Framtidens komplexa familjemönster i Europa Livia Sz. Oláh

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens komplexa familjemönster i Europa Livia Sz. Oláh"

Transkript

1 Framtidens komplexa familjemönster i Europa Livia Sz. Oláh Sociologiska inst., SUDA Stockholms universitet

2 Från familjens guldålder till dagens mångfald 195- och 196-talen betraktas som familjens guldålder : - Nästan alla gifte sig, och i relativt unga åldrar - Många barn föddes, nästintill alla i äktenskap och till relativt unga föräldrar - Inte ovanligt med storfamilj (många barn) - Få skilsmässor (det var svårt att skiljas; social stigma) - Mannen var familjeförsörjare, kvinnan var hemmafru och tog hand om barnen - Kärnfamiljen (gifta par med 3-4 barn): vanligaste familjeformen

3 Äktenskapsbenägenhet i olika europeiska länder, Datakälla: Council of Europe, Eurostat

4 Medelålder för kvinnor när de ingår första äktenskap i olika europeiska länder, Datakälla: Council of Europe, Eurostat Norden och Storbritannien Västeuropa DK FIN N S UK A B D F NL calendar year calendar year Sydeuropa Central-Östeuropa E GR I P BG CR H PL SR calendar year calendar year

5 Skilsmässobenägenhet i olika EU-länder & Norge, Datakälla: Council of Europe Norden och Storbritannien Västeuropa,8,7,6,5,4,3,2,1 DK FIN N S UK,8,7,6,5,4,3,2,1 A B D F NL calendar year calendar year Sydeuropa Central-Östeuropa,8,7,6,5,4,3,2,1 E GR I P,8,7,6,5,4,3,2,1 BG CR H PL SR calendar year calendar year

6 Mångfald i parförhållandeform - Färre gifter sig - Giftermål först i mer mogna åldrar - Mindre stabila former av parrelationer har blivit vanligare: samborelationer, särborelationer - Äktenskap är bräckligare än förr, relativt hög skilsmässobenägenhet

7 Trender i barnafödandet (genomsnittligt antal barn per kvinna) i olika europeiska länder, Datakällor: Council of Europe, Eurostat, INED, VID Norden & Storbritannien Västeuropa 3,5 3,5 3 2,5 2 1,5 1 DK FIN N S UK 3 2,5 2 1,5 1 A B D F NL calendar year calendar year Sydeuropa Central-Östeuropa 3,5 3,5 3 2,5 2 1,5 1 E GR I P 3 2,5 2 1,5 1 BG CR H PL SR calendar year calendar year

8 Moderns medelålder vid första födsel i olika europeiska länder, Datakälla: Council of Europe, Eurostat, UNECE Norden och Storbritannien Västeuropa DK FIN N S UK A B D F NL calendar year calendar year Sydeuropa Central-Östeuropa E GR I P BG CR H PL SR calendar year calendar year

9 Andel barn (%) födda utanför äktenskap i olika europeiska länder, Datakälla: INED, Eurostat

10 Andel barnlösa i olika kvinnokohorter i olika europeiska länder Datakälla: OECD; Sardon & Robertsson 4 (s. 3-31) andel barnlösa per 1 kvinnor i olika födelsekohorte A B D - West D - East F NL UK DK FIN N S E GR I P BG CR H PL SR

11 Vad gäller barnafödande Nedgående trend i fruktsamhet Genomsnittligt antal barn per kvinna är under ersättningsnivå; ländersskillnader i sedan när Uppskjutet barnafödande famijestorlek, barnlösheten ökar samt efterfrågan på assisterad befruktning Ökande andel barn föds utanför äktenskap (mestadels i samboförhållande) Ombildade familjer där en eller båda partner har barn från tidigare parförhållande blivit relativt vanliga (bonusbarn, eget barn + gemensamma barn)

12 Trender i familjebildning i EU & USA, Datakälla: Council of Europe, NCHS Äktenskapsbenägenhet Andel utomäktenskapliga födslar av 1 födslar 1,2 1,8,6,4, Norden UK & USA Västeuropa Sydeuropa EU-medlemmar i Östeuropa Norden UK & USA Väst europa Sydeuropa EU-medlemmar i Östeuropa Förstföderskornas medelålder Skilsmässobenägenhet Skandinavien marknads-orienterad Väst europa Sydeuropa Central-Östeuropa Divorces per 1 marriages Norden UK & USA Västeuropa Sydeuropa EU-medlemmar i Östeuropa

13 Kvinnlig förvärvsfrekvens i åldrarna år i olika europeiska länder, Datakälla: OECD, Eurostat Norden och Storbritannien Västeuropa female employment at ages yrs DK FIN N S UK female employment at ages years A B D F NL Sydeuropa Central-Östeuropa female employment at ages yrs E GR I P female employment at ages yrs CR H PL SR

14 Fruktsamhet och kvinnligt förvärvsarbete Datakälla: Eurostat, OECD Summe rad frukts amhe t Skandinavien marknads-orienterad Väst europa Sydeuropa Cent ral-öst europa Kvinnlig förvärvsfrekvens i åldrarna år Skandinavien marknads-orienterad Väst europa Sydeuropa Central-Östeuropa

15 Den positiva vändningen ( Positive Turn ) Korrelationen mellan kvinnlig förvärsvfrekvens i åldrarna år och antal barn per kvinna i Europa Datakälla: Eurostat, OECD Pearson's coefficient of correlation= TFR, Female labor-force participation (%), 1969 Pearson's coefficient of correlation=.84 TFR, 7 2,5 2 1,5 1,5 Pearson's coefficient of correlation= TFR, Female labor-force participation (%), Female labor-force participation (%), 1989

16 Förvärsvfrekvens bland mödrar med barn under 3 år, 1993 & 5; Antal barn per kvinna (tempo-korrigerad) 1-3 & 5-7 i olika europeiska OECD länder och Japan Datakällor: European Commission, OECD; VID Förvärvsfrekvens bland småbarnsmödrar Employed mothers (%) Genomsnittligt antal barn per kvinna (tempo-korrigerad) 2,5 number of children per woman 2 1,5 1, UK N S F NL D I E JAPAN

17 Familjepolitiska modeller (Thevenon 11) - Nordisk modell (tvåförsörjar modell) kombination av förvärvsarbete och familj, generös familjepolitik, jämställdhet - Anglosax modell (liberal modell) inkomstprövad familjestöd, marknadslösning för barnomsorg, kvinnor med småbarn har begränsad möjlighet till förvärvsarbete - Kontinental europeisk modell (generell familjestöd modell) mer eller mindre generös finansiell familjestöd, stor variation vad gäller barnomsorg för småbarn, tydligare könsrollsskillnader - Sydeuropeisk modell ( familistic modell) nästan ingen statlig stöd till familjen, män och kvinnor anses ha olika roller - Östeuropeisk modell mer eller mindre begränsad statlig familjestöd, begränsad tillgång till offentlig barnomsorg, jämställdhet i arbete men inte i hemmet

18

19 Könsskillnader i utbildningsnivå (andel kvinnor med gymasiumoch postgymnasial utbildning i relation till andel män med motsvarande utbildning) i olika välfärdstatsmodeller, Åldrar: år Datakälla: Eurostat Åldrar: år

20 Könsskillnader i förvärvsfrekvens [kvinnors arbetsmarknadsdeltagande i proportion av männens; -64 års åldrar] i olika välfärdsstatsmodeller, Datakälla: Eurostat

21

22 Under-ersättningsnivå fertilitet Låg fertilitet = genomsnittligt antal barn under ersättningsnivå, men över 1,5 barn per kvinna Mycket låg fertilitet =minst 1,31 dock högst 1,5 barn per kvinna Lägst fertilitet = högst 1,3 barn per kvinna Den kritiska nivån av låg fertilitet: 1,5 barn per kvinna Konsekvenser: Minskande folkmängd, åldrande befolkning, färre i arbetsföra åldrar försörjningsbördan ökar + ökande samhällsutgifter (välfärdsstatens framtid? Arbetskraftsmigration?)

23 Europa och den demografiska utmaningen

24 Länder med fertilitet över och under den kritiska nivån Källa: US Census Bureau

25 Varför är fruktsamheten så låg? Teoretiska förklaringar Teorin om rationella val Kalkyler om kostnader (ekonomiska; direkta + indirekta) och vinster (psykologiska; olika för första, andra, etc. barn) Teorin om riskundvikande Begränsad information om framtida kostnader och vinster om ens situation känns osäker bör sådant beslut fattas som minimerar riskerna

26 Teorin om post-materialistiska värderingar (relateras till teorin om den andra demografiska transitionen) fokus på självförverkligande, liberalism Dock lägst fruktsamhet i länder med mer traditionella normer. Skillnader mellan önskat antal barn och antal födda per kvinna

27 Jämlikhetsteorin ( Gender equity teorin ) obalans i graden av jämställdhet i individ-orienterade (t.ex. utbildningssytem, arbetsmarknad) vs. familje-orienterade sociala institutioner (familjen själv, socialförsäkringarna, skattesystemet) Andel barnlösa kvinnor (%) i olika födelsekohorter i europeiska länder 35 andel barnlösa kvinnor (%) A B D - West D - East F NL UK DK FIN N S E GR I P BG CR H PL SR Källa: OECD Family database; Sardon & Robertson 4

28 FamiliesAndSocieties Changing families and sustainable societies: Policy contexts and diversity over the life course and across generations Storskalig forskningssamarbete i EUs Sjunde Ramprogram (6.5 millioner euro); februari 13 januari 17; consortium av 28 partners Projektets syfte: Att studera mångfalden av familjeformer, relationer och livscyckel i Europa; Att bedöma om dagens familjepolitik kan bemöta de nya utmaningar mångfalden av familjeformer medför; och Att bidra till informerat politiska beslutsfattande

29

30

31 Consortium Consortium member countries Northern Europe: Sweden, Finland, UK Western Europe: Austria, Belgium, France, Germany, the Netherlands, Switzerland Southern Europe: Italy, Spain Central-Eastern Europe: Estonia, Hungary, Poland, Romania Various welfare state and care regimes: Universal Scandinavian welfare regime: Sweden, Finland Liberal regime: UK, Switzerland Conservative welfare regime: Austria, Belgium, France, Germany, the Netherlands i.e. 25 research partners & 3 transnational civil society partners: IFFD associations from 62 countries all over the world (incl. all European countries) ELFAC associations in 17 European countries AGE a European network of ca. 165 organizations Mediterranean familistic regime: Italy, Spain Post-socialist welfare regime: Estonia, Hungary, Poland, Romania

32 Källor Council of Europe: Recent Demographic Developments of Europe. Eurostat: Population Database INED: Population in Figures. Database. National Center for Health Statistics (NCHS) OECD Employment Database; Family Database Sardon, J.P. & R. Robertson (4): Recent Demographic Trends in the Developed Countries. Population (English Edition), 59 (2): Testa, M.R. (6). Childbearing Preferences and Family Issues in Europe. Eurobarometer. UNECE: Database VID [Vienna Inst. for Demography]

VEM VILL INTE HA BARN?

VEM VILL INTE HA BARN? STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen VEM VILL INTE HA BARN? En kvantitativ studie av barnlösa unga vuxnas framtida barnplaner och attityder till föräldraskap Susanne Fahlén Magisteruppsats

Läs mer

Generationer genom livet

Generationer genom livet DEMOGRAFISKA RAPPORTER RAPPORT 214:2 Generationer genom livet en demografisk beskrivning av födda under 19-talet Demografiska rapporter 2:1 Sveriges framtida befolkning 2:2 Barn och deras familjer 1999

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2009 2060

Sveriges framtida befolkning 2009 2060 DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2009:1 Sveriges framtida befolkning 2009 2060 Omslagsbilden: Befolkningspyramider för 1956, 2008 och 2060 Diagrammen förekommer var för sig inne i publikationen. DEMOGRAFISKA RAPPORTER

Läs mer

Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden

Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 12 13 april 2011 Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden Socialtjänstforum

Läs mer

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2. Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2. Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2 Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2 Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland Statistiska

Läs mer

De jämställda föräldrarna

De jämställda föräldrarna Social Insurance Report De jämställda föräldrarna Vad ökar sannolikheten för ett jämställt föräldrapenninguttag? ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Anna Arwidsson

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

Hög lägstalön lönar sig

Hög lägstalön lönar sig Hög lägstalön lönar sig Lägstalönens betydelse för ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle kortversion Agneta Berge Handels Handels utredningsgrupp utredningsgrupp Februari Mars 2013 2013 Agneta Berge

Läs mer

Man borde införa 35-timmars dygn. Då skulle man hinna med allting. En kvantitativ studie av föräldrars självupplevda balans i vardagen

Man borde införa 35-timmars dygn. Då skulle man hinna med allting. En kvantitativ studie av föräldrars självupplevda balans i vardagen Working Papers in Social Insurance 2008:2 Man borde införa 35-timmars dygn. Då skulle man hinna med allting. En kvantitativ studie av föräldrars självupplevda balans i vardagen With a 35-hour day one would

Läs mer

Långsiktiga ekonomiska konsekvenser av att få barn med särskilda behov

Långsiktiga ekonomiska konsekvenser av att få barn med särskilda behov Långsiktiga ekonomiska konsekvenser av att få barn med särskilda behov nr 8 2014 årgång 42 I artikeln analyseras hur föräldrars sysselsättning och arbetsinkomst, sjukfrånvaro och ekonomiska situation i

Läs mer

De som inte har, inte älskar och inte är

De som inte har, inte älskar och inte är De som inte har, inte älskar och inte är Bo Rothstein Statsvetenskapliga institutionen Box 711 405 30 Göteborg Bo.Rothstein@pol.gu.se publicerad i Jesper Strömbäck (red.). Framtidsutmaningar: det nya Sverige.

Läs mer

Alla har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha sex

Alla har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha sex Alla har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha sex På många håll i världen saknar människor rätt och frihet att bestämma över den egna sexualiteten, över med vem eller vilka man vill ha sex,

Läs mer

Arbetsmarknaden för de äldre

Arbetsmarknaden för de äldre Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/7 Arbetsmarknaden för de äldre Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet De åsikter som uttrycks i denna

Läs mer

Så påverkar föräldraförsäkringen. invandrares etablering på arbetsmarknaden. Ulrika Vikman RAPPORT 2013:3

Så påverkar föräldraförsäkringen. invandrares etablering på arbetsmarknaden. Ulrika Vikman RAPPORT 2013:3 Så påverkar föräldraförsäkringen nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden Ulrika Vikman RAPPORT 2013:3 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner C-uppsats Statsvetenskapliga institutionen Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner Marlene Gustafsson Förord Denna C-uppsats är skriven under höstterminen 2013

Läs mer

På jakt efter framgångsrik arbetslivsintegrering

På jakt efter framgångsrik arbetslivsintegrering På jakt efter framgångsrik arbetslivsintegrering Effekter av deltagande i socialfondsfinansierade projekt i jämförelse med Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet Forskningsrapport 2013/1 Ryszard Szulkin

Läs mer

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG #5/09 En undersökning om utbildningens lönsamhet. 2009-04-12 Författare: Jana Fromm, utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: jana.fromm@tco.se

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Vem har drabbats av fetmaepidemin?

Vem har drabbats av fetmaepidemin? Vem har drabbats av fetmaepidemin? Åsa Ljungvall är fil dr i nationalekonomi. Hon disputerade vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet hösten 2012 med avhandlingen Economic Perspectives on the Obesity

Läs mer

Hur lyckliga är vi i Sverige och vad kan vi göra för att bli lyckligare?

Hur lyckliga är vi i Sverige och vad kan vi göra för att bli lyckligare? Hur lyckliga är vi i Sverige och vad kan vi göra för att bli lyckligare? - En kunskapsöversikt över lyckoforskningens resultat samt dess relevans för svensk politik ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Vad är det för mening med livslångt lärande, om livslångt lärande inte har någon mening?

Vad är det för mening med livslångt lärande, om livslångt lärande inte har någon mening? Personliga, demokratiska och ekonomiska syften finns inbyggda i strävandena för ett livslångt lärande, men det sista nämnda ställs alltmer i fokus. Den enskilde individen har gjorts ansvarig för sin egen

Läs mer

EFA Global Monitoring Report. Report. Education for. Utbildning för alla. Sammanfattning. All. Utbildning för alla 2015 kommer vi att klara det?

EFA Global Monitoring Report. Report. Education for. Utbildning för alla. Sammanfattning. All. Utbildning för alla 2015 kommer vi att klara det? EFA Global Monitoring Report 2 0 0 8 Report Sammanfattning Education for Utbildning för alla All Utbildning för alla 2015 kommer vi att klara det? Utbildning för alla 2015 kommer vi att klara det? Sammanfattning

Läs mer

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA LEDARNAS JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 VI HAR INTE RÅD ATT VÄNTA 3 KVINNA

Läs mer

Man vill ha det lite jämställt sådär

Man vill ha det lite jämställt sådär Jenny Alsarve & Katarina Boye Man vill ha det lite jämställt sådär Planer för föräldraledighet och arbetsdelning bland blivande föräldrar Arbetsrapport 14 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Doing

Läs mer

Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern

Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern Ds 2015:8 Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Östeuropéers rörlighet är lönsam för de rikare EU-länderna

Östeuropéers rörlighet är lönsam för de rikare EU-länderna Östeuropéers rörlighet är lönsam för de rikare EU-länderna nr 8 2013 årgång 41 Den fria rörligheten av arbetskraft inom EU har under det senaste året åter hamnat i skottgluggen i flera europeiska länder.

Läs mer

I nationens intresse en översikt av hur invandring bidrar till Sverige

I nationens intresse en översikt av hur invandring bidrar till Sverige I nationens intresse en översikt av hur invandring bidrar till Sverige Jesper Strömbäck Professor, Mittuniversitetet jesper@jesperstromback.com Förord Invandring ger ofta upphov till en känslostyrd debatt.

Läs mer

Varför så få kvinnor i svenska bolagsstyrelser? 1. Johan E. Eklund

Varför så få kvinnor i svenska bolagsstyrelser? 1. Johan E. Eklund Varför så få kvinnor i svenska bolagsstyrelser? 1 Johan E. Eklund Ratio Institutet och Internationella Handelshögskolan i Jönköping Epost: johan.eklund@ratio.se Varför så få kvinnor i svenska bolagsstyrelser?

Läs mer

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se BE 18 SM 1301 Sveriges framtida befolkning 2013 2060 The future population of Sweden 2013 2060 I korta drag Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017 Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden

Läs mer