En Bättre Sits Storregionalt samarbete inom infrastruktur och transporter. Maria Nimvik Stern, Mälardalsrådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En Bättre Sits Storregionalt samarbete inom infrastruktur och transporter. Maria Nimvik Stern, Mälardalsrådet"

Transkript

1 En Bättre Sits Storregionalt samarbete inom infrastruktur och transporter Maria Nimvik Stern, Mälardalsrådet

2 Om Mälardalsrådet Samverkansorganisation och mötesplats för storregionala utvecklingsfrågor Medlemmar: 56 kommuner, 5 landsting, 5 associerade Politiskt styrd organisation Tre fokusområden: infrastruktur och transporter, kompetensförsörjning och internationella jämförelser

3 Varför startade En Bättre Sits? Frustration - regionens behov ej prioriterade Gemensamt arbete för Citybanan Öka kunskapen om storregionen Uppträda gemensamt, ta kontroll Två målsättningar: Gemensam målbild för Stockholm-Mälarregionens transportsystem 2030 Gemensamt prioriteringspaket med infrastrukturobjekt

4 En Bättre Sits-samarbetet De funktionella sambanden definierar vår region Länsplaneansvariga och kollektivtrafikmyndigheter i sju län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland Processen leds av politiskt förtroendevalda med tjänstemannastöd från de medverkande organisationerna Intressenter: Kommuner Landsting Regionförbund Kommunalförbund Länsstyrelser Trafikverket Sjöfartsverket Swedavia Näringslivet gm Handelskamrarna MÄLAB Mälardalsrådet Exempel: Arbetspendling mellan kommuner i Mälardalen-Östergötland

5 EBS politisk struktur Lilla Gruppen styrgrupp En person från länsplaneansv och RKM med förhandlingsmandat, sju län, möts vid behov Stora Gruppen (DN Forum) förankring Presidierna/motsv hos länsplaneansv och RKM, sju län, möts 1 gång per år Processen drivs av Mälardalsrådet

6 DÅTID: Det startade med Citybanan 2003 Gemensam opinionsbildning för Citybanan (2003) Politiskt arbete i stråk om storregionala behov (2005) Gemensamma övergripande mål (2006) - prioriteringsgrund Gemensamma prioriteringar av objekt (2007) Gemensam systemanalys (2008) 2003: Opinionsbildning Citybanan 2007: Gemensamma prioriteringar 2008: Avtalet om Citybanan

7 Övergripande mål för transportsystemet Målet är att skapa ett transportsystem där regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas och bidrar till attraktivitet för de samverkande länen i Östra Mellansverige där utvecklingen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och ekologiskt där samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder till effektivitet där flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar den regionala utvecklingen

8 FOKUS: Vårda samsyn, systemsyn och gemensamma prioriteringar

9 NUTID: Vi fortsätter att gemensamt prioritera och planera Reviderade övergripande mål Sammanfattande PM Behov av infrastrukturåtgärder östra Mellansverige Avsiktsförklaring om storregional tågtrafik Gemensamma remissvar Beslut att ta fram en ny storregional systemanalys

10 Metod och lärdomar Konsensus som beslutsform i en politisk process Informellt möter formellt Stor delaktighet Öppenhet, kompromissvilja, förankring hemma Gränsöverskridande arbete, storregionalt ansvar Stå upp för överenskommelser

11 Vad har vi åstadkommit? Ökade kunskaper om regionens behov Etablerat och utökat samarbete Målbild, prioriteringar, systemanalys Hållit i överenskommelsen Samarbetspart för staten Bättre utfall i nationella planer

12 FRAMTID: Vi har påbörjat arbetet med en ny storregional systemanalys 60 politiker från 7 län, samtliga riksdagspartier Fyra temagrupper Transporttillgänglighet Regional utveckling Kollektivtrafik Godsfrågor Brett samhällsutvecklingsperspektiv på arbetet 40-tal tjänstemän

13 Översiktlig tidplan färdig systemanalys med prioriteringar 2015 analys av skillnaderna mellan målbilden och nuläget, funktioner, brister och åtgärder 2014 samlad nulägesbild utifrån kunskapsunderlaget Målbild och samlad nulägesbild Analys funktioner, brister och behov Systemanalys Åtgärder steg 1-4

14 Nya kunskapsunderlag 2014 Långsiktiga mål De övergripande transportmålen Internationella, nationella och regionala samband Resor och transporter i ÖMS-området utifrån europeiskt och nationellt perspektiv Flygplatserna Presentation av sammanställning av befintlig data Funktionella storregionala samband Fördjupning av storregional arbetspendling och studie av flyttströmmar Kollektivtrafik Storregional tågtrafik Aspekter som påverkar resandet taxor, förändrade kostnader Gods Kartläggning större godsnoder

15 Tidplan Målen Samlade nulägesbilden GAPen = brister utifrån respektive temaområde i förhållande till målen Prioriterade åtgärder i systemanalysen 26 mars Kickoff för de nya politiska temagrupperna April-maj Temagruppsmöten separat: identifiera och diskutera brister 7-8 maj utställning och info vid Mälartinget, Nyköping 17 juni Stora tjänstepersongruppen: lägga ihop bristbilden Augusti-september Temagruppsmöten separat: återkoppling bristbild och planering 23 oktober Storregional konferens inklusive insamling av åtgärder Nov-dec temagruppsmöten separat: förslag till prioriteringar 8 dec EBS Stora Gruppen/DN Forum, information och bred förankring 2016: Lilla politikergruppen tar över från temagrupperna 15

16 Preliminära temagrupper 2015 En Bättre Sits temagrupper från mars 2015 Regional kollektivtrafik Godsfrågor Transporttillgänglighet Regional utveckling Presidium Mats Gunnarsson (MP) Region Örebro Viking Jonsson (S) Regionförb Sörmland Jan Owe-Larsson (M) Östergötland Tommy Levinsson (S), Landst Västm Bertil Kinnunen (S) Landstinget Uppsal Johan Edstav (MP) Regionförb Uppsala Anders Åhlund, Lst Västmanland ej klar Uppsala Ilona Szatmari-Waldau (V) Uppsala Helena Proos (S) Enköping Bengt-Olov Eriksson (S) Tierp Marlene Burwick (S) Uppsala komm Jacob Spangenberg (C ) Östhammar Cecilia Forss (M) Uppsala Fredrik Ahlstedt (M) Uppsala kn Västmanland Anders Teljebäck (S) Västerås stad Andreas Porsvald (MP) Elizabeth Salomonsson (S) Köping Åsa Eriksson (S) Norberg Bengt-Åke Nilsson (FP) Hans Strandlund (M) Hallstahammar Elisabeth Unell (M) Västerås Örebro Urban Svensson (KD) Kenneth Lantz (V) Region Örebro län Irén Lejegren (S) Region Örebro län Torbjörn Appelqvist (M) Hallsberg Lars Göran Zetterlund (C ) Erik Johansson (FP) Region Örebro Sörmland Jimmy Jansson (S) Eskilstuna Catharina Fredriksson (S) Oxelösund Mattias Claesson (C ) Urban Granström (S) Nyköping Daniel Portnoff (M), Trosa Lars Härnström (M) Katrineholm Terese Askerstedt(MP) Landstinget Östergötland Jörgen Oskarsson (S), Mjölby Karin Jonsson (C ) Norrköping Kristina Edlund (S) Linköping Maria Almesåker (M), Region Ö Bengt Nordström (MP), Finspång Nils-Ingvar Graan (KD), Borensberg Lars Karlsson (FP), Kinda Gotland Eva Nypelius (C ) Region Gotland ej klar Stockholm Nanna Wikholm (S), SLL Vivianne Gunnarsson (MP), SLL Christoffer Fagerberg (FP), SLL Tomas Eriksson (MP), SLL Karl Henriksson (KD), Huddinge Katarina Berggren (S), Botkyrka Jan Valeskog (S) Sthlm stad Jens Sjöström (S) Gunilla Roxby Cromvall (V), SLL ej klar Leif Gripestam (M) Täby ej klar Cecilia Löfgreen (M) Järfälla ej klar ej klar ej klar

17 Transporttillgänglighet Robert Nordevi, Regionförbundet Uppsala Robert Örtegren, Länsstyrelsen Stockholm Jessica Cedergren, Länsstyrelsen Västmanland Johan Axiö, Sjöfartsverket Tomas Holmlund, Trafikverket Öst Fabian Ilgner, Region Örebro län Fredrik Jaresved, Swedavia Arlanda Lena Johansson, Region Gotland Lars Sundblad, Sigtuna kommun Lars Wogel, Trafikverket Stockholm Johanna Palmér, Östsvenska Handelskammaren Thord Andersson, Handelskammaren Mälardalen Göran Unger, Region Gävleborg Håkan Svärd, Västerås stad Regional utveckling Fredrik Högberg, Regionförbundet Sörmland Stefan Dahlskog, Region Östergötland Emma Ström, Länsstyrelsen Stockholm Anders Ferdinandsson, Regionförbundet Uppsala Börje Wredén, TMR SLL Håkan Johansson, VKL Jan Lindquist, TMR SLL Anders Åkerström, Landstinget Västmanland Christian Mineur, Trafikverket Öst Karin Eklund, Trafikverket Stockholm Anna Wersäll, Stockholms Handelskammare Jenny Emerén, Handelskammaren Mälardalen Anders Bergquist, UL Kollektivtrafik Fredrik Eliasson, Landstinget Örebro Arbetsgrupper Oskar Jonsson, Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Sofia Lindblad, Trafikverket Stockholm Fredrik Brokvist, Trafikverket Öst Carl Silverhielm, Trafikförvaltningen SLL Anna Pontusson, Trafikförvaltningen SLL Caj Rönnbäck, UL Karolin Adamsson, UL Tomas Ahlberg, Mälab Göran Gullbrand, Mälab Margareta Berg, Landstinget Västmanland Henrik Strömberg, Region Gävleborg Gods Fredrik Idevall, Region Örebro län Karin Eklund, Trafikverket Stockholm Magnus Åkerman, Handelskammaren Uppsala Johan Axiö, Sjöfartsverket Janke Sörbrand, Handelskammaren Mälardalen Christoffer Wendel, Regionförbundet Sörmland Patrizia Strandman, Västerås stad Märta Brolinson, Stockholms stad Övriga Kerstin Oremark, Region Gävleborg Christian Mineur, Trafikverket Öst Roland Engqvist, TMR SLL Jessica Andersson, TMR SLL Ola Kahlström, Uppsala kommun Jenny Kihlberg, Stockholms stad Christian Udin, Nyköpings kommun Ulf Arumskog, Norrköpings kommun Christer Sjölund, Linköpings kommun Tove Holmström, Linköpings kommun Eva Lehto, Eskilstuna kommun Patrik Ståhl, Örebro kommun 17

18 Tack för mig! Maria Nimvik Stern, Mälardalsrådet

Utveckling av den regionala tågtrafiken

Utveckling av den regionala tågtrafiken Rapport maj 2012 Utveckling av den regionala tågtrafiken Beskrivning av och behov samt möjligt trafikutbud i ett storregionalt stomnät i tidshorisonten efter Citybanans öppnande Denna rapport utgör en

Läs mer

Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland

Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En rapport framtagen

Läs mer

SÖRMLAND. Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen 2012-04-16. Regionförbundets medlemmar

SÖRMLAND. Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen 2012-04-16. Regionförbundets medlemmar REGIÖ NF6R6UNDET SÖRMLAND 'Fn f t_ii 4~ ~.~~! ' ~i. 1. t[; li 46 e.tc::~4i Datum 2012-04-16 Dnr i2-ooö?. f:? z. ~.~e r Regionförbundets medlemmar Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen Enligt Regionförbundets

Läs mer

FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4

FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4 FOTOGRAF: ANNELIE LJUNGWALD Glad Påsk ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER MARS 201 INLEDAREN Infrastrukturen i fokus under året Unga vågar vara egna Omkring 700 sörmländska

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

Aktuellt från VKL. Vi välkomnar en ny medarbetare till VKL. Så styrs Västmanland

Aktuellt från VKL. Vi välkomnar en ny medarbetare till VKL. Så styrs Västmanland Aktuellt från VKL Förändringsprocesser är utvecklingens moder Just nu förändras mycket på VKL. Överenskommelserna mellan SKL och staten på välfärdsområdet och som under flera år utmynnat i projekt på VKL

Läs mer

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF)

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFÖRBUNDETS STYRELSE 2006-04-06 06-004 7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2006-03-28, 1, enligt nedan:

Läs mer

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014 Nummer Maj 204 Attraktiv kollektivtrafik Utbyggnad av Stockholms tunnelbana Nya mål för svensk transportpolitik? 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk TF:s medlemsenkät 2005 TF genomför medlemsenkät - vilken

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Till media i länen Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötland 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra

Läs mer

Rapport 2013:33. Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt

Rapport 2013:33. Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt Rapport 2013:33 Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt 2 Samordna planeringen för bebyggelser och transporter! en kunskapsöversikt 3 Samordna planeringen för bebyggelse

Läs mer

Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät

Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät 1 2 Vilket vägnät är viktigast? Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät Transportsystemet är till för att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets

Läs mer

Verksamhetsplan för Stockholmsregionens Europaförening 2011

Verksamhetsplan för Stockholmsregionens Europaförening 2011 Verksamhetsplan för Stockholmsregionens Europaförening 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. UPPDRAG OCH ORGANISATION 3 3. VERKSAMHET 2011 4 4. EXTERNA MEDLEMSUPPDRAG 7 5. EKONOMI OCH BUDGET 9 KOMPLETTERANDE

Läs mer

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Förord Trafikanalys genomförde under 2011 en nulägesanalys av transportsystemet med fokus på arbetspendlingen i de tre storstadsregionerna. I slutrapporten

Läs mer

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Rapport 2007/2008 Vision Våra destinationer, teman, upplevelser och evenemang ska bli de mest efterfrågade bland Stockholm Plus alternativen,

Läs mer

YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG -FÖRSLAG TILL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG -FÖRSLAG TILL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Kommunstyrelsen Datum 1 (12) Kommunledningskontoret Näringsliv KS/KF2008:226 Lennart Nilsson, 016-710 83 37 Kommunstyrelsen YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG

Läs mer

Kapacitet, snabb och gen tågtrafik VärmlandÖrebro-Mälardalen

Kapacitet, snabb och gen tågtrafik VärmlandÖrebro-Mälardalen Jesper Molin/Bildarkivet.se Rätt spår 3 Kapacitet, snabb och gen tågtrafik VärmlandÖrebro-Mälardalen Rapport om strategi för nutid och framtid Juni 2012 Kapacitet, snabb och gen tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011 Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet Mars 2011 Förord Det är ett stort och långsiktigt åtagande att utveckla en regional stadskärna. Kommunerna har ett

Läs mer

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Jan Lindgren, Trafikverket 1 2015-02-24 Åtgärdsval vad, varför? När ett problem i transportsystemet identifierats påbörjas ett åtgärdsval. Åtgärdsval

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 G:\STYRELSE\verksamh-ber\vb2001.doc 2 3 Ordföranden har ordet Det är med glädje jag kan konstatera att Regionförbundet i Kalmar län kommer att stå som modell för övriga län i

Läs mer

Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (137) Landstingsfullmäktige 2015-05-19 75-106 Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 75 Inledning

Läs mer

Örebroregionens länsöverskridande samarbeten 2012

Örebroregionens länsöverskridande samarbeten 2012 Örebroregionens länsöverskridande samarbeten 2012 Samarbetsområde Benämning Typ av samarbete Beskrivning Aktörer Tidsperiod Flerområdessamarbeten Flerområdessamarbeten Flerområdessamarbten Flerområdessamarbeten

Läs mer

RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande

RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande»bostadsmarknaden I STOCKHOLM-MÄLARREGIONEN«1 2 RAPPORT NR 3:2004 Förord Föreliggande rapport är en del

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer