SE DIN MARKNAD PÅ ETT NYTT OCH MER LÖNSAMT SÄTT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SE DIN MARKNAD PÅ ETT NYTT OCH MER LÖNSAMT SÄTT."

Transkript

1 SE DIN MARKNAD PÅ ETT NYTT OCH MER LÖNSAMT SÄTT. Kvinnor påverkar i genomsnitt 74% av alla konsumentköp. Kvinnor är den snabbast växande marknaden i världen. Kvinnor påverkar 92% av alla köp av resor. Kvinnor upplever att företagen inte talar till dem. Kvinnor är bättre än män på att dela med sig av 4% sina erfarenheter. Kvinnor påverkar 92% av alla beslut inom bankområdet.

2 Varför utnyttjar bara ett fåtal denna enorma potential? Varför vågar &Friends lova dig ökade marknadsandelar? Vad säger de nya undersökningarna om kvinnor som konsumenter? OK - kvinnor bestämmer. Men är skillnaden verkligen så avgörande för produktutveckling och marknadsföring? Varför får du även med dig männen, när du möter kvinnornas behov? Varför känner inte kvinnor igen sig i företagens kommunikation? Vad är det som kvinnor vill ha? Hur omsätts teorierna i praktiken? Varför ska DU vända dig till kvinnor? Visste du att kvinnor lägger nästan dubbelt så mycket tid på sociala medier som män? Vilka är &Friends Communication och LoweFriends?

3 Det finns bevis för att kvinnor är helt avgörande för nästan alla verksamheters marknadsandelar och försäljningsresultat.

4 Men varför utnyttjar bara ett fåtal kvinnors enorma potential? Kort sagt - Det finns två skäl till varför verksamheter inte nyttjar den stora potential som finns i att kommunicera till kvinnor, såväl när det gäller produktutveckling som marknadsföring. Den ena är att kunskapen om kvinnors behov och inflytande är relativt ny. Som inom en del andra områden ligger USA långt fram, och här är det nu ny kunskap som börjar sätta dagordningen. Den andra anledningen är att så fort det handlar om genus spårar debatten ur. Vi har alla många och många olika åsikter om hur genusrelationer bör och inte bör vara. Men GLÖM genusdebatten de närmaste 10 minuterna. Koncentrera dig istället på din roll som affärsman eller affärskvinna och fokusera på marknadsandelar och ytterligare intäkter. För du kan uppnå stora framgångar, om du tar till dig de argument som börjar förändra framstående företags marknadsstrategier på ett avgörande sätt. De närmaste 10 minuterna handlar det nämligen enbart om affärer, om hur verkligheten är och om hur verksamheter kan nyttja ny kunskap för att vinna marknadsandelar. Två anledningar till att kvinnor är nyckeln till verksamheternas framgång Huvudargumentet för hur du kan vinna betydande marknadsandelar är både logisk och enkel. Den består av två delar: 1) Undersökningar visar att kvinnor tar de flesta köpbesluten inom nästan alla områden. Också inom områden som vi traditionellt uppfattar som typiskt manliga, som tex bilar och elektronik. Därför är kvinnor sannolikt även DIN primära målgrupp. Och därför är det först och främst till kvinnor du ska kommunicera. 2) Forskning visar att det finns skillnader mellan män och kvinnor. I vår fysik, vårt sätt att fatta beslut, våra värderingar och vårt sätt att kommunicera på*. Trots det visar analyser att produktutveckling och marknadsföring i de allra flesta verksamheter medvetet eller omedvetet är utformade utefter manliga värderingar. Många verksamheter talar helt enkelt förbi sin primära målgrupp: Kvinnorna. Så ge denna nya kunskap en chans och bli inspirerad till att ställa några helt avgörande frågor till din egen verksamhets produktutveckling och kommunikationsansvariga. Vi önskar dig en givande lässtund! * (Gäller givetvis i större populationer, inte på individnivå) 4

5 Varför vågar &Friends lova dig ökade marknadsandelar? Oavsett vilken bransch du arbetar i vågar vi lova att om du tar det nya perspektivet om kvinnlig köpkraft på allvar, kommer du också att uppleva ett lyft av din verksamhets marknadsandelar. Detta vågar vi lova baserat på andras och egna erfarenheter. Metoden har redan bevisat sitt värde utomlands, framför allt i USA, där kvinnors betydelse på marknaden helt enkelt är det hetaste ämnet på agendan. På &Friends Communication är vi de första i Sverige, som systematiskt använder denna nya kunskap. Vi har också omsatt kunskapen i praktiken och kan tillsammans med vår systerbyrå LoweFriends i Danmark visa upp en lång rad konkreta framgångssagor. Och en lång rad vunna marknadsandelar hos våra kunder. För mer information kontakta vänligen Bodil Czarnecki, &Friends communication:

6 6

7 Vad säger de nya undersökningarna om kvinnor som konsumenter? Kvinnors köpkraft exploderar Och dessutom ökar tillväxten av kvinnors köpkraft: Mer än hälften av alla antagna på universiteten är idag kvinnor. I de större städerna tjänar kvinnor under 30 år mer än jämnåriga män. På allt fler ledande och högavlönande positioner tillsätts kvinnor. * I september 2012 genomförde Nielsen i samarbete med LoweFriends den första stora undersökningen av danska kvinnors inflytande på köpbesluten. Undersökningen gjordes för att undersöka om utländska undersökningars resultat även gäller i Danmark. Det korta svaret är: Ja. LoweFriends har givit ut en separat rapport där de går djupare in i undersökningens resultat. Nielsen: Kvinnor står för 74% av alla köpbeslut* Tillväxten av kvinnors köpkraft gör kvinnor till världens snabbast växande marknad. Det är till och med så att kvinnor världen över har större tillväxtpotential än alla BRIC-länderna tillsammans. (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina)** Idag tas eller påverkas 74% av alla köpbeslut i hushållen av kvinnor. Överraskande för många är att kvinnor också har stort inflytande på marknader där män traditionellt anses vara den primära målgruppen. Resor = 92% Elektronik = 84% Bank = 92% Möbler = 93% Bilar = 74% Slutsats Kvinnors allt mer dominerande inflytande på köpbesluten grundar sig på två skilda saker: 1) Kvinnor bestämmer merparten av familjens gemensamma inköp. 2) Kvinnor fullkomligen stormar fram när det gäller utbildning, lön och förmögenhet. ** The Economist 7

8 OK kvinnor bestämmer. Men är skillnaden verkligen avgörande för produktutveckling och marknadsföring? Män och kvinnor prioriterar olika och har olika beslutsprocesser. Forskningsresultat visar att män och kvinnor prioriterar olika, motiveras av olika saker, tar in information och fattar beslut på olika sätt. Skillnaderna borde ha betydande konsekvenser för produktutveckling och marknadsföring. Det är särskilt de senaste årens forskningsresultat inom grundläggande beteenderegulatorer som gener och hormoner, som har gett anledning till en omprövning av hur vi ser på skillnader mellan könen i stora grupper. Mängden av testosteron! De senaste årens biologiska forskning har bl.a. visat att hormonerna påverkar vårt sätt att agera och fatta beslut. Här är mängden testosteron helt avgörande. Mannens högre nivå av testosteron påverkar honom till att vara mer intresserad av struktur och mekanik. Testosteronet gör honom även mer tävlingsinriktad, mer egocentrerad och mer riskbenägen än kvinnan. För män är tävling och prestation viktigare. Han säger först jag sedan vi. De typiskt kvinnliga värderingarna Kvinnor säger först vi, och därefter jag. Från en lång rad av analyser vet vi dessutom att kvinnan har markant större fokus på människor och relationer. Hon är detaljorienterad. Hennes kriterier för framgång i livet är goda relationer, vänner och familj snarare än att vinna över andra. Dessa skillnader betyder i korthet att kvinnor, de avgörande beslutsfattarna på marknaden, ställer andra krav på produktutveckling och kommunikation än män. 8

9 Varför får du även med dig männen när du möter kvinnornas behov? Produktutveckling och kvinnor och män Först något riktigt positivt. Erfarenheter visar att om ditt företag möter kvinnors behov möter man också männens. Däremot fungerar det inte tvärt om. Varför? Kan ett vridmoment på 350 Nm vid 1250 rpm sälja en bil till en kvinna? Kvinnor är mycket konkreta i sina krav vid valet av en produkt. Vad kan den göra för mig? Hur hjälper den mig i min vardag? Styrsystem och vridmoment kan möjligtvis imponera på en del män, men hon som faktiskt tar köpbeslutet förblir ointresserad. Hon ställer stora krav. Liksom männen vill hon ha en smart bil med goda köregenskaper. Men dessutom måste det finnas en plats där hon kan ställa shoppingkassen så att den inte välter eller plats för golfklubborna eller barnens ishockeybag. Kvinnor går inte igång på hur många gigabytes hennes telefon har, utan på om den rymmer all den musik hon älskar och alla bilder som hon tar på barn, familj och vänner. Och om den är lätt att använda. Detta är också saker som tilltalar den moderne mannen. Så i de flesta fall stämmer det att om du når den kvinnliga kunden når du även den manliga. 9

10 Varför känner inte kvinnor igen sig i företagens kommunikation? Frågar man kvinnor om de känner sig tilltalade och övertygade av dagens reklam är svaret skrämmande. Alla stora välrenommerade internationella undersökningar pekar i samma riktning: På alla parametrar är kvinnors missnöje med dagens kommunikation större än männens. Kvinnor känner inte igen sig i dagens reklam. De visar upp orealistiska ideal Det är för rosa och feminint De visar män och kvinnor i traditionella könsmönster och roller De visar situationer som kvinnor inte känner igen sig i 31% 48% 45% 42% Varför är det så här? Det korta svaret är att kommunikationen inte pratar kvinnors språk - att kommunikationen inte innehåller det som kvinnor tycker är viktigt. Vad får kvinnor att bli intresserade av en vara efter att de sett reklamen? Män Kvinnor De är nedlåtande och omyndigförklarar mig Jag tycker inte att det är något fel Annat Vet ej 29% 8% 3% 14% Att reklamen visar produktens nytta i ett relevant/realistiskt sammanhang. 2. Att reklamen innehåller en bra/rolig historia. 3. Att reklamen tydligt berättar för mig om produktens funktioner och möjligheter. 4. Att jag får några tekniska data eller faktaupplysningar för produkten. 5. Att reklamen tilltalar alla mina sinnen på ett estetiskt och sympatiskt sätt. 6. Att reklamen visar att produkten är den bästa i sin kategori. 7. Att reklamen ger information som jag upplever inte bara är relevant för mig, utan även för mina vänner och min familj. 8. Inget av ovanstående. 9. Vet inte. 10

11 Vad är det som kvinnor vill ha? Här är en handfull tumregler Det är inte lätt att kommunicera till kvinnor. De ställer stora krav på såväl produktutveckling som på kommunikation. En förutsättning för en lyckad kommunikation är inget mindre än förståelsen för vad som är viktigt i kvinnors liv. Här har vi formulerat det som 4 grundprinciper - och ett litet P.S. 3. Skapa känslor det emotionella: 4. Engagera 1. Skapa kontext 2. Informera Kvinnor upplever världen omkring sig med större känslighet och med mer fokus på detaljer än män. Utifrån detaljerna skapar de meningsfulla helheter därför är detaljer, estetik och mångfald viktiga element när du kommunicerar till kvinnor. Men notera att känsloskapande och detaljrikedom inte är en motsats till en konceptuell enkelhet i kommunikationen. 3. Skapa känslor 4. Engagera och involvera: 1. Skapa kontext - det sociala: Kvinnor är kvinnor, men även mammor, fruar, flickvänner, systrar, döttrar, väninnor och kollegor. Som tidigare nämnts säger kvinnor vi innan de säger jag. Därför är det viktigt att tala så att man når in i de relationer och de sällskap som kvinnor är en del av, och där produkten kan bidra. 2. Informera - det rationella: Informationen är avgörande som stöd i kvinnors beslutsprocess. Informationen ska fokusera på de funktionella fördelarna, inte på de tekniska. Ju mer information och infallsvinklar desto större blir kvinnornas beslutskraft och desto mer lojalitet bygger det upp. Information kan delas och lojala kvinnor delar gärna. I motsats till den manliga beslutsprocessen är den typiska kvinnliga beslutsprocessen icke-linjär och rör sig långsamt i cirklar. Kvinnligt beteende är i grunden inställt på att dela. Kvinnor söker efter naturliga sätt att engagera sig i och delta i sammanhang. På samma sätt är det helt naturligt att ha gruppen i åtanke och att se situationen ur ett bredare perspektiv när man tex får ny kunskap. Kvinnor delar mer information i sociala nätverk än män. Därför är det extra värdefullt att börja kommunicera med henne och hennes nätverk. PS: Glöm det stereotypa Viktigt att understryka! Bara för att du vet vad som är särskilt viktigt för kvinnor, ska du inte glömma allt som du annars vet om kommunikation. Det kvinnliga angreppssättet raderar inte andra aspekter. 11

12 Hur omsätts teorierna i praktiken? Eller hur har &Friends Communication och systerbyrån LoweFriends använt den nya kunskapen till att vinna marknadsandelar för vitt åtskilda verksamheter? Kontakta oss så kan vi visa case på hur effektfullt det är att använda teorierna i praktiken. Då kan du få exempel på kommunikation som skapat framgång och marknadsledare på olika marknader. Men förhoppningsvis inte inom din bransch! Det kommer nämligen att öppna möjligheter för att vi gemensamt ska kunna få tillträde till denna stora potential. 12

13 Varför ska DU vända dig till kvinnor? Innovation Analys Facilitering Kommunikation Analys Facilitering Aktivering Försäljning Kommunikation Aktivering Låt oss på &Friends Communication visa dig potentialen och några sätt att nå den. Vi har nu presenterat och underbyggt huvudargumentet: Kvinnor tar merparten av alla köpbeslut, men på grund av bristande förståelse för kvinnors betydelse på marknaden och deras behov, kommunicerar många företag förbi sin viktigaste målgrupp. Hos &Friends Communication arbetar vi strategiskt med att frigöra den potential som finns hos kvinnliga målgrupper. Ett samarbete med oss kan ha många former beroende på problemställningens natur. Tillsammans med våra kunder använder vi vår kunskap om kvinnor som målgrupp på flera områden: Analys Vi gör våra egna analyser i både större och mindre skala. Kvantitativt och kvalitativt, ibland via vår danska kvinnopanel. Vi kan också ge råd om val av undersökningspartner och upplägg. På så sätt sker en optimal användning av faktaunderlag och existerande kunskap om kvinnor som målgrupp. Facilitering Vi faciliterar processer som för våra kunder närmare definierade mål. Det kan vara innovationsprocesser som att utveckla produkter för kvinnor eller en intern process för att förstå potentialen i varumärket eller produkten sett ur ett kvinnligt perspektiv. För detta har vi skräddarsydda verktyg. Kommunikation Vår grundkompetens ligger i att utveckla kommunikation, men vi kan också arbeta med att optimera den existerande kommunikationen utifrån de fyra grundprinciperna: att skapa kontext, att informera, att skapa känslor och att engagera. Aktivering Vi kan vara sparringpartner på en operativ nivå. Utifrån den existerande kommunikationsplattformen kan vi vara med och skapa sammanhang i marknadsförings- och säljaktiviteter med kvinnor som målgrupp. Dvs vilka aktiviteter och events som kan bidra till att göra kommunikations- och säljarbetet bättre riktat till den kvinnliga målgruppen. 13

14 Visste du att 66% av svenskarna använder sociala medier och att kvinnor lägger betydligt mer tid på det än män? I dag äger 65% av svenskarna en smartphone. Kvinnor som äger en smartphone använder genomgående internet i mobilen mer än männen. I genomsnitt 7,1 timmar i veckan jämfört med männens 5,8 timmar per vecka. Det är de unga kvinnorna i åldern år som är de flitigaste användarna. Här spelar besöken på sociala nätverk en central roll, men även möjligheten till att hålla sig ajour. Och det ser likadant ut i övriga Europa. Kännedomen om att kvinnor tillbringar så mycket tid på internet och sociala medier tillsammans med att kvinnor påverkar 74% av alla köpbeslut, understryker hur viktigt det är för dig som företagare att förstå kombinationen av kvinnor, köp och sociala medier. Ser du närmare på de generella skillnaderna mellan män och kvinnor, är dessa tal inte så överraskande. Visste du att kvinnor och män använder sociala medier på olika sätt och att kvinnor är överrepresenterade på sociala medier såsom Facebook och Instagram? Kvinnors användning av sociala medier är relationsbaserat. Hon är på nätet för att stärka och vårda vänskap och sociala relationer. Kvinnor engagerar sig generellt sett mer i gemenskap och nära relationer, och därför är det inte så konstigt att de är överrepresenterade på sociala medier. På Instagram finns det dubbelt så många kvinnor som män. Detsamma gäller bloggar där hela 67% av kvinnorna läser eller någon gång har läst en blogg. 57% av kvinnorna skriver eller har skrivit en blogg. Det är mångdubbelt fler än männen. Kvinnor använder Facebook och Instagram för att få underhållning och de följer andras uppdateringar, bilder, länkar och kommentarer. Män däremot är inte lika intresserade av de personliga uppdateringarna. De använder sociala medier till att söka information, få ny kunskap och vårda sina professionella nätverk. Därför är män mer representerade i sociala media såsom LinkedIn, Youtube och Twitter. Kännedomen om skillnaderna i hur män och kvinnor använder sociala medier är essentiell om man vill skapa en relevant kommunikation som tilltalar både kvinnor och män. Visste du att sociala medier stämmer väl ihop med kvinnors beslutsprocess och att kvinnor delar en god upplevelse 22 gånger medan män delar 2? Män och kvinnors beslutprocesser ser olika ut. Män är resultatorienterade och deras beslutsprocess är linjär. Tjänster som Youtube och Twitter föredras ofta eftersom de ger enklare svar som kan hjälpa till att fatta snabba köpbeslut. Kvinnors beslutsprocess är processorienterad, och vittomspännande. De söker i högre grad än män råd och vägledning i sina nätverk. Kvinnor känner sig också förpliktade till att dela bra, eller dåliga, upplevelser med sitt nätverk. Det ser de inte som skvaller utan som konsumentrådgivning. Här är Facebook ett uppenbart val. Kvinnor förmedlar alltså vad som är bra och viktigt, och de kvinnor som är mest aktiva på att göra det, är mycket mer lojala konsumenter än män. Det är dessa kvinnor som kan bli produktambassadörer, något som alla verksamheter borde önska sig, eftersom dessa ambassadörer har en högre trovärdighet än produktleverantören själv. Visste du att kvinnor söker efter personliga berättelser samt historier de kan relatera till, identifiera sig med och även bli en del av? Det är därför avgörande att produkten, varumärket eller ämnet har personlig relevans för henne. Verksamheter som vill engagera och kommunicera med kvinnor i sociala medier, måste därför förstå hur de ska göra för att involvera kvinnorna i en personlig berättelse som är relevant för henne. Att få ambassadörer i de sociala medierna kräver mer än en bra produkt. Det kräver också en stor förståelse för kvinnornas (kundernas) universum och en vilja och ett intresse att skapa en dialog. Tack vare vår djupa kunskap i ämnet vet vi hur man ska använda de sociala medierna för att kommunicera med kvinnor. Men vi måste först skapa en dialog med dig. Vår första fråga skulle kunna vara: Är detta något du skulle ha nytta av att veta mer om? Och kom ihåg: Om du tar de nya perspektiven om kvinnor på allvar, så får du även med dig männen. 14

15 Vilka är &Friends? &Friends Communication är kommunikationsbyrån som: - har stor erfarenhet av att bygga långvariga koncept och varumärken baserat på strategiska grunder. - är den enda byrån i Sverige med fokus på kvinnliga målgrupper och med insikt om hur man använder kunskapen om denna målgrupp till att skapa effektiv kommunikation. - tack vare ett nära samarbete med vår danska systerbyrå Lowefriends som har stor erfarenhet av att jobba på den nordiska marknaden, är vi en attraktiv partner för dig med nordisk marknad och organisation. - har kreativa team med strategisk insikt och affärsförståelse. - arbetar fullt integrerat på alla plattformar och med fokus på strategisk, konceptuell och taktisk digital aktivering. - medarbetarägt av en partnerkrets som är djup involverad i det dagliga arbetet. - har långa kundrelationer. Kontakta gärna: Bodil Czarnecki Tel För mer info om LoweFriends se Källor: De danske kvinder anno Nielsen Company, 2012, Marketing to Women - Marti Barletta, 2edition 2006, The female brain - Brinzadine, 2007, Why she buys - Bridget Brennan, 2009, What she is not telling you - Mary Lou Quinlan, What woman want - Paco Underhill, 2010, Brainstorm - Rebecca M. Jordan-Young, 2010, Woman want more - The boston consulting group, 2010, Winning the toughest customer - Delia Passo, 2006, Dont think pink - Lisa Johnson and Andrea Learned, 2004, Men and women respond differently to various types of creative ad Elements - comscore ARS, 1167 cases, July 2011, Gender effects in advertising - Int. Journal of Market Research, 2011, Do men and women respond differently to ads - Millward Brown Knowledge Point, May 2011, Women of tomorrow - Nielsen Study, 2011, What women really want form campaigns - Peter Field, Admap, March 2009, We dont live in your fantasy world - Cambridge University Ben Barry, Marketing to women - Jane Cunningham and Philippa, Roberts, 2007, Investor 1000; Mænd bør ikke handle alene - Børsen, , She-conomy.com/ Facts-on-women, Andiara Petterle, Grupe RBS, Brasilien. Interview på thenextwomen. com/ thedrum.com, John Glendy, the Internet Advertising Bureau / Kristin Brewe - marketingprofs.com - Ayaz Nanji., Does It Work Jason Burby Possible, Marketing to Women Stats, Houseparty analysis 2013, Pert Group, Danske Medier, Svenskarna och internet,

16 4% Första upplagan. April 2014

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

EMMA AF ROBSON I MWM SAMLAS NÅGRA AV SVERIGES STÖRSTA SAJTER FÖR KVINNOR BOLAGET OMSÄTTER CA 60 MILJONER

EMMA AF ROBSON I MWM SAMLAS NÅGRA AV SVERIGES STÖRSTA SAJTER FÖR KVINNOR BOLAGET OMSÄTTER CA 60 MILJONER EMMA AF ROBSON EMMA@MODERNWOMENMEDIA.SE I MWM SAMLAS NÅGRA AV SVERIGES STÖRSTA SAJTER FÖR KVINNOR BOLAGET OMSÄTTER CA 60 MILJONER 2005 2013 En förändring i hur vi konsumerar information Linjärt berättande

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

din omvärld 2014 #dinomvarld #unitedminds

din omvärld 2014 #dinomvarld #unitedminds din omvärld 2014 #dinomvarld #unitedminds CHANGE OMVÄRLDEN STÅR ALDRIG STILL TIME INGET BESTÄMS AV FRAMTIDEN ALLT BESTÄMS AV NUET ÄVEN DIN FRAMTID. VAD ÄR DITT NU? NOWABILITY FÖRMÅGAN ATT OMSÄTTA NUETS

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer

Digital producent 4 dgr

Digital producent 4 dgr Digital producent 4 dgr Lär dig hur du framgångsrikt kan jobba med digitala medier. Få fler besökare, kunder och affärer. Under 4 dagar för du möjlighet att lära dig mer om hur du kan skapa en digital

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

FBRN Brandjobs. Projektiva metoder - närmare sanningen? Marknadsundersökningens dag - 11 MARS 2010. Fredrik Berggren & Robert Nises

FBRN Brandjobs. Projektiva metoder - närmare sanningen? Marknadsundersökningens dag - 11 MARS 2010. Fredrik Berggren & Robert Nises FBRN Brandjobs Projektiva metoder - närmare sanningen? Marknadsundersökningens dag - 11 MARS 2010 Fredrik Berggren & Robert Nises BEHOV & KONSUMENTBETEENDE Konsumenter köper inte produkter eller tjänster

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 Denna policy gäller för organisationen Svenska Blå Stjärnan, både anställda och medlemmar med överenskommelse eller förtroendeuppdrag, som skapar eller skriver i sociala

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

Mirjamsdotter Media. Internet What s in it for you?

Mirjamsdotter Media. Internet What s in it for you? Internet What s in it for you? Sofia Mirjamsdotter Journalist med erfarenhet från radio, teve, tidning och webb Bloggare sedan 2005 Mamma till tre tonåringar Internetnörd Teknikrädd Jag bloggar Mirjamsdotter

Läs mer

Strategisk marknadsanalys

Strategisk marknadsanalys Ramverk för: Strategisk marknadsanalys Datum: Företag: Kund/prospect: Produkt/tjänst: Nuvarande omsättning på kunder: Uppskattad potential: Säljmål på kund/prospect: Copyright 2013. Pyramid Communication

Läs mer

for Business Tre frågor: 1. Varför LinkedIn? 2. Hur bli synlig? 3. Hur blir det affärer? Olle Leckne, LinkedinExpert LinkedInexpert.

for Business Tre frågor: 1. Varför LinkedIn? 2. Hur bli synlig? 3. Hur blir det affärer? Olle Leckne, LinkedinExpert LinkedInexpert. for Business Olle Leckne, LinkedinExpert Tre frågor: 1. Varför LinkedIn? 2. Hur bli synlig? 3. Hur blir det affärer? LinkedInexpert.se 1 Peter Meurling, LinkedinExpert för affärer Marknadsföring Bygga

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Sökmotoroptimering. Per Svanström SMM. Online Communication Manager. Web Intelligence. /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per.

Sökmotoroptimering. Per Svanström SMM. Online Communication Manager. Web Intelligence. /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per. Sökmotoroptimering SEO SEM Per Svanström Online Communication Manager SMM Web Intelligence /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per.svanstrom www.knowit.se Copyright 2011 294 miljarder epost skickas

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar Starta eget Bok 1 Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662 23 73 0910-72

Läs mer

Sioux-ordspråk: När du upptäcker att du rider en död häst, är den bästa strategin att hoppa av.

Sioux-ordspråk: När du upptäcker att du rider en död häst, är den bästa strategin att hoppa av. The Workshop i sammanfattning Why Your Returns Are Love I dag konsumeras mer och mer media samtidigt som konsumenter i allt större utsträckning anstränger sig för att undvika traditionell reklam. Fragmenteringen

Läs mer

Historisk struktur sju Gyllene Hjul

Historisk struktur sju Gyllene Hjul Historisk struktur sju Gyllene Hjul Årets bästa sponsring Årets interna event Årets rättighets innehavare Årets event B2C Årets samhälls engagemang Årets event B2B Årets mest kreativa lösning TNS 3 Gyllene

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012

Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012 2013-04-18 Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012 Birgitta Burvall Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012 1 Resultat från svar från en webbenkät till politiker Trettiotre

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag?

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag? Instagram Vad kan Instagram göra för ditt företag? Lite statistik 46 % män 54 % kvinnor 75 miljoner dagliga användare 1,2 biljoner gilla dagligen Många företag och offentliga personer väljer att använda

Läs mer

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014 Sociala medier #val14 #svpol #eupol #ep2014 Samtalens betydelse är beroende av hur väl de samverkar med annan väljarpåverkan Samtal Arrangemang Direktkontakt Webb/ Sociala medier Väljare 2014 Media Direktreklam

Läs mer

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION HEJ HEJ! FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION VARFÖR DEN HÄR KURSEN? NU BÖRJAR VI CONTENT MARKETING CONTENT INTEGRATION SÅ VARFÖR PRATAR VI ENS OM EN CONTENT MARKETING? HÄR KOMMER

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Business Design. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling.

Business Design. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling. Våra lösningar lär dig hur du kan använda din kreativa intelligens som motor i ditt företag,

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Hur ökar vi golfens synlighet?

Hur ökar vi golfens synlighet? Hur ökar vi golfens synlighet? Vi har startat en resa Från bilden av Till även bilden av Vi har startat en resa Inte bara teknik och regler Utan även hälsa och gemenskap Positionen vi ska förstärka och

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

bra sätt får vi en turboeffekt.

bra sätt får vi en turboeffekt. Vårt varumärke exponeras för mängder av opinionsbildare, som i sin tur påverkar ett antal vanliga användare. Om vi visar oss på ett bra sätt får vi en turboeffekt. Nu-gruppen 2009, utdrag ur utställarintervju

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

MAGIC CIRCLE MAGIC CIRCLE MAGIC CIRCLE MAGIC CIRCLE

MAGIC CIRCLE MAGIC CIRCLE MAGIC CIRCLE MAGIC CIRCLE MAGIC CIRCL MAGIC CIRCLE MAGIC CIRCLE MAGIC CIRCL Annika Brännström copywriter, skribent och strateg MAGIC CIRCL Patrik Lindkvist art director, formgivare och strateg Kunder Magic Circle Uppdrag Magic

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

SOFIA JOHNSSON UNGA KVINNOR VÄSSAR ARMBÅGARNA OM UNGAS AMBITION OCH KARRIÄR

SOFIA JOHNSSON UNGA KVINNOR VÄSSAR ARMBÅGARNA OM UNGAS AMBITION OCH KARRIÄR SOFIA JOHNSSON UNGA KVINNOR VÄSSAR ARMBÅGARNA OM UNGAS AMBITION OCH KARRIÄR ARTIKEL TILL KAIROS FUTURES NYHETSBREV WATCHING NR 1/2008 UNGA KVINNOR VÄSSAR ARMBÅGARNA OM UNGAS AMBITION OCH KARRIÄR Av Sofia

Läs mer

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2012-04-10 12/47 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

Svenskarna och internet 2015

Svenskarna och internet 2015 Svenskarna och internet 2015 Utdrag om sociala medier iis.se Version 1.0 2015 Olle Findahl och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons.

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE BLI EN BÄTTRE SÄLJARE Johnny Rydholm, säljchef på SpeedLedger e-bokföring, berättar sin historia och ger dig sina bästa tips från säljvärlden! INGA KUNDER - INGEN VERKSAMHET Som egenföretagare jobbar du

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Allas är kreativ, färgstark och mångsidig! Tidningen bjuder på inspirerande recept, intressant läsning, hälsa och roligt mode men också skön avkoppling mitt i veckan.

Läs mer

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER Vad är massmedia? Media är ett sätt att ge människorna information och kunskap om världen. MEN HUR FÅR MAN UT INFORMATION DÅ? Genom bl.a. TV, datorer, internet, tidningar,

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

Förord: Mål 1: Inkubator Det startas tre nya verksamheter i Inkubatorn

Förord: Mål 1: Inkubator Det startas tre nya verksamheter i Inkubatorn Förord: 2013 var ett händelserikt år hos Unga forskare. Det var första året vi testade att dela in Unga forskare i termerna värdeskapande- och värdestödjande verksamheter. Vi formulerade mål kring detta,

Läs mer

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn kunskaps tisdagar Peter Tilling 2011 Sociala medier B2B KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011 Peter Tilling konsult i SEMSEO SEMSEO hjälper SME företag hitta nya affärer Utbildar i e-handel, SEO, SEM, sociala medier Fd. rådgivare/konsult

Läs mer

Resan till marknadsledarskapet. En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers.

Resan till marknadsledarskapet. En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers. Resan till marknadsledarskapet En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers. Varumärket har tre beståndsdelar Värdering KÄRNVÄRDEN MISSION POSITION

Läs mer

SÄLJ & VARUMÄRKESBYGGANDE I SOCIALA MEDIER

SÄLJ & VARUMÄRKESBYGGANDE I SOCIALA MEDIER SÄLJ & VARUMÄRKESBYGGANDE I SOCIALA MEDIER MALENE FALK Driver eget inom digital marknadsföring Skapa strategier som ger genomslag på sociala medier Hittar på kampanjer som sticker ut på sociala medier

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal 2013-01-21 13/06 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Kommunikationsplan för ICA Student 2015-06-01. Caroline Ullman & Johanna Lundberg

Kommunikationsplan för ICA Student 2015-06-01. Caroline Ullman & Johanna Lundberg Kommunikationsplan för ICA Student 2015-06-01 Caroline Ullman & Johanna Lundberg i i i Hej! Vi har pratat med studenter som har gett oss tips på hur de vill bli informerade och kommunicera med er på ICA

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Guide. Kundvärde Optimering

Guide. Kundvärde Optimering Guide Kundvärde Optimering Syftet med denna guide är att på ett enkelt sätt förklara samma system som de mest framgångsrika företagen använder i sin marknadsföring. Den bygger på gamla principer inom marknadsföring

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Guide. Marketing Automation

Guide. Marketing Automation Guide Marketing Automation Oktober 2011 Vad är Marketing Automation? INNEHÅLL: 2: Vad är Marketing Automation? 2: Marketing Automation är INTE CRM 4: Att spåra och följa affärsmöjligheter leads 4: Varför

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

HUR MÅNGA KUNDER MISSAR DU?

HUR MÅNGA KUNDER MISSAR DU? HUR MÅNGA KUNDER MISSAR DU? FÖRDEL FORM OCH FUNKTION Produkter bör anpassas till människorna som ska använda dem, inte tvärtom. Form och funktion är lika viktiga för att attrahera kunden. Nu kan du och

Läs mer

dig som arbetar med Mångfaldsspelet finns att beställa igen!

dig som arbetar med Mångfaldsspelet finns att beställa igen! Nyhetsbrev December 2008 Om du inte vill ha nyhetsbrevet, tycker att fler ska få del av det eller har bytt adress, hör av dig! Allting verkar omöjligt för dem som aldrig försökt något (visdom) KunskapsNätverk,

Läs mer

Rosa utmaningar Ana Rodríguez García http://anarodriguezgarcia.com Mars 2015

Rosa utmaningar Ana Rodríguez García http://anarodriguezgarcia.com Mars 2015 http://anarodriguezgarcia.com Mars 2015 Inledningen Rosa Den farliga färgen (Ambjörnsson, 2011) här hjälpt mig förstå färgen rosa från ett nytt perspektiv. Rosa är en symbol som är laddat med starka känslor

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst

Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst 1 Marknad Sverige år 1900 Bo Dahlbom Sverige år 2000 Bo Dahlbom Det moderna miraklet 200 000 150 000 Bnp per person i Sverige 100 000 50 000 5 000

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo.

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo. Välkommen! önskar & Om VIVA Viva Media är en digital affärspartner som erbjuder strategier och tjänster med fokus på att konvertera digitala medieinvesteringar till konkreta affärer. Bolaget har kontor

Läs mer

Utveckling och Implementering. WiFi: Restaurang Koppar Guest Lösenord: Free4all

Utveckling och Implementering. WiFi: Restaurang Koppar Guest Lösenord: Free4all Utveckling och Implementering WiFi: Restaurang Koppar Guest Lösenord: Free4all Modul 1: Närvaro online - Hur skapar jag en hemsida och vad kan den göra för mig? Modul 2: Få fler kunder - Hur konverterar

Läs mer

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation.

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Välfärdskonferens Vänersborg augusti 2014 Pedagog: Elisabeth Ericson, Lindfors & Co 070-797 87 20 elisabeth@lindforsco.se Kulturkapital Alla företag,

Läs mer

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White Paper Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White paper: Kundlojalitet och Net Promoter Index Detta White Paper är en sammanfattning av MarketDirections Nyhetsdialog om kundlojalitet från

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

KOMIN. UNF:s policy för intern kommunikation

KOMIN. UNF:s policy för intern kommunikation KOMIN UNF:s policy för intern kommunikation Om KOMIN Detta är UNF-förbundets policy för kommunikationen internt i organisationen, KO- MIN helt enkelt. Syftet med dokumentet är att säkerställa en tydlig,

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer