Avstå-fonder, bäst-i-klassen fonder, ideella fonder, miljöteknikfonder,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avstå-fonder, bäst-i-klassen fonder, ideella fonder, miljöteknikfonder,"

Transkript

1 Avstå-fonder, bäst-i-klassen fonder, ideella fonder, miljöteknikfonder, avkastning, utveckling Folksam kapitalförvaltning Rapport 2004:1 Etiska fonder Fjärde kvartalet 2003

2 2

3 3 Sammanfattning... 4 Etiska fonder... 5 Antal och volym Urval och sammanställning Avkastning... 6 Bilagor Datatabeller avkastning... 7 Utveckling under Utveckling Utveckling av SRI-andel under Jämförelseindex SRI-fonder på den svenska marknaden Ansvarig för rapporten: Åsa Skillius Citera gärna ur rapporten men ange källan.

4 4 Sammanfattning Rapporten omfattar 81 fonder med en miljö- eller etisk profil (så kallade SRI-fonder), varav 21 är registrerade utanför Sverige. Sedan 1994 har antalet SRI-fonder i Sverige vuxit stadigt: 1994 fanns tio fonder som också överlevt tills dags dato. SRIfondernas sammanlagda kapital uppgår till cirka 43 miljarder SEK. I relation till det totala fondsparandet uppgår SRI-fondernas andel till cirka 4,5 procent, eller 2,0 procent om Premiesparfonden utesluts (jämförelsen görs med uppgifter från juli 2003). Fonderna tillhör en eller flera av de fyra kategorierna avstå-fonder, bäst-i-klassen fonder, ideella fonder och miljöteknikfonder. En analys av avkastningen i ett femårsperspektiv (det vill säga sedan 1 januari 1999) lägger Aktie- Ansvar Sverige på topp med 35,1 procent avkastning. Det är en avståfond med ideellt inslag. Därefter gav den riskfria placeringen, en tremånaders statsskuldsväxel, bäst avkastning (22,0 procent). Sämst avkastning gav SEB Lux Etisk Global, -43,0 procent, också den en avståfond. Genomsnittsavkastningen för de 32 SRI-fonder som funnits sedan 1999 var -7,0 procent. I treårsjämförelsen (det vill säga sedan den 1 januari 2001) överträffar ingen av SRI-fonderna statsskuldsväxeln (avkastning 12,8 procent). Närmast kommer KPA Etisk Räntefond, en avstå-fond, med 11,6 procent, ensam om en positiv avkastning. Lägst avkastning noterades för Länsförsäkringar Miljöteknik, som namnet antyder en miljöteknikfond.genomsnittsavkastningen för de 58 SRI- fonder som funnits sedan 2001 var -31,3 procent. Även tvåårsjämförelsen (sedan den 1 januari 2002) placerar statsskuldsväxeln överst (8,2 procent) följd av KPA Etisk Räntefond (7,3 procent). Sämst avkastning gav miljöteknikfonden Merrill Lynch New Energy (-56,3 procent), en miljöteknikfond. Genomsnittsavkastningen för SRIfonder (70 st) var -24,0 procent. Ettårsanalysen (sedan den 1 januari 2003) innehåller en hög andel positiv avkastning, där Eldsjäl 2 och 1 toppar med 44,1 respektive 42,5 procent. De är båda avstå-fonder med ideella inslag. Bottenplaceringen intas av Banco Etiska Global, 2,1 procent, även den en avstå-fond. Genomsnittsavkastningen för SRIfonder (74 st) var 17,7 procent. Samma fonder toppar analysen för det senaste halvåret (sedan den 30 juni 2003), Eldsjäl 2 noteras för 24,9 procent och Eldsjäl 1 för 23,7 procent. Lägst avkastning står Storebrand Principle European Bond, en avstå-fond med bäst-i-klassen inslag som placerar i obligationer, -0,5 procent. Genomsnittsavkastningen för SRI-fonder (75 st) var 12,0 procent. Eldsjälfonderna gav högst avkastning även för det senaste kvartalet (sedan den 30 september 2003), 15,7 procent samt 14,5 procent. Nu hamnar Merrill Lynch New Energy i botten (-1,5 procent). Genomsnittsavkastningen för SRI-fonder (76 st) var 8,2 procent. Också den senaste månaden (sedan den 30 november 2003) toppar Eldsjälfonderna tabellen, med 6,0 procent respektive 5,0 procent avkastning. Länsförsäkringar Hjärnfonden, med fokus på IT, läkemedel och medicin, ligger sist med -0,9 procent. Genomsnittsavkastningen för SRI-fonder (77 st) var 1,9 procent.

5 5 Etiska fonder Denna rapport är den sjunde genomgången 1 av miljö- eller etiskt profilerade fonder på den svenska marknaden. Ambitionen är att regelbundet belysa fonderna, bland annat deras finansiella utveckling, för att ge en mer nyanserad bild. Fonder med en etisk-, social- eller miljöprofil påstås ofta som grupp resultera i sämre, eller bättre, avkastning jämfört med fonder utan sådan profilering. Antal och volym Rapporten omfattar 81 fonder med en miljö- eller etisk profil (ofta används den internationella termen SRI, Socially Responsible Investing). 21 av dessa är utlandsregistrerade fonder. De svenskregistrerade fonderna förvaltar sammanlagt cirka 43 miljarder SEK (15,7 SEK exklusive Premiesparfonden). De utländska fondernas kapital har då exkluderats eftersom den svenska sparandelen inte kan separeras från den utländska. Under 2003 har det kapital som förvaltas i SRI-fonder ökat med drygt 11 miljarder SEK, motsvarande cirka 36 procent (exkluderas Premiesparfonden är motsvarande siffror cirka 1,5 miljarder och 11 procent), se tabell 10, sidan 14. Tillgänglig data räcker inte för att avgöra om ökningen är en följd av återinvesterad avkastning eller beror på nysparande. Jämfört med det totala kapitalet placerat i fonder (cirka 807 miljarder SEK) motsvarar SRI-andelen 4,5 procent inklusive Premiesparfonden, och 2,0 procent exklusive densamma (jämförelsen gäller uppgifter för den 30 juni 2003). Europa, Norden, Sverige etcetera) varierar. Samtliga fonder faller dock under en eller flera av följande kategorier, baserat på den SRI-metod som används: Avstå-fonder. Fonder där investering undviks i företag vars verksamhet strider mot spararens uppfattning om vad som är etiskt. Bäst-i-klassen fonder. Investerar i företag som på något (specificerat) sätt är goda föredömen för övriga i branschen eller gruppen. Ideella fonder. Donerar en del av fondens förmögenhet eller förvaltningsarvode till ett (specificerat) ideellt ändamål. Miljöteknikfonder. Investerar i företag vars verksamhet huvudsakligen (det vill säga inte som bifunktion) syftar till att förbättra den fysiska miljön. Blandformer är vanligast (se tabell 12, sidan 15). Ingen fond kommer här att utkoras som bäst eller sämst utan det är den enskilda spararen eller uppdragsgivaren som avgör vilket alternativ som är det rätta för honom eller henne. För att spararen/investeraren ska kunna göra detta är det viktigt att förvaltaren tydligt redovisar vari det etiska momentet består, hur det ska uppfyllas, och regelbundet rapporterar resultaten. För somliga fonder saknas uppgifter om finansiell utveckling (JP- Morgan Fund Global Socially Responsible A Inc, Enterprise Global Equity, tidigare Global Socially Responsive, samt PictetF-Sustain Eq Europe R Acc). Fonder läggs in i tabellen SRI-fonder på svenska marknaden (tabell 12) så snart de rapporterat en fondförmögenhet till Morningstar. Om du saknar en SRI-fonds uppgifter i sammanställningen, eller upptäcker felaktigheter, är du välkommen att kontakta Graf 1 nedan illustrerar hur antalet SRI-fonder vuxit i relation till samtliga fonder under de senaste tio åren. Urval och sammanställning SRI-fonderna i rapporten representerar ett brett spektrum av fondtyper: rena aktiefonder, blandfonder och räntefonder. Även fondernas investeringsuniversum (globalt, 1 Tidigare redovisningar har presenterats juli, april och januari 2003, samt oktober, juni och april Den sistnämnda ( Etiska fonder. Kategorier, metoder och finansiell utveckling ) använder ett fondurval som skiljer sig från senare publikationer.

6 6 Avkastning Senaste femårsperioden Den genomsnittliga avkastningen för SRI-fonderna under femårsperioden är -7,0 procent. 17 av de 32 fonderna har en högre avkastning än SRI-genomsnittet. Detta kan jämföras med genomsnittet för samtliga Sverigefonder, 9,1 procent, och med genomsnittet för samtliga globalfonder, -17,2 procent. Högst avkastning når Aktie Ansvar Sverige med 35,1 procent, följd av Öhman Nordisk Miljö, 15,4 procent. Lägst avkastning noteras för SEB Etisk Global, -40,7, och SEB (Lux) Etisk Global, -43,0 procent. Se tabell 1, sidan 7. Senaste treårsperioden Den genomsnittliga avkastningen för SRI-fonderna under treårsperioden är -31,3 procent. 27 av de 58 fonderna har en högre avkastning än SRI-genomsnittet. Genomsnittet för samtliga Sverigefonder är -26,5 procent, för samtliga globalfonder -38,1 procent. Högst avkastning når KPA Etisk Räntefond, 11,6 procent. Tvåa är KPA Etisk Blandfond 1, -4,4 procent. Lägst avkastning gav Länsförsäkringar Hjärnfonden -51,4 procent, och Länsförsäkringar Miljöteknik, -60,2 procent. Se tabell 2, sidan 8. Senaste tvåårsperioden Den genomsnittliga avkastningen för SRI-fonderna under tvåårsperioden är -24,0 procent. 32 av de 70 fonderna har en högre avkastning än SRI-genomsnittet. Genomsnittet för samtliga Sverigefonder är -16,6 procent, för samtliga globalfonder -29,9 procent. Högst avkastning når KPA Etisk Räntefond med 7,3 procent. Lägst avkastning noteras för UBS Equity Fund Future Energy, -44,3 procent, och Merrill Lynch New Energy, -56,3 procent. Se tabell 3, sidan 9. Senaste ettårsperioden Det senaste året (perioden ) är den genomsnittliga avkastningen för SRI-fonder 17,7 procent. 36 av de 74 fonderna har en högre avkastning än SRI-genomsnittet. Genomsnittet för samtliga Sverigefonder är 32,5 procent, för samtliga globalfonder 9,0. Högst avkastning når Eldsjäl 2 och Eldsjäl 1 med 44,1 procent respektive 42,5 procent, lägst avkastning uppvisar KPA Etisk Räntefond på 3,1 procent och Banco Etiska Global, -2,1 procent. Se tabell 4, sidan 10. Senaste halvåret Den genomsnittliga avkastningen för SRI-fonder under halvårsperioden är 12,0 procent. 36 av de 75 fonderna har en lika hög eller högre avkastning än SRI-genomsnittet. Genomsnittet för samtliga Sverigefonder är 19,2 procent, för samtliga globalfonder 6,9 procent. Högst avkastning når Eldsjäl 2 med 24,9 procent följd av Eldsjäl 1 på 23,7 procent. Lägst avkastning noteras för Humanix 175 USA, 1,1 procent, och Storebrand Principle European Bond, -0,5 procent. Se tabell 5, sidan 11. Senaste kvartalet Den genomsnittliga avkastningen för SRI-fonder under kvartalet är 8,2 procent. 44 av de 76 fonderna har en lika hög eller högre avkastning än SRI-genomsnittet. Genomsnittet för samtliga Sverigefonder är 12,0 procent, för samtliga globalfonder 5,3 procent. Eldsjäl 2 når högst avkastning med 15,7 procent, följd av Eldsjäl 1, 14,5 procent. Lägst avkastning gav Storebrand Principle European Bond, 0,5 procent, och Merrill Lynch New Energy, -1,5 procent. Se tabell 6, sidan 12. Senaste månaden Den genomsnittliga avkastningen för SRI-fonder under den senaste månaden, december 2003, är 1,9 procent. 37 av de 77 fonderna har en lika hög eller högre avkastning än SRI-genomsnittet. Genomsnittet för samtliga Sverigefonder är 2,6 procent, för samtliga globalfonder 1,0 procent. Under perioden når Eldsjäl 2 högst avkastning med 6,0 procent, följd av Eldsjäl 1, 5,0 procent. I botten av listan återfinns Merrill Lynch New Energy, -0,8 procent, och Länsförsäkringar Hjärnfonden, -0,9 procent. Se tabell 7, sidan 13.

7 7 Bilagor Datatabeller avkastning Fonder och index listas efter avkastning, fallande ordning. Jämförelseindex (se tabell 11, sidan 14) är markerade med kursiv stil, genomsnitten för fonderna i respektive tabell med fet stil. All data från Svensk Fondstatistik AB. Tabell 1 5 år ( ) Avkastning Fond/ jämförelseindex % 5 år 1 Aktie-Ansvar Sverige 35,1 OMRX T-bills 22,0 2 Öhman Nordisk Miljö 15,4 Sparöversikts Fondindex Räntefonder 12,8 3 Banco Svenska Miljöfond 11,3 4 Skandia Världsnaturfonden 9,8 5 Skandia Cancerfond 9,6 Sparöversikts Fondindex Alla Fonder 9,1 Sparöversikts Fondindex Sverige 9,1 Fondförvaltarindex SIXPRX 8,7 Sparöversikts Fondindex Aktiefonder 7,1 6 Eldsjäl 2 5,3 7Skandia Idéer för Livet 5,2 8 Nordea Olympia 4,3 9 FSB/Robur Sv Kyrkans Aktie Mega 4,0 10 SHB Radiohjälpsfond 3,8 11 Eldsjäl 1 2,8 12 SEB Lux Etisk Sverige 1,1 13 SEB Stiftelse Sverige 1,1 14 FSB/Robur Miljöfond 0,9 15 FSB/Robur Sv Kyrkans Värdepapper 0,6 16 Öhman Hjärt & Lung -1,0 Affärsvärldens General Index -1,1 17FSB/Robur Talenten Miljöfond -4,0 Genomsnitt för tabellens 32 fonder -7,0 18 SHB Göteborgs Univ. Forskningsfond -9,1 19 UBS Eco Performance -10,0 20 Folksam Idrott -10,6 21 Banco Samarit -14,5 22 Banco Humanfond -15,0 Sparöversikts Fondindex Europa -15,2 23 Banco Kulturfond -15,8 24 Länsförsäkringar U-hjälpsfond -15,9 25 SEB Lux Etisk Europa - 16,6 26 Banco Ideella Miljöfond -16,9 Sparöversikts Fondindex Global -17,2 27Banco Hjälpfond -20,5 28 Banco Etiska Global -25,8 29 Länsförsäkringar Miljöteknik -36,7 30 Länsförsäkringar Hjärnfonden -38,4 31 SEB Etisk Global -40,7 32 SEB Lux Etisk Global -43,0

8 8 Tabell 2 3 år ( ) Avkastning Standard 3 år ( ) Avkastning Standard Fond/jämförelseindex avvikelse Fond/jämförelseindex avvikelse % 3 år % 3 år % 3 år % 3 år OMRX T-bills 12,8 0,3 42 Banco Human Pension -37,1 29,4 1 KPA Etisk Räntefond 11,6 0,3 43 Banco Etiska Sverige -37,3 31,3 Sparöversikts Fondindex Räntefonder 4,5 4,0 44 Banco Samarit Pension -37,4 29,5 2 KPA Etisk Blandfond 1-4,4 10,3 Sparöversikts Fondindex Global -38,1 17,9 3 Öhman Etisk Index Pacific -6,6 18,0 45 Banco Samarit -38,2 29,5 4 Aktie-Ansvar Sverige -10,8 23,3 46 Banco Kulturfond -38,6 29,4 5 Cicero Sverige -13,3 26,9 47Banco Humanfond -38,9 29,6 6 FSB/Robur Sv Kyrkan Mixfond Mega -14,710,9 48 Banco Ideella Miljöfond -38,9 29,6 7KPA Etisk Blandfond 2-18,1 14,749 UBS Eco Performance -39,2 19,3 Sparöversikts Fondindex Alla Fonder -19,5 14,5 50 Credit Suisse Eq Global Sustainability -40,9 18,1 8 AP7 Premiespar -22,4 17,3 51 Banco Hjälpfond -42,8 30,5 Fondförvaltarindex SIXPRX -22,5 27,3 52 SEB Etisk Global -42,8 18,9 9 Öhman Nordisk Miljö -23,3 26,2 53 SEB Stiftelse Utland -43,1 17,4 10 Aktie-Ansvar Europa -23,5 16,2 54 SEB Lux Etisk Global -44,4 18,9 11 Skandia Cancerfond -25,0 27,1 55 SEB Sv Läkaresälls. Forskningsfond -48,0 18,5 12 Skandia Världsnaturfonden -25,0 27,0 56 Banco Etiska Global -49,1 18,7 13 SHB Radiohjälpsfond -25,5 28,5 57Länsförsäkringar Hjärnfonden -51,4 23,8 14 Banco Svenska Miljöfond -26,0 27,6 58 Länsförsäkringar Miljöteknik -60,2 23,6 Sparöversikts Fondindex Sverige -26,5 27,8 15 SEB Stiftelse Sverige -26,728,2 16 SEB Lux Etisk Sverige -26,8 28,1 Sparöversikts Fondindex Aktiefonder -26,9 19,4 17Pictet Water -27,2 16,6 18 AP7 Premieval -27,4 19,5 19 SEB Lux Etisk Europa -28,1 19,3 20 Skandia Idéer för Livet -28,2 24,4 21 KPA Etisk Aktiefond -28,4 21,3 22 Eldsjäl 2-29,1 29,9 23 Öhman Etisk Index Europa -29,6 18,0 24 Eldsjäl 1-30,0 29,8 25 Folksam Global Miljö -30,0 17,7 26 Nordea Olympia -30,4 26,1 27FSB/Robur Sv Kyrkans Aktie Mega -30,9 22,8 Affärsvärldens General Index -32,1 27,7 Genomsnitt för tabellens 58 fonder -31,3 22,6 28 SEB Östersjöfond/WWF -32,9 24,7 29 FSB/Robur Sv Kyrkans Värdepapper -33,0 22,7 30 SHB Göteborgs Univ. Forskningsfond -33,3 25,8 31 SPP Aktieindexfond Global Sust y -33,4 18,9 32 FSB/Robur Miljöfond -33,9 26,3 33 Länsförsäkringar U-hjälpsfond -34,1 17,8 34 Folksam Idrott -34,3 22,6 35 Öhman Hjärt & Lung -35,3 19,3 36 Öhman Etisk Index USA -35,4 19,3 Sparöversikts Fondindex Europa -35,7 18,3 37Öhman Etisk Index Japan -36,1 19,5 38 FSB/Robur Gåvofond -36,2 23,3 39 FSB/Robur Talenten Miljöfond -36,2 26,5 40 Banco Etiska Sverige Pension -36,5 31,4 41 SEB Cancerfond -37,0 18,4

9 9 Tabell 3 2 år ( ) Avkastning Fond/ jämförelseindex % 2 år OMRX T-bills 8,2 1 KPA Etisk Räntefond 7,3 2 KPA Etisk Blandfond 1-1,8 Sparöversikts Fondindex Räntefonder -3,7 3 Aktie-Ansvar Sverige -5,1 4 Öhman Etisk Index Pacific -7,5 5 Cicero Sverige -10,1 6 FSB/Robur Sv Kyrkan Mixfond Mega -11,7 7KPA Etisk Blandfond 2-12,0 Fondförvaltarindex SIXPRX -12,4 8 AP7 Premiespar -13,3 9 Öhman Nordisk Miljö -14,1 10 Skandia Cancerfond -14,2 11 Skandia Världsnaturfonden -14,2 12 SEB Östersjöfond/WWF -14,4 13 Humanix 50 Sweden -14,9 14 Aktie-Ansvar Europa -15,1 Sparöversikts Fondindex Alla Fonder -15,2 15 Eldsjäl 2-15,6 16 Skandia Idéer för Livet -16,3 Sparöversikts Fondindex Sverige -16,6 17Eldsjäl 1-16,9 18 AP7 Premieval -17,0 19 SEB Lux Etisk Europa -17,2 20 SEB Stiftelse Sverige -17,4 21 SEB Lux Etisk Sverige -17,5 22 SHB Radiohjälpsfond -17,5 23 Öhman Etisk Index Japan -18,6 Affärsvärldens General Index -18,6 24 Banco Svenska Miljöfond -19,0 Sparöversikts Fondindex Aktiefonder -19,5 25 Öhman Etisk Index Europa -20,1 26 KPA Etisk Aktiefond -21,0 27FSB/Robur Miljöfond -21,5 28 FSB/Robur Sv Kyrkans Aktie Mega -21,6 29 Nordea Olympia -22,4 30 FSB/Robur Talenten Miljöfond -22,5 31 FSB/Robur Sv Kyrkans Värdepapper -23,0 32 Storebrand Principle Europe -23,8 Sparöversikts Fondindex Europa -23,9 Genomsnitt för tabellens 70 fonder -24,0 33 Banco Etiska Sverige Pension -24,2 34 Folksam Idrott -24,4 35 Folksam Global Miljö -24,5 36 Länsförsäkringar U-hjälpsfond -24,7 37Humanix 175 Europe -24,9 38 FSB/Robur Gåvofond -25,6 39 SHB Göteborgs Univ. Forskningsfond -26,3 40 Banco Human Pension -26,5 41 Banco Etiska Sverige -26,6 42 Banco Samarit Pension -26,8 2 år ( ) Avkastning Fond/ jämförelseindex % 2 år 43 Storebrand Principle Global -26,8 44 SEB Cancerfond -27,2 45 SPP Aktieindexfond Global Sust y -28,1 46 Öhman Hjärt & Lung -28,2 47Pictet Water -28,8 48 Storebrand Global WWF -28,8 49 Union Invest UniSector NatureTech -28,9 50 Banco Kulturfond -29,1 51 Banco Samarit -29,1 52 Banco Ideella Miljöfond -29,3 Sparöversikts Fondindex Global -29,9 53 Banco Humanfond -30,0 54 Carlson TCO Etiska -30,4 55 Humanix 200 Global -31,0 56 UBS Eco Performance -31,0 57Banco Hjälpfond -32,5 58 Credit Suisse Eq Global Sustainability -33,1 59 Öhman Etisk Index USA -33,7 60 SEB Stiftelse Utland -33,8 61 SEB Etisk Global -34,4 62 Humanix 175 USA -35,4 63 SEB Lux Etisk Global -35,7 64 SEB Sv Läkaresälls. Forskningsfond -36,2 65 SHB Chalmers Global -36,4 66 Banco Etiska Global -37,9 67Länsförsäkringar Hjärnfonden -40,1 68 Länsförsäkringar Miljöteknik -40,8 69 UBS Equity Fund Future Energy -44,3 70 Merrill Lynch New Energy -56,3

10 10 Tabell 4 1 år ( ) Avkastning Fond/jämförelseindex % 1 år 1 Eldsjäl 2 44,1 2 Eldsjäl 1 42,5 3 SEB Lux Etisk Sverige 34,6 4 SEB Stiftelse Sverige 34,3 Fondförvaltarindex SIXPRX 34,2 5 Banco Etiska Sverige Pension 33,3 6 Skandia Cancerfond 32,7 Sparöversikts Fondindex Sverige 32,5 7Banco Etiska Sverige 31,8 8 Skandia Världsnaturfonden 31,7 9 Humanix 50 Sweden 31,2 10 Cicero Sverige 30,5 11 SHB Radiohjälpsfond 30,3 Affärsvärldens General Index 29,7 12 Banco Svenska Miljöfond 29,3 13 Banco Samarit Pension 27,9 14 Banco Human Pension 27,8 15 Banco Hjälpfond 27,2 16 Banco Samarit 27,2 17Banco Ideella Miljöfond 27,1 18 Banco Kulturfond 27,0 19 Aktie-Ansvar Sverige 26,9 20 Banco Humanfond 26,8 21 Skandia Idéer för Livet 25,4 22 Nordea Olympia 23,3 23 FSB/Robur Talenten Miljöfond 22,9 24 FSB/Robur Miljöfond 22,8 25 Merrill Lynch New Energy 22,5 26 SEB Östersjöfond/WWF 22,5 27Öhman Nordisk Miljö 22,1 28 SHB Göteborgs Univ. Forskningsfond 21,9 29 AP7 Premieval 19,6 30 Öhman Etisk Index Pacific 19,6 31 FSB/Robur Sv Kyrkans Aktie Mega 19,5 32 Folksam Idrott 19,1 Sparöversikts Fondindex Aktiefonder 18,8 33 AP7 Premiespar 18,7 34 FSB/Robur Sv Kyrkans Värdepapper 18,3 35 Öhman Etisk Index Europa 18,1 36 UBS Equity Fund Future Energy 18,0 Genomsnitt för tabellens 74 fonder 17,7 37FSB/Robur Gåvofond 16,5 38 Humanix 175 Europe 16,3 39 Aktie-Ansvar Europa 16,0 40 KPA Etisk Aktiefond 15,9 Sparöversikts Fondindex Europa 13,8 Sparöversikts Fondindex Alla Fonder 13,6 41 Öhman Hjärt & Lung 13,2 42 Länsförsäkringar Miljöteknik 12,6 43 SEB Cancerfond 12,6 44 KPA Etisk Blandfond 2 12,3 1 år ( ) Avkastning Fond/jämförelseindex % 1 år 45 KPA Etisk Blandfond 1 12,1 46 Storebrand Principle Europe 11,9 47Folksam Global Miljö 11,4 48 SPP Aktieindexfond Global Sust ty 11,4 49 Carlson TCO Etiska 11,0 50 SEB Lux Etisk Europa 10,8 51 Länsförsäkringar U-hjälpsfond 10,4 52 Storebrand Principle Global 10,2 53 Union Invest UniSector NatureTech 9,7 54 Scottish Widows IP Pan-Euro SRI 9,2 55 Storebrand Global WWF 9,2 56 Öhman Etisk Index Japan 9,2 Sparöversikts Fondindex Global 9,0 57FSB/Robur Sv Kyrkan Mixfond Mega 8,4 58 FSB/Robur Etikfond Global Mega 7,9 59 Länsförsäkringar Hjärnfonden 7,5 60 Humanix 200 Global 7,4 61 UBS Eco Performance 7,0 62 Pictet Water 6,9 63 SEB Stiftelse Utland 6,7 64 SHB Chalmers Global 6,7 65 Credit Suisse Eq Global Sustainability 6,5 66 Scottish Widows IP Global SRI 6,0 67SEB Etisk Global 5,8 68 SEB Sv Läkaresälls. Forskningsfond 5,3 69 Öhman Etisk Index USA 5,3 70 Storebrand Principle European Bond 5,1 71 Humanix 175 USA 4,9 72 SEB Lux Etisk Global 4,4 OMRX T-bills 3,5 73 KPA Etisk Räntefond 3,1 74 Banco Etiska Global 2,1 Sparöversikts Fondindex Räntefonder -1,6

11 11 Tabell 5 6 mån ( ) Avkastning 6 mån ( ) Avkastning Fond/jämförelseindex % 6 mån Fond/jämförelseindex % 6 mån 1 Eldsjäl 2 24,9 46 Union Invest UniSector NatureTech 9,8 2 Eldsjäl 1 23,7 47Humanix 175 Europe 9,6 3 Merrill Lynch New Energy 23,0 48 Storebrand Principle Global 9,3 4 SEB Lux Etisk Sverige 21,8 Sparöversikts Fondindex Alla Fonder 9,1 Fondförvaltarindex SIXPRX 21,0 49 Pictet Water 8,9 5 Öhman Nordisk Miljö 20,9 50 SPP Aktieindexfond Global Sust ty 8,6 Affärsvärldens General Index 20,9 51 UBS Eco Performance 8,4 6 SEB Stiftelse Sverige 20,3 52 Scottish Widows IP Pan-Euro SRI 7,9 7Skandia Cancerfond 19,6 53 KPA Etisk Blandfond 2 7,7 8 Skandia Världsnaturfonden 19,5 54 Storebrand Global WWF 7,6 Sparöversikts Fondindex Sverige 19,2 55 Folksam Global Miljö 7,4 9 Cicero Sverige 19,0 56 Credit Suisse Eq Global Sustainability 7,3 10 FSB/Robur Etikfond Sverige Mega 18,9 57Länsförsäkringar U-hjälpsfond 7,3 11 Banco Etiska Sverige Pension 18,8 58 KPA Etisk Blandfond 1 6,9 12 Banco Etiska Sverige 18,3 Sparöversikts Fondindex Global 6,9 13 Humanix 50 Sweden 18,3 59 Carlson TCO Etiska 6,8 14 Öhman Etisk Index Japan 17,6 60 Öhman Hjärt & Lung 6,0 15 SHB Radiohjälpsfond 17,2 61 FSB/Robur Etikfond Global Mega 5,7 16 UBS Equity Fund Future Energy 17,0 62 FSB/Robur Sv Kyrkan Mixfond Mega 5,1 17Banco Hjälpfond 16,763 SEB Lux Etisk Global 5,0 18 Banco Human Pension 16,3 64 Humanix 200 Global 4,9 19 Banco Samarit Pension 16,3 65 SEB Stiftelse Utland 4,9 20 Aktie-Ansvar Sverige 16,2 66 Scottish Widows IP Global SRI 4,8 21 FSB/Robur Talenten Miljöfond 16,2 67SEB Etisk Global 4,6 22 Banco Kulturfond 16,1 68 SEB Sv Läkaresälls. Forskningsfond 4,4 23 Banco Samarit 16,1 69 SHB Chalmers Global 3,8 24 Banco Humanfond 16,0 70 Banco Etiska Global 3,7 25 Banco Ideella Miljöfond 16,0 71 Länsförsäkringar Hjärnfonden 3,3 26 FSB/Robur Miljöfond 15,7 72 Öhman Etisk Index USA 3,0 27Skandia Idéer för Livet 15,5 OMRX T-bills 1,5 28 Nordea Olympia 15,0 73 KPA Etisk Räntefond 1,2 29 SEB Östersjöfond/WWF 14,9 74 Humanix 175 USA 1,1 30 Banco Svenska Miljöfond 14,4 75 Storebrand Principle European Bond -0,5 31 SHB Göteborgs Univ.Forskningsfond 13,2 Sparöversikts Fondindex Räntefonder -2,4 Sparöversikts Fondindex Aktiefonder 13,1 32 Öhman Etisk Index Pacific 13,0 33 Öhman Etisk Index Europa 12,7 34 Länsförsäkringar Miljöteknik 12,2 35 FSB/Robur Sv Kyrkans Aktie Mega 12,0 36 Storebrand Principle Europe 12,0 Genomsnitt för tabellens 75 fonder 12,0 37Aktie-Ansvar Europa 11,9 38 FSB/Robur Gåvofond 11,8 39 FSB/Robur Sv Kyrkans Värdepapper 11,6 40 AP7 Premieval 11,5 41 Folksam Idrott 11,5 42 KPA Etisk Aktiefond 11,2 Sparöversikts Fondindex Europa 10,8 43 SEB Cancerfond 10,7 44 AP7 Premiespar 10,5 45 SEB Lux Etisk Europa 10,2

12 12 Tabell 6 3 mån ( ) Avkastning 3 mån ( ) Avkastning Fond/jämförelseindex % 3 mån Fond/jämförelseindex % 3 mån 1 Eldsjäl 2 15,7 46 Folksam Global Miljö 7,4 2 Eldsjäl 1 14,5 Sparöversikts Fondindex Aktiefonder 7,2 3 Skandia Cancerfond 13,4 47Öhman Hjärt & Lung 6,8 4 SEB Lux Etisk Sverige 13,1 48 Storebrand Global WWF 6,2 5 SEB Stiftelse Sverige 13,1 49 Storebrand Principle Global 6,2 6 Skandia Världsnaturfonden 13,1 50 Humanix 200 Global 6,0 Fondförvaltarindex SIXPRX 12,8 51 Länsförsäkringar Miljöteknik 6,0 7SEB Cancerfond 12,752 UBS Eco Performance 6,0 8 SEB Lux Etisk Europa 12,7 53 FSB/Robur Etikfond Global Mega 5,7 Affärsvärldens General Index 12,7 54 SEB Stiftelse Utland 5,7 9 Storebrand Principle Europe 12,3 55 KPA Etisk Blandfond 2 5,6 10 Cicero Sverige 12,0 56 Öhman Etisk Index Pacific 5,6 Sparöversikts Fondindex Sverige 12,0 57SHB Chalmers Global 5,5 11 Banco Etiska Sverige Pension 11,6 58 Credit Suisse Eq Global Sustainability 5,4 12 Banco Etiska Sverige 11,3 59 Länsförsäkringar U-hjälpsfond 5,3 13 SEB Östersjöfond/WWF 11,3 60 SEB Etisk Global 5,3 14 SHB Radiohjälpsfond 11,3 Sparöversikts Fondindex Alla Fonder 5,3 15 Öhman Nordisk Miljö 11,3 Sparöversikts Fondindex Global 5,3 16 Humanix 175 Europe 11,2 61 SEB Lux Etisk Global 5,2 17FSB/Robur Miljöfond 11,1 62 Banco Etiska Global 5,1 18 Aktie-Ansvar Europa 11,0 63 SEB Sv Läkaresälls. Forskningsfond 5,1 19 FSB/Robur Etikfond Sverige Mega 11,0 64 KPA Etisk Blandfond 1 4,7 20 Öhman Etisk Index Europa 10,9 65 Scottish Widows IP Global SRI 4,2 21 FSB/Robur Talenten Miljöfond 10,7 66 FSB/Robur Sv Kyrkan Mixfond Mega 4,1 22 Skandia Idéer för Livet 10,7 67UBS Equity Fund Future Energy 4,0 23 Banco Hjälpfond 10,6 68 Union Invest UniSector NatureTech 4,0 24 Humanix 50 Sweden 10,5 69 Humanix 175 USA 3,9 25 Banco Human Pension 10,3 70 Öhman Etisk Index USA 3,9 26 Banco Samarit Pension 10,3 71 Länsförsäkringar Hjärnfonden 3,3 27Banco Humanfond 10,2 72 Öhman Etisk Index Japan 1,0 28 Banco Ideella Miljöfond 10,2 73 OMRX T-bills 0,8 29 Banco Kulturfond 10,2 74 KPA Etisk Räntefond 0,6 30 Banco Samarit 10,2 75 Storebrand Principle European Bond 0,5 31 Nordea Olympia 10,1 Sparöversikts Fondindex Räntefonder -1,2 Sparöversikts Fondindex Europa 9,7 76 Merrill Lynch New Energy -1,5 32 Aktie-Ansvar Sverige 9,5 33 SHB Göteborgs Univ. Forskningsfond 9,5 34 FSB/Robur Sv Kyrkans Aktie Mega 9,1 35 Scottish Widows IP Pan-Euro. SRI 9,0 36 Folksam Idrott 8,9 37FSB/Robur Gåvofond 8,9 38 FSB/Robur Sv Kyrkans Värdepapper 8,8 39 AP7 Premieval 8,7 40 SPP Aktieindexfond Global Sust y 8,5 41 Banco Svenska Miljöfond 8,4 42 KPA Etisk Aktiefond 8,3 43 Pictet Water 8,3 44 AP7 Premiespar 8,2 Genomsnitt för tabellens 76 fonder 8,2 45 Carlson TCO Etiska 7,8

13 13 Tabell 7 1 mån ( ) Avkastning Fond/jämförelseindex % 1 mån 1 Eldsjäl 2 6,0 2 Eldsjäl 1 5,0 3 Skandia Cancerfond 4,5 4 Skandia Världsnaturfonden 4,4 5 Aviva Euro Soc. Resp. Growth Fund 3,7 6 SEB Cancerfond 3,6 7Storebrand Principle Europe 3,4 8 Aviva Global Soc. Resp. Growth Fund 3,3 9 SEB Lux Etisk Europa 3,2 10 SEB Stiftelse Sverige 3,2 11 SEB Lux Etisk Sverige 3,1 Fondförvaltarindex SIXPRX 3,1 Affärsvärldens General Index 3,1 12 Humanix 50 Sweden 2,9 13 Pictet Water 2,9 14 Öhman Etisk Index Japan 2,9 15 Aktie-Ansvar Europa 2,8 16 Humanix 175 Europe 2,6 17Nordea Olympia 2,6 Sparöversikts Fondindex Sverige 2,6 18 AP7 Premieval 2,4 19 FSB/Robur Etikfond Sverige Mega 2,4 20 FSB/Robur Sv Kyrkans Aktie Mega 2,4 21 Öhman Etisk Index Europa 2,4 22 Öhman Nordisk Miljö 2,4 23 AP7 Premiespar 2,3 24 FSB/Robur Gåvofond 2,3 25 FSB/Robur Sv Kyrkans Värdepapper 2,3 Sparöversikts Fondindex Europa 2,2 26 Banco Etiska Sverige Pension 2,1 27Öhman Etisk Index Pacific 2,1 28 Banco Hjälpfond 2,0 29 Banco Human Pension 2,0 30 Banco Humanfond 2,0 31 Banco Ideella Miljöfond 2,0 32 Banco Samarit 2,0 33 Banco Samarit Pension 2,0 34 Banco Etiska Sverige 1,9 35 Banco Kulturfond 1,9 36 Cicero Sverige 1,9 37Folksam Idrott 1,9 Genomsnitt för tabellens 77 fonder 1,9 38 Banco Svenska Miljöfond 1,8 39 Carlson TCO Etiska 1,8 40 FSB/Robur Talenten Miljöfond 1,8 41 SHB Radiohjälpsfond 1,8 42 KPA Etisk Blandfond 1 1,7 43 SHB Göteborgs Univ. Forskningsfond 1,7 44 Aktie-Ansvar Sverige 1,6 45 FSB/Robur Etikfond Global Mega 1,6 46 FSB/Robur Miljöfond 1,6 1 mån ( ) Avkastning Fond/jämförelseindex % 1 mån 47KPA Etisk Aktiefond 1,6 48 FSB/Robur Sv Kyrkan Mixfond Mega 1,5 49 Humanix 200 Global 1,5 50 KPA Etisk Blandfond 2 1,5 51 SEB Östersjöfond/WWF 1,5 52 SPP Aktieindexfond Global Sust y 1,5 53 Storebrand Principle European Bond 1,5 Sparöversikts Fondindex Aktiefonder 1,5 54 SHB Chalmers Global 1,4 55 Storebrand Global WWF 1,4 56 Storebrand Principle Global 1,4 57Öhman Hjärt & Lung 1,4 58 Folksam Global Miljö 1,3 59 Scottish Widows IP Pan-Euro. SRI 1,3 60 SEB Stiftelse Utland 1,3 61 SEB Sv Läkaresälls. Forskningsfond 1,3 62 SEB Etisk Global 1,2 Sparöversikts Fondindex Alla Fonder 1,1 63 Banco Etiska Global 1,0 64 Länsförsäkringar U-hjälpsfond 1,0 65 SEB Lux Etisk Global 1,0 66 Union Invest UniSector NatureTech 1,0 Sparöversikts Fondindex Global 1,0 67Skandia Idéer för Livet 0,9 68 Humanix 175 USA 0,8 69 Scottish Widows IP Global SRI 0,8 70 Länsförsäkringar Miljöteknik 0,7 71 Credit Suisse Eq Global Sustainability 0,6 72 UBS Eco Performance 0,5 73 Öhman Etisk Index USA 0,5 OMRX T-bills 0,3 74 KPA Etisk Räntefond 0,2 75 UBS Equity Fund Future Energy -0,4 Sparöversikts Fondindex Räntefonder -0,4 76 Merrill Lynch New Energy -0,8 77 Länsförsäkringar Hjärnfonden -0,9

14 14 Tabell 8. Utveckling under mån 3 mån 6 mån 1 år Antal etiska fonder* Genomsnittsavkastning etiska fonder sedan 1,9 8,2 12,0 17,7 Maxnoterad avkastning etiska fonder sedan 6,0 15,724,9 44,1 Minnoterad avkastning etiska fonder sedan -0,9-1,5-2,4 2,1 Avkastning AFGX sedan 3,1 12,720,9 29,7 Genomsnittsavkastning alla svenska Sverigefonder sedan 2,6 12,0 19,2 32,5 Genomsnittsavkastning alla svenska Globalfonder sedan 1,0 5,3 6,9 9,0 *Antal = överlevande fonder (dvs exkl. fonder som avslutats under perioden) vars avkastning registrerats av Svensk Fondstatistik. Tabell 9. Utveckling år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Antal etiska fonder* Antal fonder totalt** Genomsnittsavkastning etiska fonder sedan 17,7-24,0-31,3-35,5-7,0 9,2 38,9 103,2 137,8 173,6 Maxnoterad avkastning etiska fonder sedan 44,1 8,2 12,8 16,1 35,1 57,4 97,1 178,1 228,6 261,9 Minnoterad avkastning etiska fonder sedan 2,1-56,3-60,2-55,2-43,0-42,2-26,3 6,1 27,0 92 Avkastning AFGX sedan 29,7-18,6-32,1-40,4-1,1 9,4 36,5 88,4 122,3 133,1 Genomsnittsavkastning alla svenska Sverigefonder sedan 32,5-16,6-26,5-35 9,1 26, , ,2 Genomsnittsavkastning alla svenska Globalfonder sedan 9,0-29,9-38,1-40,8-17,2 2,1 28,8 17,9 5,3 6,9 *Antal = överlevande fonder (dvs exkl. fonder som avslutats under perioden) vars avkastning registrerats av Svensk Fondstatistik. **= enligt Fondbolagens Förening, Svensk Fondstatistik Tabell 10. Utveckling av SRI-andel under Kapital i svenskregisterade SRI-fonder, miljoner SEK Totalt fondsparande miljoner SEK Data ännu ej tillgänglig SRI fonders andel, % 4,5 4,4 SRI andel exkl. Premiesparfonden, % 1,6 2,0 Tabell 11. Jämförelseindex Affärsvärldens General Index Fondförvaltarindex SIXPRX OMRX T-bills Sparöversikts Fondindex Aktiefonder Sparöversikts Fondindex Alla Fonder Sparöversikts Fondindex Europa Sparöversikts Fondindex Global Sparöversikts Fondindex Sverige Sparöversikts Fondindex Räntefonder Ett marknadsindex som mäter den genomsnittliga kursutvecklingen för alla aktier som är registrerade eller noterade på Stockholmsbörsen. Ett marknadsindex som visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen justerat för de placeringsbegränsningar som gäller för aktiefonder. 3-månaders statsskuldväxel (räntebärande värdepapper utgiven av staten). Detta papper används i jämförelser som riskfri placering. Ett oviktat index som mäter den genomsnittliga utvecklingen för samtliga aktiefonder på svenska marknaden. Ett oviktat index som mäter den genomsnittliga utvecklingen för samtliga fonder (aktie-, ränte- och blandfonder) på svenska marknaden Ett oviktat index som mäter den genomsnittliga utvecklingen för Europafonder (aktie-, ränte- och blandfonder) på svenska marknaden. Ett oviktat index som mäter den genomsnittliga utvecklingen för globala fonder (aktie-, ränte- och blandfonder) på svenska marknaden. Ett oviktat index som mäter den genomsnittliga utvecklingen för Sverigefonder (aktie-, ränte- och blandfonder) på svenska marknaden. Ett oviktat index som mäter den genomsnittliga utvecklingen för räntefonder på svenska marknaden.

15 15 Tabell 12. SRI-fonder på den svenska marknaden Huvudsaklig Ideellt Extern Förmögenhet Placerings- Start Fondbolag och fond urvalsprincip inslag konsult (miljoner SEK) inriktning datum / år PPM 1 Aktie-Ansvar Europa Avstår från alkohol 2 % 46,83 Europa 2000 Ja 2 Aktie-Ansvar Sverige tobak vapen 628,58 Sverige 1965 Ja 3 AP7 Premiesparfonden Avstår från brott mot Nej GES 27600,79 Blandfond,global 2000 Nej 4 AP7 Premievalfonden FN-konventioner v. g. 854,89 Global 2000 Ja mänskliga rättigheter och miljö 5 Aviva Euro Socially Avstår från Nej 14,42 EUR Euroland Ja Responsible Growth vapen tobak Fund Acc (tidigare Privilege) 6 Aviva Global Socially 14,50 USD Global Ja Responsible Growth Fund Acc (tidigare Privilege) 7Banco Etisk Global Som nedan Nej Coreratings 386,50 Global Nej + pornografi 8 Banco Etisk Sverigefond Avstår från Nej 72,24 Sverige Nej 9 Bancos Etiska Sverigefond alkohol,tobak,vapen Nej 42,78 Sverige, 2000 Ja Pension samt brott mot FN- medelstora bolag 10 Banco Hjälpfond konventioner v.g. 1 % av ff 141,39 Primärt Sverige, 1995 Nej mänskliga rättigheter till ideella org. stora bolag 11 Banco Humanfond och miljö 2 % av ff 1281,96 Primärt Sverige, 1990 Nej till ideella org. stora bolag 12 Banco Human Pension 1/3 av f-arvode 21,32 Primärt Sverige, 2000 Ja till ideella org. stora bolag 13 Banco Ideella Miljö 1 % av ff 201,55 Primärt Sverige, 1984 Nej till miljöorg. stora bolag 14 Banco Kultur Nej 45,66 Primärt Sverige, 1996 Nej stora bolag 15 Banco Samarit 2 % av ff 332,05 Primärt Sverige, 1994 Nej till ideella org. stora bolag 16 Banco Samarit Pension 1/3 av f- arvode 16,86 Primärt Sverige, 2000 Ja till ideella org. stora bolag 17Banco Svensk Miljö Bäst-i-klassen miljö Nej Det Naturliga 69,44 Sverige, Nej Steget medelstora bolag 18 Carlson TCOs Etiska fond Bäst-i-klassen miljö Nej 47,52 Även 2001 Nej Avstår från alkohol, räntebärande, tobak, pornografi, global brott mot konventioner anti-facklig verksamhet 19 Cicero Sverige Avstår från alkohol Nej 8,73 Sverige Ja tobak vapen spel Credit Suisse Equities Bäst-i-klassen Nej 54,55 EUR Global 2002 Nej Global Sustainability 21 Eldsjäl Fond AB, Eldsjäl 1 Avstår från vapen 1% av ff t ideella 19,38 Sverige, 1996 Nej (10 %), alkohol (1%), föreningar stora bolag tobak (1%) 22 Eldsjäl Fond AB, Eldsjäl 2 2 % av ff ideella 37,03 Sverige, 1996 Nej org. stora bolag 23 Enterprise Global Equity Avstår från vapen, alkohol, 1,91 USD Global 2000 Nej Fund (tidigare Enterprise tobak, spel, nukleär energi Global Socially Responsive) samt brott mot mänskliga rättigheter. Bäst-i-klassen miljö, governance.

16 16 Huvudsaklig Ideellt Extern Förmögenhet Placerings- Start Fondbolag och fond urvalsprincip inslag konsult (miljoner SEK) inriktning datum/år PPM 24 Folksam Globala Miljö Bäst-i-klassen, avst. tobaknej DJSGI 128,44 Global Ja 25 Folksam Idrottsfond Avstår från tobak, 1 % av ff t Riks- 122,49 Global 1995 Nej alkohol idrottsförbundet 26 FSB/Robur Etikfond Avstår från vapen, Nej 97,27 Global Global Mega krigsmateriel, tobak, Ja alkohol, spel, pornografi, 27FSB/Robur Etikfond samt brott mot FN- 23,88 Sverige Nej Sverige Mega konventioner v.g. mänskliga rättigheter och miljö 28 FSB/Robur Gåvofond 2 % av ff t 6,99 Sverige/global 1999 Nej hjälporg. 29 FSB/Robur Miljöfond Bäst-i-klassen miljö Nej 632,93 Norden Ja 30 FSB/Robur Sv Kyrkans Avstår från vapen, krigs- Nej 669,99 Sverige 1995 Nej Aktie Mega materiel, tobak, alkohol, 31 FSB/Robur Sv Kyrkan spel, pornografi samt brott 94,99 Blandfond 1999 Nej Mixfond Mega mot FN-konventioner Sverige/global 32 FSB/Robur Sv Kyrkans v.g. mänskliga rättigheter 955,93 Sverige/global 1980 Ja Värdepapper och miljö 33 FSB/Robur Talenten Som ovan + 30,98 Norden 1997Nej Miljöfond Bäst-i-klassen miljö 34 Humanix 175 Europe Avstår från alkohol, Nej GES 29,43 EU/EFTA Ja tobak,vapen, spel samt brott mot FN- 35 Humanix 175 USA konventioner v.g. 15,85 USA Ja 36 Humanix 200 Global mänskliga rättigheter 78,12 Global Ja 37Humanix 50 Sweden och miljö 45,13 Sverige Ja 38 JPMorgan Fund Global Nej 3,69 USD Global Ja Socially Responsible A Inc 39 KPA Etisk Aktiefond Avstår från alkohol, Nej GES 943,28 Global & Sverige Ja tobak, vapen, spel, energiproduktion från fossila/nukleära bränslen 40 KPA Etisk Blandfond 1 samt brott mot FN- 277,74 Blandfond global Ja 41 KPA Etisk Blandfond 2 konventioner v.g. 629,79 Blandfond global Ja 42 KPA Etisk Räntefond mänskliga rättigheter 272,12 Kort räntefond Ja och miljö 43 Länsförsäkringar Hjärnfond Fokus på IT, läkemedel, 2 % av ff t 154,07Global 1994 Nej bioteknik, medicinsk forskning teknik 44 Länsförsäkringar Miljöteknik Fokus på IT Nej 161,03 Global Ja miljöförbättrande teknik 45 Länsförsäkringar U-Hjälp Avstår från alkohol 2 % av ff t GES 62,65 Blandfond, global Nej tobak, vapen, samt brott hjälporg. och Sverige mot FN-konventioner v.g. mänskliga rättigheter och miljö 46 Merrill Lynch New Energy Nej 15,86 USD 2001 Nej 47Merrill Lynch World Energy 56,44 USD? Nej

17 17 Huvudsaklig Ideellt Extern Förmögenhet Placerings- Start Fondbolag och fond urvalsprincip inslag konsult (miljoner SEK) inriktning datum/år PPM 48 Nordea Olympia 2 % av ff t 464,20 Sverige, 1988 Nej olympiska medelstora bolag kommittén 49 Pictet European Avstår från vapen, tobak Nej SiRi group 28,08 EUR Europa Ja Sustainable Equities nukleär energi + bäst-i-klassen 50 Pictet Water I företag verksamma Nej 218,85 EUR 2001 Nej inom vattenförsörjning 51 Scottish Widows Avstår från brott mot Nej GES 19,25 GBP Global Nej Investment Partnership FN-konventioner v.g. Global SRI Fund mänskliga rättigheter och miljö 52 Scottish Widows 42,64 GBP Europa Nej Investment Partnership Pan-European SRI 53 SEB Cancerfond Avstår från tobak 1 % t 51,30 Europa 1999 Nej Cancerfonden 54 SEB Etisk Globalfond Avstår från alkohol, 13,5 % av f- GES 188,23 Global 1993 Nej (tidigare SEB Miljöfond) tobak, vapen, porno- arvode till WWF grafi samt brott mot FN- konventioner v.g. 55 SEB Lux Equity Fund mänskliga rättigheter Nej 9,97 EUR Ethical Europe och miljö 56 SEB Lux Fund 8,25 USD Global 1993 Nej Ethical Global (Spegelfond till (tidigare SEB Lux F Miljöfond) fond nr 54) 57SEB Lux Fund Nej 685,65 Sverige? Nej - Ethical Sweden (tidigare SEB Lux F Sverigefond) 58 SEB Stiftelsefond Sverige 492,40 Sverige 1987Nej SRI från SEB Stiftelsefond Utland 935,80 Globalt 1999 Nej utom Sverige SRI från SEB Sv Läkaresällskapets Avstår från alkohol, 1 % av ff till 33,32 Global 1999 Nej Forskningsfond tobak, vapen Svenska Läkaresällskapet 61 SEB Östersjöfond/WWF Avstår från alkohol, 1 % av ff till WWF 92,04 Norden Nej vapen, bil, petroleum WWFs Östersjötobak program 62 SHB Chalmers Globalfond 2 % av ff till 4,86 Global 2001 Nej stiftelsen Chalmers 63 SHB Göteborgs Universitets 2 % av ff till 51,55 Global & Sverige 1996 Nej Forskningsfond forskning 64 SHB Radiohjälp 2 % 55,70 Sverige, 1995 Nej medelstora bolag 65 Skandia Cancerfond Avstår från tobak 2 % av ff till 216,56 Blandfond Sverige 1988 Nej forskning 66 Skandia Fond Idéer för livet Avstår från alkohol, 2 % av ff t 79,81 Norden 1995 Nej tobak, vapenindustri stiftelse IFL

18 18 Huvudsaklig Ideellt Extern Förmögenhet Placerings- Start Fondbolag och fond urvalsprincip inslag konsult (miljoner SEK) inriktning datum/år PPM 67Skandia Världsnaturfonden Avstår från tobak, 2 % av ff till WWF 246,71 Sverige, Nej alkohol WWF medelstora bolag 68 SPP Aktieindexfond Global Bäst-i-klassen Nej DJSGI 1 475,10 Global Nej Sustainability Avstår från tobak, (tidigare Global Etisk) alkohol, spel 69 Storebrand Global WWF Bäst-i-klassen miljö 1/3 av f-arvode WWF 15,74 NOK Global Nej Avstår från tobak, till WWF personminor 70 Storebrand Principle Nej 10,73 NOK Ränte, Europeiska Nej European Bond Fund obligationer 71 Storebrand Principle 7,95 NOK Europa Nej Europe Fund 72 Storebrand Principle Global 45,91 NOK Global Ja 73 UBS Eco-Performance Bäst-i-klassen miljö Nej 1,64 EUR Global 1997 Ja 74 UBS (Lux) Equity Fund Förnybara energikällor, 12,10 EUR Global Nej Future Energy energitjänster & produkter 75 Union Invest UniSector Miljöteknik-produkter, Nej 16,41 EUR 2002 Ja Nature Tech främst inom energi 76 Öhman Etisk Index Europa Avstår från alkohol, Nej 59,30 Europa Ja 77 Öhman Etisk Index Japan tobak, vapen 25,00 Japan Ja 78 Öhman Etisk Index Pacific 32,21 Asien exkl Japan Ja 79 Öhman Etisk Index USA 183,04 USA Ja 80 Öhman Hjärt & Lung Fokus på läkemedel 25 % av f-arvode 585,50 Global 1989 Ja och medicinsk teknik till hjärt- & lungforskning 81 Öhman Nordisk Miljöfond Bäst-i-klassen miljö 25 % av EcoBalance 79,56 Norden Ja f-arvode till SNF Totalt svenskregistrerade (miljoner SEK) ,44 Fonderna är aktiefonder om inget annat anges. Uppgifter från Morningstar och fondförvaltare. ff = fondförmögenhet f-arvode = förvaltningsarvode Fonder som förvaltas av utländsk förvaltare är gråtonade. Startdatum: I vissa fall har en fond funnits under flera decennier medan SRI profilen är ny. Då detta är känt har det datum då SRI profilen kom i bruk angivits.

19 19

20 S

Etiska fonder, tredje kvartalet 2002

Etiska fonder, tredje kvartalet 2002 Etiska fonder, tredje kvartalet 2002 Åsa Skillius, Folksam TREDJE KVARTALET 2002 2 SAMMANFATTNING 2 URVAL OCH SAMMANSTÄLLNING 3 NYA FONDER 3 RESULTAT 5 SENASTE TREÅRSPERIODEN 5 SENASTE TVÅÅRSPERIODEN 5

Läs mer

Etiska fonder 2005 Åsa Skillius

Etiska fonder 2005 Åsa Skillius Etiska fonder 2005 Åsa Skillius SAMMANFATTNING 2 ETISKA FONDER 3 ANTAL OCH VOLYM 3 Förändringar 3 URVAL OCH SAMMANSTÄLLNING 3 AVKASTNING 4 Senaste tioårsperioden 4 Senaste femårsperioden 4 Senaste fyraårsperioden

Läs mer

Folksams Etikfondindex. Folksams kapitalförvaltning Rapport 2006. Carina Lundberg Emilie Westholm

Folksams Etikfondindex. Folksams kapitalförvaltning Rapport 2006. Carina Lundberg Emilie Westholm etikfond, klimatarbete, tobak, miljöfond, ideell fond, ansvarsfullt ägande, alkohol, screening,vapen, miljöteknik, kriterier, index, mänskliga rättigheter, korruption, etiska fonder Folksams kapitalförvaltning

Läs mer

Etiska fonder, andra kvartalet 2003 Åsa Skillius, Folksam

Etiska fonder, andra kvartalet 2003 Åsa Skillius, Folksam Etiska fonder, andra kvartalet 2003 Åsa Skillius, Folksam SAMMANFATTNING 2 ETISKA FONDER 3 VOLYM 3 URVAL OCH SAMMANSTÄLLNING 3 NYHETER 4 AVKASTNING 4 SENASTE FEMÅRSPERIODEN 4 SENASTE TREÅRSPERIODEN 4 SENASTE

Läs mer

Granskade förvaltare och fonder

Granskade förvaltare och fonder Granskade förvaltare och fonder Alecta Första AP-fonden Andra AP-fonden Tredje AP-fonden Fjärde AP-fonden Sjunde AP-fonden AMF Fonder AB Danske Bank Folksam Folksam LO Fond Alectas innehavslista Första

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Svenska fonder som investerar i företagen

Svenska fonder som investerar i företagen 30 november 2016 Svenska fonder som investerar i företagen 3134 Svenska bankernas totala investering i varje företag (mkr) 1879 1569 1129 903 165 112 19 0 0 Källa: Bankernas fonders innehavslistor, 30

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet

Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet Denna promemoria innehåller statistik om etiska fonder inom premiepensionssystemet. Som etiska fonder räknas de fonder som har fått en M/Emärkning

Läs mer

Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07

Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07 Namnändringar 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07 Gustavia Capital Management AB ändrar fondnamn Fondbolaget Gustavia Capital Management

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Öppet dygnet runt STOCKHOLM 08-21 03 20 GÖTEBORG 031-80 08 70 MALMÖ 040-23 03 88 Upprepa ett meddelande * Bryta en funktion 9# Avsluta samtalet

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2011

Avgifterna på fondmarknaden 2011 Avgifterna på fondmarknaden 2011 1 AMF Fonder 2 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 10 sid 11 sid 12 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 Sammanfattning Om rapporten Begränsningar Utveckling av fondförmögenhet och nettosparande

Läs mer

Senaste nytt. September 2016

Senaste nytt. September 2016 Sida 1 av 5 Senaste nytt September 2016 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell

Läs mer

Forum Syds kapitalplaceringspolicy

Forum Syds kapitalplaceringspolicy Bilaga 1 Forum Syds kapitalplaceringspolicy Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 2016-10-19 Giltighetstid: 2017-10-31 Ansvarig: Ekonomichef Forum Syd Katarinavägen 20 Box 15407 SE-104 65 Stockholm

Läs mer

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income Nya fonder 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-10-27 Carlson Fund - DnB NOR Navigator Fonden är valbar hos PPM från och med den 5 oktober 2009.

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 215-2-4 Fondsparandets fördelning 214 Utmärkande för 214 var att hushållen främst nettosparade i fonder via investeringssparkonto, 51 miljarder. Hushållens övriga fondsparande via premiepensionen, förvaltarregistrerat

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring Valbara fonder i Folksam försäkring 1 Risk Låg 1 2 3 4 5 6 Hög Räntefonder Inriktning Risk* Folksams Penningmarknadsfond Aktivt förvaltad kort räntefond som investerar i räntebärande värdepapper i SEK,

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden

COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT 2017 Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden Innehåll Upphandling har gett halverade avgifter på pensionsfonder... 3 Rapporten

Läs mer

SRI-rapport 31 december 2013

SRI-rapport 31 december 2013 SRI-rapport 31 december 2013 Lidköpings kommun Agenta 08-402 19 00 www.agenta.nu Bakgrund Agenta har i samarbete med GES Investment Services genomfört en etisk screening av Agenta Svenska Aktier, Agenta

Läs mer

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17 Innehållsförteckning Folksam Aktiefond Sverige 2 Folksam Aktiefond Europa 3 Folksam Aktiefond USA 4 Folksam Förvaltningsfond 5 Folksam Obligationsfond 6 Folksam Penningmarknadsfond 7 Folksam Idrottsfond

Läs mer

Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige.

Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige. Pressmeddelande STOCKHOLM 2017-01-16 Skakigt 2016 blev nytt rekordår för fondsparandet Under 2016 nysparade fondspararna i Sverige totalt 53 miljarder kronor. Tillsammans med en värdeökning på närmare

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Information om fondförändringar (fondförsäkring)

Information om fondförändringar (fondförsäkring) Information om fondförändringar (fondförsäkring) 1 (5) Med anledning av ett nytt europeiskt regelverk (UCITS IV* ) samt en förändrad svensk skattelagstiftning för fonder har fondbolaget SEB Investment

Läs mer

Välkommen. Pressträff 16 januari 2017

Välkommen. Pressträff 16 januari 2017 Välkommen Pressträff 16 januari 2017 Om föreningen Grundades 1979 Medlemsbolag 45 Associerade 12 Antal anställda 10 Föreningen ska tillvarata fondandelsägarnas och fondbolagens gemensamma intressen och

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Fonddepå XL Total kontroll över alla dina fonder

Fonddepå XL Total kontroll över alla dina fonder Fonddepå XL Total kontroll över alla dina fonder Årets bankprodukt 2006 Extra stora möjligheter för ditt fondsparande Ta kontroll över ditt sparande genom att samla ditt fondinnehav på ett ställe, utan

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 217-2-1 Fondsparandets fördelning 216 Under 216 valde hushållen främst att spara i fonder via investeringssparkonto (ISK), 27 miljarder av det totala nettosparandet på 56 miljarder kom via ISK. Däremot

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Vad innebär äkta aktiv förvaltning?

Vad innebär äkta aktiv förvaltning? Vad innebär äkta aktiv förvaltning? Aktiespararna Borlänge/Falun Daniel Sundqvist 1 Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan

Läs mer

Sid 1 Procent vertikalt. Sifos Telefonbuss 2000. Målgrupp:16-60 år

Sid 1 Procent vertikalt. Sifos Telefonbuss 2000. Målgrupp:16-60 år Sid 1 Alla Kön Ålder Utbildning Hushållsinkomst: ------ -------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- Mindre 250. Gymna- än 000-400. 16-29 30-49 50-60 Grund- sieni-

Läs mer

Kommentar: standardavvikelse för nationella fonder och specialfonder

Kommentar: standardavvikelse för nationella fonder och specialfonder Kommentar: standardavvikelse för nationella fonder och specialfonder Standardavvikelsen nedan är beräknad per den 31 december 2005 och baseras på fonderna månatliga avkastning de senaste 36 månaderna (förutsatt

Läs mer

Sparbarometern QII 2013

Sparbarometern QII 2013 Sparbarometern QII 2013 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2013 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Sparbarometern QIII 2011

Sparbarometern QIII 2011 Sparbarometern QIII 2011 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2011 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden

Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden Bokpresentation 18 september 2014 Civilekonomerna, Bio Rio, Stockholm Dr. Emma Sjöström emma.sjostrom@nuwa.se Finansmarknaden och en

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond För dig som är förmedlare Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond Ny riskskala för fonder Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and

Läs mer

Senaste nytt. Fonder som inte längre är valbara. Fonder som övertagits av annat fondbolag. Februari 2017

Senaste nytt. Fonder som inte längre är valbara. Fonder som övertagits av annat fondbolag. Februari 2017 Sida 1 av 9 Senaste nytt Februari 2017 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer Placeringspolicy, etiska riktlinjer Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2012-06-15 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll Allmänt... 1 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Månadsbrev april 2015

Månadsbrev april 2015 Månadsbrev april 2015 April präglades av viss turbulens orsakad av svagare statistik från USA och Kina. Samtidigt ledde ytterligare avregleringar och räntesänkningar i Kina till ett rally på den kinesiska

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning.

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning. 1 Man kan spara i fonder på olika sätt. Man kan spara privat, via tjänstepensionen och i den allmänna pensionen sparar man i fonder via premiepensionen. Alla som har en deklarerad inkomst tjänar in till

Läs mer

Hållbara och ansvarfulla investeringar

Hållbara och ansvarfulla investeringar Hållbara och ansvarfulla investeringar En översikt Sammanställt av: Frank Eriksson-Wingårdh Praktikant VT14 Global Utmaning är en fristående tankesmedja. Vi är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Fondspararundersökningen 2014

Fondspararundersökningen 2014 Fondspararundersökningen 2014 TNS Sifo Prospera har genomfört 1 500 telefonintervjuer, i ett slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18-76 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 9 januari

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Avgifterna. på fondmarknaden 2016

Avgifterna. på fondmarknaden 2016 10-årsjubileum 2006 Avgifterna på fondmarknaden AMF Fonder AVGIFTERNA PÅ FONDMARKNADEN Innehåll 2 sid 3 sid 4 sid 7 sid 9 sid 10 sid 10 sid 13 sid 16 sid 18 Trender tio år av fondsparande Sammanfattning

Läs mer

Kommentar till standardavvikelse för nationella fonder och specialfonder

Kommentar till standardavvikelse för nationella fonder och specialfonder Kommentar till standardavvikelse för nationella fonder och specialfonder Standardavvikelsen nedan är beräknad per den 31 mars 2006 och baseras på fondernas månatliga avkastning de senaste 36 månaderna

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2015

Avgifterna på fondmarknaden 2015 Avgifterna på fondmarknaden 2015 2 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för nionde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas. Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1

Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1 Fondspararundersökning d 2010 Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1 Genomförande Hela Urvalet 1 501 personer iåld åldrarna 1874 18-74 år med deklarerad d inkomst Fondsparare Alla som sparar i fonder, privata

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Förändrade krav på näringslivet från samhället Aktieägarvärde 80-90-tal Samhället ställer krav 2000-tal Shared value affärsnytta och samhällsnytta i

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter

Fondspara. råd, tips & nyheter Fondspara 2005 råd, tips & nyheter Nyheter 2005 Arv- och gåvoskatt avskaffas 1 januari 2005. Gränsen för förmögenhetsskatt för makar och sambor med gemensamma barn höjs till 3 miljoner kronor och är oförändrad

Läs mer

Senaste nytt. Brev till sparare som kan ha drabbats av parallella inloggningar med BankID. Fonder som övertagits av annat fondbolag.

Senaste nytt. Brev till sparare som kan ha drabbats av parallella inloggningar med BankID. Fonder som övertagits av annat fondbolag. Sida 1 av 5 Senaste nytt Maj 2016 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell information

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2006 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Fondspara 2006 Det är bra att spara för sin trygghet och för att förverkliga önskemål. Att spara i fonder är ett mycket bra alternativ och valfriheten

Läs mer

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar ett av Sveriges äldsta fondbolag. 1965: Aktie-Ansvar grundas av Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen. 1999: Stenbeckkoncernen

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport Avgifterna på fondmarknaden En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjunde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Sparbarometern QIII 2012

Sparbarometern QIII 2012 Sparbarometern QIII 2012 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2012 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2014

Avgifterna på fondmarknaden 2014 Avgifterna på fondmarknaden 2014 2 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för åttonde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas. Syftet med denna rapport är att

Läs mer

PRISLISTA - FONDUTBUD

PRISLISTA - FONDUTBUD PRISLISTA - FONDUTBUD Nedan visas de fonder som Nord Fondkommission för närvarande erbjuder genom rådgivningsplattformen. Utöver dessa har vi dessutom tillgång till fler än 50 000 fonder på MFEXs plattform.

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 Sparbarometern QII 2010 Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Placeringspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Förvaltningsorganisation... 1 3 Placeringspolicyns

Läs mer

noga utvalda fonder till lägre avgifter

noga utvalda fonder till lägre avgifter PP Pensions fondtorg noga utvalda fonder till lägre avgifter På vårt fondtorg får din pension och ditt sparande de bästa förutsättningarna för att kunna växa. Välkommen! 1 Så här fungerar vårt fondtorg.

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Månadsbrev januari 2016

Månadsbrev januari 2016 Månadsbrev januari 2016 Det nya året har inletts med en turbulent utveckling på aktiemarknaden. Svag ekonomisk data från Kina och ett fortsatt fallande oljepris bidrog till fortsatt oro och fallande börser

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna. SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-19 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Samförvaltade stiftelser rapport 2013 STK-2014-373 Sammanfattning

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Månadsbrev april 2017

Månadsbrev april 2017 Månadsbrev april 2017 Efter ett starkt första kvartal såg vi under april månad fortsatt styrka på de flesta aktiemarknader. I lokala valutor steg amerikanska S&P 500 med 0,9 %, europeiska Eurostoxx 50

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Stockholm augusti 2013 1(4) Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2016-06-15 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

ANALYS. DU ÄGER! Svenska aktiefonders ägande av fossila reserver

ANALYS. DU ÄGER! Svenska aktiefonders ägande av fossila reserver ANALYS 2015 DU ÄGER! Svenska aktiefonders ägande av fossila reserver 4 DU ÄGER! Svenska investeringar i energisektorn INNEHÅLL Analysens upplägg... 3 Om fondsparande... 4 Vad är problemet?... 5 Kol-, olje-

Läs mer