Avstå-fonder, bäst-i-klassen fonder, ideella fonder, miljöteknikfonder,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avstå-fonder, bäst-i-klassen fonder, ideella fonder, miljöteknikfonder,"

Transkript

1 Avstå-fonder, bäst-i-klassen fonder, ideella fonder, miljöteknikfonder, avkastning, utveckling Folksam kapitalförvaltning Rapport 2004:1 Etiska fonder Fjärde kvartalet 2003

2 2

3 3 Sammanfattning... 4 Etiska fonder... 5 Antal och volym Urval och sammanställning Avkastning... 6 Bilagor Datatabeller avkastning... 7 Utveckling under Utveckling Utveckling av SRI-andel under Jämförelseindex SRI-fonder på den svenska marknaden Ansvarig för rapporten: Åsa Skillius Citera gärna ur rapporten men ange källan.

4 4 Sammanfattning Rapporten omfattar 81 fonder med en miljö- eller etisk profil (så kallade SRI-fonder), varav 21 är registrerade utanför Sverige. Sedan 1994 har antalet SRI-fonder i Sverige vuxit stadigt: 1994 fanns tio fonder som också överlevt tills dags dato. SRIfondernas sammanlagda kapital uppgår till cirka 43 miljarder SEK. I relation till det totala fondsparandet uppgår SRI-fondernas andel till cirka 4,5 procent, eller 2,0 procent om Premiesparfonden utesluts (jämförelsen görs med uppgifter från juli 2003). Fonderna tillhör en eller flera av de fyra kategorierna avstå-fonder, bäst-i-klassen fonder, ideella fonder och miljöteknikfonder. En analys av avkastningen i ett femårsperspektiv (det vill säga sedan 1 januari 1999) lägger Aktie- Ansvar Sverige på topp med 35,1 procent avkastning. Det är en avståfond med ideellt inslag. Därefter gav den riskfria placeringen, en tremånaders statsskuldsväxel, bäst avkastning (22,0 procent). Sämst avkastning gav SEB Lux Etisk Global, -43,0 procent, också den en avståfond. Genomsnittsavkastningen för de 32 SRI-fonder som funnits sedan 1999 var -7,0 procent. I treårsjämförelsen (det vill säga sedan den 1 januari 2001) överträffar ingen av SRI-fonderna statsskuldsväxeln (avkastning 12,8 procent). Närmast kommer KPA Etisk Räntefond, en avstå-fond, med 11,6 procent, ensam om en positiv avkastning. Lägst avkastning noterades för Länsförsäkringar Miljöteknik, som namnet antyder en miljöteknikfond.genomsnittsavkastningen för de 58 SRI- fonder som funnits sedan 2001 var -31,3 procent. Även tvåårsjämförelsen (sedan den 1 januari 2002) placerar statsskuldsväxeln överst (8,2 procent) följd av KPA Etisk Räntefond (7,3 procent). Sämst avkastning gav miljöteknikfonden Merrill Lynch New Energy (-56,3 procent), en miljöteknikfond. Genomsnittsavkastningen för SRIfonder (70 st) var -24,0 procent. Ettårsanalysen (sedan den 1 januari 2003) innehåller en hög andel positiv avkastning, där Eldsjäl 2 och 1 toppar med 44,1 respektive 42,5 procent. De är båda avstå-fonder med ideella inslag. Bottenplaceringen intas av Banco Etiska Global, 2,1 procent, även den en avstå-fond. Genomsnittsavkastningen för SRIfonder (74 st) var 17,7 procent. Samma fonder toppar analysen för det senaste halvåret (sedan den 30 juni 2003), Eldsjäl 2 noteras för 24,9 procent och Eldsjäl 1 för 23,7 procent. Lägst avkastning står Storebrand Principle European Bond, en avstå-fond med bäst-i-klassen inslag som placerar i obligationer, -0,5 procent. Genomsnittsavkastningen för SRI-fonder (75 st) var 12,0 procent. Eldsjälfonderna gav högst avkastning även för det senaste kvartalet (sedan den 30 september 2003), 15,7 procent samt 14,5 procent. Nu hamnar Merrill Lynch New Energy i botten (-1,5 procent). Genomsnittsavkastningen för SRI-fonder (76 st) var 8,2 procent. Också den senaste månaden (sedan den 30 november 2003) toppar Eldsjälfonderna tabellen, med 6,0 procent respektive 5,0 procent avkastning. Länsförsäkringar Hjärnfonden, med fokus på IT, läkemedel och medicin, ligger sist med -0,9 procent. Genomsnittsavkastningen för SRI-fonder (77 st) var 1,9 procent.

5 5 Etiska fonder Denna rapport är den sjunde genomgången 1 av miljö- eller etiskt profilerade fonder på den svenska marknaden. Ambitionen är att regelbundet belysa fonderna, bland annat deras finansiella utveckling, för att ge en mer nyanserad bild. Fonder med en etisk-, social- eller miljöprofil påstås ofta som grupp resultera i sämre, eller bättre, avkastning jämfört med fonder utan sådan profilering. Antal och volym Rapporten omfattar 81 fonder med en miljö- eller etisk profil (ofta används den internationella termen SRI, Socially Responsible Investing). 21 av dessa är utlandsregistrerade fonder. De svenskregistrerade fonderna förvaltar sammanlagt cirka 43 miljarder SEK (15,7 SEK exklusive Premiesparfonden). De utländska fondernas kapital har då exkluderats eftersom den svenska sparandelen inte kan separeras från den utländska. Under 2003 har det kapital som förvaltas i SRI-fonder ökat med drygt 11 miljarder SEK, motsvarande cirka 36 procent (exkluderas Premiesparfonden är motsvarande siffror cirka 1,5 miljarder och 11 procent), se tabell 10, sidan 14. Tillgänglig data räcker inte för att avgöra om ökningen är en följd av återinvesterad avkastning eller beror på nysparande. Jämfört med det totala kapitalet placerat i fonder (cirka 807 miljarder SEK) motsvarar SRI-andelen 4,5 procent inklusive Premiesparfonden, och 2,0 procent exklusive densamma (jämförelsen gäller uppgifter för den 30 juni 2003). Europa, Norden, Sverige etcetera) varierar. Samtliga fonder faller dock under en eller flera av följande kategorier, baserat på den SRI-metod som används: Avstå-fonder. Fonder där investering undviks i företag vars verksamhet strider mot spararens uppfattning om vad som är etiskt. Bäst-i-klassen fonder. Investerar i företag som på något (specificerat) sätt är goda föredömen för övriga i branschen eller gruppen. Ideella fonder. Donerar en del av fondens förmögenhet eller förvaltningsarvode till ett (specificerat) ideellt ändamål. Miljöteknikfonder. Investerar i företag vars verksamhet huvudsakligen (det vill säga inte som bifunktion) syftar till att förbättra den fysiska miljön. Blandformer är vanligast (se tabell 12, sidan 15). Ingen fond kommer här att utkoras som bäst eller sämst utan det är den enskilda spararen eller uppdragsgivaren som avgör vilket alternativ som är det rätta för honom eller henne. För att spararen/investeraren ska kunna göra detta är det viktigt att förvaltaren tydligt redovisar vari det etiska momentet består, hur det ska uppfyllas, och regelbundet rapporterar resultaten. För somliga fonder saknas uppgifter om finansiell utveckling (JP- Morgan Fund Global Socially Responsible A Inc, Enterprise Global Equity, tidigare Global Socially Responsive, samt PictetF-Sustain Eq Europe R Acc). Fonder läggs in i tabellen SRI-fonder på svenska marknaden (tabell 12) så snart de rapporterat en fondförmögenhet till Morningstar. Om du saknar en SRI-fonds uppgifter i sammanställningen, eller upptäcker felaktigheter, är du välkommen att kontakta Graf 1 nedan illustrerar hur antalet SRI-fonder vuxit i relation till samtliga fonder under de senaste tio åren. Urval och sammanställning SRI-fonderna i rapporten representerar ett brett spektrum av fondtyper: rena aktiefonder, blandfonder och räntefonder. Även fondernas investeringsuniversum (globalt, 1 Tidigare redovisningar har presenterats juli, april och januari 2003, samt oktober, juni och april Den sistnämnda ( Etiska fonder. Kategorier, metoder och finansiell utveckling ) använder ett fondurval som skiljer sig från senare publikationer.

6 6 Avkastning Senaste femårsperioden Den genomsnittliga avkastningen för SRI-fonderna under femårsperioden är -7,0 procent. 17 av de 32 fonderna har en högre avkastning än SRI-genomsnittet. Detta kan jämföras med genomsnittet för samtliga Sverigefonder, 9,1 procent, och med genomsnittet för samtliga globalfonder, -17,2 procent. Högst avkastning når Aktie Ansvar Sverige med 35,1 procent, följd av Öhman Nordisk Miljö, 15,4 procent. Lägst avkastning noteras för SEB Etisk Global, -40,7, och SEB (Lux) Etisk Global, -43,0 procent. Se tabell 1, sidan 7. Senaste treårsperioden Den genomsnittliga avkastningen för SRI-fonderna under treårsperioden är -31,3 procent. 27 av de 58 fonderna har en högre avkastning än SRI-genomsnittet. Genomsnittet för samtliga Sverigefonder är -26,5 procent, för samtliga globalfonder -38,1 procent. Högst avkastning når KPA Etisk Räntefond, 11,6 procent. Tvåa är KPA Etisk Blandfond 1, -4,4 procent. Lägst avkastning gav Länsförsäkringar Hjärnfonden -51,4 procent, och Länsförsäkringar Miljöteknik, -60,2 procent. Se tabell 2, sidan 8. Senaste tvåårsperioden Den genomsnittliga avkastningen för SRI-fonderna under tvåårsperioden är -24,0 procent. 32 av de 70 fonderna har en högre avkastning än SRI-genomsnittet. Genomsnittet för samtliga Sverigefonder är -16,6 procent, för samtliga globalfonder -29,9 procent. Högst avkastning når KPA Etisk Räntefond med 7,3 procent. Lägst avkastning noteras för UBS Equity Fund Future Energy, -44,3 procent, och Merrill Lynch New Energy, -56,3 procent. Se tabell 3, sidan 9. Senaste ettårsperioden Det senaste året (perioden ) är den genomsnittliga avkastningen för SRI-fonder 17,7 procent. 36 av de 74 fonderna har en högre avkastning än SRI-genomsnittet. Genomsnittet för samtliga Sverigefonder är 32,5 procent, för samtliga globalfonder 9,0. Högst avkastning når Eldsjäl 2 och Eldsjäl 1 med 44,1 procent respektive 42,5 procent, lägst avkastning uppvisar KPA Etisk Räntefond på 3,1 procent och Banco Etiska Global, -2,1 procent. Se tabell 4, sidan 10. Senaste halvåret Den genomsnittliga avkastningen för SRI-fonder under halvårsperioden är 12,0 procent. 36 av de 75 fonderna har en lika hög eller högre avkastning än SRI-genomsnittet. Genomsnittet för samtliga Sverigefonder är 19,2 procent, för samtliga globalfonder 6,9 procent. Högst avkastning når Eldsjäl 2 med 24,9 procent följd av Eldsjäl 1 på 23,7 procent. Lägst avkastning noteras för Humanix 175 USA, 1,1 procent, och Storebrand Principle European Bond, -0,5 procent. Se tabell 5, sidan 11. Senaste kvartalet Den genomsnittliga avkastningen för SRI-fonder under kvartalet är 8,2 procent. 44 av de 76 fonderna har en lika hög eller högre avkastning än SRI-genomsnittet. Genomsnittet för samtliga Sverigefonder är 12,0 procent, för samtliga globalfonder 5,3 procent. Eldsjäl 2 når högst avkastning med 15,7 procent, följd av Eldsjäl 1, 14,5 procent. Lägst avkastning gav Storebrand Principle European Bond, 0,5 procent, och Merrill Lynch New Energy, -1,5 procent. Se tabell 6, sidan 12. Senaste månaden Den genomsnittliga avkastningen för SRI-fonder under den senaste månaden, december 2003, är 1,9 procent. 37 av de 77 fonderna har en lika hög eller högre avkastning än SRI-genomsnittet. Genomsnittet för samtliga Sverigefonder är 2,6 procent, för samtliga globalfonder 1,0 procent. Under perioden når Eldsjäl 2 högst avkastning med 6,0 procent, följd av Eldsjäl 1, 5,0 procent. I botten av listan återfinns Merrill Lynch New Energy, -0,8 procent, och Länsförsäkringar Hjärnfonden, -0,9 procent. Se tabell 7, sidan 13.

7 7 Bilagor Datatabeller avkastning Fonder och index listas efter avkastning, fallande ordning. Jämförelseindex (se tabell 11, sidan 14) är markerade med kursiv stil, genomsnitten för fonderna i respektive tabell med fet stil. All data från Svensk Fondstatistik AB. Tabell 1 5 år ( ) Avkastning Fond/ jämförelseindex % 5 år 1 Aktie-Ansvar Sverige 35,1 OMRX T-bills 22,0 2 Öhman Nordisk Miljö 15,4 Sparöversikts Fondindex Räntefonder 12,8 3 Banco Svenska Miljöfond 11,3 4 Skandia Världsnaturfonden 9,8 5 Skandia Cancerfond 9,6 Sparöversikts Fondindex Alla Fonder 9,1 Sparöversikts Fondindex Sverige 9,1 Fondförvaltarindex SIXPRX 8,7 Sparöversikts Fondindex Aktiefonder 7,1 6 Eldsjäl 2 5,3 7Skandia Idéer för Livet 5,2 8 Nordea Olympia 4,3 9 FSB/Robur Sv Kyrkans Aktie Mega 4,0 10 SHB Radiohjälpsfond 3,8 11 Eldsjäl 1 2,8 12 SEB Lux Etisk Sverige 1,1 13 SEB Stiftelse Sverige 1,1 14 FSB/Robur Miljöfond 0,9 15 FSB/Robur Sv Kyrkans Värdepapper 0,6 16 Öhman Hjärt & Lung -1,0 Affärsvärldens General Index -1,1 17FSB/Robur Talenten Miljöfond -4,0 Genomsnitt för tabellens 32 fonder -7,0 18 SHB Göteborgs Univ. Forskningsfond -9,1 19 UBS Eco Performance -10,0 20 Folksam Idrott -10,6 21 Banco Samarit -14,5 22 Banco Humanfond -15,0 Sparöversikts Fondindex Europa -15,2 23 Banco Kulturfond -15,8 24 Länsförsäkringar U-hjälpsfond -15,9 25 SEB Lux Etisk Europa - 16,6 26 Banco Ideella Miljöfond -16,9 Sparöversikts Fondindex Global -17,2 27Banco Hjälpfond -20,5 28 Banco Etiska Global -25,8 29 Länsförsäkringar Miljöteknik -36,7 30 Länsförsäkringar Hjärnfonden -38,4 31 SEB Etisk Global -40,7 32 SEB Lux Etisk Global -43,0

8 8 Tabell 2 3 år ( ) Avkastning Standard 3 år ( ) Avkastning Standard Fond/jämförelseindex avvikelse Fond/jämförelseindex avvikelse % 3 år % 3 år % 3 år % 3 år OMRX T-bills 12,8 0,3 42 Banco Human Pension -37,1 29,4 1 KPA Etisk Räntefond 11,6 0,3 43 Banco Etiska Sverige -37,3 31,3 Sparöversikts Fondindex Räntefonder 4,5 4,0 44 Banco Samarit Pension -37,4 29,5 2 KPA Etisk Blandfond 1-4,4 10,3 Sparöversikts Fondindex Global -38,1 17,9 3 Öhman Etisk Index Pacific -6,6 18,0 45 Banco Samarit -38,2 29,5 4 Aktie-Ansvar Sverige -10,8 23,3 46 Banco Kulturfond -38,6 29,4 5 Cicero Sverige -13,3 26,9 47Banco Humanfond -38,9 29,6 6 FSB/Robur Sv Kyrkan Mixfond Mega -14,710,9 48 Banco Ideella Miljöfond -38,9 29,6 7KPA Etisk Blandfond 2-18,1 14,749 UBS Eco Performance -39,2 19,3 Sparöversikts Fondindex Alla Fonder -19,5 14,5 50 Credit Suisse Eq Global Sustainability -40,9 18,1 8 AP7 Premiespar -22,4 17,3 51 Banco Hjälpfond -42,8 30,5 Fondförvaltarindex SIXPRX -22,5 27,3 52 SEB Etisk Global -42,8 18,9 9 Öhman Nordisk Miljö -23,3 26,2 53 SEB Stiftelse Utland -43,1 17,4 10 Aktie-Ansvar Europa -23,5 16,2 54 SEB Lux Etisk Global -44,4 18,9 11 Skandia Cancerfond -25,0 27,1 55 SEB Sv Läkaresälls. Forskningsfond -48,0 18,5 12 Skandia Världsnaturfonden -25,0 27,0 56 Banco Etiska Global -49,1 18,7 13 SHB Radiohjälpsfond -25,5 28,5 57Länsförsäkringar Hjärnfonden -51,4 23,8 14 Banco Svenska Miljöfond -26,0 27,6 58 Länsförsäkringar Miljöteknik -60,2 23,6 Sparöversikts Fondindex Sverige -26,5 27,8 15 SEB Stiftelse Sverige -26,728,2 16 SEB Lux Etisk Sverige -26,8 28,1 Sparöversikts Fondindex Aktiefonder -26,9 19,4 17Pictet Water -27,2 16,6 18 AP7 Premieval -27,4 19,5 19 SEB Lux Etisk Europa -28,1 19,3 20 Skandia Idéer för Livet -28,2 24,4 21 KPA Etisk Aktiefond -28,4 21,3 22 Eldsjäl 2-29,1 29,9 23 Öhman Etisk Index Europa -29,6 18,0 24 Eldsjäl 1-30,0 29,8 25 Folksam Global Miljö -30,0 17,7 26 Nordea Olympia -30,4 26,1 27FSB/Robur Sv Kyrkans Aktie Mega -30,9 22,8 Affärsvärldens General Index -32,1 27,7 Genomsnitt för tabellens 58 fonder -31,3 22,6 28 SEB Östersjöfond/WWF -32,9 24,7 29 FSB/Robur Sv Kyrkans Värdepapper -33,0 22,7 30 SHB Göteborgs Univ. Forskningsfond -33,3 25,8 31 SPP Aktieindexfond Global Sust y -33,4 18,9 32 FSB/Robur Miljöfond -33,9 26,3 33 Länsförsäkringar U-hjälpsfond -34,1 17,8 34 Folksam Idrott -34,3 22,6 35 Öhman Hjärt & Lung -35,3 19,3 36 Öhman Etisk Index USA -35,4 19,3 Sparöversikts Fondindex Europa -35,7 18,3 37Öhman Etisk Index Japan -36,1 19,5 38 FSB/Robur Gåvofond -36,2 23,3 39 FSB/Robur Talenten Miljöfond -36,2 26,5 40 Banco Etiska Sverige Pension -36,5 31,4 41 SEB Cancerfond -37,0 18,4

9 9 Tabell 3 2 år ( ) Avkastning Fond/ jämförelseindex % 2 år OMRX T-bills 8,2 1 KPA Etisk Räntefond 7,3 2 KPA Etisk Blandfond 1-1,8 Sparöversikts Fondindex Räntefonder -3,7 3 Aktie-Ansvar Sverige -5,1 4 Öhman Etisk Index Pacific -7,5 5 Cicero Sverige -10,1 6 FSB/Robur Sv Kyrkan Mixfond Mega -11,7 7KPA Etisk Blandfond 2-12,0 Fondförvaltarindex SIXPRX -12,4 8 AP7 Premiespar -13,3 9 Öhman Nordisk Miljö -14,1 10 Skandia Cancerfond -14,2 11 Skandia Världsnaturfonden -14,2 12 SEB Östersjöfond/WWF -14,4 13 Humanix 50 Sweden -14,9 14 Aktie-Ansvar Europa -15,1 Sparöversikts Fondindex Alla Fonder -15,2 15 Eldsjäl 2-15,6 16 Skandia Idéer för Livet -16,3 Sparöversikts Fondindex Sverige -16,6 17Eldsjäl 1-16,9 18 AP7 Premieval -17,0 19 SEB Lux Etisk Europa -17,2 20 SEB Stiftelse Sverige -17,4 21 SEB Lux Etisk Sverige -17,5 22 SHB Radiohjälpsfond -17,5 23 Öhman Etisk Index Japan -18,6 Affärsvärldens General Index -18,6 24 Banco Svenska Miljöfond -19,0 Sparöversikts Fondindex Aktiefonder -19,5 25 Öhman Etisk Index Europa -20,1 26 KPA Etisk Aktiefond -21,0 27FSB/Robur Miljöfond -21,5 28 FSB/Robur Sv Kyrkans Aktie Mega -21,6 29 Nordea Olympia -22,4 30 FSB/Robur Talenten Miljöfond -22,5 31 FSB/Robur Sv Kyrkans Värdepapper -23,0 32 Storebrand Principle Europe -23,8 Sparöversikts Fondindex Europa -23,9 Genomsnitt för tabellens 70 fonder -24,0 33 Banco Etiska Sverige Pension -24,2 34 Folksam Idrott -24,4 35 Folksam Global Miljö -24,5 36 Länsförsäkringar U-hjälpsfond -24,7 37Humanix 175 Europe -24,9 38 FSB/Robur Gåvofond -25,6 39 SHB Göteborgs Univ. Forskningsfond -26,3 40 Banco Human Pension -26,5 41 Banco Etiska Sverige -26,6 42 Banco Samarit Pension -26,8 2 år ( ) Avkastning Fond/ jämförelseindex % 2 år 43 Storebrand Principle Global -26,8 44 SEB Cancerfond -27,2 45 SPP Aktieindexfond Global Sust y -28,1 46 Öhman Hjärt & Lung -28,2 47Pictet Water -28,8 48 Storebrand Global WWF -28,8 49 Union Invest UniSector NatureTech -28,9 50 Banco Kulturfond -29,1 51 Banco Samarit -29,1 52 Banco Ideella Miljöfond -29,3 Sparöversikts Fondindex Global -29,9 53 Banco Humanfond -30,0 54 Carlson TCO Etiska -30,4 55 Humanix 200 Global -31,0 56 UBS Eco Performance -31,0 57Banco Hjälpfond -32,5 58 Credit Suisse Eq Global Sustainability -33,1 59 Öhman Etisk Index USA -33,7 60 SEB Stiftelse Utland -33,8 61 SEB Etisk Global -34,4 62 Humanix 175 USA -35,4 63 SEB Lux Etisk Global -35,7 64 SEB Sv Läkaresälls. Forskningsfond -36,2 65 SHB Chalmers Global -36,4 66 Banco Etiska Global -37,9 67Länsförsäkringar Hjärnfonden -40,1 68 Länsförsäkringar Miljöteknik -40,8 69 UBS Equity Fund Future Energy -44,3 70 Merrill Lynch New Energy -56,3

10 10 Tabell 4 1 år ( ) Avkastning Fond/jämförelseindex % 1 år 1 Eldsjäl 2 44,1 2 Eldsjäl 1 42,5 3 SEB Lux Etisk Sverige 34,6 4 SEB Stiftelse Sverige 34,3 Fondförvaltarindex SIXPRX 34,2 5 Banco Etiska Sverige Pension 33,3 6 Skandia Cancerfond 32,7 Sparöversikts Fondindex Sverige 32,5 7Banco Etiska Sverige 31,8 8 Skandia Världsnaturfonden 31,7 9 Humanix 50 Sweden 31,2 10 Cicero Sverige 30,5 11 SHB Radiohjälpsfond 30,3 Affärsvärldens General Index 29,7 12 Banco Svenska Miljöfond 29,3 13 Banco Samarit Pension 27,9 14 Banco Human Pension 27,8 15 Banco Hjälpfond 27,2 16 Banco Samarit 27,2 17Banco Ideella Miljöfond 27,1 18 Banco Kulturfond 27,0 19 Aktie-Ansvar Sverige 26,9 20 Banco Humanfond 26,8 21 Skandia Idéer för Livet 25,4 22 Nordea Olympia 23,3 23 FSB/Robur Talenten Miljöfond 22,9 24 FSB/Robur Miljöfond 22,8 25 Merrill Lynch New Energy 22,5 26 SEB Östersjöfond/WWF 22,5 27Öhman Nordisk Miljö 22,1 28 SHB Göteborgs Univ. Forskningsfond 21,9 29 AP7 Premieval 19,6 30 Öhman Etisk Index Pacific 19,6 31 FSB/Robur Sv Kyrkans Aktie Mega 19,5 32 Folksam Idrott 19,1 Sparöversikts Fondindex Aktiefonder 18,8 33 AP7 Premiespar 18,7 34 FSB/Robur Sv Kyrkans Värdepapper 18,3 35 Öhman Etisk Index Europa 18,1 36 UBS Equity Fund Future Energy 18,0 Genomsnitt för tabellens 74 fonder 17,7 37FSB/Robur Gåvofond 16,5 38 Humanix 175 Europe 16,3 39 Aktie-Ansvar Europa 16,0 40 KPA Etisk Aktiefond 15,9 Sparöversikts Fondindex Europa 13,8 Sparöversikts Fondindex Alla Fonder 13,6 41 Öhman Hjärt & Lung 13,2 42 Länsförsäkringar Miljöteknik 12,6 43 SEB Cancerfond 12,6 44 KPA Etisk Blandfond 2 12,3 1 år ( ) Avkastning Fond/jämförelseindex % 1 år 45 KPA Etisk Blandfond 1 12,1 46 Storebrand Principle Europe 11,9 47Folksam Global Miljö 11,4 48 SPP Aktieindexfond Global Sust ty 11,4 49 Carlson TCO Etiska 11,0 50 SEB Lux Etisk Europa 10,8 51 Länsförsäkringar U-hjälpsfond 10,4 52 Storebrand Principle Global 10,2 53 Union Invest UniSector NatureTech 9,7 54 Scottish Widows IP Pan-Euro SRI 9,2 55 Storebrand Global WWF 9,2 56 Öhman Etisk Index Japan 9,2 Sparöversikts Fondindex Global 9,0 57FSB/Robur Sv Kyrkan Mixfond Mega 8,4 58 FSB/Robur Etikfond Global Mega 7,9 59 Länsförsäkringar Hjärnfonden 7,5 60 Humanix 200 Global 7,4 61 UBS Eco Performance 7,0 62 Pictet Water 6,9 63 SEB Stiftelse Utland 6,7 64 SHB Chalmers Global 6,7 65 Credit Suisse Eq Global Sustainability 6,5 66 Scottish Widows IP Global SRI 6,0 67SEB Etisk Global 5,8 68 SEB Sv Läkaresälls. Forskningsfond 5,3 69 Öhman Etisk Index USA 5,3 70 Storebrand Principle European Bond 5,1 71 Humanix 175 USA 4,9 72 SEB Lux Etisk Global 4,4 OMRX T-bills 3,5 73 KPA Etisk Räntefond 3,1 74 Banco Etiska Global 2,1 Sparöversikts Fondindex Räntefonder -1,6

11 11 Tabell 5 6 mån ( ) Avkastning 6 mån ( ) Avkastning Fond/jämförelseindex % 6 mån Fond/jämförelseindex % 6 mån 1 Eldsjäl 2 24,9 46 Union Invest UniSector NatureTech 9,8 2 Eldsjäl 1 23,7 47Humanix 175 Europe 9,6 3 Merrill Lynch New Energy 23,0 48 Storebrand Principle Global 9,3 4 SEB Lux Etisk Sverige 21,8 Sparöversikts Fondindex Alla Fonder 9,1 Fondförvaltarindex SIXPRX 21,0 49 Pictet Water 8,9 5 Öhman Nordisk Miljö 20,9 50 SPP Aktieindexfond Global Sust ty 8,6 Affärsvärldens General Index 20,9 51 UBS Eco Performance 8,4 6 SEB Stiftelse Sverige 20,3 52 Scottish Widows IP Pan-Euro SRI 7,9 7Skandia Cancerfond 19,6 53 KPA Etisk Blandfond 2 7,7 8 Skandia Världsnaturfonden 19,5 54 Storebrand Global WWF 7,6 Sparöversikts Fondindex Sverige 19,2 55 Folksam Global Miljö 7,4 9 Cicero Sverige 19,0 56 Credit Suisse Eq Global Sustainability 7,3 10 FSB/Robur Etikfond Sverige Mega 18,9 57Länsförsäkringar U-hjälpsfond 7,3 11 Banco Etiska Sverige Pension 18,8 58 KPA Etisk Blandfond 1 6,9 12 Banco Etiska Sverige 18,3 Sparöversikts Fondindex Global 6,9 13 Humanix 50 Sweden 18,3 59 Carlson TCO Etiska 6,8 14 Öhman Etisk Index Japan 17,6 60 Öhman Hjärt & Lung 6,0 15 SHB Radiohjälpsfond 17,2 61 FSB/Robur Etikfond Global Mega 5,7 16 UBS Equity Fund Future Energy 17,0 62 FSB/Robur Sv Kyrkan Mixfond Mega 5,1 17Banco Hjälpfond 16,763 SEB Lux Etisk Global 5,0 18 Banco Human Pension 16,3 64 Humanix 200 Global 4,9 19 Banco Samarit Pension 16,3 65 SEB Stiftelse Utland 4,9 20 Aktie-Ansvar Sverige 16,2 66 Scottish Widows IP Global SRI 4,8 21 FSB/Robur Talenten Miljöfond 16,2 67SEB Etisk Global 4,6 22 Banco Kulturfond 16,1 68 SEB Sv Läkaresälls. Forskningsfond 4,4 23 Banco Samarit 16,1 69 SHB Chalmers Global 3,8 24 Banco Humanfond 16,0 70 Banco Etiska Global 3,7 25 Banco Ideella Miljöfond 16,0 71 Länsförsäkringar Hjärnfonden 3,3 26 FSB/Robur Miljöfond 15,7 72 Öhman Etisk Index USA 3,0 27Skandia Idéer för Livet 15,5 OMRX T-bills 1,5 28 Nordea Olympia 15,0 73 KPA Etisk Räntefond 1,2 29 SEB Östersjöfond/WWF 14,9 74 Humanix 175 USA 1,1 30 Banco Svenska Miljöfond 14,4 75 Storebrand Principle European Bond -0,5 31 SHB Göteborgs Univ.Forskningsfond 13,2 Sparöversikts Fondindex Räntefonder -2,4 Sparöversikts Fondindex Aktiefonder 13,1 32 Öhman Etisk Index Pacific 13,0 33 Öhman Etisk Index Europa 12,7 34 Länsförsäkringar Miljöteknik 12,2 35 FSB/Robur Sv Kyrkans Aktie Mega 12,0 36 Storebrand Principle Europe 12,0 Genomsnitt för tabellens 75 fonder 12,0 37Aktie-Ansvar Europa 11,9 38 FSB/Robur Gåvofond 11,8 39 FSB/Robur Sv Kyrkans Värdepapper 11,6 40 AP7 Premieval 11,5 41 Folksam Idrott 11,5 42 KPA Etisk Aktiefond 11,2 Sparöversikts Fondindex Europa 10,8 43 SEB Cancerfond 10,7 44 AP7 Premiespar 10,5 45 SEB Lux Etisk Europa 10,2

12 12 Tabell 6 3 mån ( ) Avkastning 3 mån ( ) Avkastning Fond/jämförelseindex % 3 mån Fond/jämförelseindex % 3 mån 1 Eldsjäl 2 15,7 46 Folksam Global Miljö 7,4 2 Eldsjäl 1 14,5 Sparöversikts Fondindex Aktiefonder 7,2 3 Skandia Cancerfond 13,4 47Öhman Hjärt & Lung 6,8 4 SEB Lux Etisk Sverige 13,1 48 Storebrand Global WWF 6,2 5 SEB Stiftelse Sverige 13,1 49 Storebrand Principle Global 6,2 6 Skandia Världsnaturfonden 13,1 50 Humanix 200 Global 6,0 Fondförvaltarindex SIXPRX 12,8 51 Länsförsäkringar Miljöteknik 6,0 7SEB Cancerfond 12,752 UBS Eco Performance 6,0 8 SEB Lux Etisk Europa 12,7 53 FSB/Robur Etikfond Global Mega 5,7 Affärsvärldens General Index 12,7 54 SEB Stiftelse Utland 5,7 9 Storebrand Principle Europe 12,3 55 KPA Etisk Blandfond 2 5,6 10 Cicero Sverige 12,0 56 Öhman Etisk Index Pacific 5,6 Sparöversikts Fondindex Sverige 12,0 57SHB Chalmers Global 5,5 11 Banco Etiska Sverige Pension 11,6 58 Credit Suisse Eq Global Sustainability 5,4 12 Banco Etiska Sverige 11,3 59 Länsförsäkringar U-hjälpsfond 5,3 13 SEB Östersjöfond/WWF 11,3 60 SEB Etisk Global 5,3 14 SHB Radiohjälpsfond 11,3 Sparöversikts Fondindex Alla Fonder 5,3 15 Öhman Nordisk Miljö 11,3 Sparöversikts Fondindex Global 5,3 16 Humanix 175 Europe 11,2 61 SEB Lux Etisk Global 5,2 17FSB/Robur Miljöfond 11,1 62 Banco Etiska Global 5,1 18 Aktie-Ansvar Europa 11,0 63 SEB Sv Läkaresälls. Forskningsfond 5,1 19 FSB/Robur Etikfond Sverige Mega 11,0 64 KPA Etisk Blandfond 1 4,7 20 Öhman Etisk Index Europa 10,9 65 Scottish Widows IP Global SRI 4,2 21 FSB/Robur Talenten Miljöfond 10,7 66 FSB/Robur Sv Kyrkan Mixfond Mega 4,1 22 Skandia Idéer för Livet 10,7 67UBS Equity Fund Future Energy 4,0 23 Banco Hjälpfond 10,6 68 Union Invest UniSector NatureTech 4,0 24 Humanix 50 Sweden 10,5 69 Humanix 175 USA 3,9 25 Banco Human Pension 10,3 70 Öhman Etisk Index USA 3,9 26 Banco Samarit Pension 10,3 71 Länsförsäkringar Hjärnfonden 3,3 27Banco Humanfond 10,2 72 Öhman Etisk Index Japan 1,0 28 Banco Ideella Miljöfond 10,2 73 OMRX T-bills 0,8 29 Banco Kulturfond 10,2 74 KPA Etisk Räntefond 0,6 30 Banco Samarit 10,2 75 Storebrand Principle European Bond 0,5 31 Nordea Olympia 10,1 Sparöversikts Fondindex Räntefonder -1,2 Sparöversikts Fondindex Europa 9,7 76 Merrill Lynch New Energy -1,5 32 Aktie-Ansvar Sverige 9,5 33 SHB Göteborgs Univ. Forskningsfond 9,5 34 FSB/Robur Sv Kyrkans Aktie Mega 9,1 35 Scottish Widows IP Pan-Euro. SRI 9,0 36 Folksam Idrott 8,9 37FSB/Robur Gåvofond 8,9 38 FSB/Robur Sv Kyrkans Värdepapper 8,8 39 AP7 Premieval 8,7 40 SPP Aktieindexfond Global Sust y 8,5 41 Banco Svenska Miljöfond 8,4 42 KPA Etisk Aktiefond 8,3 43 Pictet Water 8,3 44 AP7 Premiespar 8,2 Genomsnitt för tabellens 76 fonder 8,2 45 Carlson TCO Etiska 7,8

13 13 Tabell 7 1 mån ( ) Avkastning Fond/jämförelseindex % 1 mån 1 Eldsjäl 2 6,0 2 Eldsjäl 1 5,0 3 Skandia Cancerfond 4,5 4 Skandia Världsnaturfonden 4,4 5 Aviva Euro Soc. Resp. Growth Fund 3,7 6 SEB Cancerfond 3,6 7Storebrand Principle Europe 3,4 8 Aviva Global Soc. Resp. Growth Fund 3,3 9 SEB Lux Etisk Europa 3,2 10 SEB Stiftelse Sverige 3,2 11 SEB Lux Etisk Sverige 3,1 Fondförvaltarindex SIXPRX 3,1 Affärsvärldens General Index 3,1 12 Humanix 50 Sweden 2,9 13 Pictet Water 2,9 14 Öhman Etisk Index Japan 2,9 15 Aktie-Ansvar Europa 2,8 16 Humanix 175 Europe 2,6 17Nordea Olympia 2,6 Sparöversikts Fondindex Sverige 2,6 18 AP7 Premieval 2,4 19 FSB/Robur Etikfond Sverige Mega 2,4 20 FSB/Robur Sv Kyrkans Aktie Mega 2,4 21 Öhman Etisk Index Europa 2,4 22 Öhman Nordisk Miljö 2,4 23 AP7 Premiespar 2,3 24 FSB/Robur Gåvofond 2,3 25 FSB/Robur Sv Kyrkans Värdepapper 2,3 Sparöversikts Fondindex Europa 2,2 26 Banco Etiska Sverige Pension 2,1 27Öhman Etisk Index Pacific 2,1 28 Banco Hjälpfond 2,0 29 Banco Human Pension 2,0 30 Banco Humanfond 2,0 31 Banco Ideella Miljöfond 2,0 32 Banco Samarit 2,0 33 Banco Samarit Pension 2,0 34 Banco Etiska Sverige 1,9 35 Banco Kulturfond 1,9 36 Cicero Sverige 1,9 37Folksam Idrott 1,9 Genomsnitt för tabellens 77 fonder 1,9 38 Banco Svenska Miljöfond 1,8 39 Carlson TCO Etiska 1,8 40 FSB/Robur Talenten Miljöfond 1,8 41 SHB Radiohjälpsfond 1,8 42 KPA Etisk Blandfond 1 1,7 43 SHB Göteborgs Univ. Forskningsfond 1,7 44 Aktie-Ansvar Sverige 1,6 45 FSB/Robur Etikfond Global Mega 1,6 46 FSB/Robur Miljöfond 1,6 1 mån ( ) Avkastning Fond/jämförelseindex % 1 mån 47KPA Etisk Aktiefond 1,6 48 FSB/Robur Sv Kyrkan Mixfond Mega 1,5 49 Humanix 200 Global 1,5 50 KPA Etisk Blandfond 2 1,5 51 SEB Östersjöfond/WWF 1,5 52 SPP Aktieindexfond Global Sust y 1,5 53 Storebrand Principle European Bond 1,5 Sparöversikts Fondindex Aktiefonder 1,5 54 SHB Chalmers Global 1,4 55 Storebrand Global WWF 1,4 56 Storebrand Principle Global 1,4 57Öhman Hjärt & Lung 1,4 58 Folksam Global Miljö 1,3 59 Scottish Widows IP Pan-Euro. SRI 1,3 60 SEB Stiftelse Utland 1,3 61 SEB Sv Läkaresälls. Forskningsfond 1,3 62 SEB Etisk Global 1,2 Sparöversikts Fondindex Alla Fonder 1,1 63 Banco Etiska Global 1,0 64 Länsförsäkringar U-hjälpsfond 1,0 65 SEB Lux Etisk Global 1,0 66 Union Invest UniSector NatureTech 1,0 Sparöversikts Fondindex Global 1,0 67Skandia Idéer för Livet 0,9 68 Humanix 175 USA 0,8 69 Scottish Widows IP Global SRI 0,8 70 Länsförsäkringar Miljöteknik 0,7 71 Credit Suisse Eq Global Sustainability 0,6 72 UBS Eco Performance 0,5 73 Öhman Etisk Index USA 0,5 OMRX T-bills 0,3 74 KPA Etisk Räntefond 0,2 75 UBS Equity Fund Future Energy -0,4 Sparöversikts Fondindex Räntefonder -0,4 76 Merrill Lynch New Energy -0,8 77 Länsförsäkringar Hjärnfonden -0,9

14 14 Tabell 8. Utveckling under mån 3 mån 6 mån 1 år Antal etiska fonder* Genomsnittsavkastning etiska fonder sedan 1,9 8,2 12,0 17,7 Maxnoterad avkastning etiska fonder sedan 6,0 15,724,9 44,1 Minnoterad avkastning etiska fonder sedan -0,9-1,5-2,4 2,1 Avkastning AFGX sedan 3,1 12,720,9 29,7 Genomsnittsavkastning alla svenska Sverigefonder sedan 2,6 12,0 19,2 32,5 Genomsnittsavkastning alla svenska Globalfonder sedan 1,0 5,3 6,9 9,0 *Antal = överlevande fonder (dvs exkl. fonder som avslutats under perioden) vars avkastning registrerats av Svensk Fondstatistik. Tabell 9. Utveckling år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Antal etiska fonder* Antal fonder totalt** Genomsnittsavkastning etiska fonder sedan 17,7-24,0-31,3-35,5-7,0 9,2 38,9 103,2 137,8 173,6 Maxnoterad avkastning etiska fonder sedan 44,1 8,2 12,8 16,1 35,1 57,4 97,1 178,1 228,6 261,9 Minnoterad avkastning etiska fonder sedan 2,1-56,3-60,2-55,2-43,0-42,2-26,3 6,1 27,0 92 Avkastning AFGX sedan 29,7-18,6-32,1-40,4-1,1 9,4 36,5 88,4 122,3 133,1 Genomsnittsavkastning alla svenska Sverigefonder sedan 32,5-16,6-26,5-35 9,1 26, , ,2 Genomsnittsavkastning alla svenska Globalfonder sedan 9,0-29,9-38,1-40,8-17,2 2,1 28,8 17,9 5,3 6,9 *Antal = överlevande fonder (dvs exkl. fonder som avslutats under perioden) vars avkastning registrerats av Svensk Fondstatistik. **= enligt Fondbolagens Förening, Svensk Fondstatistik Tabell 10. Utveckling av SRI-andel under Kapital i svenskregisterade SRI-fonder, miljoner SEK Totalt fondsparande miljoner SEK Data ännu ej tillgänglig SRI fonders andel, % 4,5 4,4 SRI andel exkl. Premiesparfonden, % 1,6 2,0 Tabell 11. Jämförelseindex Affärsvärldens General Index Fondförvaltarindex SIXPRX OMRX T-bills Sparöversikts Fondindex Aktiefonder Sparöversikts Fondindex Alla Fonder Sparöversikts Fondindex Europa Sparöversikts Fondindex Global Sparöversikts Fondindex Sverige Sparöversikts Fondindex Räntefonder Ett marknadsindex som mäter den genomsnittliga kursutvecklingen för alla aktier som är registrerade eller noterade på Stockholmsbörsen. Ett marknadsindex som visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen justerat för de placeringsbegränsningar som gäller för aktiefonder. 3-månaders statsskuldväxel (räntebärande värdepapper utgiven av staten). Detta papper används i jämförelser som riskfri placering. Ett oviktat index som mäter den genomsnittliga utvecklingen för samtliga aktiefonder på svenska marknaden. Ett oviktat index som mäter den genomsnittliga utvecklingen för samtliga fonder (aktie-, ränte- och blandfonder) på svenska marknaden Ett oviktat index som mäter den genomsnittliga utvecklingen för Europafonder (aktie-, ränte- och blandfonder) på svenska marknaden. Ett oviktat index som mäter den genomsnittliga utvecklingen för globala fonder (aktie-, ränte- och blandfonder) på svenska marknaden. Ett oviktat index som mäter den genomsnittliga utvecklingen för Sverigefonder (aktie-, ränte- och blandfonder) på svenska marknaden. Ett oviktat index som mäter den genomsnittliga utvecklingen för räntefonder på svenska marknaden.

15 15 Tabell 12. SRI-fonder på den svenska marknaden Huvudsaklig Ideellt Extern Förmögenhet Placerings- Start Fondbolag och fond urvalsprincip inslag konsult (miljoner SEK) inriktning datum / år PPM 1 Aktie-Ansvar Europa Avstår från alkohol 2 % 46,83 Europa 2000 Ja 2 Aktie-Ansvar Sverige tobak vapen 628,58 Sverige 1965 Ja 3 AP7 Premiesparfonden Avstår från brott mot Nej GES 27600,79 Blandfond,global 2000 Nej 4 AP7 Premievalfonden FN-konventioner v. g. 854,89 Global 2000 Ja mänskliga rättigheter och miljö 5 Aviva Euro Socially Avstår från Nej 14,42 EUR Euroland Ja Responsible Growth vapen tobak Fund Acc (tidigare Privilege) 6 Aviva Global Socially 14,50 USD Global Ja Responsible Growth Fund Acc (tidigare Privilege) 7Banco Etisk Global Som nedan Nej Coreratings 386,50 Global Nej + pornografi 8 Banco Etisk Sverigefond Avstår från Nej 72,24 Sverige Nej 9 Bancos Etiska Sverigefond alkohol,tobak,vapen Nej 42,78 Sverige, 2000 Ja Pension samt brott mot FN- medelstora bolag 10 Banco Hjälpfond konventioner v.g. 1 % av ff 141,39 Primärt Sverige, 1995 Nej mänskliga rättigheter till ideella org. stora bolag 11 Banco Humanfond och miljö 2 % av ff 1281,96 Primärt Sverige, 1990 Nej till ideella org. stora bolag 12 Banco Human Pension 1/3 av f-arvode 21,32 Primärt Sverige, 2000 Ja till ideella org. stora bolag 13 Banco Ideella Miljö 1 % av ff 201,55 Primärt Sverige, 1984 Nej till miljöorg. stora bolag 14 Banco Kultur Nej 45,66 Primärt Sverige, 1996 Nej stora bolag 15 Banco Samarit 2 % av ff 332,05 Primärt Sverige, 1994 Nej till ideella org. stora bolag 16 Banco Samarit Pension 1/3 av f- arvode 16,86 Primärt Sverige, 2000 Ja till ideella org. stora bolag 17Banco Svensk Miljö Bäst-i-klassen miljö Nej Det Naturliga 69,44 Sverige, Nej Steget medelstora bolag 18 Carlson TCOs Etiska fond Bäst-i-klassen miljö Nej 47,52 Även 2001 Nej Avstår från alkohol, räntebärande, tobak, pornografi, global brott mot konventioner anti-facklig verksamhet 19 Cicero Sverige Avstår från alkohol Nej 8,73 Sverige Ja tobak vapen spel Credit Suisse Equities Bäst-i-klassen Nej 54,55 EUR Global 2002 Nej Global Sustainability 21 Eldsjäl Fond AB, Eldsjäl 1 Avstår från vapen 1% av ff t ideella 19,38 Sverige, 1996 Nej (10 %), alkohol (1%), föreningar stora bolag tobak (1%) 22 Eldsjäl Fond AB, Eldsjäl 2 2 % av ff ideella 37,03 Sverige, 1996 Nej org. stora bolag 23 Enterprise Global Equity Avstår från vapen, alkohol, 1,91 USD Global 2000 Nej Fund (tidigare Enterprise tobak, spel, nukleär energi Global Socially Responsive) samt brott mot mänskliga rättigheter. Bäst-i-klassen miljö, governance.

16 16 Huvudsaklig Ideellt Extern Förmögenhet Placerings- Start Fondbolag och fond urvalsprincip inslag konsult (miljoner SEK) inriktning datum/år PPM 24 Folksam Globala Miljö Bäst-i-klassen, avst. tobaknej DJSGI 128,44 Global Ja 25 Folksam Idrottsfond Avstår från tobak, 1 % av ff t Riks- 122,49 Global 1995 Nej alkohol idrottsförbundet 26 FSB/Robur Etikfond Avstår från vapen, Nej 97,27 Global Global Mega krigsmateriel, tobak, Ja alkohol, spel, pornografi, 27FSB/Robur Etikfond samt brott mot FN- 23,88 Sverige Nej Sverige Mega konventioner v.g. mänskliga rättigheter och miljö 28 FSB/Robur Gåvofond 2 % av ff t 6,99 Sverige/global 1999 Nej hjälporg. 29 FSB/Robur Miljöfond Bäst-i-klassen miljö Nej 632,93 Norden Ja 30 FSB/Robur Sv Kyrkans Avstår från vapen, krigs- Nej 669,99 Sverige 1995 Nej Aktie Mega materiel, tobak, alkohol, 31 FSB/Robur Sv Kyrkan spel, pornografi samt brott 94,99 Blandfond 1999 Nej Mixfond Mega mot FN-konventioner Sverige/global 32 FSB/Robur Sv Kyrkans v.g. mänskliga rättigheter 955,93 Sverige/global 1980 Ja Värdepapper och miljö 33 FSB/Robur Talenten Som ovan + 30,98 Norden 1997Nej Miljöfond Bäst-i-klassen miljö 34 Humanix 175 Europe Avstår från alkohol, Nej GES 29,43 EU/EFTA Ja tobak,vapen, spel samt brott mot FN- 35 Humanix 175 USA konventioner v.g. 15,85 USA Ja 36 Humanix 200 Global mänskliga rättigheter 78,12 Global Ja 37Humanix 50 Sweden och miljö 45,13 Sverige Ja 38 JPMorgan Fund Global Nej 3,69 USD Global Ja Socially Responsible A Inc 39 KPA Etisk Aktiefond Avstår från alkohol, Nej GES 943,28 Global & Sverige Ja tobak, vapen, spel, energiproduktion från fossila/nukleära bränslen 40 KPA Etisk Blandfond 1 samt brott mot FN- 277,74 Blandfond global Ja 41 KPA Etisk Blandfond 2 konventioner v.g. 629,79 Blandfond global Ja 42 KPA Etisk Räntefond mänskliga rättigheter 272,12 Kort räntefond Ja och miljö 43 Länsförsäkringar Hjärnfond Fokus på IT, läkemedel, 2 % av ff t 154,07Global 1994 Nej bioteknik, medicinsk forskning teknik 44 Länsförsäkringar Miljöteknik Fokus på IT Nej 161,03 Global Ja miljöförbättrande teknik 45 Länsförsäkringar U-Hjälp Avstår från alkohol 2 % av ff t GES 62,65 Blandfond, global Nej tobak, vapen, samt brott hjälporg. och Sverige mot FN-konventioner v.g. mänskliga rättigheter och miljö 46 Merrill Lynch New Energy Nej 15,86 USD 2001 Nej 47Merrill Lynch World Energy 56,44 USD? Nej

17 17 Huvudsaklig Ideellt Extern Förmögenhet Placerings- Start Fondbolag och fond urvalsprincip inslag konsult (miljoner SEK) inriktning datum/år PPM 48 Nordea Olympia 2 % av ff t 464,20 Sverige, 1988 Nej olympiska medelstora bolag kommittén 49 Pictet European Avstår från vapen, tobak Nej SiRi group 28,08 EUR Europa Ja Sustainable Equities nukleär energi + bäst-i-klassen 50 Pictet Water I företag verksamma Nej 218,85 EUR 2001 Nej inom vattenförsörjning 51 Scottish Widows Avstår från brott mot Nej GES 19,25 GBP Global Nej Investment Partnership FN-konventioner v.g. Global SRI Fund mänskliga rättigheter och miljö 52 Scottish Widows 42,64 GBP Europa Nej Investment Partnership Pan-European SRI 53 SEB Cancerfond Avstår från tobak 1 % t 51,30 Europa 1999 Nej Cancerfonden 54 SEB Etisk Globalfond Avstår från alkohol, 13,5 % av f- GES 188,23 Global 1993 Nej (tidigare SEB Miljöfond) tobak, vapen, porno- arvode till WWF grafi samt brott mot FN- konventioner v.g. 55 SEB Lux Equity Fund mänskliga rättigheter Nej 9,97 EUR Ethical Europe och miljö 56 SEB Lux Fund 8,25 USD Global 1993 Nej Ethical Global (Spegelfond till (tidigare SEB Lux F Miljöfond) fond nr 54) 57SEB Lux Fund Nej 685,65 Sverige? Nej - Ethical Sweden (tidigare SEB Lux F Sverigefond) 58 SEB Stiftelsefond Sverige 492,40 Sverige 1987Nej SRI från SEB Stiftelsefond Utland 935,80 Globalt 1999 Nej utom Sverige SRI från SEB Sv Läkaresällskapets Avstår från alkohol, 1 % av ff till 33,32 Global 1999 Nej Forskningsfond tobak, vapen Svenska Läkaresällskapet 61 SEB Östersjöfond/WWF Avstår från alkohol, 1 % av ff till WWF 92,04 Norden Nej vapen, bil, petroleum WWFs Östersjötobak program 62 SHB Chalmers Globalfond 2 % av ff till 4,86 Global 2001 Nej stiftelsen Chalmers 63 SHB Göteborgs Universitets 2 % av ff till 51,55 Global & Sverige 1996 Nej Forskningsfond forskning 64 SHB Radiohjälp 2 % 55,70 Sverige, 1995 Nej medelstora bolag 65 Skandia Cancerfond Avstår från tobak 2 % av ff till 216,56 Blandfond Sverige 1988 Nej forskning 66 Skandia Fond Idéer för livet Avstår från alkohol, 2 % av ff t 79,81 Norden 1995 Nej tobak, vapenindustri stiftelse IFL

18 18 Huvudsaklig Ideellt Extern Förmögenhet Placerings- Start Fondbolag och fond urvalsprincip inslag konsult (miljoner SEK) inriktning datum/år PPM 67Skandia Världsnaturfonden Avstår från tobak, 2 % av ff till WWF 246,71 Sverige, Nej alkohol WWF medelstora bolag 68 SPP Aktieindexfond Global Bäst-i-klassen Nej DJSGI 1 475,10 Global Nej Sustainability Avstår från tobak, (tidigare Global Etisk) alkohol, spel 69 Storebrand Global WWF Bäst-i-klassen miljö 1/3 av f-arvode WWF 15,74 NOK Global Nej Avstår från tobak, till WWF personminor 70 Storebrand Principle Nej 10,73 NOK Ränte, Europeiska Nej European Bond Fund obligationer 71 Storebrand Principle 7,95 NOK Europa Nej Europe Fund 72 Storebrand Principle Global 45,91 NOK Global Ja 73 UBS Eco-Performance Bäst-i-klassen miljö Nej 1,64 EUR Global 1997 Ja 74 UBS (Lux) Equity Fund Förnybara energikällor, 12,10 EUR Global Nej Future Energy energitjänster & produkter 75 Union Invest UniSector Miljöteknik-produkter, Nej 16,41 EUR 2002 Ja Nature Tech främst inom energi 76 Öhman Etisk Index Europa Avstår från alkohol, Nej 59,30 Europa Ja 77 Öhman Etisk Index Japan tobak, vapen 25,00 Japan Ja 78 Öhman Etisk Index Pacific 32,21 Asien exkl Japan Ja 79 Öhman Etisk Index USA 183,04 USA Ja 80 Öhman Hjärt & Lung Fokus på läkemedel 25 % av f-arvode 585,50 Global 1989 Ja och medicinsk teknik till hjärt- & lungforskning 81 Öhman Nordisk Miljöfond Bäst-i-klassen miljö 25 % av EcoBalance 79,56 Norden Ja f-arvode till SNF Totalt svenskregistrerade (miljoner SEK) ,44 Fonderna är aktiefonder om inget annat anges. Uppgifter från Morningstar och fondförvaltare. ff = fondförmögenhet f-arvode = förvaltningsarvode Fonder som förvaltas av utländsk förvaltare är gråtonade. Startdatum: I vissa fall har en fond funnits under flera decennier medan SRI profilen är ny. Då detta är känt har det datum då SRI profilen kom i bruk angivits.

19 19

20 S

Etiska fonder 2005 Åsa Skillius

Etiska fonder 2005 Åsa Skillius Etiska fonder 2005 Åsa Skillius SAMMANFATTNING 2 ETISKA FONDER 3 ANTAL OCH VOLYM 3 Förändringar 3 URVAL OCH SAMMANSTÄLLNING 3 AVKASTNING 4 Senaste tioårsperioden 4 Senaste femårsperioden 4 Senaste fyraårsperioden

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

Hållbara fondförsäkringar reviderad version

Hållbara fondförsäkringar reviderad version Hållbara fondförsäkringar reviderad version April 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran Det här är en reviderad version av analysen Hållbara Fondförsäkringar. I denna version har följande avsnitt

Läs mer

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar resultatet av upphandlingen för traditionell försäkring

Läs mer

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1 Årsredovisning 2005 Innehåll SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com 2005 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Marknad, konkurrens och kunder 6 SEB:s

Läs mer

För en tryggare pension

För en tryggare pension ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OKTOBER 2004 Merrill Lynch Investment

Läs mer

Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version

Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version 1 Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version 4 augusti 2014 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran Det här är en reviderad version av analysen Hållbart ägande i pensionsbolagen. I denna version

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö 1 (4) Stockholm maj 2012 Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt

Läs mer

OUTSOURCING NORDENS LIPPER FUND AWARDS 2009 BÄSTA FONDER! FOKUS. Han byter. Ökad efterfrågan får förvaringsinstitut att erbjuda fondservice

OUTSOURCING NORDENS LIPPER FUND AWARDS 2009 BÄSTA FONDER! FOKUS. Han byter. Ökad efterfrågan får förvaringsinstitut att erbjuda fondservice Nr 02 ı April maj 2009 Utgåva 16 ı Årgång 04 STORA MÖJLIGHETER FÖR HEDGEFONDER Men förtroendekris kan sätta krokben DAGS ATT PACKA RESVÄSKAN Fondbranschen guidar dig med exporttankar TANKAR OM TRENDER

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

KOSTYM f o n d b r a n s c h e n #05 2009 1

KOSTYM f o n d b r a n s c h e n #05 2009 1 Nr 05 ı Oktober november 2009 Utgåva 19 ı Årgång 04 ANSVARSFULL MEN UTAN SKULDSIDA Svenska kyrkan är institutionella placeraren som etiskt förvaltar 4,6 miljarder i ren buffert NÄRKONTAKT AV TREDJE GRADEN

Läs mer

Årsredovisning 2002. Hållbarhet

Årsredovisning 2002. Hållbarhet Årsredovisning 2002 Hållbarhet Innehåll 4 FöreningsSparbanken och hållbarhetsbegreppet 5 VD-ordet Samhällsansvar en del av affärsverksamheten 6 Kort om FöreningsSparbanken 7 Kunder 9 Medarbetare 11 Aktieägare

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

Rapport: Ännu mer pension för pengarna. Söderberg & Partners provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten

Rapport: Ännu mer pension för pengarna. Söderberg & Partners provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten Rapport: Ännu mer pension för pengarna provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten ::::::::::: ÄNNU MER PENSION FÖR PENGARNA 2 Provisionsfri upphandling visar var skåpet ska stå

Läs mer

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN Informationsbroschyr 10 april 2014 Informationsbroschyren för nedan angiven fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2014

Årsberättelse för Excalibur 2014 Årsberättelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2014 Årsberättelsen

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy

Läs mer

Banker i Sverige. Februari 2013

Banker i Sverige. Februari 2013 Banker i Sverige Februari 2013 Banker i Sverige är en översiktlig beskrivning av den svenska bank- och finansmarknaden. Den innehåller bland annat information och statistik om bankernas inlåning och utlåning,

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011

SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011 SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011 INNEHÅLL Kapitalförvaltning, ett förtroendeuppdrag... 2 Hur kommer jag i gång?... 2 Teckning och inlösen... 3 Risker vid placering... 4 Våra fonders

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2013 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

Skuggbanker ur ett svenskt perspektiv

Skuggbanker ur ett svenskt perspektiv Skuggbanker ur ett svenskt perspektiv Daniel Hansson, Louise Oscarius och Jonas Söderberg* Författarna är verksamma på avdelningen för penningpolitik och på avdelningen för finansiell stabilitet. Den globala

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer