VVS Dagen Munterheten gick inte att ta miste på och Bergström var nöjd med att hittat kopplingen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VVS Dagen 2011. Munterheten gick inte att ta miste på och Bergström var nöjd med att hittat kopplingen."

Transkript

1 nr 6-7 Juni/Juli 2011 Juni/Juli 2011 Box 47160, Stockholm Årstaängsvägen 19 C telefon VVS Dagen 2011 en dag i samverkans tecken I samband med VVS Företagens årsstämma bjöd VVS Företagen in till en VVS-dag som gick i branschens tecken. Efter årsstämmans avslutande bjöds det på lunchbuffé och mingel i Royal Vikings lokaler i Stockholms City. I lättsam stämning och med stor förväntan träffade deltagarna gamla och nya affärsrelationer, minglade, samtalade och såg fram emot att lyssna till de inbjudna talarna. J ournalisten och medieprofilen K-G Bergström var dagens moderator som inledde med att berätta vad dagen hade att erbjuda. Först ut att hålla sitt anförande var Åsa Söderström Jerring, ordförande i FIA, Etiska Rådet, samt styrelseledamot i JM AB, Rejlers AB och Comfort-kedjan AB. Men innan Åsa välkomnades upp på scen drog helt oväntat K-G Bergström ett branschskämt som kanske ingen hört tidigare: Kan ni tänka er att det finns en gemensam beröringspunkt mellan VVS-branschen och mediebranschen. Gissa vilken den är? Jo, vi journalister jobbar med att upptäcka läckor och ni inom VVS jobbar med att täta dem! Medlemsnytt nr 6-7 Juni/Juli 2011 K-G Bergström anser att det finns vissa likheter mellan VVS- och mediebranschen. Han menar på att journalister jobbar med att upptäcka läckor medan VVS-branschen tätar dem. Foto: VVS-Forum/Jan Lööf Munterheten gick inte att ta miste på och Bergström var nöjd med att hittat kopplingen. Åsa Söderström Jerring redogjorde för branschens framtida utmaningar och reflekterade över hur branschen ska möta kundernas krav på kompetens, effektiv produktion och hållbart tänkande. Vi har flera utmaningar att ta itu med. Vi ser långa ledtider i arbete, förnyelsearbete och utveckling går långsamt, dessutom ställer myndigheter och samhället allt högre krav. Utan tvekan finns det en enorm potential i branschen. Undersök- ningar visar att 30 procent av denna potential i branschen inte är utnyttjad. Som jag ser det behöver vi hushålla och bli mer effektiva med både tid och pengar. En högre grad av kompetensutveckling och nya systemlösningar är en del av förbättringen. Utöver detta ökar konkurrensen och nya utländska aktörer kliver in på marknaden. För att fortsätta vara ledande på området behöver vi inse att vi måste konkurrera om mer än bara priset. Vi måste förstå att vi levererar kundvärde, visa att vi kan ta ansvar för kundens Forts. sid 3 behov och ge den bästa servicen. 1

2 Ansvarig utgivare: Pär Bönnestig, Redaktör: Karoline Hammar, Formgivning/layout: Heléne Stors, Innehåll 1 VVS Dagen Checklistor på hemsidan VVS-seger i Arbetsdomstolen Vår omvärld 3 forts. VVS Dagen 2011 E84 blir Entreprenadindex 4 Fråga Olof om juridik Stark resurs till VVS Företagen Årets innovation Miljön på arbetet VVS landet runt 6 Visste du att... 7 Energisnåla installationer Regional verksamhet VVS-branschens betydelse 8 Nya medlemmar Solen lyser på VVS-branschen Skön sommar önskar VVS Företagen Checklistor på hemsidan Nu finns det nya blanketter på hemsi- dan. Det är samtliga checklistor som finns i AMA VVS och Kyl 09 som tillhandahålls från Svensk Byggtjänst. De finns som word-format för den som vill lägga in egen logotyp och företagsnamn i övre vänstra hörnet. Blanketterna finns också som nedladdningsbara pdf-filer. Vidare har vi uppdaterat hemsidan med exempelblanketter och övrig information om Drift och Underhåll, DoU, även dessa är hämtade från Svensk Byggtjänsts hemsida. För att få tillgång till blanketterna och checklistorna måste man logga in som medlemsföretag. Du hittar dem under fliken Publikationer Blanketter. Vår omvärld Ändrat fokus i världsekonomin gör att man mer och mer måste titta österut för att tolka konjuktursvängningar och förändringar i ekonomin. V år omvärld är verkligen föränderlig och svår att tolka. Det kommer signaler om att svensk ekonomi kanske är den starkaste i Europa, samtidigt som det kommer signaler om att den amerikanska ekonomin håller på att sakta in. Detta laddat med ständiga krisrapporter om skuldberg i några av euroländerna, gör att vi har en situation som är väldigt skör. Det blir inte bättre av att Tyskland har tagit ett beslut att avveckla sin kärnkraft till Vad detta kommer att innebära för Europas ekonomi är oklart. Många känner rädsla att det kommer innebära ökade energikostnader, ett beroende av kolkraft och ett beroende av Ryssland för att säkra Europas energiförsörjning. Man behöver kanske inte var helt skeptisk. Människan är en otroligt kreativ varelse och har till och med flyttat berg för att lösa problem tidigare. Vilka möjligheter skapar inte nu ett så tydligt fokus på en grön omställning? Man kan också fråga sig om det inte är för kort tid att lösa något som inte har lösts tidigare. Om inte den amerikanska ekonomin kan fungera som lokomotiv för världsekono- min, vem är det då som ska dra? Skuldberget i USA växer och man lyckas inte riktigt få fart på bostadsmarknaden samtidigt som konsumenterna inte konsumerar. Tydligt är att världens ekonomiska fokus håller på att skifta skulle Europa vara världens mest konkurrenskraftiga ekonomi. Nu har EU flyttat fram de målen. Den gamla världen har tappat mot den nya. Det är österut som man söker kapital och marknader och kanske till och med ett nytt draglok för världsekonomin? Hur påverkar det den svenska VVSbranschen? Ja, kortsiktigt kanske det inte kommer att ske så stora förändringar, om inte hösten bär med sig en kollaps som påverkar världsekonomin och därmed även den svenska ekonomin. Även den påbörjade avtalsrörelsen innebär en osäkerhet. Det är svårt att sia om hur den globala ekonomin ser ut då. Långsiktigt är det inte säkert att USA och Europa är självklara utgångspunkter. Det gäller att skapa en större förståelse för de Kinesiska och Indiska ekonomierna. VVS-seger i Arbetsdomstolen Pär Bönnestig Arbetsdomstolen har nyligen meddelat dom mellan Byggnads å ena sida och VVS Företagen och ett medlemsföretag å andra sidan. Tvisten gällde i korthet om en VVS-montör blivit beordrad av arbetsgivaren att utföra ett visst arbete och om lön skulle utgå. Enligt företaget hade VVS-montören beordrats att utföra arbetet på kärnkraftverket i Forsmark. Men montören arbetsvägrade under anförande att det var högst oklart om företaget hade något arbete att utföra där och när det i så fall skulle börja. Det egentliga skälet till mannens arbetsvägran var dock enligt företaget att mannen och hans sambo väntade parets första barn vid aktuell tidpunkt och att mannen därför inte ville åka på långväga uppdrag hemifrån. Arbetsdomstolen gick på arbetsgivarens linje om arbetsgivarens arbetslednings- rätt. VVS-montören blev således utan lön och får dessutom tillsammans med Byggnads dela på rättegångskostnaderna på kronor. Tommy Larsson Arbetsrättsjurist, VVS Företagen Lena Whitlock 2 Medlemsnytt nr 6-7 Juni/Juli 2011

3 Foto: VVS-Forum/Jan Lööf Stig-Björn Ljunggren statsvetare, skribent och proffstyckare, talade om den politiska framtiden, kommer den borgerliga alliansen att sitta kvar efter valet 2014, om inte spelar det någon roll för branschen? Ljunggren förklarade att den politiska parnassen ser helt annorlunda ut idag än på 1970-talet. Då var den svart och vit, den praktiska politiken skiljde sig åt mer markant. Idag är monstret borta och de politiska gränserna har suddats ut. Vinner Socialdemokraterna valet 2014, är det inte säkert att det kommer att innebära någon större politisk skillnad i ideologi och därmed inte förändra vår omvärld i särskilt stor utsträckning. Åsa Söderström Jerring. Foto: VVS-Forum/Jan Lööf Heidi Andersson, åttafaldig världsmästa- re i armbrytning, talade om att ha tro och motivation. Att brinna för det man gör och aldrig ge upp. Hon är född och uppvuxen i norrländska Ensamheten där hennes familj är föregångare i sporten armbrytning Man lyckas när man har någon i sin närhet som verkligen tror på dig som person och det du gör. Då kan du nå vilka resultat som helst. Ulf Perbo, statssekreterare hos civil- och bostadsminister Stefan Attefall med ansvar för bostadsfrågor, resonerade kring regeringens politik för en sund byggsektor. VVS-Dagen avslutades med en paneldis- kussion där K-G Bergström var moderator och initierade frågeställningar som bland annat berörde kompetensförsörjningen och den låga andelen kvinnlig representation i branschen. Delvis ansågs svaret till den låga andelen kvinnor i branschen ligga i att branschen är förknippad med dåligt rykte och en stark manlig tradition. Det finns även svårigheter att rekrytera nysvenskar till branschen, menade panelen. Det är helt klart vårt ansvar att göra något åt både mångfaldsfrågan och kompetensutvecklingen. Vi måste bli bättre på att attrahera kompetent och erfaren personal. Det innebär att vi behöver rekrytera från flera olika grupper. Många mindre företag ser utbildning som produktionsbortfall istället för att se kompetensutvecklingen som en viktig del för att lyfta hela produktionskedjan mot målet att skapa en förstklassig produkt. Det är viktigt att leverera kundvärde och alltid ställa sig frågan: Vad skapar mervärde för kunden? Genom att bli en större Stig-Björn Ljunggren. aktör och kliva in i byggherrens roll kan vi även samverka bättre för att optimera byggprojekten. Vi måste bli bättre på att samarbeta över gränserna. Framtidens projekt blir allt mer teknik-, och miljöorienterade, menade Fredrik Friblick från Prolog AB. I panelen ingick Jerker Björk, Förändringskompaniet 3c Change Consulting Company AB, Fredrik Friblick, Prolog AB, Håkan Bergkvist, NVS Installation AB, Johan Nilsson, Ahlsell AB och Sven-Olov Lövgren, Enertech AB. Karoline Hammar Foto: VVS-Forum/Jan Lööf Söderström Jerring tog upp ytterligare aspekter som exempelvis etik och moral. Vilken kultur vill VVS-branschen ha? Att våga ta egna initiativ och visa drivkraft, viljan att göra något nytt tillsammans skapar en större och starkare bransch. Branschen står inför nya tider där vi måste hitta vägar att göra arbetet på ett nytt och bättre sätt. Kan vi utveckla tjänster och produkter parallellt med att utveckla organisation och affärsmodeller med ett engagerat och klokt ledarskap har vi alla förutsättningar i världen att lyckas. Forts. från sid 1 Panelen. E84 blir Entreprenadindex Entreprenadindex E84 för husbyggnads- och anläggningsverksamhet är en metod för kostnadsreglering av byggentreprenader. Med hjälp av denna kan man beräkna kostnadsförändringar i entreprenader som pågår under en längre tid där avtal om indexreglerat pris har träffats. Detta indextal har beräknats månadsvis med januari 1984 som basmånad. Statistiska centralbyrån, SCB, som tillhandahåller indexsiffrorna fick 2008 uppdrag av Byggandets Kontraktskommitté, BKK, att göra en genomgripande översyn av E84. Syftet var att få ett system som är anpassat till den kostnadsfördelning som är aktuell för dagens bygg- och anläggningsentreprenader. Nu är denna översyn klar och E84 byter namn till Entreprenadindex, med basmånad januari Viktsystemet och grupperna har fått nya kostnadsfördelningar och uppdaterat innehåll. Medlemsnytt nr 6-7 Juni/Juli 2011 Likartade huvudgrupper har slagits ihop och nya har tillkommit. Under andra hälften av 2011 kommer E84 och entreprenad index publiceras parallellt. I januari 2012 upphör publicering av E84 men det kommer att vara möjligt att med hjälp av nyckeltal räkna fram indextal enligt E84:s huvud- och undergrupper. Tillämpningsföreskrifter för det gamla och nya systemet stämmer i allt väsentligt överens. För den som behöver använda Entreprenadindex finns en prenumeration genom VVS Företagen. Då ingår månatliga aktuella indextal och tidningen Byggindex med utökad information. Lena Whitlock Mer information kommer löpande publiceras på 3

4 Fråga: Vi har utfört en VS-entreprenad på löpande räkning vid en ombyggnation åt en privatkund. Tvist har uppstått om vår faktura, där vi tydligt redovisat timmar och material. Timkostnaden är den normala på vår ort och materialpriset följer vår grossistprislista. Kunden påstår att vi egentligen träffat avtal om ett (lägre) fast pris för arbetet och att vår faktura inte är skälig. Tyvärr har alla överenskommelser träffats muntligen. Vad gäller? Svar: Enligt konsumenttjänstlagen ska priset följa av avtalet. Om det inte gör det ska konsumenten betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt. När det först gäller frågan om fast pris avtalats så har konsumenten i detta fall bevisbördan för påståendet. Det blir svårt för konsumenten att visa. När det sedan gäller frågan om skäligheten av debiterade kostnader för arbete och material, så ligger initialt bevisbördan för skäligheten på er. Den bördan har ni sannolikt uppfyllt genom er faktura om det klart framgår nedlagd tid, timkostnad, hur mycket material som gått åt samt priset per materialenhet. Om materialpriserna följer sedvanlig grossistprislista räcker även det ganska långt om priserna är normala. Det blir i detta läge beställaren som får försöka visa att timdebiteringen är onormalt hög, att antalet timmar är fler än vad som kan behövas eller att material debiterats till ett onormalt högt pris. I praktiken har domstolarna en tendens att köpa verkliga förhållanden i det enskilda fallet och fästa tilltro till entreprenörens uppgifter om beräkningar om dessa inte kan visas vara felaktiga eller icke-trovärdiga; före schablonartade beräkningar från en av beställaren anlitad teknisk sakkunnig. Mitt råd är att alltid reglera frågor om timpris, tillämplig prislista för material, resor etcetera. antingen i offert eller skriftligt avtal med kunden; så slipper bägge parter obehagolof Johnson liga överraskentreprenadjurist ningar. 4 Årets Innovation 2011 Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, delar varje år ut priset Årets innovation som i år gick till Pertti Johansson på Skanska Sverige AB för projektet Automatiserad Kakling. Priset består av ett stipendium på kronor, diplom samt den stora äran. P erttis projekt har på ett innovativt och industriellt sätt utvecklat en kakelsättningsrobot. Resultatet blir tunnlar med tilltalande utseende, hög kvalitet, låga driftskostnader och lång livslängd samtidigt som arbetsmiljön under byggskedet förbättras avsevärt. Övriga två nominerade i utvecklingsprojektet var Energisparandet i byggskedet på arbetsplatsen med Sune Almqvist från Tidermans Hyrmaskiner AB samt Kent Sjödin från VVS Företagen, som tagit fram informationsmaterial om svetsning och hårdlödning för VVS-företag. För SBUF var nomineringen av Kents projekt självklar och motiveringen lyder: VVS-montörer som svetsar eller hårdlöder på byggarbetsplatser utsätts för rök som består av luftföroreningar i partikelform. Både akuta besvär och kroniska sjukdomar har relaterats till exponering för löd- och svetsrök. Projektet har dels klarlagt de kemiska hälsoriskerna vid hårdlödning och svetsning på tillfälliga arbetsplatser, dels tagit fram en broschyr för att sprida kunskapen. Informationsbroschyren talar på både ett konkret och enkelt sätt om hälsoriskerna vid svetsning och lödning på tillfälliga arbetsplatser. Broschyren innehåller även en lista över olika ämnen i svetsrök och gaser som kan påverka VVS-montörernas hälsa. Kent Sjödin berättar om varför informationen är så viktig: Redan 2009 startades ett arbete med att kartlägga svetsrökens hälsoeffekter. Resultatet av den studien blev den här informationsbroschyren. Målet är att den ska fungera som ett hjälpmedel för alla berörda i branschen, berättar Kent Sjödin. Det är inte alla gånger man är medveten om riskerna och förstår hur viktigt det är med rätt skydd när man svetsar eller hårdlöder. På ett lättillgängligt sätt hoppas vi nu bidra till en säkrare och tryggare arbetsmiljö. Det är viktigt att alla berörda i branschen tar sitt ansvar i dessa frågor. Nu kan alla på ett enkelt sätt checka av sina arbetsrutiner. KAROLINE HAMMAR Broschyren finns att ladda ner som PDF från webbsidan: Stark resurs till VVS Företagen Den 16 maj började Karoline Hammar på VVS Företagen som pressansvarig. Karoline har en bred erfarenhet inom kommunikation. Närmast kommer hon från Swedish Match AB, som projektledare och redaktör för bland annat Swedish Match prisbelönta aktieägartidning, årsredovisning och utvecklandet av ett nytt globalt intranät. Tidigare arbetsgivare är även SEB och Trygg Hansa. Jag är glad över att vara på plats. Den första tiden kommer jag ägna åt att lära känna alla härliga medarbetare. Det känns inspirerande att få komma in i en helt ny bransch, det blir en lärorik resa och jag hoppas självklart kunna bidra med min kompetens. VVS-branschen är full av spännande möjligheter och utmaningar. Karoline kommer att arbeta med att lyfta fram bilden av VVS-företagens betydelse i skapandet av ett hållbart samhälle utifrån aspek- terna kunskap, kompetens, trygghet och hälsa. Kärnvärden som alla medlemsföretag dagligen levererar ut till kund. Detta är en fråga som Karoline brinner för och som hon ser som en spännande utmaning att arbeta med. Pär Bönnestig Foto: Peter Knutson Fråga Olof om juridik Karoline Hammar. Medlemsnytt nr 6-7 Juni/Juli 2011

5 Miljön på arbetet LA Norrköpings årsmöte på skonaren Vega. VVS landet runt Det märks att det har varit en aktiv vår bland VVS Företagens lokalavdelningar (LA). Det är väldigt roligt att se flödet av aktiviteter som sker runt om i landet. Detta stärker VVS Företagen som organisation och ger er medlemmar extra utdelning på ert medlemskap i form av nätverk, kunskaper och samvaro. Norrköping Även Norrköping höll sitt årsmöte till sjöss, där årsmötesförhandlingarna hölls på skonaren Vega. Från sina stipendiefonder har LA VVS Företagen i Örebro, Värmland och Norrköping delat ut ett antal stipendier till elever på Tullängs skolan i Örebro, Nobelgymnasiet i Karlstad och Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping. Skåne I Skåne finns tre aktiva lokalavdelningar. LA Nordöstra Skåne höll sitt årsmöte med visning av det nya Dalscentret i Hässleholm. Fredrik Runius från Säker Vatten AB höll föredrag om de nya branschreglerna vid LA Nordvästra Skånes årsmöte. Samma dag höll LA Södra Skåne sitt årsmöte med föredrag kring regler och hantering av serviceoch tjänstebilar. VVS Syd som är en samarbetsorganisation mellan lokalavdelningarna i Skåne och Småland genomförde sin årliga golf. Dalarna LA VVS Företagen i Dalarna är aktiva med sina utbildningsdagar och i år genomfördes flera utbildningar i Säker Vattten. Vid årsmötet berättade Manne Didehvar, HR chef på VVS Företagen, om hur företagen kan stärka sin konkurrenskraft genom att arbeta med Employer Branding (arbetsgivarvarumärke). Stockholm I Stockholm förlade man sitt årsmöte på böljan blå med sjömansbiff och glatt umgänge. Ett studiebesök genomfördes även och den här gången var det Riksdagen som fick påhälsning. Riksdagsledamöterna Per Lodenius och Gunnar Andréen agerade guider. Under årsmötet informerad REFIS rektor Robert Waardahl om att det även i år var ett stort antal sökande till VVS-utbildningen. Medelpad/Ådalen LA Medelpad-Ådalen höll sitt årsmöte på Himlabadet, med både bad och visning av installationer. Medlemsnytt nr 6-7 Juni/Juli 2011 Jämtland Entreprenadjuridik och konsumtenträtt stod på LA Jämtlands program när de genomförde sitt årsmöte med förbundsjurist Olof Johnson, VVS Företagen, som föreläsare. Gästrikland Besök på VVS Företagens huvudkontor med föredrag från förbundets jurister med fokus på kollektivavtal och entreprenadjuridik blev en heldag för LA Gästrikland. Pär Bönnestig 20 maj meddelande TT att ännu en byggnadsarbetare omkommit i en arbetsplatsolycka när ett trapphus rasat samman i ett kontorshus i Solna. Veckan innan hade en byggnadsarbetare klämts ihjäl under en borrigg vid arbetet med Citybanan. Tragiska händelser som för alltid förändrar livet för kollegor och familjer. Orsakerna till de båda olyckorna utreds av polis och av Arbetsmiljöverket och så småningom kommer det att stå klart vad som orsakat olyckorna, vem som bär ansvaret och vad som måste göras annorlunda för att det inte ska hända igen. Enligt Arbetsmiljölagen ska alla arbetsgivare arbeta förebyggande genom systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Det är en metod för att löpande utveckla och förändra det dagliga arbetsmiljöarbetet. Förebyggande och samverkan är nyckelorden och det kräver planering och framförhållning. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön, men ansvaret kan delegeras till chefer och arbetsledare som får ett personligt ansvar, där ett personligt straffansvar kan följa. En medarbetare som fått delegerat arbetsmiljöansvar ska ha kunskaper om: De arbetsmiljöregler som gäller för verksamheten. Fysiska och psykosociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall. De åtgärder som krävs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö. Det som främjar hälsa i arbetslivet. Vidare måste chefen få resurser i form av till exempel tid, tillgång till personal, ekonomi och utbildning. Arbetsgivaren måste också tydligt delegera de befogenheter som följer med uppdraget som noga bör diskuteras och dokumenteras. Upplever den som fått det delegerade ansvaret att resurser och befogenheter inte räcker till, ska möjlighet finnas att returnera arbetsmiljöansvaret till arbetsgivaren. Arbetstagare och arbetsgivare ska samverka i arbetsmiljöarbete. Arbetstagarnas företrädare i arbetsmiljöfrågor, skyddsombudet, ska hos kollektivavtalsbärande arbetsgivare, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts, utses av den fackliga organisationen. Skyddsombudets roll är inte att genomföra arbetsgivarens åtgärder i arbetsmiljöarbetet, utan det är ett förtroendeuppdrag och till skillnad från chefen har inte skyddsombudet ett personligt ansvar. Uppgiften är att bevaka och följa arbetsmiljön samt att vaka över att arbetsgivaren uppfyller kraven beträffande SAM i arbetsmiljölagen. För detta behöver skyddsombudet relevant kunskap och med uppdraget följer också vissa rättigheter. Förutom att kunna ta ledigt från ordinarie arbetsuppgifter har skyddsombudet också rätt till utbildning för sitt uppdrag. Ordet "systematisk" betyder ungefär sortera och ordna och det är vad arbetsgivaren förväntas göra inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Sortera och ordna arbetsuppgifter och ansvar som följer av arbetsmiljölagen: Upprätta arbetsmiljöpolicy vilken arbetsmiljö vill företaget uppnå? Ansvar och rutiner visa när, hur och av vem olika delar i arbetsmiljöarbetet ska genomföras. Riskbedöma kartlägga och bedöma, till exempel genom skyddsronder och arbetsplatsträffar. Utarbeta instruktioner och handlingsplaner för det som inte omgående kan åtgärdas. Följa upp arbetsmiljöarbetet regelbundet. Utreda olyckor och tillbud. Dokumentera fortlöpande under året sammanfatta vid bokslut. Börja eller revidera ditt systematiska arbetsmiljö arbete idag. Gå en utbildning och utbilda dina medarbetare. Det är genom handling vi kan förebygga onödiga och tragiska arbetsplatsolyckor och förhindra tillbud. Det är du som arbetsgivare som bär ansvaret. Det måste bli bättre! Ylwa Glismann Arbetsrätt 5

6 I denna spalt informerar förhandlingsavdelningen om de områden vi får mest frågor kring. I tio nummer av Medlemsnytt kommer vi att belysa: MBL och MB-gruppens mandat Medbestämmandelagen (MBL) gäller alla arbetsgivare på den svenska arbetsmarknaden. MBL reglerar förhållandet mellan arbetsgivare (AG) och arbetstagare (AT). På arbetstagarsidan är det arbetstagarorganisationen (ATO), facket, som har förhandlingsmandat och får förhandla, ej den enskilde arbetstagaren. Förhandlingsskyldighet innebär att arbetsgivaren måste diskutera alla frågor som avser viktigare förändring i verksamheten eller för den enskilde arbetstagaren med arbetstagarorganisationen, och presentera beslutsunderlag för arbetstagarorganisationen att ha synpunkter på. Beslut får inte fattas innan arbetsgivaren förhandlat på lokal nivå och om enighet inte kan uppnås där, även på central nivå. Därefter står det arbetsgivaren fritt att bestämma sig och fatta beslut även om enighet inte kunnat nås i frågan. Syftet med MBL är att ge arbetstagarna, genom sin arbetstagarorganisation, möjlighet att påverka arbetsgivaren innan beslut fattas. Arbetsgivare som inte förhandlar innan beslut fattas, riskerar skadestånd till arbetstagarorganisationen. Att avtala om att upphäva eller inskränka MBL är ogiltigt. Arbetsmarknadens parter, till exempel VVS Företagen och Byggnads, kan dock sluta kollektivavtal om avvikelser avseende vissa av paragraferna i MBL. VVS- och Kylavtalet, som båda tar sin utgångspunkt i lagen, gäller för alla medlemsföretag i VVS Företagen samt för de företag som har hängavtal med Byggnads. För att möjliggöra en smidig och snabb hantering av medbestämmandet i företagen har VVS Företagen och Byggnads överenskommit om Företagsanpassning av MB-organisation (MBÖ) i VVS- och Kylavtalen. MB-ledamot Utses av Byggnads. Nytt respektive avslutat förordnande ska skriftligen meddelas företaget. Förordnande gäller tillsvidare och avslutas antingen av Byggnads, om anställningen upphör eller om ledamoten byter kollektivavtalsområde. Är per definition facklig förtroendeman (FMM) i MB-frågor och omfat- tas av förtroendemannalagen (FML) och överenskommelsen om facklig förtroendeman i kollektivavtalen (FMÖ). Ska ha en personlig suppleant utsedd. MB-gruppens sammansättning och nivå Antalet MB-ledamöter beror på företagets struktur samt vilken nivå i företaget mandatet avser (driftsenhets- (filial), regional eller företagsnivå), det vill säga på den nivå frågan berör. Arbetsgivaren måste förvissa sig om att förhandling påkallats på rätt nivå och med rätt part, det vill säga att MB-gruppen är behörig att företrädare arbetstagarorganisationen. Om MB-ledamot inte utsetts på en viss nivå, har MB-grupp på närmast högre nivå mandat att företräda arbetstagarna. Mandat MB-ledamoten har fackförbundets delegerade mandat att förhandla med arbetsgivaren men mandatet ger inte MB-ledamoten fullmakt att förhandla i alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Mandatet ger MB-ledamot rätt att förhandla i ärenden som faller under 11, 12 och 21 MBL samt företräda medlemmarna i ärenden som faller under 19 MBL. Förhandlingsmandat gäller Fråga av betydelse för verksamheten, förhandlas på den nivå det berör. 6 Foto: Colourbox Visste du att Lön 2. Reseregler 3. MBL och dess mandat 4. Bisyssla 5. Underentreprenad 6. Arbetstid 7. Tidrapport och utbetalningar 8. Föräldralön 9. Beredskapstjänst och Jour 10. Ackord Fråga av betydelse för anställdas arbets- och anställningsförhållanden, förhandlas på den nivå de är anställda, i regel driftenhetsnivå (filial). Uppsägning på grund av arbetsbrist. permittering hel dag eller mer och som inte beror på, till exempel otjänlig väderlek. Återintagning efter sådan permittering. Anställningsprocesser där företrädesrätt till återanställning föreligger. Samrådsmandat gäller Om provanställning ska avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i tillsvidareanställning. Förhandlingsmandatet gäller inte för Rättstvister (tolkning och tillämpning av kollektivavtalen). Löner och ersättningar. Lokalt kollektivavtal. Natt- och veckovila. Skiftarbete. Ackordsöverenskommelse, dessa faller under mandatet för Byggnads avdelning lokalt. Byggnads lokalavdelning kan skriftligen delegera till MB-grupp att även förhandla natt- och veckovila. Förhandlingsordning hur genomgförs en förhandling? Lokal förhandling Sker mellan företag och MB-grupp eller med Byggnads lokalavdelning. Förs endast på en nivå i företaget. ska om möjligt påbörjas inom två veckor efter det att motparten fått del av förhandlingsframställan. Om enighet nås lokalt avslutas förhandlingen vid sittande bord, om inte annat överenskommes. Arbetsgivaren får då fatta beslut i frågan. Om enighet inte nås i lokal förhandling får arbetsgivaren inte fatta beslut i frågan innan den prövats i central förhandling eller MB-grupp uttryckligen förklarat sig avstå från rätten att driva frågan vidare centralt. Observera preskriptionsfrister (tidsfrister) om enighet inte nås och frågan ska hänskjutas till central nivå. Central förhandling Sker mellan företag och Byggnads (ej lokalavdelning). Som rör 21 ÖLAS, turordningsregler vid uppsägning, är VVS Företagen arbetsgivarpart. Även om enighet inte nås på central nivå får arbetsgivaren fatta beslut. Protokoll Protokoll förs av arbetsgivaren och justeras av motparten. Protokoll ska vara motparten, i det här sammanhanget facket, tillhanda för justering inom en månad efter det att förhandlingen avslutats. Justerat protokoll ska vara motparten, i det här sammanhanget arbetsgivaren, tillhanda inom en månad från mottagandet för justering. Mer finns att läsa i VVS- och Kylavtalen Företagsanpassning av MB-organisation (MBÖ). Förhandlingsordning. Facklig förtroendeman. ÖLAS. Mer information? Ring förhandlingsavdelningen på Medlemsnytt nr 6-7 Juni/Juli 2011

7 Foto: Colourbox Foto: Colourbox Energisnåla installationer en ny möjlighet för Sverige V VS Företagen, Svensk Ventila- tion, Kyl & Värmepumpföretagen och Entreprenörföretagen är organisationerna bakom Energikampanjen. Kampanjen riktar sig till fastighetsägare runt om i landet. Som ett led i kampanjen har broschyren Energisnåla installationer En ny möjlighet för Sverige tagits fram. Syftet är att visa att med rätt VVS-installationer åstadkommer man snabba och stora resultat som spar energi och pengar till samhället i stort och till våra kunder i synnerhet. Med den här kampanjen vill vi dra vårt strå till stacken. Världen står inför stora utmaningar när det gäller klimatet. Mycket måste göras och många av åtgärderna finns inom vårt område. Det vi vill göra nu är att hjälpa till så att dessa åtgärder blir genomförda i praktiken. Vi kommer att fortsätta ta fram energitips i form av olika broschyrer i takt med att EU inför nya energikrav, säger Magnus Everitt, energiexpert på VVS Företagen. Vitsen med ekodesign, som det kallas, är att ta bort 25 procent av de sämsta produkterna på marknaden. Den nya energisnåla produkten kompletteras med en energimärkning så att kunden lätt ska kunna välja den engergismartaste produkten. Exempel på energimärkning som redan finns är kylskåp, diskmaskiner och tvättmaskiner. Det blir ett tydligt sätt att trygga energiförsörjningen inför framtiden. Nästa broschyr kommer att handla om varmvattenberedare som på samma vis ger tips och råd. Organisationerna bakom Energikampanjen representerar cirka företag, installatörer och tillverkare med över medarbetare. Dessa företag är viktiga aktörer för att skapa ett hållbart och miljövänligt samhälle med hög levnadsstandard. Genom sin kompetens bidrar de till att ställa om våra byggnader för att möta dagens och morgondagens miljömål. Lena Whitlock Broschyren Energisnåla installationer En ny möjlighet för Sverige bifogas i detta Medlemsnytt. VVS-branschens betydelse för människor Den 26 oktober 2011 arrangerar VVS Företagen och Plåtslageriernas Riksförbund konferensen Vatten, Luft och Energieffektivisering. Konferensen fokuserar på betydelsen av ren luft, bra inomhusklimat och hög livskvalitet. Varje dag arbetar företagen med att skapa bra innomhusmiljöer för människor men det är inte alltid som omgivningen ser sambandet. Med konferensen Vatten, Luft och Energieffektivisering vill vi visa hur viktig vår bransch är och att det som vi människor tar för givet, rent vatten och sanitet, inte alltid får den uppmärksamhet som det förtjänar, säger Pär Bönnestig, informationschef på VVS Företagen. Konferensen sker i Stockholm och kommer att ge ett branschperspektiv som vi inte alltid brukar presentera. Vid förra årets konferens deltog talare som Lena Ek, EU-parlamentariker för Centerpartiet och förre utrikesministern samt ordförande för WaterAid Sweden Jan Eliasson. pär bönnestig Chef medlemsservice Regionkontor: Johan Mossling Regional verksamhet VVS Företagen Stockholm Box 47160, Årstaängsvägen 19 C Stockholm Mats Hellström Falun Box 1958, Ölandsgatan Falun Leif Ekström Göteborg Box 404, Södra Hamngatan Göteborg Wenche Persson Örebro Köpmangatan Örebro Lennart Johansson Växjö Kungsgatan 1B Växjö Anders Johansson Sundsvall Box 210, Torggatan Sundsvall Kent Sjödin Umeå Brogatan Umeå Anders Lindqvist Malmö Box 186, Jörgen Kocksgatan 1B Malmö Michael Jensen Medlemsnytt nr 6-7 Juni/Juli 2011 Tryck: Intellecta Infolog För många år sedan uppkom i samband med värmepumparnas intåg devisen ge mig en kwh så får du tre tillbaka. Teknikutvecklingen går framåt så numera handlar det om att satsa en krona och få fyra tillbaka! Vi ska gemensamt spara 20 TWh till 2020 enligt uppsatta energimål och för att nå dit innebär det en betydande investering bland annat när det gäller VVS och kyla. 7

8 Foto: Colourbox Nya medlemmar Vi hälsar följande företag välkomna till VVS Företagen: Rör-företag AB L.L:s Rörservice, Karlstad MA Rör Mats Andersson, Sundsvall S Hedins Värme o Sanitet AB Tibbelin & Partners VVS-Service HB, Hägersten "Solen lyser på VVS branschen" VVS Företagens Årsmöte 2011, hölls 19 maj på Radisson Blu Royal Viking Hotel i centrala Stockholm. S tyrelseordförande Anders Mattsson, hälsade alla välkomna och konstaterade att antalet medlemmar som bänkat sig till årsmötet var glädjande många. Roligt att se er här! Jag hoppas på en rolig och stimulerande dag i VVS-branschens tecken. Det är härligt att känna hur solen tittar fram och börjar lysa på vår verksamhet. Visserligen har vi utmaningar vi behöver ta itu med, bland annat behöver vi effektivisera produktionen, öka resurserna och motivera våra anställda. Vi måste också ta ett större ansvar för vårt jobb ut mot kund. Trots detta är jag övertygad om att vi har en ljus framtid de kommande åren, sa Anders Mattsson. Roine Kristianson, VD för VVS Företagen, tog till orda och berättade om det samverkansbeslut som tagits där VVS Företagen och PLR, Plåtslageriernas Riksförbund, på sikt skapar ett gemensamt servicebolag. De senaste åren har styrelsen ägnat mycket tid och energi åt att diskutera VVS Företagens vision och framtid. Diskussionerna har gått åt ett gemensamt håll; vi vill samordna och stärka verksamheten. Det gör vi genom att etablera en tydligare och starkare aktör, såväl mot fack som i samverkan med andra arbetsgivare. Det finns idag fem avtal; två avtal på VVS-sidan och på plåtsidan finns det tre. Ambitionen är nu att skapa ett gemensamt kollektivavtal som ska ersätta dessa fem. Beslutet kommer att stärka branschen både 8 mot kunder och samhället i stort. Vi får möjlighet att agera som en enad och kraftfull part i alla externa kontakter. Vi skapar en gemensam kansliorganisation med utvecklad kompetens och service. Utan tvekan medför förändringen både en ökad kostnadseffektivitet på kansliplanet samt flera fördelar för medlemmarna. Vi får en bredare regionorganisation och ett utökat samarbete mellan olika lokalföreningar ger större närhet. En tydligare branschprofilering stärker våra medlemmars affärsnytta. En enad och tydlig profil ökar styrkan och attraktionskraften för både potentiella och befintliga medlemmar. Till nästa år föreslår vi ett nytt gemensamt servicebolag, ett personellt gemensamt bolag där verksamheten kommer att bedrivas. Under hösten arbetar styrelsen vidare med detaljfrågorna och ett beslut väntas senare i höst. Årsmötet beslutade omval av styrelsen: Ordförande: Anders Mattsson, AB CJ Björnberg. Vice ordförande: Håkan Bergkvist, NVS Installation AB. Ordinarie ledamöter: Reidar Westerberg, AB Lunds Rörmontering. Hans-Ove Norén, Vatten & Värme i Örebro AB. Tomas Tavér, Friginor Kylmontage & Service AB (nyval). Håkan Sandholm, Carl Hanssons Rör & Värme AB. Suppleanter: Jan Andersson, YIT Sverige AB. Stefan Olsson, AB Storå Rör. Svante Ström, Johnson Controls Systems & Service AB. Patrik Samson, Samsons Rör AB (nyval). Isolerföretag P. Djerf Rörisolering AB, Saltsjö-Boo En riktigt skön sommar önskar VVS Företagen! Vår medlemsjour är öppen alla vardagar kl: hela sommaren! Telefon: Årsmötet genomfördes utan vidare synpunkter eller frågor och styrelseordförande Anders Mattsson avslutade årsmötet och tackade för visat intresse. KAROLINE HAMMAR Medlemsnytt nr 6-7 Juni/Juli 2011

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman MB-ledamoten en facklig förtroendeman Den här foldern ger en inblick i hur MB-verksamheten är tänkt att fungera i företagen och i Byggnads som organisation. Hur ser företagets orderingång ut framöver nyanställningar

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUN, LANDSTING OCH REGIONER

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2014 för koncernen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2014 för koncernen VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2014 för koncernen Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Årsredovisning PLR och koncernredovisning 19 Revisionsberättelse PLR 37 Årsredovisning PLS 38 Revisionsberättelse

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

BEF-NYTT. Nr 1 2012 mars. BEF det är vi som försätter berg www.bef.nu. RfSU på studiebesök. Hyllad BEF-ordförande Läs mer på sidorna 42-43

BEF-NYTT. Nr 1 2012 mars. BEF det är vi som försätter berg www.bef.nu. RfSU på studiebesök. Hyllad BEF-ordförande Läs mer på sidorna 42-43 BEF-NYTT Nyhetsblad för Bergsprängningsbranschen Nr 1 2012 mars t RfSU på studiebesök Läs mer på sidorna 32-33 t Hyllad BEF-ordförande Läs mer på sidorna 42-43 t Bergsprängardagarna - publikens favorit

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Skatteoptimera. Skapa ditt eget dreamteam. Nordafrika nästa? Företagaråret som gått. Så jobbar du med PR. foto. Stockholms stad

Skatteoptimera. Skapa ditt eget dreamteam. Nordafrika nästa? Företagaråret som gått. Så jobbar du med PR. foto. Stockholms stad Nr 1 december 2014. Pris 35 kr xx Tidningen för ett bättre företagarklimat i Stockholm & Uppsala från Kvalitet istället för vinstförbud Immaterialrättsskola del 1 Ta hand om företagets dolda värden. Skatteoptimera

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

Satsning på kvalitet en ljus idé

Satsning på kvalitet en ljus idé Företagsledarkonferens Årets höstkonferensresa gick av stapeln i Holland, med både Rotterdam och Amsterdam som resmål. SIDAN 19 Lär känna vår styrelse I detta nummer hittar du en presentation och intervjuer

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer