IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET"

Transkript

1 IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad

2 TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO

3 IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din hand har du ett häfte där du kan läsa om IOGT-NTO:s sociala verksamhet och hur vårt arbete kan göra skillnad. Både för en enskild individ och för samhället i stort. Vår sociala verksamhet är för, med och av människor som har erfarenhet av eget eller närståendes missbruk och beroende. Eller för dem som vill bidra till och lära sig mer om verksamhet där människan står i fokus. IOGT-NTO:s vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Vi ser dem som hinder för både individens och samhällets utveckling. Beroende leder till skador på såväl kropp som själ. Även anhöriga skadas av beroendet och det får dessutom ofta sociala och ekonomiska konsekvenser. IOGT-NTO erbjuder bland annat möjligheter till personer som har eller har haft alkohol- eller andra drogproblem att leva helnyktert. Vi gör det genom metoder och aktiviteter som syftar till att involvera personerna för att förmå dem att förändra sin situation. Vi erbjuder ett alternativ till den nyktra ensamheten och bjuder in till social gemenskap. Även familj och vänner far illa av missbruket och vi arbetar därför mycket med att erbjuda familjeverksamheter runt om i landet. Där kan familjen umgås och ha roligt tillsammans med andra som har liknande erfarenheter. Vår största resurs i det arbetet är våra medlemmar. Fantastiska människor som ägnar sig åt vårt arbete på ideell basis. Vi vet att det finns en enorm kraft i människor, och det är viktigt att locka fram kraften för att den ska vinna över problemen. Vårt sociala arbete behövs och fyller en viktig funktion i den moderna folkrörelse vi vill vara.

4 IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 4 KAMRATSTÖD För, med och av människor som har erfarenhet av missbruk och beroende. OM DU VILL VETA MER OM IOGT-NTO:S KAMRATSTÖD ÄR DU VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS. TELEFON: HEMSIDA: (SÖK DIG VIDARE TILL KAMRATSTÖD) E-POST:

5 IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 5 KAMRATSTÖD Grundtanken med IOGT-NTO:s kamratstöd är att det ska vara verksamhet för, med och av människor som har erfarenhet av eget eller närståendes missbruk och beroende. Här kan man hitta nya sociala nätverk, nyktra mötesplatser, roliga aktiviter och slippa känslan att vara ensam om problemet. Verksamheten bygger på hjälp till självhjälp och tar tillvara den egna kraften som varje individ besitter. Gemenskap och trygghet är grundorden. Kamratstödet är en mötesplats där alla som vill kan träffas i en nykter och drogfri miljö. Kamratstödsgruppens grund är att relationen mellan människor är byggd på ömsesidighet och respekt. Gruppen har en öppen och lättsam atmosfär och det ska vara lätt att träffas och umgås sedan man blivit drogfri. Kamratstödjare ställer upp för människor som är i nöd, men det kan också vara att ha en helnykter fritid tillsammans, då nyktra missbrukare träffar människor utan drogproblem för att delta i och skapa aktiviteter tillsammans. Kamratstödet fungerar lite olika på varje ort, eftersom det är gruppen som styr innehållet i verksamheten. Det finns dock grundläggande likheter: Kamratstödet är en del av IOGT-NTO:s verksamhet som stödjer enskilda människor som vill finnas i en gemensam drogfri miljö. Kamratstödets grund är relationen mellan människor och bygger på ömsesidighet och respekt. Målet för deltagare i kamratstödet är ett individuellt medlemskap i IOGT-NTO. Kamratstödverksamheten bygger på idén om hjälp till självhjälp. Varje enskild individ har en kraft och tillsammans med andra som har liknande erfarenheter går det att skapa förändring för både individen och samhället.

6 IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 6 BEHANDLINGSHEM Dagöholm är IOGT-NTO:s eget behandlingshem och är unikt inom missbruksvård. DAGÖHOLM TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

7 IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 7 Alkohol och andra droger är en belastning för både individen och samhället. Som folkrörelse har IOGT-NTO ett samhällsförändrande uppdrag och det innebär att vi inte bara vill förändra vår egen lilla del, utan även arbeta för att ta fram goda exempel på hur samhället i stort kan förändra och utveckla till exempel missbruksoch beroendevården. Därför har vi valt att även driva ett behandlingshem. BEHANDLINGSHEM IOGT-NTO-förbundets behandlingshem heter Dagöholm och ligger mellan Katrineholm och Flen vid sjön Långhalsen mitt i det vackra Sörmland. På Dagöholm ligger fokus på individens behov och vi arbetar med bland annat KASAM (känsla av sammanhang), MI (motiverande samtal), återfallsprevention, social träning, arbete och utbildning. Dagöholm erbjuder också utredning och arbetar utifrån ett miljöterapeutiskt tänk där mottot är att Växa i gemenskap. Är man intresserad av att arbetsträna finns det möjlighet att göra det bland annat via något av IOGT-NTO:s sociala företag eller vid våra förenings- och kursgårdar. När behandlingstiden börjar närma sig sitt slut och utslussning ska ske erbjuder IOGT-NTO klienterna att få träffa kamratstödet på deras hemort och genom detta bygga upp ett nytt socialt nätverk i en drogfri miljö. Det ger möjlighet att undvika den nyktra ensamheten som i värsta fall kan leda till återfall. Dessa kombinationer och möjligheter gör Dagöholm och IOGT-NTO unika i missbruksbehandling.

8 IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 8 SOCIALA FÖRETAG Skapar arbetsmöjligheter till de som står längst ifrån arbetsmarknaden. OM DU VILL HA MER INFORMATION OM IOGT-NTO:S SOCIALA FÖRETAG ÄR DU VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS. TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

9 IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 9 Arbetsmarknaden idag kännetecknas av en hög arbetstakt, stora krav på erfarenhet, kompetens och kunskap samt en oerhört snabb utveckling och ständig förändring. Många får inte ens chansen att komma in på arbetsmarknaden och en del slås ut, trots att de både kan och vill arbeta. IOGT-NTO har därför valt att genom våra lokala verksamheter starta sociala företag. Förutom att ett socialt företag inte har något ekonomiskt vinstintresse och att vinsterna går tillbaka in i verksamheten finns det även andra skillnader jämfört med andra kommersiella företag. Våra sociala företag har som huvuduppdrag exempelvis att skapa arbetsmöjligheter till de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden. Dessutom lägger man stor vikt vid medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Att få arbetsträna och praktisera samt att kunna delta utifrån sina egna förutsättningar är viktiga delar för att man ska börja tro på sig själv igen och se sina egna möjligheter och styrkor. Att man dessutom får möjlighet att knyta kontakter och utöka sina nätverk gör att nästa steg in på arbetsmarknaden inte blir så långt. IOGT-NTO:s sociala företag blir fler och fler och finns runt om i hela Sverige. Verksamheten varierar mellan dem. Det finns företag som bedriver fixartjänster av olika slag, det finns second hand-butiker och café-verksamhet. SOCIALA FÖRETAG

10 IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 10 ALKOHOLRÅDGIVNING För den som känner oro över sin egen eller en närståendes alkoholkonsumtion. IOGT-NTO:S ALKOHOLRÅDGIVNING TELEFONNUMMER: E-POST:

11 IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 11 En viktig del i vårt sociala arbete är vår alkoholrådgivning. IOGT-NTO:s alkoholrådgivning startade 2003 och riktar sig till människor som kanske inte riktigt vet vart man ska vända sig med sina frågor och funderingar. Hos oss får man stöd och råd för hur man kan gå vidare mot en förändring. Vi vet att det finns en enorm kraft hos människor och det är viktigt att locka fram den kraften för att kunna vinna över problemen. Många av de som ringer till alkoholrådgivningen vet att det är något som inte är bra men de vet kanske inte att det finns ett problem. Flera av oss som svarar har egen erfarenhet av ett liv med missbruk för egen del eller som anhörig. Samtliga som svarar har genom anknytningen till IOGT-NTO tillägnat sig gedigen kunskap om problematiken kring missbruk. Den som svarar har tystnadsplikt och den som ringer kan vara helt anonym. Alla är välkomna att kontakta IOGT-NTO:s alkoholrådgivning med sina tankar, frågor och funderingar. Den som svarar kan ge stöd och råd för hur man kan gå vidare för att åstadkomma en förändring. ALKOHOLRÅDGIVNING

12 IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 12 FOLKHÖGSKOLOR Folkbildning där frihet från alkohol och andra droger är självklar. WENDELSBERG TELEFON: HEMSIDA: E-POST: TOLLARE TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

13 IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 13 IOGT-NTO är en folkrörelse som strävar efter en samhällsförändring. Ett sätt att nå förändring är genom folkbildning. Att personer inser sin egen styrka och möjlighet att skapa förändring gör inte bara att personen växer och utvecklas utan även att samhället gör det. Ett sätt att arbeta med folkbildning är via folkhögskolor. IOGT-NTO är huvudman för två folkhögskolor i Sverige där vi bedriver folkbildning. Folkhögskolorna heter Wendelsberg, som ligger i Mölnlycke och Tollare, som ligger i Nacka utanför Stockholm. Här finns stor erfarenhet av liv med missbruk, eget eller närståendes, hur man arbetar för att utvecklas och hur man arbetar för att förändra samhället, i stort och smått. Deltagarna får studera i sin takt i trygga alkohol- och narkotikafria miljöer. De får tillfälle att uppleva att deras erfarenheter är viktiga och kan hjälpa andra och de får möjlighet att inse sina egna styrkor och få verktyg för att ta makten över sina egna liv. Våra folkhögskolor erbjuder en bredd av kurser och utbildningar inom skilda områden från teater till socialpedagogik. Det finns även kurser för att läsa upp sina gymnasiebetyg. För IOGT-NTO är skolorna även en viktig kontaktyta med samhället, vilket gör att vi hela tiden är uppdaterade om vad som händer och sker. Våra deltagare på respektive skola får en förståelse för den värdegrund som IOGT-NTO och våra folkhögskolor vilar på. Skolornas verksamhet bidrar till organisationens uppsatta mål och utveckling då de ansvarar för en stor del av organisationens medlemsutbildningar. FOLKHÖGSKOLOR

14 IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 14 NBV Genom folkbildning får människor och idéer möjlighet att växa. TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

15 IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 15 Ett sätt att arbeta med folkbildning är genom IOGT- NTO:s studieförbund NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet. NBV vill genom folkbildning få människor och idéer att växa. Bildningssynen grundar sig på människors lust att lära och vilja till förändring. NBV:s ideologiska profilfrågor är folkhälsa, alkohol och andra droger, integration och internationellt. NBV har kontor över hela landet och ett i Bryssel. Brysselkontoret är en plattform för folkbildning och politiskt påverkansarbete på EU-nivå för alla medlemsorganisationer, men det är också en resurs för föreningar och andra som vill lära sig mer om EU-politik. NBV:s uppdrag är att stärka och utveckla demokratin, att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation, bidra till att utjämna utbildningsklyftor och att bredda intresset för kulturlivet. Detta gör man genom att t ex anordna studiecirklar och kulturarrangemang. IOGT-NTO är en av NBV:s 20 medlemsorganisationer som tillsammans äger studieförbundet. Redan 1894 bildades Godtemplarordens Studieförbund, ett av tre studieförbund som 1971 blev NBV och som idag är nykterhetsrörelsens organ för ett fritt och frivilligt folkbildningsarbete. NBV är partipolitiskt neutralt och religiöst obundet. Tillsammans samlar NBV:s medlemsorganisationer omkring medlemmar. NBV har som mål att få människor att tillsammans utvecklas utifrån sina idéer, intressen och drömmar. Här finns möjlighet att i nyktra miljöer få kunskap, nå utveckling, växa som individ, skapa nya sociala nätverk och arbeta för förändring. NBV

16 Du håller i ett grundläggande häfte som beskriver IOGT-NTO:s sociala verksamhet. Vill du veta mer om våra verksamhetsområden så finns det fördjupningshäften för kamratstöd, vårt behandlingshem, alkoholrådgivning, sociala företag, folkhögskolor samt studieförbundet NBV. Kontakta oss för beställningsinformation. IOGT.SE

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

HUR STOR PLATS TAR ALKOHOLEN PÅ DIN ARBETSPLATS?

HUR STOR PLATS TAR ALKOHOLEN PÅ DIN ARBETSPLATS? HUR STOR PLATS TAR ALKOHOLEN PÅ DIN ARBETSPLATS? Tanken med det här häftet är att lyfta frågor kring alkohol. På några år har alkoholen blivit vanligt förekommande i många arbetsrelaterade sammanhang.

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

lkbildningfolkhälsafolkbildningfol

lkbildningfolkhälsafolkbildningfol lkbildningfolkhälsafolkbildningfol Studiecirkeln rörelse för kropp och själ Studiecirkel är aktivitet och gemenskap. Rörelse för både kropp och själ. För många är studiecirkeln en frizon för lustfyllt

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

ATT SLÄPPA TAGET OM DEN ANDRE

ATT SLÄPPA TAGET OM DEN ANDRE ATT SLÄPPA TAGET OM DEN ANDRE OCH ATT GREPPA TAG OM SIG SJÄLV U tv ärdering av Uppla n d s Väsby ko mmuns anhö r igprogram M aria Wiberg 0 06 Författar en k an nå s på A ddict u s mottagningen, Va llentuna

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer