Produkter. 801/7 Ersätter 801/6. Produkter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produkter. 801/7 Ersätter 801/6. Produkter"

Transkript

1 Produkter 801/7 Ersätter 801/6 Produkter

2 Paroc AB Paroc AB utvecklar, tillverkar och marknadsför främst isolerprodukter av stenull. Huvuddelen avsätts på den svenska marknaden. Vi omsätter ca 820 miljoner kronor i Sverige och har ca 450 anställda. Paroc AB har svenska tillverkningsenheter i Hässleholm och Hällekis. Företaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9002 och miljöcertifierat enligt ISO Paroc AB ingår i Paroc Group med huvudkontor i Helsingfors, Finland. Produktion bedrivs vid åtta anläggningar, i första hand i östersjöområdet. Innehåll Inledning sid 2 Varför isolera? 3 Produktegenskaper stenull 4 Hjälp till självhjälp 5 Fickguider 6 Nätmattor 7 9 Rörskålar Skivor Lamellmatta och Filt 16 Ytbeklädnadssystem 17 Montagehjälpmedel 18 Kvalitet och miljö 19 Paroc AB tar inte ansvar för felaktig applicering eller användning av de produkter som beskrivs i denna broschyr. Följ därför våra rekoendationer. Paroc AB reserverar sig för att produktsortimentet i någon del kan avvika från det som beskrivs i denna broschyr. Detsaa gäller sortimentet hos våra återförsäljare. Paroc AB reserverar sig för eventuella feltryck i denna broschyr. Av trycktekniska skäl kan katalogens färger även avvika något från verklighetens. 2 Mer info på

3 Varför isolera? Det finns i de flesta verksamheter ett mycket stort behov av att förhindra oönskad värmetransport. Detta behov kan lösas på olika sätt. Det vanligaste är att med hjälp av ett värmeisolerande material begränsa och bromsa värmetransport från en högre temperatur till en lägre. Behovet ökar vanligen med ökande temperaturdifferens. Vid val av rätt isolertjocklek är det ett flertal skäl som måste beaktas. Ekonomin brukar i allmänhet vara det som avgör valet. En isolering är alltid lönsam när en sparad energienhet blir billigare än en producerad. Detta beror naturligtvis på vilka kriterier som läggs in i kalkylen, livslängd, räntabilitet, inflation m m. Ett annat skäl är den miljöpåverkande effekten. Att spara en energienhet är från den synpunkten alltid bättre än att använda en producerad. Att producera och använda energi tär ju alltid på något sätt på viktiga naturresurser. Det finns därför stor anledning att söka lösningar med minsta möjliga energianvändning. Intresset för att spara energi är stort inte bara för den enskilda personen eller företaget. Även samhället har intresse av hög säkerhet och minskad energianvändning. Därför finns det normkrav som måste uppfyllas, såsom komfort-, hygien-, skydds- eller brandkrav. Dessa skall ses som minimikrav, vilka inte gör anspråk på att vara de mest ekonomiska. En viktig orsak till att isolera en konstruktion kan vara brandskyddet. Brandisolering dimensioneras enlig regler som anges av Boverket. Brandkrav uppfylles enklast genom att typgodkända lösningar väljs. När isoleringsbehovet har identifierats uppstår nästa fråga. Vad är det som skall isoleras, och vilket är det rätta produktvalet? Isoleringsvalet, dvs att välja rätt produkt till en anläggning, är viktigt för att bästa resultat skall uppnås. En felaktigt vald eller felmonterad produkt kan ge både hög energiåtgång och hög underhållskostnad. I denna broschyr vill vi ge de råd och anvisningar som behövs för att produktvalet skall bli det bästa möjliga. Typgodkännanden samt byggvarudeklarationer finns på vår hemsida Värmeisoleringsbehov uppstår bl a när: det finns ett givet krav på begränsning av värmeförlust, t ex om temperaturen i ett medium inte får sänkas under en viss nivå, yttemperaturen på en avskiljande konstruktions utsida inte får överstiga en viss nivå, värmeförlusterna från en anläggning inte får överskrida ett visst värde. Mer info på 3

4 Produktegenskaper stenull Paroc stenull består huvudsakligen av fibrer som erhålls när den vulkaniska bergarten diabas smältes och fibreras. För att binda saan fibrerna används fenolharts. Värme Den goda värmeisolerförmågan hos stenull beror på att materialet innehåller en stor mängd luft som hålls stillastående av fibrerna. Ju lägre värmekonduktivitet (lambda) ett material har, desto bättre är dess isolerförmåga. Värmekonduktiviteten varierar med avseende på produkt och medeltemperatur. Under varje produktpresentation finns respektive värmekonduktivitet angivet. Brand Paroc stenull är klassad som obrännbart material. Brandegenskaperna är dokumenterade med typgodkännandebevis. Information om brandteknisk klass framgår av produktpresentationen. stemperatur Stenull har en termostabilitet som överstiger 0 C. Högsta användningstemperatur är dock ca 700 C. Bindemedlet däremot börjar brytas ned vid ca 190 C. Vid användning av produkter vid högre temperaturer än 190 C koer bindemedlet att brännas ur i de partier där temperaturen överstiger 190 C. Under urbränningsförloppet kan viss rök och lukt uppstå. Efter urbränningen, som äger rum under de första tiarnas drift, har produkterna i sina urbrända partier försämrats vad gäller formbeständighet och förmåga att bära laster. Vid isolering av objekt med högre temperaturer än 190 C skall följande punkter beaktas: Isoleringen får inte belastas. Isoleringen skall monteras så att den pressas väl mot isoleringsobjektet med hjälp av fästdon och/eller ytbeklädnad. Avståndshållare eller annan form av don skall användas för att avlasta isoleringen. För att få så gynnsam bindemedelsurbränning som möjligt bör första upphettning av objektet ske långsamt, ca 50 C/h. Rekoenderad högsta användningstemperatur framgår av produktpresentationen. Kondens Ånggenomgångsmotståndet hos stenull är mycket lågt i jämförelse med andra byggnadsmaterial. Detta är en fördel vid uttorkning av materialet men ställer stora krav på tätheten på de ytskiktsångbromsar som måste appliceras vid utvändig kondensisolering. Vid isolering av kalla installationer måste först isoleringen dimensioneras så att dess yttemperatur ligger över den omgivande luftens daggpunkt. Därefter måste ett ytskikt med högt ånggenomgångsmotstånd appliceras, så att fuktflödet in mot den kalla installationen begränsas. Samtliga skarvar måste dessutom fogtätas med produkter som rekoenderas för detta ändamål. Se respektive montageanvisning. Vattenresistens Produkter av Paroc stenull tar endast upp vatten om detta pressas in i materialet. Skulle mindre mängder vatten koa in i materialet när det är monterat, sker dock en mycket snabb uttorkning tack vare stenullens öppna struktur, varefter isoleringsförmågan återfås. Lagring För att fukt skall undvikas i den färdiga konstruktionen, skall produkter som måste lagras utomhus skyddas mot väta. Kompression/deformation Skivor av Paroc stenull kan utsättas för stora belastningar utan att förstöras. Deformationen varierar med produkt och belastningens storlek. Se figur 2. Ljudabsorption Paroc stenull har goda ljudabsorberande egenskaper. Ljudabsorptionen är beroende av ullens specifika ströningsmotstånd, tjocklek, eventuellt ytskikt samt montering. Sätts stenullen på distans till bakomvarande yta får man ungefär saa resultat som om isolertjockleken ökas i motsvarande grad. Paroc stenull kan beläggas med väv utan att absorptionen försämras. En förutsättning är dock att ytskiktet har saa eller lägre strömningsmotstånd än isolermaterialet. Nät, finperforerad plåt etc ger försumbar ändring av absorptionen så länge hålarean är större än cirka 15%. I figur 1 visas exempel på ljudabsorption för en vanlig skiva av Paroc stenull. Ljudabsorption Skivtjocklek 30 Skivtjocklek 50 Skivtjocklek Praktisk absorptionsfaktor αp Saantryckning i % Procentuell saantryckning vid statisk last 665 kg/m 3 kg/m kg/m k 2k 4k Frekvenz Hz Figur 1. Praktisk absorptionsfaktor (ap) för skivor av Paroc stenull med en densitet på 65 kg/m Belastning kpa Figur 2. Den procentuella saantryckningen vid statisk last för skivor av Paroc stenull, som funktion av belastning. Kurvorna redovisar medelvärden av utförda provningar. 4 Mer info på

5 Hjälp till självhjälp Stenhårda fakta blandade med mjukare information om hjälp och service det är vad du hittar i den här broschyren. För på Paroc är vi inte bara producenter av isoleringsprodukter av stenull vi erbjuder också råd och tips för att göra ditt jobb enklare. Därför hittar du t ex numera både myndigheternas krav och VVS AMA 98:s anvisningar i våra trycksaker Isolering av rörledningar och Isolering av ventilationskanaler. Dessutom har vi tagit fram en rad praktiska hjälpmedel som är både uppskattade och mycket använda. Det handlar bl a om fickguider med olika typer av snabbfakta, digitala beräkningsprogram, enkla förklaringar av lagar och regler, en innehållsrik webbplats och mycket mera. Exakt vad vi erbjuder hittar du på de närmaste sidorna. Är det något du undrar över eller om det är något du saknar hör av dig! Vi tar tacksamt emot tips på hur vi kan göra vår service ännu bättre. Personliga besök Tidiga kontakter med Paroc ger dig många fördelar när du har en produkt som behöver isolering. Redan vid konstruktionsstadiet bör du tänka igenom vilka egenskaper isoleringen ska ha. Sedan är det bara att ta kontakt med våra produktchefer. På Paroc är vi experter på förädlade isolerprodukter och skräddarsydda lösningar Ofta väljer vi att göra personliga besök för att på plats se vilken isolering som skulle vara mest lämplig och hur den ska utformas. Teknisk rådgivning Varje år får vi mer än 1500 frågor om isolering och isoleringsprodukter. Ingen fråga är för liten eller för stor för att få ett svar från våra experter. Ger du oss förutsättningarna så lovar vi att ge dig besked och göra de rätta beräkningarna. Vi berättar varför man ska isolera, vilka produkter som ska väljas, ger produktinformation, montageanvisningar, tolkningar av lagar och bestäelser med mera. Skulle det vara något som vi inte kan svara på direkt tar vi hjälp av våra omfattande branschkontakter. Webbplats är adressen till vår webbplats. Här finns alltid de senaste produktnyheterna och den aktuella produktinformationen. Här kan du beställa byggvarudeklarationer, typgodkännanden, produktbroschyrer och fickguider. På webbplatsen kan du dessutom ladda ner beräkningsprograet TekniBer direkt till din dator. Internet är också utmärkt om du vill veta mer om företaget Paroc, kontakta någon eller vill ställa frågor. Här hittar du även adresser och telefonnuer till våra återförsäljare, våra egna innesäljare och regionchefer. Marint/offshore Det är stor skillnad på landbaserade och marina applikationer. Tex klassas varje hytt och allmänt utrye ombord som egen brandcell. Därför är reglerna mycket stränga för de isoleringsmaterial som används i fartyg, inte minst ur brandskyddssynpunkt, och testmetoderna är också annorlunda. Dessutom krävs speciella certifikat och godkännande för att produkterna ska få användas. På Paroc är vi experter på den här typen av isolering. Vi har den specialkunskap som krävs för att producera isoleringen samt de obrännbarhets- och konstruktionsgodkännanden som krävs för marint bruk. Utbildningar På Paroc vill vi gärna dela med oss av våra kunskaper. Därför arrangerar vi företagsanpassade utbildningar i isoleringsteori. Kurserna tar upp varför man ska isolera, vad som skiljer vid isolering av rörledningar och ventilationskanaler samt hur man väljer rätt produkter. Dessutom går vi igenom de bestäelser och föreskrifter som finns inom isoleringsområdet. Ta kontakt med oss på Paroc så skräddarsyr vi utbildningarna efter era önskemål. Mer info på 5

6 Frågor & svar 1. Vad är mineralull? Det är samlingsnamnet på stenull och glasull. Paroc tillverkar stenull som är gjord av bergarten diabas. 2. En ventilationskanal med en diameter på 250 ska isoleras med nätmatta brandklass EI 30. Vilken tjocklek ska användas? Det går att använda 65 kg nätmatta 110, 80 kg nätmatta 50 eller kg nätmatta 50. Fickguider Ute på byggena vill man inte släpa omkring på tunga pärmar och omfattande regelsamlingar. Att ha föreskrifter och normer lätt tillgängliga och begripliga är därför ett ständigt önskemål från våra kunder. Vi har valt att ta fram ett antal fickguider som innehåller de mest använda applikationerna enkel information som ska underlätta vardagen för isolerings-, rör- och ventilationsentreprenörer samt VVS-konsulter. Av namnet fickguide framgår att de är precis lagom stora att ha i fickan. Fickguiderna innehåller t ex serietabell enligt VVS AMA 98, erforderligt utrye för rörisolering, rörisolering enligt VVS AMA 98 osv. Du får dem genom att kontakta oss. 3. Ett rör med diametern 35 ska isoleras i serie 42. Vilken isoleringstjocklek motsvarar detta? 40. Mer om detta finns att läsa på vår webbplats, 4. Var kan jag köpa teknisk isolering? Lättast är att gå in på vår webbplats, så får du information, men du kan också ringa vår försäljningsavdelning och tala med någon av våra innesäljare. 5. Kan en AluCoat Rörskål användas för isolering av komfortkylrör? Ja, en sådan rörskål har redan vid tillverkningen försetts med fabriksapplicerad ångbroms. Var noga med att följa våra arbetsanvisningar vid montaget. 6. Vad menas med varma respektive kalla rör? Varma rör har en högre mediatemperatur än omgivningen. För kalla rör är det precis tvärt om. λ7. Vad är lambdavärde? Ett materials förmåga att leda värme. Ju lägre värde desto bättre. Lambdavärde kallas även värmekonduktivitet. 6 Mer info på

7 Nätmattor, densitet ca 65 kg/m 3 Komfort Värmenätmatta AluCoat Värmenätmatta Värmenätmatta Värmeisolering av rörledningar, ventilationskanaler, expansionskärl och behållare samt brandisolering av ventilationskanaler. Stenullsmatta, på en sida försedd med ett tunt ytskikt av nonwoven samt ett varmförzinkat trådnät. Maskvidd på trådnätet är 25. Densitet: Ca 65 kg/m 3. Högsta användningstemperatur: 250 C. Ytskiktet missfärgas vid temperaturer över C. Brandteknisk klass: Obrännbart material med brännbart ytskikt. Ytskikt klass 1, Tg. 0217/94. EI30. Se montageanvisningar i Isolering av Ventilationskanaler eller Tg. 2395/81. Värmekonduktivitet λ W/M C Värmeisolering av rörledningar, ventilationskanaler, expansionskärl och behållare samt brandisolering av ventilationskanaler. Lämplig att använda vid önskemål om estetisk men enkel ytbeklädnad. Stenullsmatta, på en sida försedd med en armerad aluminiumfolie samt ett varmförzinkat trådnät. Maskvidd på trådnätet är 25. Densitet: Ca 65 kg/m 3. Högsta användningstemperatur: 250 C. Al.folien får ej utsättas för högre temperatur än 80 C. EI30. Se montageanvisningar i Isolering av Ventilationskanaler eller Tg. 2395/81. Produkt Medeltemperatur, C Komfort Värmenätmatta ,034 0,042 0,049 0,059 0,072 AluCoat Värmenätmatta ,034 0,042 0,049 0,059 0,072 Värmenätmatta ,034 0,042 0,049 0,059 0,072 Värmeisolering av rörledningar, ventilationskanaler, expansionskärl och behållare samt brandisolering av ventilationskanaler. Stenullsmatta, på en sida försedd med varmförzinkat trådnät. Maskvidd på trådnätet är 25. Densitet: Ca 65 kg/m 3. Högsta användningstemperatur: 250 C. Brandteknisk klass: Obrännbart material. Kan användas där krav på ytskikt klass 1 förekoer, Tg. 0217/94. EI30. Se montageanvisningar i Isolering av Ventilationskanaler eller Tg. 2395/81. Format Produkt Längd x br. Tjocklek Komfort Nät- 4000x matta x x x x600 AluCoat Nät- 4000x matta x x x x600 Värmenät- 4000x matta x x x x600 Mer info på 7

8 Nätmattor, densitet ca 80 kg/m 3 Komfort Brandnätmatta Brandisolering av ventilationskanaler. Värmeisolering av rörledningar, ventilationskanaler, expansionskärl, behållare. Stenullsmatta, på en sida försedd med ett tunt ytskikt av nonwoven samt ett varmförzinkat trådnät. Maskvidd på trådnätet är 25. Densitet: Ca 80 kg/m 3. Trådnätet får ej utsättas för högre temperaturer än 300 C. Ytskiktet missfärgas vid temperaturer över C. Brandteknisk klass: Obrännbart material med brännbart ytskikt. Ytskikt klass 1, Tg. 0217/94. EI30 och EI60. Se montageanvisningar i Isolering av Ventilationskanaler eller Tg. 2395/81. AluCoat Brandnätmatta Brandisolering av ventilationskanaler. Värmeisolering av rörledningar, ventilationskanaler, expansionskärl, behållare. Lämplig att använda vid önskemål om estetisk men enkel ytbeklädnad. Stenullsmatta, på en sida försedd med en armerad aluminiumfolie samt ett varmförzinkat trådnät. Maskvidd på trådnätet är 25. Densitet: Ca 80 kg/m 3. Trådnätet får ej utsättas för högre temperaturer än 300 C och al.folien ej mer än 80 C. EI30 och EI60. Se montageanvisningar i Isolering av Ventilationskanaler eller Tg. 2395/81. Brandnätmatta Brandisolering av ventilationskanaler. Värmeisolering av rörledningar, ventilationskanaler, expansionskärl, behållare. Stenullsmatta, på en sida försedd med varmförzinkat trådnät. Maskvidd på trådnätet är 25. Densitet: Ca 80 kg/m 3. Trådnätet får ej utsättas för högre temperaturer än 300 C. EI30 och EI60. Se montageanvisningar i Isolering av Ventilationskanaler eller Tg. 2395/81. Värmekonduktivitet λ W/M C Produkt Medeltemperatur, C Komfort Brandnätmatta ,034 0,042 0,048 0,059 0,068 0, AluCoat Brandnätmatta ,034 0,042 0,048 0,059 0,068 0, Brandnätmatta ,034 0,042 0,048 0,059 0,068 0, Format, standard Produkt Längd x br. Tjocklek Komfort 6000x Brand- 5000x nätmatta 4000x x x x x x600 AluCoat 6000x Brand- 5000x nätmatta 4000x x x x x x600 Brand- 6000x nätmatta 5000x x x x x x x600 8 Mer info på

9 Nätmattor, densitet ca kg/m 3 Komfort Nätmatta Brandisolering av ventilationskanaler. Värmeisolering av pannor, rörledningar, behållare Stenullsmatta, på en sida försedd med ett tunt ytskikt av nonwoven samt ett varmförzinkat trådnät. Maskvidd på trådnätet är 25. Densitet: Ca kg/m 3. Trådnätet får ej utsättas för högre temperaturer än 300 C. Ytskiktet missfärgas vid temperaturer över C. Brandteknisk klass: Obrännbart material med brännbart ytskikt. Ytskikt klass 1, Tg. 0217/94. EI30 och EI60. Se montageanvisningar i Isolering av Ventilationskanaler eller Tg. 2395/81. AluCoat Nätmatta Brandisolering av ventilationskanaler, rökkanaler, marina applikationer m m. Värmeisolering av pannor, rörledningar, behållare. Lämplig att använda vid önskemål om estetisk men enkel ytbeklädnad. Stenullsmatta, på en sida försedd med en armerad aluminiumfolie samt ett varmförzinkat trådnät. Maskvidd på trådnätet är 25. Densitet: Ca kg/m 3. Trådnätet får ej utsättas för högre temperaturer än 300 C och al.folien ej mer än 80 C. EI30 och EI60. Se montageanvisningar i Isolering av Ventilationskanaler eller Tg. 2395/81. Nätmatta Brandisolering av ventilationskanaler, rökkanaler, marina applikationer m m. Värmeisolering av pannor, rörledningar, behållare. Stenullsmatta, på en sida försedd med varmförzinkat trådnät. Maskvidd på trådnätet är 25. Densitet: Ca kg/m 3. Trådnätet får ej utsättas för högre temperaturer än 300 C. Vid högre temperaturer på nätet väljes Nätmatta med glödgat järntrådsnät. EI30 och EI60. Se montageanvisningar i Isolering av Ventilationskanaler eller Tg. 2395/81. Värmekonduktivitet λ W/M C Produkt Medeltemperatur, C Komfort Nätmatta ,034 0,041 0,046 0,054 0,065 0,093 0,120 AluCoat Nätmatta ,034 0,041 0,046 0,054 0,065 0,093 0,120 Nätmatta ,034 0,041 0,046 0,054 0,065 0,093 0,120 Format, standard Produkt Längd x br. Tjocklek Komfort Nät- 6000x matta x x x x x x600 AluCoat Nät- 6000x matta x x x x x x600 Nätmatta 6000x x x x x x x600 Mer info på 9

10 Rörskålar AluCoat Combi Rörskål AluCoat Rörskål Isolering av varma rörledningar. Isolering av kallvattenledningar och rörledningar för komfortkyla om fogtätning görs enligt våra dokumenterade montageanvisningar. Rörskål av stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie utan tejp och överlapp över längsgående slitsen. Dimensioner med kombikärna har utförandevariantnuer -60. Förpackning: Wellpappkartong alt. plastemballage. Densitet: Ca 80 kg/m 3. Högsta användningstemperatur: 500 C. Max. temperatur på ytskiktet 80 C. Ånggenomgångsmotstånd för ytskiktet: Z v >7,5x10 6 s/m. AluCoat Combi Rörskål AluCoat Rörskål Isolering av kallvattenledningar och rörledningar för komfortkyla. Rörskål av stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie och med självhäftande tejp med skyddsremsa i längsgående överlapp. Dimensioner med kombikärna har utförandevariantnuer -60. Förpackning: Wellpappkartong alt. plastemballage. Densitet: Ca 80 kg/m 3. Högsta användningstemperatur: 500 C. Max. temperatur på ytskiktet 80 C. Ånggenomgångsmotstånd för ytskiktet: Z v >7,5x10 6 s/m. Combi Rörskål / Rörskål / Värmeisolering och brandisolering av rörledningar. Rörskål av stenull. Dimensioner med kombikärna har utförandevariantnuer -60. Förpackning: Wellpappkartong alt. plastemballage. Densitet: 1745 ca kg/m 3, Densitet: 1742 ca 140 kg/m 3. EI30 och EI60. Se montageanvisningar i Isolering av Ventilationskanaler eller Tg. 2395/81. Värmekonduktivitet λ W/M C Produkt Medeltemperatur, C AluCoat Rörskål ,034 0,038 0,044 0,052 0,064 AluCoat Rörskål ,034 0,038 0,044 0,052 0,064 Rörskål ,034 0,038 0,044 0,051 0,060 0,085 0,110 Rörskål ,034 0,038 0,043 0,049 0,057 0,080 0, Mer info på

11 Dimensioner rörskålar Nominell isolertjocklek Inner- Ytter- Ytter- Ytter- Ytter- Ytter- Ytter- Ytter- Ytter- Ytter- Ytter- Ytter- Ytter- Ytter- Innerdiam. diam. diam. diam. diam. diam. diam. diam. diam. diam. diam. diam. diam. diam. diam = längd = längd 0. Serietabell enligt VVS AMA 98 Isolertjocklek, Rörytterdiam. Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie (20) (50) () (200) (350) (550) Erforderligt utrye för isolering anges i kapitel P, Q och R Mer info på 11

12 Skivor Brandskiva Brandisolering av rektangulära ventilationskanaler och branddörrar. Värmeisolering av pannor, ugnar, ventilationsapparater m m. Skiva av stenull. Förpackning: Plastemballage. Densitet: Ca kg/m 3. ytskikt klass 1, Tg. 2242/89. EI30 och EI60. Se montageanvisningar i Isolering av Ventilationskanaler eller Tg. 2395/81. AluCoat Brandskiva Brand- och kondensisolering av rektangulära ventilationskanaler och ventilationsapparater. Värmeisolering av pannor, ugnar, ventilationsapparater m m. Skiva av stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie. Förpackning: Plastemballage. Densitet: Ca kg/m 3. Max. temperatur på ytskiktet 80 C. EI30 och EI60. Se montageanvisningar i Isolering av Ventilationskanaler eller Tg. 2395/81. Brand-/Lastskiva Brandisolering av rektangulära ventilationskanaler. Isolering av pannor, ugnar, rökkanaler. Genom sin styvhet även lämplig för värmeisolering av cisterntak. Skiva av stenull. Förpackning: Plastemballage. Densitet: Ca 140 kg/m 3. ytskikt klass 1, Tg. 2242/89. EI30 och EI60. Se montageanvisningar i Isolering av Ventilationskanaler eller Tg. 2395/81. Värmekonduktivitet λ W/M C Produkt Medeltemperatur, C Brandskiva ,032 0,038 0,044 0,050 0,059 0,078 0,105 AluCoat Brandskiva ,032 0,038 0,044 0,050 0,059 0,078 0,105 Brand-/Lastskiva ,033 0,039 0,044 0,050 0,056 0,073 0,093 Format, standard Produkt Längd x br. Tjocklek Brandskiva 1200x AluCoat 1200x Brandskiva Brand-/Last- 1200x skiva Mer info på

13 Skivor Kanalskiva Invändig isolering av rektangulära ventilationskanaler, luftbehandlingsaggregat och kanalkomponenter. Produkten är godkänd med avseende på mikrobiell tillväxt, rensbarhet och emissioner, Tg. 0489/95. Skiva av stenull med ett ytskikt av kraftig glasfiberväv. På baksidan är den belagd med ett ytskikt av stapelfiberväv. Förpackning: Wellpappkartong eller pall. Densitet: Ca 45 kg/m 3. Högsta användningstemperatur: 200 C. Max. temperatur på ytskiktet 60 C. ytskikt klass 1, Tg. 0489/95. Cisternskiva Värmeisolering av rektangulära ventilationskanaler, varmvattenberedare, expansionskärl, industriprodukter, cisternväggar. Skiva av stenull. Förpackning: Plastemballage. Densitet: Ca 35 kg/m 3. Högsta användningstemperatur: 200 C. Skiva Värmeisolering av rektangulära ventilationskanaler, varmvattenberedare, expansionskärl, industriprodukter, cisternväggar. Skiva av stenull. Förpackning: Plastemballage. Densitet: Ca 30 kg/m 3. Högsta användningstemperatur: 200 C. ytskikt klass 1, Tg. 2242/89. Värmekonduktivitet λ W/M C Produkt Medeltemperatur, C Kanalskiva ,033 0,042 0,050 0,063 Cisternskiva ,033 0,044 0,055 Skiva ,033 0,044 0,055 Format, standard Produkt Längd x br. Tjocklek Kanalskiva 1500x x x1200 Cisternskiva 1500x Skiva x Mer info på 13

14 Skivor VVS-Skiva Värme- och ljudisolering av rektangulära ventilationskanaler. Även lämplig för isolering av apparater, fläkt- och aggregatrum. Skiva av stenull. Förpackning: Plastemballage. Densitet: Ca 45 kg/m 3. Högsta användningstemperatur: 200 C. Skiva Värmeisolering av värmepannor, rektangulära ventilationskanaler, ventilationsapparater och behållare. Skiva av stenull. Förpackning: Plastemballage. Densitet: Ca 65 kg/m 3. Högsta användningstemperatur: 200 C. ytskikt klass 1, Tg. 2242/89. Skiva Värme- och ljudisolering av rektangulära ventilationskanaler. Även lämplig för isolering av apparater, fläkt- och aggregatrum. Skiva av stenull med ytskikt av stapelfiber. Förpackning: Plastemballage. Densitet: Ca 65 kg/m 3. Högsta användningstemperatur: 200 C. ytskikt klass 1, Tg. 2242/89. Värmekonduktivitet λ W/M C Produkt Medeltemperatur, C VVS-skiva ,033 0,043 0,052 Skiva ,032 0,039 0,046 0,055 0,067 Skiva ,032 0,039 0,046 0,055 0,067 Format, standard Produkt Längd x br. Tjocklek VVS-skiva 1200x Skiva 1200x Skiva 1200x Mer info på

15 Skivor AluCoat Skiva Saa produkt som , men med en armerad aluminiumfolie som ytbeklädnad. Max. temperatur på ytskiktet 80 C. Kan användas där även krav på kondensisolering förekoer. Skiva Värme-, brand- och ljudisolering av rektangulära ventilationskanaler. Även lämplig för isolering av apparater, fläkt- och aggregatrum. Skiva av stenull med ytskikt av stapelfiber. Förpackning: Wellpappkartong alt. plastemballage. Densitet: Ca 130 kg/m 3. Högsta användningstemperatur: 200 C. ytskikt klass 1, Tg. 2242/89. EI30 och EI60. Se montageanvisningar i Isolering av Ventilationskanaler eller Tg. 2395/81. Skiva Värme- och ljudisolering av rektangulära ventilationskanaler. Även lämplig för isolering av apparater, fläkt- och aggregatrum. Skiva av stenull med ytskikt av stapelfiber. Förpackning: Plastemballage. Densitet: Ca 65 kg/m 3. Högsta användningstemperatur: 200 C. ytskikt klass 1, Tg. 2242/89. Värmekonduktivitet λ W/M C Produkt Medeltemperatur, C AluCoat Skiva ,032 0,039 0,046 0,055 0,067 Skiva ,033 0,039 0,044 0,050 0,056 Skiva ,032 0,038 0,044 0,050 0,059 Format, standard Produkt Längd x br. Tjocklek AluCoat Skiva 1200x Skiva 1200x Skiva 1200x x Mer info på 15

16 Lamellmatta och Filt AluCoat Lamellmatta En lätt och formstabil matta avsedd för kondensisolering av rörledningar och ventilationskanaler, samt för värmeisolering vid krav på ytskiktsklass. Kantställda stenullslameller med ytskikt av armerad aluminiumfolie. Förpackning: Plastsäck. Densitet: Ca 35 kg/m 3. Högsta användningstemperatur: 200 C. Max. temperatur på al.folien 80 C. Filt Stoppningsisolering av ugnar, kassaskåp, branddörrar, rökkanaler. Stenull utan bindemedel. Förpackning: Plastförpackning. Densitet: I förpackningen ca 110 kg/m 3. Kan stoppas till densiteter kg/m 3. Värmekonduktivitet λ W/M C Produkt Medeltemperatur, C AluCoat Lamellmatta ,034 0,045 0,056 Filt i densitet: 80 kg/m 3 0,032 0,039 0,046 0,055 kg/m 3 0,032 0,038 0,044 0,050 0,059 0,078 0, kg/m 3 0,033 0,039 0,044 0,050 0,056 0,073 0,093 Format, standard Produkt Längd x br. Tjocklek AluCoat 00x0 20 Lamellmatta 8000x x x x x x0 Filt Innehåller 14 kg per förpackning 16 Mer info på

17 Ytbeklädnadssystem Plastplåt Ytbeklädnad för inomhusförlagda rör, isolerade med rörskålar. Folie av PVC, med god beständighet mot syror, lutar, salter, oljor. Förrundad och stötsäker med mycket god elasticitet. Antistatbehandlad. Bredd: Längd: 25 m. Tjocklek: 0,35. Förpackning: Rulle med plastomslag. Färg: Grå, NCS 1502-Y. stemp: Från 25 C till +70 C. Lägsta monteringstemperatur +5 C. Brandteknisk klass: Rörisolering klass PII, Tg. 3255/82. Plastplåt Ytbeklädnad för inomhusförlagda rör, isolerade med rörskålar. Folie av PVC, med god beständighet mot syror, lutar, salter, oljor. Förrundad och stötsäker med mycket god elasticitet. Antistatbehandlad. Bredd: Längd: 25 m. Tjocklek: 0,35. Förpackning: Rulle med plastomslag. Färg: Vit, NCS 0502-Y. stemp: Från 25 C till +70 C. Lägsta monteringstemperatur +5 C. Brandteknisk klass: Rörisolering klass PII, Tg. 3255/82. Aluett Ytbeklädnad för inomhusförlagda rör, isolerade med rörskålar. Mönsterpräglad aluminiumplåt. Förrundad. Bredd: 0. Längd: 25 m. Tjocklek: 0,20. Förpackning: Rulle med pappersomslag med förstärkta ändar. Färg: Aluminiumfärg. ytskikt klass 1. Plastböj /(-46) 90 böj med kort radie (3S). Grå PVC-plast. Dimensioner är anpassade till dimensionssystemet för rörskålar (52-427). Plastböj böj med kort radie (3S). Vit PVC-plast. Dimensioner är anpassade till dimensionssystemet för rörskålar (52-427). Aluettböj böj med kort radie (3S). Mönsterpräglad aluminiumplåt. Dimensioner är anpassade till dimensionssystemet för rörskålar (52-245). Plastböj böj med kort radie (3S). Grå PVC-plast. Dimensioner är anpassade till dimensionssystemet för rörskålar (52-414). Plastböj böj med kort radie (3S). Vit PVC-plast. Dimensioner är anpassade till dimensionssystemet för rörskålar (52-414). Aluettböj böj med kort radie (3S). Mönsterpräglad aluminiumplåt. Dimensioner är anpassade till dimensionssystemet för rörskålar (52-154). Mer info på 17

18 Montagehjälpmedel Tejp Grå tejp för skarvtätning av Plastplåt. Bredd: 25 och 50. Längd: 10 m. Tjocklek: 0,20. Tejp Vit tejp för skarvtätning av Plastplåt. Bredd: 25 och 50. Längd: 10 m. Tjocklek: 0,20. AluCoat Tejp Armerad aluminiumtejp för skarvtätning av produkter med ytskikt av aluniniumfolie. Bredd: 50 och 75. Längd: 50 m. AluCoat Tejp Slät aluminiumtejp för skarvtätning av produkter med ytskikt av aluminiumfolie. Bredd: 50 och 75. Längd: 25 m. Reparationsfolie Armerad aluminiumfolie, belagd med PE på baksidan. För reparation av AluCoatprodukter. Bredd: 630. Längd: 25 m. Gavelmanschett Manschett av blank aluminiumplåt för isolertjocklekar Bredd: 35. Längd: 10 m. Godstjocklek: 0,20. Galvaniserad tråd För spirallindning av rörskål. Märkskylt Skylten skall användas där Kanalskiva använts som invändig isolering av ventilationskanaler. Handverktyg normal Verktyg för montering av Plastplåt. Handverktyg trång Verktyg för montering av Plastplåt i trånga utryen. Handstift Stift för montering av Plastplåt. Levereras i förpackning om 0 st. Handverktyg Aluett Verktyg för montering av Aluett. Handstift Aluett Metallstift för montering av Aluett. Levereras i förpackning om 0 st. Paroc kniv För tillskärning av mineralullsisolering. Blad av specialhärdat stål med fasslipad tandad egg och fasslipad spets. 18 Mer info på

19 Kvalitet och miljö Certifikat Paroc AB är certifierat enligt SS-EN ISO 9001 avseende kvalitet och enligt SS-EN ISO avseende miljö. Certifiering är utförd av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP). Genom att kontinuerligt utveckla och optimera vår process, minskar vår miljöpåverkan. Kompletterande information om Parocs kvalitets- och miljöarbete finns i trycksaken Med tanke på kvalitet och miljö samt på vår webbplats Kvalitet Kvalitet har högsta prioritet för Paroc AB. Kvalitetsarbetet bygger på att vi i alla moment skall leva upp till och helst överträffa våra kunders förväntningar och krav. Genom att ha fokus på kunder, engagerat ledarskap, personal som är delaktiga samt väl beskrivna processer skall vi ständigt utveckla kvaliteten. Miljö Våra produkter ger ett stort positivt miljönetto i form av energibesparing, bullerdämpning och förbättrad boendekomfort. Detta sett i ett livscykelperspektiv. Den negativa miljöbelastning som erhålls vid vår tillverkning återfås för Teknisk Isolering hundrafalt vid produkternas användning. Minst miljöpåverkan har den energi som aldrig behöver produceras. Mer info på 19

20 PAROC GROUP utvecklar, tillverkar, distribuerar och marknadsför ett brett sortiment av isolerprodukter och isolermetoder för bygg- och industrisektorn samt byggelement. Gruppen har tre divisioner: Byggisolering, Teknisk Isolering och Panel System. Byggisolering Skivor, mattor och lösull av stenull för isolering mot värme, kyla, brand och ljud. Dessutom kompletterande byggprodukter, expanderad cellplast och extruderad cellplast för isolering, främst i mark. FACTUM REKLAMBYRÅ TRYCK SKÖVDE OFFSET Teknisk Isolering Rörskålar, nätmattor, lamellmattor, lösull och högtemperaturskivor för värme-, brandoch ljudisolering. Produkterna används främst till industriprocesser, apparater, fartyg och inom VVS-området. Panel System Brandsäkra byggelement för ytter- och innerväggar samt undertak. Elementen är arkitektritade, har kärna av stenull, utvändiga skikt av stålplåt och används främst till industri-, offentliga och koersiella byggnader. PAROC AB Teknisk Isolering Skövde Telefon Telefax A MEMBER OF PAROC GROUP

Produkter Teknisk Isolering

Produkter Teknisk Isolering Produkter Teknisk Isolering Teknisk Isolering Produkter Flik 4 Oktober 2011 801/10 Ersätter 801/9 Mer info på www.paroc.se 1 Innehåll Varför isolera?............... 3 Varför PAROC Stenull?....... 4 5 Hjälp

Läs mer

Isolering. lindab tillbehör isolering. Teknisk isolering Mattor 35 Skivor 38 Tillbehör skivor & mattor 41 Cellgummi 42 Tillbehör cellgummi 43

Isolering. lindab tillbehör isolering. Teknisk isolering Mattor 35 Skivor 38 Tillbehör skivor & mattor 41 Cellgummi 42 Tillbehör cellgummi 43 Teknisk isolering Mattor 35 Skivor 38 Tillbehör skivor & mattor 41 Cellgui 42 Tillbehör cellgui 43 Byggisolering Kontakta din -filial för beställning av Byggisolering. Produktväljare brandisolering Utvändig

Läs mer

Teknisk isolering. Prislista TI 113-6 Ersätter prislista TI 112-6

Teknisk isolering. Prislista TI 113-6 Ersätter prislista TI 112-6 Prislista TI 113-6 Ersätter prislista TI 112-6 Teknisk isolering Gäller från: 2011-11-01. Angivna priser gäller exklusive moms. Leveransbestämmelser: ABM07. Leveransvillkor: Fritt våra lager. Rätt till

Läs mer

Isolering av ventilationskanler 804/8 Ersätter 804/7. Isolering av ventilationskanaler

Isolering av ventilationskanler 804/8 Ersätter 804/7. Isolering av ventilationskanaler Isolering av ventilationskanler 804/8 Ersätter 804/7 Isolering av ventilationskanaler Paroc AB Paroc AB utvecklar, tillverkar och marknadsför främst isolerprodukter av stenull. Huvuddelen avsätts på den

Läs mer

Teknisk isolering: Rörskålar, nätmattor, skivor, lamellmattor och övrig ull...

Teknisk isolering: Rörskålar, nätmattor, skivor, lamellmattor och övrig ull... Innehållsförteckning Teknisk isolering: Rörskålar, nätmattor, skivor, lamellmattor och övrig ull... Byggisolering: Cellplast, byggisolering, övrig isolering, plastfolie... Montagematerial för isolering:

Läs mer

Isolering av rörledningar 806/10 Ersätter 806/9. Isolering av rörledningar

Isolering av rörledningar 806/10 Ersätter 806/9. Isolering av rörledningar Isolering av rörledningar 806/10 Ersätter 806/9 Isolering av rörledningar Paroc AB Paroc AB utvecklar, tillverkar och marknadsför främst isolerprodukter av stenull. Huvuddelen avsätts på den svenska marknaden.

Läs mer

Produktguide Teknisk Isolering

Produktguide Teknisk Isolering Produktguide T2-01 2008-02/Ersätter T2-01 2007-02 Produktguide Sida 2 Innehållsförteckning Sida Sida Översättningstabell - produktnamn Dimensionering, produktnycklar Rörskålar Isover TapeLock rörskål 7300

Läs mer

Universalrörskål med tejp. Montageanvisning för Universalrörskål med tejp

Universalrörskål med tejp. Montageanvisning för Universalrörskål med tejp Universalrörskål med tejp 2009-09-04 Tillhör typgodkännandebevis 0509/02 Montageanvisning för Universalrörskål med tejp Rörskålens storlek beror på rördimensioner och erforderlig isoleringstjocklek. Montage

Läs mer

PRODUKTER TEKNISK ISOLERING

PRODUKTER TEKNISK ISOLERING PRODUKTER TEKNISK ISOLERING INNEHÅLL Hållbart byggande sedan 1937............................ 3 Teknisk isolering för hållbart byggande.................. 4 5 Till din tjänst!.........................................

Läs mer

Produktguide Teknisk Isolering

Produktguide Teknisk Isolering Produktguide Produktguide T2-01 2009-03 Ersätter Produktguide T2-01 2008-02 Innehållsförteckning Sida Sida Översättningstabell - produktnamn Dimensionering, produktnycklar Rörskålar Isover TapeLock rörskål

Läs mer

ULTIMATE Protect En ny generation nätmattor och skivor

ULTIMATE Protect En ny generation nätmattor och skivor ULTIMATE Protect En ny generation nätmattor och skivor T5-03 2008-02 ULTIMATE Protect framtidens nätmattor och skivor 2 Med ULTIMATE Protect har Isover utvecklat en produkt med glasullens unika egenskaper

Läs mer

VVS-Isolering. Teknisk Isolering Flik 5 Rekv.nr 862/1 Maj 2008 Ersätter 804/8 och 806/10

VVS-Isolering. Teknisk Isolering Flik 5 Rekv.nr 862/1 Maj 2008 Ersätter 804/8 och 806/10 VVS-Isolering Teknisk Isolering Flik 5 Rekv.nr 862/1 Maj 2008 Ersätter 804/8 och 806/10 Innehåll Ökad komfort och effektivitet... 3 Varför välja Paroc isolering?... 4 Ekonomi... 6 Ett brett användningsområde...

Läs mer

Produktguide Teknisk isolering 2012

Produktguide Teknisk isolering 2012 Produktguide 2012 Produktguide 2012/Ersätter Produktguide 2011 2 Produktguide, 2012 Innehållsförteckning Sida Sida Dimensionering, produktnycklar 4-7 Drev Rörskålar Isover TapeLock rörskål 7300 Isover

Läs mer

VVS-Isolering. Teknisk Isolering Flik 5 Rekv.nr 862/3 December 2011 Ersätter 862/2

VVS-Isolering. Teknisk Isolering Flik 5 Rekv.nr 862/3 December 2011 Ersätter 862/2 VVS-Isolering Teknisk Isolering Flik 5 Rekv.nr 862/3 December 2011 Ersätter 862/2 Innehåll Ökad komfort och effektivitet... 3 Varför välja Paroc stenull?... 4 Ekonomi... 6 Ett brett användningsområde...

Läs mer

lindab prislista teknisk isolering Prislista teknisk isolering

lindab prislista teknisk isolering Prislista teknisk isolering lindab prislista teknisk isolering Prislista teknisk isolering Lindab Sverige AB Februari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKIVOR 4. RÖRSKÅLAR PAROC Fire Slab 100 R10 3 PAROC Hvac Section AluCoat T 13-19 PAROC

Läs mer

MW SS-EN 13162 T5 DS(TH) CS(10)70 TR15 PL(5)100 WL(P)- MU1

MW SS-EN 13162 T5 DS(TH) CS(10)70 TR15 PL(5)100 WL(P)- MU1 En kortfattad vägledning till produktegenskaper och koder enligt europastandarden SS-EN 13162 Värmeisoleringsprodukter för byggnader Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning Takunderskiva

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Bokstavsregister... Mineralull... 5 Ytbeklädnadsystem... 31 Cellgummi... 41 Tillbehör cellgummi... 59 Tekniska Vävar och tillbehör... 63 Specialprodukter... 67 Montagedetaljer... 71

Läs mer

VVS-Isolering PAROC PROTECTION. Teknisk Isolering Flik 5 Rekv.nr 862/4 Januari 2014 Ersätter 862/3. Isoleringen som skyddar mot brand.

VVS-Isolering PAROC PROTECTION. Teknisk Isolering Flik 5 Rekv.nr 862/4 Januari 2014 Ersätter 862/3. Isoleringen som skyddar mot brand. VVS-Isolering PAROC PROTECTION Isoleringen som skyddar mot brand och fukt Teknisk Isolering Flik 5 Rekv.nr 862/4 Januari 2014 Ersätter 862/3 Innehåll Ökad komfort och effektivitet... 3 Varför välja PAROC

Läs mer

SID 13 GRUPP 1110 FLIK 2

SID 13 GRUPP 1110 FLIK 2 SID 13 GRUPP 1110 FLIK 2 ALUCOAT RÖRSKÅL 1735 RWK20012-18 12-18/20 M 20.60 kr 33.6 RWK20022-28 22-28/20 M 23.30 kr 24.0 RWK20035 35/20 M 25.10 kr 24.0 RWK20042 42/20 M 28.60 kr 18.0 RWK20048 48/20 M 29.90

Läs mer

PAROC HVAC AIRCOAT. Brandgodkänd helhetslösning för isolering av cirkulära ventilationskanaler

PAROC HVAC AIRCOAT. Brandgodkänd helhetslösning för isolering av cirkulära ventilationskanaler PAROC HVAC AIRCOAT Brandgodkänd helhetslösning för isolering av cirkulära ventilationskanaler EFFEKTIV VENTISOLERING I ETT MOMENT SPAR BÅDE TID OCH PLATS För att uppnå EUs klimatmål behöver även tekniska

Läs mer

Produktguide Teknisk isolering 2015

Produktguide Teknisk isolering 2015 Produktguide Teknisk isolering 2015 Produktguide Teknisk isolering 2015 version 2/Ersätter Produktguide Teknisk isolering 2014 Försäljningsorganisation Teknisk isolering Erik Hellberg Försäljningschef

Läs mer

Isolering av ventilationskanaler

Isolering av ventilationskanaler Isolering av ventilationskanaler T5-01 2008-12/Ersätter T5-01 2002-12 Vi bygger framtiden är en del av den franska koncernen Saint-Gobain som designar, tillverkar och distribuerar byggnadsmaterial för

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll 3604/82 ISOVER Ultimate Protect och ISOVER Stenull - Utvändig brandisolering av ventilationskanaler Innehavare/Utfärdat för Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER

Läs mer

TEKNISK ISOLERING. Ämnets syfte

TEKNISK ISOLERING. Ämnets syfte TEKNISK ISOLERING Den tekniska utvecklingen i samhället ställer allt större krav på inomhusmiljö och minskad energiförbrukning. Ämnet teknisk isolering behandlar isolering av tekniska installationer samt

Läs mer

Isover Cleantec Produkter för invändig kanalisolering

Isover Cleantec Produkter för invändig kanalisolering Isover Cleantec Produkter för invändig kanalisolering Nu med nytt ytskikt! T5-02 2003-08/Ersätter T6-01 2000-01 Isover Cleantec med ny ytbeklädnad! Isover Cleantec är ett samlingsnamn på produkter för

Läs mer

Certifikat SC

Certifikat SC Certifikat SC0683-15 Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat. PAROC brandskyddslösningar

Läs mer

T4-01 2010-03/Ersätter T4-01 2002-12. Isolering av rörledningar

T4-01 2010-03/Ersätter T4-01 2002-12. Isolering av rörledningar T4-01 2010-03/Ersätter T4-01 2002-12 Isolering av rörledningar Vi bygger framtiden Isover är en del av den franska koncernen Saint-Gobain som utvecklar, tillverkar och distribuerar byggnadsmaterial för

Läs mer

Typgodkännandebevis 2395/81

Typgodkännandebevis 2395/81 Typgodkännandebevis 2395/81 med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL PAROC stenullsprodukter UTVÄNDIG BRANDISOLERING AV VENTILATIONSKANALER Innehavare

Läs mer

Isolervara ska klamras i längd- och tvärskarv med klammer och med specialtång. Avståndet mellan klammer ska vara 50 100 mm.

Isolervara ska klamras i längd- och tvärskarv med klammer och med specialtång. Avståndet mellan klammer ska vara 50 100 mm. R RB ISOLERING AV INSTALLATIONER Isolervaror ska transporteras, lagras, hanteras, kapas och monteras (inklusive fogtätning i förekommande fall) enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar. Anvisningar

Läs mer

T4-01 2010-03/Ersätter T4-01 2002-12. Isolering av rörledningar

T4-01 2010-03/Ersätter T4-01 2002-12. Isolering av rörledningar T4-01 2010-03/Ersätter T4-01 2002-12 Isolering av rörledningar Vi bygger framtiden Isover är en del av den franska koncernen Saint-Gobain som utvecklar, tillverkar och distribuerar byggnadsmaterial för

Läs mer

PRODUKTER TEKNISK ISOLERING

PRODUKTER TEKNISK ISOLERING PRODUKTER TEKNISK ISOLERING INNEHÅLL Hållbart byggande sedan 1937... 3 Teknisk isolering för hållbart byggande... 4 5 Till din tjänst!.... 6 7 PAROC Stenull Naturligt hållbar isolering.... 8 9 Rätt produkt

Läs mer

POCKETGUIDE. Energiklok VVS-Isolering

POCKETGUIDE. Energiklok VVS-Isolering POCKETGUIDE Energiklok VVS-Isolering INNEHÅLL 1 Energiklok rör- och ventilationsisolering......... 4 2 Miljömärkning.............................. 6 3 Värmeisolering.............................. 10 4

Läs mer

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar 1. 1A. 2A. 3. 3A. BRANDTEKNISK KLASS EI30 - EI90 1. Genomföring i gipsvägg med genomgående isolering., tjocklek 2x30 mm 1A. Genomföring i gipsvägg med bruten

Läs mer

Industri- och lättbyggnadsväggar Brandklassade konstruktioner i stål

Industri- och lättbyggnadsväggar Brandklassade konstruktioner i stål Industri- och lättbyggnadsväggar Brandklassade konstruktioner i stål Lätt industrivägg Lättbyggnadsväggar i stål kan utföras med stålreglar av Z-profil med isolering och trapetsprofilerad plåt som fasadskikt.

Läs mer

NÄR SVETTNING KAN STÅDIG DYRT! AF/ARMAFLEX - den professionella kondens isoleringen.

NÄR SVETTNING KAN STÅDIG DYRT! AF/ARMAFLEX - den professionella kondens isoleringen. NÄR SVETTNING KAN STÅDIG DYRT! AF/ARMAFLEX - den professionella kondens isoleringen. Försprång genom kvalitet Tekniskt kompetent och ekologiskt värdefull Armacell har alltid lagt stor vikt vid forskning

Läs mer

ARBETSANVISNING. Vindtät PAROC XMW 095 Vindskydd PAROC XMW 065 VINDSKYDD XMW 095 VINDSKYD KYDD XMW 095 VIN

ARBETSANVISNING. Vindtät PAROC XMW 095 Vindskydd PAROC XMW 065 VINDSKYDD XMW 095 VINDSKYD KYDD XMW 095 VIN 95 Distributör: Paroc AB P-märkt: Nr 0784/0 kt: Nr 0784/00 Tillverkningsvecka: Distributör: Paroc AB VIN KYDD XMW 095 VINDSKYD ARBETSANVISNING Vindtät PAROC XMW 095 Vindskydd PAROC XMW 065 VINDTÄT PAROC

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 Byggboken på Paroc.se April 2010 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Sid 2 PAROC Tejp

Läs mer

ESKILSTUNA EMMABODA BORÅS BORLÄNGE BOLLNÄS ALUN VLE ALA VED ARE

ESKILSTUNA EMMABODA BORÅS BORLÄNGE BOLLNÄS ALUN VLE ALA VED ARE ISOLERING 2011/2012 Internetbutiken genvägen till bekvämare arbetsdagar Välkommen in i vår Internetbutik, en butik som förenklar och gör dina arbetsdagar bekvämare. Här kan du enkelt göra beställningar

Läs mer

PARAFON ROYAL UNDERTAK OCH BAFFLAR. Elegant, Effektivt och Enkelt

PARAFON ROYAL UNDERTAK OCH BAFFLAR. Elegant, Effektivt och Enkelt PARAFON ROYAL UNDERTAK OCH BAFFLAR Elegant, Effektivt och Enkelt NU LANSERAR VI PARAFON ROYAL ETT EXKLUSIVT, HÖGABSORBERANDE UNDERTAK FÖR DIKTMONTAGE MED ETT HELTÄCKANDE YTSKIKT AV GLASFIBER Vi ser en

Läs mer

CAD-filer. Byggisolering

CAD-filer. Byggisolering CAD-filer Byggisolering INNEHÅLLSFÖRTECKNING CAD-filer, Byggisolering Beskrivning TAK Ventilerat låglutande tak, TT-kassetter Ventilerat låglutande tak, Korrugerat stålplåtstak Ventilerat låglutande tak,

Läs mer

Typgodkännandebevis 0108/02

Typgodkännandebevis 0108/02 Typgodkännandebevis 0108/02 med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL Rockwool stenullsprodukter Utvändig brandisolering av ventilationskanaler Innehavare

Läs mer

Elements of Vision. PAROC -elementlösningar

Elements of Vision. PAROC -elementlösningar Elements of Vision PAROC -elementlösningar Panel System 2.00 SE Juni 2012 Ersätter: Januari 2008 PAROC-ELEMENT ERBJUDER STORA ARKITEKTONISKA MÖJLIGHETER OCH INDIVIDUELLA LÖSNINGAR. VÅRA PRAKTISKA OCH SPECIALUTFORMADE

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC TGLD LJUDDÄMPANDE TAKGENOMFÖRING 2015-08 Produktblad Montage Miljö Underhåll TAKGENOMFÖRING ABC TGLD LJUDDÄMPANDE TAKGENOMFÖRING Kom ihåg! Bottenanslutning ingår ej. Ange om du vill ha cirkulär/rektangulär.

Läs mer

Produkter. Teknisk Isolering Produkter Flik 4 April 2006 801/8 Ersätter 801/7

Produkter. Teknisk Isolering Produkter Flik 4 April 2006 801/8 Ersätter 801/7 Produkter Teknisk Isolering Produkter Flik 4 April 2006 801/8 Ersätter 801/7 Innehåll Varför isolera?............... 3 Produktegenskaper stenull....... 4 Hjälp till självhjälp............ 5 Fickguider..................

Läs mer

BYGG SÅ HÄR. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. med skivor med Ecoprim Varmvägg

BYGG SÅ HÄR. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. med skivor med Ecoprim Varmvägg Rekv.nr 3040 augusti 2009 STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2009 4 BYGG SÅ HÄR Tilläggsisolera ytterväggen invändigt med skivor med Ecoprim Varmvägg Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de

Läs mer

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Snabbfakta är ett brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via ventilationssystemet.

Läs mer

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect 2015-08/Ersätter ISOVER FireProtect 2012-02 Vad sker vid en brand? Med brand menas eld som man förlorat kontrollen över. Vid

Läs mer

Universalrörskål. Säkert motage

Universalrörskål. Säkert motage Universalrörskål Säkert motage 1 Universalrörskål Böjbar rörisolering är det säkraste sättet att isolera rör. Med Universalrörskålen behöver man inte skära till rörskålarna vilket ger ett snabbare montage

Läs mer

Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett

Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett BSAB-96 NSF Rekv.nr 303 Ersätter rekv.nr 302 och 303 mars 2000 Mars 2008 PERFORERAD PLÅTKASSETT Perforerad Plåtkassett l vissa miljöer utsätts ljudabsorbenter

Läs mer

Byggvarudeklaration För Stenull från Paroc AB

Byggvarudeklaration För Stenull från Paroc AB Byggvarudeklaration För Stenull från Paroc AB Byggvarudeklaration PAROC STENULL 2005-07-05 Byggvarudeklaration utförd i enlighet med anvisningar från Byggsektorns Kretsloppsråd. Data som är angivna per

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för isoleringsbranschen. Innehåll. Isoleringsteori och isoleringsmaterial 2

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för isoleringsbranschen. Innehåll. Isoleringsteori och isoleringsmaterial 2 2014-01-24 MÅLBESKRIVNING Grundutbildning för isoleringsbranschen Innehåll Isoleringsteori och isoleringsmaterial 2 Ytbeklädnad Isoleringsplåtslagare 4 VVS-isolerare 5 Arbetsmiljö & säkerhet 6 Lagar, avtal

Läs mer

Produktguide Byggisolering 2011

Produktguide Byggisolering 2011 Produktguide Byggisolering 2011 B3-01 Produktguide Bygg 2011-04/Ersätter Produktguide Bygg 2010-05 Isolering sen 1933 Saint-Gobain Isover AB tillhör den världsledande koncernen Saint-Gobain. Sedan 1933

Läs mer

Materialspecifikation för Paroc Lösull

Materialspecifikation för Paroc Lösull 2009-02-12 Materialspecifikation för Paroc Lösull Produkt Tillverkningsort Säckvikt λ D Densitet λ D Densitet kg mw/ C kg/m 3 mw/ C kg/m 3 PAROC BLT 1* Hässleholm 15 ± 1 44 28 41 33 PAROC BLT 3 H-holm/Hällekis/

Läs mer

Teknisk isolering. Produktguide 2017

Teknisk isolering. Produktguide 2017 Teknisk isolering Produktguide 2017 ISOVER kan teknisk isolering! CLIMCOVER Lamella ULTIMATE Glasull, ULTIMATE och stenull Vår hemsida! www.isover-teknisk-isolering.se Produktguide Teknisk isolering från

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus Hårda skivor för brandskydd av stålkonstruktioner Hårdskiva Plus är en skiva för användning bland annat till brandskydd av bärande stålkonstruktioner. Skivorna består av kalciumsilikat förstärkt med cellulosafibrer

Läs mer

Översättningstabell PAROC UNS till PAROC extra. tra

Översättningstabell PAROC UNS till PAROC extra. tra Översättningstabell PAROC UNS till PAROC extra e tra Februari 2012 1 PAROC extra PAROC extra nästa steg inom proffsisolering Nyheter 2012 PAROC UNS 37 har under många år varit proffsens val för att förse

Läs mer

Isolering med PAROC Lösull

Isolering med PAROC Lösull Isolering med PAROC Lösull Byggboken på Paroc.se November 2011 Innehåll Isolera enkelt... 3 Sänkta uppvärmningskostnader... 4 En entreprenör gör hela jobbet... 6 Proffsarbete ger bästa resultatet... 8

Läs mer

Fjord Exclusive, Classic, Nordic och Reflex. Undertak och undertakssystem

Fjord Exclusive, Classic, Nordic och Reflex. Undertak och undertakssystem Fjord Exclusive, Classic, Nordic och Reflex Undertak och undertakssystem BSAB-96 NSF Rekv.nr 211 Ersätter rekv.nr 211 juni 2004, 214 och 217 Mars 2008 1 FJORD EXCLUSIVE Fjord Exclusive Parafon Fjord Exclusive

Läs mer

Bättre isolereffekt med premiumprodukter från Isover

Bättre isolereffekt med premiumprodukter från Isover Bättre isolereffekt med premiumprodukter från Isover vinn 50 mm Skapa utrymme för kreativitet vinn 50 mm 2 Isolering med lägre lambdavärde öppnar möjligheter för lågenergihus Stigande energipriser och

Läs mer

Bilaga K. Kvalitetsmärkning och etikettering

Bilaga K. Kvalitetsmärkning och etikettering 98 B i l a g a K Bilaga K. Kvalitetsmärkning och etikettering Kvalitetsmärkning av mineralull Varför CE-märkning? För att underlätta handeln inom Europa har gemensamma standarder tagits fram för en mängd

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Lösull i horisontella och svagt lutande öppna vindsbjälklag

ARBETSANVISNING. PAROC Lösull i horisontella och svagt lutande öppna vindsbjälklag ARBETSANVISNING PAROC Lösull i horisontella och svagt lutande öppna vindsbjälklag Byggisolering Sverige Februari 2013 Arbetsanvisning - Horisontella och svagt lutande öppna vindsbjälklag Dessa anvisningar

Läs mer

SORDO. Allmänt. Ljuddämpare för cirkulära kanaler

SORDO. Allmänt. Ljuddämpare för cirkulära kanaler Ljuddämpare för cirkulära kanaler Allmänt En cirkulär ljuddämpare med cirkulär anslutning. Unika egenskaper avseende brandklass, fibersäkring och ljuddämpning. Patentsökt avseende självbärande fibersäkring

Läs mer

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Fläktrumsväggar Vi erbjuder ett komplett system av fläktrumsväggar och inspektionsdörrar. Vårt egenutvecklade system är väl förberedda för en smidig

Läs mer

ISOVER InsulSafe lösull

ISOVER InsulSafe lösull ISOVER InsulSafe lösull ISOVER InsulSafe ISOVER InsulSafe är en ren lösull av glasull för värmeisolering av främst vindsbjälklag, snedtak och väggar. ISOVER InsulSafe tillverkas speciellt för installation

Läs mer

PAROC DELIGN MONTERINGSANVISNING. PAROC elementlösningar

PAROC DELIGN MONTERINGSANVISNING. PAROC elementlösningar PAROC DELIGN MONTERINGSANVISNING PAROC elementlösningar MONTERING AV PAROC DELIGN 1 Det går snabbt och enkelt att montera PAROC-element. Elementen är lätta, praktiska och går att montera i nästan vilket

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Lösull i slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag

ARBETSANVISNING. PAROC Lösull i slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag ARBETSANVISNING PAROC Lösull i slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag Byggisolering Sverige Sept. 2013 Arbetsanvisning Slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag Dessa anvisningar

Läs mer

PIR Isolering - Terrasser. Kompletta lösningar för terrasser och balkonger

PIR Isolering - Terrasser. Kompletta lösningar för terrasser och balkonger PIR Isolering - Terrasser Kompletta lösningar för terrasser och balkonger Skräddarsydda isoleringssystem Bauder värmeisolering för terrasser och balkonger Välisolerade konstruktioner blir allt viktigare.

Läs mer

FS-Universal. Brandtätningssystem. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 7214/85

FS-Universal. Brandtätningssystem. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 7214/85 Brandtätningssystem 7214/85 Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 71 Ser du skillnaden? Våra brandtätningar har vi konstruerat och testat fram för att erbjuda dig det enklaste och mest effektiva

Läs mer

Isover Piano. Full kontroll på ljudet!

Isover Piano. Full kontroll på ljudet! Isover Piano Full kontroll på ljudet! Stoppa ljudet i väggen! Lika enkelt som det låter. Utan Med Utan isolering - I en regelvägg utan isolering kommer ljudet att studsa (reflekteras) mellan skivorna i

Läs mer

Ett element att lita på! THERMISOL vägg- och takelement

Ett element att lita på! THERMISOL vägg- och takelement Ett element att lita på! THERMISOL vägg- och takelement Sammanfattningsvis k passar till alla byggnader renhet, miljö, ekonomi o Fördelar med THERMISOL sandwichelement i industrihallar och kommersiella

Läs mer

ARBETSANVISNING. Installation av PAROC Lösull i slutna utrymmen

ARBETSANVISNING. Installation av PAROC Lösull i slutna utrymmen ARBETSANVISNING Installation av PAROC Lösull i slutna utrymmen Byggboken på Paroc.se Juni 2011 2011-06-10 SE Arbetsanvisning - installation av PAROC Lösull i slutna utrymmen Dessa anvisningar avser i första

Läs mer

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Ska klara alla funktionella krav året om Lufttätnings- och fuktsäkringssystem Taklösningar Fasadlösningar Grundlösningar Välisolerad regelstomme Utvändig

Läs mer

IGNIS EI60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60. Snabbfakta IGNIS EI60

IGNIS EI60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60. Snabbfakta IGNIS EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Allmänt är ett typgodkänt brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via

Läs mer

Byggvarudeklarationer från Paroc AB Byggisolering

Byggvarudeklarationer från Paroc AB Byggisolering Byggvarudeklarationer från Paroc AB Byggisolering 2001-01-11 Översiktlig, förenklad byggvarudeklaration för PAROC STENULL I denna deklaration visas en sammanställning av miljödata för produkter av stenull

Läs mer

Materialspecifikation för Isover InsulSafe

Materialspecifikation för Isover InsulSafe Materialspecifikation för Isover InsulSafe 2009-09-10 Tillhörande handling nr 1 Material Brandegenskaper Korrosion Lösfyllnadsisolering av glasull utan bindemedel tillverkad av Saint Gobain Isover AB.

Läs mer

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 2242/89 med föreskrift om tillverkningskontroll enligt 18-20 lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 2242/89 med föreskrift om tillverkningskontroll enligt 18-20 lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. (2) 997083 Dnr 820265/97 TYPGODKÄNNANDEBEVIS med föreskrift om tillverkningskontroll enligt 820 lagen (994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL SAKORD: VÄRMEISOLERING BSAB K2 värmekoduktivitet

Läs mer

Teknisk isolering Produktguide 2018

Teknisk isolering Produktguide 2018 Teknisk isolering Produktguide 2018 ISOVER kan teknisk isolering! CLIMCOVER Lamella ULTIMATE Glasull, ULTIMATE och stenull Vår hemsida! www.isover-teknisk-isolering.se Produktguide Teknisk isolering från

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Tejpark PAROC XST 012 Tätningstejp PAROC XST 013 FlexWrap NF PAROC XST 100

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Tejpark PAROC XST 012 Tätningstejp PAROC XST 013 FlexWrap NF PAROC XST 100 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Tejpark PAROC XST 012 Tätningstejp PAROC XST 013 FlexWrap NF PAROC XST 100 Byggboken på Paroc.se April 2011 PAROC Tejp ARBETSANVISNING Sid 2 PAROC Tejp Förberedelser För att

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd vindskydd skarvband butylfogmassa rörmanschett plåtbeslag Icopal Windy Base och Windy Prima Icopal produktgrupp Windy är diffusionsöppna vindskydd för användning

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD

Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD EKO-SRB EKO-SRBD Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD Beskrivning Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD är ett typgodkänt spjäll i klass E 60 avsett att förhindra brandgasspridning i ventilationskanalens genombrott av brandklassad

Läs mer

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Typgodkännande 0108/02 1(6) Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Innehållsförteckning:

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120.

Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120. 2004-03 Sid 1 (6) Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120. För att kunna montera genomföringar krävs det ett

Läs mer

Valet av takisolering är viktigt

Valet av takisolering är viktigt Valet av takisolering är viktigt När det brinner Ökat fokus på brandskydd Erfarenheter från flera större bränder har fått byggherrar och konstruktörer att allt mer fokusera på konstruktioner som effektivt

Läs mer

icell - i hjärtat av Dalarna!

icell - i hjärtat av Dalarna! icell - i hjärtat av Dalarna! Världens modernaste produktionsanläggning för miljövänlig isolering, cellulosalösull... 0200-210 300 www.icell.nu icell - från tidning till värme icell - Cellulosaisolering

Läs mer

CLIMAVER ventilationskanalsystem. sparar tid, utrymme och pengar KONDENS- SÄKRAD BRAND- SÄKERHET TERMISK EFFEKTIVITET AKUSTISK KOMFORT LÅG VIKT

CLIMAVER ventilationskanalsystem. sparar tid, utrymme och pengar KONDENS- SÄKRAD BRAND- SÄKERHET TERMISK EFFEKTIVITET AKUSTISK KOMFORT LÅG VIKT AKUSTISK KOMFORT BRAND- SÄKERHET TERMISK EFFEKTIVITET HÅLLBAR PRODUKT ANPASSAS PÅ PLATS KONDENS- SÄKRAD LÅG VIKT CLIMAVER ventilationskanalsystem sparar tid, utrymme och pengar CLIMAVER ventilationskanalsystem

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC XMU 002 Underlagstak

ARBETSANVISNING. PAROC XMU 002 Underlagstak Byggboken på Paroc.se Januari 2013 Allmänt Takfotsutformningen bör noga beaktas, för att förhindra snö från att ta sig in mellan takpannor och underlagstak. Efter montaget skall underlagstaket täckas med

Läs mer

PROTEGA BRANDTÄTNING

PROTEGA BRANDTÄTNING PROTEGA BRANDTÄTNING EDITION AHLSELL Översikt KABEL, RÖR, VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR SKOTT HM För torra lokaler och industrimiljö KIWA, Typgodkännande nr. 1276 TEMPORÄR BRANDTÄTNING FIRE BAG, expanderande

Läs mer

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Typgodkännande 0108/02 1(6) Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Innehållsförteckning:

Läs mer

POCKETGUIDE. Energiklok VVS-Isolering

POCKETGUIDE. Energiklok VVS-Isolering POCKETGUIDE Energiklok VVS-Isolering INNEHÅLL 1 Energiklok rör- och ventilationsisolering... 4 2 Miljömärkning... 6 3 Värmeisolering.... 10 4 Brandisolering.... 22 5 Ljud.... 32 6 Produkter... 34 7 Montering....

Läs mer

Ridhus av Semullit Byg y g med naturla på lag med g n artn u a ren

Ridhus av Semullit Byg y g med naturla på lag med g n artn u a ren Ridhus av Semullit Bygg med på lag naturlagarna med naturen Ridhus med bättre klimat och akustik Kraven på ett ridhus är många. Det ska tåla en tuff miljö, men också ha en god akustik och ett bra inomhusklimat.

Läs mer

ARBETSANVISNING. Vindtät PAROC XMW 075 Vindskydd PAROC XMW 060

ARBETSANVISNING. Vindtät PAROC XMW 075 Vindskydd PAROC XMW 060 ARBETSANVISNING Vindtät PAROC XMW 075 Vindskydd PAROC XMW 060 Byggboken på Paroc.se Juni 2011 Vindtät PAROC XMW 075 och Vindskydd PAROC XMW 060 Används som vindskydd i ytterväggar. Vindskydden levereras

Läs mer

Advanced Structural Technology. AST -kvalitet i element

Advanced Structural Technology. AST -kvalitet i element Advanced Structural Technology AST -kvalitet i element Panel System 3.10 SE Januari 2014 Ersätter September 2013 Hållfasthet Sandwichkonstruktioner bygger på samverkan mellan olika material för att åstadkomma

Läs mer

Allt är möjligt. Specialanpassade mineralullskomponenter för tillverkningsindustrin 2014-10

Allt är möjligt. Specialanpassade mineralullskomponenter för tillverkningsindustrin 2014-10 Allt är möjligt Specialanpassade mineralullskomponenter för tillverkningsindustrin 2014-10 2 Öka lönsamheten med rätt komponenter Konkurrensen är hård inom tillverkningsindustrin. För att vara framgångsrik

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC TGTH 6 TAKGENOMFÖRING MED 6 ANSLUTNINGAR 2015-08 Produktblad Montage Miljö Underhåll TAKGENOMFÖRING ABC TGTH 6 TAKGENOMFÖRING MED 6 ANSLUTNINGAR ANVÄNDNING Takgenomföring av modellen ABC-TGTH, med

Läs mer

BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005. Plannja TOR-tak. Teknisk Information

BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005. Plannja TOR-tak. Teknisk Information BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005 Plannja TOR-tak Plannja TOR-tak Teknisk Information 1 Innehållsförteckning Sid Plannja TOR-tak 2 Bärande profiler 2 Yttertaksprofil Plannja 40 2 Sidöverlapp 2 Brandförsäkringsklasser

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer