askalon Kurskatalog Valves Engineering Asset Management Service Education

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "askalon Kurskatalog Valves Engineering Asset Management Service Education"

Transkript

1 askalon Kurskatalog Valves Engineering Asset Management Service Education

2 Askalon tar totalansvar för kompletta ventilleveranser, utvecklar komplexa, kundanpassade applikationer och finner genomtänkta rutiner för förebyggande underhåll och service. Vi har också ett av marknadens starkaste utbildningsprogram för processindustrins instrument-, underhålls- och projektingenjörer. ASKALON har erfarenheter och resurser att hantera allt från enstaka ventiler och reservdelar till komplexa ventilprojekt. VALVES ASKALON har en egen avdelning för engineering med uppgift att konstruera och bygga specialanpassade processavsnitt. ENGINEERING ASKALON analyserar statusen på ventiler och roterande utrustning och förebygger genom periodiska tillståndskontroller onödiga problem. ASSET MANAGEMENT ASKALON erbjuder genomtänkta serviceinsatser av processindustrins ventiler på plats hos kund eller i egen verkstad. SERVICE ASKALON erbjuder ett omfattande kursprogram för processindustrins instrument-, underhålls- och projektingenjörer. EDUCATION

3 UTBILDNING En utbildning hos Askalon kan vara den smartaste investeringen du någonsin gjort. En utbildning hos Askalon kan vara den smartaste investeringen du någonsin gjort. Med ökade kunskaper kring ventildiagnostik och övervakningssystem kan du på egen hand förbättra anläggningens reglerkretsar och förhindra dyra, oplanerade driftstopp. Välkommen till vårt moderna utbildningscenter och ta del av vårt omfattande program av kvalificerad utbildning. Utbildning på kundens villkor Askalon Utbildningscenter tillhandahåller ett omfattande kursprogram för processindustrins instrument-, underhålls- och projektingenjörer. Information För upplysningar om kursprogram och innehåll, kontakta Marie Ögren på tel eller via mail Schemalagda kurser hålls på plats i vårt eget högmoderna utbildningscenter. Vid önskemål erbjuds även kundanpassade specialarrangemang i kundens egna lokaler. Kursledare Samtliga kurserna leds av erfarna tekniker plockade från egna led. Utrustning och lokaler Våra kurser bedrivs i egna moderna lokaler på Hammarö utanför Karlstad. Kostnader Kontakta Askalon för information om aktuella kurskostnader.

4 UTBILDNING 4 UF-101 DIMENSIONERING OCH VAL AV REGLERVENTILER UF-101 behandlar tillvägagångssättet för val och dimensionering av reglerventiler och ställdon. Vi använder genomgående Fishers dokumentation och beräkningsprogram men kursens basinformation gäller alla fabrikat av reglerventiler. behandlar likaså val av nödvändig tilläggsutrustning som lägesregulatorer, boostrar etc. Val av rätt reglerventil för applikationen är en av de viktigaste bitarna för att få en väl fungerande reglerkrets. Erfarenheten från applikationer i industrin visar att en stor del av reglerkretsarnas reglerventiler är feldimensionerade eller av fel typ. Stora pengar finns att hämta om reglerkretsarna optimeras. Underhålls-, projekt- och instrumentingenjörer, instrumenttekniker, processoperatörer. Översikt olika reglerventilstyper Presentation av dokumentation Val av reglerventiler utifrån applikation Manuell beräkning av Cv/Kv Fishers beräkningsprogram Val av ventil för olika applikationer Regler- och/eller processteknisk bakgrund. Utbildningen sträcker sig över 4 dagar. UF-103 Service av Fisher reglerventiler UF-102 Service av Fisher reglerventiler med FIELDVUE DVC UF-102 SERVICE AV FISHER REGLERVENTILER MED FIELDVUE DVC Här lär sig deltagaren renovera reglerventiler bestyckade med FIELDVUE DVC. ger information och kunskap om val av reglerventil och instrument utifrån applikation. Vi behandlar alla moment från renovering av reglerventil till diagnostiktest med ValveLink Mobile med fältkommunikator 475. Underhålls-, projekt- och instrumentingenjörer, instrumenttekniker, processoperatörer. Information och val av reglerventil Renovering av reglerventil och ställdon Injustering och installation i process FIELDVUE funktionsbeskrivning Montage och initiering av FIELDVUE DVC Fältkommunikator 475 ValveLink Mobile Regler- och/eller processteknisk bakgrund. Utbildningen sträcker sig över 4 dagar. UF-106 FIELDVUE Instruments Valvelink Solo UF-112 FIELDVUE Instruments AMS valvelink SNAP-ON UF-103 SERVICE AV FISHER REGLERVENTILER UF-103 ger kunskaper om de serviceåtgärder som krävs för optimal funktion av Fisher reglerventiler. Teori och praktik varvas under utbildningen med erfarenheter från mångårigt arbete från processindustrin. baseras på traditionella instrument av typen P/P och E/P. Underhålls-, projekt- och instrumentingenjörer, instrumenttekniker, processoperatörer. Information om olika reglerventiler Val av reglerventil utifrån applikation Renovering av reglerventil Renovering av ställdon Renovering av lägesregulator P/P och E/P Injustering och test Installation i processen Förebyggande underhåll Ventildiagnostik Standardiserade testmetoder Regler- och/eller processteknisk bakgrund. UF-101 Dimensionering/val av Fisher reglerventiler UF-105 FIELDVUE Instruments 475

5 5

6 UTBILDNING 6 Tillståndskontroll Ventildiagnostik Vibrationsanalys AMS Suite intelligenta underhållssystem Med den automatiska intelligensen i underhållssystemet AMS Suite förbättras produktionens tillgänglighet och prestanda genom övervakning av all processutrustning. Systemet är uppkopplat till ett nätverk där samtliga fältinstrument, reglerventiler och roterande utrustning finns representerade. Diagnostikfunktionerna ger ett genomtänkt informationsunderlag tillräckligt för att kunna utföra de rätta underhållsinsatserna. Askalons supportavdelning ger kontinuerligt stöd inom samtliga delar av AMS Suite.

7 7 UF-105 beskriver grunderna för att kunna genomföra installation, montering, konfigurering och kalibrering av FIELDVUE DVC på både linjära och roterande reglerventiler med fältkommunikator 475. Tekniker och ingenjörer som jobbar med installation och kalibrering av FIELDVUE DVC. FIELDVUE funktionsbeskrivning Montage av lägesställare Introduktion och handhavande av fältkommunikator 475. Konfigurering, kalibrering och optimering av lägesställarens styrparametrar Felsökningsmetodik med fältkommunikator 475. Ventildiagnostik med ValveLink Mobile. Regler- och/eller processteknisk bakgrund. Helst några års erfarenhet av instrumenttekniskt arbete. Utbildningen sträcker sig över 2,5 dagar. UF-102 Service av Fisher reglerventiler med FIELDVUE DVC UF-103 Service av Fisher reglerventiler UF-106 FIELDVUE Instruments Valvelink Solo UF-112 FIELDVUE Instruments AMS valvelink SNAP-ON UF-105 FIELDVUE INSTRUMENTS Här lär sig deltagaren att applicera verktygen i ValveLink Solo på FIELDVUE DVC. I kursen hanteras alla steg mellan montage och start av diagnostiktest. lär deltagaren att hitta rätt verktyg för tänkt åtgärd. Deltagaren får förståelse för de olika diagnostiknivåerna för FIELDVUE DVC, optimering av styrparametrar med hjälp av diagnostikverktygen och enklare larmhantering för felsökning. Tekniker och ingenjörer som jobbar med installation och kalibrering av FIELDVUE DVC. Funktionsbeskrivning, montage och initiering av FIELDVUE DVC Introduktion och handhavande av ValveLink Solo Uppgradering av instrumentnivå och firmware Enklare larmhantering för felsökning Genomgång av diagnostikverktygen Batch Runner och schemaläggare Tag- och databasarbete Deltagarna bör ha regler- och/eller processteknisk bakgrund. Erfarenhet av FIELDVUE-lägesställare eller genomgången UF-105. Utbildningen sträcker sig över 2,5 dagar. UF-101 Dimensionering/val av Fisher reglerventiler. UF-102 Service av Fisher reglerventiler med FIELDVUE DVC UF-107 FIELDVUE Diagnostics Utvärdering av diagnostik. UF-106 FIELDVUE INSTRUMENTS - VALVELINK SOLO UF-107 ger nödvändiga kunskaper för att kunna utföra och utvärdera AMS ValveLink-diagnostik. Dessutom beskrivs avancerat användande av larmhantering, offline- och online-diagnostik för felsökning och analys av reglerventiler och instrument. Tekniker och ingenjörer som använder och arbetar med AMS ValveLink och övriga personer som ansvarar för underhållsrelaterat arbete. Uppgradering av instrumentnivå och firmware Pneumatiska reglerventiler och dess terminologi Larmhantering och diagnostikmöjligheter i FIELDVUE DVC och AMS ValveLink Utvärdering av diagnostiktester Felsökningsmetodik med diagnostikverktygen i AMS ValveLink Regler- och/eller processteknisk bakgrund och genomgången kurs UF-106 alternativt UF-112. Dessutom bör kursdeltagaren ha goda servicekunskaper för reglerventiler och instrument alternativt genomgången kurs UF-103 eller UF-102. Utbildningen sträcker sig över 2 dagar. UF-101 Dimensionering/val av Fisher reglerventiler UF-108 FIEDVUE INSTRUMENTS Tillståndsbaserat underhåll UF-107 FIELDVUE DIAGNOSTICS - UTVÄRDERING AV DIAGNOSTIK

8 UTBILDNING 8 UF-108 FIELDVUE INSTRUMENTS - TILLSTÅNDSBASERAT UNDERHÅLL avser FIELDVUE-instrument med mjukvarunivå PD med möjligheten att analysera reglerventiler under drift. inleds med en kortare sammanfattning och repetition av de övriga verktygen i AMS ValveLink. Därefter följer en beskrivning om användning och konfigurering av verktygen för online-diagnostik och felsökning. Tekniker och ingenjörer som använder och arbetar med AMS ValveLink och övriga personer som ansvarar för underhållsrelaterat arbete. Introduktion till PD-diagnostik Konfigurering och schemaläggning av triggerfunk- tioner och diagnostiktester Larmhant. och utvärd. av online-diagnostiktester Felsökning med hjälp av online-diagnostik Deltagarna bör ha mångårig regler- och/eller processteknisk bakgrund och genomgången kurs UF-107. Utbildningen sträcker sig över 2 dagar. UF-101 Dimensionering/val av Fisher reglerventiler UF-111 AMS INTELLIGENT DEVICEMANAGER AMS Device Manager utgör en plattform för kommunikation med de flesta förekommande fältinstrument och reglerventiler. Genom en moduluppbyggd struktur ges optimala förutsättningar för säker hantering av data och dokumentation. Stöd finns för kontinuerlig övervakning av all fältinstrumentering via bland annat: HART-multiplexers HART over PROFIBUS DeltaV-interface Wireless-interface UF-111 syftar till att ge kunskaper i hantering av de olika modulerna. Fokus ligger på inlärning av användargränssnittet, hantering av taggar (diagnostik, strukturering och historik), konfigurering av automatisk övervakning och kalibrering. Underhålls- och instrumentingenjörer, instrumenttekniker, processoperatörer. Teoretisk genomgång Uppstart och konfigurering av system Databasarbete Export-import av data ValveLink Snap-On Calibration Assistant Systemkopplad instrumentdokumentering Regler- eller processteknisk bakgrund samt PC-vana. Utbildningen sträcker sig över 4 dagar. UF-112 FIELDVUE Instruments - AMS Valvelink SNAP-ON UF-105 FIELDVUE Instruments 475 UF-101 Dimensionering och val av reglerventiler UF-112 FIELDVUE INSTRUMENTS - AMS VALVELINK SNAP-ON Lämplig påbyggnadskurs till UF-111. riktar sig till tekniker och ingenjörer som arbetar med FIELDVUE DVC tillsammans med AMS Device Manager och AMS ValveLink SNAP-ON. Deltagaren får lära sig grunderna för FIELDVUE DVC såsom hur man konfigurerar upp larmlistor och följer historik i AMS Device Manager. Tekniker och ingenjörer som jobbar med installation och kalibrering av FIELDVUE DVC. Introduktion till AMS Device Manager Ta bort, lägg till och ersätt instrument i AMS Använda Audit Trail Filtrera och övervaka larm FIELDVUE DVC i AMS Device Manager FIELDVUE DVC i AMS ValveLink SNAP-ON Grunder i ventildiagnostik Regler- och/eller processteknisk bakgrund. Helst några års erfarenhet av instrumenttekniskt arbete alternativt genomgången kurs UF-111. UF-101 Dimensionering och val av reglerventiler UF-102 Service av Fisher reglerventiler med FIELDVUE DVC UF-107 FIELDVUE Diagnostics Utvärdering av diagnostik.

9 9 Riktar sig i första hand till inspektörer som vill arbeta med tillståndskontroll och maskindiagnostik. passar dig som kommer från mekverkstad, smörjavdelning eller driften och har nytta av vibrationsmätning. Detta är en kurs kring CSi utrustning som ger nödvändiga kunskaper för att komma i gång med AMS Machinery Health Manager (RBMWare) och analysatorer CSi 2120/2130. Nybörjare, i första hand inspektörer, som vill arbeta med tillståndskontroll och maskindiagnostik. Vibrationsgrunder Grundläggande kunskaper i spektrumanalys AMS Machinery Health Manager CSi 2120 och 2130 handhavande Erfarenhet av teknik och maskinunderhåll. Utbildningen sträcker sig över 4 dagar. UF-120 CSi GRUNDKURS Riktar sig till inspektörer som arbetat med CSi system eller liknande system och har ett behov av att fräscha upp sina kunskaper i frekvensanalys. UF-121 är en grundkurs som berör grunderna i maskinvibrationer och frekvensanalys. innehåller praktiska övningar och praktikfall från diverse sorters maskiner. FU-inspektörer. Användare av CSi 2120, 2130 och andra frekvensanalysatorer. Mätteknik Praktiska vibrationsgrunder inom industrin Spektrumanalys, steg för steg Maskindiagnos. Hur analyseras maskinfel? UF-120 eller motsvarande UF-121 FREKVENSANALYS I ger fördjupande kunskaper i användning av programmoduler som RBMwizard, RBMwiew samt databasinställningar. Utbildningen är en fortsättning på kurserna UF-120 och UF-121. FU-inspektörer som använder CSi och vill fokusera på handhavande av programmet. Databasinställningar CSi 2120/2130-inställningar Analysgrupp/larmgrupp Avancerad mätteknik/analysregler PeakVue-inställningar Databasuppdelning Larmrapporter UF-120 och UF-121 eller motsvarande kunskaper. FU-inspektörer som använt CSi och arbetat aktivt med vibrationer. UF-122 CSi PÅBYGGNAD

10 UTBILDNING 10

11 11 riktar sig till erfarna användare som arbetat en längre tid med CSi-utrustning. Utbildningen är avsedd för dig som vill få djupare kunskaper i frekvensanalys, felbedömning samt tvåkanalig användning. CSi-användare. Kort repetition av vibrationsbegrepp och analysmetoder Genomgång av avancerade funktioner/inställningar Signalanalys Tidssynkron/triggning/orbit Analogt/digitalt mätsätt i praktiken Fasmätning och analys PeakVue analys Resonans i maskiner Praktikfall Krav på UF-120 och UF-121 eller längre erfarenhet av rondmätning med CSi-utrustning. UF-123 FREKVENSANALYS II CSi RBMWizard och expertprogram är ett värdefullt verktyg som hjälp till maskindiagnos och bedömning. ger de kunskaper du behöver för att ställa in olika parametrar för att få den bästa bedömningen. CSi expertprogram innehåller flera tusen analysregler och hjälper till att lokalisera olika mönster av fel hos maskiner. FU-inspektörer som använder CSi MHM (Machinery Health Manager) Introduktion av systemfiler och komponenter som tillhör RBMwizard och expertprogrammet Konfigurera med expertprogrammet (elmotorer/ pumpar/fläktar/växellådor/kompressorer mm.) Tilldela maskininställning mellan fler maskiner av samma typ Automatisk/detaljerad och sammanfattande analys UF-124 eller motsvarande. Utbildningen sträcker sig över 4 dagar. UF-125 RBMWizard DATABASINSTÄLLNINGAR OCH EXPERTANALYS riktar sig i första hand till användare som nyligen har skaffat en CSi 2130 maskinanalysator för vibrationsanalys. UF-126 är en introduktionskurs på CSi 2130 där användarna får all kunskap kring det dagliga handhavandet av instrumentet. Nybörjare, i första hand inspektörer som nyligen skaffat en CSi 2130 eller har för avsikt att skaffa en CSi 2130 inom snar framtid. CSi 2130 egenskaper och funktioner Grundläggande kunskaper i handhavande och funktionsknappar Grundinställningar Allmänna inställningar för mätapplikationer Kommunikation med Machinery Health Manager. Ladda och dumpa ronder Utskrifter från instrumentet till: - Dator - USB - Minneskort Inga krav. UF-126 CSi 2130 GRUNDKURS

12 UTBILDNING 12 UF-127 AVANCERAT HANDHAVANDE CSi 2130 UF-127 ger djupare kunskap om hur inställningarna i CSi 2130 görs. Mätapplikationer behandlas på ett detaljerat sätt vilket innebär att du får bredare förståelse för varför och hur man mäter för att hitta svårtupptäckta maskinfel. Under kursen kommer vi att arbeta med praktiska övningar direkt på CSi 2130 maskinanalysatorn. Dessutom förklaras menyerna och funktionerna grundligt. FU-inspektörer som använder CSi Handhavande av CSi 2130 Extra analys och direkta mätningar under rond Menyinställningar som berör expertfunktioner Analys med tvåkanalig mätning samt fasmätning Övningar/mätapplikationer Genomgången UF-120. UF-128 BALANSERING MED CSi 2130 SKA ERSÄTTAS? Riktar sig i första hand till inspektörer som vill arbeta med CSi 2130 balanseringsprogrammet. fokuserar till stor del på handhavandet av balanseringsprogrammet i CSi Dels enplans-, dels tvåplansbalansering. Grunderna i vektormätning gås igenom i detalj för att ge förståelse för grunderna i balanseringsarbetet. täcker också den del som handlar om frekvensanalys på 1xRPM, resonanser, rotorsvängning. Inspektörer som vill arbeta med CSi 2130-balansering eller arbetar med balansering. Grunderna i maskinbalansering Grundläggande kunskaper i spektrumanalys med fokus på 1xRPM Fasvinkel och vektormätning Handhavande balanseringsprogrammet i 2130 Kunskapsnivå som motsvarar UF-121 och UF-126. Utbildningen sträcker sig över 2 dagar. UF-129 MODALANALYS MED CSi 2130 Riktar sig i första hand till inspektörer som vill arbeta med CSi 2130 tvåkanalig. behandlar specifikt modalanalysprogramvaran i CSi 2130 samt Advanced Cross Channel-funktioner. MEScope ODS animeringsprogramvara används. CSi 2130 användare som har intresse av: - Modalanalys avancerade funktioner - Resonansproblem - Felsökning och utredning CSi 2130 genomgång expertfunktioner Grundläggande kunskaper i spektrumanalys och svängningsform Handhavande av ODS i CSi 2130 Praktiska övningar med olika krafthammare och CSi 2130 Exportera data och skapa animeringsformen UF-123 eller UF-127.

13 13 Riktar sig i första hand till inspektörer och användare som kommer att arbeta med CSi 4500/6500 -onlinesystemet. ger grundläggande kunskaper i systemet, förståelse för systemuppbygganden samt handhavandet av systemet för daglig användning. Inspektörer som kommer att använda online-systemet. Underhållsingenjörer och driftpersonal som har för avsikt att använda systemet i mindre skala. Vibrationsgrunder och givarteknik Grundläggande kunskaper i spektrumanalys AMS Machinery Health Manager Systemuppbyggnad Databasbygge Online Watch Handhavande programvaran Diagnostic Analysis Inga krav. UF-132 AMS/CSi 4500/6500 ONLINE GRUNDKURS Riktar sig i första hand till inspektörer och användare som har arbetat med CSi 4500/6500 online-systemet en kortare period. ger kunskaper i online-systemet, hantering, ändringar i databas, modifiering av givare, installation av nya givare och processparametrar. Inspektörer/underhållspersonal, instrumentpersonal som har för avsikt att arbeta med systemet. Repetition av systemuppbyggnad, nätverk och systemfiler Databasunderhåll, data collection set, analysband och larmhantering Givarteknik, givarinstallationer CSi 4500/6500 hands on Hyper terminal telnet Online Watch Handhavande programvaran Diagnostic Analysis Transient programvara Genomgången UF-132. UF-133 AMS/CSi 4500/6500 ONLINE AVANCERAD Riktar sig i första hand till användare som vill lära sig allt som är nytt i den nya Vibration Analysis modulen i 5.2 och senare release av Machinery Health Manager. omfattar i huvudsak handhavandet av Machinery Health Manager 5.2. är riklig på övningar och ger många nya upptäckter av funktioner i programmet. Syftet är att du ska kunna arbeta och använda systemet på det bästa och mest effektiva sättet. Sätt där du utför dina analyser snabbare och enklare, samtidigt som du gör professionella utskrifter. Machinery Health Manager-användare eller onlineanvändare. MHM systemöversyn Handhavande av de nya modulerna Utskrifter och rapporter Genomgången UF-120. UF-134 MACHINERY HEALTH MANAGER VIBRATION ANALYS PROGRAMVARA

14 ASKALON UTBILDNINGSCENTER Hos oss eller på plats hos dig som kund? ASKALON UTBILDNINGSCENTER tillhandahåller ett omfattande kursprogram för processindustrins instrument-, underhålls- och projektingenjörer. På plats i moderna kurslokaler erbjuds kontinuerligt en rad schemalagda kurser. För att reducera större gruppers kostnader för resor och uppehälle arrangeras dessutom kurser i kundens egna lokaler förutsatt att samma utbildningsresultat kan uppnås. Utlokaliserade kurser blir en allt vanligare form framförallt vid tillfällen då utbildningen riktar sig mot flera personer inom ett och samma företag. Ring och diskutera utbildning med oss på Askalon. Kontakta Marie Ögren på tel eller via mail

15 På Askalon möter du bara de vassaste instruktörerna Frank Beckius Kursansvarig / Instruktör AMS/FIELDVUE Adam Lindberg Instruktör AMS MHM Kjell Bollman Instruktör AMS MHM Per Locke Instruktör Service Robert Axelsson Instruktör AMS DM Joakim Karlsson Instruktör Ventilberäkning Anders Hultman Instruktör AMS MHM Marie Ögren Koordinator

16 Vi finns där processindustrin finns ASKALON är en etablerad aktör inom nordisk processindustri. Huvudkontor och vårt moderna utbildningscenter finns på Hammarö utanför Karlstad. Vi har dessutom servicekontor på ett flertal orter i FINLAND Sverige, Danmark och Finland. Pirkkala SVERIGE Vantaa Karlstad Stockholm Dals Långed Norrköping Århus DANMARK Herlev Sverige/Huvudkontor: Nolgårdsvägen 11, SE Hammarö, Sweden, Tel , Fax Berlin Danmark: Generatorvej 8A, DK-2730, Herlev, Danmark, Tel Finland: Hakamäenkuja 5, FIN Vantaa, Finland, Tel Sachsen PREFERENS / Foto: Lasse Forsberg / Tryck: CityTryck / Tryckår: 2013

askalon Valves Engineering Asset Management Service Education

askalon Valves Engineering Asset Management Service Education askalon Valves Engineering Asset Management Service Education ASKALON har erfarenheter och resurser att hantera allt från enstaka ventiler och reservdelar till komplexa ventilprojekt. VALVES ASKALON har

Läs mer

Kurskatalog med översikt av kursutbudet i Karlstad.

Kurskatalog med översikt av kursutbudet i Karlstad. Kurskatalog med översikt av kursutbudet i Karlstad. 1 Välkommen till vårt utbildningscenter i Karlstad Kunskaper är oumbärliga för dagens tekniker, som ständigt möter nya krav och förändringar på instrumentering

Läs mer

EDUCATIONAL SERVICES Kurskatalog 2013

EDUCATIONAL SERVICES Kurskatalog 2013 EDUCATIONAL SERVICES Kurskatalog 2013 DeltaV AMS Instrument ÖVER 50 UTBILDNINGSCENTER I 35 LÄNDER VÄRLDEN ÖVER Vi är glada att kunna förse dig med vår kurskatalog för 2013. Våra kurser, lärarledda och

Läs mer

EDUCATIONAL SERVICES Kurskatalog 2010

EDUCATIONAL SERVICES Kurskatalog 2010 EDUCATIONAL SERVICES Kurskatalog 2010 DeltaV AMS Instrument ÖVER 50 UTBILDNINGSCENTER I 35 LÄNDER VÄRLDEN ÖVER Vi är glada att kunna förse dig med vår kurskatalog för 2010. Våra kurser, lärarledda och

Läs mer

BiTA Service Management AB

BiTA Service Management AB Erfarenhet Visdom Sveriges ledande leverantör av kunskap och kompetens inom ITIL och IT Service Management. Kunskap Information Data Utbildning Stockholm Göteborg Malmö Sundsvall Umeå Linköping Karlstad

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

Security Products Kursutbud

Security Products Kursutbud Security Products Kursutbud 3 Building Technologies, Security Products Bli mer konkurrenskraftig med en kurs från Security Products Siemens, Security Products erbjuder ett brett utbud av kurser i våra

Läs mer

API PRO Basfunktioner

API PRO Basfunktioner 1 2 3 API PRO Certifierad Expert På dessa kurser är fokus att ge information på expertnivå i API PRO-systemet. erna är superanvändare och supervisor. API PRO Certifierad professionell På dessa kurser får

Läs mer

IntelaTrac. En säker investering för ökad tillgänglighet. underhåll kalibrering mätteknik

IntelaTrac. En säker investering för ökad tillgänglighet. underhåll kalibrering mätteknik IntelaTrac En säker investering för ökad tillgänglighet underhåll kalibrering mätteknik IntelaTrac Ett intelligent system för rondning Ronder och inspektioner blir en allt viktigare del i arbetet att

Läs mer

Fastighetsautomation Workshop EY3600. W30 EY3600 Användare

Fastighetsautomation Workshop EY3600. W30 EY3600 Användare Översikt utbildning Sauter Automation AB, Fastighetsautomation Fastighetsautomation Workshop EY3600 System Användare W30 EY3600 Användare W31 System Konfigurering Service W40 Case - Projekt W50 novapro32

Läs mer

Cisco Jabber Video for TelePresence o Användning och Installation

Cisco Jabber Video for TelePresence o Användning och Installation IT Centrum 2012 04 19 Sida 1 (15) Cisco Jabber Video for TelePresence o Användning och Installation Cisco Jabber Video for TelePresence, tidigare benämnd Movi, är en programvara som tillsammans med Webb-kamera

Läs mer

Kurskatalog 2009 Allmänt. Produktportföljen PMR. Introduktion till TETRA. Användarutbildning Merlot Mobile. Användarutbildning Merlot Office

Kurskatalog 2009 Allmänt. Produktportföljen PMR. Introduktion till TETRA. Användarutbildning Merlot Mobile. Användarutbildning Merlot Office Kurskatalog 2009 Allmänt UTB006 Produktportföljen PMR Digitalt UTB007 UTB008 Introduktion till TETRA Användarutbildning EADS Rakelterminaler UTB009 Användarutbildning Merlot Mobile UTB010 Användarutbildning

Läs mer

Met/Track Software Ver 8.X 1 dagskurs

Met/Track Software Ver 8.X 1 dagskurs Met/Track Software Ver 8.X 1 dagskurs Genom praktiska övningar, hands-on, kommer du att lära dig optimala metoder för att systematiskt samla in information som krävs för att rutinmässigt och konsekvent

Läs mer

Kursprogram 2010 Mercur Business Control

Kursprogram 2010 Mercur Business Control Kursprogram 2010 Mercur Business Control 2008 Mercur Solutions AB 1/11 1 Maximera värdet av er investering i Mercur... 2 2 Kursplanens struktur... 3 2.1 Grundkurs användarutbildning (½ dag)... 3 2.2 Grundkurs

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

2D vs 3D? Nya gränssnitt för processindustrins kontrollrum En pilotstudie

2D vs 3D? Nya gränssnitt för processindustrins kontrollrum En pilotstudie 2D vs 3D? Nya gränssnitt för processindustrins kontrollrum En pilotstudie Produkt- och produktionsutveckling Chalmers tekniska högskola MariAnne Karlsson 1 2 3 4 Bakgrund Processindustrins kontrollrum

Läs mer

Roche Academy - kursprogram 2011

Roche Academy - kursprogram 2011 Roche Academy - kursprogram 2011 Section title Kursprogram 2011 Innehåll Roche Academy är Roche Diagnostics plattform för kontinuerlig utveckling och fortbildning. Vi har i samråd med våra användare tagit

Läs mer

KURSUTBUD. Intresseanmälan och bokning

KURSUTBUD. Intresseanmälan och bokning KURSUTBUD Pulsen håller utbildingar inom IAM området. Under året håller vi utbildningar i NetIQ Identity Manager och Microsoft Forefront Identity Manager. Utbildningarna hålls i våra utbildningslokaler

Läs mer

Vad kan ett rullningslager stå till tjänst med? Per-Erik Larsson SKF Industrial Solutions and Service Technologies 2015-02-05

Vad kan ett rullningslager stå till tjänst med? Per-Erik Larsson SKF Industrial Solutions and Service Technologies 2015-02-05 Vad kan ett rullningslager stå till tjänst med? Per-Erik Larsson SKF Industrial Solutions and Service Technologies 2015-02-05 Vad kan ett rullningslager stå till tjänst med? Traditionell användning av

Läs mer

Utbildning inom fiberoptik

Utbildning inom fiberoptik Utbildning inom fiberoptik Bygger din kompetens Utbildning inom Fiberoptik Fiberoptiken kan ses som den förmedlare som förser oss med information, kommunikation och interaktivitet. Genom optokablar finns

Läs mer

En vägvisare till ABB:s breda utbud av servicetjänster för styrsystem

En vägvisare till ABB:s breda utbud av servicetjänster för styrsystem En vägvisare till ABB:s breda utbud av servicetjänster för styrsystem Det var på 70-talet som de första försöken gjordes att med hjälp av datorer automatisera produktionen inom industrin. Sedan dess har

Läs mer

Beskrivning av PowerSoft

Beskrivning av PowerSoft BESKRIVNING AV POWERSOFT... 1 PRINCIPSKISS... 1 ANVÄNDARDEL... 2 Visningssidor... 2 Visning och hantering... 4 Diagram och tabeller... 5 KONFIGURATION... 7 Kommunikation och anslutningar... 7 Instrument...

Läs mer

Idus IS enkelt, flexibelt och lönsamt

Idus IS enkelt, flexibelt och lönsamt IS enkelt, flexibelt och lönsamt IS ger dig bara fördelar har sedan 1992 utvecklat programvaror för information, dokumentation och underhåll. I dag har vi över 2000 nöjda användare. Vår filosofi är att

Läs mer

GRUNDORSAKSANALYS RCA

GRUNDORSAKSANALYS RCA GRUNDORSAKSANALYS RCA RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker. Metoden används för att kartlägga händelseförloppet vid en eller flera händelser. Det kan beröra både

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

Kontrollera din mobila anläggning!

Kontrollera din mobila anläggning! Kontrollera din mobila anläggning! Mobil Styrning Partners Vår idé Erbjuda en driftad manageringslösning för kundens mobilanläggning vilket ger kontroll, styrning och besparingar Tjänsten köps per användare

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

< Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektperiod: <2015-01-01 till 2015-04-30>

< Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektperiod: <2015-01-01 till 2015-04-30> PROJEKTBESKRIVNING Processindustriell IT och Automation hösten 2014 Projektakronym Projektnamn < Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektfakta Sökt belopp från VINNOVA:

Läs mer

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt Underhållssystem Så hjälper Rejus Maintenance er till ett bättre underhåll Från avhjälpande till förebyggande underhåll på kortast tid Att säkerställa maximal tillgänglighet och driftsäkerhet på era maskiner

Läs mer

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning AquaView övervakningssystem Säkrare styrning och enklare övervakning Det första övervakningssystemet speciellt anpassat för VA-applikationer. Innovativa lösningar från företaget som uppfann den dränkbara

Läs mer

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering MMK Intelligent ärende- och inventariehantering MMK utvecklades av Vendel Data första gången 1997 som ett verktyg för den egna organisationen. Målsättningen var att ge stöd till en arbetsmetodik baserad

Läs mer

INNOVATIVA REPARATIONSLÖSNINGAR. Nexa Autocolor Kursprogram 2015

INNOVATIVA REPARATIONSLÖSNINGAR. Nexa Autocolor Kursprogram 2015 INNOVATIVA REPARATIONSLÖSNINGAR Nexa Autocolor Kursprogram 2015 Kära kund, Från praktiska övningar till praktiskt arbete utifrån detta har vi delvis sammanställt kursprogrammet för 2015. Vår uppfattning

Läs mer

Unity Lab Services Training Courses

Unity Lab Services Training Courses Unity Lab Services Training Courses the key to your laboratory s success Kurskatalog 2012 Sweden, Dionex Products Invest in Yourself Det har varit ett spännande år för Dionex. Vi är nu en del av ThermoFisher

Läs mer

PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon. LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som

PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon. LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon som är specialiserad BåDE På vätske- Och vakuumpumpar LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som erbjuder helhetslösningar INom pumpteknik Jonas Andersson, Key Account Manager

Läs mer

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE VIDA ALL-IN-ONE INNEHÅLL 1 OM VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION... 3 1.1 DiCE... 3 1.2 J2534... 3 1.3 VCT2000... 3 1.4 Volvo System Tester (VST)... 3 2 DICE... 4 2.1 Support... 4 2.2 Komponenter... 4 2.3 Produktöversikt...

Läs mer

Kursprogram hösten 2010

Kursprogram hösten 2010 Kursprogram hösten 2010 Vi ger utbildning du direkt har nytta av. En dag med det du behöver! Snabbt, enkelt och flexibelt! Våra lärare är konsulter med lång praktisk erfarenhet av uppdrag inom sina områden.

Läs mer

KUKA COLLEGE »COLLEGE

KUKA COLLEGE »COLLEGE KUKA COLLEGE »COLLEGE På KUKA ser vi utbildning som en naturlig del av det vi erbjuder våra kunder då kvalificerade medarbetare är ett företags viktigaste tillgång. Därför erbjuder vi inte enbart världsledande

Läs mer

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Camozzi är ett internationellt företag inom automation med huvudkontor i Italien och med representation i mer än 75 länder i form av

Läs mer

Undervisningsplan Kungsbacka Övningskörning

Undervisningsplan Kungsbacka Övningskörning Undervisningsplan - Kungsbacka Övningskörning AB Sida 1 av 8 Undervisningsplan Kungsbacka Övningskörning Sammanfattning Målgrupp och affärsidé Vi vänder oss till elever som vill ha hjälp med professionell

Läs mer

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning AP&T CUSTOMER SERVICE Utbildning som ger utdelning Möt framtiden med rätt kompetens Att satsa på kompetensutveckling för dina medarbetare är förmodligen den bästa investering du kan göra. Med aktuella

Läs mer

EMERSON PROCESS MANAGEMENT KUNDEVENEMANG 2011

EMERSON PROCESS MANAGEMENT KUNDEVENEMANG 2011 1 EMERSON PROCESS MANAGEMENT KUNDEVENEMANG 2011 Var du än befinner dig kommer det under 2011 att finnas möjlighet att ta del av hur Emerson s breda utbud av produkter och tjänster kan förbättra din anläggnings

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

Högre Mekanikerutbildning

Högre Mekanikerutbildning Högre Mekanikerutbildning En utbildning för SGAs medlemmar med tyngdpunkt på hydraulik, elteknik och slipning. Tele: 044-24 86 60 Web: www.sgariks.se Innehållsförteckning Högre Mekanikerutbildning (HMU)...

Läs mer

Uni-View Excel rapporter

Uni-View Excel rapporter Uni-View Excel rapporter 1 2 Uni-View Excel rapporter 1. Förord Uni-View Excel rapporter är en option till Uni-View med funktion för att bygga avancerade rapporter baserat på historiken i ett Uni-View

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN

MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN MILJÖPROBLEMET KAN GÖRAS TILL EN HÅLLBAR INKOMSTKÄLLA BIOGAS SYSTEMS utvecklar miljöriktiga och ekonomiskt vinnande lösningar för energi och biogas. Vi tar ett helhetsgrepp

Läs mer

MARIN EL OCH ELEKTRONIK

MARIN EL OCH ELEKTRONIK MARIN EL OCH ELEKTRONIK Ämnet marin el och elektronik behandlar den elektronik, de elektriska installationer och elektriska system som förekommer i fritidsbåtar. Ämnet behandlar även materiallära samt

Läs mer

WICONA Academy Program 2009/2010

WICONA Academy Program 2009/2010 T E C H N O L O G Y F O R I D E A S WICONA Academy Program 2009/2010 WICONA Academy 2009/2010 Utbildning När Var Vem Anmäl senast Brand/P-märkning WICSTYLE 77FP EI30/EI60 6-7 april Åseda KP/JS 22/3 WICTEC

Läs mer

ENERGI NYFiKEN på VArFör Vi har SpEciAliSErAt OSS på problem- lösning För ENErgiBOlAg?

ENERGI NYFiKEN på VArFör Vi har SpEciAliSErAt OSS på problem- lösning För ENErgiBOlAg? ENERGI Nyfiken på varför vi har specialiserat oss på problemlösning för energibolag? Armatec är ett renodlat kunskapsföretag på tekniska system inom värme, kyla och process. Av naturliga skäl är det därför

Läs mer

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder Mätmaskiner nyli.se Nyli Metrology AB Vi har sedan starten 1970 varit kända för att leverera produkter och tjänster med mycket god kvalité, våra passbitar i hårdmetall är ett exempel. Vårt huvudkontor

Läs mer

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFÖRTECKNING 1. RFID-Kurser... 2 1.1. RFID Grundkurs... 2 1.2. RFID Fortsättningskurs... 3 1.3. RFID dator programmering... 4 1.4. RFID Systemadministration... 5 1.5. RFID Aktiv Systemadministration...

Läs mer

Konsultstudiocertifiering, 4 dagar inkl tentamen Ger dig en certifiering i verktyget Pyramid Design Studio Konsultstudion. Pris kr 13500.

Konsultstudiocertifiering, 4 dagar inkl tentamen Ger dig en certifiering i verktyget Pyramid Design Studio Konsultstudion. Pris kr 13500. Åf-utbildningar 2012 Digitala kvitton Presentation av Digitala kvitton. 1 timme på nätet Konsultstudiocertifiering, 4 dagar inkl tentamen Ger dig en certifiering i verktyget Pyramid Design Studio Konsultstudion.

Läs mer

LEAN produktions lösningar Utan kabeldragning baserat på ljustorn

LEAN produktions lösningar Utan kabeldragning baserat på ljustorn LEAN produktions lösningar Utan kabeldragning baserat på ljustorn Innehåll LEAN Produktion med Werma Signaltechnik 3 Förbättra produktionen effektivt 4 WIN-Wireless Information Net 5 Automatiskt Mail 6

Läs mer

Page. Handdatorn - Ett verktyg för att öka tillgänglighet i produktionen?

Page. Handdatorn - Ett verktyg för att öka tillgänglighet i produktionen? Handdatorn - Ett verktyg för att öka tillgänglighet i produktionen? Detta är Gunnar Han har jobbat på bruket sedan han var 20 år Gunnar jobbar som operatör på blekeriet Han kan allt, och han var med innan

Läs mer

Internet of Things. Inom industriellt underhåll. Kontaktperson:

Internet of Things. Inom industriellt underhåll. Kontaktperson: Internet of Things Inom industriellt underhåll Kontaktperson: Hans Hellström Försäljningsansvarig, Underhållssystem Tel: 070-105 32 25 E-post: hans.hellstrom@sigma.se Ref: Sigma MS/EAM 2015-05-19 Sida

Läs mer

Kursprogram 2015 ISO GPS, form och läge och ytstruktur

Kursprogram 2015 ISO GPS, form och läge och ytstruktur Kursprogram 2015 ISO GPS, form och läge och ytstruktur 1(11) Toponova ab- allting har en yta. Toponova ab är ett kompetensföretag när det gäller att analysera, specificera och kvalitetssäkra produkters

Läs mer

SERVICE. Industriservice och support

SERVICE. Industriservice och support SERVICE Industriservice och support 20060613 Kompetens sedan 1876 Ramströms övriga produktområden Verktyg för skärande bearbetning Slipverktyg Mätinstrument Skärvätskor Verktygsstål är ett handels- och

Läs mer

Kursplan för SBK allmänlydnadsinstruktör

Kursplan för SBK allmänlydnadsinstruktör Kursplan för SBK allmänlydnadsinstruktör Kursledare: SBK lärare. Förkunskaper: Mål: Kursarrangör: Omfattning: Ämnen och innehåll: Övriga ämnen, 6 tim Förkunskaper fastställs av den lokala klubben. Deltagare

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK Ämnet dator- och kommunikationsteknik ger en grund för yrkesmässig verksamhet med installationer och underhåll av hård- och mjukvara. Ämnet behandlar också grundläggande

Läs mer

MActor. www.metrima.com

MActor. www.metrima.com MActor Metrimas AMR-system Om MActor MActor är modernt, tryggt & robust MActor är Metrimas AMR-system som i olika generationer funnits på den svenska marknaden i över 20 år. MActor har tillsammans med

Läs mer

SundComs kurskatalog för Nortels produkter

SundComs kurskatalog för Nortels produkter Nortel 2008-10-01 SundComs kurskatalog för Nortels produkter SundComs kurskatalog omfattar Nortels mest sålda produkter på den svenska marknaden. Kontakta oss på Sundcom om Du har frågor om vårt kursutbud

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Power Gen FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Nyhetsdagar för användare av Aditros lösningar för Privat Marknad Sverige 2013-10-24 25 Aditro HRM Suite

Aditro Our focus benefits yours Nyhetsdagar för användare av Aditros lösningar för Privat Marknad Sverige 2013-10-24 25 Aditro HRM Suite Aditro Our focus benefits yours Nyhetsdagar för användare av Aditros lösningar för Privat Marknad Sverige 2013-10-24 25 Aditro HRM Suite Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner

Läs mer

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair TOOLS Momentum kursprogram 2012 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Service av pumpar Operatörstyrt underhåll Kursprogram 2012 Rätt produkt, rätt monterad

Läs mer

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7 2014-02-12 Nyheter i Solen ORBIT 6.7 Cartesia GIS AB Nyheter i konceptet Mobila klienter och e-tjänst Till ORBIT finns nu två mobila klienter (HTML5-appar) tillgängliga. En för allmänheten, ORBIT Felanmälan,

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

Hilti. Fleet Management. Arbetsmiljöutbildningar och Fleet Management ett samarbete mellan YIT och Hilti. Hilti. Outperform. Outlast.

Hilti. Fleet Management. Arbetsmiljöutbildningar och Fleet Management ett samarbete mellan YIT och Hilti. Hilti. Outperform. Outlast. Arbetsmiljöutbildningar och Fleet Management ett samarbete mellan YIT och Hilti. Hilti. Outperform. Outlast. 1 För att optimera YITs verktygshantering har YIT/CalVan och Hilti tecknat ett samarbetsavtal.

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

Helt stänga av all värme fram till ett par timmar innan respektive buss är planerad att lämna depån.

Helt stänga av all värme fram till ett par timmar innan respektive buss är planerad att lämna depån. Om du vill ha bilen uppvärmd på morgonen låter du då motorvärmaren gå hela natten? För att spara energi använder de flesta någon form av timerstyrning. Bussar däremot använder motorvärmaren all tid de

Läs mer

Driftsäkerhet SCA Ortviken. Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör

Driftsäkerhet SCA Ortviken. Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör Driftsäkerhet SCA Ortviken Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör Agenda SCA Ortviken Driftsäkerhet vid Ortvikens pappersbruk Strategi Kritikalitetsanalys Operatörsunderhåll Nyckeltal Framgångsfaktorer

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Inbjudan till Uni-View utbildning hösten 2010

Inbjudan till Uni-View utbildning hösten 2010 Helsingborg den 24 augusti 2010 Inbjudan till Uni-View utbildning hösten 2010 Här kommer höstens program för Uni-View utbildning. Utbildningen vänder sig som vanligt till nya operatörer eller systemansvariga

Läs mer

Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll

Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll Ett hydraulikssystem som sköts väl och körs under rätt driftsförhållanden är pålitligt och har lång livslängd. Ska du arbeta med reparationer och underhåll

Läs mer

Design & Trading Company

Design & Trading Company Design & Trading Company Vår affärsidè: PROMT är ett svenskt företag som flyttar, konstruerar och energi optimerar processanläggningar för Industrin och genom vår unika kompetens konstruerar och levererar

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

MOMENTUM kursprogram för utbildningar inom rullningslager, transmissioner, tätningar, pneumatik, service av fläktar och pumpar.

MOMENTUM kursprogram för utbildningar inom rullningslager, transmissioner, tätningar, pneumatik, service av fläktar och pumpar. MOMENTUM kursprogram för utbildningar inom rullningslager, transmissioner, tätningar, pneumatik, service av fläktar och pumpar. KURSPROGRAM Undersökningar har visat att två tredjedelar av alla oplanerade

Läs mer

SKOLFS. beslutade den -- maj 2015.

SKOLFS. beslutade den -- maj 2015. Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:148) om ämnesplan för ämnet dator- och kommunikationsteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade

Läs mer

Kommunikationsnät 1 Kurskod: INSKOM01

Kommunikationsnät 1 Kurskod: INSKOM01 Kommunikationsnät 1 Kurskod: INSKOM01 innehåll: Mindmap över kurs Kurslitteratur/referensmaterial Planering för våren 2013 Kursbeskrivning Betygskriterier MindMap över kurs Kurslitteratur/referensmaterial

Läs mer

Kurser och seminarium programkatalog

Kurser och seminarium programkatalog Kurser och seminarium programkatalog Förebyggande och avhjälpande underhåll när det är som bäst MLT Training i samarbete med Protoma och Ljungholm Engineering Så här tyckte våra kursdeltagare. Kanon bra

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN Unna dig en dag med lärande diskussioner! Kunskapsnavet inom Life Science Nordic Medical Advisor Sagsjövägen, 428 81 Kållered. Tel: 031-795

Läs mer

Förebyggande Underhåll

Förebyggande Underhåll Förebyggande Underhåll Inverkan av dålig anläggningseffektivitet 100% 26% Förluster 74% Tidstillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitetsutbyte 94% 85% 93% Anläggningens kapacitet Anläggningens produktion

Läs mer

STF Radioskola. Certifierad radiotekniker. Bygger din kompetens

STF Radioskola. Certifierad radiotekniker. Bygger din kompetens STF Radioskola Certifierad radiotekniker 1 Bygger din kompetens STF Radioskola Certifierad radiotekniker Från 39 500 kr Med STF Radioskola erbjuder vi dig en unik och branschanpassad utbildning inom radiokommunikation.

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundläggande webbdesign HT Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 7 Medel:.

Läs mer

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm Perimeterlarm Mur- & Skalskyddslarm Mur- & skalskyddslarm VibraFon en VibraFon är ett nytt avancerat mur- och skalskyddslarm för tidig detektering av angrepp mot murar och robusta omslutningsytor. Systemet

Läs mer

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se 1 2 ISAC är en väl beprövad produkt som har utvecklats av Styrlogic AB. ISAC grundar sig på många års erfarenhet under ett flertal installationer. Den första ISAC-applikationen levererades 1990. ISAC betyder

Läs mer

Innehåll. Förord 10 1 Inledning 12

Innehåll. Förord 10 1 Inledning 12 Innehåll Förord 10 1 Inledning 12 Computer Aided Design 13 Kort historik 13 CAD som ingenjörsverktyg 14 Att lära sig ett CAD-system 14 Språkliga spörsmål 15 En översikt 16 Kapitel 2 - CAD & Produktutveckling

Läs mer

för iscala & Epicor ERP

för iscala & Epicor ERP Epicor Storefront t för iscala & Epicor ERP Fred Boström Bitlog AB 1 Vad är Epicor Storefront? Epicor Storefront hjälper tillverkare, distributörer och detaljister att organisera och sälja sina produkter,

Läs mer

Fallbeskrivning Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng. Drift- och Underhållsteknik

Fallbeskrivning Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng. Drift- och Underhållsteknik Drift- och Underhållsteknik Bakgrund Anläggningar för produktion av biogas är övervakade och reglerade av datoriserade system. Det är mycket viktigt att personalen som driver anläggningar för produktion

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Computer Sweden Mobility 2013. Så använder våra. kunder Revival

Computer Sweden Mobility 2013. Så använder våra. kunder Revival Computer Sweden Mobility 2013 Så använder våra kunder Revival Computer Sweden Mobility 2013 Så använder våra kunder Revival Revival Mobile Management Suite Snabbfakta Revival utvecklas i Sverige av The

Läs mer

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering UTNYTTJA ARBETSDAGEN MAXIMALT Med ett bra och enkelt system är administrationen redan klar när du parkerar

Läs mer

svenska our snow is your success

svenska our snow is your success svenska our snow is your success Allt på en blick. ATASSplus utmärker sig av ett speciellt användarvänligt användargränssnitt. Utrustningen visas i en kartvy och kan hanteras i denna. Kartan kan zoomas

Läs mer

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6 ATIVA-Mätdon Produktinformation Sidan 1 av 6 Allmänt om ATIVA-Mätdon ATIVA-Mätdon är ett register för företagets mätdon, verktyg och andra instrument. Det håller bl.a. reda på statusen för varje individ

Läs mer