Reglemente Sektionen för Medieteknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglemente Sektionen för Medieteknik"

Transkript

1 Reglemente Sida 1 av 40 Reglemente Antaget av s sektionsmöte Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 1 av 40

2 Reglemente Sida 2 av 40 1 Allmänt 1.1 Ändamål 1.2 Ändring av reglemente 1.3 Tolkning av reglemente 1.4 Ytterligare styrdokument 1.5 Tillkännagivanden och tillgänglighet Arkivering 2 Sektionsmötet 2.1 Valberedning Organisation Uppgifter 2.2 Valförberedelser 2.3 Mötesordning 2.4 Val till sammanslutning 2.5 Avgifter 2.6 Möten Höstmöte Vårmöte Nämndaktiviteter vid sektionsmötet 3 Sektionsstyrelsen 3.1 Ansvar Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Övriga 3.2 Ledamöter Ledamot: Utbildningsinflytande (LU) Ledamot: Studiesocialt (LS) Ledamot: Näringsliv och Kommunikation (LNK) Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 2 av 40

3 Reglemente Sida 3 av Attesträtter 3.4 Rapportering 4 Studienämnden (SN) 4.1 Allmänt 4.2 Studienämndsordförande (SNO) 4.3 Programansvarig student (PAS) 4.4 Studerandeskyddsombud (Sture) 4.5 Jämlikhets- och mångfaldsombud (JämO) 4.6 Klassansvarig student (KAS) 4.7 Internationell sekreterare (IS) 5 Studeranderepresentanter i CSC 5.1 Allmänt 5.2 Nominering av studeranderepresentanter 5.3 Adjungering till sektionsstyrelsemöten 6 Näringslivsgruppen (NLG) 6.1 Allmänt 6.2 Näringslivsansvarig 7 Branschdagsgruppen 6.1 Allmänt 6.2 Projektledare för Branschdagen 8 Kommunikationsnämnd 8.1 Allmänt 8.2 Kommunikatör 8.3 Webmaster 9 Klubbmästeriet (MKM) 9.1 Allmänt 9.2 Klubbmästarparet 9.3 Klubbmästeriets budget 10 Mottagningen 10.1 Allmänt 10.2 Öfverphöseriet Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 3 av 40

4 Reglemente Sida 4 av Övriga grupper och nämnder 11.1 Allmänt 11.2 Rapporter till styrelsen 11.3 Testamenten och överlämning 11.4 Sektionslokalsgruppen (Metadorerna) Definitioner Ändamål Organisation Ansvarsområden Budget Sektionslokalsansvarig Sektionslokalen Prioritering Alkohol Övriga regler Undantag Stängning Ljud- och ljustekniker 11.5 Medielabbet 11.6 Idrottsnämnden 11.7 Spexmästeriet 11.8 Sånglederiet Melodia melodia.nu 11.9 Fanbärare Fotogruppen Qulturnämnden Definitioner Ändamål Organisation Verksamhet Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 4 av 40

5 Reglemente Sida 5 av SektionsWaldner Matlaget Definitioner Ändamål Organisation Verksamhet Spelnörderiet Definitioner Ändamål Organisation Verksamhet Internationell Sekreterare(IS) Jubileet 12 Sektionsprojekt 12.1 Allmänt 12.2 Syfte 12.3 Kriterier 12.4 Privilegier 12.5 Införande 12.6 Avslutande 13 Ekonomi 13.1 Allmänt 13.2 Föreningar och organ med egna ekonomiskt ansvariga 13.3 Attesträtter 14 Sektionsklädsel 14.1 Utseende 14.2 Tillfällen 14.3 Officiell utsmyckning Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 5 av 40

6 Reglemente Sida 6 av 40 s reglemente antaget av sektionsmötet Ändringar gjorda: Datum Avsnitt ; 3.1.4; ; ; 2.5.2; 4.4; 5.1; 7.3; 8.1; ; 2.4; 2.5.2; 4.1; 6.2; 8.1; 8.2; 8.3; 9.1; 10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5; ; ; 1.5; 1.5.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.5.1; 2.5.2; 3.1.2; 4.8; 5.2; 5.3; 8.2; 9.1; 10.9; ; ; 3.1; 3.1.1; 3.1.5; 3.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 7.1; 7.2; 7.3; 8; 8.1; 8.2; 8.3; 9.1; 9.2; 10.2; ; 2.2; 2.3; 2.5.2; ; ; 3.1.1; 4; 5.2; 6.3; 10; 10.2; ; 10.3; ; ; 10.11; 10.13; 11; ; 2.1.1; 2.1.2; 2.2; 13; 13.1; 13.2; ; ; ; 2.6.1; 2.6.2; 10.14; ; ; ; ; ; 7; 7.1; 7;2; 6.3; ; 10,15; 4.1; ; 3.2.3; 8.2; 11.5; 11.6; 11.7; 11.8; 9.1; 9,2; 4.1; 4.6; 6.1; 6.2; 10.2; 11.2; 11.16; 2.1.2; ; 2.6.2; 2.6.3; 3.1.4; 3.2.1; 6.2; 11.1; 11.17; 13.2 Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 6 av 40

7 Reglemente Sida 7 av 40 1 Allmänt 1.1 Ändamål Reglementet är det styrdokument som är närmast understående sektionens stadgar. Reglementet reglerar praktiska detaljer kring sektionsarbetet. 1.2 Ändring av reglemente Ändring av reglemente är giltig om den beslutas med relativ majoritet på ett sektionsmöte. 1.3 Tolkning av reglemente Vid motstridighet med FN-stadgan eller -resolutioner har FN-stadgan eller -resolutioner företräde. Vid motstridighet med Europakonventionen har Europakonventionen företräde. Vid motstridighet med Sveriges Rikes lagstiftning har Sveriges Rikes lagstiftning företräde. Vid motstridighet med THS styrdokument har THS styrdokument företräde. Vid motstridighet med sektionens stadga har stadgan företräde. I övrigt tolkas reglementet i stigande ordning av sektionsstyrelsen, sektionsrevisorerna, kårrevisorerna och i sista hand av THS stadgetolkningsnämnd. 1.4 Ytterligare styrdokument Förutom sektionens stadgar och reglemente finns ytterligare styrdokument. Förändringar i dessa styrdokument måste godkännas av styrelsen. Förändringar i "Styrdokument för PM" måste dock godkännas av sektionsmötet. Styrdokument utöver Stadga och reglemente innefattar: Styrdokument för Klubbmästeriet Grafisk profil Styrdokument för PM Sektionsstyrelsen har även PM för versamhetsstyrning. 1.5 Tillkännagivanden och tillgänglighet Kallelser och handlingar anses vara sektionsmedlem tillhanda om de anslås på sektionens webbplats. Styrdokument och protokoll anses finnas tillhanda då de finns anslagna på sektionens webbplats samt då de finns tillgängliga på förfrågan till styrelsen. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 7 av 40

8 Reglemente Sida 8 av Arkivering Sektionen ska arkivera följande dokument: Mötesprotokoll, Stadga, Reglemente, Övriga styrdokument, samt Bokföring (i tio år). Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 8 av 40

9 Reglemente Sida 9 av 40 2 Sektionsmötet 2.1 Valberedning Organisation Valberedningen har till uppgift att utlysa val i enlighet med sektionens styrdokument samt bereda desamma. Valberedning väljs av sektionsmöte och består av tre till sju personer. Ledamot i valberedningen har ej rätt att deltaga i den valberedande processen till poster där ledamoten själv är kandidat. Valberedningens utlåtanden skall inlämnas till Sektionsstyrelsen senast åtta dagar innan SM. Föreligger flera kandidater skall alla redovisas inför SM. En av ledamöterna i valberedningen är ordförande, vilket betyder att den ledamoten är kontaktpersonen mellan valberedningen och sektionen. Ordförande för valberedningen ansvarar även för att kalla till valberedningens interna möten samt att arbetsleda valberedningen i sitt arbete. Ordförande för valberedningen är även ansvarig för att nominering av en sektionsmedlem till THS valnämnd sker och att ge Sektionsmötet möjlighet att godkänna nomineringen innan ordinarie val. Mandatperioden för fyra valberedare, varav en ordförande, följer sektionens verksamhetsår. Mandatperioden för tre valberedare följer kalenderår Uppgifter Det åligger valberedningen att: Marknadsföra de val som förrättas under det aktuella verksamhetsåret. Insamla nomineringar och kandidaturer. Intervjua kandidater. Undersöka möjliga referenser till kandidaten. Utfärda omdömen om kandidaterna och verka rådgivande för församlingens beslutfattande senast 8 dagar före sektionsmöte. Valberedningen förordar den eller de personer de finner lämpliga, detta oavsett antalet poster som skall tillsättas. Valberedningen sammanställer dokument innehållande information inskickad från kandidaten såsom omdöme utfärdat av valberedningen för samtliga kandidater att presentera senast under aktuellt sektionsmöte. Valberedningen ansvarar för att bereda val till följande poster: Höstmöte SM 2 Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 9 av 40

10 Reglemente Sida 10 av 40 Val av vice sektionsordförande Val av sekreterare Val av webmaster Val av 3 st Öfverphös varav en eko-phös Val av Övfersångledare Val av Qulturnämndsordförande Val av Branschdagschef Vårmöte SM 4 Val av ordförande Val av kassör Val av styrelseledamöter Val av klubbmästare Val av vice klubbmästare Val av kommunikatör Val av Näringslivsansvarig Val av studienämndsordförande Val av idrottsnämndsordförande Val av fotogruppsansvarig Val av sektionslokalsansvarig Val av internationell sekreterare Val av Jubelgeneral 2.2 Valförberedelser Inför val på sektionsmötet skall samtliga personer som önskar kandidera till en post som valbereds av valberedningen skicka in sin kandidatur till valberedningen senast 20 läsdagar innan aktuellt val. Valberedningen ansvarar sedan för att samtliga kandidater får genomgå samma valprocess. Om valberedningen inte mottar någon kandidatur blir posten automatiskt vakantsatt. Dock kan sektionsmötet yrka på fri nominering eller bordläggning under sittande möte. Vid entledigande av post så kan sektionsmötet omedelbart öppna upp för fri Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 10 av 40

11 Reglemente Sida 11 av 40 nominering om så önskas. 2.3 Mötesordning Ordningsfråga och yrkanden väcks muntligen och avgörs direkt innan pågående sakfråga åter upptas till behandling. Specifikt gäller att bordläggningsyrkanden ska tas upp till beslut innan sakfrågan eventuellt behandlas vidare. Det går inte att begära ordningsfråga i ordningsfråga. Det skall i protokollet redovisas vem som har lagt ordningsyrkandet. Sektionsmötet beslutar med acklamation om inte enskild sektionsmedlem begär votering. Votering innebär att beslut tas genom handuppräckning, antingen genom att mötesordförande uppskattar hur rösterna fördelar sig eller med räkning av rösterna om enskild sektionsmedlem eller mötesordförande så begär. Yrkande om sluten omröstning måste bifallas av minst 5 sektionsmedlemmar för att voteringen ska ske slutet. Då sker detta omgående genom urnval. Vid lika röstetal avgör lotten. Vid beslut får endast två förslag ställas mot varandra. Finns det fler förslag måste förberedande voteringar genomföras, undantaget om det på direkt fråga från mötesordförande finns enhälligt stöd för ett förslag. Vid personval ska kandidater lämna rummet, komma in en i taget och hålla presentation, och sedan lämna rummet så att en fri diskussion ska kunna hållas. Efter att valet har genomförts får kandidaterna åter komma in i rummet. Vid personval ska alltid den slutliga kandidaten ställas mot ingen kandidat alls, det vill säga val ett bordlägga personvalet. Reservation mot beslut samt protokollsanteckning ska anmälas muntligen på sammanträdet. Underskriven reservation eller protokollsanteckning ska senast 24 timmar efter avslutat möte inlämnas till mötessekreterare för att vara giltig. Om reservation eller protokollsanteckning inkommer under mötet ska denna läsas upp så snart tillfälle ges. 2.4 Val till sammanslutning Vid val till sammanslutning med fler sökande än antal poster används blockröstning. Det innebär att varje sektionsmedlem kan rösta på lika många kandidater som det antalet poster som ska väljas. Kandidaterna rangordnas sedan på en lista från flest till minst antal röster. Posterna delas sedan ut så att den första posten ges till kandidaten med flest röster, den andra posten till kandidaten med näst flest röster, och så vidare. Om flera kandidater har samma antal röster så får samtliga kandidater en post förutsatt att antal poster räcker till. Om det finns fler kandidater med samma Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 11 av 40

12 Reglemente Sida 12 av 40 röstetal än det finns poster kvar att dela ut så sker en ny omröstning bland dessa kandidater. I det fall en kandidat som tilldelas en post ej fått röster från en relativ majoritet av de röstande ska valet av den kandidaten bekräftas av sektionsmötet genom vanligt beslut. Vid avslag tilldelas posten nästa kandidat i listan, som också måste bekräftas av sektionsmötet. 2.5 Avgifter Sektionsavgiften beslutas av THS. 2.6 Möten Höstmöte Under hösten ska följande punkter behandlas på sektionsmöte: Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår Bokslut för föregående verksamhetsår Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår Beslut om ansvarsfrihet Beslut om redovisat resultat Val av vice sektionsordförande Val av sekreterare Val av webmaster Val av 3 st Öfverphös varav en eko-phös Val av Övfersångledare Val av Qulturnämndsordförande Val av Branschdagschef Val av fanbärare Val av programansvarig student Val av vice fanbärare Val av Ljud- och ljustekniker Val av MästerCocken Val av upp till 3 valberedare Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 12 av 40

13 Reglemente Sida 13 av Vårmöte Under våren ska följande punkter behandlas på sektionsmöte: Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår Val av ordförande Val av kassör Val av 2 revisorer Val av styrelseledamöter Val av klubbmästare Val av vice klubbmästare Val av kommunikatör Val av Näringslivsansvarig Val av studienämndsordförande Val av idrottsnämndsordförande Val av fotogruppsansvarig Val av spexmästare Val av jämställdhets- och mångfaldsombud Val av studerandeskyddsombud Val av sektionslokalsansvarig Val av sektionswaldner Val av valberedningens ordförande Val av upp till 3 valberedare Val av internationell sekreterare Val av medielabbets ordförande Val av Game Master Nämndaktiviteter vid sektionsmötet Alla nämnder och funktionärer skall ej planera in evenemang eller andra aktiviteter på samma datum som SM ska hållas, förutsatt att datum för SM var utannonserat innan aktiviteten planerades. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 13 av 40

14 Reglemente Sida 14 av 40 Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 14 av 40

15 Reglemente Sida 15 av 40 3 Sektionsstyrelsen 3.1 Ansvar Styrelsen ansvarar för sektionens långsiktiga och strategiska arbete. Styrelsen ansvarar även för att samordna och förankra sektionens övergripande frågor och verksamhetsområden som bestämt av sektionsmötet. Styrelsen ska sträva efter att hålla god kontakt med övriga sektioner inom THS och eventuella övriga organisationer Ordförande Ordförande leder styrelsens arbete samt är ytterst ansvarig för sektionens löpande verksamhet. Ordförande kallar till styrelsemöten och tillser att arbetet inom sektionen fungerar tillfredsställande. Ordförande ska också när tillfälle ges ta initiativ till att sjunga Mediehymnen. Ordförande är automatiskt nominerad som representant i CSC:s strategiska råd. Ordförande väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer sektionens verksamhetsår Vice ordförande Vice ordförande agerar som ordförandes ställföreträdare vid förhinder för ordförande. Utöver detta ansvarar vice ordförande för de punkter som ålagts denne genom styrelsens arbetsfördelning. Vice ordförande väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer kalenderår Kassör Kassör ansvarar för sektionens ekonomi och räkenskaper. Kassör ska senast sista oktober nästföljande verksamhetsår ha färdigställt sektionens räkenskaper. Kassören väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer sektionens verksamhetsår Sekreterare Sekreteraren för protokoll vid möten, bistår vid kallelser till sektionsmöten och ansvarar för att handlingar och protokoll anslås enligt stadgarna. Sekreteraren administrerar också sektionens styrdokument samt överlämningsdokument (PM) för sektionsaktiva och ger förslag till verksamhetsberättelse. Sekreteraren ansvarar för att en gång i månaden sammanställa ett informationsinlägg och lägga upp på sektionens hemsida. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 15 av 40

16 Reglemente Sida 16 av 40 Sekreteraren väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer kalenderår. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 16 av 40

17 Reglemente Sida 17 av Övriga Övrig ansvarsfördelning inom styrelsen regleras, förutom av posternas beskrivning i reglementet, av styrelsens interna arbetsfördelning. Mandatperiod för ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare beskrivs ovan i till Övriga ledamöter väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer sektionens verksamhetsår. 3.2 Ledamöter Styrelseledamöter väljs av sektionsmötet och bildar styrelsen tillsammans med presidiet och sekreteraren. Den viktigaste arbetsuppgiften som styrelseledamot är att se över sektionens långsiktiga arbete. Det operativa arbetet inom sektionen sköts av övriga nämnder och funktionärer. Styrelsen och dess ledamöter ska finnas till som stöd för funktionärer och för att ge riktlinjer för det operativa arbetet. Sektionen väljer tre ledamöter till styrelsen. Dessa har ett specifikt fokusområde inom sektionen; näringsliv och kommunikation, studiesocialt eller utbildningsinflytande Ledamot: Utbildningsinflytande (LU) Styrelseledamot med fokus på utbildningsinflytande arbetar för att samordna de som arbetar operativt med utbildning-, jämlikhet- och mångfaldssfrågor inom medieteknikprogrammet och ska verka för att programmet blir det bästa möjliga. Ledamoten ska, i största möjliga mån, delta på studienämndens interna möten och ha en nära och bra kontakt med funktionärerna i studienämnden. Ledamoten deltar på möten för att få insyn i hur studienämnden arbetar och för att kunna besvara eventuella frågor som gruppen kan ha till sektionsstyrelsen. Ledamot med fokus på utbildningsinflytande fungerar som stöd för de förtroendevalda inom sektionen som arbetar med utbildningsfrågor, samt som länk och kontaktperson mellan dessa och sektionsstyrelsen. Ledamot med fokus på utbildningsfrågor är automatiskt nominerad som ställföreträdande representant i CSC:s strategiska råd Ledamot: Studiesocialt (LS) Ledamot med studiesocialt fokus arbetar långsiktigt med studentlivet inom sektionen. LS samordnar de inom sektionen som arbetar operativt med sektionens nämnder och föreningar, alkohol- och narkotikafrågor samt sektionslokalen. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 17 av 40

18 Reglemente Sida 18 av 40 Ledamoten bör ha nära kontakt med motsvarande post på Konglig Datasektionen för att förbättre det övergripande samarbetet mellan de båda sektionernas nämnder och föreningar Ledamot: Näringsliv och Kommunikation (LNK) Ledamot med fokus på näringslivs- och kommunikationsfrågor har som arbetsuppgift att vara länken mellan styrelsen, Näringslivsgruppen och kommunikationsnämnden. Detta innefattar bland annat att ledamoten deltar aktivt på möten inom Näringslivsgruppen och Kommunikationsnämnden för att få insyn i dessa nämnders arbete samt kunna besvara frågor som nämnderna kan ha till styrelsen. Ledamoten med fokus på Näringslivs och Kommunikation fungerar som stöd för de förtroendevalda inom sektionen som arbetar med näringslivs- och kommunikationsfrågor, samt som länk och kontaktperson mellan dessa och sektionsstyrelsen. Ledamoten ska i samråd med Näringslivsansvarig och Kommunikatören arbeta för att stärka sektionens varumärke på arbetsmarknaden, inom THS och på KTH. 3.3 Attesträtter Ordförande och kassör har attesträtt på samtliga sektionens konton och resultatställen. Övriga attesträtter beslutas av styrelsen. 3.4 Rapportering Samtliga styrelseledamöter ska avlägga rapport på varje styrelsemöte. Kan ledamot inte närvara ska skriftlig rapportering insändas till ordförande innan mötet. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 18 av 40

19 Reglemente Sida 19 av 40 4 Studienämnden (SN) 4.1 Allmänt Studienämndens syfte är att bevaka utbildningens kvalité samt den fysiska och psykosociala studiemiljön. Studienämnden skall arbeta för att förbättra befintliga kurser samt aktivt delta i utvecklandet av Medieteknikprogrammet. Studienämnden består av studienämndsordförande, programansvarig student, studerandeskyddsombud, jämlikhets- och mångfaldsombud samt klassansvariga studenter. 4.2 Studienämndsordförande (SNO) Ansvarar för att leda studienämndens arbete och ser till att kalla till möten. Studienämndsordförande ansvarar för att nämndens arbete fungerar på alla punkter och att kursansvariga studenter utses. SNO är automatiskt sektionens nominerade representant i CSC:s ledningsgrupp. SNO väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer sektionens verksamhetsår. 4.3 Programansvarig student (PAS) PAS ska finnas för utbildningsprogrammet inom medieteknik. PAS ansvarar för förbättringsarbetet på programnivå. PAS ska ha en helhetssyn på programmet och kurserna som ingår i det. PAS ska aktivt arbeta för ett bättre utbildningsprogram. PAS är automatiskt sektionens nominerade representant i CSC:s grundutbildningsgrupp. PAS väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer kalenderår. 4.4 Studerandeskyddsombud (Sture) Studerandeskyddsombudet ska aktivt arbeta för att studiemiljön förbättras både psykiskt och fysiskt. Detta kräver att skyddsombudet får den utbildning som krävs för att kritiskt kunna granska och verka för en förbättrad arbetsmiljö. Denna utbildning anordnar THS i samarbete med KTH. Sture deltar i studiemiljörådet på THS. Studerandeskyddsombudet ska samarbeta med JämO, då deras ansvarsområden överlappar varandra. Sture är sektionens representant i Lärarsystemgruppteknologsamverkansgruppen. Sture väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer sektionens verksamhetsår. 4.5 Jämlikhets- och mångfaldsombud (JämO) Jämlikhets- och mångfaldsombudets uppgift är att aktivt arbeta för en studiemiljö fri från kränkningar samt agera kontaktperson för studenter som blivit kränkta. JämO deltar i jämlikhetsrådet på THS. JämO ska samarbeta med studerandeskyddsombudet, då deras ansvarsområden överlappar varandra. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 19 av 40

20 Reglemente Sida 20 av 40 JämO väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer sektionens verksamhetsår. 4.6 Klassansvarig student (KAS) Klassansvarig student ansvarar för att utvärdera de kurser som studentens årskurs följer. Klassansvarig student representerar studenterna i sin årskurs på Länkmöten och strävar efter att ha en kontinuerlig dialog med kursansvarig på dom kurser som Klassansvarig student läser. SNO ansvarar för att det finns minst en klassansvarig student i varje år och informerar om och bjuder in dessa till Studienämndens verksamhet. Mandatperioden följer den för sektionens verksamhetsår med Klassansvarig student sitter med fördel över flera år. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 20 av 40

21 Reglemente Sida 21 av 40 5 Studeranderepresentanter i CSC 5.1 Allmänt Studenter inom skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) har rätt till representation inom beslutande organ på alla nivåer. Alla poster Sektionen har inom CSC är listade under punkt 5.2 tillsammans med information om vilken post i Sektionen som blir nominerad till respektive post. Dessa nomineringar skickas till THS utbildningsansvariga för att sedan godkännas av kårstyrelsen. Sektionens ledningsgruppsrepresentant kommer överens med Konglig Datasektionens motsvarighet om vem som är ordinarie representant. 5.2 Nominering av studeranderepresentanter Sektionen nominerar följande representanter, om inte Sektionsmötet väljer att nominera andra: Sektionens ordförande nomineras till ledamot i strategiska rådet med mandatperiod enligt ordförandes ordinarie mandatperiod. Sektionens Vice ordförande nomineras till suppleant för ledamotposten i strategiska rådet med mandatperiod enligt Vice ordförandes ordinarie mandatperiod. PAS nomineras till ledamot i CSC:s grundutbildningsgrupp med mandatperiod enligt PAS:s ordinarie mandatperiod. SNO nomineras till suppleant för ledamotposten i CSC:s grundutbildningsgrupp med mandatperiod enligt SNO:s ordinarie mandatperiod. 1 ledningsgrupprepresentant gemensam för samtliga CSC-studenter. Sektionen för medieteknik nominerar SNO som tillsammans med representanter från Konglig datasektionen bestämmer vem som ska representera på sammankallande möten inom ledningsgruppen. Övriga representanter i anställningsnämnd, jämställdhetsgrupp et cetera väljs efter behov, lämpligen till motsvarande förtroendevald inom sektionen. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 21 av 40

22 Reglemente Sida 22 av 40 6 Näringslivsgruppen (NLG) 6.1 Allmänt Näringslivsgruppens primära syfte är att generera studentnytta genom att vara länken mellan medieteknikstudenter och näringslivet. Näringslivsgruppen ska sträva efter att skapa och bibehålla långsiktiga samarbeten med företag genom att anordna evenemang av olika storlekar. 6.2 Näringslivsansvarig Näringslivsansvarig leder sektionens arbete mot näringslivet och är ansvarig för Näringslivsgruppen. Näringslivsansvarige ser till att arbetet inom Näringslivsgruppen utvecklar och förbättrar sektionens relationer med näringslivet samt ser arbetet är utmanande och utvecklande för medlemmarna i Näringslivsgruppen. Näringslivsansvarig ska även vara sektionens ansikte utåt mot näringslivet och hålla en god kontakt med projektledaren för branschdagen, andra sektionsprojekt med näringslivsanknytning, andra sektioners näringslivsansvarige samt THS Näringslivschef. Näringslivsgruppen utses efter en öppen ansökan av sektionens näringslivsansvarige. Det är upp till Näringslivsansvarig att bestämma storlek, struktur och omfattning på Näringslivsgruppen utefter vad som anses bäst för sektionen och Näringslivsgruppen. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 22 av 40

23 Reglemente Sida 23 av 40 7 Branschdagsgruppen 7.1 Allmänt Branschdagsgruppens ska årligen genomföra Medietekniks Branschdag, som är till för att medieteknikstudenter ska få in en fot på arbetsmarknaden genom att erbjudas möjligheten att ta kontakt med företag. Branschdagsgruppen ska även anordna Branschdagssittningen för att medieteknikstudenter under mer avslappnande former ska kunna knyta kontakter med potentiella arbetsgivare. Branschdagsgruppen verksamhet ska sträva efter att gå med vinst. Vinstkrav specificeras i sektionens budget. 7.2 Projektledare för Branschdagen Projektledaren för Branschdagen leder arbetet inför Medietekniks Branschdag och ansvarig att utse sin projektgrupp och Branschdagsfunktionärer. Hen väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer kalenderår. Branschdagschef ansvarar för att hålla god kontakt med NLG:s ordförande och kontinuerligt rapportera till styrelsen. 8 Kommunikationsnämnd 8.1 Allmänt Kommunikationsnämnden arbetar med marknadsföring och kommunikation, internt och externt, inom. Nämnden har i uppgift att sprida ett enhetligt och tydligt budskap om vad sektionen och utbildningen står för. Verksamheten innefattar även att utbilda nämnden inom kommunikationsarbete samt förvalta den medietekniska kompentens som finns inom sektionen. 8.2 Kommunikatör Kommunikatör ansvarar för att värna om Medietekniks varumärke, förvalta sektionens grafiska profil, leda det strategiska kommunikationsarbetet samt koordinera sektionens informationskanaler. Kommunikatören styr även över Kommunikationsnämndens verksamhet och utformning. Kommunikatören väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer verksamhetsår. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 23 av 40

24 Reglemente Sida 24 av Webmaster Webbmaster administrerar sektionens hemsida, medieteknik.com, och dess utveckling. Webbmaster väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer kalenderår. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 24 av 40

25 Reglemente Sida 25 av 40 9 Klubbmästeriet (MKM) 9.1 Allmänt Klubbmästeriet benämns i allmänna sammanhang för MKM (Medias Klubbmästeri). Klubbmästare och Vice Klubbmästare benämns Klubbmästarparet. Klubbmästarparet representerar sektionen på SSCO:s Klubbmästarråd samt THS Pubråd. Klubbmästeriet ansvarar för att anordna fester, pubar och andra sociala sammankomster på sektionen. 9.2 Klubbmästarparet Klubbmästarparet ansvarar för Klubbmästeriets verksamhet. Klubbmästarparet beslutar internt om arbetsfördelningen inom Klubbmästeriet. Klubbmästare och Vice Klubbmästare väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer sektionen verksamhetsår. 9.3 Klubbmästeriets budget Klubbmästeriets budget för nästkommande verksamhetsår måste godkännas av s sektionsmöte. Det är Klubbmästarparets plikt att se till att budgeten följs. Klubbmästeriets verksamhet ska sträva efter att gå med vinst. Vinstkrav specificeras årligen i Sektionens budget. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 25 av 40

26 Reglemente Sida 26 av Mottagningen 10.1 Allmänt Mottagningen är till för de nyantagna studenterna på KTH. Mottagningen arrangeras av THS sektioner och planeras centralt av THS mottagningssamordnaren i samråd med mottagningsrådet. Syftet med mottagningen är att de nyantagna studenterna ska introduceras till studier på KTH, studentlivet i allmänhet, samt sektions- och kårliv inom THS. Mottagningen på anordnas av Phöseriet Öfverphöseriet Öfverphöseriet består av tre Öfverphösare och benämns tillsammans ÖPH. Öfverphöseriet väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer kalenderår. En utav ÖPH är även Eko-Öfverphös och utses av SM i valet av Öfverphöseriet och benämns EKO. Phöseriet utses av ÖPH i enlighet med punkt 11.1 i reglementet. ÖPH leder Phöseriet i dess arbete och är ytterst ansvariga för mottagningen på sektionen. ÖPH ansvarar även för sektionens deltagande i THS mottagningsråd. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 26 av 40

27 Reglemente Sida 27 av Övriga grupper och nämnder 11.1 Allmänt För samtliga grupper/nämnder inom sektionen gäller att ingen sektionsmedlem, som inte är uppenbart olämplig att ingå, kan nekas möjligheten att ansöka. Vissa nämnder inom sektionen är dock platsbegränsade till ett antal som bestäms av nämndens ordförande under aktuellt verksamhetsår. Om antalet ansökande till en nämnd överstiger antalet lediga platser genomförs ett urval genom intervjuer där nämndens ordförande beslutar om hur intervjuerna skall genomföras. Det är upp till nämndens ordförande att besluta om nämnden skall vara platsbegränsad eller ej. Om en sektionsmedlem anser att en nämndordförande begränsar nämnden i fråga på dåliga grunder, kan denna ta detta till Styrelsen. Ett styrelsebeslut kan besluta om nämnden skall vara helt öppen för alla eller om den är platsbegränsad via ansökningar, vilket nämndordföranden då får finna sig i. Samma sak gäller om en sektionsmedlem anser att nämnden har för få deltagare. Märk att detta endast gäller för nämndens aktuella verksamhetsår. Alla förtroendevalda samt deltagare i sektionens aktiviteter skall vara sektionsmedlemmar om inte annat anges eller beslutas inför specifika tillfällen. Med undantag för studienämndens utannonserade aktiviteter som är öppna för alla studenter Rapporter till styrelsen Alla sektionsvalda funktionärer har rapportkrav inför styrelsen. Detta innebär att alla funktionärer skall skriva en skriftlig rapport, som skall vara styrelsen tillhanda senast den sista dagen i varje månad, med en beskrivning av vad man har gjort under den senaste perioden och vad man planerar att göra framöver. Sektionsstyrelsen tillhandahåller en rapportmall som bör användas. Syftet med rapporterna är att ge styrelsen insikt i hur arbetet går i verksamheten. Om en nämnd består av flera sektionsvalda funktionärer (såsom studienämnden) behöver inte varje person i nämnden skriva en enskild rapport. Det är istället upp till nämndens ordförande att sammanställa samtliga funktionärers rapporter och skicka in detta till styrelsen. Det bör dock framgå kort vad varje funktionär har gjort. Styrelsen skall skicka ut en begäran om rapporter senast fem läsdagar innan rapporterna skall vara styrelsen tillhanda. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 27 av 40

28 Reglemente Sida 28 av Testamenten och överlämning I varje funktionärs uppdrag ingår det även att färdigställa ett testamente om sin post samt överlämna detta till sin efterträdare senast en vecka in på efterträdarens verksamhetsår. En överlämning skall också ske inom rimlig tid, mellan företrädaren och den nyvalde. Sekreteraren ansvarar för att arkivera samtliga testamenten och tillgängliggöra dessa för framtiden Sektionslokalsgruppen (Metadorerna) Definitioner I alla omnämnanden och kapaciteter i sektionens styrdokument och verksamhet är Metadorerna en likvärdig term för Sektionslokalsgruppen Ändamål Sektionslokalsgruppens syfte är att sköta, underhålla och utveckla sektionslokalen Organisation Poster som ingår i Sektionslokalsgruppen: Sektionslokalsansvarig Ljud- och ljustekniker Sektionslokalsgruppen leds av sektionslokalsansvariga, en från Sektionen för Medieteknik och en från Konglig Datasektionen, som väljs av respektive sektion. Beslut som fattas av de sektionslokalsansvariga måste vara enhälligt, och i de fall som sektionslokalsansvariga är oense åligger det respektive sektionsordföranden att komma överens om och besluta i frågan. Sektionslokalsansvariga utser resten av gruppen efter ansökningar och efter att de ansökande en gång ha lagat middag åt nämnden, sig själva inkluderade. Sektionslokalsgruppen bestämmer internt organisation och planering Ansvarsområden Sektionslokalsgruppen ansvarar för: administration av bokning och uthyrning av sektionslokalen samt dess olika rum tekniken, möbler/inredning, samt påfyllning av förbrukningsmaterial i sektionslokalen Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 28 av 40

29 Reglemente Sida 29 av 40 utveckling av sektionslokalen organisation av såväl nøllestädning som annan städning av sektionslokalen att upprätta och underhålla ett dokument med gällande regler för sektionslokalen Budget Sektionslokalsgruppen har en gemensam budget, som fastställs av respektive sektionsmöte. Kostnader och intäkter ska delas lika mellan sektionerna. Om enighet råder mellan sektionerna kan undantag göras från denna regel Sektionslokalsansvarig Sektionslokalsansvarig leder sektionslokalsgruppen tillsammans med motsvarande post vid Konglig Datasektionen. Sektionslokalsansvarig väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer sektionens verksamhetsår. Sektionslokalsansvarige skall en gång per termin genomföra en mycket grundlig och genomgående städning av sektionslokalen och alla förrådsutrymmen (utom spritförråd, vilka handhas av klubbmästerierna). Detta sker utöver ordinarie städning. Det rekommenderas att denna städning sker innan terminsstart Sektionslokalen Sektionslokalen kan bokas/hyras av sektionernas styrelser, nämnder, funktionärer och enskilda medlemmar, såväl som av organ inom THS, kårföreningar och andra sektioner. Beslut om att bevilja eller avslå bokningsbegäran fattas av sektionslokalsansvariga från fall till fall Prioritering Vid krockande bokningar gäller följande prioritetslista i fallande ordning. Dock kan ingen tvingas att ändra sin bokning med mindre än två veckors varsel. Inom en prioritetsnivå gäller först till kvarn. 1. D-rektoratet/Medietekniks styrelse 2. Sektionsnämnd eller funktionär 3. THS-organ 4. Enskild medlem 5. Kårförening eller annan sektion vid THS Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 29 av 40

30 Reglemente Sida 30 av Alkohol Det är inte tillåtet att medföra egen alkohol till lokalen, vare sig för försäljning eller enskilt bruk. Om alkoholservering önskas kan en representant för sektionerna närvara mot en avgift på 500 kr. Sektionen förbehåller sig alltid rätten att neka alkoholservering Övriga regler Det får max befinna sig 150 personer i lokalen. Ingen sektionsmedlem kan vägras tillträde till lokalen, även om den är bokad. Dock skall medlemmar alltid visa största möjliga hänsyn mot den/de som bokat lokalen. Den person som hyr sektionslokalen är personligen ansvarig för de aktiviteter som förekommer där under uthyrningen. I övrigt gäller KTH-handbokens regler för fester och sammankomster i KTH:s lokaler Undantag Sektionslokalsansvariga kan besluta om undantag från dessa regler, i den mån det är förenligt med THS och KTH:s regler samt svensk lagstiftning, om särskilda skäl föreligger Stängning Sektionslokalen får stängas under en bestämd tidsperiod efter likalydande beslut av respektive Sektionsordförande. Stängning måste dock annonseras i sektionernas officiella informationskanaler senast 4 läsdagar i förväg och beslut om stängning skall alltid prövas på nästföljande styrelsemöte Ljud- och ljustekniker Ljud- och ljustekniker arbetar med underhåll, kontroll och utveckling av ljud-, ljusoch presentationsteknik i sektionslokalen. Presentationsteknik innebär här projektorer, skärmar och dylikt. Ljud- och ljustekniker ska i samarbete med Sektionslokalsgruppen utarbeta och uppdatera rutiner för användningen av tekniken under dennes ansvar. Vidare ska Ljud- och ljustekniker utbilda alla, som denne finner det nödvändigt för, i användningen av tekniken under dennes ansvar Medielabbet Medielabbet leds av Medielabbets Ordförande, som utses av sektionsmötet och mandatperioden följer sektionens verksamhetsår. Övriga medlemmar utses efter ansökan av denne i enlighet med principen beskriven i Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 30 av 40

31 Reglemente Sida 31 av 40 Medielabbets uppgift är att vara en plattform för dess medlemmar där de ska kunna starta och driva innovativa projekt och laborationer kopplade till medieteknik få möjlighet att, till sektionen och företag, visa upp sina resultat få träffa andra studenter med liknande intresse få möjlighet att gå på workshops samt ge workshops både internt och externt (vid platsbegränsning prioriteras Medielabbets medlemmar) Medielabbet ska, i så stor mån möjlighet ges, bistå med hjälp i dess olika projekt från uppstart till avslutande Idrottsnämnden Idrottsnämnden ska ordna och arrangera idrottsverksamhet, både inom sektionen och mellan mediesektionen och andra sektioner. Idrottsnämnden ansvarar för halltider, information om idrott på resten av KTH och inom THS till sektionens medlemmar samt se till att sektionen är representerad i idrottsrådet på THS. Idrottsnämndens ordförande leder nämndens arbete och utser resten av nämnden efter ansökningar enligt principen beskriven i Idrottsnämndens ordförande väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer sektionens verksamhetsår Spexmästeriet Spexmästeriet syftar till att få sektionens och andra sektioners medlemmar att häpna, förundras och skratta okontrollerat. Detta görs exempelvis genom gyckel, spex och annat roligt. Spexmästeriet leds av Spexmästaren, som utser resten av Spexmästeriet efter ansökningar enligt principen beskriven i Spexmästare väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer sektionens verksamhetsår Sånglederiet Sånglederiet ska ansvara för att det till varje fest finns någon typ av sångblad/sångbok samt en sångledare. De ska även jobba med utveckling och uppdatering av befintlig sångbok, samt uppmuntra till aktiviteter kring denna, exempelvis sångskriveri och sångbokskvällar. Öfversångledaren leder arbetet i Sånglederiet och utser resten av sånglederiet efter ansökningar enligt principen beskriven i Öfversångledarens mandatperiod följer kalenderår av den anledning att denne ska ha tid att sätta sig in i arbetet och ombesörja att det finns sångledare inför mottagningen på höstterminen. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 31 av 40

32 Reglemente Sida 32 av 40 Öfversångledaren väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer kalenderår Melodia Melodia är sektionens sångbok och innehåller sånger som medlemmarna håller kära. Det är Sånglederiets ansvar att uppmärksamma styrelsen och/eller sektionsmötet när det är dags att införskaffa nya exemplar av Melodia melodia.nu Domänen ägs av sektionen och förvaltas av Sånglederiet Fanbärare Fanbärare ska representera vid de tillfällen då det är brukligt, till exempel vid Nobelfesten eller vid borggårdstalet för de nya teknologerna. Fanbärare ansvarar också för Medietekniks fana. Vice fanbärare inträder vid de tillfällen ordinarie fanbärare inte kan närvara eller vid de tillfällen då båda bjuds tillfälle att deltaga. Första tillfället för fanbäraren att deltaga är, om inget annat sker, valborgsfirande. Deltagande där är också en förutsättning för att få deltaga i Nobelfirandet. Fanbärare väljs av sektionsmötet efter nominering och mandatperioden följer kalenderår. Vice fanbärare väljs av sektionsmötet efter nominering och mandatperioden följer kalenderår Fotogruppen Fotogruppens ansvar är att se till så att studenterna har tillgång till fotolabb och kan ägna sig åt fotografering utan att det kostar alltför mycket. Fotogruppen består av alla studenter som är intresserade av fotografering och därför vill vara med i klubben. Ansvarig är fotogruppsansvarig. Fotogruppen anordnar med jämna mellanrum introduktioner för nybörjare och arbetar för att alla medlemmar ska utvecklas som fotografer. Fotogruppsansvarig väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer sektionens verksamhetsår Qulturnämnden Definitioner I alla omnämnanden och kapaciteter i sektionens styrdokument och verksamhet är QN en likvärdig term för Qulturnämnden. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 32 av 40

33 Reglemente Sida 33 av Ändamål Qulturnämnden skall genomföra kulturella evenemang och tillhandahålla ett rikt kulturutbud för sektionens medlemmar Organisation QN leds av Qulturnämndsordförande. Övriga medlemmar är intresserade sektionsmedlemmar som har jobbat på minst ett QN-arrangemang Verksamhet QN bör: anordna regelbundna aktiviteter som höjer den kulturella nivån på sektionen, såsom filmvisningar, spelkvällar och syjuntor, m.m. tillhandahålla böcker, spel och annat kulturellt i sektionslokalen. anordna arrangemang utanför sektionslokalen, såsom besök på utställningar, opera eller annan kulturellt relaterad verksamhet SektionsWaldner SektionsWaldner ansvarar för främjandet av pingisspelande på sektionen. SektionsWaldner tillser också att pingisprylar införskaffas och underhålls. Vidare ska SektionsWaldner hålla sig up-to-date med rådande pingisklimat i världen, samt arrangera pingiskvällar under större turneringar. SektionsWaldner ska bära en pingisboll över sina spegater på tofsen. SektionsWaldner ska också kännas igen på att vara den förste att skrika ut: Rundpingis! Rundpingis! när minsta tillfälle ges. SektionsWaldner ska också ständigt bära med sig en fullt funktionsduglig och trimmad pingisboll Matlaget Definitioner Det finns inga viktiga definitioner att göra Ändamål Matlaget ska främja ett intresse hos sektionens studenter för matlagning och att äta och dricka Organisation Matlaget leds av dess ordförande; MästerCocken. MästerCocken väljs på SM2. Övriga medlemmar måste gilla mat och dryck. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 33 av 40

34 Reglemente Sida 34 av Verksamhet Matlaget bör: Lära sina medlemmar om mat och om att laga mat. Laga mat ofta. Förespråka och laga en helst hälsosam och alltid varierad kost. Ta det lugnt Spelnörderiet Definitioner I alla omnämnaden och kapaciteter i sektionens styrdokument och verksamhet är SNÖ en likvärdig term för Spelnörderiet Ändamål Spelnörderiet skall genomföra evenemang med fokus på dator-, konsolspel och e-sport. Nämnden ska tillhandahålla möjligheter för nybörjare så väl som erfarna spelare att ta del av och lära sig mer om spel och e-sport Organisation SNÖ leds av Game Master. Övriga medlemmar har ett intresse av E-sport och spel i allmänhet. Game Master väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer sektionens verksamhetsår Verksamhet Spelnörderiet bör: Anordna aktiviteter som höjer intresset och medvetenheten kring spel och e-sport, så som LAN, turneringar, BarCrafts m.m. Anordna arrangemang utanför sektionslokalen, så som besök på spelkonventioner, uppesittarkvällar eller annan spel och e-sports relaterad verksamhet Internationell Sekreterare(IS) Internationell Sekreterare representerar sektionen i THS Internationella rådet och deltar i beslutsfattandet i detta råd. IS jobbar för att höja det internationella deltagandet i sektionens verksamheter genom att informera och marknadsföra sektionens verksamhet mot internationella studenter. IS finns tillgänglig för studienämnden i internationella frågor och kallas till studienämndsmöten vid Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 34 av 40

35 Reglemente Sida 35 av 40 behov. Internationell sekreterare väljs av sektionsmötet och mandatperiod följer sektionens verksamhetsår Jubileet Vart femte år då, sektionen fyller jämnt, firar sektionen jubileum. Detta görs med fördel på vårterminen i anslutning till sektionens födelsedag. Jubelgeneralen ansvarar för firandet, kallat Jubileet, samt för att ta ut en Jubelkommité. Jubelgeneralen väljs på SM 4 varje år innan jubelår och mandatperiod följer sektionens verksamhetsår. Sektionen avsätter varje år 5000 kr som sparas till nästkommande jubileum Revisor Revisorernas uppgift defineras i Sektionens stadgar under punkt 4.1. Revisorerna granskar det aktiva året och sitter 3 terminer på sin post. De ska redovisa revisionsberättelsen på höstmötet under sin sista termin på posten. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 35 av 40

36 Reglemente Sida 36 av Sektionsprojekt 12.1 Allmänt Ett sektionsprojekt är ett kortare projektarbete med en begränsad tidsram som ligger under sektionen Syfte För att förenkla realiserandet av idéer och kortare projekt inom sektionen. Detta för att främja utveckling av sektionen och dess medlemmar Kriterier För att godkännas som officiellt sektionsprojekt måste varje projekt uppfylla vissa kriterier. Projektet skall ha en projektbeskrivning med ett tydligt mål, syfte och tidsram sträva efter att undvika ekonomisk belastning för sektionen ha en tydlig ansvarsfördelning inom projektgruppen och en utsedd ansvarig projektledare 12.4 Privilegier Som ett officiellt sektionsprojekt åtnjuter man vissa privilegier. Sektionsprojekt får representera under Sektionens Dag använda sektionens officiella kommunikationskanaler utnyttja sektionslokalen tillstånd att söka pengar från sektionen tillstånd att använda sektionens varumärke i sin kommunikation söka rådgivning och annat stöd av sektionen 12.5 Införande För att starta ett sektionsprojekt måste projektet och projektgruppen uppfylla kriterierna nämnda i 11.3 skicka in en motion till sektionsmöte om att starta projektet För att antas som ett sektionsprojekt måste det först godkännas under ett sektionsmöte. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 36 av 40

37 Reglemente Sida 37 av Avslutande Ett sektionsprojekt avslutas automatiskt när det nått sitt slut enligt den angivna tidsramen, om inget annat bestämts. Efter avslutande har projektledaren ansvaret att redovisa projektets innehåll, ekonomi, dokumentation och resultat. Sektionsmötet beslutar om projektledaren har uppnått kriterierna för ansvarsbefrielse. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 37 av 40

38 Reglemente Sida 38 av Ekonomi 13.1 Allmänt Sektionen tillämpar koncernredovisning. Detta innebär att samtliga organ och grupper redovisar sin ekonomi i ett samlat bokslut. Bokslut ska upprättas senast vid oktobers utgång nästkommande verksamhetsår. Oavsett mandatperiod för ansvariga för organ och grupper inom sektionen, ska bokslut göras vid sektionens gemensamma verksamhets- och bokföringsårs utgång. Budget för nästkommande verksamhetsår ska framläggas för sektionsmötet under slutet av varje verksamhetsår. I denna budget ska samtliga organs och gruppers budget finnas med. Enskilda organs och gruppers resultat läggs till alternativt belastar sektionens samlade gemensamma tillgångar. Speciella satsningar och liknande beslutas av sektionsmötet. Ekonomiska satsningar på kr eller mer, som inte ryms i ordinarie budget ska godkännas av sektionsmötet, likaså större budgetrevisioner. Utgifter utöver budget på mindre än kr samt mindre budgetrevisioner kan beslutas om av sektionsstyrelsen. Kostnader under 1000 kr utanför budget kan godkännas av firmatecknare var för sig och kostnader från 1000 kr upp till och med 5000 kr kan godkännas av sektionspresidiet Föreningar och organ med egna ekonomiskt ansvariga Föreningar som i reglemente har egna ekonomiskt ansvariga för också så kallat egen bok. Denna bok skall dock vara integrerad i sektionens gemensamma redovisning. Föreningar som inte har egen ekonomiskt ansvarig äskar pengar genom kassören, som också sköter bokföringen för dessa. Föreningar med egna ekonomiskt ansvariga är Mottagningen Näringslivsgruppen Klubbmästeriet Föreningar och nämnder med egna ekonomiskt ansvariga skall under varje sektionsmöte rapportera om den rådande ekonomiska situationen inom föreningen/nämnden. Styrelsen har ekonomiska avstämningsmöten med eget ekonomiskt ansvariga föreningar och nämnden sista månden i varje period. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 38 av 40

39 Reglemente Sida 39 av Attesträtter Attesträtt innebär att man har rätt att godkänna utgifter för ett visst område inom sektionen och mer specifikt för konton eller resultatställen i budget. Utgifter som exempelvis kvitton eller fakturor ska godkännas av person med attesträtt på motsvarande konto innan betalning kan ske. Ansvarig för ett organ inom sektionen ska ha attesträtt för den budgetpost som berör detta organ. Attesträtter ska beslutas om på det första styrelsemötet för verksamhetsåret. Utöver detta kan styrelsen ge enskilda personer attesträtter på de konton som styrelsen anser vara lämpligt. Ordförande och Kassör har attesträtt på samtliga budgetposter. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 39 av 40

40 Reglemente Sida 40 av Sektionsklädsel 14.1 Utseende Sektionsplagget är B-fracken, och den uppmuntras att spegla bärarens personlighet och erfarenheter. Av denna anledning är det tillåtet för sektionsmedlem att utsmycka sin B-frack efter eget tycke, så länge det inte bryter mot några andra regler som fastslås i sektionens stadgar, reglemente eller policydokument Sektionens logotypmärke ska bäras på ryggen Högst upp på högerärmen, strax under sömmen mot axeln, ska ett märke med KTH:s logotyp vara fäst. Saknas högerärmen tillåts man fästa märket på högeraxelns fram- eller baksida Högst upp på vänsterärmen, strax under sömmen mot axeln, ska Medietekniks officiella märke vara fäst. Saknas vänsterärmen tillåts man fästa märket på vänsteraxelns fram- eller baksida Tillfällen B-fracken ska bäras när sektionsmedlem i förväg planerat att närvara under en studiesocial (studentikos) festlighet denne är inbjuden till i kapacitet av medlem av sektionen och ingen annan klädkod, explicit eller implicit, finns Fracken behöver inte bäras om en festlighet inbjuder till utklädnad, men ska bäras om sektionsmedlemmen inte klär ut sig så länge detta inte bryter mot punkt Officiell utsmyckning Under denna punkt listas alla officiella utsmyckningar. Varje listad utsmyckning måste beskrivas både i termer om utseende och vilka krav som krävs för att bära den. Man får inte smycka B-fracken med något som inom rimliga gränser kan misstas för att vara en officiell utsmyckning för någon post som man inte suttit på, såvida detta inte är för att uppfylla en klädkod eller utklädnad. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 40 av 40

Proposition om reform av styrelsen

Proposition om reform av styrelsen Sida 1 av 8 Proposition om reform av styrelsen Styrelsen genom Fabian Wahlgren, Styrelseledamot Bakgrund Nuvarande situation För närvarande har vi på sektionen något som kallas för funktionärsstyrelse.

Läs mer

Föredragningslista 2011-09-27

Föredragningslista 2011-09-27 S E K T I O N S M Ö T E 1. Formalia Föredragningslista 2011-09-27 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets

Läs mer

Reglemente Sektionen för Medieteknik. Antaget av Sektionen för Medietekniks sektionsmöte

Reglemente Sektionen för Medieteknik. Antaget av Sektionen för Medietekniks sektionsmöte Reglemente Antaget av s sektionsmöte 2006-12-07 Reglemente Sida 2 av 34 1 Allmänt... 7 1.1 Ändamål... 7 1.2 Ändring av reglemente... 7 1.3 Tolkning av reglemente... 7 1.4 Ytterligare styrdokument... 7

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Reglemente Sektionen för Medieteknik

Reglemente Sektionen för Medieteknik Reglemente Sida 1 av 37 Reglemente Antaget av s sektionsmöte 2006-12-07 Drottning Kristinas Väg 15, 100 44, Stockholm Sida 1 av 37 Reglemente Sida 2 av 37 1 Allmänt 1.1 Ändamål 1.2 Ändring av reglemente

Läs mer

Föredragningslista

Föredragningslista SEKTIONSMÖTE Föredragningslista 2010-11-30 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets behöriga

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt Stadgar - BRINN Kapitel 1 Föreningen/Allmänt 1 Föreningsnamn BRINN Brandingenjörsstuderande i norra Norrland 2 Föreningens form BRINN är en ideell intresseförening. 3 Ändamål Föreningen ska värna om medlemmarnas

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande tillika sekreterare... 2 Kassör... 2 Kommunikationsansvarig tillika webmaster... 3 Ledamot med ansvar för studiefrågor...

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppdaterade Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2015-06-03 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 4 1.1 Ändamål... 4 1.2 Reglementsändringar... 4 2 Förtroendevalda... 4 2.1 Ordförande... 4 2.2 Vice

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2018-09-18 Styrelsemöte 19 september 2018 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande 1.3. Närvarande och frånvarande

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR Senast reviderad: 2015-01-15 2 Innehållsförteckning 1. Ändamål... 5 1.1. Ändamål... 5 2. Medlemskap... 5 2.1. Medlem... 5 2.2. Hedersmedlem... 6 3. Organisation... 6 3.1. Organisation...

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-12-09 Stadgar Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 1.1 NAMN... 3 1.2 ÄNDAMÅL... 3 1.3 SAMMANSÄTTNING... 3 1.4 GRUNDPRINCIPER... 3 1.5 SÄTE... 3 1.6 VERKSAMHETSÅR...

Läs mer

Samboendeavtal Datum Detta dokument är senast uppdaterat 2014-xx-xx.

Samboendeavtal Datum Detta dokument är senast uppdaterat 2014-xx-xx. Samboendeavtal Datum Detta dokument är senast uppdaterat 2014-xx-xx. Giltighetstid Detta kontrakt är giltligt till och med 2015-09-30 och bör därefter revideras och förnyas. Bakgrund För att stärka samarbetet

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-07- 23 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice

Läs mer

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik STADGAR Sektionen för Medicinsk Teknik Senast ändrad 24 mars 2015 Innehåll 1 Allmänt 3 1.1 Namn............................... 3 1.2 Kårtillhörlighet.......................... 3 1.3 Ändamål.............................

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2003 01 27 Sida 1 av 25 Innehåll 1 Allmänt 4 1.1 Definition.................................... 4 1.2 Medlemmar................................... 4 1.3 Verksamhetsår.................................

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10 Stockholm 2015-03-10 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 10:33 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

KEMISEKTIONENS STADGAR

KEMISEKTIONENS STADGAR KEMISEKTIONENS STADGAR Antagna våren 2011 (SM3 110228 och SM4 110510) Ändringar gjorda: 2012-02-27 2.3, 2.6 2012-07-01 2.1, 4 2012-09-24 3.2 2013-11-18 1.3, 1.6, 3.2 2014-05-12 3.1, 3.2 2014-10-06 4 2016-02-11

Läs mer

Stadga. Antaget: Ändrat: ÄNDAMÅL 2. MEDLEMSKAP 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE 4. SEKTIONSIDENTITET 5. ORGANISATION OCH ANSVAR

Stadga. Antaget: Ändrat: ÄNDAMÅL 2. MEDLEMSKAP 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE 4. SEKTIONSIDENTITET 5. ORGANISATION OCH ANSVAR Stadga Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 2018-02-08 1. ÄNDAMÅL 2. MEDLEMSKAP I. ERHÅLLANDE II. RÄTTIGHETER III. SKYLDIGHETER 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE 4. SEKTIONSIDENTITET 5. ORGANISATION OCH ANSVAR I. ORGAN

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

ÄSKNING FÖR INKÖP AV MENTOMETERKNAPPAR

ÄSKNING FÖR INKÖP AV MENTOMETERKNAPPAR PROPOSITION SM#3 ÄSKNING FÖR INKÖP AV MENTOMETERKNAPPAR Bakgrund Tidigare år har sektionen kunnat låna mentometerknappar från KTH men nu tillhandahåller de inte den servicen längre. Sektionen får nu låna

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning Reglemente D-Chip 1. Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl Anu Uus Erik Iveroth (Chip N Dale 2009 samt 2010) Olov Petrén (Chip N Dale 2011) Lars Gustafsson (Chip N Dale 2012) Chip N Dale Föreningens

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04 Styrelsemöte 4 augusti 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat klockan 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Emma Klint

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista Konglig samhällsbyggnad Föredragningslista 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 1.5 Adjungeringar

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Postbeskrivningar. - Sektionen för Medieteknik. Skapad av: Linnéa Granlund

Postbeskrivningar. - Sektionen för Medieteknik. Skapad av: Linnéa Granlund Postbeskrivningar - Sektionen för Medieteknik Skapad av: Linnéa Granlund 2016-11-15 Poster Styrelsen Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör Ledamot för Utbildningsfrågor (LU) Ledamot för Studiesociala

Läs mer

Föredragningslista 2011-04-27

Föredragningslista 2011-04-27 Sida 1 av 16 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets behöriga

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Stadga. Antaget: Ändrat: ÄNDAMÅL MEDLEMSKAP EKONOMI OCH FIRMATECKNARE SEKTIONSIDENTITET...

Stadga. Antaget: Ändrat: ÄNDAMÅL MEDLEMSKAP EKONOMI OCH FIRMATECKNARE SEKTIONSIDENTITET... Stadga Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 2016-11-02 1. ÄNDAMÅL... 2 2. MEDLEMSKAP... 2 I. ERHÅLLANDE... 2 II. RÄTTIGHETER... 2 III. SKYLDIGHETER... 2 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 2 4. SEKTIONSIDENTITET...

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Medlemmar är alla studenter som är inskrivna på Ekonomisk-historiska. Medlemskapet avslutas automatiskt vid studiernas upphörande.

Medlemmar är alla studenter som är inskrivna på Ekonomisk-historiska. Medlemskapet avslutas automatiskt vid studiernas upphörande. STADGAR FÖR STUDENTRÅDET EKONOMISK-HISTORISKA INSTITUTIONEN Antagna på ämnesrådets årsmöte 2012-01-31. Allmänna bestämmelser 1. Ändamål Studentrådet Eko-hist, nedan benämnt studentrådet, är ett organ inom

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN GEN!US

STADGAR FÖR FÖRENINGEN GEN!US STADGAR FÖR FÖRENINGEN GEN!US 1) Föreningens firma GEN!US Föreningens firma är GEN!US 2) Föreningens ändamål GEN!US är en ideell förening som har till ändamål att öka genusmedvetenheten på Linköpings Universitet

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Stadga för Kodcentrum

Stadga för Kodcentrum Stadga för Kodcentrum Antagna vid årsmötet 2017-04-29, förslag på revidering vid årsmötet 2018-04-28 1 Ändamål Mom 1 Kodcentrum är en ideell förening som gratis introducerar barn till programmering och

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

Reglemente för Datateknologsektionen

Reglemente för Datateknologsektionen Sidan 1 av 14 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 14 Innehåll 1 Sektionsmötet 3 2 Sektionsstyrelsen 5 3 Studienämnden 7 4 Sektionsföreningar 8 5 Intresseföreningar 11 6 Valberedning

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri.

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri. EHVS Stadgar Uppdaterade 2015-11-18 ÄNDAMÅL OCH SYFTE 1 Föreningens namn är Ekonomihögskolans i Växjö Studentförening, förkortat EHVS. Styrelsen ska ha sitt säte i Växjö 2 Föreningen är ideell med syftet

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25 Styrelsemöte 25 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:18 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Styrelsemöte 5 November 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.17 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick lördagen den 1 november, i enlighet

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Stadgar. Förslag på ändring av stadgar för Svensk Live vid extra årsstämma

Stadgar. Förslag på ändring av stadgar för Svensk Live vid extra årsstämma Stadgar. Förslag på ändring av stadgar för Svensk Live vid extra årsstämma 2018-01-24. 1 NAMN 1.1 Föreningens namn är Svensk Live. 1.2 I internationella sammanhang är namnet Swedish Live. 2 FORM OCH ORGANISATION

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Befattningsbeskrivning för övriga engagemang inom FET

Befattningsbeskrivning för övriga engagemang inom FET Sida 1 av (17) för övriga engagemang Föreningen Energisystemteknologerna, FET Innehåll Revisor Revisorsuppleant Fullmäktigeledamot Fullmäktigesuppleant Valberedning Representant i UTN:s valberedning Projektledare

Läs mer

Studentguiden PRESENTERAD AV STUDIENÄMNDEN

Studentguiden PRESENTERAD AV STUDIENÄMNDEN Studentguiden PRESENTERAD AV STUDIENÄMNDEN Hej! Studentguiden finns för er studenter för att ni ska veta vart ni kan vända er om ni stöter på något slags problem under er studietid här på KTH - Studienämnden!

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion

Konglig Samhällsbyggnadssektion Konglig Samhällsbyggnadssektion Föredragningslista Sektionsmöte 2, 2014-04-24, kl. 17.00, oasen 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Stadgar. Förslag på ändring av stadgar för Svensk Live - Unga arrangörsnätverkets extra årsstämma

Stadgar. Förslag på ändring av stadgar för Svensk Live - Unga arrangörsnätverkets extra årsstämma Stadgar. Förslag på ändring av stadgar för Svensk Live - Unga arrangörsnätverkets extra årsstämma 2018-01-08. 1 NAMN 1.1 Föreningens namn är Svensk Live - Unga arrangörsnätverket. 1.2 I internationella

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Ändrade årsmöte 2011 Korrändrade augusti 2012 Svenska

Läs mer

Reglemente för Datateknologsektionen

Reglemente för Datateknologsektionen Sida 1 av 18 för Chalmers, Göteborg Sida 2 av 18 Innehåll 1 Sektionsmötet 3 1.1 Kallelse...................................... 3 1.2 Mötesplats.................................... 3 1.3 Mötesordning...................................

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad: 2013-06-02

Stadgar. Senast reviderad: 2013-06-02 Stadgar Senast reviderad: 2013-06-02 1 Förening 1.1 Chalmers Robotförening är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. 1.2 Chalmers Robotförening är en kårförening under Chalmers

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer