askalon Kurskatalog Valves Engineering Asset Management Service Education

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "askalon Kurskatalog Valves Engineering Asset Management Service Education"

Transkript

1 askalon Kurskatalog Valves Engineering Asset Management Service Education

2 Askalon tar totalansvar för kompletta ventilleveranser, utvecklar komplexa, kundanpassade applikationer och finner genomtänkta rutiner för förebyggande underhåll och service. Vi har också ett av marknadens starkaste utbildningsprogram för processindustrins instrument-, underhålls- och projektingenjörer. ASKALON har erfarenheter och resurser att hantera allt från enstaka ventiler och reservdelar till komplexa ventilprojekt. VALVES ASKALON har en egen avdelning för engineering med uppgift att konstruera och bygga specialanpassade processavsnitt. ENGINEERING ASKALON analyserar statusen på ventiler och roterande utrustning och förebygger genom periodiska tillståndskontroller onödiga problem. ASSET MANAGEMENT ASKALON erbjuder genomtänkta serviceinsatser av processindustrins ventiler på plats hos kund eller i egen verkstad. SERVICE ASKALON erbjuder ett omfattande kursprogram för processindustrins instrument-, underhålls- och projektingenjörer. EDUCATION

3 UTBILDNING En utbildning hos Askalon kan vara den smartaste investeringen du någonsin gjort. En utbildning hos Askalon kan vara den smartaste investeringen du någonsin gjort. Med ökade kunskaper kring ventildiagnostik och övervakningssystem kan du på egen hand förbättra anläggningens reglerkretsar och förhindra dyra, oplanerade driftstopp. Välkommen till vårt moderna utbildningscenter och ta del av vårt omfattande program av kvalificerad utbildning. Utbildning på kundens villkor Askalon Utbildningscenter tillhandahåller ett omfattande kursprogram för processindustrins instrument-, underhålls- och projektingenjörer. Information För upplysningar om kursprogram och innehåll, kontakta Marie Ögren på tel eller via mail Schemalagda kurser hålls på plats i vårt eget högmoderna utbildningscenter. Vid önskemål erbjuds även kundanpassade specialarrangemang i kundens egna lokaler. Kursledare Samtliga kurserna leds av erfarna tekniker plockade från egna led. Utrustning och lokaler Våra kurser bedrivs i egna moderna lokaler på Hammarö utanför Karlstad. Kostnader Kontakta Askalon för information om aktuella kurskostnader.

4 UTBILDNING 4 UF-101 DIMENSIONERING OCH VAL AV REGLERVENTILER UF-101 behandlar tillvägagångssättet för val och dimensionering av reglerventiler och ställdon. Vi använder genomgående Fishers dokumentation och beräkningsprogram men kursens basinformation gäller alla fabrikat av reglerventiler. behandlar likaså val av nödvändig tilläggsutrustning som lägesregulatorer, boostrar etc. Val av rätt reglerventil för applikationen är en av de viktigaste bitarna för att få en väl fungerande reglerkrets. Erfarenheten från applikationer i industrin visar att en stor del av reglerkretsarnas reglerventiler är feldimensionerade eller av fel typ. Stora pengar finns att hämta om reglerkretsarna optimeras. Underhålls-, projekt- och instrumentingenjörer, instrumenttekniker, processoperatörer. Översikt olika reglerventilstyper Presentation av dokumentation Val av reglerventiler utifrån applikation Manuell beräkning av Cv/Kv Fishers beräkningsprogram Val av ventil för olika applikationer Regler- och/eller processteknisk bakgrund. Utbildningen sträcker sig över 4 dagar. UF-103 Service av Fisher reglerventiler UF-102 Service av Fisher reglerventiler med FIELDVUE DVC UF-102 SERVICE AV FISHER REGLERVENTILER MED FIELDVUE DVC Här lär sig deltagaren renovera reglerventiler bestyckade med FIELDVUE DVC. ger information och kunskap om val av reglerventil och instrument utifrån applikation. Vi behandlar alla moment från renovering av reglerventil till diagnostiktest med ValveLink Mobile med fältkommunikator 475. Underhålls-, projekt- och instrumentingenjörer, instrumenttekniker, processoperatörer. Information och val av reglerventil Renovering av reglerventil och ställdon Injustering och installation i process FIELDVUE funktionsbeskrivning Montage och initiering av FIELDVUE DVC Fältkommunikator 475 ValveLink Mobile Regler- och/eller processteknisk bakgrund. Utbildningen sträcker sig över 4 dagar. UF-106 FIELDVUE Instruments Valvelink Solo UF-112 FIELDVUE Instruments AMS valvelink SNAP-ON UF-103 SERVICE AV FISHER REGLERVENTILER UF-103 ger kunskaper om de serviceåtgärder som krävs för optimal funktion av Fisher reglerventiler. Teori och praktik varvas under utbildningen med erfarenheter från mångårigt arbete från processindustrin. baseras på traditionella instrument av typen P/P och E/P. Underhålls-, projekt- och instrumentingenjörer, instrumenttekniker, processoperatörer. Information om olika reglerventiler Val av reglerventil utifrån applikation Renovering av reglerventil Renovering av ställdon Renovering av lägesregulator P/P och E/P Injustering och test Installation i processen Förebyggande underhåll Ventildiagnostik Standardiserade testmetoder Regler- och/eller processteknisk bakgrund. UF-101 Dimensionering/val av Fisher reglerventiler UF-105 FIELDVUE Instruments 475

5 5

6 UTBILDNING 6 Tillståndskontroll Ventildiagnostik Vibrationsanalys AMS Suite intelligenta underhållssystem Med den automatiska intelligensen i underhållssystemet AMS Suite förbättras produktionens tillgänglighet och prestanda genom övervakning av all processutrustning. Systemet är uppkopplat till ett nätverk där samtliga fältinstrument, reglerventiler och roterande utrustning finns representerade. Diagnostikfunktionerna ger ett genomtänkt informationsunderlag tillräckligt för att kunna utföra de rätta underhållsinsatserna. Askalons supportavdelning ger kontinuerligt stöd inom samtliga delar av AMS Suite.

7 7 UF-105 beskriver grunderna för att kunna genomföra installation, montering, konfigurering och kalibrering av FIELDVUE DVC på både linjära och roterande reglerventiler med fältkommunikator 475. Tekniker och ingenjörer som jobbar med installation och kalibrering av FIELDVUE DVC. FIELDVUE funktionsbeskrivning Montage av lägesställare Introduktion och handhavande av fältkommunikator 475. Konfigurering, kalibrering och optimering av lägesställarens styrparametrar Felsökningsmetodik med fältkommunikator 475. Ventildiagnostik med ValveLink Mobile. Regler- och/eller processteknisk bakgrund. Helst några års erfarenhet av instrumenttekniskt arbete. Utbildningen sträcker sig över 2,5 dagar. UF-102 Service av Fisher reglerventiler med FIELDVUE DVC UF-103 Service av Fisher reglerventiler UF-106 FIELDVUE Instruments Valvelink Solo UF-112 FIELDVUE Instruments AMS valvelink SNAP-ON UF-105 FIELDVUE INSTRUMENTS Här lär sig deltagaren att applicera verktygen i ValveLink Solo på FIELDVUE DVC. I kursen hanteras alla steg mellan montage och start av diagnostiktest. lär deltagaren att hitta rätt verktyg för tänkt åtgärd. Deltagaren får förståelse för de olika diagnostiknivåerna för FIELDVUE DVC, optimering av styrparametrar med hjälp av diagnostikverktygen och enklare larmhantering för felsökning. Tekniker och ingenjörer som jobbar med installation och kalibrering av FIELDVUE DVC. Funktionsbeskrivning, montage och initiering av FIELDVUE DVC Introduktion och handhavande av ValveLink Solo Uppgradering av instrumentnivå och firmware Enklare larmhantering för felsökning Genomgång av diagnostikverktygen Batch Runner och schemaläggare Tag- och databasarbete Deltagarna bör ha regler- och/eller processteknisk bakgrund. Erfarenhet av FIELDVUE-lägesställare eller genomgången UF-105. Utbildningen sträcker sig över 2,5 dagar. UF-101 Dimensionering/val av Fisher reglerventiler. UF-102 Service av Fisher reglerventiler med FIELDVUE DVC UF-107 FIELDVUE Diagnostics Utvärdering av diagnostik. UF-106 FIELDVUE INSTRUMENTS - VALVELINK SOLO UF-107 ger nödvändiga kunskaper för att kunna utföra och utvärdera AMS ValveLink-diagnostik. Dessutom beskrivs avancerat användande av larmhantering, offline- och online-diagnostik för felsökning och analys av reglerventiler och instrument. Tekniker och ingenjörer som använder och arbetar med AMS ValveLink och övriga personer som ansvarar för underhållsrelaterat arbete. Uppgradering av instrumentnivå och firmware Pneumatiska reglerventiler och dess terminologi Larmhantering och diagnostikmöjligheter i FIELDVUE DVC och AMS ValveLink Utvärdering av diagnostiktester Felsökningsmetodik med diagnostikverktygen i AMS ValveLink Regler- och/eller processteknisk bakgrund och genomgången kurs UF-106 alternativt UF-112. Dessutom bör kursdeltagaren ha goda servicekunskaper för reglerventiler och instrument alternativt genomgången kurs UF-103 eller UF-102. Utbildningen sträcker sig över 2 dagar. UF-101 Dimensionering/val av Fisher reglerventiler UF-108 FIEDVUE INSTRUMENTS Tillståndsbaserat underhåll UF-107 FIELDVUE DIAGNOSTICS - UTVÄRDERING AV DIAGNOSTIK

8 UTBILDNING 8 UF-108 FIELDVUE INSTRUMENTS - TILLSTÅNDSBASERAT UNDERHÅLL avser FIELDVUE-instrument med mjukvarunivå PD med möjligheten att analysera reglerventiler under drift. inleds med en kortare sammanfattning och repetition av de övriga verktygen i AMS ValveLink. Därefter följer en beskrivning om användning och konfigurering av verktygen för online-diagnostik och felsökning. Tekniker och ingenjörer som använder och arbetar med AMS ValveLink och övriga personer som ansvarar för underhållsrelaterat arbete. Introduktion till PD-diagnostik Konfigurering och schemaläggning av triggerfunk- tioner och diagnostiktester Larmhant. och utvärd. av online-diagnostiktester Felsökning med hjälp av online-diagnostik Deltagarna bör ha mångårig regler- och/eller processteknisk bakgrund och genomgången kurs UF-107. Utbildningen sträcker sig över 2 dagar. UF-101 Dimensionering/val av Fisher reglerventiler UF-111 AMS INTELLIGENT DEVICEMANAGER AMS Device Manager utgör en plattform för kommunikation med de flesta förekommande fältinstrument och reglerventiler. Genom en moduluppbyggd struktur ges optimala förutsättningar för säker hantering av data och dokumentation. Stöd finns för kontinuerlig övervakning av all fältinstrumentering via bland annat: HART-multiplexers HART over PROFIBUS DeltaV-interface Wireless-interface UF-111 syftar till att ge kunskaper i hantering av de olika modulerna. Fokus ligger på inlärning av användargränssnittet, hantering av taggar (diagnostik, strukturering och historik), konfigurering av automatisk övervakning och kalibrering. Underhålls- och instrumentingenjörer, instrumenttekniker, processoperatörer. Teoretisk genomgång Uppstart och konfigurering av system Databasarbete Export-import av data ValveLink Snap-On Calibration Assistant Systemkopplad instrumentdokumentering Regler- eller processteknisk bakgrund samt PC-vana. Utbildningen sträcker sig över 4 dagar. UF-112 FIELDVUE Instruments - AMS Valvelink SNAP-ON UF-105 FIELDVUE Instruments 475 UF-101 Dimensionering och val av reglerventiler UF-112 FIELDVUE INSTRUMENTS - AMS VALVELINK SNAP-ON Lämplig påbyggnadskurs till UF-111. riktar sig till tekniker och ingenjörer som arbetar med FIELDVUE DVC tillsammans med AMS Device Manager och AMS ValveLink SNAP-ON. Deltagaren får lära sig grunderna för FIELDVUE DVC såsom hur man konfigurerar upp larmlistor och följer historik i AMS Device Manager. Tekniker och ingenjörer som jobbar med installation och kalibrering av FIELDVUE DVC. Introduktion till AMS Device Manager Ta bort, lägg till och ersätt instrument i AMS Använda Audit Trail Filtrera och övervaka larm FIELDVUE DVC i AMS Device Manager FIELDVUE DVC i AMS ValveLink SNAP-ON Grunder i ventildiagnostik Regler- och/eller processteknisk bakgrund. Helst några års erfarenhet av instrumenttekniskt arbete alternativt genomgången kurs UF-111. UF-101 Dimensionering och val av reglerventiler UF-102 Service av Fisher reglerventiler med FIELDVUE DVC UF-107 FIELDVUE Diagnostics Utvärdering av diagnostik.

9 9 Riktar sig i första hand till inspektörer som vill arbeta med tillståndskontroll och maskindiagnostik. passar dig som kommer från mekverkstad, smörjavdelning eller driften och har nytta av vibrationsmätning. Detta är en kurs kring CSi utrustning som ger nödvändiga kunskaper för att komma i gång med AMS Machinery Health Manager (RBMWare) och analysatorer CSi 2120/2130. Nybörjare, i första hand inspektörer, som vill arbeta med tillståndskontroll och maskindiagnostik. Vibrationsgrunder Grundläggande kunskaper i spektrumanalys AMS Machinery Health Manager CSi 2120 och 2130 handhavande Erfarenhet av teknik och maskinunderhåll. Utbildningen sträcker sig över 4 dagar. UF-120 CSi GRUNDKURS Riktar sig till inspektörer som arbetat med CSi system eller liknande system och har ett behov av att fräscha upp sina kunskaper i frekvensanalys. UF-121 är en grundkurs som berör grunderna i maskinvibrationer och frekvensanalys. innehåller praktiska övningar och praktikfall från diverse sorters maskiner. FU-inspektörer. Användare av CSi 2120, 2130 och andra frekvensanalysatorer. Mätteknik Praktiska vibrationsgrunder inom industrin Spektrumanalys, steg för steg Maskindiagnos. Hur analyseras maskinfel? UF-120 eller motsvarande UF-121 FREKVENSANALYS I ger fördjupande kunskaper i användning av programmoduler som RBMwizard, RBMwiew samt databasinställningar. Utbildningen är en fortsättning på kurserna UF-120 och UF-121. FU-inspektörer som använder CSi och vill fokusera på handhavande av programmet. Databasinställningar CSi 2120/2130-inställningar Analysgrupp/larmgrupp Avancerad mätteknik/analysregler PeakVue-inställningar Databasuppdelning Larmrapporter UF-120 och UF-121 eller motsvarande kunskaper. FU-inspektörer som använt CSi och arbetat aktivt med vibrationer. UF-122 CSi PÅBYGGNAD

10 UTBILDNING 10

11 11 riktar sig till erfarna användare som arbetat en längre tid med CSi-utrustning. Utbildningen är avsedd för dig som vill få djupare kunskaper i frekvensanalys, felbedömning samt tvåkanalig användning. CSi-användare. Kort repetition av vibrationsbegrepp och analysmetoder Genomgång av avancerade funktioner/inställningar Signalanalys Tidssynkron/triggning/orbit Analogt/digitalt mätsätt i praktiken Fasmätning och analys PeakVue analys Resonans i maskiner Praktikfall Krav på UF-120 och UF-121 eller längre erfarenhet av rondmätning med CSi-utrustning. UF-123 FREKVENSANALYS II CSi RBMWizard och expertprogram är ett värdefullt verktyg som hjälp till maskindiagnos och bedömning. ger de kunskaper du behöver för att ställa in olika parametrar för att få den bästa bedömningen. CSi expertprogram innehåller flera tusen analysregler och hjälper till att lokalisera olika mönster av fel hos maskiner. FU-inspektörer som använder CSi MHM (Machinery Health Manager) Introduktion av systemfiler och komponenter som tillhör RBMwizard och expertprogrammet Konfigurera med expertprogrammet (elmotorer/ pumpar/fläktar/växellådor/kompressorer mm.) Tilldela maskininställning mellan fler maskiner av samma typ Automatisk/detaljerad och sammanfattande analys UF-124 eller motsvarande. Utbildningen sträcker sig över 4 dagar. UF-125 RBMWizard DATABASINSTÄLLNINGAR OCH EXPERTANALYS riktar sig i första hand till användare som nyligen har skaffat en CSi 2130 maskinanalysator för vibrationsanalys. UF-126 är en introduktionskurs på CSi 2130 där användarna får all kunskap kring det dagliga handhavandet av instrumentet. Nybörjare, i första hand inspektörer som nyligen skaffat en CSi 2130 eller har för avsikt att skaffa en CSi 2130 inom snar framtid. CSi 2130 egenskaper och funktioner Grundläggande kunskaper i handhavande och funktionsknappar Grundinställningar Allmänna inställningar för mätapplikationer Kommunikation med Machinery Health Manager. Ladda och dumpa ronder Utskrifter från instrumentet till: - Dator - USB - Minneskort Inga krav. UF-126 CSi 2130 GRUNDKURS

12 UTBILDNING 12 UF-127 AVANCERAT HANDHAVANDE CSi 2130 UF-127 ger djupare kunskap om hur inställningarna i CSi 2130 görs. Mätapplikationer behandlas på ett detaljerat sätt vilket innebär att du får bredare förståelse för varför och hur man mäter för att hitta svårtupptäckta maskinfel. Under kursen kommer vi att arbeta med praktiska övningar direkt på CSi 2130 maskinanalysatorn. Dessutom förklaras menyerna och funktionerna grundligt. FU-inspektörer som använder CSi Handhavande av CSi 2130 Extra analys och direkta mätningar under rond Menyinställningar som berör expertfunktioner Analys med tvåkanalig mätning samt fasmätning Övningar/mätapplikationer Genomgången UF-120. UF-128 BALANSERING MED CSi 2130 SKA ERSÄTTAS? Riktar sig i första hand till inspektörer som vill arbeta med CSi 2130 balanseringsprogrammet. fokuserar till stor del på handhavandet av balanseringsprogrammet i CSi Dels enplans-, dels tvåplansbalansering. Grunderna i vektormätning gås igenom i detalj för att ge förståelse för grunderna i balanseringsarbetet. täcker också den del som handlar om frekvensanalys på 1xRPM, resonanser, rotorsvängning. Inspektörer som vill arbeta med CSi 2130-balansering eller arbetar med balansering. Grunderna i maskinbalansering Grundläggande kunskaper i spektrumanalys med fokus på 1xRPM Fasvinkel och vektormätning Handhavande balanseringsprogrammet i 2130 Kunskapsnivå som motsvarar UF-121 och UF-126. Utbildningen sträcker sig över 2 dagar. UF-129 MODALANALYS MED CSi 2130 Riktar sig i första hand till inspektörer som vill arbeta med CSi 2130 tvåkanalig. behandlar specifikt modalanalysprogramvaran i CSi 2130 samt Advanced Cross Channel-funktioner. MEScope ODS animeringsprogramvara används. CSi 2130 användare som har intresse av: - Modalanalys avancerade funktioner - Resonansproblem - Felsökning och utredning CSi 2130 genomgång expertfunktioner Grundläggande kunskaper i spektrumanalys och svängningsform Handhavande av ODS i CSi 2130 Praktiska övningar med olika krafthammare och CSi 2130 Exportera data och skapa animeringsformen UF-123 eller UF-127.

13 13 Riktar sig i första hand till inspektörer och användare som kommer att arbeta med CSi 4500/6500 -onlinesystemet. ger grundläggande kunskaper i systemet, förståelse för systemuppbygganden samt handhavandet av systemet för daglig användning. Inspektörer som kommer att använda online-systemet. Underhållsingenjörer och driftpersonal som har för avsikt att använda systemet i mindre skala. Vibrationsgrunder och givarteknik Grundläggande kunskaper i spektrumanalys AMS Machinery Health Manager Systemuppbyggnad Databasbygge Online Watch Handhavande programvaran Diagnostic Analysis Inga krav. UF-132 AMS/CSi 4500/6500 ONLINE GRUNDKURS Riktar sig i första hand till inspektörer och användare som har arbetat med CSi 4500/6500 online-systemet en kortare period. ger kunskaper i online-systemet, hantering, ändringar i databas, modifiering av givare, installation av nya givare och processparametrar. Inspektörer/underhållspersonal, instrumentpersonal som har för avsikt att arbeta med systemet. Repetition av systemuppbyggnad, nätverk och systemfiler Databasunderhåll, data collection set, analysband och larmhantering Givarteknik, givarinstallationer CSi 4500/6500 hands on Hyper terminal telnet Online Watch Handhavande programvaran Diagnostic Analysis Transient programvara Genomgången UF-132. UF-133 AMS/CSi 4500/6500 ONLINE AVANCERAD Riktar sig i första hand till användare som vill lära sig allt som är nytt i den nya Vibration Analysis modulen i 5.2 och senare release av Machinery Health Manager. omfattar i huvudsak handhavandet av Machinery Health Manager 5.2. är riklig på övningar och ger många nya upptäckter av funktioner i programmet. Syftet är att du ska kunna arbeta och använda systemet på det bästa och mest effektiva sättet. Sätt där du utför dina analyser snabbare och enklare, samtidigt som du gör professionella utskrifter. Machinery Health Manager-användare eller onlineanvändare. MHM systemöversyn Handhavande av de nya modulerna Utskrifter och rapporter Genomgången UF-120. UF-134 MACHINERY HEALTH MANAGER VIBRATION ANALYS PROGRAMVARA

14 ASKALON UTBILDNINGSCENTER Hos oss eller på plats hos dig som kund? ASKALON UTBILDNINGSCENTER tillhandahåller ett omfattande kursprogram för processindustrins instrument-, underhålls- och projektingenjörer. På plats i moderna kurslokaler erbjuds kontinuerligt en rad schemalagda kurser. För att reducera större gruppers kostnader för resor och uppehälle arrangeras dessutom kurser i kundens egna lokaler förutsatt att samma utbildningsresultat kan uppnås. Utlokaliserade kurser blir en allt vanligare form framförallt vid tillfällen då utbildningen riktar sig mot flera personer inom ett och samma företag. Ring och diskutera utbildning med oss på Askalon. Kontakta Marie Ögren på tel eller via mail

15 På Askalon möter du bara de vassaste instruktörerna Frank Beckius Kursansvarig / Instruktör AMS/FIELDVUE Adam Lindberg Instruktör AMS MHM Kjell Bollman Instruktör AMS MHM Per Locke Instruktör Service Robert Axelsson Instruktör AMS DM Joakim Karlsson Instruktör Ventilberäkning Anders Hultman Instruktör AMS MHM Marie Ögren Koordinator

16 Vi finns där processindustrin finns ASKALON är en etablerad aktör inom nordisk processindustri. Huvudkontor och vårt moderna utbildningscenter finns på Hammarö utanför Karlstad. Vi har dessutom servicekontor på ett flertal orter i FINLAND Sverige, Danmark och Finland. Pirkkala SVERIGE Vantaa Karlstad Stockholm Dals Långed Norrköping Århus DANMARK Herlev Sverige/Huvudkontor: Nolgårdsvägen 11, SE Hammarö, Sweden, Tel , Fax Berlin Danmark: Generatorvej 8A, DK-2730, Herlev, Danmark, Tel Finland: Hakamäenkuja 5, FIN Vantaa, Finland, Tel Sachsen PREFERENS / Foto: Lasse Forsberg / Tryck: CityTryck / Tryckår: 2013

askalon Valves Engineering Asset Management Service Education

askalon Valves Engineering Asset Management Service Education askalon Valves Engineering Asset Management Service Education ASKALON har erfarenheter och resurser att hantera allt från enstaka ventiler och reservdelar till komplexa ventilprojekt. VALVES ASKALON har

Läs mer

CAD utbildningar l 2012

CAD utbildningar l 2012 CAD utbildningar l 2012 NTI CADcenter AB totalleverantör av CAD-, CAE-, CAM- och PDM-lösningar NTI CADcenter AB: Eskilstuna - Göteborg -Helsingborg -Karlstad - Kristianstad - Linköping - Lund -Stockholm

Läs mer

EDUCATIONAL SERVICES Kurskatalog 2013

EDUCATIONAL SERVICES Kurskatalog 2013 EDUCATIONAL SERVICES Kurskatalog 2013 DeltaV AMS Instrument ÖVER 50 UTBILDNINGSCENTER I 35 LÄNDER VÄRLDEN ÖVER Vi är glada att kunna förse dig med vår kurskatalog för 2013. Våra kurser, lärarledda och

Läs mer

Kurskatalog med översikt av kursutbudet i Karlstad.

Kurskatalog med översikt av kursutbudet i Karlstad. Kurskatalog med översikt av kursutbudet i Karlstad. 1 Välkommen till vårt utbildningscenter i Karlstad Kunskaper är oumbärliga för dagens tekniker, som ständigt möter nya krav och förändringar på instrumentering

Läs mer

UTBILDNING & TJÄNSTER

UTBILDNING & TJÄNSTER UTBILDNING & TJÄNSTER www.idhammar.se Effektiv och lönsam produktion! Idhammar AB är ett kunskapsföretag med specialisering inom områdena produktionseffektivitet, driftsäkerhet och underhåll. Vi har över

Läs mer

BiTA Service Management AB

BiTA Service Management AB Erfarenhet Visdom Sveriges ledande leverantör av kunskap och kompetens inom ITIL och IT Service Management. Kunskap Information Data Utbildning Stockholm Göteborg Malmö Sundsvall Umeå Linköping Karlstad

Läs mer

Idus IS gör underhållet lönsamt och effektivt!

Idus IS gör underhållet lönsamt och effektivt! Idus IS gör underhållet lönsamt och effektivt! KUNDORIENTERAD SEDAN 1992 1 2 Idus IS ger dig många fördelar Idus har sedan 1992 utvecklat programvaror för information, dokumentation och underhåll. Vår

Läs mer

Idus IS enkelt, flexibelt och lönsamt

Idus IS enkelt, flexibelt och lönsamt IS enkelt, flexibelt och lönsamt IS ger dig bara fördelar har sedan 1992 utvecklat programvaror för information, dokumentation och underhåll. I dag har vi över 2000 nöjda användare. Vår filosofi är att

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

Mamut Business Software. Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar. Mamut Client Manager

Mamut Business Software. Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar. Mamut Client Manager Mamut Business Software Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar Mamut Client Manager Innehåll Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar... 3 Tillgång till Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar...

Läs mer

Mamut Enterprise Status/Analys

Mamut Enterprise Status/Analys 0BTilläggsprodukter och Enterprise-utökningar Mamut Business Software Enterprise-utökning Mamut Enterprise Status/Analys I Innehåll Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar... 3 Mamut Enterprise Status/Analys...

Läs mer

BiTA Service Management AB

BiTA Service Management AB BiTA SERVICE MANAGEMENT AB Utbildningskatalog 2014 BiTA Service Management AB BiTA erbjuder ett brett utbud av kurser inom IT Service Management (ITSM), kompletterat med intressanta kurser inom angränsande

Läs mer

SharePoint apps. SharePoint Apps. Elias Haddad Dany Abdelke. Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör

SharePoint apps. SharePoint Apps. Elias Haddad Dany Abdelke. Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör SharePoint Apps Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör Degree Project in Information and Software Systems First Level Stockholm, Sweden 2013 Kurs II121X, 15hp

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Du behöver bara egain forecasting

Du behöver bara egain forecasting Spara energi Bättre miljö Jämnt inomhusklimat Lägre värmekostnad Effektivare drift Molnbaserad teknik Svårt att välja? Du måste inte. Du behöver bara egain forecasting egain Med över 30 års erfarenhet

Läs mer

Utbildningskatalog. Tieto Education

Utbildningskatalog. Tieto Education Utbildningskatalog Tieto Education 1 Utbildningar och tjänster Tieto Education Utbildningar ligger till grund för kompetensutveckling inom IT-området. Vi genomför schemalagda kurser och håller kursdagar

Läs mer

Kurskatalog höst 2013. utbildning@novapoint.se

Kurskatalog höst 2013. utbildning@novapoint.se Kurskatalog höst 2013 Telefon 031 700 18 30 2 Funderingar? Kontakta någon av våra kursledare! Vianova i Sverige växer! Vianova Sverige växer! Vianova Sverige finns i Göteborg, Stockholm och Västerås. Huvudkontoret

Läs mer

Underhållsplanering. Grundläggande. En handledning för driftoch underhållspersonal. För information om denna publikation, vänligen klicka här.

Underhållsplanering. Grundläggande. En handledning för driftoch underhållspersonal. För information om denna publikation, vänligen klicka här. Grundläggande Underhållsplanering Grundläggande Information En handledning för driftoch underhållspersonal Underhållssystem Arbetskort Detaljerade Instruktioner Information från tillverkare För information

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER.

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 När besluten fattas. På Bisnode har vi som ambition att hjälpa

Läs mer

Modernt Underhåll. Utbildning i. Drift Underhåll och produktion. Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten

Modernt Underhåll. Utbildning i. Drift Underhåll och produktion. Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten Utbildning i Modernt Underhåll Drift Underhåll och produktion Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten www.mainsys.se Drift i all ära, men din kompetens behöver också

Läs mer

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e. Uppgradering TEMA. N u m m e r 3 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e. Uppgradering TEMA. N u m m e r 3 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta TEMA Uppgradering 16 Professor B Sandblad I detta nummer: om affärssystem och Uppgraderingsstatus från

Läs mer

UTVÄRDERING - THE BUSINESS CHALLENGE

UTVÄRDERING - THE BUSINESS CHALLENGE UTVÄRDERING - THE BUSINESS CHALLENGE Institutionen för Industriell Ekonomi & Organisation, KTH UPPDRAGSGIVARE: Bitr. Professor Mats Hanson HANDLEDARE: Univ. Lektor Håkan Kullvén UTVÄRDERINGSGRUPP: Johan

Läs mer

Test- och mätsystem för kärnkraftverk.

Test- och mätsystem för kärnkraftverk. Test- och mätsystem för kärnkraftverk. Ovärderlig hjälp att analysera och förebygga driftstörningar. Redan i början av 1990-talet utvecklade vi på Cactus, tillsammans med Forsmarks kärnkraftverk, ett specialanpassat

Läs mer

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER.

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 När besluten fattas. På Bisnode har vi som ambition att hjälpa

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

HÖSTEN 2010 / VÅREN 2011 COMBITECH TRAINING INSTITUTE. Nya kurser inom informationssäkerhet, systemsäkerhet och logistik. NYHET

HÖSTEN 2010 / VÅREN 2011 COMBITECH TRAINING INSTITUTE. Nya kurser inom informationssäkerhet, systemsäkerhet och logistik. NYHET 0->11 U T B I L D N I N G A R HÖSTEN 2010 / VÅREN 2011 COMBITECH TRAINING INSTITUTE NYHET Nya kurser inom informationssäkerhet, systemsäkerhet och logistik. Inbyggda system & arkitektur Embedded Linux

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

nytt automations snabb migration på holmen paper sipaper på spci-mässan mätnet håller koll på motorerna simatic lyfter mamma mia Nr 2/Juni 2005

nytt automations snabb migration på holmen paper sipaper på spci-mässan mätnet håller koll på motorerna simatic lyfter mamma mia Nr 2/Juni 2005 automations nytt Produkter och applikationer inom automationssystem, drivteknik, installationsteknik & lågspänning sipaper på spci-mässan mätnet håller koll på motorerna simatic lyfter mamma mia snabb

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer