[KONSULTPROFIL BÖRJE CARLSSON ]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "[KONSULTPROFIL BÖRJE CARLSSON 640807]"

Transkript

1 [KONSULTPROFIL BÖRJE CARLSSON ] Bakgrund Börje Carlsson har arbetat i IT-branschen sedan Han började sin bana inom IT på dåvarande Stockholms Stads Dataservice (SSD) började han som konsult på Techno Logic (Kista) vilket senare köptes upp av Cap Gemini gick han vidare till Cornerstone UK (London) där han tjänstgjorde som konsult inom programutveckling och utbildning startade han bolaget Lan Konsult AB, vilket 1998 slogs ihop med Lan Assistans AB och Lan Service AB. Det nya bolaget fick namnet Lan Assistans & Konsulting AB (LAK). På LAK ansvarade Börje i huvudsak för att utveckla konsultavdelningen med fokus på Systemintegration i NetWare- och Microsoft-miljöer. Börje hade under åren det tekniska ansvaret för uppbyggnaden av Lan Assistans outsourcing-verksamhet Lansourcing. Under åren ansvarade han för uppbyggnaden av tjänsteområdet Productive Desktop med syfte att utveckla portallösningar baserade på Microsoft Sharepoint. LAK såldes 2006 till PCsystems i Norrköping och Börje fortsatte som styrelseledamot med huvudsakligt ansvar för konsultavdelningen i Stockholm fram till år Börje startade 1997 Maint Software Corporation ett bolag som utvecklade programvara för drift och underhåll av Microsoft SQL Server. Börje startade 2011 HeadWorks, ett konsultbolag inom IT som primärt inriktar sig på att erbjuda kunder djup kompetens inom systemintegration Han har stor vana att jobba i mycket komplexa miljöer samt miljöer med stora krav på tillgänglighet. Han sätter sig snabbt in i komplexa problem och kan jobba både övergripande och i detalj. Börje har hög social kompetens, har lätt för att samarbeta och att få andra personer inom en projektgrupp eller ett företag att samarbeta. Börje har gedigen erfarenhet av att utveckla IT-avdelningar och IT-processer. Börje anlitas ofta som rådgivare och bollplank till kunder som planerar större förändringar i sin IT-miljö. Börje har vid ett flertal tillfällen varit talare inom området Desktop Deployment (standardiserade arbetsplatser) (inbjuden av både Microsoft och Novell). Börje har jobbat och jobbar med utbildning, primärt SQL Server och inom Microsoft System Center. Under åren var Börje medlem av Microsoft Partner Advisory Council i gruppen för Advanced infrastructure. Gruppen bestod av ca 30 personer från hela världen. Microsoft utser medlemmarna. Dokument: Börje Carlsson - Profil sve.docx Version: 2.20 Sid 1

2 Specialistkompetens Cloud & hybrid lösningar Under 2013 började han att jobba regelbundet med cloud-tjänster från Microsoft. Logent AB Ansvarig för design och införande v en helt ny IT-miljö, upphandling av leverantör av drift & förvaltning. Lösningen baseras på Microsoft Azure, Office 365 och Windows Intune. Den tekniska delen omfattar design, dokumentation, migrering samt teknisk projektledning. Logent AB Under 2014 genomförde Börje tillsammans med ytterligare en person en total analys av Logents IT-miljö ur ett teknisk perspektiv, processer, upphandlingar/avtal mm. Analysen presenterades tillsammans med ett åtgärdsförslag sommaren Logent består av c a 17 bolag, har c a 3000 anställda och finns på många ställen i Sverige och Norge System Center Service Manager, VMM, Orchestrator & Azure Pack Under sin period som medlem av Microsoft Partner Advisory Council påbörjades designen och utvecklingen av Service Manager. Börje har följt utvecklingen av Service Manager (SCSM) och när Service Manager 2012 blev tillgänglig beslutade han sig för att fördjupa sig i denna produkt. Börje har jobbat med och utbildat sig inom detta område f o m hösten Softronic Design och utveckling av faktureringsunderlag med data från Service Reporting, WAP, VMM/SCOM där Orchestrator används för månatliga rapportgenereringar. 24 Solutions Utveckling av Service Manager. Rapporter, data 2014 & form extensions med mål att kunna registrera tid och fakturera kunder för nedlagd tid per ärende (incident, service req, change och problem management). Volvo IT Design och Införande av System center och Azure pack. Ansvarig för SQL Server, Service Manager och Orchestrator. Design och implementation omfattade två separerade miljöer, test/utvärdering samt 2014 Sid 2

3 produktion. Softronic Design och konfigurering Service Manager. Design och konfigurering av System Center Cloud services process pack (Service Manager och Orchestrator add-on). Vidareutveckling av System Center Cloud services process pack i form av Orchestrator runbooks. Konfigurering av utbildning Data Protection manager 2012 inkl Azuer integration. Utveckling av Orchestrator runbooks för backuphantering i Azure. Design och utveckling av rapporter från Service Manager Data Warehouse Dustin AB Service Manager - Installation och konfigurering av SCSM 2012 miljö. SCSM-Server, Data warehouse och Självserviceportal. Connectorer till Orchestrator, Exchange, Active Directory, System center config manager. Konfigurering av s k Templates (e-post, incidenter, service requests) Utveckling av SCSM Service Requests för marknadsavdelningen. Ex beställning av analyser via Självserviceportalen. Utveckling av SCSM Service Requests för webbutveckling (e-commerce). Ex beställning av logotyper, reklamfilmer, marknadsföringsblad etc Utveckling av SCSM Service Requests för IT och personalavdelningen. Dustin AB Orchestrator Konfigurering, drift och underhåll. Utveckling av ett flertal runbooks: Hantera AD-konton, Lync, mejlboxar. Arkivering av konton, hemkataloger, mejlboxar etc. Sharepoint 2010och 2013 integration. Headworks AB (delvis i samarbete med Microsoft Sverige) Utveckling av rapporter för System Center Service Manager. Förbättring av befintliga rapporter Rapporter baserat på data från SCSM Datawarehouse och Active Directory Rapporter baserat på data från SCSM Datawarehouse och System Center April Augusti 2012 Sid 3

4 Config Manager 2012 Rapporter baserat på data från SCSM Datawarehouse och andra datakällor (Hogia, Jeeves affärssystem m fl) Projektledning Börje har under mer än 10 år jobbat med projektledning och teknisk projektledning i små- och medelstora projekt. Hans kompetens har ofta efterfrågats av kunder som kräver en projektledare med stor teknisk förståelse och med förmåga att kommunicera med både tekniker och icke-tekniker. Exempel på genomförda uppdrag: Logent AB Teknisk projektledning vid införande av ny IT-plattform helt baserad på Windows 8.1 arbetsplatser, Microsoft Azure, Office 365 och Windows Intune. Fonus Projektledare för byte av Fonus hela infrastruktur. Tog över projketledarrollen efter att projektet gått i stå efter c a 6 månader. Bankgirocentralen Projektledare för införandet av 2011 Windows 7 och Office I samband med införandet infördes även MS System Center Configuration Manager. Projektvärde c a 2 milj Storstockholms Brandförsvar Teknisk projektledning, tekniskt ansvarig för sammanslagningen av IT för Södra Roslagens Barandförsvar och Stockholms brandförsvar. Sammanslagningen innebar uppbyggnad av ny infrastruktur och en stegvis migrering från Windows/AD- och NetWare/NDSmiljö till en virtuell Windows 2008/AD-miljö. Projektvärde c a 7 milj, ca 1000 användare, projektgrupp 10 personer Väsby kommun Projektledning och tekniskt ansvarig för avveckling av en mixad miljö med både AD och NDS/eDirectory till en ren Windows 2008-miljö Sid 4

5 Socialstyrelsen Folktandvården i Stockholms Län Hagströmer & Qviberg Hagströmer & Qviberg Väsby kommun Tekniskt ansvarig för införandet av en standardiserad klientmiljö baserad på Windows XP. Implementerad lösning baserades på ramverket BDD 2.00 (Microsoft). Projektvärde c a 3 milj, projektgrupp 5-10 personer. Tekniskt ansvarig för införandet av en standardiserad klientmiljö baserad på Windows XP. Implementerad lösning baserades på ramverket BDD 2.00 (Microsoft). Projektvärde c a 5 milj, c a 1800 arbetsplatser, projektgrupp 5-10 personer. Tekniskt ansvarig vid migrering av servrar och domän från NT4 till Windows 2003 server och Active Directory. Projektvärde c a 2 milj, projektgrupp 4 personer. Projektledning och teknikskt ansvarig för migrering från NetWare 5.x till Windows 2003 Server med Active Directory samt migrering från Novell GroupWise till Exchange Projektvärde c a 2 milj, projektgrupp 3-4 personer. Projektledning och teknikskt ansvarig för införandet av en standardiserad klientmiljö baserad på Windows XP. Projektvärde c a 1 milj, projektgrupp 3-4 personer. Projektledning och tekniskt ansvarig för införandet av en standardiserad klientmiljö baserad på Windows XP i Netwaremiljö med Zenworks, Projektvärde c a 2 milj, c a 2000 arbetsplatser, projektgrupp 5-10 personer Sid 5

6 Solna stad Teknisk projektledning, design av NT-standardarbetsplatser (NT 4.0). Projektvärde 2-3 milj, projektgrupp 5-8 personer Sid 6

7 SQL Server Drifts- och underhållsrutiner för Microsoft SQL Server. Börje har jobbat med SQL Server sedan den första versionen. Han ansvarade under 5 år för design och utveckling av produkten Db Maint (Maint corp) vilket var/är en produkt för att underlätta drift och underhåll av SQL Server 6.5, 7.0 och Börje hanterar T-SQL, stored procedures samt design av SQL System för hög prestanda, säkerhet och tillgänglighet. Börje har god kunskap om utveckling för SQL Server Reporting services med Report Builder (native samt för Sharepoint 2010). Carnegie Implementation, genomgång och Mars 2015 drift-/underhållsrutiner för SQL Server 2014 AlwaysOn Cluster Storstockholms Brandförsvar Design och implementation av SQL Server 2005 med Database Mirroring. Spegling/mirroring mellan 2 fysiskt skilda datahaller. ICA Bank Bollplank och design SQL Server 2003 plattform med Windows 2000 Datacenter. Databas med mycket höga krav på tillgänglighet. Maint Corp Utveckling och design av Db Maint, programvara för underhåll av MS SQL Server (Visual Basic & SQL- DMO). Hogia Bollplank och rådgivning till utvecklarna avseende design och konfigurering av databaser. Viss support till Hogias slutkunder. Lan Assistans Utbildning Utbildningsansvarig och lärare, MS SQL Server 7.0 och Öppna och företagsanpassade kurser Telia Drift- & Teknikstöd, SQL Server 2001 miljö (4.2, 6.5, 7.0) SJ Utveckling och driftsättning av 2000 underhållsrutiner för SQL Server 6.5 M2 Engineering Design med fokus på 1995 prestandaoptimering av SQL Server 6.5 Dagens Nyheter Drift- & Teknikstöd databaser i 1997 Web-miljö. OK Petroleum Prestandatrimmning MS SQL Server Sid 7

8 Desktop och Server deployment Börje ansvarade under för design och utveckling av Lan Assistans lösning (Lanforce och ZenForce) inom detta område. Lösningen baseras på Configuration Manager (SCCM) och Microsofts ramverk för Desktop Deployment. ZenForce baseras på Novell Zenworks. Börje har jobbat i ett flertal olika projekt av denna typ både som projektledare och tekniker alltsedan 1990-talet fram till idag. Många projekt har inkluderat blandade miljöer Netware och Windows samt rena migreringsprojekt från Netware till Windows. Majoriteten av dessa uppdrag omfattar distribution av OS och applikationer, paketering (msi) av applikationer, patch management, licensmätning, assets management, rapporter samt drift- och underhållsrutiner. Exempel på genomförda uppdrag: Storstockholms Brandförsvar Migrering från Windows XP till 2010 Windows 7 med MS SCCM 2007 ICA Banken Configuration Manager och Release Management. Design och implementering av rutiner för test och produktionssättning av hotfixar och nya releaser av webbapplikationer samt andra stödsystem. Haninge komun Projekt- och teknisk ansvar för 2007 implementering av Zenforce standard arbetsplats baserad på Netware, NDS och Zenworks 6.5 Ekonomistyrningsverket Implementering av Zenforce standard 2005 arbetsplats baserad på Netware, NDS, Novell Assets Management och Zenworks 7.0 Österåkers kommun Projektledning och tekniskt ansvarig för införandet av Windows 2000 Pro på samtliga arbetsplatser (ca 750 PC s) SAS Data Dagens Nyheter Lösningen baserades på Novell Zenworks. Design och utveckling av NTstandardarbetsplatser och NTdomänsstruktur. Övergång från NetWare till NT totalt arbetsplatser samt program distribution. Design och utveckling av unattend - installation (CD-baserad) för Windows NT4 server Design och utveckling av standardarbetsplatser baserade på Sid 8

9 Cap Programator OK Petroleum Posten Windows 95 (BETA). Teknikansvarig, utredning / införande av ny nätplattform (Novell NetWare 4.0) Framtagande av strategi för drift & underhåll av PC-näten (IBM Lan Server och OS/2 arbetsplatser) Design och införande av strategi för drift & underhåll av PC-näten i centralposthuset på Vasagatan i Stockholm (MS Lan Manager) Övriga kompetensområden MS System Center Börje har arbetat med och är en mycket kunnig inom följande produkter: System Center Configuration Manager (SCCM) Han har arbetat kontinuerligt med denna produkt sedan version 1.10 System Center Data Protection Manager (DPM) En av Microsoft Sveriges första specialistpartners på denna produkt. Börje var en av de första i Norden att hålla MOC-utbildning för denna produkt (50213A: Implementing System Center Data Protection Manager 2007). Exempel på genomförda uppdrag: Sida Uppgradering DPM 2007 till DPM Storstockholms Brandförsvar Uppgradering av DPM 2007 till DPM Sida Implementering av DPM Expero AB Lärare MS Data Protection Manager Storstockholms Brandförsvar Design och implemetation av Data 2009 Protection Manager 2007 Academedia Design och implementation av MS Data 2006 Protection Manager 2006 Nordisk Fondkomission Design & driftsättning av SMS 2.0 i NT miljö AstraZeneca AB Paketering W2K-miljö (MSI och Wise Installer). Support & bollplank SMS 2.0 Sid 9

10 Active Directory Börje har arbetat med AD sedan första versionen (Windows 2000 server) då han ansvarade för design och implementering av Lan Assistans outsourcing-lösning vilket lanserades vid Windows 2000 server lanseringen. Han har utvecklat flera avancerade rutiner för förenklad drift av Active Directory. Exempel på genomförda uppdrag: Storstockholms Brandförsvar Design, implementation samt migrering 2009 till Windows 2008 Active Directory. Lan Assistans Design och implementation av Windows 2000 Active Directory för Lan Assistans outsourcing Virtualisering med Hyper-V Börje har arbetat med Hyper-V sedan 2008 Börje har mycket goda kunskaper inom virtualisering med Windows 2008 Hyper-V och System Center Virtual Machine Manager. Exempel på genomförda uppdrag: Storstockholms Brandförsvar Design, implementation samt migrering av system på fysiska servrar till virtuella. Design och implementation för full redundans mellan 2 geografiskt skilda datahallar 2009 Sid 10

11 IIS och Sharepoint Börje har designat och utvecklat många lösningar baserade på Sharepoint (WSS och MOSS). Exempel på lösningar: Skolportaler, företagsportaler och projektportaler. Exempel på genomförda uppdrag: Storstockholms Brandförsvar Design och utveckling av Räddningscentralens portal för hantering av alla ärenden. Baseras på Sharepoint 2010 foundation, SQL Server reporting services, C#, AVL MOSS 2007 (Sharepoint), design och implementation av lösning Jan 2009 för intranät och dokumenthantering upp till 5000 användare. ebab Projektledning och design av projektportal för byggprojekt baserad på MOSS 2007 Viktor Rydbergs Samskola Projektledare och tekniskt ansvarig för införande av skolportal 2005 baserad på Sharepoint Portal Server Svenska Handelsbanken Design, utveckling och implementation av paketeringsportal. En 2004 portal för att hantera paketeringsärenden (beställning, paketering, test, release, patchning etc) baserad på MS Sharepoint Lan Assistans Projektportaler baserade på Sharepoint. Design och implementation för >20 olika projekt. Krisberedskapsmyndigheten Tekniskt ansvarig för design, utveckling och införande av intranet baserad på Sharepoint Server Övrig arbetslivserfarenhet Stockholms Stads Dataservice Kundsupport PC och, datakommunikation Programutveckling C, Pascal och Dataflex Strategiutredningar Ansvarig för PC-näten med kopplingar mot IBM 3270-miljö (stordator) Försäljning, installation och support av PC-nätverk (främst Novell NetWare, IBM PC Lan Program) Bollplank (främst datakommunikation) för ADB-samordnare / tekniker inom stadens förvaltningar. Cap Programator PC, installationer / support Utveckling datastrategi i samband med sammanslagning av Cap Gemini Logic och Programator Utredning / införande av elektroniskt postsystem Sveriges Television - SVT Valdata C-programmering i OS/2-miljö, hämtning och lagring av valresultat från Riksskatteverket Sid 11

12 OK Petroleum Helpdesk, PC's och LAN Posten C-programmering i UNIX-miljö (SunOS), 1993 PC-Epost. Tester, konfigurering och dokumentering (certificering) av nya produkter och operativsystem före installation av dessa i Postens NetWare 4.x-nätverk. Lan Assistans LAN Ansvarig för utveckling av metoder för att säkerställa år övergången. Stockholms brandförsvar Förstudie och analys av Dec 2008 Jan 2009 sammanslagning Södra Roslagens Brandförsvar och Stockholms brandförsvar. Ny klient- och servermiljö Nationwide Building Society (Swindon UK) Frontending (client / host) med hjälp av Quickapp(DCA) och Visual Basic. Ett utvecklingsverktyg för att lägga ett grafiskt GUI på stordatorns textbaserade gränssnitt med syfte att förenkla för användare Övriga meriter Medlem av Microsoft Partner Advisory Council under 3 år ( ) i gruppen för Advanced infrastructure. Medlemskapet tilldelas personer med rätt kompetens och förmåga att förmedla denna av Microsoft. Gruppen består av ca 30 personer från hela världen. En regel tidsbegränsar medlemskapet till maximalt 3 år. Sid 12

13 Utbildning och kurser Utbildning/kurs Utbildare Årtal 3-årigt ekonomiskt gymnasium Systemering/Programering 40p Högskolan för Kreativ 1987 Datavetenskap Objektorienterad analys och design, Cap Gemini 1992 C++ C-programmering Lexicon 1991 Datakommunikation Kommhuset 1988 SNMP Kommhuset 1998 Novell Netware 2.x Data Construction 1988 Novell Netware 3.x Data Construction 1989 IBM Lan Server IBM 1989 Token Ring IBM 1989 SunOS systemadministration SUN 1992 Microsoft SMS 1.1 Cornerstone Sweden AB 1996 Microsoft Exchange Cornerstone Sweden AB 1997 Implementing a Database Design on Cornerstone Sweden AB 2004 SQL Server Designing a Directory Services Cornerstone Sweden AB 2000 Infrastructure W2K T660- Developing Office Sharepoint Server 2007 Sol. Cornerstone Sweden AB 2007 Referenser Namn Företag Titel Epost Telefonnummer Hans JML och Key Account Landqvist Netsafe Manager Roger Folktandvården IT-ansvarig Lundqvist Stockholm Läns Landsting Olof Larsson IT-huset VD Marino ICA Banken Gruppchef Peretic Petter Takolander Microsoft AB utveckling Sales Professional Windows Azure Enterprise and Partner Group Sid 13

[KONSULTPROFIL PER WIBERG]

[KONSULTPROFIL PER WIBERG] Per Wiberg ROLLER Teknisk expert Strategisk rådgivare Teknisk projektledare Instruktör KOMPETENS Exchange & Lync Server Active Directory/ADFS Windows Server Office 365/Windows Intune System Center Data

Läs mer

KONSULTPROFIL Rodrigo

KONSULTPROFIL Rodrigo KONSULTPROFIL Rodrigo Systemutvecklare.NET/EPiServer/SharePoint Sammanfattning Rodrigo är en utåtriktad och glad person med båda fötterna på jorden som trivs både med att leda och samarbeta. Har jobbat

Läs mer

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna.

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna. Modul 1: Molntjänst Publikt moln Privat moln Hybrid moln IaaS PaaS SaaS DaaS DaaS SLA Infrastructure as a Service, leverantör tillhandahåller infrastrukturen, jag tillhandahåller virtuella maskiner eller

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation 360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010 Magnus Larsson, Software Innovation Agenda 360 Grundinstallation 360 Avancerad installation 360 & Microsoft OneNote 360 Features installation 360 Grundinstallation

Läs mer

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Förändringens vindar Hybrid IT Ditt moln Hybrid IT Kanske 23% Har

Läs mer

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0 er i Samverkan 1 Revisionshistorik Datum Version Förändring 2014-04-25 0.96 Windows 7 SP1 som sekundärt OS från 1 okt 2015 2014-09-27 0.97 Windows 8 med updates primärt OS från 1 okt 2015, Windows 9 för

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Curriculum Vitae Jan Englund

Curriculum Vitae Jan Englund Curriculum Vitae Jan Englund Jan Englund Sammanfattning Jan är Senior Konsult och projektledare/arkitekt och grundare utav UCommunication Sverige, Jan har arbetat mer än 17 år i IT-Branchen. Jan har under

Läs mer

Konsultprofil Per Broström 1 (5)

Konsultprofil Per Broström 1 (5) Konsultprofil Per Broström 1 (5) Namn: Per Broström E-post: brostrom.per@telia.com IT arkitekt Telefon: 070 625 8401 PERSONLIG OCH SOCIAL KOMPETENS Jag är energisk, entuaismerande, analytisk, målorienterad

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Daniel Classon Tlf: 0725 30 12 61 E-mail: daniel@danielclasson.com Web: www.danielclasson.com

Daniel Classon Tlf: 0725 30 12 61 E-mail: daniel@danielclasson.com Web: www.danielclasson.com Daniel Classon Tlf: 0725 30 12 61 E-mail: daniel@danielclasson.com Web: www.danielclasson.com Arbetslivserfarenhet Systemkonsult ATEA, Göteborg Maj 2012 Anställd som systemkonsult i grupperingen System

Läs mer

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Yrke: IT-Konsult / Databasadministratör Födelseår: 1949 IT-erfarenhet sedan: 1974 Utbildning: 1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Profilresume: BS har lång erfarenhet av

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Erfaren systemutvecklare som jobbat med olika typer av utveckling sedan 1998 i Microsoftmiljö med inriktning på.net (C#, VB.NET & ASP.NET) och SQL. Som konsult i

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Vad är VDI? VDI är en serverbaserad lösning för en fullständig PC-miljö som inte är begränsad till klientoperativ, datorstandard eller placering VDI är Broker funktionenen

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag KONSULTPROFIL Juan Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce Sammanfattning Mångsidig IT-arkitekt med mer än 14 års erfarenhet av IT-branschen. Erfarenhet av att leverera och implementera avancerade IT-lösningar

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR.

DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR. DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR. MOLNET: FRÅGAN ÄR INTE OM, UTAN NÄR? OCH I VILKEN UTSTRÄCKNING? INNEHÅLL 03 Varför molnet? 04 Varför Microsofts molntjänster? 05 Kundperspektiv: Kostnadseffektivitet, flexibilitet

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Öppen källkod i Karlstads kommun

Öppen källkod i Karlstads kommun Öppen källkod i Karlstads kommun Inge Hansson IT-chef Gunnar Kartman IT-arkitekt 2008-05-08 Öppen källkod incitament Öppen källkod och/eller öppet arbetssätt är något att föredra framför något annat? Kraften

Läs mer

Administratör IT-system Kursplan

Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Advanced Enterprise System Administration 25 CCNA 45 CCNA Security 20 Drift i virtuella miljöer 20

Läs mer

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Business Intelligence Nya rapporteringsverktyg i SAS 9 Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Kunskapsvärdekedjan

Läs mer

Aktiviteter / uppdrag 2010

Aktiviteter / uppdrag 2010 Aktiviteter / uppdrag 2010 Pågående Agressoimport från Voyager Syfte: Att ta emot en kommaseparerad fil från Voyager som ska översättas för inläsning i Agresso med metoden LG04 (inläsning från försystem).

Läs mer

Windows 8 och det nya arbetslivet. Magnus Holmér IT strategisk rådgivare

Windows 8 och det nya arbetslivet. Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Windows 8 och det nya arbetslivet Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Verkligheten? people Hemma På arbetet Windows 8 Demo Nya mobila lösningar Samma upplevelse på alla datorer* Folder Re-Direct

Läs mer

Teknisk standard, upphandlingar

Teknisk standard, upphandlingar Medicinsk Teknik och IT Kapitel Stöd Rubrik Upphandlingsstöd Diarienummer LDXX/XXXXX Dokumentnamn Version Teknisk standard, Upphandlingar 1.0 Dokumentnummer Framtagen av Godkänd och fastställd av Giltig

Läs mer

Dagens Agenda. Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS

Dagens Agenda. Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS Dagens Agenda Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS Observera Anteckna! Praktisk genomgång, inga direkta presentationer

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser

Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser - ett samtal om vilka möjligheter som finns inom respektive avtalsform Henrik Byström Kundansvarig Microsoft Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Microsoft

Läs mer

Auktorisation och grupphantering

Auktorisation och grupphantering Webadress https://portal.nordu.net/display/inkubator/projektrapporter Dokumentnamn.pdf Dokumentansvarig Jan Rundström Dokumentidentitet N/A Version 1.0 Datum 2014-19-02 Status Publicerad 1 Innehåll 1 Verktyg

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5)

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5) Läs mig först Stockholms stad SOA-plattform 1 (5) Innehållsförteckning 1 Beskrivning av SDK 3 1.1 Software Developer Kit för Utvecklare... 3 1.2 Support för... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Versionshantering...

Läs mer

seminarier& våren 2008 utbildningar

seminarier& våren 2008 utbildningar seminarier& våren 2008 utbildningar Zitac Consulting Zitac Consulting är ett teknikintensivt IT-företag som erbjuder produkter och tjänster inom huvudsakligen tre kompetensområden: teknik, webb samt grafisk

Läs mer

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Robert Stahre Aastra - 2012 1 Teknologitrender och utveckling 2012-2015 Teknologitrender som kommer att påverka individer, verksamheter and IT organisationer.

Läs mer

Diagnostisktprov Utveckla i Azure

Diagnostisktprov Utveckla i Azure .easec Diagnostisktprov Utveckla i Azure Mats Johannesson 2015-06-08 1 o Indikerar ett svar önskas. Flera svar önskas. Maxpoäng: 86 Din poäng: Godkänt: 43 poäng Väl Godkänt: 60 poäng 2 1. Vilka fyra alternativ

Läs mer

Jonas Daag Microsoftspecialist

Jonas Daag Microsoftspecialist Sofia Österman Jonas Daag Microsoftspecialist Systemutveckling/IT-Arkitekt KOMPETENS PROJEKLEDNING SYSTEMUTVECKLING SYSTEMFÖRVALTNING WEB FÖRÄNDRINGSHANTERING KRAVANALYS SÄKERHET MOBILITET MIGRERING LÖSNINGSARKITEK

Läs mer

Konsultprofil. Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare

Konsultprofil. Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare Konsultprofil Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare Per Norgren är arkitekt och webbutvecklare som främst är inriktad på Mircosofts.Net-ramverk och EPiServer. Han har arbetat i branschen sedan 2007

Läs mer

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra 2008 01 29 2 Bakgrund 3 SAM arbete 4 SAM arbete 5 SAM arbete 6 SAM arbete Genom ett outsourcingavtal mellan FMV och WM-data fick Crayon, som SAM

Läs mer

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 1 Innehåll Vad används DNS till i en AD-domän? Vad händer i en AD-domän utan

Läs mer

KONSULTPROFIL Michael

KONSULTPROFIL Michael KONSULTPROFIL Michael Systemutvecklare.NET/EPiServer Sammanfattning Michael är en skicklig och erfaren systemutvecklare inom.net-teknologin med fokus på EPiServer-baserade webblösningar. Han är utbildad

Läs mer

Agenda Inledning Ett par ord om Pulsen Pulsen QuickStart

Agenda Inledning Ett par ord om Pulsen Pulsen QuickStart Agenda Inledning Ett par ord om Pulsen Pulsen QuickStart Jag som pratar för Pulsen idag Per Östlund per.ostlund@pulsen.se +46 33 17 73 41 Avdelningschef IT-tjänster, Pulsen Integration AB Självservice

Läs mer

Konfigurering av inloggning via Active Directory

Konfigurering av inloggning via Active Directory Konfigurering av inloggning via Active Directory Här följer en konfigureringsanvisning för inloggning via Active Directory i Hogia Personal Business Manager. Innehåll Systemkrav... 2 Operativsystem...

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

Handledning Livscykelplaner eklient 1.0

Handledning Livscykelplaner eklient 1.0 EKLIENT I SAMVERKAN Handledning Livscykelplaner eklient 1.0 Senast ändrad 2014-12-08 Dokumentet omfattar handledning till eklient livscykelplaner inom Windows Operativsystem och webbläsare. Till stöd för

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

F6 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F6 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F6 Exchange 2007 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 1 Kapitel 6, Sid 303-310 Antivirus and Security EC Utbildning AB 2013-01-16 2 Dagens meny Idag: Allmän uppsäkring av system Defense in-depth Verktyg

Läs mer

Molnet som en strategisk fråga. Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25

Molnet som en strategisk fråga. Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25 Molnet som en strategisk fråga Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25 Daniel Boström IT- arkitekt på Infranord Min bakgrund: Systemutveckling Systemförvaltning, projektledning Arkitektur, IT- styrning,

Läs mer

Vad är vad uppe bland molnen stratus, cumulus eller nimbus?

Vad är vad uppe bland molnen stratus, cumulus eller nimbus? Vad är vad uppe bland molnen stratus, cumulus eller nimbus? Förvirringen ökar kring vad Cloud Computing egentligen är HÖG TID ATT KATEGORISERA Stratus betyder dimmoln och nimbus betyder ovädersmoln kanske

Läs mer

RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware. Malmö 22 oktober

RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware. Malmö 22 oktober RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware Malmö 22 oktober Agenda vtour 2014 08.30 Registrering med kaffe Registrering samt kaffe med smörgås 09.00 Senaste nytt från VMworld Vi går kort igenom de viktigaste

Läs mer

Kortare anställningar och praktik

Kortare anställningar och praktik CV PERSONUPPGIFTER Jan Karlsson Telefon (arb): 0470-58 94 88 Kastanjevägen 34 Telefon (hem): 0470-406 29 352 43 Växjö Mobil: 070-238 76 38 E-post (arb): jan.karlsson@ltkronoberg.se E-post (hem): janofsweden@tele2.se

Läs mer

Pheit AB Patrik Helenius

Pheit AB Patrik Helenius Pheit AB Patrik Helenius Curriculum vitae Patrik Helenius, född 1965 IT-konsult sedan 1988 Egenföretagare Projektledning Testledning Kravhantering Mobil: 070 263 26 50 E-post: patrik.helenius@pheit.se

Läs mer

Varför är jag här? Presentera projektet. SUNETS moln kontra andra moln behandlas inte. Prata lite om Windows 10 och molnet.

Varför är jag här? Presentera projektet. SUNETS moln kontra andra moln behandlas inte. Prata lite om Windows 10 och molnet. 2015-10-15 Varför är jag här? Presentera projektet Prata lite om Windows 10 och molnet SUNETS moln kontra andra moln behandlas inte i projektet Närliggande SUNET projekt? Deployment Windows forum Mikael

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

konsultprofil Björn Wismén

konsultprofil Björn Wismén Björn är en senior konsult som har arbetat som scrum master och lean och agile coach under ett flertal år. Björn har även mycket lång erfarenhet som systemutvecklare vilket bidrar till att han på ett effektivt

Läs mer

Active Directory Self-Service Bundle

Active Directory Self-Service Bundle Active Directory Self-Service Bundle Gör livet enklare för IT-avdelningen ZervicePoint Active Directory Self Service Bundle innehåller en uppsättning tjänster som gör livet enklare för IT-avdelningen.

Läs mer

CV Niklas Fagerström 1/5

CV Niklas Fagerström 1/5 CV Niklas Fagerström 1/5 Teknisk projektledare / IT-specialist Niklas Fagerström Född: 1978 Nationalitet: Svensk Kontaktuppgifter Telefon: 072 535 79 50 Adress:, E-post: Sammanfattning om mig Jag är en

Läs mer

Curriculum Vitae. Systemutvecklare/konsult. Kontaktuppgifter. Sammanfattning. Uppgifter hos Pulsen. Stefan Elvestål. Född: 1973 Nationalitet: Svensk

Curriculum Vitae. Systemutvecklare/konsult. Kontaktuppgifter. Sammanfattning. Uppgifter hos Pulsen. Stefan Elvestål. Född: 1973 Nationalitet: Svensk /konsult Stefan Elvestål Född: 1973 Nationalitet: Svensk Kontaktuppgifter Mobil: 0703-88 35 39 elvestal@outlook.com Sammanfattning Jag är en målmedveten och ständigt nyfiken utvecklare som är nogrann med

Läs mer

Windows Server 2012 Faktablad om licensiering

Windows Server 2012 Faktablad om licensiering Windows Server 01 Faktablad om licensiering Produktöversikt Utgåva Funktionsjämförelse Licensieringsmodell Pris* I och med lanseringen av Windows Server 01 kan Microsoft överföra sina erfarenheter av att

Läs mer

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008 pars@mamut.se Mamut One - vision Att förenkla vardagen för mindre företag Så mycket funktionalitet som möjligt i en och samma lösning

Läs mer

GroupWise. Novell. Snabbstart. www.novell.com SNABBSTART

GroupWise. Novell. Snabbstart. www.novell.com SNABBSTART Novell GroupWise 7 SNABBSTART www.novell.com Snabbstart Novell GroupWise 7 är ett företagse-postsystem för flera plattformar med funktioner för säker meddelandehantering, kalenderhantering, schemaläggning

Läs mer

Virtualisering - Nu är det dags för nästa steg! Sebastian Hellegren sebastian.hellegren@proact.se Henry Persson hpersson@vmware.

Virtualisering - Nu är det dags för nästa steg! Sebastian Hellegren sebastian.hellegren@proact.se Henry Persson hpersson@vmware. Virtualisering - Nu är det dags för nästa steg! Sebastian Hellegren sebastian.hellegren@proact.se Henry Persson hpersson@vmware.com 14. november 2010 page 1 Agenda Kort om Proact Göteborgs Universitet

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 16 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Kontrollera din mobila anläggning!

Kontrollera din mobila anläggning! Kontrollera din mobila anläggning! Mobil Styrning Partners Vår idé Erbjuda en driftad manageringslösning för kundens mobilanläggning vilket ger kontroll, styrning och besparingar Tjänsten köps per användare

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Projektspecifikation Malmö högskola konceptmiljö

Projektspecifikation Malmö högskola konceptmiljö 2010-10-29 Page: 1 (13) Projektspecifikation Malmö högskola konceptmiljö VERSION 1.0 2010-10-29 Page: 2 (13) Innehållsförteckning 1 Generell Information... 4 1.1 Godkännande av Projektspecifikation...

Läs mer

Microsoft Office historik. - making IT easier

Microsoft Office historik. - making IT easier Microsoft Office historik Word 1983 September Word 1.0 släpptes Den absolut första versionen av Word. Släpptes till MS-DOS Kunde ha flera dokument öppna på en gång Hade stöd för mus (vilket var ganska

Läs mer

SAS Institute Education Center. Kurser hösten 2007

SAS Institute Education Center. Kurser hösten 2007 SAS Institute Education Center Kurser hösten 2007 Möt hösten med SAS Institute. Till hösten presenterar vi sex nya kurser på schemat. Det finns nyheter för nästan alla olika jobbprofiler. Vad sägs om SAS

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

Curriculum Vitae. Personuppgifter. Inriktning och erfarenhet i korthet. Ledarskapsprofil och personlighet

Curriculum Vitae. Personuppgifter. Inriktning och erfarenhet i korthet. Ledarskapsprofil och personlighet Sebastian Zander Curriculum Vitae Personuppgifter Namn: Sebastian Zander Född: 23 juni 1976 i Malmö Utbildning: MDA-programmet Körkort: B-körkort Adress: Tjädervägen 16 135 68 Tyresö Telefon: 0706 67 63

Läs mer

Examensarbeten hösten 2015

Examensarbeten hösten 2015 Examensarbeten hösten 2015 2/6 Förslag till examensarbeten på SPV Hos oss kan du ansöka om att skriva uppsats inom flera olika ämnesområden. För oss är uppsatsen ett bra sätt att få delar av vår verksamhet

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

Javautvecklare. Utbildningsfakta. 400 YH-poäng, 2 år

Javautvecklare. Utbildningsfakta. 400 YH-poäng, 2 år Javautvecklare 400 YH-poäng, 2 år Utbildningsfakta Kurser (12 stycken) Grundläggande programmering och javaverktyg 50 yhp Grafiskt gränssnitt och interaktion 20 yhp Internet, webb och webbramverk 40 yhp

Läs mer

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Hämta programpaket, MSI Aktuell version av klientprogramvaran finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida på adress http://www.2c8.com/

Läs mer

Curriculum Vitae Björn Trollsfjord

Curriculum Vitae Björn Trollsfjord CV Curriculum Vitae Björn Trollsfjord onsdag den 12 januari 2005 Personuppgifter Förnamn Efternamn Björn Arnold Severin Trollsfjord Kön Man Födelsedatum 1970-08-04 Adress Sjöbrinken 3 Postnummer 50647

Läs mer

Case. Välj ett eller flera av dessa scenario. Enligt kurskriterierna skall dokumentation med produktionskvalité lämnas in, för betyget VG.

Case. Välj ett eller flera av dessa scenario. Enligt kurskriterierna skall dokumentation med produktionskvalité lämnas in, för betyget VG. Case Välj ett eller flera av dessa scenario. Enligt kurskriterierna skall dokumentation med produktionskvalité lämnas in, för betyget VG. Oavsett ambition, skall dokumentation lämnas in och lösning skall

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

1 Systemkrav avantraupphandling

1 Systemkrav avantraupphandling 1 (10) Godkänd av Produkt/Projekt/Verksamhet avantraupphandling 3.0.1 1 Systemkrav avantraupphandling Intranät webb klient Internet applikation klient Förrådssystem Beställningssystem COM+ Server File

Läs mer

KURSUTBUD. Intresseanmälan och bokning

KURSUTBUD. Intresseanmälan och bokning KURSUTBUD Pulsen håller utbildingar inom IAM området. Under året håller vi utbildningar i NetIQ Identity Manager och Microsoft Forefront Identity Manager. Utbildningarna hålls i våra utbildningslokaler

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

Att köpa programvara. Så funkar det.

Att köpa programvara. Så funkar det. Att köpa programvara. Så funkar det. Köpa hela kossan eller bara mjölken? Idag är de flesta företag och organisationer väl medvetna om att man är beroende av it för att fungera effektivt. Däremot är det

Läs mer

KONSULENT-ID: 2392 KONSULTPROFIL. IIS 7.0 Deepdive (MS E-Learning) 2009 BAKGRUND. Advanced WCF 2009 (Juval Löwy)

KONSULENT-ID: 2392 KONSULTPROFIL. IIS 7.0 Deepdive (MS E-Learning) 2009 BAKGRUND. Advanced WCF 2009 (Juval Löwy) KONSULENT-ID: 2392 KONSULTPROFIL NN har arbetat med systemutveckling av applikationer sedan Aug -98, han började som datakonsult på XX AB i Mars -99 (och stannade där i 3,5år) med bl.a försäkringsbranchen

Läs mer

GADD Software en introduktion

GADD Software en introduktion GADD Software en introduktion Publik version, September 2013, gaddsoftware.com page 1 Vad är GADD Software? Vårt fokus Beslutsstöd, BI, tillgängligt för alla Retailing och ISV (Independent Software Vendors)

Läs mer

Kurser som beställs genom eller med referens till EÅ Data AB ges 30% rabatt på samtliga priser.

Kurser som beställs genom eller med referens till EÅ Data AB ges 30% rabatt på samtliga priser. Kurser som beställs genom eller med referens till EÅ Data AB ges 30% rabatt på samtliga er. För beställning eller frågor kontakta EÅ Data AB på 08 55 67 17 44, välj 1 eller New Horizons direkt på 020 63

Läs mer

The Complete Property Management System

The Complete Property Management System The Complete Property Management System HotSoft 8 Cloud Solution Med vår nya hosting-lösning får du tillgång till HotSoft 8 via säkra tunnlar över internet. HotSoft 8 körs via en server hos Hoist Cloud

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Med Microsoft mot molnet Anders Långberg. Specialist Säljare - Microsoft

Med Microsoft mot molnet Anders Långberg. Specialist Säljare - Microsoft Med Microsoft mot molnet Anders Långberg Specialist Säljare - Microsoft 2 Tech Data Confidential ..This company has always had a big vision to help people realize their full potential. In the earliest

Läs mer

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås stad IT-verksamhet i förändring Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås s stad har ett starkt behov av att producera ett växande utbud av

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer