Fakturering. Skolning för ekonomisekreterare Sonja Fors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakturering. Skolning för ekonomisekreterare 5.5.2011. Sonja Fors"

Transkript

1 Fakturering Skolning för ekonomisekreterare Sonja Fors

2 Innehåll 1. Kundöppning och kundregistret 1 a. Ifyllning av Certias kundblankett 1 b. Kontroll av kundens FO-nr och/eller momsnummer 5 c. Nätfakturor 6 d. Vyn i kundregistret 7 2. Fälten på kundordern och deras placering på fakturan 9 a. Ifyllbara textfält på kundordern och teckenutrymme 9 b. SAP- och Itella-fakturans utseende Att ändra språk och komplettera namnuppgifterna på kundordern Momskoderna vid fakturering 16 a. Försäljningens momskoder 16 b. Momskoden på kundordern 17 c. Hur momskoden bestäms i SAP Att ändra betalningsvillkor 21 a. Att ändra betalningsvillkor då kundordern uppgörs 21 b. Att ändra betalningsvillkor efter att fakturan skapats Fakturering i främmande valuta Öppna och kvittade fakturor 26 a. Kontroll av status för en enskild faktura 26 b. Fakturornas status kundvis 27 c. Fakturornas status projektvis Kraven på fakturan i momsbeskattningen 29 Bilaga: Användbara skattefrihetsfraser

3 1. Kundöppning och kundregistret 1a. Ifyllning av Certias kundblankett Kryssa i huruvida du vill föra in en kund, ändra på uppgifterna för en redan existerande kund eller låsa eller radera en kund i registret. Om blanketten gäller en kund som redan finns i kundregistret, fyll också i punkt 3. Fyll i uppgifterna om företagsnummer (Åbo Akademi 2800) Och försäljningskontor (Åbo 2800 eller Vasa 2801) Fyll i kundnumret om du kryssat i Ändring eller Låsning/radering ovan i punkt 1. Ange om kunden som du vill öppna är inhemsk eller utrikes. Inhemska kunder öppnas med ett kundnummer av formen 5XXXXXX och utrikes kunder av formen 6XXXXXX. Ange organisationens/företagets officiella namn eller privatpersonens namn (Efternamn Förnamn) Finska kunders officiella namn (firma) kan kontrolleras från Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) 1. Undvik att öppna kundnummer för enskilda underavdelningar (ex. Turun yliopisto, Maantieteen laitos), eftersom kundregistret i längden blir svårorienterat och kundens fakturor fördelar sig på flera kundnummer i reskontran. De flesta kunder har en fakturaadress som kan användas vid all fakturering.. Uppgifterna om mottagande avdelning eller person kan anges på kundordern i referensen, i fakturans text eller genom att komplettera namnuppgifterna i adressen (se avsnitt 3). Om fakturor till org./företaget sänds med olika EDI-koder till olika enheter, måste dock varje sådan enhet öppnas med ett eget kundnummer (som i fallet Stora Enso Oyj). Då kan enheten anges t.ex. som ovan med /Enhetens namn (enklare att hitta i registret eftersom enbart första namnraden syns vid sökningar). 1 1

4 1. Kundöppning och kundregistret 1a. Ifyllning av Certias kundblankett Fyll i kundens adressuppgifter. Fyll i kundens FO-nummer (inhemska kunder) eller momsnummer (EU-kunder), om ett sådant finns. FO-nummer kan kontrolleras i FODS-informationstjänsten 2 och momsnumer på VIES(VAT Information Exchange System)-nätsidan 3. Observera att det inte går att söka fram momsnummer på nätsidan utan enbart att kontrollera det nummer som uppgetts. Fyll i kundens nätfakturauppgifter om sådana finns. Allt fler kunder har möjlighet att ta emot nätfakturor och en del t.o.m. kräver att få sina fakturor elektroniskt Fyll i fälten EDI-kod, nätfakturaadress och förmedlarkod i enlighet med vad kunden uppgett Många kunder har i t.ex. ingen särskild nätfakturaadress, utan EDI-koden fungerar också som nätfakturaadress, och då räcker det med uppgifterna om EDI-kod och förmedlarkod

5 1. Kundöppning och kundregistret 1a. Ifyllning av Certias kundblankett Kryssa för kundtypen. Kryssa för om kunden skall öppnas på finska, svenska eller engelska. Valmöjligheterna begränsas av att flera kunder är gemensamma med de finskspråkiga universiteten. Därför är det bra att veta hur man ändrar språket i samband med att man uppgör en kundorder (se avsnitt 3). I regel skall varken indrivnings- eller räntelås sättas vid kundöppningar eftersom det är ytterst få kunder som behöver indrivnings- eller räntelås på kundnivå. Om enskilda fakturor behöver låsning sker låsningen på den enskilda fakturan och inte i kunduppgifterna. Indrivningslåset innebär att kunden inte får några kravbrev och är spärrad från att skickas till Lindorff. Räntelåset innebär att inga dröjsmålsränteräkningar skickas. Ett problem med låsningen är att fakturorna inte är med på kontrollistorna för betalningspåminnelser, indrivning och ränteräkningar, vilket försvårar uppföljningen. Ange det betalningsvillkor som skall tillämpas på kunden. Konsumentskyddslagen stället ett minimikrav på 14 dagars betalningstid vid försäljning till konsumenter. För organisationer och företag finns inga motsvarande bestämmelser men det är bra att ta hänsyn till den tid det tar för fakturan att nå kunden och den tid det tar för penningöverföringen. En bra tumregel är att ge 14 dagars betalningstid åt inhemska kunder, 21 dagars åt nordiska kunder och 30 dagars åt övriga. De finländska universiteten faktureras enligt överenskommelse med betalningstid 30 dagar netto. Betalningsvillkoret kan vid behov ändras på en enskild faktura (se avsnitt 4). 3

6 1. Kundöppning och kundregistret 1a. Ifyllning av Certias kundblankett Kryssa i om kunden i regel beskattas i samband med faktureringen eller om kunden är skattebefriad. Att en kund är skattebefriad innebär att försäljningen beskattas i en annan stat än Finland; beskattningen kan då ske t.ex. via EU-moms eller tullförfarande. Observera att valet beskattas inte betyder att man inte skulle kunna skicka momsfria räkningar till kunden. Alla inhemska kunder och kunder inom EU som saknar momsnummer öppnas med valet beskattas. Med valet skattebefriad öppnas EU-kunder med ett momsnummer och kunder utanför EU. Ibland kan man behöva skicka en faktura med finsk moms till en kund som öppnats med valet skattebefriad. I dylika situationer kan man ändra momsinställningen på den enskilda kundordern (se avsnitt 4b). Skriv in eventuella anmärkningar. Ange datum och dina kontaktuppgifter. Den ifyllda blanketten skickas till Certia via Service Desk. 4

7 1. Kundöppning och kundregistret 1b. Kontroll av kundens FO-nr och/eller momsnummer Det finska företags- och organisationsnumret (FO-numret) består av sju siffror, ett bindestreck och en kontrollsiffra, t.ex På finska heter FO-numret Y-tunnus och på engelska Business ID. Företag och organisationer med ett FO-nummer kan sökas upp i Företags- och organisationsdatasystemets (FODS) informationstjänst 4. FODS är ett datasystem som upprätthålls gemensamt av Patent- och registerstyrelsen och Skattestyrelsen. I informationstjänsten kan man exempelvis kontrollera kundens firma och huruvida kunden är momsskyldig. Momsnumret eller mervärdesskattenumret används inom EU-området för att påvisa momsskyldighet. I Finland bildas momsnumret utgående från FO-numret genom att lägga till prefixet FI och ta bort bindestrecket. Alla kunder med FO-nummer är inte antecknade i momsregistret och får då heller inte använda sig av momsnumret. På finska heter momsnumret alvnumero eller arvonlisäverotunniste och på engelska VAT number. Ett momsnummers giltighet kan kontrolleras på VAT Information Exchange System(VIES)-nätsidan 5. Observera att det inte är möjligt att söka fram momsnummer t.ex. med hjälp av kundens namn, utan systemet är ämnat enbart för att kontrollera det momsnummer som kunden uppgett

8 1. Kundöppning och kundregistret 1c. Nätfakturor Vid nätfakturering behövs uppgift om kundens EDI-kod och/eller nätfakturaadress och förmedlarkod. Flera företag har t.ex. ingen separat nätfakturaadress och meddelar då bara sin EDIkod och sitt förmedlarsignum. Beteckningen EDI står för Electronic Data Interchange och handlar om strukturerad överföring av data. På finska är motsvarigheten OVT som är en förkortning för OrganisaatioidenVälinenTiedonsiirto. I Finland är EDI-koderna uppbyggda av den finska skatteförvaltningens signum 0037, företagets FOnummer (åtta tecken) och högst fem valbara tecken som identifierar t.ex. underenheter eller kostnadsställen. En EDI-kod kan alltså vara mellan 12 och 17 tecken lång. Nätfakturaadressen betecknar, som namnet säger, fakturamottagarens adress. Nätfakturaadressen kan vara en EDI-kod, IBAN eller något annat elektroniskt signum. Förmedlarkoden identifierar det företag som förmedlar nätfakturor till kunden. Förmedlarkoden kan se olika ut beroende på om det är en operatör eller en bank som fungerar som förmedlare. Exempel på förmedlarkoder är (Itella Information Oy) och NDEAFIHH (Nordea). Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf (TIEKE) upprätthåller en katalog på nätet över vilka företag som kan ta emot eller sända nätfakturor och deras nätfakturauppgifter

9 1. Kundöppning och kundregistret 1d. Vyn i kundregistret Kundregistret kommer man in i med XD03 (Visa kund (centralt)). Genom att inte fylla i några andra fält än Kund kan man gå in och se på alla kunder som finns i det gemensamma registret. Genom att fylla i samtliga fält har man tillgång till mer information om de kunder som finns i ÅA:s bruk övriga kunder kommer man inte in i då, men ser ändå deras namn vid sökningar. I Allmänna data finns uppgifter på Adress- och Styrdataflikarna. 7

10 1. Kundöppning och kundregistret 1d. Vyn i kundregistret För att se om det finns nätfakturauppgifter för kunden, välj Alternativ->Texter. Backa ett steg och tryck på Försäljningsområdesdataikonen. Välj sedan Fakturafliken. Här ses kundens betalningsvillkor och momsklassificering. 8

11 2. Fälten på kundordern och deras placering på fakturan 2a. Ifyllbara textfält på kundordern och teckenantal Textfälten i översikten Beställningsnummer. I beställningsnummerfältet skriver man in kundens referens, dvs. Er referens. I fältet ryms 20 tecken (22 tecken blir synliga på Itella-fakturan, men två tecken faller utanför ramen). Beteckning. Materialkoden ger automatiskt en text i beteckningsfältet, men eftersom texten ibland är ytterst allmän och kanske intetsägande för kunden(t.ex. kontonamn) kan det ibland vara bra att ersätta den med en mer beskrivande beteckning på maximalt 40 tecken. 9

12 2. Fälten på kundordern och deras placering på fakturan 2a. Ifyllbara textfält på kundordern och teckenantal Textfälten i positionsuppgifterna Materialförsäljningstext. I materialförsäljningstextfältet skrivs en text som specificerar tjänsten eller varan som sålts. Materialförsäljningstexten placeras strax under beteckningen, så dessa kan utgöra en sammanhängande text. I fältet ryms 255 tecken. Skattefrihetsfras. En skattefrihetsfras är en fras om grunden för momsfriheten eller den omvända skattskyldigheten. I skattefrihetsfrasen skall ingå en hänvisning till grunden tör momsfriheten eller en hänvisning till den relevanta paragrafen i momslagen eller EU:s momsdirektiv. Läs bilagan om skattefrihetsfraser för mer information. I fältet för skattefrihetsfrasen ryms 255 tecken. Om materialtextfältet inte räcker till kan man fortsätta texten i skattefrihetsfrasfältet eftersom dessa är placerade efter varandra. 10

13 2. Fälten på kundordern och deras placering på fakturan 2a. Ifyllbara textfält på kundordern och teckenantal Textfälten i huvuduppgifterna Certia/Uni huvud extern. Detta fält placerar sig mellan dokumenthuvudet och materialtexterna. Här kan man t.ex. skriva in kundens referens om den är väldigt lång eller någon allmän text som gäller hela fakturan. Fältet rymmer 255 tecken. Vår referens. I detta fält anges kontaktpersonens namn och t.ex. telefonnummer eller e-mejladress. Uppgifterna kan vara uppdelade på två rader och på vardera rad ryms 29 tecken. Indrivningstext. I indrivningstextfältet skrivs en kort och koncis beskrivning av det som faktureras. I fältet ryms enbart 20 tecken. Indrivningstexten är inte synlig på fakturan, utan är ämnad som information åt Lindorff i det fall att fakturan går till indrivning. 11

14 2. Fälten på kundordern och deras placering på fakturan 2b. SAP- och Itella-fakturans utseende SAP-fakturan Här kommer Certia/Uni huvud extern 4 12

15 2. Fälten på kundordern och deras placering på fakturan 2b. SAP- och Itella-fakturans utseende Itella-fakturan Här kommer Certia/Uni huvud extern 6 13

16 3. Att ändra språk och komplettera namnuppgifterna på kundordern Fakturans språk och kundens namnuppgifter kan ändras eller kompletteras i samband med att kundordern uppgörs i VA01 (Skapa kundorder) (eller via VA02 (Ändra kunder)). Observera att beteckningen inte ändras om språket ändras efter att man skrivit in materialkoden/-koderna. Uppgift om mottagande avdelning eller kontaktperson kan ofta skrivas in i referensen, i fakturans materialtextfält eller i Certia/Uni huvud extern-fältet, varför det rätt sällan finns behov för att gå in och ändra på namnuppgifterna på kundordern. Klicka på kundens namn eller förstoringsglaset i översikten för att komma till Huvuddata och välj Partnerfliken. Ett tredje alternativ är att välja Gå till->huvud->partner. Dubbelklicka på raden där det står Uppdragsgivare (men inte på själva Uppdragsgivare-texten). 14

17 3. Att ändra språk och komplettera namnuppgifterna på kundordern Här kan man ändra fakturans språk eller komplettera kundens namnuppgifter. Flera namnrader (dock högst fyra) fås genom att klicka på Ytterl. fält. Klicka på. Dubbelklicka på Fakturamottagare och gör samma ändringar här som för Uppdragsgivare. 15

18 4. Momskoderna vid fakturering 4a. Försäljningens momskoder Försäljningens momskoder är: Skattebefriad verksamhet 05 Försäljning som inte omfattas av momslagen 06 Övrig momsfri omsättning Beskattningsbar verksamhet 10 Försäljning moms 0%, skattebelagd verksamhet 17 Försäljning moms 23%, skattebelagd verksamhet 18 Försäljning moms 13%, skattebelagd verksamhet 19 Försäljning moms 9%, skattebelagd verksamhet 14 Försäljning övriga länder, moms 0%, skattebelagd verksamhet 15 Försäljning (varor) övriga EU-länder, skattebelagd verksamhet 16 Försäljning (tjänster) övriga EU-länder, skattebelagd verksamhet Exempel 05 basfinansiering från UKM, bidrag till avgiftsfri utbildning, bidrag till forskning som inte är affärsverksamhet mm. (kommer inte på periodskattedeklarationen) 06 fortbildning (MomsL 39 ), utbildningar (MomsL 39 ; t.ex. lagstadgad utbildning som universiteten säljer åt varandra), bibliotekstjänster, långsiktig uthyrning enligt MomsL 27, försäljning av tjänster och varor i samband med utbildningen (MomsL 39 ; t.ex. material, måltider, inkvartering) mm. 10 rörelsemässig försäljning enligt s.k. nollskattesats, bl.a. sådan försäljning som avses i MomsL 55 och 56 (gäller tidningar och tidskrifter och deras upplagor) 17 rörelsemässig försäljning som inte berörs av bestämmelserna om nollskattesats eller sänkt skattesats 18 rörelsemässig försäljning som berörs av MomsL 85 om sänkt skattesats 13 %, bl.a. matvaror, drycker och restaurang- och cateringtjänster 19 rörelsemässig försäljning som berörs av MomsL 85 a om sänkt skattesats 9 %, bl.a. persontransporter, inkvartering, böcker, inträdesavgifter till teaterföreställningar, nöjesparker, utställningar, museer, idrottsevenemang osv. 14 försäljning av varor/tjänster till kunder utanför EU (då omvänd skatteplikt) 15 försäljning av varor inom EU till kunder med momsnummer (då omvänd skatteplikt) 16 försäljning av tjänster inom EU till kunder med momsnummer (då omvänd skatteplikt) 16

19 4. Momskoderna vid fakturering 4b. Momskoden på kundordern Vid faktureringen bildas momskoden på basis av kundens och materialkodens momsinställningar. Momskoden på en kundorder ses genom att på Villkorfliken dubbelkicka på raden där det står MWST och Utgående moms. Momskoden visas då i Momsindikatorfältet. Om momskoden som SAP ger inte överensstämmer med det du tänkt dig, fundera på ifall någon annan materialkod vore lämplig. 17

20 4. Momskoderna vid fakturering 4b. Momskoden på kundordern I det fall att en kund som öppnats med valet skattebefriad (se avsnitt 1a. punkt 13) skall faktureras med finsk moms (t.ex. inkvartering i Finland) hjälper det inte att välja en annan materialkod utan då måste man ändra skattebefriad till skattepliktig på kundordern. Detta beror på att kundens momsinställningar är starkare än materialkodens.. I exemplet nedan vill vi sända en faktura med 9 % moms för inkvartering till EU-kunden BASF. Vi väljer materialkod Från Villkorfliken ses att SAP ger momskod 16 och räknar inte ut någon moms. Från Villkorfliken ser jag att SAP momsprocenten 0 och momskod

21 4. Momskoderna vid fakturering 4b. Momskoden på kundordern Vi går och ändrar kundens momsinställningar till skattepliktig. Ändringen görs genom att välja Gå till- >Huvud->Faktura och sedan gå in med bollen i Avvik. skatteklass och välja Skattepliktig (väljs genom att dubbelklicka ). Slutligen går vi tillbaka till Villkorfliken (i positionsuppgiterna) och kontrollerar att momskoden blev rätt. Observera att ändringen berör hela fakturan och kan inte göras enbart för en enskild rad. 19

22 4. Momskoderna vid fakturering 4c. Hur momskoden bestäms i SAP Innan man går och ändrar på momskoder på kundordern kan det vara bra att förstå hur momskoden bestäms i SAP. Det som påverkar vilken momskoden blir är för det första kundens hemvist (inhemsk, EU-land, utanför EU). För det andra inverkar huruvida kunden öppnats som skattepliktig eller skattebefriad. Indelningen baserar sig på om huruvida Finland har beskattningsrätt då det gäller försäljningen till kunden (se också avsnitt 1a. punkt 13). Då kunden öppnas väljs det alternativ som täcker största delen av försäljningen till kunden. Ibland kan det alltså finnas behov för att ändra på inställningen. För det tredje inverkar materialkodens skatteklassificering på momskoden. Materialkodernas resp. kundernas skatteklasser visas i tabellerna nedan (tyvärr på finska). Nedan visas alla möjliga kombinationer för Sverige. I den sista kolumnen syns momskoden. Skatteklasserna 7 och 8 ger samma momskod oberoende av kundtypen. En materialkod med skatteklassificering 7 ger alltså alltid momskod 06 och en materialkod med skatteklassificering 8 ger alltid momskod 05. Materialkoder med någon av de andra skatteklassificeringarna kan ge flera olika momskoder beroende på kunden. 20

23 5. Att ändra betalningsvillkor 5a. Att ändra betalningsvillkor då kundordern uppgörs Betalningsvillkoret kan ändras i samband med att man uppgör en kundorder genom att välja Gå till-> Huvud->Faktura och gå in med bollen vid Bet.villkor. Dubbelklicka för att välja det betalningsvillkor du vill ha, t.ex. 30 dagar netto. Var noggrann med att ändra betalningsvillkoret i huvuddata som gäller för fakturan som helhet. En Fakturaflik finns nämligen också i positionsuppgifterna (de radspecifika uppgifterna). Om betalningsvillkoret ändras i positionsuppgifterna påverkas alltså bara den enskilda raden och om fakturan består av flera rader delar SAP materialet på flera fakturor eftersom en faktura inte kan ha rader med olika betalningsvillkor. 21

24 5. Att ändra betalningsvillkor 5b. Att ändra betalningsvillkor efter att fakturan skapats För att flytta fram förfallodatum för en redan skapad faktura, använd kommandot fbl5n (Kunder detaljpostlista), skriv in kundens kundnummer och ÅA:s försäljningsorganisationsnummer 2800 och låt oreglerade poster vara vald. Tryck på klockan. Gå in i den faktura som du vill ändra på genom att dubbelklicka på den. 22

25 5. Att ändra betalningsvillkor 5b. Att ändra betalningsvillkor efter att fakturan skapats Välj ikonen med bilden av ett par glasögon och en penna för att aktivera fälten. Betalningsvillkoret ändras genom att ändra på antalet dagar i fältet Dagar/proc. Dagarna räknas från fakturadatum. Spara. För att kontrollera att förfallodatumet blev rätt, backa ett steg med den gröna pilen och välj layout LASKU&VIITE för att få fram kolumnen NetFörfDat. Observera att på utskrifter av fakturan visas fortfarande det gamla förfallodatumet även om betalningsvillkoret ändrats i systemet. 23

26 6. Fakturering i främmande valuta Om fakturan skall uppgöras i annan valuta än euro, börja skapa kundordern på vanligt sätt i VA01 och välj sedan Gå till->huvud->försäljning. Ändra dokumentvalutan, via den gråa bollen, till det önskade (dubbelklicka på den valda valutan). Backa med den gröna pilen. Meddelandet Ny bestämning av valutakurs kommer då fram. Tryck på enter för att gå vidare. 24

27 6. Fakturering i främmande valuta Gå till Villkorfliken i positionsuppgifterna på vanligt sätt för att kontrollera priset. Beroende på hur materialkoden är skapad kan det hända att PR00-raden fortfarande är uttryckt i euro, medan övriga fält uppdaterats till den valda dokumentvalutan. För att även PR00-raden skall visas i den främmande valutan kan man då via den gråa bollen ändra valutan för PR00-raden. Observera att om fakturan har flera rader måste PR00-radens valuta ändrats separat för vardera rad. Tryck på enter för att uppdatera fälten. 25

28 7. Öppna och kvittade fakturor 7a. Kontroll av status för en enskild faktura Då man känner till fakturans fakturanummer, kan fakturans ställning kontrolleras via vf03 (Visa faktura). Om fakturanumret inte är känt, gör som i avsnitt 7b. Skriv in fakturanumret i Fakturafältet och tryck enter. Tryck på Ekonomiikonen. Dubbelklicka på Bokföringsdokumentraden och dubbelklicka sedan på raden med kundens nummer och namn. Om fakturan är kvittad (betald eller makulerad) finns uppgift om kvittningsdatum. Om fakturan är öppen saknas Kvittningraden helt och hållet. Utgående från dokumentnumret efter datumet kan man se om kvittningen skett mot en betalning (7XXXXXXX eller 14XXXXXXXX) eller mot en kreditnota (1XXXXXXXX=Övrig avräkning) 26

29 7. Öppna och kvittade fakturor 7b. Fakturornas status kundvis För att se de öppna och kvittade fakturorna för en kund använd kommandot fbl5n. Skriv in kundens nummer eller sök fram kunden via den gråa bollen. För att granska flera kundnummer samtidigt klicka på pilen och skriv in kundnumren under varandra. Klicka på klockan för att återvända. Skriv sedan in ÅA:s försäljningsorganisationsnummer Om du vill se enbart på de öppna fakturorna låt oreglerade poster vara vald. Om du däremot är intresserad av någon enskild faktura och inte vet om den är betald eller inte, välj alla poster. Tryck på klockan. De obetalda fakturorna har ett framför sig, och de kvittade/betalda fakturorna ett. betyder att fakturan har förfallit. För att få fram fakturanummer, förfallodag osv. är det lämpligt att välja layouten LASKU&VIITE. Det är också möjligt att via skräddarsy vilka kolumner som visas, eller via begränsa olika värden. Genom att dubbelklicka på en faktura kommer man fram till samma vy som via vf03 (jfr avsnitt 7a.) Genom att dubbelklicka på en faktura kommer man fram till samma vy som via vf03 (jfr avsnitt 7a.) 27

30 7. Öppna och kvittade fakturor 7c. Fakturornas status projektvis De fakturor som fakturerats på ett visst projekt kan granskas via CJI3 (Projekt: Visa detaljposter verkl. kostnader.). Första gången man går in frågar SAP efter Controllingenhet och DB-profil fyll i 2800 och välj Z som finns nederst på listan. Skriv in projektkod och ändra på bokningsdatumintervallet vid behov. Tryck på klockan. Välj layout TOS VTILI föra att få fram kundnamn mm. För att granska fakturorna, dubbelklicka på en rad (där det finns ett kundnamn). Utför sedan följande steg (jfr avsnitt 7a): 1. tryck på Ekonomiikonen, 2. dubbelklicka på Bokföringsdokumentraden 3. dubbelklicka på den rad där kundens nummer och namn står. Vyn nedan borde nu vara synlig. Om fakturan är betald/kvittad syns uppgift om Kvittning. Backa tillbaka till rapporten och upprepa proceduren med de andra fakturorna. 28

31 8. Kraven på fakturan i momsbeskattningen De obligatoriska uppgifterna på fakturan uppräknas i MomsL 209 b 2 mom. Skatteförvaltningen har också uppgjort en anvisning om fakturakraven, Dnr 1731/40/2003 Kraven på fakturan i momsbeskattningen. En faktura skall innehålla följande uppgifter: 1. datum för utfärdandet av fakturan fakturadatum 2. ett löpnummer fakturanummer 3. säljarens FO-nummer, samt momsnummer vid internationell handel 4. köparens momsnummer vid omvänd skattskyldighet eller gemenskapsintern handel 5. säljarens och köparens namn och adress 6. de levererade varornas mängd och art eller de tillhandahållna tjänsternas omfattning och art 7. datum för varuleveransen eller tillhandahållandet av tjänster eller betalningsdagen för en förskottsbetalning för tjänster räcker att månaden anges, om den exakta tidpunkten inte kan bestämmas 8. skattegrunden för varje skattesats eller skattefrihet och enhetspriset exklusive moms samt prisnedsättningar och rabatter (om dessa inte är inkluderade i enhetspriset) skattegrund = priset utan moms 9. mervärdesskattesats 10. det mervärdesskattebelopp som skall betalas 11. om fakturan är momsfri, grunden för momsfriheten eller för den omvända skattskyldigheten fritt formulerad utredning eller hänvisning till en paragraf i momslagen eller en artikel i momsdirektivet 12. vissa uppgifter i samband försäljning av nya transportmedel tiil en annan medlemsstat 13. anteckning om marginalbeskattningsförfarandet i fråga om begagnade varor samt konstverk, samlarföremål och antikviteter 14. anteckning om marginalbeskattningsförfarandet i fråga om resebyråtjänster 15. anteckning om försäljning av momspliktigt investeringsguld 16. Om fakturan utgör en ändring till en tidigare faktura, en hänvisning till den tidigare om tillämpliga fakturan t.ex. hänvisning till fakturanumret 29

Fakturering och internationell handel

Fakturering och internationell handel Fakturering och internationell handel Översikt över direktiv, medlemsstaternas lagstiftning, avvikelser etc 11 november 2004 Mats Holmlund Innehåll! Vad reglerar faktureringsdirektivet och korresponderande

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Förändringar i faktureringsreglerna och annat aktuellt inom moms. Infomöte för bokföringsbyråer 2012

Förändringar i faktureringsreglerna och annat aktuellt inom moms. Infomöte för bokföringsbyråer 2012 Förändringar i faktureringsreglerna och annat aktuellt inom moms Infomöte för bokföringsbyråer 2012 Förändringar i kraven på fakturor fr.o.m. 1.1.2013 Bakgrund till förändringarna Rådets direktiv 2010/45/EU

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Rondo hantering av inköpsfakturor Helhet 3 5.5.2011

Rondo hantering av inköpsfakturor Helhet 3 5.5.2011 2011 Rondo hantering av inköpsfakturor Helhet 3 5.5.2011 Jennifer Fors Åbo Akademi 5/4/2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... i 1 Introduktion... 1 2 Momskoder... 1 2.1 Affärsverksamhetsprojekt...

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 2 juli 2012 399/2012 Lag om ändring av mervärdesskattelagen Utfärdad i Nådendal den 29 juni 2012 I enlighet med riksdagens beslut ändras i mervärdesskattelagen

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. Skapa kundfaktura -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. 2016-12-13 Daniel Johansson Ekonomiavdelningen Skapa kundfaktura...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Sonera Fakturera Användarguide. Oregistrerad

Sonera Fakturera Användarguide. Oregistrerad Sonera Fakturera Användarguide Oregistrerad 1/6 Sonera Fakturera Användarguide oregistrerad 05/2011 Rekommenderade webbläsare Vi rekommenderar webbläsarna Firefox, Opera, Safari och Chrome. Tjänsten stödjer

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Såhär fyller du i ansökan om anslutning och uppdaterar du dina kunduppgifter

Såhär fyller du i ansökan om anslutning och uppdaterar du dina kunduppgifter Såhär fyller du i ansökan om anslutning och uppdaterar du dina kunduppgifter Denna anvisning är avsedd för dem som ansöker om anslutning till Kanta-tjänsten eller uppdaterar sina kunduppgifter. I anvisningen

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt.

ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt. 2005-10-19 16:20:57 1 AT 9.2.1 Orderlös faktura, baserad på avtal/kontrakt eller abonnemang -meddelande MS 48 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för regelbunden fakturering av produkter

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad efaktura Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Agenda Inledning Några sätt av avyttra en verksamhet Överlåtelse Momsfri överlåtelse av verksamhet Momsfri

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2012:342 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Kraven på faktura i momshänseende. Ulrika Hansson 20 september 2016

Kraven på faktura i momshänseende. Ulrika Hansson 20 september 2016 Kraven på faktura i momshänseende innehåll och format Ulrika Hansson 20 september 2016 1 Regler om faktura och faktureringsskyldighet 11 och 11 a kap. mervärdesskattelagen, 1994:200, ML Flest regler om

Läs mer

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal Inloggning i ICAs fakturaportal Starta din webbläsare (Internet Explorer). Gå till www.fakturaportalen.se. Du är nu inne i Fakturaportalen. Gå till

Läs mer

Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! Vi presenterar ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan skrivs ut

Läs mer

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! I denna demonstration presenterar vi ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn. Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Bilaga 10 Faktureringsrutiner SID 1 (7) Bilaga 10 Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag 1. Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem 2. Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Total IN Inläsningsfil

Total IN Inläsningsfil Total IN Inläsningsfil Sida 1 av 17 Innehållsförteckning FILFORMAT FÖR PLUSGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde... 5

Läs mer

1 Fakturering av ssystemtjänster

1 Fakturering av ssystemtjänster SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se 2017-101-3110 2017/247 REGELDOKUMENT Regler om för fakturering av Systemtjänster Detta regeldokument beskriver rutiner och riktlinjer

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Bilaga 3 Faktureringsrutiner Dnr: /

Bilaga 3 Faktureringsrutiner Dnr: / Bilaga 3 Faktureringsrutiner stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Kapitel 6, Mervärdesskatt

Kapitel 6, Mervärdesskatt Sid 1 (6) Kapitel 6, Mervärdesskatt 2000-10-26 Publiceringsdatum. 2000-11-09 6.6.9 9 Ändrad text. 2001-02-0 6.3 Bilaga 6.a Bilaga 6.a 1 18 Ändrad moms för inrikes persontransport. Ny momssats för inträde

Läs mer

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Skapa betalningsfil med utländska fakturor Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information

Läs mer

Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen

Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen tullen.fi Kundanvisning 8.12.2016 Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Så skickar ni elektroniska fakturor till Så skickar ni elektroniska fakturor till Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, kan ta emot e-fakturor via Basware.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2003:1134 Utkom från trycket den 19 december 2003 utfärdad den 11 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet Meddelande Arbetslöshetsförsäkringsfonden förbereder sig att ta emot elektroniska anmälningar från löneadministrationsprogram beskrivning av poster för TYVI-gränssnittet har publicerats För att effektivisera

Läs mer

Program för uppgörande av fakturerarmeddelande

Program för uppgörande av fakturerarmeddelande Program för uppgörande av fakturerarmeddelande Bruksanvisning 31.10.2007 1 (1) Innehållsförteckning 1 Program för fakturerarmeddelande... 1 2 Uppgörande av fakturerarmeddelande... 1 3 Datainnehållet i

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten Innehåll Ta emot fakturor i nätbanken eller filöverföringen... 3 För vem är tjänsten avsedd?... 3 Tillgänglighet... 4 Handläggningstid... 4 Bankdag... 4 Förvara

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-17

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret, stiftelseregistret, registret

Läs mer

Senast uppdaterat: Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18

Senast uppdaterat: Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 06-10-26 Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18 Innehållsförteckning FAKTURAPORTALENS ADMINISTRATIONSGRÄNSSNITT...2 INLOGGNING...2 PARTNERS...4 FLIKEN ADRESSER...4 Standardadresser...6

Läs mer

Bruksanvisning för nätfaktureringstjänsten för leverantörer

Bruksanvisning för nätfaktureringstjänsten för leverantörer Bruksanvisning för nätfaktureringstjänsten för leverantörer Förklaringar till fälten REGISTRERING UPPGIFTER OM LEVERANTÖREN FO-nummer * FO-numret för leverantörens företag i formatet xxxxxx-x. OBS! Systemet

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

MODELL. Kund Ab. Fakturavägen 1 00100 HELSINGFORS. Faktura 0608116430 31.01.2015 TOTALT EUR 3.277,09

MODELL. Kund Ab. Fakturavägen 1 00100 HELSINGFORS. Faktura 0608116430 31.01.2015 TOTALT EUR 3.277,09 PB 6, FI-00011 POSTI Kund Ab Faktura 0608116430 31.01.2015 Faktureringsperiod 05/2015 Förfallodag 17.02.2015 Dröjsmålsränta 7,50% Referensnummer 19000 60811 64303 Faktureringsadressnummer 0000751064 Kundnummer

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till JM AB. Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved

Så skickar ni elektroniska fakturor till JM AB. Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Så skickar ni elektroniska fakturor till Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, kan ta emot e-fakturor via Basware.

Läs mer

Goda råd till dig som skickar pappersfakturor till staten

Goda råd till dig som skickar pappersfakturor till staten Goda råd till dig som skickar pappersfakturor till staten Vad skickar jag till skanningscentralen? Skicka endast ett originalexemplar av varje faktura till en enda skanningscentral. Om du även skickar

Läs mer

35 Periodiska sammanställningar... 1

35 Periodiska sammanställningar... 1 Innehåll 35 Periodiska sammanställningar... 1 35.1 Innehåll...1 35.2 Vad ska lämnas i en periodisk sammanställning?...2 35.2.1 Uppgiftsskyldighet...2 35.2.1.1 Uppgifter om varor...2 35.2.1.2 Uppgifter

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL Logga in på ert konto genom att gå till https://portal.basware.com och fylla i era användaruppgifter (emailadress + lösenord) som ni skapade vid

Läs mer

Hjälptext till ansökan om EORI-nummer

Hjälptext till ansökan om EORI-nummer Hjälptext till ansökan om EORI-nummer 1. Allmän information För att bedriva tullverksamhet i EU behövs i de flesta fall ett EORI-nummer. Du behöver inte ha ett EORI-nummer om du agerar som privatperson

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

Registrera kundfaktura

Registrera kundfaktura Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner

Läs mer

Omvänd skattskyldighet (moms).

Omvänd skattskyldighet (moms). 31.3.2011 1(14) Omvänd skattskyldighet (moms). Utökad användning av omvänd skattskyldighet (moms) träder i kraft för Finland den 1.4.2011. Den bransch som kommer att beröras mest av den här förändringen

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-29 Exder

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ]

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ] för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil [ Version 2011-06-30 ] SYFTE Syftet med denna postbeskrivning är att säkerställa att Visma Collectors erhåller tillräcklig

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Tabeller för försäkringsmäklarens berättelse över rörelse

Tabeller för försäkringsmäklarens berättelse över rörelse Anvisning 1 (8) VQ Tabeller för s berättelse över rörelse Genom VQ-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om försäkringsmäklarnas rörelse. Uppgifterna används vid Finansinspektionens tillsyn och sammanställandet

Läs mer

Fakturaportal för Leverantörer

Fakturaportal för Leverantörer Fakturaportal för Leverantörer Via fakturaportalen kan du enkelt och kostnadsfritt registrera och skicka elektronisk faktura till Swedac. Fakturan registreras i ett webbformulär. Portalen når du via en

Läs mer

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund Vid upplägg av nytt kundnummer ska blanketten - Kund, uppläggning i kundregister / kreditprövning fyllas i av beställaren. Finns under länken http://blanketter.gu.se/ekonomi.htm Kontrollera att följande

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Hasselfors Garden AB

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Hasselfors Garden AB Så skickar ni elektroniska fakturor till Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, For English see How to send e-invoice to. har nu möjlighet att ta emot e-fakturor via Basware. Det här dokumentet

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Neova AB

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Neova AB Så skickar ni elektroniska fakturor till Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, har nu möjlighet att ta emot e-fakturor via Basware. Det här dokumentet innehåller viktig information för

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Registrering av e-faktura

Registrering av e-faktura Registrering av e-faktura till kund, Logistik För att registrera en e-faktura, välj AGRESSO Logistik - Order/Fakturering Försäljningsorder - Registrering/underhåll av försäljningsorder. Sök fram kunden

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Via eprinter Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad eprinter Sida 2 av 12 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

e-faktura Total Allmänt Om e-faktura i Danske Bank Distributionskanaler Var hittar jag e-faktura Total?

e-faktura Total Allmänt Om e-faktura i Danske Bank Distributionskanaler Var hittar jag e-faktura Total? Allmänt e-faktura Total är en elektronisk faktureringstjänst i Business Online. Tjänsten möjliggör för dig att: registerhålla och administrera dina fakturamottagare ta emot anmälningsfiler från fakturamottagare

Läs mer

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2 Innehållsförteckning Kom igång ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Byt från övningsföretaget till ditt eget företag ----------------------------------------

Läs mer

Kommentarer till fakturakopian

Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturahuvudet/jämförelse med Agresso: Kundens Adress i kundregistret REF/Beställar i försäljningsordern. 25 tecken. REF/Vertext i försäljningsordern. 25

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse 3 FIRMA NÄRINGSIDKARE Firma Rättslig form på språket i näringsidkarens hemland Den stat under vars lagstiftning näringsidkaren

Läs mer

Kom igång med fakturering

Kom igång med fakturering Kom igång med fakturering Företagsinställningar Gör de inställningar som ska gälla för faktureringen. Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering 1. (Affärssystem: Inställningar - Företag - Fakturering

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

InExchange. Copyright 2015. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

InExchange. Copyright 2015. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. InExchange Copyright 2015 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till

Läs mer