Klimatkontroll Modell: RMR500 / RMR500A BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL. Om Oregon Scientific...8 EU-försäkran om Överensstämmelse...8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klimatkontroll Modell: RMR500 / RMR500A BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL. Om Oregon Scientific...8 EU-försäkran om Överensstämmelse...8"

Transkript

1 Klimatkontroll Modell: RMR500 / RMR500A Om Oregon Scientific...8 EU-försäkran om Överensstämmelse...8 SWE BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt... Vy Framsida... LCD Display... Vy Baksida... Utomhusgivare THGN Trådlös Fjärrenhet THGRN... Att Komma Igång... Sätta I Batterier... Namntaggar... Trådlösa Fjärrenheter... Klocka och Datum...5 Klockmottagning...5 Manuell Inställning av Klockan...6 Temperatur och Luftfuktighet...6 Mögelbildningsalarm...6 Väderprognos...6 Bakgrundsbelysning...7 Reset (Återställning)...7 Specifikationer...7 Försiktighetsåtgärder...7 RMR500 IM SWE R8.indd /9/08 ::0 AM

2 SWE PRODUKTÖVERSIKT LCD DISPLAY (FIG ) VY FRAMSIDA (FIG ). LCD display 5. : Växlar mellan visning av klocka, datum och temperatur / luftfuktighet; gå in i inställningsläge. : Öka värden i inställningsläge; aktivera radiokontrollerad klocka. : Minska värden i inställningsläge; avaktivera radiokontrollerad klocka 5. : Aktivera bakgrundsbelysning Ikon för väderprognosen. Mottagningsikon för utomhussensor. Display för utomhustemperatur från THGN500*. Display för utomhusfuktighet från THGN500* 5. Visning av temperatur / luftfuktighet där huvudenheten är placerad 6. Tidszon 7. Indikator för radiomottagningssignal 8. Visning av klocka ( eller temperatur / fuktighet från extra givare) 9. Mögelbildningsalarm 0. Visning av temperatur / fuktighet för givare THGRN. Visning av datum (eller temperatur / fuktighet för extra givare) 9 0 RMR500 IM SWE R8.indd /9/08 ::0 AM

3 * Denna produkt är konstruerad för att visa temperatur och luftfuktighet från THGN500 endast utomhus. UTOMHUSGIVARE THGN500 (FIG ) SWE VY BAKSIDA (FIG ). LED indikator. Väggmonteringshål. Batterifack. RESET knapp 5. Väggmonteringshål. Utfällbart stativ. C / F: Välj temperaturenhet. EU / UK: Välj närmsta radiosignal (endast RMR500) 5. RESET: Återställ enheten till fabriksinställning TRÅDLÖS FJÄRRENHET THGRN (FIG 5) 5 6 RMR500 IM SWE R8.indd /9/08 ::6 AM

4 SWE. LCD display. LED indikator. Väggmonteringshål. RESET knapp 5. Kanalomkopplare 6. Batterifack NAMNTAGGAR Namntaggar kan sättas in i huvudenheten som visas i Fig.. 0 namntaggar bifogas, varav 7 blanka och tryckta med MAIN UNIT, TIME och CALENDAR. Du kan skriva på de blanka taggarna namnet på de ställen där THGRN och andra extra givare är placerade. ATT KOMMA IGÅNG SÄTTA I BATTERIER. Öppna batteriluckan.. Se till att batterierna sätts in med rätt polaritet (se figur ).. Tryck RESET efter varje batteribyte. NOTERA Om extra givare är installerade, måste CALENDAR och TIME taggarna bytas. TRÅDLÖSA FJÄRRENHETER Denna produkt kan hantera upp till givare för temperatur och relativ luftfuktighet på olika ställen. PLATS Område för utomhus temperatur och luftfuktighet (THGN500) Området där huvudenheten är placerad Trådlös fjärrenhet (THGRN) Klocka och datum (eller extra sensor) FÖRKLARING Batteriet i utomhusgivaren är svagt Låg batterinivå i huvudenheten Låg nivå för batterier i trådlös fjärrenhet Låg batterinivå i extra sensorer fjärrsensorer (THGN500 och THGRN) medföljer detta paket medan extra sensorer kan köpas separat. Att ställa in fjärrsensorn:. Öppna batterifacket och se till att batterierna sätts in med rätt polaritet.. Välj en kanal, tryck sedan RESET.. Stäng batteriluckan.. Placera sensorn inom 0m från huvudenheten. NOTERA Använd alkaline batterier för längre livslängd och lithiumbatterier vid temperaturer under fryspunkten. RMR500 IM SWE R8.indd /9/08 ::7 AM

5 För att leta efter en sensor: Tryck och håll inne + samtidigt. KLOCKMOTTAGNING Denna produkt är gjord för att automatiskt synkronisera klockan när den tar emot en klocksignal. SWE Ikonen för sensormottagningen visar följande status: IKON BESKRIVNING Huvudenheten söker efter fjärrenhet(er). En kanal har hittats. Fjärrenheten kan inte hittas. TIPS Sändningsräckvidden kan variera beroende på många faktorer. Du kan behöva experimentera med olika platser för att erhålla det bästa resultatet. KLOCKA OCH DATUM NOTERA Om extra givare är installerade: klocka och datum ersätts med temperatur / luftfuktighet. tryck för att växla mellan visning av klocka och temperatur/fuktighet, eller datum och temperatur/ fuktighet; displayen återgår till att visa temperatur/ fuktighet efter minut. RMR500: Ställ EU / UK för att välja önskad signal. EU: DCF-77 signal: inom 500 km från Frankfurt, Tyskland. UK: MSF-60 signal: inom 500 km från Anthorn, England. RMR500A: WWVB-60 signal: inom 00 km (000 miles) från Fort Collins, Colorado. Att aktivera / avaktivera klocksignalmottagning: Tryck och håll inne för att aktivera eller för att avaktivera signalmottagningen. NOTERA Mottagning tar -0 minuter. Om signalen är svag kan det ta upp till timmar för enheten att få kontakt med signalen. Om signalmottagningen är otillräcklig, placera enheten i närheten av ett fönster, tryck och håll inne att starta en ny sökning. för 5 RMR500 IM SWE R8.indd 5 /9/08 ::9 AM

6 SWE Indikator för radiomottagningssignal: STARK SIGNAL SVAG SIGNAL INGEN SIGNAL TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET För att växla temperaturenhet: Tryck C / F. MANUELL INSTÄLLNING AV KLOCKAN Avaktivera radiomottagningen innan manuell inställning.. Tryck och håll inne.. Tryck eller för att ändra inställningarna. Ordningen för inställningarna är: tidszon, / tim format, timme, minut, år, datum mode (månad dag / dag månad), månad och dag.. Tryck för att bekräfta. RMR500: Tidszonsinställningen kan användas för att ställa klockan upp till + / - timmar från den mottagna klocktiden. Om klockradiosignalen är avaktiverad, skall inget offsetvärde för tidszonen ställas in. RMR500A: Välj tidszonen: (0) Pacific, (+) Mountain, (+) Central eller (+) Eastern. NOTERA HH.H eller LL.L visas när den mottagna temperaturen är utanför det specificerade temperaturområdet. MÖGELBILDNINGSALARM Denna produkt har en varningsfunktion för att varna om mögel. Om fuktigheten är över 60% kommer mögelvarningsikonen att blinka och slutar först när fuktigheten är lägre än 60%. VÄDERPROGNOS Denna produkt förutspår vädret för de kommande till timmarna inom en 0-50 km (9 - miles) radie, med 75% säkerhet. Sol Halvklart Moln Regn Snö 6 RMR500 IM SWE R8.indd 6 /9/08 :: AM

7 BAKGRUNDSBELYSNING Tryck för att aktivera LED bakgrundsbelysning i 5 sekunder. RESET (ÅTERSTÄLLNING) Tryck RESET för att återställa produkten till grundinställning. SPECIFIKATIONER TYP BESKRIVNING HUVUDENHET L x B x H x 7 x mm (5. x. x 5. tum) Vikt 00 g (0.58 oz) utan batteri Sändningsfrekvens MHz Temperaturområde -5 C till 50 C ( F till F) Temperaturupplösning 0. C (0. F) Luftfuktighetsområde 5% - 95% Upplösning luftfuktighet % Drift x UM- (AAA).5V batterier TRÅDLÖS SENSOR (THGN500) L x B x H 50 x x 96 mm (.9 x 0.9 x.8 tum) Vikt 6 g (, oz) utan batteri Sändningsfrekvens MHz Antal kanaler Överföringsavstånd 0 m vid fri sikt 7 Temperaturområde -0 C till 60 C (- F till 0 F) Temperaturupplösning 0. C (0. F) Luftfuktighetsområde 5% - 95% Upplösning luftfuktighet % Drift x UM- (AA).5V batteri TRÅDLÖS FJÄRRENHET (THGRN) L x B x H 9 x 60 x 0 mm (.6 x. x 0.79 tum) Vikt 6 g (, oz) utan batteri Sändningsfrekvens MHz Antal kanaler Överföringsavstånd 0 m vid fri sikt Temperaturområde -0 C till 60 C (- F till 0 F) Temperaturupplösning 0. C (0. F) Luftfuktighetsområde 5% - 95% Upplösning luftfuktighet % Drift x UM- (AAA).5V batteri FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Utsätt inte apparaten för kraftigt våld, stötar, damm, extrema temperaturer eller fukt. Täck inte för ventilationshålen. Försäkra dig om att närliggande föremål såsom tidningar, dukar, gardiner m.m. inte täcker för ventilationshålen. Utsätt inte produkten för vatten. Om du spiller vätska över den, torka omedelbart med en mjuk, luddfri trasa. Rengör inte apparaten med frätande eller slipande material. Mixtra inte med enhetens interna komponenter då detta kan påverka garantin. SWE RMR500 IM SWE R8.indd 7 /9/08 :: AM

8 SWE Använd enbart nya batterier. Blanda inte nya och gamla batterier. Av trycktekniska skäl, kan displaybilderna i denna manual skilja sig från dem i verkligheten. Förbrukad produkt måste sorteras som specialavfall på avsedd miljöstation och får inte slängas som vanligt restavfall. Om denna produkt placeras på ytor med speciell finish såsom lackat trä etc. kan dessa ytor skadas. Ta kontakt med din möbeltillverkare för att få mer information om huruvida det går bra att placera föremål på ytan. Oregon Scientific kan inte hållas ansvariga för skador på träytor som uppkommit på grund av kontakt med denna produkt. Innehållet I denna manual får ej kopieras utan tillverkarens medgivande. Kassera inte gamla batterier som osorterade sopor. Insamling av kasserade batterier måste ske separat. Notera att vissa enheter är utrustade med en batterisäkerhetsstrip. Ta bort denna strip från batteriutrymmet innan produkten används första gången. OM OREGON SCIENTIFIC Besök vår hemsida (www.oregonscientific.se) för att se mer av våra produkter såsom digitalkameror; MP spelare; projektionsklockor; hälsoprodukter; väderstationer; DECTtelefoner och konferenstelefoner. Hemsidan innehåller också information för våra kunder i de fall ni behöver ta kontakt med oss eller behöver ladda ner information.vi hoppas du hittar all information du behöver på vår hemsida och om du vill komma i kontakt med Oregon Scientific kundkontakt besöker du vår lokala hemsida www. oregonscientific.se eller för att fi nna telefonnummer till respektive supportavdelning. EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Härmed intygar Oregon Scientific att denna Klimatkontroll (Modell:RMR500 / RMR500A) står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 999/5/EG. En signerad kopia av DECLARATION OF CONFORMITY kan erhållas vid hänvändelse till OREGON SCIENTIFIC servicecenter. NOTERING De tekniska specifikationerna för denna produkt och innehållet I användarmanualen kan komma att ändras utan vidare upplysning. LÄNDER SOM OMFATTAS AV RTTE-DIREKTIVET Alla länder inom EU, Schweiz CH och Norge N 8 RMR500 IM SWE R8.indd 8 /9/08 ::5 AM

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 3353 3354 5053

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 3353 3354 5053 Bruksanvisning Modul 3353 3354 5053 VIKTIGT! Innan du använder klockan skall klockan exponeras för ljus för att ladda klockans batteri Läs stycket om "Batteri" Om klockans display visar PS har strömsparfunktionen

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Tel. 031-762 07 01 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 1 3. Installation 2

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL JAETTU ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS LUFT/LUFTVÄRMEPUMP BRUKSANVISNING ENGLISH SUOMI NORSK SVENSKA INDOOR

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program.

bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program. bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program. Säkerhetsinstruktioner Denna digitala mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1 MODELL XL-UH12H MIKRO KOMPONENT SYSTEM SVENSKA BRUKSANVISNING Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

Roomba. Robotdammsugare. Bruksanvisning

Roomba. Robotdammsugare. Bruksanvisning Roomba Robotdammsugare Bruksanvisning Bästa Roomba-ägare! Tack för att du har köpt en irobot Roomba dammsugarrobot. Du går med i en mycket speciell gemenskap - 7.5 miljoner personer globalt och ett ökande

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

C 325BEE. Stereo Integrated Amplifier

C 325BEE. Stereo Integrated Amplifier C 325BEE Stereo Integrated Amplifier ENGLISH ITALIANO PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS Owner s Manual Manuel d Installation Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Manual del Usuario

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

Användarmanual. Version 1.0

Användarmanual. Version 1.0 1 Användarmanual Version 1.0 Notera: Den här manualen är skriven för PLANO 10 Pro och Media. En del funktioner är inte tillgängliga på båda modellerna. 2 Innehåll Viktig säkerhetsinformation... 3 Rengöring

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Vigilant Hunter Användarmanual

Vigilant Hunter Användarmanual Vigilant Hunter Användarmanual Model: MB500 GSM Cellular Camera Model Läs anvisningen noggrant före användning Gratulationer till valet av en Uway VH-GSMB kamera. Uway VH-GSMB är designad och tillverkad

Läs mer

HUGOSON HU2713 27" LCD TV

HUGOSON HU2713 27 LCD TV HUGOSON HU2713 27" LCD TV Användarmanual / User manual www.hugoson.se / www.hugoson.com Manual HU2713 / 27" LCD display HUGOSON HU2713 / Innehåll Varningar Tillbehör och beskrivningar 02 04 LCD display

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700 SV Användarmanual 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Viktig säkerhetsinformation 5 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer