HBV NYTT Utges av HBV tel fax

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HBV NYTT Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se"

Transkript

1 magasinet HBV NYTT oktober 2008 Utges av HBV tel fax En fråga om tillgänglighet Rekordstor minimässa Bokningssystem klarar inte äldres krav Medvind för förnybar energi Satsning på vindkraft och värmepumpar 1 1

2

3 Ledare Tre kvartal är till ända och det synes bli ytterligare ett rekordår för HBV. Den oro som finns i ekonomierna världen över kan dock komma att påverka medlemsföretagens räntekostnader och därmed underhållsvolymerna. En viss avmattning kan skönjas i vitvaruförsäljningen som volymmässigt minskat med tre procent. Några medlemmars mycket stora köp under förra året, som förvisso inte kan upprepas i år, kan vara en förklaring till nedgången. Till trots verkar 2008 som sagt bli ytterligare ett framgångsrikt år. Varuförsäljningen har ökat med tio procent och med energin inkluderad är uppgången mer än 30 procent. Många olika aktiviteter har hittills genomförts under året. Det har bland annat varit HBV-träffar och minimässor. Bara våra fyra minimässor har tillsammans samlat omkring 800 besökare från 100 medlemsföretag, uppenbarligen en bra modell både för våra medlemsföretag och för leverantörerna. Under våren genomfördes upphandlingen av elmäklartjänsten för de kommande två åren med option på ytterligare två år. Upphandlingen som överklagades kunde avslutas i september och ett avtal kunde på nytt tecknas med Bergen Energi. I kommande avtal med medlemsföretagen ges också möjligheten att teckna sig för grön el. Totalt är tillgången 500 GWh vattenkraftproducerad el, vilket är omkring en tredjedel av HBVs totala volym. Upphandlingarna av 2009 års avtal har inletts under hösten. Dessa upphandlingar innehåller nya utmaningar då de utförs efter regelverket i nya LOU. Detta innebär att avtalen kommer att rangordnas och att inköp i första hand ska ske från den först rankade leverantören. Både i upphandlingsunderlagen och i avtalen har emellertid inskrivits att annan av de upphandlade leverantörerna kan väljas om särskilda skäl för det finns. Det kan exempelvis vara förvaltningsmässiga fördelar att välja ett annat fabrikat. För att förbättra servicen till medlemsföretagen har två förstärkningar av HBV skett. I vår grupp av entreprenadupphandlare finns sedan den 1 september ytterligare en medarbetare - Annie Mägi Gillstedt. Också marknadsavdelningen är förstärkt med Sara Larsson som tar över Therese Johanssons uppgifter på kundservice. Therese får då möjligheten att jobba mer med olika former av projekt inom alla distrikt. Genom dessa förändringar kommer vi att kunna möta medlemmarnas behov av stöd och service på ett bättre sätt. Vi fortsätter att anstränga oss och ser fram mot ett nytt år med goda avtal. Ansvarig utgivare Klas Hall Produktion Roxx Media Sverige Tel: Fax: E-post: Anders Linder vd HBV Box Stockholm Tel: Fax: Projektledare Micael Lindgren Redaktör Håkan Hellström Grafisk form Daniel P Sandin Omslagsbild Anders Nilsson Fotograf Anders Nilsson Original Theresé Adolfsén Mediasäljare Maria Sveed Tryck CTM, 2008 Sälroboten Paro kan visa känslor, som förvåning, lycka och ilska. Sensorer gör att den reagerar på beröring och ljud. Innehåll 5 Vind i seglen AskersundsBostäder har satsat på ett eget vindkraftverk och värmepumpar. På så sätt har man avsevärt lyckats sänka oljeförbrukningen. 9 Full gas! På den avreglerade gasmarknaden upptäcker allt fler medlemsföretag fördelarna med HBVs gasavtal. 11 Utmaning för bostadsbolagen När fler äldre kommer att bo kvar hemma möts bostadsbolagen av nya utmaningar i framtiden. Kraven på tekniskt stöd och större tillgänglighet kommer att öka. 14 Minimässa i Älvsjö Rekordmånga utställare och besökare kom till HBVs minimässa på Stockholmsmässan. Flera avtalsområden fanns representerade på mässan. Man kunde bland annat provköra elfordon. 9 Populära förvaltningsträffar 12 Bokningssystemen sätts på prov 17 HBV-test av varmvattenmätare 19 Annie ny upphandlare Grundat 1912 RÄLTA SNICKERIFABRIK AB Tillverkare av specialsnickerier. Fullständig ytbehandling. Verkmästarekontor tel Offerter och fakturering tel , fax

4 Vi har gjort det barnsligt enkelt att välja filter. Det ska vara lätt att jämföra olika filter. Just därför har vi utvecklat en ny klassificering Energy & Air Quality Rating. Alla luftfilter kan numera betygsättas mellan A och G. Om ett filter får ett bra betyg betyder det att energikostnaden är låg och luften blir ren. Svårare är det inte. På kan du läsa om hur lätt det är att välja rätt. Allt du behöver för fastighetsunderhåll! Vi erbjuder bland annat: Ljuskällor Elartiklar Beslag och lås Städredskap och rengöringsmedel Redskap Fläkt och spis VVS-artiklar Verktyg För att hitta ditt närmaste DahlCenter gå in på dahl.se. Ring oss gärna på eller maila på 4

5 På några få år har AskersundsBostäder lyckats att avsevärt minska användningen av olja. Samtidigt har man ökat användningen av el från förnybara energikällor. En omfattande satsning på berg-, jord- och sjövärmepumpar samt ett eget vindkraftverk vid Vätterns norra ände är en del av förklaringen till den framgångsrika omställningen. Förnybar energi minskar oljeberoendet Artikeln fortsätter >> på nästa uppslag 5 5

6 > Vd Anders Gustafsson rekommenderar alla bostadsbolag med planer på ett eget vindkraftverk att göra verklighet av dem. Anders Gustafsson, vd för AskersundsBostäder, hyllar sin föregångare Bo Svensson när han ska berätta om bolagets miljöarbete. Startpunkten på satsningen på förnybar energi och vindkraft var egentligen Riksdagens beslut 2002 att elanvändningen från förnybara energikällor skulle öka med 10 TWh i Sverige fram till 2010, säger Anders Gustafsson. I början på 2000-talet var AskersundsBostäder pionjärer på området. Bygglovsansökan för vindkraftverket var den första i sitt slag i kommunen och hamnade slutligen på länsstyrelsens bord. Bygglovet godkändes 2004 och vindkraftverket vid Almudden invigdes den 28 september Det krävdes mycket arbete för att komma igång men Bo Svensson såg det som ett kall att driva de här frågorna, säger Anders Gustafsson. Det krävdes både självförtroende och mod av styrelsen för att våga ta beslutet att bygga ett eget vindkraftverk. Visst fanns det ett antal belackare och invändningar om att det skulle vara fult, ge skuggor, bullra eller skada fågellivet men inga av farhågorna har varit befogade. I dag är det flera bostadsbolag som befinner sig i startgroparna för att bygga vindkraftverk och AskersundsBostäder planerar för ytterligare ett kraftverk. I dag är det avsevärt enklare att till exempel få bygglov, säger Anders Gustafsson. Vårt mål är att även det andra verket ska stå på Almudden, också det med en effekt på 800 kw. Området vid norra Vättern lämpar sig för vindkraft tack vare gynnsamma vindförhållanden. Till höger Anders Gustafsson tillsammans med fastighetsskötaren Henrik Törnqvist vid en värmepumpscentral. Dagens vindkraftverk har en kalkylerad årsproduktion på 1,5 miljoner kwh vilket motsvarar en tredjedel av bolagets elbehov. Det betyder att när det andra kraftverket är i drift kommer två tredjedelar av vår el att komma från en förnybar energikälla, säger Anders Gustafsson. Att sikta mot 100 procent är dock inget realistiskt mål. Vi vill inte komma till en punkt där vi blir elproducenter. AskersundsBostäder har ett avtal med kraftverksleverantören om service och löpande underhåll. Utifrån de erfarenheter som vi har av att äga ett vindkraftverk kan jag inte annat än att rekommendera alla bostadsbolag som har sådana planer att göra verklighet av dem, säger Anders Gustafsson. För att minska oljeanvändningen vid uppvärmning har AskersundsBostäder valt att satsa på berg-, jord- och sjövärmepumpar i vissa av sina fastigheter. Större delen av vårt bostadsbestånd får sin värme från fjärrvärmenätet, säger Anders Gustafsson. Olja används där fjärrvärme inte finns som alternativ. Genom att byta ut oljepannor mot värmepumpar har vi mellan 2005 och 2008 kunnat sänka förbrukningen av olja från 250 till 100 kubikmeter om året. Genom att installera ytterligare värmepumpsanläggningar kan vi minska detta med ytterligare 25 kubikmeter under nästa år. Målet för AskersundsBostäder är att fram till 2012 ska den totala oljeförbrukningen vara mindre än 50 kubikmeter per år. Motivet för att minska oljeförbrukningen är inte bara Förnya köken med måttbeställda skåpsluckor, insatshurtsar, bänkskivor m.m. Även hela stommar måttanpassade/standardmått! Montage ingår.leveranser över hela landet. Beställ kostnadsfri info. LUCK- OCH INREDNINGSBOLAGET AB Box 80, Dalsjöfors Tel Fax E-post: Nytt Kök Helt Enkelt 6

7 Bergvärmepumpsanläggningen i kvarteret Brandstationen är bara tre månader gammal. Värmen från de sex borrhålen ersätter uppvärmning från ungefär 50 kubikmeter olja per år. miljö mässiga utan även ekonomiska, säger Anders Gustafsson. Investeringen i värmepumpar betalar sig på ungefär tre år. Bolaget har fastigheter i Olshammar, Askersund och Åmmeberg med jord-, berg- och luftvärmepumpar. I Zinkgruvan är sjövärme installerad via slangar utlagda i närbelägna Mörtsjön där AskersundsBostäder har sjötomter. Att värmepumpsanläggningarna drivs av förnybar el från vindkraftverken skapar ytterligare en miljövinst, säger Anders Gustafsson. I framtiden ser han nya möjligheter: Solenergi i kombination med bergvärme kan vara ett sätt till ytterligare vidareförädling, säger han. Soluppvärmt vatten pumpas ned i berget, där värmeenergin sedan plockas upp med våra värmepumpar. AskersundsBostäder ska fortsätta att ligga i framkant och jag tror att vi har en fördel av att vara ett relativt litet bolag, med korta beslutsvägar, säger Anders Gustafsson. Vi har fått bra respons från både boende och personal och kommer att fortsätta våga satsa på nya idéer. Energieffektivisering en självklarthet Drivkraften för att upprusta miljonprogrammen måste vara både ekonomisk och social, såväl som ekologisk, säger Ing- Marie Odegren, vd på Alingsåshem. För att nå ett bra resultat måste vi ta hänsyn till alla aspekter. Att samtidigt med upprustningen energieffektivisera byggnaderna är självklart. I början av 2008 inleddes renoveringsarbetet av Brogården, ett typiskt miljonprogramsområde med 300 lägenheter i Alingsås, ett arbete som kommer att vara klart om fyra fem år. Renoveringsarbetet resulterar i extremt energisnåla bostäder. Brogården kommer att vara de första renoverade byggnader i Sverige som uppfyller definitionen för passivhus, vilket innebär att de inte behöver traditionell uppvärmning. I stället tillvaratas värmen från boende, elektriska apparater och instrålad sol samtidigt som värmeförlusterna minskas genom effektiv isolering och ventilation. Vi var tvungna att tänka nytt och gå ett steg längre för att sänka energiförbrukningen i våra renoveringsobjekt så mycket som vi ville. Passivhusen är en beprövad teknik som vi vet fungerar, säger Ing-Marie Odegren. Omvandlingen till passivhus innefattar bland annat en ny fasad av keramikplattor utanpå tilläggsisolering med stålreglar och stenull, byte till särskilda passivhusfönster och förstärkt isolering i tak och bottenplatta. Kostnaden per lägenhet beräknad kronor, varav kommer från energieffektiviseringen. Vi renoverar för framtiden, tanken är att husen ska klara sig i 100 år innan det är dags för en liknande upprustning, säger Ing-Marie Odegren. Renoveringen betalas både av höjda hyror och genom minskade energikostnader. Energiförbrukningen, inklusive hushållsel, ska sjunka från 216 kwh till 92 kwh. Efter upprustningen används en annorlunda hyresmodell i Brogården då man i vissa lägenheter kommer att ta ut nybyggnadshyror. I upprustningen ingår en allmän standardhöjning som större badrum, installation av hissar, portlås och bredband. Vi gör en övergripande satsning för att göra hela Brogården mer attraktivt för boende och energieffektiviseringen är bara en del av detta, säger Ing-Marie Odegren. Ökad tillgänglighet och standardhöjning är andra exempel på förbättringar av den sociala boendemiljön. I Brogården har de boende fått vara delaktiga i processen, det är ju trots allt för deras skull som renoveringen genomförs. Det är otroligt viktigt att skapa en framtid som inte bara är ekologiskt utan även socialt hållbar för att investeringen ska bli så lönsam som möjligt. 7

8 Den snabba vägen till ditt fastighetsunderhåll. Minska energikostnaderna! Nedis lagerför ett brett sortiment av lågenergilampor. Den långa livslängden och den låga energiförbrukningen ger dig möjlighet att spara både pengar och energi. Samtliga typer finner du på vår hemsida bland vårt övriga sortiment av tillbehör och reservdelar inom bl.a. hushållsoch fastighetsservice. Välkommen! Prisexempel: Lampa med 2 U-rör och E27-sockel. 7 W (motsvarar 40 W) - LAMP E25HQ 11 W (motsvarar 60 W) - LAMP E24HQ Styckpris vid köp av 50 st.: 13 kr Styckpris vid köp av 100 st.: 12,50 kr Priserna gäller t.o.m Nedis AB Spis/Fläkt El Kyla Tork/Mangel VVS Klok investering för framtiden Vi har närmare artiklar inom El, VVS, Verktyg, Beslag och Städ, och allt finns tillgängligt inom 24 timmar. Du kan spara både tid och pengar genom att samordna alla inköp för ditt fastighetsunderhåll från en och samma leverantör. Vi tillverkar markadens mest energi- och kostnadseffektiva sparstrålsamlare (Sparlatorer) för köks- och tvättställsblandare samt duschar. Världsledande i vattenbesparing när det gäller prestanda, ekonomi, kvalitet och komfort. Utöver vårt breda sortiment har vi tagit fram manuella och elektroniska system för kostnadseffektiva beställnings- och betalningsrutiner. Ring oss på , eller besök oss på gör det enklare att vara proffs Stockholm Halmstad E-post Webb 8 Ahlsell_HBVNytt_dator2.indd

9 Gasavtal ger trygghet på avreglerad marknad Sedan drygt ett år tillbaka erbjuder HBV ett avtal för naturgas genom leverantören E.ON. Laholmshem är en av de första medlemmarna som tecknat gasavtalet. Eftersom vi skulle genomföra vår första upphandling på en avreglerad marknad kändes det tryggt att ta hjälp av HBV, säger Ingvar Folkesson, vd på Laholmshem AB. Sedan den 1 juli 2007 är Sveriges gasmarknad avreglerad. På samma sätt som på elmarknaden är det fritt för alla, både företag och privatpersoner, att köpa naturgas från den leverantör man själv vill. Kunden tecknar ett anslutningsavtal med nätägaren som äger, sköter och underhåller det lokala gasnätet. Nätet är ett monopol och det går inte att välja bort nätägaren. Kunden kan däremot fritt välja gasleverantör. HBV erbjuder ett ramavtal för upphandling över tröskelvärde enligt LOU. HBV-medlemmen och dess ägare kan köpa på detta avtal utan att själv behöva genomföra en upphandling. Slipper administration Det kändes naturligt att vända sig till HBV för att ta del av deras erfarenhet och få hjälp med upphandlingen, säger Ingvar Folkesson. Genom HBVs avtal pressades priset något men vinsten var också att vi slapp den medföljande administrationen. Laholm får sin naturgas från huvudledningen mellan Malmö och Göteborg, där merparten av gasen kommer från Danmark. Till ledningen har ett lokalnät anslutits, som förser både Laholm och Båstad med gas. Sedan 2002 blandas egenproducerad biogas med naturgasen i det lokala nätet, andelen biogas är cirka 30 procent. Intresset för gas har vuxit på den avreglerade marknaden, inte minst bland HBVs medlemmar tack vare deras avtal, säger Jonas Greberg på E.ON. Några har också tecknat avtal, men hittills har vi kanske varit lite dåliga att nå ut med all ny information till medlemmarna. Under vintern kommer vi dock att bli mer aktiva, bland annat genom att bjuda in till informationsträffar. Jonas Greberg, E.ON För mer information om gasavtalet kan du kontakta Henrik Ripa på HBV, , eller Jonas Greberg, E.ON, HBV anordnar ett biogasseminarium i Bjuv den 30 oktober tillsammans med E.ON. Mer information om träffen hittar du på Unikt erfarenhetsbyte på HBV-träffar HBV-träffarna möjliggör ett erfarenhetsutbyte som inte går att få någon annanstans, säger Christer Tomth på Morastrand AB. Som anställd på ett mindre bolag får man en unik chans att diskutera med andra med liknande erfarenheter. HBV vill genom träffarna stimulera sina medlemmar att öka kontakten sinsemellan, samtidigt som man erbjuder en fördjupad information inom olika produktområden. Erfarenhetsutbytet sker bland annat genom att alla deltagare tar med sig sina egna frågeställningar till träffen där de sedan diskuteras i grupp. Mer information om HBV-träffarna kan du få av Carl-Göran Ek på HBV, Christer Tomth är fastighetsansvarig på Morastrand och har varit med på flera träffar. Han tycker att formen för träffarna är perfekt. Man får chansen att ta upp alla de frågor man har, till exempel hur man ska efterleva och förhålla sig till olika myndighetskrav, säger han. Då kan man känna av hur man ligger till i förhållande till andra som befinner sig i samma situation. Man vill helt enkelt veta att man gör rätt. Deltagarna bestämmer agendan Varje vår och höst anordnas ett antal HBV-träffar. De riktar sig på våren till förvaltare och områdesansvariga och på hösten till bovärdar och fastighetsskötare. Innehållet bestäms av deltagarna själva. Det är inte HBV som väljer ut vilka företag som ska få chansen att visa upp sig under en träff utan det är deltagarna som väljer ut avtalsleverantörer genom att lämna förslag, säger Carl- Göran Ek på HBV. Under våren hade vi till exempel fyra träffar med inriktning på media- och energimätning och en träff med inriktning på lås- och bokningssystem. Sammanlagt lockade vårens fem träffar, i Piteå, Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Tällberg, 130 personer. Under november och december anordnar vi fyra HBV-träffar för bovärdar och fastighetsskötare, och det återstår att se på vilken inriktning de kommer att få. 9

10 Tefem IP 44 SENSOR Tefem IP 44 Sensor ger Dig möjlighet att skapa trygghet och samtidigt reducera energiförbrukningen - tänder ljuset när du kommer och dimrar ner eller släcker när du gått. Tänder när Du kommer Tefem IP 44 Sensor Bas - tänder ljuset när Du kommer och släcker när Du gått. E x14 W E x28 W Kampanjerbjudande 990:- Tefem IP 44 Sensor Master - har samma funktion men kan dessutom styra upp till 6 st Tefem IP 44 Slav. E x28 W Master E x28 W Slav Tefem IP 44 Sensor Dim - lyser alltid med 10% grundljus. När Du kommer ökas ljuset till 100%. E x14 W E x28 W Kampanjerbjudande 1290:- Räckvidden - kan ställas in mellan ca 0,5-5 m vid takmontage. Efterlystiden - kan ställas in mellan ca 2-30 minuter. Skymningsnivån - kan ställas in mellan ca lux. kampanjen gäller till 31/12 10

11 Är det kanske dags att slänga soporna? Den vänliga uppmaningen möter vid ytterdörren samtidigt som en bild på en full sopkorg lyses upp på panelen intill. Förhoppningsvis kan den få en dement person att på egen hand slänga sina sopor. I dag finns ett stort utbud av tekniska hjälpmedel som gör det möjligt för äldre och personer med funktionshinder att bo kvar hemma och samtidigt vara både självständiga och trygga, säger Jörgen Kunnari. Hjälpmedelsinstitutets demonstrationslägenhet SmartLab är fylld av just smarta tekniska lösningar. Den milda rösten som meddelar att det är dags att tömma soporna, att kranen fortfarande rinner eller att fönstret står öppet är ett exempel. Portvideotelefonen är ett annat. Den boende kan direkt se och höra vem som ringer på dörren vilket avsevärt ökar känslan av trygghet och säkerhet i hemmet, säger Jörgen Kunnari, FoU-handläggare på Hjälpmedelsinstitutet och ansvarig för SmartLab. Detta trots att man kanske har en funktionsnedsättning av syn, hörsel eller är dement. För den som har svårt att minnas kan en påminnelsepanel vid dörren eller en smart nyckelbricka som visar om ytterdörren är låst vara avgörande för att man faktiskt vågar lämna lägenheten eller inte. Tekniska hjälpmedel kan också betyda mycket för de sociala kontakterna, antingen när man ska ta sig ut ur lägenheten eller kommunicera med andra, säger Jörgen Kunnari. Genom systemet IPPI kan man läsa e-post och sms på tv-skärmen. Nyttig teknik Vårdbehov i hemmet ställer höga krav på tillgänglighet och teknisk utrustning. I SmartLab kan vi till exempel visa ett larm som reagerar på både inaktivitet och överaktivitet, säger Jörgen Kunnari. Det sitter runt handleden och reagerar både på kroppsrörelser och hudens fuktighet. Genom att jämföra rörelsemönstret med personens normala beteende reagerar larmet till exempel om personen verkar orolig nattetid. Belysningen i lägenheten är särskilt anpassad för synskadade eller äldre med svag syn. Färgsättning på golv, väggar och lister har valts för att skapa tydliga kontraster. I badrummet finns ett höj- och sänkbart handfat med handtag som är byggt för att kunna hålla sig i och till och med använda som stöd för att ta sig upp från toaletten. SmartLab finns sedan juni 2008 i en lägenhet i samma hus som Hjälpmedelsinstitutet i västra Stockholm. En av de saker som är unikt med SmartLab är vårt fokus på nätverkssystemen, till exempel ett nyckelfritt låssystem. Allt eftersom nya produkter och system kommer ut på marknaden kommer vi att komplettera lägenhetens utrustning och vi är inte låsta till någon specifik leverantör, säger Jörgen. Mer information om SmartLab hittar du på >> Artikeln fortsätter på nästa uppslag. Till vänster badrummet med trivsamma och lugna gula väggar och kontrasterande blå detaljer. Till höger en enkel fjärrkontroll till tv:n och på handleden i n- och överaktivitetslarmet. 11

12 > Portvideotelefonens bild kan visas på tv:n. Här kan också text- och bildmeddelanden från e-post, sms och mms läsas. På bilden Jörgen Kunnari. Framtidens krav på ett bra boende Ett av Hjälpmedelsinstitutets uppdrag är att främja forskning och utveckling av teknik, hjälpmedel och boende för äldre. För bostadsbolagen väntar en stor utmaning när man ska möta kraven från en grupp äldre som inte bara blir fler utan också ställer högre krav än tidigare. I dag är 1,1 miljon svenskar över 65 år. År 2040 kommer den siffran att ha stigit till 2,4 miljoner. Det betyder en stor grupp potentiella hyresgäster som kommer att efterfråga en högre grad av tillgänglighet, service och teknikstöd än vad de flesta bostadsbolag kan erbjuda i dag, säger Ingela Sedin Nilsson, projektledare vid Hjälpmedelsinstitutet. Hon arbetar med projektet Teknik för äldre som består av tre huvudområden, varav ett är de äldres boende. Kunskapen om behoven hos de äldre som bor kvar hemma, och hur man kan tillgodose dem, är ofta väldigt liten, säger hon. Hemmiljön är mycket viktig. Här sker den mesta kontakten med både anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Med teknikstöd och tillgänglighetsanpassning går det att skapa ett boende med hög Aktivitetstavlan till vänster meddelar dagens aktiviteter, som att äta middag, se på tv-nyheterna eller ta emot ett besök. Den interaktiva robotsälen Paro fungerar som sällskap och kan även användas för terapeutiska ändamål. livskvalitet även för personer med olika funktionsnedsättningar, av till exempel syn och hörsel, minskad rörlighet eller demens. Ingela Sedin Nilsson menar att leverantörer behöver få insikt om att det kommer en ny marknad genom många fler äldre, som kommer att efterfråga nya teknikstöd och smarta lösningar. Bostadsbolagen behöver kunskaper om vilka behov de äldre har i ett ökat kvarboende. Till exempel om hur man kan öka fysisk Bokningssystem svåra att använda för HBVs användartest av boknings- och passersystem visar att det finns stort utrymme för förbättringar eftersom systemen är mycket svåra att använda för äldre. Vissa system har så allvarliga problem att en del testpersoner inte klarar att genomföra bokningen på egen hand. HBV har tillsammans med Hjälpmedelsinstitutet initierat ett användartest av tre passer- och bokningssystem som omfattas av HBVs avtal: Aptus, ELS Boka (Electrolux) och QT-system. Testet har tagits fram av inuse AB och visar hur lätta eller svåra de interaktiva systemen är att använda. Målgruppen för testet var gruppen äldre, i det här fallet personer över 70 år. Testpersonerna fick utföra sju olika uppgifter, allt från att boka en tid i tvättstugan till att avboka tider eller göra flera bokningar samtidigt. Målet är att klargöra de krav som äldre ställer på bokningssystem för tvättstugor och hur de kan förbättras. Hopp om framtida utveckling Av testresultaten framgår att bokningstavlorna är svåra att tyda och att språket varken är anpassat efter tvättstugemiljön eller 12

13 Med portvideotelefonen kan den boende se och höra vem som ringer på dörren och jämföra utseendet med ett foto. tillgänglighet på olika nivåer och hur nya teknikstöd och smarta lösningar kan ge ökad trygghet och säkerhet i boendet för äldre. För HBV är det viktigt med samarbete med olika organisationer som arbetar inom de områden där våra medlemmar verkar. Hjälpmedelsinstitutet är en av våra samarbetspartners, säger Klas Hall. äldre användarna. När hjälptexter, instruktioner och felmeddelanden är svåra att förstå blir systemet svårare att använda. Systemen är heller inte anpassade efter äldre människors sätt att hantera dem. Systemen kastar till exempel ut den användare som tar för lång tid på sig att genomföra en bokning. För många av testpersonerna innebar det att man fick börja om med bokningen eftersom man inte hann med. I testresultatet finns en rad förbättringsförslag, till exempel att göra knapparnas funktion tydligare, använda ett mer lättförståeligt språk, rensa bort onödig information och ge bättre återkoppling på användarens handlingar. Testet har två syften: det ena är att underlätta för våra medlemmar när de ska inhandla den här typen av system med tanke på målgruppen. För det andra hoppas vi att testresultatet, där vi kommer att lista de olika problem som finns, ska leda till en produktutveckling från tillverkarnas sida, säger Klas Hall på HBV. Testet finns att läsa på medlemssidorna, För mer information om användartestet kontakta Klas Hall, , CARRARO kompakttraktorer och redskapsbärare, från 20 till 100 hk i ett flertal olika utförande t.ex. midjestyrning, vändbar förarplats mm. HUSTLER Spakstyrda gräsklippare, följsammaste spakarna på marknaden. Klippbredd från 97 cm. NEW HOLLAND kompakttraktorer, från 24 till 51 hk. Enda traktor på marknaden med SuperSteer. HOLDER Midjestyrda kompakttraktorer och redskapsbärare från 27 till 80 hk. 13

14 Rekordintresse för höstens minimässa I mitten på september lockades ett rekordstort antal utställare och besökare till Stockholmsmässan i Älvsjö för en av HBVs populära minimässor. HBV har anordnat ett antal minimässor runt om i Sverige under de senaste åren. Till mässan i Älvsjö hade 49 utställare och 274 besökare från 39 medlemsföretag anmält sitt deltagande. Leverantörer från flera olika avtalsområden samt personal från HBV fanns på plats för att berätta om varor och tjänster och svara på frågor om upphandlingar. Mässan riktade sig till alla som köper in och hanterar varor från vd:ar och fastighetsskötare till förvaltare och tekniker. Många av besökarna passade på att titta in under lunchtid eftersom det bjöds på en ekologisk buffé. Benny Rohlén från El-Björn: Vårt företag har daglig kontakt med HBV-kunder, men genom att delta på den här mässan hoppas vi kunna nå fler kunder i Stockholmsområdet. Till skillnad från andra leverantörer av avfuktningsutrustning, som tillverkar även annan tvättstugeutrustning, har vi inte samma möjlighet att marknadsföra oss. Vi är främst starka i bygg- och elbranschen och starka i Syd- och Västsverige. Mats Blomberg och Fredrik Carlsson från Stockholms Kooperativa Bostadsförening: Vi kommer främst hit för att få information om olika produkter. Från vårt bolag kommer förvaltare och fastighetsskötare, de som verkligen använder grejerna. Minimässan har ett bra upplägg, allting är samlat på ett ställe men samtidigt lagom stort. Björn A Carlsson från Micrologistic har en portabel trappa till hjälp för att visa upp företagets produkter, bland annat en elektrisk trappklättrare. Mässor av den här typen är egentligen det enda sättet att sälja den här typen av produkter, genom att visa upp dem. Därför är de mycket viktiga för oss. Utemiljön i fokus på ParkExpo Hur kan allmännyttan förbättra tillgängligheten och öka tryggheten i sina utemiljöer? Kraven på utemiljöerna kommer till exempel att öka i takt med att allt fler äldre bor kvar i hemmet. Under ParkExpo i november kommer några av HBVs medlemmar att visa hur man kan arbeta med trygghet och tillgänglighet. ParkExpo på Svenska Mässan i Göteborg (den november) riktar sig till alla som arbetar med park, anläggning och gröna ytor. I samarbete med ParkExpo har HBV tagit fram ett mässprogram med en egen monter som utgångspunkt. Vi vill visa på den framåtanda som finns inom allmännyttan, säger Klas Hall på HBV. Två av våra medlemmar, ett större och ett mindre bolag, kommer att visa hur de arbetar för att förbättra utomhusmiljön. Micasa Fastigheter kommer till exempel att visa upp sitt projekt Trygg utevistelse vid äldreboenden, som är tänkt att fungera som en kunskapsbank som kan utnyttjas av bostadsbolag och kommuner som utvecklar och rustar upp gårdar kring äldreboenden. Hällefors Bostads AB, som satsar mycket på att använda konst i sina områden, visar hur de arbetar med Sinnenas & Minnenas Park som bland annat vänder sig till dementa. HBV vill vara en drivande kraft i utvecklingen för utemiljön kring fastigheten i dag och i morgon. För mer information om HBVs närvaro på ParkExpo och biljetter, kontakta Klas Hall, , 14

15 Bostadsbolagens jakt på tysta, energisnåla och miljövänliga transporter har fått efterfrågan på elfordon att växa under senare år. HBV har avtal med fyra leverantörer av elfordon. Ökat intresse för elfordon Allt fler bostadsbolag väljer att ersätta diesel- och bensindrivna fordon med eldrivna fordon där det är möjligt, för att bidra till en bättre miljö. Även om inköpspriset är högt så finns flera fördelar som kan väga upp den högre inköpskostnaden, det gäller främst lägre driftskostnader. Underhållskostnaderna är små eftersom elfordonen har få rörliga delar utöver rotor i elmotor och växellåda. Även skattemässigt kan det finnas fördelar. Elfordonen är också smidiga och tysta att använda bland bebyggelse. HBV har i dag fyra avtalsleverantörer inom området: Nomaco (Melex, Jolly, E-Z-GO och Goupil), Rumec Service (GEM), Epton Trading (ClubCar) samt ImportInvest i Danderyd (Aixam och Mega). De olika elfordonen kan klassas som EU-moped, lätt terrängvagn, motorredskap klass 2 och lätt lastbil. Brett användningsområde Rumec Service säljer elbilen GEM från Daimler Chrysler. Elbilar är lätta att handha och har ett relativt litet servicebehov, säger Rune Kumlin på Rumec Service. Kommuner och kommunala bostadsbolag som miljöcertifierats ser särskilt fördelar med de miljövänliga elfordonen. Efterfrågan har helt klart ökat och elfordon får allt fler användningsområden tack vare större kapacitet, säger Kurt Jansson på LMK Markvårdsmaskiner, återförsäljare för Nomaco. Höjda energipriser och miljöhänsyn gör eldrift attraktivt för många bostadsbolag. Att elfordonen inte släpper ut avgaser förbättrar också arbetsmiljön för de anställda. Från Frankrike kommer mopedbilen Aixam och MC-lastbilen Mega. Peter Östlund och Johan Breitholtz, ImportInvest i Danderyd. En elektrisk mopedbil har många av bilens fördelar men är lika lätt att använda som en EU-moped, vilket bland annat innebär att det inte krävs körkort utan är tillåten från 15 år med förarbevis för EU-moped, säger Peter Östlund från generalagenten ImportInvest i Danderyd. Den är även skattefri och behöver inte besiktigas. Modellerna är nyckelfärdiga men har stora anpassningsmöjligheter. Nöjd med funktionen Huge Fastigheter har i dag 20 elfordon vid sidan av företagets totalt cirka 150 fordon som går på syntetdiesel. Vi använder elfordon där det är praktiskt möjligt och ytterligare 10 procent av dieselfordonen kan kanske bytas ut mot elfordon, säger Björn Thulin, upphandlingschef på Huge. Vi är otroligt nöjda med funktionen hos våra elfordon och har till och med förlängt livslängden på några av dem. Huge väljer elfordon på grund av ekonomiska och miljömässiga skäl, men märker också att både hyresgäster och personal uppskattar dem. Björn Thulin, Huge Fastigheter Rune Kumlin, Rumec Kurt Jansson, LMK Markvårdsmaskiner 15

16 E-faktura sparar tid och papper Varje år hanterar Familjebostäder i Stockholm fakturor, varav 28 procent i dag är elektroniska. Vår målsättning är att så stor andel som möjligt ska vara e-fakturor, även om vi aldrig når 100 procent, säger Claes Norrman, controller/kontorschef på Familjebostäder. Familjebostäder tar i dag emot e-fakturor från HBV. Fördelen med e-fakturor är främst att vi slipper en stor del av den faktiska pappershanteringen, säger Claes Norrman. Att vi till exempel inte behöver scanna in pappersfakturor sparar både utrymme och tid, det handlar om flera timmar om dagen. Han tycker att HBV använder ett enkelt och smidigt sätt att skicka fakturorna via e-post. Andra system kan upplevas krångligare och vara dyrare att sätta igång, säger han. Det är glädjande att HBV erbjuder den här lösningen, något som vi har efterfrågat i ett par år. Högt intresse Av de leverantörsfakturor som kommer in till HBV är cirka 70 procent elektroniska. När det gäller utgående fakturor var fortfarande bara en bråkdel elektroniska. I dag tar endast 14 av drygt 300 medlemmar emot e-fakturor från oss, säger Per Eklund, ekonomichef på HBV. Intresset är högt men det finns fortfarande många oklarheter kring mottagarsystemen för e-fakturor eftersom det inte finns någon gemensam standard i dag. Många av våra medlemmar väntar därför med att välja teknik. Som det fungerar i dag anpassar HBV sig efter kundernas olika mottagarsystem. Att använda e-fakturor medför främst minskade kostnader och snabbare och rationellare hantering av fakturorna. Kunden slipper onödiga papper, sparar tid och det blir enklare att både registrera, godkänna och betala fakturorna jämfört med traditionell hantering, säger Per. En e-faktura kan också enkelt göras tillgänglig för en hel organisation genom intranät och olika integrerade ekonomisystem. Är du intresserad av e-fakturor? Ta kontakt med Per Eklund på eller Entrémattor för alla behov! 16

17 Testen av varmvattenmätarna utfördes av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Mätarnas hållfasthet och precision undersöktes. HBV-test av varmvattenmätare I det senaste HBV-testet har funktionen hos tre varmvattenmätare från avtalsleverantörer provats. HBV-test nummer 19 publiceras i sin helhet på HBVs hemsida, De provade mätarna är alla av typen enstråliga vinghjulsmätare. Provningarna har genomförts av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, på uppdrag av HBV. Testet har genomförts för att kontrollera funktionen av varmvattenmätarna, detta i tre steg. Först utfördes en grundkontroll genom flödesmätning då mätarnas felvisning vid två olika vattentemperaturer, 20 C och 50 C, undersöktes vid sju olika flödeshastigheter. I nästa steg undersöktes mätarnas felvisning vid varierande flöde. Normal användning simulerades genom att 200 liter vatten tappades upp genom ett antal spolningar på 30 sekunder med 60 sekunders intervall. Därefter testades mätarnas hållbarhet. För att simulera en längre tids användning genomfördes ett accelererat prov bestående av cykler bestående av 15 sekunder med flöde 1,6 m 3 /h och 15 sekunder med nollflöde. HBV-testerna är en serie tester av produkter av stort intresse för medlemsföretagen. Sedan premiären 1990 har testerna bland annat omfattat kylskåp, tvättmaskiner, skåpdörrar och vattensparutrustning. Avsikten med testerna är dels att skapa underlag vid val av produkter, dels att påpeka brister för framtida produktutveckling. Huvudman är HBV och SABOs Produktkvalitetsråd. Glidhängda fönster nyhet i sortimentet Ett nytt avtal för glidhängda fönster är det första synliga resultatet av Fönstergruppens arbete i HBVs sortiment. Vi är glada att kunna erbjuda detta avtal och på så sätt uppfylla våra medlemmars önskemål, säger Micael Lövgren, upphandlare på HBV. De glidhängda fönstren från H-Fönstret i Lysekil är de första av den typen i vårt sortiment, och avtalet kom till efter önskemål från medlemmar som ville ha alternativ till de vanliga sidhängda fönstren, säger Micael Lövgren. Avtalet med H-Fönstret i Lysekil gäller glidhängda fönster och fönsterdörrar. Glidhängda fönster har bågarna hängda i glidhängselbeslag monterade i karmsidstyckena. Bågen snurras runt i horisontal- eller vertikalled helt utanför fasaden. Fönstergruppen startades förra året för att fånga upp erfarenheter, behov och kompetens som finns bland HBVs medlemmar inom avtalsområdet fönster. Det långsiktiga målet för gruppen är att skapa ekonomiskt attraktiva avtal som speglar medlemmarnas efterfrågan. Gruppen har medlemmar från stora, mellanstora och mindre medlemsföretag samt representanter från HBV. Mer information om avtalet med H-Fönstret i Lysekil hittar du på Har du frågor om Fönstergruppen? Kontakta Micael Lövgren eller Henrik Ripa på HBV, Spara energi och miljö med Med 100 filter/år: - sparar du :- i minskade energikostnader - minskar utsläppen med kg CO 2 17

18 18

19 Välj rätt filterklass Ifrågasätt filterklassen i din ventilation! Den uppmaningen ger filtertillverkaren Scandfilter till alla fastighetsägare. Enligt företaget har många ventilationssystem rutinmässigt utrustats med filter av en klass som är högre än nödvändigt, vilket också ger en onödigt hög kostnad. Annie ny upphandlare på HBV Bakom uppmaningen står Scandfilters tekniske chef Thomas Carlsson, som i en artikel menar att fastighetsägare oftare borde ifrågasätta valet av filter i ventilationsanläggningen. Filtret i en ventilationsanläggning installeras främst av två skäl: för att förbättra inomhusmiljön och för att skydda anläggningen mot nedsmutsning. Enligt Thomas Carlsson kan den önskade effekten i de flesta fall uppnås även vid en lägre och billigare filterklass än den som installerats. Artikeln i sin helhet finns tillgänglig på Annie Mägi Gillstedt är HBVs senaste tillskott bland upphandlarna. Annie har tidigare bland annat arbetat inom Stockholms stad. Annie Mägi Gillstedt har bland annat arbetat som upphandlare på en av Stockholms stads stadsdelsförvaltningar samt som samordnare för upphandling, miljö- och riskhanteringsfrågor vid stadens kyrkogårdsförvaltning. Från början gäller det att ta in så mycket som möjligt av hur det fungerar på HBV, sätta mig in i avtalsformerna och lära känna de olika medlemsföretagen, säger hon. Jag känner mig väl mottagen och jag hoppas att jag kan bidra med nya idéer. Dubbla vinnare i EM-tävlingen Till skillnad från själva europamästerskapet i fotboll utsågs två förstapristagare i HBVs EM-tävling Totalt fem lyckliga vinnare har mottagit var sitt strandset som vi hoppas de haft stor nytta av under sommaren. HBV står för hög kompetens i upphandlingsfrågor och ekonomiskt förmånliga ramavtal för medlemmarna samt servicevänlig kompetent personal. HBVs EM-tävling gick ut på att gissa vilket land som skulle ta hem mästerskapet samt på högst 20 ord beskriva fördelen med att anlita HBV. Inger Nordqvist på Örebrobostäder AB gissade helt riktigt Spanien som vinnare. Hon delade förstaplatsen med Gunnar Bäckström på Vindeln Bostäder AB som skrev den bästa motiveringen: HBV står för hög kompetens i upphandlingsfrågor och ekonomiskt förmånliga ramavtal för medlemmarna samt servicevänlig kompetent personal. På andra plats i tävlingen kom Mats Persson, Falkenbergs Bostads AB, och på delad tredjeplats George Bruggemann, Bostads AB Mimer, och Yngve Frost, Morastrand AB. 19

20 Eventuell retur till: HBV Box Stockholm Framgång bygger på erfarenhet. Med Bosch helhetslösning för vitvaruinköpet kan du känna dig trygg. Våra kvalitetsprodukter för kök och tvättstuga omges av kringtjänster som bygger på lång erfarenhet av bygg- och förvaltningsbranschens unika behov. Vi erbjuder rådgivning vid val av standard- och tillvalsprodukter, montagetjänster, koordination av leverans och installation, en rikstäckande serviceorganisation m.m. Ring om du vill veta mer.

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb 2010-09-02 V i satsar på y tterstaden Vi lovar 6 000 nya jobb Satsningen möjliggör ett tillskott på 70 miljoner

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-04 Fastighetsbeteckning: Timmelsta 1:7 Adress/ort: Timmelsta 2, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59 Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-06-02 Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133 Adress/ort: Hultavägen 59 Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-07 Fastighetsbeteckning: Blåslampan 1 Adress/ort: Bågfilsgatan 17, Tygelsjö Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-16 Fastighetsbeteckning: Valler 1:15 Adress/ort: Valler 290, Romelanda Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag: Eklund

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Intagan 1:17 Adress/ort: Åkerström 108, Trollhättan Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

FÖNSTERFINAL! OnlineByggvaror.se. Alltid fraktfritt i hela Sverige www.onlinebyggvaror.se Din närmsta bygghandel 0321-35001.

FÖNSTERFINAL! OnlineByggvaror.se. Alltid fraktfritt i hela Sverige www.onlinebyggvaror.se Din närmsta bygghandel 0321-35001. OnlineByggvaror.se FÖNSTERFINAL! Sid 3-4 Kvalitetsdörrar för ett bättre pris! Sid. 5 Portar med kvalitet och stil! Köket-vårt viktigaste rum! Sid. 6 Sid. 7 Smidigare kan det inte bli! När du handlar hos

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264 Adress/ort: Sjöbovägen 1 / Ingared Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen Solenergi en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 4/3-2015 Fastighetsbeteckning: Havsfrun 7 Adress/ort: Svängen 14, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer

Göteborg Energi antar utmaningen

Göteborg Energi antar utmaningen Göteborg Energi antar utmaningen Energisession 2009 Energieffektiva miljonprogramsområden vision eller realitet Skövde 2009-02-05 Vi lever på lånat kapital Vi är idag 6,7 miljarder människor på jorden

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-13 Fastighetsbeteckning: Härene 3:4 Adress/ort: Norra Härene Kartegården, Lidköping Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443)

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

Värmepumpar XXXX XXXX. värmepumpar september 2010

Värmepumpar XXXX XXXX. värmepumpar september 2010 Värmepumpar XXXX XXXX värmepumpar september 2010 2 electrolux värmepumpar investering electrolux värmepumpar 3 Oxy 3 heatpump en smart investering. Du gör skillnad varje dag när du håller värmen. Electrolux

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-16 Fastighetsbeteckning: Hemmeslöv 45:240 Adress/ort: Norra Rundvägen 10, Båstad Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar 2013-03-05 Karin Byman ÅF Bakgrund Tydliggöra lönsamhetskriterier vid energieffektivisering. Brogården, Alingsåshem, Alingsås Backa Röd, Poseidon, Göteborg

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst Varför energideklaration? Varför är energideklarationen bra för dig som byggnadsägare? Det övergripande syftet med en energideklaration av byggnader är att hushålla

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Åkersberg 1:143 Adress/ort: Dammg 15, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 10/6-2015 Fastighetsbeteckning: Öppinge 2:17 Adress/ort: Öppinge Ängamossen 719, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447)

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2015 Vi bjuder på fröer från Frökungen Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar Vinn en luftvärmepump Värde 21 375 kr Så enkelt

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget. www.eon.se 020 22 99 00 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 %

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL HÖST 2013 Luftvärmepump till kampanjpris! Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % Så minskar du enkelt varmvattenkostnaden

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Tänd lamporna med stil.

Tänd lamporna med stil. Tänd lamporna med stil. Interiördetaljen som många glömmer. Tänker du på strömbrytare, som något du bara använder för att tända och släcka lampor med? Eller vägguttag, som ett nödvändig ont för att få

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-02-05 Fastighetsbeteckning: Hemmesta 11:181 Adress/ort: Vasavägen 14 / Värmö Besiktigad av (certnr): Olle Lilja (5425) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech Steget mot framtiden Synergi i optimalt energiutnyttjande Fueltech Mikael Jönsson Anders Persberg Energismart Boende Framtidens möjligheter med huset som kraftkälla! Var kommer Co2 utsläppen ifrån? Bostäder

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

RENZ. KOLLEKTION 2015 Fastighetsboxar Serviceboxar Digitala lösningar Fastighetssystem

RENZ. KOLLEKTION 2015 Fastighetsboxar Serviceboxar Digitala lösningar Fastighetssystem RENZ KOLLEKTION 2015 Fastighetsboxar Serviceboxar Digitala lösningar Fastighetssystem 1 RENZ INTELLIGENTA SERVICEBOX -Få din vara levererad direkt till bostaden E-handeln fortsätter att växa och med Renz

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-14 Fastighetsbeteckning: Åhus 30:11 Adress/ort: Sankt Jörgensv 6, Åhus Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

Regionservice bygger Sveriges största. passivhus/plusenergihus

Regionservice bygger Sveriges största. passivhus/plusenergihus Mattias Wallin Regionservice Region Skåne, Fastighetsdivisionen Verksam i fastighetsbranschen sedan 1999 Projektledare för Rättspsykiatriskt centrum (RPC) sedan 2011 Projektledare för NSH (Nya sjukhusområdet

Läs mer

Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30

Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30 Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30 VÄLKOMNA Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30 Välkomna Presentation av projektet Träff 1,2,3,4,5,6 Studiebesök Intresse, eget gemensamt (andel) Administration,

Läs mer

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar Fiber till alla Fiber till alla Kommunledningskontoret informerar Innehåll Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun 3 Vad vi kommunicerar 4 Praktiska exempel 5 Några målgrupper 6 Vad är optisk

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 26/11-2014 Fastighetsbeteckning: Enslöv 4:94 Adress/ort: Bankgatan 8, Åled Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-21 Fastighetsbeteckning: Pjäxan 1 Adress/ort: Pjäxgr 1, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-07-21 Fastighetsbeteckning: Norra Rörum 10:6 Adress/ort: Hallarödsv 6, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet.

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet. Annons Hela denna bilaga är en annons från BMW Annons BMW The all-new i BMW X5 www.bmw.com När Sheer du älskar Driving att köra Pleasure allt annat än statisk elektricitet. BILEN SOM ÄR BYGGD AV KOL ISTÄLLET

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN.

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. EUROPA 6, GAMLA STAN I Gamla stan ligger fastigheten Europa 6, med anor från sent 1300-tal. Under årsskiftet 2009-2010 började bostadsrättsföreningens styrelse se sig om

Läs mer

Rock Energy Solutions

Rock Energy Solutions Rock Energy Solutions TM Ett samspel med Naturen Ledarna inom nyckelfärdiga Geoenergisystem Mot en hållbar, lönsam och trygg energiframtid för fastighetsägare Rock Rock Energy - ett samspel med Naturen

Läs mer

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05 Hållbara Järva! 2010-2014 Lisa Enarsson, projektledare The Capital of Scandinavia Akalla Järva Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta Rinkeby

Läs mer

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Kommunal Teknik 2009 1 2 3 AB Gavlegårdarna Gavlegårdarna är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag utanför storstäderna med 16 000 lägenheter,

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-11 Fastighetsbeteckning: Högeryttern 4 Adress/ort: Travg 7, Kristianstad Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-03 Fastighetsbeteckning: Fäladen 14 Adress/ort: Vinkelvägen 46, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - -

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - - ENERGI DEKLARATION Skanör 40:11 2013-juli Mellangatan 38B Utfört av ENERGIDIREKT 23930 Skanör RCC Consulting AB Dekl.id:553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt och beställning Dekl id: 553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt

Läs mer

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS BYGG FÖR FRAMTIDEN MED A-HUS Alla hus som kommer från A-hus tillverkas både med hänsyn till miljön och din plånbok. Klimatsmart boende är ett begrepp som ligger i tiden och innebär

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14/10-2015 Fastighetsbeteckning: Eldsberga 6:107 Adress/ort: Västerljungvägen 20, Eldsberga Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447)

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-11-16 Fastighetsbeteckning: Lomma 35:39 Adress/ort: Järnvägsgatan 16B, Lomma Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 27/02-15 Fastighetsbeteckning: Saturnus 5 Adress/ort: Meteorv 5, Hässleholm Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Villan Ett energismart alternativ Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Målgrupp Vår målgrupp med huset är den moderna människan som uppskattar sin fritid och vill ha ett energieffektivt hus som är framtids

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 9 september 2015. Sunnanvindsg 7, Västerås. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087)

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 9 september 2015. Sunnanvindsg 7, Västerås. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 9 september 2015 Adress/ort: Sunnanvindsg 7, Västerås Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 7/10-15 Fastighetsbeteckning: Skrållan 13 Adress/ort: Bullerbygatan 32, Malmö Besiktigad av (certnr): Jamii Olsson (5441) Företag: Eklund

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

GRÖNA. lilla LUNDSTRÖMS

GRÖNA. lilla LUNDSTRÖMS LUNDSTRÖMS lilla GRÖNA Nu har vi bestämt oss för att göra ännu mer för att bidra till en bättre miljö och ett hållbart samhälle. I den här lilla skriften kan du läsa om vad vi hittills gjort i vårt miljöarbete,

Läs mer

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m BRIGGEN 4 hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD Västra Kanalgatan 1 211 41 Malmö telefon: 040-12 64 00 BESKRIVNING Fastighets AB Riggenhus bygger 37 lägenheter i det nya bostadsområdet Fullriggaren i Västra

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-11-02 Fastighetsbeteckning: Säbylund 3 Adress/ort: Ugglev 5, Hörby Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund

Läs mer

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare bra att veta om el så blir du en säker elanvändare Så här produceras elen Öresundskraft producerar både el och värme. Elen förs i elledningar ut till användarna i industrier, hyreshus och villor. Värmen

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Proffs på sensor-produkter Närvaro- och rörelsevakter

Proffs på sensor-produkter Närvaro- och rörelsevakter Närvaro- och rörelsevakter Tack HD! Du är verkligen bäst i klassen! Din närvaro - är allt som behövs! Välj närvarovakt ur serie Control Pro för att få en fungerande närvarostyrning. Då behövs inget mer

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer