mån. om ikonerna inte ändras betyder det att lufttrycket ej förändrats eller att förändringen varit så liten eller långsam att Stationen inte uppfattat den. Men, visar stationen en sol och vädret blir bättre ute så kommer ikonerna inte att ändras för solen är det bästa väder Stationen kan visa. Detsamma gäller ett regnmoln, visar Stationen den ikonen och vädret blir sämre kommer ikonen ej att ändras. Observera att ikonerna behöver inte alltid exakt överensstämma med vädret, t ex är det molnigt ute och Stationen visar regn så betyder detta att trycket fallit och vädret ska bli sämre. När enheterna startats upp kommer väder prognosen ej att vara tillförlitlig de närmsta timmarna. Stationen använder denna tid för att samla information om väder och lufttrycket för att kunna ge en så säker prognos som möjligt. Precis som andra väder prognoser så har inte Stationen en säkerhet på 100%, den ligger på ca 75%. Men denna säkerhet ändras mycket beroende på vart man bor någonstans. Om vädret där Ni bor gör stora förändringar så har Stationen lättare att uppfatta detta och kan ge en säkrare prognos än ställen där vädret har små förändringar. Om Stationen skulle flyttas från en hög plats till en lägre ( t ex övervåningen till undervåningen) så bör man ta bort batterierna och sätta tillbaka de efter 30 sekunder för att anpassa sig till höjd skillnaden, annars kan Stationen ta flytten som ett fall i trycket. Tänk på att frånse dess prognos de närmsta timmarna igen. Luft trycks indikator. Tillsammans med väder ikonerna så finns en luft trycks indikator i form av en pil. (finns på var sida av ikonerna). När pilen pekar uppåt betyder det att vädret ska bli bättre eller fortsätta vara bra. Men pekar pilen nedåt så faller trycket och vädret kommer att bli sämre eller hålla sig dåligt.

8 När man ser på pilen så kan man se hur vädret ändrats eller kommer att ändras. T ex, om pilen pekar nedåt tillsammans med sol och moln så betyder detta att den senaste förändringen i vädret var när det var soligt. Nästa förändring kommer förmodligen att bli till ett regnmoln eftersom pilen pekar nedåt. Om stationen har upptäckt en förändring i vädret kommer detta att visas på LCD skärmen. Utomhus Temperatur sändaren. Temperaturen mäts och skickas till Stationen inomhus varje minut. Stationen i sin tur uppdaterar temperaturen var 5min. Räckvidden för signalen kan variera beroende på temperaturen ute, i kalla förhållanden kan sträckan förkortas. Tänk på detta när ni placerar ut sändaren. Även batteriernas livslängd påverkas av temperatur, i väldigt kalla förhållanden kommer den att förkortas. Hitta 433MHz signal för utomhus sändaren. Stationen kommer att ta emot temperaturen inom 4 minuter efter att alla enheter startats upp. Om temperaturen inte är mottagen inom 4 minuter, se då till dessa punkter. 1. längden mellan enheterna och något störande föremål, så som tv, data skärm, bör vara minst meter. 2. undvik att placera någon enhet på eller precis bredvid något metall föremål. 3. används andra produkter på samma frekvens (433MHz) så kommer detta att störa signalen, även om grannar använder produkter på denna frekvens så kommer det förmodligen att störa temperatur signalen. När temperaturen är mottagen och allting fungerar korrekt, öppna då inte batteriluckan på någon enhet, batterierna kan då hoppa ur sin hållare och ge fel i enheten. Signal sträcken är som längst 100meter i öppna ytor. Detta beror dock mycket på hur mycket störande föremål det finns i närheten och i vägen för signalen. Om signalen ej kommer fram även fast Ni kontrollerat alla dessa punkter så starta om alla enheter. Ändra display läge Det finns 4 olika display lägen för att se dag, sekunder och temperaturen. (I original inställning så är det Inomhus temperatur/utomhus temperatur/datum/veckodag som syns.) för att ändra detta: 1. tryck in + knappen. Displayen bör nu visa sekunder/utomhus temperatur/datum/ veckodag. 2. tryck in + knappen igen och displayen kommer nu visa inomhus temp/sekunder/datum/ veckodag. 3. tryck igen och den visar nu inomhus temp/utomhus temp/datum/sekunder. tryck igen och den återgår till normalt läge där den visar inomhus temp/utomhus temp/datum/ veckodag.

9 Placering Innan enheterna sätts fast ordentligt så se till att signalerna går fram som de ska och att alla enheter fungerar som de ska. För att få en så riktig temperatur avläsning som möjlig utav sändaren så placera den ej på en vägg rakt i solen. Det rekommenderas att placera den på en norrsida av en vägg eller där de är mycket skugga. Tänk på att inte sätta den längre bort än 100 meter (gärna så nära som möjligt till Stationen). Placera båda enheter på de önskade platserna och låt de stå där i 10minuter, fungerar signalen som den ska (både 433MHz och DCF) så fäst enheterna där. Utomhus sändaren är inte vattentät, endast regntät, så sänk den aldrig i vatten eller sätt den på ett ställe där den sänks eller får mycket vatten på sig. Placera Väder Vägg klockan. Det finns 2 sätt att ha Klockan (stationen) på. Ställ den på ett bord med utfällbara stödet Häng den på väggen. Utfällbara stödet. Stödet finns på baksidan av enheten. Drag stödet utåt från nedre mitten delen av stationen, nedanför batteriluckan. När stödet är ute kan ni ställa den på önskad plan yta. (Inomhus). Häng på väggen. 1. skruva fast 3 skruvar i väggen där stationen har mottagning (Se på Stationen hur skruvarna ska sitta, titta hur hängarna ser ut). 2. lämna ca 5mm av huvudet ut ur väggen. 3. Häng stationen på skruven med hjälp av hålen på baksidan. Drag den försiktigt nedåt så den låses på plats. Se till att Stationen låses fast innan ni släpper den, annars ramlar den till golvet och skadas. Placering av Utomhus sändaren. Sändaren har en hållare som kan fästas på väggen med 3 skruvar. Innan sändaren sätts dit, se till att signalen fungerar. Fäst den på väggen såhär: 1. Markera skruv platserna med en penna genom hålen i hållaren för att få exakta positioner. 2. borra hål på markeringarna i väggen. 3. skruva fast hållaren i väggen.

10 Det medföljer även en dubbelhäftande tejp som kan användas för att fästa enheten vid en ren, slät yta. Sätt inte fast sändaren på en metall yta då detta kan försvaga 433MHz signalen. Sändaren klickas lätt på plats i hållaren när allting är dit skruvat, släpp den inte först allt sitter säkert på plats. När den sätts på plats eller tags loss så håll både hållaren och sändaren ordentligt. Underhåll. Undvik att placera någon enhet på platser där det är starka vibrationer eller skakningar, det kan skada enheten. Undvik områden där temperaturen ändras mycket drastiskt t ex i direkt solljus, extrem kyla eller kalla fuktiga förhållanden. Det kan påverka avläsningarna. När LCD skärmen rengöres, använd en mjuk, ren, fuktad trasa så inte skärmen repas. Använd aldrig rengörings medel eller andra starka produkter. Sänk inte ned någon enhet i vatten. Tag bort alla batterier direkt då strömmen är slut eller nästan är slut. Annars kan läckage uppstå även då batterierna är läckage fria. Använd endast batterier som passar. Försök aldrig laga någon enhet på egen hand. Det kan medföra skada på enheter och eventuellt även personskada. Tag alltid enheterna till auktoriserad reparatör. All reparation utförd utav ej auktoriserad reparatör tar direkt bort garantin på produkten. Obs! Produkttillverkaren eller dess återförsäljare ansvarar ej för någon skada som uppstått vid felanvändning av produkten. Vi tar heller inget ansvar för skada som uppstått pg a att stationen haft fel i väder prognosen. Produkten får endast användas för hemma bruk. Ingen del av produkten eller dess förpackning är en leksak, håll utom räckhåll för barn. Ingen del av bruks anvisningen får ändras utan tillverkarens medgivande. Batteri byte Hjälp oss värna om miljön, lägg batterierna i holken. För specifikationer, se Engelsk bruksanvisning.

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WS7018 Svensk Bruksanvisning Nordisk GeneralAgent är: Moon Radio AB 200508 AN WS 7018 Gratulerar till erat inköp av denna Väder Station med trådlös 433MHz överföring utav utomhus temperatur och luftfuktighet

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT553 Svensk Bruksanvisning Nordisk GeneralAgent för Lacrosse: Moon Radio 200508 AN Radio kontrollerad projektions klocka med utomhus temperatur via sändare Introduktion Nu när ni köpte er projektions

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WS7394 Svensk Bruksanvisning Nordisk GeneralAgent Är: 200508 AN Lacrosse Väder Station 7394 Vi vill tacka och gratulera er till erat köp av denna state-of- the- art Väder Station, den är ett exempel på

Läs mer

WS-9034. Projicerande väderstation. Svensk bruksanvisning

WS-9034. Projicerande väderstation. Svensk bruksanvisning WS-9034 Projicerande väderstation Svensk bruksanvisning Moon Radio AB, 2005 Innehåll Utseende och knappar Väderstationen... 1 Utomhussändaren... 1 Strömförsörjning och installation Sätta i och byta batterier

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

WS-7049. Trådlös väderstation. Svensk bruksanvisning

WS-7049. Trådlös väderstation. Svensk bruksanvisning WS-7049 Trådlös väderstation Svensk bruksanvisning Moon Radio AB, 2005 Innehåll Utseende och knappar Väderstation och sändare...1 Installation Inkoppling av enheterna... 2 Batteribyte... 2 Knappar och

Läs mer

Trådlös 433MHz Temperaturstation bruksanvisning. Introduktion

Trådlös 433MHz Temperaturstation bruksanvisning. Introduktion Trådlös 433MHz Temperaturstation bruksanvisning Introduktion Gratulerar till köpet av denna Temperatur Station med trådlös 433MHz sändning av utomhus temperatur och display av inomhus temperatur och luftfuktighet.

Läs mer

TERMO-HYGROSTATION Instruktionsmanual

TERMO-HYGROSTATION Instruktionsmanual TERMO-HYGROSTATION Instruktionsmanual INLEDNING: Gratulerar till köpet av denna högklassiga Trådlösa Termo-Hygrostation, som är ett exempel på innovativ design och kvalitet. Den erbjuder radiostyrd tid,

Läs mer

BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation

BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation Swedish BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation SNABBINSTALLATIONSGUIDE 1. Skjut upp batteriluckan på baksidan av din inomhusenhet. 2. Sätt i

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk

BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk SNABBSTART 1. Öppna batterilocket på termometerklockans baksida genom att föra det i pilens riktning. 2. Sätt

Läs mer

MANUAL BAROMETER KLOCKA TERMOMETER MODELL JMR838WF

MANUAL BAROMETER KLOCKA TERMOMETER MODELL JMR838WF 1 MANUAL BAROMETER KLOCKA TERMOMETER MODELL JMR838WF INLEDNING Gratulerar till Er nya BAROMETER KLOCKA TERMOMETER. JMR838WF är en flerfunktioners radiostyrd klocka. När den kommer inom räckhåll för radiosignalen

Läs mer

MANUAL TRÅDLÖS VÄDERSTATION med RADIOSTYRD KLOCKA och FJÄRRTERMOMETER JMR818WF

MANUAL TRÅDLÖS VÄDERSTATION med RADIOSTYRD KLOCKA och FJÄRRTERMOMETER JMR818WF MANUAL TRÅDLÖS VÄDERSTATION med RADIOSTYRD KLOCKA och FJÄRRTERMOMETER JMR818WF OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING JMR818WF är en flerfunktioners

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

JENKINSBIRD WEATHER MASTER 340658

JENKINSBIRD WEATHER MASTER 340658 JENKINSBIRD WEATHER MASTER 340658 SVENSK MANUAL Innehåll 1) Basstation 2) En WH2 fjärrsensor med monteringsanordning 3) Instruktionsmanual Funktioner 1) Trådlös utomhus- och inomhus luftfuktighet (%RH)

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

VÄDERLEKSSTATION Instruktionsmanual

VÄDERLEKSSTATION Instruktionsmanual VÄDERLEKSSTATION Instruktionsmanual INLEDNING: Gratulerar till köpet av denna högklassiga väderstation, som är ett exempel på innovativ design och kvalitet. Den erbjuder radiostyrd tid, kalender, väderprognos,

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Manual Radiostyrd klocka RM912TC

Manual Radiostyrd klocka RM912TC 1 Manual Radiostyrd klocka RM912TC EGENSKAPER 1. Radiostyrda egenskaper Automatisk synkronisering av klockan med radiosignal varje hel timme. Klockan visar datum och veckodag på ett av fyra språk (E/F/G/I).

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Station med väderprognos och radiokontrollerad klocka Modell: BAR206 / BAR206A

Station med väderprognos och radiokontrollerad klocka Modell: BAR206 / BAR206A Station med väderprognos och radiokontrollerad klocka Modell: BAR206 / BAR206A INNEHÅLL BRUKSANVISNING Produktöversikt... 2 Vy Framsida... 2 Vy Baksida... 2 Fjärrsensor... 3 Att Komma Igång... 3 Sätt i

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Bruksanvisning. Väderstation. Art

Bruksanvisning. Väderstation. Art Bruksanvisning Art. 9047517 Väderstation Trådlös väderstation Modell W145 Läs igenom hela bruksanvisningen grundligt innan produkten börjar att användas. Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska parametrar

Läs mer

Inomhus och utomhustermometer med radiokontrollerad klocka Modell: RMR202 / RMR202A

Inomhus och utomhustermometer med radiokontrollerad klocka Modell: RMR202 / RMR202A Inomhus och utomhustermometer med radiokontrollerad klocka Modell: RMR202 / RMR202A BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL Produktöversikt... 2 Vy Framsida... 2 Vy Baksida... 2 Trådlös sensor... 3 Att Komma Igång...

Läs mer

SWE INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SWE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om denna manual... 2 Produktöversikt... 3 Att komma igång... 7 Batterier... 7 AC nätadapter... 7 Ändra inställningar... 7 Klocka... 8 Alarm... 10 Temperatur... 11 Bakgrundsbelysning...

Läs mer

SWE. Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL

SWE. Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 INNEHÅLL ANVÄNDARMANUAL Snabb Introduktion...2 Översikt...2 Mottagare...2 LCD-display...4 Använda Temperaturstationen...4 Mottagning av Radiokontrollerad

Läs mer

BRUKSANVISNING S10112 Radiokontrollerad klocka med projektion, väderprognos, trådlös termometer som projiceras på vägg eller i taket.

BRUKSANVISNING S10112 Radiokontrollerad klocka med projektion, väderprognos, trådlös termometer som projiceras på vägg eller i taket. BRUKSANVISNING S10112 Radiokontrollerad klocka med projektion, väderprognos, trådlös termometer som projiceras på vägg eller i taket. Vi hänvisar till engelsk originalbruksanvisning för bilder. Vi gratulerar

Läs mer

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 deutsch ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA LCD 1 10 2 11 5 3 12 13 4 14 15 7 18 19 16 8 6 9 1. : Indikerar att förbrända kalorier visas 2. : Indikerar att pipton är Från 3.

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Användarmanual. Scientific Slim Dual Band RF Reseklocka (RM928N) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWE

Användarmanual. Scientific Slim Dual Band RF Reseklocka (RM928N) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWE Scientific Slim Dual Band RF Reseklocka (RM928N) Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion... 2 Nyckelfunktioner... 2 Framifrån... 2 Ovanifrån... 2 Bakifrån... 3 LCD display symboler... 3 Säkerhets

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Dual-Band RF Projektionsklocka med FM Radio Modell: RRM326P BRUKSANVISNING

Dual-Band RF Projektionsklocka med FM Radio Modell: RRM326P BRUKSANVISNING Dual-Band RF Projektionsklocka med FM Radio Modell: RRM326P BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion... 2 Produktöversikt... 2 VY Framsida... 2 VY Baksida... 3 LCD Display... 3 ATT Komma Igång... 4 Batterier...

Läs mer

MANUAL TRÅDLÖS VÄDERSTATION BAR928

MANUAL TRÅDLÖS VÄDERSTATION BAR928 MANUAL TRÅDLÖS VÄDERSTATION BAR928 OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING BAR928 är en kombinerad klocka / väderstation. Den radiostyrda klockan

Läs mer

Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning

Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning Tack för att du valde AEG från www.moon.se Applikation sektion Typ B Läs manualen och spara den för framtida bruk. Tänk på vår miljö! När produkten inte

Läs mer

BATTERIINFORMATION (Fig 2) HUR MAN ANVÄNDER BAKGRUNDSLJUSET

BATTERIINFORMATION (Fig 2) HUR MAN ANVÄNDER BAKGRUNDSLJUSET 1 Manual Radiostyrd klocka RM912TH INLEDNING RM912TH är en flerfunktioners radiostyrd klocka med termometer. Den synkroniserar automatiskt aktuell tid och datum, så snart den befinner sig inom en radie

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

Komplett Väderstation med Radiokontrollerad Klocka (Modell #: PS-M01 / PS-M01U) Användarmanual

Komplett Väderstation med Radiokontrollerad Klocka (Modell #: PS-M01 / PS-M01U) Användarmanual Komplett Väderstation med Radiokontrollerad Klocka (Modell #: PS-M01 / PS-M01U) Användarmanual PS M01 Swedish Cover r2 1 8/6/03, 11:11 AM INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om denna manual... 2 Produktöversikt... 3

Läs mer

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202 Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR0 INNEHÅLL BRUKSANVISNING Produktöversikt... Vy Framsida... Vy Baksida... Fjärrsensor... Att Komma Igång... Sätta i batterier... Trådlös Fjärrenhet...

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism.

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognita Klockan Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognitaklockan Syfte med Cognita-klockan: Cognitaklockan hjälper personer med kognitiva svårigheter att få översikt

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning DT-120 FM-stereo/AM Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kontroller LCD-display Val av band DBB (Deep Bass Booster) On/Off Stationssökare Stereo/Mono Power On/Off Volymkontroll Låsknapp Batterikapacitet

Läs mer

BA812 Bilder och originaltext på engelska medföljer produkten.

BA812 Bilder och originaltext på engelska medföljer produkten. BA812 Bilder och originaltext på engelska medföljer produkten. ELEKTRONISK VÄDERKLOCKA MED VÄDERPROGNOS OCH TERMOMETER. BRUKSANVISNING: INLEDNING: Tack för att Ni har köpt denna elektroniska väderklocka.

Läs mer

RADIOSTYRD KLOCKA MED PROJEKTOR OCH DIGITAL TERMOMETER

RADIOSTYRD KLOCKA MED PROJEKTOR OCH DIGITAL TERMOMETER RADIOSTYRD KLOCKA MED PROJEKTOR OCH DIGITAL TERMOMETER MODEL : RM329P Användarmanual BESKRIVNING AV DELAR INLEDNING Lycka till med Er nya radiostyrda klocka med Projektor och digital termometer RM329P.

Läs mer

ProTravel PT 633. Svensk bruksanvisning

ProTravel PT 633. Svensk bruksanvisning ProTravel PT 633 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Kontrollernas placering DC IN 4.5 V ST. MO. VOLUME LC-DISPLAY RECALL LIGHT TIME ZONE TIME ZONE

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

Innehåll. Sid. 1. Introduktion. 2 Funktioner. 3 Säkerhetsnoteringar Förpackningsinnehåll 4 Förberedelser

Innehåll. Sid. 1. Introduktion. 2 Funktioner. 3 Säkerhetsnoteringar Förpackningsinnehåll 4 Förberedelser www.moon.se WS 2308 Innehåll Sid. 1. Introduktion 2 Funktioner 3 Säkerhetsnoteringar Förpackningsinnehåll 4 Förberedelser 5 Installera med batterieliminator. Använd kabel eller 433MHz överföring 6 Display

Läs mer

Radiokontrollerad projektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313P. Självjusterande atomprojektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313PA BRUKSANVISNING

Radiokontrollerad projektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313P. Självjusterande atomprojektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313PA BRUKSANVISNING Radiokontrollerad projektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313P Självjusterande atomprojektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313PA INNEHÅLL BRUKSANVISNING Introduktion... 2 Produktöversikt... 2 Vy Framsida...

Läs mer

Flerkanals Väderprognos In-ut Termometer med Trådlös Sensor och Radiokontrollerad Klocka Modell: BAR888

Flerkanals Väderprognos In-ut Termometer med Trådlös Sensor och Radiokontrollerad Klocka Modell: BAR888 Flerkanals Väderprognos In-ut Termometer med Trådlös Sensor och Radiokontrollerad Klocka Modell: BAR888 INNEHÅLL Bruksanvisning Introduktion... 1 Huvudfunktioner: Huvudenhet... 2 Vy framsida... 2 Vy baksida...

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Klimatkontroll Modell: RMR500 / RMR500A BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL. Om Oregon Scientific...8 EU-försäkran om Överensstämmelse...8

Klimatkontroll Modell: RMR500 / RMR500A BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL. Om Oregon Scientific...8 EU-försäkran om Överensstämmelse...8 Klimatkontroll Modell: RMR500 / RMR500A Om Oregon Scientific...8 EU-försäkran om Överensstämmelse...8 SWE BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt... Vy Framsida... LCD Display... Vy Baksida... Utomhusgivare

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning BRUKSANVISNING FÖR ATT MONTERA, INSTALLERA SAMT ANVÄNDA WEATHER MONITOR II... 3 Installation... 3 Strömförsörjning... 3 Sammankoppling av väderstation och kopplingsbox... 3 Inkoppling

Läs mer

Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000

Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000 Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000 Avsedd användning Reseväderstationen visar tid, datum, temperatur, luftfuktighet, väderprognos och månfas. Den har också en integrerad larmfunktion.

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Trådlös fjärrkontroll YB1FA

Trådlös fjärrkontroll YB1FA Change for life 02/2015, ed. 1 Trådlös fjärrkontroll YB1FA Bruksanvisning Luftkonditioneringsanläggningar för bostäder Distributör: Tillfällavägen 15 433 63 Sävedalen www.scanmont.se Tack för att du valde

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

VÄDERSTATION Bruksanvisning

VÄDERSTATION Bruksanvisning VÄDERSTATION Bruksanvisning INTRODUKTION MeteoTronic START väderstation erbjuder dig en professionell väderprognos för innevarande dag och de följande tre dagarna. Väderprognosen framställs av meteorologer

Läs mer

Förgätmigej. Elektronisk kalender. Art.nr Rev A SE

Förgätmigej. Elektronisk kalender. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning Förgätmigej Elektronisk kalender Art.nr 508200 Rev A SE 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Komma igång... 4 Inställning av veckodag, datum och tid... 5 Batteribackup... 6 Byte av batteri...

Läs mer

DIGITAL VÄDERSTATION MED HYGROMETER OCH RADIOSTYRD KLOCKA

DIGITAL VÄDERSTATION MED HYGROMETER OCH RADIOSTYRD KLOCKA 1 1 DIGITAL VÄDERSTATION MED HYGROMETER OCH RADIOSTYRD KLOCKA MODELL NO.: BAR122HG A EGENSKAPER: HUVUDENHET SV ANVÄNDARMANUAL MAX TEMP INLEDNING Lycka till med Er nya väderstation med trådlös fjärrenhet

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Flerfunktionskronograf DS8

Flerfunktionskronograf DS8 Flerfunktionskronograf DS8 FUNKTIONER Funktion Beskrivning Visning Sida 2 T1 Första tidszon. Visare och/ digital T2 Andra tidszon. Visare och/ digital VÄXLING AV TID Alternativ för att välja tidszon för

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Generalagent i: Sverige, Danmark och Norge. Svensk Bruksanvisning

Generalagent i: Sverige, Danmark och Norge. Svensk Bruksanvisning Generalagent i: Sverige, Danmark och Norge. Svensk Bruksanvisning Kontroller AM/FM band byte Nödsignal Dynamo AM/FM band indikator Stationsindikator Ladda stations indikator Belysnings knapp Radio skala

Läs mer

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass BRUKSANVISNING TapeKing Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Beskrivnig 3 3. Strömförsörjning 5 Funktioner 6 4.1 Mätning 6 4.2 Mätning med/utan hölje

Läs mer

RF BildBarometer med fjärrstyrd Temperaturavkännare. Modell BAR 338P. Bruksanvisning

RF BildBarometer med fjärrstyrd Temperaturavkännare. Modell BAR 338P. Bruksanvisning RF BildBarometer med fjärrstyrd Temperaturavkännare Modell BAR 338P Bruksanvisning Gratulerar till ett bra köp! Ditt köp av BAR 338P Bildbarometer ger dig inte bara väderinformation. BAR 338P har många

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

Bruksanvisning UCR-100

Bruksanvisning UCR-100 381R912-A Bruksanvisning S UCR-100 Introduktion Läs alltid noggrant igenom bruksanvisningen innan ni använder enheten för första gången. Följ alla instruktioner och varningar. Enheten får ej utsättas för

Läs mer

Bruksanvisning WVQ-550 WVQ-560

Bruksanvisning WVQ-550 WVQ-560 ruksanvisning WVQ-550 WVQ-560 Modul 4723 Start av sekundvisare och digital display För att spara ström, levereras klockan med alla fun ktioner avstängda. Tryck A, eller C för att starta sekudnvisning och

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Bruksanvisning. Väderstation WS 9624-IT

Bruksanvisning. Väderstation WS 9624-IT Bruksanvisning Väderstation WS 9624-IT Innehållsförteckning Introduktion 1. Avsedd användning 2. Egenskaper 3. Produktspecifikationer 4. Säkerhetsinstruktioner 5. Batteriinstallation/Byta batterier 6.

Läs mer

JENKINSBIRD WEATHER GIRL

JENKINSBIRD WEATHER GIRL JENKINSBIRD WEATHER GIRL 340657 SVENSK MANUAL Innehåll 1x Väderstation basenhet 1x Fjärrsensor med väggmonteringsanordning Monteringsskruvar Instruktionsmanual Funktioner 1) Inomhus luftfuktighet (%RH)

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

DS Multi-8 S ET 328_SV / 11.14 1/7. DATUM Ständigt datum (byte av år och månad har programmerats fram till 2099) med: dag, veckodag, vecka, månad,

DS Multi-8 S ET 328_SV / 11.14 1/7. DATUM Ständigt datum (byte av år och månad har programmerats fram till 2099) med: dag, veckodag, vecka, månad, DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivning Visning Sida 2 T1 Första tidszon. Visare och/ digital T2 Andra tidszon. Visare och/ digital VÄXLING AV TID Alternativ för att välja tidszon för visarna. Visare

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

RADIOSTYRD KLOCKA MED INOMHUSTERMOMETER

RADIOSTYRD KLOCKA MED INOMHUSTERMOMETER RADIOSTYRD KLOCKA MED INOMHUSTERMOMETER KONTROLLKNAPPAR SWE MODELL: RM962 / RM962U Användarmanual INLEDNING Lycka till med er nya Klocka med temperaturmätare, modell RM962/ RM962U. RM962 är en multifunktionell

Läs mer

RADIOKONTROLLERAD PROJEKTIONSKLOCKA

RADIOKONTROLLERAD PROJEKTIONSKLOCKA RADIOKONTROLLERAD PROJEKTIONSKLOCKA Modell: RM336SP Användarmanual INLEDNING Lycka till med Er nya RM336SP Radiokontrollerad Projektionsklocka.RM336SP är en enhet med många egenskaper och som automatiskt

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer