Konsultprofil Joel Andersson Född 1976

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsultprofil Joel Andersson Född 1976"

Transkript

1 Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Erfaren systemutvecklare som jobbat med olika typer av utveckling sedan 1998 i Microsoftmiljö med inriktning på.net (C#, VB.NET & ASP.NET) och SQL. Som konsult i utmanande kundprojekt är hans mål att hjälpa kunderna att transformera kritiska affärskrav till produktiva lösningar. Joel stödjer och driver sina medarbetare i arbetet med att leverera produktiva och innovativa lösningar och resultat i kundorienterade projekt, samtidigt som han drivs av att arbeta med och leverera lösningar baserade på de senaste och mest effektiva tekniska plattformarna och produkterna. Joel har en lång erfarenhet av att arbeta som utvecklare, systemarkitekt och teknisk projektledare i olika typer av projekt, fristående applikationer, klienter/serverlösningar, integrationer och webbapplikationer. Joel har en lång erfarenhet av att arbeta med Microsoft lösningar och produkter och har arbetat med Microsoft.NET plattformen sedan den lanserades. Branschfokus och processkunskap Joel har en god insikt i flera olika branscher och har förmågan att snabbt sätta sig in i en ny verksamhet och hitta fungerande lösningar. Han har arbetat aktivt inom flera olika branscher, bland annat bank och försäkring, helpdesk och den publika sektorn. Flera av uppdragen har även hanterat säkerhetsklassad data. Genom att engagerat arbeta direkt med kund och användare kan Joel snabbt sätta sig in i affärsprocesser och dess värde för en organisation. Integration och implementation Joel har arbetat i flera större lösningsprojekt där implementationen av kundspecifika krav i både system och integrationslösningar har varit fokus. Joel har en gedigen bakgrund inom teknik och som utvecklare och förstår väl komplexiteten i utvecklingsprojekt och i teknikspecifika frågor. Joel har starkt fokus på utveckling med Microsoft teknik och är engagerad i att följa och utvärdera nya tekniker, produkter och lösningar inom området. Joel har god erfarenhet av att arbeta med utveckling och lösningsdesign i agila projektteam.

2 Uppdrag Utveckling internkonsult Cybernetics, Microsoft CRM Dynamics mars 08 januari 13 (anställd) & oktober 13 pågående (underkonsult) Roll: Systemutvecklare Har arbetat som konsult mot ett flertal kunder (30+) med anpassning och utveckling av kundens CRM system. Utvecklingen har till större del skett i interna projekt i projektgrupper med två till fem deltagare. Projekten har bestått bland annat av nyutveckling av kundspecifika anpassningar, pluginer och lösningar mot CRM plattformen men även projekt där kompletta webb- och Silverlightapplikationer för att bygga rika gränssnitt för att möta specifika kundkrav. Ett flertal integrationer mot andra system i kundernas olika miljöer är också utvecklade för att hämta eller skriva data. En stor del av arbetet har förutom utveckling även innefattat design, problemlösning och felsökning i befintliga lösningar. Även fungerat som bollplank och utvecklingsstöd till andra kollegor. Utvecklingen är till större delen skriven i C#, ASP.NET, Javascript och SQL. Kunderna har varierat mellan flera olika branscher, bland annat bank och finans, helpdesk, försäljning, spel och den offentliga sektorn. Ett urval av projekten är listade nedan. Utveckling, WCF, ASP.NET - MVC, Azure Media januari 15 april 15 En WCF är skapad för att läsa upp produktinformation och möjliga anpassningsbara egenskaper från underliggande MS CRM system. Denna information används av andra system som sedan skickat tillbaka gjorda val för att beräkna pris enligt kundens prisberäkningslogik för att användas vid försäljning. En ASP.NET MVC applikation som använder sig av ovan gjorda WCF tjänsten för att användas av säljare som jobbar i CRM Dynamics. För att få ett smidigt arbetssätt används mycket Javascript och Ajax. WCF:n och webben ligger båda i Azure som en website och användarna ligger i Azure AD. Utveckling MS CRM Dynamics 2013, ASP.NET, WCF, Javascript mars 14 oktober 14 I ett team med flera utvecklare har Joel anpassat och utvecklat kundens MS Dynamics CRM 2013 installation för att möta deras krav. Anpassningarna består bl.a. av JavaScript, eventstyrda plugins, ASP.NET (MVC) för mer avancerade formulär och WCF tjänster för integration till andra system. Joel har även varit ansvarig för att packa och installera alla releaser under projektets gång. Data i lösningen består delvis av säkerhetsklassat innehåll. Utveckling.NET, API och webb för öppen data Stockholms stad februari 14 mars 14 Målet med uppdraget var att skapa en webb där man via ett API gör det möjligt att läsa öppen data från Stockholms stad. I uppdraget ingick att skapa en webb enligt Stockholms stad design, logik för att skapa/hantera personliga API nycklar och API för att söka data och filer. Data som visas finns dels sparat i SQL och dels som filer på disk. Allt är byggt med ASP.NET(C#, MVC 4) och SQL Adressen till sidan är

3 Utveckling.NET, webb, tidrapportering och fakturering Joel Andersson Consulting AB oktober 13 Roll: Design och Utvecklare mm. Alla behöver ju en hemsida. För utom hemsidan till mitt bolag så innehåller webben även allt som behövs för att sköta tidrapportering och fakturering. Webben är byggd med ASP.NET MVC4 (C#) och använder Entity Framework för att kommunicera med SQL. Allt är hostat på webbhotellet Crystone. Utveckling.NET, klient-server lösning Ericsson/Avanade juli 13 augusti 13 Målet med uppdraget vara att hålla farten uppe i projektet som hade en deadline i augusti medan de ordinarie deltagarna hade en välförtjänad semester. Min fokus i projektet låg på att sätta upp automatbyggen med TFS build server. I detta ingick att se till att allt bygger dagligen, unit tester körs, installationspaket skapas för alla delar i projektet för alla olika miljöer och automatisk installation till en testmiljö. Dynamics CRM 2011, POC Sensus juni 13 juli 13 Sätta upp och konfigurera CRM 2011 i form av en Proof of Consept (POC) för att ersätta deras nuvarande CRM som ligger i Super Office. I detta ingick bland annat att anpassa systemet för att uppfylla deras krav och läsa in lite grunddata från nuvarande CRM. Har även hållit i demos för kunden för att visa hur systemet funkar och vad det finns för möjligheter med Dynamics CRM. Umbraco CMS Manpower Hälsopartner februari 13 april 13 Roll: Systemutvecklare Uppdraget bestod av att modernisera och slå samman två tidigare webbar och lägga till ny funktionalitet efter kundens krav. Uppdraget är utfört tillsammans med en UX konsult som tagit fram utseende och layout utifrån kundens profil. Lösningen bygger på en CMS plattform som heter Umbraco som i sin tur bygger på.net och MVC. Lösningen har tre olika delar. Ena delen är publik och innehåller allmän information om kunden och vad de jobbar med. Andra delen kräver att man loggar in för att kunna se kundspecifik information och lägga beställningar. Den sista delen är till för kundcenter där de loggar in för att hantera de lagda beställningarna. Windows Azure Cloud services och Azure SQL är använt för att hosta lösningen och den är levererad till Förutom utveckling så har Joel även levererat utbildning och support till de som administrerar och jobbar med systemet. Microsoft Dynamics CRM till Stockholms stad Kulturskolan januari 12 maj 12 Roll: Design och utvecklare Har ingått i ett team som levererat flertalet CMR installationer till Stockholms stad. Denna lösning av CRM som levererats till Kulturskolan inom Stockholms stad är ett stöd för att hantera alla deras kurser, kurstillfällen, deltagaranmälningar, e-tjänster, faktureringsunderlag, mm. Fokus i detta projekt bestod främsta av att skapa WCF-baserade Web Services för att e-tjänsten skulle kunna kommunicera med CRM för att kunna visa aktuell data på webben. Var även ansvarig för att generera fakturaunderlag

4 som sedan skickades till Agresso. Har även fungerat som tekniskt stöd och bollplank för övriga utvecklare och projektledare. Microsoft Dynamics CRM till Stockholms stad Söka Sommarjobb oktober 11 februari 12 Roll: Design och utvecklingsansvarig Denna lösning är ett stöd för att hantera alla sommarjobbsansökningar som kommer in till staden och sedan ska matchas mot de arbetstillfällen som finns. För detta projekt var jag tekniskt ansvarig för utvecklarna och att alla gjorde det som behövdes. Byggde även en Silverlight-applikation som används för att söka rätt på jobbansökningar som passar det arbetstillfällen som finns sparade i CRM. All kommunikation sker via CRMs Webservice-baserade integrationsplattform och är skriven i.net. Integrationslösning för PAR/ECP till MS Dynamics CRM oktober 11 december 11 Roll: Design och utvecklare Har utvecklat en Managed CRM solution för att deras kunder som har CRM ska kunna söka och ladda ner företag och beslutsfattare från PARs databaser via deras webbtjänst. Gränssnittet är byggt i Silverlight för att lätt installeras och användas både online och on-premise. Microsoft Dynamics CRM på SEB augusti 09 september 10 Ett större projekt för anpassning av CRM till deras behov. Detta är gjort tillsammans med fem andra utvecklare i nära samarbete med beställaren. Uppdraget har för Joels del varit dels anpassningar av entiteter i CRM dels formulär med javascript och plugins. En stor del av arbetet har varit att bygga specialanpassade sidor i ASP.NET och Silverlight för att få ett lättanvänt gränssnitt för användarna. WebService, WCF och SQL används för att kommunicera med andra befintliga system. Han har även gjort flera rapporter i SQL 2005/2008 Reporting Service och import av befintlig data. Internt affärssystem åt TRR augusti 05 mars 08 En klient/server lösning med SQL i botten skriven i C#. Uppdraget som utförts i etapper bestod till en början av att skriva om befintliga applikationer för att öka funktionalitet, prestanda och kommunikationen mellan dem. Uppdraget utökades senare med fler applikationer i samma skal. Klienterna som används från olika platser i landet består av fem fristående applikationer som alla körs i ett gemensamt skal med gemensam kommunikation till servern. För att lätta kunna distribuera nya versioner så används ClickOnce. Mellan klienten och servern sker all trafik binärt över TCP. Servern i sin tur är en Windows tjänst och sköter all kommunikation med databasen. Databasen innehåller ungefär 4GB av data vilket ställer stora krav på design och prestanda. Allting är skrivet i C# och projektet har under tiden varierat mellan två och sex konsulter. Joels del i projektet har främst varit design och programmering.

5 Administrativt verktyg för gymnasieskolor augusti 06 mars 08 Roll: Design och utveckling Ett system som leasas till gymnasieskolor för att hantera allt som har med verksamheten att göra. Bland annat innehåller det elever och vårdnadshavare, kursplanering, schemaläggning och betygsättning. Databas och server går att installera lokalt på skolan eller använda en online-hostad installation och all kommunikation till klienterna sker via en webservice eller en webb. Fokus i det här projektet har legat på det underliggande ramverket, en datacache i klienten och den grafiska schemaläggningen. Hela systemet är skrivet av två utvecklare i C# med MS SQL som databas och ASP.NET för att göra webb och webservice. Helpdesk applikation för försäljning december 02 mars 08 Roll: Design, utveckling, test och support Det är en egenutvecklad applikation som är till för försäljning, gjord för att hantera alla ärenden i en helpdesk. Den är uppbyggd i fyra delar SQL, server, webb och en Windows klient (Windowsform). I botten finns en MS SQL server som består av ca 100 tabeller och 250 stored procedures. Serverdelen består av två tjänster som sköter all kommunikation mellan databasen och alla klienter. Kommunikationen mellan server och klient sker med binärt serializerade klasser som skickas över tcp. Inloggning kan göras antingen via användare sparade i databasen eller upplästa från AD med Single Sign-On. Applikationen är modulbaserad så att kunden kan välja vilka delar han vill köpa. Flertalet av modulerna är integrationer mot externa system såsom Microsoft MOM, NetIQ AppManager eller Microsoft SMS. Det går även att ta emot och skicka e-post till och från systemet. Det finns även en webbklient skriven i ASP.NET för att enkelt kunna komma åt allt från valfri plats och en webservice för att öppna upp för tredjepartsutveckling mot systemet. Tillsammans med ytterligare en utvecklare har allt från krav och design och hela vägen till installation och support skötts. Anställd på Microsoft AB, Mobile Internet Business Unit september 99 juli 02 Efter att Microsoft köpt Send it så jobbade Joel vidare som utvecklare i C++ fram tills.net 1.0 lanserades då man övergick till att nästan uteslutande utveckla i C#. Under tiden på Microsoft så fördjupade sig Joel i de komponenter som ingick i.net och även SQL. Anställd på Send it AB augusti 98 september 99 Jobbade som utvecklare i C++. Bolaget byggde och sålde e-postlösningar till mobiloperatörer världen över för att användaren skulle kunna få e-post skickade som SMS till sin mobiltelefon. Joels uppgift var att bygga klienter för PDA:er (Windows CE) och Outlook.

6 Teknologi och metodik Microsoft Windows Microsoft.Net Framework 4.5/4.0/3.5/3.0/2.0/1.1/1.0 Code languages C#/VB.NET/C++/(Java) ASP.NET Web Forms / ASP.NET MVC (Razor) HTML, JavaScript, AJAX, AngularJS, jquery SQL Server/SQL Reporting Services Windows Communication Framework, WCF Model View Controller, MVC4 Silverlight / MVVM Windows Azure Cloud Service/Websites/SQL Microsoft Dynamics CRM 3.0/4.0/2011/2013/2015 Windows Presentation Foundation, WPF Agile development/scrum/test Driven Development Team Foundation Server (TFS) Umbraco (CMS) Utbildning p El-/Dataingenjör, KTH Grundskola och Teknisktgymnasium, Jakobsberg Språk Svenska, modersmål Engelska, muntligt och skriftligt.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

VERKTYG FÖR BERIKNING AV PRODUKTDATA CONTENT ENRICHMENT TOOL

VERKTYG FÖR BERIKNING AV PRODUKTDATA CONTENT ENRICHMENT TOOL VERKTYG FÖR BERIKNING AV PRODUKTDATA CONTENT ENRICHMENT TOOL Robin Löfwing EXAMENSARBETE 2013 Datateknik Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan 5 036-10 10 00 (vx) 551 11 Jönköping Detta

Läs mer

Rapport Mobile Keyring

Rapport Mobile Keyring Mobile Keyring - Rapport Mobile Keyring Utskriven/PDF Export: 2012-03-04 Copyright 2012 Sidan 1 av 17 Rapport Mobile Keyring Mobile Keyring är en system som syftar till att tillhandahålla en standard för

Läs mer

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10 #5 2010 ISTONE OCH O NEILL RULLAR VIDARE TILLSAMMANS Sportmodejätten O Neill Europe beslutade hösten 2008 att införa affärssystemet Lawson M3. Lösningen är branschanpassat och utformat för att kunna möta

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Engagera dina kunder. Öka och optimera dina Affärer online. Leverera kraftfulla kundupplevelser i flera kanaler från en gemensam plattform.

Engagera dina kunder. Öka och optimera dina Affärer online. Leverera kraftfulla kundupplevelser i flera kanaler från en gemensam plattform. Engagera dina kunder. Öka och optimera dina Affärer online. Leverera kraftfulla kundupplevelser i flera kanaler från en gemensam plattform. En plattform för hela din digitala värld För att vinna kunder

Läs mer

Content without boundaries

Content without boundaries Content without boundaries Dra nytta av sociala medier EPiServer 7 CMS gör det enkelt att använda integerat kommunicera i social media för att öka trafik och konverteringar. Med hjälp av ett användarvänligt

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system ett magasin om produkter, tjänster och lösningar från dustin september 2014 pris 59 kr Rodeco levererar lekmiljöer till kunder i hela världen. Företagets vd, Daniel Lind, berättar hur ett skräddarsytt

Läs mer

Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport

Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport 22 september 2011 This paper is about the development of an application that collects and processes market pricing data. This is used by an online

Läs mer

ett affärssystem för verklighet och vision!

ett affärssystem för verklighet och vision! ett affärssystem för verklighet och vision! Ett nytt sätt att arbeta När du väljer nytt affärssystem är det viktigt att det har rätt funktionalitet för din verksamhet och att det bygger på en modern teknisk

Läs mer

A brief exploration of the XP planning process The planning game

A brief exploration of the XP planning process The planning game A brief exploration of the XP planning process The planning game Master Thesis in Computing Science and Engineering, 20p Författare: Robert Jonsson c98rjn@cs.umu.se Handledare: Vitec Fastighetssystem AB:

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet // Kom igång med Mamut One Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet Välkommen till Mamut One! Mamut One är en serie affärslösningar som hjälper dig att hantera arbetsuppgifterna

Läs mer

REAL-Portal Öppet dygnet runt!

REAL-Portal Öppet dygnet runt! Spar tid med REAL Fastighetssystemets REAL-Portal Öppet dygnet runt! Med REAL-portalen kan medlemmar/hyresgäster och styrelse/ägare enkelt hämta och redigera infor- mation kring den egna bostadsrättsföreningen

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Sidrubrik EFFEKTIVASTE SÄTTET ATT HANTERA FÖRSÄNDELSER

Sidrubrik EFFEKTIVASTE SÄTTET ATT HANTERA FÖRSÄNDELSER Sidrubrik REFERENSTIDNING NUMMER 1-2014 EFFEKTIVASTE SÄTTET ATT HANTERA FÖRSÄNDELSER AROM-DEKOR KEMI har avancerad orderhantering via Visma Administration och Unifaun Online SID. 12 LEILA S GENERAL STORE

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

EXAMENSARBETE. Utveckling av mobilapplikation. Med återanvändning av programkod. Patric Sjöö 2015. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap

EXAMENSARBETE. Utveckling av mobilapplikation. Med återanvändning av programkod. Patric Sjöö 2015. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap EXAMENSARBETE Utveckling av mobilapplikation Med återanvändning av programkod Patric Sjöö 2015 Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET Examensarbete Systemarkitekturutbildningen Andreas Boldizar Tobias Johansson VT 2012:KSAI03 Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer