Läsårsplanering. åk 7-9 BILD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läsårsplanering. åk 7-9 BILD"

Transkript

1 Läsårsplanering åk 7-9 BILD

2 Röd tråd åk 7-9 Följande översikt visar vilka förmågor (se webbresurs för ytterligare förklaring över symbolerna i tabellen) och kunskapskrav som eleverna ges möjlighet att utveckla för varje moment. Kunskapskraven är indelade i nio delar, vilka går att läsa på nästa sida. Förmågor: Kunskapskrav: Moment Åk 7 DPY 1 2 Digitala verktyg Foto Måleri och bilddjup Collage D - 3D Samtidskonst 5 8 One Minute Sculpture Utställning 6 7 Åk 8 Reklam: 8 9 Analys Reklam: Förpackning Reklam: 1 3 Annons Reklam: 1 6 Presentation Människan: Ansiktet Människan: Kroppen Åk 9 Textiltryck 2 7 Analysera en bild 8 DIY 4 6 Digitala verktyg foto Instruktionsfilm Re:make

3 Kunskapskrav i slutet av årskurs 9 E C A Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet med att framställa bilder kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under det bildskapande arbetet bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet med att framställa bilder kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under det bildskapande arbetet formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet med att framställa bilder kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt. Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under det bildskapande arbetet formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. 6 Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan presentera sina bilder med relativt godanpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. 7 Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet. Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet. Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet. 8 9 Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp. Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp. Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och välunderbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.

4 Läsårsplanering ÅK 7 översikt för moment och tidsplan DPY Digitala verktyg Foto 1-2 lekt. Introduktion foto (ex. bildkomposition, ljus, skärpa, testa kameror m.m. och rättigheter/skyldigheter vid foto). Ta foton till banner. 1 lekt. För över foton till dator (spara bilder på dropbox) och genomgång av digital presentationsyta (DPY). 3 lekt. Bildbehandling i Pixlr.com och skapa layout till DPY. 1 lekt. Skriv faktatext om rättigheter och syldigheter vid foto och publicera på DPY. 1 lekt. Eleverna besöker varandras DPY och utför kamratbedömning utifrån förutbestämda kriterier. Måleri och bilddjup 1 lekt. Kalkering av perspektivbild på plexiglas. 2 lekt. Lavering och teknisk genomgång av bilddjup. 1-2 lekt. Färglägg kalkerade bilder. 1 lekt. Dokumentera färdig bild, publicera på DPY och beskriv arbetsprocessen. Collage 1 lekt. Presentation - föreställande collage och dokumentation av arbetsprocess. ca 3 lekt. Eget arbete och presentation av arbetsprocess publiceras på DPY. 2D - 3D 1 lekt. Introduktion - Skapa i 3D utifrån en inspirationsbild i 2D. Eleverna gör en projektplan i mågrupper (2-3 elever/grupp). ca 5 lekt. Grupparbete - bygga 3D-verk. 1 lekt. Presentera och utvärdera arbetet på DPY. Samtidskonst: One Minute Sculpture 1 lekt. Eleverna gör sina egna One Minute Sculptures (OMS). 1 lekt. Bildredigering av OMS och presentera arbetet på DPY. 1 lekt. Presentation i bild och film över några samtidskonstnärer från förr och nu. Utställning 1 lekt. Besök på konstutställning med fokus på hur bild/text presenteras i en konsthall/galleri. 1 lekt. Disskusion om utställningens utformning. Eleverna väljer bland sina verk till utsällning på skolan och formulerar text. 1 lekt. Sätta upp utställningen.

5 DPY Digitala verktyg Foto årskurs 7 - Undersöka och presentera ett eget tema med digitala bilder. - Skapa bilder med digitala verktyg och tekniker. Arbetet går ut på att eleverna efter en introduktion i fototeknik ska dokumentera ett tema med digitalkamera som verktyg. Fotona ska sedan bearbetas i ett bildredigeringsprogram till att passa som banner på elevernas DPY (Digitala PresentationsYta). Eleverna introduceras till ett blogg-/hemsideverktyg där dom publicerar sin banner. Eleverna kommer också att delta i en genomgång av upphovsrätten, vilken dom ska skriva en kort faktatext om och publicera på sin DPY. Slutligen ska eleverna besöka varandras DPY:er och utefter en mall kommentera varandras arbeten. Introduktion till foto (ex. bildkomposition, ljus, skärpa, testa kameror m.m.) och rättigheter/skyldigheter vid foto (upphovsrätt). Genomgång av bildbehandling i Pixlr.com och banner till DPY. Steg för steg skapande av DPY. Fota till banner. Föra över bilder till dator (spara bilder på Dropbox). Publicera banner och text om upphovsrätt på DPY. Eleverna besöker varandras DPY:er och utför kamratbedömning. Exempel Här är ett exempel på hur man kan presentera bildämnet på sin DPY genom att sätta ihop bilder till en banner.

6 Måleri och bilddjup årskurs 7 - Skapa bilder med hantverksmässiga tekniker, verktyg och material. - Undersöka måleri och hur man kan skapa djup i en bild med färg. - Presentera sin arbetsprocess och sitt resultat med bild och text. Arbetet går ut på att eleverna använder plexiglas och kalkerar av landskapet utanför fönstret till en perspektivbild. Efter en genomgång i lavering och hur man kan skapa djup i en bild med mörkt nära och ljust långt borta, ska eleverna själva måla med vattenfärg. Först ska dom öva lavering och sedan färglägga sina kalkerade bilder som läraren kopierat över till papper. Genom att kalkera får eleverna snabbt en verklig bild att utgå ifrån. Fokus för denna uppgift kan då ligga på övning i att måla nyanser och jämna ytor med pensel och vattenfärg. Slutligen ska eleverna presentera sina bilder på sin DPY tillsammans med en redogörelse över hur arbetet gått till. Introduktion av perspektiv, lavering och kalkering. Kalkering på plexiglas av perspektivbild. Övning av lavering. Färgläggning av kalkerade bilder. Eleverna dokumenterar sina färdiga bilder och publicerar dessa på sina DPY:er samt skriver ner en beskrivning av uppgiften och hur man kan skapa bilddjup med färg. Exempel Här är ett exempel på lavering (till vänster), hur den kalkerade bilden på plexiglas kopierats över till papper och hur papperskopian målats i olika nyanser för att skapa en känsla av djup i bilden.

7 Collage årskurs 7 - Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. - Skapa bilder med collageteknik. - Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder. Arbetet går ut på att eleverna ska presentera ett valfritt område med collageteknik. Först håller läraren en genomgång av collageteknik och uppgiften. Eleverna får sedan skapa ett eget collage i papper eller digitalt. Under arbetets gång för dom anteckningar och dokumenterar sin arbetsprocess så att dom kan presentera både processen och det färdiga arbetet på sin DPY. Presentation av collageteknik och uppgiften. Självständigt arbete med collage och presentation av arbetsprocessen, samt färdigt arbete på DPY. Exempel Här är ett exempel på hur jag har presenterat förskolelärarrollen med dess positiva och negativa sidor. Jag har använt digitalt foto som jag sedan skrivit ut och klippt och klistrat ihop.

8 2D - 3D årskurs 7 - Skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material. - Analysera historiska bilders uttryck, innehåll och funktioner. Arbetet går ut på att eleverna väljer ett konstverk i 2D som dom sedan ska bygga en skulptur/tittskåp av i 3D. Eleverna kommer att arbeta i grupper med två till tre elever i varje. Eleverna får använda material som finns i bildsalen och/eller sådant dom kan ta med hemifrån. Introduktion till att skapa i 3D utifrån en inspirationsbild i 2D. Stöd till eleverna när dom gör en projektplan i smågrupper (2-3 elever/grupp). Skapa en projektplan med bild och text om vilket material som behövs, storlek på 3Dbygget etc. 3D-byggnation i grupper och dokumentation av arbetsprocessen. Presentation och utvärdering av hela arbetet på elevernas DPY:er. Exempel Ett exempel utifrån konstverket Kom nu så går vi! av Marja Ruta.

9 Samtidskonst: One Minute Sculpture årskurs 7 - Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. - Skapa bilder med digitala tekniker och verktyg. - Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder. - Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. Eleverna fotograferar sin egen One Minute Sculpture (OMS) i stil med Erwin Wurms konst. Fotona ska redigeras innan dom publiceras på elevernas DPY:er. När alla foton är publicerade ska eleverna skriva en analys på en kamrats DPY om dennes OMS. Efter elevernas arbete följer en introduktion i samtidskonst från förr och nu i bild och film med diskussion om vad räknas som konst, vad vill konstnärerna o.s.v. Introduktion till uppgiften. Presentation med bilder och en film över några samtidskonstnärer från förr och nu efter att eleverna är klara med sina arbeten. Eleverna skapar sina egna One Minute Sculpture. Bildredigering av OMS och presentation på DPY. Analys av andra elevers OMS. Exempel Exempel på elever som fotat vardagliga ting på ett ovanligt sätt med sig själv som skulptur.

10 Utställning årskurs 7 - Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. - Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder. Arbetet går ut på att eleverna tittar på hur bilder presenteras i en konsthall. Efter besöket diskuteras i helklass hur man presenterar bilder, så att dom når mottagaren och inte blir en i mängden? Eleverna väljer bland sina egna alster och tar fram någon/några bilder som dom vill ställa ut i skolan. Dom får också skriva en presentationstext och sedan sätta ihop en utställning gemensamt. Besök på konstutställning med fokus på hur bilder/text presenteras i en konsthall/galleri. Leder diskussion om hur bilder på utställningen presenterades. Eleverna väljer bland sina egna bilder vad dom vill ställa ut och skriver en informationstext om sig och sin konst. Eleverna sätter upp en gemensam utställning i skolan. Exempel Här är ett exempel från en konsthall i Härnösand som ställer ut elevarbeten.

11 Läsårsplanering ÅK 8 översikt för moment och tidsplan Reklam: Analys 2 lekt. Gemensam reklamanalys och sedan gör eleverna en reklamanalys enskilt och lämnar in denna skriftligt. Reklam: Förpackning 1 lekt. Eleverna ser en film om förpackningsdesign. 2 lekt. Skriva och skissa upp en produktbeskrivning. 2 lekt. Bygga en förpackning. 3 lekt. Designa en layout till förpackningen. Reklam: Annons 2-3 lekt. Skapa en reklamannons för produkten (förpackningen). Reklam: Redovisning (på engelska) 2 lekt. Skapa en presentation t.ex. i powerpoint. 1-2 lekt. Prsentera/sälja sin produkt på engelska. Människan: Ansiktet 1 lekt. Genomgång av ansiktets proportioner. 1-2 lekt. Teckna ett ansikte på canvasduk. 2 lekt. Färglägg ansiktet i samma stil som exempelvis Van Gogh eller Matisse stil med akrylfärg. Människan: Kroppen 1 lekt. Genomgång av kroppens proportioner. Eleverna målar av varandra med fingerspetsen. 2 lekt. Öva teckning efter modell, med genomgång av syftning, mellanrumsformer etc.

12 Reklam: Analys årskurs 8 - Analysera samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. Arbetet i hela reklamtemat går ut på att eleven ska få sätta sig in i ett helt produktionskedjetänk. Från hur ett företag kan ha en idé om en produkt med bl.a. målgrupp och på så sätt skapa förpackning, layout och marknadsföring med en bakomliggande agenda. Eleverna får en introduktion i hur man kan analysera en reklambild. Sedan väljer dom ut en reklambild som dom analyserar enskilt. Analysen lämnas in skriftligt. Genomgång av hur man kan analysera reklambilder. Eleverna gör en reklamanalys individuellt och lämnar in skriftligt.

13 Reklam: Förpackning årskurs 8 - Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. - Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material. Arbetet i hela reklamtemat går ut på att eleven ska få sätta sig in i ett helt produktionskedjetänk. Från hur ett företag kan ha en idé om en produkt med bl.a. målgrupp och på så sätt skapa förpackning, layout och marknadsföring med en bakomliggande agenda. Momentet inleds med en film om förpackningsdesign. Eleverna ska sedan skapa sitt eget hittepå -företag. Först gäller det att skapa en produktbeskrivning om företaget och en produkt som företaget ska sälja. I produktbeskrivningen ska t.ex. målgrupp, tillverkning, användningsområde, pris etc. tas upp. Eleverna får sedan bygga en egen förpackning i kartong och skapa en layout i Pixlr. Filmvisning om förpackningsdesign. Genomgång av material och verktyg för att bygga en förpackning. Genomgång av layoutarbete i Pixlr. Eleverna skapar en produktbeskrivning. Tillverkning av förpackning. Skapa layout till förpackning i Pixlr. Exempel Här är ett exempel på två elevers layout till deras förpackningar.

14 Reklam: Annons årskurs 8 - Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. - Skapa bilder med digitala tekniker och verktyg. - Presentera olika ämnesområden med bilder. Arbetet i hela reklamtemat går ut på att eleven ska få sätta sig in i ett helt produktionskedjetänk. Från hur ett företag kan ha en idé om en produkt med bl.a. målgrupp och på så sätt skapa förpackning, layout och marknadsföring med en bakomliggande agenda. Eleverna skapar en reklamannons med sin produkt (förpackning) och lämnar sedan in reklamannonsen digitalt eller i pappersform. Genomgång av hur man skapar en reklamannons. Eleverna gör en reklamannons för sin produkt (förpackning).

15 Reklam: Redovisning (på engelska) årskurs 8 - Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. - Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder. Arbetet i hela reklamtemat går ut på att eleven ska få sätta sig in i ett helt produktionskedjetänk. Från hur ett företag kan ha en idé om en produkt med bl.a. målgrupp och på så sätt skapa förpackning, layout och marknadsföring med en bakomliggande agenda. Eleverna utgår från sin egen produkt och skapar en redovisning/försäljningskampanj i exempelvis powerpoint som dom presenterar för klassen på engelskalektionen. Introduktion till uppgiften. Vad presentationen ska innehålla. Eleverna skriver ner innehållet i presentationen. Skapar exempelvis en powerpoint med text och bild. Presenterar sitt arbete på engelskalektionen.

16 Människan: Ansiktet årskurs 8 - Skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, - Undersöka olika ämnesområden med bilder. - Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. Läraren demonstrerar på tavlan hur man ritar ett ansikte proportionerligt och eleverna ritar av. Sedan skissar eleverna upp ett ansikte på en canvasduk. Som inspiration till färgläggningen av skisserna får eleverna titta på olika konstnärers stilar för att sedan välja vilken stil dom själva vill använda till sin tavla. Den färdiga målningen ska lämnas in till läraren. Genomgång av ansiktets proportioner. Introduktion till några olika konstnärers måleristilar med inspirationsbilder. Teckna ett proportionerligt ansikte på canvasduk. Färglägg ansiktet i samma stil som någon konstnärs (ex. som Van Gogh eller Matisse) stil med akrylfärg. Den färdiga målningen lämnas in till läraren. Exempel Exempel på ett proportionerligt tecknat ansikte och ett färglagt porträtt.

17 Människan: Kroppen årskurs 8 - Skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, - Undersöka olika ämnesområden med bilder, och - Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. Läraren håller en genomgång om kroppens proportioner och eleverna får då måla av varandra med fingerspetsen, i syfte att göra bilder med minimalt antal detaljer för att fokusera helt på proportionerna (hur många huvuden går det på en hel kroppslängd). Sedan får eleverna pröva modellteckning med en repetition av mellanrumsformer, hjälpformer och syftning. Eleverna tecknar av varandra på tid. Genomgång av kroppens proportioner. Repetition av mellanrumsformer, hjälpformer och syftning. Övning i att måla av kroppen med fingerspetsen och vattenfärg. Teckningsövning efter modell i blyerts eller kol. Exempel Exempel på målning gjord med fingerspetsen och till höger en modellteckning ritad med kol.

18 Läsårsplanering ÅK 9 översikt för moment och tidsplan Textiltryck 1 lekt. Genomgång och workshop med provtryck. 1-2 lekt. Designa en egen tygkasse eller T-shirt. Skapa en skiss för planerat tryck och eventuella schabloner. Tryck på plagget, torka och härda. 1 lekt. Fota av textiltryck och lämna in med en beskrivning av processen. Bildanalys 1-2 lekt. Gemensam genomgång av bildanalys och sedan individuellt arbete. DPY Digitala verktyg foto 1-2 lekt. Introduktion foto (ex. bildkomposition, ljus, skärpa, testa kameror m.m. och rättigheter/skyldigheter vid foto). Ta foton till banner. 1 lekt. För över foton till dator (spara bilder på dropbox) och genomgång av digital presentationsyta (DPY). 3 lekt. Bildbehandling i Pixlr.com och skapa layout till DPY. 1 lekt. Skriv faktatext om rättigheter och syldigheter vid foto och publicera på DPY. 1 lekt. Eleverna besöker varandras DPY och utför kamratbedömning utifrån förutbestämda kriterier. Tema: Jämstäldhet och jämlikhet. Film 1 lekt. Presentation av uppgiften. 1 lekt. Eleverna gör ett manus/bildmanus över sin instruktionsfilm. 2-3 lekt. Filmning och klippning. 1 lekt. Filmvisning. 1 lekt. Publicering av film på DPY och eleverna kommenterar minst 2 andra elevers filmer. Tema: Re:make 1 lekt. Introduktion av hur recykling fungerar och hur var och en kan påverka. Titta på vad andra gjort. Eleverma tar med egna "skatter" till nästa lektion. 4 lekt. Eleverna gör en Re:make och förebereder en workshop för att presentera/sprida det dom lärt sig. 1-2 lekt. Presentation av arbetet med en workshop på en mässa i skolan och med bild och text på DPY.

19 Textiltryck årskurs 9 - Använda material och verktyg för tryckteknik. - Beskriva sin arbetsprocess med ämnesspecifika ord och begrepp. Arbetet går ut på att eleverna får utforska schablontryck och högtryck. Dom får en genomgång av verktygen och sedan får dom göra ett provtryck följt av minst ett tryck på t.ex. en T-shirt eller tygkasse. Resultatet ska sedan redovisas med foto och beskrivning. Genomgång och workshop med provtryck. Designa en egen tygkasse eller T-shirt. Skapa en skiss för planerat tryck och eventuella schabloner. Tryck på plagget, torka och härda. presentera textiltrycket med foto och beskrivning av arbetsprocess. Exempel Här är ett exempel på hur ett schablontryck kan se ut.

20 Analysera en nyhetsbild årskurs 9 - Analysera samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. Eleverna får en introduktion i hur man kan analysera en nyhetsbild. Sedan väljer dom ut en egen bild som dom analyserar enskilt. Analysen lämnas in skriftligt. Genomgång av hur man kan analysera bilder. Eleverna gör en bildanalys individuellt och lämnar in skriftligt.

21 DPY Digitala verktyg Foto årskurs 9 - Undersöka och presentera ett eget tema med digitala bilder. - Skapa bilder med digitala verktyg och tekniker. Arbetet går ut på att eleverna efter en introduktion i fototeknik ska dokumentera ett tema med digitalkamera som verktyg. Fotona ska sedan bearbetas i ett bildredigeringsprogram till att passa som banner på elevernas DPY (Digitala PresentationsYta). Eleverna introduceras till ett blogg-/hemsideverktyg där dom publicerar sin banner. Eleverna kommer också att delta i en genomgång av upphovsrätten, vilken dom ska skriva en kort faktatext om och publicera på sin DPY. Slutligen ska eleverna besöka varandras DPY:er och utefter en mall kommentera varandras arbeten. Introduktion till foto (ex. bildkomposition, ljus, skärpa, testa kameror m.m.) och rättigheter/skyldigheter vid foto (upphovsrätt). Genomgång av bildbehandling i Pixlr.com och banner till DPY. Steg för steg skapande av DPY. Fota till banner. Föra över bilder till dator (spara bilder på Dropbox). Publicera banner och text om upphovsrätt på DPY. Eleverna besöker varandras DPY:er och utför kamratbedömning. Exempel Här är ett exempel på hur man kan presentera bildämnet på sin DPY genom att sätta ihop bilder till en banner.

22 Film årskurs 9 - Kombinera bild, ljud och eventuellt text i sitt bildskapande. - Skapa ett berättande och informativt bildarbete. - Digitalt bearbeta rörliga bilder. Eleverna arbetar i små grupper och ska skapa en kort film på tema jämställdhet och jämlikhet utefter manus som dom skrivit på sv/so/eng. Genomgång av upplägg för momentet och tips inför filminspelning och klippning. Gemensam filmpremiär när arbetena är klara. Gruppen skissar på en plan för filminspelningens genomförande, vilken rekvisita behövs, ansvarsfördelning etc. Grupperna spelar in filmen och klipper/redigerar den. Filmerna visas för klasskamraterna.

23 Re:make årskurs 9 - Återanvända olika material i eget bildskapande. - Kombinera olika verktyg och material - Presentera sitt bildskapande genom att visa andra hur dom gjort och samtidigt använda ord och begrepp för arbetsprocessen. - Arbeta med hållbar utveckling/återvinning (ämnesöverskridande till NO, SO, syslöjd och träslöjd) i bildämnet. Arbetet går ut på att eleverna får utforska hur man kan använda till synes uttjänt material till nya användningsområden. Först får dom se sig omkring på olika återbrukningssidor på nätet och sedan leta material hemma eller i skolan till sitt Re:make projekt. När dom skapat sitt Re:makeföremål ska dom göra en workshop och lära andra elever på skolan genom att vi har en mässa där varje elev får ha en egen monter. Detta arbete kommer att genomföras i samarbete med syslöjd och träslöjd men också med NO och SO. Slutligen presenterar eleverna också instruktionerna för sitt arbete på sin DPY. Genomgång av uppgiften och hur man gör en workshop och ställer ut på en mässa. Eleverna forskar kring återbruk på nätet. Skissar på en egen Re:makeidé och gör ett visningsexemplar. Samlar material till en workshop och redovisar sitt arbete genom att lära ut till andra elever. Men också genom att göra en instruktion med bild och text som publiceras på deras DPY:er.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Bild

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Bild ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Bild Övergripande Mål: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, undersöka

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i:

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i: Bild åk 7 Ämnets syfte: Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

Jag har limmat fast gitarren på bakgrunden genom att jag först limmat små bitar av tjock papp/frigolit för att få ett djup i bilden.

Jag har limmat fast gitarren på bakgrunden genom att jag först limmat små bitar av tjock papp/frigolit för att få ett djup i bilden. Picassos gitarr Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund - Bild, Årskurs 1-3 Syfte Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där design

Läs mer

Hur kan bokstäver se ut? Vad gillar jag för bokstäver? Vad är snyggt? Vad speglar mig?

Hur kan bokstäver se ut? Vad gillar jag för bokstäver? Vad är snyggt? Vad speglar mig? DESIGN/ FORMGIVNING AV NAMNSKYLT OCH BILDBOK Tid: cirka 5-6 veckor Nu ska du lära dig mer kring hur du kan skapa en din egen namnskylt till din bildbok samt hur du gör en bildbok för presentation av dina

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

Exempel på hur man kan tolka kursplanen i ämnet bild

Exempel på hur man kan tolka kursplanen i ämnet bild Exempel på hur man kan tolka kursplanen i ämnet bild VD? VILKET SÄTT? HNDEN Skapande arbete Teknik & Material Kreativitet Egna idéer Drivkraft npassning Bildkomposition FNTSIN HUR? Kommunikation Reflektion

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Ämnesspecifika begrepp. Bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Ämnesspecifika begrepp. Bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

Terminsplanering i BILD - årskurs 6 Ärentunaskolan

Terminsplanering i BILD - årskurs 6 Ärentunaskolan Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

Tummen upp! Bild kartläggning åk 6

Tummen upp! Bild kartläggning åk 6 Tummen upp! Bild kartläggning åk 6 Använd Tummen upp! för att kartlägga och bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Provlektion: Utanförskap Följande provlektion är ett utdrag

Läs mer

Bild 9A; Arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt

Bild 9A; Arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt Åsa Drape Ulander, ht-12 ; Arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt I arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt kommer vi att träna på att lära oss se ansiktets proportioner genom

Läs mer

Du har ett ENKElT bildspråk och man förstår ditt arbetes budskap. Du har använt teknikerna, verktygen och materialen på ett olika och BrA sätt

Du har ett ENKElT bildspråk och man förstår ditt arbetes budskap. Du har använt teknikerna, verktygen och materialen på ett olika och BrA sätt BEDÖMNING ÅK 7-9 E D c B A BIlDsprÅK Hur utvecklat bildspråket är och om man förstår ditt arbetes budskap Du har ett ENKElT bildspråk och man förstår ditt arbetes budskap Du har ett utvecklat bildspråk

Läs mer

Kursplanen i ämnet bild

Kursplanen i ämnet bild DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet bild Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för särskolan. Naturorienterande ämnen, särskolan

Kopplingar till kursplaner för särskolan. Naturorienterande ämnen, särskolan Kopplingar till kursplanen särskola, Gålö Bilaga 13:1 Kopplingar till kursplaner för särskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan kursplaner och aktiviteter i materialet Utbildningsplats

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Åk 9 Bild Konstnärligt uttryck i Film

Lokal pedagogisk planering Åk 9 Bild Konstnärligt uttryck i Film Lokal pedagogisk planering Åk 9 Bild Konstnärligt uttryck i Film Inledning Du har tidigare fått uppgifter i medieundervisningen där du fått öva på att berätta något för en bestämd målgrupp eller att ditt

Läs mer

FLOWER POWER är en slogan som används av hippier för att symbolisera deras kärleks och icke våldsideologi

FLOWER POWER är en slogan som används av hippier för att symbolisera deras kärleks och icke våldsideologi Hippiekulturen: Det har gått cirka fyra decennier sedan hippiekulturen kollapsade. En subkultur som skakade Nord Amerika under 1960-1970 talet. Allt började med en grupp av vågade ungdomar genomsyrade

Läs mer

Förmåga Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A

Förmåga Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A Lokal pedagogisk planering Bild -Reklam, a k 6 Inledning Vad har egentligen hänt innan en reklamfilm blir till. Hur har de som gjort den tänkt? Får man verkligen luras hur som helst för att få folk att

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska utveckla sin förmåga att: Bild Målet med undervisningen är att eleverna ska utveckla sin förmåga att: Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med

Läs mer

ARBETSOMRÅDE: Bildmapp/namnskylt graffiti eller centralpunktsperspektiv ( 1lektion)

ARBETSOMRÅDE: Bildmapp/namnskylt graffiti eller centralpunktsperspektiv ( 1lektion) Bild ÅK 7: Läsår 2015/16 NAMN & KLASS FÖRMÅGOR 1. Analys, föreslå lösningar 2. Kommunikativ förmåga, motivera & redogöra, samtala och diskutera 3. Begreppsförståelse, ämnets språk 4. Metakognitiv förståelse,

Läs mer

Tummen upp! Bild kartläggning åk 6

Tummen upp! Bild kartläggning åk 6 Tummen upp! Bild kartläggning åk 6 Använd Tummen upp! för att kartlägga och bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Konstens grunder: linjer, former och färger

Läs mer

Lärarhandledning: Jag, van Gogh. Författad av Jenny Karlsson

Lärarhandledning: Jag, van Gogh. Författad av Jenny Karlsson Lärarhandledning: Jag, van Gogh Författad av Jenny Karlsson Artikelnummer: 11316 Ämne: Bild Målgrupp: Grundskola 4-6, grundskola 7-9 Speltid: 40 min Produktionsår: 2009 INNEHÅLL: Centralt innehåll Det

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för grundskolan

Kopplingar till kursplaner för grundskolan Kopplingar till kursplanen, Hjälmö Bilaga 10:1 Kopplingar till kursplaner för grundskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan aktiviteter och övningar i materialet Utbildningsplats

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

!Beskrivning av arbetsområde/tema Eleverna ska forma olika lerföremål med olika lertekniker.

!Beskrivning av arbetsområde/tema Eleverna ska forma olika lerföremål med olika lertekniker. Lera Bild, åk 6 Datum: v.45- Utbildningsförvaltningen Svartbäcksskolan Lärare: Diana Hallberg November 2013 Beskrivning av arbetsområde/tema Eleverna ska forma olika lerföremål med olika lertekniker. Förmågor

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för grundskolan

Kopplingar till kursplaner för grundskolan Kopplingar till kursplanen, Gålö Bilaga 12:1 Kopplingar till kursplaner för grundskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan kursplaner och aktiviteter i materialet Utbildningsplats

Läs mer

Förankring Lgr11. Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan 2013

Förankring Lgr11. Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan 2013 Teknikåttans intentioner med årets Klassuppgift är att den ska vara väl förankrad i Lgr 11. Genom att arbeta med Klassuppgiften tror vi att eleverna kommer att ha goda möjligheter att utveckla förmågorna

Läs mer

Tema Drömmar. Kunskapsmål Efter avslutat arbete skall eleven ha förmåga att:

Tema Drömmar. Kunskapsmål Efter avslutat arbete skall eleven ha förmåga att: Tema Drömmar Innehåll - Introduktion till tolkningsuppgift: Genomgång av hur en kan tolka en textil bild med hjälp av begrepp som till exempel komposition, färg, teknikval och narrativitet. - Grupparbete:

Läs mer

LPP för Fritidshem BILDCIRKELN

LPP för Fritidshem BILDCIRKELN LPP för Fritidshem BILDCIRKELN Yvonne Engberg Innehållsförteckning Elevgrupp... 1 Syfte... 1 Långsiktigt mål... 1-2 Konkreta mål... 2 Arbetssätt.2-3 Bedömning... 3 Dokumentation....3 Analys av bedömning

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för grundskolan

Kopplingar till kursplaner för grundskolan Kopplingar till kursplaner, Riddersholm Bilaga 9:1 Kopplingar till kursplaner för grundskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan kursplaner och aktiviteter i materialet Utbildningsplats

Läs mer

Pedagogisk planering

Pedagogisk planering Pedagogisk planering Årskurs 6 Ämne: Rörelse och konstruktion (NTA-låda) Period: Vecka 39 ca: vecka 51 Det här ska vi träna på: (Syfte) Hur framgångsrik en teknisk produkt är beror på den vetenskap som

Läs mer

Undervisningsmål Bild Årskurs 1-9

Undervisningsmål Bild Årskurs 1-9 Undervisningsmål Bild Årskurs 1-9 Årskurs 1 - grundfärgerna samt blanda och experimentera med färger - namn på grundfärgerna samt svart och vit - framställa bilder med hjälp av tekniker, redskap och material

Läs mer

Bilbygget i 8A och 8C, VT17

Bilbygget i 8A och 8C, VT17 Bilbygget i 8A och 8C, VT17 Du ska ensam eller i par bygga en snabb, snygg och stark bil. När bilarna är klara möts de i spännande tävlingar. Efter tävlingarna ska du skriva en rapport om bygget och tävlingen.

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

LGR 11 bygger på samma kunskapssyn och värdegrund som Lpo 94

LGR 11 bygger på samma kunskapssyn och värdegrund som Lpo 94 LGR 11 bygger på samma kunskapssyn och värdegrund som Lpo 94 Kursplan Läroplan Kunskapskrav Bedömning Läroplan Den nya samlade läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer

Läs mer

LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94

LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94 LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94 Kursplan Läroplan Kunskapskrav Bedömning Läroplan Den nya samlade läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer

Läs mer

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13 Kurs: Storyline Market place Tidsperiod: Vecka 46- Skola: Åsens Skola Klass: F-5 Lärare: Alla Kursen kommer att handla om: Du kommer att få arbeta med Storylinen Market place där du ska få lära dig hur

Läs mer

Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan Förankring Lgr11

Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan Förankring Lgr11 Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan 2015 Teknikåttans intentioner med årets Klassuppgift är att den ska vara väl förankrad i Lgr 11. Genom att arbeta med Klassuppgiften tror vi att eleverna

Läs mer

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 GRUNDSKOLAN

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 GRUNDSKOLAN GRUNDSKOLAN Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Skolverket ISBN: 978-91-38325-41-4 GRUNDSKOLAN Läroplan för

Läs mer

Fånga dagen. - ett projekt om konsten att skriva för årskurs 7-9. Leicy O L S B O R N Björby. Bakgrund

Fånga dagen. - ett projekt om konsten att skriva för årskurs 7-9. Leicy O L S B O R N Björby. Bakgrund Fånga dagen - ett projekt om konsten att skriva för årskurs 7-9 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i läsförståelse blir allt sämre, visar internationella undersökningar. Vad beror det på? Vilka faktorer

Läs mer

Teknik. Betyg E. Tillfälle att undersöka, reflektera och ifrågasätta produkter och tekniska system.

Teknik. Betyg E. Tillfälle att undersöka, reflektera och ifrågasätta produkter och tekniska system. Teknik : I kursplanen för teknik får eleven: Identifiera och utveckla tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag

Läs mer

Centralt innehåll. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Slöjdens arbetsprocesser. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Centralt innehåll. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Slöjdens arbetsprocesser. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer SLÖJD Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom

Läs mer

Bild kunskapskrav år 7-9 Grundskola 7 9 LGR11 Bl

Bild kunskapskrav år 7-9 Grundskola 7 9 LGR11 Bl Bild kunskapskrav år 7-9 Grundskola 7 9 LGR11 Bl Elevanpassad för Hagaskolan. Framställa bilder Eleven framställer ofta bara en typ av bild. Den är inte genomarbetad. Försök variera motiv och typer av

Läs mer

Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan 2016

Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan 2016 Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan 2016 Teknikåttans intentioner med årets Klassuppgift är att den ska vara väl förankrad i Lgr 11. Genom att arbeta med Klassuppgiften tror vi att eleverna

Läs mer

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild.

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Medieproduktion Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Skolverket Projektets omfattning och innehåll styrs av skolverkets krav på det som kallas för "centrallt innehåll" dvs det du

Läs mer

LPP att bygga och konstruera

LPP att bygga och konstruera LPP att bygga och konstruera Varför skall vi bygga? Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Så här ser planen ut Hur skall vi visa att vi når målen? 1 Varför läser vi? Eleverna skall ges förutsättningar

Läs mer

Centralt innehåll år 1-3

Centralt innehåll år 1-3 Röda tråden Bild Årskurs 1-3 Centralt innehåll år 1-3 Ämne: Bild Åk 1 Åk 2 Åk 3 Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. Framställning av berättande bilder, till exempel

Läs mer

Lägenhetsprojekt, så 9 ht 14 Teknik, slöjd och hemkunskap

Lägenhetsprojekt, så 9 ht 14 Teknik, slöjd och hemkunskap Lägenhetsprojekt, så 9 ht 14 Teknik, slöjd och hemkunskap Teknik och slöjd Lägenhetsbygge Krav: Du skall göra en ritning över en lägenhet. Använd millimeterpapper. Du skall ange skala, mått, area osv.

Läs mer

Reviderad kursplan i bild Lgr11

Reviderad kursplan i bild Lgr11 Reviderad kursplan i bild Lgr11 Lgr 11 - Ny uppgradera kursplan i bild Analys/reflek9on produk9on Digital bildframställning hantverksmässiga metoder Process- produkt Ämnesspecfikt ämnesneutralt Kunskapskrav

Läs mer

lgr 11 LGR 11 Nordanstigs Grundskolor Kursplaner - syfte - centralt innehåll - kunskapskrav

lgr 11 LGR 11 Nordanstigs Grundskolor Kursplaner - syfte - centralt innehåll - kunskapskrav LGR 11 Nordanstigs Grundskolor Kursplaner - syfte - centralt innehåll - kunskapskrav 1 Denna folder tillhör:......... 2 Vision I Nordanstigs kommun arbetar vi för att främja ett livslångt lärande, i syfte

Läs mer

KURSPLAN,! KUNSKAPSKRAV! ELEVARBETEN!

KURSPLAN,! KUNSKAPSKRAV! ELEVARBETEN! KURSPLAN, KUNSKAPSKRAV och exempel på ELEVARBETEN KURSPLAN enligt Lgr11 I undervisningen skall du få möjlighet att uttrycka tankar och idéer med hjälp bilder, du skall få möjlighet att skapa egna bilder

Läs mer

Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO.

Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO. Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO. I planeringen nämns en mängd saker som berörs under arbetsområdets gång. Jag vill

Läs mer

Lägenhetsprojekt, så 9 ht 15 Teknik, slöjd och hemkunskap

Lägenhetsprojekt, så 9 ht 15 Teknik, slöjd och hemkunskap Lägenhetsprojekt, så 9 ht 15 Teknik, slöjd och hemkunskap Teknik och slöjd Husbygge Krav: Du skall göra en ritning över en Attefallsstuga som skulle kunna vara en lägenhet. Kravet är 25 m 2 och 4 m i takhöjd.

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Vad är detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedömning och betyg i Stockholm stad har sammanställt kursplanerna

Läs mer

Planering för Fysik Elektricitet och magnetism årskurs 7

Planering för Fysik Elektricitet och magnetism årskurs 7 Planering för Fysik Elektricitet och magnetism årskurs 7 Syfte Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör samhälle. genomföra systematiska undersökningar

Läs mer

År 4. Arbetsområde: Ämnesspecifika begrepp och ord: (Ämnesövergripande möjlighet inom parantes)

År 4. Arbetsområde: Ämnesspecifika begrepp och ord: (Ämnesövergripande möjlighet inom parantes) År 4 MAPP - din portfolio. Gör en mapp att förvara arbetena i. Teckna och måla dekorativt, t.ex mönster ANSIKTETS PROPORTIONER Visa principen för hur förhållandena i ansiktet/huvudet är till varandra.

Läs mer

Planeringsstöd. Kunskapskrav i fokus

Planeringsstöd. Kunskapskrav i fokus Planeringsstöd Kunskapskrav i fokus Svenska Du kan med flyt läsa texter som handlar om saker du känner till. Du använder metoder som fungerar. Du kan förstå vad du läser. Du berättar på ett enkelt sätt

Läs mer

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET FYSIK. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET FYSIK. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 KUNSKAPSKRAV I ÄMNET FYSIK Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Tvåspråkighetssatsning Manillaskolan ~^

Tvåspråkighetssatsning Manillaskolan ~^ VCc ^j^\ Tvåspråkighetssatsning Manillaskolan ~^ Specialpedagogiska skolmyndigheten Definition Tvåspråkighet: Funktionell tvåspråkighet innebär att kunna använda båda språken för att kommunicera med omvärlden,

Läs mer

Lärares planering och genomförande av arbetsområdet Glasögonbågar

Lärares planering och genomförande av arbetsområdet Glasögonbågar Tre lärare som undervisar i årskurs 6 har planerat och genomfört ett arbetsområde som handlade om glasögonbågar i sina klasser. Målen för arbetsområdet och därmed bedömningen har fokuserat på samtliga

Läs mer

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 Uppgift Arbetet ska vara datorskrivet och varje grupp ska skriva 5-6 A4 sidor. Texten ska vara skriven i Times new roman storlek 12. Normalt radavstånd och

Läs mer

Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 SPECIALSKOLAN

Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 SPECIALSKOLAN SPECIALSKOLAN Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Skolverket ISBN: 978-91-38325-42-1 SPECIALSKOLAN Läroplan

Läs mer

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. KUNSKAPSKRAV I ÄMNET KEMI

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. KUNSKAPSKRAV I ÄMNET KEMI KUNSKAPSKRAV I ÄMNET KEMI Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal

Läs mer

När du går runt i utställningarna kommer du att se några personer som jobbar på museet, nämligen våra värdar.

När du går runt i utställningarna kommer du att se några personer som jobbar på museet, nämligen våra värdar. Språkrunda För dig som vill träna svenska på Moderna Museet Malmö Hej och välkommen till Moderna Museet Malmö! Här kommer du att ha möjlighet att titta på konst och uppleva den på ditt eget sätt samtidigt

Läs mer

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Visningar och verkstäder i Bror Hjorths Hus är gratis för förskolor och skolor. Alla elever är välkomna, vi anpassar programmen efter din grupps förutsättningar. Vi ser

Läs mer

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken. Pedagogisk planering i svenska. Ur Lgr 11 Kursplan i svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin identitet, uttrycker sina känslor

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Lgr 11 Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Pedagogisk planering. NO och Teknik i grundsärskolan. Åk 1-6, 7-9. Arbetsområde: NTA- kretsar kring el. Annika Lundin Tierps Kommun

Pedagogisk planering. NO och Teknik i grundsärskolan. Åk 1-6, 7-9. Arbetsområde: NTA- kretsar kring el. Annika Lundin Tierps Kommun Pedagogisk planering NO och Teknik i grundsärskolan Åk 1-6, 7-9 Arbetsområde: NTA- kretsar kring el Annika Lundin Tierps Kommun 2015-01-07 Arbetsområ de: NTA kretsår kring el Arbetsområdets syfte och förmågor

Läs mer

En produkts livscykel

En produkts livscykel En produkts livscykel Du ska arbeta med en produkt eller förpackning. Den ska vara gjord av ett eller flera olika material. Du ska beskriva produkten från det att produkten är råvara och fram till färdig

Läs mer

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET BIOLOGI

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET BIOLOGI KUNSKAPSKRAV I ÄMNET BIOLOGI Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

Läs mer

Pedagogisk planering. NO i grundsärskolan. Åk 1-6, 7-9. Arbetsområde: kemiförsök. Annika Lundin Tierps Kommun

Pedagogisk planering. NO i grundsärskolan. Åk 1-6, 7-9. Arbetsområde: kemiförsök. Annika Lundin Tierps Kommun Pedagogisk planering NO i grundsärskolan Åk 1-6, 7-9 Arbetsområde: kemiförsök Annika Lundin Tierps Kommun 2015-10-05 Arbetsområde: kemiförsök Arbetsområdets syfte och förmågor att utveckla Undervisningen

Läs mer

Lokal pedagogisk planering HT- 11 V.7 Ämnesområde: Muntlig framställning

Lokal pedagogisk planering HT- 11 V.7 Ämnesområde: Muntlig framställning Lokal pedagogisk planering HT- 11 V.7 Ämnesområde: Muntlig framställning Ansvarig lärare: Thomas Dahl mail: thomas.hansson-dahl@edu.upplandvasby.se Centralt innehåll Tala, lyssna samtala: Muntliga presentationer

Läs mer

Lägenhetsprojekt, så 9 ht 16 Teknik, slöjd och hem-, och konsumentkunskap

Lägenhetsprojekt, så 9 ht 16 Teknik, slöjd och hem-, och konsumentkunskap Lägenhetsprojekt, så 9 ht 16 Teknik, slöjd och hem-, och konsumentkunskap Teknik och slöjd Husbygge Krav: Du skall göra en ritning över en Attefallsstuga som skulle kunna vara en lägenhet. Kravet är 25

Läs mer

Slöjdprojektet årskus 9

Slöjdprojektet årskus 9 Slöjdprojektet årskus 9 Nu i nian är er uppgift att formge, planera, genomföra och utvärdera ett större projekt i textilslöjden. Vi kommer arbeta med: Formgivning och skiss i form av ett kollage/moodboard.

Läs mer

Lokal studieplan för träningsskolan i estetisk verksamhet för åk 1-9

Lokal studieplan för träningsskolan i estetisk verksamhet för åk 1-9 Lokal studieplan för träningsskolan i estetisk verksamhet för åk 1-9 Kunskaps område Estetisk framställning Centralt innehåll Kunskapskrav åk 9 grundläggande Olika sätt att skapa, till exempel imiterande

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering i Kemi Ämnesområde: Organisk kemi

Lokal Pedagogisk Planering i Kemi Ämnesområde: Organisk kemi Lokal Pedagogisk Planering i Kemi Ämnesområde: Organisk kemi Ansvarig lärare: Janne Wåhlin jan.wahlin@edu.upplandsvasby.se Läroplanens centrala innehåll gällande kemi säger att du ska lära om kolatomens

Läs mer

Teknik. Teknik. Uppfinningar - utvecklingsprocessen. Arbetshäfte. Namn på gruppmedlemmarna: Klass 7E

Teknik. Teknik. Uppfinningar - utvecklingsprocessen. Arbetshäfte. Namn på gruppmedlemmarna: Klass 7E Teknik Uppfinningar - utvecklingsprocessen Arbetshäfte Namn på gruppmedlemmarna:......... Klass 7E 1 Tidsplanering 7E Vad gör vi idag? Färdig? Må 4/5 (140 min) Ti 5/5 (190 min) On 6/5 (250 min) To 7/5

Läs mer

F - 4 klass. LPO 94 Att uppnå Teknik och exempel på Arbetssätt

F - 4 klass. LPO 94 Att uppnå Teknik och exempel på Arbetssätt LOKAL KURSPLAN I BILD ANNERSTASKOLAN 2010 Utarbetad av: ÄMNETS SYFTE OCH KARAKTÄR: I undervisningen skall eleven utveckla såväl kunskaper om bilder som kunskap i att framställa, analysera och kommunicera

Läs mer

Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshem 2011

Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshem 2011 LGR 11 Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshem 2011 Kap1. Skolans värdegrund och uppdrag Kap2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen Kap3. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

Läs mer

Centralt innehåll. Estetiska uttryck och verktyg. Estetiska sammanhang och funktioner. Estetiska uttryck och verktyg.

Centralt innehåll. Estetiska uttryck och verktyg. Estetiska sammanhang och funktioner. Estetiska uttryck och verktyg. RÖRELSE OCH DRAMA Drama, musik och dans finns i alla kulturer och berör människor, såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Dessa estetiska uttrycksformer används i en mängd sammanhang, har olika

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

LPP Tema Må Bra vecka 35-41

LPP Tema Må Bra vecka 35-41 LPP Tema Må Bra vecka 35-41 Tema Må Bra tar sin utgångspunkt ur olika hälsomässiga perspektiv - såväl individuellt, lokalt och globala perspektiv. Hur ska vi människor leva för att må bra i vardagen? Vad

Läs mer

Vad händer sen? en lärarhandledning

Vad händer sen? en lärarhandledning Vad händer sen? en lärarhandledning Syfte och avsändare Den här lärarhandledningen är ett komplement till häftet Vad händer sen?, ett häfte från Returpack som sammanfattar hur återvinningen av burkar och

Läs mer

Vallaskolan. Bild Åk 8 2012-08-20

Vallaskolan. Bild Åk 8 2012-08-20 Vallaskolan Bild Åk 8 2012-08-20 Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa

Läs mer

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Lärarhandledning Lärarhandledning Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att

Läs mer

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com PIM Examination 5 Inspirationsmaterial för pedagoger Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com Innehållsförteckning Inledning... 3 Planering LPP... 4 Presentationsfilm - Startnyckel... 5 Från kamera till

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Planering Matematik åk 8 Algebra, vecka Centralt innehåll

Planering Matematik åk 8 Algebra, vecka Centralt innehåll Planering Matematik åk 8 Algebra, vecka 49 2015 Centralt innehåll Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer. Algebraiska uttryck, formler och ekvationer

Läs mer

KONSTPEDAGOGISKT PROGRAM

KONSTPEDAGOGISKT PROGRAM KONSTPEDAGOGISKT PROGRAM 2016 2017 Konstpedagogiken i Bror Hjorths Hus Visningar och verkstäder i Bror Hjorths Hus är gratis för förskolor och skolor. Alla elever är välkomna, vi anpassar programmen efter

Läs mer

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING TEKNIK ÅK 8

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING TEKNIK ÅK 8 PLANERING OCH BEDÖMNING TEKNIK ÅK 8 TERMINSPLAN HÖSTTERMINEN ÅK 8: 1 Intro Ritteknik 2 Rita i vyer 3 Forts. Rita i vyer 4 Bygga modeller 5 Repetition 6 Förhör Ritteknik 7 Intro Internetuppgift 8 Intro

Läs mer

Pep för arbetsområdet: No - Rymden

Pep för arbetsområdet: No - Rymden PeP - Pedagogisk Planering Upprättad av: Cecilia Eklund Datum: 2013-08-01 Pep för arbetsområdet: No - Rymden Årskurs och tidsperiod: V. 36-42 klass 2 Kunskapskrav från läroplanen: -Jordens, solens och

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Övergripande mål och riktlinjer: Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola - kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,

Läs mer

Planering Människokroppen 8C. Vecka Måndag Tisdag Onsdag 34 Cellen Andningen 35 Hjärta och

Planering Människokroppen 8C. Vecka Måndag Tisdag Onsdag 34 Cellen Andningen 35 Hjärta och Syfte: Planering Människokroppen 8C Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen och samhället. Använda kunskaper i biologi för att

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE

ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter

Läs mer

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. (SV åk 1 3)

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. (SV åk 1 3) SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Erik och pappa ska gå på bio. Erik blir nyfiken på den nya filmen som handlar om vampyrer, men man måste vara 15 år för att få se den. Erik och pappa ska se

Läs mer

Pass 3 Bygga ett samhälle

Pass 3 Bygga ett samhälle Kursplaner åk 1 3 Pass 1 Vad är ett samhälle? Samhällskunskap Att leva i närområdet Centrala samhälls funktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola. Yrken och verksamheter i närområdet.

Läs mer

"Densitet, Tryck, Värme, Väder"

Densitet, Tryck, Värme, Väder "Densitet, Tryck, Värme, Väder" Grundskola 7 8 1 Densitet, tryck, värme, väder Skapad 216-11-1 av Daniel Spångberg i Björkvallsskolan, Uppsala Baserad på "Mall för pedagogisk planering Björkvallsskolan"

Läs mer