HBV NYTT Utges av HBV tel fax

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HBV NYTT Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se"

Transkript

1 magasinet HBV NYTT oktober 2008 Utges av HBV tel fax En fråga om tillgänglighet Rekordstor minimässa Bokningssystem klarar inte äldres krav Medvind för förnybar energi Satsning på vindkraft och värmepumpar 1 1

2

3 Ledare Tre kvartal är till ända och det synes bli ytterligare ett rekordår för HBV. Den oro som finns i ekonomierna världen över kan dock komma att påverka medlemsföretagens räntekostnader och därmed underhållsvolymerna. En viss avmattning kan skönjas i vitvaruförsäljningen som volymmässigt minskat med tre procent. Några medlemmars mycket stora köp under förra året, som förvisso inte kan upprepas i år, kan vara en förklaring till nedgången. Till trots verkar 2008 som sagt bli ytterligare ett framgångsrikt år. Varuförsäljningen har ökat med tio procent och med energin inkluderad är uppgången mer än 30 procent. Många olika aktiviteter har hittills genomförts under året. Det har bland annat varit HBV-träffar och minimässor. Bara våra fyra minimässor har tillsammans samlat omkring 800 besökare från 100 medlemsföretag, uppenbarligen en bra modell både för våra medlemsföretag och för leverantörerna. Under våren genomfördes upphandlingen av elmäklartjänsten för de kommande två åren med option på ytterligare två år. Upphandlingen som överklagades kunde avslutas i september och ett avtal kunde på nytt tecknas med Bergen Energi. I kommande avtal med medlemsföretagen ges också möjligheten att teckna sig för grön el. Totalt är tillgången 500 GWh vattenkraftproducerad el, vilket är omkring en tredjedel av HBVs totala volym. Upphandlingarna av 2009 års avtal har inletts under hösten. Dessa upphandlingar innehåller nya utmaningar då de utförs efter regelverket i nya LOU. Detta innebär att avtalen kommer att rangordnas och att inköp i första hand ska ske från den först rankade leverantören. Både i upphandlingsunderlagen och i avtalen har emellertid inskrivits att annan av de upphandlade leverantörerna kan väljas om särskilda skäl för det finns. Det kan exempelvis vara förvaltningsmässiga fördelar att välja ett annat fabrikat. För att förbättra servicen till medlemsföretagen har två förstärkningar av HBV skett. I vår grupp av entreprenadupphandlare finns sedan den 1 september ytterligare en medarbetare - Annie Mägi Gillstedt. Också marknadsavdelningen är förstärkt med Sara Larsson som tar över Therese Johanssons uppgifter på kundservice. Therese får då möjligheten att jobba mer med olika former av projekt inom alla distrikt. Genom dessa förändringar kommer vi att kunna möta medlemmarnas behov av stöd och service på ett bättre sätt. Vi fortsätter att anstränga oss och ser fram mot ett nytt år med goda avtal. Ansvarig utgivare Klas Hall Produktion Roxx Media Sverige Tel: Fax: E-post: Anders Linder vd HBV Box Stockholm Tel: Fax: Projektledare Micael Lindgren Redaktör Håkan Hellström Grafisk form Daniel P Sandin Omslagsbild Anders Nilsson Fotograf Anders Nilsson Original Theresé Adolfsén Mediasäljare Maria Sveed Tryck CTM, 2008 Sälroboten Paro kan visa känslor, som förvåning, lycka och ilska. Sensorer gör att den reagerar på beröring och ljud. Innehåll 5 Vind i seglen AskersundsBostäder har satsat på ett eget vindkraftverk och värmepumpar. På så sätt har man avsevärt lyckats sänka oljeförbrukningen. 9 Full gas! På den avreglerade gasmarknaden upptäcker allt fler medlemsföretag fördelarna med HBVs gasavtal. 11 Utmaning för bostadsbolagen När fler äldre kommer att bo kvar hemma möts bostadsbolagen av nya utmaningar i framtiden. Kraven på tekniskt stöd och större tillgänglighet kommer att öka. 14 Minimässa i Älvsjö Rekordmånga utställare och besökare kom till HBVs minimässa på Stockholmsmässan. Flera avtalsområden fanns representerade på mässan. Man kunde bland annat provköra elfordon. 9 Populära förvaltningsträffar 12 Bokningssystemen sätts på prov 17 HBV-test av varmvattenmätare 19 Annie ny upphandlare Grundat 1912 RÄLTA SNICKERIFABRIK AB Tillverkare av specialsnickerier. Fullständig ytbehandling. Verkmästarekontor tel Offerter och fakturering tel , fax

4 Vi har gjort det barnsligt enkelt att välja filter. Det ska vara lätt att jämföra olika filter. Just därför har vi utvecklat en ny klassificering Energy & Air Quality Rating. Alla luftfilter kan numera betygsättas mellan A och G. Om ett filter får ett bra betyg betyder det att energikostnaden är låg och luften blir ren. Svårare är det inte. På kan du läsa om hur lätt det är att välja rätt. Allt du behöver för fastighetsunderhåll! Vi erbjuder bland annat: Ljuskällor Elartiklar Beslag och lås Städredskap och rengöringsmedel Redskap Fläkt och spis VVS-artiklar Verktyg För att hitta ditt närmaste DahlCenter gå in på dahl.se. Ring oss gärna på eller maila på 4

5 På några få år har AskersundsBostäder lyckats att avsevärt minska användningen av olja. Samtidigt har man ökat användningen av el från förnybara energikällor. En omfattande satsning på berg-, jord- och sjövärmepumpar samt ett eget vindkraftverk vid Vätterns norra ände är en del av förklaringen till den framgångsrika omställningen. Förnybar energi minskar oljeberoendet Artikeln fortsätter >> på nästa uppslag 5 5

6 > Vd Anders Gustafsson rekommenderar alla bostadsbolag med planer på ett eget vindkraftverk att göra verklighet av dem. Anders Gustafsson, vd för AskersundsBostäder, hyllar sin föregångare Bo Svensson när han ska berätta om bolagets miljöarbete. Startpunkten på satsningen på förnybar energi och vindkraft var egentligen Riksdagens beslut 2002 att elanvändningen från förnybara energikällor skulle öka med 10 TWh i Sverige fram till 2010, säger Anders Gustafsson. I början på 2000-talet var AskersundsBostäder pionjärer på området. Bygglovsansökan för vindkraftverket var den första i sitt slag i kommunen och hamnade slutligen på länsstyrelsens bord. Bygglovet godkändes 2004 och vindkraftverket vid Almudden invigdes den 28 september Det krävdes mycket arbete för att komma igång men Bo Svensson såg det som ett kall att driva de här frågorna, säger Anders Gustafsson. Det krävdes både självförtroende och mod av styrelsen för att våga ta beslutet att bygga ett eget vindkraftverk. Visst fanns det ett antal belackare och invändningar om att det skulle vara fult, ge skuggor, bullra eller skada fågellivet men inga av farhågorna har varit befogade. I dag är det flera bostadsbolag som befinner sig i startgroparna för att bygga vindkraftverk och AskersundsBostäder planerar för ytterligare ett kraftverk. I dag är det avsevärt enklare att till exempel få bygglov, säger Anders Gustafsson. Vårt mål är att även det andra verket ska stå på Almudden, också det med en effekt på 800 kw. Området vid norra Vättern lämpar sig för vindkraft tack vare gynnsamma vindförhållanden. Till höger Anders Gustafsson tillsammans med fastighetsskötaren Henrik Törnqvist vid en värmepumpscentral. Dagens vindkraftverk har en kalkylerad årsproduktion på 1,5 miljoner kwh vilket motsvarar en tredjedel av bolagets elbehov. Det betyder att när det andra kraftverket är i drift kommer två tredjedelar av vår el att komma från en förnybar energikälla, säger Anders Gustafsson. Att sikta mot 100 procent är dock inget realistiskt mål. Vi vill inte komma till en punkt där vi blir elproducenter. AskersundsBostäder har ett avtal med kraftverksleverantören om service och löpande underhåll. Utifrån de erfarenheter som vi har av att äga ett vindkraftverk kan jag inte annat än att rekommendera alla bostadsbolag som har sådana planer att göra verklighet av dem, säger Anders Gustafsson. För att minska oljeanvändningen vid uppvärmning har AskersundsBostäder valt att satsa på berg-, jord- och sjövärmepumpar i vissa av sina fastigheter. Större delen av vårt bostadsbestånd får sin värme från fjärrvärmenätet, säger Anders Gustafsson. Olja används där fjärrvärme inte finns som alternativ. Genom att byta ut oljepannor mot värmepumpar har vi mellan 2005 och 2008 kunnat sänka förbrukningen av olja från 250 till 100 kubikmeter om året. Genom att installera ytterligare värmepumpsanläggningar kan vi minska detta med ytterligare 25 kubikmeter under nästa år. Målet för AskersundsBostäder är att fram till 2012 ska den totala oljeförbrukningen vara mindre än 50 kubikmeter per år. Motivet för att minska oljeförbrukningen är inte bara Förnya köken med måttbeställda skåpsluckor, insatshurtsar, bänkskivor m.m. Även hela stommar måttanpassade/standardmått! Montage ingår.leveranser över hela landet. Beställ kostnadsfri info. LUCK- OCH INREDNINGSBOLAGET AB Box 80, Dalsjöfors Tel Fax E-post: Nytt Kök Helt Enkelt 6

7 Bergvärmepumpsanläggningen i kvarteret Brandstationen är bara tre månader gammal. Värmen från de sex borrhålen ersätter uppvärmning från ungefär 50 kubikmeter olja per år. miljö mässiga utan även ekonomiska, säger Anders Gustafsson. Investeringen i värmepumpar betalar sig på ungefär tre år. Bolaget har fastigheter i Olshammar, Askersund och Åmmeberg med jord-, berg- och luftvärmepumpar. I Zinkgruvan är sjövärme installerad via slangar utlagda i närbelägna Mörtsjön där AskersundsBostäder har sjötomter. Att värmepumpsanläggningarna drivs av förnybar el från vindkraftverken skapar ytterligare en miljövinst, säger Anders Gustafsson. I framtiden ser han nya möjligheter: Solenergi i kombination med bergvärme kan vara ett sätt till ytterligare vidareförädling, säger han. Soluppvärmt vatten pumpas ned i berget, där värmeenergin sedan plockas upp med våra värmepumpar. AskersundsBostäder ska fortsätta att ligga i framkant och jag tror att vi har en fördel av att vara ett relativt litet bolag, med korta beslutsvägar, säger Anders Gustafsson. Vi har fått bra respons från både boende och personal och kommer att fortsätta våga satsa på nya idéer. Energieffektivisering en självklarthet Drivkraften för att upprusta miljonprogrammen måste vara både ekonomisk och social, såväl som ekologisk, säger Ing- Marie Odegren, vd på Alingsåshem. För att nå ett bra resultat måste vi ta hänsyn till alla aspekter. Att samtidigt med upprustningen energieffektivisera byggnaderna är självklart. I början av 2008 inleddes renoveringsarbetet av Brogården, ett typiskt miljonprogramsområde med 300 lägenheter i Alingsås, ett arbete som kommer att vara klart om fyra fem år. Renoveringsarbetet resulterar i extremt energisnåla bostäder. Brogården kommer att vara de första renoverade byggnader i Sverige som uppfyller definitionen för passivhus, vilket innebär att de inte behöver traditionell uppvärmning. I stället tillvaratas värmen från boende, elektriska apparater och instrålad sol samtidigt som värmeförlusterna minskas genom effektiv isolering och ventilation. Vi var tvungna att tänka nytt och gå ett steg längre för att sänka energiförbrukningen i våra renoveringsobjekt så mycket som vi ville. Passivhusen är en beprövad teknik som vi vet fungerar, säger Ing-Marie Odegren. Omvandlingen till passivhus innefattar bland annat en ny fasad av keramikplattor utanpå tilläggsisolering med stålreglar och stenull, byte till särskilda passivhusfönster och förstärkt isolering i tak och bottenplatta. Kostnaden per lägenhet beräknad kronor, varav kommer från energieffektiviseringen. Vi renoverar för framtiden, tanken är att husen ska klara sig i 100 år innan det är dags för en liknande upprustning, säger Ing-Marie Odegren. Renoveringen betalas både av höjda hyror och genom minskade energikostnader. Energiförbrukningen, inklusive hushållsel, ska sjunka från 216 kwh till 92 kwh. Efter upprustningen används en annorlunda hyresmodell i Brogården då man i vissa lägenheter kommer att ta ut nybyggnadshyror. I upprustningen ingår en allmän standardhöjning som större badrum, installation av hissar, portlås och bredband. Vi gör en övergripande satsning för att göra hela Brogården mer attraktivt för boende och energieffektiviseringen är bara en del av detta, säger Ing-Marie Odegren. Ökad tillgänglighet och standardhöjning är andra exempel på förbättringar av den sociala boendemiljön. I Brogården har de boende fått vara delaktiga i processen, det är ju trots allt för deras skull som renoveringen genomförs. Det är otroligt viktigt att skapa en framtid som inte bara är ekologiskt utan även socialt hållbar för att investeringen ska bli så lönsam som möjligt. 7

8 Den snabba vägen till ditt fastighetsunderhåll. Minska energikostnaderna! Nedis lagerför ett brett sortiment av lågenergilampor. Den långa livslängden och den låga energiförbrukningen ger dig möjlighet att spara både pengar och energi. Samtliga typer finner du på vår hemsida bland vårt övriga sortiment av tillbehör och reservdelar inom bl.a. hushållsoch fastighetsservice. Välkommen! Prisexempel: Lampa med 2 U-rör och E27-sockel. 7 W (motsvarar 40 W) - LAMP E25HQ 11 W (motsvarar 60 W) - LAMP E24HQ Styckpris vid köp av 50 st.: 13 kr Styckpris vid köp av 100 st.: 12,50 kr Priserna gäller t.o.m Nedis AB Spis/Fläkt El Kyla Tork/Mangel VVS Klok investering för framtiden Vi har närmare artiklar inom El, VVS, Verktyg, Beslag och Städ, och allt finns tillgängligt inom 24 timmar. Du kan spara både tid och pengar genom att samordna alla inköp för ditt fastighetsunderhåll från en och samma leverantör. Vi tillverkar markadens mest energi- och kostnadseffektiva sparstrålsamlare (Sparlatorer) för köks- och tvättställsblandare samt duschar. Världsledande i vattenbesparing när det gäller prestanda, ekonomi, kvalitet och komfort. Utöver vårt breda sortiment har vi tagit fram manuella och elektroniska system för kostnadseffektiva beställnings- och betalningsrutiner. Ring oss på , eller besök oss på gör det enklare att vara proffs Stockholm Halmstad E-post Webb 8 Ahlsell_HBVNytt_dator2.indd

9 Gasavtal ger trygghet på avreglerad marknad Sedan drygt ett år tillbaka erbjuder HBV ett avtal för naturgas genom leverantören E.ON. Laholmshem är en av de första medlemmarna som tecknat gasavtalet. Eftersom vi skulle genomföra vår första upphandling på en avreglerad marknad kändes det tryggt att ta hjälp av HBV, säger Ingvar Folkesson, vd på Laholmshem AB. Sedan den 1 juli 2007 är Sveriges gasmarknad avreglerad. På samma sätt som på elmarknaden är det fritt för alla, både företag och privatpersoner, att köpa naturgas från den leverantör man själv vill. Kunden tecknar ett anslutningsavtal med nätägaren som äger, sköter och underhåller det lokala gasnätet. Nätet är ett monopol och det går inte att välja bort nätägaren. Kunden kan däremot fritt välja gasleverantör. HBV erbjuder ett ramavtal för upphandling över tröskelvärde enligt LOU. HBV-medlemmen och dess ägare kan köpa på detta avtal utan att själv behöva genomföra en upphandling. Slipper administration Det kändes naturligt att vända sig till HBV för att ta del av deras erfarenhet och få hjälp med upphandlingen, säger Ingvar Folkesson. Genom HBVs avtal pressades priset något men vinsten var också att vi slapp den medföljande administrationen. Laholm får sin naturgas från huvudledningen mellan Malmö och Göteborg, där merparten av gasen kommer från Danmark. Till ledningen har ett lokalnät anslutits, som förser både Laholm och Båstad med gas. Sedan 2002 blandas egenproducerad biogas med naturgasen i det lokala nätet, andelen biogas är cirka 30 procent. Intresset för gas har vuxit på den avreglerade marknaden, inte minst bland HBVs medlemmar tack vare deras avtal, säger Jonas Greberg på E.ON. Några har också tecknat avtal, men hittills har vi kanske varit lite dåliga att nå ut med all ny information till medlemmarna. Under vintern kommer vi dock att bli mer aktiva, bland annat genom att bjuda in till informationsträffar. Jonas Greberg, E.ON För mer information om gasavtalet kan du kontakta Henrik Ripa på HBV, , eller Jonas Greberg, E.ON, HBV anordnar ett biogasseminarium i Bjuv den 30 oktober tillsammans med E.ON. Mer information om träffen hittar du på Unikt erfarenhetsbyte på HBV-träffar HBV-träffarna möjliggör ett erfarenhetsutbyte som inte går att få någon annanstans, säger Christer Tomth på Morastrand AB. Som anställd på ett mindre bolag får man en unik chans att diskutera med andra med liknande erfarenheter. HBV vill genom träffarna stimulera sina medlemmar att öka kontakten sinsemellan, samtidigt som man erbjuder en fördjupad information inom olika produktområden. Erfarenhetsutbytet sker bland annat genom att alla deltagare tar med sig sina egna frågeställningar till träffen där de sedan diskuteras i grupp. Mer information om HBV-träffarna kan du få av Carl-Göran Ek på HBV, Christer Tomth är fastighetsansvarig på Morastrand och har varit med på flera träffar. Han tycker att formen för träffarna är perfekt. Man får chansen att ta upp alla de frågor man har, till exempel hur man ska efterleva och förhålla sig till olika myndighetskrav, säger han. Då kan man känna av hur man ligger till i förhållande till andra som befinner sig i samma situation. Man vill helt enkelt veta att man gör rätt. Deltagarna bestämmer agendan Varje vår och höst anordnas ett antal HBV-träffar. De riktar sig på våren till förvaltare och områdesansvariga och på hösten till bovärdar och fastighetsskötare. Innehållet bestäms av deltagarna själva. Det är inte HBV som väljer ut vilka företag som ska få chansen att visa upp sig under en träff utan det är deltagarna som väljer ut avtalsleverantörer genom att lämna förslag, säger Carl- Göran Ek på HBV. Under våren hade vi till exempel fyra träffar med inriktning på media- och energimätning och en träff med inriktning på lås- och bokningssystem. Sammanlagt lockade vårens fem träffar, i Piteå, Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Tällberg, 130 personer. Under november och december anordnar vi fyra HBV-träffar för bovärdar och fastighetsskötare, och det återstår att se på vilken inriktning de kommer att få. 9

10 Tefem IP 44 SENSOR Tefem IP 44 Sensor ger Dig möjlighet att skapa trygghet och samtidigt reducera energiförbrukningen - tänder ljuset när du kommer och dimrar ner eller släcker när du gått. Tänder när Du kommer Tefem IP 44 Sensor Bas - tänder ljuset när Du kommer och släcker när Du gått. E x14 W E x28 W Kampanjerbjudande 990:- Tefem IP 44 Sensor Master - har samma funktion men kan dessutom styra upp till 6 st Tefem IP 44 Slav. E x28 W Master E x28 W Slav Tefem IP 44 Sensor Dim - lyser alltid med 10% grundljus. När Du kommer ökas ljuset till 100%. E x14 W E x28 W Kampanjerbjudande 1290:- Räckvidden - kan ställas in mellan ca 0,5-5 m vid takmontage. Efterlystiden - kan ställas in mellan ca 2-30 minuter. Skymningsnivån - kan ställas in mellan ca lux. kampanjen gäller till 31/12 10

11 Är det kanske dags att slänga soporna? Den vänliga uppmaningen möter vid ytterdörren samtidigt som en bild på en full sopkorg lyses upp på panelen intill. Förhoppningsvis kan den få en dement person att på egen hand slänga sina sopor. I dag finns ett stort utbud av tekniska hjälpmedel som gör det möjligt för äldre och personer med funktionshinder att bo kvar hemma och samtidigt vara både självständiga och trygga, säger Jörgen Kunnari. Hjälpmedelsinstitutets demonstrationslägenhet SmartLab är fylld av just smarta tekniska lösningar. Den milda rösten som meddelar att det är dags att tömma soporna, att kranen fortfarande rinner eller att fönstret står öppet är ett exempel. Portvideotelefonen är ett annat. Den boende kan direkt se och höra vem som ringer på dörren vilket avsevärt ökar känslan av trygghet och säkerhet i hemmet, säger Jörgen Kunnari, FoU-handläggare på Hjälpmedelsinstitutet och ansvarig för SmartLab. Detta trots att man kanske har en funktionsnedsättning av syn, hörsel eller är dement. För den som har svårt att minnas kan en påminnelsepanel vid dörren eller en smart nyckelbricka som visar om ytterdörren är låst vara avgörande för att man faktiskt vågar lämna lägenheten eller inte. Tekniska hjälpmedel kan också betyda mycket för de sociala kontakterna, antingen när man ska ta sig ut ur lägenheten eller kommunicera med andra, säger Jörgen Kunnari. Genom systemet IPPI kan man läsa e-post och sms på tv-skärmen. Nyttig teknik Vårdbehov i hemmet ställer höga krav på tillgänglighet och teknisk utrustning. I SmartLab kan vi till exempel visa ett larm som reagerar på både inaktivitet och överaktivitet, säger Jörgen Kunnari. Det sitter runt handleden och reagerar både på kroppsrörelser och hudens fuktighet. Genom att jämföra rörelsemönstret med personens normala beteende reagerar larmet till exempel om personen verkar orolig nattetid. Belysningen i lägenheten är särskilt anpassad för synskadade eller äldre med svag syn. Färgsättning på golv, väggar och lister har valts för att skapa tydliga kontraster. I badrummet finns ett höj- och sänkbart handfat med handtag som är byggt för att kunna hålla sig i och till och med använda som stöd för att ta sig upp från toaletten. SmartLab finns sedan juni 2008 i en lägenhet i samma hus som Hjälpmedelsinstitutet i västra Stockholm. En av de saker som är unikt med SmartLab är vårt fokus på nätverkssystemen, till exempel ett nyckelfritt låssystem. Allt eftersom nya produkter och system kommer ut på marknaden kommer vi att komplettera lägenhetens utrustning och vi är inte låsta till någon specifik leverantör, säger Jörgen. Mer information om SmartLab hittar du på >> Artikeln fortsätter på nästa uppslag. Till vänster badrummet med trivsamma och lugna gula väggar och kontrasterande blå detaljer. Till höger en enkel fjärrkontroll till tv:n och på handleden i n- och överaktivitetslarmet. 11

12 > Portvideotelefonens bild kan visas på tv:n. Här kan också text- och bildmeddelanden från e-post, sms och mms läsas. På bilden Jörgen Kunnari. Framtidens krav på ett bra boende Ett av Hjälpmedelsinstitutets uppdrag är att främja forskning och utveckling av teknik, hjälpmedel och boende för äldre. För bostadsbolagen väntar en stor utmaning när man ska möta kraven från en grupp äldre som inte bara blir fler utan också ställer högre krav än tidigare. I dag är 1,1 miljon svenskar över 65 år. År 2040 kommer den siffran att ha stigit till 2,4 miljoner. Det betyder en stor grupp potentiella hyresgäster som kommer att efterfråga en högre grad av tillgänglighet, service och teknikstöd än vad de flesta bostadsbolag kan erbjuda i dag, säger Ingela Sedin Nilsson, projektledare vid Hjälpmedelsinstitutet. Hon arbetar med projektet Teknik för äldre som består av tre huvudområden, varav ett är de äldres boende. Kunskapen om behoven hos de äldre som bor kvar hemma, och hur man kan tillgodose dem, är ofta väldigt liten, säger hon. Hemmiljön är mycket viktig. Här sker den mesta kontakten med både anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Med teknikstöd och tillgänglighetsanpassning går det att skapa ett boende med hög Aktivitetstavlan till vänster meddelar dagens aktiviteter, som att äta middag, se på tv-nyheterna eller ta emot ett besök. Den interaktiva robotsälen Paro fungerar som sällskap och kan även användas för terapeutiska ändamål. livskvalitet även för personer med olika funktionsnedsättningar, av till exempel syn och hörsel, minskad rörlighet eller demens. Ingela Sedin Nilsson menar att leverantörer behöver få insikt om att det kommer en ny marknad genom många fler äldre, som kommer att efterfråga nya teknikstöd och smarta lösningar. Bostadsbolagen behöver kunskaper om vilka behov de äldre har i ett ökat kvarboende. Till exempel om hur man kan öka fysisk Bokningssystem svåra att använda för HBVs användartest av boknings- och passersystem visar att det finns stort utrymme för förbättringar eftersom systemen är mycket svåra att använda för äldre. Vissa system har så allvarliga problem att en del testpersoner inte klarar att genomföra bokningen på egen hand. HBV har tillsammans med Hjälpmedelsinstitutet initierat ett användartest av tre passer- och bokningssystem som omfattas av HBVs avtal: Aptus, ELS Boka (Electrolux) och QT-system. Testet har tagits fram av inuse AB och visar hur lätta eller svåra de interaktiva systemen är att använda. Målgruppen för testet var gruppen äldre, i det här fallet personer över 70 år. Testpersonerna fick utföra sju olika uppgifter, allt från att boka en tid i tvättstugan till att avboka tider eller göra flera bokningar samtidigt. Målet är att klargöra de krav som äldre ställer på bokningssystem för tvättstugor och hur de kan förbättras. Hopp om framtida utveckling Av testresultaten framgår att bokningstavlorna är svåra att tyda och att språket varken är anpassat efter tvättstugemiljön eller 12

13 Med portvideotelefonen kan den boende se och höra vem som ringer på dörren och jämföra utseendet med ett foto. tillgänglighet på olika nivåer och hur nya teknikstöd och smarta lösningar kan ge ökad trygghet och säkerhet i boendet för äldre. För HBV är det viktigt med samarbete med olika organisationer som arbetar inom de områden där våra medlemmar verkar. Hjälpmedelsinstitutet är en av våra samarbetspartners, säger Klas Hall. äldre användarna. När hjälptexter, instruktioner och felmeddelanden är svåra att förstå blir systemet svårare att använda. Systemen är heller inte anpassade efter äldre människors sätt att hantera dem. Systemen kastar till exempel ut den användare som tar för lång tid på sig att genomföra en bokning. För många av testpersonerna innebar det att man fick börja om med bokningen eftersom man inte hann med. I testresultatet finns en rad förbättringsförslag, till exempel att göra knapparnas funktion tydligare, använda ett mer lättförståeligt språk, rensa bort onödig information och ge bättre återkoppling på användarens handlingar. Testet har två syften: det ena är att underlätta för våra medlemmar när de ska inhandla den här typen av system med tanke på målgruppen. För det andra hoppas vi att testresultatet, där vi kommer att lista de olika problem som finns, ska leda till en produktutveckling från tillverkarnas sida, säger Klas Hall på HBV. Testet finns att läsa på medlemssidorna, För mer information om användartestet kontakta Klas Hall, , CARRARO kompakttraktorer och redskapsbärare, från 20 till 100 hk i ett flertal olika utförande t.ex. midjestyrning, vändbar förarplats mm. HUSTLER Spakstyrda gräsklippare, följsammaste spakarna på marknaden. Klippbredd från 97 cm. NEW HOLLAND kompakttraktorer, från 24 till 51 hk. Enda traktor på marknaden med SuperSteer. HOLDER Midjestyrda kompakttraktorer och redskapsbärare från 27 till 80 hk. 13

14 Rekordintresse för höstens minimässa I mitten på september lockades ett rekordstort antal utställare och besökare till Stockholmsmässan i Älvsjö för en av HBVs populära minimässor. HBV har anordnat ett antal minimässor runt om i Sverige under de senaste åren. Till mässan i Älvsjö hade 49 utställare och 274 besökare från 39 medlemsföretag anmält sitt deltagande. Leverantörer från flera olika avtalsområden samt personal från HBV fanns på plats för att berätta om varor och tjänster och svara på frågor om upphandlingar. Mässan riktade sig till alla som köper in och hanterar varor från vd:ar och fastighetsskötare till förvaltare och tekniker. Många av besökarna passade på att titta in under lunchtid eftersom det bjöds på en ekologisk buffé. Benny Rohlén från El-Björn: Vårt företag har daglig kontakt med HBV-kunder, men genom att delta på den här mässan hoppas vi kunna nå fler kunder i Stockholmsområdet. Till skillnad från andra leverantörer av avfuktningsutrustning, som tillverkar även annan tvättstugeutrustning, har vi inte samma möjlighet att marknadsföra oss. Vi är främst starka i bygg- och elbranschen och starka i Syd- och Västsverige. Mats Blomberg och Fredrik Carlsson från Stockholms Kooperativa Bostadsförening: Vi kommer främst hit för att få information om olika produkter. Från vårt bolag kommer förvaltare och fastighetsskötare, de som verkligen använder grejerna. Minimässan har ett bra upplägg, allting är samlat på ett ställe men samtidigt lagom stort. Björn A Carlsson från Micrologistic har en portabel trappa till hjälp för att visa upp företagets produkter, bland annat en elektrisk trappklättrare. Mässor av den här typen är egentligen det enda sättet att sälja den här typen av produkter, genom att visa upp dem. Därför är de mycket viktiga för oss. Utemiljön i fokus på ParkExpo Hur kan allmännyttan förbättra tillgängligheten och öka tryggheten i sina utemiljöer? Kraven på utemiljöerna kommer till exempel att öka i takt med att allt fler äldre bor kvar i hemmet. Under ParkExpo i november kommer några av HBVs medlemmar att visa hur man kan arbeta med trygghet och tillgänglighet. ParkExpo på Svenska Mässan i Göteborg (den november) riktar sig till alla som arbetar med park, anläggning och gröna ytor. I samarbete med ParkExpo har HBV tagit fram ett mässprogram med en egen monter som utgångspunkt. Vi vill visa på den framåtanda som finns inom allmännyttan, säger Klas Hall på HBV. Två av våra medlemmar, ett större och ett mindre bolag, kommer att visa hur de arbetar för att förbättra utomhusmiljön. Micasa Fastigheter kommer till exempel att visa upp sitt projekt Trygg utevistelse vid äldreboenden, som är tänkt att fungera som en kunskapsbank som kan utnyttjas av bostadsbolag och kommuner som utvecklar och rustar upp gårdar kring äldreboenden. Hällefors Bostads AB, som satsar mycket på att använda konst i sina områden, visar hur de arbetar med Sinnenas & Minnenas Park som bland annat vänder sig till dementa. HBV vill vara en drivande kraft i utvecklingen för utemiljön kring fastigheten i dag och i morgon. För mer information om HBVs närvaro på ParkExpo och biljetter, kontakta Klas Hall, , 14

15 Bostadsbolagens jakt på tysta, energisnåla och miljövänliga transporter har fått efterfrågan på elfordon att växa under senare år. HBV har avtal med fyra leverantörer av elfordon. Ökat intresse för elfordon Allt fler bostadsbolag väljer att ersätta diesel- och bensindrivna fordon med eldrivna fordon där det är möjligt, för att bidra till en bättre miljö. Även om inköpspriset är högt så finns flera fördelar som kan väga upp den högre inköpskostnaden, det gäller främst lägre driftskostnader. Underhållskostnaderna är små eftersom elfordonen har få rörliga delar utöver rotor i elmotor och växellåda. Även skattemässigt kan det finnas fördelar. Elfordonen är också smidiga och tysta att använda bland bebyggelse. HBV har i dag fyra avtalsleverantörer inom området: Nomaco (Melex, Jolly, E-Z-GO och Goupil), Rumec Service (GEM), Epton Trading (ClubCar) samt ImportInvest i Danderyd (Aixam och Mega). De olika elfordonen kan klassas som EU-moped, lätt terrängvagn, motorredskap klass 2 och lätt lastbil. Brett användningsområde Rumec Service säljer elbilen GEM från Daimler Chrysler. Elbilar är lätta att handha och har ett relativt litet servicebehov, säger Rune Kumlin på Rumec Service. Kommuner och kommunala bostadsbolag som miljöcertifierats ser särskilt fördelar med de miljövänliga elfordonen. Efterfrågan har helt klart ökat och elfordon får allt fler användningsområden tack vare större kapacitet, säger Kurt Jansson på LMK Markvårdsmaskiner, återförsäljare för Nomaco. Höjda energipriser och miljöhänsyn gör eldrift attraktivt för många bostadsbolag. Att elfordonen inte släpper ut avgaser förbättrar också arbetsmiljön för de anställda. Från Frankrike kommer mopedbilen Aixam och MC-lastbilen Mega. Peter Östlund och Johan Breitholtz, ImportInvest i Danderyd. En elektrisk mopedbil har många av bilens fördelar men är lika lätt att använda som en EU-moped, vilket bland annat innebär att det inte krävs körkort utan är tillåten från 15 år med förarbevis för EU-moped, säger Peter Östlund från generalagenten ImportInvest i Danderyd. Den är även skattefri och behöver inte besiktigas. Modellerna är nyckelfärdiga men har stora anpassningsmöjligheter. Nöjd med funktionen Huge Fastigheter har i dag 20 elfordon vid sidan av företagets totalt cirka 150 fordon som går på syntetdiesel. Vi använder elfordon där det är praktiskt möjligt och ytterligare 10 procent av dieselfordonen kan kanske bytas ut mot elfordon, säger Björn Thulin, upphandlingschef på Huge. Vi är otroligt nöjda med funktionen hos våra elfordon och har till och med förlängt livslängden på några av dem. Huge väljer elfordon på grund av ekonomiska och miljömässiga skäl, men märker också att både hyresgäster och personal uppskattar dem. Björn Thulin, Huge Fastigheter Rune Kumlin, Rumec Kurt Jansson, LMK Markvårdsmaskiner 15

16 E-faktura sparar tid och papper Varje år hanterar Familjebostäder i Stockholm fakturor, varav 28 procent i dag är elektroniska. Vår målsättning är att så stor andel som möjligt ska vara e-fakturor, även om vi aldrig når 100 procent, säger Claes Norrman, controller/kontorschef på Familjebostäder. Familjebostäder tar i dag emot e-fakturor från HBV. Fördelen med e-fakturor är främst att vi slipper en stor del av den faktiska pappershanteringen, säger Claes Norrman. Att vi till exempel inte behöver scanna in pappersfakturor sparar både utrymme och tid, det handlar om flera timmar om dagen. Han tycker att HBV använder ett enkelt och smidigt sätt att skicka fakturorna via e-post. Andra system kan upplevas krångligare och vara dyrare att sätta igång, säger han. Det är glädjande att HBV erbjuder den här lösningen, något som vi har efterfrågat i ett par år. Högt intresse Av de leverantörsfakturor som kommer in till HBV är cirka 70 procent elektroniska. När det gäller utgående fakturor var fortfarande bara en bråkdel elektroniska. I dag tar endast 14 av drygt 300 medlemmar emot e-fakturor från oss, säger Per Eklund, ekonomichef på HBV. Intresset är högt men det finns fortfarande många oklarheter kring mottagarsystemen för e-fakturor eftersom det inte finns någon gemensam standard i dag. Många av våra medlemmar väntar därför med att välja teknik. Som det fungerar i dag anpassar HBV sig efter kundernas olika mottagarsystem. Att använda e-fakturor medför främst minskade kostnader och snabbare och rationellare hantering av fakturorna. Kunden slipper onödiga papper, sparar tid och det blir enklare att både registrera, godkänna och betala fakturorna jämfört med traditionell hantering, säger Per. En e-faktura kan också enkelt göras tillgänglig för en hel organisation genom intranät och olika integrerade ekonomisystem. Är du intresserad av e-fakturor? Ta kontakt med Per Eklund på eller Entrémattor för alla behov! 16

17 Testen av varmvattenmätarna utfördes av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Mätarnas hållfasthet och precision undersöktes. HBV-test av varmvattenmätare I det senaste HBV-testet har funktionen hos tre varmvattenmätare från avtalsleverantörer provats. HBV-test nummer 19 publiceras i sin helhet på HBVs hemsida, De provade mätarna är alla av typen enstråliga vinghjulsmätare. Provningarna har genomförts av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, på uppdrag av HBV. Testet har genomförts för att kontrollera funktionen av varmvattenmätarna, detta i tre steg. Först utfördes en grundkontroll genom flödesmätning då mätarnas felvisning vid två olika vattentemperaturer, 20 C och 50 C, undersöktes vid sju olika flödeshastigheter. I nästa steg undersöktes mätarnas felvisning vid varierande flöde. Normal användning simulerades genom att 200 liter vatten tappades upp genom ett antal spolningar på 30 sekunder med 60 sekunders intervall. Därefter testades mätarnas hållbarhet. För att simulera en längre tids användning genomfördes ett accelererat prov bestående av cykler bestående av 15 sekunder med flöde 1,6 m 3 /h och 15 sekunder med nollflöde. HBV-testerna är en serie tester av produkter av stort intresse för medlemsföretagen. Sedan premiären 1990 har testerna bland annat omfattat kylskåp, tvättmaskiner, skåpdörrar och vattensparutrustning. Avsikten med testerna är dels att skapa underlag vid val av produkter, dels att påpeka brister för framtida produktutveckling. Huvudman är HBV och SABOs Produktkvalitetsråd. Glidhängda fönster nyhet i sortimentet Ett nytt avtal för glidhängda fönster är det första synliga resultatet av Fönstergruppens arbete i HBVs sortiment. Vi är glada att kunna erbjuda detta avtal och på så sätt uppfylla våra medlemmars önskemål, säger Micael Lövgren, upphandlare på HBV. De glidhängda fönstren från H-Fönstret i Lysekil är de första av den typen i vårt sortiment, och avtalet kom till efter önskemål från medlemmar som ville ha alternativ till de vanliga sidhängda fönstren, säger Micael Lövgren. Avtalet med H-Fönstret i Lysekil gäller glidhängda fönster och fönsterdörrar. Glidhängda fönster har bågarna hängda i glidhängselbeslag monterade i karmsidstyckena. Bågen snurras runt i horisontal- eller vertikalled helt utanför fasaden. Fönstergruppen startades förra året för att fånga upp erfarenheter, behov och kompetens som finns bland HBVs medlemmar inom avtalsområdet fönster. Det långsiktiga målet för gruppen är att skapa ekonomiskt attraktiva avtal som speglar medlemmarnas efterfrågan. Gruppen har medlemmar från stora, mellanstora och mindre medlemsföretag samt representanter från HBV. Mer information om avtalet med H-Fönstret i Lysekil hittar du på Har du frågor om Fönstergruppen? Kontakta Micael Lövgren eller Henrik Ripa på HBV, Spara energi och miljö med Med 100 filter/år: - sparar du :- i minskade energikostnader - minskar utsläppen med kg CO 2 17

18 18

19 Välj rätt filterklass Ifrågasätt filterklassen i din ventilation! Den uppmaningen ger filtertillverkaren Scandfilter till alla fastighetsägare. Enligt företaget har många ventilationssystem rutinmässigt utrustats med filter av en klass som är högre än nödvändigt, vilket också ger en onödigt hög kostnad. Annie ny upphandlare på HBV Bakom uppmaningen står Scandfilters tekniske chef Thomas Carlsson, som i en artikel menar att fastighetsägare oftare borde ifrågasätta valet av filter i ventilationsanläggningen. Filtret i en ventilationsanläggning installeras främst av två skäl: för att förbättra inomhusmiljön och för att skydda anläggningen mot nedsmutsning. Enligt Thomas Carlsson kan den önskade effekten i de flesta fall uppnås även vid en lägre och billigare filterklass än den som installerats. Artikeln i sin helhet finns tillgänglig på Annie Mägi Gillstedt är HBVs senaste tillskott bland upphandlarna. Annie har tidigare bland annat arbetat inom Stockholms stad. Annie Mägi Gillstedt har bland annat arbetat som upphandlare på en av Stockholms stads stadsdelsförvaltningar samt som samordnare för upphandling, miljö- och riskhanteringsfrågor vid stadens kyrkogårdsförvaltning. Från början gäller det att ta in så mycket som möjligt av hur det fungerar på HBV, sätta mig in i avtalsformerna och lära känna de olika medlemsföretagen, säger hon. Jag känner mig väl mottagen och jag hoppas att jag kan bidra med nya idéer. Dubbla vinnare i EM-tävlingen Till skillnad från själva europamästerskapet i fotboll utsågs två förstapristagare i HBVs EM-tävling Totalt fem lyckliga vinnare har mottagit var sitt strandset som vi hoppas de haft stor nytta av under sommaren. HBV står för hög kompetens i upphandlingsfrågor och ekonomiskt förmånliga ramavtal för medlemmarna samt servicevänlig kompetent personal. HBVs EM-tävling gick ut på att gissa vilket land som skulle ta hem mästerskapet samt på högst 20 ord beskriva fördelen med att anlita HBV. Inger Nordqvist på Örebrobostäder AB gissade helt riktigt Spanien som vinnare. Hon delade förstaplatsen med Gunnar Bäckström på Vindeln Bostäder AB som skrev den bästa motiveringen: HBV står för hög kompetens i upphandlingsfrågor och ekonomiskt förmånliga ramavtal för medlemmarna samt servicevänlig kompetent personal. På andra plats i tävlingen kom Mats Persson, Falkenbergs Bostads AB, och på delad tredjeplats George Bruggemann, Bostads AB Mimer, och Yngve Frost, Morastrand AB. 19

20 Eventuell retur till: HBV Box Stockholm Framgång bygger på erfarenhet. Med Bosch helhetslösning för vitvaruinköpet kan du känna dig trygg. Våra kvalitetsprodukter för kök och tvättstuga omges av kringtjänster som bygger på lång erfarenhet av bygg- och förvaltningsbranschens unika behov. Vi erbjuder rådgivning vid val av standard- och tillvalsprodukter, montagetjänster, koordination av leverans och installation, en rikstäckande serviceorganisation m.m. Ring om du vill veta mer.

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket magasinet HBV NYTT oktober 2009 Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter

Läs mer

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN 7/2010 ENERGI MILJÖ TEKNIK BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? Möt två fastighetsägare som dragit skilda slutsatser MINSKA VÄRMENOTAN Fyra goda råd för fjärrvärmekunder NOLLKRAV

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan OkTOBer 2012 BOendedrömmar på Hem &Villamässan smarta lösningar För HemmeT steg TIll ett 4ENErgisMArt BADrUM spara pengar med golvvärme så Tar du Hand Om värmepumpen europas energisnålaste tv glödlampan

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte Specialtidningen för hyresrätten och allmännyttan pris 59 kr nummer 5/20 09 Naken överraskning på styrelsemöte Nybygge stjälpte bolagets ekonomi TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

IT FASTIGHET. nya digitala perspektiv. Knyt ihop systemen Integrationsmöjligheterna mellan IT-systemen i fastigheten är många men vägen dit är svår.

IT FASTIGHET. nya digitala perspektiv. Knyt ihop systemen Integrationsmöjligheterna mellan IT-systemen i fastigheten är många men vägen dit är svår. bilaga till fastighetstidningen 9 2012 IT FASTIGHET Inspireras av banbrytande app och pionjärer i sociala medier nya digitala perspektiv Bara ren fiber Fördelar och nackdelar Lönsamt att bygga fastighetsnät

Läs mer

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Det råder stor framtidstro inom kärnkraftsindustrin. Under de närmaste åren ska exempelvis tio miljarder

Läs mer

Energi Miljö Teknik. till bästa priset. bilaga till fastighetstidningen 6/2011. Gymnasiet som gjort elförbrukningen synlig

Energi Miljö Teknik. till bästa priset. bilaga till fastighetstidningen 6/2011. Gymnasiet som gjort elförbrukningen synlig bilaga till fastighetstidningen 6/2011 Energi Miljö Teknik ELKOLL PÅ SCheMAT Gymnasiet som gjort elförbrukningen synlig Upphandling av VärmEPUmp Så undviker du fällorna Solklart Fler satsar på egen grön

Läs mer

Andelsägd vindkraft ett bra sätt att veta var och hur din elenergi produceras

Andelsägd vindkraft ett bra sätt att veta var och hur din elenergi produceras November 2012 EN annonsbilaga från de kommunala Energi- och klimatrådgivarna samt de tre energikontoren i Dalarna, gävleborg, Jämtland och Västernorrland Tema: Transport Cykla och njut! Sidan 5 Tema: Elproduktion

Läs mer

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus vår bostadsrätt levnadsstandard i fokus OKTOBER 2013 Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt Ombildning av hyresrätt ekonomisk kalkyl viktigast Badrumsrenovering med långsiktigt perspektiv Fredrik

Läs mer

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler 05 VÄSTERVIK 2011 Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET med sina egentillverkade möbler Höstrusk och harmoni Nu byggs många nya bostäder i Västervik, både villor och bostadsrätter. Kanske just din

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

RELINING PENGAR I AVLOPPET? Med Kinasigtuna som kärleksfond 24. Hyreshuset där mat ingick i hyran. Renoveringar som flykt från friheten

RELINING PENGAR I AVLOPPET? Med Kinasigtuna som kärleksfond 24. Hyreshuset där mat ingick i hyran. Renoveringar som flykt från friheten nummer 8 2010 59 kronor Specialtidningen för hyresrätten och allmännyttan Upphovet till denna ängslan är de tunga elefanterna de stora reliningföretagen. Helene Ahlberg 12 Renoveringar som flykt från friheten

Läs mer

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen.

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2010 det föreningen behöver veta TEMA Ekonomi 10 TIPS som spar PENGAR Bredbandsguide: Installera fastighetsnät Så hittar ni den

Läs mer

40 GRADER I UTEPOOLEN

40 GRADER I UTEPOOLEN E N T I D N I N G O M F Ö R N Y E L S E B A R E N E R G I N R 1 2010 med extramaterial GENERALDIREKTÖREN: FJÄRRVÄRMEN BEHÖVER KONKURRENS BANDY OCH BASKET RÄDDAR EKONOMIN TEMA: Energieffektivisering DOKTORN

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

NIBE F1255: MARKNADENS BÄSTA ÅRSVÄRMEFAKTOR

NIBE F1255: MARKNADENS BÄSTA ÅRSVÄRMEFAKTOR PROFFSNYTT Nr. 1/2014 NIBE F1255: MARKNADENS BÄSTA ÅRSVÄRMEFAKTOR VINTER ÅRET OM I EUROPAS MODERNASTE TESTLABB NIBE SATSAR PÅ LUFT/LUFT-VÄRMEPUMPAR MED BERGVÄRMETRYGGHET EN VÄRLD EN FRAMTID EN LEVERANTÖR

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.4 FOKUS BOSTADSRÄTT Byggfällans Peter & Renée Nyberg: Vi har exempel

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto: Jonny Mattsson, omslag samt sid. 7, Linnéa Liljegren, sid. 22

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

eneroi Genom att jobba aktivt med miljöfrågor sparar vi pengar och säkrar vår konkurrenskraft.

eneroi Genom att jobba aktivt med miljöfrågor sparar vi pengar och säkrar vår konkurrenskraft. - eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen 1 Daniel Hedin byggde ett eget vindkraftverk i stället för att förbanna blåsten. Miljöfordon Syd har

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

eneroi poolen Tung energirabatt på OskarshamnsVarvet 2.2012 Daniel Uppsäll ny tf vd på Energikontor Sydost

eneroi poolen Tung energirabatt på OskarshamnsVarvet 2.2012 Daniel Uppsäll ny tf vd på Energikontor Sydost LÖSNING PÅ VÄG. Stefan Nilsson rapporterar direkt från bilmässan i Paris. Sid 10 11 LYSANDE LED. En del av lösningen och framtidens ljuskälla flyger högt igen. Sid 13 eneroi poolen 2.2012 LÖNSAM AFFÄR.

Läs mer

Automation. IT i fastighet. redo för framtiden det mesta i huset kommer. på 3 sätt Läs om de riktigt smarta lösningarna.

Automation. IT i fastighet. redo för framtiden det mesta i huset kommer. på 3 sätt Läs om de riktigt smarta lösningarna. TEMA automation IT i fastighet TEMA: 23 extra sidor med nyttig läsning för fastighetsägare redo för framtiden det mesta i huset kommer att vara uppkopplat INNEHÅLL: Nyheter Hyresgästinflytande via mobilen...49

Läs mer

Energi ger växtkraft

Energi ger växtkraft ÖRESUNDSKRAFT 2005 Energi ger växtkraft Energi ger ljus, kraft och värme men även kraft att växa som människa, företag, organisation, stad och kund. Under det gångna året har vi på Öresundskraft på olika

Läs mer