HBV NYTT Utges av HBV tel fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HBV NYTT Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se"

Transkript

1 magasinet HBV NYTT oktober 2008 Utges av HBV tel fax En fråga om tillgänglighet Rekordstor minimässa Bokningssystem klarar inte äldres krav Medvind för förnybar energi Satsning på vindkraft och värmepumpar 1 1

2

3 Ledare Tre kvartal är till ända och det synes bli ytterligare ett rekordår för HBV. Den oro som finns i ekonomierna världen över kan dock komma att påverka medlemsföretagens räntekostnader och därmed underhållsvolymerna. En viss avmattning kan skönjas i vitvaruförsäljningen som volymmässigt minskat med tre procent. Några medlemmars mycket stora köp under förra året, som förvisso inte kan upprepas i år, kan vara en förklaring till nedgången. Till trots verkar 2008 som sagt bli ytterligare ett framgångsrikt år. Varuförsäljningen har ökat med tio procent och med energin inkluderad är uppgången mer än 30 procent. Många olika aktiviteter har hittills genomförts under året. Det har bland annat varit HBV-träffar och minimässor. Bara våra fyra minimässor har tillsammans samlat omkring 800 besökare från 100 medlemsföretag, uppenbarligen en bra modell både för våra medlemsföretag och för leverantörerna. Under våren genomfördes upphandlingen av elmäklartjänsten för de kommande två åren med option på ytterligare två år. Upphandlingen som överklagades kunde avslutas i september och ett avtal kunde på nytt tecknas med Bergen Energi. I kommande avtal med medlemsföretagen ges också möjligheten att teckna sig för grön el. Totalt är tillgången 500 GWh vattenkraftproducerad el, vilket är omkring en tredjedel av HBVs totala volym. Upphandlingarna av 2009 års avtal har inletts under hösten. Dessa upphandlingar innehåller nya utmaningar då de utförs efter regelverket i nya LOU. Detta innebär att avtalen kommer att rangordnas och att inköp i första hand ska ske från den först rankade leverantören. Både i upphandlingsunderlagen och i avtalen har emellertid inskrivits att annan av de upphandlade leverantörerna kan väljas om särskilda skäl för det finns. Det kan exempelvis vara förvaltningsmässiga fördelar att välja ett annat fabrikat. För att förbättra servicen till medlemsföretagen har två förstärkningar av HBV skett. I vår grupp av entreprenadupphandlare finns sedan den 1 september ytterligare en medarbetare - Annie Mägi Gillstedt. Också marknadsavdelningen är förstärkt med Sara Larsson som tar över Therese Johanssons uppgifter på kundservice. Therese får då möjligheten att jobba mer med olika former av projekt inom alla distrikt. Genom dessa förändringar kommer vi att kunna möta medlemmarnas behov av stöd och service på ett bättre sätt. Vi fortsätter att anstränga oss och ser fram mot ett nytt år med goda avtal. Ansvarig utgivare Klas Hall Produktion Roxx Media Sverige Tel: Fax: E-post: Anders Linder vd HBV Box Stockholm Tel: Fax: Projektledare Micael Lindgren Redaktör Håkan Hellström Grafisk form Daniel P Sandin Omslagsbild Anders Nilsson Fotograf Anders Nilsson Original Theresé Adolfsén Mediasäljare Maria Sveed Tryck CTM, 2008 Sälroboten Paro kan visa känslor, som förvåning, lycka och ilska. Sensorer gör att den reagerar på beröring och ljud. Innehåll 5 Vind i seglen AskersundsBostäder har satsat på ett eget vindkraftverk och värmepumpar. På så sätt har man avsevärt lyckats sänka oljeförbrukningen. 9 Full gas! På den avreglerade gasmarknaden upptäcker allt fler medlemsföretag fördelarna med HBVs gasavtal. 11 Utmaning för bostadsbolagen När fler äldre kommer att bo kvar hemma möts bostadsbolagen av nya utmaningar i framtiden. Kraven på tekniskt stöd och större tillgänglighet kommer att öka. 14 Minimässa i Älvsjö Rekordmånga utställare och besökare kom till HBVs minimässa på Stockholmsmässan. Flera avtalsområden fanns representerade på mässan. Man kunde bland annat provköra elfordon. 9 Populära förvaltningsträffar 12 Bokningssystemen sätts på prov 17 HBV-test av varmvattenmätare 19 Annie ny upphandlare Grundat 1912 RÄLTA SNICKERIFABRIK AB Tillverkare av specialsnickerier. Fullständig ytbehandling. Verkmästarekontor tel Offerter och fakturering tel , fax

4 Vi har gjort det barnsligt enkelt att välja filter. Det ska vara lätt att jämföra olika filter. Just därför har vi utvecklat en ny klassificering Energy & Air Quality Rating. Alla luftfilter kan numera betygsättas mellan A och G. Om ett filter får ett bra betyg betyder det att energikostnaden är låg och luften blir ren. Svårare är det inte. På kan du läsa om hur lätt det är att välja rätt. Allt du behöver för fastighetsunderhåll! Vi erbjuder bland annat: Ljuskällor Elartiklar Beslag och lås Städredskap och rengöringsmedel Redskap Fläkt och spis VVS-artiklar Verktyg För att hitta ditt närmaste DahlCenter gå in på dahl.se. Ring oss gärna på eller maila på 4

5 På några få år har AskersundsBostäder lyckats att avsevärt minska användningen av olja. Samtidigt har man ökat användningen av el från förnybara energikällor. En omfattande satsning på berg-, jord- och sjövärmepumpar samt ett eget vindkraftverk vid Vätterns norra ände är en del av förklaringen till den framgångsrika omställningen. Förnybar energi minskar oljeberoendet Artikeln fortsätter >> på nästa uppslag 5 5

6 > Vd Anders Gustafsson rekommenderar alla bostadsbolag med planer på ett eget vindkraftverk att göra verklighet av dem. Anders Gustafsson, vd för AskersundsBostäder, hyllar sin föregångare Bo Svensson när han ska berätta om bolagets miljöarbete. Startpunkten på satsningen på förnybar energi och vindkraft var egentligen Riksdagens beslut 2002 att elanvändningen från förnybara energikällor skulle öka med 10 TWh i Sverige fram till 2010, säger Anders Gustafsson. I början på 2000-talet var AskersundsBostäder pionjärer på området. Bygglovsansökan för vindkraftverket var den första i sitt slag i kommunen och hamnade slutligen på länsstyrelsens bord. Bygglovet godkändes 2004 och vindkraftverket vid Almudden invigdes den 28 september Det krävdes mycket arbete för att komma igång men Bo Svensson såg det som ett kall att driva de här frågorna, säger Anders Gustafsson. Det krävdes både självförtroende och mod av styrelsen för att våga ta beslutet att bygga ett eget vindkraftverk. Visst fanns det ett antal belackare och invändningar om att det skulle vara fult, ge skuggor, bullra eller skada fågellivet men inga av farhågorna har varit befogade. I dag är det flera bostadsbolag som befinner sig i startgroparna för att bygga vindkraftverk och AskersundsBostäder planerar för ytterligare ett kraftverk. I dag är det avsevärt enklare att till exempel få bygglov, säger Anders Gustafsson. Vårt mål är att även det andra verket ska stå på Almudden, också det med en effekt på 800 kw. Området vid norra Vättern lämpar sig för vindkraft tack vare gynnsamma vindförhållanden. Till höger Anders Gustafsson tillsammans med fastighetsskötaren Henrik Törnqvist vid en värmepumpscentral. Dagens vindkraftverk har en kalkylerad årsproduktion på 1,5 miljoner kwh vilket motsvarar en tredjedel av bolagets elbehov. Det betyder att när det andra kraftverket är i drift kommer två tredjedelar av vår el att komma från en förnybar energikälla, säger Anders Gustafsson. Att sikta mot 100 procent är dock inget realistiskt mål. Vi vill inte komma till en punkt där vi blir elproducenter. AskersundsBostäder har ett avtal med kraftverksleverantören om service och löpande underhåll. Utifrån de erfarenheter som vi har av att äga ett vindkraftverk kan jag inte annat än att rekommendera alla bostadsbolag som har sådana planer att göra verklighet av dem, säger Anders Gustafsson. För att minska oljeanvändningen vid uppvärmning har AskersundsBostäder valt att satsa på berg-, jord- och sjövärmepumpar i vissa av sina fastigheter. Större delen av vårt bostadsbestånd får sin värme från fjärrvärmenätet, säger Anders Gustafsson. Olja används där fjärrvärme inte finns som alternativ. Genom att byta ut oljepannor mot värmepumpar har vi mellan 2005 och 2008 kunnat sänka förbrukningen av olja från 250 till 100 kubikmeter om året. Genom att installera ytterligare värmepumpsanläggningar kan vi minska detta med ytterligare 25 kubikmeter under nästa år. Målet för AskersundsBostäder är att fram till 2012 ska den totala oljeförbrukningen vara mindre än 50 kubikmeter per år. Motivet för att minska oljeförbrukningen är inte bara Förnya köken med måttbeställda skåpsluckor, insatshurtsar, bänkskivor m.m. Även hela stommar måttanpassade/standardmått! Montage ingår.leveranser över hela landet. Beställ kostnadsfri info. LUCK- OCH INREDNINGSBOLAGET AB Box 80, Dalsjöfors Tel Fax E-post: Nytt Kök Helt Enkelt 6

7 Bergvärmepumpsanläggningen i kvarteret Brandstationen är bara tre månader gammal. Värmen från de sex borrhålen ersätter uppvärmning från ungefär 50 kubikmeter olja per år. miljö mässiga utan även ekonomiska, säger Anders Gustafsson. Investeringen i värmepumpar betalar sig på ungefär tre år. Bolaget har fastigheter i Olshammar, Askersund och Åmmeberg med jord-, berg- och luftvärmepumpar. I Zinkgruvan är sjövärme installerad via slangar utlagda i närbelägna Mörtsjön där AskersundsBostäder har sjötomter. Att värmepumpsanläggningarna drivs av förnybar el från vindkraftverken skapar ytterligare en miljövinst, säger Anders Gustafsson. I framtiden ser han nya möjligheter: Solenergi i kombination med bergvärme kan vara ett sätt till ytterligare vidareförädling, säger han. Soluppvärmt vatten pumpas ned i berget, där värmeenergin sedan plockas upp med våra värmepumpar. AskersundsBostäder ska fortsätta att ligga i framkant och jag tror att vi har en fördel av att vara ett relativt litet bolag, med korta beslutsvägar, säger Anders Gustafsson. Vi har fått bra respons från både boende och personal och kommer att fortsätta våga satsa på nya idéer. Energieffektivisering en självklarthet Drivkraften för att upprusta miljonprogrammen måste vara både ekonomisk och social, såväl som ekologisk, säger Ing- Marie Odegren, vd på Alingsåshem. För att nå ett bra resultat måste vi ta hänsyn till alla aspekter. Att samtidigt med upprustningen energieffektivisera byggnaderna är självklart. I början av 2008 inleddes renoveringsarbetet av Brogården, ett typiskt miljonprogramsområde med 300 lägenheter i Alingsås, ett arbete som kommer att vara klart om fyra fem år. Renoveringsarbetet resulterar i extremt energisnåla bostäder. Brogården kommer att vara de första renoverade byggnader i Sverige som uppfyller definitionen för passivhus, vilket innebär att de inte behöver traditionell uppvärmning. I stället tillvaratas värmen från boende, elektriska apparater och instrålad sol samtidigt som värmeförlusterna minskas genom effektiv isolering och ventilation. Vi var tvungna att tänka nytt och gå ett steg längre för att sänka energiförbrukningen i våra renoveringsobjekt så mycket som vi ville. Passivhusen är en beprövad teknik som vi vet fungerar, säger Ing-Marie Odegren. Omvandlingen till passivhus innefattar bland annat en ny fasad av keramikplattor utanpå tilläggsisolering med stålreglar och stenull, byte till särskilda passivhusfönster och förstärkt isolering i tak och bottenplatta. Kostnaden per lägenhet beräknad kronor, varav kommer från energieffektiviseringen. Vi renoverar för framtiden, tanken är att husen ska klara sig i 100 år innan det är dags för en liknande upprustning, säger Ing-Marie Odegren. Renoveringen betalas både av höjda hyror och genom minskade energikostnader. Energiförbrukningen, inklusive hushållsel, ska sjunka från 216 kwh till 92 kwh. Efter upprustningen används en annorlunda hyresmodell i Brogården då man i vissa lägenheter kommer att ta ut nybyggnadshyror. I upprustningen ingår en allmän standardhöjning som större badrum, installation av hissar, portlås och bredband. Vi gör en övergripande satsning för att göra hela Brogården mer attraktivt för boende och energieffektiviseringen är bara en del av detta, säger Ing-Marie Odegren. Ökad tillgänglighet och standardhöjning är andra exempel på förbättringar av den sociala boendemiljön. I Brogården har de boende fått vara delaktiga i processen, det är ju trots allt för deras skull som renoveringen genomförs. Det är otroligt viktigt att skapa en framtid som inte bara är ekologiskt utan även socialt hållbar för att investeringen ska bli så lönsam som möjligt. 7

8 Den snabba vägen till ditt fastighetsunderhåll. Minska energikostnaderna! Nedis lagerför ett brett sortiment av lågenergilampor. Den långa livslängden och den låga energiförbrukningen ger dig möjlighet att spara både pengar och energi. Samtliga typer finner du på vår hemsida bland vårt övriga sortiment av tillbehör och reservdelar inom bl.a. hushållsoch fastighetsservice. Välkommen! Prisexempel: Lampa med 2 U-rör och E27-sockel. 7 W (motsvarar 40 W) - LAMP E25HQ 11 W (motsvarar 60 W) - LAMP E24HQ Styckpris vid köp av 50 st.: 13 kr Styckpris vid köp av 100 st.: 12,50 kr Priserna gäller t.o.m Nedis AB Spis/Fläkt El Kyla Tork/Mangel VVS Klok investering för framtiden Vi har närmare artiklar inom El, VVS, Verktyg, Beslag och Städ, och allt finns tillgängligt inom 24 timmar. Du kan spara både tid och pengar genom att samordna alla inköp för ditt fastighetsunderhåll från en och samma leverantör. Vi tillverkar markadens mest energi- och kostnadseffektiva sparstrålsamlare (Sparlatorer) för köks- och tvättställsblandare samt duschar. Världsledande i vattenbesparing när det gäller prestanda, ekonomi, kvalitet och komfort. Utöver vårt breda sortiment har vi tagit fram manuella och elektroniska system för kostnadseffektiva beställnings- och betalningsrutiner. Ring oss på , eller besök oss på gör det enklare att vara proffs Stockholm Halmstad E-post Webb 8 Ahlsell_HBVNytt_dator2.indd

9 Gasavtal ger trygghet på avreglerad marknad Sedan drygt ett år tillbaka erbjuder HBV ett avtal för naturgas genom leverantören E.ON. Laholmshem är en av de första medlemmarna som tecknat gasavtalet. Eftersom vi skulle genomföra vår första upphandling på en avreglerad marknad kändes det tryggt att ta hjälp av HBV, säger Ingvar Folkesson, vd på Laholmshem AB. Sedan den 1 juli 2007 är Sveriges gasmarknad avreglerad. På samma sätt som på elmarknaden är det fritt för alla, både företag och privatpersoner, att köpa naturgas från den leverantör man själv vill. Kunden tecknar ett anslutningsavtal med nätägaren som äger, sköter och underhåller det lokala gasnätet. Nätet är ett monopol och det går inte att välja bort nätägaren. Kunden kan däremot fritt välja gasleverantör. HBV erbjuder ett ramavtal för upphandling över tröskelvärde enligt LOU. HBV-medlemmen och dess ägare kan köpa på detta avtal utan att själv behöva genomföra en upphandling. Slipper administration Det kändes naturligt att vända sig till HBV för att ta del av deras erfarenhet och få hjälp med upphandlingen, säger Ingvar Folkesson. Genom HBVs avtal pressades priset något men vinsten var också att vi slapp den medföljande administrationen. Laholm får sin naturgas från huvudledningen mellan Malmö och Göteborg, där merparten av gasen kommer från Danmark. Till ledningen har ett lokalnät anslutits, som förser både Laholm och Båstad med gas. Sedan 2002 blandas egenproducerad biogas med naturgasen i det lokala nätet, andelen biogas är cirka 30 procent. Intresset för gas har vuxit på den avreglerade marknaden, inte minst bland HBVs medlemmar tack vare deras avtal, säger Jonas Greberg på E.ON. Några har också tecknat avtal, men hittills har vi kanske varit lite dåliga att nå ut med all ny information till medlemmarna. Under vintern kommer vi dock att bli mer aktiva, bland annat genom att bjuda in till informationsträffar. Jonas Greberg, E.ON För mer information om gasavtalet kan du kontakta Henrik Ripa på HBV, , eller Jonas Greberg, E.ON, HBV anordnar ett biogasseminarium i Bjuv den 30 oktober tillsammans med E.ON. Mer information om träffen hittar du på Unikt erfarenhetsbyte på HBV-träffar HBV-träffarna möjliggör ett erfarenhetsutbyte som inte går att få någon annanstans, säger Christer Tomth på Morastrand AB. Som anställd på ett mindre bolag får man en unik chans att diskutera med andra med liknande erfarenheter. HBV vill genom träffarna stimulera sina medlemmar att öka kontakten sinsemellan, samtidigt som man erbjuder en fördjupad information inom olika produktområden. Erfarenhetsutbytet sker bland annat genom att alla deltagare tar med sig sina egna frågeställningar till träffen där de sedan diskuteras i grupp. Mer information om HBV-träffarna kan du få av Carl-Göran Ek på HBV, Christer Tomth är fastighetsansvarig på Morastrand och har varit med på flera träffar. Han tycker att formen för träffarna är perfekt. Man får chansen att ta upp alla de frågor man har, till exempel hur man ska efterleva och förhålla sig till olika myndighetskrav, säger han. Då kan man känna av hur man ligger till i förhållande till andra som befinner sig i samma situation. Man vill helt enkelt veta att man gör rätt. Deltagarna bestämmer agendan Varje vår och höst anordnas ett antal HBV-träffar. De riktar sig på våren till förvaltare och områdesansvariga och på hösten till bovärdar och fastighetsskötare. Innehållet bestäms av deltagarna själva. Det är inte HBV som väljer ut vilka företag som ska få chansen att visa upp sig under en träff utan det är deltagarna som väljer ut avtalsleverantörer genom att lämna förslag, säger Carl- Göran Ek på HBV. Under våren hade vi till exempel fyra träffar med inriktning på media- och energimätning och en träff med inriktning på lås- och bokningssystem. Sammanlagt lockade vårens fem träffar, i Piteå, Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Tällberg, 130 personer. Under november och december anordnar vi fyra HBV-träffar för bovärdar och fastighetsskötare, och det återstår att se på vilken inriktning de kommer att få. 9

10 Tefem IP 44 SENSOR Tefem IP 44 Sensor ger Dig möjlighet att skapa trygghet och samtidigt reducera energiförbrukningen - tänder ljuset när du kommer och dimrar ner eller släcker när du gått. Tänder när Du kommer Tefem IP 44 Sensor Bas - tänder ljuset när Du kommer och släcker när Du gått. E x14 W E x28 W Kampanjerbjudande 990:- Tefem IP 44 Sensor Master - har samma funktion men kan dessutom styra upp till 6 st Tefem IP 44 Slav. E x28 W Master E x28 W Slav Tefem IP 44 Sensor Dim - lyser alltid med 10% grundljus. När Du kommer ökas ljuset till 100%. E x14 W E x28 W Kampanjerbjudande 1290:- Räckvidden - kan ställas in mellan ca 0,5-5 m vid takmontage. Efterlystiden - kan ställas in mellan ca 2-30 minuter. Skymningsnivån - kan ställas in mellan ca lux. kampanjen gäller till 31/12 10

11 Är det kanske dags att slänga soporna? Den vänliga uppmaningen möter vid ytterdörren samtidigt som en bild på en full sopkorg lyses upp på panelen intill. Förhoppningsvis kan den få en dement person att på egen hand slänga sina sopor. I dag finns ett stort utbud av tekniska hjälpmedel som gör det möjligt för äldre och personer med funktionshinder att bo kvar hemma och samtidigt vara både självständiga och trygga, säger Jörgen Kunnari. Hjälpmedelsinstitutets demonstrationslägenhet SmartLab är fylld av just smarta tekniska lösningar. Den milda rösten som meddelar att det är dags att tömma soporna, att kranen fortfarande rinner eller att fönstret står öppet är ett exempel. Portvideotelefonen är ett annat. Den boende kan direkt se och höra vem som ringer på dörren vilket avsevärt ökar känslan av trygghet och säkerhet i hemmet, säger Jörgen Kunnari, FoU-handläggare på Hjälpmedelsinstitutet och ansvarig för SmartLab. Detta trots att man kanske har en funktionsnedsättning av syn, hörsel eller är dement. För den som har svårt att minnas kan en påminnelsepanel vid dörren eller en smart nyckelbricka som visar om ytterdörren är låst vara avgörande för att man faktiskt vågar lämna lägenheten eller inte. Tekniska hjälpmedel kan också betyda mycket för de sociala kontakterna, antingen när man ska ta sig ut ur lägenheten eller kommunicera med andra, säger Jörgen Kunnari. Genom systemet IPPI kan man läsa e-post och sms på tv-skärmen. Nyttig teknik Vårdbehov i hemmet ställer höga krav på tillgänglighet och teknisk utrustning. I SmartLab kan vi till exempel visa ett larm som reagerar på både inaktivitet och överaktivitet, säger Jörgen Kunnari. Det sitter runt handleden och reagerar både på kroppsrörelser och hudens fuktighet. Genom att jämföra rörelsemönstret med personens normala beteende reagerar larmet till exempel om personen verkar orolig nattetid. Belysningen i lägenheten är särskilt anpassad för synskadade eller äldre med svag syn. Färgsättning på golv, väggar och lister har valts för att skapa tydliga kontraster. I badrummet finns ett höj- och sänkbart handfat med handtag som är byggt för att kunna hålla sig i och till och med använda som stöd för att ta sig upp från toaletten. SmartLab finns sedan juni 2008 i en lägenhet i samma hus som Hjälpmedelsinstitutet i västra Stockholm. En av de saker som är unikt med SmartLab är vårt fokus på nätverkssystemen, till exempel ett nyckelfritt låssystem. Allt eftersom nya produkter och system kommer ut på marknaden kommer vi att komplettera lägenhetens utrustning och vi är inte låsta till någon specifik leverantör, säger Jörgen. Mer information om SmartLab hittar du på >> Artikeln fortsätter på nästa uppslag. Till vänster badrummet med trivsamma och lugna gula väggar och kontrasterande blå detaljer. Till höger en enkel fjärrkontroll till tv:n och på handleden i n- och överaktivitetslarmet. 11

12 > Portvideotelefonens bild kan visas på tv:n. Här kan också text- och bildmeddelanden från e-post, sms och mms läsas. På bilden Jörgen Kunnari. Framtidens krav på ett bra boende Ett av Hjälpmedelsinstitutets uppdrag är att främja forskning och utveckling av teknik, hjälpmedel och boende för äldre. För bostadsbolagen väntar en stor utmaning när man ska möta kraven från en grupp äldre som inte bara blir fler utan också ställer högre krav än tidigare. I dag är 1,1 miljon svenskar över 65 år. År 2040 kommer den siffran att ha stigit till 2,4 miljoner. Det betyder en stor grupp potentiella hyresgäster som kommer att efterfråga en högre grad av tillgänglighet, service och teknikstöd än vad de flesta bostadsbolag kan erbjuda i dag, säger Ingela Sedin Nilsson, projektledare vid Hjälpmedelsinstitutet. Hon arbetar med projektet Teknik för äldre som består av tre huvudområden, varav ett är de äldres boende. Kunskapen om behoven hos de äldre som bor kvar hemma, och hur man kan tillgodose dem, är ofta väldigt liten, säger hon. Hemmiljön är mycket viktig. Här sker den mesta kontakten med både anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Med teknikstöd och tillgänglighetsanpassning går det att skapa ett boende med hög Aktivitetstavlan till vänster meddelar dagens aktiviteter, som att äta middag, se på tv-nyheterna eller ta emot ett besök. Den interaktiva robotsälen Paro fungerar som sällskap och kan även användas för terapeutiska ändamål. livskvalitet även för personer med olika funktionsnedsättningar, av till exempel syn och hörsel, minskad rörlighet eller demens. Ingela Sedin Nilsson menar att leverantörer behöver få insikt om att det kommer en ny marknad genom många fler äldre, som kommer att efterfråga nya teknikstöd och smarta lösningar. Bostadsbolagen behöver kunskaper om vilka behov de äldre har i ett ökat kvarboende. Till exempel om hur man kan öka fysisk Bokningssystem svåra att använda för HBVs användartest av boknings- och passersystem visar att det finns stort utrymme för förbättringar eftersom systemen är mycket svåra att använda för äldre. Vissa system har så allvarliga problem att en del testpersoner inte klarar att genomföra bokningen på egen hand. HBV har tillsammans med Hjälpmedelsinstitutet initierat ett användartest av tre passer- och bokningssystem som omfattas av HBVs avtal: Aptus, ELS Boka (Electrolux) och QT-system. Testet har tagits fram av inuse AB och visar hur lätta eller svåra de interaktiva systemen är att använda. Målgruppen för testet var gruppen äldre, i det här fallet personer över 70 år. Testpersonerna fick utföra sju olika uppgifter, allt från att boka en tid i tvättstugan till att avboka tider eller göra flera bokningar samtidigt. Målet är att klargöra de krav som äldre ställer på bokningssystem för tvättstugor och hur de kan förbättras. Hopp om framtida utveckling Av testresultaten framgår att bokningstavlorna är svåra att tyda och att språket varken är anpassat efter tvättstugemiljön eller 12

13 Med portvideotelefonen kan den boende se och höra vem som ringer på dörren och jämföra utseendet med ett foto. tillgänglighet på olika nivåer och hur nya teknikstöd och smarta lösningar kan ge ökad trygghet och säkerhet i boendet för äldre. För HBV är det viktigt med samarbete med olika organisationer som arbetar inom de områden där våra medlemmar verkar. Hjälpmedelsinstitutet är en av våra samarbetspartners, säger Klas Hall. äldre användarna. När hjälptexter, instruktioner och felmeddelanden är svåra att förstå blir systemet svårare att använda. Systemen är heller inte anpassade efter äldre människors sätt att hantera dem. Systemen kastar till exempel ut den användare som tar för lång tid på sig att genomföra en bokning. För många av testpersonerna innebar det att man fick börja om med bokningen eftersom man inte hann med. I testresultatet finns en rad förbättringsförslag, till exempel att göra knapparnas funktion tydligare, använda ett mer lättförståeligt språk, rensa bort onödig information och ge bättre återkoppling på användarens handlingar. Testet har två syften: det ena är att underlätta för våra medlemmar när de ska inhandla den här typen av system med tanke på målgruppen. För det andra hoppas vi att testresultatet, där vi kommer att lista de olika problem som finns, ska leda till en produktutveckling från tillverkarnas sida, säger Klas Hall på HBV. Testet finns att läsa på medlemssidorna, För mer information om användartestet kontakta Klas Hall, , CARRARO kompakttraktorer och redskapsbärare, från 20 till 100 hk i ett flertal olika utförande t.ex. midjestyrning, vändbar förarplats mm. HUSTLER Spakstyrda gräsklippare, följsammaste spakarna på marknaden. Klippbredd från 97 cm. NEW HOLLAND kompakttraktorer, från 24 till 51 hk. Enda traktor på marknaden med SuperSteer. HOLDER Midjestyrda kompakttraktorer och redskapsbärare från 27 till 80 hk. 13

14 Rekordintresse för höstens minimässa I mitten på september lockades ett rekordstort antal utställare och besökare till Stockholmsmässan i Älvsjö för en av HBVs populära minimässor. HBV har anordnat ett antal minimässor runt om i Sverige under de senaste åren. Till mässan i Älvsjö hade 49 utställare och 274 besökare från 39 medlemsföretag anmält sitt deltagande. Leverantörer från flera olika avtalsområden samt personal från HBV fanns på plats för att berätta om varor och tjänster och svara på frågor om upphandlingar. Mässan riktade sig till alla som köper in och hanterar varor från vd:ar och fastighetsskötare till förvaltare och tekniker. Många av besökarna passade på att titta in under lunchtid eftersom det bjöds på en ekologisk buffé. Benny Rohlén från El-Björn: Vårt företag har daglig kontakt med HBV-kunder, men genom att delta på den här mässan hoppas vi kunna nå fler kunder i Stockholmsområdet. Till skillnad från andra leverantörer av avfuktningsutrustning, som tillverkar även annan tvättstugeutrustning, har vi inte samma möjlighet att marknadsföra oss. Vi är främst starka i bygg- och elbranschen och starka i Syd- och Västsverige. Mats Blomberg och Fredrik Carlsson från Stockholms Kooperativa Bostadsförening: Vi kommer främst hit för att få information om olika produkter. Från vårt bolag kommer förvaltare och fastighetsskötare, de som verkligen använder grejerna. Minimässan har ett bra upplägg, allting är samlat på ett ställe men samtidigt lagom stort. Björn A Carlsson från Micrologistic har en portabel trappa till hjälp för att visa upp företagets produkter, bland annat en elektrisk trappklättrare. Mässor av den här typen är egentligen det enda sättet att sälja den här typen av produkter, genom att visa upp dem. Därför är de mycket viktiga för oss. Utemiljön i fokus på ParkExpo Hur kan allmännyttan förbättra tillgängligheten och öka tryggheten i sina utemiljöer? Kraven på utemiljöerna kommer till exempel att öka i takt med att allt fler äldre bor kvar i hemmet. Under ParkExpo i november kommer några av HBVs medlemmar att visa hur man kan arbeta med trygghet och tillgänglighet. ParkExpo på Svenska Mässan i Göteborg (den november) riktar sig till alla som arbetar med park, anläggning och gröna ytor. I samarbete med ParkExpo har HBV tagit fram ett mässprogram med en egen monter som utgångspunkt. Vi vill visa på den framåtanda som finns inom allmännyttan, säger Klas Hall på HBV. Två av våra medlemmar, ett större och ett mindre bolag, kommer att visa hur de arbetar för att förbättra utomhusmiljön. Micasa Fastigheter kommer till exempel att visa upp sitt projekt Trygg utevistelse vid äldreboenden, som är tänkt att fungera som en kunskapsbank som kan utnyttjas av bostadsbolag och kommuner som utvecklar och rustar upp gårdar kring äldreboenden. Hällefors Bostads AB, som satsar mycket på att använda konst i sina områden, visar hur de arbetar med Sinnenas & Minnenas Park som bland annat vänder sig till dementa. HBV vill vara en drivande kraft i utvecklingen för utemiljön kring fastigheten i dag och i morgon. För mer information om HBVs närvaro på ParkExpo och biljetter, kontakta Klas Hall, , 14

15 Bostadsbolagens jakt på tysta, energisnåla och miljövänliga transporter har fått efterfrågan på elfordon att växa under senare år. HBV har avtal med fyra leverantörer av elfordon. Ökat intresse för elfordon Allt fler bostadsbolag väljer att ersätta diesel- och bensindrivna fordon med eldrivna fordon där det är möjligt, för att bidra till en bättre miljö. Även om inköpspriset är högt så finns flera fördelar som kan väga upp den högre inköpskostnaden, det gäller främst lägre driftskostnader. Underhållskostnaderna är små eftersom elfordonen har få rörliga delar utöver rotor i elmotor och växellåda. Även skattemässigt kan det finnas fördelar. Elfordonen är också smidiga och tysta att använda bland bebyggelse. HBV har i dag fyra avtalsleverantörer inom området: Nomaco (Melex, Jolly, E-Z-GO och Goupil), Rumec Service (GEM), Epton Trading (ClubCar) samt ImportInvest i Danderyd (Aixam och Mega). De olika elfordonen kan klassas som EU-moped, lätt terrängvagn, motorredskap klass 2 och lätt lastbil. Brett användningsområde Rumec Service säljer elbilen GEM från Daimler Chrysler. Elbilar är lätta att handha och har ett relativt litet servicebehov, säger Rune Kumlin på Rumec Service. Kommuner och kommunala bostadsbolag som miljöcertifierats ser särskilt fördelar med de miljövänliga elfordonen. Efterfrågan har helt klart ökat och elfordon får allt fler användningsområden tack vare större kapacitet, säger Kurt Jansson på LMK Markvårdsmaskiner, återförsäljare för Nomaco. Höjda energipriser och miljöhänsyn gör eldrift attraktivt för många bostadsbolag. Att elfordonen inte släpper ut avgaser förbättrar också arbetsmiljön för de anställda. Från Frankrike kommer mopedbilen Aixam och MC-lastbilen Mega. Peter Östlund och Johan Breitholtz, ImportInvest i Danderyd. En elektrisk mopedbil har många av bilens fördelar men är lika lätt att använda som en EU-moped, vilket bland annat innebär att det inte krävs körkort utan är tillåten från 15 år med förarbevis för EU-moped, säger Peter Östlund från generalagenten ImportInvest i Danderyd. Den är även skattefri och behöver inte besiktigas. Modellerna är nyckelfärdiga men har stora anpassningsmöjligheter. Nöjd med funktionen Huge Fastigheter har i dag 20 elfordon vid sidan av företagets totalt cirka 150 fordon som går på syntetdiesel. Vi använder elfordon där det är praktiskt möjligt och ytterligare 10 procent av dieselfordonen kan kanske bytas ut mot elfordon, säger Björn Thulin, upphandlingschef på Huge. Vi är otroligt nöjda med funktionen hos våra elfordon och har till och med förlängt livslängden på några av dem. Huge väljer elfordon på grund av ekonomiska och miljömässiga skäl, men märker också att både hyresgäster och personal uppskattar dem. Björn Thulin, Huge Fastigheter Rune Kumlin, Rumec Kurt Jansson, LMK Markvårdsmaskiner 15

16 E-faktura sparar tid och papper Varje år hanterar Familjebostäder i Stockholm fakturor, varav 28 procent i dag är elektroniska. Vår målsättning är att så stor andel som möjligt ska vara e-fakturor, även om vi aldrig når 100 procent, säger Claes Norrman, controller/kontorschef på Familjebostäder. Familjebostäder tar i dag emot e-fakturor från HBV. Fördelen med e-fakturor är främst att vi slipper en stor del av den faktiska pappershanteringen, säger Claes Norrman. Att vi till exempel inte behöver scanna in pappersfakturor sparar både utrymme och tid, det handlar om flera timmar om dagen. Han tycker att HBV använder ett enkelt och smidigt sätt att skicka fakturorna via e-post. Andra system kan upplevas krångligare och vara dyrare att sätta igång, säger han. Det är glädjande att HBV erbjuder den här lösningen, något som vi har efterfrågat i ett par år. Högt intresse Av de leverantörsfakturor som kommer in till HBV är cirka 70 procent elektroniska. När det gäller utgående fakturor var fortfarande bara en bråkdel elektroniska. I dag tar endast 14 av drygt 300 medlemmar emot e-fakturor från oss, säger Per Eklund, ekonomichef på HBV. Intresset är högt men det finns fortfarande många oklarheter kring mottagarsystemen för e-fakturor eftersom det inte finns någon gemensam standard i dag. Många av våra medlemmar väntar därför med att välja teknik. Som det fungerar i dag anpassar HBV sig efter kundernas olika mottagarsystem. Att använda e-fakturor medför främst minskade kostnader och snabbare och rationellare hantering av fakturorna. Kunden slipper onödiga papper, sparar tid och det blir enklare att både registrera, godkänna och betala fakturorna jämfört med traditionell hantering, säger Per. En e-faktura kan också enkelt göras tillgänglig för en hel organisation genom intranät och olika integrerade ekonomisystem. Är du intresserad av e-fakturor? Ta kontakt med Per Eklund på eller Entrémattor för alla behov! 16

17 Testen av varmvattenmätarna utfördes av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Mätarnas hållfasthet och precision undersöktes. HBV-test av varmvattenmätare I det senaste HBV-testet har funktionen hos tre varmvattenmätare från avtalsleverantörer provats. HBV-test nummer 19 publiceras i sin helhet på HBVs hemsida, De provade mätarna är alla av typen enstråliga vinghjulsmätare. Provningarna har genomförts av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, på uppdrag av HBV. Testet har genomförts för att kontrollera funktionen av varmvattenmätarna, detta i tre steg. Först utfördes en grundkontroll genom flödesmätning då mätarnas felvisning vid två olika vattentemperaturer, 20 C och 50 C, undersöktes vid sju olika flödeshastigheter. I nästa steg undersöktes mätarnas felvisning vid varierande flöde. Normal användning simulerades genom att 200 liter vatten tappades upp genom ett antal spolningar på 30 sekunder med 60 sekunders intervall. Därefter testades mätarnas hållbarhet. För att simulera en längre tids användning genomfördes ett accelererat prov bestående av cykler bestående av 15 sekunder med flöde 1,6 m 3 /h och 15 sekunder med nollflöde. HBV-testerna är en serie tester av produkter av stort intresse för medlemsföretagen. Sedan premiären 1990 har testerna bland annat omfattat kylskåp, tvättmaskiner, skåpdörrar och vattensparutrustning. Avsikten med testerna är dels att skapa underlag vid val av produkter, dels att påpeka brister för framtida produktutveckling. Huvudman är HBV och SABOs Produktkvalitetsråd. Glidhängda fönster nyhet i sortimentet Ett nytt avtal för glidhängda fönster är det första synliga resultatet av Fönstergruppens arbete i HBVs sortiment. Vi är glada att kunna erbjuda detta avtal och på så sätt uppfylla våra medlemmars önskemål, säger Micael Lövgren, upphandlare på HBV. De glidhängda fönstren från H-Fönstret i Lysekil är de första av den typen i vårt sortiment, och avtalet kom till efter önskemål från medlemmar som ville ha alternativ till de vanliga sidhängda fönstren, säger Micael Lövgren. Avtalet med H-Fönstret i Lysekil gäller glidhängda fönster och fönsterdörrar. Glidhängda fönster har bågarna hängda i glidhängselbeslag monterade i karmsidstyckena. Bågen snurras runt i horisontal- eller vertikalled helt utanför fasaden. Fönstergruppen startades förra året för att fånga upp erfarenheter, behov och kompetens som finns bland HBVs medlemmar inom avtalsområdet fönster. Det långsiktiga målet för gruppen är att skapa ekonomiskt attraktiva avtal som speglar medlemmarnas efterfrågan. Gruppen har medlemmar från stora, mellanstora och mindre medlemsföretag samt representanter från HBV. Mer information om avtalet med H-Fönstret i Lysekil hittar du på Har du frågor om Fönstergruppen? Kontakta Micael Lövgren eller Henrik Ripa på HBV, Spara energi och miljö med Med 100 filter/år: - sparar du :- i minskade energikostnader - minskar utsläppen med kg CO 2 17

18 18

19 Välj rätt filterklass Ifrågasätt filterklassen i din ventilation! Den uppmaningen ger filtertillverkaren Scandfilter till alla fastighetsägare. Enligt företaget har många ventilationssystem rutinmässigt utrustats med filter av en klass som är högre än nödvändigt, vilket också ger en onödigt hög kostnad. Annie ny upphandlare på HBV Bakom uppmaningen står Scandfilters tekniske chef Thomas Carlsson, som i en artikel menar att fastighetsägare oftare borde ifrågasätta valet av filter i ventilationsanläggningen. Filtret i en ventilationsanläggning installeras främst av två skäl: för att förbättra inomhusmiljön och för att skydda anläggningen mot nedsmutsning. Enligt Thomas Carlsson kan den önskade effekten i de flesta fall uppnås även vid en lägre och billigare filterklass än den som installerats. Artikeln i sin helhet finns tillgänglig på Annie Mägi Gillstedt är HBVs senaste tillskott bland upphandlarna. Annie har tidigare bland annat arbetat inom Stockholms stad. Annie Mägi Gillstedt har bland annat arbetat som upphandlare på en av Stockholms stads stadsdelsförvaltningar samt som samordnare för upphandling, miljö- och riskhanteringsfrågor vid stadens kyrkogårdsförvaltning. Från början gäller det att ta in så mycket som möjligt av hur det fungerar på HBV, sätta mig in i avtalsformerna och lära känna de olika medlemsföretagen, säger hon. Jag känner mig väl mottagen och jag hoppas att jag kan bidra med nya idéer. Dubbla vinnare i EM-tävlingen Till skillnad från själva europamästerskapet i fotboll utsågs två förstapristagare i HBVs EM-tävling Totalt fem lyckliga vinnare har mottagit var sitt strandset som vi hoppas de haft stor nytta av under sommaren. HBV står för hög kompetens i upphandlingsfrågor och ekonomiskt förmånliga ramavtal för medlemmarna samt servicevänlig kompetent personal. HBVs EM-tävling gick ut på att gissa vilket land som skulle ta hem mästerskapet samt på högst 20 ord beskriva fördelen med att anlita HBV. Inger Nordqvist på Örebrobostäder AB gissade helt riktigt Spanien som vinnare. Hon delade förstaplatsen med Gunnar Bäckström på Vindeln Bostäder AB som skrev den bästa motiveringen: HBV står för hög kompetens i upphandlingsfrågor och ekonomiskt förmånliga ramavtal för medlemmarna samt servicevänlig kompetent personal. På andra plats i tävlingen kom Mats Persson, Falkenbergs Bostads AB, och på delad tredjeplats George Bruggemann, Bostads AB Mimer, och Yngve Frost, Morastrand AB. 19

20 Eventuell retur till: HBV Box Stockholm Framgång bygger på erfarenhet. Med Bosch helhetslösning för vitvaruinköpet kan du känna dig trygg. Våra kvalitetsprodukter för kök och tvättstuga omges av kringtjänster som bygger på lång erfarenhet av bygg- och förvaltningsbranschens unika behov. Vi erbjuder rådgivning vid val av standard- och tillvalsprodukter, montagetjänster, koordination av leverans och installation, en rikstäckande serviceorganisation m.m. Ring om du vill veta mer.

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb 2010-09-02 V i satsar på y tterstaden Vi lovar 6 000 nya jobb Satsningen möjliggör ett tillskott på 70 miljoner

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

FÖNSTERFINAL! OnlineByggvaror.se. Alltid fraktfritt i hela Sverige www.onlinebyggvaror.se Din närmsta bygghandel 0321-35001.

FÖNSTERFINAL! OnlineByggvaror.se. Alltid fraktfritt i hela Sverige www.onlinebyggvaror.se Din närmsta bygghandel 0321-35001. OnlineByggvaror.se FÖNSTERFINAL! Sid 3-4 Kvalitetsdörrar för ett bättre pris! Sid. 5 Portar med kvalitet och stil! Köket-vårt viktigaste rum! Sid. 6 Sid. 7 Smidigare kan det inte bli! När du handlar hos

Läs mer

Vi gör inte som alla andra

Vi gör inte som alla andra Vi gör inte som alla andra D. Carnegie & Co gör inte som alla andra istället för att evakuera och renovera hela trapphus eller fastigheter, renoveras lägenhet för lägenhet i takt med den naturliga omflyttningen.

Läs mer

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar 2013-03-05 Karin Byman ÅF Bakgrund Tydliggöra lönsamhetskriterier vid energieffektivisering. Brogården, Alingsåshem, Alingsås Backa Röd, Poseidon, Göteborg

Läs mer

Kommunala bostadsbolagens inköpscentral

Kommunala bostadsbolagens inköpscentral Kommunala bostadsbolagens inköpscentral Affärsidé HBV tillhandhåller affärsmässiga ramavtal i balans med LOU och miljö samt underlättar för medlemmarna att frigöra resurser till egen kärnverksamhet. 1

Läs mer

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 %

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL HÖST 2013 Luftvärmepump till kampanjpris! Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % Så minskar du enkelt varmvattenkostnaden

Läs mer

SmartLab TEKNIK SOM BRYR SIG OM. En demonstrationslägenhet och mötesplats för utveckling av ett tryggare boende

SmartLab TEKNIK SOM BRYR SIG OM. En demonstrationslägenhet och mötesplats för utveckling av ett tryggare boende SmartLab TEKNIK SOM BRYR SIG OM En demonstrationslägenhet och mötesplats för utveckling av ett tryggare boende Hjälpmedelsinstitutet, 2002 Text: Arbetsgruppen SmartLab Illustrationer: Lennart Gustavsson

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Rulljalusi Solskydd Ventilation

FÖRETAGSPRESENTATION. Rulljalusi Solskydd Ventilation FÖRETAGSPRESENTATION Rulljalusi Solskydd Ventilation PRODUKTION INTRODUKTION Berättelsen om Wilms börjar 1975, när Jos Wilms som ensam ägare startar en enskild firma, som snabbt växer till ett stort företag.

Läs mer

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2015 Vi bjuder på fröer från Frökungen Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar Vinn en luftvärmepump Värde 21 375 kr Så enkelt

Läs mer

Hur ska vi klara klimatmålen i tid? Svaret är KLOT! Ett program för energiomställning av bostäder.

Hur ska vi klara klimatmålen i tid? Svaret är KLOT! Ett program för energiomställning av bostäder. Hur ska vi klara klimatmålen i tid? Svaret är KLOT! Ett program för energiomställning av bostäder. För klimatet! Det behövs ett miljardprogram till boendet för klimatets skull Bostäderna i Sverige behöver

Läs mer

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden.

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Undvik driftstopp och minska By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Föroreningarna samlas i filterpatronen som byts ut med

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget. www.eon.se 020 22 99 00 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

Bild 1. Lennart Asteberg IFLA HB Kyltekniska Föreningen 10.02.22

Bild 1. Lennart Asteberg IFLA HB Kyltekniska Föreningen 10.02.22 Bild 1 Lennart Asteberg IFLA HB Kyltekniska Föreningen 10.02.22 Bild 2 Mångfald Småskalighet Passivhus 0-energihus 2019 Befintlig bebyggelse 50 kwh / Kvm / år. Vi i Sverige har en kärlek till stora centrala

Läs mer

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Kom in i värmen och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Jämnare inomhusklimat Förbättrad boendekomfort Det här vinner du Lägre energikostnad Energikostnaden minskar med 10

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Elrättrapporten en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik

Elrättrapporten en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik Elrättrapporten 2016 - en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik SJU AV TIO FASTIGHETSÄGARE HAR LÅNGT KVAR TILL SVERIGES ENERGIMÅL Det är fyra år kvar till 2020. Då ska Sverige ha minskat

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Kommunal Teknik 2009 1 2 3 AB Gavlegårdarna Gavlegårdarna är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag utanför storstäderna med 16 000 lägenheter,

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Göteborg Energi antar utmaningen

Göteborg Energi antar utmaningen Göteborg Energi antar utmaningen Energisession 2009 Energieffektiva miljonprogramsområden vision eller realitet Skövde 2009-02-05 Vi lever på lånat kapital Vi är idag 6,7 miljarder människor på jorden

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

Välkommen till Gurkbladet nr 5 vecka 25 2009

Välkommen till Gurkbladet nr 5 vecka 25 2009 Gurkbladet Välkommen till Gurkbladet nr 5 vecka 25 2009 Nu när vi har valt en ny styrelse och en ny ordförande är det dags för ett nytt Gurkblad. Namnen på styrelsen och dess suppleanter finns anslaget

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Trygga lösningar förenklar din fastighetsvardag!

Trygga lösningar förenklar din fastighetsvardag! Trygga lösningar förenklar din fastighetsvardag! Kom och delta i Minimässan Trygga lösningar. Det handlar om fastighetsvård & drift för dig som ansvarar för din fastighets välmående! Hur mycket hållbar

Läs mer

Investera i solceller. och gör din egen solel

Investera i solceller. och gör din egen solel Investera i solceller och gör din egen solel 1 Omvandla solljus till förnybar el Solens energi ger egen klimatsmart el och en lägre elkostnad. Och du bidrar till ett hållbart energisystem. Vi erbjuder

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Familjebostäder är en. 60 år. Hos oss bor ca göteborgare Vi förvaltar och utvecklar lägenheter. 60 procent av våra lägenheter är ettor

Familjebostäder är en. 60 år. Hos oss bor ca göteborgare Vi förvaltar och utvecklar lägenheter. 60 procent av våra lägenheter är ettor Hos oss bor ca 33 000 göteborgare Vi förvaltar och utvecklar 18 000 lägenheter Familjebostäder är en 60 procent av våra lägenheter är ettor och del tvåor av Göteborg sedan 60 år Familjebostäder grundades

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-10-08 Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9 Adress/ort: Skurusundsvägen 11/ Nacka Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Nytt kök på ett smartare sätt

Nytt kök på ett smartare sätt Från barack till kvarboende. Från utblåsning till bevarande. Från konflikt till dialog. Från tvång till frivillighet. Från chockhöjning till rimlig hyra. Från miljöbelastning till besparing. Från månader

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-17 Fastighetsbeteckning: Vanneberga 34:49 Adress/ort: Landöv 351, Fjälkinge Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag:

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen Solenergi en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-04 Fastighetsbeteckning: Timmelsta 1:7 Adress/ort: Timmelsta 2, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS BYGG FÖR FRAMTIDEN MED A-HUS Alla hus som kommer från A-hus tillverkas både med hänsyn till miljön och din plånbok. Klimatsmart boende är ett begrepp som ligger i tiden och innebär

Läs mer

Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö

Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö Miljö & Energi Höj värdet på huset Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö i samarbete med IVT värmepumpar och Rotek Två starka aktörer i samverkan gör dig som husköpare till vinnare Det ska vara

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-11-17. Fastighetsbeteckning: Båtyxan 19. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-11-17. Fastighetsbeteckning: Båtyxan 19. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-11-17 Fastighetsbeteckning: Båtyxan 19 Adress/ort: Tegnebyvägen 17 / Bromma Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet.

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet. Annons Hela denna bilaga är en annons från BMW Annons BMW The all-new i BMW X5 www.bmw.com När Sheer du älskar Driving att köra Pleasure allt annat än statisk elektricitet. BILEN SOM ÄR BYGGD AV KOL ISTÄLLET

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Solpotential Osnabrück

Solpotential Osnabrück Solkartan i Lund Solpotential Osnabrück Department of Environmental Protection Rooves with excellent or good suitability for solar panels: 26,000 (out of 70,000) Result Profit Requirement Solar Power Generation

Läs mer

Aritco 4000, Aritco 6000

Aritco 4000, Aritco 6000 Aritco 4000, Aritco 6000 TM När var det senast du funderade på att skaffa hiss till villan? Fördelarna med att ha hiss hemma är något de flesta ännu inte har insett. Men intresset från villaägare ökar

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz

ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz 2009 ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz Magnus Lindh Riksbyggen 2009-10-14 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59 Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-06-02 Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133 Adress/ort: Hultavägen 59 Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Välkommen till oss i monter U:550!

Välkommen till oss i monter U:550! Nummer 1 2012 Tidningen du just nu läser är så aktuell som den kan bli. Vi producerade tidningen på plats på mässan under onsdagen. Den skickades till tryckeriet för tryck samma dag och började delas

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Tänd lamporna med stil.

Tänd lamporna med stil. Tänd lamporna med stil. Interiördetaljen som många glömmer. Tänker du på strömbrytare, som något du bara använder för att tända och släcka lampor med? Eller vägguttag, som ett nödvändig ont för att få

Läs mer

Hako-Jonas 900 / 980. För effektiv sopsugning av medelstora ytor

Hako-Jonas 900 / 980. För effektiv sopsugning av medelstora ytor Hako-Jonas 900 / 980 För effektiv sopsugning av medelstora ytor Åkbara sopsugmaskiner med ytkapacitet på upp till 7,200 m 2 /tim Effektiv sopning snabbt och rent Hako-Jonas 900/980 effektiv helt enkelt...

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-13 Fastighetsbeteckning: Härene 3:4 Adress/ort: Norra Härene Kartegården, Lidköping Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443)

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Åkersberg 1:143 Adress/ort: Dammg 15, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus Åsa Wahlström Poseidon lågenergihus Backa (Mattias Westher) Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation av

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-07 Fastighetsbeteckning: Blåslampan 1 Adress/ort: Bågfilsgatan 17, Tygelsjö Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-11-23 Fastighetsbeteckning: Östra Grevie 8:23 Adress/ort: Murstensvägen 3, Vellinge Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sanda Lekarve 1:70

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sanda Lekarve 1:70 Utgåva 1:1 2012-10-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sanda Lekarve 1:70 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar Fiber till alla Fiber till alla Kommunledningskontoret informerar Innehåll Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun 3 Vad vi kommunicerar 4 Praktiska exempel 5 Några målgrupper 6 Vad är optisk

Läs mer

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet av aluminium har vunnit stort förtroende hos arkitekter,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer