Vidgade horisonter. NBVs årsskrift 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vidgade horisonter. NBVs årsskrift 2013"

Transkript

1 Vidgade horisonter NBVs årsskrift 2013

2 NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet Årsskriftens intervjuer: Eva Åhlström Övriga skribenter: Åke Marcusson, Therese Ydremark och Mats Jönsson Fotografer: Peter Axelsson, Torkel Edenborg, Anders Edlund, Pontus Fagerstedt, Jonas Forsberg, Jocke Gustavsson, Tommy Hvitfeldt, Sandra Jansson, Sara Mac Key Layout: Torkel Edenborg Adress: NBV, Box 12825, STOCKHOLM E-post: Tel: Besöksadress: Gammelgårdsvägen 38 Hemsida:

3 NBV vidgar horisonterna Bildning är allt som är kvar, när man glömt allt man lärt. Så skrev Ellen Key år 1900 i boken Barnens århundrade. I det perspektivet förstår alla hur svårt det är att redovisa hela NBVs bildningsarbete i en årsskrift. Vi har valt att berätta med några exempel från den dagliga verksamheten framför ett överflöd av tal och tabeller. Vi är övertygade om att det är så vi kommer närmare den bildning som Ellen Key skrev om. Ellen Key var en förebild för den folkliga bildning som växte fram under förra seklet. Hon kämpade för jämställdhet och bildning. När jag läser artikeln om jämställdheten inom NBVs musikverksamhet ser jag att den kampen fortsätter också i vår tid. Det är positivt att initiativet till arbetet med att få fler tjejer i musikverksamheten togs bland våra musikkonsulenter. Det är också fint att de första små resultaten syns i statistiken. Jag blir stolt över att NBV har medarbetare som lever upp till de gamla folkbildningsidealen att varje människa ska ges möjlighet att utveckla sina kapaciteter. Jag blir glad över att så många tänker och agerar för jämställdhet i det dagliga arbetet. Jag hoppas mycket på att den processen ska fortsätta. NBV, som har sina rötter i Sveriges tre äldsta studieförbund, har alltid haft uppdraget att genom folkbildning nå ut till så många människor som möjligt. Pionjärerna inom nykterhetsrörelsen i Sverige insåg att ett bättre samhälle inte kan uppnås genom att enbart arbeta med nykterhetsfrågan. Det krävdes större bredd, mer kunskap och större engagemang för att samhället skulle förändras. Människor skulle engageras i sina intressen för att också kunna ta emot information om alkoholens skadliga verkningar. Idag beskriver vi det som NBVs två uppdrag. Från samhället, som därför ger bidrag till folkbildningen i övertygelsen om att vi ska nå ut till så många som möjligt. Från medlemsorganisationerna, som vill använda folkbildningen för att ge stöd till medlemmar i bra verksamhet och därigenom locka till sig nya medlemmar. Så folkbildningen är viktig i samhället. Statens fyra syften med statsbidrag till folkbildningen: stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Men den är också viktig för var och en av oss. Jag tror att folkbildningen hjälper människor att vidga horisonterna. Kamratcirkeln är ett bra exempel på detta. Oavsett vilket ämne som studiecirkeln handlar om tillförs kunskaper som behandlas i diskussioner mellan cirkelns deltagare. Mellan sammankomsterna ges tid till eftertanke och bearbetning. Genom den processen vidgas människans uppfattning av hur världen ter sig, vad som händer hos människor och hur samspelet oss emellan sker. Vi tolkar och förstår det liv vi lever på ett nytt sätt. Och efter att vi deltagit i en cirkel kommer vi att agera på ett nytt sätt i vårt dagliga liv. Oscar Olsson, studiecirkelns grundare, beskrev det som att de mänskliga värdena inte kan läras ut som skolkunskaper, de måste upplevas för att kunna tillägnas. Därför är det fint att vi i den här skriften kan ge några exempel från helt olika cirklar, med olika inriktning, från olika platser i landet, med olika deltagare men där alla blir ett bevis för att Oscar Olssons tes var riktig. Läs om några av NBVs studiecirklar i den här årsskriften och se dem som exempel från verksamheten där de, oavsett ämne och inriktning, bidrar till det som professor Bernt Gustavsson brukar beskriva: Studiecirkeln har en frigörande potential den ger individen en väg att vidga sin egen erfarenhet för att på så sätt bli en socialt, politiskt eller kulturellt handlande människa som förändrar sina livsvillkor. Det är därför som studiecirklarna vidgar horisonterna. Stort tack till alla över hela NBVlandet som gör detta möjligt! Åke Marcusson förbundsrektor 1

4 2

5 Ny bidragsfördelning utvecklar Ett NBV När verksamheten ökar i en avdelning, ska det märkas snabbare i kassan. Därför har NBV ändrat systemet för fördelning av statsbidraget till avdelningarna. Det nya systemet uppmuntrar och tar till vara de goda krafterna i avdelningarna, förklarar förbundskassör Susanne Hedman Petersson. Tidigare satsningar i NBV har haft mycket positiv effekt. Verksamheten har ökat med ca 70 procent på fem år. Statsbidraget ökar också, men ökningen kommer i efterskott. 75 procent av statsbidraget är ett grundbidrag och 25 procent ett volymbidrag. Nu har NBV ändrat fördelningen ut till avdelningarna, så att de får hälften som grundbidrag och hälften baserat på volymen. Vi vill använda statsbidragen för att skapa bättre folkbildning, säger Susanne Hedman Petersson. Det kostar att öka med kvalitet. Så det gäller att satsa på effektivisering och att utnyttja de resurser vi har. Det är alltså fortfarande lika mycket pengar som delas ut, men de fördelas annorlunda. Snabbare genomslag Vi vill att verksamhetsförändringar ska påverka bidraget tidigare än idag. Om en avdelning ökar sin verksamhet, ska det snabbare få genomslag i högre bidrag, och tvärtom: Om en avdelning minskar sin verksamhet, ska bidraget minska snabbare. På sikt skulle de ändå ha fått samma ökning eller minskning, men nu slår förändringarna igenom tidigare. Förslaget om det nya systemet för fördelning gick ut på remiss till avdelningarna, och alla fick tycka till innan det infördes. Reaktionerna har varit mycket positiva, säger Susanne Hedman Petersson. Det här uppfattas som en del av satsningen på Ett NBV. Alla hjälps åt för att utveckla verksamheten och få mer statsbidrag. Vi har också lagt in ett tak i omställningssystemet, så att avdelningar som går väldigt bra får dela med sig till andra avdelningar, tillägger hon. Det ingår också i Ett NBV, en solidaritetstanke. Men det är frivilligt. Avdelningsstyrelserna är egna juridiska personer, men med samma mål. Vi vill ha ett underifrånperspektiv, att idéer och tankar från verksamheten ska tas till vara. Vi vill vara lyhörda och lyssna. Men vi har också satt upp mål som ska bidra till en professionell folkbildning. Stabil ökning Flera studieförbund har ökat sin verksamhet, men NBV är ett av de studieförbund som har ökat mest och gått riktigt bra. Till det bidrar också att förbundet har fått flera nya medlemsorganisationer. För de kommande åren vill förbundsstyrelsen ha en långsiktig, stabil ökning. Vi vill ha en jämn utveckling, säger Susanne Hedman Peterson. Prognosen för de närmaste åren är en ökning på tre procent per år, och sex procent i medlemsorganisationerna. Vi vill alltså ha en starkare ökning i medlemsorganisationerna. Vi har två uppdragsgivare, staten och medlemsorganisationerna. Vi är unika därför att vi har de medlemsorganisationer vi har. Ett annat mål är att öka antalet unika deltagare i verksamheten. Det är viktigt att nå många, att bidra till att människor får högre livskvalitet. Vi satsar också extra på att nå utsatta grupper som funktionsnedsatta och invandrade, och på att öka verksamheten inom våra stråk folkhälsa, internationellt, integration, alkohol och andra droger. 3

6 4 4

7 Unga KRIS i nya cirklar Hälsa, matlagning, gitarrspel. Det är populära ämnen för studiecirklar hos Unga KRIS i Linköping. Cirklarna utgår från medlemmarnas behov och önskemål. Nya och efterlängtade cirklar är Skuldfällan och Bättre framtid. Vi har massor av cirklar, berättar Desirée Lindström från Unga KRIS. Det är jätteskoj! Unga Kris blev ny medlemsorganisation i NBV 2011, och avdelningen i Linköping var snabb med att kontakta sitt studieförbund om studiecirklar för medlemmarna. Vi tog kontakt med NBV-kontoret här i Linköping och fick information om vad de kan hjälpa till med, berättar Desirée. Jag var en av de första hos oss som fick gå cirkelledarutbildning hos NBV, och sedan har jag fått ansvar för att hålla i cirklar. Sedan dess har hon startat en rad cirklar. De handlar till exempel om hälsa, matlagning eller gitarrkurser. Det är väldigt blandat, för vi utgår alltid från önskemål från våra medlemmar, förklarar Desirée. Vi har en intresselista, där de får skriva vad de vill göra. Det brukar vara mellan fem och femton deltagare i cirklarna. För det mesta har det funkat bra, men ibland är det rörigare än man trott. När man har tio deltagare med var sin gitarr, kan det bli rätt högljutt. Då är det lättare med matlagning, för där låter det inte så mycket. Kul att vara cirkelledare Det är jätteroligt att vara cirkelledare, tycker Desirée. Man får vara med i gruppen. Det är inte som att vara lärare, utan man är en i gänget. Och vi är ofta flera cirkelledare. Det är bättre för gemenskapen - och kunskapen. Vi har skoj i cirklarna, tillägger hon. Ingen cirkel utan att man skrattar! Det är viktigt att se till att deltagarna även har skoj. Då kommer de gärna tillbaka. Unga KRIS har cirka 160 medlemmar i Linköping. Förutom studiecirklarna har de en rad andra aktiviteter. Vi försöker vara ute mycket, spela brännboll till exempel. Unga KRIS arbetar mest förebyggande. Vi har inga krav på att man ska ha någon speciell bakgrund, betonar Desirée. Hos oss är alla välkomna som vill ha något att göra efter skolan. Det kan vara några som går på praktik via någon myndighet, några som inte kan eller vill vara hemma eller som vill hålla sig borta från trubbel. Alla är välkomna! Medlemmarna i Unga KRIS är mellan 13 och 25 år. Men om någon är över 25 kan han eller hon vara stödmedlem, förklarar Desirée. Vi nekar aldrig någon att vara med. Det är stor skillnad mellan aktiviteterna i ungdomsförbundet och vuxenförbundet, och det är inte alltid så enkelt att gå över. KRIS har nyligen startat en vuxenavdelning i Linköping, men Unga KRIS var alltså först på plan. Vi har haft en utbildning i Basic, om förening och stadgar, anpassad för oss, med både vuxna och ungdomar, berättar Desirée. Det gick bra, och vi funkade bra tillsammans. Nya cirklar En kommande cirkel är Skuldfällan. NBV har tryckt upp ett material speciellt för Unga KRIS om riskerna med att skuldsätta sig. Det behövs, säger Desirée. Om man kommer in på fel spår, är det lätt att man fortsätter. Vi vill förebygga, och vi vill bryta ett beteende och lära ungdomar att inte ta sms-lån. Vi kan också vara ett stöd för den som vill ringa till kronofogden eller någon annan myndighet. En annan ny cirkel är Bättre framtid, som vi också tror mycket på. Desirée är mycket nöjd med samarbetet med NBV. Det funkar jättebra! Vi har lokaler alldeles i närheten av varandra, så det är lätt att ta kontakt. Vi kan gå dit, och vi kan be dem komma över till oss, när vi behöver fråga om något eller repetera något. De flesta problemen kan vi lösa samma dag, och det är vi tacksamma för. 5

8 NBV Music Box bryter normer Music Box arbetar sedan 2012 med att bryta normer och att öppna verksamheten för ett mer jämställt deltagande. Första steget har varit att utbilda musikkonsulenterna i Crossing Boarders aktionsmaterial, som något förenklat är en checklista i nio steg på hur en organisation kan agera mer jämställt. NBV och flera andra studieförbund och organisationer i den ideella sektorn är för jämställdhet i sin värdegrund. I verkligheten ser det annorlunda ut. Idag har inte alla likvärdiga möjligheter till en aktiv fritid. Tjejer har färre aktiviteter att välja mellan och är mindre aktiva än killar på fritiden. Det vill vi ändra på inom musiken, säger NBVs musiksamordnare Mats Jönsson. I NBV var endast 11 procent av deltagarna i improvisatorisk musik tjejer under Inte acceptabelt tyckte musikkonsulenterna. Även om siffrorna ser ungefär likadana ut i övriga studieförbund. Odemokratiskt Bara för att det alltid har sett ut så här, behöver vi inte acceptera det. Det är odemokratiskt eftersom tjejer älskar att spela musik tillsammans med andra, lika mycket som killar gör. Det här handlar mycket om hur vi som jobbar med musiken tidigare har bjudit in till vår verksamhet. Ibland medvetet, men oftast omedvetet, säger Mats Jönsson. Sommaren 2012 hölls de första två utbildningsdagarna för NBVs musikkonsulenter på Wendelsbergs folkhögskola utanför Göteborg. Det var ett uppvaknande. Därför fixade jag ytterligare ett musikrum i våra lokaler i Härnösand, där måndags- och tisdagskvällarna endast är för tjejer. Samtidigt kände jag till ett antal tjejer som jag antog ville spela hos oss. Nu är alla tjejtiderna fyllda som ett första steg, säger Hans Ödmark musikkonsulent på NBV MittSverige. Fällorna är många när du arbetar med jämställdhet. Enskilda satsningar och projekt riskerar utan långsiktig planering att bli just det och inget annat. Efteråt är allt som vanligt igen och ingen förändring har skett. Därtill kan satsningarna skapa avundsjuka och gnäll hos killar som känner sig förfördelade och i skymundan. Men checklistan med de nio stegen som Crossing Boarders har skapat är en bra grund att arbeta efter. Stegen är i tur och ordning värdegrund, förebilder, särskilda satsningar, gemenskap, marknadsföring, ekonomi, långsiktighet, samarbeten, integrering. Att göra tjejsatsningar kan kosta en del extra pengar i inledningsskedet. Samtidigt är det korkat att inte satsa på jämställdhet av ekonomiska skäl. För halva befolkningen är faktiskt tjejer och en potentiell kundgrupp för NBV. Alltså är det bra om vi kan ligga i framkant i denna fråga inte bara av ideologiska skäl, säger Mats Jönsson. Jämställdhetsbidrag hjälper I Väst har man kommit längst inom NBV med tjejfrågorna. Mycket tack vare förbundets jämställdhetsbidrag, samt att cheferna ställt sig välvilliga, och hjälpt till att skaffa fram externa ekonomiska resurser. På musikhuset SKRIKET i Göteborg finns olika åtgärder och uppföljningsprogram. Verksamheten där är uppbyggd i olika steg för att garantera en långsiktighet och går under namnet Remix. I satsningen finns Camp Remix: Ett läger för tjejer mellan 11 och 15 år, Miss Beat: Kontinuerlig, ledarledd verksamhet under terminen där tjejerna spelar i band, spelar in, arrangerar gig och har workshops, och Remix-repan: En subventionerad utrustad replokal där banden måste bestå av minst 50 procent tjejer. I Remix-repan finns också möjlighet att få coachning från några av NBV Västs kvinnliga ledare. Utöver detta har under hösten 2012 en satsning inletts på hiphop för tjejer, Miss Diva. - Vi hoppas kunna sammanföra tjejer som sysslar med olika genrer och tillhör olika grupper. Just nu arbetar vi för att kunna bygga upp en studio där deltagare från de olika verksamhe- 6

9 terna kan mötas och gå vidare med sin musik, säger Elin Piel, musikkonsulent på NBV Väst. Kreativ mötesplats Andra organisationer med samma inriktning på sin verksamhet, som till exempel Aktiva tjejer och Popkollo, har bjudits in till SKRIKET och verkar nu i lokalerna. På så sätt vill NBV Väst skapa en kreativ mötesplats så att korsbefruktning kan uppstå. Eftersom alla dessa verksamheter befinner sig i samma hus som de ordinarie replokalerna, är förhoppningen att steget till en egen replokal blir mindre för tjejerna. Att arbeta med jämställdhet handlar om att ständigt vara på hugget och hitta nya vägar. Det gäller att möblera om i hjärnan och bli medveten om strukturer som förföljer oss. Det är inget som går att ändra över en natt utan kräver att alla inom organisationen ser vikten av arbetet. Varje insats för fler brudar i repan, om än liten, är en rörelse i rätt riktning! säger Elin Piel. Under hösten har olika uppföljningar hållits i jämställdhetsarbetet för NBVs musikkonsulenter. Våren 2013 hade musiknätverket sin senaste träff och utbildningen fortsatte. Då kunde konstateras att NBV Väst genom sin satsning höjt andelen tjejer i sin verksamhet från 11 till 15 procent. Ett litet steg för NBV, men ett stort steg för de tjejer som faktiskt nu har en aktiv fritid på SKRIKET! Framtiden får utvisa om NBV Music Box lyckas i sin strävan för ett jämställt musikliv. 7

10 8 8

11 Sprallsång väcker musikglädje Det är fullt till bristningsgränsen i Stallet, när sprallsången drar igång. Deltagarna sjunger med om de kan, eller bara gungar i takt med musiken. De njuter av att få komma till en riktig konsertlokal och uppleva musiken tillsammans. Stallet är Folk- och Världsmusiks lokal vid Blasieholmstorg i Stockholm, på baksidan av konserthuset Musikaliska vid Nybrokajen. Här träffas var tredje vecka över 100 personer för att få vara med i Sprallsången. Några tar sig hit själva, andra kommer tillsammans med ledsagare eller föräldrar. Det har blivit otroligt populärt, säger Jeanette Scott, studiekonsulent på NBV Stockholms län, som arrangerar träffarna. Inför varje ny termin ringer deltagare och frågar när det ska börja. Det var Mai Eriksson, vår tidigare verksamhetschef, som för tio år sedan tog initiativ till Sprallsången, berättar Jeanette. Hon tyckte att det var viktigt med aktiviteter för den här gruppen och drog igång verksamheten tillsammans med konsulenten Lotta Nordh, som var den som hittade på namnet Sprallsång. Började i liten skala Det började i liten skala med två musiker som kom till NBVs dåvarande lokaler på Östermalm. Det var trevligt, men lokalerna var små, och det var besvärligt att komma in om man hade rullstol. Lokalen rymde max 30 personer. Så det var skönt när vi kunde flytta verksamheten till Stallet. Sedan dess har intresset fortsatt att växa. Nu kommer mellan 100 och 140 personer varje gång. Man träffas var tredje lördag, och sammanlagt blir det sex träffar per termin. Nu kommer så många att lokalen inte alltid räcker till, säger Jeanette. Tyvärr får vi ibland avvisa deltagare på grund av platsbrist. Fyra musiker som har gått på Musikhögskolan bildar en liten orkester som spelar och sjunger med deltagarna. De spelar piano, trummor, gitarr och sjunger. Bred repertoar Det är allt från Abba till Cornelis Vreeswijk till Bellman. Texten visas på en stor filmduk vid scenen. Alla kan inte läsa, och alla sjunger inte med. Men alla kan njuta och gunga med i takten. Bandet har bytts lite under de här åren. En av dem som är med nu har varit med från början, de övriga har kommit med efterhand. Bandet leder aktiviteterna, förklarar Jeanette. Vid träffarna finns också en värd som tar emot deltagarna, tar betalt och hjälper dem att hitta stolar. De senaste två åren har man också behövt en hjälpvärd, eftersom det kommer så många. Jeanette brukar vara med vid starten och avslutningen av varje termin. Det är härlig stämning! De uppskattar det verkligen, säger hon. Deltagarna är mellan 20 och 65 år. För några år sedan kom önskemål om en särskild grupp för ungdomar, upp till 20 år, och nu arrangerar NBV sprallsång även för dem, lite tidigare på dagen. De flesta är år, och då blir det förstås lite annorlunda musik än för de äldre. NBV utvärderar verksamheten med jämna mellanrum och har bland annat frågat deltagarna om de vill flytta till en skola, där det finns mer plats. Men det vill de inte. De uppskattar verkligen att få komma till en riktig konsertlokal med en riktig orkester och ett riktigt café. Stallet är så kul därför att det är på riktigt. Det har till och med varit ett riktigt stall en gång. 9

12 10

13 Abdullahi tar NBV till hjälp för att bryta barriärer Abdullahi Mahamoud ser det som sin och organisationen Safaris uppgift att bryta barriärer mellan människor och underlätta tillvaron för nyanlända flyktingar från Afrika. Det gör han så bra att han hösten 2012 fick NBVs stipendium för goda insatser inom integration. Safari Riksförbundet i Sverige bildades 2010 av ett antal lokalföreningar för nya svenskar med afrikanska rötter. En av föreningarna var Afrikanska Utvecklings- och Integrationsföreningen, AUIF, i Jönköping, där Abdullahi Mahamoud var och fortfarande är en av eldsjälarna. AUIF och Safari arbetar för att bryta ner barriärer, främja delaktighet och hälsosam livsstil, underlätta förståelse mellan olika kulturer och underlätta integration av afrikanska flyktingar i Sverige. Vi utgår från hemmet, med stöd och rådgivning till familjen, förklarar Abdullahi, som kom till Sverige från Somalia för 20 år sedan. Starta eget-cirklar Vi har haft samarbete med NBV i Jönköping sedan 2006, berättar han. Studiecirklar är ett bra sätt att främja integration. Genom NBV ordnar AUIF bland annat studiecirklar om att starta eget. Många vill starta eget, till exempel inom handel mellan Sverige och Afrika, säger Abdullahi. Det har blivit lättare nu, när köpkraften ökar i flera afrikanska länder. Studiecirklarna har också hjälpts åt att kontakta Tullverket och Livsmedelsverket med frågor om import av livsmedel från Afrika till Sverige. Andra cirklar handlar om att förebygga alkohol- och drogberoende, att hitta jobb, att driva projekt och att vara arbetsgivare. Safari arbetar också mycket med närradio och lokal-tv, både i Jönköping och på flera andra platser. Programmen innehåller nyheter från Sverige på flera afrikanska språk, bland annat somali och swahili. Afro-TV och Afro-radio, säger Abdullahi. Här i Jönköping har vi både radio och TV, I Linköping är det radio, i Norrköping och Malmö är det TV, och nu har de börjat med TV i Lund också. Vi har studiecirklar där vi lär oss redigering av ljud och bild, teknik, att vara programledare. Hösten 2012 belönades Abdullahi för sitt arbete med NBVs stipendium för goda insatser inom integration. Han fick åka till förbundskonferensen i Örebro för att ta emot stipendiet som utdelades för tionde gången. Han kan känna sig stolt över juryns motivering till att just han fick årets stipendium: Abdullahi Mahamoud är en stor visionär med ett omfattande kontaktnät som verkar för afrikaners och andra invandrares integration i det svenska samhället. Abdullahi Mahamoud får med en positiv livssyn saker att hända. Hinder passerar han och ser det som en utveckling och lyckas på sitt ödmjuka sätt göra något bra av dessa. Safari Riksförbundet i Sverige finns i dag i 13 kommuner i åtta län. Förbundet har cirka medlemmar i 15 lokalföreningar från Uppsala till Malmö, och flera av lokalföreningarna fanns alltså innan riksförbundet bildades Förbundet fortsätter att växa, och Abdullahi vågar lova att de ska bilda lokalföreningar även längre norrut. Lockades av NBVs profil Valet av NBV som samarbetspartner var mycket medvetet, förklarar han. Vi kollade lite på olika studieförbund och blev lockade av NBVs profil mot alkohol och andra droger. Jag har samarbetat med dem sedan 2006, och det har fungerat jättebra hela tiden, tillägger han. De har underbara anställda, som är lätta att kommunicera med. 11

14 Cirkeln berättar Bollstabruks historia i bilder Ytterlännäs hembygdsförening har i många år samlat bilder från gamla Bollstabruk. I somras kunde de göra verklighet av drömmen om att visa dem för allmänheten. En studiecirkel hos NBV MittSverige valde ut bilder och ställde samman utställningen Bollstabilder. NBV tillsammans med hembygdsföreningen visade utställningen på Café Genomfarten i somras, berättar cirkelledaren Margareta Näsman. Uppemot 400 personer såg den, och den blev så uppskattad att vi har bestämt oss för att visa Bollstabilder igen till sommaren. Så vi fortsätter med cirkeln. Den som åker genom dagens Bollstabruk möts av ett rätt ödsligt centrum med många tomma butikslokaler. Men så har det inte alltid varit. I flera hundra år blomstrade industrin i Bollstabruk. På 1700-talet anlades en masugn och en smedja, och vid mitten av 1800-talet tillkom sågverket. Då byggdes också arbetarbostäderna i Kejsarstaden, som fortfarande finns kvar och räknas som riksintresse. Sågverket finns kvar och tillhör numera SCA men behöver inte längre så många anställda. Aktiv bildinsamling Många bilder av vackra gamla byggnader, både sådana som rivits och sådana som finns kvar som minnen från storhetstiden, finns samlade i hembygdsföreningens arkiv i den gamla Stenskolan. Liksom bilder av personer och miljöer. Vi har samlat bilder i en evighet, säger Margareta. Åtminstone sedan slutet av 70-talet. En del har vi fått genom att be folk komma till biblioteket med sina gamla bilder, som vi sedan har fotograferat av. Våren 2012 bestämde sig en grupp ur föreningen för att göra en utställning om gamla Bollsta. De startade en studiecirkel hos NBV MittSverige och arbetade sedan i flera månader med att välja ut och sammanställa drygt 200 bilder till utställningen Bollstabilder. Förutom Margareta Näsman har Mats Ohlsson, Dagmar Wiklund och Monica Wiklund ingått i gruppen. Det har varit raseri på rivningar här i Bollsta, tycker Margareta. Det är en helt annan by idag. Många affärer är nerlagda, och kommunen har också dragit in en hel del verksamhet. Därför är det uppskattat att vi kan visa hur det har varit. I samlingen (och utställningen) ingår också bilder av yrkesfotografen Georg Hedberg, som var verksam i Bollstabruk under 1940-, 50- och 60-talen. Vi har också fått ta hand om Bollstafotografen Carl Jonssons porträttarkiv. Det var han som hade City Foto, berättar Margareta Näsman. Medan utställningen visades under tre sommarveckor, fanns hela tiden någon från cirkeln på plats på caféet för att svara på frågor om bilderna och få tips om fler bilder från gamla Bollsta. Vi hade en cirkel för flera år sedan, säger Margareta. Men det här var första gången vi var ute på byn. Det var så roligt! Och vi har alltså bestämt oss för att visa utställningen igen ett par veckor i sommar. Så cirkeln fortsätter, och vi fortsätter att leta bilder. Och även den här gången kommer cirkeldeltagarna att vara på plats för att visa utställningen och berätta om bilderna. Minnen från gamla Bollstabruk finns dokumenterade också i en bok av Ingrid Norberg och Frank Felton, som har lånat bilder av hembygdsföreningen. En läsecirkel har sedan gått igenom bilderna och dokumenterat varenda hus i boken. Nu drömmer vi om att få lägga upp ett urval av bilderna på en CD, som folk kan köpa, säger Margareta. Men det kostar pengar. Vad är det då som driver gruppen att hålla på år efter år? Det är så roligt! Och det väcker så många minnen. 12

15 13

16 NBV arbetar för ständiga förbättringar Våren 2010 tog NBV det första steget mot en samlad satsning på organisationsutveckling. Målet var att hela organisationen inom ett par, tre år skulle arbeta med ständiga förbättringar, och Lean var den arbetsmetod som förbundsledningen valde. Syftet med att införa ett arbetssätt där ständiga förbättringar står i fokus var att skapa bättre förutsättningar för att nå de mål som satts upp för organisationen och exempelvis att kunna ge bättre service till cirkelledare och deltagare. När en grupp kommer till oss för att starta en studiecirkel vill de ofta komma igång direkt. Då gäller det att vi inte har för långa handläggningstider utan att vi snabbt kan ge gruppen den service de behöver. Det här är ett exempel på ett område som vi arbetat aktivt med i vårt Lean-arbete att se till att vi har ett bra flöde i den process som påverkar en cirkelledare så att cirklarna kan komma igång, säger Ann Borres Back, kvalitetsansvarig på NBV-förbundet. Resultatet av satsningen märks idag bland annat genom de verktyg och metoder som numera används i organisationen. Ständiga förbättringar innebär hos NBV att alla medarbetare deltar i arbetet med att utveckla och förbättra verksamheten. På detta sätt tas allas idéer och kompetenser till vara. NBV har också valt att arbeta avdelningsöverskridande vilket leder till att alla får större kunskap och förståelse för helheten. Detta gör även att goda idéer och arbetssätt har möjlighet att spridas inom organisationen på ett smidigare sätt än tidigare. En som är positiv till satsningen är Thomas Olli, verksamhetschef för NBV Stockholms län. Han menar att NBV idag har en metod för att hantera frågor och utveckla organisationen. Goda idéer sprids numera på ett systematiskt sätt och inte genom tur, säger Thomas Olli. Genom att samtliga avdelningar och enheter regelbundet har t ex tavelmöten blir alla anställda involverade i arbetet med ständiga förbättringar. Tanken är att fånga upp idéer Thomas Olli är positiv till Lean-satsningen. och sätta dem på pränt och att inom den egna enheten lösa de problem och flaskhalsar som kan finnas. I många fall finns lösningen hos dem som arbetar närmast den aktuella frågan och inte högre upp i organisationen. Genom delaktighet utvecklas organisationen, något som ligger helt i linje med den folkbildande tradition NBV arbetar inom. Målet är att NBVs alla delar ska ha större nytta och glädje av varandra i det långsiktiga folkbildningsarbetet. 14

17 Statistik Studietimmar Totala antalet studietimmar har ökat med 4,1 procent jämfört med föregående år och är nu uppe i Föregående år redovisades studietimmar. Förbundets studietimmar 2008 till Fördelningen verksamhetsformer 2012 Fördelningen verksamhetsformer 2011 Annan folkbildning 16,1 % Annan folkbildning 18,1 % Kultur 13,3 % Kultur 14,7 % Studiecirklar 70,6 % Studiecirklar 67,2 % Drygt två tredjedelar av NBVs verksamhet genomförs i studiecirklar. 15

18 Antal studietimmar per stråk 2008 till 2012: Droger Folkhälsa Integration Internationellt Totalt antal timmar inom stråken 2008 till 2012: Under 2012 har verksamheten inom stråken ökat med timmar. Det är inom folkhälsa, internationellt och droger som verksamheten ökat, medan verksamheten inom stråket integration minskat. 16

19 Ålders- och könsfördelning bland deltagare Innom studiecirklar och annan folkbildning är åldersfördelningen så här hos deltagarna: Studiecirklar och annan folkbildning 2012 Saknar personnr 2 % 6-12 år 5 % 70-år 14 % år 12 % Studiecirklar och annan folkbildning 2011 Saknar personnr 2 % 6-12 år 5 % 70-år 15 % år 14 % år 12 % år 12 % år 16 % år 15 % år 12 % år 11 % år 13 % år 14 % år 13 % år 13 % Inom studiecirklar och annan folkbildning är fördelningen mellan åldersgrupper relativt jämn. Förändringar mellan åren är små. Fördelningen mellan män och kvinnor som deltar i studiecirkel eller annan folkbildning: Fördelningen 2012 Fördelningen 2011 Män 46 % Män 45 % Kvinnor 54 % Kvinnor 55 % 17

20 Avdelningarnas studietimmar 2012 och 2011: Timmar 2012 Timmar Sydost Örebro Väst MittSverige Skåne Norr Stockholm Jönköping Dalarna Gävleborg Mälardalen Uppsala Östergötland Värmland Halland AVD Timmar 2012 Timmar 2011 Sydost Örebro Väst MittSverige Skåne Norr Stockholm Jönköping Dalarna Gävleborg Mälardalen Uppsala Östergötland Värmland Halland Nio avdelningar har under 2012 ökat verksamheten och sex har minskat. 18

Ögonblicksbild i språnget. NBVs årsskrift 2012

Ögonblicksbild i språnget. NBVs årsskrift 2012 Ögonblicksbild i språnget NBVs årsskrift 2012 NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet. Årsskriftens intervjuer: Eva Åhlström. Övriga skribenter: Åke Marcusson, Ulla Lingesjö, Fadila Jasarevic och

Läs mer

NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet

NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet ÅRSSKRIFT 2015 NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet Redaktör: Binaji Marouf Årskriftens intervjuer: Eva Åhlström Övriga skribenter: Åke Marcusson Fotografer: Torkel Edenborg Pontus Fagerstedt Jessica

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet Tipspromenad Syfte: Syftet med tipspromenaden är att repetera den information som ges på ledarintroduktionen för att deltagarna ska få ökade kunskaper om Studiefrämjandet & Folkbildningen. Tidsåtgång:

Läs mer

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Bollebygd Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Bollebygds

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

STUDIEFÖRBUNDEN I SVERIGE

STUDIEFÖRBUNDEN I SVERIGE STUDIEFÖRBUNDEN I SVERIGE STUDIEFÖRBUNDEN MÖTESPLATS & MÖJLIGGÖRARE STUDIEFÖRBUNDEN ÄR SVERIGES största mötesplats för bildning och kultur. Hit kommer den som vill lära, skapa och utvecklas. VARJE DAG

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Vad menas med civilsamhället? Civilsamhället Föreningar, sällskap och organisationer utanför både offentliga sektorn och marknadssamhället Civilsamhället avgränsas

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.30-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Peter Staland Paragrafer 23-27 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet

Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet Snabbsammanfattning av viktiga nyheter i Regler 2012 Från 2012-01-01 gäller ett nytt fördelningssystem för statsbidrag till studieförbunden.

Läs mer

Omvärldsanalys i praktiken

Omvärldsanalys i praktiken Studieplan till Omvärldsanalys i praktiken av Linda Genf och Johanna Laurent Författare: Carina Sommarström, 2013 Studieplan Omvärldsanalys i praktiken av Linda Genf och Johanna Laurent Vi möts dagligen

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner På plats för utveckling Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner Vi har mer att ge... Stockholmsregionen växer. För att utveckla vår del av Sverige behöver många bidra med kreativitet och kunskap.

Läs mer

Mangateckning, 9-12 år

Mangateckning, 9-12 år Utbud våren 2015 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i vår. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att DU ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Dokumentation av seminarium Folkbildningens Framsyn.

Dokumentation av seminarium Folkbildningens Framsyn. Dokumentation av seminarium Folkbildningens Framsyn. Vi kallade seminariet Folkhögskolans roll i IOGT-NTO - rörelsen. Med under rubriken: Folkbildningen och den ideella sektorn NBV och folkhögskolorna

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2014 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V41. Vecka 41 201210 13-14. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V41. Vecka 41 201210 13-14. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V41 Vecka 41 201210 13-14 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Hej. Känner du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Elin!

Hej. Känner du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Elin! Utbud hösten 2015 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i höst. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att du ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Närvarande: Caroline Ekblad, Maria Johansson, Jens Olsson, Kristin Svensson och Viktoria Wallin.

Läs mer

Hej. Känner Du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Kristine

Hej. Känner Du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Kristine Utbud hösten 2014 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i höst. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att DU ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS NAMN PÅ TESTAD ADRESS KONTAKTPERSON PÅ PLATS brons: silver: En tillgänglig verksamhet som erbjuder en attraktiv och välkomnande plats för unga att mötas på. Platsen/lokalen har en stor andel unga besökare.

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

STUDIEHANDLEDNING. Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG STUDIEHANDLEDNING Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller praktiska tips på hur du leder en

Läs mer

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Text: Ola Österlund, Sören Eriksson och Eva Blomqvist Inledning Att vara valberedare är ett viktigt uppdrag i en organisation. Med ett

Läs mer

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 Vi lever i en tid av för mycket arbete och för lite bildning; en tid då människor är så flitiga att det blir dumma. Oscar Wilde LO-facken i Avesta samarbetar med

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

Studieförbunden i Hjo. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Hjo. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Hjo Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Hjo kommun

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

IOGT-NTO:s FOLKHÖGSKOLOR

IOGT-NTO:s FOLKHÖGSKOLOR IOGT-NTO:s FOLKHÖGSKOLOR Om en del av IOGT-NTO:s sociala verksamhet IOGT-NTO erbjuder personer som har eller har haft alkohol- eller andra drogproblem att leva helnyktert och möjligheten att förändra sin

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5:

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5: Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 15(20) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0374 106 Folkhälsopolitiskt program, aktivitetsplan 2014-2017 Sammanfattning Kommunens folkhälsoråd har i uppdrag att genom

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013 Utbud hösten 2012 Nora vt - 2013 Hej Nytt år, nya möjligheter! Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande och kreativa studiecirklar. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram vårens utbud

Läs mer

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Runt varje person som missbrukar

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA FÖRETAG

IOGT-NTO:s SOCIALA FÖRETAG IOGT-NTO:s SOCIALA FÖRETAG Om en del av IOGT-NTO:s sociala verksamhet IOGT-NTO erbjuder personer som har eller har haft alkohol- eller andra drogproblem att leva helnyktert och möjligheten att förändra

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Välkommen till Biodlarna

Välkommen till Biodlarna Välkommen till Biodlarna Grattis! DU är nu en av drygt 11000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Distriktsstyrelseprotokoll nr 10 2009 12 november i Malmö

Distriktsstyrelseprotokoll nr 10 2009 12 november i Malmö Distriktsstyrelseprotokoll nr 10 2009 12 november i Malmö Närvarande: Carl Berggren ordförande Landskrona, Björn Jönsson ledamot Ekeby, Björn Löwenqvist kassör Landskrona, Viktoria Wallin v ordförande

Läs mer

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut 9.4.5 Politiska riktlinjer, avsnittet Det goda livet - som alla äldre förtjänar Ordförande: Thomas Eneroth. Sekreterare: Anders Lindberg och Lars Westbratt. Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Medlemmarnas beslut Därför väljer vi styrelser. Gör dig hörd Andra vägar att påverka. Medlemmarna styr. Hur går det till egentligen?

Medlemmarnas beslut Därför väljer vi styrelser. Gör dig hörd Andra vägar att påverka. Medlemmarna styr. Hur går det till egentligen? E t t m at e r i a l f r å n I O G T- NT O 2012 Medlemmarnas beslut Därför väljer vi styrelser Gör dig hörd Andra vägar att påverka Medlemmarna styr Hur går det till egentligen? Har ni Demokratikoll? Medlemmen

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn.

Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn. Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn. Studiefrämjandets avdelning i Uppsala 1. Fakta om rådslaget Tema/rubrik Position 2004 Marketing, Trends and Innovation Datum 2 juni, 2003 Plats

Läs mer

att vara med på riktigt 7-9 november 2008 i Skövde kvinnors makt

att vara med på riktigt 7-9 november 2008 i Skövde kvinnors makt att vara med på riktigt 7-9 november 2008 i Skövde kvinnors makt dagordning Dag 1 fredag, den 7 november Billingens Stugby & Camping t.o.m 22:00 Registrering av de första svalorna Dag 2 lördag, den 8 november

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Att börja med Har du någon gång haft hög feber, ont i magen eller huvudvärk? Såklart du har, det har nästan alla. Då vet du hur trist det är att missa den där

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Med i ABF. samarbete leder längre

Med i ABF. samarbete leder längre Med i ABF samarbete leder längre En liten skrift som riktar sig till dig som har medlemskap eller samarbetsavtal med ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, 27 kring din förenings studieverksamhet och kulturverksamhet.

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig Med i ABF samarbete leder längre gör en annan värld möjlig ABF Produktion: ABFs förbundsexpedition Foto: O mslag och sid 10 Kent Wärne Sid 4, 5, 6, 7, 19, 20: Jonas Hallqvist Sid 14: Mattias Vepsä Sid

Läs mer

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET 021206 REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET Regionen stödjer de fria och frivilliga bildningssträvandena. Folkbildningen är en del i samhällets demokratiska process och ger

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Redovisning av NBV/Mångkulturellt Center (MKC) 2004

Redovisning av NBV/Mångkulturellt Center (MKC) 2004 1 Redovisning av NBV/Mångkulturellt Center (MKC) 2004 Verksamhetsberättelse 2004 har varit ett mycket positiv och växande år på NBV/Mångkulturell Center. Detta har hänt under året: Förberedande arbete

Läs mer

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare Utvärdering deltagare 13 v.7-9 31 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på läger? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - För att man fick nya kompisar, fick göra det man tycker om

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi

Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi Lean healthcare har visat sig vara ett oslagbart arbetssätt för att använda de resurser vi har på bästa sätt. Bent Christensen Sjukhuschef

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Studiecirklar på din fritid våren 2009

Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning SV Stockholm Sektionen för personer med funktionsnedsättningar SV Stockholm har studiecirklar

Läs mer

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag.

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsfullmäktige, Göteborg 1 mars 2007 Under 1,5 timme samtalade vi med representanter från Göteborgs

Läs mer

Nytt från Blekinge spelmansförbund

Nytt från Blekinge spelmansförbund Nytt från Blekinge spelmansförbund Juli 2015 Rapport från SSRs årsmöte Skånes spelmansförbund stod som värdar för årets årsmöte inom SSR. Mötet hölls på Sundsgården i Helsingborg. Det enda som var utöver

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Handledning för samarbetet med Matmagasinet

Handledning för samarbetet med Matmagasinet Handledning för samarbetet med Matmagasinet Därför valde vi Matmagasinet! För att öka intresset för våra cirklar inledde SV Malmö hösten 2008 ett samarbete med Allers förlag i Helsingborg. Ett pilotprojekt

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2

En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2 En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2 Zuzana Helinsky BTJ Förlag Innehåll Omslag: Moa Björnson www.moas.nu Författaren och BTJ Förlag/BTJ Sverige AB, Lund 2011 Tryck: Holmbergs 11,

Läs mer

för fritidsgårdsutveckling

för fritidsgårdsutveckling för fritidsgårdsutveckling 2005 Nackanätverket Nackanätverket initierades 1999 av den kommunala fritidsgårdsverksamheten i Nacka. Nätverket består av ansvariga för fritidsgårdsverksamheten i sex svenska

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original 128 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 100 80 60 40 20 0 98 2 0 Ja Nja Nej Varför eller varför inte? - Jag har träffat jättemycket

Läs mer