Nytt kreativt nätverk Ostlänken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt kreativt nätverk Ostlänken"

Transkript

1 INFORMATION FÖR OCH OM FÖRETAGARE I TROSA KOMMUN NR Nytt kreativt nätverk Ostlänken Musikexport från Trosa AME. Från lada till slott Västerljung får historiskt landmärke Trosas företagsklimat kvar i topp Nya företag

2 ANSVARIG UTGIVARE: Jonas Ivervall, näringslivschef Ledare REDAKTÖRER: Gunilla Persson, näringslivssekreterare Richard Kihlgren, informationsansvarig ADRESS: Besöksadress: Kommunkontoret, Västra Långgatan 4-5 Postadress: Trosa Tänk att det är plusgrader i februari här i Trosa! Och vintern, var den någonsin här? Jag är mycket utomhus året runt tack vare min lilla häst. Kajsa, som hon heter, är ett sto av rasen shetlandsponny och mäter 96 cm över manken. I början av januari kunde hon fortfarande äta grönt gräs. Detta är något som inte gynnar en shetlandsponnys figur då de alltid är hungriga och för det mesta agerar gräsklippare. Att det redan är vår är bekymmersamt både för hennes figur och i och med det faktum att vädret är upp och ner och bak och fram. Våren kom tre veckor tidigare i södra Sverige än normalt och det är redan plusgrader i norra Sverige. Trots att det är upp-och-ner-vända världen är våren en fantastisk tid! Jag kan inte rå för att tänka yes, jag överlevde ännu en vinter! Dagarna blir längre, fåglarna kvittrar och naturen blir åter igen fylld av grönska och liv. Det är härligt! Det finns mycket att se fram emot i vår! Varje helg serveras både brunch och afternoon tea i Trosa, på Trosa Bio visas både film och opera och en hel del kulturevenemang arrangeras i kommunen. Mer om alla evenemang kan ni alltid läsa på turistbyråns webb, Ut i naturen och njut! Malin Karlsson, turistchef i Trosa TELEFON OCH INTERNET: Växel: Fax: E-post: Hemsida: TRYCKERI: Lenanders Grafiska AB LAYOUT: AdVenture FOTO: Trosa kommun, utom där så anges Företagsfokus produceras och ges ut av Trosa kommun Nyföretagarcentrum en bra start i företagarlivet! Nyföretagarcentrum (NFC) är en resurs som har till uppgift att skapa bästa möjliga förutsättningar för de som vill starta och driva ett eget företag. Man finns över hela landet och erbjuder utbildningar, seminarier, rådgivning, mentorskap mm. gånger per år och vill man sedan gå vidare så erbjuder NFC i Nyköping kostnadsfri rådgivning och t o m ett 1-årigt mentorskap (begränsat antal platser per år). För mer information går du in på I östra Sörmland har så stor andel som 40% av alla blivande eller nystartade företag varit i kontakt med NFC i någon form. Ca 2/3 av alla personer som kommer i kontakt med NFC startar ett eget företag inom 2 år. Tack vare NFC vet man vad som krävs av en företagare redan innan man startat och det borgar för hög överlevnadsgrad. I Trosa kommun erbjuds kostnadsfria och lokala Starta Egetutbildningar en eller ett par Beräkningar som ligger till grund för bilden baseras på undersökningar från IUC (Industriella Utvecklingscentra), UF (Ung Företagsamhet) och NFC. 2

3 Catherine Pettersson, miljöinspektör Vikarie för för Katarina Sjöberg Text: Sara Nyström Catherine är 30 år och har studerat miljö vid Malmö Högskola. Hon kommer närmast från en tjänst på miljöförvaltningen i Malmö Stad, då främst med tillsyn av tandläkare, verkstadsindustrier och fordonsverkstäder. Hon börjar hos oss den 3 mars 2014 och kommer att arbeta till den 31 januari I Trosa kommer Catherine att ta över Katarinas arbete med miljöfarliga verksamheter och utöva tillsyn över dessa, samt även avloppsinventering och inspektioner av hästgårdar. Tanken är att Catherine och Katarina kommer att arbete parallellt under mars för att Catherine ska få en bra inskolning och sedan kommer Katarina att komma tillbaka från mammaledigheten i januari och även där kommer de att arbeta parallellt för att få en bra överlämning. Målet är att vårt arbete på miljökontoret ska fortgå som vanligt och att företagarna ska märka så lite skillnad som möjligt i service och bemötande. Byggenheten, samhällsbyggnadskontoret Stadsarkitekten har ordet... Filip, Pia och Peter Vi är tre stycken som jobbar på byggenheten inom samhällsbyggnadskontoret. De flesta som jobbar inom byggbranschen i kommunen känner oss väl medan kommuninvånarna har kontakt med oss per telefon och mejl då och då. Våra arbetsuppgifter är mycket varierade och vi är lika mycket rådgivare som myndighetsutövare. Vi alla tre handlägger bygglovsärenden plus att vi har våra egna specifika arbetsområden. Pia Lindbäck är ofta den personen man träffar först, antingen per telefon eller när man besöker kontoret. Pia är förutom bygglovshandläggare även handläggare för strandskyddsärenden. Hon ansvarar för vårt datasystem och sköter mycket av de dagliga, praktiska sysslor på kontoret. Granskning och expediering av alla bygglov plus administrering av eventuella överklaganden på våra beslut är också en del av Pias arbete. Peter Berggren är byggnadsinspektör och är den som är teknisk kunnig. Det är Peter man träffar om man ska bygga ett nytt bostadshus. Då ska man ha tekniskt samråd med honom och den som är kontrollansvarig för projektet. Utöver bygglov har Peter anmälningsärenden för eldstäder och bostadsanpassningsärenden plus att han är kontaktperson mot räddningstjänsten. Min roll som stadsarkitekt är att huvudsakligen handlägga bygglovsärenden och strandskyddsärenden. Jag har ansvar för kulturmiljön i den gamla delen av Trosa och samarbetar med Länsmuseet som är sakkunniga i dessa frågor. I samband med framtagning av nya detaljplaner är jag samarbetspartner med plankontoret. Jag samarbetar även med tekniska kontoret med frågor som gäller kommunens egna byggnader. Vi är tillgängliga per telefon kontorstid och ni är välkomna att besöka oss om ni har frågor kring bygglov eller strandskydd. Det är bra om ni ringer innan ni kommer för att kolla om vi är på plats eller ute på inspektion. Hjärtligt välkommen! Text: Filip Henley, stadsarkitekt 3

4 Trosas företagsklimat kvar i topp men det finns förbättringsområden Sammanfattande omdömet för Trosa kommun var för andra året bäst i landet enligt Svenskt näringsliv vars rankning av lokalt företagsklimat är tongivande för många kommuners näringslivsarbete. Årets enkätresultat visar på en generell nedgång i landet och så även för Trosa kommun. Men med 5 topplaceringar 5 år i rad talar mycket för att Trosa kommun kommer att ligga bland topp tio. Först 6:e maj offentliggörs den samlade rankingen av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Men redan under i januari offentliggjorde Svenskt näringsliv enkätresultaten på kommunnivå. På sin webbplats kommenterar Svenskt näringsliv: I hela riket var det endast 12 kommuner som av företagen fick ett sammanfattande omdöme som var bra (4). Allra främst hamnar Trosa som får ett sammanfattande omdöme på 4,3. Den nationella placeringen i rankingen kan inte utläsas idag, men den ger en fingervisning. Trosa kommun har exempelvis tappat poäng i skattenivå (landstinget Sörmland höjde skatten 2013) samt medias attityder till företagande. Inom flera faktorer ligger Trosa kvar på förstaplaceringen, exempelvis attityder och sammanfattande omdöme. Undersökningen kräver fortsatt analys och den sammanfattande rankingen i maj kommer att ligga till grund för en stor del av Trosa kommuns fortsatta arbete med att tillsammans med det lokala näringslivet utveckla företagsklimatet. Svenskt Näringslivs rankning om lokalt företagsklimat är den mest heltäckande av företagsrankningar som görs. Rankningen baseras på företagens prestation, företagens åsikter och lokala villkor. Mätningarna har gjorts sedan TROSA KOMMUNS FÖRSTAPLACERINGAR INOM MÄTNINGEN 2014: Allmänhetens attityder till företagande Kommunalpolitikernas attityder till företagande Kommunala tjänstemännens attityder till företagande Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen Text: Richard Kihlgren Hur går det med bredbandsutbyggnaden? UNDER 2013 ÖKADE kommunens fokus kring bredbandsfrågan och kommunkontoret ombads att ta fram en bredbandsstrategi för perioden Strategin antogs genom beslut av Kommunfullmäktige i juni Med beslutet följde en investeringsbudget på 2 Mkr årligen i 6 år för att möjliggöra en god utbyggnadstakt. Under hösten 2013 genomfördes en omfattande analys av marknadens aktörer kring vilka erbjudanden och vilket intresse de har av att medverka till utbyggnad mot, i strategin, uppsatta mål. Under december lämnades ett beslutsunderlag till politiken för behandling och under mars månad tas beslut kring val av huvudsaklig leverantör. Parallellt med analysarbetet har ett antal projekt genomförts och områden som Edanö, Östermalm, Västra Fän och Kv Mejseln har försetts med anslutningsmöjligheter. Verksamheter såsom Väsby förskola, ambulansstationen i Vagnhärad, Hasselbacken och N A Svensson har anslutits. Bland påbörjade projekt under 2014 kan nämnas Västerljung (byalagsprojekt) och Strandvägen/Villagatan i Trosa stad. Under våren kommer mer information om bredband i kommunen, bl a på vår webbplats. Text: Jonas Ivervall Bredband är ett namn för olika tekniker att överföra data och kan erbjudas via fiber-, koaxial-, eller kopparnät samt via det mobila nätet. 4

5 Nätverket Västerljungs Entreprenörer & Kreatörer Det finns så mycket bra folk här ute på landet med massor av kunskap och idéer. Vi tänkte att dessa borde träffas. Fotograf: Lina Nydahl Charlotta André håller i kvällens möte hos Floristerna på Åsbacken. En höstkväll i oktober 2012 bjöds det på soppa och mingel i Charlottas Hönshus i Västerljung. Det var uppstarten för nätverket Västerljungs Entreprenörer & Kreatörer vars syfte är att hitta spännande synergier mellan verksamheter i Västerljung, stötta varandra i företagandet och skapa nya affärsmöjligheter. Text: Gunilla Persson INITIATIVTAGARE till nätverket är fotografen Lina Nydahl och Charlotta André som driver kulturverksamheten Charlottas Hönshus. Det finns så mycket bra folk här ute på landet med massor av kunskap och idéer. Vi tänkte att dessa borde träffas, berättar Lina Nydahl. Redan på den första träffen knöts kontakter som skulle utvecklas till nya samarbeten och affärer. När kreativa personer med olika kompetenser får möjligheten att träffas händer det saker. Tillsammans kan man möta behov på marknaden som man inte kan fylla själv, säger Charlotta André. Ett exempel på detta är företagarkonstellationen We Do Weddings. Att gifta sig i Trosa är mycket populärt och genom nätverket erbjuder nu en grupp företagare samlade tjänster kring bröllop och fest. Man kan ta hela paketet eller plocka de tjänster man behöver. Allt från smink, hår och designade klänningar till catering, tårtor, fotografering, blommor, dekor och spännande lokaler erbjuds via den gemensamma hemsidan Hemsidan har en webbkunnig medlem i nätverket hjälpt till att bygga. I höstas genomförde man sin första stora marknadsföringsaktivitet genom att tillsammans delta i en bröllopsmässa på Nyköpings slott. Åsa Jacobson, Frida Chrislan och Charlotte Gibeck planerar Västerljungs Entreprenörer & Kreatörer träffas varannan månad och Charlotta håller i träffarna. Vi har genomfört workshops för att vaska fram vilka ämnen som är intressanta för gruppen och sedan försöker jag bygga våra möten kring olika teman. Senast pratade vi kring finansiering och bjöd in en banktjänsteman som berättade om hur banken tänker kring finansiering i olika faser av företagandet och vilken nytta man kan ha av banken i andra sammanhang. De 25 företagen som ingår i nätverket har olika inriktningar. Konstnärer, lantbrukare, skönhet och friskvård blandas med snickare, mat, inredning och butiker. Den gemensamma nämnaren är att alla brinner för kultur, hållbarhet och ser möjligheterna för Västerljung att utvecklas. Årets projekt 2014 är att företagarna har startat en kulturförening tillsammans. -Vi kallar oss KULIS Kultur i Spenaten och kommer arrangera olika kulturevenemang för barn och vuxna. Tanken är att dra nytta av all kompetens som finns inom nätverket, förverkliga drömmar och bidra till en levande landsbygd, säger Charlotta André. Vill du komma i kontakt med nätverket? Mejla 5

6 Trosaföretag till världens största musikmässa Trosaföretagen Musichelp och You Say Corporate åker till världens största musikmässa SXSW i Austin, Texas USA i mars. Till viss del kan man också kalla bandet Like Swimming för ett band från Trosa. Bandet bor visserligen i Stockholm men kopplingarna till Trosa är många. Både deras management, förlag och egna bolag You Say Corporate har sina säten och kontor i Trosa. Bland annat är deras senaste video "Go Buffalo" inspelad i Vagnhärad med omnejd och har i dagens läge fått över tittningar på Youtube. SXSW (South by southwest) i Austin, Texas är världens största showcasemässa med över band, branschmänniskor och över besökare. Från Sverige är 13 artister uttagna. I höst fortsätter arbetet med Ostlänkens exakta sträckning Just nu handlar Trafikverket upp konsultstöd för projektering av Ostlänkens slutliga sträckning genom Trosa kommun. Avsikten är att konsulten ska kunna starta sitt arbete med järnvägsplaner i augusti/september Järnvägsplanen ska visa exakt var banan ska byggas och hur den ska utformas i varje delavsnitt. Det är en omfattande och komplicerad uppgift att ta fram en järnvägsplan, samtidigt som hantering av planen styrs i lag. Därför kan det ta ytterligare 4-5 år innan den slutliga sträckningen är fastställd. Innan dess ska alla berörda ha möjligheter att ta del av Trafikverkets förslag samt att lämna synpunkter vid samråd och granskningsutställning. Den 15 mil långa höghastighetsjärnvägen har utretts sedan början av 2000-talet. Detta har bland annat resulterat i att dåvarande Banverket fastställde en meter bred korridor för fortsatt utredning av Ostlänkens exakta sträckning. Korridoren är som bredast väster om Vagnhärad och kommunen anser att korridoren måste preciseras snarast möjligt. Idag är det omöjligt att säga när och var banan ska börja byggas. Regeringen förutsätter byggstart 2017, men då är det i praktiken bara möjligt att börja med förberedande åtgärder. Det är först när beslut att fastställa järnvägsplaner har vunnit laga kraft, som den egentliga Ostlänken kan börja byggas. I dagsläget pekar därför mycket på byggstart tidigast 2018/2019. Det är Trafikverket som ansvarar för allt som rör planering, byggande och drift av Ostlänken. Trosa kommunen deltar i Trafikverkets arbete med roller som kunskapsförmedlare, intressebevakare, granskare, remissorgan och avtalspart. Längre fram kommer Kommunen att ha ett större ansvar för planering och byggande av ett nytt resecentrum i Vagnhärad. Text: Hans-Erik Eriksson FAKTA OM OSTLÄNKEN Ostlänken blir Sveriges första höghastighetsjärnväg, som på sikt kan ingå i en ny stambana mellan Stockholm och Göteborg. Ostlänken ska byggas för hastigheter upp till 320 km/h. Regeringen förutsätter att byggstart sker 2017 och att banan står helt färdig senast Sträcka: Gerstaberg norr om Järna Linköpings resecentrum Stationsorter: Vagnhärad, Nyköping, Skavsta flygplats, Norrköping och Linköping Beräknad kostnad: 35 miljarder kr Musichelp är dock helt från Trosa och jobbar mycket med export av musik utomlands. De fungerar som ett management men har också bildat AB med medlemmarna i Like Swimming i bolaget You Say Corporate. Därför finns båda bolagen representerade på den amerikanska mässan. SXSW är en väldigt viktig mässa för oss på Musichelp och det är inte varje år vi lyckas få dit en artist att uppträda det är otroligt många som söker så i år ska det bli extra kul att ta med You say Corporate och Like Swimming till SXSW säger Ulrika Holmberg på Musichelp. Att just Like Swimming får chansen på SXSW kanske beror på deras framgångar under hösten. De besökte festivalen "Culture Collide" i Los Angeles där de blev framröstade 6:e bästa band av 250. De besökte även Daytrotter som är en sajt som sätter mycket trender i USA. Deras låt "Let Go" blev omröstad som 25:e bästa låt av låtar före stora band som Mumford & Sons, Junip och Fleet foxes. En hel del media i USA har också hyllat bandet: Our new obsession - MTV Buzzworthy / VH1 "Like Swimming crafts sweet and bouncy indie pop tunes that pair well with sprinklers and sunscreen." - USA Today (USA:s största dagstidning) "Go Buffalo is probably the most upbeat, morbid song you'll hear all year." -Rockmafia (Ett av världens största producentteam som har över 10 miljoner sålda album). Like Swimming har också en koppling till Trosa på ett annat sätt. De har just spelat in sitt nya album i Rixmixningsverket på Skeppsholmen. En studio som ägs av Benny Andersson som har ett gott öga och lantställe i Trosa. Skivan spelades in av Linn Fijal (The Hives, Kate Ryan med flera) och håller just nu på att mixas i Los Angeles av Brian Malouf som jobbat med Michael Jackson, Queen, Madonna med flera. 6

7 Från lada till slott! Det händer mycket på Arbetsmarknadsenheten (AME) just nu. Cristina Forssander, som är chef, strålar och slår ut med armarna när hon säger: Vi har fått vårt slott! I lokaler på Industrigatan 6 huserar man sedan december förra året. Ledning, kontor, administration och vaktmästeri har flyttat in i lokaler bredvid Arbetsförmedlingen, vilket ytterligare kommer att förbättra det redan väl fungerande samarbetet. I de tidigare lokalerna på Östra Långgatan skall så småningom ett nytt bostadskvarter byggas. Verksamheten delas in i Vaktmästeri, Återvinningsbutik och Kartläggning. I Vaktmästeriet ingår flera sysselsättningar och tjänster som är betydelsefulla för kommunen bl.a. driften av återvinningscentralen Korslöt, vaktmästare på förskolor, kommunens interna posthantering och drift av kommunens båttvätt. Dessutom planerar man för att starta en ny verksamhet, varuslussen. Genom att samordna inköp och erbjuda förvaring åt bl.a. förskolor vinner man mycket för miljön och säkerheten då man exempelvis kan undvika tunga transportfordon på förskolornas områden. ÅtervinningsBUTIKEN, som tidigare hette Steget in, kommer att öppna i maj i nyrenoverade lokaler på Industrigatan 8B. Som kommuninvånare bidrar man till god hushållning av naturens resurser då ganska mycket av det vi slänger på Korslöts återvinningsstation kan tas tillvara, fräschas upp och säljas i ÅtervinningsBUTIKEN. Kartläggningen är det första man möter som nyanställd på AME. Här erbjuds meningsfulla arbetsuppgifter och anpassad sysselsättning åt personer med olika funktionsnedsättningar. De som kommer hit får hjälp av arbetshandledaren att kartlägga sina förmågor, behov och vad man är motiverad att göra, förklarar Cristina. I verksamheten ges människor meningsfull sysselsättning samtidigt som de bidrar till hushållning med naturresurser i samhället. Nio personer arbetar på AME som arbetsledare, arbetshandledare och administratörer. Förra året hade enheten ansvar för 158 personer med funktionshinder. Cristina Forssander hyser en dröm om att få skapa en utbildning för företagare där de kan få information och kunskap om hur man kan ta emot personer med olika funktionshinder. Hon menar att det oftast är rädsla och fördomar som är stoppklossarna och det vill hon vara med och förändra. Nästa steg i arbetet med att nå ut till företagarna är att erbjuda gratis föreläsning och hon hoppas på ett stort gensvar. Vi är ett levande bevis på att det går! säger hon med emfas. Text: Pia Grademo Västerljung får historiskt landmärke VÄSTERLJUNGSRONDELLEN kommer till sommaren att få en ny gestaltning. Från att ha varit täckt av en anonym gräsyta, kommer nu ett imponerande föremål att höja sig över marken. Det hela började för cirka två år sedan då förslaget dök upp om att smycka rondellen med något som kunde anknyta till orten. Valet föll på en halsring som återfanns i slutet av 1700-talet i Tuna i Västerljung tillsammans med en samling andra guldföremål. Tureholmsskatten, som den kom att benämnas, är från 500-talet väger cirka 12 kg och är en av de allra största skatterna som hittats i Sverige. Halsringen på närmare 1 kg är en pampig pjäs med ett mönster som påminner om reptilskinnets, tros stå för odödlighet. Trosa kommun bekostar den fina ringen och samarbetar med intresseföreningarna Västerljungs hembygdsförening och Aradis - Trosabygdens forn & medeltidsförening. Just nu arbetar man med tillverkningen för högtryck för att den skall vara klar till sommaren då det är tänkt att invigningen skall ske. Intresseföreningarna följer arbetet och har besökt verkstaden på Praktiska gymnasiet i Nykvarn som fått uppdraget att återskapa halsringen. Den kommer att bli cirka 4,8 meter i diameter. Om man vill ta en titt på de riktiga klenoderna, finns delar skatten att se på Historiska museet i Stockholm. Text: Pia Grademo 7

8 SVERIGE P O R T O B E T A L T Nya företag Mayarn AB Tjänster med handarbetsvaror. Energy Consulting Team Sweden AB * Konsult inom energi, utredningar inom VVS, projektering, projektledning samt reparationer av fastigheter och möbler. Östlingsson Plattsättning AB * Platt- och stensättning. Trosa Trafik AB Taxi och buss, person och godstransporter. Peter Hellmark Byggservice AB Snickeri- och byggverksamhet. Montebilar * Bil- och båthandel, biluthyrning, enklare bilreparationer m.m. Chalin Försäljning av servetter med tryck. Infomedia Reklam Trosa AB Reklambyråverksamhet samt konsultverksamhet inom marknadsföring Dotoo AB Rekryteringstjänster, arbetsmarknadsförberedande åtgärder, företagsorganisation, försäljningsuppdrag etc. 3X Growth AB ** Konsultverksamhet inom affärsutveckling, management, organisation, ekonomi etc. Arvid Nilsson Bygg & Trädgård * Arbeten inom bygg, anläggning, trädgård samt snöröjning. Taste by Johan Ahlvik AB Catering, Utbildning och konsultation inom restaurang. Dahlströms Mack AB * Bensinstation och biltvätt. Trosa Konditori AB Café, konditori, catering och event. Digital Innovations Sverige AB Konsultverksamhet inom IT. Idé Projektering & entreprenad i Trosa AB Byggnadsprojektering, måleri, byggtjänster, städ, musik och underhållning. Wine & Dine by Hederström AB Restaurang och hotellrörelser genom ägande eller arrenderad verksamhet. LedSaga Psykologi KBT-behandling, samtalsstöd, psykologisk rådgivning, utbildning m.m. Sara D Design * Bildproduktion Albin Westberg Kropp och Hälsa Hälsocoach, massage, personlig träning, instruktör inom kampsport m.m. GW VVS & Bygg AB VVS, bygg- och schaktverksamhet. Grossmanagement AB Ledarskapsutveckling, coaching, krishantering. Åda Plattsättning Badrumsrenovering, sättning, läggning keramiska plattor, gjutning samt avjämning golv. Mindfulness Trosa Kurser i mindfulness samt föredrag. Beauty Box i Trosa Skönhetssalong. Inriktning på frans- & nagelförlängning, vaxning & ansiktsbehandlingar. Madelens Kök AB Restaurangverksamhet Haakana Energy AB ** Försäljning, projektering, projektledning av effektiva energilösningar för företag och hushåll. *Vagnhärad **Västerljung Nyföretagandet ökar i Trosa kommun men minskar i Sverige Text: Gunilla Persson När vi summerar 2013 gällande nyföretagandet i kommunen så kan vi konstatera att vårt resultat går mot den nationella strömmen. I Trosa kommun såg vi en ökning på ca 10% jämfört med 2012, samtidigt som nyföretagandet minskade med ca 2% totalt i Sverige. Om vi tittar på närområdet så minskade det något i Sörmland men i t ex Nyköping ökade det något. Under året startades 84 nya företag och totalt fanns det vid årsskiftet företag registrerade i kommunen. Man kan inte se någon tydlig trend att det är inom vissa branscher som det startas många företag utan det är spritt mellan olika har startat i rekordfart och efter två månader har redan 30 st företag startat i kommunen så trenden håller i sig. Under mars 2014 arrangerar vi återigen en Starta Eget-utbildning för att underlätta för de som funderar på att starta. Alla uppgifter enligt Bolagsverkets statistik och inkluderar Aktiebolag, Enskilda näringsidkare, Kommanditbolag och Handelsbolag. Nyföretagandet i kommunen har utvecklats på följande sätt under 2000-talet: 8

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Vår tillämpning av renodlad beställarroll

Vår tillämpning av renodlad beställarroll Vår tillämpning av renodlad beställarroll Vi värderar, utvärderar och gör aktiva val och vi använder våra affärsformer på ett proffsigt sätt. Grunden i våra affärer är entreprenader och konsultupphandlingar

Läs mer

Företagsservice. Det ska vara lätt att göra rätt.

Företagsservice. Det ska vara lätt att göra rätt. Företagsservice Det ska vara lätt att göra rätt. Dukat bord samlad myndighetskompetens för dig År 2013 låg Strängnäs på plats 61 av 189 på Sveriges kommuner och landstings ranking av kommunernas myndighetsservice.

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer: 2008-5618 Projektägare: Karlskrona kommun Näringslivsenheten 2011-09-28 1. Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer:

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Handlingsprogram om företagsklimat

Handlingsprogram om företagsklimat Handlingsprogram om företagsklimat Version 2014 Skapa förutsättningar för arbete o tillväxt Handlingsprogram om företagsklimatet Inriktningsmål: Senast 2015 ska Söderhamn ha ett bättre företagsklimat och

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg

Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg Företagsklimatet ett prioriterat mål i regionens tillväxtstrategi Företagsklimatet skall rankas högst bland landets storstadsregioner 2014 enligt följande

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Hammarö Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

Gratis eventlokal. utrymme. Vi erbjuder UF-företagen i Sjuhärad tillfälliga butiksytor på Brygghuset. Konst Utställningar. Mode Föreläsningar

Gratis eventlokal. utrymme. Vi erbjuder UF-företagen i Sjuhärad tillfälliga butiksytor på Brygghuset. Konst Utställningar. Mode Föreläsningar Pop-up utrymme Gratis eventlokal Vi erbjuder UF-företagen i Sjuhärad tillfälliga butiksytor på Brygghuset eller vad du vill att huset ska vara? Konst Utställningar Pop-up stores Mode Föreläsningar FOTO

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Ta steget till. Eget!

Ta steget till. Eget! Ta steget till Eget! Ditt företag behövs! NyföretagarCentrum hjälper varje år 10 000 nya företag till start. Genom den kostnadsfria rådgivningen och med hjälp av det lokala nätverket av företag får man

Läs mer

Människor som inte tar risker gör två större misstag per år, människor som tar risker gör två misstag per år. Peter Drucker

Människor som inte tar risker gör två större misstag per år, människor som tar risker gör två misstag per år. Peter Drucker Näringsliv Ale Människor som inte tar risker gör två större misstag per år, människor som tar risker gör två misstag per år Peter Drucker Ale har utsetts till årets klättrare i Svenskt näringslivs ranking

Läs mer

I detta nummer: Behöver du kompetens i din styrelse? Film från GEW-veckan

I detta nummer: Behöver du kompetens i din styrelse? Film från GEW-veckan I detta nummer: Frukostvärd 13/1: NyföretagarCentrum Bergslagen TEMA: Hur ser vårt företagande ut och hur kan vi öka företagandet? Nytt från Företagarna - Årsmöte Handelskammarens vårevenemang - Seminarier

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet Projekt Göteborg-Borås Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås Sex mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer. Film om projektet VAR: Göteborg Borås VAD: 6 mil dubbelspårig

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 8 Ks 7 Au 169 Dnr 224/2010-101 Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga Från Sandra Åhs, KD, och Jonas Stenzelius,

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter En rapport från nätverket Power Väst som drivs i samarbete mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Handlingsprogram om företagsklimat

Handlingsprogram om företagsklimat Handlingsprogram om företagsklimat Version 2013 Skapa förutsättningar för arbete o tillväxt Handlingsprogram om företagsklimatet Inriktningsmål: Senast 2015 ska Söderhamn ha ett bättre företagsklimat och

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

HÖGANÄS VÄL VÄRT ATT INVESTERA I

HÖGANÄS VÄL VÄRT ATT INVESTERA I HÖGANÄS VÄL VÄRT ATT INVESTERA I STADSHUSLUNCH 27 februari 2015 DAGENS PROGRAM Välkomna! Ung Företagsamhet Teknikprogrammets fjärde år Kullagymnasiet Uppmärksammande av prisade företag i Höganäs Kullabygden

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Rapport och utvärdering Nyföretagarveckan 2012 med NyföretagarCentrum

Rapport och utvärdering Nyföretagarveckan 2012 med NyföretagarCentrum Rapport och utvärdering Nyföretagarveckan 2012 med NyföretagarCentrum www.uppfinnare.se Bakgrund NyföretagarCentrum och inleder under 2012 ett samarbete för att stärka varandras verksamheter. Under året

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Stage4you & Stylingutbildningen. V ä l k o m m e n t i l l v e r k l i g h e t e n

Stage4you & Stylingutbildningen. V ä l k o m m e n t i l l v e r k l i g h e t e n Stage4you & Stylingutbildningen V ä l k o m m e n t i l l v e r k l i g h e t e n rehearsal catwalk success T ä n k o m d e t f a n n s e n p l a t s d ä r m a n s a m m a n f ö r t a r t i s t e r i,

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Framförhandlade föreläsningar

Framförhandlade föreläsningar - - - - Framförhandlade föreläsningar På föjande sidor listar vi färdiga föreläsningsalternativ från regionen. De är förberedda på att föreläsa vid behov om det ämnet som är beskrivet i texterna. Vi har

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Torsby Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Verksamhetsplan. för utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Verksamhetsplan. för utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 2010-09-07; 167 1 (6) Säkerhetschefen Verksamhetsplan för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2010-09-07; 167 2 (6) Säkerhetschefen Verksamhetsplan

Läs mer

Prisguide 2015. Foto: ME Photography

Prisguide 2015. Foto: ME Photography Prisguide 2015 Foto: ME Photography Låt oss förverkliga er dröm Vi vet att du har planerat och fantiserat om ditt bröllop och din speciella dag sedan barnsben. Vi vet även att du har en dröm om hur er

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SKL rapport om webbgranskning mm juni 2010

SKL rapport om webbgranskning mm juni 2010 1(5) SKL rapport om webbgranskning mm juni 2010 Bakgrund SKL har under perioden januari-maj 2010 genomfört en granskning av alla kommuners hemsidor ur ett företagsperspektiv. Granskningen har omfattat

Läs mer

Strategiska gruppen Falerum

Strategiska gruppen Falerum Datum Sida 1(5) 2015-03-31 Strategiska gruppen Falerum Anteckningar från mötet 24/3 2015 på Café Nyfiket. Närvarande. Från Åtvidabergs Kommun: Johan Gustafsson Raymond van der Heijden Från Falerum: Christer

Läs mer

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och Filmfakta Ämne: Arbetsliv, Företagsekonomi, Entreprenörskp Ålder: Från 13 år (H, Gy) Speltid: Fem filmer x ca. 15 = totalt ca. 80 minuter Svenskt tal Producent: Medieinstitutet i samarbete med Kunskapsmedia

Läs mer

SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG. Flexibla lösningar till havs. www.silja.se/konferens/evenemang

SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG. Flexibla lösningar till havs. www.silja.se/konferens/evenemang SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG Flexibla lösningar till havs. www.sil.se/konferens/evenemang 2 Mässor&Evenemang våra ytor bara för er Har ni något riktigt stort på gång? Branschmässa? Releasefest? Jubileum?

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

media Det här är Fria Läroverken media För dig som ska söka till gymnasiet och är lite extra intresserad av att utveckla din kreativitet.

media Det här är Fria Läroverken media För dig som ska söka till gymnasiet och är lite extra intresserad av att utveckla din kreativitet. media Det här är Fria Läroverken media > > Upptäck och utvecklas inom massor av olika uttryckssätt och medier > > Arbeta i verklighetsnära projekt och samarbeta med andra skolor > > Arbeta tillsammans

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

Kalaset Catering kan nu stolt presentera ett nytt samarbete med Emilia Giertta som är Eventkoordinator och tre nya lokaler, Tändstickspalatset, Klara

Kalaset Catering kan nu stolt presentera ett nytt samarbete med Emilia Giertta som är Eventkoordinator och tre nya lokaler, Tändstickspalatset, Klara Kalaset Catering kan nu stolt presentera ett nytt samarbete med Emilia Giertta som är Eventkoordinator och tre nya lokaler, Tändstickspalatset, Klara Strand och NO18 mitt på Stureplan - No. 18 NO18 har

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-12-20

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-12-20 Tid och plats: den 20 december 2012 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Ingemar Hertz (M), ordförande Carina Braun (M) Gunnar Pihl (FP) Sivert Åkerljung ( KD) Lars Holmström (S) Joakim Becker,

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

Företagslotsen en väg in

Företagslotsen en väg in Företagslotsen en väg in Företagarnas guide till den kommunala verksamheten Vad gör vi? Det lokala näringslivet är en förutsättning för att Eda ska bli en levande kommun. Vår ambition är att skapa förutsättningar

Läs mer

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 732 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 12

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 732 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 12 Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 732 KVM www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 12 BESKRIVNING Cederströms Slinga, 732 kvm Stor rumsindelad lokal med mycket fönster

Läs mer

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 VAD SKAPAR EKONOMISKT VÄRDE I UPPLEVELSEINDUSTRIN? TOBIAS NIELSÉN* DEN HÄR ARTIKELN BESKRIVER HUR OCH VARFÖR DE VIKTIGASTE OCH STÖRSTA EKONOMISKA VÄRDENA

Läs mer

VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ?

VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ? + VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ? SPARA TID SPARA TID STÖRRE NÄTVERK SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP MINDRE ADMINISTRATION SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 48 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser: - Att utveckla en hemsida - Sökmotoroptimering - Tips på hur du får massor av nya

Läs mer

PULS gör allt möjligt

PULS gör allt möjligt PULS i Lycksele AB Bryggargatan 1 921 36 Lycksele Hemsida: www.pulslycksele.se Telefon: Butik samt växel: 0950/12009 Fax: 0950/12010 Bokningar 072-526 20 98 Lastbil: 073-670 99 22 Pulsakuten: 073-071 20

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Starthäfte för elever

Starthäfte för elever Starthäfte för elever Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är nyfiken på UF-företagande! Detta häfte riktar sig till dig som är nyfiken på hur det fungerar

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer