askalon Kurskatalog Valves Engineering Asset Management Service Education

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "askalon Kurskatalog Valves Engineering Asset Management Service Education"

Transkript

1 askalon Kurskatalog Valves Engineering Asset Management Service Education

2 Askalon tar totalansvar för kompletta ventilleveranser, utvecklar komplexa, kundanpassade applikationer och finner genomtänkta rutiner för förebyggande underhåll och service. Vi har också ett av marknadens starkaste utbildningsprogram för processindustrins instrument-, underhålls- och projektingenjörer. ASKALON har erfarenheter och resurser att hantera allt från enstaka ventiler och reservdelar till komplexa ventilprojekt. VALVES ASKALON har en egen avdelning för engineering med uppgift att konstruera och bygga specialanpassade processavsnitt. ENGINEERING ASKALON analyserar statusen på ventiler och roterande utrustning och förebygger genom periodiska tillståndskontroller onödiga problem. ASSET MANAGEMENT ASKALON erbjuder genomtänkta serviceinsatser av processindustrins ventiler på plats hos kund eller i egen verkstad. SERVICE ASKALON erbjuder ett omfattande kursprogram för processindustrins instrument-, underhålls- och projektingenjörer. EDUCATION

3 UTBILDNING En utbildning hos Askalon kan vara den smartaste investeringen du någonsin gjort. En utbildning hos Askalon kan vara den smartaste investeringen du någonsin gjort. Med ökade kunskaper kring ventildiagnostik och övervakningssystem kan du på egen hand förbättra anläggningens reglerkretsar och förhindra dyra, oplanerade driftstopp. Välkommen till vårt moderna utbildningscenter och ta del av vårt omfattande program av kvalificerad utbildning. Utbildning på kundens villkor Askalon Utbildningscenter tillhandahåller ett omfattande kursprogram för processindustrins instrument-, underhålls- och projektingenjörer. Information För upplysningar om kursprogram och innehåll, kontakta Marie Ögren på tel eller via mail Schemalagda kurser hålls på plats i vårt eget högmoderna utbildningscenter. Vid önskemål erbjuds även kundanpassade specialarrangemang i kundens egna lokaler. Kursledare Samtliga kurserna leds av erfarna tekniker plockade från egna led. Utrustning och lokaler Våra kurser bedrivs i egna moderna lokaler på Hammarö utanför Karlstad. Kostnader Kontakta Askalon för information om aktuella kurskostnader.

4 UTBILDNING 4 UF-101 DIMENSIONERING OCH VAL AV REGLERVENTILER UF-101 behandlar tillvägagångssättet för val och dimensionering av reglerventiler och ställdon. Vi använder genomgående Fishers dokumentation och beräkningsprogram men kursens basinformation gäller alla fabrikat av reglerventiler. behandlar likaså val av nödvändig tilläggsutrustning som lägesregulatorer, boostrar etc. Val av rätt reglerventil för applikationen är en av de viktigaste bitarna för att få en väl fungerande reglerkrets. Erfarenheten från applikationer i industrin visar att en stor del av reglerkretsarnas reglerventiler är feldimensionerade eller av fel typ. Stora pengar finns att hämta om reglerkretsarna optimeras. Underhålls-, projekt- och instrumentingenjörer, instrumenttekniker, processoperatörer. Översikt olika reglerventilstyper Presentation av dokumentation Val av reglerventiler utifrån applikation Manuell beräkning av Cv/Kv Fishers beräkningsprogram Val av ventil för olika applikationer Regler- och/eller processteknisk bakgrund. Utbildningen sträcker sig över 4 dagar. UF-103 Service av Fisher reglerventiler UF-102 Service av Fisher reglerventiler med FIELDVUE DVC UF-102 SERVICE AV FISHER REGLERVENTILER MED FIELDVUE DVC Här lär sig deltagaren renovera reglerventiler bestyckade med FIELDVUE DVC. ger information och kunskap om val av reglerventil och instrument utifrån applikation. Vi behandlar alla moment från renovering av reglerventil till diagnostiktest med ValveLink Mobile med fältkommunikator 475. Underhålls-, projekt- och instrumentingenjörer, instrumenttekniker, processoperatörer. Information och val av reglerventil Renovering av reglerventil och ställdon Injustering och installation i process FIELDVUE funktionsbeskrivning Montage och initiering av FIELDVUE DVC Fältkommunikator 475 ValveLink Mobile Regler- och/eller processteknisk bakgrund. Utbildningen sträcker sig över 4 dagar. UF-106 FIELDVUE Instruments Valvelink Solo UF-112 FIELDVUE Instruments AMS valvelink SNAP-ON UF-103 SERVICE AV FISHER REGLERVENTILER UF-103 ger kunskaper om de serviceåtgärder som krävs för optimal funktion av Fisher reglerventiler. Teori och praktik varvas under utbildningen med erfarenheter från mångårigt arbete från processindustrin. baseras på traditionella instrument av typen P/P och E/P. Underhålls-, projekt- och instrumentingenjörer, instrumenttekniker, processoperatörer. Information om olika reglerventiler Val av reglerventil utifrån applikation Renovering av reglerventil Renovering av ställdon Renovering av lägesregulator P/P och E/P Injustering och test Installation i processen Förebyggande underhåll Ventildiagnostik Standardiserade testmetoder Regler- och/eller processteknisk bakgrund. UF-101 Dimensionering/val av Fisher reglerventiler UF-105 FIELDVUE Instruments 475

5 5

6 UTBILDNING 6 Tillståndskontroll Ventildiagnostik Vibrationsanalys AMS Suite intelligenta underhållssystem Med den automatiska intelligensen i underhållssystemet AMS Suite förbättras produktionens tillgänglighet och prestanda genom övervakning av all processutrustning. Systemet är uppkopplat till ett nätverk där samtliga fältinstrument, reglerventiler och roterande utrustning finns representerade. Diagnostikfunktionerna ger ett genomtänkt informationsunderlag tillräckligt för att kunna utföra de rätta underhållsinsatserna. Askalons supportavdelning ger kontinuerligt stöd inom samtliga delar av AMS Suite.

7 7 UF-105 beskriver grunderna för att kunna genomföra installation, montering, konfigurering och kalibrering av FIELDVUE DVC på både linjära och roterande reglerventiler med fältkommunikator 475. Tekniker och ingenjörer som jobbar med installation och kalibrering av FIELDVUE DVC. FIELDVUE funktionsbeskrivning Montage av lägesställare Introduktion och handhavande av fältkommunikator 475. Konfigurering, kalibrering och optimering av lägesställarens styrparametrar Felsökningsmetodik med fältkommunikator 475. Ventildiagnostik med ValveLink Mobile. Regler- och/eller processteknisk bakgrund. Helst några års erfarenhet av instrumenttekniskt arbete. Utbildningen sträcker sig över 2,5 dagar. UF-102 Service av Fisher reglerventiler med FIELDVUE DVC UF-103 Service av Fisher reglerventiler UF-106 FIELDVUE Instruments Valvelink Solo UF-112 FIELDVUE Instruments AMS valvelink SNAP-ON UF-105 FIELDVUE INSTRUMENTS Här lär sig deltagaren att applicera verktygen i ValveLink Solo på FIELDVUE DVC. I kursen hanteras alla steg mellan montage och start av diagnostiktest. lär deltagaren att hitta rätt verktyg för tänkt åtgärd. Deltagaren får förståelse för de olika diagnostiknivåerna för FIELDVUE DVC, optimering av styrparametrar med hjälp av diagnostikverktygen och enklare larmhantering för felsökning. Tekniker och ingenjörer som jobbar med installation och kalibrering av FIELDVUE DVC. Funktionsbeskrivning, montage och initiering av FIELDVUE DVC Introduktion och handhavande av ValveLink Solo Uppgradering av instrumentnivå och firmware Enklare larmhantering för felsökning Genomgång av diagnostikverktygen Batch Runner och schemaläggare Tag- och databasarbete Deltagarna bör ha regler- och/eller processteknisk bakgrund. Erfarenhet av FIELDVUE-lägesställare eller genomgången UF-105. Utbildningen sträcker sig över 2,5 dagar. UF-101 Dimensionering/val av Fisher reglerventiler. UF-102 Service av Fisher reglerventiler med FIELDVUE DVC UF-107 FIELDVUE Diagnostics Utvärdering av diagnostik. UF-106 FIELDVUE INSTRUMENTS - VALVELINK SOLO UF-107 ger nödvändiga kunskaper för att kunna utföra och utvärdera AMS ValveLink-diagnostik. Dessutom beskrivs avancerat användande av larmhantering, offline- och online-diagnostik för felsökning och analys av reglerventiler och instrument. Tekniker och ingenjörer som använder och arbetar med AMS ValveLink och övriga personer som ansvarar för underhållsrelaterat arbete. Uppgradering av instrumentnivå och firmware Pneumatiska reglerventiler och dess terminologi Larmhantering och diagnostikmöjligheter i FIELDVUE DVC och AMS ValveLink Utvärdering av diagnostiktester Felsökningsmetodik med diagnostikverktygen i AMS ValveLink Regler- och/eller processteknisk bakgrund och genomgången kurs UF-106 alternativt UF-112. Dessutom bör kursdeltagaren ha goda servicekunskaper för reglerventiler och instrument alternativt genomgången kurs UF-103 eller UF-102. Utbildningen sträcker sig över 2 dagar. UF-101 Dimensionering/val av Fisher reglerventiler UF-108 FIEDVUE INSTRUMENTS Tillståndsbaserat underhåll UF-107 FIELDVUE DIAGNOSTICS - UTVÄRDERING AV DIAGNOSTIK

8 UTBILDNING 8 UF-108 FIELDVUE INSTRUMENTS - TILLSTÅNDSBASERAT UNDERHÅLL avser FIELDVUE-instrument med mjukvarunivå PD med möjligheten att analysera reglerventiler under drift. inleds med en kortare sammanfattning och repetition av de övriga verktygen i AMS ValveLink. Därefter följer en beskrivning om användning och konfigurering av verktygen för online-diagnostik och felsökning. Tekniker och ingenjörer som använder och arbetar med AMS ValveLink och övriga personer som ansvarar för underhållsrelaterat arbete. Introduktion till PD-diagnostik Konfigurering och schemaläggning av triggerfunk- tioner och diagnostiktester Larmhant. och utvärd. av online-diagnostiktester Felsökning med hjälp av online-diagnostik Deltagarna bör ha mångårig regler- och/eller processteknisk bakgrund och genomgången kurs UF-107. Utbildningen sträcker sig över 2 dagar. UF-101 Dimensionering/val av Fisher reglerventiler UF-111 AMS INTELLIGENT DEVICEMANAGER AMS Device Manager utgör en plattform för kommunikation med de flesta förekommande fältinstrument och reglerventiler. Genom en moduluppbyggd struktur ges optimala förutsättningar för säker hantering av data och dokumentation. Stöd finns för kontinuerlig övervakning av all fältinstrumentering via bland annat: HART-multiplexers HART over PROFIBUS DeltaV-interface Wireless-interface UF-111 syftar till att ge kunskaper i hantering av de olika modulerna. Fokus ligger på inlärning av användargränssnittet, hantering av taggar (diagnostik, strukturering och historik), konfigurering av automatisk övervakning och kalibrering. Underhålls- och instrumentingenjörer, instrumenttekniker, processoperatörer. Teoretisk genomgång Uppstart och konfigurering av system Databasarbete Export-import av data ValveLink Snap-On Calibration Assistant Systemkopplad instrumentdokumentering Regler- eller processteknisk bakgrund samt PC-vana. Utbildningen sträcker sig över 4 dagar. UF-112 FIELDVUE Instruments - AMS Valvelink SNAP-ON UF-105 FIELDVUE Instruments 475 UF-101 Dimensionering och val av reglerventiler UF-112 FIELDVUE INSTRUMENTS - AMS VALVELINK SNAP-ON Lämplig påbyggnadskurs till UF-111. riktar sig till tekniker och ingenjörer som arbetar med FIELDVUE DVC tillsammans med AMS Device Manager och AMS ValveLink SNAP-ON. Deltagaren får lära sig grunderna för FIELDVUE DVC såsom hur man konfigurerar upp larmlistor och följer historik i AMS Device Manager. Tekniker och ingenjörer som jobbar med installation och kalibrering av FIELDVUE DVC. Introduktion till AMS Device Manager Ta bort, lägg till och ersätt instrument i AMS Använda Audit Trail Filtrera och övervaka larm FIELDVUE DVC i AMS Device Manager FIELDVUE DVC i AMS ValveLink SNAP-ON Grunder i ventildiagnostik Regler- och/eller processteknisk bakgrund. Helst några års erfarenhet av instrumenttekniskt arbete alternativt genomgången kurs UF-111. UF-101 Dimensionering och val av reglerventiler UF-102 Service av Fisher reglerventiler med FIELDVUE DVC UF-107 FIELDVUE Diagnostics Utvärdering av diagnostik.

9 9 Riktar sig i första hand till inspektörer som vill arbeta med tillståndskontroll och maskindiagnostik. passar dig som kommer från mekverkstad, smörjavdelning eller driften och har nytta av vibrationsmätning. Detta är en kurs kring CSi utrustning som ger nödvändiga kunskaper för att komma i gång med AMS Machinery Health Manager (RBMWare) och analysatorer CSi 2120/2130. Nybörjare, i första hand inspektörer, som vill arbeta med tillståndskontroll och maskindiagnostik. Vibrationsgrunder Grundläggande kunskaper i spektrumanalys AMS Machinery Health Manager CSi 2120 och 2130 handhavande Erfarenhet av teknik och maskinunderhåll. Utbildningen sträcker sig över 4 dagar. UF-120 CSi GRUNDKURS Riktar sig till inspektörer som arbetat med CSi system eller liknande system och har ett behov av att fräscha upp sina kunskaper i frekvensanalys. UF-121 är en grundkurs som berör grunderna i maskinvibrationer och frekvensanalys. innehåller praktiska övningar och praktikfall från diverse sorters maskiner. FU-inspektörer. Användare av CSi 2120, 2130 och andra frekvensanalysatorer. Mätteknik Praktiska vibrationsgrunder inom industrin Spektrumanalys, steg för steg Maskindiagnos. Hur analyseras maskinfel? UF-120 eller motsvarande UF-121 FREKVENSANALYS I ger fördjupande kunskaper i användning av programmoduler som RBMwizard, RBMwiew samt databasinställningar. Utbildningen är en fortsättning på kurserna UF-120 och UF-121. FU-inspektörer som använder CSi och vill fokusera på handhavande av programmet. Databasinställningar CSi 2120/2130-inställningar Analysgrupp/larmgrupp Avancerad mätteknik/analysregler PeakVue-inställningar Databasuppdelning Larmrapporter UF-120 och UF-121 eller motsvarande kunskaper. FU-inspektörer som använt CSi och arbetat aktivt med vibrationer. UF-122 CSi PÅBYGGNAD

10 UTBILDNING 10

11 11 riktar sig till erfarna användare som arbetat en längre tid med CSi-utrustning. Utbildningen är avsedd för dig som vill få djupare kunskaper i frekvensanalys, felbedömning samt tvåkanalig användning. CSi-användare. Kort repetition av vibrationsbegrepp och analysmetoder Genomgång av avancerade funktioner/inställningar Signalanalys Tidssynkron/triggning/orbit Analogt/digitalt mätsätt i praktiken Fasmätning och analys PeakVue analys Resonans i maskiner Praktikfall Krav på UF-120 och UF-121 eller längre erfarenhet av rondmätning med CSi-utrustning. UF-123 FREKVENSANALYS II CSi RBMWizard och expertprogram är ett värdefullt verktyg som hjälp till maskindiagnos och bedömning. ger de kunskaper du behöver för att ställa in olika parametrar för att få den bästa bedömningen. CSi expertprogram innehåller flera tusen analysregler och hjälper till att lokalisera olika mönster av fel hos maskiner. FU-inspektörer som använder CSi MHM (Machinery Health Manager) Introduktion av systemfiler och komponenter som tillhör RBMwizard och expertprogrammet Konfigurera med expertprogrammet (elmotorer/ pumpar/fläktar/växellådor/kompressorer mm.) Tilldela maskininställning mellan fler maskiner av samma typ Automatisk/detaljerad och sammanfattande analys UF-124 eller motsvarande. Utbildningen sträcker sig över 4 dagar. UF-125 RBMWizard DATABASINSTÄLLNINGAR OCH EXPERTANALYS riktar sig i första hand till användare som nyligen har skaffat en CSi 2130 maskinanalysator för vibrationsanalys. UF-126 är en introduktionskurs på CSi 2130 där användarna får all kunskap kring det dagliga handhavandet av instrumentet. Nybörjare, i första hand inspektörer som nyligen skaffat en CSi 2130 eller har för avsikt att skaffa en CSi 2130 inom snar framtid. CSi 2130 egenskaper och funktioner Grundläggande kunskaper i handhavande och funktionsknappar Grundinställningar Allmänna inställningar för mätapplikationer Kommunikation med Machinery Health Manager. Ladda och dumpa ronder Utskrifter från instrumentet till: - Dator - USB - Minneskort Inga krav. UF-126 CSi 2130 GRUNDKURS

12 UTBILDNING 12 UF-127 AVANCERAT HANDHAVANDE CSi 2130 UF-127 ger djupare kunskap om hur inställningarna i CSi 2130 görs. Mätapplikationer behandlas på ett detaljerat sätt vilket innebär att du får bredare förståelse för varför och hur man mäter för att hitta svårtupptäckta maskinfel. Under kursen kommer vi att arbeta med praktiska övningar direkt på CSi 2130 maskinanalysatorn. Dessutom förklaras menyerna och funktionerna grundligt. FU-inspektörer som använder CSi Handhavande av CSi 2130 Extra analys och direkta mätningar under rond Menyinställningar som berör expertfunktioner Analys med tvåkanalig mätning samt fasmätning Övningar/mätapplikationer Genomgången UF-120. UF-128 BALANSERING MED CSi 2130 SKA ERSÄTTAS? Riktar sig i första hand till inspektörer som vill arbeta med CSi 2130 balanseringsprogrammet. fokuserar till stor del på handhavandet av balanseringsprogrammet i CSi Dels enplans-, dels tvåplansbalansering. Grunderna i vektormätning gås igenom i detalj för att ge förståelse för grunderna i balanseringsarbetet. täcker också den del som handlar om frekvensanalys på 1xRPM, resonanser, rotorsvängning. Inspektörer som vill arbeta med CSi 2130-balansering eller arbetar med balansering. Grunderna i maskinbalansering Grundläggande kunskaper i spektrumanalys med fokus på 1xRPM Fasvinkel och vektormätning Handhavande balanseringsprogrammet i 2130 Kunskapsnivå som motsvarar UF-121 och UF-126. Utbildningen sträcker sig över 2 dagar. UF-129 MODALANALYS MED CSi 2130 Riktar sig i första hand till inspektörer som vill arbeta med CSi 2130 tvåkanalig. behandlar specifikt modalanalysprogramvaran i CSi 2130 samt Advanced Cross Channel-funktioner. MEScope ODS animeringsprogramvara används. CSi 2130 användare som har intresse av: - Modalanalys avancerade funktioner - Resonansproblem - Felsökning och utredning CSi 2130 genomgång expertfunktioner Grundläggande kunskaper i spektrumanalys och svängningsform Handhavande av ODS i CSi 2130 Praktiska övningar med olika krafthammare och CSi 2130 Exportera data och skapa animeringsformen UF-123 eller UF-127.

13 13 Riktar sig i första hand till inspektörer och användare som kommer att arbeta med CSi 4500/6500 -onlinesystemet. ger grundläggande kunskaper i systemet, förståelse för systemuppbygganden samt handhavandet av systemet för daglig användning. Inspektörer som kommer att använda online-systemet. Underhållsingenjörer och driftpersonal som har för avsikt att använda systemet i mindre skala. Vibrationsgrunder och givarteknik Grundläggande kunskaper i spektrumanalys AMS Machinery Health Manager Systemuppbyggnad Databasbygge Online Watch Handhavande programvaran Diagnostic Analysis Inga krav. UF-132 AMS/CSi 4500/6500 ONLINE GRUNDKURS Riktar sig i första hand till inspektörer och användare som har arbetat med CSi 4500/6500 online-systemet en kortare period. ger kunskaper i online-systemet, hantering, ändringar i databas, modifiering av givare, installation av nya givare och processparametrar. Inspektörer/underhållspersonal, instrumentpersonal som har för avsikt att arbeta med systemet. Repetition av systemuppbyggnad, nätverk och systemfiler Databasunderhåll, data collection set, analysband och larmhantering Givarteknik, givarinstallationer CSi 4500/6500 hands on Hyper terminal telnet Online Watch Handhavande programvaran Diagnostic Analysis Transient programvara Genomgången UF-132. UF-133 AMS/CSi 4500/6500 ONLINE AVANCERAD Riktar sig i första hand till användare som vill lära sig allt som är nytt i den nya Vibration Analysis modulen i 5.2 och senare release av Machinery Health Manager. omfattar i huvudsak handhavandet av Machinery Health Manager 5.2. är riklig på övningar och ger många nya upptäckter av funktioner i programmet. Syftet är att du ska kunna arbeta och använda systemet på det bästa och mest effektiva sättet. Sätt där du utför dina analyser snabbare och enklare, samtidigt som du gör professionella utskrifter. Machinery Health Manager-användare eller onlineanvändare. MHM systemöversyn Handhavande av de nya modulerna Utskrifter och rapporter Genomgången UF-120. UF-134 MACHINERY HEALTH MANAGER VIBRATION ANALYS PROGRAMVARA

14 ASKALON UTBILDNINGSCENTER Hos oss eller på plats hos dig som kund? ASKALON UTBILDNINGSCENTER tillhandahåller ett omfattande kursprogram för processindustrins instrument-, underhålls- och projektingenjörer. På plats i moderna kurslokaler erbjuds kontinuerligt en rad schemalagda kurser. För att reducera större gruppers kostnader för resor och uppehälle arrangeras dessutom kurser i kundens egna lokaler förutsatt att samma utbildningsresultat kan uppnås. Utlokaliserade kurser blir en allt vanligare form framförallt vid tillfällen då utbildningen riktar sig mot flera personer inom ett och samma företag. Ring och diskutera utbildning med oss på Askalon. Kontakta Marie Ögren på tel eller via mail

15 På Askalon möter du bara de vassaste instruktörerna Frank Beckius Kursansvarig / Instruktör AMS/FIELDVUE Adam Lindberg Instruktör AMS MHM Kjell Bollman Instruktör AMS MHM Per Locke Instruktör Service Robert Axelsson Instruktör AMS DM Joakim Karlsson Instruktör Ventilberäkning Anders Hultman Instruktör AMS MHM Marie Ögren Koordinator

16 Vi finns där processindustrin finns ASKALON är en etablerad aktör inom nordisk processindustri. Huvudkontor och vårt moderna utbildningscenter finns på Hammarö utanför Karlstad. Vi har dessutom servicekontor på ett flertal orter i FINLAND Sverige, Danmark och Finland. Pirkkala SVERIGE Vantaa Karlstad Stockholm Dals Långed Norrköping Århus DANMARK Herlev Sverige/Huvudkontor: Nolgårdsvägen 11, SE Hammarö, Sweden, Tel , Fax Berlin Danmark: Generatorvej 8A, DK-2730, Herlev, Danmark, Tel Finland: Hakamäenkuja 5, FIN Vantaa, Finland, Tel Sachsen PREFERENS / Foto: Lasse Forsberg / Tryck: CityTryck / Tryckår: 2013

askalon Kurskatalog 2011 Valves Engineering Asset Management Service Education

askalon Kurskatalog 2011 Valves Engineering Asset Management Service Education askalon Kurskatalog 2011 Valves Engineering Asset Management Service Education Askalon tar totalansvar för kompletta ventilleveranser, utvecklar komplexa, kundanpassade applikationer och finner genomtänkta

Läs mer

askalon Valves Engineering Asset Management Service Education

askalon Valves Engineering Asset Management Service Education askalon Valves Engineering Asset Management Service Education ASKALON har erfarenheter och resurser att hantera allt från enstaka ventiler och reservdelar till komplexa ventilprojekt. VALVES ASKALON har

Läs mer

Kurskatalog med översikt av kursutbudet i Karlstad.

Kurskatalog med översikt av kursutbudet i Karlstad. Kurskatalog med översikt av kursutbudet i Karlstad. 1 Välkommen till vårt utbildningscenter i Karlstad Kunskaper är oumbärliga för dagens tekniker, som ständigt möter nya krav och förändringar på instrumentering

Läs mer

askalon Valves Engineering Asset Management Service Education

askalon Valves Engineering Asset Management Service Education askalon Valves Engineering Asset Management Service Education PROCESSINDUSTINS VÅGBRYTARE VALVES ASKALON har erfarenheter och resurser att hantera allt från enstaka ventiler och reservdelar till komplexa

Läs mer

Dina utmaningar. vår drivkraft

Dina utmaningar. vår drivkraft Dina utmaningar vår drivkraft Vi gillar utmaningar Eller som Svante * säger: "När kunden ber oss att reglera 200 bar till atmosfärstryck, då är det extra roligt att gå till jobbet. Vi gillar utmaningar.

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Vi bryter branschens mönster varje dag Under ett och samma tak levererar vi pneumatik, industriventiler, linjärteknik och profiler En unik mix av produktprogram Öbergs - en oberoende

Läs mer

EDUCATIONAL SERVICES Kurskatalog 2013

EDUCATIONAL SERVICES Kurskatalog 2013 EDUCATIONAL SERVICES Kurskatalog 2013 DeltaV AMS Instrument ÖVER 50 UTBILDNINGSCENTER I 35 LÄNDER VÄRLDEN ÖVER Vi är glada att kunna förse dig med vår kurskatalog för 2013. Våra kurser, lärarledda och

Läs mer

UTBILDNING V I U T B I L DA R F Ö R F R A M T I D E N UTV G Ä N I RDE LJN RING U UPPFÖ TBILDNING

UTBILDNING V I U T B I L DA R F Ö R F R A M T I D E N UTV G Ä N I RDE LJN RING U UPPFÖ TBILDNING UTBILDNING V I U T B I L DA R F Ö R F R A M T I D E N UTVÄRDERING UTBILDNING UPPFÖLJNING VÅRA KURSER Camozzis utbildningar baseras på mångårig erfarenhet av olika problemställningar och applikationer inom

Läs mer

EDUCATIONAL SERVICES Kurskatalog 2010

EDUCATIONAL SERVICES Kurskatalog 2010 EDUCATIONAL SERVICES Kurskatalog 2010 DeltaV AMS Instrument ÖVER 50 UTBILDNINGSCENTER I 35 LÄNDER VÄRLDEN ÖVER Vi är glada att kunna förse dig med vår kurskatalog för 2010. Våra kurser, lärarledda och

Läs mer

Hur vi arbetar med FU på Skoghalls bruk

Hur vi arbetar med FU på Skoghalls bruk Förebyggande Underhåll Skoghalls bruk 111020 1 Hur vi arbetar med FU på Skoghalls bruk 2 1 Hur vi arbetar med FU på Skoghall s bruk FU3= FU-inspektörer: Arbetar idag enbart med ronder och inspektioner.

Läs mer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer , UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer 2 3 SIDA BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR. GRUNDKURS BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR.

Läs mer

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning TOOLS Momentum Kursprogram 2009 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning Introduktion Välkommen till TOOLS Momentums utbildningar!

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

IntelaTrac. En säker investering för ökad tillgänglighet. underhåll kalibrering mätteknik

IntelaTrac. En säker investering för ökad tillgänglighet. underhåll kalibrering mätteknik IntelaTrac En säker investering för ökad tillgänglighet underhåll kalibrering mätteknik IntelaTrac Ett intelligent system för rondning Ronder och inspektioner blir en allt viktigare del i arbetet att

Läs mer

Security Products Kursutbud

Security Products Kursutbud Security Products Kursutbud 3 Building Technologies, Security Products Bli mer konkurrenskraftig med en kurs från Security Products Siemens, Security Products erbjuder ett brett utbud av kurser i våra

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

effektiv tillståndskontroll för alla branscher

effektiv tillståndskontroll för alla branscher effektiv tillståndskontroll för alla branscher pålitliga onlinesystem och portabla lösningar avancerad vibrationsanalys Kugg- och lagerövervakning your reliable partner SPM löser underhållsproblem, i hela

Läs mer

BiTA Service Management AB

BiTA Service Management AB Erfarenhet Visdom Sveriges ledande leverantör av kunskap och kompetens inom ITIL och IT Service Management. Kunskap Information Data Utbildning Stockholm Göteborg Malmö Sundsvall Umeå Linköping Karlstad

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

Industritjänster till rätt grad

Industritjänster till rätt grad Industritjänster till rätt grad Industritjänster till rätt grad Inom den industriella sektorn är rätt temperatur viktig. Avvikelser får inte vara för stora. Dessutom har noggrannhet, driftsäkerhet och

Läs mer

Fastighetsautomation Workshop EY3600. W30 EY3600 Användare

Fastighetsautomation Workshop EY3600. W30 EY3600 Användare Översikt utbildning Sauter Automation AB, Fastighetsautomation Fastighetsautomation Workshop EY3600 System Användare W30 EY3600 Användare W31 System Konfigurering Service W40 Case - Projekt W50 novapro32

Läs mer

TIAP-metoden för statusbestäming

TIAP-metoden för statusbestäming TIAP-metoden för statusbestäming Höjer lönsamheten på din anläggning Anna Pernestål, anna.pernestal@tiap.se, Life Cycle Profit och TIAP-metoden TIAP-metoden bygger på helhetssyn av drift och underhåll

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1 Quick start manual Smart-House 2015-04-20 Rev 1.1 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 5

Läs mer

GRUNDORSAKSANALYS RCA

GRUNDORSAKSANALYS RCA GRUNDORSAKSANALYS RCA RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker. Metoden används för att kartlägga händelseförloppet vid en eller flera händelser. Det kan beröra både

Läs mer

Kurskatalog 2009 Allmänt. Produktportföljen PMR. Introduktion till TETRA. Användarutbildning Merlot Mobile. Användarutbildning Merlot Office

Kurskatalog 2009 Allmänt. Produktportföljen PMR. Introduktion till TETRA. Användarutbildning Merlot Mobile. Användarutbildning Merlot Office Kurskatalog 2009 Allmänt UTB006 Produktportföljen PMR Digitalt UTB007 UTB008 Introduktion till TETRA Användarutbildning EADS Rakelterminaler UTB009 Användarutbildning Merlot Mobile UTB010 Användarutbildning

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Beskrivning av PowerSoft

Beskrivning av PowerSoft BESKRIVNING AV POWERSOFT... 1 PRINCIPSKISS... 1 ANVÄNDARDEL... 2 Visningssidor... 2 Visning och hantering... 4 Diagram och tabeller... 5 KONFIGURATION... 7 Kommunikation och anslutningar... 7 Instrument...

Läs mer

Industriell automation

Industriell automation Industriell automation Under ett och samma tak levererar vi komponenter och system inom pneumatik, linjärteknik, profilsystem, elektriska driv- och styrsystem DET ÄR BARA FANTASIN SOM BEGRÄNSAR MÖJLIGHETERNA

Läs mer

Quickstart manual. Rev SHTOOL Quickstart manual Smart-House

Quickstart manual. Rev SHTOOL Quickstart manual Smart-House Quickstart manual Rev. 2.3 2017-09-14 SHTOOL 6.5.33 1 Innehåll 1 FÖRORD... 3 2 PROGRAMVARA... 4 2.1 Hämta programvara... 4 2.2 PC krav... 4 3 DOKUMENTATION... 5 3.1 Manualer... 5 3.2 Projektdokumentation...

Läs mer

ProjektHydraulik AB. Målinriktad hydraulikutbildning. Industri. 4 dagar. Grundläggande hydraulik FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING. Underhåll hydraulsystem

ProjektHydraulik AB. Målinriktad hydraulikutbildning. Industri. 4 dagar. Grundläggande hydraulik FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING. Underhåll hydraulsystem ProjektHydraulik AB Målinriktad hydraulikutbildning HYDRAULIK FÖR EL & AUTOMATION GRUNDKURS EL FÖR HYDRAULIKER 3 dagar TILLÄMPAD FELSÖKNING Mobil Industri PROPORTIONAL- TEKNIK (GRUNDKURS 2) GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Vad kan ett rullningslager stå till tjänst med? Per-Erik Larsson SKF Industrial Solutions and Service Technologies 2015-02-05

Vad kan ett rullningslager stå till tjänst med? Per-Erik Larsson SKF Industrial Solutions and Service Technologies 2015-02-05 Vad kan ett rullningslager stå till tjänst med? Per-Erik Larsson SKF Industrial Solutions and Service Technologies 2015-02-05 Vad kan ett rullningslager stå till tjänst med? Traditionell användning av

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

Utbildning inom fiberoptik

Utbildning inom fiberoptik Utbildning inom fiberoptik Bygger din kompetens Utbildning inom Fiberoptik Fiberoptiken kan ses som den förmedlare som förser oss med information, kommunikation och interaktivitet. Genom optokablar finns

Läs mer

KURSUTBUD. Intresseanmälan och bokning

KURSUTBUD. Intresseanmälan och bokning KURSUTBUD Pulsen håller utbildingar inom IAM området. Under året håller vi utbildningar i NetIQ Identity Manager och Microsoft Forefront Identity Manager. Utbildningarna hålls i våra utbildningslokaler

Läs mer

PROCESS / OEM NYFiKEN på hur VårA FuNKtiONS- lösningar FörBättrAr DiNA processer?

PROCESS / OEM NYFiKEN på hur VårA FuNKtiONS- lösningar FörBättrAr DiNA processer? PROCESS / OEM Nyfiken på hur våra funktionslösningar förbättrar dina processer? Armatec är ett renodlat kunskapsföretag på tekniska system inom processindustrin. Av naturliga skäl är det därför människorna

Läs mer

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning AP&T CUSTOMER SERVICE Utbildning som ger utdelning Möt framtiden med rätt kompetens Att satsa på kompetensutveckling för dina medarbetare är förmodligen den bästa investering du kan göra. Med aktuella

Läs mer

Roche Academy - kursprogram 2011

Roche Academy - kursprogram 2011 Roche Academy - kursprogram 2011 Section title Kursprogram 2011 Innehåll Roche Academy är Roche Diagnostics plattform för kontinuerlig utveckling och fortbildning. Vi har i samråd med våra användare tagit

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet Atlas Copco Eftermarknadstjänster Trygga servicelösningar för din verksamhet Air-tjänster för optimal energibesparing Våra energibesparande Air-tjänster kan radikalt minska livscykelkostnaden för din tryckluftanläggning.

Läs mer

EBR. Diplomerad distributionselektriker. Bygger din kompetens

EBR. Diplomerad distributionselektriker. Bygger din kompetens EBR Diplomerad distributionselektriker Bygger din kompetens EBR Diplomerad distributionselektriker Vi erbjuder ett väl sammansatt utbildningspaket som ger dig förutsättningar för att utvecklas framgångsrikt

Läs mer

Kontrollera din mobila anläggning!

Kontrollera din mobila anläggning! Kontrollera din mobila anläggning! Mobil Styrning Partners Vår idé Erbjuda en driftad manageringslösning för kundens mobilanläggning vilket ger kontroll, styrning och besparingar Tjänsten köps per användare

Läs mer

PRODUKTIONSUTRUSTNING

PRODUKTIONSUTRUSTNING PRODUKTIONSUTRUSTNING Ämnet produktionsutrustning behandlar industriteknisk utrustning, dess användningsområden samt gällande säkerhetsföreskrifter. Det handlar också om hur utrustningen vårdas samt hur

Läs mer

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair TOOLS Momentum kursprogram 2014 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Service av pumpar Kursprogram 2014 Rätt produkt, rätt monterad och underhållen medför

Läs mer

API PRO Basfunktioner

API PRO Basfunktioner 1 2 3 API PRO Certifierad Expert På dessa kurser är fokus att ge information på expertnivå i API PRO-systemet. erna är superanvändare och supervisor. API PRO Certifierad professionell På dessa kurser får

Läs mer

2D vs 3D? Nya gränssnitt för processindustrins kontrollrum En pilotstudie

2D vs 3D? Nya gränssnitt för processindustrins kontrollrum En pilotstudie 2D vs 3D? Nya gränssnitt för processindustrins kontrollrum En pilotstudie Produkt- och produktionsutveckling Chalmers tekniska högskola MariAnne Karlsson 1 2 3 4 Bakgrund Processindustrins kontrollrum

Läs mer

Högre Mekanikerutbildning

Högre Mekanikerutbildning Högre Mekanikerutbildning En utbildning för SGAs medlemmar med tyngdpunkt på hydraulik, elteknik och slipning. Tele: 044-24 86 60 Web: www.sgariks.se Innehållsförteckning Högre Mekanikerutbildning (HMU)...

Läs mer

Maskindiagnostik MSGC 22 & MSGC 26

Maskindiagnostik MSGC 22 & MSGC 26 Maskindiagnostik MSGC 22 & MSGC 26 Hans Johansson Ett modernt samhälle kräver maskinutrustningar med hög tillgänglighet Få - helst inga - oplanerade driftstopp Korta tider för stillestånd p.g.a. underhåll

Läs mer

Kursprogram 2009 Mercur Business Control

Kursprogram 2009 Mercur Business Control Kursprogram 2009 Mercur Business Control 2008 Mercur Solutions AB 1/13 1 Maximera värdet av er investering i Mercur... 2 2 Kursplanens struktur... 3 2.1 Grundkurs användarutbildning (½ dag)... 3 2.2 Grundkurs

Läs mer

< Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektperiod: <2015-01-01 till 2015-04-30>

< Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektperiod: <2015-01-01 till 2015-04-30> PROJEKTBESKRIVNING Processindustriell IT och Automation hösten 2014 Projektakronym Projektnamn < Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektfakta Sökt belopp från VINNOVA:

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-11-04. Rev 2.0

Quick start manual. Smart-House 2015-11-04. Rev 2.0 Quick start manual Smart-House 2015-11-04 Rev 2.0 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 6

Läs mer

STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET

STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET SÅ HÄR FUNGERAR DET: Vi ger era medarbetare ett enkelt och effektivt verktyg för att lära sig och vässa sina kunskaper i Windows och Office-programmen.

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12 Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke MaxiSmoke MidiSmoke File: D:\Projekt\SMOKE CONTROL\MIDI SMOKE\Man\Midisystem_inst_man_V01.odt 2008-02-18 Sida 1 av 12 1. Installation

Läs mer

Fallbeskrivning Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng. Drift- och Underhållsteknik

Fallbeskrivning Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng. Drift- och Underhållsteknik Drift- och Underhållsteknik Bakgrund Anläggningar för produktion av biogas är övervakade och reglerade av datoriserade system. Det är mycket viktigt att personalen som driver anläggningar för produktion

Läs mer

Förebyggande Underhåll

Förebyggande Underhåll Förebyggande Underhåll Inverkan av dålig anläggningseffektivitet 100% 26% Förluster 74% Tidstillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitetsutbyte 94% 85% 93% Anläggningens kapacitet Anläggningens produktion

Läs mer

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering MMK Intelligent ärende- och inventariehantering MMK utvecklades av Vendel Data första gången 1997 som ett verktyg för den egna organisationen. Målsättningen var att ge stöd till en arbetsmetodik baserad

Läs mer

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING 1 2 KOMPETENTA MEDARBETARE MED AVANCERAD MASKINPARK STARKA SKÄL ATT VÄLJA WERMLANDS TUNNPLÅT Framgångsrika industritillverkare kräver professionella partners.

Läs mer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer En enkel enhet för övervakning och styrning Det finns många sätt att göra avloppsnät effektivare och mer tillförlitliga

Läs mer

Idus gör underhållet lönsamt och effektivt!

Idus gör underhållet lönsamt och effektivt! Idus gör underhållet lönsamt och effektivt! 1 2 Idus ger dig flera fördelar Idus har sedan 1992 utvecklat programvaror för information, dokumentation, drift och underhåll. Vår filosofi är att göra användarvänliga

Läs mer

Met/Track Software Ver 8.X 1 dagskurs

Met/Track Software Ver 8.X 1 dagskurs Met/Track Software Ver 8.X 1 dagskurs Genom praktiska övningar, hands-on, kommer du att lära dig optimala metoder för att systematiskt samla in information som krävs för att rutinmässigt och konsekvent

Läs mer

AESSEAL SWEDEN AB SEALING THE WORLD

AESSEAL SWEDEN AB SEALING THE WORLD AESSEAL SWEDEN AB SEALING THE WORLD AESSEAL GÖR DET MÖJLIGT Redan år 1983 klev AESSEAL in i en bransch som dominerades av några stora internationella aktörer. För att kunna ta sig in på marknaden och överleva

Läs mer

FluidSIM 5 Snabbare, större och ökad tillgänglighet

FluidSIM 5 Snabbare, större och ökad tillgänglighet FluidSIM 5 Snabbare, större och ökad tillgänglighet Revolutionerande: Nya FluidSIM 5 Ett FluidSIM för alla behov: P, H och E i samma simulering Nytt koncept: ett FluidSIM för alla teknologier och utbildningspaket

Läs mer

MARIN EL OCH ELEKTRONIK

MARIN EL OCH ELEKTRONIK MARIN EL OCH ELEKTRONIK Ämnet marin el och elektronik behandlar den elektronik, de elektriska installationer och elektriska system som förekommer i fritidsbåtar. Ämnet behandlar även materiallära samt

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM HÖSTEN 2017 VÅREN 2018 MEDTRONIC AB

UTBILDNINGSPROGRAM HÖSTEN 2017 VÅREN 2018 MEDTRONIC AB UTBILDNINGSPROGRAM HÖSTEN 2017 VÅREN 2018 MEDTRONIC AB INTRODUKTION HÖSTEN 2017 VÅREN 2018 Företaget Medtronic grundades år 1949 och har sedan dess verkat i nära samarbete med doktorer och vårdpersonal

Läs mer

Beijer Electronics AB, MA00062D,

Beijer Electronics AB, MA00062D, Manual IFC PBDP Förord Denna manual är en installations och funktionsbeskrivning för expansionskortet IFC PBDP. Modulen kan användas till operatörsterminalerna i E-serien som har expansionskortsplats.

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt Underhållssystem Så hjälper Rejus Maintenance er till ett bättre underhåll Från avhjälpande till förebyggande underhåll på kortast tid Att säkerställa maximal tillgänglighet och driftsäkerhet på era maskiner

Läs mer

Optimal prestation. Med ett starkt service- och supportteam. Servicetjänster:

Optimal prestation. Med ett starkt service- och supportteam. Servicetjänster: Optimal prestation Med ett starkt service- och supportteam Servicetjänster: Förebyggande underhåll Driftsoptimering Remote Online Support Reparationer på plats Utbildning och instruktion Kalibrering och

Läs mer

MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN

MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN MILJÖPROBLEMET KAN GÖRAS TILL EN HÅLLBAR INKOMSTKÄLLA BIOGAS SYSTEMS utvecklar miljöriktiga och ekonomiskt vinnande lösningar för energi och biogas. Vi tar ett helhetsgrepp

Läs mer

GUIDE VERKTYGSSÄKERHET LÅS DITT VERKTYG OM DET BLIR STULET KOM I GÅNG PÅ 5 MINUTER: LADDA NER APPEN GRATIS REGISTRERA FÄRDIG

GUIDE VERKTYGSSÄKERHET LÅS DITT VERKTYG OM DET BLIR STULET KOM I GÅNG PÅ 5 MINUTER: LADDA NER APPEN GRATIS REGISTRERA FÄRDIG GUIDE VERKTYGSSÄKERHET LÅS DITT VERKTYG OM DET BLIR STULET STEG 1 KOM I GÅNG PÅ 5 MINUTER: STEG 2 STEG 3 LADDA NER APPEN GRATIS MILWAUKEE ONE-KEY APP REGISTRERA DIN PROFIL SNABBT OCH LÄTT FÄRDIG DU ÄR

Läs mer

SRD991 Intelligent Ventillägesställare

SRD991 Intelligent Ventillägesställare Snabb Starts guide 06.2008 QG EVE0105 B-(se) SRD991 Intelligent Ventillägesställare Denna instruktion skall tjäna som en vägledning för en snabb uppstart. För mer detaljerad information så hänvisar vi

Läs mer

Betongelementteknologi www.avermann.de

Betongelementteknologi www.avermann.de Betongelementteknologi www.avermann.de Välkommen till AVermAnn! AvermAnn är en familjeägd verksamhet med aktiviteter world-wide. verksamheten har mer än 300 anställda och har producerat högkvalitets produktionsutrustning

Läs mer

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning AquaView övervakningssystem Säkrare styrning och enklare övervakning Det första övervakningssystemet speciellt anpassat för VA-applikationer. Innovativa lösningar från företaget som uppfann den dränkbara

Läs mer

Trådlös överföring av mätdata Industri och Mobila applikationer

Trådlös överföring av mätdata Industri och Mobila applikationer Trådlös överföring av mätdata Industri och Mobila applikationer Telemetrie Elektronik GmbH är tysklands ledande leverantör av komponenter och kompletta mätsystem för alla former av trådlös överföring av

Läs mer

Kursprogram 2010 Mercur Business Control

Kursprogram 2010 Mercur Business Control Kursprogram 2010 Mercur Business Control 2008 Mercur Solutions AB 1/11 1 Maximera värdet av er investering i Mercur... 2 2 Kursplanens struktur... 3 2.1 Grundkurs användarutbildning (½ dag)... 3 2.2 Grundkurs

Läs mer

Driftsäkerhet SCA Ortviken. Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör

Driftsäkerhet SCA Ortviken. Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör Driftsäkerhet SCA Ortviken Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör Agenda SCA Ortviken Driftsäkerhet vid Ortvikens pappersbruk Strategi Kritikalitetsanalys Operatörsunderhåll Nyckeltal Framgångsfaktorer

Läs mer

Cisco Jabber Video for TelePresence o Användning och Installation

Cisco Jabber Video for TelePresence o Användning och Installation IT Centrum 2012 04 19 Sida 1 (15) Cisco Jabber Video for TelePresence o Användning och Installation Cisco Jabber Video for TelePresence, tidigare benämnd Movi, är en programvara som tillsammans med Webb-kamera

Läs mer

Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn

Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn KONSULTATION 2011 2012 2013 2014 2015 Från dröm till verklighet Med läget under kontroll får du en säker och effektiv produktion. Då kan du

Läs mer

MActor. www.metrima.com

MActor. www.metrima.com MActor Metrimas AMR-system Om MActor MActor är modernt, tryggt & robust MActor är Metrimas AMR-system som i olika generationer funnits på den svenska marknaden i över 20 år. MActor har tillsammans med

Läs mer

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder Mätmaskiner nyli.se Nyli Metrology AB Vi har sedan starten 1970 varit kända för att leverera produkter och tjänster med mycket god kvalité, våra passbitar i hårdmetall är ett exempel. Vårt huvudkontor

Läs mer

Utförsäljning av lab.stationer etc. för styrteknik och hydraulik Datum: 2008-11-13

Utförsäljning av lab.stationer etc. för styrteknik och hydraulik Datum: 2008-11-13 Utförsäljning av lab.stationer etc. för styrteknik och hydraulik Datum: 2008-11-13 Här följer en lista på våra lab.stationer, komponentsatser och styrobjekt för kurser i styrteknik, hydraulik och reglerteknik,

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

REALTIDSÖVERVAKNING, KONTROLL, STYRNING OCH PROAKTIV BESLUTSHANTERING AV VATTENLEDNINGSNÄT

REALTIDSÖVERVAKNING, KONTROLL, STYRNING OCH PROAKTIV BESLUTSHANTERING AV VATTENLEDNINGSNÄT REALTIDSÖVERVAKNING, KONTROLL, STYRNING OCH PROAKTIV BESLUTSHANTERING AV VATTENLEDNINGSNÄT Michael Kamdem Tekniska verken i Linköping VA GIS Stockholm 2015-01-29 GIS Verktyg + hydrauliska modeller Primära

Läs mer

El för Mekaniker 5 dagar

El för Mekaniker 5 dagar El för Mekaniker 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

En vägvisare till ABB:s breda utbud av servicetjänster för styrsystem

En vägvisare till ABB:s breda utbud av servicetjänster för styrsystem En vägvisare till ABB:s breda utbud av servicetjänster för styrsystem Det var på 70-talet som de första försöken gjordes att med hjälp av datorer automatisera produktionen inom industrin. Sedan dess har

Läs mer

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFÖRTECKNING 1. RFID-Kurser... 2 1.1. RFID Grundkurs... 2 1.2. RFID Fortsättningskurs... 3 1.3. RFID dator programmering... 4 1.4. RFID Systemadministration... 5 1.5. RFID Aktiv Systemadministration...

Läs mer

Vår serviceavdelning har ett nära samarbete med såväl med entreprenörsanda, kvalitet och innovation. SAMSON

Vår serviceavdelning har ett nära samarbete med såväl med entreprenörsanda, kvalitet och innovation. SAMSON SAMSON Sverige SAMSON DET ÄR VI Lägesställare 3730 Våra lägesställare är avancerade och användarvänliga. Teknik och konstruktion bidrar till den höga reglernoggrannheten hos SAMSONs reglerventiler. Programvaran

Läs mer

Enkelt, centraliserat underhåll av skrivare och multifunktionssystem

Enkelt, centraliserat underhåll av skrivare och multifunktionssystem Lösningar för övervakning och underhåll kontroll l produktivitet I styrning Enkelt, centraliserat underhåll av skrivare och multifunktionssystem Det enkla sättet att hantera arbetsflöden Fakta: Att skrivare

Läs mer

Konstruera för framtiden

Konstruera för framtiden Konstruera för framtiden Effektivare maskinstyrning med intelligent elektronik IQAN gör framtiden möjlig Avancerat men ändå enkelt varje konstruktörs önskedröm Traditionella, separata maskinstyrsystem

Läs mer

MEDICINSK TEKNIK. Infusionssystem

MEDICINSK TEKNIK. Infusionssystem MEDICINSK TEKNIK Infusionssystem En familj med intuitiva enheter för allt från allmänvård till intensivvård Den nya Agilia-familjen erbjuder ett komplett sortiment infusionspumpar, volym- och sprutpumpar

Läs mer

KUKA COLLEGE »COLLEGE

KUKA COLLEGE »COLLEGE KUKA COLLEGE »COLLEGE På KUKA ser vi utbildning som en naturlig del av det vi erbjuder våra kunder då kvalificerade medarbetare är ett företags viktigaste tillgång. Därför erbjuder vi inte enbart världsledande

Läs mer

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien PARKETTAPPLICERING Mixons systemlösning för parkettapplicering används för olika produkter där trälameller limmas ovanpå varandra genom att applicera lim på det horisontella fältet på träets ovansida.

Läs mer

Idus IS enkelt, flexibelt och lönsamt

Idus IS enkelt, flexibelt och lönsamt IS enkelt, flexibelt och lönsamt IS ger dig bara fördelar har sedan 1992 utvecklat programvaror för information, dokumentation och underhåll. I dag har vi över 2000 nöjda användare. Vår filosofi är att

Läs mer

2359 Mediegruppen 10/13_SE. Digital övervakning av förisolerade rörsystem för fjärrvärme

2359 Mediegruppen 10/13_SE. Digital övervakning av förisolerade rörsystem för fjärrvärme 2359 Mediegruppen 10/13_SE Digital övervakning av förisolerade rörsystem för fjärrvärme 2359 Detect brochure SE.indd 3 22/10/13 11.59 proaktiv övervakning och felsökning Central övervakning av förisolerade

Läs mer

Konsultstudiocertifiering, 4 dagar inkl tentamen Ger dig en certifiering i verktyget Pyramid Design Studio Konsultstudion. Pris kr 13500.

Konsultstudiocertifiering, 4 dagar inkl tentamen Ger dig en certifiering i verktyget Pyramid Design Studio Konsultstudion. Pris kr 13500. Åf-utbildningar 2012 Digitala kvitton Presentation av Digitala kvitton. 1 timme på nätet Konsultstudiocertifiering, 4 dagar inkl tentamen Ger dig en certifiering i verktyget Pyramid Design Studio Konsultstudion.

Läs mer

DEN KOMPLETTA PROGRAMVARAN FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR PROGRAMVARA FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR LÄTT ATT ANVÄNDA

DEN KOMPLETTA PROGRAMVARAN FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR PROGRAMVARA FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR LÄTT ATT ANVÄNDA PROGRAMVARA FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR LÄTT ATT ANVÄNDA MODULSYSTEM DEN KOMPLETTA PROGRAMVARAN FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR God avkastning på investeringen i form av minskade

Läs mer

LINDOFLAMM flamlösningar.

LINDOFLAMM flamlösningar. Katalog LINDOFLAMM flamlösningar. Flexibel teknik för alla värmningsapplikationer. 2 Innehåll. Innehåll. 3 Inledning 4 Högeffektsbrännare LF-H-4 till LF-H-16 (manuella) 5 Högeffektsbrännare LF-H-2D (manuell)

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

Inbjudan till Uni-View utbildning hösten 2010

Inbjudan till Uni-View utbildning hösten 2010 Helsingborg den 24 augusti 2010 Inbjudan till Uni-View utbildning hösten 2010 Här kommer höstens program för Uni-View utbildning. Utbildningen vänder sig som vanligt till nya operatörer eller systemansvariga

Läs mer