KURSPROGRAM. Automation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSPROGRAM. Automation"

Transkript

1 Automation

2 KURSINFORMATION Innehåll (s 1/2): KURSINFORMATION:» Våra kurser kan genomföras i hela Sverige och anpassas efter era önskemål gällande innehåll, nivå och längd... 04» Kursansvarig: Josef Morva... 05» Kontaktuppgifter :» ELPROCAD ic Pro » Siemens Simatic TIA Portal, Step 7 - Grund/uppgradering » Siemens Simatic TIA Portal, WinCC - Fortsättning/uppgradering » Siemens Simatic Step 7 - Service » Siemens Simatic Step 7 - Grund forts»

3 KURSINFORMATION Innehåll (s 2/2):, forts:» Siemens Simatic Step 7 - Fortsättning » Siemens Simatic Step 7 - Reglerteknik » Siemens Simatic Step 7 - GRAPH/PLCSIM... 21» Siemens Simatic Step 7 - Kommunikation » Siemens Simatic WinCC flexible » Siemens Simatic WinCC - Grund » Siemens Simatic WinCC - Fortsättning... 28» Siemens Simatic S7 Distributed Safety... 29» Snabbkurs i grundläggande automation » OPC kommunikation... 32» ECMA script

4 KURSINFORMATION Utbudet av standardkurserna kan anpassas efter dina och ert företags önskemål vad gäller innehåll, nivå och längd. Kurserna kan genomföras i hela Sverige. Ofta är distanskostnader en stor del av den totala kurskostnaden. Genom att kursledaren kommer till er och genomför kursen i era lokaler eller på närmaste Rejlerskontor, blir totalkostnaden mindre. Vi kan även analysera era egna program och genomföra felsökningsövningar på er anläggning. Att få en kurs som är anpassad till ert behov kan minska antalet kursdagar vilket även det innebär mindre totalkostnad.

5 KURSINFORMATION Kursansvarig: Josef Morva» Josef har mer än 20 års erfarenhet som automationsingenjör inom konsultbranschen. De senaste tio åren har han ansvarat för automationsutbildningar inom yrkeshögskolan och dessutom genomfört specialan passade kurser för bland annat industrier, konsult företag, arbetsförmedlingen och trygghetsrådet. Detta gör att deltagarna snabbt kommer in i system och program mering. Han kan även minska start tiden i era nya projekt och underlätta felsöknings för farandet i befintliga anläggningar. Josef är pedagogisk, noggrann och har ett kursupplägg där teori varvas med verklighetsbaserade övningsuppgifter.

6 KURSINFORMATION Kontaktuppgifter:» Josef Morva Mobil: Tel: Rejlers Sverige AB Hans Michelsensgatan MALMÖ

7 ELPROCAD ic Pro Grundkurs 3 dagar Kursen riktar sig till dig med viss eller ingen erfarenhet av elkonstruktion och som vill lära sig verktyget ELPROCAD ic Pro. För att delta behövs kunskaper inom elyrket och viss komponentkännedom. Kursen behandlar mjukvaran ELPROCAD ic Pro men kan även användas som grund för andra varianter av ELPROCAD. Alla övningsuppgifter är uppbyggda med anvisningar, steg för steg, och beskrivande bilder. Varje kursdeltagare får skapa projekt med alla rapporter självständigt och tillsammans med kursledaren. Efter kursen skall deltagaren ha grundläggande kunskaper om elkonstruktion med verktyget, kunna skapa egna projekt eller genomföra ändringar i befintliga. forts»

8 forts: ELPROCAD ic Pro Grundkurs 3 dagar Kursinnehåll:» Programmets uppbyggnad» Skapa egna ritningsmallar» Egna huvudkrets- och kretsschemasymboler» Huvudkretsschema» Manöverkretsschema» Skapa och uppdatera databaser» Rapporter» Yttre anslutningsschema» Montageritning

9 Siemens Simatic TIA Portal, Step 7 - Grund/ uppgradering Grundkurs 2 dagar Kursen riktar sig till dig med eller utan tidigare erfarenhet av PLC-programmering. För att delta behövs goda kunskaper i Windows operativsystem samt viss kännedom om hur ett PLC-system fungerar. Kursen behandlar mjukvaran Step 7 V12 samt uppbyggnaden av Simatic S7-300/400/1500-systemet. Varje deltagare får praktiskt lösa övningsuppgifter självständigt och tillsammans med kursledaren. Efter kursen skall deltagaren ha grundläggande kunskaper om programmering och automatisering med PLC-system. forts»

10 forts: Siemens Simatic TIA Portal, Step 7 Kursinnehåll:» Hårdvarukonfiguration» Adressering och minnestyper» Programmeringsspråk LAD, FBD, STL, SCL» Olika blocktyper» Grundläggande datatyper» Pekare, indirekt adressering» Timers och räknare» UDT-programmering» Diagnostik och programtest

11 Siemens Simatic TIA Portal, WinCC - Fortsättning/ uppgradering Grundkurs 3 dagar Kursen riktar sig till dig med eller utan tidigare erfarenhet av HMI/SCADA-programmering. För att delta bör man ha genomgått grundkurs eller vara väl förtrogen med TIA Portal. Kursen behandlar mjukvaran WinCC V12 samt koppling mot Simatic S7-300/ 400/1500-systemet. Varje deltagare får praktiskt lösa övningsuppgifter självständigt och tillsammans med kursledaren. Efter kursen skall deltagaren ha grundläggande kunskaper om programmering och automatisering med HMI/SCADAsystem. forts»

12 forts: Siemens Simatic TIA Portal, WinCC Kursinnehåll:» Systemöversikt» Larm och händelser» Integrering med Step 7» Trendkurvor» Kommunikation» Recepthantering» Bilder och menyer» Dataarkiv» Användare och lösenord

13 Siemens Simatic Step 7 - Service Servicekurs 2 dagar Kursen riktar sig till dig som arbetar med drift och underhåll som även behöver kunna göra genomföra felsö k ning och mindre programändringar. För att delta behövs kunskaper i Windows operativsystem samt viss kännedom om hur ett PLC-system fungerar. Kursen behandlar mjukvaran Step 7 samt uppbyggnaden av Simatic S7-300/400- systemet. Varje deltagare får praktiskt lösa övningsuppgifter självständigt och till sammans med kursledaren. Efter kursen skall deltagaren ha grundläggande kunskaper om felsökning, enklare programmering och ändring av program i PLC-system. forts»

14 forts: Siemens Simatic Step 7 - Service Kursinnehåll:» Hårdvarukonfiguration» Montage och idrifttagning» Diagnostik» Adressering och minnestyper» Programmeringsspråk LAD, FDB» Digitalhantering» Timers och räknare» Jämförelse av programversioner» Backup» Nedladdning/Monitorering» Analoghantering och beräkning» Tvångsättning av olika variabler» Omförtrådning och blockjämförelse

15 Siemens Simatic Step 7 - Grund Grundkurs 3 dagar Kursen riktar sig till dig som har viss eller ingen tidigare erfarenhet av PLCprogrammering. För att delta behövs goda kunskaper i Windows operativsystem samt viss kännedom om hur ett PLC-system fungerar. Kursen behandlar mjukvaran Step 7 samt uppbyggnaden av Simatic S7-300/400-systemet. Varje deltagare får praktiskt lösa övningsuppgifter självständigt och tillsammans med kursledaren. Efter kursen skall deltagaren ha grundläggande kunskaper om programmering och automatisering med PLC-system. forts»

16 forts: Siemens Simatic Step 7 - Grund Kursinnehåll:» Hårdvarukonfiguration» Adressering och minnestyper» Programmeringsspråk LAD, FBD» Olika blocktyper» Grundläggande datatyper» Digitalhantering» Timers och räknare» Set/reset och enkla sekvenser» Diagnostik och programtest» Analoghantering och beräkning

17 Siemens Simatic Step 7 - Fortsättning Fortsättningskurs 2 dagar Kursen vänder sig till den erfarne PLC-programmeraren som vill lära sig programmeringsverktyget Step 7 på djupet. För att delta bör man ha genomgått grundkurs eller vara väl förtrogen med Simatic Step 7. Kursen går på djupet i mjukvaran Step 7 samt uppbyggnaden av Simatic S7-300/400-systemet. Varje deltagare får praktiskt lösa övningsuppgifter självständigt och tillsammans med kursledaren. Efter kursen skall del tagaren ha breda kunskaper om programmering och automatisering med PLC-system. forts»

18 forts: Siemens Simatic Step 7 - Fortsättning Kursinnehåll:» Beräkning» Pekare» Komplexa datatyper» Indirekt adressering» Subrutiner och Multiple Instances» Diagnostik» Regulatorer

19 Siemens Simatic Step 7 - Reglerteknik Fortsättningskurs 2 dagar Kursen vänder sig till den erfarne PLCprogrammeraren som vill lära sig mer om reglerteknik i Step 7. För att delta bör man ha genomgått grundkurs eller vara väl förtrogen med Simatic Step 7. Kursen går på djupet i mjukvaran Step 7 samt uppbyggnaden av Simatic S7-300/400- systemet. Varje deltagare får praktiskt lösa övningsuppgifter självständigt och tillsammans med kursledaren. Efter kursen skall deltagaren ha breda kunskaper om reglerteknik och automatisering av processer med PLC-system. forts»

20 forts: Siemens Simatic Step 7 - Reglerteknik Kursinnehåll:» Processtyper» Reglering av olinjära processer» Olika regler-fb-s i Step 7» Optimeringsmetoder» Val av regulatortyp» Reglerstrategier (framkoppling, kaskadoch kvotreglering)» PID-regulator» Konstantreglering

21 Siemens Simatic Step 7 - GRAPH/PLCSIM Fortsättningskurs 1 dagar Kursen vänder sig till den erfarne PLCprogrammeraren som vill lära sig tilläggsprogrammen S7-GRAPH och S7-PLCSIM. För att delta bör man ha genomgått grundkurs eller vara väl förtrogen med Simatic Step 7. Kursen behandlar mjukvarorna S7-GRAPH för programmering av sekvenser och S7-PLCSIM för simulering och test av PLC-program. Varje deltagare får praktiskt lösa övningsuppgifter självständigt och tillsammans med kursledaren. Efter kursen skall deltagaren ha grundläggande kunskaper om programmering och automati sering med sekvenser samt om hur man med mjukvaran kan simulera och genomföra tester av S7 PLC-program.

22 Siemens Simatic Step 7 - Kommunikation Fortsättningskurs 2 dagar Kursen vänder sig till den erfarne PLCprogrammeraren som vill lära sig programmeringsverktyget Step 7 på djupet när det gäller industriell kommunikation med Profibus och Profinet. För att delta bör man ha genomgått grundkurs eller vara väl förtrogen med Simatic Step 7. Kursen går på djupet i mjukvaran Step 7 för konfigurering av nätverk och fältbussar. Varje deltagare får praktiskt lösa övningsuppgifter självständigt och tillsammans med kursledaren. Efter kursen skall deltagaren ha breda kunskaper om industriella nätverk och automatisering med distribuerade system. forts»

23 forts: Siemens Simatic Step 7 - Kommunikation Kursinnehåll:» Profibus - Master-Slav-kommunikation - Passiva/aktiva slavar» Ethernet / Profinet - ISO on TCP - S7-connection» MPI - Global data - SFC-kommunikation

24 Siemens Simatic WinCC flexible Grundkurs 3 dagar Kursen riktar sig till dig som har viss eller ingen tidigare erfarenhet av HMIprogrammering. För att delta behövs goda kunskaper i Windows operativsystem samt viss kännedom om hur ett PLC-system och HMI-system fungerar. Kursen behandlar mjukvaran WinCC flexible samt koppling mot Simatic S7-300/400-systemet. Varje deltagare får praktiskt lösa övningsuppgifter självständigt och tillsammans med kursledaren. Efter kursen skall deltagaren ha grundläggande kunskaper om programmering och automatisering med HMI-system. forts»

25 forts: Siemens Simatic WinCC flexible Kursinnehåll:» Systemöversikt» Larm och händelser» Integrering med Step 7» Trendkurvor» Kommunikation» Recepthantering» Bilder och menyer» Dataarkiv» Användare och lösenord

26 Siemens Simatic WinCC - Grund Grundkurs 3 dagar Kursen riktar sig till dig som har viss eller ingen tidigare erfarenhet av SCADAprogrammering. För att delta behövs goda kunskaper i Windows operativsystem samt viss kännedom om hur ett PLC-system och SCADA-system fungerar. Kursen behandlar mjukvaran WinCC samt koppling mot Simatic S7-300/400- systemet samt OPC-server. Varje deltagare får praktiskt lösa övningsuppgifter självständigt och tillsammans med kursledaren. Efter kursen skall deltagaren ha grundläggande kunskaper om programmering och automatisering med SCADAsystem. forts»

27 forts: Siemens Simatic WinCC - Grund» Systemöversikt» Larm och händelser» Integrering med Step 7» Trendkurvor» Kommunikation» Recept» Bilder och menyer» Dataarkiv» Användare och lösenord

28 Siemens Simatic WinCC - Fortsättning Fortsättningskurs 2 dagar Kursen vänder sig till den erfarne SCADAprogrammeraren som vill lära sig programmeringsverktyget WinCC på djupet. För att delta bör man ha genomgått grundkurs eller vara väl förtrogen med WinCC. Kursen går på djupet i mjukvaran WinCC. Varje deltagare får praktiskt lösa övningsuppgifter självständigt och tillsammans med kursledaren. Efter kursen skall deltagaren ha breda kunskaper om programmering och automatisering med SCADAsystem. Kursinnehåll:» Recepthantering, User Archive» Använda integrerade funktioner Simatic Step 7/WinCC» Använda strukturtaggar» Använda Simatic WinCC i webbgränssnitt, webbnavigator» Avancerad bildhantering, faceplates» Visual Basic Script, globala och händelsestyrda funktioner» Skapa klient/server projekt

29 Siemens Simatic S7 Distributed Safety Fortsättningskurs 1 dag Kursen vänder sig till den erfarne PLC-programmeraren som vill lära sig tilläggsprogrammet S7-Distributed Safety. För att delta bör man ha genomgått Step 7 fortsättningskurs eller vara väl förtrogen med Step 7. Kursen behandlar mjukvaran S7 Distributed Safety samt koppling mot S7-300/400 systemet. Varje deltagare får praktiskt lösa övningsuppgifter självständigt och tillsammans med kursledaren. Efter kursen skall deltagaren ha kunskaper om programmering med säkerhets-plc. Kursinnehåll:» Hårdvarukomponenter» Programstruktur» Datautbyte mellan standard och safety-program» Hårdvarukonfiguration» Parameterinställningar av F-I/O moduler» Projekt med IM151-8F PN/DP CPU och PROFIsafe I/O-s

30 Snabbkurs i grundläggande automation Automation är precis som allt annat, lätt om man kan det. Vi automatare slänger oss med uttryck som PLC, HMI, fältbuss, systemering, överordnat system, noder och annat, allt kanske inte så självklart för de som inte är insatta i terminologin. Denna kurs är för dig, chef, projektledare eller tekniker som känner att du behöver en genomgång om vad automation och programmering handlar om. forts»

31 forts: Snabbkurs i grundläggande automation Kursinnehåll: Vi kommer att visa allmän info om programmerbara styrsystem, komponenter, olika typer av signaler, kommunikation och grafiska operatörsgränssnitt. Vidare går vi igenom hur en enkel styruppgift kan läggas upp med logikschema och hur man bygger en grafisk illustration till det i ett operatörsgränssnitt. I nästa steg visar vi också en enkel process anläggning med nivå-, flödes- och temperaturreglering, baserat på Siemens Step 7 och WinCC. Vi bygger tillsammans en applikation med programmerbart styrsystem, frekvensomvandlare och grafiskt gränssnitt.

32 OPC kommunikation Grundkurs 2 dagar Kursen vänder sig till den erfarne programmeraren som vill lära sig mer om OPC kommunikation. För att delta bör man ha genomgått grundkurs eller vara väl förtrogen med Simatic Step 7 och något HMI-system. Kursen behandlar och konfigurerar olika OPC-servrar och klienter. Varje deltagare får praktiskt lösa övnings upp gifter självständigt och tillsammans med kursledaren. Efter kursen skall deltagaren ha grundläggande kunskaper om kommunikation med olika OPC-servrar och klienter. Kursinnehåll:» OPC-standarden» TOP-server» Simatic NET» Active-X controller» Excel, Word och VBA» Kommunikation mellan PLC:er från olika tillverkare» Client-server-applikation med OPC

33 ECMA script Grundkurs 2 dagar Kursen riktar sig till dig som har viss eller ingen tidigare erfarenhet av ECMA script (JavaScript) program mering. För att delta bör man ha viss kännedom av objektorienterad programmering. Tidigare erfarenhet eller teoretisk utbildning i andra programmeringsspråk möjliggör för deltagarna att ta sig an fördjupande övningsuppgifter. Kursens innehåll behandlar ECMA script standard ECMA-262 5:e upplagan (ISO/IEC 16262), standardiserad version av allmän känd JavaScript. Varje deltagare får praktiskt lösa övningsuppgifter självständigt och tillsammans med kursledaren. Efter kursen skall deltagaren ha grundläggande kunskaper om ECMA script programmeringssyntax och objektorienterad programmering från ECMA script-perspektiv. forts»

34 forts: ECMA script Kursinnehåll:» ECMA script standard ECMA-262» Objekthantering ECMA grundprinciper» Inbyggda datatyper» Inbyggda operatörer» ECMA i tillämpning (Webbläsare, HMI)» Programmering - grundläggande syntax, riktlinjer

35

Ny version: SIMATIC PCS 7 V8.1

Ny version: SIMATIC PCS 7 V8.1 som det handlar om mycket information och många signaler blir det kostsamt om man är kopplad till det fasta nätet. Den mobila anslutningen gör att kostnaden sjunker dramatiskt, säger Fredrik Andersson.

Läs mer

CNC/VERKSTADSTEKNIK CNC-Teknik Grund och Påbyggnad... 2-3 ISO Intro... 4 ISO Kurs... 4 Cam Modul... 5 Textfräsning... 6

CNC/VERKSTADSTEKNIK CNC-Teknik Grund och Påbyggnad... 2-3 ISO Intro... 4 ISO Kurs... 4 Cam Modul... 5 Textfräsning... 6 CNC/VERKSTADSTEKNIK CNC-Teknik Grund och Påbyggnad.................................... 2-3 ISO Intro.......................................................... 4 ISO Kurs..........................................................

Läs mer

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Pyramidutbildning Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Det ställs högre och högre krav på oss att hinna mer på kortare tid. Det är viktigare

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015.

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Microsoft Dynamics CRM is one of the most flexible CRM system that allows everything from a simple and basic setup to a highly tailored and complex CRM solution,

Läs mer

nytt automations Totally Integrated Automation smarta lösningar för alla branscher Totally Världens första talldieselfabrik

nytt automations Totally Integrated Automation smarta lösningar för alla branscher Totally Världens första talldieselfabrik automations Nr 4 December 2010 nytt www.siemens.se/industry Effektiv hantering i Väderstad De bygger Totally Integrated Automation Mingel i massor Världens första talldieselfabrik Applikationsspecialister

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

nytt automations Blicka framåt, bli säker och ta kontroll Så får du koll på processerna Vad är funktionssäkerhet? Pågen jäser i Göteborg

nytt automations Blicka framåt, bli säker och ta kontroll Så får du koll på processerna Vad är funktionssäkerhet? Pågen jäser i Göteborg automations Nr 1 Mars 2009 nytt www.siemens.se/industry Så får du koll på processerna Vad är funktionssäkerhet? Pågen jäser i Göteborg Euromaint gasar på Gummidäck återvinns miljöeffektivt Blicka framåt,

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

Programmering av operatörspanel med SoftPLC

Programmering av operatörspanel med SoftPLC Programmering av operatörspanel med SoftPLC Med komma-igång-manualer för ix Developer och CODESYS Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Mekatronik LINDA ALEXANDERSSON OLA VINGREN Institutionen

Läs mer

Wikinggruppen Föreningssystem 3.0

Wikinggruppen Föreningssystem 3.0 Wikinggruppen Föreningssystem 3.0 Färdig webbplats till din förening. Inget onödigt krångel. Slipp allt onödigt krångel. Med FSY får din förening en färdig webbplats med flera smarta funktioner och med

Läs mer

ASSA Utbildning. Kursutbud 2015. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA Utbildning. Kursutbud 2015. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA Utbildning Kursutbud 2015 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Förord ASSA Utbildning 2015 Vi på ASSA Utbildning vill att det ska vara lätt för dig som söker kunskap att hitta en

Läs mer

Affärssystem för Gamersneed Sweden

Affärssystem för Gamersneed Sweden Dnr:922/22-07 Institutionen för teknik Examensarbete 15 högskolepoäng Affärssystem för Gamersneed Sweden Mattias Bertilsson & Johan Lindberg Oktober 2007 Institutionen för Teknik School of Engineering

Läs mer

TIME. Sju fördelar med TIME

TIME. Sju fördelar med TIME TIME du enkelt din version till att passa nya förhållanden. Du behöver alltså inte betala för mer än du behöver. Med TIME blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

Läs mer

Varför ska ni uppgradera? Jo, nya InfoMentor:

Varför ska ni uppgradera? Jo, nya InfoMentor: Varför ska ni uppgradera? Jo, nya InfoMentor: bygger på den senaste tekniken och är responsivt, vilket innebär att vyn anpassar sig efter vilken pryl användarna arbetar på - dator, läsplatta och telefon.

Läs mer

- Intervju med Jens Byléhn, EIS by Semcon och Daniel Berggren, Combitech

- Intervju med Jens Byléhn, EIS by Semcon och Daniel Berggren, Combitech news nr. 1/2009 - nyhetsbrev från nohau solutions 2 5 6-7 8-9 10 11 Kontroll på Gammal Mjukvara? - Intervju med Jens Byléhn, EIS by Semcon och Daniel Berggren, Combitech Kommunikation i Inbyggda System

Läs mer

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera!

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net

Läs mer

Test- och mätsystem för kärnkraftverk.

Test- och mätsystem för kärnkraftverk. Test- och mätsystem för kärnkraftverk. Ovärderlig hjälp att analysera och förebygga driftstörningar. Redan i början av 1990-talet utvecklade vi på Cactus, tillsammans med Forsmarks kärnkraftverk, ett specialanpassat

Läs mer

En telefonväxel för alla företag.

En telefonväxel för alla företag. Powered by En telefonväxel för alla företag. En enkel telefonväxel för krävande företag. Tele2 Direct gör ditt företag effektivare och dina medarbetare mer tillgängliga. Ni behöver inte missa några inkommande

Läs mer

All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView.

All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView. All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView. Vi hjälper våra kunder säkra och optimera driften för allt sådant vi tar för givet: tillgång till vatten, energi och trygga transporter. Samhällskritiska

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr 2221-01-1719 Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box 526 146

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 12 Elektroteknik, Fysik, Matematik 17 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare 22 Var

Läs mer

Få styr på kampanjerna!

Få styr på kampanjerna! Whitepaper 2.2.2012 1 / 7 Få styr på kampanjerna! Författare: Johanna Småros Direktör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) För företag som jobbar med konsumtionsvaror, utgör kampanjerna en ständigt återkommande

Läs mer