Nytt kreativt nätverk Ostlänken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt kreativt nätverk Ostlänken"

Transkript

1 INFORMATION FÖR OCH OM FÖRETAGARE I TROSA KOMMUN NR Nytt kreativt nätverk Ostlänken Musikexport från Trosa AME. Från lada till slott Västerljung får historiskt landmärke Trosas företagsklimat kvar i topp Nya företag

2 ANSVARIG UTGIVARE: Jonas Ivervall, näringslivschef Ledare REDAKTÖRER: Gunilla Persson, näringslivssekreterare Richard Kihlgren, informationsansvarig ADRESS: Besöksadress: Kommunkontoret, Västra Långgatan 4-5 Postadress: Trosa Tänk att det är plusgrader i februari här i Trosa! Och vintern, var den någonsin här? Jag är mycket utomhus året runt tack vare min lilla häst. Kajsa, som hon heter, är ett sto av rasen shetlandsponny och mäter 96 cm över manken. I början av januari kunde hon fortfarande äta grönt gräs. Detta är något som inte gynnar en shetlandsponnys figur då de alltid är hungriga och för det mesta agerar gräsklippare. Att det redan är vår är bekymmersamt både för hennes figur och i och med det faktum att vädret är upp och ner och bak och fram. Våren kom tre veckor tidigare i södra Sverige än normalt och det är redan plusgrader i norra Sverige. Trots att det är upp-och-ner-vända världen är våren en fantastisk tid! Jag kan inte rå för att tänka yes, jag överlevde ännu en vinter! Dagarna blir längre, fåglarna kvittrar och naturen blir åter igen fylld av grönska och liv. Det är härligt! Det finns mycket att se fram emot i vår! Varje helg serveras både brunch och afternoon tea i Trosa, på Trosa Bio visas både film och opera och en hel del kulturevenemang arrangeras i kommunen. Mer om alla evenemang kan ni alltid läsa på turistbyråns webb, Ut i naturen och njut! Malin Karlsson, turistchef i Trosa TELEFON OCH INTERNET: Växel: Fax: E-post: Hemsida: TRYCKERI: Lenanders Grafiska AB LAYOUT: AdVenture FOTO: Trosa kommun, utom där så anges Företagsfokus produceras och ges ut av Trosa kommun Nyföretagarcentrum en bra start i företagarlivet! Nyföretagarcentrum (NFC) är en resurs som har till uppgift att skapa bästa möjliga förutsättningar för de som vill starta och driva ett eget företag. Man finns över hela landet och erbjuder utbildningar, seminarier, rådgivning, mentorskap mm. gånger per år och vill man sedan gå vidare så erbjuder NFC i Nyköping kostnadsfri rådgivning och t o m ett 1-årigt mentorskap (begränsat antal platser per år). För mer information går du in på I östra Sörmland har så stor andel som 40% av alla blivande eller nystartade företag varit i kontakt med NFC i någon form. Ca 2/3 av alla personer som kommer i kontakt med NFC startar ett eget företag inom 2 år. Tack vare NFC vet man vad som krävs av en företagare redan innan man startat och det borgar för hög överlevnadsgrad. I Trosa kommun erbjuds kostnadsfria och lokala Starta Egetutbildningar en eller ett par Beräkningar som ligger till grund för bilden baseras på undersökningar från IUC (Industriella Utvecklingscentra), UF (Ung Företagsamhet) och NFC. 2

3 Catherine Pettersson, miljöinspektör Vikarie för för Katarina Sjöberg Text: Sara Nyström Catherine är 30 år och har studerat miljö vid Malmö Högskola. Hon kommer närmast från en tjänst på miljöförvaltningen i Malmö Stad, då främst med tillsyn av tandläkare, verkstadsindustrier och fordonsverkstäder. Hon börjar hos oss den 3 mars 2014 och kommer att arbeta till den 31 januari I Trosa kommer Catherine att ta över Katarinas arbete med miljöfarliga verksamheter och utöva tillsyn över dessa, samt även avloppsinventering och inspektioner av hästgårdar. Tanken är att Catherine och Katarina kommer att arbete parallellt under mars för att Catherine ska få en bra inskolning och sedan kommer Katarina att komma tillbaka från mammaledigheten i januari och även där kommer de att arbeta parallellt för att få en bra överlämning. Målet är att vårt arbete på miljökontoret ska fortgå som vanligt och att företagarna ska märka så lite skillnad som möjligt i service och bemötande. Byggenheten, samhällsbyggnadskontoret Stadsarkitekten har ordet... Filip, Pia och Peter Vi är tre stycken som jobbar på byggenheten inom samhällsbyggnadskontoret. De flesta som jobbar inom byggbranschen i kommunen känner oss väl medan kommuninvånarna har kontakt med oss per telefon och mejl då och då. Våra arbetsuppgifter är mycket varierade och vi är lika mycket rådgivare som myndighetsutövare. Vi alla tre handlägger bygglovsärenden plus att vi har våra egna specifika arbetsområden. Pia Lindbäck är ofta den personen man träffar först, antingen per telefon eller när man besöker kontoret. Pia är förutom bygglovshandläggare även handläggare för strandskyddsärenden. Hon ansvarar för vårt datasystem och sköter mycket av de dagliga, praktiska sysslor på kontoret. Granskning och expediering av alla bygglov plus administrering av eventuella överklaganden på våra beslut är också en del av Pias arbete. Peter Berggren är byggnadsinspektör och är den som är teknisk kunnig. Det är Peter man träffar om man ska bygga ett nytt bostadshus. Då ska man ha tekniskt samråd med honom och den som är kontrollansvarig för projektet. Utöver bygglov har Peter anmälningsärenden för eldstäder och bostadsanpassningsärenden plus att han är kontaktperson mot räddningstjänsten. Min roll som stadsarkitekt är att huvudsakligen handlägga bygglovsärenden och strandskyddsärenden. Jag har ansvar för kulturmiljön i den gamla delen av Trosa och samarbetar med Länsmuseet som är sakkunniga i dessa frågor. I samband med framtagning av nya detaljplaner är jag samarbetspartner med plankontoret. Jag samarbetar även med tekniska kontoret med frågor som gäller kommunens egna byggnader. Vi är tillgängliga per telefon kontorstid och ni är välkomna att besöka oss om ni har frågor kring bygglov eller strandskydd. Det är bra om ni ringer innan ni kommer för att kolla om vi är på plats eller ute på inspektion. Hjärtligt välkommen! Text: Filip Henley, stadsarkitekt 3

4 Trosas företagsklimat kvar i topp men det finns förbättringsområden Sammanfattande omdömet för Trosa kommun var för andra året bäst i landet enligt Svenskt näringsliv vars rankning av lokalt företagsklimat är tongivande för många kommuners näringslivsarbete. Årets enkätresultat visar på en generell nedgång i landet och så även för Trosa kommun. Men med 5 topplaceringar 5 år i rad talar mycket för att Trosa kommun kommer att ligga bland topp tio. Först 6:e maj offentliggörs den samlade rankingen av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Men redan under i januari offentliggjorde Svenskt näringsliv enkätresultaten på kommunnivå. På sin webbplats kommenterar Svenskt näringsliv: I hela riket var det endast 12 kommuner som av företagen fick ett sammanfattande omdöme som var bra (4). Allra främst hamnar Trosa som får ett sammanfattande omdöme på 4,3. Den nationella placeringen i rankingen kan inte utläsas idag, men den ger en fingervisning. Trosa kommun har exempelvis tappat poäng i skattenivå (landstinget Sörmland höjde skatten 2013) samt medias attityder till företagande. Inom flera faktorer ligger Trosa kvar på förstaplaceringen, exempelvis attityder och sammanfattande omdöme. Undersökningen kräver fortsatt analys och den sammanfattande rankingen i maj kommer att ligga till grund för en stor del av Trosa kommuns fortsatta arbete med att tillsammans med det lokala näringslivet utveckla företagsklimatet. Svenskt Näringslivs rankning om lokalt företagsklimat är den mest heltäckande av företagsrankningar som görs. Rankningen baseras på företagens prestation, företagens åsikter och lokala villkor. Mätningarna har gjorts sedan TROSA KOMMUNS FÖRSTAPLACERINGAR INOM MÄTNINGEN 2014: Allmänhetens attityder till företagande Kommunalpolitikernas attityder till företagande Kommunala tjänstemännens attityder till företagande Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen Text: Richard Kihlgren Hur går det med bredbandsutbyggnaden? UNDER 2013 ÖKADE kommunens fokus kring bredbandsfrågan och kommunkontoret ombads att ta fram en bredbandsstrategi för perioden Strategin antogs genom beslut av Kommunfullmäktige i juni Med beslutet följde en investeringsbudget på 2 Mkr årligen i 6 år för att möjliggöra en god utbyggnadstakt. Under hösten 2013 genomfördes en omfattande analys av marknadens aktörer kring vilka erbjudanden och vilket intresse de har av att medverka till utbyggnad mot, i strategin, uppsatta mål. Under december lämnades ett beslutsunderlag till politiken för behandling och under mars månad tas beslut kring val av huvudsaklig leverantör. Parallellt med analysarbetet har ett antal projekt genomförts och områden som Edanö, Östermalm, Västra Fän och Kv Mejseln har försetts med anslutningsmöjligheter. Verksamheter såsom Väsby förskola, ambulansstationen i Vagnhärad, Hasselbacken och N A Svensson har anslutits. Bland påbörjade projekt under 2014 kan nämnas Västerljung (byalagsprojekt) och Strandvägen/Villagatan i Trosa stad. Under våren kommer mer information om bredband i kommunen, bl a på vår webbplats. Text: Jonas Ivervall Bredband är ett namn för olika tekniker att överföra data och kan erbjudas via fiber-, koaxial-, eller kopparnät samt via det mobila nätet. 4

5 Nätverket Västerljungs Entreprenörer & Kreatörer Det finns så mycket bra folk här ute på landet med massor av kunskap och idéer. Vi tänkte att dessa borde träffas. Fotograf: Lina Nydahl Charlotta André håller i kvällens möte hos Floristerna på Åsbacken. En höstkväll i oktober 2012 bjöds det på soppa och mingel i Charlottas Hönshus i Västerljung. Det var uppstarten för nätverket Västerljungs Entreprenörer & Kreatörer vars syfte är att hitta spännande synergier mellan verksamheter i Västerljung, stötta varandra i företagandet och skapa nya affärsmöjligheter. Text: Gunilla Persson INITIATIVTAGARE till nätverket är fotografen Lina Nydahl och Charlotta André som driver kulturverksamheten Charlottas Hönshus. Det finns så mycket bra folk här ute på landet med massor av kunskap och idéer. Vi tänkte att dessa borde träffas, berättar Lina Nydahl. Redan på den första träffen knöts kontakter som skulle utvecklas till nya samarbeten och affärer. När kreativa personer med olika kompetenser får möjligheten att träffas händer det saker. Tillsammans kan man möta behov på marknaden som man inte kan fylla själv, säger Charlotta André. Ett exempel på detta är företagarkonstellationen We Do Weddings. Att gifta sig i Trosa är mycket populärt och genom nätverket erbjuder nu en grupp företagare samlade tjänster kring bröllop och fest. Man kan ta hela paketet eller plocka de tjänster man behöver. Allt från smink, hår och designade klänningar till catering, tårtor, fotografering, blommor, dekor och spännande lokaler erbjuds via den gemensamma hemsidan Hemsidan har en webbkunnig medlem i nätverket hjälpt till att bygga. I höstas genomförde man sin första stora marknadsföringsaktivitet genom att tillsammans delta i en bröllopsmässa på Nyköpings slott. Åsa Jacobson, Frida Chrislan och Charlotte Gibeck planerar Västerljungs Entreprenörer & Kreatörer träffas varannan månad och Charlotta håller i träffarna. Vi har genomfört workshops för att vaska fram vilka ämnen som är intressanta för gruppen och sedan försöker jag bygga våra möten kring olika teman. Senast pratade vi kring finansiering och bjöd in en banktjänsteman som berättade om hur banken tänker kring finansiering i olika faser av företagandet och vilken nytta man kan ha av banken i andra sammanhang. De 25 företagen som ingår i nätverket har olika inriktningar. Konstnärer, lantbrukare, skönhet och friskvård blandas med snickare, mat, inredning och butiker. Den gemensamma nämnaren är att alla brinner för kultur, hållbarhet och ser möjligheterna för Västerljung att utvecklas. Årets projekt 2014 är att företagarna har startat en kulturförening tillsammans. -Vi kallar oss KULIS Kultur i Spenaten och kommer arrangera olika kulturevenemang för barn och vuxna. Tanken är att dra nytta av all kompetens som finns inom nätverket, förverkliga drömmar och bidra till en levande landsbygd, säger Charlotta André. Vill du komma i kontakt med nätverket? Mejla 5

6 Trosaföretag till världens största musikmässa Trosaföretagen Musichelp och You Say Corporate åker till världens största musikmässa SXSW i Austin, Texas USA i mars. Till viss del kan man också kalla bandet Like Swimming för ett band från Trosa. Bandet bor visserligen i Stockholm men kopplingarna till Trosa är många. Både deras management, förlag och egna bolag You Say Corporate har sina säten och kontor i Trosa. Bland annat är deras senaste video "Go Buffalo" inspelad i Vagnhärad med omnejd och har i dagens läge fått över tittningar på Youtube. SXSW (South by southwest) i Austin, Texas är världens största showcasemässa med över band, branschmänniskor och över besökare. Från Sverige är 13 artister uttagna. I höst fortsätter arbetet med Ostlänkens exakta sträckning Just nu handlar Trafikverket upp konsultstöd för projektering av Ostlänkens slutliga sträckning genom Trosa kommun. Avsikten är att konsulten ska kunna starta sitt arbete med järnvägsplaner i augusti/september Järnvägsplanen ska visa exakt var banan ska byggas och hur den ska utformas i varje delavsnitt. Det är en omfattande och komplicerad uppgift att ta fram en järnvägsplan, samtidigt som hantering av planen styrs i lag. Därför kan det ta ytterligare 4-5 år innan den slutliga sträckningen är fastställd. Innan dess ska alla berörda ha möjligheter att ta del av Trafikverkets förslag samt att lämna synpunkter vid samråd och granskningsutställning. Den 15 mil långa höghastighetsjärnvägen har utretts sedan början av 2000-talet. Detta har bland annat resulterat i att dåvarande Banverket fastställde en meter bred korridor för fortsatt utredning av Ostlänkens exakta sträckning. Korridoren är som bredast väster om Vagnhärad och kommunen anser att korridoren måste preciseras snarast möjligt. Idag är det omöjligt att säga när och var banan ska börja byggas. Regeringen förutsätter byggstart 2017, men då är det i praktiken bara möjligt att börja med förberedande åtgärder. Det är först när beslut att fastställa järnvägsplaner har vunnit laga kraft, som den egentliga Ostlänken kan börja byggas. I dagsläget pekar därför mycket på byggstart tidigast 2018/2019. Det är Trafikverket som ansvarar för allt som rör planering, byggande och drift av Ostlänken. Trosa kommunen deltar i Trafikverkets arbete med roller som kunskapsförmedlare, intressebevakare, granskare, remissorgan och avtalspart. Längre fram kommer Kommunen att ha ett större ansvar för planering och byggande av ett nytt resecentrum i Vagnhärad. Text: Hans-Erik Eriksson FAKTA OM OSTLÄNKEN Ostlänken blir Sveriges första höghastighetsjärnväg, som på sikt kan ingå i en ny stambana mellan Stockholm och Göteborg. Ostlänken ska byggas för hastigheter upp till 320 km/h. Regeringen förutsätter att byggstart sker 2017 och att banan står helt färdig senast Sträcka: Gerstaberg norr om Järna Linköpings resecentrum Stationsorter: Vagnhärad, Nyköping, Skavsta flygplats, Norrköping och Linköping Beräknad kostnad: 35 miljarder kr Musichelp är dock helt från Trosa och jobbar mycket med export av musik utomlands. De fungerar som ett management men har också bildat AB med medlemmarna i Like Swimming i bolaget You Say Corporate. Därför finns båda bolagen representerade på den amerikanska mässan. SXSW är en väldigt viktig mässa för oss på Musichelp och det är inte varje år vi lyckas få dit en artist att uppträda det är otroligt många som söker så i år ska det bli extra kul att ta med You say Corporate och Like Swimming till SXSW säger Ulrika Holmberg på Musichelp. Att just Like Swimming får chansen på SXSW kanske beror på deras framgångar under hösten. De besökte festivalen "Culture Collide" i Los Angeles där de blev framröstade 6:e bästa band av 250. De besökte även Daytrotter som är en sajt som sätter mycket trender i USA. Deras låt "Let Go" blev omröstad som 25:e bästa låt av låtar före stora band som Mumford & Sons, Junip och Fleet foxes. En hel del media i USA har också hyllat bandet: Our new obsession - MTV Buzzworthy / VH1 "Like Swimming crafts sweet and bouncy indie pop tunes that pair well with sprinklers and sunscreen." - USA Today (USA:s största dagstidning) "Go Buffalo is probably the most upbeat, morbid song you'll hear all year." -Rockmafia (Ett av världens största producentteam som har över 10 miljoner sålda album). Like Swimming har också en koppling till Trosa på ett annat sätt. De har just spelat in sitt nya album i Rixmixningsverket på Skeppsholmen. En studio som ägs av Benny Andersson som har ett gott öga och lantställe i Trosa. Skivan spelades in av Linn Fijal (The Hives, Kate Ryan med flera) och håller just nu på att mixas i Los Angeles av Brian Malouf som jobbat med Michael Jackson, Queen, Madonna med flera. 6

7 Från lada till slott! Det händer mycket på Arbetsmarknadsenheten (AME) just nu. Cristina Forssander, som är chef, strålar och slår ut med armarna när hon säger: Vi har fått vårt slott! I lokaler på Industrigatan 6 huserar man sedan december förra året. Ledning, kontor, administration och vaktmästeri har flyttat in i lokaler bredvid Arbetsförmedlingen, vilket ytterligare kommer att förbättra det redan väl fungerande samarbetet. I de tidigare lokalerna på Östra Långgatan skall så småningom ett nytt bostadskvarter byggas. Verksamheten delas in i Vaktmästeri, Återvinningsbutik och Kartläggning. I Vaktmästeriet ingår flera sysselsättningar och tjänster som är betydelsefulla för kommunen bl.a. driften av återvinningscentralen Korslöt, vaktmästare på förskolor, kommunens interna posthantering och drift av kommunens båttvätt. Dessutom planerar man för att starta en ny verksamhet, varuslussen. Genom att samordna inköp och erbjuda förvaring åt bl.a. förskolor vinner man mycket för miljön och säkerheten då man exempelvis kan undvika tunga transportfordon på förskolornas områden. ÅtervinningsBUTIKEN, som tidigare hette Steget in, kommer att öppna i maj i nyrenoverade lokaler på Industrigatan 8B. Som kommuninvånare bidrar man till god hushållning av naturens resurser då ganska mycket av det vi slänger på Korslöts återvinningsstation kan tas tillvara, fräschas upp och säljas i ÅtervinningsBUTIKEN. Kartläggningen är det första man möter som nyanställd på AME. Här erbjuds meningsfulla arbetsuppgifter och anpassad sysselsättning åt personer med olika funktionsnedsättningar. De som kommer hit får hjälp av arbetshandledaren att kartlägga sina förmågor, behov och vad man är motiverad att göra, förklarar Cristina. I verksamheten ges människor meningsfull sysselsättning samtidigt som de bidrar till hushållning med naturresurser i samhället. Nio personer arbetar på AME som arbetsledare, arbetshandledare och administratörer. Förra året hade enheten ansvar för 158 personer med funktionshinder. Cristina Forssander hyser en dröm om att få skapa en utbildning för företagare där de kan få information och kunskap om hur man kan ta emot personer med olika funktionshinder. Hon menar att det oftast är rädsla och fördomar som är stoppklossarna och det vill hon vara med och förändra. Nästa steg i arbetet med att nå ut till företagarna är att erbjuda gratis föreläsning och hon hoppas på ett stort gensvar. Vi är ett levande bevis på att det går! säger hon med emfas. Text: Pia Grademo Västerljung får historiskt landmärke VÄSTERLJUNGSRONDELLEN kommer till sommaren att få en ny gestaltning. Från att ha varit täckt av en anonym gräsyta, kommer nu ett imponerande föremål att höja sig över marken. Det hela började för cirka två år sedan då förslaget dök upp om att smycka rondellen med något som kunde anknyta till orten. Valet föll på en halsring som återfanns i slutet av 1700-talet i Tuna i Västerljung tillsammans med en samling andra guldföremål. Tureholmsskatten, som den kom att benämnas, är från 500-talet väger cirka 12 kg och är en av de allra största skatterna som hittats i Sverige. Halsringen på närmare 1 kg är en pampig pjäs med ett mönster som påminner om reptilskinnets, tros stå för odödlighet. Trosa kommun bekostar den fina ringen och samarbetar med intresseföreningarna Västerljungs hembygdsförening och Aradis - Trosabygdens forn & medeltidsförening. Just nu arbetar man med tillverkningen för högtryck för att den skall vara klar till sommaren då det är tänkt att invigningen skall ske. Intresseföreningarna följer arbetet och har besökt verkstaden på Praktiska gymnasiet i Nykvarn som fått uppdraget att återskapa halsringen. Den kommer att bli cirka 4,8 meter i diameter. Om man vill ta en titt på de riktiga klenoderna, finns delar skatten att se på Historiska museet i Stockholm. Text: Pia Grademo 7

8 SVERIGE P O R T O B E T A L T Nya företag Mayarn AB Tjänster med handarbetsvaror. Energy Consulting Team Sweden AB * Konsult inom energi, utredningar inom VVS, projektering, projektledning samt reparationer av fastigheter och möbler. Östlingsson Plattsättning AB * Platt- och stensättning. Trosa Trafik AB Taxi och buss, person och godstransporter. Peter Hellmark Byggservice AB Snickeri- och byggverksamhet. Montebilar * Bil- och båthandel, biluthyrning, enklare bilreparationer m.m. Chalin Försäljning av servetter med tryck. Infomedia Reklam Trosa AB Reklambyråverksamhet samt konsultverksamhet inom marknadsföring Dotoo AB Rekryteringstjänster, arbetsmarknadsförberedande åtgärder, företagsorganisation, försäljningsuppdrag etc. 3X Growth AB ** Konsultverksamhet inom affärsutveckling, management, organisation, ekonomi etc. Arvid Nilsson Bygg & Trädgård * Arbeten inom bygg, anläggning, trädgård samt snöröjning. Taste by Johan Ahlvik AB Catering, Utbildning och konsultation inom restaurang. Dahlströms Mack AB * Bensinstation och biltvätt. Trosa Konditori AB Café, konditori, catering och event. Digital Innovations Sverige AB Konsultverksamhet inom IT. Idé Projektering & entreprenad i Trosa AB Byggnadsprojektering, måleri, byggtjänster, städ, musik och underhållning. Wine & Dine by Hederström AB Restaurang och hotellrörelser genom ägande eller arrenderad verksamhet. LedSaga Psykologi KBT-behandling, samtalsstöd, psykologisk rådgivning, utbildning m.m. Sara D Design * Bildproduktion Albin Westberg Kropp och Hälsa Hälsocoach, massage, personlig träning, instruktör inom kampsport m.m. GW VVS & Bygg AB VVS, bygg- och schaktverksamhet. Grossmanagement AB Ledarskapsutveckling, coaching, krishantering. Åda Plattsättning Badrumsrenovering, sättning, läggning keramiska plattor, gjutning samt avjämning golv. Mindfulness Trosa Kurser i mindfulness samt föredrag. Beauty Box i Trosa Skönhetssalong. Inriktning på frans- & nagelförlängning, vaxning & ansiktsbehandlingar. Madelens Kök AB Restaurangverksamhet Haakana Energy AB ** Försäljning, projektering, projektledning av effektiva energilösningar för företag och hushåll. *Vagnhärad **Västerljung Nyföretagandet ökar i Trosa kommun men minskar i Sverige Text: Gunilla Persson När vi summerar 2013 gällande nyföretagandet i kommunen så kan vi konstatera att vårt resultat går mot den nationella strömmen. I Trosa kommun såg vi en ökning på ca 10% jämfört med 2012, samtidigt som nyföretagandet minskade med ca 2% totalt i Sverige. Om vi tittar på närområdet så minskade det något i Sörmland men i t ex Nyköping ökade det något. Under året startades 84 nya företag och totalt fanns det vid årsskiftet företag registrerade i kommunen. Man kan inte se någon tydlig trend att det är inom vissa branscher som det startas många företag utan det är spritt mellan olika har startat i rekordfart och efter två månader har redan 30 st företag startat i kommunen så trenden håller i sig. Under mars 2014 arrangerar vi återigen en Starta Eget-utbildning för att underlätta för de som funderar på att starta. Alla uppgifter enligt Bolagsverkets statistik och inkluderar Aktiebolag, Enskilda näringsidkare, Kommanditbolag och Handelsbolag. Nyföretagandet i kommunen har utvecklats på följande sätt under 2000-talet: 8

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013 NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013 Årets företagare 2013 Matz Hammarström Markbladet AB Foto: Åsa Olsson Vilken ledartyp är du? Auktoritär, deltagande eller delegerande? Vilken typ av ledare är du?

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

Mälarläge. NYHETSBREv FEBRUARI 2009 Från håbo marknads ab SKÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta www.habo.se/marknad. Miljötänkande är viktigt!

Mälarläge. NYHETSBREv FEBRUARI 2009 Från håbo marknads ab SKÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta www.habo.se/marknad. Miljötänkande är viktigt! Nyhetsbrev för näringslivet Mälarläge NYHETSBREv FEBRUARI 2009 Från håbo marknads ab SKÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta Håbo Buss VD Mats Mattsson Miljötänkande är viktigt! Läs mer på sid 3 Det lokala näringslivet

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

Två nya butiker och fler på gång

Två nya butiker och fler på gång Nr 3 2013. Redaktör: Kajsa Jernqvist, telefon: 0520-65 95 40 Skribent: Pernilla Fredholm Grafisk form: Susanne Samuelsson Ansvarig utgivare: Lena Palm nyhetsbrev Näringsliv nyhetsbrev för näringslivet

Läs mer

Var med och forma framtidens Luleå! Sidorna 7-16

Var med och forma framtidens Luleå! Sidorna 7-16 E n t i d n i n g f r å n L u l e å k o m m u n. N r 1, m a r s 2 0 1 2 Var med och forma framtidens Luleå! Sidorna 7-16 Dyrare va från 1 januari Va-avgiften har höjts med åtta procent från 1 januari.

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. S T MB R NR 2012 NYANSTÄLLER SWENOX STORSATSAR 52 098 INVÅNARE REKORDSTOR TILLVÄXT FAMILJEFÖRETAG FÖRETAGARE TRIVS I ENSTABERGA SNABB JÄRNVÄG KLART

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga.

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga. Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL glada hudik HUDIKSVALL här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun Sociala medier Hon följs av 35 000 på Instagram Hudiksvalls recept Nytänkande hjärta & vatten. Hjärtat finns i Hudiksvall Guide Så fungerar

Läs mer

Näri ngsliv 200 1-2011 så blir 2012 sidan 27 Stjärnorna Står på kö hos Stig Wiklund i BollStaBruk Sidan 6-9 faktor Guld-Magda

Näri ngsliv 200 1-2011 så blir 2012 sidan 27 Stjärnorna Står på kö hos Stig Wiklund i BollStaBruk Sidan 6-9 faktor Guld-Magda Länets ledande affärsmagasin www.naringsliv.to ` Näringsliv nummer 10.2011 Pris: 35kr 2 0 0 1-2 0 1 1 ` ÅR Så blir Krusning eller kris? 2012 Sidan 27 Stjärnorna står på kö hos Framgångs- Stig Wiklund i

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Storföretaget Rosemount Tank Radar etablerar sig i Mölnlycke Företagspark

Storföretaget Rosemount Tank Radar etablerar sig i Mölnlycke Företagspark i härryda kommun nr 1 2015 Storföretaget Rosemount Tank Radar etablerar sig i Mölnlycke Företagspark Läget kan knappast vara bättre! Ny lag om märkning av livsmedel berör livsmedelsföretag som tillverkar

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Pär Johansson, Så länge du skrattar är du inte besegrad. Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Pär Johansson, Så länge du skrattar är du inte besegrad. Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Så länge du skrattar är du inte besegrad. Pär Johansson, grundare av Glada Hudik-teatern, var en av dem som inspirerade på årets stämma. Innehåll

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 10 Vecka 37 2013

NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 10 Vecka 37 2013 NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 10 Vecka 37 2013 Marlene Edvinsson, ny företagare som satsar på tillväxt Ella, Marlene och Simba Foto: Åsa Olsson Hundar som företagande Nystartade Marlene Ed vinsson, med konceptet

Läs mer

Synar rollerna på jobbet insider 14

Synar rollerna på jobbet insider 14 Sammanför entreprenörer Connect Skåne organiserar affärsänglar och sammanför dem med drivna entreprenörer. insider 02 Och så var det betalningen -mobilen som plånbok innovation 09 Postens gruppreklam till

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. OKTOBER NR 7 2009. Påverka Nyköping

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. OKTOBER NR 7 2009. Påverka Nyköping NUMMER 7 OKTOBER 2009 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. OKTOBER NR 7 2009 + Så kan du bidra till utvecklingen av Nyköping Politikerna berättar: Mitt viktigaste beslut Företagarpanel

Läs mer

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7 ÅMÅLS KOMMUN magasinet Åmåls UTGIVET AV ÅMÅLS KOMMUN #3 MARS 2012 VAR MED OCH TYCK FYLL I TALONGEN PÅ SISTA SIDAN! TYCK OM ÅMÅL! HEMTJÄNSTEN LÅSER UPP MED MOBILEN Kommunen inför nyckelfri hemtjänst STJÄRNKVÄLL

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer