OPTIMERING AV FJÄRRVÄRMEVATTENS FRAMLEDNINGSTEMPERATUR I MINDRE FJÄRRVÄRMESYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OPTIMERING AV FJÄRRVÄRMEVATTENS FRAMLEDNINGSTEMPERATUR I MINDRE FJÄRRVÄRMESYSTEM"

Transkript

1 Forskning och Utveckling ORIENTERING FOU 2002:6 OPTIMERING AV FJÄRRVÄRMEVATTENS FRAMLEDNINGSTEMPERATUR I MINDRE FJÄRRVÄRMESYSTEM Ilkka Keppo och Pekka Ahtila, Helsingfors tekniska högskola

2 OPTIMERING AV FJÄRRVÄRMEVATTENS FRAMLEDNINGSTEMPERATUR I MINDRE FJÄRRVÄRMESYSTEM Ilkka Keppo och Pekka Ahtila, Helsingfors tekniska högskola ISSN

3 I Rapportserien publicerar projektledaren resultaten från sitt projekt. Publiceringen innebär inte att Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB tagit ställning till slutsatserna och resultaten Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB

4 Sammanfattning I denna studie diskuteras problem med att välja den mest ekonomiska framledningstemperaturen för fjärrvärmesystem med flera alternativ för att producera värme. Produktionsproblemen är formulerade som en mixad integrerad linjär programmerings (MILP) problem. Fjärrvärmesystemet läggs därefter till manuellt. Resultatet visar den optimala framledningstemperaturen för olika utetemperaturer. I programmet bestäms, vilka anläggningar som bör användas under olika förhållanden och vilka förhållanden som är viktiga för mest ekonomisk drift. Kunderna approximeras med hjälp av Visual-Basic makron, som kalkylerar returtemperaturer och flödet av fjärrvärmevatten, beroende av utetemperatur och framledningstemperatur. Dessa värden fungerar också som indata och utdata för optimeringen. Värmen kan produceras med hetvattenpannor, kraftvärmeanläggningar, värmepump och/eller spillvärme från industrier. Flödet av fjärrvärmevatten kan inte delas mellan de olika anläggningarna, eftersom det skulle skapa ett icke-linjärt problem, men alla anläggningar kan vara kopplade i serie. Om det är mest ekonomiskt att använda endast en anläggning så går det också. Temperaturen mellan anläggningarna och producerad värme, i de olika anläggningarna bestäms även i optimeringen. När två fall med olika sätt att angripa olika ingående parametrar är kalkylerade, kan man utläsa att den högsta framledningstemperaturen vanligen är så låg som möjligt för de mest vanliga utetemperaturna. Priset för el är den främsta bidragande orsaken hur man väljer produktions-anläggning och hur stor produktionen blir från dessa anläggningar. 2

5 OPTIMISATION OF DISTRICT HEATING WATER S FORWARD TEMPERATURE IN A SMALL-SCALE SYSTEM Summary In this study we discuss the problem of selecting the most economical supply temperature for district heating (DH) system with several options for producing the heat. The production problem is formulated as a mixed integer linear programming (MILP) problem and the network is added manually. The results show the optimal supply temperatures for different outside temperatures. In the process it is also determined, which plants are used during different conditions and which conditions are essential for economic operation. The consumers are approximated with the help of a Visual-Basic macro, that calculates the return temperature and mass-flow of the DH water depending on the outside temperature and the supply temperature of the DH water. These values are then used for calculating the pumping costs and heat losses from the network. These values also function as the input and output values for the optimisation. The heat can be produced with a heating plant, CHP-plant, heat pump and/or using the secondary heat from industry. The flow of the DH water can t be divided between the plants since that would make the problem non-linear, but all the plants can be used in series. However, if it s economical to use only one plant, that s possible as well. The temperatures between the plants and the heat quantities produced by different plants are found out in the process of optimisation as well. When two cases with somewhat different approach to certain parameters are calculated, it can be seen that the optimal supply temperatures usually are as low as possible for the most common outside temperatures. The price of electricity is one of the main contributors to the choice of production plants and the quantity of production from these plants. 3

6 About the Authors Ilkka Keppo, M.Sc. (Tech.) is a researcher and a Ph.D. student at the laboratory of Energy Economics and Power Plant Engineering at the Helsinki University of technology. His work focuses mainly on the economic aspects of district heating and CHP-production. Pekka Ahtila, D.Sc. (Tech) is the professor of industrial energy engineering and power plants at the laboratory of Energy Economics and Power Plant Engineering at the Helsinki University of technology. His main research areas are energy efficiency in industry, renewable fuels, CHP-technology and process integration. 4

7 Förord Svenska Fjärrvärmeföreningen och den Finska Fjärrvärmeföreningen (Sky) har ett utbyte inom FoU. Utbytet sker i några olika projekt. Föreliggande rapport är ett resultat av detta utbyte. Projektet har ingått i Skys FoU-program TERMO. Genom detta samarbete kan svenska fjärrvärmebranschen ta del av resultat som annars ej skulle bli tillgängliga i Sverige. Naturligtvis har möjligheten till svensk styrning av projektet ej varit möjlig eller aktuell. Svenska Fjärrvärmeföreningen har genom Ture Nordenswan ingått i projektets referensgrupp. Svenska Fjärrvärmeföreningen ser positivt på samarbetet mellan länderna. Projektet har utförts av forkaren Ilkka Keppo och professor Pekka Ahtila vid Helsingfors tekniska högskola, institutionen för energi ekonomi och kraftverksteknik (Energy Economics and Power Plant Engineering). I Finland har det planerats för en projektredovisning vid en konferens och/eller publicering i en vetenskaplig tidskrift. Publicering i tidskriften sker i en kondenserad form. I föreliggande rapport publiceras rapporten i sin helhet. Anders Tvärne FoU-ansvarig, Svenska Färrvärmeföreningen 5

8 Contents 1 Introduction 7 2 Description of the system District heating substations District heating network Heat production Heating plant CHP-plant Heat pump Secondary heat from industry 14 3 Optimisation of the system Evaluation of the network and consumers Optimisation of production and evaluation of the system 19 4 Results of optimisation 26 5 Conclusions 31 References 32 Appendix 1 33 Appendix 2 34 Appendix 3 35 Appendix

9 1 INTRODUCTION The forward temperature of district heating (DH) water has considerable effect on several economic and technical parameters within a district heating system. Combined heat and Power production benefits from low temperature levels, because more electricity can be produced. Other methods of production that are cheap, but can t raise the water temperature high enough, could be taken into wider use, if temperature levels were lower. Heat pumps and especially secondary energy from industry could be used a lot more efficiently, with lower temperature levels. On the other hand, the forward temperature has also an effect on the return temperatures of the water and low return temperatures would enable pre-heating of the water with cheap energy. Also now, when the electricity prices have been low, it s hard to tell whether the additional electricity production would really be profitable. In this study, two cases for a small district heating system will be calculated. The system has four different production facilities; CHP-plant, heating plant, heat pump and secondary energy from industry. The goal is to find out optimal forward temperatures for different outside temperatures. In the process it will also determined, which plants are used during different conditions and which conditions are essential for economic operation. 7

10 2 DESCRIPTION OF THE SYSTEM 2.1 District heating substations The connection used for the substations can be seen in appendix 1 (LLY K1/1992). This connection is one of the connections recommended by the Finnish District Heating Association. The heating load for each substation was 200 kw at the outside temperature of 30 C. The outside temperature and DH water s inlet temperature range from 30 C to +19 C and from 60 C to 115 C, respectively. The water temperatures in the radiator circuit depend on the outside temperature, and can be calculated from T 40 (1) co T outside T 2 28 (2) 5 ci T outside T co is the temperature of the radiator water leaving the heat exchanger and T ci is the temperature when the same water is again returning to the heat exchanger. The overall heat transfer coefficient (U) for the heat exchangers is calculated from U = = p s (3) As can be seen from equation (3), the conduction term is left off. This is done because it has little effect on the overall heat transfer coefficient, but it would make the calculations considerably more complex. = p and = s are convection heat transfer coefficients for primary (DH water) and secondary (radiator, hot service water) circuits. 8

11 Substitute m m dh0 s S 0 (4) m m dh dh0 S (5) where m dh0 is the mass flow on the primary side at design conditions, m dh is the mass flow on the primary and m s is the mass flow on the secondary side (this can either be radiator flow or hot service water flow). For simplicity, the flow of hot service water is assumed to be a constant. Heat capacity and dynamic viscosity are assumed to be constants. This is again done to avoid unnecessary complexity. With these assumptions, Reynold s number depends only on the mass flow and Prandtl s number is a constant throughout the calculations. When the flow is turbulent, Nusselt s number depends on these numbers according to equation (6), where C, n and m are parameters. Nu C n Re Pr m (6) Since C and Prandtl s number are constants, Nusselt s number depends only on Reynold s number and therefore, only on the mass flow. In these calculations n is assumed to be 0.67 (Tyni, 1991) and the flow is assumed to be turbulent. Using the above assumptions, convection heat transfer coefficients depend only on Nusselt s number and thus from equations (4) and (5) we get = = p0 s S (7) 9

12 The subscript 0 refers to the design conditions. S S = p0 0 = p0 = p0 U (8) Since the flow on the secondary side is a constant, we get S S S = p0 S = p0 = p0 U (9) U U S S S (10) The rate of heat transfer in a heat exchanger can be calculated from equation 11. Q AU, T lm (11) A refers to the heat exchanger area and,t lm is the log-mean temperature difference., T lm T T T T hi co T ln T hi ho T ho co T ci ci (12) The subscripts h, c, o and i refer to hot and cold streams and to their inlet and outlet temperatures in the heat exchanger. Since the heat exchanger area remains constant, equation (10) can also be used for the product of A and U. The product of A and U 0,as well as m dh0, are calculated from the design parameters. 10

13 2.2 District heating network Picture of the network can be found in appendix 2. Pressure losses are calculated from equations (13), (14) and (15). Equation (14) is known as Swamee and Jain equation., p N F 2 8 L H d 5 S m 2 dh (13) N lg 0.9 Re A (14) 4 m F d dh Re (15) s L is the length of the pipe, d s is the inner diameter of the pipe, H is water density, is dynamic viscosity and A is the relative roughness of the pipe. Multiplying the pipe lengths with a factor of 1.1 approximates single resistances. A pressure drop of 50 kpa is added for substations and production facilities. The required power for pumping is calculated from equation (16), where D is the pump efficiency (assumed to be 0.7). P, p m dh H D (16) Heat losses (W/m) are calculated from (17). B T G hi T 2 ho T ref (17) In these calculations, the reference temperature (T ref ) is the outside temperature. G is the heat conductance from the pipes per unit of pipe length. 11

14 G 2 R e R m (18) R e is the heat resistance of one pipe. R e 1 2 F i d ln d o i (19) The thermal conductivity of the insulation is i. Outer and inner diameters of the insulation are marked with d o and d i. R m 1 2 F s ln a 1 4 b red 2 (20) Equation (20) takes into account: a) the interaction of the pipes and b) the convection from ground to air. s is the thermal conductivity of the soil. Variable b is the distance between the return and supply pipes centres. a red a = s g (21) = g is the convection heat transfer coefficient for convection from the ground to ambient air. The distance from the pipes centre to the ground is marked with variable a. 2.3 Heat production In this study heat can be produced with a heating plant, CHP-plant, heat pump and/or using the secondary heat from industry. In order to find the best possible production combination a linear optimisation model is created. Because of this, all the functions that define the production have to be linear. This will certainly have an effect on the accuracy of the model, but it should still give an accurate enough approximation for optimal temperatures and production combinations. 12

15 2.3.1 Heating plant The heating plant efficiency from fuel to DH water is 90 %. Temperatures after the plant are thus calculated from a simple energy balance CHP-plant The electricity production of the CHP-plant is approximated according to equation (22) (Tyni, 1991). Coefficients are scaled according to maximum output, except for the coefficient that is used with heat load. P Q 2.87 T in 0. 68T out (22) T in and T out are the inlet and outlet temperatures for DH water. Efficiency for both heat and power production is 85 % Heat pump In reality, the functions that define how heat pump works are anything but linear. Because of this the heat pump is approximated quite roughly. The approximation of temperature after the pump is calculated from equation (23). T out 1.30 T in (23) In addition to this, the heat pump can t raise DH water s temperature above 85 C. These restrictions are made since COP-value (COP = heat gained/electricity used) has to be a constant. When above-mentioned restrictions are used, COP-value remains above three and this number is thus chosen to be the constant COP-value. Electricity production can then be calculated using an energy balance and a COP-value of three. 13

16 2.3.4 Secondary heat from industry In reality, the mass flows of available secondary energy from industry are far greater than the ones used in this study. The mass flows are scaled down to make the system consist of four different production possibilities with somewhat similar maximum capacities. The temperature levels are different in the two cases that are discussed in chapter 3. In the first case the temperature of the flow coming from industry remains 60 C throughout the year. The mass flow also remains constant. In the second case the flow from industry has different parameters for winter and summer. Heat transfer is modelled using energy balances. A temperature difference of 5 C is required for the heat exchange. 14

17 3 OPTIMISATION OF THE SYSTEM Economic evaluation of the system consists of two parts; network and production. According to previous studies (Zhao et al. 1998) network dynamics do not play a vital role and the optimal forward temperature depends mainly on production combination and parameters. In this study, only production is included in the optimisation model and costs coming from pressure and heat losses in the network are added manually. 3.1 Evaluation of the network and consumers The required mass flow of DH water and the temperature of returning DH water for different forward and outside temperatures are calculated using a Visual Basic macro that was created based on the equations presented in chapter 2.1. Macro uses equation (11) and calculates the necessary heat load that is based on the flow on the secondary circuit. If Q from equation (11) isn t large enough, macro increases mass flow by kg/s. This has an effect on U and the outlet temperature. This same iteration is done for all three heat exchangers while taking also into account how the heat exchangers are connected to each other. Minimum temperature difference allowed is 5 C and as can be seen from equation (12), counterflow heat exchangers are used. The basic principle of the macro is based on Kukkonen, The hot service water flow consists of a cold-water flow, which comes to the first heat exchanger at the temperature of 10 C, and of a circulation flow that comes back to the second heat exchanger at the temperature of 50 C. The final temperature of the service water is 55 C. These flows are calculated assuming that during an average year the heating of hot service water requires about 30 % of the energy that is used for space heating. The result matrix has all the required mass flows and return temperatures of DH water. However, since the network and substations are assumed to be old and designed for certain 15

18 mass flows, a maximum increase for mass flow is assigned. A mass flow increase of 25 % compared to the design values is allowed since networks and substations are usually oversized. Pressure and heat losses are calculated from the temperatures and mass flows that are gained from the iterations. Pipes are dimensioned according to the original design flows. The return temperatures can be seen in figure one Return temperature of DH water, C Forward temperature of DH water, C Inlet temperature of the 34 radiator circuit, C 25 Figure 1. Return temperature of DH water as a function of DH water s and radiator circuit s forward temperatures Figure 1 still has values that are infeasible because of excessive mass flows. These are trimmed from the group of possible optimal solutions when production is optimised. Radiator circuit s inlet temperature depends on the outside temperature according to equation (1). 16

19 Resulting mass flows are presented in figure Mass flow of DH water, kg/s Inlet temperature of the radiator circuit, C Forward temeprature of DH water, C Figure 2. Mass flow of DH water as a function of DH water s and radiator circuit s forward temperatures From this picture it can be seen that the required mass flow rises rapidly when the temperature difference becomes small. All the mass flows that are above 1 kg/s are too large to be taken into account during the optimisation. Pressure losses are shown in figure 3. 17

20 Pressure losses Pressure losses (Pa) Forward temperature of DH water, C Radiator circuit s inlet temperature, C 0 Figure 3. Pressure losses as a function of DH water s and radiator circuit s forward temperatures In this picture can also be seen how a small temperature difference and large mass flows cause rapidly increasing pressure losses. The highest pressure losses that are seen in the picture are coming from the options that aren t available during optimisation because of the mass flow restrictions. Required pumping energy is calculated from the pressure losses. The price for electricity is different in the two cases that will be calculated. In the first case the price is always 150 FIM/MWh. In the second case the price for electricity changes with the outside temperature. Heat losses are presented in figure 4. 18

21 Heat losses Heat losses (W) Forward temperature of DH water, C Radiator circuit s inlet temperature, C 0 Figure 4. Heat losses as a function of DH water s and radiator circuit s forward temperatures The pumping energy that is transferred to DH water is assumed to be enough to keep the DH water s temperature on the same level throughout the network. The price for heat losses was 100 FIM/MWh. 3.2 Optimisation of production and evaluation of the system Production is optimised using mixed integer linear programming (MILP). Different production plants are placed in series (Figure 5), since if they could be placed in parallel, energy balances would make the problem nonlinear. Because of the nonlinear nature of an energy balance, the mass flow has to be a parameter. Because of this, the forward and return temperatures are also given as parameters and the optimal temperature is sought by comparing the optimisation results done with different forward temperatures. 19

22 Figure 5. Connection of the plants All the plants have four binary variables attached to them. These binary variables tell if the plant is the first, second, third or fourth in series. These variables can all be zero for a plant and only one of them can be 1. Only one plant can occupy one place in the series. Two different cases are optimised. Second case has few variations when compared to the first case so only the first case is presented here as a whole. For second case, only the alterations are presented. y f e prod con min H Q H P P (24) This is the objective function. Subindex y refers to production plant (CHP, heating plant, heat pump, secondary energy) and subindex x refers to the position in the series of plants. H y refers to the price of fuel for plant y. Heating plant uses heavy fuel oil that costs 130 FIM/MWh. CHP-plant uses biofuel with a cost of 50 FIM/MWh. The price for secondary energy from industry is 40 FIM/MWh. H e is the price of electricity. In the first case price was 150 FIM/MWh. General restrictions: Q T n Tn m c p 1 (25) This function tells how the heat flow from plant y placed in position x affects the DH water s temperature. T 1+n is the water temperature after the plant and T n before the plant. 20

23 T T( x 1) y (26) This restriction makes sure, that the temperature after the plant, is at least as high as it was before the plant. T x T 3T x1 (27) This function calculates the temperature after point x. All the plants that aren t placed in position x, transfer no energy to the DH water, so the temperature after these plants is same as before them. Q Qmax y y 0 (28) This formulation makes sure, that if plant y isn t in position x (y =0), the heat it produces must also be zero. It also makes sure, that the plant can produce no more than what is defined as it s maximum capacity (Q max y ). In the first case, maximum heat load for CHP was 1323 kw, for heat pump 1000 kw and for heating plant 3000 kw. Secondary energy from industry has restrictions of different nature. 4 y x1 1 (29) This function says, that only one plant can be placed in one position. 4 y y1 1 (30) This makes sure, that one plant can only be placed in one position. 21

24 CHP restrictions Qmin y Q 0 (31) If a CHP-plant is operated in partial load, it s efficiency is reduced. Since this can t be taken into consideration because of the linearity requirement, a minimum load is determined. This function says, that if a CHP-plant is placed in position x, it must produce at least a certain amount of energy. Minimum load is 504 kw. P a y b Q c W1 d W 2 (32) This is the same as function (22) except for the binary variables and variables W 1 and W 2. The latter variables are taken into use to avoid bilinear functions. Bilinear function means, that a binary variable is multiplied with a continuous variable. Here we have to multiply temperatures with binary variables. This can be avoided by replacing the product with a new variable and then adding the following restrictions. W n T f y (33) W n T y r (34) These two functions make sure, that if the binary variable is zero, also the new variable must be zero. They also tell, that the new variable has the same upper and lower bounds for temperature as T would have. These limits are the forward and return temperature of DH water. W W W 1 T T f 1 y (35) 1 T Tr 1 y (36) 2 Tx 1 T f 1 y (37) 22

25 W 2 Tx 1 Tr 1 y (38) These functions connect the new variable with the temperature in question. They make sure, that if the binary variable is one, the new variable is equal to the temperature variable. Q f P D CHP Q D CHP (39) This function calculates the fuel consumption for the CHP-plant. P prod P (40) Equation (40) sums together the electricity production. The only restriction valid only for the heating plant is equation (41), which defines the fuel consumption. Q f Q D L (41) Restrictions for secondary heat from industry. Q T t T j m t c p (42) This equation tells how much energy is transferred from the flow coming from the industry. In the first case the temperature of the flow (T t ) is 60 C and the mass flow is 3 kg/s. T j T 1 x 1 5 M y (43) T t T 5 M 1 y (44) Equations (43) and (44) make sure, that the temperature difference is at least 5 C at both ends of a counterflow heat exchanger, that is used for the heat exchange. M is a big 23

26 number that makes sure that if the binary variable is zero, this function won t affect the solution. Restrictions for the heat pump. y = T > Tx 1 M 1 (45) This equation is the same as function (23). The only difference is the big-m formulation, which is done for the same reasons as mentioned above. T M 1 y Tmax lp (46) Equation (46) defines the maximum temperature, that the heat pump can achieve. This temperature is 85 C and the big-m formulation is also again used. P con Q COP (47) Equation (47) tells how much electricity the heat pump uses. The value for COP is three. P con P con x (48) This equation sums together the electricity consumptions. In the first case, the price for electricity is constant and this price is also used when calculating the pumping costs for network. In the second case, four changes are made: 1. Temperature and mass flow from the industry are different during winter and summer. Winter starts when the outside temperature drops below 5 C. Mass flows are 9.8 kg/s for summer and 11.7 kg/s for winter. Temperatures are 71 C for summer and 65 C for winter. The temperatures are from Kilponen et al These temperatures, and 24

27 the ratio between mass flows, are from the hottest stream that is not used within the mill. 2. Electricity price depends on the outside temperature. Hourly values for the price of electricity and the outside temperature from year 2000 were compared and an approximation was made. This approximation is presented in equation (49). H e a e T outside b (49) where a and b are parameters. The values found for a and b are a = 7.6*10-5 and b = However, the hourly outside temperatures in 2000 never went below 14 C. Because of this equation (49) rises far to quickly during very cold outside temperatures. To eliminate this, equation (49) is only used for temperatures above 16 C. For colder temperatures, price is approximated thus, that the price keeps rising until it reaches the price of 1000 mk/mwh when it is -25 C. From there on, the price is constant and from 16 C to 25 C the price rises linearly. This price is also used for the pumping costs. 3. The CHP-plant can function partly as a condensing plant. This is achieved with an additional heat load variable that is added to functions (28), (31), (32) and (39). This variable only affects electricity production, fuel consumption and the minimum and maximum loads. It doesn t have an effect on the DH water s temperature. 4. The heating plant maximum capacity was reduced to 1000 kw and heat pump was scaled down to a maximum capacity of 500 kw. 25

28 4 RESULTS OF OPTIMISATION The optimal forward temperatures for case one can be seen in figure 6. Optimal forward temperature of district heating water Forward temperature of DH water, C Outside temperature, C Figure 6. Optimal forward temperatures for different outside temperatures, case 1. The exact temperatures and costs can be seen from appendix 3, where Combination of production tells which plants are used and in which order (I = Industry, C = CHP, P = Heat Pump, H = Heating plant). The sudden rise in optimal temperature happens, when the CHP-plant has to be shut down because of the minimum load restriction. The temperature rises all the way to 80 C, when the outside temperature is +14 C. This happens because when using this forward temperature, the CHP-plant can still be used. Figures 7 and 8 show how the total costs are distributed between production and network. 26

29 Cost distribution 60 Production costs, FIM/h Network costs, FIM/h FIM/h Outside temperature, C Figure 7. Cost distribution, case 1. Share of total costs for network and production 100.0% 90.0% 80.0% Network Production 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% Outside temperature, C Figure 8. Share of total costs, case 1. 27

30 The curve in figure 6 can be approximated with the trendline presented in equation (50). The trendline is valid from 29 C to +13 C. T F T 2 outside T outside (50) R-squared value for the approximation is The optimal forward temperatures of district heating water for case 2 to are presented in figure 9. Optimal forward temperature of district heating water Forward temperature of DH water, C Outside temperature, C Figure 9. Optimal forward temperatures for different outside temperatures, case 2. Exact figures for costs and temperatures are in appendix 4. In figure 9 two peculiar changes can be seen in the optimal forward temperature. First jump happens, when the outside temperature is 21 C. This jump is caused by the rising price of electricity. At this point electricity is so expensive, that it is the only thing that matters. Lower forward 28

Publikationslista Hetvattenprogrammet

Publikationslista Hetvattenprogrammet Publikationslista Hetvattenprogrammet 1995-2005 Art nr Titel rapport Hetvattenprogrammet Rapport-nummer Anmärkning Inventering av skador på befintliga skarvar med CFCblåsta respektive CFC-fria fogskum

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Sammanfattning hydraulik

Sammanfattning hydraulik Sammanfattning hydraulik Bernoullis ekvation Rörelsemängdsekvationen Energiekvation applikationer Rörströmning Friktionskoefficient, Moody s diagram Pumpsystem BERNOULLI S EQUATION 2 p V z H const. Quantity

Läs mer

MINSKADE DISTRIBUTIONSFÖRLUSTER MED DIFFUSIONSTÄTA FJÄRRVÄRMERÖR

MINSKADE DISTRIBUTIONSFÖRLUSTER MED DIFFUSIONSTÄTA FJÄRRVÄRMERÖR Forskning och Utveckling FOU 2003:93 MINSKADE DISTRIBUTIONSFÖRLUSTER MED DIFFUSIONSTÄTA FJÄRRVÄRMERÖR Maria Olsson, WSP Environmental MINSKADE DISTRIBUTIONS- FÖRLUSTER MED DIFFUSIONSTÄTA FJÄRRVÄRMERÖR

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Split- vs ventilationsaggregat

Split- vs ventilationsaggregat Split- vs ventilationsaggregat Split- vs ventilation units 2011-07-30 Gällande energibesparingspotential. Existing energy potential Innehåll/Contents 2 Inledning/Introduction... 3 Förutsättningar/Conditions...

Läs mer

Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden?

Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden? Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden? Leif Gustavsson Energiting Sydost 2011 5 maj 2011 Linnéuniversitetet, Växjö Världens primärenergianvändning 2007 ( 500 Exajoul) Olja 34% Kol 26% Gas 21% Totalt

Läs mer

Solutions to exam in SF1811 Optimization, June 3, 2014

Solutions to exam in SF1811 Optimization, June 3, 2014 Solutions to exam in SF1811 Optimization, June 3, 14 1.(a) The considered problem may be modelled as a minimum-cost network flow problem with six nodes F1, F, K1, K, K3, K4, here called 1,,3,4,5,6, and

Läs mer

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers.

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Erik Darpö TENTAMEN I MATEMATIK MAA150 Vektoralgebra TEN1 Datum: 9januari2015 Skrivtid:

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

flexibla fjärrvärmerörs isoleringsegenskaper

flexibla fjärrvärmerörs isoleringsegenskaper flexibla fjärrvärmerörs isoleringsegenskaper Ulf Jarfelt, Olle Ramnäs, Camilla Persson, Charlotte Claesson Forskning och Utveckling 2004:117 FLEXIBLA FJÄRRVÄRMERÖRS ISOLERINGSEGENSKAPER Forskning och Utveckling

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB Innehåll 1.Förändringar i det Svenska energisystemet 2.Nuvarande förutsättningar 3.Internationella studier/erfarenheter

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Tentamen i Matematik 2: M0030M.

Tentamen i Matematik 2: M0030M. Tentamen i Matematik 2: M0030M. Datum: 203-0-5 Skrivtid: 09:00 4:00 Antal uppgifter: 2 ( 30 poäng ). Examinator: Norbert Euler Tel: 0920-492878 Tillåtna hjälpmedel: Inga Betygsgränser: 4p 9p = 3; 20p 24p

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating CompactAIR / CompactAIR CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating Typenschlüssel / Type Code Beteckning / Type code Compact AIR / CompactAIR

Läs mer

HYDRAULIK Rörströmning IV

HYDRAULIK Rörströmning IV HYDRAULIK Rörströmning IV Rolf Larsson, Tekn Vattenresurslära För VVR145, 31mars, 2014 NASA/ Astronaut Photography of Earth - Quick View 24 mar VVR015 Hydraulik/ Rörströmning IV 31 mar 2014 / 2 Innehåll

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 0896661). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

x 2 2(x + 2), f(x) = by utilizing the guidance given by asymptotes and stationary points. γ : 8xy x 2 y 3 = 12 x + 3

x 2 2(x + 2), f(x) = by utilizing the guidance given by asymptotes and stationary points. γ : 8xy x 2 y 3 = 12 x + 3 MÄLARDALEN UNIVERSITY School of Education, Culture and Communication Department of Applied Mathematics Examiner: Lars-Göran Larsson EXAMINATION IN MATHEMATICS MAA151 Single Variable Calculus, TEN2 Date:

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

ny metod för att bestämma fjärrvärmerörs isoleringsförmåga

ny metod för att bestämma fjärrvärmerörs isoleringsförmåga ny metod för att bestämma fjärrvärmerörs isoleringsförmåga Bijan Adl-Zarrabi, SP Forskning och Utveckling 2005:122 NY METOD FÖR ATT BESTÄMMA FJÄRRVÄRMERÖRS ISOLERINGSFÖRMÅGA Forskning och Utveckling 2005:122

Läs mer

CEDEC Annual konferens 15-10-2015

CEDEC Annual konferens 15-10-2015 CEDEC Annual konferens 15-10-2015 The role of Swedish local DSO in creating flexibility in the energy value chain Elinorr Joint venture of 16 local grid operators according to the European public procurement

Läs mer

2(x + 1) x f(x) = 3. Find the area of the surface generated by rotating the curve. y = x 3, 0 x 1,

2(x + 1) x f(x) = 3. Find the area of the surface generated by rotating the curve. y = x 3, 0 x 1, MÄLARDALEN UNIVERSITY School of Education, Culture and Communication Department of Applied Mathematics Examiner: Lars-Göran Larsson EXAMINATION IN MATHEMATICS MAA5 Single Variable Calculus, TEN Date: 06--0

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans dynamic seating system TM Wheelbase aluminium Hjulkryss aluminium Back support upholstered,

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs 2006-12-18 kl 09.00 13.00

KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs 2006-12-18 kl 09.00 13.00 KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs 2006-12-18 kl 09.00 13.00 Svaren skall vara läsligt skrivna och så uppställda att lösningen går att följa. När du börjar på en ny uppgift - tag

Läs mer

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols.

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. ExcelLoad simulates the maximum forces that may appear during a transport no matter if the

Läs mer

EkoDim - BERÄKNINGSPROGRAM LÖNAR DET SIG ATT ISOLERA MERA?

EkoDim - BERÄKNINGSPROGRAM LÖNAR DET SIG ATT ISOLERA MERA? Forskning och Utveckling FOU 2002:69 EkoDim - BERÄKNINGSPROGRAM LÖNAR DET SIG ATT ISOLERA MERA? Ulf Jarfelt, Chalmers Tekniska Högskola EkoDim BERÄKNINGSPROGRAM LÖNAR DET SIG ATT ISOLERA MERA? Ulf Jarfelt,

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

S 1 11, S 2 9 and S 1 + 2S 2 32 E S 1 11, S 2 9 and 33 S 1 + 2S 2 41 D S 1 11, S 2 9 and 42 S 1 + 2S 2 51 C 52 S 1 + 2S 2 60 B 61 S 1 + 2S 2 A

S 1 11, S 2 9 and S 1 + 2S 2 32 E S 1 11, S 2 9 and 33 S 1 + 2S 2 41 D S 1 11, S 2 9 and 42 S 1 + 2S 2 51 C 52 S 1 + 2S 2 60 B 61 S 1 + 2S 2 A MÄLARDALEN UNIVERSITY School of Education, Culture and Communication Department of Applied Mathematics Examiner: Lars-Göran Larsson EXAMINATION IN MATHEMATICS MAA151 Single Variable Calculus, TEN1 Date:

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

f(x) =, x 1 by utilizing the guidance given by asymptotes and stationary points. cos(x) sin 3 (x) e sin2 (x) dx,

f(x) =, x 1 by utilizing the guidance given by asymptotes and stationary points. cos(x) sin 3 (x) e sin2 (x) dx, MÄLARDALEN UNIVERSITY School of Education, Culture and Communication Department of Applied Mathematics Examiner: Lars-Göran Larsson EXAMINATION IN MATHEMATICS MAA151 Single Variable Calculus, TEN2 Date:

Läs mer

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt,

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, robert.feldt@bth.se Vad är på gång i forskningen? (ICST 2015 & 2016) Security testing Mutation testing GUI testing Model-based

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Varför ett nytt energisystem?

Varför ett nytt energisystem? Varför ett nytt energisystem? Bo Diczfalusy, Departementsråd F.d. Director of Sustainable Energy Technology and Policy, International Energy Agency, Paris Näringsdepartementet OECD/IEA 2012 ETP 2012 Choice

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

FYTA11-ma2, ht14. Respondents: 12 Answer Count: 8 Answer Frequency: 66,67 %

FYTA11-ma2, ht14. Respondents: 12 Answer Count: 8 Answer Frequency: 66,67 % FYTA11-ma2, ht14 Respondents: 12 Answer Count: 8 Answer Frequency: 66,67 % General opinion Give your opinion in the scale 1-5. 1 = very negative 2 = negative 3 = neutral 4 = positive 5 = very positive

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Kurskod: TAMS11 Provkod: TENB 28 August 2014, 08:00-12:00. English Version

Kurskod: TAMS11 Provkod: TENB 28 August 2014, 08:00-12:00. English Version Kurskod: TAMS11 Provkod: TENB 28 August 2014, 08:00-12:00 Examinator/Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 2234765) a. You are permitted to bring: a calculator; formel -och tabellsamling i matematisk statistik

Läs mer

Why Steam Engine again??

Why Steam Engine again?? Småskalig ångteknik för värmeåtervinning inom Stålindustrin med modern ångmotor 1 Why Steam Engine again?? Rankine power cycles is more fuel flexible than any other power cycles but in the small scale

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Kurskod: TAMS11 Provkod: TENB 07 April 2015, 14:00-18:00. English Version

Kurskod: TAMS11 Provkod: TENB 07 April 2015, 14:00-18:00. English Version Kurskod: TAMS11 Provkod: TENB 07 April 2015, 14:00-18:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 2234765). Please answer in ENGLISH if you can. a. You are allowed to use: a calculator; formel -och tabellsamling

Läs mer

DVG C01 TENTAMEN I PROGRAMSPRÅK PROGRAMMING LANGUAGES EXAMINATION :15-13: 15

DVG C01 TENTAMEN I PROGRAMSPRÅK PROGRAMMING LANGUAGES EXAMINATION :15-13: 15 DVG C01 TENTAMEN I PROGRAMSPRÅK PROGRAMMING LANGUAGES EXAMINATION 120607 08:15-13: 15 Ansvarig Lärare: Donald F. Ross Hjälpmedel: Bilaga A: BNF-definition En ordbok: studentenshemspråk engelska Betygsgräns:

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Calculate check digits according to the modulus-11 method

Calculate check digits according to the modulus-11 method 2016-12-01 Beräkning av kontrollsiffra 11-modulen Calculate check digits according to the modulus-11 method Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 www.bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Gradientbaserad Optimering,

Gradientbaserad Optimering, Gradientbaserad Optimering, Produktfamiljer och Trinitas Hur att sätta upp ett optimeringsproblem? Vad är lämpliga designvariabler x? Tjockleksvariabler (sizing) Tvärsnittsarean hos stänger Längdmått hos

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum:

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum: Position Antal Beskrivning 1 HYDRO MULTI-E CRIE5-1 Art.nr.: 9913311 OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt GRUNDFOS Hydro Multi-E booster sets are designed for the transfer and pressure

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features PRODUCT OVERVIEW Lampfinish Lampform coated elliptical Färgtemperatur (K) 2000 CRI (Ra) 20 Dimbart Yes EAN-kod 5410288208435 Energiklass A+ Sockel/Bas Modell E40 SHP Watt (nominell) (W)

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

F ξ (x) = f(y, x)dydx = 1. We say that a random variable ξ has a distribution F (x), if. F (x) =

F ξ (x) = f(y, x)dydx = 1. We say that a random variable ξ has a distribution F (x), if. F (x) = Problems for the Basic Course in Probability (Fall 00) Discrete Probability. Die A has 4 red and white faces, whereas die B has red and 4 white faces. A fair coin is flipped once. If it lands on heads,

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

S 1 11, S 2 9 and S 1 + 2S 2 32 E S 1 11, S 2 9 and 33 S 1 + 2S 2 41 D S 1 11, S 2 9 and 42 S 1 + 2S 2 51 C 52 S 1 + 2S 2 60 B 61 S 1 + 2S 2 A

S 1 11, S 2 9 and S 1 + 2S 2 32 E S 1 11, S 2 9 and 33 S 1 + 2S 2 41 D S 1 11, S 2 9 and 42 S 1 + 2S 2 51 C 52 S 1 + 2S 2 60 B 61 S 1 + 2S 2 A MÄLARDALEN UNIVERSITY School of Education, Culture and Communication Department of Applied Mathematics Examiner: Lars-Göran Larsson EXAMINATION IN MATHEMATICS MAA151 Single Variable Calculus, TEN Date:

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Lösningar till tentan i SF1861/51 Optimeringslära, 3 juni, 2015

Lösningar till tentan i SF1861/51 Optimeringslära, 3 juni, 2015 Lösningar till tentan i SF86/5 Optimeringslära, 3 juni, 25 Uppgift.(a) Första delen: The network is illustrated in the following figure, where all the links are directed from left to right. 3 5 O------O

Läs mer

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Project funding and reporting, Thomas Prade & Mikael Lantz (2016) Grass for biogas - Arable land as carbon sink. Report 2016:280. Energiforsk,

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning Investeringsbedömning 27/2 2013 Martin Abrahamson Doktorand UU Föreläsningen avhandlar Genomgång av Grundläggande begrepp och metoder NPV och jämförbara tekniker Payback Internränta/Internal Rate of Return

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

MÄTNING AV VÄGT REDUKTIONSTAL MEASUREMENT OF THE WEIGHTED SOUND TRANSMISSION LOSS

MÄTNING AV VÄGT REDUKTIONSTAL MEASUREMENT OF THE WEIGHTED SOUND TRANSMISSION LOSS Beställare: Roca Industry AB Kontaktperson: Alexander Grinde MÄTIG AV VÄGT REDUKTIOSTAL MEASUREMET OF THE WEIGHTED SOUD TRASMISSIO LOSS Objekt: Glasdörr mm Mätningens utförande och omfattning: Tid för

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Sten Bergström SMHI

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Sten Bergström SMHI Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Sten Bergström SMHI http://www.nasa.gov/topics/earth/features/ temp-analysis-2009.html Årsmedeltemperaturen ( C) i Sverige Baserad

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Pre-Test 1: M0030M - Linear Algebra.

Pre-Test 1: M0030M - Linear Algebra. Pre-Test : M3M - Linear Algebra. Test your knowledge on Linear Algebra for the course M3M by solving the problems in this test. It should not take you longer than 9 minutes. M3M Problem : Betrakta fyra

Läs mer

4. Nonlinear problems with What s Best!

4. Nonlinear problems with What s Best! 4. Nonlinear problems with What s Best! What s Best! have a number of solvers. If we have a linear problem, it recognizes that and normally uses the simplex method. If we have a nonlinear problem it has

Läs mer