EDUCATIONAL SERVICES Kurskatalog 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EDUCATIONAL SERVICES Kurskatalog 2013"

Transkript

1 EDUCATIONAL SERVICES Kurskatalog 2013 DeltaV AMS Instrument

2 ÖVER 50 UTBILDNINGSCENTER I 35 LÄNDER VÄRLDEN ÖVER Vi är glada att kunna förse dig med vår kurskatalog för Våra kurser, lärarledda och på distans, är utformade för att hjälpa dig att effektivisera och förenkla driften på din anläggning. Våra utbildningscenter har utbildat personal i över 65 år och vi fortsätter tillhandahålla högkvalitativ utbildning för våra kunder, när och var de behöver den. Vi tillhandahåller kursverksamhet du kan lita på. Som IACET-ackrediterad utbildningsorganisation, med certifieringsprogram för instruktörer, kursmaterial och utrustning kan vi garantera att våra kunniga utbildare ger dig kurser som är i absolut världsklass. Förutom denna katalog, rekommenderar vi att du besöker vår hemsida (www.emersonprocess.se) som en resurs för att ta del av nya erbjudanden, aktuella listor över kurser med platser och datum, samt mer information om våra utbildningscenter. Vänligen kontakta oss för ytterligare information om vilka kurser som bäst passar för era behov. Mattias Mollstedt Ansvarig för utbildning, NEE Emerson Process Management 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kurs Sida DeltaV 7101 DeltaV, Plantweb introduktion 05 DeltaV 7009 Grundkurs Implementering I 06 DeltaV 7016 Batch 07 DeltaV 7018 Servicekurs 08 DeltaV 7030 Fältbuss System 09 DeltaV 7032 System och instrument 10 DeltaV 7034 Kommunikationsbussar 11 DeltaV 7024 Systemintegrataion 12 DeltaV 7025 Avancerad grafik 13 DeltaV 7017 Implementering II 14 DeltaV 7201 Advance 15 DeltaV 7012 Operatörskurs 16 DeltaV 7014 Operatörskurs Batch 17 DeltaV 7301 SIS Översikt 18 DeltaV 7305 SIS Implementering 19 DeltaV Operatörskurs 20 Karta och Kurslokaler 23 AUTOMATION SYSTEMS 3

4 UTBILDNINGSGUIDE AUTOMATION SYSTEMS Anpassat för : INGENJÖRER OCH SYSTEMADMINISTRATÖRER: Grundutbildningar 7009 DeltaV Grundkurs Implementering I 7016 DeltaV Batch implementering 7027 DeltaV Systemadministration Tillägg 7201 DeltaV Advance Control 7202 DeltaV MPC 7034 Kommunikations bussar med DeltaV 7032 Fieldbus- system och instrument 7018 DeltaV servicekurs felsökning och hårdvara 7020 AMS device manager 7021 AMS devicemanager med Rosemount Hart 7017 DeltaV implementation II 7025 DeltaV avancerad grafik DRIFTANSVARIGA: 7101 DeltaV, Plantweb introduktion 7301 SIS översikt OPERATÖRER: 7012 Kontinuerlig process 7014 DeltaV Kontinuerlig/Batch process OTS DeltaV operatörsträning UNDERHÅLLSTEKNIKER: 7018 DeltaV servicekurs felsökning och hårdvara 7009 DeltaV Grundkurs Implementering I 7016 DeltaV Batch implementering 7030 Fieldbus Devices 7032 Fieldbus system och instrument 7034 Kommunikationsbussar med DeltaV 7303 SIS underhåll 4

5 DeltaV 7101 INTRODUKTION Kursen innehåller en introduktion av teknologin och konceptet för den nya generationens processkontrollsystem. Vi går igenom PlantWeb terminologin, funktioner i DeltaV hårdvaran, kapaciten i DeltaV mjukvaran, Foundation fieldbus terminologin, AMS device managerns mjukvara och möjligheten till OPC kommunikation. AUTOMATION SYSTEMS Ansvariga för el/instrument och system som vill ha en översikt av DeltaV.» Systemöversikt» Hårdvara» DeltaV Explorer» Konfigureringshjälp» Diagnostik» Foundation Fieldbus» AMS Device Manager» OPC kommunikation» Processändringar (regulatorer, pumpar, etc.)» Larmkvittering» Excel add-in Inga förkunskaper krävs men det underlättar om eleven har datorvana. 3 dagar 5

6 AUTOMATION SYSTEMS DeltaV 7009 GRUNDKURS Kursen behandlar DeltaV-systemets arkitektur och uppbyggnad. Vi går igenom operatörsgränssnittets uppbyggnad samt grundläggande konfigurering av systemet. Efter kursen skall eleverna kunna montera systemet, definiera noder, hantera diagnostikverktyg för att verifiera kommunikation, konfigurera kontinuerliga och sekventiella reglerfunktioner, handha systemet samt definiera användare och säkerhetsnivåer. Systemansvarig samt personal som behöver grundläggande kunskap i konfigurering och handhavande av DeltaV. Kursen lämpar sig även för underhållspersonal och driftpersonal.» Systemöversikt» Hårdvara» DeltaV Explorer» Konfigureringshjälp» Diagnostik» Control studio» Funktionsblock» Graphic studio» Larm- och händelselista» Säkerhet» Sekventiella funktioner» Excel add-in» Databas administration Eleverna bör behärska engelska i skrift samt ha grundläggande kunskaper i Windows XP/7. Elever som inte har någon tidigare erfarenhet av automationssystem bör ha kunskaper motsvarande kurs 7101, DeltaV introduktion eller 7018, Hårdvara och felsökning. 4,5 dagar 6

7 DeltaV 7016, BATCH Genomgång av Batchprogramvaran och programmering samt idrifttagning av en komplett Batchapplikation. Systemansvarig samt personal som konfigurerar och servar Batchapplikationen samt de som tillverkar och modifierar recepten. AUTOMATION SYSTEMS» Batch Overview» Unit Phase» Alias Definition» Unit Module» Process Cell» Operation» Unit Procedure» Procedure» Batch Historian» Version Control» Campaign Manager» Equipment Train» Eleverna bör behärska engelska i skrift samt ha grundläggande kunskaper i Windows XP/7.» Kursen Delta V 7009, Implementering, grundkurs 4,5 dagar 7

8 AUTOMATION SYSTEMS DeltaV 7018 SERVICEKURS Kursen behandlar hårdvaran som ingår i DeltaV. Genom en kombination av teoretiska och praktiska övningar lär sig eleverna att montera ihop systemet, felsöka I/Odelen och arbetsstationer. Eleverna lär sig att använda diagnostikverktygen för att verifiera hårdvarufel i systemet. Personal som arbetar med hårdvara och felsökning av DeltaV systemet. Elever som har system med bussteknologi rekommenderas att komplettera med kurs 7030, 7032 eller 7034.» Systemöversikt» Kontroller» I/O kort» Bakplan» Fältmatning» Systemmatning / spänningsaggregat» Nätverksutrustning» Arbetsstationer» Diagnostik» Felsökning» DeltaV Operate översikt» Användinig av händelse- och historikdatabaser Eleverna bör behärska engelska i skrift samt ha datorvana. 4 dagar 8

9 DeltaV 7030 FÄLTBUSS SYSTEM Kursen behandlar konfigurering, installation, kalibrering och felsökning av Fieldbus Foundation i DeltaV systemet. Systemingenjörer och underhållspersonal. AUTOMATION SYSTEMS» DeltaV Systemöversikt» Macro Cycle Exikvering» Fieldbus funktionsblock» Fieldvue teoretisk genomgång» Transmitter teoretisk genomgång» Instrument parametrar och AMS» Fältbussinkopplingar praktiskt» Systemfelsökning av FF» Installation av FF Instrument» Device alarm alerts» Segment utcheckning» 475 communicator Inga förkunskaper krävs men det är bra om eleven har datorvana. 4 dagar 9

10 AUTOMATION SYSTEMS DeltaV 7032 SYSTEM OCH INSTRUMENT KURS ÖVERSIKT: Kursen behandlar konfigurering och installation av System och instrument i DeltaV systemet. Systemingenjörer och underhållspersonal.» DeltaV Fältbus översikt» Macro Cyckeltid» Fieldbus funktionsblock» Kontrollstrategier konfigurering» Kontroll anywhere» Fieldvue teoretisk genomgång» Transmitter teoretisk genomgång» Instrumentparametrar och AMS» Fältbussinkopplingar praktiskt» Systemfelsökning av FF» Konfigurering av Fältbussinstrument» Device alarm alerts» Konfigurering av Fältbussdisplay» Segment utcheckning» 475 communicator Kursen Delta V 7009, Implementering, grundkurs eller 7018 DeltaV servicekurs felsökning och hårdvara. 4 dagar 10

11 DeltaV 7034 KOMMUNIKATIONSBUSSAR Kursen inefattar FieldbusFoundation, ASI, Devicenet och Profibus DP. Vi går igenom alla dessa bussar och kopplar upp FF, Profibus DP och ASI. AUTOMATION SYSTEMS Systemingenjörer och underhållspersonal.» DeltaV Fältbuss översikt» Fältbussinkoppling och installation» Installation av H1 kort och segmentutcheckning» Rosemount 3051 trycktransmitter och Fisher DVC» Användning av AMS för nollkalibrering och kalibrering» Använda controlstudio för att konfigurera en tryckkrets» Acurator Sensor Interface Översikt» ASI inkoppling och installation» Idrift tagning av ASI» Profibus DP, översikt» Profibus DP, topologi, inkoppling och installation» Idrifttagning och konfigurering av Profibus DP nätverk med hjälp av DeltaV» Devicenet, översikt» Devicenet, inkoppling och installation Kursen Delta V 7009, Implementering, grundkurs eller 7018 DeltaV servicekurs felsökning och hårdvara. 4,5 dagar 11

12 AUTOMATION SYSTEMS DeltaV 7024 SYSTEMINTEGRATION Kursen behandlar hur man felsöker och underhåller operativsystemet, håller en god säkerhetsnivå samt expanderar ett befintligt system. Systemansvarig samt personal som gör installation, idrifttagning, felsökning och underhåll av systemet.» Översikt av systemet» Nätverkskablage» System setup» Microsoft XP/2003 Server programvara» DeltaV program- och databasstruktur» Administration och handhavande av databasen» Import och export» Program- och hårdvaruuppgraderingar» Redundans» Operatörs- och applikationsstation» Domän Behärska Engelska i skrift samt ha grundläggande kunskaper i Windows XP/7. Kurserna Delta V 7009, Implementering, grundkurs eller 7018 DeltaV servicekurs felsökning och hårdvara. 4,5 dagar 12

13 DeltaV 7025 AVANCERAD GRAFIK KURS ÖVERSIKT: Avancerad bildritning i DeltaV operatörs-gränssnittet. Man går igenom Faceplates, Dynamos och egna VB-script Systemingenjörer och bildritare AUTOMATION SYSTEMS» Visual Basic Primer» Forms» Moduler» Schedules» User Preferences» Picture Sizing» Environment Customization» Egna Faceplate» Funktions blocks faceplates» FRS Funktioner» Popup menyer» Color Threshold Table» Egna Dynamos» Tag grupper» Key Macro Editor DeltaV Kurs 7009, grundkurs implementering 1 samt grundläggande kunskaper i Visual Basic. 4,5 dagar 13

14 AUTOMATION SYSTEMS DeltaV 7017 IMPLEMENTERING II Kursen omfattar avancerad konfigurering och optimering av systemet samt kundanpassning av operatörsgränssnittet. Systemansvarig samt personal som konfigurerar systemet och använder avancerade hjälpmedel som finns i DeltaV.» Funktionsblock struktur» HART in- och utgångar» Analoga kontrollblock» DeltaV Tune» Device control options» Klassbaserade moduler» Expressions» Unit Alarms» Bild script (VB)» Custom Faceplate» Multi parametrar (Array Parameter)» Utrustningsmoduler Eleverna bör behärska engelska i tal och skrift samt ha grundläggande kunskaper i Windows XP/7. Kursen Delta V 7009, Implementering, grundkurs. 4,5 dagar 14

15 DeltaV 7201 ADVANCE En introduktion till de avancerade kontrollverktyg som är integrerade i DeltaV och hur de skall användas för att förbättra och optimera en process. Varje område till förbättring som kan genomföras kommer att belysas. AUTOMATION SYSTEMS Systemansvarig samt personal som konfigurerar systemet och använder avancerade hjälpmedel som finns i DeltaV.» Traditionella verktyg (överordnadstyrning, cascad och ratio)» DeltaV Inspect (detektering och övervakning av loopprestanda)» DeltaV Tune (auto tuner i Deltav)» DeltaV Fuzzy ( fuzzy logik gentemot PID algoritmen)» DeltaV Neural (neurala nätverk, virituella givare)» DeltaV Predict (MPC block)» DeltaV Simulate Eleverna bör behärska engelska i skrift samt ha grundläggande kunskaper i Windows XP/7. Kursen Delta V 7009, Implementering I och DeltaV 7017 implementering II. 4,5 dagar 15

16 AUTOMATION SYSTEMS DeltaV 7012 OPERATÖRSKURS Kursen ger via både teoretiska och praktiska övningar en djup kunskap om DeltaV-systemets operatörsgränssnitt. Efter kursen ska eleverna kunna öppna operatörsgränssnitt, ändra operatörsparametrar för att styra processen, hantera processlarm, finna och se processens svarstider samt optimera processen. Vidare ska eleverna kunna finna och värdera såväl realtidsdata som historiska data. Processoperatörer, skiftledare och driftledare.» Systemöversikt» Öppna operatörsgränsnittet, menyer, regulatorbilder» Manövrera analoga och digitala regulatorbilder (pid,motorstyrning,ventiler m.m)» Sekvenser» Realtidstrendning» Historiktrendning» Larmhantering Eleveverna bör behärska engelska i skrift samt ha grundläggande kunskaper i Windows XP/7. Elever som inte har någon tidigare erfarenhet av automationssystem bör ha kunskaper motsvarande kurs 7101, DeltaV introduktion. 2 dagar 16

17 DeltaV 7014 OPERATÖRSKURS BATCH Kursen ger via både teoretiska och praktiska övningar en djup kunskap om DeltaV systemets operatörsgränssnitt och Batch operatörsgränssnitt. Efter kursen ska eleverna kunna öppna operatörsgränssnitt, ändra operatörsparametrar för att styra processen, hantera processlarm, Köra en batch, ladda en batch, finna och se processens svarstider samt optimera processen. Vidare ska eleverna kunna finna och värdera såväl realtidsdata som historiska data. AUTOMATION SYSTEMS Processoperatörer, Skiftledare och driftledare» Systemöversikt» Öppna operatörsgränsnittet, menyer, regulatorbilder» Manövrera analoga och digitala regulatorbilder (pid,motorstyrning,ventiler m.m)» Sekvenser» Realtidstrendning» Historiktrendning» Larmhantering» Batch operatörsgränssnitt» Phases och operations» Batch historik Eleveverna bör behärska engelska i skrift samt ha grundläggande kunskaper i Windows XP/7. Elever som inte har någon tidigare erfarenhet av automationssystem bör ha kunskaper motsvarande kurs 7101, DeltaV introduktion. 2,5 dagar 17

18 AUTOMATION SYSTEMS DeltaV 7301 SIS ÖVERSIKT Denna kurs behandlar säkerheten, effektiviteten, tillgängligheten och arkitekturen för ett smart SIS inklusive Rosemount SIS instrument, DeltaV SIS, Fisher SIS digital valve controllers. Eleverna kommer att få en ingående kunskap om Safety Instrumented System, design, implementering och utförande. Projektledare och övriga deltagare som skall hantera systemunderhåll på utrustning med säkerhetssystem inblandade.» SIS Terminologi» The safety lifecycle» SIL nivåer» DeltaV SIS hårdvaruarkitektur» DeltaV SIS mjukvaruarkitektur» Rosemount SIS Instrument» Fisher SIS instrument» DeltaV SIS operations Eleverna bör behärska engelska i tal och skrift samt ha grundläggande kunskaper i Windows XP/7. Elever som inte har någon tidigare erfarenhet av automationssystem bör ha kunskaper motsvarande kurs DeltaV 7101 introduktion eller DeltaV 7018 Hårdvara och felsökning. 3 dagar 18

19 DeltaV 7305 SIS IMPLEMENTERING Denna kurs täcker en komplett DeltaV SIS implementering inklusive hårdvaru- och mjukvaruarkitekturen. Studenterna kommer att kunna designa ett DeltaV SIS nätverk och Safety Instrumented Functions (SIF). Vi kommer ochså att utföra konfigurering av smarta säkerhetssytem (DeltaV) med tillhörande kringutrustning SIS instrument, Rosemount, Fisher mm. AUTOMATION SYSTEMS Den personal som skall designa, implementera, drifttaga och utföra service på DeltaV SIS.» DeltaV SIS Logic solvers» Fisher SIS ventiler» Safety lifecycles, safety standarder» DeltaV SIS hårdvarudesign och dokumentkrav» DeltaV safety instrumented functions databasunderhåll» Rosemount SIS Instrument, säkerhet Eleverna bör behärska engelska i skrift samt ha grundläggande kunskaper i Windows XP/7. Kursen Delta V 7009, Implementering, grundkurs. 4,5 dagar 19

20 AUTOMATION SYSTEMS Exempel på kundanpassad kurs DeltaV OPERATÖRSKURS Kursen behandlar reglering av process med DeltaV samt larm- och trendhantering i systemet. Processoperatörer» Systemöversikt» Operatörsgränssnitt» Menyer» Regulatorbilder» Larmlistor» Trendning / Historik Eleven bör ha grundläggande kunskaper i Windows XP/7. 1 dag 20

21 AUTOMATION SYSTEMS 21

22 KURSPROGRAM Du hittar aktuellt kursprogram på 22

23 KONTAKTUPPGIFTER Besöksadress: Körkarlsvägen 8, Karlstad Postadress: Emerson Process Management AB Box Karlstad Telefon: Fax: Anmälan : Information: Mattias Mollstedt Telefon: VÄLKOMMEN TILL VÅRT KUNDCENTER I KARLSTAD! 23

24

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning AP&T CUSTOMER SERVICE Utbildning som ger utdelning Möt framtiden med rätt kompetens Att satsa på kompetensutveckling för dina medarbetare är förmodligen den bästa investering du kan göra. Med aktuella

Läs mer

Ny version: SIMATIC PCS 7 V8.1

Ny version: SIMATIC PCS 7 V8.1 som det handlar om mycket information och många signaler blir det kostsamt om man är kopplad till det fasta nätet. Den mobila anslutningen gör att kostnaden sjunker dramatiskt, säger Fredrik Andersson.

Läs mer

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Pyramidutbildning Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Det ställs högre och högre krav på oss att hinna mer på kortare tid. Det är viktigare

Läs mer

ASSA Utbildning. Kursutbud 2015. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA Utbildning. Kursutbud 2015. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA Utbildning Kursutbud 2015 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Förord ASSA Utbildning 2015 Vi på ASSA Utbildning vill att det ska vara lätt för dig som söker kunskap att hitta en

Läs mer

askalon Valves Engineering Asset Management Service Education

askalon Valves Engineering Asset Management Service Education askalon Valves Engineering Asset Management Service Education ASKALON har erfarenheter och resurser att hantera allt från enstaka ventiler och reservdelar till komplexa ventilprojekt. VALVES ASKALON har

Läs mer

Utbildning för en ännu bättre vård

Utbildning för en ännu bättre vård GE Healthcare Academy Utbildning för en ännu bättre vård Kurskatalog hösten 2014 Våra utbildningar Klinisk Utbildning Teknisk Utbildning CT & SPECT/CT Sidan 10-16 MR Sidan 17 Mammo Sidan 18-19 Vascular

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

Test- och mätsystem för kärnkraftverk.

Test- och mätsystem för kärnkraftverk. Test- och mätsystem för kärnkraftverk. Ovärderlig hjälp att analysera och förebygga driftstörningar. Redan i början av 1990-talet utvecklade vi på Cactus, tillsammans med Forsmarks kärnkraftverk, ett specialanpassat

Läs mer

Programmering av operatörspanel med SoftPLC

Programmering av operatörspanel med SoftPLC Programmering av operatörspanel med SoftPLC Med komma-igång-manualer för ix Developer och CODESYS Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Mekatronik LINDA ALEXANDERSSON OLA VINGREN Institutionen

Läs mer

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015.

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Microsoft Dynamics CRM is one of the most flexible CRM system that allows everything from a simple and basic setup to a highly tailored and complex CRM solution,

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

Rapport Mobile Keyring

Rapport Mobile Keyring Mobile Keyring - Rapport Mobile Keyring Utskriven/PDF Export: 2012-03-04 Copyright 2012 Sidan 1 av 17 Rapport Mobile Keyring Mobile Keyring är en system som syftar till att tillhandahålla en standard för

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

nätverk, IP och säkerhet

nätverk, IP och säkerhet Kurser och certfiering inom nätverk, IP och säkerhet 1 Bygger din kompetens Kurser och certfiering inom nätverk, IP och säkerhet Tekniken berör oss alla och är under ständig utveckling. Det gäller inte

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 IT-drift för skolan Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 Projekt INFRABAS För att stödja genomförandet av den nationella satsningen på IT i skolan, ITiS

Läs mer

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt!

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! En trött ekonomichef som har alldeles för mycket att göra. Känner du igen dig? Fortsätt bläddra för att se hur vi hjälpt andra i samma situation. OBS! Det här är

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

ebson Split Screen Boka lätt Boka rätt! Bokningssystem för Restaurang & Konferens Ebson Split Screen

ebson Split Screen Boka lätt Boka rätt! Bokningssystem för Restaurang & Konferens Ebson Split Screen Bokningssystem för Restaurang & Konferens Ebson Split Screen ebson Split Screen Boka lätt Boka rätt! Vallgatan 19 411 18 Göteborg Orgnr: 969680-5036 Tel: 031-360 76 75 Mail: info@ebson.se Web: www.ebson.se

Läs mer

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare I dagens hårda konkurrens är det oerhört viktigt

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView.

All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView. All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView. Vi hjälper våra kunder säkra och optimera driften för allt sådant vi tar för givet: tillgång till vatten, energi och trygga transporter. Samhällskritiska

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER

UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER Examensarbete 20 poäng D-nivå UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D101/04 Henrik Bark och Martin Zackrisson Datamagisterprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2004 Handledare:

Läs mer

KURSPROGRAM HÖSTEN 2012. Kunskap ger framgång. produktkurser för verkstadspersonal och säljande personal affärskurser och interaktiva utbildningar

KURSPROGRAM HÖSTEN 2012. Kunskap ger framgång. produktkurser för verkstadspersonal och säljande personal affärskurser och interaktiva utbildningar KURSPROGRAM HÖSTEN 2012 produktkurser för verkstadspersonal och säljande personal affärskurser och interaktiva utbildningar Kunskap ger framgång Välkommen till höstens kurser Vad händer på marknaden? Hur

Läs mer