[KONSULTPROFIL BÖRJE CARLSSON ]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "[KONSULTPROFIL BÖRJE CARLSSON 640807]"

Transkript

1 [KONSULTPROFIL BÖRJE CARLSSON ] Bakgrund Börje Carlsson har arbetat i IT-branschen sedan Han började sin bana inom IT på dåvarande Stockholms Stads Dataservice (SSD) började han som konsult på Techno Logic (Kista) vilket senare köptes upp av Cap Gemini gick han vidare till Cornerstone UK (London) där han tjänstgjorde som konsult inom programutveckling och utbildning startade han bolaget Lan Konsult AB, vilket 1998 slogs ihop med Lan Assistans AB och Lan Service AB. Det nya bolaget fick namnet Lan Assistans & Konsulting AB (LAK). På LAK ansvarade Börje i huvudsak för att utveckla konsultavdelningen med fokus på Systemintegration i NetWare- och Microsoft-miljöer. Börje hade under åren det tekniska ansvaret för uppbyggnaden av Lan Assistans outsourcing-verksamhet Lansourcing. Under åren ansvarade han för uppbyggnaden av tjänsteområdet Productive Desktop med syfte att utveckla portallösningar baserade på Microsoft Sharepoint. LAK såldes 2006 till PCsystems i Norrköping och Börje fortsatte som styrelseledamot med huvudsakligt ansvar för konsultavdelningen i Stockholm fram till år Börje startade 1997 Maint Software Corporation ett bolag som utvecklade programvara för drift och underhåll av Microsoft SQL Server. Börje startade 2011 HeadWorks, ett konsultbolag inom IT som primärt inriktar sig på att erbjuda kunder djup kompetens inom systemintegration Han har stor vana att jobba i mycket komplexa miljöer samt miljöer med stora krav på tillgänglighet. Han sätter sig snabbt in i komplexa problem och kan jobba både övergripande och i detalj. Börje har hög social kompetens, har lätt för att samarbeta och att få andra personer inom en projektgrupp eller ett företag att samarbeta. Börje har gedigen erfarenhet av att utveckla IT-avdelningar och IT-processer. Börje anlitas ofta som rådgivare och bollplank till kunder som planerar större förändringar i sin IT-miljö. Börje har vid ett flertal tillfällen varit talare inom området Desktop Deployment (standardiserade arbetsplatser) (inbjuden av både Microsoft och Novell). Börje har jobbat och jobbar med utbildning, primärt SQL Server och inom Microsoft System Center. Under åren var Börje medlem av Microsoft Partner Advisory Council i gruppen för Advanced infrastructure. Gruppen bestod av ca 30 personer från hela världen. Microsoft utser medlemmarna. Dokument: Börje Carlsson - Profil sve.docx Version: 2.20 Sid 1

2 Specialistkompetens Cloud & hybrid lösningar Under 2013 började han att jobba regelbundet med cloud-tjänster från Microsoft. Logent AB Ansvarig för design och införande v en helt ny IT-miljö, upphandling av leverantör av drift & förvaltning. Lösningen baseras på Microsoft Azure, Office 365 och Windows Intune. Den tekniska delen omfattar design, dokumentation, migrering samt teknisk projektledning. Logent AB Under 2014 genomförde Börje tillsammans med ytterligare en person en total analys av Logents IT-miljö ur ett teknisk perspektiv, processer, upphandlingar/avtal mm. Analysen presenterades tillsammans med ett åtgärdsförslag sommaren Logent består av c a 17 bolag, har c a 3000 anställda och finns på många ställen i Sverige och Norge System Center Service Manager, VMM, Orchestrator & Azure Pack Under sin period som medlem av Microsoft Partner Advisory Council påbörjades designen och utvecklingen av Service Manager. Börje har följt utvecklingen av Service Manager (SCSM) och när Service Manager 2012 blev tillgänglig beslutade han sig för att fördjupa sig i denna produkt. Börje har jobbat med och utbildat sig inom detta område f o m hösten Softronic Design och utveckling av faktureringsunderlag med data från Service Reporting, WAP, VMM/SCOM där Orchestrator används för månatliga rapportgenereringar. 24 Solutions Utveckling av Service Manager. Rapporter, data 2014 & form extensions med mål att kunna registrera tid och fakturera kunder för nedlagd tid per ärende (incident, service req, change och problem management). Volvo IT Design och Införande av System center och Azure pack. Ansvarig för SQL Server, Service Manager och Orchestrator. Design och implementation omfattade två separerade miljöer, test/utvärdering samt 2014 Sid 2

3 produktion. Softronic Design och konfigurering Service Manager. Design och konfigurering av System Center Cloud services process pack (Service Manager och Orchestrator add-on). Vidareutveckling av System Center Cloud services process pack i form av Orchestrator runbooks. Konfigurering av utbildning Data Protection manager 2012 inkl Azuer integration. Utveckling av Orchestrator runbooks för backuphantering i Azure. Design och utveckling av rapporter från Service Manager Data Warehouse Dustin AB Service Manager - Installation och konfigurering av SCSM 2012 miljö. SCSM-Server, Data warehouse och Självserviceportal. Connectorer till Orchestrator, Exchange, Active Directory, System center config manager. Konfigurering av s k Templates (e-post, incidenter, service requests) Utveckling av SCSM Service Requests för marknadsavdelningen. Ex beställning av analyser via Självserviceportalen. Utveckling av SCSM Service Requests för webbutveckling (e-commerce). Ex beställning av logotyper, reklamfilmer, marknadsföringsblad etc Utveckling av SCSM Service Requests för IT och personalavdelningen. Dustin AB Orchestrator Konfigurering, drift och underhåll. Utveckling av ett flertal runbooks: Hantera AD-konton, Lync, mejlboxar. Arkivering av konton, hemkataloger, mejlboxar etc. Sharepoint 2010och 2013 integration. Headworks AB (delvis i samarbete med Microsoft Sverige) Utveckling av rapporter för System Center Service Manager. Förbättring av befintliga rapporter Rapporter baserat på data från SCSM Datawarehouse och Active Directory Rapporter baserat på data från SCSM Datawarehouse och System Center April Augusti 2012 Sid 3

4 Config Manager 2012 Rapporter baserat på data från SCSM Datawarehouse och andra datakällor (Hogia, Jeeves affärssystem m fl) Projektledning Börje har under mer än 10 år jobbat med projektledning och teknisk projektledning i små- och medelstora projekt. Hans kompetens har ofta efterfrågats av kunder som kräver en projektledare med stor teknisk förståelse och med förmåga att kommunicera med både tekniker och icke-tekniker. Exempel på genomförda uppdrag: Logent AB Teknisk projektledning vid införande av ny IT-plattform helt baserad på Windows 8.1 arbetsplatser, Microsoft Azure, Office 365 och Windows Intune. Fonus Projektledare för byte av Fonus hela infrastruktur. Tog över projketledarrollen efter att projektet gått i stå efter c a 6 månader. Bankgirocentralen Projektledare för införandet av 2011 Windows 7 och Office I samband med införandet infördes även MS System Center Configuration Manager. Projektvärde c a 2 milj Storstockholms Brandförsvar Teknisk projektledning, tekniskt ansvarig för sammanslagningen av IT för Södra Roslagens Barandförsvar och Stockholms brandförsvar. Sammanslagningen innebar uppbyggnad av ny infrastruktur och en stegvis migrering från Windows/AD- och NetWare/NDSmiljö till en virtuell Windows 2008/AD-miljö. Projektvärde c a 7 milj, ca 1000 användare, projektgrupp 10 personer Väsby kommun Projektledning och tekniskt ansvarig för avveckling av en mixad miljö med både AD och NDS/eDirectory till en ren Windows 2008-miljö Sid 4

5 Socialstyrelsen Folktandvården i Stockholms Län Hagströmer & Qviberg Hagströmer & Qviberg Väsby kommun Tekniskt ansvarig för införandet av en standardiserad klientmiljö baserad på Windows XP. Implementerad lösning baserades på ramverket BDD 2.00 (Microsoft). Projektvärde c a 3 milj, projektgrupp 5-10 personer. Tekniskt ansvarig för införandet av en standardiserad klientmiljö baserad på Windows XP. Implementerad lösning baserades på ramverket BDD 2.00 (Microsoft). Projektvärde c a 5 milj, c a 1800 arbetsplatser, projektgrupp 5-10 personer. Tekniskt ansvarig vid migrering av servrar och domän från NT4 till Windows 2003 server och Active Directory. Projektvärde c a 2 milj, projektgrupp 4 personer. Projektledning och teknikskt ansvarig för migrering från NetWare 5.x till Windows 2003 Server med Active Directory samt migrering från Novell GroupWise till Exchange Projektvärde c a 2 milj, projektgrupp 3-4 personer. Projektledning och teknikskt ansvarig för införandet av en standardiserad klientmiljö baserad på Windows XP. Projektvärde c a 1 milj, projektgrupp 3-4 personer. Projektledning och tekniskt ansvarig för införandet av en standardiserad klientmiljö baserad på Windows XP i Netwaremiljö med Zenworks, Projektvärde c a 2 milj, c a 2000 arbetsplatser, projektgrupp 5-10 personer Sid 5

6 Solna stad Teknisk projektledning, design av NT-standardarbetsplatser (NT 4.0). Projektvärde 2-3 milj, projektgrupp 5-8 personer Sid 6

7 SQL Server Drifts- och underhållsrutiner för Microsoft SQL Server. Börje har jobbat med SQL Server sedan den första versionen. Han ansvarade under 5 år för design och utveckling av produkten Db Maint (Maint corp) vilket var/är en produkt för att underlätta drift och underhåll av SQL Server 6.5, 7.0 och Börje hanterar T-SQL, stored procedures samt design av SQL System för hög prestanda, säkerhet och tillgänglighet. Börje har god kunskap om utveckling för SQL Server Reporting services med Report Builder (native samt för Sharepoint 2010). Carnegie Implementation, genomgång och Mars 2015 drift-/underhållsrutiner för SQL Server 2014 AlwaysOn Cluster Storstockholms Brandförsvar Design och implementation av SQL Server 2005 med Database Mirroring. Spegling/mirroring mellan 2 fysiskt skilda datahaller. ICA Bank Bollplank och design SQL Server 2003 plattform med Windows 2000 Datacenter. Databas med mycket höga krav på tillgänglighet. Maint Corp Utveckling och design av Db Maint, programvara för underhåll av MS SQL Server (Visual Basic & SQL- DMO). Hogia Bollplank och rådgivning till utvecklarna avseende design och konfigurering av databaser. Viss support till Hogias slutkunder. Lan Assistans Utbildning Utbildningsansvarig och lärare, MS SQL Server 7.0 och Öppna och företagsanpassade kurser Telia Drift- & Teknikstöd, SQL Server 2001 miljö (4.2, 6.5, 7.0) SJ Utveckling och driftsättning av 2000 underhållsrutiner för SQL Server 6.5 M2 Engineering Design med fokus på 1995 prestandaoptimering av SQL Server 6.5 Dagens Nyheter Drift- & Teknikstöd databaser i 1997 Web-miljö. OK Petroleum Prestandatrimmning MS SQL Server Sid 7

8 Desktop och Server deployment Börje ansvarade under för design och utveckling av Lan Assistans lösning (Lanforce och ZenForce) inom detta område. Lösningen baseras på Configuration Manager (SCCM) och Microsofts ramverk för Desktop Deployment. ZenForce baseras på Novell Zenworks. Börje har jobbat i ett flertal olika projekt av denna typ både som projektledare och tekniker alltsedan 1990-talet fram till idag. Många projekt har inkluderat blandade miljöer Netware och Windows samt rena migreringsprojekt från Netware till Windows. Majoriteten av dessa uppdrag omfattar distribution av OS och applikationer, paketering (msi) av applikationer, patch management, licensmätning, assets management, rapporter samt drift- och underhållsrutiner. Exempel på genomförda uppdrag: Storstockholms Brandförsvar Migrering från Windows XP till 2010 Windows 7 med MS SCCM 2007 ICA Banken Configuration Manager och Release Management. Design och implementering av rutiner för test och produktionssättning av hotfixar och nya releaser av webbapplikationer samt andra stödsystem. Haninge komun Projekt- och teknisk ansvar för 2007 implementering av Zenforce standard arbetsplats baserad på Netware, NDS och Zenworks 6.5 Ekonomistyrningsverket Implementering av Zenforce standard 2005 arbetsplats baserad på Netware, NDS, Novell Assets Management och Zenworks 7.0 Österåkers kommun Projektledning och tekniskt ansvarig för införandet av Windows 2000 Pro på samtliga arbetsplatser (ca 750 PC s) SAS Data Dagens Nyheter Lösningen baserades på Novell Zenworks. Design och utveckling av NTstandardarbetsplatser och NTdomänsstruktur. Övergång från NetWare till NT totalt arbetsplatser samt program distribution. Design och utveckling av unattend - installation (CD-baserad) för Windows NT4 server Design och utveckling av standardarbetsplatser baserade på Sid 8

9 Cap Programator OK Petroleum Posten Windows 95 (BETA). Teknikansvarig, utredning / införande av ny nätplattform (Novell NetWare 4.0) Framtagande av strategi för drift & underhåll av PC-näten (IBM Lan Server och OS/2 arbetsplatser) Design och införande av strategi för drift & underhåll av PC-näten i centralposthuset på Vasagatan i Stockholm (MS Lan Manager) Övriga kompetensområden MS System Center Börje har arbetat med och är en mycket kunnig inom följande produkter: System Center Configuration Manager (SCCM) Han har arbetat kontinuerligt med denna produkt sedan version 1.10 System Center Data Protection Manager (DPM) En av Microsoft Sveriges första specialistpartners på denna produkt. Börje var en av de första i Norden att hålla MOC-utbildning för denna produkt (50213A: Implementing System Center Data Protection Manager 2007). Exempel på genomförda uppdrag: Sida Uppgradering DPM 2007 till DPM Storstockholms Brandförsvar Uppgradering av DPM 2007 till DPM Sida Implementering av DPM Expero AB Lärare MS Data Protection Manager Storstockholms Brandförsvar Design och implemetation av Data 2009 Protection Manager 2007 Academedia Design och implementation av MS Data 2006 Protection Manager 2006 Nordisk Fondkomission Design & driftsättning av SMS 2.0 i NT miljö AstraZeneca AB Paketering W2K-miljö (MSI och Wise Installer). Support & bollplank SMS 2.0 Sid 9

10 Active Directory Börje har arbetat med AD sedan första versionen (Windows 2000 server) då han ansvarade för design och implementering av Lan Assistans outsourcing-lösning vilket lanserades vid Windows 2000 server lanseringen. Han har utvecklat flera avancerade rutiner för förenklad drift av Active Directory. Exempel på genomförda uppdrag: Storstockholms Brandförsvar Design, implementation samt migrering 2009 till Windows 2008 Active Directory. Lan Assistans Design och implementation av Windows 2000 Active Directory för Lan Assistans outsourcing Virtualisering med Hyper-V Börje har arbetat med Hyper-V sedan 2008 Börje har mycket goda kunskaper inom virtualisering med Windows 2008 Hyper-V och System Center Virtual Machine Manager. Exempel på genomförda uppdrag: Storstockholms Brandförsvar Design, implementation samt migrering av system på fysiska servrar till virtuella. Design och implementation för full redundans mellan 2 geografiskt skilda datahallar 2009 Sid 10

11 IIS och Sharepoint Börje har designat och utvecklat många lösningar baserade på Sharepoint (WSS och MOSS). Exempel på lösningar: Skolportaler, företagsportaler och projektportaler. Exempel på genomförda uppdrag: Storstockholms Brandförsvar Design och utveckling av Räddningscentralens portal för hantering av alla ärenden. Baseras på Sharepoint 2010 foundation, SQL Server reporting services, C#, AVL MOSS 2007 (Sharepoint), design och implementation av lösning Jan 2009 för intranät och dokumenthantering upp till 5000 användare. ebab Projektledning och design av projektportal för byggprojekt baserad på MOSS 2007 Viktor Rydbergs Samskola Projektledare och tekniskt ansvarig för införande av skolportal 2005 baserad på Sharepoint Portal Server Svenska Handelsbanken Design, utveckling och implementation av paketeringsportal. En 2004 portal för att hantera paketeringsärenden (beställning, paketering, test, release, patchning etc) baserad på MS Sharepoint Lan Assistans Projektportaler baserade på Sharepoint. Design och implementation för >20 olika projekt. Krisberedskapsmyndigheten Tekniskt ansvarig för design, utveckling och införande av intranet baserad på Sharepoint Server Övrig arbetslivserfarenhet Stockholms Stads Dataservice Kundsupport PC och, datakommunikation Programutveckling C, Pascal och Dataflex Strategiutredningar Ansvarig för PC-näten med kopplingar mot IBM 3270-miljö (stordator) Försäljning, installation och support av PC-nätverk (främst Novell NetWare, IBM PC Lan Program) Bollplank (främst datakommunikation) för ADB-samordnare / tekniker inom stadens förvaltningar. Cap Programator PC, installationer / support Utveckling datastrategi i samband med sammanslagning av Cap Gemini Logic och Programator Utredning / införande av elektroniskt postsystem Sveriges Television - SVT Valdata C-programmering i OS/2-miljö, hämtning och lagring av valresultat från Riksskatteverket Sid 11

12 OK Petroleum Helpdesk, PC's och LAN Posten C-programmering i UNIX-miljö (SunOS), 1993 PC-Epost. Tester, konfigurering och dokumentering (certificering) av nya produkter och operativsystem före installation av dessa i Postens NetWare 4.x-nätverk. Lan Assistans LAN Ansvarig för utveckling av metoder för att säkerställa år övergången. Stockholms brandförsvar Förstudie och analys av Dec 2008 Jan 2009 sammanslagning Södra Roslagens Brandförsvar och Stockholms brandförsvar. Ny klient- och servermiljö Nationwide Building Society (Swindon UK) Frontending (client / host) med hjälp av Quickapp(DCA) och Visual Basic. Ett utvecklingsverktyg för att lägga ett grafiskt GUI på stordatorns textbaserade gränssnitt med syfte att förenkla för användare Övriga meriter Medlem av Microsoft Partner Advisory Council under 3 år ( ) i gruppen för Advanced infrastructure. Medlemskapet tilldelas personer med rätt kompetens och förmåga att förmedla denna av Microsoft. Gruppen består av ca 30 personer från hela världen. En regel tidsbegränsar medlemskapet till maximalt 3 år. Sid 12

13 Utbildning och kurser Utbildning/kurs Utbildare Årtal 3-årigt ekonomiskt gymnasium Systemering/Programering 40p Högskolan för Kreativ 1987 Datavetenskap Objektorienterad analys och design, Cap Gemini 1992 C++ C-programmering Lexicon 1991 Datakommunikation Kommhuset 1988 SNMP Kommhuset 1998 Novell Netware 2.x Data Construction 1988 Novell Netware 3.x Data Construction 1989 IBM Lan Server IBM 1989 Token Ring IBM 1989 SunOS systemadministration SUN 1992 Microsoft SMS 1.1 Cornerstone Sweden AB 1996 Microsoft Exchange Cornerstone Sweden AB 1997 Implementing a Database Design on Cornerstone Sweden AB 2004 SQL Server Designing a Directory Services Cornerstone Sweden AB 2000 Infrastructure W2K T660- Developing Office Sharepoint Server 2007 Sol. Cornerstone Sweden AB 2007 Referenser Namn Företag Titel Epost Telefonnummer Hans JML och Key Account Landqvist Netsafe Manager Roger Folktandvården IT-ansvarig Lundqvist Stockholm Läns Landsting Olof Larsson IT-huset VD Marino ICA Banken Gruppchef Peretic Petter Takolander Microsoft AB utveckling Sales Professional Windows Azure Enterprise and Partner Group Sid 13

Mikael Perhult är en Lösningsarkitekt Klient inom HeadWorks i Stockholm, Sverige.

Mikael Perhult är en Lösningsarkitekt Klient inom HeadWorks i Stockholm, Sverige. Konsult : Mikael Perhult (1968) Titel : Lösningsarkitekt, Klient Företag : HeadWorks Placering : Stockholm, Sverige Telefon : 070-699 4960 epost : Mikael.Perhult@Headworks.se Blog: www.sccmx.se Twitter:

Läs mer

[KONSULTPROFIL PER WIBERG]

[KONSULTPROFIL PER WIBERG] Per Wiberg ROLLER Teknisk expert Strategisk rådgivare Teknisk projektledare Instruktör KOMPETENS Exchange & Lync Server Active Directory/ADFS Windows Server Office 365/Windows Intune System Center Data

Läs mer

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Erfaren systemutvecklare som jobbat med olika typer av utveckling sedan 1998 i Microsoftmiljö med inriktning på.net (C#, VB.NET & ASP.NET) och SQL. Som konsult i

Läs mer

Konsultprofil. Magnus Carlsson. Kompetens. Projektledning

Konsultprofil. Magnus Carlsson. Kompetens. Projektledning Konsultprofil Magnus Carlsson Magnus Carlsson är en erfaren projektledare med stor social kompetens, goda ledaregenskaper, bred teknisk kunskap och fjorton års erfarenhet som konsult inom IT. De områden

Läs mer

Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999

Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999 CV Uppdaterad: 2011-10-11 Tobias Wallter Projektledare och Deployment Manager Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999 Språkfärdigheter Utbildning Kontaktuppgifter Svenska modersmål Engelska

Läs mer

Tomas Örtenberg Projektledare och utredare med stor infrastrukturerfarenhet

Tomas Örtenberg Projektledare och utredare med stor infrastrukturerfarenhet Tomas Örtenberg och utredare med stor infrastrukturerfarenhet Tomas är en erfaren projektledare och utredare med gedigen infrastrukturbakgrund och är certifierad i projektstyrningsmodellen Prince 2 samt

Läs mer

Curriculum Vitae. Björn Trollsfjord. Figur 1- Jag tillsammans med mina ena dotter Filippa. onsdag den 7 april 2010

Curriculum Vitae. Björn Trollsfjord. Figur 1- Jag tillsammans med mina ena dotter Filippa. onsdag den 7 april 2010 CV Curriculum Vitae Björn Trollsfjord Figur 1- Jag tillsammans med mina ena dotter Filippa. onsdag den 7 april 2010 Personuppgifter Förnamn Efternamn Björn Arnold Severin Trollsfjord Kön Man Födelsedatum

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential Biotech Sweden nr 6, 2007. www.biotechscandinavia.com Nr 2 - Hösten 2009 Pris 29:- DIN GUIDE TILL EFFEKTIVARE VAL AV UTBILDNING Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

Referat och bilder från Integrationsseminariet. CODE verktyget för den moderne programmeraren! Chatta med iseries Nation 50.

Referat och bilder från Integrationsseminariet. CODE verktyget för den moderne programmeraren! Chatta med iseries Nation 50. Mars 2003 Nr 152 Årgång 19 Referat och bilder från Integrationsseminariet CODE verktyget för den moderne programmeraren! Chatta med iseries Nation 50.000 invånare Så implementerade vi CRM Referat från

Läs mer

DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR.

DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR. DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR. MOLNET: FRÅGAN ÄR INTE OM, UTAN NÄR? OCH I VILKEN UTSTRÄCKNING? INNEHÅLL 03 Varför molnet? 04 Varför Microsofts molntjänster? 05 Kundperspektiv: Kostnadseffektivitet, flexibilitet

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

Request for information (RFI)

Request for information (RFI) P A G E 1 of (12) D A T E 11/02/2015 A U T H O R Rebecka Björndahl Cecilia Wallersköld Request for information (RFI) N Y T T C R M / I N S A M L I N G S S Y S T E M F Ö R D I A K O N I A H E A D O F F

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Nummer 2, 2008. Com Hem byter upp sig. Dokumenthantering hos Volvo PV

Nummer 2, 2008. Com Hem byter upp sig. Dokumenthantering hos Volvo PV Nummer 2, 2008 Com Hem byter upp sig Dokumenthantering hos Volvo PV Nummer 2, 2008 ledare Vision, fokus, resurser, teknik Com Hem byter upp sig Dokumenthantering hos Volvo PV Vad är skillnaden mellan en

Läs mer

Bättre styrning av transportföretag

Bättre styrning av transportföretag Oraclet Tidningen för dig som använder Oracles programvaror Nr 3 Oktober 2008 Bättre styrning av transportföretag med Business Intelligence vid ratten Sidan 8 Besök Oracle Fusion Middleware och BPM Forum

Läs mer

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system ett magasin om produkter, tjänster och lösningar från dustin september 2014 pris 59 kr Rodeco levererar lekmiljöer till kunder i hela världen. Företagets vd, Daniel Lind, berättar hur ett skräddarsytt

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

CV / Bo Gärdmark. Personuppgifter

CV / Bo Gärdmark. Personuppgifter CV / Bo Gärdmark Personuppgifter Personbeskrivning Namn: Bo Gärdmark (BG) Född: 1949 Branscherfarenhet sedan: 1979 Konsulterfarenhet sedan: 1979 Telefon: 0709-92 96 00 Email: mailto:bag@agnitumit.se Jag

Läs mer

Peter Astner. Peter Astner Business Intelligence. Utbildning. Vidareutbildning. Grundläggande utbildning

Peter Astner. Peter Astner Business Intelligence. Utbildning. Vidareutbildning. Grundläggande utbildning Peter Astner Business Intelligence Architecture & Development Peter har flera års erfarenhet av Business Intelligence lösningar och är specialiserad inom både Microsoft och Qlikviews plattformar. Han har

Läs mer

Fredrik Tarberg. Roll Systemarkitekt och utvecklare

Fredrik Tarberg. Roll Systemarkitekt och utvecklare Fredrik Tarberg Systemarkitekt och systemutvecklare Fredrik intresserar sig främst för affärskritiska webbapplikationer, arkitekturer för flerlagers distribuerade system, databasdesign, mobila tjänster,

Läs mer

8TIPS LYFT FÖRETAGET TILL NÄSTA NIVÅ CLOUD COMPUTING. Nr. 2 / Mars 2010

8TIPS LYFT FÖRETAGET TILL NÄSTA NIVÅ CLOUD COMPUTING. Nr. 2 / Mars 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 2 / Mars 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS CLOUD COMPUTING 8TIPS FOTO: ANGELICA ENGSTRÖM RETUSCH: ALEX MAK

Läs mer

för barnens bästa » s.8»»» Delad information JC: Snabbt byte till ny säkerhetsdräkt Biovitrum : Labböcker i ny skepnad s.16

för barnens bästa » s.8»»» Delad information JC: Snabbt byte till ny säkerhetsdräkt Biovitrum : Labböcker i ny skepnad s.16 Maj 2005, nr. 2, www.microsoft.se/business JC: Snabbt byte till ny säkerhetsdräkt s.6 Biovitrum : Labböcker i ny skepnad s.16 Svenska Golfförbundet: Golfa säkert med nytt IT-system s.12 Delad information

Läs mer

uppnådde en total omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor. hade 60 kundcenters och omkring 650 medarbetare över hela Sverige.

uppnådde en total omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor. hade 60 kundcenters och omkring 650 medarbetare över hela Sverige. Årsredovisning 2010 För att jag ska bli framgångsrik krävs att jag kan arbeta bäst där jag är. Jag kan inte enbart jobba vid mitt skrivbord eller på kontoret. Jag behöver snabbt kunna hantera nya situationer

Läs mer

Spännande it-region, modern teknik och goda karrärmöjligheter

Spännande it-region, modern teknik och goda karrärmöjligheter Spännande it-region, modern teknik och goda karrärmöjligheter Jobba med it i Sundsvallsregionen! Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen Myndighetsnätverket är ett samarbete mellan ett antal myndigheter

Läs mer

Våra kunder berättar

Våra kunder berättar Våra kunder berättar Implemas kunder består främst av medelstora svenska företag. Företagen verkar inom ett antal branscher med viss tyngdpunkt på tillverkning, livsmedel, läkemedel, handel och grossist.

Läs mer

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik Loc G presenen nce b reach Årsredovisning 2007 www.cybercomgroup.se/2007 1 Årsredovisning 2007 / Innehåll Innehåll Inledning Cybercom i korthet 1 Året i korthet 2 VD-ord

Läs mer